DBwF Bowling Vejviser - (1971-72)

Page 1

Dansk Bowling Forbund

BOWLING-VEJVISER

1971/72


"WlINfiDRESS

P

....... KØBER VI NATURLIGVIS DER, HVOR UDVALGET ER STØRST, PRISERNE MINDST OG LEVERINGEN HURTIGST!

SKJORTER BLUSER OVERTRÆKSJAKKER

SKOVGA ARD Bakkevej

12. 9440 Aabybro

(08) 2415 93


REDAKTION, LA Y-OUT OG TRYK:

John Jørgensen Papirmagasinet Frydensbergvej

8

3660 Stanløse Tlf. (03) 171033 DANSK

BOWLING

FORBUND'S

Bowling

- Vejviseren

indehol-

der oplysninger, som enhver bowler i Danmark kan have

BOWLING - VEJVISER 1971/72

glæde

og nytte

af.

Oplysninger til brug for næste års Bowling - Vejviser indsendes til redaktionen. Komplet indholdsfortegnelse: se sidste "side.

1


DANSK BOWLING FORBUND Stiftet 10. december 1967.

Tilsluttet: Dansk Idræts-Forbund (DIF), Federation Internationale des Ouilleurs (FIO) og Nordisk Bowlingforbund (NBF)

DBF's KONTOR

Vester Voldgade 11 1552 København V Tlf. (01) 153737

2

KONTORTID

Onsdag 16.30 - 19.00

GIRO

146812


BESTYRELSE

FORMAND

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 KØbenhavn V (01) 21 14 10 (dag) (01) 31 51 93 (aften)

SEKRETÆR

Ejben Henri ksen Østerbrogade 78 - 2100 KØbenhavn ø (01) Tr. 4065

KASSERER

Egil Holm Nielsen Bredebovej 23, st. - 2800 Lyngby (01) GE 7150 (dag) (01) 87 12 28 (aften)

IDRÆTSLEDER

Karl Feldt Tårnby Park Alle 23 - 2770 Kastrup (01) 51 4098

UNGDOMSLEDER

Ralf Donde Nyskiftevej 15 - 2610 RØdovre (01) 70 74 52

ØVRIGE

Helge A. Larsen. Tværbommen 5 - 2820 Gentofte (01) GE 5556 - (01) GE 5568 Johs. Rasmussen Carit Etlarsvej 14 - 1814 København V (01) VE 9663 u Henry Holm Nielsen Toftegårdsvej - Kyndby - 3640 Krogstrup (03-326) Dalby 348 Palle Holst Heimdalsvej 79 - 3600 Frederikssund Sverre Johanneser. Aalykkealle 33 - 5000 Odense (09) 120076 (dag) (09) 12 72 56 (aften)


Villy Hansen Vildrosevej 10 B (09) 13 53 58 (dag) (09) 122703 (aften) Per Nør qaard HØjvangsalle 9 - 7060 Toulov (05) 562624 Poul Erik Larsen Teglvænget 9 - 9000 Aalborg (08) 134223

FORRETNINGSUDVALG

4

FORMAND

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 KØbenhavn V (01l211410(dag) (01) 31 51 93 (aften)

SEKRETÆR

Ejben Henri ksen Østerbrogade 78 - 2100 København (01) TR 4065

KASSERER

Egil Holm Nielsen Bredebovej 23, st. - 2800 Lyngby (01) GE 7150 (dag) (01) 87 12 28 (aften) GIRO: 146812

ø


ORDENS- OG AMATØRUDVALG FORMAND

Henning E. Jensen N. Farimagsgade 13 - 1364 København K Tlf.: (01) 153563

UDVALGSMEDLEMMER

William Raben Rosenlunds Alle 9 A - 2720 Vanløse Tit.: (01) 740054 Leif Nyqvist Abjergvej 8 - 3600 Frederikssund Tlf.: aften (03) 31 1042 Bent Kinnerup John F. Kennedy's Plads 1 - 9000 Alborg Tlf. (08) 132644 Palle Hebo Bygaden 90 - 9000 Alborg Tlf.: (08) 139822

TEKNISK UDVALG

Grete A. Larsen Tværbommen 5, 2820 Gentofte (01) G E 5568 (aften) PRESSESEKRETÆR

Ejner Wendorf Willemosegade 10, st., 2100 København (01) TRia 1626 (aften) Leif Hansen Tornerosevej 7, 2730 Herlev (01) 949894 (aften)

ø


DANSKE BOWLINGBLADE Bowleren Medlemsblad for Jydsk Bowling Union REDAKTØR

BØrgeAndersen Herluf Trollesgade 5 - 9000 Alborg Tlf.: (08) 128226

ANNONCER

Poul Eri k Larsen Teglvænget 9 - 9000 Alborg Tlf.: (08) 1331 00 lok. 97

ØKONOMI

Poul Erik Madsen Skolevej 4 - 9260 Gistrup Tlf.: (08) 151711 lok. 223

Bowling - Journalen Medlemsblad for Københavns Bowling Union og Sjællands Bowling Union. REDAKTION ANNONCER ØKONOMI

John Jørgensen Roarsvej 5 - 3600 Frederikssund Tlf.: (03) 17 1033 (dag) Tlf.: (03) 31 2472 (aften) John Grauengaard Rosenvænget 2 - 3600 Frederikss. Tlf.: (03) 31 18 90

Fra 1.1. 1972:

BOWLEREN Medlemsblad for Dansk Bowling Forbund. Fra samme dato indgår ovennævnte blade. REDAKTION

6

John Jørgensen Roarsvej 5·3600 Frederikssund TIt.: (03) 17 10 33 (dag) Tlf.: (03) 31 2472 (aften)


DANSK IDRÆTS-FORBUND

SEKRETARIAT Vester Voldgade 11 - 1552 KØbenhavn V (01 28) BY 8702 GENERALSEKRETÆR

Emanuel Rose Priv.: (011 3541

KONTORCHEF:

Leif Nielsen (01) 87 1522

47

FORRETNINGSUDVALG FORMAND

NÆSTFORMAND

Kurt MØller Pilestræde 43,1112 (01) 11 44 41

KØbenhavn K

Mogens Bredfeldt Amaliegade 45, 1256 KØbenhavn K (01) 141350 Aage Feldt Adalsvej 31, 2720 Vantøse (01) 71 91 15 A. Fredslund Pedersen Grundtvigsvej 8A, 1864 København V (01 36) GO 90 50 Vilh. Skousen Sdr. Boulevard 129. 1720 KØbenhavn V (01 38) EV 7325 Thormod Thomsen Virumvej 68B, 2830 Virum (01) 851166

7


KONSULENTTJENESTEN KONSULENT

Bent Agerskov

KONSULENT

A. Clausen

IDRÆTSLIV REDAKTØR

SØren Fiseher

DANSK KEGLE- OG BOWLING UNION

PRÆSIDIUM

PRÆSIDENT

PRÆSIDIEMEDLEMMER

8

Henning E. Jensen N. Farimagsgade 13·1364 Tlf. (01) 153563

København K

D.B.F. Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 KØbenhavn V Tlf.: dag (01) 21 14 10 Tlf.: aften (01) 31 51 93 D.K.F. Alfred Christensen Rosenvængets Alle 7, III - 2100 KØbenhavn Tlf.: (01) Tr 407

ø


DANSKE ÅLBORG

BOWLINGHALLER Karolinelund

Bowlinghal

Fynsgade 1 - 9000 Ålborg TIt.: (08) 12 68 22 Daglig leder: Poul Ruskov ÅRHUS

Århus

Bowlinghal

Echersbergsgade 13A - 15 - 8000 Århus C Tlf.: (06) 12 5200 Daglig leder: A. E. Håning HERNING

Herning

Bowlinghal

Fyrrevej 6·7400 Herning Tlf.: (07) 12 2894 Daglig leder: A. E. Håning VIBORG

Viborg

Bowlinghal

Tinghallen, Elsenpladsen 8800 Viborg Tlf.: (06) 625790 Daglig Leder: Bruno Stokholm KØBENHAVN

Bowlinghallen

"Ved

Kajen"

Islands Brygge 83·2300 KØbenhavn Tlf.: (01) AS 50 Daglig leder: Lise Christensen Globetrotter

Hotel's

Engvej 171 ·2300 Tlf.: (01) 551433

S

Bowlinghal

KØbenhavn

S

Daglig leder: Aksel Broksø Rossini Bowling GI. Jernbanevej 27 . 35 - 2500 Valby Tlf.: (01) 4645 11 Daglig leder: Rita Olesen RØdovre Centrum's

bowlinghal

RØdovre Centrum· Tlf. (01) 41 1247

2610 RØdovre

Daglig leder: E. Mac Lennan FREDERIKSSUND

Frederikssund Kocksvej Tlf.

Bowlinghal

23 - 3600 Frederikssund

: (03) 31 1919

Daglig leder: Leif Rasmussen

9


KØBENHAVNS BOWLING UNION

BESTYRELSE FORMAND OG SPI LLEUDVALGSFORMAND

Helge A. Larsen Tværbommen 5 - 2820 Gentofte Tlf.: (01) GE 5556 - (01) GE 5568

NÆSTFORMAND

Børge Christiansen Lembergsgade 6 - 2300 København S Tlf.: (01) 583763

KASSERER

Johannes Rasmussen Carit Etlarsvej 14 - 1814 KØbenhavn V Giro 82728 - Tlf.: (01) 22 26 63

SEKRETÆR

Ejnar Wendorf Willemoesgade 10,st. - 2100 København Tlf.: (01) Tria 1626

UNGDOMSLEDER

Ralf Donde Nyskiftevej 15 - 2610 RØdovre Tlf.: (01) 707452

PRESSESEKRETÆR

Ejnar Wendorf Willemoesgade 10,st. - 2100 København Tlf.: (01) Tria 1626

BESTYRELSESMEDLEMMER

Grete A. Larsen Tværbommen 5 - 2820 Gentofte Tlf.: (01) GE 5568 Karl Feldt Tårnbypark Alle 23 - 2770 Kastrup Tlf.: (01) 51 4098 Jonna Oder Sankt Ibs Alle 75 - 2630 Tåstrup Tlf.: (01) 997180

10

Poul Abrahamsen Rødager Alle 42 A -2610 Rødovre Tlf.: (01) 707008

ø

ø


KLUBBER I KBU - I

A. B. C. Hans Aage Mortensen Ottingvej 37 2730 Herlev 91 3803 Alea Jørgen Højager Tomgårdsvej 88 2400 NV 3471 39 Barn-Barn Erik Nielsen Lundebjerggaardsvej 182 2740 Skovlunde 709395

B.64* Jens Jensen Valdemarsgade 37 1665 V B. B. K. Hans Fauerholt Plantevej 31 2860 Søborg Sø 830 B.K.61 Helmuth Heil Bernstorffsvej 135 2900 Hellerup

B.K.70 SØren Gandrup Nordfeldvej 2, 2. 2700 Brh. Be 1 0691 B. K. 71 Preben Christiansen NØrrebred 104 2620 Albertslund B.K.B.36 Alfred Christensen Vesterbrogade 165 1800 V Tria 407 B.P. sport Gladsaxe Kurt Kristensen Dynamovej 7 2730 Herlev Brønshøj Sport 66 Karl Kristensen Kanslergade 1 st. .tv. 2100 Tria 77 87

ø

B. K. K. 38 Klemming Jensen Damagervej 5 A 2450 SV

B. K. 65 Poul Vindfeldt Fortvej 30 B 2610 Rødovre

B. K. Center* P. Uhrskov Rybjergalle 77 2730 Herlev 9104.32

Bowlingklubben Coca-Cola Bent T. Nielsen Baltorpsvej 223,4 lej I. 5 2750 Ballerup

C. K.C. Solveig Øelund Husumvej 35 2700 Brønshe] Se 36 28

11


Flintstone Erik Dalby Gustav Wiedsvej 14 2860 SØborg SØ98 51 G.B. K. Sigfred Kristensen Stolpehøj 40 2820 Gentofte 802302 G. M. I. Bowling Povl Black Aldersrogade 20 2200 N Gutenberghus Henning Hansen Haraldsgade 89 2100

ø

Hellerup Bowling Klub Herman Carlsen Krprs. Sofiesvej 8 3. 2000 F 104187 Herlev Bowling Klub Viggo Hansen Tornerosevej 83 2730 Herlev 945256 Hook* Ralf Donde Nyskiftevej 15 2610 Rødovre 12 707452

Kvik Arne Petersen Madumsvej 22 2610 Rødovre 91 0390 L. K. Bowling Ole Barfod Rødovrevej 202, 2.mf. 2610 RØdovre Lundbeck Poul Abrahamsen Rødager Alle 42 A 2610 RØdovre 707008 Crazy Karl Wildt Norlundsvej 50 2650 Hvidovre B. K. Dace Ebbe Lindeboe Hollænderdybet 27 2. th. 2300 S D.V.L. Birger Madsen Heimdalsgade 22 2. 2200 N Dino Kaj Endahl P. Hjortsvej 18 2500 Valby Valby 5607y Falck Bowling Egon Nielsen Uglens Kv. 6 B 2620 Albertslund 647843


KLUBBER I KBU

Husum Bowling Klub Otto Vejter Stenosgade 9 1616 V Ve 109 65 leopal Poul Mortensen Heimdalsgade 2 B, 4. 2200 N B. K. Jumbo Charles Brandt Pedersen Egilsgade 9 5. 2300 S K. B. K.1940 Poul Topp Haraldsgade 23 2200 N Ta 4223 S. A.S. Ernst Jensen Skodsbøl Alle 6 2770 Kastrup 500439 B. K. Saturn Keld Christensen Olfert Fisehersgade 59 1311 K S.B.K.* Steen Christensen Backersvej 67 2300 S Su 95 25 B. K. Sebo* Preben Amundsen RØdager Alle 117 2610 Rødovre

9. Juli Benny Blankensteiner Bogtrykkervej 14 2. 2400 N. Novo Mogens Bjerre Fuglebakkevej 115 2200 N Partner Per Ernberg Fortvej 25 A 2610 RØdovre 700271 Philips Elly Olsen Røde Mellemvej 94 E - 154 2300 S R. K.B. K. Tove Brandtberg Mellemvangen 44 2700 Brønshøj Be 11 23 Rødovre Kegle Og Bowlingklub Th. Nielsen Saxhøjvej 47, st., tv. 2500 Valby Rossini Poul Erik Petersen Kirstinedalsvej 18 2. 2500 Valby Valby 95 77 Shoot Robert Falek Skjoldborg Alle 21 2860 SØborg SØ1982

13


Sisu· William Raben Rosenlunds Alle 9 A 2720 Vanløse 740054

Valby Charles Christiansen Marbjergvej 3 2700 Brh.

