BOVAGkrant 2024-02

Page 1

Wij kalibreren op locatie

Johan Heck en Jordi Legro, Autoglaz MWB B.V.

Pionieren met het agentuurmodel

Ervaringen bij Ford en Stellantis

pagina 10

Hulp bij CSRD

Praktische tools in de maak

pagina 20

9 op de 10 kent BOVAG

Keurmerk doorslaggevend voor vele consumenten

pagina 28

nummer 02 / maart 2024

Studenten op de werkvloer?

Jouw medewerkers van de toekomst!

BBL-studenten worden met de juiste begeleiding een waardevolle aanwinst voor je bedr�f. OOMT biedt trainingen, advies en financiële ondersteuning. We hebben een speciale BBL-adviseur die jouw leermeester(s) kan ondersteunen en adviseren over de begeleiding en het behouden van je studenten.

Scan de Qr code voor meer informatie

oomt.nl
(ADVERTENTIE)

04 EEN KORTE UPDATE

Resultaten BOVAG Ondernemersmonitor, nieuwe voorbeeld-documenten en richtlijn voor accuopslag.

07 VOORRAADFINANCIERING

Bovemij ontkracht vijf fabels over haar financieringsproduct.

08 KRACHTIG IN RUITSCHADEHERSTEL

Johan Heck en Jordi Legro van Autoglaz MWB vermenigvuldigden hun succes door hun bedrijven samen te voegen.

Grootste switch in automotive

14 VERZUIMNAVIGATOR

Stappenplan om een zieke medewerker snel weer op de werkvloer te krijgen.

18 NIEUWE CAO MVT

Veelgestelde vragen over bijvoorbeeld loonsverhoging en loontabellen.

23 BEDRIJFSBEVEILIGING

Via de BOVAG Ledenwinkel maak je je onderneming voordelig veiliger.

24 BEDRIJFSBEËINDIGING

Bert Zomer dacht na over de toekomst van zijn bedrijf, toen er een bijzondere kans voorbij kwam.

27 WERKEN MET SERMI

Welke voorbereidingen moet je treffen om vanaf april met het nieuwe certificaat te kunnen werken?

30 AGENDA EN SERVICE

Data van evenementen en bijeenkomsten, plus handige informatie van BOVAG. 10 20 16 28

Ford en Stellantis stapten vorig jaar over van traditioneel dealerschap op het agentuurmodel. Wat brengt deze ommezwaai? En waar loopt men tegenaan? De twee dealerverenigingen kijken terug op het eerste jaar ‘pionieren’.

Han ten Broeke Algemeen voorzitter BOVAG

Werken aan een goede relatie

BOVAG heeft afgelopen jaar weer onderzocht hoe fietsretailers de relatie met hun fabrikanten beoordelen, waaraan maar liefst veertien merken meewerkten.

Gazelle en Riese & Müller vertellen over wat zij met de uitkomsten gaan doen.

CSRD-hulp is onderweg

Europese wetgeving schrijft voor dat ondernemers uitgebreider moeten rapporteren over duurzaamheid. Zowel grote als kleinere bedrijven krijgen met CSRD te maken. BOVAG ondersteunt ondernemers met praktische tools.

Doorslaggevende factor

Bijna negentig procent van de Nederlanders kent BOVAG van naam. En voor wie BOVAG kent, is het BOVAG-bord aan de muur van doorslaggevend belang bij de keuze voor een bedrijf. Dit blijkt uit het nieuwste consumentenonderzoek.

Wat je van het merk merkt

BOVAG is een branchevereniging die zijn weerga niet kent. Dat zeg ik niet omdat ik er voorzitter van ben, maar omdat we ons op een aantal punten echt van collega-brancheorganisaties onderscheiden. Ten eerste is daar onze dochter Bovemij, een eigen verzekerings- en dataorganisatie, waar BOVAG grootaandeelhouder van is, en waar de leden dagelijks de vruchten van plukken. Ten tweede is BOVAG een branchevereniging met vrijwel uitsluitend retail én een consumentenmerk. De enige andere ondernemersclub die ik ken met óók zo’n consumentenkeurmerk is Thuiswinkel.org, de club van webwinkels, met hun Thuiswinkel Waarborg.

Dat bord aan de muur is de meest genoemde reden om lid te willen zijn van BOVAG. Niet gek, want BOVAG heeft een naamsbekendheid van net geen negentig procent. En van de mensen die BOVAG van naam kennen, zegt maar liefst

87 procent dat het BOVAG-bord aan de muur van doorslaggevende betekenis is bij de keuze voor een adres voor onderhoud, reparatie of aanschaf!

Dat weten we omdat we elk jaar aan minimaal duizend consumenten vragen óf en hóe ze BOVAG kennen. Iets wat sterk is, moet je sterk houden, en dat begint met inzicht. Meer over dat jaarlijkse onderzoek lees je verderop in deze BOVAGkrant. Ik hoop dat dat je net zo trots maakt als mij. En dat je met diezelfde trots jouw BOVAG-lidmaatschap uitdraagt. Of dat nu is met een sticker op jouw lesauto, een bord op jouw werkplaats of een vlag in jouw showroom. En heeft jouw onderneming weinig van doen met consumenten, en lijkt het keurmerk voor jou minder relevant, bedenk dan dat dat consumentenmerk gemakkelijker deuren opent in Den Haag en vertrouwen wekt bij journalisten. En daar profiteren álle BOVAG-leden van!

nummer 02 / maart 2024
VOORAF
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 3

Klaar voor keuren met Amtek?

Meer dan de helft van de aanhangwagen- en kampeerbedrijven is al overgestapt op de nieuwe keuringsmethode voor de BOVAG Onderhoudsbeurt. Als jouw bedrijf nog niet zover is, is het raadzaam om snel te beginnen. Anders kun je aan het eind van het jaar de BOVAG Onderhoudsbeurt niet meer uitvoeren. BOVAG helpt je uiteraard met de overstap. Alle informatie, inclusief antwoorden op veelgestelde vragen, vind je op mijn.bovag.nl/keurenmetamtek. Wil je bij een branchecollega zien hoe het werkt?

Kom dan naar de leden-bezoeken-ledendag op 23 mei bij Ko van den Berg Aanhangwagencentrum in Utrecht.

Congres voor schadeherstelbedrijven

BOVAG organiseert op donderdag 11 april een interactief congres over belangrijke thema’s voor iedere schadehersteller. KPMG laat tijdens het congres zien waar toekomstig verdienpotentieel zit, Youngworks zoomt in op hoe je je aantrekkelijkheid als werkgever kunt vergroten, we delen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van staal en glas waar je als schadehersteller mee te maken krijgt in de werkplaats en medeondernemer en topscheidsrechter Björn Kuipers inspireert je met zijn ervaringen in het veld en vanuit zijn bedrijf. Je krijgt concrete handvatten aangereikt over hoe je kansen kunt benutten en wordt geïnspireerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Tijden en locatie

Het congres wordt gehouden in Topsportcentrum Papendal in Arnhem. Een passende locatie, want: schadeherstel is topsport! BOVAG-schadeherstelbedrijven zijn welkom vanaf 14.15 uur, het programma start om 15.00 uur en aansluitend is er om 18.00 uur een netwerkdiner.

 Meld je snel aan via mijn.bovag.nl/congresschadeherstel

Richtlijn voor accuopslag

Doordat er steeds meer elektrische voertuigen worden gebruikt, wordt ook de veilige opslag van de accu’s (oftewel lithiumhoudende energiedragers) steeds belangrijker. Daarom heeft de overheid de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2 ontwikkeld. Wat moet je hierover weten?

1. De PGS 37-2 richtlijn bevat risicoscenario’s en maatregelen om energiedragers veilig op te slaan, variërend van eenvoudig tot ingrijpend.

2. Je bent nog niet wettelijk verplicht om aan de richtlijn te voldoen. Naar verwachting wordt deze in 2025 onderdeel van de Omgevingswet.

3. Een verzekeraar of vergunningverlener kan al wel eisen dat je eraan voldoet. Het kan bovendien verstandig zijn om hier al mee aan de slag te gaan uit veiligheidsoverwegingen.

4. De richtlijn geldt voor de opslag van lithiumhoudende energiedragers van onder andere fietsen, scooters, motorfietsen, auto’s, bestelwagens en trucks in showrooms, magazijnen of grote buitenterreinen.

5. PGS 37-2 is van toepassing als je meer dan 333 kilo aan lithiumhoudende energiedragers opslaat (per brandcompartiment). Voor defecte of beschadigde exemplaren ligt de grens lager.

BOVAG onderzoekt de impact van de PGS37-2 op de diverse mobiliteitssectoren, om ondernemers hier zo goed mogelijk over in te lichten. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor ontwikkelingen rondom dit onderwerp.

 Scan de QR-code voor meer belangrijke informatie over de PGS37-2 richtlijn.

CIJFERS | MOTORFIETSEN

44,6%

is de toename van het aantal jongeren (18-25 jaar) dat in de afgelopen tien jaar een motor heeft gekocht. In 2023 schaften 21.641 jongeren een motorfiets aan, ten opzichte van 14.962 in 2014. 20.155 gingen voor een gebruikt exemplaar, 1.486 voor een nieuwe.

47,1%

van de kandidaten die slaagden voor het motorexamen (A-, A1- en A2-rijbewijs) in 2023 waren tussen de 18 en 25 jaar. In totaal haalden 33.617 mensen in 2023 hun motorrijbewijs: een toename van 73,5% ten opzichte van tien jaar eerder.

Scan de QR-code om hier meer over te lezen.

17.492 nieuwe motorfietsen werden er in 2023 geregistreerd. Het hoogste aantal sinds 2000, en 13,1% meer dan in 2022. Toen werden er 15.472 nieuwe motoren op kenteken gezet, destijds het hoogste aantal sinds 2008.

KORT
4 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

Geslaagde studiereis aanhangwagenbedrijven

BOVAG reisde afgelopen maand met zo’n twintig personen van BOVAG Aanhangwagenbedrijven naar Boedapest. Tijdens deze studiereis zijn verschillende locaties en onderdelen van de Knott-fabriek bezocht in Kecskemét, een stadje buiten Boedapest. Daar kreeg de groep op meerdere locaties het productieproces te zien tijdens een indrukwekkende rondleiding. Ook werd een aantal nieuwe productinnovaties getoond, waaronder een chassis met elektrische hulpaandrijving. Daarnaast was er een informeel programma, met veel ruimte om te netwerken.

Feestdagen:

wel of geen vrij?

In het voorjaar komt er weer een aantal feestdagen aan, zoals Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Op welke dagen hebben medewerkers recht op een vrije dag of krijgen zij een feestdagentoeslag als zij toch moeten werken?

Scan de QR-code voor een handig overzicht, met alle spelregels voor de verschillende cao’s en voor rijscholen.

