5 års jubilæumsstævne

Page 1


Velkommen til stævnet

• Det er mig en glæde indledningsvis i dette jubilæumsskrift, at kunne byde de mange bowlere, som har tilmeldt til til vort jubilæumsstævne: VELKOMMEN TIL ET PAR FESTLIGE SPORTSDAGE i Rødovre Centerets Bowlinghal den i7., 18. og 19. april. Jeg vil samtidig sige alle tak, fordi de har vist deres interesse for vor klub ved at deltage i stævnet, og jeg vil benytte denne lejlighed til, på hele vor klubs vegne, at sige til alle vore sports kammerater, til vore venner og modstandere på banerne ved stævner og i kampe,og i festligt lag hvad e~ ten det har været efter sejre eller nederlag: TAK for et enestående godt kammeratsskab gennem de 5 år, SISU nu har eksisteret som sportsklub. • Vi håber og tror på, at vort jubilæumsstævne vil blive et godt stævne. Vore medlemmer, og i særlig grad det nedsatte stævne- og jubilæumsUdvalg, stiller de største forventninger til, at det arbejde de har lagt i arrangementet, vil krones med held, eller kortere sagt: at alle deltagere vil blive tilfredse ved at deltage. • Der er mange, som udover klubbens medlemmer, har været medvirkende til, at stævnet har kunnet arrangeres. I første række tænker jeg hermed på annoncørerne

2

I •

KLUBBENS FORMAND: WILLIAM RABEN.

i jubilæumsskriftet, og på de mange, som beredvilligt har stillet større eller mindre præmier til rådighed for spillerne. Også til disse mennesker vil jeg udtrykke vor taknemmelighed, og jeg beder alle forstå, at vi værdsætter den hjælpende hånd, der herved er rakt os. • Jubilæumsskriftet indeholder komplet startliste for stævnet, men det er end videre vort håb og ønske, at vi vil kunne medvirke til at markere lidt bowlinghistorie. Ikke alene vil vi fortælle om SISU og starten i klubben, men også i en udstrækning som pladsen har tilladt, om dansk bowlingsport og bowlingsportens o~ rindelse. • Vi ved, at vi gennem jubilæumsskriftet taler til en interesseret bowling kreds, og vi ønsker alle god fornøjelse med læsningen. • Og med jubilæumsstævnet. VILLIAM RABEN


STÆVNELEDELSE

FORMAND:

WILLIAM RABEN

STÆVNELEDER:

MOGENS HANSEN

SPORTSLIG LEDER:

BENT OLSEN (SENIORER) BIRGITTE LUND (UNGDOM)

OFFICIALS:

GEORG JENSEN JØRGEN TIPPER LEIF BRINCKLER PETER HALL GREN JOHN A. LARSEN LEIF GIØRTZ

PRESSESEKRETÆR:

INGE HOLM - VIBEKE JARLSTRØM

STÆVNEKASSERER:

LENNARD HANSEN - JONNA LIND

Jubilæumskriftet er udgivet af bowlingklubben SISU i anledning af 5- ·års jubi1æumsstævnet, april 1970. I REDAKTIONEN: Mogens Hansen, Bent Olsen, Leif Brinckler og John Jørgensen. FOTOS: Carsten SØnberg, Helge Larsen.

INDHOLD: VELKOMMEN

••.•.....•

SfÆVNELEDELSE

••••••

2 3

LIm

BOWLINGHISTORIE ...•11-14 STARTLISTER •.4,6,8,17,19


STARTL1STE - SISU's JUBILÆUMSSTÆVNE

- 17. - 19. APRIL 1970

E~~Q~§_Q~~_lZ~_~e~!~_~~~_l§~QQ BANE

KLUB

Addy Sparre Grethe A.Larsen Poul Møller Knud Schockmann Jørgen Ravnkilde 8 Børge Rasmussen 9. Ejnar Wendorf 10 Ib Sparre

BK61 CKC Barn-Barn BBK Barn-Barn Partner Viking BK61

3 4 5 6 7

KLASSE

KLUB

Birgit Hallgren Annelise Øelund Søren Gandrup Hans Fauerholt Palle Munk Torben Strårup Leif Hansen Thure Jacobson

KLASSE

A A A B B C B A

-

Sisu Sisu ABC BBK ABC Novo Viking BK61

C A C B

B C B C B B

- Aage M. Karlsen - Mogens Lund - Mogens Jæger - Flemming Nielsen - Mogens Bahl - Henry Knudsen - John Øs terhåb - Børge Christiansen - Erik Nielsen - Kurt Hansen - John Nielsen Inge Christiansen - Bent Pedersen, - Einer Nielsen - Preben Nielsen - Peter Østergård - Tommy Petersen - Poul Kamph - ~aj Levy - Sven Mortensen

Viking Viking Viking Viking Viking BK65 Flintstone BRH 36 BRH 36 Shoot Thor CKC Shoot Brh. 36 Thor Thor Thor Thor Tel-Star Novo

