Page 1

11–12 / 2013

STOCKHOLM v čase vánočním at Christmas time в предрождественские дни

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр

| www.czechairlines.com |


SPACE TO CREATE

Natural light

To craft the perfect supply chain is as much art as it is science.

From 3 000 to 20 000 m2

The CTPark Network, with over 40 strategic locations in

Concrete Frame

13.5m

Natural light

5t

m2

the Czech Republic and CEE, provides premium logistics & warehousing space ideally suited for cross-border retail, automotive, and e-commerce distribution. Contact us today to find the right space to create your next masterpiece. 10.5m

Natural light

3t

m2

Czech Republic’s largest network of premium business parks.

Drawings are based on line weight,

CTPark.eu | CTP.eu | +420 565 535 565


| O bsah | C ont e nt | содер ж ание

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

14

8 Navigátor | Navigator | Навигатор 14 Rozhovor | Interview | Интервью

Jakub Petřina – Založit novou banku je jednodušší než měnit starou | Jakub Petřina – Setting up a new bank is easier than changing an old one | Jakub Petřina – Основать новый банк проще, чем трансформировать старый 28 Destinace | Destination | Дестинация

Stockholm – v čase vánočním | Stockholm – at Christmas time | Stockholm – в предрождественские дни 38 Téma | Topic | тема

28

Na výlet pod střechu | Tips for indoor trips | Поход туда, где тепло и сухо 46 Destinace | Destination | Дестинация

Guam – perla Pacifiku | Guam – Pearl of the Pacific | Гуам – жемчужина Тихого океана

66 Životní styl | Life style | Стиль жизни

74 Střípky | News | Мозаика

SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

80 OK Plus

81 Užitečné informace | Useful information | Полезная информация

82 Na palubě | On board | на борту

84 Mapy | Maps | карты

86 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

88 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

46

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Nová, Jiří Marek, Irena Valentová, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 11. 2013. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


MERCURY Jewellery Boutique Pařížská 30, Prague, 110 00, Hotel InterContinental, Tel.: +420 296 631 197

MERCURY Jewellery Boutique Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1, Duty Free - Gate A, Tel.: +420 734 853 521

MERCURY Jewellery Boutique Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1, Duty Free - Gate B, Tel.: +420 734 853 522


| n a v i g á t o r | n av i g ator | Н а в и г а т о р

Pólo v paláci Polo in the Palace Поло во дворце  Okolo sportu králů, póla, se vždycky točily společenská smetánka, móda a luxusní životní styl. To vše bude k vidění i na dalším ze série závodů City Polo konaném v Emirates Palace v Abú Dhabi. Na pěstěných trávnících nejluxusnějšího hotelu světa se 22. a 23. listopadu rozkmitají kopyta koní a pálky předních světových hráčů. Více na www.citypoloseries.com. S Českými aeroliniemi do Abú Dhabi až 4x týdně.   Polo, the sport of kings, has always been linked to high society, fashion and luxury. The next in the series of the City Polo games takes place in Emirates Palace in Abu Dhabi and will be no exception. The well-kept lawn of the most luxurious hotel in the world will host a display of swinging bats and fast horses ridden by the world’s leading players. For more information go to www.citypoloseries.com. Czech Airlines operate up to 4 flights to Abu Dhabi per week.   Бок о бок с поло, спортом королей, всегда были сливки общества, мода и роскошный образ жизни. Всё это можно будет увидеть и на новом состязании «City Polo», которое пройдёт в «Эмирейтс Палас» в Абу-Даби. 22-23 ноября на ухоженных газонах самого шикарного отеля в мире замелькают конские копыта и клюшки выдающихся игроков. Подробности на сайте www.citypoloseries.com. Czech Airlines совершают рейсы в Абу-Даби до четырех раз в неделю.

Hvězdy barokní opery v Praze Baroque Opera Stars in Prague Звёзды барочной оперы в Праге   Druhý ročník cyklu Hvězdy barokní opery navazuje na úspěšný loňský úvod do světa opery minulých století. Již 17. prosince zde zazní jedno z nejproslulejších děl G. F. Händela – oratorium Mesiáš HWV 56 v provedení Collegia 1704 pod taktovkou dirigenta Václava Lukse. Na tento vánoční koncert naváže v únoru Raffaella Milanesi recitálem Mezi snem a realitou. Více na www.collegium1704.com.   The second year of the cycle Baroque Opera Stars is a follow-up to the last year’s successful introduction to the world of early opera. On 17 December Collegium 1704, conducted by Václav Luks, will play one of the most famous pieces by Händel, the Messiah Oratorio HWV 56. After this Christmas concert the series will continue in February with Raffaella Milanesi’s recital Between Dream and Reality. For more information visit www.collegium1704.com.   Второй год цикла «Звёзды барочной оперы» опирается на прошлогодний успех экскурсии в мир оперы прошлых веков. Уже 17 декабря прозвучит одно из самых знаменитых творений Генделя – оратория «Мессия» (HWV 56) в исполнении оркестра «Коллегиум 1704» под руководством дирижёра Вацлава Лукса. В унисон с этим предрождественским концертом в феврале пройдёт сольное выступление Рафаэллы Миланези «Между мечтой и реальностью». Подробности на сайте www.collegium1704.com.

© Slavomír Kubeš / MAFRA / Profimedia.cz

6


YOU GIVE YOUR LIFE TO YOUR WORK

| NOW IT’S T I ME FOR YOU |

Čapí hnízdo is a romantic resort where you can finally unwind. No meetings stretching endlessly into the wee hours, just peaceful evenings by the fire with a glass of cognac. No tasks to delegate, just the pleasant problem of deciding what to do for yourself tomorrow. You have so many options, from wellness to tennis, golf, fishing or gourmet dining. And all this with the cheerful assistance of our professional staff, who will do everything possible to make you feel at home.

F O R R E S E R VAT I O N S CALL +420 317 716 211 OR VISIT W W W. C A P I H N I Z D O . C Z


| n a v i g á t o r | n av i g ator | Н а в и г а т о р

Petrohradská Noc reklamožroutů Night of the Ad Eaters in Saint Petersburg Петербургская «Ночь пожирателей рекламы»   Nejlepší reklamní spoty z celého světa se budou 13. prosince promítat v Petrohradě v rámci pětihodinové show, která bude o to velkolepější, že tato akce slaví letos v Rusku dvacáté výročí. Připomenete si své oblíbené reklamy, poklábosíte s podobnými nadšenci i s profesionály, kteří ty nejlepší spoty natočili. Více na www.adshow.ru. S Českými aeroliniemi do Petrohradu až 2x denně.   On 13 December the best commercials from all over the world will be screened at a five-hour show in St Petersburg. This year will be even more special as the event is celebrating its 20th anniversary in Russia. Come and remember your favourite commercials, chat with fellow fans or meet the creative behind the best ads. More at www.adshow.ru. Czech Airlines operates up to 2 flights to St Petersburg per day.   Самые лучшие рекламные ролики со всего мира будут показаны 13 декабря в Санкт-Петербурге на пятичасовом шоу, которое будет особенно великолепно, ведь в этом году проект отпразднует свою двадцатую годовщину в России. Вы вспомните свои любимые рекламы, поболтаете с такими же любителями, как вы, и с профессионалами, снявшими эти лучшие ролики. Подробности на сайте www.adshow.ru. Czech Airlines летают в Санкт-Петербург до 2-х раз в день.

Setkání designu a originality v Curychu Design meets originality in Zurich Цюрихская встреча дизайна и оригинальности   Na Blickfangu, mezinárodním veletrhu designového nábytku, módy a bižuterie, z údivu jen tak nevyjdete. Nezávislí návrháři z různých koutů světa osobně prezentují svoji unikátní tvorbu. Vše je samozřejmě možné zakoupit, a tak se k vám od 22. do 24. listopadu mohou dostat jedinečné designové kousky. Více na www.blickfang.com. S Českými aeroliniemi do Curychu až 7x týdně.   Blickfang, the international trade fair of designer furniture, fashion and jewellery, will amaze you. Independent designers from all parts of the world come to personally present their unique work. Naturally, everything can be bought, which makes 22–24 November the best time to get some original designer pieces. More at www.blickfang.com. Czech Airlines flies to Zurich up to 7 times per week.   На «Бликфанге», международной ярмарке дизайнерской мебели, моды и бижутерии, вам будет непросто оправиться от удивления. Независимые дизайнеры из разных уголков мира лично представят недюжинные плоды своего творчества. Всё это, разумеется, можно будет приобрести, так что с 22 по 24 ноября к вам в дом могут попасть эксклюзивные дизайнерские экземпляры. Подробности на сайте www.blickfang.com. Czech Airlines летают в Цюрих до семи раз в неделю. 8


| n a v i g á t o r | n av i g ator | Н а в и г а т о р

Milánský Whisky festival Milan Whiskey Festival Миланский фестиваль виски  Od 9. do 10. listopadu budou v hotelu Marriott v Miláně k ochutnání labely mnoha vystavovatelů, kteří jsou přesvědčeni o jedinečnosti právě té své whisky. Na vás už pak bude jen užít si nádech luxusu, ochutnat co nejvíc vzorků zlatavého moku a vybrat z mnoha různých vzácných značek svého favorita. Více na www.whiskyfestival.it. S Českými aeroliniemi do Milána až 15x týdně.   Between 9 and 10 November, the Marriott hotel in Milan will be a showcase for whisky. You are welcome to come and enjoy the refined atmosphere, taste as many samples of the golden drink as possible, and choose your favourite among the many rare brands. More at www.whiskyfestival.it. Czech Airlines flies to Milan up to 15 times per week.   С 9 по 10 ноября в гостинице Mariott в Милане будет можно попробовать марки многих участников выставки, убежденных в уникальности именно их виски. Вам останется только насладиться дыханием роскоши, попробовать как можно больше образцов золотистого мока и выбрать из многих редких марок своего фаворита. Подробности на сайте www.whiskyfestival.it. České aerolinie летают в Милан до 15 раз в неделю. inzerce

PRVNÍ POMOC V MOBILU APLIKACE ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Víte, jak pomoci svým blízkým při zástavě srdce nebo při běžné nehodě? Máte chytrý telefon? Stáhněte si do něj zdarma naši novou aplikacia budete mít návod na záchranu lidského života vždy po ruce!

jednoduchá zdarma interaktivní

RVEN ČE

ŘÍ Ž ÝK

ČESKÝ

může zachránit lidský život Aplikace je v češtině a plně přizpůsobena českým podmínkám pro telefony s OS Android a Apple iOS. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout zde:


| n a v i g á t o r | n av i g ator | Н а в и г а т о р

Týden ruského filmu v Paříži Russian Film Week in Paris Неделя российского кино в Париже   Pařížské kino l’Arlequin vzdá ve dnech od 13. do 19. listopadu hold ruské kinematografii: od klasiky až po naprosté novinky. Kromě premiérových filmů bude ke zhlédnutí také to nejlepší z loňského ročníku. Tento filmový festival si našel své pevné místo v místním kulturním kalendáři a od roku 2002 je významnou akcí pro všechny milovníky filmového umění. Více na www.cinema-russe-paris.com. S Českými aeroliniemi do Paříže až 6x denně.   Between 13 and 19 November, L’Arlequin cinema in Paris will pay tribute to Russian cinematography, from classics to the latest movies. In addition to various premieres, the festival showcases the best from the previous year. Launched in 2002, the film festival has since established its place in the Parisian cultural agenda and became a must-see event for all film buffs. More at www.cinema-russe-paris.com. Czech Airlines flies to Paris up to 6 times per week.   Парижский кинотеатр «Арлекин» (l’Arlequin) с 13 по 19 ноября воздаст честь российской кинематографии, охватив как классику, так и самые горячие новинки. Помимо премьер, здесь представят всё самое лучшее из показанного в прошлом году. Этот кинофестиваль занимает прочную позицию в местном календаре культурных событий уже с 2002 года и стал значимым явлением для всех любителей киноискусства. Подробности на сайте www.cinema-russe-paris.com. Czech Airlines летают в Париж до шести раз в день.