Nieuwe voorbeeld-documenten

Een bedrijfsreglement of studiekostenovereenkomst nodig? BOVAG heeft voorbeelddocumenten opgesteld, die in een nieuw jasje zijn gestoken. Ze zijn beter leesbaar gemaakt en aangepast aan de verschillende cao’s. Ook voor rijscholen zijn deze nu beschikbaar.

Bedrijfsreglement

In een bedrijfsreglement kun je alle bedrijfsregels en instructies opnemen, die van toepassing zijn op je personeel. Denk aan afspraken over gedragsregels, (sociale) veiligheid op de werkvloer en werktijden. Maar ook over vakantie, bedrijfskleding en verzuim. Het geeft jou en

Ondernemersmonitor: ruim helft ondernemers op zoek

naar personeel

Zaken rondom personeel lijken ondernemers momenteel de meeste hoofdbrekens te kosten. Uit de meest recente BOVAG Ondernemersmonitor blijkt dat 51,4 procent van de BOVAG-ondernemers op zoek is naar medewerkers, met name technisch geschoolde. Oplopende personeelskosten wordt genoemd als grootste probleem van het moment.

In de Ondernemersmonitor die BOVAG in het najaar van 2023 heeft gehouden, noemden ondernemers ‘hoge energiekosten’ nog als het grootste probleem waar zij tegenaan liepen. Dat is nu ingehaald door ‘oplopende personeelskosten’, ‘tekort aan personeel’ en ‘onnodige of onwerkbare regels vanuit de overheid’. BOVAG heeft doorgevraagd naar de regeldruk. Op het terrein van personeel en arbo worden regels en voorschriften rond verlof, ziekte/arbeidsongeschiktheid en arbo verreweg het meest genoemd.

Over veel hobbels en problemen van leden is BOVAG in gesprek met de relevante partijen. Tijdens speciale sessies van MKB-Nederland over ondernemersproblemen heeft BOVAG de resultaten van de Ondernemersmonitor ingebracht, zodat ook de lobby en belangenbehartiging van BOVAG vanuit die organisatie verder versterkt kan worden.

 Bekijk de uitgebreide resultaten op mijn.bovag.nl/ ondernemersmonitor

je medewerkers duidelijkheid. Er is ook een gebruikershandleiding en een brief ter akkoord opgesteld.

Studiekostenovereenkomst

In de studieovereenkomst leg je de belangrijkste afspraken met je medewerker vast, over bijvoorbeeld welke opleiding er gevolgd wordt, wanneer deze plaatsvindt en wat de afspraken over de kosten zijn. Je kunt op papier zetten dat de medewerker bepaalde kosten (deels) moet terugbetalen als hij besluit tijdens of binnen een bepaalde termijn na het afronden van de opleiding te vertrekken. Dat

geldt voor kosten als bijvoorbeeld cursusgeld, cursusmaterialen en doorbetaald salaris.

 Scan de QR-code voor de documenten. Voor vragen: BOVAG Ledenadvies (030) 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl

BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 5

Veilige opslag van lithium accu’s

Autobedrijven en fietswinkels geconfronteerd met hoge kosten door komst PGS37-2 richtlijn

De nieuwe wetgeving (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) bevat regels over de opslag van lithiumhoudende energiedragers. Deze accu’s moeten binnenkort veilig opgeslagen worden. Hiervoor zijn vaak aanpassingen aan uw bedrijfspand nodig.

BOVAG heeft de krachten gebundeld met BOVAG Ledenwinkel, Bovemij en een aantal gerenommeerde leveranciers voor de veilige opslag van lithium accu’s.

Met onze oplossingen kunt u snel en eenvoudig voldoen aan deze richtlijn.

Bekijk de mogelijkheden op bovagledenwinkel.nl

Blijf op de hoogte en volg ons

Voorkom een kostbare verbouwing

Snel en eenvoudig een oplossing? Maak gebruik van:

>> Opslagcontainer grote lithium accu’s (bijv. auto en bedrijfswagen)

>> Opslagkast kleine lithium accu’s (bijv. fiets en scooter)

bovagledenwinkel.nl 030 - 659 52 22 verkoop@bovag-ledenwinkel.nl
(ADVERTENTIE)

BOVEMIJ

Vijf fabels over Bovemij Voorraadfinanciering

‘Als ik meer werkkapitaal had …’ Schiet dat regelmatig door je hoofd? Dan is het de moeite waard om je te verdiepen in Bovemij Voorraadfinanciering. Wij helpen je alvast op weg door vijf fabels over deze financiering te verhelderen.

Fabel 1: Bovemij Voorraadfinanciering is alleen geschikt voor de grotere autobedrijven

Al vanaf een verkoopwaarde van een handelsvoorraad van € 350.000,– kom je voor Bovemij Voorraadfinanciering in aanmerking.

Fabel 2: Een voorraadfinanciering betekent een stapel regelwerk

Voor Bovemij Voorraadfinanciering kun je gewoon je bestaande bankrekening gebruiken. Én met je huidige voorraadmanagementsysteem maak je een voorraadlijst aan die je via de portal instuurt. Het hele acceptatieproces is geen kwestie van maanden, maar van weken.

Fabel 3: Je kunt maar één keer per maand geld opnemen

Bij zakelijk financieren van Bovemij zit er

geen limiet aan het aantal keren dat je geld kunt opnemen. Binnen een paar uur na de aanvraag staat het al op je rekening. Hierdoor kun je korter op de bal zitten en dat zorgt weer voor meer omzet en dus ook winst.

Fabel 4: Alleen auto’s met een kenteken zijn te financieren

Met Bovemij Voorraadfinanciering hoef je niet te wachten totdat importauto’s een kenteken hebben. Iedere auto die op je terrein staat, kun je laten financieren. Met of zonder kenteken.

Fabel 5: Op de gefinancierde auto’s zit afschrijving

Bij Bovemij Voorraadfinanciering zit er geen afschrijving op de auto’s. Dat zorgt voor minder administratie en dat scheelt tijd.

Wat zijn de kosten van een voorraadfinanciering?

De kosten van Bovemij Voorraadfinanciering zijn opgebouwd uit drie elementen:

 Rente: een variabele rente die is gebaseerd op de Euribor-rente plus een opslag. Deze opslag is afhankelijk van de hoogte van de financiering, courantheid van de voorraad en financiële sterkte van het bedrijf.

 Bereidstellingprovisie: dit is een vast percentage van één procent over het ongebruikte gedeelte van de voorraadfinanciering.

 Beheervergoeding: een maandelijks bedrag om alle kosten te dekken die gemaakt worden. Zoals de kosten voor import, registratie en licentie.

Klinkt Bovemij Voorraadfinanciering als iets voor jou? Vraag nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

BOVEMIJ
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 7

Vermenigvuldigen door te delen

Johan Heck (52) en Jordi Legro (41) besloten drie jaar geleden hun autoglasherstelbedrijven samen te voegen met als filosofie ‘vermenigvuldigen door te delen’. Met succes: Autoglaz MWB B.V. in Breda groeit als kool, mede door diversificatie. Zo herstellen zij ook elektronische rijhulpsystemen. Hun ‘kalibratie op locatie’-service is uniek.

Jordi: “Waarom wij nu zo succesvol zijn? Allereerst doordat Johan en ik onze bedrijven hebben samengevoegd. In MiddenWest­Brabant, vandaar de naam Autoglaz MWB, repareren wij al het ‘glas op wielen’. Niet alleen personenautoruiten, maar ook het glaswerk van vorkheftrucks, kranen, noem maar op. Klussen, die de grote autoglasketens meestal niet aanpakken. Maar ons echte ‘unique selling point’ is het op locatie kalibreren van de camera’s en elektronische rijhulpsystemen, waarmee de hedendaagse autoruiten en bumpers volhangen. Dat doet bijna niemand. Het begon met de vraag vanuit autoschadeherstelbedrijven binnen onze klantenkring: ‘Kunnen jullie ook ADAScamera’s en ­radarsystemen herstellen?’ De kwestie was dat die schadeherstelbedrijven hiervoor naar de dealerbedrijven moesten. En die dealers hadden soms pas na twee weken een gaatje in hun werkplaatsagenda. Dus wij besloten kalibratiesets aan te schaffen en ons te specialiseren. Wij kalibreren niet alleen in onze werkplaatsen, maar doen dat ook ter plekke bij die schadeherstelbedrijven. Wij hebben bestelbussen met mobiele sets uitgerust, die gaan er zo’n twintig keer per week op uit.”

Voorzitter Autoglaz

Johan: “Jordi en ik zitten beiden bijna twintig jaar in het autoglas. Ik volgde de Vakopleiding Carrosserie van de FOCWA in Sassenheim en werd chef werkplaats bij een schadeherstelbedrijf. Maar ik was uiteindelijk helemaal klaar met het ‘doe dit, doe dat’­werk. Ik begon voor mezelf, binnen een autoschadefranchiseketen. Maar in 2005 maakte ik me daarvan los en werd ik met Heck Autoglas specialist in autoglasruiten. Leuk werk, met zowel particuliere als zakelijke klanten, zoals dealers, lease­ en verzekeringsmaatschappijen. Maar de markt veran­

derde. Een grote klant, een verzekeringsgevolmachtigde, vond mij te klein: ‘Hebben wij iemand met schade in Groningen, dan kunnen wij niet op jou rekenen.’ Vandaar dat ik besloot me aan te sluiten bij de Autoglaz­keten, met 46 vestigingen door heel Nederland. Zo kon ik, via de partners, altijd service bieden. Ik tekende een contract van vijf jaar met Autoglaz­eigenaar The Alwaysbemobile Company, oorspronkelijk een bandenspecialist. Maar binnen twee maanden kwam daar een nieuwe directeur, die in de kosten wilde snijden en riep: ‘Ik wil alleen nog maar zwart en rond!’ Dankzij mijn kersverse contract verkeerde ik in een goede onderhandelingspositie, waardoor ik met acht andere ondernemers Autoglaz kon overnemen en doorzetten, als corporatie. Ik werd voorzitter van Autoglaz Nederland en ging op zoek naar nieuwe ketenpartners. Zo kwam ik Jordi tegen.”

Toekomstdroom

Jordi: “Na mijn opleiding autotechniek aan het ROC begon ik als achttienjarige in Tilburg meteen voor mezelf met Legro Autoglas. Ik liep tegen hetzelfde probleem aan als Johan: de verzekeringsmaatschappijen en hun eisen. Mijn vaste klanten haakten ook af. Kozen zij voor een bij hun verzekering aangesloten autoglasreparateur, dan betaalden ze € 75,– eigen risico. Ze mochten hun ruit wel bij mij laten repareren, maar dan ging dat eigen risico honderden euro’s omhoog. Ik liet me door Johan overhalen en sloot me bij Autoglaz aan. We kwamen er al snel achter dat ik veel klanten in zijn gebied had en hij idem dito in mijn regio. En we waren allebei te klein om uit te breiden. Toen hebben we gezegd: laten we vermenigvuldigen door te delen. Samen konden we kosten besparen, efficiënter werken en uitbreiden. Het klikte fantastisch en nu hebben we drie monteurs en twee administratiemedewerkers in dienst. We runnen vier filialen in Breda, Goirle, Alphen en Moergestel. Onze toekomstdroom is straks één grote centrale onderneming waar alle reparaties plaatsvinden, met tientallen op­ en afhaallocaties voor de klanten, verspreid over de gehele regio.”