A B B B B C

-

Tel-Star Alea Hook Hook Hook Herlev

A

B C A c C A B

E~~QB§_Q~~_lZ~_Be~!~_~~~_1~~1~ 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Aksel Hvors lev Kurt Christensen Mac Lennan Bent Lund Leif Christoffersen Robert Møller John Stigbjerg Tom Larsen Holger Jørgensen Jørgen Johansen Rolf Nielsson Vita Tchu Finn W. Hansen Walther Olsen Mogens B. Nielsen John Zederkopff John Christensen Benny Holm Eiben Henriksen Kurt Christensen

Viking Viking Viking Viking Viking Center Flintstone BRH36 BRH 36 Shoot Thor Alea Shoot Shoot Thor Thor Thor Thor Tel-Star Tel-Star

D

C D

B A B C C B D

C B A A D

C D

B A C C C C C B C B D

B C

E~~Q~§_Q~~_lZ~_~e~!~_~k~_~l~~Q 3 Kaj Skarving 4 Hans Chr. Jess 5 Gert Engel hart 6 Poul Tchu 7 Sten Gustafson 8 C.E.Andersen

Sisu Alea Hook Alea Hook Herlev

Helge A. Larsen Jørgen Højager Leif Madsen Niels Klink Ole Hansen Helge Breum

(fortsættes side

A B B B C C 6)


»MUND

TIL ØRE«

METODEN

FOR ORDBLINDE

OG ELEVER,

DER HAR

VED AT

SVÆRT

Forsikringer P

LÆRE TEORIEN o

sa I<Gl.BRAND 6017 SS740054 KØRELÆRER AM

7400

MOESGAARD -

88 11 65 MEDLEM AF SISU

'1lel tIlle, pti IItlller. tl/fellrlltlr

,',1 5


EB~Q~§_Q~~_lZ~_~EBlk_~k~_~1~~Q_l~2r!~e!_fre_~19~_11 BANE

KLUB

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hook Hook Thor Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Tino 66 Hook

Mogens Petersen Alfred Petersen Ebbe Petersen Kaj Nielsen Karl F. Nielsen Arne Petersen Lis Krause Karen Nielsen Gunhild Jensen Karen Olsen GRETHE Weilborg Dagny Petersen Sonja Elberg Karen Engelhart Nina Rasmussen Helga Nøddegård Anne Westergård Abbas Rezaei

KLASSE

KLUB

KLASSE

C D C C C D B C C C C C C B C C A D

-

Karl J. Klink Ernst Nøddegård Ralf Donde John Jespersen Erik Olsen Louis Krause Annie Klink Jytte Holm Jette Holm Lizzi Zederkopff Inge-Lise Petersen Gerda Petersen Nina Jess Bodil Nielsen Inge Falk Mitte Larsen Jonna Donde John Højager

Hook Hook Hook Hook Hook Hook Hook Thor Thor Thor Thor Thor Alea Hook Hook Hook Hook Alea

B B C C C C B C C C C C

A B C C D C D A B B A

-

Bjarne Rasmussen Lars Kruse Axel V. Clausen Ole Borup Arne Borup Emely Madsen Parly Holm Solvejg Mortensen Anders Borup Ase Giørtz Jan Larsen

Kvik VBI 68 BKK 38 VBI 68 VBI68 Novo VBI 68 Sisi VBI 68 Sisu Sisu

C

D D D D B D B D C A

C C B A B C C B C B C C

-

Leif M. Hansen Helmer Løvenkrands Arne Linck Grethe Dollemeier Arne Gertsen Henning Nielsen Henning Petersen Bjarne Fjeldsøe Erik Berg Ingri d Kjær Per Dollemeier Elly Petersen

Flintstone Partner SAS Puds Puds Puds Puds Sisu Novo CKC Puds Puds

B B B B B C C C D A C C

B B B

-

Leif Rasmussen Leif Larsen Finn Breusch Børge Stennen Cyri 11 Redke Viggo Christiansen

LR64 9.j uli LR64 Flintstone Coca-Cola Flintstone

A B A B C B

C

B C C

B C

~QBQ~§_Q~~_l§~~EBlk_~k~_lQ~QQ 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 14

Børge Petersen Poul Abrahamsen Holger Hansen Villy Larsen Bent Vedel Jensen Laura Bjerre Henning Madsen Grethe Mortensen John E. Hansen Judy Brandes Peter Hallgren

Kvik Lundbeck BKK38 Lundbeck .Novo Novo Novo Sisu Mascot Sisu Sisu

~QBQ~§_Q~~_l§~_~EBlk_~k~_l~~QQ 3 Børge Nielsen 4 Villy Larsen 5 Wi lly Hansen 6 Kathe Laugesen 7 Sverre Johannesen 8 Eva Gertsen 9 Holger Andersen 10 Tonny Lange 11 Vagner Nielsen 12 Asta Larsen 13 Henning Andersen 14 Else Andersen