B. K. Sporvejene Aksel Hansen Emdrupvej 81 1. 21000 Ry 64 98

V.B.I.68 Ole Borup Tårnblæservej 5 2400 NV

Starlet Gurli Pedersen. Kobbelvænget 7, 6. tv. 2700 BrØnshØj 602094 B. K. Tel-Star Ejben Henriksen 0sterbrogade 78 21000 Tria 40 65 Tino 66 Ruth Gyllenborg Espely 6 2610 Rødovre 701194 B. K. Trotterne* Hans Hansen Gru ndtvigsvej 3 1864 V

14'

V.B.K.66 Henning Pedersen Amerikavej 3 A, 2. tv. 1756 V V. K. B, Egon 0stbjerg Lygtemagerstien 7 3. 2300 S V. S. K. Jan Knudsen Bille Brahesvej 14 1963 V 398526 Viking Leif Hansen Tornerosevej 7 2730 Herlev 949894

TV Ringen Kay Månsson Gavlhusvej 41 2700 Brønshøj 605626

0. K. B.* Arne Jacobsen Voldparken 20 2700 Brønshøj 603803

B. K. Vaksi Per Stefan sen Tårnvej 78 1. 2610 RØdovre 707141

Klubber, mærket med * har tilhørende ungdomsafdel inger.


SJÆLLANDS BOWLING UNION BESTYRELSE

Henry Holm Nielsen Toftegårdsvej Kyndby, 3640 Krogstrup

FORMAND OG SPI LLEUDVALGSFORMAND NÆSTFORMAND SEKRETÆR

OG

Preben Nielsen Bygvænget 8 4000 Roskilde

SPILLEUDVALGSFORMAND

Palle Holst Heimdalsvej 79,2. sal, tv 3600 Freder ikssund

SPI LLEUDVALGSMEDLEM

Finn Breusch Bøgeblokken 3 c 3600 Frederikssund

SPI LLEUDVALGSMEDLEM

Peter 0stergaard Franckesvej 6, 1. sal 2000 København F

UNGDOMSLEDER

Per Herrestrup Baunehøjparken 34 3500 Værløse

SUPPLEANT·

Kurt Oberbossel Sundbylille 3600 Frederikssund

15


KLUBBER

BK EGEN Kai H. Hansen Fælledvej 4, Kregme 3300 Frederiksværk FBK 70 Per Breusch Savværksvej 3 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 21 01 BK FOR TUN Martin Jensen Lyngvej 13 2800 Lyngby Tlf. (01) 87 67 16 BK GARDISETTE Leif Larsen Claus Narsvej 5 3520 Farum Tlf. (01) 95 03 93

16

UNDER SBU

BK RISØ Ulla Rasmussen Agerupvej 31, Agerup 4000 Roskilde BK STRIKE Per Herrestrup Baunehejparken 34 3500 Værtese BK THOR Benny Holm Lupinvej 15, Bloustrød 3450 Allerød Tlf (03) 27 31 80 BK MASCOT John Hansen Rotl Krakesvej 14 3600 Frederikssund

BK HUGIN Bjarne Søgaard Hasselvej 8 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 1921

BK VIKA Birthe Palm Violvej 11 3650 Ølstykke

BK LR 64 Verner Nielsen Kingovej 11 3550 Slangerup

BK ALL STAR Niels Nyqvist Heimdalsvej 75 3600 Freder i kssund


JYDSK BOWLING

KONTOR

UNION

Willemoesgade 9000 Aalborg

3, kld. tv.

FORRETNINGSUDVALG

FORMAND

Per Nørqaard Hejvanqsalle 9 - 7060 Taulov (O5) 562624

KASSERER

Poul E. Madsen Gistrup Skolevej (08) 31 42 23

SEKRETÆR

4 - 9260 Gistrup

Claes Holmgren Neptunvej 48 - 8260 (06) 149292

Viby

J

UNGDOMSLEDER

Hardy Nicolaisen Søndergade 24 - 7400

SPI LLEU DVALGSFORMAND

Poul Erik Larsen Teglvænget 9 - 9000 Aalborg (08) 31 42 23 kan ben.

SPILLEUDVALGSMEDLEM

Villy Larsen Bakkevej 18 - 9400 (08) 1702 25

Herning

Nørresundby 17


AALBORG

- KREDS

FORMAND

E_Samuelsen Søndervangsvej 63 - 9000 Aalborg (08) 130874

SPILLEUDVALGSFORMAND

Kaj Pedersen Sjællandsgade 16 - 9000 Aalborg (08) 13 1104

UNGDOMSLEDER

Tonny Nielsen (konstitueret) Istedgade 15 - 9000 Aalborg

SPILLEUDVALGSMEDLEMMER

Thorvald Jacobsen Droningensgade 9 - 9400 Nørresundby Frederik Andersen Tjelevej 1 A - Sønderholm - 9240 Nibe Tonny Nielsen Istedgade 15 - 9000 Aalborg Poul Erik Gundersen Istedgade 26 - 9000 Aalborg Thomas Christensen Falstersgade 44 - 9000 Aalborg

•.•~HUS-KREDS FORMAND

Leo Madsen Majvej 18 - 8210 Århus V (06) 159053

SPILLEUDVALGSFORMAND

Ole Nielsen Teglværksgade 1,4. - 8000 Århus C (06) 134378

UNGDOMSLEDER

Frede Nielsen c/o fru Mary Nielsen - Samsøqade4 8000 Århus C - Tlf. (06) 147070

SPILLEUDVALGSMEDLEMMER

Poul Erik Mølgaard Søndervangen 38,1. - 8260 Viby J Vagn Sejer Rasmussen Lemningsvej 114 - 8361 Hasselager Per Thomsen Knudriisgade 40, kld. - 8000 Arhus C

18

John Hansen ørnevej 4 - 8210 Arhus V


HERNING

- KrlEDS

FORMAND

Verner Thomsen Storaavej 57 - 7400 Herning (07) 124703

SPILLEUDVALGSFORMAND

Helge Pedersen Ringstedvej 17 -7400 Herning

UNGDOMSLEDER

Knud Viinberg Platanvej 4 - 7400 Herning (07) 122598

SPILLEUDVALGSMEDLEMMER

Frede Jensen Sverrigsvej 3 - 7400 Herning Niels Kraght Holmparken 16 - 7400 Herning Knud A. Hansen Sønderagervej 54 - 7400 HFrning

VIBORG - KREDS FORMAND

Bruno Stokholm Vestervangsvej 69 - 8800 Viborg (06) 62 6875

SPI LLEUDVALGSFORMAND

Niels Vejsmose Broparken 4 - 8800 Viborg (06) 622782

UNGDOMSLEDER

Knud Jensen Lundevej 4 - 8800 Viborg (06) 62 40 33 (dag)

SPI LLEUDVALGSMEDLEMM.ER

Karl Aage Hansen Engelsborg - 8800 Viborg Henning Andersen Vesterbrogade 14 - 8800 Viborg Knud Jensen Lundevej 8 - 8800 Viborg 19


KLUBBER

Chock Tonny Nielsen Istedgade 1 5 9000 Aalborg

AALBORG A.O.S. Filstedvej 10 9000 Aalborg

Five O' clo ck Per Brock Elmesvinget 7 9000 Aalborg

Cimbrer SØren Claes Nielsen Urbansgade 23, 4. 9000 Aalborg

M.B.C. Bjarne Jensen Rørners Have 6 9400 Nørresundby

Lady Strike Inge Hebo Bygaden 90 9000 Aalborg

Stenhuset Poul Erik Larsen Teglvænget 9 9000 Aalborg

Split Villy Larsen Bakkevej 18 9400 Nørresundby Strike Gunnar Jensen Blomsterskrænten 9400 Nørresundby

16

Sundby . Anders Pedersen Dagnyvej 25 9000 Aalborg

The Gunners Filstedvej 10 9000 Aalborg

Kvik Inga Samuelsen Søndersvangsvej 9000 Aalborg

Flipper Hans Jørgensen Gustav Thostrupsvej 9000 Aalborg

Dennis Vilhelm Colding Vestergade 49 9400 NØrresundby

Flugger Helgolandsgade 9000 Aalborg

20

I JBU

.'-.B.V. Poul Pedersen Østerbro 94 9000 Aalborg

50

2

63

H.B.K. Anna Pedersen Sjællandsgade 16 9000 Aalborg Øbro Gugvej 55 9000 Aalborg


KLUBBER

Kammeraterne Preben Andersen Langkærvej 29, st. Tilst, 8381 Mundelstrup

Exodus Erik Gissel Skovvangsvej 154 8200 Arhus N

Top 5 Jørgen Finnemal'in Stadion Alle 31 8000 Arhus C *

KREDSEN

Centrum Per Rasmussen Vestergade 69, 4. 8000 Arhus C

A.B.C. Claes Holmgren Neptunvej 48 8260 Viby J

K.B.K.63 Leo Kristensen Herluf Trollesgade 8200 Arhus N

I ARHUS

39, 3.

S.B.K. Svend Kopp Vilh. Becksvej 61 8260 Viby J Viki~g Ernst W. Nielsen Steen Billes Torv 8200 Arhus N

18

*ny adr. ca. 15. okt. Kanehaven 69 8240 Risskov

Samson Orla B. Skall Irisvej 11, Rosenvænget 8260 Viby J.

B.C.69 Mogens K rUger Holmesvinget 8, st. 8270 HØjbjerg

Puds Arne Gertsen Tjelevej 15 8240 Risskov

Stjernen Helge Tholstrup Ryparken 14 8660 Skanderborg

Vingehjulet Otto Leth Jensen Runegaardsvej 17 8270 HØjbjerg

21


VIBORG

KREDS

Twenty Five Bruno Stokholm Vestervangsvej 69 8800 Viborg Hot Spot Leo Klitte Vestervangsvej 8800 Viborg

Op-Ned Egon Nielsen Landbogaarden 8800 Viborg

15

Bjørnene Sigfred Skals Syrenvej 29 8800 Viborg

S.T. Gørtlervej 7 8800 Viborg

Pub John Wells Primulavej 22 8800 Viborg

Falcken Tage Knudsen Klostervænget 8800 Viborg

HERNING

5

KREDS

Fight Erik Christensen Vesteralle 11 7400 Herning

22

Radiserne Poul Jørgen Sepstrup Vesterled 24, Lind 7400 Herning

Tieren Cornel is Bergshoeff Danmarksgade 9 7400 Herning

H.B.C. Kristian Bak Skivevej 86 7500 Holstebro

Taxa Hans Ove Jørgensen Storgaardsvej 12 B 7400 Herning

Stjernen 67 Helge Pedersen Ringstedvej 17 7400 Herning

L.B.K. Ulla Kjærgaard Gormsvej 18 7400 Herning


FYNS BOWLING UNION BESTYRELSE

FORMAND

Sverre Johannesen Aalykke Alle 33, 5000 Odense (09) 12 00 76 (dag) (09) 12 72 56 (aften)

KASSERER

Flemming Hansen Carllundsvej 69,5000 (09) 124542

SPILLEUDVALGSFORMAND

Odense

Willy Hansen Vildrosevej 10 B (09) 135358 (dag) (09) 1227 03 (aften)

KLUBBER I F.B.U.

BRASILlA Arthur Andersen Svanevej 16 5000 Odense

TOPTI Erik Hansen Rugaardsvej 61 5000 Odense

2:1


INTERNATIONALE

ORGANISATIONER

NORDISK BOWLING FORBUND PRÆSIDENT

Arne Thysen Postbox 45072, 1C430 Stockholm (08) 54 1500 (dag) (08) 998576 (aften)

SEKRETÆR

Hans Lindberg Postbox 23073, 10435 Stockholm (08) 349990 (dag) (08) 7553416

FINLAND

Helsingfors

SVERIGE

(aften)

Kauko Ahlstr om Helsinki 26 - Ruusulankatu Suomi, Finland Helsingfors 66 42 13 (dag)

3

63 67 05

Arne Thysen Postbox 45072, 10430 Stockholm (08) 54 1500 (dag) (08) 99 85 76 (aften)

DANMARK

Kurt Christensen Enghavevej 25, 1674 København (01) 21 1410 (dag) (01) 31 51 93 (aften)

NORGE

Øjvind 0degaard LØvsetdalen 18, Oslo 11 Oslo 68 23 09 (dag) Oslo 28 65 21 (aften)

FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS PRÆSIDENT, Kauko Ahlstr orn BOWLINGSEKTION Helsinki 26 - Ruusulankatu 3 Suorni, Finland Helsingfors 66 42 13 (dag) Helsingfors 63 67 05 (aften)

SEKRETÆR

Yrjo Sarahete Pountuntie 3A 14· Helsingfors Suomi,

24

Finland

Helsingfors

57 77 29

V •


DANSK BOWLING FORBUNDS LOVE KAPITEL

I

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 1.

