BOVAGkrant 2019-10

Page 1

nummer 10 / oktober 2019

krant ALLES VOOR EEN BETERE KILOMETER.

Het is prachtig om bezig te zijn met de hobby van mensen Job Brouwers, Classic Job

in dit nummer:

Pay per lead

ViaBOVAG.nl introduceert nieuw betaalmodel pagina 10

Nieuwe werkafspraken

Sociale innovatie voorwaarde voor technologische innovatie pagina 16

Hoe werkt lobby?

Op weg naar een franchise­ wet pagina 18


Acht miljoen oude autobanden inzamelen per jaar... …dat zijn alle ingeleverde gebruikte personenwagenbanden in Nederland …dat is gelijk aan de oppervlakte van 400 voetbalvelden

…op milieuverantwoorde wijze verwerkt …dit levert 32 miljoen kilo hoogwaardige grondstoffen …dit betekent bijna 60.000 ton minder CO2-uitstoot …daarmee besparen we CO2 gelijk aan de emissie van 400 miljoen autokilometers (10.000 keer de aardbol rond) of de aanplant van 400.000 nieuwe bomen

Inzamelen oude banden. Voor een schoner milieu. Alle gebruikte autobanden worden in Nederland door RecyBEM ingezameld en op een milieuverantwoorde wijze verwerkt. RecyBEM is een initiatief van uw bandenleverancier. Het RecyBEM-systeem is door het ministerie van I&W algemeen verbindend verklaard (AVV). Hierdoor heeft RecyBEM kracht van wet.

www.bandenmilieu.nl

Oude banden, nieuw leven.


nummer 10 oktober 2019

VOORAF 04 KORT

14 SNAPSHOT

26 EVENTS & SERVICE

Wetenswaardigheden en nieuws uit de wereld van mobiliteitsretail.

Een eerste ritje met de camper.

Data van evenementen en bijeenkomsten, plus handige informatie over BOVAG.

07 BOVEMIJ

BOVAG, OOMT en Innovam touren door Nederland met alles dat u over moet weten elektrisch vervoer.

21 EV ROADSHOW

Alles over de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

08 ONDERNEMERSPORTRET

23 EDGE MOBILITY

Job Brouwers van Classic Job werkt aan de hobby van zijn klanten, en dat doet hij heel succesvol.

Een nieuw label voor EV-specialisten.

16 18 10

24

ViaBOVAG.nl barst van de ambitie

Zoeken naar nieuwe werk­ afspraken

Van occasionsite naar mobiliteits­ portaal voor bijvoorbeeld voertuig, verzekering en financiering. En met een nieuw afrekenmodel betalen gebruikers alleen voor de leads die ze krijgen.

Wat is er nodig om werkgever en werknemer samen de uitdagingen in de branche aan te laten gaan? BOVAG deed een experiment naar sociale innovatie en maakte er een documentaire over.

Een goed Lobbyen voor een franchisewet gesprek Evenwicht in de relatie tussen fabrikant en dealerbedrijf of garageformule en autobedrijf is hard nodig. De franchisewet borgt dat. Wat deed BOVAG om te zorgen dat die wet er komt?

De mobiliteitsbranche verandert en werkgever en werknemer moeten meebewegen. Praten helpt, maar hoe ga je een goed gesprek aan? De BOVAG-coaches kunnen helpen.

Buikgevoel H

et hield de mensen en de pers nogal bezig, afgelopen weken: het rapport van de commissie Remkes met kortetermijnoplossingen om de neerslag van stikstof in natuurgebieden te verlagen. Nodig omdat duizenden bouwprojecten nu stilliggen. Zo zou de maximumsnelheid op alle wegen naar beneden moeten. Maar de soep werd niet zo heet gegeten als hij hier en daar werd opgediend. Remkes zélf pleitte voor gericht ingrijpen in de maximumsnelheid in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. En als dat ter plekke aantoonbaar en significant effect heeft en de bouw weer aan de gang kan, moeten we dat natuurlijk meteen doen. Nederland moet van het slot. Maar het gaat veel te ver om deze situatie aan te grijpen om overal de snelheid te verlagen, zoals al snel uit diverse hoeken klonk. Op de totale neerslag van stikstof heeft dat namelijk een verwaarloosbaar effect, zo stelden de onderzoekers van BOVAG vast na grondige deskresearch. Van 130 naar 100 kilometer op de snelweg scheelt slechts -0,13 procent op de totale stikstofneerslag. Komt onder

meer omdat het aandeel van het wegverkeer in de stikstofdepositie – zoals dat heet – maar 6 procent is! Wat me stoort, is dat velen in situaties als deze meteen beginnen met roepen. Dat uitstoot en ‘depositie’ door elkaar worden gehaald. Dat de impact van de uitstoot van het wegverkeer schromelijk wordt overschat. En dat er veelal op basis van buikgevoel en aannames in plaats van onderzoek en cijfers wordt gediscussieerd. Natuurlijk moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot terug te dringen. Ingrijpende maatregelen zijn daarbij niet uitgesloten. Maar bij het bepalen van de juiste maatregelen staat wat ons betreft buiten kijf dat ze bewezen effectief dienen te zijn. Dus geen maatregelen op basis van buikgevoel, maar onderbouwd en effectief!

Derk de Haas Waarnemend voorzitter BOVAG BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 3


KORT

Prinsjesdag in drie minuten

B

OVAG organiseerde vrijdag na Prinsjesdag een nabeschouwing van de nieuwe kabinetsplannen. Een ledenevenement waarbij de plannen van het Klimaatakkoord en Prinsjesdag werden geanalyseerd en besproken. Dat gebeurde onder meer door BOVAG-lobbyisten en Kamerleden en door Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland. Conclusie: het MKB draait op voor de lastenverlichting van burgers. En

Kamerlid Omtzigt belooft te controleren of de WLTP-ombouw daadwerkelijk budgetneutraal gebeurt. Voor iedereen die niet bij de bijeenkomst kon zijn en de livestream niet kon volgen, heeft BOVAG een korte, informatieve impressie van die bijeenkomst gemaakt.

BOVAG: stikstof-effect generieke snelheidsverlaging is verwaarloosbaar Naar aanleiding van de maatregelen die Johan Remkes voorstelt om de stikstofdepositie te beteugelen, concludeert BOVAG na eigen onderzoek dat een generieke verlaging van de maximumsnelheid slechts een marginaal effect van hooguit 0,24 procent minder stikstofdepositie oplevert.

 Kijk op mijn.bovag.nl/prinsjes­ dag voor het hele evenement als de verkorte versie van drie minuten.

Meld u aan voor de WinterWasWeken

B

OVAG heeft de impact van wegverkeer op de totale depositie (neerslag) van stikstof in Nederland onderzocht en daarbij meer­ dere openbare bronnen geraadpleegd, waaronder RIVM. Het is belangrijk daarbij het onderscheid te maken tussen uitstoot en depo­ sitie, dus neerslag van de stikstof; om dat laatste draait de discussie. Het effect van een generieke verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen van 130 naar 100 kilometer per uur verlaagt de stikstofdepositie met slechts 0,13 procent. Als daarbij ook de snelheid op alle tweebaanswegen van 100 naar 80 kilometer per uur zou worden verlaagd, dan bedraagt het effect 0,24 procent. Dat betekent dus dat de impact vrijwel nihil is, terwijl het een maatregel is die veel weerstand oproept. Rekening houdend met de transitie naar elektrisch vervoer wordt het effect overigens alsmaar kleiner.

J

anuari is ook in 2020 de maand van de BOVAG WinterWasWeken. Elke klant die zijn of haar auto bij een deelnemend bedrijf laat wassen of poetsen, maakt kans op fantastische prijzen. Bijvoorbeeld een auto naar keuze ter waarde van € 10.000,—. Wat u daar voor moet doen? Simpel: uw bedrijf inschrijven voor de WinterWasWeken en in de maand januari

bij iedere wasbeurt een kanskaart met een unieke code meegeven aan de klant. BOVAG zorgt net als voorgaande jaren voor landelijke commu­ nicatie en natuurlijk wordt er weer een toolkit met promotiematerialen beschikbaar gesteld.  Ga voor meer informatie naar mijn.bovag.nl/winterwasweken.

Lokale hotspots Uiteraard erkent BOVAG dat er lokale hotspots langs (snel)wegen zijn waar de stikstofnorm wordt overschreden en waar dus lokaal, op die specifieke plek, iets moet gebeuren om de natuur te ont­ lasten als het gaat om stikstofdepositie. BOVAG pleit dus voor gerichte, specifieke en misschien zelfs tijdelijke maatregelen en niet voor generieke, landelijke maatregelen. Johan Remkes houdt gelukkig ook die optie open in zijn rapport.  Lees verder op mijn.bovag.nl en zoek op ‘stikstof’.

CIJFERS | MOTOREN

motorfietsen werden er in de eerste drie kwartalen van 2019 geregistreerd. Dat is 9% hoger dan vorig jaar en het hoogste niveau sinds 2009.

4 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019

60% Op 1 oktober reden er 746.706 motoren rond in Nederland. Dat is 3% meer dan het totaal op 1 januari 2018. De meest voorkomende merken zijn van Japanse makelij (60%): Honda, Yamaha, Suzuki en Kawasaki.

1.500.000 Ongeveer 1,5 miljoen mensen in Nederland bezitten een motorrijbewijs, minder dan de helft bezit ook daadwerkelijk een motor.

Bron: RDC

12.559


Loontabel cao MvT bekend BOVAG en vakbonden zijn het eens geworden over de loontabel in de cao MvT die met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 juli 2019. Na opmerkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest de loontabel eerder aangepast worden vanwege verboden leeftijdsonderscheid. Vanwege de nieuwe loontabel moeten de lonen van 21-, 22- en 23-jarigen gecorrigeerd worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019.

