Page 1

truckwerk Ledenmagazine van BOVAG Truckdealers - jaargang 11 - nr 2 - 2013

‘Iedereen wil weten hoe Nebim dit gaat doen’ Diederik Nolten en Arno Roebbers over de integratie van Volvo en Renault - p6

Bedrijfsleven en scholen: intensief samenwerken - p4

Olie van Shell voor Euro 6 - p8


Agenda van BOVAG Truckdealers JULI

AUGUSTUS

1 2 3 4 5

SEPTEMBER

BOVAG Visietraject (2/07)

Gesprek Hylke Warners onderwijsbeleidsplan Truckdealers

Overleg ondernemingspleinen (5/07)

Carosserie vakdagen Gorinchem (03-04-05/09)

(03/09)

6 7 8

Maandelijks overleg met secretaris DAF DV

9 10

Uitreiken schild 75 jaar BOVAG lid Van der linden van Sprankhuizen Zwaag (11/07)

11 12

RTO Oost Brabant

(09/09)

(10/09)

13

Uitreiken certificaat 50 jaar BOVAG lid Autobedrijf van Aalten Huissen (14/08)

14 15 16

Bestuursvergadering BOVAG Truckdealers

17 18

(17/09)

Uitreiken schild 75 jaar BOVAG lid Garagebedrijf Schouten Polsbroek (20/08)

19 20

Gesprek Partner in Business Shell (21/08)

21

Uitreiken certificaat 50 jaar BOVAG lid Scania Nuth (22/08)

22 23 24

Gesprek Robert Hogenbirk nieuw bestuurslid truckdealers (23/08)

25 26

Afgeven schild 75 jaar BOVAG Lid Best Trucks Barendrecht (29/08) Uitreiken certificaat 50 jaar BOVAG lid WD Trucks Maasland (29/08)

27 28 29 30 31

Vergadering BOVAG Hoofdbestuur

(24/09)

advertentie

BEDREVEN IN AUTOMOTIVE RISICO’S ■

Gespecialiseerd in verzekeringen voor Truckdealerbedrijven, Carrosseriebedrijven, Transporteurs, Revisiebedrijven en Truckleasemaatschappijen Eén loket voor uw totale pakket! Van schade- tot inkomensverzekeringen

Realiseren van kosten besparingen

Risico analyse met maatwerk

Ruime dekking op de polis

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie: Telefoon (0492) 56 17 17

www.dekavas.nl


TERUGHOUDEND OPTIMISTISCH Bovendien hebben we specifiek voor de truckmarkt het voordeel van een verouderende rolling stock. De trucks die tijdens de verkooppiek in 2006 tot 2008 zijn verkocht, worden elke dag ouder en vroeg of laat zijn die aan vervanging toe. De vervoerscapaciteit is flink ingekrompen dus de verwachting is dat het grootste deel van wat nu nog rijdt aan het eind van de levensduur daadwerkelijk zal worden vervangen. En dus niet wordt opgeruimd zoals we de afgelopen jaren veel zagen. Dus als het een beetje meezit, wordt 2013 het jaar van de ommekeer. Ik wens iedereen alle goeds voor de tweede helft van dit jaar.

4-5

Richard Vervaet Voorzitter BOVAG Truckdealers

voorwoord

Hoewel ik over het algemeen positief ingesteld ben, dwingt de huidige markt me tot enige terughoudendheid. 25 procent minder registraties dan vorig jaar. Dat is fors. Ook de orderintake blijft op hetzelfde niveau steken. Niet bepaald rooskleurig. Toch zie ik zeker ook lichtpuntjes. De meeste economen voorspellen eind dit jaar of begin volgend jaar een lichte groei en de meeste ellende bij de financiële grootmachten hebben we nu ook wel gehad. Dat stemt tot optimisme.