Kulinářský zážitek v restauraci Dinitz Culinary experience at Dinitz Гастрономические удовольствия в ресторане «Dinitz»   Při procházkách pražskou židovskou čtvrtí můžete objevit skrytý poklad, který byste si neměli nechat ujít. Je to restaurace Dinitz. Tato košer restaurace již několik let patří k nejoblíbenějším cílům židovských i nežidovských návštěvníků, které sem přivádí především pestrý výběr mezinárodních pokrmů připravovaných z košer surovin dle židovských receptur. Více informací na www.dinitz.cz.   While strolling in the famous Jewish Quarter in Old Prague, you can find a hidden gem of a restaurant: Dinitz. This kosher restaurant has been a favourite among Jewish and non-Jewish visitors alike for several years now, as it takes you on a colourful culinary journey through typical ethnic Jewish cuisine. More at www.dinitz.cz.   Гуляя по Йозефову, знаменитому еврейскому кварталу Старой Праги, знайте: в нём скрыта настоящая драгоценность, пропустить которую было бы обидно. Это «Dinitz». Уже несколько лет этот кошерный ресторан является фаворитом – и среди евреев, и среди неевреев. Он отправит вас в яркое кулинарное путешествие по характерным блюдам самобытной еврейской кухни. Подробности на сайте www.dinitz.cz.

10


| n a v i g á t o r | n av i g ator | Н а в и г а т о р

Karlův most na Letišti Václava Havla Charles Bridge at Václav Havel Airport Карлов мост в аэропорту имени Вацлава Гавела   Zmenšená plastika Karlova mostu léta reprezentovala Prahu na největších světových veletrzích cestovního ruchu a vedle zasloužené pozornosti návštěvníků získala i řadu prestižních ocenění. Od září je k vidění na Letišti Václava Havla Praha, instalaci plastiky v tranzitním prostoru zajistila ve spolupráci s letištěm Pražská informační služba. Cestující přestupující na další spoje si tak budou moci jednu z nejznámějších českých památek prohlédnout a vyfotografovat alespoň jako zmenšený model.   A scale model of Charles Bridge has long represented Prague at the most important world tourism fairs and has won many prestigious prizes as well as the deserved admiration of visitors. From September onwards you can see it at Václav Havel Airport. The model has been installed there in cooperation with Prague Information Services. Passengers changing flights in Prague will be able to see and photograph one of the most famous Czech monuments, at least as a scale model.   Уменьшенная копия Карлова моста годами являлась представителем Праги на крупнейших туристических выставках по всему миру, получая как заслуженное внимание посетителей, так и ряд престижных наград. С сентября её можно увидеть в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела: при сотрудничестве с аэропортом она была установлена Пражской информационной службой в транзитной зоне. Таким образом, пересаживаясь на другие рейсы, пассажиры смогут рассмотреть и сфотографировать одну из самых знаменитых достопримечательностей Чехии, пусть даже в уменьшенном варианте.

5 5 LET LET

ZÁRUKA ZÁRUKA

do 100 do000 100km 000 km

inzerce


| n a v i g á t o r | n av i g ator | Н а в и г а т о р

Chryzantémové císařství Chrysanthemum empire Империя хризантем   Již od dvanáctého století je chryzantéma znakem japonských císařů. Není tedy divu, že v Tokiu můžete v průběhu listopadu navštívit chryzantémovou výstavu v parku Hibiya nebo Bunkyo festival, který se koná v chrámu Jušima Tenjin. Více informací na www.gotokyo.org. S Českými aeroliniemi do Tokia až 7x týdně, ve spolupráci s Korean Air.   Ever since the 12th century, the chrysanthemum has been the flower of Japanese emperors. That is why throughout November Tokyo hosts a chrysanthemum exhibition in Hibiya Park and the Bunkyo Festival, which takes place in Yushima Tenjin temple. More at www.gotokyo.org. Czech Airlines flies to Tokyo up to 7 times per week in cooperation with Korean Air.   Уже с XII века хризантема является эмблемой японских императоров. Поэтому неудивительно, что на протяжении всего ноября в Токио проходит Выставка хризантем в парке Хибия (Hibiya), а также Фестиваль хризантем в Бункё (Bunkyo festival), которым можно будет насладиться в храме Юсима Тэндзин (Yushima Tenjin). Подробности на сайте www. gotokyo.org. Самолёты компании «Czech Airlines» выполняют рейсы в Токио до семи раз в неделю, при сотрудничестве с «Korean Air». inzerce

NE J V Ě T ŠÍ S V Ě T E L N Á ROCKO VÁ S HO W P OP R V É V ČR

KO VÍCE INFORMACÍ:

WWW.TRANS-SIBERIAN-ORCHESTRA.CZ

VSTUPENKY:

M N T RU 0 E C É SOV 20: 0 NGRE


KONÁ SE Sport 1. prosince – Swim for Life, charitativní plavecký maraton proti AIDS, Brusel Hudba 22. listopadu – Nick Cave & The Bad Seeds, koncert, Praha Kultura 1.–3. listopadu – Art Futura, umělecká výstava o budoucnosti webu, Barcelona, Španělsko 15.–18. listopadu – Paris Photo, fotografická výstava, Paříž Ostatní 14.–24. listopadu – Flanders Taste Week, kulinární festival, Brusel

WHAT’S ON dinitz inzerce 90x80 05062013.indd 2

7.6.2013 15:49:33

Sport 1 December – Swim for Life, fund-raising swimming marathon for AIDS research, Brussels Music 22 November – Nick Cave & The Bad Seeds, concert, Prague Culture 1–3 November – Art Futura, festival of digital culture and creativity, Barcelona, Spain 15–18 November – Paris Photo, photo show and exhibition, Paris Miscellaneous 14–24 November – Flanders Taste Week, culinary festival, Brussels

проводится

SAVE THE DATE

Спорт 1 декабря – Swim for Life, благотворительный марафонский заплыв против СПИДа, Брюссель Музыка 22 ноября – Ник Кейв & The Bad Seeds, концерт, Прага Культура 1-3 ноября – Art Futura, художественная выставка о будущем Интернета, Барселона, Испания 15-18 ноября – Paris photo, фотошоу и выставка, Париж

EXHIBITION AND AUCTION OF DOLLS MADE BY CZECH CELEBRITIES Tuesday November 26th at 7 PM Czech Museum of Music, Karmelitská 2/4, Prague 1 Dolls prepared by: Dagmar Havlová, Tereza Herz, Jan Hřebejk, Bára Nesvadbová, Liběna Rochová, Valérie Zawadská and others Presented by: Karel Voříšek

Performace by: Portless

Другое 14-24 ноября – Flanders Taste Week, кулинарный фестиваль, Брюссель

13

pozvanka_90x80.indd 1

16.10.13 19:11


Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

Jakub Petřina Založit novou banku je jednodušší než měnit starou Setting up a new bank is easier than changing an old one Основать новый банк проще, чем трансформировать старый


| Rozhovor | interview | интервью Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

Je mužem, který stojí za imagí nejúspěšnější malé banky na českém trhu. Mnoho jeho názorů by se ale dalo aplikovat na služby obecně. He is the man behind the image of the most successful small bank on the Czech market. Many of his opinions are relevant to services in general. Интервью с человеком, которому самый успешный на чешском рынке маленький банк обязан своим имиджем. Многие его суждения легко переносятся на сферу обслуживания в целом.


| Rozhovor | interview | интервью

Jakub Petřina (38 let) V marketingu pracuje téměř dvacet let. Působil ve společnostech Pražské pivovary, Oskar Mobil (dnešní Vodafone) nebo v cestovní kanceláři Fischer. V roce 2005 přišel do skupiny PPF, kde se stal marketingovým ředitelem společnosti Home Credit pro Česko a Slovensko. Od roku 2011 je marketingovým ředitelem společnosti Air Bank. Je ženatý a má dvě děti. Hraje tenis, fotbal a golf, je fanouškem NHL.

Na svém profilu na stránkách Air Bank píšete, že se dobře bavíte skoro všude, ať už jste se ženou, dětmi, kamarády, doma nebo v práci. Čím jste se bavil dnes? Dnes jsem absolvoval tříhodinovou poradu s kolegy, kde jsem se sice bavil, ale nebyla to taková legrace jako včerejší workshop, který plynule přešel do posezení u piva. Ani jsem si nestačil všimnout, kdy se ten přechod uskutečnil. Běžnému smrtelníkovi může vůbec vaše práce připadat jako zábava. Představujeme si, že sedíte a vymýšlíte legrační reklamy. Jak je to ve skutečnosti? Do jisté míry to tak je. Když vymýšlíme reklamu, tak nápady posuzujeme i podle toho, jestli se nad nimi sami dokážeme zasmát. Samozřejmě že je důležité předat divákům nějaké sdělení, ale zároveň je nechceme otrávit v okamžiku, kdy se v televizi přeruší film a vyskočí na ně naše reklama. Je fakt, že když film přeruší reklama v napínavém momentu, tak se zařeknu, že si to zboží naschvál nikdy nekoupím… Právě proto mám zcela ješitnou radost, když mi někdo řekne, že naše reklamy jsou jedny z mála, na které se dá dívat. Nakonec stavíme naši banku jako příjemné místo, tak by měla být příjemná ve všech ohledech. Nakolik je banka marketingová záležitost a nakolik instituce řízená ekonomy a finančními matematiky? Bez ekonomů a  finančních matematiků banka samozřejmě nemůže nikdy fungovat. V každé bance ale pracuje daleko víc lidí, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky nebo mají na starosti vývoj produktů a služeb. No a ti naši se především starají o to, aby celá Air Bank byla zajímavá a jednoduchá. Protože bankovnictví prostě je především služba pro lidi. Nás baví vytvářet ze složitých a nudných čísel takovou banku, které budou všichni rozumět a budou ji rádi používat. Nedávno jsem četl anketu, jak si lidé představují ideální banku. Skoro každá odpověď začínala slovy: „Nabídli mi šálek kávy…“ Znám mnoho příběhů úspěšných nových bank. Nejenom v Česku, ale po celém světě od Skandinávie po Jižní Ameriku. Někdy to na první pohled vypadá, že jejich úspěchy jsou opravdu založené na tom pomyslném šálku kávy. O samotnou kávu však vůbec nejde. Jde o to, že se o vás někdo stará. Nabídnout někomu kávu je velmi lidská věc. Po pravdě řečeno mi připadá zvláštní, nakolik se taková lidskost z bankovnictví a ze služeb obecně vytratila. Když je venku čtyřicet stupňů, je přece 16