I

ngang met terugwerkende kracht betekent dat de salarissen van 21-, 22- en 23-jarigen gecorrigeerd moeten worden wanneer zij minder verdienen dan in de nieuwe tabel is bepaald. De wijziging moet gecorrigeerd worden vanaf 1 juli 2019. Vanaf die datum hebben 21-jarigen namelijk recht op het minimumloon en geldt de nieuwe loontabel. Dit kunt u doen door middel van een nabetaling. Algemeenverbindendverklaring Nadat de cao is aangemeld, is ook alge­ meenverbindendverklaring van de cao aan­

gevraagd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt doorgaans binnen acht weken een besluit of de cao al dan niet algemeen verbindend wordt verklaard. Na deze verklaring geldt de cao automatisch voor alle bedrijven en hun medewerkers in de sector, dus ook voor bedrijven die geen lid van BOVAG zijn. Nadat de teksten definitief zijn en de algemeenverbindendverklaring rond is, worden de cao-boekjes gedrukt en verspreid.

CarProf Valentijn is Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2019-2020 Tijdens het jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven is CarProf Valentijn uit Zaltbommel uitgeroepen tot Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2019-2020. In de finale namen Adrie Valentijn en zijn team het op tegen Auto Ruesink uit Goor en Carteam Uithoorn.

 Kijk voor de loontabellen op mijn.bovag.nl.

BOVAG altijd bij de hand Wilt u snel het laatste nieuws, achtergrondinformatie of contactgegevens van BOVAG kunnen raadplegen, waar u ook bent? Voeg mijn.bovag.nl dan als icoon toe op het beginscherm van uw smartphone of tablet. Dat werkt heel eenvoudig. Volg daarvoor de volgende stappen: Voor iPhones en iPads 1. Ga naar mijn.bovag.nl 2. Tik onderaan het scherm op het icoon van het vierkant met de pijl 3. Kies voor de optie ‘Zet op beginscherm’ 4. U ziet nu de website met daarboven de naam, tik op ‘Voeg toe’ Voor Android-toestellen en -tablets 1. Ga naar mijn.bovag.nl 2. Tik op de drie puntjes rechtsbovenaan 3. Kies voor ‘Toevoegen op startscherm’ 4. U ziet nu de website met daarboven de naam, tik op ‘Toevoegen

D

e verkiezing Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar vond dit jaar voor de dertiende keer plaats. De drie finalisten hebben de afgelopen maanden uitgebreide bedrijfsinformatie aan moeten leveren en kregen mystery shoppers en consultants over de vloer. Daarnaast werd hen het hemd van het lijf gevraagd door de vakjury onder leiding van Ferry Smith van de ANWB en verder bestaande uit Joost Bruins van RDC, Bertus de Vries van Bovemij, Paul de Vries van DCDW en Remco de Vette van W&D consultants. Die jury is nadrukkelijk op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, een goede specialisatie, uitmuntende bedrijfsvoering of sterke toekomstvisie, die andere ondernemers laat zien hoe het nóg beter kan. CarProf Valentijn mag komend jaar de titel Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar voeren en is daarmee de opvolger van AutoHaarhuis uit Geesteren, die vorig jaar winnaar van de twaalfde editie van deze verkiezing was.

Online hulp bij energie besparen

M

Na het doorlopen van deze stappen ziet u het BOVAG-icoon op uw startscherm staan.

KB-Nederland heeft met input van BOVAG een online programma ontwikkeld dat helpt bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Per maatregel krijgt u uitleg, kosteninschattingen en adviezen. Ook kunt u eenvoudig alle maatregelen inplannen en uw totaaloverzicht uitprinten, handig bij controle door de Omgevingsdienst. BOVAG-leden krijgen korting op dit Milieubeheerprogramma.  Ga snel naar milieubeheerprogramma.nl.

Nieuw bij viaBOVAG.nl

Pay per lead A

utobedrijven die deelnemen aan viaBOVAG.nl gaan vanaf 2020 beta­len per lead. De occasionwebsite verlaagt vanaf januari het vaste maandbedrag, u kunt onbeperkt advertenties blijven plaatsen en betaalt vanaf dat moment alleen voor harde leads. Een advertentie is name­

lijk alleen waardevol als deze een concrete verkoopkans genereert. Wel zo eerlijk! Ondernemers betalen dus alleen nog als de advertentie ook echte business oplevert.  Kijk voor meer informatie op mijn.bovag.nl/viabovag.nl. BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 5


Advertorial

Robbert de Bie: “Ik blijf vooruitkijken. Na mijn apk-opleiding ga ik een EV-training volgen.”

AUTOBEDRIJF KOLVENBACH PROFITEERT VAN SAMENWERKING BOVAG, INNOVAM EN OOMT

Van EVC-traject naar EV-training Autobedrijf Kolvenbach is een begrip in de wereld van klassieke Jaguars en Daimlers. Autotechnicus Robbert de Bie werkt op dit moment aan klassiekers en youngtimers, maar wil zich ook verdiepen in de nieuwste ontwikkelingen binnen zijn vakgebied. Werken aan werkgeverschap, het samenwerkingsverband van BOVAG, Innovam en OOMT, helpt hem op weg.

LEUKSTE WERK DAT ER IS Van een vroege flat floor E-Type en een Mk II tot een X300, eigenaren van klassieke en semi-klassieke Jaguars en Daimlers weten de weg naar BenedenLeeuwen goed te vinden. Ben Kolvenbach is een autoriteit op het gebied van onderhoud, reparatie, revisie en restauratie voor de twee merken. Ook zijn medewerker Robbert de Bie doet niets liever dan sleutelen aan oude Engelse techniek. “Mijn vader was altijd in de weer met Engelse oldtimers. Toen ik klein was, gaf hij mij een schroevendraaier en een steeksleutel en zei: haal die auto maar uit elkaar. Daarna liet hij zien hoe ik alles weer in elkaar kon zetten. Zo heb ik het vak geleerd.” Ondanks zijn passie voor auto’s volgt Robbert de opleiding werktuigbouwkunde en werkt hij in verschillende branches. “Totdat Ben drie jaar geleden vroeg of ik bij hem wilde komen werken. Dat heb ik gedaan, en dat had ik veel eerder moeten doen. Dit is het leukste werk dat er is.”

EVC-TRAJECT In de werkplaats kan Robbert zijn liefde voor techniek kwijt. Het ene moment is hij bezig met de totaalrestauratie van een E-Type, het volgende moment reviseert hij een motor, versnellingsbak of achteras, of helpt hij een klant met een elektrische storing. De meeste vakkennis heeft hij in de praktijk opgedaan. Dat bleek een probleem toen hij zich wilde inschrijven voor de opleiding voor apk keurmeester. “Daar heb je een basisdiploma voor nodig. Ik ben online gaan zoeken en kwam via het IBKI terecht bij Innovam. Daar werd ik gekoppeld aan bedrijfsadviseur Louis van Laarhoven. Hij kwam naar ons toe, heeft goed naar de wensen van mij en Ben geluisterd, en vervolgens een opleidingsplan opgesteld.” Robbert begon met een EVC-traject. Het certificaat heeft hij inmiddels op zak. “Ik vond het spannend om weer naar school te gaan. Na zes cursussen was ik klaar voor het examen. Dat heb ik in één keer gehaald. Binnenkort begin ik met de apk-opleiding.”

EEN-TWEETJE Van de Innovam bedrijfsadviseur krijgt Robbert de tip om contact op te nemen met een OOMT-coach. ”Via Louis kwam ik uit bij OOMT-coach Fred Beumer. Met Fred spar ik over de toekomst. Techniek verandert. Ook al ligt mijn hart bij klassieke auto’s, de ontwikkelingen staan niet stil. Fred geeft praktische adviezen over hoe ik mij kan voorbereiden op later, en welke kennis en vaardigheden ik daar voor nodig heb.” Het een-tweetje tussen Innovam en OOMT vindt Robbert handig. “We zijn druk met ons werk. Als je alles zelf moet uitzoeken, ben je eerder geneigd het te laten liggen. Louis en Fred kennen de branche en weten de weg. Ze luisteren naar ons en geven advies op maat. Dat bespaart ons veel uitzoekwerk.” Hoewel Robbert het liefst werkt aan ambachtelijke autotechniek, blijft hij vooruitkijken. “Na mijn apk-opleiding ga ik een EV-training doen. Ik heb niets met elektrische auto’s maar ik wil er toch meer over weten. Laatst kreeg ik een vraag van een klant met een Jaguar I-PACE. Daar wil ik ook antwoord op kunnen geven. Het kan nooit kwaad om jezelf te vernieuwen in je werk. De wereld staat niet stil.”

WERKEN AAN WERKGEVERSCHAP: INVESTEER IN JE TEAM! Een goed team is goud waard. Maar hoe kom je aan de juiste mensen, hoe vergroot je de betrokkenheid en hoe zorg je dat medewerkers in de toekomst hun werk goed kunnen blijven doen? Door te investeren in vakmensen. Zorg dat ze bijblijven en laat ze groeien! Onder de naam ‘Werken aan Werkgeverschap’ verzorgen BOVAG, Innovam en OOMT trainingen, coaching en praktische tools die je hierbij ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.werkenaanwerkgeverschap.nl


BOVEMIJ

Van WWZ naar WAB

Nóg betere balans tussen vast en flexibel

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt vanaf 1 januari 2020 opgevolgd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van de nieuwe wet is de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten verder verbeteren. Maud Vennemans, arbeidsrechtjurist bij SRM Rechtsbijstand, licht de zes belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet toe.

1

Meer ontslaggronden Een combinatie van meerdere ontslaggronden mag volgens de WAB ook reden zijn van ontslag. De rechter kan dan wel beslissen tot een extra vergoeding van maxi­ maal vijftig procent van de transitievergoeding bovenop de bestaande transitievergoeding.

2

Transitievergoeding vanaf dag één Bij de WAB heeft de werknemer vanaf de eerste dag dat hij in dienst is, recht op transitievergoeding. Uitgangspunt van de regeling blijft wel dat het initiatief tot het beëindigen of niet voortzetten van het dienstverband bij de werkgever moet liggen. De berekening van de vergoeding kan overigens wel gunstiger uitpakken voor werkgevers. Er vindt namelijk geen verhoogde opbouw meer plaats bij werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn of ouder zijn dan vijftig jaar. Voor iedere werknemer geldt per gewerkt dienstjaar één derde maandsalaris als vergoeding, waarbij overigens wel het overgangsrecht van toepassing is.