8-9 Innovatie Minder CO2uitstoot en zuiniger motoren met de oliën van Shell

beleidsmedewerker onderwijs bij BOVAG licht het onderwijsbeleidsplan Go-4-Trucks toe

6-7 Bedrijfsvoering Arno

Roebbers en Diederik Nolten van Nebim over de integratie van Volvo en Renault

10-11 Kort nieuws

van BOVAG Truckdealers uit het BOVAG-huis

BOVAG Truckwerk is een uitgave van BOVAG Truckdealers en verschijnt vier keer per jaar Uitgever BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, www.bovag.nl Contact BOVAG Truckdealers: truckdealers@bovag.nl, 030 - 659 54 48, leden.bovag.nl Verantwoordelijk bij uitgever Aad Verkade Bladmanagement bij BOVAG Roy van Lieshout Realisatie Sabel Communicatie, Bilthoven, www.sabelcommunicatie.nl Redactie BOVAG, Tim de Jong en anderen Art-direction Michel Giezen Bladmanagement bij Sabel Communicatie Viona Nieuwenhuis Drukwerk Drukwerkconsultancy

inhoud

Carrière Hylke Warners,

P3


BOVAG ONDERWIJSBELEIDSPLAN

INVESTEREN IN ONDERWIJS IS Een nieuw onderwijsbeleidsplan voor Go-4-Trucks komt op het moment dat BOVAG en partnerpartijen een afname signaleren in de instroom van nieuwe leerlingen. Hylke Warners, beleidsmedewerker onderwijs bij BOVAG, legt uit hoe truckdealers hier het beste mee omgaan.

Het beroepsonderwijs is volop in beweging. Op de kenniscentra (zoals Innovam) wordt bezuinigd en alle opleidingen worden herzien. De minister stelt meer eisen aan taal en rekenen, onderwijsinstellingen moeten in een kortere tijd meer lesuren verzorgen en omdat de bekostiging van de ROC’s verandert, kunnen leerlingen waarschijnlijk minder lang op school zitten. BOVAG zit bovenop deze ontwikkelingen en probeert meer invloed te krijgen op de inhoud en uitvoer van de opleidingen. “Er is nog veel onduidelijk”, zegt Warners. “Door de komst van het nieuwe kabinet zijn een aantal – voor ons negatieve – beleidsvoornemens gelukkig weer teruggedraaid. De opleiding op niveau 4 bijvoorbeeld, zou aanvankelijk maximaal drie jaar mogen duren maar krijgt nu toch het maximum van vier jaar. Daarnaast wil de nieuwe minister de wijze van bekostiging toch aanpassen ten gunste van de leerlingen en heeft ze de urennorm voor de BBL bijgesteld.”

P4

Hylke Warners, beleidsmedewerker onderwijs

Herziening van de kwalificatiestructuur Volop beweging dus, zowel op de werkvloer van de opleiders als aan de kant van beleidsformulering. Warners: “Op dit moment vindt er een grootscheepse herziening van de kwalificatiestructuur plaats, dat is de basis van de opleidingen en de onderwijsorganisatie. Dit is dan ook de belangrijkste ingreep sinds de introductie van de ROC’s in 1996.” Maar omdat het een heel technische operatie is, zullen bedrijven en leerlingen er weinig van merken. Voor de zomer zullen de structuur en de eventuele gevolgen voor bedrijven in de sector duidelijk zijn. Intussen streeft ook de overheid naar een doelmatiger onderwijs.


TOEKOMST CREËREN

Trendbreuk Juist nu het beleid wordt aangepast, blijken er flink minder nieuwe leerlingen in te stromen. Warners spreekt zelfs van een trendbreuk: “Met name voor de opleiding Bedrijfsautotechnicus (MBO niveau 2) melden zich minder leerlingen aan. Die scherpe daling zal de komende jaren nog zichtbaar blijven, mede doordat er in de branche steeds minder leerwerkplekken beschikbaar komen. Als we echter naar de hele mobiliteitssector kijken, zien we dat de interesse van leerlingen niet afneemt. Dat is positief. Maar door gebrek aan stageplaatsen moesten scholen dit jaar vaker dan ooit leerlingen adviseren om uit te wijken naar andere opleidingsrichtingen.’’ Stageplaatsen creëren Warners drukt dealers op het hart om als het maar even kan, stageplaatsen in hun bedrijven te creëren. “Dat hoeft niet meteen een BBL-plaats te zijn, het kan ook een BOL-plaats zijn waarbij de leerling vier dagen studeert en één dag per week bij de dealer werkt.” Hij raadt dealers aan meer in een