Forbundets

henvendelser DBwF. 2. Forbundets

navn er Dansk

Bowling

til Dansk Idræts-Forbund hjemsted

Forbund

(DBF)

overfor

(Ol F) bruger forkortelsen

er Dansk Idræts-Forbund's

adresse.

§ 2. FORMAL 1. Dansk Bowling Forbund's formål er at fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt i Danmark, 2. at samle landets bowlingorganisationer i Dansk Bowling Forbund for gennem indfereise af ensartede love og bestemmelser i overensstemmelse med Bet internationale forbunds (FIQ;s) regler at styrke sporten, 3. at foranledige afholdelse af de af Dl F qodkendte danmarksmesterskaber, 4. at medvirke til afholdelse af internationale arrangementer, herunder landskampe, 5. at varetage dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt. §

3. ORGANISATION

OG TILHØRSFORHOLD

1. Dansk Bowl ing Forbund er en organisation, bestående af danske og/eller herboende amatØrbowlere, som gennem respektive klubber og unioner er medlemmer af forbundet. 2. Dansk Bowling Forbund's unioner og disses områder: KØBENHAVNS BOWLING UNION (KBU) omfatter kommunerne Brøndbyerne, DragØr, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre, St. Magleby og Tårnby. SJÆLLANDS BOWLING omfatter Øvrige Sjælland,

UNION (SBU) Lolland-Falster

og Bornholm.

FYNS BOWLING UNION (FBU) omfatter Fyn med omliggende øer. JYDSK BOWLING omfatter Jylland.

UNION

(JBU)

25


3. Under de enkelte unioners ledelse kan der oprettes lokalkredse. 4. Enhver henvendelse til DBF's ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, d.v.s. ske qennem klub, kreds, union og forbund. 5. Dansk Bowling Forbund er tilsluttet Dansk Idræts-Forbund, Nordisk Bowling Forbund og gennem Dansk Kegle- og Bowling Union tilsluttet Federation Internationale des Ouilleurs (FIO) 6. Dansk Bowling Forbunds love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med Dansk Idræts-Forbunds love og bestemmelser. § 4. MEDLEMMER 1. Som medlem af Dansk Bowling Forbund kan optages enhver, som gennem en klub er tilsluttet en af de i forbundets tilsluttede unioner. § 5. OPTAGELSE

1. For at opnå optagelse i Dansk Bowling Forbund skal spillerens klub til sin union indsende nejaqtiqe oplysninger om spillerens fulde navn, adresse og personnummer. Samtidig indbetales til unionens kasserer det til enhver tid gældende licensgebyr. Først når disse betingelser er opfyldt, er medlemskabet effektivt. § 6. LICENS

26

1. Kun Dansk Bowling Forbund kan udstede licens for medlemsskab. 2. Licens løses gennem respektive unioner. 3. Når ansØgning om licens er godkendt udstedes et licenskort som bevis for medlemsskab af DB F. 4. Licensen giver ret til deltagelse i DBF's arrangementer, unionernes turneringer og stævner og udenlandske arrangementer, som respekteres af medlemslande under F 10 og som ikke strider imod DB F's Amatør- og ordensbestemmelser. 5. Licensen er gældende fra den 1. januar til den 31. december. Ved for'nyelse af licens gælder samme regler som tor optagelse, se § 5. 6. Licensgebyret fastsættes hvert år på DBF's ordinære repræsentantskaosrnøde. (ungdomsspillere betaler halvt licensgebyr) LØses licens efter 1. juli betales kun halvt licensgebyr. 7. Ved misbrug af licenskortet, som er strengt personligt, eller hvis et medlem overtræder forbundets love og bestemmelser, kan iicenskortet helt eller delvis inddrages, 8. Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBF's forret·


ningsudvalg til endelig godkendelse. Forretningsudvalgets afqerelse skal inden 8 dage meddeles forbundsbestyrelsens medlemmer. 9. Et medlem, der den 1. januar ikke har opfyldt betingelserne for opnåelse af licens, slettes automatisk af DBF's medlemsliste.

§ 7. REGNSKAB

1. DBF's regnskabsår er kalenderåret. Budgetforslag skal udsendes samtidig med eventuelle Øvrige forslag inden 1. februar til unionerne samt til Dl F. 2. Forbundets kontante midler anbringes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beleb kun kan hæves med formandens og kassererensunderskrifter. 3. Kassererens kontante beholdning, heri medregnet indestående på check- og girokonto, må ikke overstige kr. 5000.00. 4. Revision af regnskabet skal være afsluttet inden udgangen af februar, og revisorerne er pligtige at konstatere tilstedeværelse af beholdninger og anden formue. 5. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere forbundets reqnskabsbøqer,bilag cg formue. § 8. UNIONERNES

ORGANISATION

1. Unionernes anl iggender varetages af deres repræsentantskab og unionsledelse. 2. Repræsentantskabet vælger unionsledelse og fastsætter unionens love og bestemmelser, der skal være i overensstemmelse med Dansk Bowling Forbund's love og bestemmelser. 3. Unionernes love og bestemmelser samt vedtagne ændringer skal godkendes endeligt af Dansk Bowling Forbund's bestyrelse. 4. Unionernes ordinære repræsentantskabsmøder afholdes een gang årligt, medio februar. 5. Alle unionernes repræsentantskabsmøder, såvel ordinære som ekstraordinære, skal med normal indkaldelsesfrist, dagsorden og forslag tilsendesDb F's formand. 6. DBF's forretningsudvalg har på disse møder forhandlingsret, men i kke stemmeret. 7. På unionens ordinære repræsentantskabsmøde vælges repræsentanter og suppleanter til DBF's repræsentantskabsmøde. 8. En liste over de valgte repræsentanter og suppleanter fremsendestil DBF's formand senest 8 dage efter mødets afholdelse, 27


§

9. DANSK BOWLING FORBUNDS LEDELSE

1. Dansk Bowling A. B. C. D.

Forbund's opgaver varetages af: Repræsentantskabet Forbundsbestyrelsen Forretn ingsudvalget De faste udvalg Idrætsudva Iget Ungdomsudvalget Amatør- og ordensudvalget

§ 10. REPRÆSENTANTSKABET

1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og består af: A. Forbundets bestyrelsesmedlemmer. B. Een repræsentant fra hver union for hvert påbegyndt 100 medlemmer, der pr. 1. januar har løst licens. 2. Dansk Bowling Forbund's ordinære repræsentantskabsmØde afholdes hvert år medio april måned. 3. Forretningsudvalget indkalder til repræsentantskabsmødet med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, det reviderede regnskab for den forløbne regnskabsperiode samt div. forslag. 4. Forslag, der Ønskes behandlet på mødet, kan stilles af unionerne, forretningsudvalg, bestyrelsen og de faste udvalg. ).o~1a~~.ne skal være fremsendt til forbundsformanden senest

28

Forslag fra forretningsudvalget, bestyrelsen eller de faste udvalg, omhandlende lovændri nger eller ændring af Iicensgebyrets størr else, fremsendes til unionerne senest 1. februar. 5. Dagsorden ved repræsentantskabsmødet skal indeholde fØlgende punkter:


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Mandaternes prøvelse Valg af dirigent Forhandlingsprotokol Beretninger: Forretn ingsudvalget Amatør- og ordensudvalget Idrætsudvalget Ungdomsudvalget Regnskab Forslag Fremtidige sportslige arrangementer Fastsættelse af licensgebyr Valg til forretningsudvalg samt 1 suppleant, jfr. § 12 Valg til faste udvalg, jfr. §§ 14, 15 og 16 Idrætsleder Ungdomsleder Amatør- og ordensudvalg Event. stående udvalg samt suppleanter Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant, jfr. § 12.3 Valg af valgmænd, jfr. § 17 Fastsættelse af næste ordinære møde Eventuelt

6. Mandaternes prøvelse sker ved at forbundsformanden ved navneopråb konstaterer repræsentanternes tilstedeværelse. Benyttes suppleant, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Mandater der kan komme til godkendelse er forbundsbestyrelsens medlemmer samt een repræsentant fra hver union for hvert påbegyndt 100 medlemmer som jfr. § 8. stk. 8 ved navn er anmeldt DBF. 7. Hver godkendt mandat har een stemme som kun kan afgives personligt. Ingen repræsentanter kan således afgive mere end een stemme. 8. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelse af nyt punkt på dagsordenen. 9. Repræsentantskabet vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlingsog afstemningsmåden. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt ·3 repræsentanter kræver dette. 10. For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt skal de fremmødte udgØre mindst 50% af de stemmeberettigede manda'er ter. 11. Repræsentantskabet træffer sine afgØrelser ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. Til ændring af forbundets love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

29


12.Kun de i § 10 stk. 1 A og B, forbundsbestyrelsens medlemmer og godkendte repræsentanter samt medlemmer af de faste udvalg, har forhandlingsret. 13. Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære mødet: Medlemmer af de faste udvalg og komiteformænd, unionernes og event. kredses bestyrelsesmedlemmer, bowl ingpressen og Dansk Idræts-Forbund. Repræsentantskabet kan i særlige tilfælde give andre end de ovennævnte adgang. 14. Repræsentantskabet kan nedsætte stående udvalg.

§ 11. EKSTRAORDINÆRT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når DBF's forretningsudvalg eller bestyrelse finder det påkrævet, eller når 2 unioner skrift Iigt overfor forretningsudvalget begærer det afholdt med motiveret emne. 2. Forretningsudvalget indkalder til mødet senest 7 dage efter becærinqensmodtaqelse med 14 dages varsel. 3. Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Forslag 4. Eventuelt

30

4. Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet. 5. Den øvrige forretningsorden for det ekstraordinære møde sker i henhold til § 10, men skulle der ved et ekstraordinært repræsentantskabsmede ikke være fremmødt 50% af de stemmeberettigede, indkaldes der med 14 dages varsel til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som er beslutningsdygtigt alene med de fremmødte mandater. 6. Forretningsudvalget fastsætter tid og sted for det ekstraordinære mødes afholdelse.


§ 12. FORBUNDSBESTYRELSEN 1.

Forbundsbestyrelsen består af følgende 13 medlemmer: Et forretningsudvalg på 3 medlemmer: (1) Forbundsformand (1) Forbundssekretær (1) Forbundskasserer (1) Forbundsidrætsleder (1) Forbundsungdomsleder (8) Bestyrelsesmedlemmer

2. Formanden for bestyrelsen er DBF's formand, som sammen med øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, idrætsleder og ungdomsleder, vælges på DB F's repræsentantskabsmøde for en periode af 2 år. Formand oq unqdornsleder vælges de lige år. Sekretær, kasserer og idrætsleder vælges de ul ige år. 3. For en periode af et år vælges 2 revisorer samt 3 suppleanter 1 suppleant for forretningsudvalget, 1 fællessuppleant for idrætsog ungdomslederen samt 1 for revisorerne. 4. Medlemmer i forretningsudvalget kan ikke samtidig være medlem af en anden unions bestyrelse eller i amatør- og ordensudvatq. ~. 5. De 8 Øvrige bestyrelsesmedlemmer er tødte medlemmer, med to fra hver af de fire unioner, som er: unionsformand samt et unionsbestyrelsesmedlem, valgt af unionsbestyrelsen. 6. Bestyrelsens opgaver består bl.a. i: . A. at påse, at DBF's love og bestemmelser overholdes, og hvor overtrædelse af disse finder sted, gør indsigelse og i særlige alvorlige tilfælde, indberette overtrædelsen til DBF's forretningsudvalg. B. at behandle sager som forretningsudvalget og/eller bebestyrelsen, jfr. § 12, stk. 8, finder nødvendigt skal be handles af den samlede bestyrelse. C. at jfr. § 7, stk. 3, godkende unionernes love og bestemmelser. D. at jfr. § 14, stk. 1 og 3 vælge det nødvendige antal faste komiteer og disses formænd. E. at fastsætte regler og foretage tildeling af DBF's ærestegn. F. at foranledige udgivelse af landsblad. 7. Forretningsudvalget indkalder til bestyrelsesmøde mindst 2 gange årl igt med 14 dages varsel. Såfremt mindst fire af bestyrelsens medlemmer fremsætter motiveret ønske herom, skal forretningsudvalget senest 7 dage efter begæringens modtagelse indkalde til møde med 14 dages varsel. 8. Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden.