úplně normální zákazníkovi nejdříve nabídnout vodu. Stejně jako je normální sedět se zákazníkem na jedné straně stolu a dívat se společně na jeden monitor. Proč by měl zákazník sedět skrčený na plastové židli u stolu, za kterým sedí bankéř rozvalený v křesle? To zní logicky, ale já osobně to vlastně ani při návštěvě banky neočekávám. Ne že bych to neocenil, ale nejsem na to jednoduše zvyklý. To je právě ono. Schválně se zamyslete: Co si řeknete, než zamíříte na  úřad, na  poštu nebo do  banky? Pravděpodobně něco jako: „Musím na poštu. Musím do banky.“ Je to pro vás nepříjemná nutnost. Já neříkám, že si k nám chodí zákazníci jen tak posedět, ale když k nám jdou, tak chceme, aby k nám šli rádi. Vlastně, teď jsem si vzpomněl, že občas k nám chodí jen tak. Například dnes večer v naší pobočce probíhá hodinová stand-up show s herci, kteří hrají v našich reklamách. To je ale výjimka i pro nás a ani neočekáváme, že by nás zákazníci vnímali jako místo, kam se chodí bavit. Úplně nám stačí, když si místo: „Musím jít do banky“ řeknou: „Půjdu do Air Bank“. Říkal jste, že znáte více příběhů takovýchto proměn. Dá se očekávat, že se přístup institucí k zákazníkům bude měnit? Já bych neřekl, že se obecně banky mění. Změnit velkou zajetou banku je něco jako otočit tanker. Trvá to hrozně dlouho. Hlavně proto, že musíte změnit myšlení kompletně všech, kdo v ní pracují – od lidí na přepážkách až po akcionáře. Ty „jiné banky“ a instituce spíš vznikají na zelené louce. Stavějí se radši úplně nové. Když se podívám na průzkumy, kterou banku by lidé zvolili, kdyby se měli znovu rozhodovat, tak se na prvních pozicích objevujete vy, ale na dalších místech jsou velké zavedené banky. Ony se ty pozice za námi proměňují. Zajímavé je, že když si sečtete procenta všech nových malých bank, tak zjistíte, že by je volila více než polovina zákazníků. A to je tak obrovské číslo, že by na ně před dvěma třemi lety nikdo ani nepomyslel. Bankovnictví je přece odjakživa považováno za etalon konzervativismu. Obor, ve kterém se nic nemění, protože všechno stojí na zavedených tradicích. Najednou tu na malém českém trhu existuje pět renegátů, kteří ho mění velmi výrazně. To ale přece není způsobeno jenom tím, že máte vtipné reklamy a zákazníkům vaříte kávu. Reklamy a káva jsou samozřejmě jen nadstavba. Malé banky se musejí nejprve odlišit produktem a cenou. A po pravdě řečeno, velké banky jim k tomu dávají spoustu příležitostí, protože se mi zdá, že se svým


| Rozhovor | interview | интервью

zákazníkům vzdálily. Přestaly jim naslouchat a řešit jejich spokojenost. Když jsme zavedli u půjček odměny za včasné splácení, tak na to velké banky reagovaly slovy, že to je přece samozřejmé, že klient splácí včas. Dnes už se nás snaží kopírovat. Rozhodli jsme se také nabízet stejnou úrokovou sazbu na běžném i spořicím účtu a garantujeme, že bude vždy mezi třemi nejvyššími na trhu. Protože víme, že normálního člověka nebaví sledovat vývoj úroků a přelévat peníze z účtu na účet a z banky do banky. Takže jim říkáme: U nás se o to nemusíte starat, protože budete vždy v top 3. Na takových inovacích musí stát filozofie malých úspěšných firem. Mít radši méně produktů, ale v každém mít něco unikátního.

si to mohou užít. Londýňané to vzali a olympiáda byla čtrnáctidenní karneval.

Než se ale k produktu zákazník dostane, musí ho firma něčím zaujmout. Malé firmy dnes hodně sázejí na sociální média, která ovšem ne každý umí používat. My sociální sítě bereme jako šanci být se zákazníky neustále v kontaktu. Taková příležitost tu dříve nebyla. Rozhodnutí se dělala na základě formálních výzkumů trhu nebo vlastní intuice. Facebook nebo Twitter přinesly možnost okamžitého dialogu, který ale předpokládá, že firma bude naprosto otevřená a upřímná. Když zavádíme novinku a představíme ji na sociální síti, rádi si poslechneme chválu, ale zrovna tak musíme být připraveni na negativní reakce. Nepřichází proto v úvahu nějaké příspěvky mazat, tedy kromě vulgarit, nebo dokonce zakládat fiktivní profily a posílat sami sobě kladné body. Nikdy.

O to bude zajímavější vidět, jak to zvládnou za tři roky v Brazílii. Kam se vypravíte mezitím? V listopadu se chystám na návštěvu centrály Googlu a na to se těším opravdu hodně. Google je pro mě vzor takové té příslovečné „nové firmy“, která mění nejenom firemní kulturu, ale i přístup k zákazníkovi a navíc je ve svém oboru nejúspěšnější na světě.

Firmě to ovšem přináší i jistá nebezpečí. Na sociálních sítích se často stírá hranice mezi soukromou osobou a reprezentantem firmy a ne každý dokáže odhadnout, kam až lze v otevřenosti zajít. To je pravda. Každá firma, která se do  kampaně na sociálních sítích pustí, by si to měla ošetřit jasně daným kodexem a tu hranici jasně určit. Když jste zmínil blogy, tak na tom vašem jsem se dočetl, že od loňska máte nového koníčka – návštěvu letních olympiád. Nadchla vás olympiáda jako sportovního fanouška, nebo jako marketingového profesionála? Tak i tak. Pro každého sportovního fanouška je to samozřejmě neopakovatelný zážitek. Když k tomu přidáte profesionální deformaci dívat se na všechno marketingovýma očima, tak je to ještě daleko intenzivnější. Mě fascinovalo, jak Londýn zvládl komunikaci se svými obyvateli. Starosta vystoupil v médiích a otevřeně řekl, že olympiáda bude znamenat spoustu komplikací. Že budou dopravní zácpy, že věci nebudou fungovat tak, jak jsou lidé zvyklí. Pak ale zdůraznil, že jde o událost, která se opakuje jednou dvakrát v historii. A že na to buď mohou nadávat, nebo 17

Olympijské logo ale mohl používat jen ten, kdo si zakoupil licenci. Když jsem o tom poprvé četl, tak mi to připadalo trochu přehnané. V reálu jsem to pak ale vnímal jako správné rozhodnutí. Olympiáda tam sice byla na každém kroku, ale celkově si její prezentace zachovávala vizuální kvalitu. Logo s pěti kruhy je značka. Dokonce jedna z nejznámějších na světě. Mně by se také nelíbilo, kdyby si kdekdo namaloval fixkou logo Air Bank na stánek s párky.

Předpokládám ale, že cestujete i jinak než pracovně… Samozřejmě! Dříve jsem jezdíval do  Afriky nebo po vzdálených mořích. Hlavním kritériem bývalo nějaké to dobrodružství, stálý vítr a mořské vlny. Teď, když mám dvě malé děti, jsem to vyměnil za pláže ve Francii a v Itálii, kde je především důležité, aby tam nefoukalo vůbec. O důvod víc se těšit na příští olympiádu. V Riu můžete spojit všechno dohromady. Dobrodružství, sport… a nějaká rodinná pláž se tam určitě najde taky. To je fakt. Ale moje žena si myslí, že Rio je pro naše děti až příliš dobrodružné, takže tentokrát to spíš vidím jen na sport a plážové bary. Naštěstí mám do té doby dost času to dětem vynahradit jinak.

Your profile on the Air Bank website says that you know how to have fun almost anywhere; be it with your wife, children, friends, at home or at work. How did you have fun today? Today I took part in a three-hour meeting with my colleagues. I had fun but not as much as during yesterday’s workshop, which eventually turned into a friendly chat over a beer. I didn’t even notice how that happened. To us ordinary people, your work seems more like fun anyway. We imagine that you simply sit there thinking up funny commercials. Is this image realistic? To certain extent it actually is realistic. One of the criteria ▶


| Rozhovor | interview | интервью

JAKUB PETřina During his almost twenty years in marketing, Jakub Petřina (38) has worked for firms like Pražské pivovary, Oskar Mobil (today Vodafone) and the Fischer travel agency. In 2005 he joined PPF Group as the marketing director of Home Credit for the Czech Republic and Slovakia. Since 2011 he has worked as marketing director in Air Bank. He is married and has two children. He plays tennis, football and golf, and is an NHL fan.

for ideas for new commercials is whether they make us laugh or not. While we also need to communicate a certain message, we do not want to annoy the viewer when his movie is suddenly interrupted by a commercial.

our commercials. Of course, this is an exception. We do not need our clients to see us as a place of entertainment. We will be happy if instead of saying, “I must go to a bank”, our clients say, “I’ll go to Air Bank.”

The truth is that when an exciting moment in a movie gets interrupted by a commercial I swear never to buy the advertised product… That is why I feel proud to be told by people that our commercials are some of the few that are bearable. After all, we try to promote our bank as a pleasant place, so it should be pleasant in all aspects.

You mentioned you know other stories of similar transformations. Do you expect institutions to change their attitudes to their clients? I cannot say that banks in general are changing. Changing the course of a big established bank is like changing the course of a tanker. It takes an awfully long time, especially since you have to change the way of thinking of all the employees, from those working at the counter to the shareholders. Those “different banks” usually start from scratch. It is better to build them completely new.

To what extent is a bank a marketing concept and to what extent an institution managed by economists and financial mathematicians? Without economists and financial mathematicians a bank cannot function. However, there are far more people who are in day-to-day contact with clients and people in charge of new products and services. And in our case these people aim to make Air Bank interesting and simple. After all, banking is primarily a service for people. We enjoy turning complicated and boring figures into a universally comprehensible and user-friendly bank. In a recent poll that asked about how people would imagine an ideal bank, almost all answers started in the following way: “I was offered a cup of coffee...” I have heard many success stories of new banks, both from the Czech Republic and all over the world, from Scandinavia to South America. Sometimes at the first glance you might think their success is in fact based on these “cups of coffee”. But it is not about the coffee. What matters is the care. Offering someone a coffee is a very human act. And I find it remarkable that this humanity has gradually vanished from banking and services in general. When it is forty degrees outside, I find it natural to first offer the client a glass of water. And it is also natural to sit next to the client and look into the same computer, instead of making the client sit on an uncomfortable plastic chair while the banker comfortably relaxes in an armchair on the other side of the table. This sounds logical; but this is not what I expect from my bank. Don’t get me wrong, I would appreciate it, but it is not what I am used to. That is exactly what I mean. Just think about this: what are your thoughts before you go to a public office, post office or a bank? Most likely: “I must go to the post office. I must go to the bank.” It is an unpleasant duty. I do not mean that our clients come to us to pass the time of day, but we want them to be glad to come. Actually, sometimes they come just for fun. For example, tonight one of our branches is organising an hour-long stand-up show with actors from 18