Tekst Tim de Jong Foto: Scania

zorgvuldig selectietraject te investeren. “Stel, je hebt als dealer een plaats beschikbaar. Dan is het beter om voor die ene plek extra goed te kijken wie daarvoor geschikt zou zijn; iemand die past bij het gewenste arbeidsniveau aan het einde van zijn opleiding.” Om dit te bereiken, werkt BOVAG intensief samen met OOMT en Innovam. Warners: “BOVAG ontwikkelt de visie op grote lijnen, op basis van de onderzoeken van OOMT en de eigen visie op de toe­ komstige ontwikkelingen van de markt. OOMT past deze visie vervolgens toe binnen de eigen beleidsdoelstellingen en Innovam geeft uiteindelijk uitvoering aan het project Go-4-Trucks, onder toezicht van de stuurgroep waarin BOVAG ook is vertegenwoordigd.” Intensieve samenwerking onderwijs en bedrijfsleven Het is belangrijk dat het onderwijs ook in de toekomst blijft inspelen op de snelle veranderingen binnen het bedrijfsleven. Daar is een intensieve samenwerking voor nodig. Bijvoorbeeld door het onderwijs en de fysieke omgeving waarin het onderwijs plaatsvindt, samen vorm te geven. “Ook nu de branche zelf minder leerlingen aantrekt, moeten we blijven investeren in het imago van de sector”, aldus Warners. “De manier waarop de Truck A ­ cademy’s dat doen, is daar een goed voorbeeld van. Dealers moeten tijdens het uit­voeringstraject in gesprek blijven met de scholen in hun omgeving. BOVAG en de bonden pleiten ervoor intensiever samen te werken met de scholen en te blijven investeren. Zo blijven we vakmensen creëren.”

carrière

Warners: “Er wordt daarbij bekeken of de juiste medewerkers worden opgeleid die passen bij het bedrijfsleven in de regio. En of dit op een rendabele manier gebeurt. Daarom neemt het overleg in de regio een steeds prominentere rol in en zijn het bedrijfsleven en onderwijs verplicht om met elkaar in gesprek te blijven over de afstemming tussen vraag en aanbod. Het ministerie stuurt sterk op minder opleidingen die beter renderen.’’

HET MINISTERIE STUURT STERK OP MINDER OPLEIDINGEN DIE BETER RENDEREN

P5


‘RENAULT BEHOUDT EEN VOLWAARDIGE EIGEN IDENTITEIT‘ P6


In maart van dit jaar tekende Nebim Groep voor de overname van de activiteiten van Renault Trucks Limburg per 1 juni 2013. En eerder verwierf Nebim in België drie Volvo-dealerschappen met vier vestigingen. “Dat pionierswerk past ons wel’’, stelt Diederik Nolten, algemeen directeur van Nebim Groep. “Sindsdien zijn we met recht een groep’’, vult Arno Roebbers aan. Hij is directeur van Nebim B.V., waaronder de Nederlandse Volvo-­activiteiten vallen. “We hebben nu vestigingen in Weert, Venlo en Elsloo. In Venlo bouwen we een nieuw pand dat alle ruimte biedt voor de extra werkzaamheden die we gaan verrichten met de integratie van de Renault-activiteiten.’’

Diederik Nolten, algemeen directeur van Nebim Groep (links) en Arno Roebbers, directeur van Nebim B.V.

NEBIM EERSTE VOLVO-DEALER DIE RENAULT INTEGREERT

Tekst Tim de Jong Foto: Marco Peters

Onder een vergrootglas Nebim neemt de werkzaamheden over van Renault Trucks Limburg dat even verderop in Tegelen is gevestigd. Een van de meest succesvolle Renault-truckdealers in Nederland. “Het is een uitdaging voor ons om de samenwerking tussen de Renault Trucks- en de Volvo Trucks-dealer­ organisatie mede vorm te geven”, vertelt Nolten. “En omdat we de eerste zijn die de integratie uitvoeren, liggen we onder een vergrootglas. Iedereen wil weten hoe we dit gaan doen. Roebbers: “Ons uitgangspunt is doen wat Volvo Group aanzette tot deze stap: een gezonde continuïteit van de dealervestigingen realiseren met een breder klantenbestand. Zodat er voldoende werkaanbod is in de werkplaats.” In Nederland leidt de beslissing van Volvo tot de integratie van veel bedrijven. In andere landen, zoals België, is dat juist niet het geval. Nebim heeft ervoor gekozen om de medewerkers en middelen van Renault Trucks Limburg over te nemen, maar niet het pand. “Renault Trucks Limburg verhuist daarom van Tegelen naar ons nieuwe pand in Venlo”, legt Nolten uit. “Daarbij houden wij er natuurlijk rekening mee dat we daar ook services aanbieden voor lichtere voertuigen en deze onderhouden en natuurlijk verkopen. Voor ons en onze klanten is het waardevol dat we na jarenlange ervaring met lichte bedrijfswagens over het Renault-productengamma gaan beschikken. Zeker nu consumenten steeds meer aankopen doen via internet wordt transportbewegingen met kleinere voertuigen nog belangrijker.” Vertrouwde service in de buurt De Nebim Groep wil in Limburg een fijnmaziger organisatie