3

Ketenregeling De WAB maakt het mogelijk om maximaal drie tijdelijke arbeidsovereen­ komsten aan te bieden met een maximale totale duur van 36 maanden. Dit geldt alleen niet voor werkgevers die vallen onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en de cao voor Tankstations en Wasbedrijven. In die cao’s is namelijk de oude ketenregeling opge­ nomen met drie contracten in 24 maanden. De wij­ziging van de ketenregeling gaat pas vanaf 1 januari 2020 in. Overschrijdt de werkgever de 24 maanden nog in 2019, dan gelden de huidige regels. Tot slot: als er zes maanden of langer geen arbeidsovereenkomst bestaat, begint de ketenregeling weer opnieuw te tellen.

4

Oproepovereenkomst De WAB bepaalt dat de werknemer minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk (per e-mail is voldoende) moet worden opgeroepen voor werk. Bij intrek­ king of wijziging van die oproep, heeft de werk­

nemer alsnog recht op loon over de eerste oproep. Daarnaast is de werkgever na twaalf maanden oproepovereenkomst verplicht om zijn werkne­ mer een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij de afgelopen twaalf maanden heeft gewerkt. Voor werknemers die op 1 januari 2020 langer dan twaalf maan­ den werken op basis van een oproepovereen­ komst geldt die verplichting direct. Werkgevers krijgen volgens het overgangsrecht een maand de tijd om dit te regelen.

5

WW-premiedifferentiatie In de huidige wet is de hoogte van de WW-premie nog sector­ afhankelijk. Het gevolg daarvan is dat de hoogte van de WW-premie per sector erg kan verschil­ len, afhankelijk van de instroom in de WW van­ uit die sector. De ervaring leert dat werknemers veelal buiten de sector een nieuwe baan vinden, waardoor dat onwenselijk is. De WAB maakt niet de sector, maar de arbeidsovereenkomst van belang. Flexibele contracten zullen een hogere WW-premie kennen dan vaste. Het ver­ schil bedraagt vijf procentpunt.

6

Payroll De belangrijkste wijziging voor pay­ roll is dat werknemers die onder deze con­ structie vallen, dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als werknemers die dezelfde functie hebben bij het bedrijf. De pensioenrege­ ling is hierop een uitzondering. BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 7


PORTRET VAN EEN ONDERNEMER

Dat de klassieke auto leeft, merken we op allerlei manieren

8 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019


Tekst: Mark Litjens Fotografie: Peter Arno Broer

“Ondernemen is bezig zijn met je hobby” Classic Job in Dalfsen is in eerste plaats een restauratie­ bedrijf voor klassieke auto’s. De toevoeging van een Profile Tyrecenter trekt daarnaast moderne auto’s naar het bedrijf voor onderhoud en banden. Maar eigenaar Job Brouwers doet meer. Veel meer.

H

et bedrijf zelf bestaat sinds 1974. Ik heb het in 2013 overgenomen van de oprichter, Jaap van den Broek. Ik werkte daar, maar heb altijd al een eigen bedrijf in de klassiekerbranche voor ogen gehad. Die wens heb ik uitgesproken, waarna Jaap en ik in gesprek zijn gegaan over de overname. Ondernemen is voor mij bezig kunnen zijn met je hobby, je passie. Dat je je ideeën kunt uitwerken en je de vrijheid en ruimte hebt om dingen met eigen inzicht te doen. Zo wilde ik bijvoorbeeld het Citroën-dea­ lerschap niet overnemen. Liever een formule om onafhankelijk te kunnen werken aan alle merken. Dat betekende nieuwbouw en ik heb Jaap gevraagd dit te doen voor de overname. Als beginnend ondernemer zou ik het kapitaal voor zo'n nieuwbouwproject niet bij elkaar hebben gekregen.”

Tweeduizend uur “Nu hebben we een werkplaats, een spuiterij, een plaatwerkerij én een Profile Tyrecenter voor algemeen onderhoud onder één dak. Onze focus ligt op het restaureren en onderhouden van klassiekers, maar ook de dorpsauto’s zijn welkom. En het gaat goed. Wat klassiekers betreft kunnen we de komende twee jaar eigen­ lijk geen grote nieuwe opdrachten aannemen. Want vergis je niet, een groot restauratieproject kost al snel zo’n tweeduizend uur. Dus dan loopt je agenda snel vol. Vooral omdat we op

restauratiegebied vrijwel alles in eigen huis doen, tot aan de motorenrevisie toe. We maken zelfs eigen onderdelen als die niet meer te krijgen zijn. Het enige dat wij uitbesteden, is de bekleding.”

Wereldwijd “De onderdelen vormen overigens een aparte tak binnen het bedrijf. Die verkopen we wereld­ wijd van het Franse luxemerk Facel Vega. Vorig jaar heb ik Amicale Facel Vega Holland over­ genomen, een bedrijf dat in heel de wereld bekend is bij de rijders van dit merk en de restauratiebedrijven die er aan werken. Er gaan dagelijks onderdelen naar alle delen van de wereld en ook de gerestaureerde modellen zijn zeer gewild. Er is er net nog een naar Australië gegaan. Het merk heeft maar tien jaar bestaan, van 1954 tot 1964, en in die tijd zijn er maar drieduizend auto’s geproduceerd. Waarvan de helft met viercilinder motoren. Die hebben op de markt echter nog niet de waarde om een grote restauratie uit te laten voeren. Van de grote achtcilinder luxewagens en de sportwagens zijn er nog zo’n duizend op de weg. Zijn hier­ voor onderdelen nodig, dan worden die bij ons besteld. En wat we niet hebben liggen, maken we nieuw.”

Hobby “Het is prachtig om bezig te zijn met de hobby van mensen. Het vraagt wel een bepaalde instel­

ling. Mensen geven hun auto hier in vertrouwen af, zonder dat ze vooraf weten wat de restauratie gaat kosten. Ik kan door mijn ervaring wel een zeer globale kostenraming maken, maar het gaat eigenlijk altijd op basis van nacalculatie. Pas als het plaatwerk helemaal kaal is, weet je hoeveel werk er aan zit. De planning volgen is heel belangrijk, net zoals de klant op de hoogte houden van de vorderingen. Steeds weer foto’s maken en vragen of je nog mag doorgaan. Dat antwoord is vrijwel altijd ja. Dat de klassieke auto leeft, merken we overi­ gens op allerlei manieren. We verhuren klas­ sieke rallyauto’s en krijgen veel bezoek hier: toertochten stoppen hier voor een koffiepauze, klassiekerclubs willen hier hun ALV houden en laatst heeft er nog een bekende kok in onze showroom tussen de klassiekers gekookt. Geweldig toch?”

Over Classic Job Dalfsen Jaar van oprichting: 1974 Jaar van overname: 2013 Aantal vestigingen: 1, Dalfsen Aantal personeelsleden: 15 personen Bijzonder: Restauratie en onderhoud van

klassiekers gaat vlekkeloos samen met onderhoud en reparatie aan hedendaagse auto's. Daarnaast is het bedrijf uniek als leverancier van onderdelen voor de klassiekers van Facel Vega.

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 9


SALES & MARKETING

Met viaBOVAG.nl

Bresser (links) en Van Kesteren geloven in de unieke propositie van viaBOVAG.nl 10 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019


Tekst: Martijn Louws Fotografie: Peter Arno Broer

VIABOVAG.NL BARST VAN DE POTENTIE EN AMBITIE: VAN OCCASIONSITE NA AR MOBILITEITSPORTA AL

terug in de lead ViaBOVAG.nl bestaat ruim een jaar. Een jaar waarin successen zijn gevierd. Maar ook een jaar met uitdagingen. Een gesprek met Wouter van Kesteren, directeur viaBOVAG.nl en Hans Bresser, directeur strategie en innovatie van BOVAG, over het verleden, het heden en de toekomst van viaBOVAG.nl.

V

iaBOVAG.nl heeft een unieke propositie”, begint Bresser. Hij is resoluut in zijn bewoordingen. “Welk ander platform biedt nou auto’s aan met veertien dagen omruilgarantie? Geen enkele, alleen wij.” Het was ook het unieke karakter met naast de garanties all-inprijzen, een (optioneel) uitgebreide veertigpuntencontrole van de occasions en het label ‘100% onderhouden’ waar consumenten om vroegen. “Van­ zelfsprekend hebben we onderzoek gedaan en daar kwam met name de vraag naar zekerheden en transparantie uit”, aldus Bresser.

Te veel macht Aan de ene kant was er dus ruim een jaar geleden de consumentenvraag, aan de andere kant is viaBOVAG.nl ook ontstaan vanuit de vraag van de leden. Bresser: “Zij vonden dat bestaande occasionsites te veel macht kre­ gen. Abonnementstarieven werden daarbij keer op keer ongebreideld verhoogd en de autobedrijven adverteerden hun auto’s naast allerlei banners met producten van derden.

Vijf redenen om voor viaBOVAG.nl te kiezen 1. Minder tijd, meer rendement Websitebezoek met een hoge aankoop­intentie, dus minder leads nodig om een auto te verkopen. 2. Lage vaste kosten en betalen voor concrete leads Pay per lead: een advertentie is alleen waardevol als het ook een concrete verkoopkans oplevert. 3. Eerlijk speelveld Alleen all-inprijzen, dus eerlijk voor adverteerders en betrouwbaar voor de consument. 4. Meer verdienen met eigen diensten Mogelijkheid om eigen verzekeringen, financieringen, afleverpakketten en andere producten en diensten aan te bieden bij uw occasionadvertenties. 5. Sterk merk BOVAG is een ijzersterk merk met een hoge naamsbekendheid en een betrouwbaar imago. Dat verbinden we aan viaBOVAG.nl met een pakkende, landelijke campagne voor viaBOVAG.nl.

Producten die zij nota bene zelf ook aan­ bieden. Onze leden hadden echt het idee: we verliezen de grip op onze eigen markt.”