Polls about which bank people would choose if they could decide again show your bank in first place, but followed by the big established banks. The places behind us keep changing. For me the most interesting outcome is that over a half of all clients would choose a small new bank. Three years ago we would not even have dreamt of such figure. After all, banking has always been seen as an outpost of conservatism. A field in which nothing changes because everything is based on established traditions. And all of a sudden, there are five institutions turning the Czech market upside down. But this cannot be just the result of coffee and funny commercials. Commercials and coffee are of course the icing on the cake. First of all, small banks need to distinguish themselves by their products and prices. And to tell the truth, by becoming alienated from their clients, big banks only provide opportunities. They stopped listening and caring about satisfying their clients. After we introduced bonuses for timely repayment of loans, the big banks said that it was only natural for a client to pay back in time. Today they have followed suit. We also decided to unify interest rates for current and savings accounts and we guarantee that the rate will always be among the three highest on the market. We are aware that ordinary people do not want to waste time following interest rate developments and to move their money between accounts and banks. So we tell them: with us, you don’t need to worry: you will always be in top 3. Innovations like this have to be the cornerstone of small successful companies. It’s better to have fewer products that are each unique in some way. But before they can sell their products, companies must first grab the clients’ attention. Nowadays, many small companies rely on social media, but not all know how to use these tools. ▶


Vyrobeno s hrdostí a vášní. Vyrobeno v Polsku. Přemýšlíte, kde realizovat svůj další podnikatelský záměr? Zvažte zemi, která zažívá okamžiky výjimečného vzestupu. Zemi, kde slovo budoucnost zní vždy optimisticky. Zemi, kde všichni chtějí dosáhnout více, a nikdo neusíná na vavřínech. Víme, co je dobré. A víme, jakou to má cenu. Proto je tak obtížné nám konkurovat. Ale jako přátelé a partneři jsme neocenitelní. Doufáme, že váš další úspěch bude...

made in Poland

made-in-poland.cz

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund


| Rozhovor | interview | интервью

We see social media as a chance to be in everyday contact with our clients. We did not have this opportunity in the past. Back then, decisions were based on formal market research or intuition. Facebook and Twitter enable immediate dialogue, but it also needs the company to be totally open and honest. Our new products are always first launched on social networks. We like to be praised but we need to be equally prepared for a negative response. That is why deleting messages, except for vulgarities, obviously, or setting up fictional profiles to “like” our posts, has never been an option. Never. In some ways this might even be dangerous for the company. Social networks tend to blur the borderline between a private person and a representative of a company, and not everybody knows how far they can go in their openness. That is true. If a company launches a campaign through social media, they should always first prepare a set of rules to firmly establish the boundaries. Speaking of social media, according to your blog you found yourself a new hobby last year: visiting summer Olympics. Were you more interested in the Olympics as a sports fan or a marketing professional? Both. For every sports fan the Olympics is a unique experience. And if you look at it through the professional eyes of a marketing specialist, it is even more intensive. I was fascinated by the way the city communicated with its inhabitants. In the media the mayor of London openly said that the Olympics would bring a lot of problems. There would be traffic jams and nothing would work the way Londoners are used to. But he went on to stress that this was a once- or twice-in-a-lifetime event. And that people could either complain or enjoy it. And Londoners understood and turned the event into a fortnight-long carnival. Still, the logo of the Olympics could only be used by those who bought the licence. When I first read about this, I thought it was a little exaggerated. But when I was there I changed my mind. The Olympics was omnipresent but the overall presentation of the Games maintained its visual quality. The five-ring logo is a brand, actually one of the most famous brands in the world. I also would not be happy to see the logo of Air Bank on every other hot-dog stand. This makes it all the more interesting to see what happens in three years in Brazil! Where will you go in the meantime? In November I am going to visit the Google headquarters. I am really looking forward to that. For me Google is the new company whose corporate culture is transform20

ing attitudes towards clients and still manages to be the global leader in its field. I suppose you also travel outside of your job. Of course! I used to travel to Africa or sail remote seas. My only criteria used to be adventure, steady breeze and sea waves. Now, with two small kids, I have swapped that for beaches in France or Italy, where the most important thing is no wind at all. That is yet another reason to look forward to the next Olympics. Rio combines all of your passions: adventure, sport, and you can certainly find a family beach there as well. That is true. However, as my wife thinks Rio will be a little too adventurous for the kids, these Olympics will probably be only about sport and beach bars. Fortunately, I have a lot of time to make up for it to my kids.

В информации о себе на страницах «Эйр Бэнк» Вы пишете, что Вам хорошо практически всегда и везде: с женой, с детьми, с друзьями, дома и на работе. Что сегодня доставило Вам радость? Сегодня у меня было трёхчасовое совещание с коллегами, от которого я, конечно, получил удовольствие, но со вчерашним семинаром, плавно перешедшим в беседу за пивом, его не сравнить. Я даже не заметил, как произошёл вчера этот переход. Простому смертному Ваша работа может казаться одним сплошным увеселением. По нашему представлению, Вы просто сидите и придумываете смешные рекламы. А что происходит на самом деле? В некоторой степени так оно и есть. Когда мы придумываем рекламу, мы оцениваем наши идеи в том числе с позиции, кажутся ли они смешыми нам самим. Разумеется, важно передать зрителю какое-то сообщение, но в то же время мы не хотим, чтобы в тот момент, когда человек смотрит телевизор, и фильм прерывает наша реклама, у него возникало раздражение. Это точно, когда на самом интересном месте фильм прерывает реклама, я готов поклясться, что из принципа никогда не куплю этот товар... Как раз поэтому, когда мне кто-нибудь говорит, что наши рекламные ролики – одни из немногих, которые можно смотреть, меня переполняет тщеславная радость. В конце концов, мы позиционируем наш банк как приятное место, значит он должен быть приятным во всех отношениях. ▶


2012 H.Stern® | worldwide locations at www.hstern.net

ANC I E NT A M ER I CA COLLECTI ON

Pařížská 30 110 00 Praha 1 (In Hotel InterContinental Prague) | Tel.: +420 296 631 197 | praha@mercury-jewellery.cz Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1 Duty Free – Gate A, Tel.: +420 734 853 521 | Duty Free – Gate B, Tel.: +420 734 853 522 | airport.prague@mercury-jewellery.cz


| Rozhovor | interview | интервью

Якуб Петржина (38 лет) почти двадцать лет занимается маркетингом. Работал в компаниях «Пражские пивовары», «Оскар Мобил» (сегодняшний «Водафон»), а также в туристическом бюро «Фишер». В 2005 году начал работу в Группе PPF, став маркетинговым директором компании «Хоум Кредит» в чешском и словацком регионах. С 2011 года – директор по маркетингу компании «Эйр Бэнк». Женат, отец двоих детей. Играет в теннис, футбол и гольф, увлечённо следит за событиями в «НХЛ».

В какой степени банк – детище маркетинга, и в какой – учреждение, которым управляют экономисты и финансовые математики? Без экономистов и финансовых математиков никакой банк, конечно, работать не сможет. При этом в каждом банке трудится много разных людей: те, кто непосредственно общается с клиентами, кто отвечает за разработку продуктов и услуг. Ну а наша команда заботится прежде всего о том, чтобы весь «Эйр Бэнк» был интересен и прост. Потому что банк, в первую очередь, должен служить людям. Нам нравится превращать сложные и скучные цифры в банк, который будет всем понятен, и которым люди будут с удовольствием пользоваться. Я недавно прочёл результаты опроса – как люди представляют себе идеальный банк. Почти каждый ответ начинался словами: «Они предложили мне чашечку кофе...» Я знаю много историй успеха новых банков. Не только в Чехии – по всему миру, от Скандинавии до Южной Америки. Иногда на первый взгляд может показаться, что их успех в самом деле основан на этой условной чашке кофе. Но дело не в кофе как таковом. Дело в том, что о вас кто-то заботится. Предложить кому-то кофе – очень человечно. Честно говоря, мне даже странно, насколько вся эта человечность исчезла из банковского дела, и в целом – из сферы обслуживания. Ведь когда на улице плюс сорок, совершенно естественно первым делом предложить клиенту воды. Точно также естественно сидеть с клиентом по одну сторону стола и вместе смотреть на один монитор. Почему клиент должен, скрючившись, сидеть на пластмассовом стуле, когда банкир развалился в своём кресле? Звучит логично, но лично я на это даже и не рассчитываю, когда иду в банк. Не то, чтобы я этого бы не оценил, просто я к этому не привык. В том-то всё и дело. Ну вот вспомните, что Вы говорите, когда собираетесь в какое-нибудь учреждение, на почту или в банк. По всей вероятности, чтото вроде: «Я должен сходить на почту. Я должен сходить в банк». Для вас это неприятная необходимость. Я не говорю, что наши клиенты ходят к нам просто так посидеть, но раз уж они к нам идут, мы хотим, чтобы они шли к нам с удовольствием. Кстати, сейчас я вспомнил, что иногда к нам и в самом деле ходят просто так. Сегодня вечером, например, в одном нашем филиале – часовое юмористическое шоу с участием актёров, игравших в наших рекламах. Для нас это тоже – исключительный случай, и мы, конечно, не рассчитываем на то, что наши 22

клиенты будут воспринимать нас как такое место, куда ходят развлекаться. Нам хватит и того, если они вместо «Я должен сходить в банк» скажут «Я пошёл в «Эйр Бэнк». Вы сказали, что Вам известна не одна история подобных изменений. Можно ли ожидать, что отношение учреждений к клиентам будет меняться? Я бы не сказал, что банки в принципе меняются. Изменить крупный банк с крепкими устоями – это как развернуть танкер. Это требует страшно много времени. Прежде всего потому, что тут необходимо поменять образ мышления поголовно всех, кто с ним связан, – от тех, кто сидит за стойкой, до акционеров. «Другие банки» и учреждения, о которых мы говорим, появляются, скорее, с нуля. Проще основать совершенно новый банк. Как я погляжу, в опросах – какой банк выбрали бы люди, если бы им пришлось опять выбирать – первые места занимаете вы, но дальше следуют крупные банки с долгой традицией. Да, все эти позиции теперь меняются. Интересно, что если Вы сосчитаете проценты, отданные всем новым, молодым банкам, то увидите, что более половины клиентов выбирают именно их. И цифра эта настолько огромна, что ещё два-три года назад никто бы её не ожидал. Конечно, институт банка испокон веков рассматривался как эталон консерватизма. Отрасль, где ничего не меняется, поскольку там всё зиждется на устоявшихся традициях. И вдруг на маленьком чешском рынке появляются пять ренегатов, которые очень существенно его меняют. Это, конечно, произошло не только потому, что вы варите клиентам кофе и что у вас смешная реклама. Рекламные ролики и кофе – это, разумеется, лишь надстройка. Маленькие банки должны отличаться, прежде всего, своим продуктом и ценами. И, откровенно говоря, крупные банки дают им для этого все шансы, поскольку, как мне кажется, они отдалились от своих клиентов. Они перестали их слушать и беспокоиться по поводу их удовлетворённости. Когда мы ввели премии за то, что клиент в срок рассчитывается по займу, крупные банки реагировали на это словами, что это же само собой разумеющаяся вещь, что клиент платит вовремя. А сегодня они уже пытаются нас копировать. Помимо этого, мы решили предложить одинаковую процентную ставку на расчётном и на накопительном счетах, мы гарантируем, что она всегда будет в числе трёх самых высоких на рынке. Потому что мы знаем, что в круг ▶


| Rozhovor | interview | интервью


| Rozhovor | interview | интервью

интересов нормального человека не входит отслеживание процентного развития и переливание денег со счёта на счёт и из банка в банк. Поэтому мы им говорим: «У нас вам не придётся об этом беспокоиться, вы всегда будете в тройке лидеров». Вот такие инновации должны появиться в философиях маленьких преуспевающих фирм. Лучше иметь меньше продуктов, но каждый из них должен содержать в себе что-то уникальное.