Autoglaz MWB B.V.

Directie: Johan Heck en Jordi Legro

Aantal vestigingen: 4; Breda, Moergestel, Alphen, Goirle

Personeel: 3 monteurs, 2 administratieve medewerkers

Aantal reparatieopdrachten: ruim 5000 jobs per jaar

PORTRET VAN EEN ONDERNEMER
8 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

Samen konden we kosten besparen, efficiënter werken en uitbreiden

Tekst: Gideon van Aartsen Fotografie: Ingmar Timmer
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 9
Jordi Legro

ERVARINGEN

Praktijk weerbarstig bij

De autodistributie gaat op de schop. Steeds meer merken kiezen voor het agentuurmodel. Maar wat brengt dat? Hoe zijn de ervaringen bij Ford en Stellantis, waar vorig jaar al afscheid is genomen van het traditionele dealermodel? Contractanten zetten zich ervoor in om het agentuurmodel te laten slagen, zoveel is duidelijk, maar de nieuwe processen en haperende ict-omgevingen zorgen nog voor hoofdbrekens en frustraties.

Bovemij schiet te hulp

Als dé partner in de mobiliteitsbranche volgt Bovemij de uitdagingen waarvoor agenten komen te staan. Samen met de Ford-agenten is bijvoorbeeld een verzekering opgetuigd voor demovoertuigen die onder meer bedoeld zijn voor proefritten. Begeleiding bood Bovemij ook bij de aanpassing van het New Car Ordersysteem (NCO) voor leasing aan het

agentuurmodel. Het NCO-systeem van RDC – onderdeel van Bovemij – automatiseert het complete communicatietraject van het bestellen, afleveren én factureren van voorraad, zakelijke en private leaseauto’s tussen leasemaatschappijen en agenten. Bovemij komt graag in contact met partijen die vraagstukken hebben over het agentuurschap, hoe groot of klein deze ook zijn. Stuur hiervoor een e-mail naar agency@bovemij.nl

AGENTUURSCHAP
IN AUTOMOTIVE RETAIL IN 40 JAAR
BIJ FORD EN STELLANTIS OVER GROOTSTE VERANDERING
10 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

switch naar agentuurmodel

Ik teken ervoor als straks in december de vlag uit kan”, zegt Eric Tak, voorzitter van de Stellantis Dealervereniging. “Er spelen op dit moment nog praktische vraagstukken en knelpunten die zijn opgedoken. Stellantis heeft ervoor gekozen om de uitrol van het agentuurmodel vorig jaar september te starten in Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk. In beginsel hoeft de overstap naar

het agentuurmodel niet per definitie slecht te zijn voor dealers. Ga maar na: je hoeft niet meer te investeren in voorraad nieuwe auto’s en ook niet in de demo’s. Dat betekent meteen al flink minder kosten en risico, zeker met de huidige rentepercentages van zes tot acht procent. Ook loop je geen debiteurenrisico, want je weet zeker dat elke nieuwe auto is betaald voor aflevering. En de vergoeding die je voor de verkoop van de auto ontvangt is vooraf duidelijk, aangezien de fabrikant in een zuivere agentuur de verkoopprijs van de auto bepaalt”, aldus Tak.

Knagen aan de businesscase

De praktijk blijkt echter weerbarstig. Nadat de 22 Stellantis­agenten in Nederland de contracten hadden getekend (het waren tachtig dealercontracten, red.) begonnen toch wat pijnpunten aan de businesscase te knagen. Tak: “In het agentuurschap hebben we bij Stellantis een vaste commissie en een variabele provisie. De gepresenteerde businesscase was positief, maar dan moeten nu wel alle ingrediënten kloppen. De integratie van de ict­systemen van FCA en die van PSA gaat ook minder soepel dan verwacht”, aldus Tak. “Er zijn technische conflicten waardoor online bestellen en facturatie hapert. Dat is ook de reden van het uitstel van de start met het agentuurmodel in andere landen. De agenten hebben door die ict­problematiek momenteel extra personeelskosten. Processen die helemaal automatisch zouden moeten gaan, gaan nu deels nog handmatig.”

Ervaringen bij Ford met een jaar agentuurschap

Bij Ford, dat als eerste volumemerk in Nederland op 1 maart 2023 overging naar het agentuurmodel, bleek de implementatie van de nieuwe ict­omgeving eveneens weerbarstiger dan verwacht. Bob Velthuis, voorzitter van de Nederlandse Ford Agenten en Reparateurs: “Ford koos voor een eigen systeem dat schaalbaar moet zijn voor heel Europa. Het andere facturatieproces vergde nogal wat hoofdbrekens en gewenning op de werkvloer. Het ging niet meer zoals men tientallen jaren gewend was. Aanpassingen of herstel in offertes en de facturatie kost meer tijd en moeite en dat levert wel eens frustratie op. Ford spaart niettemin kosten noch moeite om hindernissen glad te strijken en frustraties weg te nemen.”

Ik teken ervoor

als in december de vlag uit kan

Bij Ford zijn vorig jaar zestien dealercontracten omgezet naar evenveel agentuurcontracten. “Eigenlijk moesten we alles nog uitvinden, we begonnen echt als pioniers”, vertelt Bob Velthuis. “In de praktijk loop je dan tegen de meest kleine dingen aan, zoals het registreren van auto’s. Een agent is geen eigenaar en kan dat registreren niet zo doen als een dealer. We hebben de oplossing gevonden door de agent kort even een soort flitseigenaar te maken.”

Verschil in ervaring met toepassing zuivere agentuur

Binnen het netwerk van Ford zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet, maar er zijn ook veel zaken nog niet afgerond of optimaal ingeregeld. Feit is wel dat Ford in Nederland

Agentuurmodel, wie?

Veel merken beogen de switch naar een agentuurmodel. Primair online verkopen en onderhoud via Erkend Reparateurs. Door onder andere de compacte Nederlandse markt hebben Ford en Stellantis ons land gekozen als pioniersland. Ook Volkswagen AG doet in bepaalde landen ervaring op met agentuur. Verder hebben (onder andere) BMW Group, MercedesBenz en Jaguar Land Rover een switch naar agentuur aangekondigd, maar nog geen exacte data genoemd. Vooral Koreaanse en Japanse merken hebben nog geen agentuurplannen aangekondigd.

 Tekst: Wim Otten, Buro N11
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 11

(ADVERTENTIE)

Wil jij een sleutelpositie in ons bedrijf?

BEKIJK ONZE VACATURES OP KVT.NL

Onze service engineers zijn dagelijks bezig met het installeren, onderhouden en repareren van motoren en generatorsets.

Middenin de energietransitie zijn wij de innovatieve totaalspecialist. Koninklijke van Twist levert complete energiesystemen, noodstroominstallaties en diesel,gas- en waterstofmotoren. Dit doen we voor ziekenhuizen, deltawerken, militaire locaties en Schiphol, om maar wat te noemen.

Of je nu het vak wilt leren, je wilt laten omscholen of direct kunt beginnen, wij zijn op zoek naar jou! Wij zijn een solide familiebedrijf met meer dan 180 jaar ervaring. Bekijk op onze website al onze vacatures!

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv naar

info@kvt.nl Keerweer 62, Dordrecht +31(0)78 - 632 66 00 www.kvt.nl
vacatures@kvt.nl.

 heeft gekozen voor de zuivere variant van het agentuurmodel. Alle kosten van én investeringen in voorraad nieuwe auto’s, in demo’s, in corporate identity en marketing zijn voor rekening van Ford. Bij Stellantis is ook gekozen voor een zuiver agentuurmodel, alleen merkt de Stellantis Dealervereniging (Strened) dat er regelmatig discussie is met Stellantis over wat wel en niet in, of juist naast een zuiver agentuurmodel kan.

Verrekenen van investeringen uit het verleden

Ook over investeringen zijn er vraagstukken. Dat betreft de kosten van investeringen die een dealer voor zijn overstap naar het agentschap heeft gedaan. “Alle merkgebonden investeringen van de afgelopen vijf jaar worden vereffend op basis van vijf jaar afschrijving door Stellantis, dus dat is duidelijk. Maar toch moeten de agenten van Stellantis wel voldoen aan minimale eisen voor de showroom en de corporate identity. De door Stellantis geëiste investeringen in corporate identity mogen volgens ons niet in een zuivere agentuur en deze kunnen ook niet uit.”

Bij Ford zijn afspraken gemaakt over het overnemen van de kosten van eerdere dealerinvesteringen. “Er is een raamwerk van afspraken voor gemaakt, maar in de praktijk komt het toch veelal neer op individueel maatwerk per contractant. Bij ons is daar een open en eerlijke discussie over gevoerd, waarbij alle contractanten betrokken zijn geweest in een of meerdere stuurgroepen.”

In- en verkoop occasions behouden Gelet op de huidige situatie en de onzekere tijden is het volgens Tak van belang dat de

Stellantis Dealervereniging zo goed mogelijk met de importeur en de fabrikant samenwerkt om de pijnpunten in de praktijk weg te nemen. “Hopelijk lukt dat voor het eind van dit jaar. Daarnaast blijft de in­ en verkoop van gebruikte auto’s een mogelijkheid voor de agent, want die mag je als agent zelf inkopen of online aanbieden aan een partner van Stellantis. Zelf kunnen beslissen over inkoop en prijs van de inruilauto is ook belangrijk om een deal rond te krijgen.”

Ook bij Ford is de inruilauto buiten het agentuurcontract gebleven. Fabrikant en importeur blijven daarvan af. Velthuis: “Het is belangrijk dat we het gebruikte wagen­traject zelf kunnen doen, dat er een belangrijke component in het totale businessmodel van de agent behouden blijft.”