Fl intstone Partner FBU Hellerup FBU Puds FBU Sisu Puds Partner Puds Puds

~QBQ~§_Q~~_1§~_~EB1~_~k~_lZ~1~ 3 Svend Petersen 4 Bent T. Nielsen 5 Carlo Hansen 6 Gert Stougård 7 Gunner Jensen 8 Anker Johansen

LR64 Coca-Cola LR64 Flintstone Mascot Flintstone

C

C C

(Fortsættes side 8) G


Det er NU, De skal bestille Deres sommerrejse Holstensk Schweiz afr. 11/4 fra 24/4 hver uge 4 dage Eutln/Hamburg afr. hver uge fra 117 5 dage W•• erbJergene afr. 17/5 fra 22/6 hver uge 5 dage Harzen/Gollar afr. 19/4-3/5 fra 17/5 hver uge 8 dage Werraland afr. 17/5 fra 22/6 hver uge 6 dage Rhinen/Molel/Berleburg fra 14/6 hver uge 7 dage Schwarzwald/Frankrlg afr. fra 21/6 8 dage Østrig Saalbach/Hlnterglemm afr. hver uge fra 21/6 .. 11 dage I rejsernes pris er alt incl. - Hurtig tilmelding nødvendig Ring eller .rlv

kr. 330.kr. 415.kr. 425.kr.485.kr. 495.kr. 615.kr. 865.kr. m.-

etter vort program ovar bu_'_

K L re] se r

GI. Kongevel 184 - 1850 Kllbenhavn Telf. (01) "31 53 22

Y.

SKOVGAARD

Bowlernes frisør

BOWLIN6DRESS Bakkevej 12, 9440 Aabybro (08) 241593 SKJORTER BLUSER OVERTRÆKSJAKKER

CENTER FRiSØREN

Interesserede klubber, kan ..gratis,". ('19 uden forbindende få fremstillet en provemodel t on.

v. O. Nielsen

skede farver, med eller uden boqstover på ryggen. Evt. efter eget udkast. Ved nesulhnq er-

Rødovre Centrum. Tlf. 411174 1. sal ved Orchl då-Restauranten

hverves

Ta' te' Herning

prevernodellcn

for

halv

pus.

09 how~-'

- stedet hvor De altid er velkommen

HERNING vi

BOWLINGHAL

A. E. Håning Telefon

(07)

- Fyrrevej 6 122894

7


LORDAG DEN 18. APRIL KL. 17.15 (Fortsat fra side 6) 3..LVE

9 la 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

}:.LUl3

Kaj Z.Sørensen Tel-Star Mogens W. Andersen "Fl ints tone Per Fledelius Coca-Cola LR64 Grethe Rasmussen Laur. Lund Coca-Cola Hjalmar Christensen Novo Ingrid Lund SAS Lennart Davidson Luna Ellen B- Sorensen SAS Edel Larsen Mascot Winnie Kristensen Brh.Sport 66 Ake Jonsson VKIF Lone Petersen Brh.Sp 66 Gate Nielsson VAlS Elinor Olsen Brh.Sp.66 .. VAlS Lars-Erik Berg Mogens Bjerre Novo Garann Johansson VAlS

KMSSE

B B B B B C C C A C B A C C

KLUB

Tel-Star Mascot B 64 LR64 Fl ints tone Coca-Cola Dino LR64 BBK Mascot Hel1erup LR64 Brh.Sp. 66 VAlS LR64 VAlS Coca-Cola VAlS

B A A A D D B B C A C C B A C

Heinrich Schmidt Flemming Buchardt Bi11 Kennedy Jørgen Nielsen Gunnar Christensen Preben Thomsen Ib Ibsen Preben Rasmussen Arne Petersen Erik Nielsen Egil Haldrup Vagn Jensen Gerd Larsen Anni Sørensen Børge Johannesen Edith Skarving Ernst Jensen Manna Nielsen Doris Fromberg Henrik Petersen Bjarne Christoffersen Gunnar E. Jensen Poul Christensen Egon Østbjerg

9. juli B64 Viking Herlev Barn-Barn Tel-Star Viking He11 erup Kvik Barn-Barn Jumbo Barn-Barn BK65 Jumbo Brh.sp.66 Sisu SAS Barn-Barn Barn-Barn VBI VKB Herlev BK 65 VKB

B A

Erling Petersen Henrik Wørtz Viggo Mikkelsen Gert Gertsen Alfred Nielsen Erik Svensson

VBK Viking VBK SBK

D A

3 Karlo Lindstrøm 4 Lars Kjol hede 5 Alex Kagan 6 Kaj Kjøller 7 Knud Erik Sørensen 8 Siegfred Laugesen 9 Flemming Holm la Bent Larsen 11 Stig Arps 12 Gunnar Voer 13 Kaj Frederiksen 14 Harry Bjerg 15 Solveig Pedersen 16 Anni Andersen 17 Villy Johansen 18 Lilli Jensen 19 Svend Erik Jensen 20 Else Hansen 21 Helle Christensen 22 Villy Rasmussen 23 Finn Pedersen 24John Pedersen 25 Anker Larsen 26 Ole Pedersen