optuigen voor de bedrijfswagens van Renault Trucks dan onder Renault Trucks Limburg het geval was. Roebbers: “Daardoor hoeven de Limburgse klanten straks in principe niet verder dan 25 kilometer te rijden voor professionele service. Klanten van de Renault-vestiging in Tegelen die zelf in het zuidelijk deel van Limburg gevestigd zijn, kunnen straks bijvoorbeeld in Elsloo terecht voor het onderhoud.” De Nebimdirecteuren zeggen er alles aan te doen om de integratie van beide merken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nolten: “Daarbij is het van groot belang dat de complete opgebouwde klantenhistorie inzichtelijk is voor de nieuwe organisatie.” Elkaar versterken Nolten en Roebbers beseffen terdege dat de Nebim Groep in alle opzichten een nieuw tijdperk in gaat. “De eerste modellen van de nieuwe Euro 6-truckgeneratie van Volvo komen nu binnen en Renault heeft zijn Euro 6-generatie net onthuld”, zegt Roebbers. “Het wordt een uitdaging optimale service te bieden aan de gemengde klantengroep. Het grote voordeel voor Renault-klanten is dus dat ze op meer plaatsen in de provincie terechtkunnen. En Volvo-klanten kunnen dankzij deze integratie ook voor lichte bedrijfswagens bij ons aankloppen. Dat zal hun voertuigbeheer verder vereenvoudigen. Wij geloven dat beide merken elkaar op deze manier verder versterken.” Salesstrategie “Voor de lichte lijn van Renault Trucks zullen we hoogstwaarschijnlijk in Weert een Renault Experience Center inrichten”, zegt Roebbers. “Hoewel we in de praktijk vanuit alle drie onze huidige Volvo-vestigingen werken, zorgen we hiermee voor herkenbaarheid bij de Renault-klanten. Bovendien kunnen we ze zo in alle rust ontvangen zonder ‘het geweld’ van de zware trucks.” Nebim repareert en onderhoudt alle Volvo- en Renaulttrucks zij aan zij in dezelfde werkplaats. Vanuit aftersales ontstaat daardoor een grote verwevenheid. Maar op het gebied van sales blijft er een duidelijke scheiding in het voortraject. “De importeur coördineert de verkoop van zware Renault-trucks”, legt Roebbers uit. “De bekende Renault-verkopers werken gewoon vanuit onze vestiging in Limburg. Klanten behouden dus hun vertrouwde contactpersoon, terwijl het landelijk opererende verkoopteam van zware Renault-trucks rechtstreeks verantwoording aflegt aan Volvo in Zweden. Na een order overleggen we bijvoorbeeld nauwgezet over de planning, opbouwdetails en aflevering.” Door respectvol en met wederzijds vertrouwen samen te werken, is het klantenbelang bij Nebim gegarandeerd. Roebbers: “Onder het nieuwe dak behoudt Renault een volwaardige eigen identiteit met de bekende gezichten en de vertrouwde service van Renault Trucks Limburg.”

bedrijfsvoering

Toen Volvo de integratie van Renault-dealers en het Volvo-dealernetwerk aan­ kondigde, vrees­den sommigen het einde van Renault als truckmerk. Maar eigenlijk levert de integratie beide partijen voordeel op. Dat blijkt uit de ervaringen van Volvo-truckdealer Nebim, die als eerste in Nederland met de integratieslag is begonnen.