Eigen verdienmodel ViaBOVAG.nl is sinds april 2018 het alter­ natief. De site biedt een aanbod in BOVAGstijl. Dus klantvriendelijk en overzichtelijk, met duidelijke aandacht voor het voertuig en zonder online advertenties van derden. Het autobedrijf kan bij zijn eigen aanbod wél van andere aanbieders banners of adverten­ ties verkopen. Op die manier kan een BOVAGlid zelfs een eigen verdienmodel opzetten. Verder kent de site een ruim en betrouwbaar aanbod. “Maar liefst 2.200 BOVAG-vestigin­ gen adverteren inmiddels en gezamenlijk

Het vaste tarief wordt een laag basistarief en een afrekening per lead Wouter van Kesteren, directeur viaBOVAG.nl pre­s enteren zij zo’n 80.000 auto’s op viaBOVAG.nl”, glundert Van Kesteren. Hij ver­telt dat het platform maandelijks 750.000 sessies verwerkt. “Sessies zijn consumenten die op onze site minimaal drie tot vier ver­ schillende bewegingen maken. Dit kan zijn dat zij verschillende auto’s bekijken, een ver­ zekering aanklikken of doorklikken naar de website van het BOVAG-bedrijf. Serieuze bezoekers dus.” Van Kesteren is tevreden met deze resultaten. “Maar ik wil altijd meer, zo steek ik gewoon in elkaar. In vergelijking met de concurrerende sites – de grote hebben zo’n 1,5 miljoen sessies per maand – kunnen we nog groeien.” En de leden? Die willen ook meer, zo blijkt uit de woorden van Van Kesteren. “Die willen, in relatie tot het abon­­ nementsgeld dat ze betalen, grotere aantallen harde leads. Dat is logisch, maar we zijn nog maar ruim een jaar bezig. We moeten het vertrouwen van een grotere groep consu­ menten zien te winnen.” Bresser vult aan. “We horen inderdaad van leden dat het aan­­ tal leads beter kan. Maar we horen ook dat onze leads beter scoren naar een daadwerke­ > BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 11


Snel erkend APK-keurmeester worden Wil jij APK-keuringen uitvoeren, maar heb jij hier niet de juiste papieren voor? Met een EVC-procedure ben je sneller APK-keurmeester dan je denkt. EVC-adviseur én voormalig APK-keurmeester Duncan: “EVC is lang niet bij alle garagehouders bekend. Als ik ze erover vertel hoor ik vaak: Als ik dát eerder had geweten…” In een EVC-procedure laat je zien wat je al kunt. Als blijkt dat je genoeg praktijkervaring hebt, krijg je een erkend Ervaringscertificaat. Hiermee kun je vrijstellingen in een opleiding krijgen. Soms kun je zelfs direct examen APK-keurmeester doen. Dat scheelt tijd én geld.

APK-keurmeesters profiteren “Vaak loopt er bij een garage maar één APK-keurmeester rond,” vertelt Duncan. “Die mag dus eigenlijk niet ziek zijn of met vakantie gaan.” Sommige garages moeten zelfs standaard naar de buren voor een APK-keuring. Met eigen APK-keurmeesters kun je als garage veel meer zelf doen. En met een diploma ben jij meer waard.

Kijken vanuit jouw vakkennis Duncan: “Het voordeel van EVC? Wij kijken vooral naar wat je wél al weet. Dat maakt EVC interessant voor monteurs die al voldoende kennis en ervaring in huis hebben.”

Subsidie op het traject Is je garage aangesloten bij het OOMT en werk je al 5 jaar in je huidige functie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een OOMT-subsidie van maximaal € 1.350,- excl. btw. Dat is bijna het hele EVC-traject! Belangrijk is dat je werkgever voor jou in de laatste 5 jaar nog geen gebruik heeft gemaakt van deze stimulering.

Meer weten? Bel 035 – 7 506 195 om jouw opties te bespreken. Of mail naar info@evc-centrum-nederland.nl. Wij helpen jou of je medewerkers graag om snel APK-keurmeester te worden!


> lijke verkoop van een auto, veel beter dan de leads die via andere websites binnenkomen. Consumentenonderzoek bevestigt dat beeld. Dat maakt dat de kosten om op viaBOVAG.nl te adverteren relatief veel lager zijn.”

Pay per lead Desondanks nemen de directeuren de opmerkingen van de leden heel serieus. “Wij maken het systeem per 1 januari 2020 nog eerlijker en transparanter door met een ander afrekenmodel te komen. Transparant naar onze leden zijn, maakt nou net het verschil tussen een vereniging als BOVAG en een commerciële partij”, aldus Bresser. Van Kesteren licht het verder toe. “Het vaste tarief wordt omgezet naar een laag basista­ rief en een afrekening op basis van leads. Een hybride model dus, ‘pay per lead’. Krijgt een bedrijf een maand iets minder leads binnen via viaBOVAG.nl, dan betaalt hij of zij dus ook minder die maand. De aanpas­ sing doen we om leden tegemoet te komen én om de druk op de concurrentie te ver­ hogen om ook transparant te zijn. Verder verwachten wij door dit nieuwe model veel

nieuwe BOVAG-bedrijven te verleiden ook viaBOVAG.nl te gaan gebruiken voor hun occasionverkoop.” Dat laatste is belangrijk, benadrukt Bresser. “Als onze leden een rol willen blijven spelen in de invulling van de vraag naar mobiliteit dan kunnen ze dat via allerlei websites van derden doen, maar er is maar één autosite die van hen­ zelf is. Bovendien staat of valt het succes van viaBOVAG.nl met de leden. Door elders te adverteren, verkleinen zij de kans op een eigen positie en versterken ze de andere sites die in handen zijn van mediapartijen of andere commerciële partijen.”

Mobiliteitswebsite Het nieuwe model is met enthousiasme ont­vangen, zegt Van Kesteren. “Alles wat wij doen, toetsen wij bij de leden, bij de klank­ bordgroep. Het is namelijk niet ons platform, maar van de leden. Zij moeten er trots op zijn, en zij moeten aangehaakt blijven.” Bres­ ser knikt instemmend. “ViaBOVAG.nl is in eerste instantie ontwikkeld als occasion­site, maar dat is slechts de start. Het portaal groeit op termijn toe naar een mobiliteitswebsite,

Van BOVAG, Bovemij én de leden ViaBOVAG.nl is een gezamenlijke onderneming van BOVAG en Bovemij. De partijen plaatsen er geen verdienmodel achter. Het is van en voor de leden en moet op termijn kostendekkend zijn. Het portaal heeft een eigen directeur, Wouter van Kesteren, en houdt kantoor in het BOVAGhuis in Bunnik. “Ja, we moesten wel even wennen aan elkaar”, erkent Van Kesteren, doelend op de mix van salesdenken door Bovemij en het strategische verenigingsdenken door BOVAG. Maar het is allemaal goedgekomen, zegt hij. “We zijn een team,

en wat er nu allemaal al is bereikt, is een teameffort. Van de werkorganisatie van BOVAG, Bovemij én de leden. Maar we zijn er nog lang niet, het is een traject van de lange adem waarin wij blijven investeren en waarin wij gezamenlijk moeten blijven ont­ wikkelen. In het aanbod, in de service richting de BOVAG-leden (onder meer in de opvolging van de leads, red.) en in de bijkomende dienstverlening. Alleen dan groeien we van occasionsite naar een succesvol mobiliteits­portaal.”

We horen dat onze leads beter scoren naar een daadwerkelijke verkoop Hans Bresser, directeur strategie en innovatie BOVAG een plek waar de consument occasions vindt, verzekeringen kan vergelijken en afsluiten, de financiering kan regelen en op termijn zelfs een deelauto kan bestellen.”

Ook caravans en motoren Bovendien, zo maakt Bresser duidelijk, is viaBOVAG.nl straks niet alleen meer de plek voor auto’s, ook voor caravans, motoren (vanaf Q2 2020) en fietsen. “De consument is op zoek naar mobiliteit, en wij spelen daarop in. Auto, motor, fiets, kopen, leasen, lenen of delen: alles is straks mogelijk via ons portaal.” Bresser spreekt nu nadrukkelijk van portaal. “ViaBOVAG.nl biedt de consu­ ment namelijk toegang tot een netwerk van betrouwbare bedrijven die mobiliteit aan­ bieden. In welke vorm dan ook.” Van Keste­ ren benadrukt dat dit altijd de visie is geweest, vanaf de start van viaBOVAG.nl. “Ook wij zien dat branchevreemde partijen onze markt betreden. Die hebben het platform – de web­ site dus met de toegang tot de consument – maar niet de voorraden. Dan kun je daar­ aan meedoen en die partijen groot maken, maar je kunt ook zélf de regie pakken. De BOVAG-leden hebben nu én de voorraad én de site. Oftewel: een portaal met potentie.”

 Doe ook mee! Zo’n 2.700 BOVAG-­ autobedrijven adverteren al op viaBOVAG.nl. Daar kunnen er nog veel meer bij. Dus doet u nog niet mee, kijk dan op mijn.bovag.nl/viabovag. BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 13


SNAPSHOT

1.978 nieuwe campers werden er verkocht in 2018 in Nederland.

10.744 gebruikte campers gingen er in 2018 in Nederland van de hand.

Bijna een kwart van de camper­ kopers die een gloednieuwe kocht, koos in 2018 voor een Hymer of een Adria.

2.924 gebruikte campers werden er in 2018 meer verkocht dan in 2017.

14 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019


Tekst: Danielle Rousselet Fotografie: Peter Arno Broer

Try the camper Bezoekers van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs hadden dit jaar een BOVAG-­ noviteit met ‘Try the Camper’. Op het binnenterrein van de beurs konden zij uitproberen hoe het voelt om een camper te besturen. Onder begeleiding van een BOVAG-rijinstructeur konden deelnemers verschillende manoeuvres uitvoeren. Handig wanneer iemand overweegt een camper te kopen of voor mensen die net een camper hebben gekocht en rijtips willen. Try the camper is opgezet in samen­werking met de Nederlandse Kampeerauto Club en is een afgeleide van het succesvolle ‘Try the bike’. Daarmee heeft BOVAG afgelopen jaren heel veel mensen enthousiast gemaakt voor het motorrijden. BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 15


PERSONEEL

OP ZOEK NA AR NIEUWE WERK AFSPRAKEN EN ARBEIDSVERHOUDINGEN

Sociale innovatie moet ook Sámen ondernemen, werkgever en werknemer die meer gelijkwaardig de koers van het bedrijf bepalen en keuzes maken voor een gezonde toekomst van het bedrijf. Zou zoiets kunnen? Hoe zou dat dan werken? Welke werkafspraken zijn daarvoor nodig? BOVAG nam de proef op de som bij vijf bedrijven in het experiment ‘Sociale Innovatie’.