31


9. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formander.s stemme, eller dennes stedfortræder, afgØrende. Der kan kun afqives personlig stemme. Ved forfald i bestyrelsen skal suppleant møde med fuldmagt. 10. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves mindst 7 medlemmer til stede og deriblandt mindst 1 medlem af forretningsudvalget. 11. Bestyrelsens rejseomkostninger og diæter betales efter aftale med forretningsudvalget. § 13. FORRETNINGSUDVALGET

1. F.U. består af: Forbundsformand, kasserer og sekretær og forestår Forbu ndets dagl ige ledelse. \ 2. Forretningsudvalgets fastsætter selv sin dagsorden. 3. Forretningsudvalget ledes af formanden der tegner DBF. 4. Formanden foranlediger indkaldelse af FU møder mindst gang om måneden. 5. Forretningsudvalget træffer alle afgØrelser og best smmelser i organisatoriske, Økonomiske og repræsentative opgaver, i henhold til DBF's love og bestemmelser samt repræsentantskabsog bestvrelsesbesl utni nger 6. Forbundssekretæren er ansvarlig leder af forbundets sekretariat. 7. Det påhviler forbundssekretæren at varetage den daglige korrespondance, at der bliver ført en forhandlingsprotokol fra samtlige repræsentantskabsbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder. Endvidere, at der til bestyrelsen bliver tilsendt referat af repræsentantskabsmøderne, men fra bestyrelses- og forretningsudvalgsmøderne, kun beslutningsreferater. 8. Til assistance i sekretariatet kan forretningsudvalget, i det omfang det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet medhjælp. 9. Forbundskassereren varetager alle forbundets ind- og udbetal inger. § 14. DANSK BOWLING FORBUND's IDRÆTSUDVALG

1. Idrætsudvalget består af forbundets A. udtagelses-komiteen B. turnerings-komiteens formand C. kursus- og instruktØrkomiteens

2. Idrætslederen

idrætsleder

og:

formand.

vælger, jfr. § 12, stk. 2, på DBF's repræsentantskabsmøde de ulige år for en periode af 2 år. 3. Komiteformændene vælges, jfr. § 12, stk. 6 afsnit D, på forbundsbestyrelsens møde de lige år for en periode af 2 år. (Ekstraordinært vælges komiteformændene i 1971 for en perio32 -de af 1 år).


4. Idrætsudvalgets ledelse varetages af idrætslederen som er ansvarlig for gennemførelse af DBF's sportslige arrangementer samt for Øvrige aktiviteter som pålægges idrætsudvalget. 5. Idrætslederen fordeler opgaverne i ndenfor kom iteerne og fastlægger i samråd med de enkelte komiteformænd det nødve-idiqe arbejdsproqrarn. 6 Idrætslederen danner sammen med unionernes spilleudvalgsformænd DBF's udtagelseskomite, i hvilken funktion udvalgets beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Såfremt stemmelighed skulle opstå, er idrætslederens stemme afgØrende. I tilfælde af et medlems personlige deltagelse i udvælgelsen af repræsentative hold, viger denne pladsen og erstattes af sin suppleant. Eventuel suppleant for idrætsleder udpeges af forretningsudvalget, for spilleudvalgsformand af respektive union. 7. U.K. udpeger holdleder/o. 8 Idrætslederen nødvendigt antal

og den enkelte komiteformand medlemmer til komiteen.

vælger

selvet

§ 15. DANSK BOWLING FORBUND's UNGDOMSUDVALG 1. Ungdomsudvalget består af Forbundets ungdomsleder, der er formand for udvalget, og unionernes ungdomsledere. 2. Ungdomslederen vælges, jfr. § 12 stk. 2, på DBF's repræsentantskabsmøde de I ige år for en periode af to år. 3. Unionernes ungdomsledere vælges på disses repræsentantskabsmøder. 4. Udvalgets opgave består i at gennemfØre DBF's ungdomsarrangementer, at foretage udtagelse af repræsentative ungdomshold og holdledere til disse. 5. For gennemførelse af alle ungdomsaktiviteterne sker det i samarbejde med idrætsudvalget. 6. Ungdomslederen har ansvaret for gennemførelse af DB F's ungdomsarrangementer samt de øvrige aktiviteter som pålægges udvalget. 7. Udvalgets økonomiske dispositioner skal godkendes ningsudvalget. 8. Det påhviler ungdoms udvalget at fremsætte forslag ringer af ungdomsbowl ingens sportslige· aktiviteter.

af forrettil forbed-

9. Udover de faste komiteer kan idrætslederen nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. 10. Det påhviler idrætsudvalget at fremsætte forslag t il forbedringer af DBF's sportslige aktiviteter. 33


FASTE UDVALG § 16. DANSK BOWLING FORBUND's AMATØR·

OG ORDENSUDVALG 1. Udvalget

består af en formand og fire andre medlemmer, der alle vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentant· skabsmøde. for en periode af to år. Formanden og de to medlemmer vælges de lige år. De øvrige medlemmer vælges de ulige år. Udvalgets formand bør have ju- idisk uddannelse. Desuden vælges hvert år een suppleant for en periode af to år. 2. Amatør- og ordensudvalgets medlemmer og suppleanter kan ikke samtidig være medlem af DBF's hovedbestyrelse. 3. Intet medlem af udvalget kan deltage i behandling af en sag, når han selvet part i sagen eller interesseret i dens udfald. 4. Udvalqet bestemmer selv, hvem der i tilfælde af tormandens forfald skal fungere som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog skal sager ekspederes gennem DBF's forretningsudvalg. 5. Til vedtagelse af en gyldig beslutning kræves, at mindst 3 af udvalgets medlemmer er tilstede og stemmer for besl utninqen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 6. Amatør- og ordensudvalgets opgaver er: A. at afgøre alle J sager vedrørende anvendelse af amatørordens- og udelukkelsesbestemmelserne, om overtrædelse af reglementet o. lign. eller om usportslig usømmelig adfærd. B. som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under Dansk Bowling Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgØrelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. Voldgiftsretten træffer selv bestemmelse om, hvorledes dens omkostninger skal betales af parterne og kan kræve depositum indbetalt. 7. Amatør- og ordensudvalget kan tildele organisationer under Dansk Bowling Forbund advarsler eller irettesættelser og træffe bestemmelser om deres midlertidige eller endelige udelukkelse fra enkelte eller alle konkurrencer eller organisationsarbejde. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkeligt anledning hertil.

34

8. Arnatørog ordensudvalgets kendelser kan indankes for Dansk Idræts-Forbunds amatørog ordensudvalg.Anken skal ske senest 14 dage efter domsafsigelse. Under ganske særlige


omstændigheder kan udvalget undtagelsesvis genoptage en pakendt sag til fornyet behandling og afgørelse, når nye oplysninger af betydning er fremkommet i sagen. 9. Amatør- og ordensudvalget skal ved DBF's ordinære repræsentantskabsrnøde aflægge beretning om udvalgets arbejde i det for løbne år. 10. Udvalgets medlemmer og suppleanter har ret ti I at overvære

repræsentantskabsmederne. Vedr. amatørse § 19. §

og ordensudvalgets

reglement

17. DANSK KEGLE· OG BOWLINGUNIONS

og voldgiftsregler

PRÆSIDIUM

1. Dansk Bowling Forbund er gennem dette præsidium tet Federation Internationale des Quilleurs, FIQ. 2. Præsidiet består af 3 medlemmer: 1. Præsidenten 2. Formanden for Dansk Kegle Forbund 3. Formanden for Dansk Bowling Forbund

tilslut-

3. Præsidenten, der ikke må besidde bestyrelsesposter i de respektive to forbund, vælges af de i de to forbund valgte valgmænd. 4. Dansk Bowlinq Forbund's repræsentantskab væloer 5. henholdsvis 4 valgmænd, hvert andet år således, at der for perioden 1.1. 1970, - 31.12. 1971 vælges 4 valgmænd og for perioden 1.1 1972 . 31.12 1973 vælges 5 valgmænd og så videre. 5. I tilfælde af formandens forfald til møde i præsidiet, tiltræder et af de Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer.

§ 18. FORBUNDETS OPLØSNING 1. Dansk Bowling Forbund kan ikke opløses, sålænge mindst to tilsluttede unioner ønsker dets beståen. 2. Beslutning om opløsning kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde og med mindst 2/3 majoritet af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets midler Dansk Idræts-Forbund. Nærværende love er vedtaget på DBF's skebsmede i Nyborg den 10. december og med den l . januar 196B. Lovene er tantskabsmøderne i Nyborg den 20. april april 1969, i København den 19. april 1B. april 1971.

stiftende repræsentant1967 med virkning fra ændrede på repræsen196B, i Arhus den 27. 1970 og i Odense den

35


DANSK BOWLING SER.

FORBUNDS

BESTEMMEL-

Kapitel II

§ 19. REGLEMENT

FOR DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR· OG ORDENSUDVALG. VOLDGIFTSREGLER FOR DBF

36

1. Enhver henvendelse til DBF's amatør- og ordensudvalg skal tilstilles gennem DBF's forretningsudvalg gennem hvilket også alle udvalgets afgØrelserskal tilbagesendes. 2. Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent, og såvel forbund som unioner, klubber og enkelte medlemmer skal besvare udvalgets forespørqsler i så henseendeinden den frist, udvalget måtte sætte. 3. Hver af parterne kan forlange, at der gives parterne lejlighed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande. 4. Hvis en person eller organisation under DBF på grund af overtrædelse af dettes love eller amatør- og ordensbestemmelser bliver udelukket af forbundet, og dette finder, at udelukkelsen bør udvides til at gælde samtlige organisationer under Dansk IdrætsForbund, sender DBF indstilling herom, med angivelseaf forseeIsens art, udelukkeisens varighed m. m. til DIF, hvis amatør- og ordensudvalg derpå afgør sagen.Efter ansøgning,indgivet af DB F, kan udlukkelsen ophævesaf amatør- og ordensudvalget i DIF. 5. Amatør- og ordensudvalget kan ifØlge DBF's love § 13, stk. 6, b, fungere som voldgiftsret under iagttagelseaf følgende voldgiftsregler: a. Parterne gives lejl ighed til at udtale sig om sagen. b. Udvalget kan selv indhente oplysninger og anstille undersøgelsertil brug for sagensafgØrelse. c. Udvalget kan fordre at parterne giver personligt møde ved forhandlingerne. d. Når sagen er tilstrækkel igt belyst optages den til påkendelse. ~


e. Såfremt nogen af parterne ikke viser vilje til at medvirke til sagens oplysning, må den finde sig i, at sagen afgØres på grundlag af de oplysninger, der foreligger for udvalget. f. Udvalget har ret til på ethvert punkt af sagen at mægle forlig mellem parterne. g. Når sagen er optaget til påkendelse, skal kendelsen afgives snarest muligt, og senest inden 4 uger. h. Kendelsen er ubetinget forbindende for parterne, således at sagen ikke senere kan indbringes for nogen domstol, undtagen for at skaffe tvangsmidler til kendelsens gennemfØrelse. 6. Forbundet afhoider samtlige omkostninger ved amatør- og ordensudvalgets rejseudgifter m.v.. Parterne må selv afholde deres omkostninger. Den ankende part skal senest samtidig med anken indbetale et depositum på kr. 200,- til DBF. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt den pågældende får fuldt medhold i anken. I tilfælde af delvis medhold afgØr amatør- og ordensudvalget, hvorvidt der skal tilbagebetales noget og i bekræftende fald hvor meget. § 20. DANSK BOWLING FORBUNDS AMATØR- OG

ORDENSBESTEMMELSER. 1. Amatør er den, der konkurrerer af interesse for idrætten, for fornøjelse og som fritidsbeskæftigelse uden tanke for økonomisk fordel. AMATØRSKABET KAN SALEDES FORTABES AF DEN DER: 2. udever idræt for betaling eller for at opnå anden Økonomisk fordel, som overstiger de faktisk medgåede udgifter for udføre]sen af idrætten, eller som i særlig grad overtræder Dansk Bowling forbunds love og bestemmelser. 3. i tilfælde, hvor tabt arbejdstid eventuelt ville kunne honoreres, modtager et beløb, der er større end den berettigede normale daglØn. Der medregnes ikke heri normale udgifter til rejse, hotel og diæter. 4. modtager betaling eller anden begunstigelse for at andre udnytter hans idrætslige anseelsei reklameØjemed. 5. i præmie modtager kontante midler eller præmier, som ikke er respekteret af DBF. 6. bærer en klubdragt, der ikke er respekteret af DBF. Angående reklamer på spilledragten, se reklamereglement. 7. fremmer eller medvirker til overtrædelse af amatør- og ordensbestemmelserne.

37


§ 21. DANSK BOWLING FORBUNDS REGLEMENT

FOR AN· VENDELSE AF REKLAMER pA SPILLEDRAGTEN.

1. Reklamen må kun bestå af firmanavn, varebetegnelse eller en illustration. Reklamen må ikke virke forstyrrende eller anstødelig på bowlingspillerne eller publikum og må kun omfatte varegrupper, der ikke er i modsætning til idrættens ide. Opfordringsord eller slogans i teksten godkendes ikke. 2. Reklameaftaler må kun indgås af klubber og først efter at ansØgningherom er godkendt skriftligt af DBF. 3. Ansøgningen skal indsendes i 2 eksemplarer på klubbens officielle brevpapir· bilagt kopi af kontrakten - og der skal vedlæggeskr. 100,-, som tilbagebetales, hvis ansøgningen afslås. 4. Reklamen må kun placeres på trøjen, det gælder både spilledragten og evt. træningsdragt, og ikke andre steder på dragten. Reklamens højde må ikke overstige 20 cm. og aldrig være større eller mere dominerende end klubmærket eller -navnet. 5. Reklamer må ikke anvendes i forbindelse med eller ved internationale turneringer og stævner, eller i nationale arrangementer, hvor andre reklameinteresser allerede er indblandet, uden særlig tilladelse fra arrangøren. 6. DBF fralægger sig alt ansvar overfor forening og det firma, der har tegnet sig for reklamen, med hensyn til evt. afvisning af indkomne ansøqninqer om reklame på spilledragten. 7. Enhver spiller er frit stillet, hvorvidt han vil bære trøjen med annoncørens reklame. 8. De til klubberne ved reklame indkomne penge må kun anvendes til fremme af klubbens arbejde og må under ingen omstændigheder udbetales til spillere og ledere. DBF har ret til, når som helst at kontrollere, at dette påbud overholdes. Indkomne beløb skal føres på særskilt konto i klubbens bogholderi. 9. Den, der uden DBF's godkendelse påsætter spilledragten reklame, eller efter godkendelse foretager ændringer i reklamens indhold, udformning eller placering, kan af DBF udelukkes fra al 38 deltagelse i turneringer og stævner.