Ford heeft nog geen tijdspad bekendgemaakt voor uitrol van het agentuurmodel in andere Europese landen. “Het gaat langer duren, zoveel is wel duidelijk. Wij hebben hier geleerd dat

BOVAG: ‘twijfel’

Geert Brummelhuis, branchemanager

BOVAG Autodealers: “Fabrikanten willen steeds meer controle over de distributie van nieuwe auto’s en de klant. Dat zien we al langer terug in de ontwikkeling van dealercontracten. In die ontwikkeling past agentuur, al zien wij daar niet de noodzaak toe. Sterker, we betwijfelen of agentuur een logisch model is voor het verkopen van auto’s. De transitie naar een agentuurmodel is daarbij een enorm veranderproces. Denk aan IT, werkprocessen en de medewerkers

Inzetten

op managen van frustraties op de werkvloer

Bob Velthuis, voorzitter van de Nederlandse Ford Agenten en Reparateurs

de omschakeling erg veel vraagt van procedures, systemen én mensen. Je verandert iets wat we al tientallen jaren doen. We weten niet anders en dat maakt het in de praktijk wel eens lastig. Managen van frustraties op de werkvloer is echt iets waar je goed op moet inzetten. Je wil per slot van rekening ook voorkomen dat je ervaren medewerkers naar een ander merk gaan waar nog wel het dealermodel is.”

bij de dealers. Dat vereist veel geduld en hoge investeringen van de principaal. Voor onze leden is het belangrijkst dat de agentuurcontracten een goed verdienmodel bieden. Dat vraagt bij aanvang om een realistische businesscase en een meebewegend verdienmodel voor de agent als de aannames over de verkoopresultaten bij de importeur of fabrikant tegenvallen, een zogenaamd vangnet. Verder zullen fabrikanten zich uiteraard strikt moeten houden aan de juridische voorwaarden die gelden bij een zuivere dan wel een onzuivere agentuur.”

BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 13

Een zieke medewerker:

wat nu?

Als een medewerker zich ziekmeldt, dan moet je als werkgever direct een aantal stappen zetten. De Verzuimnavigator maakt het makkelijker: deze website vertelt je precies wat je moet doen. In veel gevallen gaat een medewerker, na een simpele griep, snel weer aan het werk. Maar duurt het verzuim langer en is er sprake van een langdurige ziekte of burn-out, dan toont de Verzuimnavigator alle actiepunten, met aanvullende artikelen die passen bij de stap in het ziekteproces. Ook worden er verschillende diensten getoond die kunnen helpen bij het herstel. Zo weet je zeker dat je als werkgever aan je verplichtingen voldoet en de juiste dingen doet om je werknemer snel weer op de werkvloer te krijgen. De Verzuimnavigator is een initiatief van NV Schade, Zilveren Kruis, Bovemij en BOVAG, en is toegespitst op ondernemers in de mobiliteitsbranche. Je kunt het stappenplan kosteloos gebruiken en op betaalde diensten krijg je korting.

Wat vind je in de Verzuimnavigator?

 Stappenplan zieke medewerkers: met alle acties die je als werkgever moet nemen van dag één tot en met twee jaar ziekteverzuim.

 Grote verzameling artikelen met informatie en tips: over bijvoorbeeld ziektepreventie, ziekteverzuim en re-integratie.

 Producten en diensten: zoals een werkplekonderzoek, quickscan vitaliteit of psychologische hulp. Deze kun je als BOVAG-lid met korting afnemen via de Verzuimnavigator.

 Je vindt de tool op bovag.verzuimnavigator.nl

VERZUIMNAVIGATOR
14 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 15

RESULTATEN RODI BEKEND

Kansen voor fietsbranche

De resultaten van het jaarlijkse onafhankelijke Relatie Onderzoek Dealer Importeur (RODI) zijn weer bekend. Gemiddeld geven dealers hun fietsmerken een 6,9 als rapportcijfer.

Marktleider Gazelle sleepte het goud in de wacht, met stip op twee: debutant Riese & Müller.

Voor het eerst in de RODI­geschiedenis deden er maar liefst veertien fietsmerken mee aan de grondige analyse van de relaties tussen fietsdealers en fabrikanten. Daarmee werd het algemeen klassement meteen flink opgeschud. Gazelle pakte dit jaar de eerste prijs met een waarderingscijfer van 7,5. Een knappe prestatie ten opzichte van vorig jaar toen deze oudgediende nog op een zevende plek eindigde. Met een 7,4 eindigde nieuwkomer Riese & Müller nét onder de marktleider. Opvallend is dat Koga, de winnaar van vorig jaar, flink zakte in de ranglijst en eindigde met een 6,7 op plek 9. Andere debutanten waren Urban Arrow, Lovens en Pegasus. Laatstgenoemde werd als enige beoordeeld met een onvoldoende (5,2). Urban Arrow deed het ook prima: met een ruim voldoende (7,0) werd de vierde plek behaald.

Waardering

Verder viel op dat de hoogste scores werden toegekend voor het gebruiksgemak van dealerportalen (7,5), administratieve afhandeling door fabrikanten (7,3) en de kwaliteit van (elektrische) fietsen (7,1). Ook bleek uit het onderzoek dat de beschikbaarheid van accu’s ten opzichte van vorig jaar significant is verbeterd. Toch blijft de informatievoorziening over accu’s in backorder een aandachtspunt bij sommige fabrikanten. Andere verbeterpunten zijn: het nakomen van bestellingen, levertermijnen en de hoogte van marges en bonussen.

 Het BOVAG Dealeradviesboek met de uitgebreide onderzoeksresultaten is in te zien op mijn.bovag.nl/dealeradviesboek

Maarten Akkers

Voorzitter BOVAG Fietsbedrijven

We hebben elkaar nodig

Hoe belangrijk RODI is voor zowel dealers als fabrikanten weet Maarten Akkers, voorzitter BOVAG Fietsbedrijven, maar al te goed. “Ieder jaar opnieuw levert het waardevolle inzichten voor toekomstige strategische beslissingen, voor alle spelers in de fietsbranche. Het is fijn dat fabrikanten de resultaten van dit onafhankelijke onderzoek heel serieus nemen. Ze willen er écht iets mee doen. Zo zijn afgelopen jaren garantieprocedures versimpeld en worden garanties in veel gevallen beter en sneller afgehandeld. Ook is er veel gedaan om accu’s in backorder te optimaliseren. Natuurlijk loopt nog niet alles even soepel, denk aan de oplopende voorraden, dat blijft een doorn in het oog. Maar we merken dat dealers en fabrikanten door analyses als RODI steeds beter met elkaar samenwerken. Gezamenlijk zoeken ze naar werkbare oplossingen. Hoe trots fietsmerken zijn op hun goede beoordeling, blijkt bijvoorbeeld ook uit de paginagrote advertenties die winnaar Gazelle plaatste in de landelijke media. Zo’n uiting is een fantastische boost voor de gehele fietsbranche. Sowieso heeft de fietsbranche momenteel de wind in de zeilen, dat blijkt ook uit de netwerkstudie van KPMG. De verwachting is dat de fietsmarkt zeker tot 2027 zal doorgroeien. Steeds meer mensen laten de auto staan, en pakken de fiets voor woon­werkverkeer. Ook werkgevers stimuleren dat. Als branche profiteren we van die ontwikkelingen. Maar het betekent ook dat dealers en fabrikanten hand­in­hand moeten blijven lopen. We hebben elkaar nodig, misschien nu wel harder dan ooit.”

SAMENWERKEN 16 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

Ewoud van Leeuwen

Commercieel directeur Gazelle

RODI houdt ons scherp

Gazelle ging er dit jaar met de winst vandoor. Ze scoorden vrijwel op alle vlakken boven het gemiddelde. Commercieel directeur Ewoud van Leeuwen is blij: “Onze dealers zijn onwijs tevreden over de kwaliteit van het rijklaar maken van de fietsen (8,1) en de afhandeling van service en garantiezaken. Fijn om te horen! Daarnaast zien we zeker ruimte voor verbetering in de beschikbaarheid van onze fietsen (5,9). Dit is een terugkerend thema en een van de grootste uitdagingen in de branche. Door ons productieproces te optimaliseren, zetten we in op het beter afstemmen van vraag en aanbod. Aan RODI hechten wij veel waarde. De resultaten laten jaarlijks zien hoe onze dealers de samenwerking ervaren en waarin we ons nog kunnen verbeteren. Dat we dit jaar meer dan goed beoordeeld zijn, maakt ons trots. Zeker als je weet dat de vakhandel en het dealernetwerk centraal staan in onze strategie. Kwaliteit, service en klantbeleving zijn evident in de belofte die we aan de consument doen. RODI houdt ons scherp op onze aandachtspunten en prestaties.”

Dimitri Hartenberg

Salesmanager Benelux Riese & Müller

RODI biedt kansen voor onze branche

Nieuwkomer Riese & Müller stormde het klassement van RODI binnen op de tweede plek. Daar is Dimitri Hartenberg, salesmanager Benelux, trots op. “We zijn een relatief jong, Duits premium merk dat aan de bovenkant van de markt opereert. Ons bedrijf maakt alleen elektrische fietsen en e­cargofietsen en werkt met een selectief aantal dealers. Dat zij onze inzet en producten waarderen, is fijn om te horen. Het onderzoek geeft ons waardevolle input, waardoor we ons kunnen verbeteren. Op beschikbare data voor kassapakketten scoren we 1,6 punt onder het branchegemiddelde. Dat is gewoon onvoldoende. Dit pakken we op korte termijn absoluut aan. Daarentegen scoren we hoog op het snel afleveringsklaarmaken van nieuwe fietsen (8,8) en de kwaliteit van elektrisch fietsen (7,9). Ook al zijn dat onze USP’s, de erkenning ervoor is geweldig. Wij bouwen op bestelling complete fietsen op maat en leveren binnen vier tot acht weken. Daardoor hebben we ook geen voorraad en geen accu’s in backorder (6,3). Meedoen aan RODI is ons goed bevallen. Zo’n onderzoek levert alleen maar winnaars op: het biedt kansen voor fietsmerken om zich te optimaliseren. Hierdoor houden we met z’n allen de fietsbranche op een hoog kwaliteits­ en kennispeil. Zeker in deze tijd, met de toestroom van goedkoop gefabriceerde e­bikes en fatbikes uit China, is het extra belangrijk om aan de vakhandel en onze eindgebruikers te laten zien wat we als branche én merk in ons mars hebben.”

Tekst: Weija Steffens BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 17

De nieuwe cao MvT in

Nu de nieuwe cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (MvT) rond is en de algemeen verbindend verklaring is aangevraagd bij het ministerie van SZW, gelden er nieuwe regels en nieuwe loontabellen voor bedrijven die onder deze cao vallen. Dat roept vragen op. BOVAG verzamelde de meestgestelde vragen hierover en beantwoordt deze.

1

Is de loonronde ook van toepassing op leerlingen, oproepkrachten, verkopers en parttimers? Ja. De loonsverhoging geldt voor alle medewerkers die vallen onder de cao MvT. Dat zijn dus ook BBL ­leerlingen, oproepkrachten, verkopers en parttimers. Voor verkopers is in de nieuwe cao bepaald dat de loonsverhoging over het vaste salaris, exclusief variabelen en/of prestatieafhankelijke beloningen berekend moet worden. Voor parttimemedewerkers wordt de loonsverhoging naar rato van de arbeidsomvang berekend.