открыто заявив, что олимпиада повлечёт за собой массу неудобств. Будут пробки на дорогах, много чего не будет работать в привычном режиме. При этом он подчеркнул, что такое событие случается один-два раза за долгие-долгие годы. И что лондонцы могут либо ругаться, либо постараться получить от олимпиады удовольствие. Люди с этим согласились, и она прошла как карнавал длиной в две недели.

Однако прежде, чем клиент доберётся до продукта, фирма должна его чем-то заинтересовать. В настоящее время маленькие фирмы делают большую ставку на социальные сети, пользоваться которыми, конечно, умеет не каждый. Мы рассматриваем социальные сети как шанс быть в постоянном контакте с нашими клиентами. Раньше такой возможности не было. Решения принимались на основании формальных исследований рынка или на уровне интуиции. Фейсбук и Твиттер предоставили возможность моментального развития диалога, который, правда, предполагает, что фирма будет абсолютно открытой и искренней. Когда мы вводим какое-то новшество и представляем его в социальной сети, мы с радостью встречаем похвалу, но в то же время нам надо быть готовыми и к негативным реакциям. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы стирать комментарии (за исключением вульгарностей, разумеется) или создавать фиктивные профили и самому себе ставить «лайки». Ни за что.

Но олимпийский логотип мог использовать только тот, кто купил на это лицензию. Когда я впервые об этом прочитал, мне показалось, что они слегка перебарщивают. Однако потом уже я воспринимал это как правильный шаг. Да, олимпиада там чувствовалась на каждом шагу, но в целом её визуальное присутствие оказалось на уровне. Логотип с пятью кружками – это бренд. Причём, один из самых знаменитых брендов в мире. Мне бы тоже не понравилось, если бы кто-то фломастером нарисовал логотип «Эйр Бэнк» на киоске с сосисками.

Это, конечно, несёт и определённую опасность для фирмы. В социальных сетях часто стирается граница между частным лицом и представителем фирмы, и сложно предугадать, куда может завести откровенность. Это правда. Каждой фирме, начинающей кампанию в социальных сетях, следует позаботиться о ясно установленном своде правил, где чётко определить эту границу.

Я полагаю, что путешествуете Вы не только по работе... Конечно же! Прежде я ездил в Африку или плавал по далёким морям. Главным критерием было какое-то, знаете, приключение, непрестанный ветер и морские волны. Сейчас, когда у меня двое маленьких детей, я поменял эти ощущения на спокойствие пляжей Франции и Италии, где как раз наоборот важно, чтобы было совсем безветренно.

В Вашем блоге я прочитал, что с прошлого года вы обзавелись новым хобби – посещением летних олимпиад. Олимпиада Вас интересует как болельщика или как профессионала в области маркетинга? И так, и так. Конечно же, каждый спортивный болельщик получает на олимпиаде массу удовольствия. А если прибавить к этому профессиональную деформацию, смотреть на всё глазами маркетолога, впечатления становятся значительно интенсивнее. Меня поразило то, как Лондон вёл диалог со своим населением. Мэр выступил в СМИ,

Вот ещё одна причина, по которой стоит ждать следующей олимпиады. В Рио Вы сможете всё это объединить. Приключения, спорт, да и пляж, пригодный для семейного отдыха, там непременно тоже отыщется. Это точно. Но моя жена полагает, что Рио для наших детей – слишком большая авантюра, так что скорее, на сей раз всё ограничится только спортом и пляжными барами. К счастью, до той поры у меня ещё много времени, и я смогу провести его с детьми как-то по-другому.

24

Интересно будет посмотреть, как через три года с олимпиадой справятся бразильцы. Куда Вы отправитесь до этого? В ноябре я собираюсь посетить центральный офис компании «Google». Я очень жду этой поездки. «Google» для меня – образец той самой «новой фирмы», которая не только трансформирует фирменную культуру, но и – подход к клиенту, являясь при этом самой успешной в мире в своей области.


2014 – Year of Czech Music Prague and Music are a match made in heaven but consummated on Earth. The city has served as home and inspiration to composers from Mozart to Beethoven to Dvořák, and continues to offer a rich and varied musical life. With its abundance of music-related anniversaries, 2014 has been proclaimed Year of Czech Music, making it a perfect time to experience the glory of music in one of the world's most beautiful cities.

Prague, January– June 2014: Highlights until 30 Apr. 2014

1 January 1 January 5 January 27 January 9 February 23 March 28 March April–November 22 April 8 –11 May 12 May–3 June

17 June 19–21 June

PRAGUE MUSIC FESTIVAL (SVÁTKY HUDBY V PRAZE) – the best Czech soloists and ensembles perform in a chamber concert series conceived by violin virtuoso Václav Hudeček CZECH PHILHARMONIC with MAGDALENA KOŽENÁ, New Year's Concert PRAGUE SYMPHONY ORCHESTRA, New Year's Concert IVA BITTOVÁ, singer/multiinstrumentalist & the Bardolino ensemble – folk songs for voice, violin, cello and percussion PRETTY YENDE, soprano & THE PRAGUE PHILHARMONIA with Christopher Franklin – opera recital ENNIO MORRICONE CONDUCTS ENNIO MORRICONE NATIONAL THEATRE OPERA – premiere of Leoš Janáček's The Cunning Little Vixen ROLANDO VILLAZÓN, tenor – Mozart recital NATIONAL GALLERY IN PRAGUE, Vivat Musica! Tones, Colours, Shapes – a large-scale exhibition of music-themed art through the ages PIOTR BECZAŁA, tenor – opera recital MOZART'S PRAGUE, international choir festival PRAGUE SPRING INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL (Berliner Philharmoniker & Sir Simon Rattle, Czech Philharmonic, András Schiff, Garrick Ohlsson, Academy of St Martin in the Fields & Murray Perahia, et al.) RENÉ PAPE, bass – opera recital UNITED ISLANDS – multi-genre music festival

MusicinPrague.com PragueWelcome.com YearofCzechMusic.com


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Stockholm   v čase vánočním at Christmas time в предрождественские дни

28


Švédové považují Stockholm za hlavní město celé Skandinávie. Jestli mají pravdu, posuďte sami, nicméně tato elegantní metropole rozprostřená na čtrnácti ostrovech spojených sedmapadesáti mosty určitě stojí za návštěvu v každém ročním období. Swedes regard Stockholm as the capital of all Scandinavia. Whether they are right or not you will have to judge for yourself, nonetheless this elegant city spread over fourteen islands connected by 57 bridges is definitely worth visiting, in any season of the year. Шведы считают Стокгольм – столица всей Скандинавии. Правы они или нет, решать вам, однако посетить эту элегантную метрополию, которая распростёрлась на четырнадцати островах, соединённых 57 мостами, непременно стоит – в любое время года.

29


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO Stockholmu Z Prahy do Stockholmu v pondělí, středu, čtvrtek a pátek ve 12.00 hod., v neděli v 11.35 hod. Zpátky v neděli ve 14.15 hod. a v pondělí, ve středu, čtvrtek a v pátek ve 14.40 hod.

V

e Stockholmu najdete prastarou architekturu, proslulý severský design, luxusní obchody, vybrané restaurace, kulturní vyžití i klidná místa k relaxaci. V adventním čase navíc město dostane úplně jinou, slavnostní atmosféru. Na vánočními ozdobami rozzářených náměstích a ulicích se objeví prodejní stánky a svíčkami osvětlené kostely se rozeznějí vánočními koncerty. Restaurace nabízejí tradiční bufety, kdy se servíruje to nejlepší z klasické švédské kuchyně. Tyto delikatesy je ideální si vychutnat na palubě svátečně vyzdobených vyhlídkových lodí, proplouvajících mezi sněhem pokrytými ostrovy stockholmského souostroví. Vánoční trhy a dívky s hořící korunou

Většina obyvatel i návštěvníků se těší zejména na vánoční trh na hlavním náměstí Stortorget ve Starém Městě, Gamla Stanu. V malých stáncích červené barvy se tu prodává svařené víno glögg, sladkosti, sýry, perníky, sobí maso i různé rukodělné výrobky. Výtěžek z pronájmu stánků je pak věnován na dobročinné a veřejně prospěšné účely. Na tomto náměstí se trh každoročně koná už od roku 1915, ovšem historie vánočních trhů se datuje nejméně ke králi Gustavu Vasovi a roku 1523 – dále záznamy nesahají. V prosinci si také rozhodně nenechte ujít oslavu svátku sv. Lucie. Procesí, vedená dívkami v bílých šatech s červenou šerpou a s korunou z hořících svíček na hlavě, vnášejí za zpěvu písní světlo do dlouhé severské noci. Tento zvyk pochází z pohanského rituálu plodnosti a je oslavou dívky, která se vzepřela rozhodnutí otce a odmítla se vdát za předem vybraného muže.

trochu klouzat a v denním světle je možné je vidět jen pár hodin – všechny jsou ale nasvícené a v černočerné tmě působí ještě impozantněji než v létě. Stockholm byl založen roku 1252, jeho středověká podoba se pak zachovala v Gamla Stanu, který patří mezi nejrozlehlejší a nejlépe zachované středověké čtvrti v Evropě. Právě tady najdete náměstí Stortorget, na kterém se konají už zmíněné vánoční trhy. Za trochu hledání stojí ulička Mårten Trotzigs, jíž pěšky projít prostě musíte, jinak to totiž ani nejde. V nejužším bodě je široká pouhých devadesát centimetrů. Mezi nejpopulárnější místa, kde si lze poslechnout vánoční koncert, je katedrála Riddarholmen, v níž odpočívají švédští králové. Švédsko je ostatně monarchií dodnes a královský pár tak oficiálně užívá palác, který se svými šesti sty místnostmi patří mezi největší na světě. Je přístupný veřejnosti, a když už tam budete, určitě si nenechte ujít střídání vojáků a vojaček palácové stráže. Město muzeí

V chladném zimním období, kdy jsou dny krátké a světla pomálu, máte nejlepší možnost prohlédnout si prvotřídní stockholmská muzea a galerie, kterými toto více než 750 let staré město oplývá. Ohřejete se tam, hlavně ale uvidíte díla největších světových umělců. V Muzeu moderního umění na ostrově Skeppsholmen, v odvážné budově navržené španělským architektem Rafaelem Moneem, je k vidění jedna z nejlepších sbírek umění dvacátého století včetně maleb Picassa, Dalího nebo Matisse. Kromě stálé expozice se tu vždy koná nějaká špič-

Švédsko jako na dlani

Ve stockholmském Skansenu vám o svátku sv. Lucie i dalších švédských tradicích rádi řeknou více. Najdete tady na malé ploše celé Švédsko. Bylo sem totiž přemístěno na 150 farem a domů typických pro všechny kouty země. O Vánocích Skansen obzvláště ožije. Až se nabažíte ukázek lidových řemesel (některá si tu lze i vyzkoušet), zajděte si do vyhlášené restaurace Solliden na speciální vánoční menu. Na své si zde přijdou i děti, protože tu v místní malé zoo mohou spatřit zvířata obývající Skandinávii, od soba přes rysa nebo vlka až po neoficiální symbol Švédska – majestátního losa s obrovským parožím. Obstaráte tu i vánoční dárky, také zde se totiž koná trh, kde se dají pořídit například pěkné a praktické laponské svetry a rukavice. Procházka minulostí

Většina stockholmských pamětihodností je dosažitelná pěšky, a to i v zimě. Jen to na kočičích hlavách může 30

stockholm

1088 km 2 hod.