§ 22. REGLEMENT

FOR KLUBSKIFTE

1. En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub, hvorfor licenskortet ved ethvert klubskifte må indsendes til DBF gennem den stedlige union for ændring. 2. Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, som regnes fra den dag licenskortet tilgår DBF for ændring. Forlader spilleren sin klub uden at overgå til anden klub med det samme, skal spilleren underrette DBF, jævnfør § 3 stk. 1 om udmeldelse, fra hvilket tidspunkt karantænen da regnes. 3. Undtaget fra karantænebestemmelserneer spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. 4. Såfremt en spiller skifter klub på grund af (dokumenteret) flytning til en anden kreds/union, bør der gives dispensation fra stk. 2. 5. Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eIler løser licens for spillere, skal stk. 2 stadig respekteres, medmindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst. § 23. OFFICIELLE OG GODKENDTE MESTERSKABER OG KAMPE 1. Officielle arranaementer er fØlaende: DBF's DM for individuel og 2-mandshold DBF's DM for hold (Landsturneringens 1. div) DBF's ungdomsmesterskaber, individuelt og 2-mandshold. Internationale kampe og mesterskaber, hvori der deltager medlemmer af FIO, og hvori DBF er repræsenteret af udvalgte hold eller enkeltpersoner (VM, EM, NM, landskarnpem.m.) 2. FØlgende stævner, turneringer og mesterskaber er godkendte: Unionskampe og udtagelse hertil Udtagelsetil landshold Unionernes mesterskaber, individuelt og 2-mandshold Unionernes holdmesterskaber (turneringskampe) Unionernes/kredsenes åbningsstævner 3. Ved officielle arrangementer udpeger DBF's idrætsleder en repræsentant, som er ansvarlig for overholdelsen af F 10 reglement (kontrol af baner og rekvisitter, udpegning af regnskabsfØrere etc.l . 4. Ved godkendte kampe m.m. påhviler det arrangørerne med ansvar overfor DBF's idrætsudvalg at FIO's regler overholdes. Kuglekontrol vil normalt ikke være påkrævet. 5. Herudover kan DBF godkende et stævne eller en turnering såfremt der, senest fire uger inden udsendelsen af invitationer 39


fremsendes en ansøqninq om anerkendelse fra en un-ion til DBF's forretningsudvalg. AnsØgningen skal indeholde følgende oplysninger: 1. Tid og sted for stævnets afholdelse. 2. Hvilke discipliner, der spille i. 3. Antallet af rækker og specifikationer af disse 4. Eventuelle handicap. 5. Startafgifternes størrelse 6. Præmiernes art og omtrentlige værdi Ønsker arrangøren udenlandsk deltagelse, gælder følgende regler: Spilleren skal fremvise licensbevis på forlangende Spillere fra medlemslande af Nordisk Bowlingforbund starter i den klasse, hvori spilleren er licenseret i sit hjemland. andre udenlandske spillere starter i højeste klasse. De pågældende landes respektive forbund, skal underrettes om udsendelse af invitationerne og om propositronerne for stævnet. Af plakater og invitationer i forbindelse med et godkendt stævne skal det fremgå, at der spilles efter FIQ's regler og at der foreligger godkendelse af DBF. Svaret på ansøgningen skal være ansøgeren i hænde senest 2 uger efter modtaqelsen i DB F og indeholde begrundelse for et evt. afslag. Efter ændringer i propositionerne i overensstemmelse med DB F's anvisninger kan stævnet godkendes. Når et stævne er godkendt af DBF betyder det, at deltagerne har garanti for, at der spilles efter FIQ's regler og at propositionerne for stævnet overholder DBF's love og bestemmelser. 6. I alle officielle og godkendte kampe må kun deltage DBF's licenserede medlemmer og udenlandske spillere, der er medlem af et nationalt forbund under FIQ, medmindre DBF har givet skriftlig tilladelse til at gennemfØre specielle rækker for ulicenserede spillere. Disse må i så fald kun omfatte ulicenserede spiliere og ikke international deltagelse.

§ 24. INTERNATIONALE

TURNERINGER

1. For at afholde en egentlig, åben international ves en officiel tilladelse af FIQ.

40

turnering,

kræ-

2. Ansøqrunq herom skal udfærdiges på specielle blanketter, der kan rekvireres hos DBF, og sammen med indbetaling af et gebyr på 50 dollars indsendes til FIQ gennem DBF senest 3 måneder inden stævnets eller turneringens afholdelse. ~


3. FIQ sørger for at samtlige medlemslande gøres bekendt med turneringens afholdelse, når godkendelsen foreligger. 4. Turneringen må kun gennemfØres som en international turnering, såfremt mindst fire nationer er repræsenteret. §

25. ANDRE ARRANGEMENTER

1. Ved andre arrangementer, nationale såvel som internationale, må DBF's licenserede medlemmer deltage, under forudsætning af, at DBF's amatør- og ordensbestemmelser respekteres, og at deltagelse heri ikke er i strid med DBF's, unioners eller klubbers interesser.

§

26. DANSK BOWLING FORBUNDS MESTERSKABSBESTEMMELSER

1. DBF skal een gang årligt afholde fØlgende, af Dansk IdrætsForbund godkendte Danmarksmesterskaber (DM): Herrer individuelt og 2 mands hold, damer individuelt og 2 mands hold. 2. Tidspunktet for DM fastsættes hvert år på DBF's ordinære repræsentantskabsmøde. 3. DBF's repræsentantskab vælger den union, der skal varetage gennemfØrelsen af DM-arrangementerne, blandt de unioner, der udtrykker ønske om at være arrangør. Foreligger der ikke et sådant ønske, udpeger repræsentantskabet en union som arrangør. 4. Deltagelse i konkurrencerne om Danmarksmesterskabet står åben for: Danske statsborgere, der har løst licens under DBF. Statsløse personer, der i en periode af mindst 5 år har haft varig opholdstilladelse her i landet, for såvidt tilladelse i· hvert enkelt tilfælde er opnået fra Dansk Idræts-Forbund's forretningsudvalg. 5. Propositionerne for DM fastsætter af hovedbestyrelsen. 6. Den arrangerende union udsender senest 6 uger fØr DM meddelelse om mesterskabernes afholdelse til samtlige klubber under DBF. Meddelelsen skal indeholde propositionerne for mesterskaberne. Anmeldelse om deltagelse skal ske skriftligt til den arrangerende union senest 14 dage fØr mesterskabernes start. Ved anmeldelsen kan klubberne fremsætte Ønsker om foretrukne starttidspunkter. Der skal af arrangøren først tages hensyn til tilrej-~ 41


sende lØber.

klubbers

Ønsker og i den rækkefølge

anmeldelserne

ind-

7. Vinderne modtager Dansk Idræts-Forbund's mesterskabsplaketter. Yderligere uddeles der til nr. 1, 2 og 3 i hver disciplin DBF's mesterskabsmedaljer i henholdsvis guld, sølv og bronce.

§

27. DANSK

BOWLING

FORBUND's

REKORDREGLEMENT.

1. Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkurrence, hvor der spilles efter spilleregler, som er godkendt af Dansk Bowling Forbund eller et andet nationalt forbund blandt FIO's medlemslande. 2. Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat, opnået i de under § 23, stk. 1 nævnte kampe og stævner 3. Rekorder kan sættes i følgende discipliner, gældende for både damer, herrer og ungdomsspillere; Individuelt (europæisk) 2,3,4,5,6, 7 og 8 serier. Hold (europæisk) 2 mands, 4, 6 og 8 serier 4 mands, 4, 6 og 8 serier 6 mands, 4,6 og 8 serier 8 mands, 4, 6 og 8 serier Hold (amerikansk) 5 mands, 3 serier 4. Rekorder kan kun godkendes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: Baner samt alt materiel skal nøje opfy Ide de krav, FIO stiller om mål, vægt m.v. Der må kun spilles een serie på samme bane, og der skal ske normalt skift med en anden spiller mellem hver rude.

42

5. I alle konkurrencer med europæisk spil kan underliggende resultater godkendes som rekord. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. 6. Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens højeste resultat godkendes som dansk rekord. Opnår to spillere samme rekordresultat samme dag, bliver begge at anse som rekordholdere. 7. Stævne- eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en særlig blanket, som findes i enhver af Dansk Bowl ing Forbund godkendt bowl inghal, og indsende denne blanket senest 14 dage efter spilledagen til Dansk Bowling Forbund. Overfor Dansk Bowling Forbund skal den ansvarlige for arrange-

'


mentet ved sin påtegning af anmeldelsesblanketten indestå for, at det påqælderide resultat er opnået under de betingelser, som foreskrives i dette rekordreglement. 8. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny dansk rekord, vil spilleren modtage Dansk Bowl ing Forbund's rekorddiplom. 9. En godkendt rekord kan eventuelt annulleres, såfremt det senere viser sig, at betingelserne for godkendelse af danske rekorder alligevel ikke har været opfyldt.

§ 28. TURNERINGSREGLER 1. Unionsturneringen afqøres ved pointsystern således, at der qives to point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og nul point for tabt kamp. Står to eller flere klubber lige i point ved turneringens afslutning er antallet af faldne kegler afgØrende. 2. Vinderne

af 1. division er unionsmestre. nedrykning i de forskellige henvises til unionernes særlige regler herom.

Vedrørende op- eller rækker

divisioner

og

3. I en turnering kan klubberne deltage med et eller flere hold. I hver af divisionerne kan kun deltage eet hold fra hver klub. I Øvrige rækker kan klubberne have flere hold. 4. Turneringen omfatter herrer, damer og ungdomsspillere, med hver sine hold inddelt i det efter anmeldelserne af hold nødvendige antal rækker. 5. Rækkerne

over hele landet betegnes ensartet,

således:

øverste række benævnes 1. division, der omfatter 8 mands hold. Nærmeste rækker derefter 2 . 5 division. Efter 5. division benævnes rækkerne A,B,C o.s.v. 6. Kan en union ikke mønstre en række med 8 mands tegnes Øverste række i denne union rnedZ, division.

hold, be-

7. Vil en union tillade flere hold fra samme klub i en række, må denne række benævnes med bogstav, f.eks. A-række, B-række o.s.v., hvilket kan betyde, at en union eventuelt kun har een el· ler to divisioner, indtil antallet af anmeldte hold berettiger til udvidelse. ~ 4:~


8. Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, må der ved de enkelte holds første kamp i samme sæson ikke benyttes spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds tørste kamp. løvriqt kan en spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold i samme sæson kun deltage på et lavere hold, hvis hans tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en turneringskamp uden hans deltagelse. 9. Ved holdkampe skal mindst 50 % af spillerne være tilstede ved kampens begyndelse. Spillere, der eventuelt møder for sent, kan dog indtræde i spillet i den rude, hvor modparten spiller. Bliver en spiller skadet, må der straks indsættes reserveefter samme regel. Er reserven ikke klar til indsættelse når kampen genoptages, kan denne tidligst indsættes ved næste series begyndelse, og de herved tabte ruder kan ikke indspilles. 10. I holdkampe kan deltage udlændinge, som har fast bopæl her i landet. På det enkelte hold må dog kun 50 % af spillerne være udlændinge. 11. I en turneringskamp skal spillerne afskrive for hinanden. Begge klubber meder med en holdleder, der er pligtig til at være behjælpelig med eftertælling af samtlige scoringslister efter kampen. Den i turneringsplanen tørstnævnte klubs holdleder er tillige listefører for begge klubber og samtidig jourhavende og Øverste myndighed hvis afgØrelsemå respekteres. 12. En klub der Ønsker at protestere, skal omgående rette henvendelse til jourhavende. Gælder protesten det sportslige resultat, skal jourhavende på scoringslisten tydeligt anføre "PROTEST". Klubben skal herefter inden 24 timer fra kampens ophØr indgive skriftlig klage (protest) til unionens spilleudvalg. Spilleudvalgets afgørelse kan indankes for amatør- og ordensudvalget. 13. Datoen for de berammede turneringskampe kan kun undtagelsesvis ændres. Ansøgning herom skal i så tilfælde skriftligt tilstilles unionens spilleudvalg senest 14 dage fØr kampens afholdelse. Unionens spilleudvalg kan i særlige tilfælde forlange en kamp flyttet til andet tidspunkt. 14. Klubberne hæfter for startgebyr i hele turneringen for de af dem anmeldte hold. 15. I alle godkendte turneringer, mesterskaber og stævner skal der spilles efter DBF's spilleregler, jf. kapitel XII. 16. En spiller klassificeres efter et seriesnit, som denne har op44 nået i de derom nærmere bestemt antal godkendte kampe og placeres i en række, der benævnesenten A, B, C o.s.v.