2

Is de loonronde ook van toepassing op werknemers die boven de schaal verdienen? Ja. De loonsverhoging is namelijk van toepassing op de salaristabellen en op alle feitelijke lonen, dus wat een medewerker daadwerkelijk verdient. Ook medewerkers die bovenschaals verdienen, maken dus aanspraak op de loonsverhoging.

3

Is de loonsverhoging van € 90,– per 1 augustus 2024 eenmalig of structureel? En is deze loonsverhoging naar rato voor parttimers? De salaristabellen en de feitelijke lonen worden per 1 augustus 2024 structureel verhoogd met € 90,– bruto per maand. Voor een parttime medewerker wordt dit bedrag berekend naar rato van de arbeidsomvang.

4

Hoe werkt het met het hogere Wettelijk Minimumloon (WML) en de loonsverhoging? Op 1 januari 2024 kende de cao MvT een loonsverhoging van zes procent toe. Precies op die datum is ook de verhoging van het WML. Gezien de aard van het WML (een minimum garanderen) kun je eerst de cao­verhoging toepassen en, alleen als dat nodig is, aanvullen tot het nieuwe WML. Personeel dat na 1 januari 2024 in dienst kwam en in schaal A valt, mag het nieuwe WML verdienen. Op deze medewer­

ker is de cao­verhoging niet van toepassing omdat er geen dienstverband (en dus geen salaris) is op 1 januari 2024. Scan de QR­code voor de meest recente Wettelijk Minimumlonen op de site van de Rijksoverheid.

5

Waarom is er per 1 januari zes procent loonsverhoging en zijn er per 1 februari nieuwe loontabellen?

Onderdeel van deze cao is dat er naast de afspraken over een standaard loonsverhoging (zes procent per 1 januari 2024) ook afspraken over de loontabellen zijn gemaakt. Deze wijziging is doorgevoerd omdat er uit onderzoek bleek dat er weinig samenhang in de tabellen zat. Het advies aan de cao­partijen was om dit aan te pakken. Dit kan namelijk ook de aantrekkelijkheid van de sector vergroten en zorgen voor een concurrerende loontabel ten opzichte van andere technische sectoren. Concreet betekent dit een degressieve groei (grotere stappen aan het begin van de schaal) en in de schalen A t/m E een aanpassing na hoeveel jaar het einde van de functieschaal wordt bereikt. Voor medewerkers die op of dichtbij de tabellonen verdienen, brengt dit inderdaad een extra stijging van hun salaris met zich mee met ingang

VEELGESTELDE VRAGEN
18 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

de praktijk

van 1 februari 2024. De wijziging is per 1 februari 2024 doorgevoerd in de salaristabellen. Hou er dus rekening mee dat sommige medewerkers per 1 februari recht hebben op een extra loonsverhoging.

Ter illustratie: onder de vorige cao MvT was een medewerker ingeschaald in salarisschaal D-7. Onder de huidige cao MvT loopt functiegroep D echter tot salarisschaal D-5. De medewerker dient onder de huidige salarisschaal dus ingeschaald te worden in D-5, met een bijbehorend salaris van minimaal € 2.697,–. Verdient de betreffende medewerker al meer dan dit bedrag, dan hoef je dit niet op te hogen. Hetzelfde geldt voor een medewerker die onder de vorige cao MvT was ingeschaald in salarisschaal D-6. Ook deze medewerker valt onder de huidige cao onder salarisschaal D-5

 Op mijn.bovag.nl staat nog veel meer informatie over de cao MvT.

Loontabellen

Op mijn.bovag.nl geven we regelmatig updates over de cao en de uitwerking daarvan. Hou de website daarom in de gaten. Zo’n twee keer per maand sturen we ook een nieuwsbrief over allerlei werkgeverszaken uit. Hierin staat nieuws over personeelszaken uit zowel deze cao, als andere cao’s en zaken die voor alle werknemers gelden in Nederland.

Bekijk hier de loontabellen.

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief werkgeverszaken.

BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 19

BOVAG biedt hulp bij CSRD

Europese wetgeving vraagt ondernemers om vanaf 2024

uitgebreider en gedetailleerder te rapporteren over duurzaamheid. Grote bedrijven hebben dit jaar al CSRD­rapportageplicht, maar ook kleinere bedrijven kunnen dit jaar al met CSRD te maken krijgen. BOVAG biedt jou hulp hierbij. Loop het schema op deze pagina door.

JA, mijn bedrijf voldoet aan minimaal twee van de drie kenmerken

Jouw bedrijf is CSRD-rapportageplichtig. Dat betekent dat je volgens CSRD moet gaan rapporteren over boekjaar 2025, en waarbij je onder andere in kaart moet brengen:

 De dubbele materialiteitsanalyse, waarbij de milieu-impact twee kanten op wordt getoetst: de impact óp jouw bedrijf en die ván jouw bedrijf.

 De waardeketen in tekst en/of beeld: alle activiteiten en hun onderlinge relatie.

Voldoet jouw bedrijf aan minimaal twee van de onderstaande drie kenmerken?

 Balanstotaal van meer dan € 25 miljoen

 Netto-omzet van meer dan € 50 miljoen

 Gemiddeld personeelsbestand van meer dan 250 fte

NEE, mijn bedrijf voldoet aan geen of maar aan één van de drie kenmerken

Jouw bedrijf is dit jaar nog niet CSRDrapportageplichtig. Je kunt wel vragen verwachten van rapportageplichtige leveranciers en relaties, zoals verzekeraars en banken. Zij hebben mogelijk duurzaamheidscijfers nodig van goederen of diensten die je levert. Denk aan de CO2-uitstoot van busjes die bij jou worden onderhouden.

WET- EN REGELGEVING
20 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

Wat doet

BOVAG voor mij?

BOVAG ontwikkelt een online tool die helpt bij opstellen van de dubbele materialiteitsanalyse en de waardeketen. Deze onderdelen worden op dit moment uitgewerkt in een BOVAG-tool die je met een stappenplan door het rapportageproces heen loodst. Je kunt deze onderdelen doorlopen zonder adviseur of dure programma’s: de tool is onderdeel van je BOVAG-lidmaatschap. De inhoud van deze tool is met input van een panel van BOVAG-ondernemers tot stand gekomen. Deze tool komt medio juni online.

CSRD-dossier

 Op mijn.bovag.nl/csrd vind je alles over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), inclusief antwoorden op veelgestelde vragen. In mei is daar het brancheformat en in juni ook de tool te vinden.

Wat doet

BOVAG voor mij?

BOVAG werkt aan een brancheformat voor nietrapportageplichtige ondernemers. We maken met de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen afspraken over de rapportagedata. Het aanleveren van data wordt daarmee zo behapbaar mogelijk gemaakt. Voordeel hiervan is bovendien dat de hoeveelheid uit te vragen data veel kleiner is dan zonder het bestaan van een brancheformat. Dit brancheformat komt medio mei beschikbaar

 Een voorproefje van hoe het BOVAG-brancheformat eruit komt te zien? Scan de QR-code om het filmpje hierover te bekijken.

BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 21

Zeer hoge kwaliteit - met officiële approvals

Moderne additieven technologie - optimale smering voor het moderne wagenpark

Betrouwbare producent - Eigen productie met de allerbeste grondstoffen, basisoliën en additieven

KROON-OIL SMEERMIDDELEN THE EXPERTS’ CHOICE VOOR IEDEREEN DIE TOP KWALITEIT WAARDEERT HIGHER | STRONGER | TOGETHER verkoopnl@christ-ag.com • Tel.+31-13-543 543 3 www.christ-ag.com Hall 1 Booth 1J40 Christ WASH SYSTEMS Hall 3 Booth 3C50 Christ CAR CARE & Christ Xpress (ADVERTENTIE)

NIEUW: COLLECTIEF VOORDEEL OP BEDRIJFSBEVEILIGING

Beveiligd voor een vast laag bedrag

Beveiliging voor bedrijven wordt steeds belangrijker. BOVAG Ledenwinkel biedt BOVAG-leden in samenwerking met Securitas, wereldleider in beveiligingsoplossingen, een aantrekkelijk beveiligingsabonnement. Hier mee kun je nu je bedrijf voordelig beveiligen en tegelijkertijd voldoen aan de eisen van veel verzekeraars.

Voorkom dat je verzekering bij calamiteiten niet uitkeert door ontoereikende beveiliging.

Met het complete Securitas bedrijfsbeveiligingspakket ben je verzekerd van de nieuwste beveiligingsapparatuur. Zo kun jij je volledig focussen op jouw bedrijfsvoering, terwijl Securitas zorgt voor een veilige en beschermde werkomgeving.

Waarom kiezen voor Securitas?

Met meer dan negentig jaar ervaring in het beveiligen van zowel grote als kleine ondernemingen, biedt Securitas een integere, waakzame en behulpzame beveiligingsaanpak.

Pakketvoordelen op een rijtje:

 24/7 beveiliging

 Compleet basispakket inbraaksysteem inclusief app

 Basispakket is eenvoudig uit te breiden

 Snelle en vakkundige installatie door experts

 Jaarlijks onderhoud inclusief dekking storingen

 Periodiek onderhoud, service en garantie

 Aansluiting Securitas-alarmcentrale

 Alarmopvolging mobiele surveillance

 Volledige ontzorging

Deze complete beveiliging is er al vanaf slechts € 31,15 per week. Securitas is een BORG­erkend beveiligings bedrijf, wat essentieel is voor het verkrijgen van het BORG­E certificaat. Dit certificaat bevestigt dat jouw beveiliging voldoet aan de preventie ­ eisen van verzekeraars.

Ledenvoordeel BEDRIJFSBEVEILING

PAKKETVOORDEEL

 Gratis installatie ter waarde van € 475,–  10% korting op extra hardware, zoals detectoren en camera’s  Gratis vrijblijvend beveiligings- advies

VANAF € 31,15 PER WEEK

Scan de QR-code om naar de Securitas-pagina te gaan voor gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies.

INKOOPVOORDEEL MET BOVAG LEDENWINKEL
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 23
----------------------------------
---------------------------------AL
----------------------------------
BEVEILIGINGSBEDRIJF ----------------------------------
BORG-ERKEND

BERT ZOMER STOPTE MET ZOMER MOTORENTECHNIEK EN GING VERDER IN DE AUTOSPORT

“Als het goed voelt, kun je gasgeven”

Hoewel hij nadacht over de toekomst, had Bert Zomer (55) helemaal geen plannen om zijn motorenrevisiebedrijf in Holten te verkopen. Toch gebeurde precies dat. Sinds die tijd geeft hij alleen maar extra gas door werk te maken van zijn grote passie: het ontwikkelen, produceren en onderhouden van racemotoren.