prague


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Herynkům, lososu a masovým kuličkám se snad ani nelze vyhnout, ale za ochutnání stojí třeba pokrmy z losího masa. Kam vyrazit? Drottningholm je první švédská pamětihodnost na seznamu UNESCO. Do tohoto palácového komplexu, od roku 1981 sídla královského páru, se lze dostat i lodí a v zimě se i tam pořádají vánoční trhy. Co si přivézt? Pořiďte švédské delikatesy a rukodělné výrobky a určitě zajděte i do prodejen specializovaných na švédský design. Jak zapadnout? Švédové jsou přátelští a vstřícní a ani neznalost švédštiny není překážkou, neboť všichni umějí anglicky a u svařeného vína si s vámi rádi popovídají.

ková výstava a pro děti tu organizují zábavné výtvarné workshopy. V muzejní restauraci je nejen dobré jídlo, ale i krásný výhled na Stockholm zářící do tmy. Při krátkém pobytu se může stát, že na návštěvu sbírky bankéře Ernesta Thiela (1859–1947) vám už nezbude čas. Tu chybu ale nedělejte, jde o skrytý, často opomíjený drahokam. Thielska Galleriet se nachází v poněkud výstředním secesním domě, bývalém bankéřově sídle. Thiel se přátelil s nejvýznačnějšími nordickými umělci své doby, jako byl například Edvard Munch, a postupně nashromáždil dech beroucí kolekci skandinávského výtvarného umění. Koráb z dávných časů

Dalším místem, kde vás čeká nezapomenutelný zážitek, je Vasa Museum. To ukrývá jedinou zachovanou loď ze sedmnáctého století na světě. Bohatě vyzdobený koráb dlouhý 69 metrů se potopil už při své první cestě v roce 1628, jen pár set metrů od břehů Stockholmu. Přesně o 333 let později byl ze dna vyzdvižen a pečlivě zrestaurován. Díky chladným vodám se zachovaly i ty nejmenší detaily a dřevořezby, plných 95 procent lodi je proto původních. Řada výstav poutavě dokumentuje život na palubě před čtyřmi sty lety, pro loď byla také postavena zvláštní budova – tři stěžně na střeše ukazují původní výšku stěžňů Vasy samotné. Není divu, že toto unikátní muzeum je nejnavštěvovanější v celé Skandinávii a ročně do něj zavítá přes milion návštěvníků. Na lyže metrem

Když budete mít dost procházek po pamětihodnostech a muzeích a zatoužíte po troše sportu na čerstvém vzdu31

chu, i v tom vás Stockholm uspokojí. Vydejte se do Hellasgårdenu, vzdáleného jen dvacet minut od centra. Můžete si tam zabruslit, zaběhat na lyžích a pro odvážlivce je tu připravena i koupel v díře vysekané v ledu. Namoženým svalům pak můžete dopřát tradiční švédskou masáž. Další možností, kde si užít zimních sportů, jsou sjezdovky v Hammarbybackenu, lehce dostupné metrem. Vybavení si s sebou vozit nemusíte, všude jsou půjčovny. Zima ve Stockholmu je prostě příležitostí zažít město jinak, než jak je vidí většina turistů. Když se tam vydáte v tomto ročním období, rozhodně nebudete litovat.

▴ Vánoční trhy mají ve Stockholmu neopakovatelnou atmosféru. — The Christmas markets in Stockholm have a unique atmosphere. — Атмосфера рождественских базаров Стокгольма неповторима.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

A ▾ Koruna na zábradlí stockholmského mostu vám připomene, že se nacházíte ve Švédském království. — The crown on the balustrade of this Stockholm bridge will remind you that you are in the Kingdom of Sweden. — Корона на перилах стокгольмского моста напомнит о том, что вы находитесь в королевстве.

round the time of Advent, the city gains a completely different, festive atmosphere. Stalls pop up in the city squares, the streets light up with Christmas ornaments, and candlelit churches resound with concerts. Restaurants offer traditional buffets where the best of traditional Swedish cuisine is served. A special experience is to enjoy these delicacies on board one of the festively decorated sightseeing ships, floating among the snow-covered islands of the Stockholm archipelago. Most residents and visitors, however, look forward especially to the Christmas market held on the Stortorget main square in the Old Town, Gamla Stan. The small stands painted red sell mulled wine or glögg, sweets, cheeses, gingerbread, reindeer meat and a variety of handicrafts. Proceeds from the rent of the stalls is then donated to charities and various public causes. The market has been held on this square annually since 1915, but the history of Christmas markets dates back at least to

King Gustav Vasa and the year 1523 – that’s as far back as the records go. In December you also should not miss the celebration of the St Lucia’s day. The processions, led by girls in white dresses with a red cummerbund and a crown of candles on their heads, bring light, to the sound of singing, into the long Nordic night. This custom originates in pagan fertility rites and is a celebration of a girl who defied her father and refused to marry the man he chose for her. Sweden at your fingertips

In Stockholm’s Skansen they will gladly tell you more about this holiday and other Swedish traditions. Skansen offers all of Sweden in miniature, since over 150 farms and houses typical of all corners of the country were transferred here. At Christmas time Skansen comes to life more than ever. When you have had your fill of demonstrations of various folk crafts (some of which you can even try yourself), stop by the famous Solliden restaurant for the special Christmas menu. Children will enjoy the visit too, as there is a small zoo on the premises. There they can see animals native to Scandinavia, from reindeer, lynx and wolf, to the unofficial symbol of Sweden – the majestic moose with its huge antlers. It is also a good place to get your Christmas gifts, as there is a market too and you can buy nice, practical things like Lapp sweaters and gloves. A walk through the past

Most of Stockholm’s sights are reachable on foot, even in winter. The cobblestones might be a bit slippery and the sights can be seen in daylight for just a few hours, but all of them are illuminated and in the darkness they look even more impressive than in summer. Stockholm was founded in 1252 and its medieval look is preserved in Gamla Stan, which ranks among the largest and best-preserved medieval quarters in Europe. It is here that you will find the Stortorget square, which hosts the Christmas market mentioned above. The little alleyway called Mårten Trotzigs is also worth searching for, as it is special in its own way – you will have to walk down it, as at the narrowest point it is only 90 centimetres wide. Among the most popular venues for Christmas concerts is the resting place of Swedish kings, the Riddarholmen cathedral. Sweden is still a monarchy today and the royal couple officially uses the Royal Palace, which, with its 600 rooms, is among the largest in the world. The Royal Palace and its museums are open to the public and the changing of the palace guard, both male and female, is worth seeing too. A city of museums

In the cold winter season, when the days are short and there is not much light, you have the best opportunity to stop by the world-class Stockholm museums and galleries, which this city of more than 750 years abounds with. 32


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

er, it was lifted from the bottom of the sea and carefully restored. Thanks to the freezing water, even the smallest details and carvings were preserved and 95 per cent of the ship is original. A number of exhibitions engagingly document life on board and the times over four hundred years ago, and a special building was built for the ship – three masts on the roof show the original height of Vasa’s masts. Not surprisingly, this unique museum is the most visited in the whole of Scandinavia and annually welcomes over a million visitors. Go skiing by underground

▴ Jedinou plně zachovanou loď ze sedmnáctého století na světě si prohlédnete v muzeu Vasa. — You can admire the only fully preserved 17th century ship in the world at the Vasa Museum. — Единственный в мире целиком сохранившийся корабль XVII века вы увидите в Музее «Ваза».

With Czech Airlines to Stockholm Fly from Prague to Stockholm at 12:00 on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays and at 11:35 on Sundays. Fly back at 14:15 on Sundays and at 14:40 on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays.

Not only will you warm up inside, you will be able to view the works of the world’s greatest artists. The Museum of Modern Art on the island of Skeppsholmen, in a bold building designed by the Spanish architect Rafael Moneo, displays one of the best collections of twentieth century art, and includes paintings by Picasso, Dalí and Matisse. In addition to the permanent exhibition, there is always some world-class temporary show, and entertaining art workshops are held for children. The museum restaurant not only serves good food, it also offers beautiful views of Stockholm shining out into the darkness. During a short stay, it can easily happen that you might not find enough time to visit the collection of banker Ernest Thiel (1859–1947). But that would be a mistake – it is a hidden and often overlooked gem. Thielska Galleriet is located in a somewhat extravagant Art Nouveau house, the banker’s former mansion. Thiel was friends with the most prominent Nordic artists of his time, including Edvard Munch and others. He gradually amassed a breathtaking collection of Scandinavian art, through which you can admire a broad palette of northern light in all its forms.

When you have had enough of sightseeing and museums and start itching for a bit of activity in the fresh air, Stockholm can satisfy you in that respect too. Set out for Hellasgården located only about twenty minutes away from the downtown. There you can enjoy ice-skating, crosscountry skiing and, for the bravest among you, you can bathe in a hole cut in the ice. Then you can give your strained muscles some relief during a traditional Swedish massage. Another option for winter sports is the slopes in Hammarbybacken, a place easily accessible by subway. You do not have to worry about bringing your own equipment, as everything is available for rent. Winter in Stockholm is simply an opportunity to experience the city differently from how most tourists see it. If you go there at that time of year, you definitely will not regret it.

Czech Airlines’ tips What to taste? Herring, salmon and meatballs are almost impossible to avoid, but you can also sample dishes of moose meat. Where to go? Drottningholm is the first Swedish landmark protected by UNESCO. This palace complex, since 1981 the residence of the royal couple, can also be reached by boat, and Christmas markets are held there in winter. What to bring back? In addition to helmets with horns and T-shirts with moose pictures, buy Swedish delicacies and handicrafts at the markets and definitely also visit stores specialising in Swedish design.

A ship of yesteryear

Another place to escape the winter cold while enjoying an unforgettable experience is the Vasa Museum, which houses the only preserved seventeenth-century ship in the world. The 69 metre long, richly decorated ship sank on its maiden voyage in 1628, just a few hundred metres from the shores of Stockholm. Exactly 333 years lat34

How to blend in? Swedes are friendly and helpful and even a lack of Swedish is not an obstacle, as everyone speaks English and will be happy to talk to you over some mulled wine.


7FTQPKFO­T7Bĉ­NTWÙUFN


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

КОМПАНИЯ «CZECH AIRLINES» ДОСТАВИТ ВАС В СТОКГОЛЬМ Из Праги в Стокгольм самолёты вылетают в понедельник, среду, четверг и пятницу в 12.00, в воскресенье – в 11.35. Обратные полёты – по воскресеньям в 14.15, а по понедельникам, средам, четвергам и пятницам – в 14.40.