Gennemsnittet for de respektive rækker fastsættes af repræsentantskabet. Når en bowler afmeldes og tilmeldes igen indenfor 2 år, vil det sidst offentliggjorte snit være gældende. 17. For at kunne deltage i en turneringskamp eller stævne, skal en spiller, jf. kapitel II, være i besiddelse af licens. 18. En spiller skal bære en klubdragt, der gennem unionen er indregistreret og godkendt samt respekteret af DB F. Endvidere skal spilleren benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen. 19. Det er enhver spiller forbudt at ryge på banerne, samt at indtage alkoholiske drikke under kampe og stævner. 20. Det er enhver spiller eller anden uvedkommen forbudt, selv at påføre talkum m. m. på tillØbsbanen. 21. En spiller må ikke samme dag deltage i mere end een turneringskamp. Lørdag og påfølgende søndag samt tilsluttende helligdage betragtes som een og samme spilledag. 22. En spiller, der optræder usportsligt kan bortvises fra banen. Der henvisesiØvrigt til DBF's love og bestemmelser. 23. Ved kampe og stævner skalovertrædelseslinien ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlenmed et "F".

45


PRINCIPIELLE

REGLER VEDR. UNGDOMSARBEJDET I DBF.

1. Ungdomsbowlere opdeles i to grupper, gældende for såvel piger som drenge. Juniores, der omfatter unge til udgangen af den turneringssæson i hvilken de fylder 16 år. Ynglinge, • der inden sæsonensstart er fyldt 16 år til udgangen af den turneringssæson de fylder 18 år. Hver gruppe klassificeres i A-spillere og B-spillere, om fornødent også som C-spillere. 2. Ved turneringer og stævner skal de nævnte grupper spille adskilte. 3. Ungdomsspillere kan kun deltage i turneringer og stævner i junior- eller ynglingerækker. 4. Ungdomsspillere kan stille op på unionshold, til DM, ligesom kvalifikation til opstilling/udtagelse til landskampe, NM, EM og VM kan finde sted. 5. Ungdomsforbundsmesterskaber (UDM) afholdes i såvel junior som ynglingerække, og der kåres såvel en pige, som drengemester i hver række. 6. Godkendte ungdomsrekorder 2 - 8 serier individuelt, samt 2 4 - 8 mands hold over 4, 6 og 8 serier. 7. Ungdomsspillere kan fra det fyldte 16. år spille i seniorrækker. 8. Når et anmeldt resultat er godkendt som ny ungdomsrekord, vil spilleren modtage DBF's rekorddiplom. For reglerne i stk. 1, 2 og 3 kan der dispenseres i det omfang, 46 der ikke er ungdomsspillere nok til de respektive rækker.


DANSK BOWLING FORBUNDS

UNGDOMSFOND

Fundats

§ 1. Fondets navn er Dansk Bowling Forbunds Ungdomsfond.

Dets formål er at yde støtte til ungdomsspillere under DBF. Fondet, hvis adresse er DBF's er en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan anvendestil dækning af nogen DBF påhvilende forpligtelse. § 2. Fondets midler tilvejebringes ved frivillige bidrag eller ved overskud fra forskellige arrangementer, specielt arrangeret med dette formål for øje. § 3. Fondets bestyrelse består af DBF's ungdomsudvalg. Udgifter i forbindelse med fondets virke afholdes af fondet. § 4. Bortset fra dækning af fondets udgifter, kan bidragene kun anvendes på en sådan måde, som udtrykkeligt fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Bestyrelsen indkalder mindst een gang årligt gennem bowlingpressen ansøgninger, men også anseqninqer, der fremkommer i årets lØb kan komme i betragtning, hvis der er midler hertil. AnsØgninger skal stiles til fondet, men sendes til den pågældende union, som ved sin påtegning tager stilling til ansøgningens rimelighed. Opfyldes de af bestyrelsen stillede betingelser til ydelse ikke, kan denne kræves tilbagekaldt. § 5_ Bestyrelsensbeslutninger afgØresved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgØrende. Bestyrelsen vælger en sekretær, der skal fØre protokol over bestyrelsens beslutninger. Fondets kasserer, som er DBF's, skal på en speciel bankkonto holde fondets midler adskilt fra DBF,s midler, og føre regnskab for fondet. Fondets reqnskab forelægges i revideret stand DBF's repræsentantskab ved det ordinære repræsentantskabsmØde. Regnskabsåret er kalenderåret og r. -rsorer er DB F's. § 6. Efter indstilling fra fondets bestyrelse kan DBF's hovedbestyrelse foreslå repræsentantskabet at foretage ændringer i nærværende fundats.

47


UDTAGELSE AF REPRÆSENTATIVE

HOLD:

Udtagelse af landshold og eventuelle andre hold, der skal repræsentere DBF, foretages af U.K. (udtagelseskomiteen) Finder U.K. det nødvendigt at arrangere udtagelseskonkurrencer, sker det efter fØlgende retningslinier: 1. U.K. udvælger på basis af DBF's/unionernes statistik 30 herrer og 20 damer. 2. De i § 28, stk. 15 nævnte mesterskaber og kampe danner grundlag for udvælgelsen af spillerne. 3. Grundlaget for udtagelsen er de sidste 3 måneders statistik dog minimum 20 serier. 4. De udtagne spillere spiller 2 x 8 serier europæisk, og 2 x 3 serier amerikansk over 2 week-ends, i haller udpeget af U.K. 5. Kun disse 22 serier er gældende for besættelsen af pladserne på det pågældende repræsentative hold.

48


DBF's CUPTURNERING.

Cupturneringen udskrives som en åben turnering for s-mandshold. 1. Turneringen afvikles som en landsomfattende cup-turnering, der er åben for samtlige klubber, tilsluttet DBF. 2. Turneringen spilles som en holdturnering efter cup-systemet, og omfatter en dame- og herrerække, med åben tilmelding. 3. Holdene skal være rene klubhold, hver på 5 spillere, som i hver kamp spiller 3 serier AM. Spilleren må ikke senere deltage på andre hold. 4. Anmeldelse om deltagelse i turneringen indsendes af klubberne til de respektive unioner senest d. 1. september, og turneringens indledende runder spilles derefter i 2 sektioner, een øst og een vest for Storebælt. Øst-sektionen tilrettelægges og arrangeres af KBU og SBU i samarbejde og vestsektionen af JBU og FBU i samarbejde. 5. Indenfor hver sektion mødes holdene to og to principielt efter almindelig lodtrækning. 6. De tilbageværende to hold i hver sektion såvel damer som herrer, mødes i landsfinalen. Samtlige kampe i hver sektion skal være spillet inden 1. april. 7. Landsfinalen foregår på en af DBF's repræsentantskab fastlagt dag, i en af hovedbestyrelsen udpeget hal. De fire hold i hver række rnødes to og to efter officiel lodtrækning, og derefter mødes de to tabende hold i en kamp om 3. og 4 pladsen og de to vindende hold i en kamp om 1. og 2. pladsen. 8. Tilmeldingsafgiften fastsættes af forretningsudvalget og skal være indbetalt til de respektive unioners kasserere,senestden 1. september, samtidig med anmeldelsen. 9. GennemfØrelsen af turneringen er betinget af mindst 8 hold anmeldt i hver række. 49


DANSKE

REKORDER

PR. 1.8. 1971

JUNIORER

2 SERIER

Per Carlsen

432

3 SERIER

Jan Nielsen

610

4 SERIER

Jan Nielsen

812

5 SERIER

Jan Donde

6 SERIER

Flemming

7 SERIER

Jan Donde

1361

8 SERIER

Jan Donde

1535

982 Damstoft

1182

2路 mands hold, europ忙isk

---------------4 SERIER

Flemming

Damstoft

1466

Per Carlsen

6 SERIER

Flemming

Damstoft

2172

Per Carlsen

8 SERI ER

Flemming

Damstoft

2961

Per Carlsen 4路 mands hold, europ忙isk

---------------4 SERIER

Flemming

Damstoft

Per Carlsen Henning

Petersen

Jan Nielsen

6 SERIER

Anette Birgitte

2926

KI ink L.und

Arne Jensen 50

Jan Donde

4202


YNGLINGE Individuelt,

europæisk

2 SERIER 3 SERIER 4 SERIER 5 SERIER 6SERIER 7 SERIER 8 SERIER 2 mands hold,

Henning Petersen Carsten Andersen Jørgen Daugård Jørgen Skriver Per Carlsen Kurt Bergmann Kurt Bergmann

443 695 843 1022 1211 1382 1559

europæisk

--------------4 SE R I E R

Per Carlsen Flemming Damstoft Per Carlsen Flemming Damstoft

6 SERIER 4 mands hold,

1453 2299

europæisk

--------------4 SERIER

Pou I E ri k Petersen Jørgen Daugård Poul Vestergård Erik N. Svensson

3136

6SERIER

Flemming Damstoft Per Carlsen Henning Petersen Maj· Britt Johnsen

4312

8 mands hold,

europæisk

---------------

4SERIER

Henning Petersen Flemming Damstoft Anders Larsen Jan Donde Kaj Olsen Per Carlsen Kaj Hansen Ole B. Nielsen

5582

6 SERIER

Samme som 4 serier

8487

8 SERIER

Henning Petersen Flemming Damstoft Bo Carlsen SØren Jensen P. Veste rgå rd Alland Rasmussen Kurt Bergmann John Hansen

11450

51


DAMER

Individuelt, europæisk

------------2 3 4 5 6 7 8

SERIER SERIER SERIER SERIER SERIER SERIER SERIER

Bodil Bodil Bodil Bodil Bodil Bodil Tove

Christiansen Christiansen Christiansen Christiansen Christiansen Christiansen Madsen

481 682 891 1069 1246 1413 1606

~.:..~~n~~~~~~~~~,!!~k 4 SERIER 6 SERIER 8 SERIER

Bodil Christiansen Annie Theis Connie Hansen Inge Hebo Lillian Christiansen Ilse Christensen

1520 2221 2961

4 - mands hold, europæisk --------------4 SERIER

6 SERIER

8 SERIER

52

Bodil Christiansen Aase Gissel Annie Theis Ulla Busch Bodil Christiansen Aase Gissel Annie Theis Ulla Busch Lillian Christiansen Lissie Carlsen Joan Højer EIsa Petersen

3031

4456

5530

~


8 - mands hold,

europæisk

--------------4 SERIER

Lillian Christiansen Bodil Christiansen Ilse Christensen Tove Madsen Joan Højer Connie Hansen E Isa Petersen Marie Pedersen

6SERIER

Lillian

Christiansen

Vibeke Martha

Jarlstriim M. Jensen

5619

E Isa Petersen Joan Højer Andersen Ilse Rasmussen Connie Hansen Birgit Halgren E Isa Petersen Joan Højer Andersen Ilse Christensen Lillian Christiansen Martha M. Jensen Lissie Carlsen Lis Wendorf