P7


SMEEROLIE VAN SHELL GESCHIKT VOOR EURO 6-MOTOREN

MODERNE OLIE MAAKT MOTOR ZUINIGER Nu de focus steeds meer op de CO2-uitstoot komt te liggen, is het van belang dat de olie actief bijdraagt aan een zuinigere motor. De moderne smeeroliën van Shell doen dat. Truckwerk vroeg Technisch Adviseur Automotive Smeermiddelen Maarten Beckers van Shell Lubricants hoe dat kan. We nemen meteen de nieuwste smeerolietrends met hem door. Tekst Tim de Jong Foto: Shell

Veel werkplaatsen en dealerbedrijven hebben vragen over wat de komst van Euro 6 betekent voor de huidige en mogelijk nieuwe generatie smeermiddelen. Beckers licht toe: “De nadruk ligt in de motorenbouw voor bedrijfswagens meer dan ooit op het uitlaat­ gedeelte. De nieuwste generatie smeermiddelen is er steeds meer op gericht om het uitlaatnabehandelingsdeel van de motor langdurig in topconditie te houden.” Beckers ziet dat er bij moderne motorconstructies eerst gekeken wordt naar een zo klein mogelijk aandeel roet en NOx in het uitlaatgas. In de toekomst komt de focus volgens hem steeds meer op de CO2-uitstoot te liggen. “Dat betekent dat de olie actief moet bijdragen aan een zuinigere motor. Bij de moderne smeerolie van Shell is dat het geval. Maar we horen van truckdealers dat hun klanten niet zomaar accepteren dat er hoogwaardige, vaak duurdere, smeermiddelen nodig zijn om het brandstofverbruik en daarmee de totale kosten te verlagen. Ze willen bewijs zien dat de duurdere olie zichzelf terugverdient. Met een praktijktest kunnen we aantonen dat hun brandstofrekening bij gebruik van Shell-oliën met 2,5 procent daalt.”

P8

Hoogwaardige olie beschermt nabehandelingsystemen “Om de diverse uitlaatgasnabehandelingsystemen langdurig goed te laten functioneren, is moderne, zwavelarme dieselbrandstof nodig”, vertelt Beckers. Maar in conventionele motoroliën zitten componenten die mogelijk de oxy-kat deactiveren, het SCRsysteem vergiftigen en het partikelfilter vervuilen en verstoppen. De as die soms van motorolie overblijft, vervuilt en verstopt het roetfilter en vergiftigt de NOx-kat. Ook fosfor heeft een vergif­tigende werking op het nabehandelingssysteem in de uitlaat. Low-SAPS-olie is de enige olie die geen zwavel, fosfor en asgevende componenten nodig heeft. SAPS staat voor Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur. Fabrikanten van truckdiesels vrezen deze stoffen juist vanwege hun

bijwerkingen in moderne uitlaatgasnabehandelingsapparatuur. “Het is daarom de bedoeling om een hoogwaardige olie te construeren die zo veel mogelijk aan de low-SAPS-vraag voldoet. Die gaat namelijk het langst mee en beschermt de motor en de uitlaatgas­ nabehandelingssystemen zo lang mogelijk.” Dunnere olie zorgt voor gunstiger verbruik De trend is dat motoroliën steeds dunner worden. Dat geldt ook voor de laatste generatie Rimula-smeermiddelen. Het voordeel hiervan is dat dunnere olie minder weerstand geeft en daardoor voor een gunstiger verbruik zorgt. Beckers verwacht dat de laatste generatie Rimulasmeermiddelen voor een groot deel voor Euro 6 in 5W-30-visco­ siteit verkocht zal worden. Shell biedt het truck­bedrijf meerdere varianten van de Rimula-smeermiddelen. De Rimula R4 L komt overeen met ACEA E9, een norm die in het verlengde ligt van wat in de Verenigde Staten volgens API CJ4 vereist wordt. “We bieden de Rimula R5-oliën in 10W-30 en in 10W-40. Vooral de vol­ synthetische Rimula R6 LME 5W-30 is bijzonder geschikt voor Euro 6-motoren”, zegt Beckers. “Welk pad een truckfabrikant ook volgt om Euro 6 te halen, met deze olie heeft het truckbedrijf altijd het optimale smeermiddel voor de meeste merken Euro 6-motoren.” Verversingsintervallen Rimula-olie Maarten Beckers stelt dat de samenstelling van de Rimula-olie niet ingrijpend hoeft te wijzigen door de komst van de nieuwe uitlaatgasnorm. “De modernste variant, de 5W-30, is wel duidelijk gericht op Euro 6-motoren. Truckdealers moeten met deze olie rekenen op verversingsintervallen van maximaal 150.000 kilometer tot de helft hiervan bij een meer gevarieerde inzet. Dus 150.000 kilometer voor de echte lange afstand en minimaal de helft bij een meer regionaal en zelfs stedelijk distributiewerk.” Volgens Beckers bewijzen de eisen van de


Op het goede spoor De komst van Euro 6-motoren heeft niet geleid tot kortere onderhoudsintervallen bij fabrikanten. “We zitten dus op het goede spoor. Natuurlijk zal de vervoerder altijd langere verversingsintervallen willen. Maar als we kijken naar de jaarkilometrages, komen de huidige intervallen overeen met één werkplaatsbezoek per jaar. Wij werken graag samen met de truckdealer om klanten te helpen die besparing op de brandstofrekening te realiseren. Dat is wel zo efficiënt voor alle betrokken partijen.”