Ik had in Holten (Overijssel) een revisiebedrijf voor verbrandingsmotoren, Zomer Motorentechniek. Onze opdrachtgevers waren vooral bedrijven. We merkten daar dat de moderne motoren steeds beter werden, de noodzaak voor revisies nam af. Bovendien zagen we ook dat zeker merkgebonden bedrijven steeds minder revisies lieten uitvoeren: voor hen was het lucratiever om nieuwe onderdelen en zelfs complete motoren te verkopen. Dat zette me aan het denken over de toekomst. Daar kwam nog eens bij dat mijn kinderen geen interesse hadden in het bedrijf, dat gedeeltes van het machinepark verouderd begonnen te raken én dat verschillende personeelsleden op leeftijd kwamen. Er spookte één belangrijke vraag door mijn hoofd: hoe moet ik verder met dit bedrijf?”

Altijd de toekomst

Ook in zijn nieuwe rol denkt Bert Zomer na over de toekomst: “Door steeds strengere milieueisen en oprukkende elektrificatie zal ook de racerij op termijn veranderen. Onze focus ligt nu op verbrandingsmotoren. In mijn optiek blijven die nog wel even. Daar moeten we uithalen wat er in zit. Ook omdat we zeer specialistisch werk verrichten, hebben wij moeite om daarvoor de juiste mensen te vinden, maar voor de jonge mensen die bij ons werken, ziet het er goed uit: voor getalenteerde technici is er altijd een goede toekomst, ook in andere branches.”

Bedrijven lieten steeds minder revisies uitvoeren, dat zette me aan het denken over de toekomst

sinds 1998 alle diensten op het gebied van de rallysport: van de bouw en inzet van auto’s tot en met werkplaatsen op locatie en hospitality. Toen Volkswagen stopte met de FIA World Rally Championship en R5­activiteiten nam Erik alle R5­auto’s en de enorme onderdelenvoorraad over. Daarmee zag hij nieuwe kansen om klanten te bedienen die op hoog niveau in de rallysport actief willen zijn. Ook het reviseren en het opnieuw opbouwen (rebuilden) van motoren hoort bij het dienstenpakket. Erik zag ons dat wel doen.”

Aan tafel

Een autosporthart

“Bij Zomer Motorentechniek stond de revisie van motoren centraal, maar we hadden ook een autosporttak. We werkten voor teams die actief waren in diverse disciplines: van rallycross tot toerwagens en endurance racing. Om eerlijk te zijn lag mijn hart bij die autosportactiviteiten, maar daarbij speelde weer dat we te groot waren voor de hobbyrijders met weinig budget en te klein voor partijen die internationaal op hoog niveau mee (willen) draaien. En toen raakte ik met Erik Wevers, een bekende uit de rallywereld, aan de praat. Eriks bedrijf, Wevers Sport, levert

“Omdat Erik geïnteresseerd was in de autosporttak van mijn bedrijf, gingen we het gesprek aan. Tot dat moment dacht ik alleen maar voorzichtig na over de toekomt en nu was ik opeens bezig met de verkoop van mijn bedrijf. Omdat ik Erik al langer kende en wist wat ik aan hem had, heb ik dat niet als ingewikkeld ervaren. Uiteindelijk kwam het er op neer dat we samen een prijs hebben bepaald voor de inventaris met de gespecialiseerde apparatuur. Daar waren we al snel uit. Gek genoeg waren het kleine dingen die ik als lastig heb ervaren. Vooral het opzeggen van contracten en abonnementen was een dingetje. Je gaat makkelijk iets aan, maar het blijkt lastig om er weer vanaf te komen. Toch was de overname zelf snel geregeld en bezegeld. We geven elkaar een hand, Wevers nam over wat hij wilde, ik was tevreden over de prijs en samen zijn we Zomer Race Engines gestart, officieel ben ik daar in dienst als directeur. Toen alles rond was, kon ik het bedrijfspand, dat ik veertien jaar daarvoor zelf had laten bouwen, ook goed verkopen.”

De personele kwestie

“Op het moment dat we in gesprek waren over de verkoop van mijn bedrijf waren er,

BEDRIJFSBEËINDIGING
24 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

inclusief een stagiair en ikzelf, twaalf mensen werkzaam. Eén werknemer vertrok nog voordat dat de verkoop er aan kwam en voor anderen hebben we een afvloeiingsregeling getroffen. Drie medewerkers zijn meegegaan en hebben een contract gekregen bij Zomer Race Engines. Toch is er nog steeds een personele kwestie die speelt: nog voor de verkoop was een werknemer in de ziektewet beland. Inmiddels zit hij al twee jaar thuis. Dat is triest voor hem, maar het heeft ook andere grote gevolgen: door deze kwestie bestaat mijn oorspronkelijke bedrijf (Zomer Motorentechniek) nog steeds. Daarmee moet ik tot op de dag van vandaag de loonkosten voor de desbetreffende werknemer betalen. Dat loopt flink in de papieren, maar na een WIA­aanvraag lijkt het einde nu in zicht.

Eigenlijk is het best bijzonder: toen ik begon na te denken over de toekomst van mijn bedrijf, diende een nieuwe toekomst zich aan. Eén ding is echter zeker: als Erik Wevers zich niet had gemeld, was ik gewoon doorgegaan met mijn eigen bedrijf, wellicht op iets kleinere schaal. Voor stoppen was (en is) het simpelweg te vroeg en bovendien geniet ik van wat ik doe. Ik heb in ieder geval geleerd, dat áls iemand interesse toont in je bedrijf, je het gesprek moet aangaan. De interesse van een ander geeft je een voorsprong, maar in mijn optiek is het vooral belangrijk dat je altijd bij jezelf blijft. Om het rallytermen te formuleren: als het goed voelt, kun je gasgeven. Zo niet, dan ga je op de rem. Ik ben blij dat dat Zomer Race Engines samen met Wevers voluit kan gaan.”

Informatiebijeenkomst

Denk je erover om te stoppen met je bedrijf? En is er geen koper die interesse heeft? Kom dan naar de Informatiebijeenkomst Bedrijfsbeëindiging op woensdagavond 17 april in het BOVAGhuis. Daar delen juristen van BOVAG en specialisten van Alfa Accountants de belangrijkste zaken die je moet regelen: van contractuele verplichtingen en personeel tot fiscale afwikkeling.

 Meer informatie en aanmelden: mijn.bovag.nl/stoppen

Fotografie: Dirk-Jan Poot
Tekst: Norbert Hoogeslag
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 25

Zit jouw geld vast in je voorraad?

Bovemij Voorraadfinanciering biedt uitkomst!

Bovemij Voorraadfinanciering biedt veel voordelen ten opzichte van een reguliere financiering bij de bank. Een bank hanteert namelijk vaak een lagere financieringspercentage met als grondslag de inkoopprijs. Omdat Bovemij Voorraadfinanciering zich baseert op de verkoopprijs, biedt deze vorm van financiering in de meeste gevallen aanzienlijk meer financiële ruimte.

Flexibel

makkelijk mee met de voorraad.

Makkelijk In een paar stappen geregeld.

Snel

Het geld staat binnen 2 werkdagen op jouw rekening.

Benieuwd of Bovemij Voorraadfinanciering iets voor jou is? Scan de QR-code.

(ADVERTENTIE)

10 dingen die je moet weten om met SERMI te kunnen werken

Werk jij of je monteur aan Electronic Control Units, sleutels, contact­ of deursloten van voertuigen, dan heb je vanaf 1 april 2024 een SERMI­certificaat nodig. Vanaf dan bundelt en vervangt het SERMI­certificaat alle nu bestaande certificaten. Dit vloeit voort uit nieuwe, Europese wetgeving. BOVAG zet op je een rijtje wat je moet weten over de aanvraag van de certificering.

Om te kunnen te programmeren of coderen aan (bestel)auto­, camperen vrachtwagenonderdelen die te maken hebben met diefstalpreventie, kon je tot nu toe een certificaat aanvragen via de fabrikant van het voertuig. Vanaf 1 april wordt dat dus een SERMI­certificaat dat alle nu bestaande certificaten vervangt. Je kunt dan geen merkspecifieke antidiefstalcertificaten meer aanvragen of verlengen. Heb je een SERMI­certificaat nodig, dan kun je bij een onafhankelijk certificeringsbedrijf terecht die de aanvraag onderzoekt en het certificaat uitreikt.

Belangrijk om te weten over de aanvraag van het SERMI-certificaat:

1

Zowel jij als werkgever als de medewerkers die aan de betreffende onderdelen van een voertuig werken, hebben een SERMI­certificaat nodig. Het certificaat is persoonlijk, dus ook een medewerker moet op persoonlijke titel het certificaat aanvragen. De goedkeuring van jouw medewerker is gekoppeld aan de goedkeuring van jouw bedrijf, dus als je als ondernemer geen SERMI­certificaat hebt, kan een medewerker deze ook niet aanvragen.

2

Dealers die voertuigen van een vreemd merk repareren en toegang willen tot deze data van andere merken, moeten ook een SERMI­certificaat aanvragen.

3

Je kunt momenteel bij drie keuringsinstanties in Nederland terecht om online een SERMI­certificaat aan te vragen: DEKRA, Stichting Global Network Group TIC (handelend onder de naam SERMI Register) en KIWA. Voor BOVAG­leden geldt een kortingstarief op de aanvraag van een certificaat. De speciale webpagina of kortingscode hiervoor vind je op mijn.bovag.nl/sermi

4

Bij de aanvraag van het SERMI­certificaat kun je aantonen dat je werkzaam bent in de automotive, bijvoorbeeld met je Kamer van Koophandel­inschrijving.

5

Je hebt een aansprakelijkheidsverzekering nodig (met een minimumdekking van € 1 miljoen voor lichamelijk letsel en € 0,5 miljoen voor schade aan eigendommen).

6

Je kunt laten zien dat je getrainde medewerkers in dienst hebt, met als opleidingsniveau autotechnicus niveau 2 of twee jaar aantoonbare ervaring als automonteur.

7

Je medewerkers beschikken over een eigen e­mailadres en een eigen mobiele telefoonnummer.

8

Je maakt geen reclame voor of verkoopt activiteiten die de emissie van voertuigen aanpassen (inclusief motortuning).

9

Jij en je medewerkers die SERMI­toegang willen, beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor medewerkers kun je deze aanvraag klaarzetten, met de geselecteerde onderdelen 2.4b: 11, 12, 13, 41 en 61. Bij doel aanvraag (2.2) noteer je: ‘overige: verkrijgen SERMI­certificaat’. Bedrijven (geen zzp’ers) hebben een VOG RP nodig. Bij het doel van de aanvraag (1.2) geef je aan: ‘anders, namelijk: verkrijgen SERMI­certificaat’. Beide VOG’s zijn met eHerkenning aan te vragen via justis.nl

10

Er is een legitimatiebewijs nodig van alle personen die een SERMItoegang aanvragen.