8 SERIER

Vibeke

5 - mands hold,

8525

Jarlstriim

11246

europæisk

--------------3 SERIER

Lillian Bodil

Christiansen Christiansen

Joan HØjer Maria Pedersen Ilse Christensen

2676


HERRER

~~~~~~~!.~~-~~ 2 SERIER 3 SERIER 4 SERIER 5 SERIER 6SERIER 7 SERIER 8 SERIER

Carsten Andersen Bent Petersen Tommy Jacobsen Gert Gertsen Gert Gertsen Torben WUrtz Bent Petersen

521 714 904 1107 1316 1523 1718

2 - mands hold, europĂŚisk

--------------4 SERIER 6 SERIER 8 SERIER

B Blankensteiner Werner Olesen Anders Larsen Lars Larsen B Blankensteiner Werner Olesen

1675 2435 3227

~:.~~n~~~~~-=~~~'!i~k 4SERIER

6SERIER

8 SERIER

54

Bent Pedersen Helge A_ Larsen Ejnar Damstoft Erling Nielsen Anders Mortensen Kurt Petersen Jan Sarauw Edv, Olufsen Bent Pedersen Per Nybro Ejnar Damstoft Erling Nielsen

3192

4672

6079


8· mands hold, europæisk --------------Jens Chr. Jørgensen 4 SERIER Leif Petersen Henning Petersen Helge A. Larsen Torben Wurtz Georg Jensen Karlo Lindstrøm Henning G. Pedersen

6 SERIER

8 SERIER

Ole Hansen Georg Jensen Tommy Klintskov Helge A. Larsen Henning G. Pedersen Jørn Toft Henning Petersen Torben Wurtz samme som 6 serier

6142

9198 12183

5 . mands hold, amerikansk

3SERIER

Bent Petersen Erling Nielsen Per N. Christensen Ove Larsen Erik Ravn

2968

55


------------------

LANDSKAMPE MED DANSK DEL TAGELSE - DAMER

Malmo den 5.3. 1967 Danmark . . . . .. 5977 Sverige 6404 Ålborg den 21.10 1967 Danmark . . . . .. 8028 Norge. . . . . . .. 7351 KØbenhavn (Rødovre) den 30.3.1968 Sverige Danmark

10781 10708

Halmstad den 8.3. 1969 Danmark 10843 Sverige 10992

LANDSKAMPE

Oslo den 28.2. - 1.3. 1970 Danmark: 8 m hold,8 serier . . 11036 5 m hold,3 serier . . 2676 5 m hold,3 serier. _~lla. Norge: lait:

16300

Norge: 8 m hold,8 serier. 5 m hold,3 serier. 5 m hold,3 serier.

10613 2396 2449

lait:

15458

MED DANSK DELTAGELSE

- HERRER

Oslo den 27. 10. 1962 Danmark . . . . . . 13222 Norge 13870

5fl

København (Rossini) 26. 10. 196:il Norge 10256 Danmark . . . . . . 10679

Ålborg den 21.10 1967 Danmark 11000 Norge 10814

Oslo den 31. 10 1965 Danmark 11032 Norge 11162

Goteborg den 31.3.1968 Danmark 11948 Sverige 12605

Frederikssund den 4. 3. 1967 Sverige .. Danmark ..

København (Islands Brygge) 8.3. 1969 12274 Sverige . Danmark. 11913 ~

11864 11628


Lund den 14.-15. 2. 1970 Danmark: 8 m hold,8 serier.. 5 m hold,3 serier.. 5 m hold,3 serier.. lait:

.........

12183 2715 2650 _ 17548

Danmark: 8 m hold,8 serier.. 5 m hold,3 serier.. 5 m hold,3 serier..

11760 2645 2833

lait:

17238

Sverige: 8 m hold,8 serier. · 12612 5 m hold,3 serier. · 2784 5 m hold,3 serier. · 2889

Norge: 8 m hold,8 serier.. 5 m hold,3 serier.. 5 m hold,3 serier..

12048 2821 2650

lait:

lait:

17519

· 18285

LANDSKAMPE MED DANSK DELTAGELSE - UNGDOM Ålborg, 31. januar 1971: 11482 11342 11221

1. Finland 2. Danmark 3. Sverige

EUROPACUPTURNERINGEN (Ernilio de Miguel's Cup) BREDA, HOLLAND - 24. - 25. OKTOBER 1970

1. Frankrig 20 p. 2. England 16 p. 3. Sverige 16 p. 4. V.Tyskland 16 p. 5. Italien 16 p. . 6. Østrig 12 p. 7. Danmark 10 p. 8. Holland 8 p. 9. Finland 8 p. 10. Spanien 4 p. 11. Schweiz 4 p. 12. Jugoslavien 2 p.

10630 10500 10488 10367 10095 9662 9596 9789 9496 9368 9353 9274

kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!. kg!.

57


RESULTAT AF 4. NORDISKE MESTERSKAB TAMMERFORS - 29. OKTOBER - 1. NOVEMBER 1970 Damer,4 mands hold 3 serier, AM 1. 2. 3. 4.

Sverige Finland Norge. Danmark

路 . 2251 .2080 路 . 2038 路 . 1904

Damer, 2 mands hold 6 serier, AM 1. 2. 3. 4. 8.

Finland Sverige Finland Danmark Danmark

2251 2240 2230 2165 1897

...

Damer, 4 mands hold 6 serier EU 1. 2. 3. 4.

Finland Sverige Norge. Danmark

.4535 .4272 . 4260 .4121

Damer, ind ividuelt 15 serier 1. Kersti Stram, N . 2908 2. Anja I halainen,SF 2891 3. Tuula Kaartinen, SF 2829 7. Lill ian Christiansen,DK ..... 2784 14. Joan H.Andersen. 2533 16. Bodil Christiansen 2514 17. Elsa Petersen,DK 2500 18. Tove Madsen,DK. 2396 Herrer, 4 mands hold 3 serier, AM 58

1. Sverige

.....

2369

2. Danmark 3. Norge .. 6. Danmark

2262 2230 2162

Herrer, 2 mands hold 6 serier, AM 1. 2. 3. 7. 8. 13. 16.

Sverige Finland Sverige Danmark Danmark Danmark Danmark

2461 2359 2344 2249 2245 2186 2095

Herrer, 8 mands hold 8 serier EU 1. 2. 3. 4.

Sverige Danmark Finland Norge ..

12346 12023 11925 11599

Herrer, individuelt 17 serier 1. 2. 3. 6. 9. 10. 13. 26. 28. 30. 32. 35.

Gasten Frimann,S 3361 Leif Nilsson,S : 3330 Bernt Heltstrorn.S 3326 Jens C.J酶rgensen OK 3279 Karlo Lindstram. OK 3249 Helge A.Larsen,DK3248 Leif Petersen,DK. 3210 Henning Pedersen, OK 3118 Georg Jensen,DK 3100 Torben Wurtz,DK 3077 Henning Pedersen, OK 3069 Kurt Petersen,DK 3003


RESUL TAT AF 3. EUROPAMESTERSKAB KØBENHAVN - 10·14. JUNI 1969

Oamer,5 mands hold 6 serier, Am. 1. England 2. Tyskland 3. Belgien 7. Danmark

Herrer, 5 mands hold 6 serier, Am. 1. England. .5602 2. Finland . 5569 3. Norge .. . 5550 5239 5161 5141 5021

Damer, 2 mands hold 6 serier, Am. 1. England II .2375 . 2278 2. Finland I . . 2162 3. V. Tyskland .2090 7. Danmark III .2022 16. Danmark II 21. Danmark I · . 1973 Damer, 4 mands hold 6 serier, Eu. 1. Finland · . 4407 2. Frankrig · . 4350 3. Sverige .4345 7. Danmark .4014 Damer, individuelt 24 serier 1. B. Kindermann, Belgien . 2. Tuula Kaartinen, Finland . 3. Lea Hilokoski, Finland ..... 17. Maria Petersen . . 24. Grethe A. Larsen

4493 4437 4423 4206 4046

18 serier 26. Bodil Christiansen3048 32. Lissie Carlsen... 3008 33. Martha M. Jensen 2986 47. Elsa Petersen. . . 2906

8. Danmark .5287 Herrer, 2 mands hold 6 serier, Am. 1. Sverige III 2. Finland I . 3. Frankrig IV

..

2501 . 2393 2340

15. Danmark IV . 2237 17. Danmark III . 2205 34. Danmark I . 2130 52. Danmark II ... 2021 Herrer, 8 mands hold 8 serier, Eu. 12030 1. Sverige 11957 2. Finland 11821 3. England 11638 7. Danmark Herrer, individuelt 28 serier 1. Bernt Hellstrorn, Sverige 5725 2. Gaston Friman, 5472 Sverige 3. Per Kittelsen, Norge ..... 5463 5286 19. Torben Wurtz 20 serier. 40. Henning Pedersen 3630 43. Helge A. Larsen. 3627 44. Kaj Skarving ... 3625 61. Torben Hansen . 3575 73. Georg Jensen . 3539 77. Ib Ibsen ... . 3534 82. Knud Theis . 3520 93. Jørgen Skriver . 3459

59


RESULTAT AF VERDENSMESTERSKABET MALMO - 3. - 8 JULI 1967

Damer,5 mands hold' 6 serier, Am. 1. Finland 2. USA 3. Mexico 11. Danmark

5417 5392 5368 . 4816

Damer, 2 mands hold 6 serier, Am. 2328 1. Mexico I 2. USA III 2296 2285 3. Mexico III 2033 29. Danmark III 1925 37. Danmark I 1900 39. Danmark II. Damer, 4 mands hold 6 serier Eu. .4455 1. Finland .4398 2. DBR .4318 3. Belgien .4141 10. Danmark

60

Damer, individuelt 24 serier. 1. Helen Weston, USA 2. Eija Krogerus, Finland 3. Jean Sthele, USA

.4585 . 4577 .4509

Herrer, 5 mands hold 6 serier, Am. 1. Finland .5700 .5679 2. Japan .. . 5676 3. England 14. Danmark . 5295 Herrer, 2 mands hold 6 serier, Am . 1. 2. 3. 25. 28. 34. 56.

England II I Mexico IV USA IV ... Danmark Danmark I Danmark IV Danmark III

"

2433 2416 2414 2238 2227 2214 2149

Herrer, 8 mands hold 8 serier, Eu. 1. USA 12403 2. Japan .. 12360 3. Mexico 12245 15. Danmark 11485 Herrer, individuelt 28 serier 1. David Pond, England ... 5708 2. Jyunnosuke Yamanaka Japan . . . . .. 5649 3. Wayne Pinkalla, USA 5627


TRYKSAGER TIL HANDEL INDUSTRI HÅNDVÆRK INSTITUTIONER ORGANISATIONER OFFENTLIGE

KONTORER

FORENINGER PRIVATE M. M.

PAPIRMAGASINET Frydensbergvej

8

3660 Stenløse TI1. (03) 17 10 33

~

~61


DANMARKSMESTERSKAB

62

. INDIVIDUELT·

DAMER

Klub

Kegler

1964

1- Jette Kvhnau, 2. Bente Jensen, 3. Henny Siwert,

Flintstone C.K-C. BK 61

1274 1206 1205

1965

1- Vibeke Raben, 2. Grete Larsen, 3. Henny Siwert,

Flintstone C.K.C. BK 61

2097 1943 1835

1966

1- Lydia Johansen, 2. Vibeke Raben, 3. Grete Rasmussen,

R.K.B.K. Flintstone LR64

1369 1346 1321

1967

1- Jette B.Andersen, 2. Vibeke Raben, 3. Grete Rasmussen,

Fortun Sisu LR64

1461 1450 1416

1968

1- Lillian Christiansen, 2. Else M. Bøcker, 3. Grete A.Larsen,

S.A.S. Fight C.K.C.

2935 2910 2860

1969

1- Maria Petersen, 2. Bodil Christiansen, 3. Jonna Lind,

Lady Strike Exodus Sisu

2898 2898 2840

1970

1- Joan Højer Andersen, 2. Ilse Kristensen, 3. Lillian Christiansen,

C.K.C. V.K.B. S.A.S.

2982 2906 2899

1971

1. Joan Højer Andersen 2. Ilse Rasmussen, 3. Martha M. Jensen

CKC Saturn Brh. Sport

2911 2893 2818


DANMARKSMESTERSKAB-PAR-DAMER Klub

Kegler

1964

1. Henny Siwert, Addy Sparre

BK 61 BK 61

1238

1965

1. Vibeke Raben, Alice Christensen,

Flintstone Flintstone

2065

1966

1. Vibeke Raben, Alice J. Jensen,

Flintstone Flintstone

2065

1967

1. Gerda Raben, Vibeke Raben,

Sisu Sisu

2730

1968

1. Lillian Christiansen, Johnni V. Hasse,

S.A.S. S.AS

2851

2. Grete A.Larsen, Anne-Lise Øelund

C.K.C. C.K.C.

2742

3. Kirsten Hemmingsen. Else Wendorff

Jumbo Jumbo

2740

1. Bodil Christiansen Annie Theis,

Exodus Exodus

2894

2. Joan H.Andersen, Elsa Petersen,

C.K.C. B 64

2877

3.. Jonna Lind, Birgit Hallgren

Sisu Sisu

2814

1. Lillian Christiansen, Use Kristensen,

S.A.S. V.K.B.

2961

2. Joan Højer Andersen, Elsa Petersen,

C.K.C. C.K.C.

2885

3. Annelise Andersen Martha M. Jensen,

V.K.B. B.B.K.

2755

1. Joan Højer Andersen Elsa Petersen

CKC CKC

2819

2. Annie Theis Tove Madsen

Exodus

2729

3. Lillian Christiansen Ilse Rasmussen

SAS Saturn

1969

1970

1971

Split 2725 63


DANMARKSMESTERSKAB

- INDIVIDUEL

T - HERRER

Klub

64

Kegler

1964

1. Per Christensen, 2. Jørgen Christensen, 3. Finn Mader,

1940 1940 1940

2961 2943 2824

1965

1. Per Christensen 2. Bent Petersen, 3. Leif Elgård,

Viking 1940 Sleeper

3110 3027 2992

1966

1. Poul Hansen, 2. Flemming Nielsen, 3. Bent Petersen,

Tel-Star Dino 1940

2278 2253 2247

1967

1. Georg Jensen, 2. Erling Nielsen, 3. Jørgen Tell,

Sisu Tel-Star Stenhuset,

2362 2314 2288

1968

1. Svend Jarlstrøm, 2. Helge Nevers, 3. Bent Petersen,

Sisu V.S.K_ Tel-Star

3162 3142 3126

1969

1. Bent Rasmussen 2. Jørgen S.Rasmussen, 3. Torben Wurtz

MBC Sisu Viking

3155 3149 3147

1970

1. Hennin! G.Pedersen, 2. Poul E. arsen, 3. Torben Wurtz

B.B.K. Stenhuset Viking

3139 3118 3104

1971

1. John Hansen 2. Carsten Andersen 3. Henning Quie

Viking LR64 Viking

3110 3099 3074


DANMARKSMESTERSKAB·PAR·HERRER

1964

Klub

Kegler

1940 1940

2903

1940 1940

2978

Viking Viking

3015

Sisu Sisu

3036

Sisu Sisu

3107

2. Bent C.Jørgensen, Leif E.Hansen,

Center Center

3037

3. Kurt Petersen, Anders Mortensen,

B64 B64

3014

L Henning Quie,

Viking Viking,

3148

2. Jørgen S.Rasmussen, Ib Sparre,