V Bekijk de docu over Sociale Innovatie De documentaire over het experiment Sociale Innovatie is te bekijken op mijn.bovag.nl/socialeinnovatie. Daarin worden de teams en ondernemers van Auto Avenue, Ames Autobedrijf en Autobedrijf Neleman gevolgd in hun zoektocht naar een goed gesprek en inzicht in het eigen en elkaars werk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als monteurs zelf het werk mogen verdelen?

16 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019

eel mobiliteitsondernemers worstelen met de vraag hoe ze hun bedrijf moeten aanpassen aan alle veranderingen die de branche momenteel doormaakt. Ze worden geleefd door volle werkplaatsen, het aansturen van hun medewerkers en admini­ stratieve zaken. Door de waan van de dag is er vaak te weinig tijd om goed na te denken over de toekomst. Terwijl de toekomst eigenlijk al voor de deur staat: elektrische voertuigen zijn niet meer weg te denken, veel automobilisten leasen hun auto in plaats van kopen en stellen hoge eisen aan de diensten van hun autobedrijf en de auto is ’connected’ met fabrikanten en allerlei andere partijen. Bovendien nemen robotica en artificial intelligence in de voertuigsystemen steeds meer de overhand. Zulke veranderingen vragen veel van de kwaliteiten van de ondernemer, maar ook van de kennis, kunde en flexibiliteit van zijn medewerkers. Er moet getraind en opgeleid wor­ den, ander werk worden gedaan op andere tijden en misschien moet er wel andersoortig personeel

worden aangetrokken dat beter past bij de koers die het bedrijf wil varen. “Als je zulke zaken samen met je team kunt oppakken, wordt het vraagstuk voor de ondernemer lichter en de kans dat het bedrijf zich succesvol aanpast aan de tijd groter.” Dat zegt Fedde Monsma, manager werk­ geverszaken bij BOVAG. “Wij wilden onderzoeken wat er nodig is om meer samen te gaan onderne­ men. Wat moet er bij autobedrijven veranderen om alle technologische innovaties in de branche en in de maatschappij goed in te bedden in hun bedrijfsvoering? BOVAG had in de rapporten van de onderzoeken ‘Werkplaats van de toekomst’ en ‘De impact van elektrisch vervoer op het autobe­ drijf’ al veel cijfers en scenario’s vergaard, maar je kunt nog zoveel toekomstscenario’s schetsen, als onze leden hun teams daar niet in mee krij­ gen, wordt het lastig ondernemen.”

Wisselen van baan BOVAG deed daarom dit voorjaar een experiment bij vijf auto- en truckbedrijven, dat luisterde naar de naam ‘Sociale Innovatie’. “Een term die mooi aangeeft wat er nodig is om technische innovatie te laten slagen, constateerden we achteraf. Name­ lijk: vernieuwing in werkafspraken en arbeidsver­ houdingen, in de inrichting van het werk en in de manier waarop werkgever en werknemer met elkaar omgaan”, zegt Monsma. BOVAG schakelde Factor Vijf en Eelloo in, twee bureaus gespecialiseerd in arbeidsmarktontwikkeling, om dit experiment uit te voeren. Gedurende een aantal maanden werden Autobedrijf Willekes, Autobedrijf Neleman, Ames


Tekst: Elvira Spoelstra

Autobedrijf, Auto Avenue en Bakker Bedrijfs­ wagens begeleid bij interne gesprekken en werk-­ wissel-experimenten. “Werkgevers en werknemers uit alle disciplines van het bedrijf gingen indivi­ dueel en in de groep een goed gesprek met elkaar aan en wisselden soms zelfs even van baan. Daar hebben wij met de camera bovenop gestaan om er ook nog een mooie documentaire van te maken. De bevindingen in het experiment en die docu­ mentaire vormden de input voor een debat dat

Medewerkers zijn heel zuinig met een proactieve houding en een gelijkwaardig gesprek is lastig

Welke inzichten leverde het experiment nog meer op? Monsma: “De managementstijl en bedrijfs­ cultuur bij de bedrijven zijn nog niet klaar voor de toekomst. Er wordt bijvoorbeeld nog veel tra­ ditioneel top-down leidinggegeven en er is geen cultuur waarin veel bedrijfsinformatie gedeeld wordt, bijvoorbeeld over de markt en de resulta­ ten. Terwijl het veel begrip en inzicht in hun eigen aandeel kan opleveren bij medewerkers als daar meer over gepraat zou worden. We zien ook dat medewerkers heel zuinig zijn met een proactieve houding en dat een gelijkwaardig gesprek lastig is. Daarnaast blijkt dat de meeste medewerkers zich wel bewust zijn van de komende verande­ ringen maar dat ze nauwelijks een plan hebben. Dat komt omdat het nu nog steeds zo druk is in de werkplaats, en dat is paradoxaal met de weten­ schap dat er in de toekomst minder werk zal komen. Ze voelen de urgentie gewoon nog niet.”

Buikgevoel wij in mei van dit jaar aangingen met de vakbon­ den. Want ook al loopt de cao nog tot eind oktober 2020, het is juist goed om de discussie over moder­ nisering van arbeidsverhoudingen en -afspraken nú te voeren en niet als je in de onderhandelingen voor een nieuwe cao zit. Door alle veranderingen in de branche en de maatschappij wordt de vraag naar een maatwerk-cao dringender, dat vermoeden hadden we al, maar het blijkt ook uit dit experi­ ment. Samen met de vakbonden moeten we goed kijken hoe we daarmee omgaan.”

Voor BOVAG leverde het experiment een belang­ rijke bevestiging van een buikgevoel: sociale innovatie is nodig om succesvol te zijn met tech­ nologische innovatie. De brancheorganisatie zal de komende jaren dan ook benutten om onderne­ mers en hun personeel daarin te ondersteunen. “Die cultuur moét veranderen en dat gaan we samen met partijen als OOMT en Innovam doen door onder andere opleiding en training”, besluit Fedde Monsma.

Zó kunt u sociaal innoveren Wilt u aan de slag met uw team of met uw eigen leiderschap om de uitdagingen in de branche aan te kunnen? Kijk dan eens op werkenaanwerkgever­ schap.nl. Daar staat een compleet overzicht van bijeenkomsten, trainingen en coachingstrajecten waarmee OOMT, Innovam en BOVAG u kunnen helpen om de traditionele bedrijfscultuur in de branche te veranderen. Een kleine selectie van het aanbod: Training ‘Meester in gespreksvoering’ van Innovam, voor iedereen die beter een gesprek wil voeren of leiden. Workshop ‘Leidinggeven’ van OOMT, speciaal voor ondernemers en leidinggevenden. Teamworkshop ‘Automotive got talent’ van OOMT, over beter communiceren binnen het team. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met BOVAG Ledenadvies, telefoon (030) 659 53 00 of met uw BOVAG-accountadviseur. Kijk achterin deze BOVAGkrant voor zijn of haar contactgegevens.

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 17


BELANGENBEHARTIGING & LOBBY

HOE BEHARTIGT BOVAG DE BELANGEN VAN ZIJN LEDEN?

Lobbyen voor de franchisewet Belangenbehartiging voor leden is het dagelijkse werk van de BOVAG-lobbyisten. Soms moeten zij snel schakelen, zoals laatst toen door een tekort aan tachograafkaarten stilstand van duizenden vrachtauto’s dreigde. Maar vaker gaat het om grote dossiers waar resultaat soms lang op zich laat wachten. Voor de komst van de franchisewet bijvoorbeeld, moest er heel wat gelobbyd worden. Wat heeft de franchise­ lobby opgeleverd?

1

In het huidige regeerakkoord staat opgenomen dat er regelgeving moet komen voor een betere positie van franchisenemers ten opzichte van franchisegevers. Daar­ mee heeft BOVAG een sterke lobbybasis gerealiseerd.

2

Op aangeven van BOVAG hebben ook ruim twintig dealerverenigingen gereageerd op de marktconsultatie van het wetsvoorstel. Dat is niet alleen een mooie samenwerking van BOVAG met leden, maar dit heeft ook serieus impact.

3

Het nieuwe wetsvoorstel bevat een hoofdstuk waarin specifieke eisen worden gesteld aan de bijzondere franchiseovereenkomsten zoals BOVAG dat ook wenste.

4

Het wetsvoorstel gaat uit van een brede toepassing van het franchisebegrip. De aard van de overeenkomst is leidend, niet bijvoorbeeld de naamgeving. BOVAG heeft daar een flink punt van gemaakt. Met succes, want nu zijn ook dealercontracten inbegrepen.

5

Het wetsvoorstel zoals het bij de Raad van State ligt, is volledig van dwingend recht, dus niet slechts op enkele onderdelen zoals franchisegevers graag wilden.

Het wetsvoorstel ligt hiermee inhoudelijk in de lobby­lijn van BOVAG. Ook vanwege nog andere belangrijke bepalingen ligt er straks een wet die rekening houdt met de belangen van BOVAG-leden, denk maar aan een instemmingsrecht voor franchise­nemers bij belangrijke tussentijdse wijzigingen en bepalingen voor goodwill bij contractbeëindiging. Een mooi voorbeeld van de kracht van verenigd zijn.