9. jul i B64 Vi king Herlev Jumbo Hell erup Viking Tel-star Kvik He11erup Bam-Bam Hellerup BK65 Bam-Bam Kvik Bam-Bam Kvik Bam-Bam Bam-Bam SAS VKB Herlev BK65 VKB

A A D B B D A B B C C D B

B C C

-

3 4 5 6 7. 8

Dino Center Dino SBK Dino Rossini

C D C A C A

-

Steen B. Hansen John Thomassen Poul Jensen Tommy Klintskov Kaj Endah 1 Poul E. Petersen

C B C B C C C

C

(Fortsættes side 17) 3

KLASSE

- ,Helge Nevers - Ib Larsen - Edvard Olufsen - Inge Thomsen - Bent Larsen - Bruno Andersen - Esther Jensen - Verner Nielsen - Ruth Clausen - Karen Jensen - Jette Voer - Svend Thomsen - Ingeborg Broksø - Erik Otteborn - Emmy Nielsen Ake Mattson - Enok Nielsen - Kjell Jeppson

C

A B B

A A B B C B D B

C B

C C C C D B B

C D

D

VBK

A D

Rossini

A


Her køn ølle bowle ogh~ggesig BOWlINGHALLEN RØDOVRE CENTRUM TLF. (01)411247

• 26 baner • Godrestaurant • Salg af bowljngudstyr

9


GULDSMED OG GRAVØR Speciale: SPORTSPRÆMIER

(08)129155 C.W. Schøllhammer DANMARKSGADE

9000 ALBORG

13

BEGYND MED EN GOD BRUGT VOGN

M.I{ORSGAARD Alt i kolonial, vin, spiritus

M.NYMANN ANDERSEN FLINTSTONE

(07)122478

o

@

RINGKØBINGVEJ 52 7400 HERNING PRODUKTER

anvendes

E.RDED SØRENSEN iJs HANS EGEDESGADE 8 . KBHV. N TLF. 39 38 00 / 17 overalt

I

BI. 8. til:

HANOMAG MERCEDES MAN LEYLAND VOLVO SCANIA VABIS FORD BOSSING D.A.F. HENSCHEL SETRA FlAT BERLIET

VI TILBYDER SALG TIL FØRSTE MONTERING

DRONNINGBORG BUKH CLAAS I.H.C. SCHOPFF KEABLE A.S.J. KOCKUMS KODEL & BOHM FRISCH COLES HYDROFOILBADE

ASTON MARTIN MASERATI PEUGEOT PORSCHE OPEL V.W. ALFA ROMEO FERRARI LOTUS LAMBORGHINI TOYOTA

STILL-ESSLINGEN COVENTRY CLIMAX JE-LAU CREDE ASEA IALMET MAIG ATLAS a..ARK YALES TOWN SIKORSKY HELIKOPTERE

INDUSTRI - GEAR - COVENTERTERE PLANET DRIVAKSLER PLANET STYRAKSLER· MEJETÆRSKERGEAR SKIBS- OG BADGEAR GAFFELTRUCKGEAR

GEARKASSE R - AUT. KRAFTUDTAG GRUPPEGEAR SERVOSTYRING SERVOPUMPE Z - DRIVE SPÆRREDIFFERENTIALER

SKANDDA MOTORRMPORT MI DTAGER

10

35-39

2600 GLOSTRUP Tel1. (01) 451599


5 års bovvling Netop i disse dage fejrer bowlingsporten i Norden sin 60 års dag som aktiviserende sport. Det var i Sverige bowling spi 11et først blev drevet, og såvel spilleformerne som de enkelte udøveres ind stilling til bowling har unægtelig ændret sig noget siden. . .. .. Man skal naturl~gvls være forslgtlg.med a~ på~tå, at der llgger noget k~rakterlstlsk l,.at det førs~ for.8 år ~lden lykkedes at lndføre bowllngsplllet 1 Danmark for alvor. Forinden havde et halvt hundrede pionerer dyrket spillet i Sverige, hvor de - som regel en gang om ugen - tog turen over sundet til Malmo eller Helsingborg, for der at nyde dette dejlige spil. Men først ved indvielsen af den første danske bowlinghal,ROSSINI i Valby i 1962 kom der gang i aktiviseringen for alvor. Klubber blev startet, nye haller åbnedes, bowlingsporten ekspanderede voldsomt især i de første år, og spillets organisation antog mere og mere faste former. Hvor det med undtagelse af en enkelt klub, navnlig var de bestående kegleklubber, som i starten var de bærende kræfter for så vidt angår oprettelse af klubber for bowling, gik udviklingen i bowling mere og mere hen imod en større selvstændighed. Såvel på unions- som på landsplan var sporten organiseret under een hat ,men dannelse af de mange "rene" bowlingklub ber, måtte uvægerligt betyde, at en de ling af kegle- og bowlingsporten var nødvendig. DANSK BOWLING FORBUND så derfor dagens lys. I 1968 stiftedes efter lange for handlinger dette bowlingforbund, som med det samme kom i arbejde, og som på fremragende vis ledte bowlingsporten ind i de rigtige spor. Bowlingklubben SISU var en af de klubber, som var med, næsten fra begyndelsen. Klubben blev startet i 1965 af nogle bowlere, som dels havde spillet i andre klubber, men som gerne ville være med i en