Maarten Beckers, Technisch Adviseur Automotive Smeermiddelen Shell Lubricants

innovatie

LOW-SAPS-OLIE IS DE ENIGE OLIE DIE GEEN ZWAVEL, FOSFOR EN ASGEVENDE COMPONENTEN NODIG HEEFT

truckindustrie op het gebied van smeermiddelen en Euro 6-motoren het gelijk van Shell: “DAF schrijft in principe ACEA E6 voor. Dat is de norm waaraan Rimula R6 LME voldoet. Mercedes-Benz hanteert eigen normen, maar als de dealer die bestudeert, zal hij al snel de conclusie trekken dat ons smeermiddel aan alle normen van Mercedes-Benz voldoet.”

P9


KORT NIEUWS

BOVAG INFORMEERT DE EUROPESE COMMISSIE OVER

ONEERLIJKE

HANDELSPRAKTIJKEN BOVAG onderstreept het belang van een Europees Retailplan. In een brief aan de Europese Commissie doet BOVAG daarom concrete suggesties voor toekomstige regelgeving in Nederland om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. De Europese Commissie stelde BOVAG diverse vragen over onevenwichtige voorwaarden in distributieovereenkomsten, zoals dealercontracten. Op de vraag of BOVAG oneerlijke handelspraktijken in de B2B-markt van de automotive retail ziet, antwoordde zij volmondig ja. Fabrikanten en importeurs nemen eenzijdige voorwaarden op in hun contracten en dealers blijken onvoldoende in staat aanpassingen af te dwingen. BOVAG ondersteunt dan ook het plan van de Europese Commissie om de automotive retailmarkt van wettelijke regels te voorzien. De angst regeert “Dealers zijn afhankelijk van het merk dat zij vertegenwoordigen en het is dus begrijpelijk dat zij akkoord gaan met de geboden contracten”, aldus Arnold Koopmans, Hoofd Juridische Zaken bij BOVAG. “Ingrijpen vanuit de overheid kan helpen om deze zogenaamde fear factor te verminderen.” Investeren en innoveren onmogelijk Door oneerlijke handelspraktijken kunnen ondernemers ook niet altijd zelfstandig beslissen over investeringen. Dit zet het rendement onder druk. Koopmans: “Dealers hebben weinig bewegingsruimte omdat de lage marges en verdiensten niet de financiële ruimte bieden om investeringen te bekostigen. Bovendien is het vaak niet mogelijk bedrijven te verkopen zonder toestemming van de fabrikant of importeur, en zorgen de uitgebreide mogelijkheden om dealerovereenkomsten per direct op te zeggen voor onzekerheid. Hetzelfde geldt voor de eenzijdige wijzigingsmogelijkheden van belangrijke contractuele voorwaarden. Al deze onzekerheden gaan ten koste van het vertrouwen in de continuïteit van de handelsrelatie.” Van aanbeveling tot regelgeving “Met onze bevestiging en suggesties moet het voor de Europese Commissie gemakkelijker zijn om wetgeving te maken. Helaas kosten Europese trajecten veel tijd en zijn ze door allerlei politieke invloeden moeilijk voorspelbaar, maar wij hopen nog dit jaar meer duidelijkheid te krijgen”, aldus Koopmans. Snel daarna moeten BOVAG-leden de positieve effecten van de Europese maatregelen gaan merken.