18 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019

B

OVAG wil franchiseregelgeving waarin een franchisenemer een betere positie krijgt ten opzichte van een franchisegever. Dit moet leiden tot betere contracten die meer in balans zijn. Op dit moment zijn veel con­ tracten van BOVAG-leden te onevenwichtig en dat komt vooral door de combinatie van het vrije contractrecht en de afhankelijke positie van de franchisenemer. BOVAG lobbyt daarom al jaren voor evenwichtigere con­ tractafspraken tussen deze partijen, denk dan aan de relatie tussen importeurs en autoof truckdealers, die tussen formules en garagebedrijven óf pomphouders en olie­ maatschappijen. Omdat deze contracten in hun aard ook gewoon een franchisecontract zijn, heeft BOVAG vorig jaar sterker ingezet op de lobby voor specifieke regelgeving zoals dat ook bestaat voor bijvoorbeeld huur en agentuur. Dat betekent veel praten, cijfers verzamelen, bewijzen aanvoeren bij de amb­ tenaren en de minister, maar ook Kamerleden laten zien hoe de praktijk bij de BOVAG-leden is, zodat zij zelf de noodzaak van regelgeving kunnen inschatten. Daarin trok de vereni­ ging op met diverse andere brancheorgani­ saties voor bijvoorbeeld horeca en retail in het Franchisenemers Netwerk Nederland, omdat je samen nou eenmaal een sterker verhaal hebt. Het doel, de komst van een nationale franchisewet, is inmiddels in zicht.

Consultatie Er ligt een wetsvoorstel dat dit jaar nog aan de Tweede Kamer moet worden voorgelegd. Voordat het zover is, is er nog een zoge­ naamde marktconsultatie van het wetsvoor­ stel geweest. Deze peiling van de mening

van het publiek op het voorstel leverde 362 publieke reacties op (anonieme reacties niet meegerekend). Ook de BOVAG-lobbyisten hebben een reactie gegeven samen met maar liefst twintig dealerverenigingen. Het wets­ voorstel is op basis van deze reacties aan­ gepast en heeft ook al een akkoord gekregen van de Ministerraad. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State voor een (juridische) toets.

Twee jaar tot échte wet De volgende stap is dat de franchisewet als voorstel naar de Tweede Kamer gaat. Bij akkoord kan het door naar de Eerste Kamer. Wanneer die ook akkoord is, wordt de wet


Tekst: Danielle Rousselet Illustratie: Edith Buenen

Veel praten, cijfers verzamelen, bewijzen aanvoeren bij ambtenaren en Kamerleden laten zien hoe de praktijk bij de BOVAG-leden is

Wie vinden er allemaal wat van? Bij het tot stand komen van een wet zijn veel partijen betrokken. Bij de franchisewet had BOVAG in de lobby te maken met onderstaande partijen:

in principe van kracht. Het ministerie van Economische Zaken, de dossierhouder, heeft wel een overgangsperiode voorgesteld die ingaat na het definitieve akkoord op het wets­ voorstel. Het zal naar verwachting dan nog twee jaar duren voordat de regels écht als wet gelden. Het ministerie van Economische Zaken wil nog voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer met het wetsvoorstel. Voor de BOVAG-lobbyisten is het nu afwach­ ten en monitoren of er tussentijds niets meer aan het voorstel verandert, zodat de uit­ eindelijke wet zo goed mogelijk tegemoet komt aan de ideeën en wensen van BOVAG over evenwichtige contractafspraken.

1

4

Ministerie van Economische Zaken Onder aanvoering van Mona Keijzer schrijven ambtenaren van dit ministerie de wet.

2

5 6 7

3

8

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) Een coalitie van verschillende vertegenwoordigers van franchisenemers zoals: BOVAG, Vakcentrum, FANed en Fraudehelpdesk.

MKB Nederland BOVAG is lid van deze ondernemersvereniging, die de franchiselobby actief steunt.

VNO-NCW BOVAG is lid van deze grote ondernemersclub om onder andere tegenwicht te bieden aan grote franchisegevers zoals Ahold en Jumbo.

Ministerie van Veiligheid en Justitie Co-schrijver van de wet. De politiek Politieke partijen, Kamerleden en woordvoerders van Economische Zaken.

Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) Het collectief van de franchisegevers. Bepalende spelers hierin voor deze lobby zijn Ahold en Jumbo.

RAI Vereniging Vertegenwoordigt onder andere fabrikanten en importeurs van automerken en onderdelen.

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 19


PROFESSIONELE REINIGING ontworpen voor jouw werkplek

SANITAIR

MULTI-FUNCTIONEEL

KEUKEN

Meer geconcentreerd Gaat langer mee

BETAALBAAR GECONCENTREERD EFFICIENT VEILIG

VLOER

PRO

JOUW SHOWROOM ECONOMISCH EN ECOLOGISCH SCHOON?

-10%

*actie geldig tot 22/11/2019

KORTING OP HET HYGIËNE ASSORTIMENT VAN LYRECO MET PROMOCODE*

BOVAGSCHOON


BIJEENKOMST

EV Roadshow on tour Alles wat u moet weten als u met elektrische voertuigen aan de slag gaat, vertellen BOVAG, OOMT en Innovam tijdens de EV Roadshow die nu door het land trekt. Van de drijfveren van de fabrikanten tot de praktijk in de werkplaats, trainingen voor monteurs en de extra verkoopkansen met laadpalen; alles komt aan bod.

D

e komst van de elektrische auto heeft flinke invloed op de bedrijfsvoering: verkoop, techniek en omzet zullen ver­ anderen. “Je kunt deze marktontwik­ kelingen niet vroeg genoeg onderkennen. De impact is groot”, zegt Ruud Beukers, directeur van AutoNiveau, onderdeel van Innovam en spre­ ker tijdens de EV Roadshow. Renate Weggemans van BOVAG Autodealers, is een van de andere sprekers. Zij zal tijdens de roadshow dieper ingaan op de resultaten van het BOVAG-onderzoek naar het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs) auto op de werkplaats. “Er heerst nog altijd het idee dat EV een hobby is van fabrikanten. In de roadshow leggen we uit dat dit beeld niet klopt. Fabrikanten kunnen niet anders. Klimaatakkoord, CO2-reductie, ze moeten gewoon. Vanaf 2021 worden de autofabrikanten voor het eerst afge­ rekend op een teveel aan CO2-uitstoot, berekend op basis van gemiddelde uitstoot van hun verkopen in 2020. Zit dit boven de norm, dan kunnen de boetes in de honderden miljoenen euro’s lopen.

De elektrische auto drukt de norm. Vandaar dat er geen weg terug is”, aldus Weggemans.

Extra’s op EV Een van de conclusies uit het BOVAG-onderzoek is dat EV tot wel vijftig procent minder onderhoud vraagt. Dus moet je als ondernemer zoeken naar andere verdienmodellen en weten welke stappen je moet zetten. De roadshow geeft daarover veel praktische informatie. Zo gaat EV-expert Marina van Helvoort van E-Devision in op allerlei moge­ lijke extra diensten die je als bedrijf kunt bieden en op de vragen die je mag verwachten. Daarnaast laten professionele trainers met behulp van een elektrische auto zien wat werken aan EV inhoudt. Weggemans: “Daar moet nog veel gebeuren. Er wordt nog te vaak zonder voldoende kennis en veiligheidsmaatregelen gewerkt aan elektrische of hybride auto’s.” Ruud Beukers van Innovam zal mede daarom ingaan op de opleidingen en trainingen die er op dit gebied zijn. Hij zal ook vertellen over EDGe

Mobility (zie ook pagina 23), het nieuwe label dat klanten vertelt dat ze op het juiste adres zijn voor vakkundig onderhoud en reparatie aan hun elek­ trische auto. “Je moet als ondernemer niet alleen kunnen werken aan EV, je moet ook alles weten over laadpalen en mobiliteitsconcepten. Daarnaast kun je bijvoorbeeld zelf laadpalen verkopen en servicen. Dit en nog veel meer praktische zaken worden tijdens de EV Roadshow besproken, zodat je je als ondernemer beter kunt voorbereiden op EV”, zegt Beukers tot slot.

Locaties en kosten De EV Roadshows vinden plaats bij autobedrijven die al enige ervaring hebben met EV. Deelname aan de EV Roadshow kost € 35,- (exclusief btw) per persoon. De volgende shows worden gehouden op: dinsdag 5 november Renses GO! Green, Alkmaar woensdag 6 november AutoHaarhuis, Geesteren donderdag 14 november Beelen Mobility, Rotterdam  Er is maar een beperkt aantal plaatsen, dus meld u snel aan via mijn.bovag.nl/evroadshow.

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 21


Dé tool die u helpt met uw energiebesparende maatregelen. Als u zakelijk meer dan 50.000 kWh of 25.000m3 gas verbruikt per jaar, bent u wettelijk verplicht om alle energiebesparende maat­ regelen die u neemt te melden bij het meldportaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Uitzoeken welke maatregelen u moet nemen om energie te besparen is vaak tijdrovend en boven­ dien zijn de maatregelenlijsten vaak geschreven in ‘overheidstaal’. Het Milieubeheerprogramma van MKB­Nederland maakt het u als ondernemer een stuk makkelijker.

De voordelen op een rij:

Maakt ingewikkelde wet begrijpelijk. In het programma staan de maatregelenlijsten in begrijpelijke taal weergegeven. Zodat u begrijpt wat er van u wordt verwacht. Taken inplannen. In het programma kunt u aangeven welke energiebesparende maatregelen u al heeft genomen. En u kunt inplannen met welke maatregel u wanneer aan de slag gaat. Een goede stok achter de deur. Meer grip op de kosten. In het Milieubeheerprogramma wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn als u de aanpassing in eigen beheer uitvoert of deze uitbesteedt. Daarnaast geeft het programma inzicht in beschikbare subsidiemogelijkheden. Alle maatregelen in één overzicht. Met één druk op de knop print u een document uit waarin uw uitgevoerde energiebesparende maatregelen staan én uw geplande maatregelen. Handig voor als u controle krijgt van de Omgevingsdienst. Helpt bij het vinden van leveranciers. Per maatregel wordt direct zichtbaar bij welke leverancier u de werkzaamheden kunt uitbesteden of materiaal kunt aanschaffen.

In samenwerking met: branche­, beroeps­ en regionale organisaties, energieadviseurs, juristen en inkopers.