decideret bowlingklub, eller som var helt nye udøvere. Det viste sig hurtigt,at der var muligheder for virkeligt aktivt at drive en bowlingklub, og resultaterne både organisatorisk og spillemæssigt lod ej heller vente på sig. Klubbens medlemstal voksede støt og roligt, og i dag er SISU landets største bowlingklub, med 71 aktive bowlere, fordelt mellem 45 seniorer og 26 ungdomsbowlere . Men ikke mindst på de spillemæssige område har klubbens aktive præget bowling s~orten: Klubben har haft den glæde,at se Slne splllere ved mange lejligheder, i toppen, eller i umiddelbar :nærhed af den. Ved danmarksmesterskaber, i landskampe, i unions- og landsturneringer, ved stævner og ved utallige andre sportsarrangementer har SISU formået at skabe respekt og be undring om sit navn. O

Vi skal i det efterfølgende fortælle lidt om denne sportslige udvikling. I ord og billeder vil vi forsøge at skrue tankerne lidt tilbage og huske de højdepunkter, som klubben aldrig glemmer, men som det en gang imellem er meget morsomt at fortælle andre om. Det er naturligvis ikke for at prale af de sportslige fortjenester, men måske mere for at hædre de mennesker, som har gjort sig fortjent til dette. Og når det er sagt, skal det samtidig understreges, at klubben er helt klar over, at der er betydeligt flere lejligheder, som burde nævnes, end dem der er plads til her,men vi håber på tilgivelse, hvis vi i farten har glemt en eller anden begivenhed, som måske har fortjent at komme med her. De her anvendte fotografier er venligst udlånt af Bowling-Journalen.

* "


Ved de årlige unionskampe, som KØbenhavns Bowling Union's bedste mandskaber spiller mod Jydsk, Sjællandsk og Fyns Bowlingunion, er det flere gange lykkedes spillere fra SISU at komme med på holdet. Det har ikke i alle tilfælde været top resultater, der er blevet slået, men i det spØrgsmål har det vigtigste været, blot at være med. Billedet her stammer fra dameunionskampen i 1967 mellem KBU og SBU, i Frederikssund,ved hvilken lejlighed det foriØvrigt for 1. og forelØbeligt sidste gang lykkedes SBU at besejre det kØbenhavnske damehold. Vibeke JarlstrØm og Gerda Raben var med,og ses helt til venstre.

)K IPPEO

Det er ved flere lejligheder lykkedes vore spillere at kvalificere sig til landsholdene. Både hos damerne og navnlig hos herrerne har SISU være med blandt deltagerne, og navnlig ved Europamesterskaberne var klubben rigt repræsenteret.Jørgen Skriver Rasmussen, Georg Jensen og Kaj Skarving fik den strålende oplevelse, at spille for Danmark ved EM. Billedet her er fra de udtagelseskampe, som fandt sted, og viser det udtagne landshold.

Det er aldrig lykkedes os at få en kØbenhavnsmester hos herrerne individuelt. Til gengæld fejrede Peter Hallgreen/Bent 01 sen triumfer i 1969, hvor de besatte 1. pladsen i par. Kaj Skarving og JØrgen Nielsen var "lige ved" året fØr, men blev nr. 2, og Peter Hallgreen besatte i 1969 2. pladsen. Vibeke JarlstrØm/Gerda Raben blev i par i 1968 ligeledes nr. 2, og nr. 1 i 1967. Det skal dog nævnes, at Vibeke JarlstrØm for en anden klub i 1966 vandt KM individuelt, for året efter for SISU at blive nr. 2. Billedet er fra 1969. 12


I kampene om de danske mesterskaber i bowling har SISU's bowlere flere gange v.æremed iblandt de bedste. Vi har ofte været med - og lige så ofte med mange af vore bowlere. I 1965 besatte Svend JarlstrØm/Georg Jensen 2. pladsen i par, for året efter at blive danske mestre. Bedriften gentoges i 1968, Og Jørgen Skriver Rasmussen besatte i 1969 2. pladsen sammen med Ib Sparre, BK6l i herre-par. Endvidere blev Georg Jensen individuel vinder i 1967, Svend JarlstrØm i 1968, og Jørgen Skriver Rasmussen blev nr. 2 i 1969. Vibeke JarlstrØm/Gerda Raben var også med til at gøre 1967 til alle tiders SISU-år. De vandt danmarksmesterskabet i par, og Jonna Lind/Birgith Hallgreen blev i 1969 nr. 2. Vi har aldrig vundet et individuelt dansk mesterskab, men det er dog blev til en 2. plads, i 1967 ved Vibeke JarlstrØm, og til en 3. plads i 1969 ved Jonna Lind. På billederne her ses Georg Jensen og Svend JarlstrØm ved DM i 1968 i RØdovre, og Georg Jensen sammen med Jette B. Andersen ved DM i 1967, hvor Georg Jensen i herrernes opgør blev nr. l, og Jette B. Andersen nr. l ·hos det svage kØn. Damen er ikke fra SISU, men fra Fortun i SBU.