P10


KORT NIEUWS

RPT BEDRIJFSAUTOTECHNIEK WEER BESCHIKBAAR IN NIEUWEGEIN De Regionale Praktijk Trainingen (RPT) voor Bedrijfsautotechniek zijn mede door inspanningen van BOVAG vanaf juli weer te volgen bij Innovam in Nieuwegein. Ook de voorbereidende training voor APK 1examens blijft in Nieuwegein beschikbaar. Ernst Gleijm, commercieel directeur Innovam: “Met het opnieuw aanbieden van de trainingen in Nieuwegein geven we gehoor aan de trainingsbehoefte van onze bedrijfsautoklanten. Al snel merkten we dat alleen de trainingslocatie in Zaandam onvoldoende was om aan de vraag te voldoen. Op dit moment werken we hard om die tweede trainingslocatie weer in orde te maken.” In juli starten de eerste trainingen. Leerlingen die al geboekt staan in Zaandam, worden door Innovam nagebeld om te vragen of zij naar de trainingslocatie in Nieuwegein willen overstappen. De trainingen starten in juli en zijn te boeken via de webshop van Innovam. www.innovam.nl/webshop

SUBSIDIE BLIJFT VOOR BBL-LEERLINGEN BOVAG zorgde er samen met andere brancheorganisaties voor dat de nieuwe subsidie voor leer/werkplekken voor BBL-leerlingen blijft bestaan. Bedrijven die een leer/werkplek aanbieden, konden hun investeringen via de Wet Vermindering Afdracht (WVA) terugkrijgen. Omdat veel bedrijven hier misbruik van maakten, is het budget van deze regeling gehalveerd. Ook is deze belastingregeling omgezet in een subsidie en is het aantal doegroepen dat aanspraak kan maken op de subsidie fors ingeperkt. Gelukkig blijft de subsidie sowieso beschikbaar voor alle BBL-leerlingen die een formele opleiding volgen voor een erkend diploma in het beroepsonderwijs. De precieze invulling van de subsidieregeling wordt nog uitgewerkt. Voor 1 november 2013 is dit bekend en per 1 januari 2014 moet de nieuwe regeling ingaan.

Nieuws uit het BOVAG-huis

Nieuwe manager Aad Verkade keert terug als manager Truckdealers. Hij volgt Bart Bouw op. Aad is geen onbekende bij BOVAG Truckdealers: tot de eerste helft van 2012 was hij al enkele jaren manager Truckdealers. Aad is te bereiken via aadverkade@bovag.nl en 06 22 55 57 53. Benoemingen Namens de Mercedes Benzdealervereniging is Robert Hogenbirk voorgedragen als bestuurslid Truckdealers. Op de Algemene Ledenvergadering van Truckdealers op 28 mei is hij officieel benoemd. In dezelfde ver­ gadering is Jan Harbers benoemd als lid van de BOVAG Ledenraad. Hij neemt namens BOVAG Truckdealers zitting in dit controlerend orgaan van het Hoofd­ bestuur dat doorgaans tweemaal per jaar bijeenkomt. Branchecongres: houd uw agenda vrij! Het branchecongres van BOVAG Truckdealers is op woensdag 13 november 2013 in het vernieuwde BOVAG-huis. Zet de datum alvast in uw agenda, het programma volgt zo spoedig mogelijk.

P11


REGISTRATIE EURO 6 T/M APRIL 2013 zwart = < 225 kW rood = 225-300 kW geel = > 300 kW

96

157

67

1600

1400

naar vermogen

48 10 7

04-’13

76 61

22

20

vastgesteld

90

79

03-’13

23 8 2 02-’13

20

2 01-’13

2 12-’12

11-’12

10-’12

09-’12

08-’12

07-’12

maand

registraties cumulatief per week 2012 - 2013

vastgesteld

1200

1000

Scania

Mercedes-Benz

33% - 263

61% - 474

800

600

VOLVO

DAF 2% - 19

0% - 2

400

200

MAN 4% - 34

0

2013

week 9 2012

week 13 2013

advertentie

IMPROVE YOUR EFFICIENCY WITH SHELL RIMULA. Bij de evaluatie van de operationele kosten van uw wagenpark moet u de impact van uw oliekeuze niet uitvlakken. Shell Rimula zorgt voor verlaagde onderhoudskosten en verminderde stilstand van uw bussen. De unieke ‘Energised Protection’-formule beschermt de motor en verlengt de motorlevensduur. Neem contact op met ons (Tel :0900 202 2760 (1ct/min) ) om te ontdekken hoe Shell Lubricants oplossingen kan ontwikkelen om uw uitdagingen het hoofd te bieden.

Shell Rimula ENERGISED PROTECTION

naar merk

BOVAG Truckwerk 2 2013  

BOVAG Truckwerk is het lijfblad van BOVAG Truckdealers. In deze editie aandacht voor het onderwijsbeleidsplan en Go4Trucks, minder Co2 uitst...