Een initiatief van: Meer weten of aan de slag? www.milieubeheerprogramma.nl


SALES & MARKETING

Alles rondom elektrisch rijden is nieuw voor de meeste consumenten

EDGe Mobility labelt EV-specialisten Met EDGe Mobility zet Innovam een nieuw label neer, waarmee autobedrijven zich bij de consument kunnen onderscheiden op het gebied van onderhoud en reparatie aan de elektrische of hybride auto. “En alles wat verder nog bij elektrisch rijden komt kijken.”

W

ie de naam EDGe Mobility aan de muur wil hangen, moet alles in huis hebben om de elektrische rijder te kunnen bedie­ nen. “Dat gaat verder dan alleen apparatuur en technische kennis. Er gaat veel veranderen en als autobedrijf moet je daar alle antwoorden op hebben. EDGe (wat staat voor Elec­ tric-Digital-Garage-experts, red.) Mobility is daarom niet alleen een mar­ ketinglabel, maar biedt ook opleiding en trainingen”, zegt Ruud Beukers, directeur van AutoNiveau, een onder Innovam-vlag varend opleidingsinstituut. “Alles rondom elektrisch rijden is nieuw voor de meeste consumenten. Wat is de actieradius? Waar kan ik laden met mijn specifieke auto? Ik heb een auto van de zaak, maar laadt thuis. Hoe krijg ik dit vergoed? Een klant zoekt ant­ woorden en een EDGe Mobility bedrijf kan die geven”, belooft Beukers.

Olieloos

vorig jaar verkocht en wat was hiervan het rendement? Trek dat van je winst af en stel je dan de vraag: besta ik dan nog? Olie zul je immers niet meer verkopen in een elektrische wereld. Daarna mag je je afvragen wat je moet doen om wél te blijven bestaan. Bijvoorbeeld door het aanbieden van extra (mobiliteits)diensten. Of het zelf verkopen van laadpalen en de installatie hiervan op je te nemen. Kennis over laadpalen is bovendien belangrijk. Stel dat een auto niet bijlaadt, dan kan dat zomaar aan de laadpaal liggen. Dan is het goed dat je daar service en onderhoud aan uitvoert”, meent Beukers. “Een loket voor alles rondom EV.” Dat je snel kunt starten met onderhoud aan elektrische auto's, is voor Beukers zo klaar als een klontje: “Met een redelijk kleine investering heb je alles wat je nodig hebt om veilig aan elektrische auto’s te kunnen werken. Voorop­ gesteld dat de kennis al in huis is. En met ons label EDGe Mobility aan de muur laat je aan de klant zien dat je er klaar voor bent.”

Dat de komst van EV het landschap gaat veranderen, dat is ondertussen bekend. Maar in hoeverre dit gaat gebeuren, moet de toekomst leren. Toch kun je volgens Beukers niet vroeg genoeg beginnen om je op de toekomst voor te bereiden. “Een standaard vraag is: hoeveel olie heb je

 Meer weten? Meer informatie vindt u op edgemobility.nl of bezoek een van de EV Roadshows waarmee BOVAG, OOMT en Innovam door het land trekken. Kijk op mijn.bovag.nl/evroadshow.

Alles rondom elektrisch rijden is nieuw voor de meeste consumenten

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 23


WERKGEVERSCHAP

PRATEN OVER VERANDERING HELPT WERKGEVER EN WERKNEMER BIJ DE UITDAGINGEN IN DE MOBILITEITSBRANCHE

Een goed gesprek Nu de mobiliteitswereld in rap tempo verandert, moeten bedrijven – en dus werkgever én werk­ nemer – meebewegen. Dat leidt misschien tot onzekerheid. Met elkaar in gesprek blijven over toekomstverwachtingen is daarom erg belangrijk. Maar hoe pak je dit aan?

W

ie werkzaam is in de mobiliteitsbranche kan niet om de verandering heen. Elektrificatie van het wagen­ park, digitalisering, andere behoeftes van klanten omtrent mobiliteit. Wie zijn vakliteratuur bijhoudt, vraagt zich terecht af in hoeverre al deze ontwikke­ lingen van invloed zijn op het bedrijf waar hij eigenaar van is of waar hij werkt. Op bedrijfsvoering en binnen functies, van direc­ teur en technicus tot verkoper en receptionist, zijn er aanpassingen nodig voor een gezonde toekomst van het bedrijf. De onzekerheid die dit oplevert, is voor een groot deel weg te nemen door met elkaar in gesprek te gaan. En vooral: te blijven. Klinkt eenvoudig, maar dat is het lang niet altijd. Coach Trudy Breugom, werkzaam vanuit BOVAG in het project OOMT Coaching, helpt dagelijks BOVAG-leden en hun medewerkers bij het gesprek over de toekomst. “Vaak weet men niet hoe je zo'n gesprek begint of het ontbreekt aan tijd. De meeste mensen in de mobiliteits­ branche zijn doeners, geen praters”, aldus Breugom. Een uitspraak die overigens wordt gestaafd door een recent experiment over Sociale Innovatie, in opdracht van BOVAG. Waarover meer te lezen is in deze BOVAGkrant.

Echt luisteren Met een gespecialiseerde coach kan een gespreksproces tussen werkgever en werknemer makkelijker verlopen, zéker als die coach bekend is met de uitdagingen in de mobiliteitsbranche. Vanuit OOMT wordt coaching aangeboden als een dienst die kosteloos is voor bedrijven die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewieler­ 24 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019

bedrijf (MvT) en afdragen aan OOMT. “Maar je kunt het ook eerst zelf pro­beren. Het verschilt niet zoveel met bijvoorbeeld de eindejaars- en functioneringsgesprekken. Als je die goed aanpakt, dan maak je op tijd een afspraak en geef je je werknemers het onderwerp van gesprek alvast mee zodat deze zich kunnen voorbereiden. Dat geldt ook voor een gesprek over de toekomstvisie van het bedrijf. Vraag je mensen hoe zij denken over hun positie bij de veranderingen die gaan komen. Laat zien dat je benieuwd bent naar hun mening hierover. Dat houdt wel in dat je naar ze luistert. Echt luistert. Wees duidelijk en geef complimenten voor elk voorstel. Het gaat tenslotte om betrokken­­ heid. Als iets om de een of andere reden niet uitvoerbaar is, dan moet dit gezegd worden. Duidelijkheid is erg belangrijk. Neem vooral de tijd en evalueer de gesprekken na een tijdje”, zegt Breugom.

Binding Wat je volgens de coach wilt bereiken, is binding met het bedrijf. “Er is bij werkgevers altijd een angst dat mensen weggaan. Zeker in deze tijd waarin goed personeel schaars is. Dan moet je je als werk­ gever afvragen wat je kunt doen om je mensen met plezier te laten werken. Regelmatig met elkaar om tafel zitten, is daar een goede methode voor. Zo krijg je je mensen in beweging om veranderingen


Tekst: Mark Litjens

Mensen in de mobiliteitsbranche zijn doeners, geen praters

bij te houden. Als mensen merken dat hun bijdrage meehelpt aan het voortbestaan van het bedrijf, is er vaak ruimte voor die extra inzet. Bijvoorbeeld wél die opleiding volgen om bij te blijven. Ook omdat het om je eigen baan gaat. Op dit gebied kunnen wij als coaches meerwaarde leveren”, weet Breugom uit eigen ervaring.

Bedrijfsvisie De coach stipt wel aan dat als je met elkaar in gesprek gaat of een coach laat komen, het belangrijk is om van tevoren te bepa­ len waar je met je bedrijf naartoe wil in deze snel veranderende tijden. Kun je nieuwe diensten aanbieden? Wat betekent dit laat­ ste voor bepaalde functies binnen het bedrijf? Moeten die mensen bijscholen? En zo ja, op welk niveau? Vaak is er bij de directie wel een visie op de toekomstige bedrijfsontwikkeling, maar wordt deze niet of onvoldoende gedeeld met de werknemers. “Het valt mij iedere keer weer op hoe goed de mensen op de vloer weten wat er moet gebeuren. Maar omdat er niet wordt overlegd, gaat het werk gewoon door. Neem de tijd en luister naar je mensen. Geef ze als werkgever duidelijkheid over de bedrijfsvisie. Of stel deze samen vast. Maak je mensen betrokken”, aldus het slotadvies van Breugom.

BOVAG-coaches Coaches zijn kosteloos voor bedrijven die vallen onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf (MvT) en dus afdragen aan OOMT. Coaching is zowel beschikbaar voor werkgever/ondernemer als voor werknemers. Coaches kunnen (groeps)gesprek-

ken begeleiden over veranderingsprocessen, maar ook individuele eindejaars- of functioneringsgesprekken. Wilt u gebruik maken van een coach, neem dan vrijblijvend contact op. Meer informatie op mijn.bovag.nl/coaching.

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 25


EVENEMENTEN

BOVAG-agenda Oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5 november

13 november

29

en 30 oktober Opleiding G607 gaskeuring (Bunnik) Kampeerders worden in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk in toenemende mate geconfronteerd met campinghouders die een G607-keurmerk op het kampeermiddel verplicht stellen. BOVAG en Gimeg organiseren daarom een opleiding G607 gaskeuring, zodat uw caravanen/of camperbedrijf deze klanten kan bedienen.

5

november Roadshow Impact Elektrisch Vervoer (Alkmaar) De elektrische auto is in rap tempo de benzine- en dieselauto uit het straatbeeld aan het verdringen. En dat heeft gevolgen voor u als ondernemer. BOVAG, OOMT en Innovam bunde­ len hun krachten om u te helpen bij de komst van een meer elektrisch aangedreven wagenpark. Tijdens de EV-roadshows wordt u bijgepraat over wat de komst van elektrisch vervoer (EV) betekent voor uw sales, techniek en bedrijfsvoering.

6

november Roadshow Impact Elektrisch Vervoer (Geesteren) De elektrische auto is in rap tempo de benzine- en dieselauto uit het straatbeeld aan het verdringen. En dat heeft gevolgen voor u als ondernemer. BOVAG, OOMT en Innovam bunde­

len hun krachten om u te helpen bij de komst van een meer elektrisch aangedreven wagenpark. Tijdens de EV-roadshows wordt u bijgepraat over wat de komst van elektrisch vervoer (EV) betekent voor uw sales, techniek en bedrijfsvoering.