Sisu BK 61

3117

3. Bent Rasmussen, Villy Jensen,

MBC Sundby

3062

L Viggo Kjeldsen,

Exodus Exodus

3114

2. Alex Kagan, Henrik Wørtz

Viking Viking

3074

3. Henning Quie, Torben Wurtz

Viking Viking

3074

L John Hansen

Viking Viking

3038

2. Gert Gjertsen Bo Carlsen

SBK SBK

3011

3. Torben Wiirtz Henning Quie

Stjernen 67 Stjernen 67

2984

L Per Christensen

Erling Nielsen, 1965

L Bent Petersen,

Erling Nielsen, 1966

L Ejben Henriksen

Per Christensen, 1967

L Georg Jensen,

Svend Jarlstrøm, 1968

L Svend Jarlstrøm,

Georg Jensen,

1969

Torben Wurtz

1970

1971

Tonny Lindgård.

Ole Nielsen

65


D.B.F. UNGDOMSMESTRE

- PIGER

1969

1. Lis Wendorff 2. Birgitte Lund 3_ Pernille Sparre

Sisu Sisu Rossini

1176 977 932

1970

1. Birgitte Lund 2. Pernille Sparre 3. Lis Wendorf

Sisu Rossini Sisu

2130 2072 2026

1971

t.

Sisu Hook Sisu

2054 1950 1892

Sisu Rossini

1909

Birgitte Lund 2. Anette Klink, 3. Yvonne Page!

2 MANDS HOLD: 1969

1. Birgitte Pernille

1970

1. Birgitte Lund Lis Wendbrff

Sisu Sisu

1939

1. Birgitte Lund Yvonne Pagell

Sisu Sisu

1946

2. Anette Klink Lone Donde

Hook Hook

1873

3. Hanne Hansen Kirsten Jensen

Trotterne Trotterne

1726

1971

66

Lund Sparre


DBF.UNGDOMSMESTRE.DRENGE

1969

1. Jørgen Skriver 2. Henning Petersen 3. Søren Worsaa

Sisu SBK Stenhuset

1192 1145 1116

2197 2155 2134

JUNIORDRENGE 1970

1. Anders Larsen 2. Flemming Damstoft 3. Jan Donde

Strike SBK Hook

1971

1. Finn Poulsen 2. Per Sønberg 3. Arne Jensen

Stjernen Sisu Sisu

67

2123 2091 2073

YNGLINGEDRENGE 1970

1. John Hansen 2. Henning Petersen 3. Søren Jensen

Viking SBK Sisu

1971

1.'Henning Petersen 2. Børge Ludvig 3. Kaj Olsen

SBK Stjernen Cimbrer

2252 2238 2187 67

2287 2279 2193

2 MANDS HOLD· 1969

1. Søren Worsaa Kaj OLsen

Stenhuset Cimbrer

2197

1970

JUNIOR: 1. Anders Larsen Carsten Andersen

Strike LR64

2146

YNGLINGE: 1. John Hansen Torben Madsen

Viking BC69

2097

1.Lars Kinnerup Finn Poulsen

Cimbrer Stjernen

2. Arne Jensen Per Sønberg

Sisu Sisu

1971

3. Ole Skals Rene Jensen

Twenty Five Stjernen 67

1935

1971:

67

2015

67


HVOR BOWLERE MØDES ... •.06 KOMMER IGEN

Bowli~ghallen VED KAJEN ISLANDS BRYGGE 83 - Hf AS 50

Ta' te' Herning ~

"9 boto]. . - stedet hvor De altid er velkommen

HERNING vi 68 ~------------'

BOWLINGHAL

A. E. Håning· Fyrrevej 6 Telefon (07) 122894


BOWLEREN

Fra 1. januar 1972 vil alle medlemmer Bowling

Forbund

i Dansk

modtage bowlingsportens

landsblad. som kommer til at hedde: Bowleren. Bladet skal udkomme

hver 14. dag i sæsonen,

og udgivelsen betyder samtidig, at de to hidtidige blade, Bowling-Journalen

og Bowleren vil gå

ind. Redaktionsadressen

vil blive:

BOWLEREN John Jørgensen Frydensbergvej 8, 3660 Stenløse Tlf. (03) 17 1033 (dag) og (03) 31 24 72 (aften)

Alle meddelelser, resultater og referater skal være redaktionen i hænde senest onsdagen før udgivelsesdagen, som bliver meddelt i bladet. I landets haller vil blive etableret "bladkontakter" hvis navne og adresser senere vil bi ive meddelt. 69


DANMARKSMESTERSKAB 5 MANDSHOLD - 3 SERIER - AMERIKANSK

- DAMER

DAMER 1969

1970

1971

70

1.Maria Petersen Connie Hansen Inge Nielsen Karen Marcussen Laila Andersen

Lady Strike

JBU

2_ Birgit Hallgren Gerda Raben Jonna Lind Aase Giørtz Lillian Brinckler

Sisu

KBU

L Alice Juul-Jensen Elsa Petersen Grethe A_Larsen Joan Højer Andersen Lilly Bargholtz

C.K.C.

KBU

2. Bodil Christiansen Annie Theis UUe Busch Ase Gissel Conni Andersen

Exodus

JBU

1.Joan Højer Andersen Grete A. Larsen Alice Balling Elsa Pedersen Anne-Lise 0elund

C.K.C.

KBU

2. Lilly Schartau Annie Theis Tove Lvchage Ase Gissel Monica Peukert

Exodus

JBU

3. Tove Madsen Henny Larsen Lis EskiJdsen Margit Dall Bente Skovgaard

Split

JBU

4. Martha M. Jensen Ingeborg Broksø Ed y Steffensen Lona Fetterlein Elinor Olsen

Brh.Sport

KBU


DANMARKSMESTERSKAB 5 MANDS HOLD - 3 SERIER - AMERIKANSK

- HERRER

HERRER

1969

1970

L Alex Larsen John Hansen Werner Siwert Jan Holst Ib Larsen

Mascot

SBU

2_ Knud Theis Niels Honore Viggo Kjeldsen Tonny Lindgaard Christian Lund

Exodus

2546

L Christian Lund Tonny Andersen Herluf Nicolaisen Viggo Kjeldsen Knud Theis

Exodus

JBU

2_ Georg Jensen J ørgen Skriver Mogens Hansen Ib Svendsen Kaj Skarving

Sisu

KBU

1971 L John Thomassen Tonny Andersen Jens C_ Jørgensen Jørgen Jørgensen Peter Uhrskov

Center

KBU

2_ Viggo Kjeldsen Tonny Lindgaard Knud Theis Michael Peukert Niels Honire

Exodus

JBU

3_ Helge Nevers Helge Hansen Poul Hansen Raimo Vesterirren Bent Larsen

Tel-Star

KBU

4_ Poul E. Madsen Poul Jensen Poul Skovgaard Svend Pedersen Villy Larsen

Split

JBU

7]


... DE BEDSTE BANER ... DET SMUKKESTE INTERiØR ... DE BEDSTE BETINGELSER FOR KLUBBOWLING

De vii 'øle Dem velkommen I

Frederikssund

Bowlingbal Kocksvej 23 . Frederikssund. Tit.: (03) 31 1919

TAG FAMILIEN MED TIL VIBORG OG

BESØG

Royal Bowling I TINGHALLEN TELEFON 06· 625790--' 72'--


BANER

KUGLER

KEGLER

Banens samlede l;engde fra overtrædelseslinien til banens kant ved kegleopstillingen skal være 19,15 m. Banelegemet skal have en bredde af min. 94,14 cm, max 96,68 cm. Grøfterne må ikke være mindre end 22,86 cm og ikke mere end 24,13 cm brede. Tilløbsbanen skal være - målt fra forkant tilovertrædelseslinien - min. 4,57 m lang. Keglemærkerne skal have en diameter på 5,71 cm, og være placeret med en indbyrdes afstand af 30,48 cm målt fra centrum til centrum. Keglerne må ikke veje mindre end 1304 g eller mere end 1644 g. HØjden skal være 38,10 cm, og keglens bundplade skal have en udvendig diameter på min. 5,08 cm. Kegler i samme sæt skal være ens, men en vægtforskel på max. 113,4 g tillades mellem den letteste og tungeste kegle. Bowlingkuglen må ikke have en større omkreds end 68,58 cm og den må ikke veje mere end 7,257 kg og ikke mindre end 4,300 kg. Vægtforskellen mellem den kuglehalvdel, som indeholder fingerhullerne og den massive halvdel må ikke være mere end 85,05 g. lØvrigt skal bowlingkugler være således konstrueret og boret, at mindst 6 sider er i korrekt ligevægt.

KUGLEVÆGTE Forskellen mellem Ibs (pounds] - kilo

L-

10 Ibs 11 Ibs 12 Ibs 13 tbs 14 Ibs 15 Ibs 16 Ibs

= = = = = = =

ca ca ca ca ca ca ca

4,53 4,98 5,44 5,89 6,35 6,80 7,25

kg kg kg kg kg kg kg ~73


KLASSE INDDELING

Klassificering af licenserede bowlere foretages hver den 1. januar og 1. juli. Klassificering finder sted efter et seriesnit. som den pågældende bowler har opnået i et nærmere bestemt antal godkendte

kampe.

For tiden gælder følgende gennemsnit

for udregningen

af den en -

keltes klasse:

DAMER:

155 140 - 154 under 140

A - spiller B - spiller C - spiller HERRER: A B C D

-

spiller spiller

JUNIORER A - spiller B - spiller C - spiller

74

175 160 - 174 159 - 140 under 140

spiller spiller

OG YNGLINGE:

155 140 - 154 under 140


ARRANGEMENTSOVERSIGT

DATO

ARRANGEMENVARRANGØR

STED

20.-22.8. 28.-29.8.

Abningsstævne/SBU Abningsstævne/KBU

11.12.-18.-19.9. 20.-26.9. 27.-10-3.10. 4.-10.10. 16.-17.10. 17.10. 6.-7.11. 20.11.

27.-28.11. 5.12. 12.12. 18.-19.12.

Abningsstævne World-Cup, ind!. World-Cup, indl. World-Cup, ind!. Unionskamp,JBU-SBU/JBU World-Cup, finale/ JBU KBU-stævne/KBU T.V.-mesterskab, indl./KBU T. V.-mesterskab, indl./KBU T.V.-mesterskab, indl./SBU Unionskamp,KBU-JBU/KBU T.V.-mesterskab, finale/DBF-JBU Unionskamp,SBU-F BU Julestævne/Kfit,'

Fr.sund Rødovre Ved Kajen Rossini Globetrott. RØdovre Ved Kajen

5.-6.2. 19.-2Q.2. 26.-27.2. 25.-26.3. 23.4. 28.4.- 29.4. 28.4.- 29.4. 30.4.

Ungdomslandskamp,DK-SF-N-S. Unionsmesterskaber, ind!. Unionsmesterskaber, finaler Unionskamp, KBU-SBU/KBU Unionskamp, KBU-FBU/KBU DM, indl., herrer./DBF-SBU DM, ind!. damer/DBF-SBU DM, finaler/DBF-SBU

RØdovre Ved Kajen RØdovre Fr.sund Rossini Viborg RØdovre Sverige

Rødovre Ved Kajen RØdovre Fr. sund Fr.sund

Hvor intet er nævnt i forbindelse med arrangør og sted m. m., er dette ved redaktionens slutning ikke fastlagt.

7 Cl


VI ØNSKER BOWLERE MEN

ALLE VELKOM-

I EGEN

HAL

PERSONALET PARAT

TIL

AL MULIG

ER AT

YDE

HJÆLP

KAROLINELUND BOWLINGHAL FYNSGADE 1 - ÅLBORG - TLF_: (08) 126822

Ber er så hyggeligt at nogle helt glemmer de kom for at bowle ... 6LOBETROTTER HOTEL - sætter smag på tilværelsen ENGVEJ 171· 2300 KØBENHAVN S· (01) 551433 22


TELEFONTAVLE NAVN

og

ADRESSE

TELEFON

77


TELEFONTAVLE NAVN og ADRESSE

78

TELEFON


TELEFONTAVLE NAVN og ADRESSE

TELEFON

79


INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk Bowling Forbunds kontor ..... Dansk Bowling Forbunds ledelse og udvalg Danske Bowlingblade .. Dansk Idræts-Forbund . . . . . . . . . Dansk Kegle- og Bowlingunion ... Danske Bowlinghaller ... . . . . . . Københavns Bowling Union', ledelse Københavns Bowling Union's klubber Sjællands Bowling Union's ledelse .. Sjællands Bowling Unions klubber Jydsk Bowling Union: k~!d~l~~f:~rdval~ . : : : : : : Klubber . Fyns Bowling Union's ledelse og klubber Internationale organisationer . Dansk Bowling Forbunds love . Dansk Bowling Forbunds bestemmelser: Reglement for amatør- og ordensudvalget, VoTdgiftsregler . Amatør- og ordensbestemmelser . Reglement for anvendelse af reklamer på spilledragten , . . . . . . . . . . . . Reglement for klubskifte . Godkendte kampe ..... Internationale turneringer . Andre arrangementer ... Mesterskabsbestemmelser . Rekordreglement ..... Turneringsregler . . . . . . . . . . . . . . . Principielle regler vedr. ungdomsarbejdet Ungdomsfonden (fundats) ..... Udtagelse af repræsentative hold Cupturneringen (landsturnering) Danske rekorder . Landskampe - resultater .. Nordiske Mesterskaber 1970 Europa Mesterskaber 1969 Verdens Mesterskaber 1967 Danske Mesterskaber ... Kugler, baner, kegler - mål ~ægt'; m. m. Klassificeringscifre ..... Arrangementsoversigt Telefontavler

2 3 6 7

8

9 10 11

15 16 17

18 20 23 24 25 36 37 38 39 39 40 41 41 42 43

46 47

48 49 52 56 58 59 60

62 73 74

75 76

Redaktionen Ønsker at sige tak til alle, som beredvilligt har stillet sig til rådighed med oplysninger m. m. i forbindelse med tilrette· læggelsen af Bowling-Vejviseren, samt til annonceterne for vel· 80~ villig interesse for sagen. ~


-~--------

------------. Her køn ølle bowle

ogh~ggesig BOWLINGHALLEN RØDOVRE CENTRUM TLF. (01)411247

• 26 baner • Godrestaurant • Salg af bowlingudstyr


~

er ~

KUGLEN FOR MESTEREN ..... KUGLEN FOR DIG! ! ! Uddannet personale i samtlige AM F-haller sørger for, at Du für netop det udstyr, der passer Dig - og hvad enten det er sko, tasker, kugler eller andet, er AM F-udstyret i topklasse.