13


I Dansk Bowling Forbund's landsturnering har SISU deltaget med dels damehold i 1968/69 , 1969/70, dels et herrerhold i 1969/70. Vi synes selv, at vor deltagelse har været lidt af et succes. I den fØrste sæson blev vort damehold zonevinder, og i denne sæson blev vort herrerhold bedst i den sjællandske Zone. De afbillede hold er S-mands holdene fra denne sæson.

De TV-mesterskaber, som hidtil har været afholdt, har for l. pladsens vedkommende indtil nu været forbeholdt spillere fra andre klubber. Nærmest ved mesterskabet var vi i 1968, hvor Vibeke JarlstrØm og Jørgen Nielsen kvalificerede sig til finalen. Herfra stammer billederne. Dette var lidt om de sportslige begivenheder, hvor SISU's medlemmer har været in~ voldveret. Der er mange ting, vi kunne have nævnt endnu. Georg Jensens eventyrlige tur til Mexico i 1968, de mange danske rekorder og vore ungdomsspilleres fortræffelige indsats ved forskellige lejligheder, ja, for slet ikke at tale om unionsturneringen, hvor vore mange hold repræsente rer klubben på en glimrende måde. Men vi håber, at alle ved disse sider om SISU, om bowling og om de sportslige begivenheder i de 5 år har fået et - omend beskedent - indtryk af klubben. -jør

14

*


DERESMURER TELEFON

. 604449 MURERMESTER

\

REPRODUKTIONER INDRAMMES ~

\l.

K. JACOBSEN __

IIuIgårds-=-·_v~ej8_øl.~240...::..:....0 N",::":",,V--i

KUl't ~hristeusen

1.k1. arbejde

I':nl/:'bawew.,j 25 Købenbawn ~

*

PETER HALLGREN

21 J4 10 aI aI

RlIleor laklu'lIld

9.1

782810 MEDLEM AF SISU

MEDLEM AF TEL-:;TAR

Frederikssund

Bowlinghal

De vil 'ølB Dem vellIOmmen i

...de bedste baner ...det smukkeste interiør ...de bedste betingelser for klubbowling

Frederikssund

.Bowlinghal Kocksvaj 23, 3600 Frederikssund. Tlf. (03) 311919 15


DET ER IKKE NOGEN

TILFÆLDIGHED at de fleste haller har .,

BANER OG UDSTYR 16


BANE

KLUB

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Rossini Rossini Barn-Barn Rossini Barn-Barn Barn-Barn Center VKB VBK Sisu Sisu BBK

Mogens Olsen Jan Hinz Frank Jensen Jørgen Tybring Ernst Niclassen Jozsef Oszlar Esther Strandgård Rita H- Sørensen Linda Jensen Gerda Raben Mogens Hansen Martha M. Jensen

D B B D D B C C C A A A

-

Bjarne Kring John Petersen John A. Larsen Svend Strandgård Eri k Berg Leif Giørtz Ruth Nielsen Inga Larsen Vinni Pedersen Vibeke Jarlstrøm Georg Jensen Annelise Andersen

VBK Rossini Sisu Center Dino Sisu

D D

VI3K VKB

V[3K Sisu Sisu VKB

C C C A A A

y

-

Henning Petersen Lis Wendorf Bo Carlsen Merethe Nielsen Flemming Ankerdal Marianne N. Jacobsen Jan Nielsen Søren Larsson Per Sønberg Stig Nielsen Anenne Kloster

SflK Sisu

J

Thor Sisu Hook SBK Sisu Sisu Thor Sisu

-

Britta Jacobsen Connie Rasmussen Lone Donde Merete Beltoft Arne Jensen Bjarne Bendtsen Lars Hornung Søren Nielsen Jens Dahl Birgitte N.Jacobsen Torsten Jensen Benny Nielsen Per Nielsen Solveig Johnsen Per Madsen Lars Andersen Pia Aastradsen Lasse Holm Bjarne Mortensen Rene Jespersen

Hook LR64 Hook Hook Sisu Sisu LR64 Sisu Hook Hook Sisu Hook Thor Hook Hook Sisu Hook Sisu Frem Hook

[3

C C [3

~q~Q~§_Q~~_12~_~~8!h_~h~_11~~Q 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Søren Jensen Pernille Sparre Carsten Sønberg Iben Christensen Ole Vestergaard Birgitte Lund Jørgen ·D. Sørensen Nil s Lund Per Carl sen Finn Christiansen Anette K1ink