6

en 7 november Ledenreis naar EICMA (Milaan) EICMA is dé Europese tweewielerbeurs in Milaan waar je de nieuwste introducties op het gebied van motoren, (motor)scooters, kleding, accessoires en e-bikes vindt. Een mooie gelegenheid om eens buiten de eigen landgrenzen te kijken naar de nieuwste technologieën én om uw (internationale) netwerk te vergroten. november Kennissessie ‘Stoppen of doorgaan?’ (Dodewaard) Veel ondernemers worstelen met vragen rond de voortzetting van hun bedrijf. Daarom organiseert BOVAG een reeks kennissessies waarin de belangrijkste punten van bedrijfsverkoop en bedrijfsbeëindiging aan bod komen. Tijdens de sessies komen zowel de theo­ rie als de praktijk rondom deze thema’s aan bod.

13

14

november Roadshow Impact Elektrisch Vervoer (Rotterdam) De elektrische auto is in rap tempo de benzine- en dieselauto uit het straatbeeld aan het verdringen. En dat heeft gevolgen voor u als ondernemer. BOVAG, OOMT en Innovam bunde­ len hun krachten om u te helpen bij de komst van een meer elektrisch aangedreven wagenpark. Tijdens de EV-roadshows wordt u bijgepraat over wat de komst van elektrisch vervoer (EV) betekent voor uw sales, techniek en bedrijfsvoering.

25

november BOVAG en KCI Jaarcongres (Bunnik) Ter afsluiting van het kampeerseizoen organiseren BOVAG en KCI als vanouds in novem­ ber een gezamenlijk congres. Tijdens deze branche­dag markeren we samen de Seizoens­ afsluiting, daarbij is er volop ruimte voor gezelligheid. Ook blikken we op een verrassende manier terug op het achterliggende jaar en natuurlijk krijgt u een update over belangrijke projecten. Kijk op mijn.bovag.nl/jaarcongresccb2019.

 Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op mijn.bovag.nl/evenementen.

Vergaderen bij BOVAG

Handige websites

Van kleine besloten bijeenkomsten tot grote presentaties of congressen. Iedereen is welkom om te vergaderen in het BOVAGhuis in Bunnik.

 mijn.bovag.nl Laatste branchenieuws, achtergrondinformatie in dossiers, praktische tools en hulpmiddelen.

C entraal in Nederland Z alen voor 4 tot 250 personen G ezonde, verse en ambachtelijke maaltijden uit de BOVAGkeuken R uim atrium biedt ruimte voor uw event of afterparty R uime, eigen parkeergelegenheid Nieuwsgierig? Doe de virtuele tour door het BOVAGhuis op www.bovag.nl/vergaderen. Daar vindt u ook informatie over zalen, catering en tarieven. Reserveren kan via de site, maar ook via (030) 65 95 212 of vergaderen@bovag.nl.

26 BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019

25 november

 mijn.bovag.nl/ledenadvies Advies over cao en personeel, juridische zaken, arbo en veiligheid, milieuzaken en fiscale zaken.  bovagkrant.nl Alle edities online teruglezen, plus informatie voor adverteerders.  bovag.nl Informatie voor consumenten, inclusief zoekmachine waarin alle BOVAG-leden terug te vinden zijn.  bovag.nl/vergaderen Met 4 tot 250 personen voordelig vergaderen in het BOVAGhuis, op een centrale locatie in het land.


SERVICE Het BOVAG-verenigingsbestuur Derk de Haas waarnemend voorzitter verenigingsbestuur@bovag.nl

Peter Niesink algemeen directeur, bestuurslid peterniesink@bovag.nl

George Seitzinger penningmeester verenigingsbestuur@bovag.nl

Francien van der Wal financieel directeur, bestuurslid francienvanderwal@bovag.nl

Peter de Rooy bestuurslid verenigingsbestuur@bovag.nl

Hans Bresser directeur strategie & inno­ vatie, bestuursadviseur hansbresser@bovag.nl

Timon Rutten bestuurslid verenigingsbestuur@bovag.nl

Arthur van Engelen (oost) arthurvanengelen@bovag.nl T 06 82 50 99 57 Autodealers en Schadeherstelbedrijven gelieerd aan dealer(holding)

René Lamers (oost) renelamers@bovag.nl T 06 20 44 11 67 Jan Pieter van der Meulen (west) janpietervandermeulen@bovag.nl T 06 22 55 57 58 Levien Meiresonne (noord) levienmeiresonne@bovag.nl T 06 20 58 04 89

Fietsbedrijven en Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven

Geert Brummelhuis E geertbrummelhuis@bovag.nl T (030) 659 52 42 Tankstations en Autowas- & Poetsbedrijven

Christa Grootveld E christagrootveld@bovag.nl T (030) 659 53 45 Truckdealers en Truck& Trailerbedrijven

Erik Stern E erikstern@bovag.nl T (030) 659 52 16

Aad Verkade E aadverkade@bovag.nl T (030) 659 53 02 Schadeherstelbedrijven en Ruitschadeherstelbedrijven

Marjolijn Spoorenberg E marjolijnspoorenberg@bovag.nl T (030) 659 52 34 Onafhankelijke Autobedrijven en Schadeherstelbedrijven niet gelieerd aan dealer(holding)

Frans Bastiaansen (west) fransbastiaansen@bovag.nl T 06 51 35 50 57

Autodealers

Verhuur- & Deelautobedrijven

Accountadviseurs Algemeen

Afdelingen

Jos Overmars (noordoost) josovermars@bovag.nl T 06 22 19 62 35 Stefan Niesink (midden) stefanniesink@bovag.nl T 06 13 98 46 33 Maarten van Hoof (zuidoost) maartenvanhoof@bovag.nl T 06 22 39 14 32

Onafhankelijke Autobedrijven, Dutch Car Restorers en Autogroothandelaren

Frank Ruygrok E frankruygrok@bovag.nl T (030) 659 53 52 BOVAG-coaches

Linda Bergstra E lindabergstra@bovag.nl T 06 41 09 68 39

Hans Joosten E hansjoosten@bovag.nl T (030) 659 54 86 Caravan- & Camperbedrijven en Aanhangwagenbedrijven

Trudy van Breugom E trudybreugom@bovag.nl T 06 17 35 69 81

Maarten Mastop E maartenmastop@bovag.nl T (030) 659 52 30

Remko van Eindhoven E remkovaneindhoven@bovag.nl T 06 22 40 23 29

Rijscholen Remco van Rijn (zuidwest) remcovanrijn@bovag.nl T 06 20 05 32 50 Joyce Schipper joyceschipper@bovag.nl T 06 83 18 41 25

Edmay van der Lely E edmayvanderlely@bovag.nl T 06 18 47 90 01

Vacature E rijscholen@bovag.nl

Renate van Rijnsoever E renatevanrijnsoever@bovag.nl T 06 21 93 79 09

Revisiebedrijven Hannie Tak E hannietak@bovag.nl T (030) 659 52 27

Jolanda Verwoert E jolandaverwoert@bovag.nl T 06 22 40 23 29

Colofon 25 oktober 2019, jaargang 25, nr. 10 De BOVAGkrant is het officiële leden­magazine van BOVAG en verschijnt 11 keer per jaar. UITGEVER BOVAG, Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik. Postbus 1100, 3980 DC Bunnik Tel. (030) 65 95 211 I: www.bovagkrant.nl HOOFDREDACTIE Elvira Spoelstra E: elviraspoelstra@bovag.nl REDACTIE Linda in ’t Hout, Danielle Rousselet E: redactie@bovag.nl TRAFFIC Carolien van Rheenen E: traffic@bovagkrant.nl PROJECTBEGELEIDING & VORMGEVING Clog-Work.com; Martijn Ubink ADVERTENTIES Informatie over verschijningsdata, plaatsing en tarieven van advertenties op www.bovagkrant.nl. Mail: sales@bovagkrant.nl DRUK Drukkerij Zalsman, Zwolle ABONNEMENTEN Opgave, adres­wijzigingen en vragen: Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel. (025) 125 79 24 E: klantenservice@aboland.nl I: www.aboland.nl

Abonnementsprijs: € 112,00 per jaar excl. btw. (Losse nummers op aanvraag.) BOVAGKRANT niet ontvangen? Mail naar traffic@bovagkrant.nl MEDEWERKERS AAN DEZE UITGAVE Peter Arno Broer, Edith Buenen, Mark Litjens, Martijn Louws, Geerke Vermeulen, Paul de Waal, Adobe Stock, BOVAG-archief. De redactie van BOVAG is bij de samen­stelling van deze uitgave zorgvuldig te werk gegaan. Ondanks dat kan het toch mogelijk zijn dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. BOVAG stelt het op prijs om daarvan op de hoogte te worden gesteld. Hergebruik van artikelen uit de BOVAG­ krant is toegestaan, mits BOVAG daarvoor vooraf toestemming heeft ge­geven. Op sommige artikelen en beelden rust copyright. BOVAG kan (tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van BOVAG of haar medewerkers) geen aansprakelijk­ heid aanvaarden voor moge­lijke gevolgen die zouden kunnen voort­vloeien uit het (her)gebruik van de in deze uit­gave opgenomen informatie.

BOVAG-dochters BOVAG werkt nauw samen met een aantal dochters, op het gebied van verzeke­ringen, onderwijs en data.

Bovemij Takenhofplein 2 6538 SZ Nijmegen T: (024) 751 21 31 E: info@bovemij.nl I: www.bovemij.nl

Innovam Structuurbaan 2 en 19 3439 MB Nieuwegein T: (030) 608 77 22 E: info@innovam.nl I: www.innovam.nl

RDC Groep De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam T: (020) 549 71 71 E: servicedesk@rdc.nl I: www.rdc.nl

BOVAGkrant NUMMER 10 / OK TOBER 2019 27


Wij helpen mobiliteitsbedrijven succesvol ondernemen

Van autobedrijf tot benzinepomp en van rijschool tot fietsenwinkel. Weten wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Kijk op bovemij.nl