 Wil je meer weten over de aanvraag? En wat je na de ontvangst van het certificaat moet vastleggen in de werkorder of offerte? Bekijk dan de FAQ’s op mijn.bovag.nl/sermi

WET- EN REGELGEVING
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 27

Bijna 9 op de 10 Nederlanders van zestien jaar en ouder kennen BOVAG van naam en voor maar liefst 87 procent van hen is het BOVAG-bord aan de muur van doorslaggevend belang bij de keuze van een geschikt bedrijf voor bijvoorbeeld reparatie, onderhoud of aanschaf.

Jaarlijks onderzoek

Bureau Blauw stelde eind 2023 aan 1.240 Nederlanders van zestien jaar en ouder vragen over BOVAG, het BOVAG-merk en de BOVAG-bedrijven. 637 van de ondervraagden waren man, 603 waren vrouw. Invullen van het onderzoek duurde gemiddeld acht minuten.

Naast vragen over merk en imago, werd ook gevraagd naar de mediaoptredens van BOVAG. Die krijgen het rapportcijfer 7,3 en worden vooral beoordeeld als ‘geloofwaardig’, ‘helder/duidelijk’, ‘persoonlijk en ‘deskundig’. Opvallend: slechts 12 procent van de ondervraagden vindt de woordvoering van BOVAG ‘bevooroordeeld’!

Jaarlijks laat BOVAG door bureau Blauw een grootschalig consumentenonderzoek uitvoeren. BOVAG staat voor consumenten immers gelijk aan een betrouwbaar keurmerk en dan is het goed om regelmatig de peilstok te hanteren. Hoe kijken mensen aan tegen BOVAG, tegen het merk en tegen de bedrijven die samen het BOVAG­netwerk vormen?

Naamsbekendheid

Het overgrote deel van de Nederlanders kent BOVAG van naam (87 procent). En zo’n tweederde (63 procent) herkent het logo als zijnde van BOVAG als dat getoond wordt zonder de letters BOVAG. Beide zijn erg hoge percentages. Kijken we naar de groep van 25 jaar en ouder (feitelijk de doelgroep voor de meeste reclamecampagnes van BOVAG), dan is die logobekendheid zelfs 70 procent.

Logo

Ruim acht op de tien Nederlanders (85 procent) zoeken wel eens naar het BOVAG­logo. En voor 87 procent van de mensen die BOVAG kennen, is het bord aan de muur van doorslaggevende betekenis bij de keuze van een geschikt adres. En dat percentage is al jaren stabiel zo hoog. Het benadrukt de waarde die consumenten hechten aan het BOVAG­lidmaatschap bij de keuze van een bedrijf. En BOVAG­leden weten dat ook, want uit ledenonderzoek blijkt dat het keurmerk, het schild aan de muur, de meest genoemde reden is om lid te zijn van BOVAG.

Veilig

Wat zeggen die consumenten dan zoal over BOVAG? Nou, 83 procent zegt bijvoorbeeld dat de BOVAG­bedrijven bijdragen aan een

CONSUMENTENONDERZOEK
28 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024

veilig en betrouwbaar wagenpark in Nederland (was vorig jaar nog 72 procent). En 80 procent zegt dat als ze de keuze hebben, ze dan liever naar een BOVAG­bedrijf gaan (vorig jaar 72 procent). 79 procent onderschrijft de stelling: ‘Als een bedrijf bij BOVAG is aangesloten, dan weet ik dat het goed zit’ (was 71 procent). Opvallend, want in tegenspraak met een vooroordeel dat hier en daar heerst: slechts 30 procent denkt dat ze bij een BOVAG­bedrijf al snel te veel betalen (was 26 procent). En een kwart van de Nederlanders meldt niet zo veel te hebben met een keurmerk of garantie (was 27 procent).

Duurzaamheid

Bijna twee derde van Nederlanders (59 procent) zegt het prettig te vinden dat een bedrijf oog heeft voor duurzaamheid. Het percentage klanten dat trouw is aan een bedrijf voor reparatie en onderhoud stijgt de laatste jaren: van 67 procent in 2021, naar 73 procent in 2023. En een toenemend aantal mensen vindt het prettig als hun vaste bedrijf ook de financiering, verzekering en pechhulp regelt.

Garantie

Opvallend is dat BOVAG steeds minder geassocieerd wordt met garantie op auto’s en veel meer gezien wordt als een keurmerk op bedrijven. Het is een trend die al wat langer aan de gang is, en die gevoed wordt door steeds strengere ‘wettelijke’ garantieregels vanuit Europa. Daardoor wordt het onderscheidend vermogen van de huidige BOVAG Garantie langzaamaan kleiner. BOVAG sorteert daar al op voor door – aansluitend bij het sentiment van consumenten – enerzijds meer nadruk te gaan leggen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van BOVAG­bedrijven, en anderzijds de BOVAG­betrouwbaarheid te verrijken met transparantie vooraf. BOVAG­bedrijven worden nu al door 70 procent van de ondervraagden met transparantie geassocieerd. Bedrijven die zorgen dat de klant ‘weet­wat­ie­koopt’, hebben dus een streepje voor. Bestaande voorbeelden hiervan zijn het label 100% onderhouden en het tellerrapport (voorheen NAP). Er zullen de komende tijd steeds meer elementen aan het BOVAG­merk worden toegevoegd die zorgen dat de consument weet wat hij of zij koopt en waar hij of zij aan toe is. We zien in de enquête ook dat BOVAG al vaker dan voorheen geassocieerd wordt met ‘Je weet wat je koopt’ (55 procent in 2023 tegen 47 procent in 2022). De consument is dus rijp voor de omslag die we langzaam maar zeker met BOVAG Garantie zullen gaan maken.

Feiten en cijfers

7,6 is het cijfer dat de Nederlander BOVAG geeft (was 7,2 in 2017 – banken krijgen gemiddeld een 6,3, energiesector een 5,8).

87%

kent BOVAG van naam.

63%

herkent het logo als zijnde van BOVAG (als je het woord BOVAG weghaalt).

85% let bij de zoektocht naar een vervoermiddel op BOVAG-lidmaatschap/logo.

83%

zegt dat BOVAG en BOVAG-bedrijven bijdragen aan een veilig en betrouwbaar wagenpark.

Tekst: Jim Maas
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 29

BOVAG-AGENDA

8april

• Ledendag/ALV BOVAG

Aanhangwagenbedrijven (Nieuwegein)

Jaarlijkse bijeenkomst met inhoudelijke sessies over de elektrificatie van de aanhangwagenbranche, werkplaatsrendement en de CSRD-rapportageplicht, gehouden in Fort de Batterijen.

11april

• Congres BOVAG Schadeherstelbedrijven (Arnhem)

Evenement in Topsportcentrum Papendal, waar op interactieve wijze thema’s behandeld worden zoals instroom en behoud van personeel, technologische ontwikkelingen en toekomstbestendig, duurzaam en renderend ondernemen.

17april • Informatiebijeenkomst

Bedrijfsbeëindiging (Bunnik)

Als het niet lukt om je bedrijf te kopen, is stoppen soms de enige optie. BOVAG en Alfa Accountants bespreken tijdens deze informatiebijeenkomst de cruciale stappen voor een soepele bedrijfsbeëindiging: van contractuele verplichtingen tot fiscale afwikkeling. Ook deelt een aantal ondernemers zijn ervaringen.

17april • Training voor autoverhuurbedrijven: ‘Verhuur is een vak’ (Nieuwegein)

Eendaagse training waarin jouw verhuurmedewerker op een leuke en interactieve manier alle basiskennis over het vakgebied autoverhuur.

18april • Ledenbijeenkomst BOVAG Energiesystemen en Revisie (Schiedam)

Bijeenkomst die bestaat uit een rondleiding bij Wärtsilä in Schiedam en algemene ledenvergadering met update over BOVAG-projecten en bestuurswisseling. Als afsluiting is er een spreker en buffet met gelegenheid om te netwerken.

16mei • Kennissessie Bedrijfsverkoop (Raamsdonksveer)

Een bedrijfsoverdracht binnen de familie of aan een externe partij neemt al gauw drie tot vijf jaar in beslag. Alfa Consultants neemt tijdens deze kennissessie de belangrijkste financiële, fiscale en juridische punten door, zodat je je goed kunt voorbereiden.

16mei

• Basistraining ‘Omgaan met criminaliteit en agressie’ (Nieuwegein)

Huurders van vervoersmiddelen hebben niet altijd de beste bedoelingen. Dat leidt soms tot vervelende confrontaties aan de verhuurbalie. Deze training leert in één dag hoe je hiermee omgaat en hoe je de ‘rotte appels’ kunt herkennen.

23mei

• Leden-bezoeken-ledendag Keuren met Amtek (Utrecht) Informatiebijeenkomst voor kampeer- en aanhangwagenbedrijven over hoe de nieuwe keuringsmethode voor de BOVAG Onderhoudsbeurt werkt, gehouden bij een BOVAG-bedrijf in de werkplaats. Deze sessie vindt plaats bij Ko van den Berg Aanhangwagencentrum in Utrecht.

11juni • Kennissessie Bedrijfsverkoop (Zwolle)

Een bedrijfsoverdracht binnen de familie of aan een externe partij neemt al gauw drie tot vijf jaar in beslag. Alfa Consultants neemt tijdens deze kennissessie de belangrijkste financiële, fiscale en juridische punten door, zodat je je goed kunt voorbereiden.

Handige websites

 mijn.bovag.nl

Laatste branchenieuws, achtergrondinformatie in dossiers, praktische tools en hulpmiddelen.

 mijn.bovag.nl/ledenadvies

Advies over cao en personeel, juridische zaken, arbo en veiligheid, milieuzaken en fiscale zaken.

 bovagkrant.nl

Alle edities online teruglezen, plus informatie voor adverteerders.

 bovag.nl

Informatie voor consumenten, inclusief zoekmachine waarin alle BOVAG-leden terug te vinden zijn.

 bovagledenwinkel.nl

Profiteren van collectief inkoopvoordeel, exclusief voor BOVAG-leden.

COLOFON

29 MAART, JAARGANG 30, NR. 2

De BOVAGkrant is het officiële ledenmagazine van BOVAG en verschijnt 11 keer per jaar.