В

Стокгольме вы найдёте старинную архитектуру, знаменитый северный дизайн, великолепные магазины, изысканные рестораны, насыщенную культурную жизнь и тихие места для отдыха. В предрождественскую пору город обретает совсем иную, торжественную, атмосферу. На сияющих от ёлочных украшений улицах и площадях появляются торговые киоски, а в церквях, освещённых свечами, звучат рождественские концерты. Рестораны предлагают традиционные «шведские столы», на которых выставляется всё самое лучшее, чем может гордиться классическая шведская кухня. Все эти деликатесы кажутся особенно вкусными на палубах празднично украшенных прогулочных корабликов, курсирующих среди покрытых снегом островов, составляющих Стокгольм. Рождественские базары и девушки с горящи� ми коронами Большинство жителей и гостей города с нетерпением ждут открытия рождественской ярмарки на главной площади Стурторьет (Stortorget) в Старом городе – Гамла Стане. Здесь в ларёчках красного цвета продаются горячее вино («глёг»), сладости, сыр, пряники, мясо северного оленя и разнообразная рукодельная продукция. Выручка за аренду ларьков впоследствии идёт на благотворительность и общественно полезные нужды. На этой площади рынок работает ежегодно с далёкого 1915 года. А история рождественских базаров в целом уходит во времена короля Густава Ваза, в 1523 год, более ранних записей нет. Не пропустите проходящий в декабре праздник в честь святой Люсии. Процессия из поющих девушек в белых платьях с широким красным поясом и короной из зажжённых свечей привносят свет в долгую северную ночь. Эта традиция корнями уходит к языческому ритуалу, связанному с плодовитостью. Когда-то такой поход явился торжеством девушки, которая пошла против воли отца и отказалась выйти замуж за мужчину, выбранного ей родителями. Швеция как на ладони О празднике св. Люсии и о других шведских традициях вам с удовольствием расскажут в стокгольмском Скансене. Здесь на небольшой территории вы увидите всю Швецию: сюда было привезено 150 ферм и домов, типичных для всех уголков этой страны. В предрождественский час Скансен особенно интересен. После того, как вы налюбуетесь демонстрацией народных ремёсел (какие-то из них можно даже опробовать здесь самому), зайдите в знаменитый ресторан «Соллиден» (Solliden), чтобы отведать блюда рождественско36

го меню. Своё удовольствие получат и дети, поскольку в крошечном местном зоопарке они смогут увидеть животных, обитающих в Скандинавии: северного оленя, рысь, волка и даже величественного лося с огромными рогами, который считается неофициальным символом Швеции. Тут же вы запасётесь и новогодними подарками, т.к. здесь тоже действует предпраздничная ярмарка, на которой можно приобрести, к примеру, красивые и практичные лапландские свитера и перчатки. Прогулки по прошлому До большей части стокгольмских достопримечательностей несложно дойти пешком, даже зимой. Единственная проблема – чуть скользкий булыжник, и то, что солнечный день длится лишь несколько часов. Правда, всё здесь подсвечено, и в непроглядной тьме кажется даже более импозантным, чем летом. Стокгольм был основан в 1252 году; его средневековый облик законсервирован в Гамла Стане – одном из самых больших и лучше всего сохранившихся средневековых кварталов в Европе. Именно тут вы найдёте площадь Стурторьет (Stortorget), на которой разворачивались упоминавшиеся ранее предрождественские базары. Переулок Мортена Тротзига (Mårten Trotzigs) придётся немного поискать, но он стоит того, чтобы совершить по нему пешую прогулку. По-другому никак: в самом узком месте ширина переулка всего 90 сантиметров. Одно из самых чудесных мест, где можно послушать рождественский концерт – собор Риддархольмен (Riddarholmen), где вечным сном спят шведские короли. Впрочем, Швеция по сей день остаётся монархией, и королевская чета совершенно официально занимает дворец, который со своими 600 помещениями является одним из самых больших в мире. Он доступен для посещения общественности, и когда вы там окажетесь, не пропустите смену караула дворцовой стражи (обоих полов). Город музеев В холодное зимнее время, когда дни коротки и мало света, сложно придумать занятие лучше, чем осмотр прекрасных стокгольмских музеев и галерей, которых в этом 750-летнем городе превеликое множество. В них вы согреетесь, но главное, увидите произведения крупнейших художников мира. В Музее современного искусства на острове Шеппсхольмен (Skeppsholmen), необычное здание которого спроектировано испанским архитектором Рафаэлем Монео, представлена одна из лучших коллекций искусства двадцатого века, в том числе картины Пикассо, Дали и Матисса. Помимо постоянной экспозиции здесь всегда проходит какая-нибудь передовая выставка, а для детей организовываются художествен-


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

ные занятия в занимательной форме. В ресторане при музее не только вкусная еда, но и замечательный вид на сияющий во тьме Стокгольм. При краткосрочном посещении города может получиться так, что вам не хватит времени на осмотр коллекции банкира Эрнеста Тиля (1859-1947). Это было бы обидно, ведь коллекция – настоящее сокровище, часто остающееся незамеченным. Галерея Тиль (Thielska Galleriet) расположена в несколько эксцентричном доме в стиле модерн, бывшей резиденции этого банкира. Тиль дружил с самыми выдающимися скандинавскими мастерами своего времени, такими как, например, Эдвард Мунк, и постепенно собрал фантастическую коллекцию скандинавского изобразительного искусства. Стародавний корабль Ещё одно место, где вас ждут незабываемые впечатления – Музей «Ваза». Здесь находится единственный в мире корабль, сохранившийся со времён XVII века. Богато украшенное 69 метровое судно затонуло во время первого же своего выхода в 1628 году, всего в паре сотен метров от берегов Стокгольма. И ровно 333 года спустя его подняли со дна и тщательно отреставрировали. Благодаря холодной температуре воды он сохранился вплоть до мельчайших деталей, включая резьбу по дереву. Поэтому целых 95 процентов корабля подлинны. Серия выставок увлекательно отображает, что происходило на палубе четыреста лет назад. Под корабль было выстроено специальное здание: три мачты на крыше показывают изначальную высоту мачт «Вазы». Не удивительно, что этот уникальный музей – чемпион по посещаемости во всей Скандинавии: ежегодно сюда приходят более миллиона посетителей. На метро до лыжных спусков Когда вы поймёте, что пора бы отдохнуть от рассматривания достопримечательностей и походов по музеям, и вам захочется слегка заняться спортом на свежем воздухе, Стокгольм вам в этом не откажет. Поезжайте в Хелласгорден (Hellasgården), находящийся всего в двадцати минутах от центра. Там можно покататься на коньках и на лыжах, а для самых отважных тут даже заготовлена ледяная ванна в проруби. Напряженные мышцы успокоит традиционный шведский массаж. Другой вариант того, где можно насладиться зимними видами спорта, – горнолыжные трассы в Хаммарбюбакен (Hammarbybacken), до которых легко добраться на метро. Возить с собой снаряжение не надо, повсюду есть пункты проката. Зима в Стокгольме – отличная возможность прочувствовать город иначе, чем его видит большинство туристов. Если вы отправитесь сюда в это время года, вы точно не пожалеете. 37

СОВЕТЫ Czech Airlines Что продегустировать? Шведская селедка лосось и мясные фрикадельки наверняка, мимо вас не пройдут. Однако попробовать стоит, например, также блюда из лосиного мяса. Что посмотреть в окрестностях? Дроттнингхольм (Drottniningholm) – первая шведская достопримечательность, включённая в список ЮНЕСКО. Попасть в этот дворцовый комплекс, с 1981 года являющийся резиденцией королевской пары, можно на корабле. Зимой там проводятся рождественские базары. Что привезти в качестве сувенира? Приобретите шведские деликатесы и изделия рукодельниц, непременно посетите магазины, специализирующиеся по шведскому дизайну. Как стать своим среди чужих? Шведы дружелюбны и предупредительны. Незнание шведского ни в коем случае не будет преградой: все говорят по-английски. Местные охотно пообщаются с вами за бокалом глёга.

▴ Na vánoční koncert si zajděte do katedrály Riddarholmen, místa posledního odpočinku švédských králů. — Visit the Christmas concert at Riddarholmen Cathedral – the final resting place of Swedish Kings. — Зайдите на рождественский концерт в кафедральный собор Риддархольмен, последнее пристанище шведских королей.


| TÉMA | Topic | тема Text Jana Pavlovičová Foto Slavomír Kubeš / MAFRA / Profimedia.cz

Na výlet pod střechu Tips for indoor trips Поход туда, где тепло и сухо Venku je nevlídné počasí, vy byste si nejradši zalezli s knihou pod deku, ale děti neposedí a rozhodně nechtějí zůstat doma. Vybrali jsme pár tipů, kam se vydat, aby to bylo pod střechou, děti byly nadšené, ale užil si to i zbytek rodiny. The weather outside is frightful, a day spent under the blanket sounds so delightful, but your children are fidgety and refuse to stay at home? We picked a few events which take place indoors and will excite the kids as well as the whole family. В такую отвратительную погоду лучше всего забраться с книжкой под одеяло. Но детям на месте не усидеть, и они ни в какую не желают оставаться дома. Мы предлагаем вам несколько идей, куда можно пойти. Места под крышей, дети будут счастливы, но и остальные члены семьи получат своё удовольствие.


| TÉMA | Topic | тема

Prášila, prolétnete se na létajícím stroji nebo budete řídit známou ponorku z Vynálezu zkázy.

▾ Těchto naleštěných krasavců mají v olomoucké Veteran aréně plnou stovku. — They have one hundred of these gleaming beauties at the Veteran Arena in Olomouc. — В «Ветеран Арене» Оломоуца целая сотня таких отполированных до блеска красавцев.

Muzeum Karla Zemana, Praha

www.muzeumkarlazemana.cz

Česká republika není zrovna Hollywood, ale jedním zcela výjimečným tvůrcem se pochlubit musí. Svým dílem předběhl dobu, proslavil českou kinematografii po celém světě a jeho tvorba dosud inspiruje některé filmaře. Řeč je samozřejmě o Karlu Zemanovi, jednom z nejvýznamnějších českých režisérů, scenáristů a výtvarníků, jehož obdivoval Pablo Picasso, Charlie Chaplin i Salvador Dalí. Se Zemanovou tvorbou se nejlépe seznámíte v pražském interaktivním Muzeu Karla Zemana na Malé Straně u Karlova mostu. Muzeum představuje Mistrovo dílo od prvních animací a loutkových filmů ze 40. let minulého století přes dosud nepublikované fotografie a dokumenty až k největší části expozice, která je věnována jeho nejzásadnějším filmům – Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu Prášilovi. Můžete se zapojit do děje nebo si vyzkoušet na vlastních fotoaparátech a videokamerách stejné trikové postupy, jaké Karel Zeman používal ve svých filmech. Výstava je pojatá jako filmové scény a malé ateliéry, kde se natáčíte přímo v akci. Projdete se po Měsíci Barona

V kouzelném jihočeském Písku objevíte ve zrekonstruované budově bývalé sladovny pivovaru půvabnou galerii s několika výstavními síněmi. Do 24. listopadu tady ve Vysokých i Nízkých trámech probíhá interaktivní výstava, která dětským návštěvníkům přiblíží, jak to vypadá v mraveništi. Do Sladovny se s potomky vyplatí zavítat i po tomto datu. Jedna ze stálých expozic je totiž věnována píseckému rodákovi Radku Pilařovi. Od autora slavného Večerníčka a loupežníka Rumcajse je zde k vidění navíc jeho obrazová tvorba a ukázky stylu videoart. Dozvíte se, že ilustroval okolo padesáti knížek pro děti a vytvořil kolem čtyřiceti krátkých filmů a večerníčků. Druhá, multimediální expozice nazvaná Po stopách ilustrace – Ilustrátoři dětem vás provede obrázky sedmdesáti českých ilustrátorů dětských knih. Najdete tu díla Josefa Čapka, Josefa Lady, Petra Síse, Jiřího Trnky nebo Adolfa Borna. Mimo jiné se můžete pohoupat v mořské mušli, vychutnat si pohádky (nebo

40

Sladovna Písek


| T É M A | T O P IC | т е м а

si zdřímnout) v eskymáckém iglú, zkusit si kvíz nebo se s pastelkami v ruce pustit do vlastní tvorby. www.sladovna.cz

Techmania Plzeň

V plzeňském areálu průmyslového závodu Škoda vzniklo moderní interaktivní centrum Techmania Science Center. Do 3. listopadu je sice kvůli přestavbě areálu uzavřeno, ale už 4. listopadu se zde otevírá supermoderní 3D planetárium, první svého druhu v České republice. Vedle planetária budou samozřejmě dál fungovat i starší expozice. V Eudutoriu si za pomoci šedesáti interaktivních exponátů z kategorie mechanika, optika, akustika či elektřina vyzkoušíte, jak fungují přírodní zákony. Vyzkoušejte si v praxi matematiku a fyziku, hrajte si se zvukem, světlem a stíny, experimentujte s optickými iluzemi, objevte přitažlivost magnetů. Techmania nabízí i vědecko-technické show. Každý den v týdnu a na různá témata. Víte, jak funguje parní stroj nebo gravitace? Další hravá expozice TOP SECRET vás pro změnu zavede do světa špionů. Prozkoumáte, jak pracují a jaké techniky používají, aby odhalili tajemství vašeho soukromí. Proniknete do tajů špionáže, forenziky, kryptologie nebo různých zabezpečení. Expozice Přijď na to! je zase zaměřená na koumáky všech generací. Desítky hlavolamů a vědeckých hraček prověří vaše kombinační schopnosti, postřeh, kreativitu i zručnost.