Sisu Rossini Sisu Hook Rossini Sisu Rossini Hook SBK SBK Hook

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ingelise Beyer Jeannie Giørtz Marianne Nielsen Anette Thorn Georg AnderseOle Gyde Poulsen Michael Kloster Jørgen Christensen Klaus Hein Claus Pedersen Ole Petersen Jesper Nielsen Mai-Britt Johnsen Ole Jensen Sten Nielsen Karin Mah1ert Lars Karl sson Jørgen L. Hansen Poul Andersen Niels Rasmussen

LR64 Sisu LR64 LR64 Hook LR64 Sisu LR64 LR64 LR64 LR64 LR64 Hook Sisu Thor Hook Sisu Hook Sisu Frem

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

2 3 4 5. 6 7 8

P. Hansen, Bent Jensen Niels Leth Kaj Tell ing Per Nybro Poul Senius Ove Larsen

Partner Radiserne Herlev Kammeraterne 1940 Kammera terne 1940

C-O. Jensen B - Niels Nielsen D - Mogens Jacobsen B - Niels Honore A - Otto Madsen D - Poul Moesgaard A - Erik Ravn

11

y y y J Y Y

J Y J

y

-

(Fortsættes side 19)

SBK

y Y Y Y

Y Y

Y J Y J

J J J J J J

J J j J J J J J

J J J J

Y J

Partner D Radi serne B Herlev D Kammeraterne A 1940 A Dina B 1940 B


VI SER HER

~,~,...,.

(~)

~W :::

...en GLAD mand!

Han er glad,fordi han får sine TRYKSAGER

* "*

*

til tiden, i høj kvalitet og til de rigtige priser.

i

PAPIBMAlASINET FRYDENSBERGVEJ B.STENLØSE. TLF. 1710 3.J

Per Gangsted - Rasmussen Revisor, H.D.

ROSEN0RNS ALLE 64 . 1970 KBHV. V TLF. (Ol) 35 51 76

DAll ALT I UNDERHOLDNINGS- OG SPILLEAUTOMATER

BIBLIOTEKSVEJ 53 . 2650 HVIDOVRE TLF. (Ol) 78 30 31 18


~q~Q~§_Q~~_1~~_~~~!h_~h~_11~1~_{C2r!~~!_fr~_~!9~_lZ2 BANE

KLUB

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kammeraterne Starlet Kammera terne 1940 Kammeraterne

Poul Mølgård Janni Nielsen Poul-Erik Juhl Bent Madsen Vagn Sletting Jørgen Christensen Alma Hansen Grethe Jørgensen Joan Højer Bente Bruun Grethe Trus t Else Christensen Gier Bang Aase Holdt Gurli Petersen Hanne Brinks Rosa Hansen Hildur Pedersen

KLASSE

CKC Jumbo CKC Kammera terne He11 erup RKBK Jumbo Shoot Starlet Shoot Hellerup Shoot

Helge Pedersen Linda Topp Poul Nuqvist Preben Jacobsen Knud Højer Andersen Leif Nissen Elsbeth Petersen Else Wendorf Elsa Petersen Kathe Christensen Hanne Rasmussen Lissi Carl sen Therkild Jørgensen Lillian Jensen Solveig Falck Molly Petersen Svea Kaltior Vibeke T. Jensen

Stjernen 67 Starl et Tel-Star 1940 Tel-Star 1940 Kammeraterne Jumbo CKC RKBK He11 erup Hellerup Jumbo Partner Shoot He11erup Hellerup He11erup

D C A C A B B B C B B - D D B -

Henning Pedersen Gunnar Larsen Frede Steffensen Mogens S. Jensen Jørgen Tipper Kurt Clausen Børge Olsen Holger Johnsen Kaj 0elund Gerner Hansen A lfred Kramer Poul Nielsen Else Kristensen Hanne Henekel Ena Pagel Bjarne Frederiksen Benny Andersen Edy Steffensen Kjeld Chri stensen Kaare Kærager Finn Pedersen John Andersen Egon Hansen Anders Mortensen

BBK A BBK B Brh.Sport 66 B A BBK Sisu A BBK B GBK C OKB C Flintstone B Brh. 36 D Jumbo D BBK C A VKB BBK B Hell erup A Barn-Barn C BBK B A Brh.sport VKB B BBK B BBK B Barn-Barn D Tel-Star D A Sisu

A A

Ib Svendsen Erling Nielsen Raimo Vesterinen Ole Hansen Hans Hansen Jørn Skøt

Sisu 1940 Tel-Star Hell erup Hell erup Cimbrer

A A B A C B

- Edvard Hansen - Jørgen Wittendorf

He11 erup He11 erup

C C

- Svend Ruben Lind

Rødovre

B

C B C B C B C A A C B A B C B C C C

-

B B A C C B B A A C B A B B C C B C

~q~Q~§_Q~~_1~~_~E8!h_~h~_1§~1~_ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hans Henrik Sørensen BBK E. Frank Pedersen Center Karl Kristensen Brh.Sport 66 Bent Fauerskov BBK Svend Jarlstrøm Sisu Kaj Anker Nielsen BBK Jørgen Scheibel GBK Bent Nielsen Shoot Steen Pedersen Flintstone John Mehlsen Shoot Eddy Hagenflindt Flintstone Robert Falck Shoot Lillian Christiansen SAS Connie Rosenkilde BBK Gerda Rasmussen Hellerup Elis Christensen Sisu Finn Nielsen BBK Anita Bech BBK Bent H.Rasmussen VKB Jens Gryholt BBK Bjarne Nielsen He11 erup Jørgen Jensen Tel-Star Allan Petersen Hellerup Preben Mortensen Sisu