UITGEVER BOVAG, Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik. Postbus 1100, 3980 DC Bunnik

 (030) 65 95 211  bovagkrant.nl

HOOFDREDACTIE Danielle Rousselet-Waltuch

 daniellerousselet@bovag.nl

REDACTIE Linda in ’t Hout

 redactie@bovag.nl

PROJECTBEGELEIDING & VORMGEVING Clog-Work.com – Martijn Ubink

ADVERTENTIES Advertentieverkoop vindt plaats via SGNM (traffic@sgnm.nl). Meer informatie via bovagkrant.nl of neem contact op met Marsha Martens (marsha@sgnm.nl / 06 25 226 352) of Oscar van den Bosch (oscar@sgnm.nl)

DRUK Drukkerij Zalsman, Zwolle

BOVAGKRANT niet ontvangen? Mail naar traffic@bovagkrant.nl

ABONNEMENTEN Opgave, adreswijzigingen en vragen: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest.  (025) 125 79 24  klantenservice@aboland.nl  aboland.nl

Abonnementsprijs: € 118,– per jaar excl. btw. (Losse nummers op aanvraag.)

MEDEWERKERS AAN DEZE UITGAVE

Marjan Schimmel (traffic), Gideon van Aartsen, Han ten Broeke, Norbert Hoogeslag, Jim Maas, Wim Otten, Dirk-Jan Poot, Weija Steffens, Ingmar Timmer, Paul de Waal, Adobe Stock.

De redactie van BOVAG is bij de samenstelling van deze uitgave zorgvuldig te werk gegaan. Ondanks dat kan het toch mogelijk zijn dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. BOVAG stelt het op prijs om daarvan op de hoogte te worden gesteld. Hergebruik van artikelen uit de BOVAG krant is toegestaan, mits BOVAG daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Op sommige artikelen en beelden rust copyright. BOVAG kan (tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van BOVAG of haar medewerkers) geen aansprakelijk heid aanvaarden voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voort vloeien uit het (her)gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

30 BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024
 Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op mijn.bovag.nl/evenementen

Het BOVAG-verenigingsbestuur Branchemanagers

Han ten Broeke algemeen voorzitter

 hantenbroeke@bovag.nl

Jan Paul Kerkhof bestuurslid

 verenigingsbestuur@bovag.nl

Jan Lenters

bestuurslid

 verenigingsbestuur@bovag.nl

Thijs Bochane bestuurslid

 verenigingsbestuur@bovag.nl

BOVAG-adviseurs

Algemeen*

Frans Bastiaansen (west)

 fransbastiaansen@bovag.nl

 06 51 35 50 57

Hendri Dierkes (noordoost)

 hendridierkes@bovag.nl

 06 30 27 81 72

Martine Stolker (zuid)

 martinestolker@bovag.nl

 06 33 04 37 13

* Aanhangwagenbedrijven, Autowas- & Poetsbedrijven, Caravan- en Camperbedrijven, Fietsbedrijven, Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven, Rijscholen, Verhuur- en Deelautobedrijven, Energiesystemen & Revisie, Tankstations.

Autodealers en (ruit)schadeherstelbedrijven

René Lamers (oost)

 renelamers@bovag.nl

 06 20 44 11 67

Jan Pieter van der Meulen (west)

 janpietervandermeulen@bovag.nl

 06 22 55 57 58

Levien Meiresonne (noord)

 levienmeiresonne@bovag.nl  06 20 58 04 89

Anton Abelen  antonabelen@bovag.nl

06 53 62 90 80

Jelle Bruyn

jellebruyn@bovag.nl

06 12 02 37 71

Peter Niesink algemeen directeur, bestuurslid  peterniesink@bovag.nl

George de Booij financieel directeur, bestuurslid  georgedebooij@bovag.nl

Hans Bresser directeur strategie & innovatie, bestuursadviseur

hansbresser@bovag.nl

Onafhankelijke Autobedrijven, Dutch Car Restorers en Truck- en Trailerbedrijven

Maerten Boenders (noordwest)

 maertenboenders@bovag.nl

 06 13 95 60 09

Jos Overmars (noordoost)

 josovermars@bovag.nl

 06 22 19 62 35

Stefan Niesink (midden)

 stefanniesink@bovag.nl

 06 13 98 46 33

Maarten van Hoof (zuidoost)

 maartenvanhoof@bovag.nl

 06 22 39 14 32

Remco van Rijn (zuidwest)

 remcovanrijn@bovag.nl

 06 20 05 32 50

BOVAG Ledenwinkel

Klantenservice

 verkoop@bovag-ledenwinkel.nl

 (030) 659 52 22

BOVAG-partners

Autodealers Fietsbedrijven en Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven

Geert Brummelhuis  geertbrummelhuis@bovag.nl

 (030) 659 52 42

Maarten Mastop  maartenmastop@bovag.nl

 (030) 659 52 30

Tankstations en Autowas- & Poetsbedrijven Truckdealers en Truck- & Trailerbedrijven

Erik Stern  erikstern@bovag.nl

 (030) 659 52 16

Verhuur- & Deelautobedrijven

Martijn Smid

 martijnsmid@bovag.nl

 (030) 65 95 374

Onafhankelijke Autobedrijven, Dutch Car Restorers en Autogroothandelaren

Jaap Verweij

 jaapverweij@bovag.nl

 (030) 659 52 58

Caravan- & Camperbedrijven en Aanhangwagenbedrijven

Claudia van Engelenburg

 claudiavanengelenburg@bovag.nl

 (030) 659 52 57

Hannie Tak  hannietak@bovag.nl

 (030) 659 52 27

Energiesystemen & Revisie

Michel Voorwinde

 michelvoorwinde@bovag.nl

 (030) 659 54 93

Frank Ruygrok  frankruygrok@bovag.nl

 (030) 659 53 52

Schadeherstelbedrijven en Ruitschadeherstelbedrijven

Stephan Griffioen  stephangriffioen@bovag.nl

 (030) 659 53 85

BOVAG-werkgeverscoaches

Deze uitgave is geprint op papier dat het FSC-keurmerk draagt. De gebruikte zwarte inkt is biologisch en minimaal negentig procent van de inkt bestaat uit plantaardige dragerolie. Onze huisdrukker compenseert de CO2-uitstoot door het planten van bomen.

Renate van Rijnsoever

 renatevanrijnsoever@bovag.nl

 06 21 93 79 09

Jolanda Hofman

 jolandaverwoert@bovag.nl

 06 82 25 59 79

Rachelle Kock

 rachellekock@bovag.nl

 (030) 659 52 68

Sylvia van Kwawegen

 sylviavankwawegen@bovag.nl

 06 16 10 23 08

Sonja van der Schaaf

 sonjavanderschaaf@bovag.nl

 (030) 659 52 62

Mireille Vidal Sanchez

 mireillevidal@bovag.nl

 06 51 91 24 17

BOVAG werkt nauw samen met een aantal BOVAG-partners, op het gebied van verzekeringen, onderwijs en data.

Bovemij Takenhofplein 2 6538 SZ Nijmegen

 (024) 751 21 31

 info@bovemij.nl

 bovemij.nl

Innovam Structuurbaan 2 en 19

3439 MB Nieuwegein

 (030) 608 77 22

 info@innovam.nl

 innovam.nl

RDC Groep De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam

 (020) 549 71 71

 servicedesk@rdc.nl

 rdc.nl

Autotrust Korenmaat 1a 9405 TL Assen  (0592) 340 018

 autotrust.nl

SERVICE
100% Onderhouden De Limiet 2 4131 NR Vianen  (0347) 238 001  info@100procentonderhouden.nl  100procentonderhouden.nl
Rijscholen
BO VAG krant NUMMER 02 / MAART 2024 31

Unieke MPM wagenparkanalyse en olie- en vloeistofadvies op maat

Autofabrikanten passen alle mogelijke technieken toe in verbrandingsmotoren die gericht zijn op het optimaliseren van de motorprestaties in combinatie met het minimaliseren van het brandstofverbruik en emissies. Denk hierbij aan hybride techniek, cilinderuitschakeling en start/stop-systemen.

Motoroliën worden heel specifiek ontwikkeld om optimaal afgestemd te zijn op deze technieken en zo de beoogde motorprestaties en brandstofbesparing te realiseren. Olie is een constructie-onderdeel geworden. Zo zijn er inmiddels al meer dan veertig verschillende soorten motoroliën, die dwingend door autofabrikanten voorgeschreven worden.

Elke garage een ander wagenpark

Elk garagebedrijf heeft door regionale verschillen of bijvoorbeeld merkspecialisme een ander wagenpark in onderhoud. Hierdoor kent ieder garagebedrijf feitelijk zijn eigen specifieke behoefte aan verschillende soorten oliën en vloeistoffen in de werkplaats.

MPM krijgt natuurlijk regelmatig de vraag van garagisten welke producten zij moeten gebruiken en welke producten zij het beste op voorraad kunnen houden in hun werkplaats.

MPM wagenparkanalyse, olie- en vloeistofadvies op maat

MPM startte daarom al meer dan 5 jaar geleden met de wagenparkanalyses van individuele garagebedrijven en het daarop volgende ‘olie- en vloeistofadvies op maat’. Dit wordt aangeboden als onderdeel van het worden van een ‘MPM Oliespecialist’; het unieke MPM loyaliteitsprogramma voor het garagebedrijf. Zo maakte MPM al meer dan 5.000 van deze ‘olie- en vloeistofadviezen op maat’ voor garagisten in binnen- en buitenland! Inmiddels heeft MPM dit ‘advies op maat’ doorontwikkeld en kan dit advies geautomatiseerd (met behulp van een algoritme) worden gegenereerd. De data die hierbij worden gebruikt komen uit het garage-managementsysteem van de garagist zoals: Carsys, Autoflex, Driver, Wincar, Autotaal etc. Hierdoor is het advies zeer nauwkeurig te maken. Het ‘advies op maat’ geeft de garagist een perfect inzicht in de producten die hij, op basis van zijn eigen wagenpark nodig heeft. Het advies betreft niet alleen een advies voor motorolie maar ook koelvloeistof, ATF, manuele transmissie-olie en remvloeistof.

Juiste producten en de juiste voorraad

Het advies op maat geeft aan welke producten de garagist op voorraad kan nemen. Zo ontstaat voor de garage de meest economische werkvoorraad. Minder voorkomende producten kunnen door de grossier meerdere keren per dag worden geleverd. MPM biedt verschillende (modulaire) werkplaatsrekken voor de opslag van 205, 60 en 20 liter vaten. Aanvullend is er een 1 liter display voor verkoop aan de consument, zodat zij altijd de juiste voorgeschreven olie bij zich hebben voor onderweg. In het advies op maat worden displays samen met de garage naar behoefte samengesteld.

Jaarlijkse herhaling ‘olie- en vloeistofadvies op maat’

Het Nederlandse wagenpark vernieuwt elk jaar. Hierdoor verandert ook de samenstelling van de merken auto’s in onderhoud binnen het garagebedrijf. MPM biedt de MPM Oliespecialisten daarom kosteloos een jaarlijkse herhaling van de wagenparkanalyse. Zo heeft de MPM Oliespecialist altijd de meest actuele producten en de juiste werkvoorraad!

Nog geen MPM Oliespecialist of interesse in een wagenparkanalyse en advies op maat?

Neem dan contact op met uw accountmanager.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.