A B B B A B C C B B

~q~Q~§_Q~~_1~~_~~8!h_~h~_1§~1§ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jørgen Skriver Bent Petersen Jørgen Nielsen Hermann Carl sen Peter Eriksen Helge Hansen Mie Eriksen Knud Nielsen Kaj Pedersen Bent Hjorth Louis Ruggård

Sisu 1940 Sisu Hell erup Op-Ned Tel-Star Op-Ned Tel-Star BK65 Twenty-Five Rødovre

D

B D

A C B D D

B

-

19


MASCOT HANDELSFIRMA V.

Thomas Thomsen

ELMEGADE 5 - KBHV. N - TLF. 350221 ALGADE 1 - ST. HEDDINGE TLF. (03-705) 662 •

KAFFE - SYMASKINER - VASKEMASKINER KØLESKABE - DYBFRYSERE - RADIO - TV BANDOPTAGERE - TØRREHJELME - HØJFJELDSSOLE - FYRINGSOLIE - GULVTÆPPER - KJOLER - PELSE.

Vi byd~ Dem HJERTELIG VELKOMMEN I SÆSON 1970 - tit 6eAttig TYROLERSTEMNING med undehho!dning a6 LISE MEJLSTRUP - HANNE MUUS - og POUL JENSEN' s TYROLERORKESTER MM

BORDBESTILLING:

(Ol) OR 4050

VI HABER, AT ALLE VIL

GODT I VORT JUBILÆUMSSTÆVNE "SISU"

BURROUGH'S Regnemaskiner Nygade 3 Maskingangen TIt. 01·157054 • (TAK FOR DIN TALMODIGHED)


TAG FAMILIEN TIL VIBORG

MED

...

OG BESØG

Royal Bowling I TINGHALLEN

BESTIL

VENLIGST

TELEFON

o

BANE PA

06 - 625790

Desuden cafeteria og billard samt forskellige andre spil for hele familien 21


VITAKKER ANNONCØRERNE ... ••••• for velvilje i forbindelse dette juhi.Iæumsskri ft •

med

VI BEDER ALLE ... ••••• læsere påskØnne denne bistand, ved at benytte de herv.ærende firmaer !

YTTING's Cafeteria VESTERBROGADE 47 TLF. EV 3016

Smørrebrød .Grill retter UD AF HUSET

Mf TAL VARER g!;rl" t~

~f/

e

RISBJERGVEJ ll-HVIDOVRE TLF. (Ol) 78 16 53 MEDLEM AF SISU

22


NY BELYSNING? ..... SA AFLÆG ET BESØG I DANMARKS STØRSTE EL-BUTIK,DER ER HUNDREDER AF LAMPER AT VÆLGE IMELLEM TIL ETHVERT FORMAL OG ENHVER PRIS .

• VI PRÆSENTERER HER EN MODERNE OG TIDLØS LYSEKRONE, DER PASSER I NÆSTEN ALLE HJEM. KRONEN ER I BLANK METAL MED OPAL E GLAS DER HAR SLEBNE ØJER. PRISEN ER BILLIG ET RIGTIGT VEJBORG-TILBUD.

4950 kr. Lampet 6 arm krone 198.- " 8"

.,

298.-

"

23


21 A.M.F. BANER

FORTRINELIGE KLUBLOKALER

,

("'")

:l:»

•• l'T1

.HVOR BOWLERE MØDES ...

-I

l'T1

::u •.....•

3: o

o rn :;o

:l:>

z

3:

rr1

l'T1

.. OG KOMMER IGEN

Cl

-o

o

(/)

rn r(/)

-o

c=

A

):>

ro

~ ::u

(/)

r-

l'T1

O

-o :;o

~ r-

Bowlinghallen VED KAJEN

•.....• (/)

l'T1

r+t

zo

::u

ISLANDS BRYGGE 83 - HF AS 50

VELEGNEDE OMKLÆDNINGSFORHOLD

• GODE PARKERINGSMULIGHEDER

rnWD~wl]] illmwmw wD® BESØG DA

DE KØBENHAVNSKE BANKERS MEST BETROEDE VOGNfvlAND 100

ANKERFELDT FALKONER ALLE 54

% GARANTI

ELLER

BONDE STUEN

Vognmand

SCT. PEDERSSTRÆDE KAJ SKARVING

34

LYNEBORGGADE l . 2300 S TLF. AS 1019 TRVI(

v/KNUD

P"IRMAGASINfT,

STENlØSE

& EDITH

LAUERSEN