Malý svět techniky v Ostravě

Ostrava se také může pochlubit interaktivním muzeem. Jmenuje se Malý svět techniky a je součástí unikátního projektu Svět techniky vznikajícího v Dolní oblasti Vítkovic. Najdete je v místě zvaném „plíce hutí“, v šesté energetické ústředně U6. V prostoru kolem dvou gigantických plynových dmychadel vznikl doslova technický ráj. Výstavou vás provází téma knih Julese Vernea, které jsou zde synonymem pro jednotlivá období vývoje techniky a průmyslu a rozdělují výstavu do logických celků. Odhalíte tajemství technických vynálezů od parního stroje přes tkalcovský stav až po další vynálezy z oblasti strojírenství. Seznámíte se s výrobou železa a oceli, ukážou vám tady, jak vzniká elektřina. Tu si můžete sami vyrobit šlapáním na kole, stejně jako si můžete zkusit vytáhnout rumpálem vodu ze studny nebo utkat kus látky. Pokud netrpíte klaustrofobií, podíváte se do vesmírného modulu, parovozu, útrob ponorky Nautilus nebo velína vysoké pece. V sekci Plující město uvidíte vodní turbíny a vodní kola, závěr výstavy patří vynálezům z oblasti akustiky a vlnění. A na konci každé etapy si otestujte získané znalosti. Výstava je doporučena návštěvníkům od šesti let, děti do patnácti let mají vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby. svet-techniky-ostrava.cz

www.techmania.cz

Veteran Arena Olomouc

Karel Zeman Museum, Prague

Jedinečné muzeum historických automobilů, motocyklů a techniky v Olomouci láká děti i dospělé. V současné době jsou tu pro vás nachystány tři výstavy. Ta první zahrnuje 160 exponátů historických vozidel, z toho sto naleštěných automobilů a třicet motocyklů. Druhá skrývá přes čtyři sta kusů historických telefonů z období od roku 1890 až do roku 1980. Třetí výstava je pak věnována historii rádiové techniky. Mezi šesti stovkami vzácných exemplářů tady najdete i jednu z prvních verzí rádií Atwater Kent 10C z roku 1924, ještě s trychtýřovým reproduktorem známým z počátků výroby fonografů či gramofonů. Vystaveny tu jsou jedny z prvních verzí amerických gramofonů na kliku, nechybí ani slavný Edisonův fonograf. Sběrateli velice ceněnou raritou jsou takzvané farmářské americké radiopřijímače nebo unikátní skříňové radiogramofony. A se ctí tu obstojí i náš cenami ověnčený radiopřijímač Talisman nebo přístroje z poválečné éry koncernu Tesla. Součástí muzea je také stylová kavárna. Pozor, otevřeno je jen do konce listopadu, od prosince do března tu mají technickou pauzu.

It is no Hollywood, but the Czech Republic can boast at least one quite exceptional filmmaker. His work was ahead of his time, he made Czech filmmaking famous all over the world and he still inspires many filmmakers. Of course, we are talking about Karel Zeman, one of the key Czech directors, screenwriters and designers, who was admired by, among others, Pablo Picasso, Charlie Chaplin or Salvador Dalí. To learn about Zeman’s work you should visit the interactive Karel Zeman Museum at the Lesser Town next to the Charles Bridge in Prague. The museum presents the artist’s work, from his first animated and puppet films from the 1940s, across few neverbefore-published photographs and documents, to the largest part of the exhibition, which comprises his most important movies: A Journey to the Beginning of Time, The Fabulous World of Jules Verne and The Fabulous Baron Munchausen. You can become part of the story, or use your camera or camcorder to try out the tricks explored by Karel Zeman in his movies. The exhibition resembles film scenes or small film studios with you directly entering the action. Walk on Baron

www.veteranarena.cz

41


| TÉMA | Topic | тема

Munchausen’s Moon, fly the flying machine or drive the submarine from The Fabulous World of Jules Verne. www.muzeumkarlazemana.cz

Sladovna in Písek

In the magical town of Písek in Southern Bohemia, in the renovated building of a former brewery’s malt house, you will find a charming gallery with multiple exhibition rooms. Until November 24 through an interactive exhibition in the exhibition rooms Nízké trámy and Vysoké trámy, your children have a unique opportunity to learn what an ant-hill looks like from the inside. Sladovna (the Malt-house) is worth visiting even after this date. One of the permanent exhibitions is dedicated to Radek Pilař, a Písek native. You can admire paintings and video art by Pilař who is widely known as the author of the famous Večerníček and Rumcajs the Bandit. You will also learn that he illustrated around 50 children’s books and was the author of around 40 short films and TV bed time stories. The multimedia exhibition In the footsteps of illustration – Illustrators for children shows pictures and paintings of 70 Czech children’s book illustrators. You will find works by Josef Čapek, Josef Lada, Petr Sís, Jiří Trnka or Adolf Born. Come and swing in a sea shell, enjoy bedtime stories (or take a nap) in an igloo, score in a quiz or use your own creativity to paint a picture with a set of crayons.

Veteran Arena Olomouc

A unique museum of historical automobiles, motorcycles and technology in Olomouc welcomes both children and adults. You can see three different exhibitions. The first shows 160 historical vehicles, including 100 shiny cars and 30 motorcycles. The second presents over 400 historical telephones from between 1890 and 1980. The third exhibition is dedicated to the history of radio technology. Among the 600 rare valuable items you can find one of the first versions of Atwater Kent 10C, the radio from 1924 equipped with a cylinder loudspeaker which we remember from the very early phonographs or gramophones. You can also see one of the first versions of American crank gramophones, or Thomas Alva Edison’s famous phonograph. Collectors will surely admire the rare American “farm” receivers, or a unique collection of radio-gramophones fitted into boxes. Czech technologies are represented with the award-winning radio receiver Talisman or with TESLA machines from after the War. You can refresh yourself in a matching café. The museum is only open until the end of November; December–March the museum closes for technical reasons. www.veteranarena.cz

The small world of technology in Ostrava

In the industrial complex of Škoda in Plzeň a modern interactive centre Techmania Science Centre was opened. After the reconstruction of the complex, on November 4 the centre will open an ultramodern 3D planetarium, the first of its kind in the Czech Republic. However, the old exhibitions will continue to work, too. In Eudutorium you can use 60 interactive tools from mechanics, optics, acoustics and electricity to test the way the laws of nature work. Come and put to practice your knowledge in maths and physics, play with sound, light and shades, experiment with optical illusions, or reveal magnetic force. Every day of the week Techmania also offers sci-fi shows on various topics. Do you know how a steam engine or gravity work? Another playful exhibition TOP SECRET will take you into the world of spies. Here you will see the tricks and techniques that help spies reveal secrets in our lives. Discover the secrets of espionage, forensics, cryptology or various security systems. The exhibition “Find it out!” focuses on savvy minds of all generations. Tens of brainteasers and scientific gadgets will test your sense of combination, reflexes, creativity and skilfulness.

Ostrava also features an interactive museum. It is called The small world of technology and is a part of a unique project The World of Technology which is now being developed in the lower part of Vítkovice. The museum can be found in the so called “lungs of the steelworks” in the sixth energy headquarters U6. In the area around the two giant gas blowers a true technological paradise was created. The exhibition revolves around Jules Verne’s books which are used to introduce the various chapters in the development of technology and industry, and divide the exhibition into individual logical units. You can reveal the secrets of many inventions, from steam engine to weaving loom and other engineering inventions. You will learn how iron, steel or electricity is produced. Create electricity by pedalling on a bike, use windlass to haul a bucket of water out of a well, or weave a piece of fabric. Unless you are claustrophobic, you can check out the space shuttle, steam engine, the inside of the Nautilus submarine or the control room of a furnace. In the “Floating City” section you will see water turbines and water mills and the exhibition closes with inventions in the area of acoustics and wave. After each of the chapters you can test your newly acquired knowledge. The recommended age for visitors is 6+; children under 15 must be accompanied by an adult.

www.techmania.cz

www.svet-techniky-ostrava.cz

www.sladovna.cz

Techmania Plzeň

42


| T É M A | T O P IC | т е м а

Музей Карела Земана, Прага Чешская республика – это, конечно, не Голливуд, но похвастаться одним из своих абсолютно уникальных деятелей искусства ей просто необходимо. В своём творчестве он опередил время, прославив чешскую кинематографию на весь мир, и его работы до сих пор вдохновляют некоторых киношников. Речь, безусловно, идёт о Кареле Земане – одном из самых значимых чешских режиссёров, сценаристов и художников, которым восхищались Пабло Пикассо, Чарли Чаплин и Сальвадор Дали. Лучше всего познакомиться с творчеством Земана вы сможете в пражском интерактивном Музее Карела Земана на Малой Стране у Карлова моста. Музей представляет работы мастера, начиная с его первых рисованных и кукольных мультфильмов 40-х годов прошлого века, знакомит с его фотографиями и с документами, прежде нигде не публиковавшимися. Самая большая часть экспозиции посвящена наиболее известным его фильмам: «Путешествие в доисторические времена», «Тайна острова БэкКап» и  «Барон Мюнхгаузен». Вы можете стать

43

участником мультипликационных событий или попробовать произвести на собственных фотоаппаратах и видеокамерах те же манипуляции, к которым Карел Земан обращался в своих работах. Выставка оформлена как сцены из фильмов и небольшие съёмочные павильоны, в которых сниматься будете вы. Вы пройдётесь по луне Барона Мюнхгаузена, совершите прогулку на летательном аппарате, а также сможете поуправлять знаменитой подводной лодкой из «Тайны острова Бэк-Кап». www.muzeumkarlazemana.cz

СОЛОДОВНЯ В ГОРОДЕ ПИСЕК В очаровательном южночешском городе Писек в перестроенном здании бывшей солодовни при пивоварне вы найдёте прелестную галерею с несколькими выставочными залами. Здесь до 24 ноября в залах «Высокие балки» и «Низкие балки» действует интерактивная выставка, которая своим маленьким посетителям позволит ощутить, какова жизнь внутри муравейника. Однако приехать в Солодовню с ребятишками стоит и по прошествии этой даты. Дело в том, что одна из постоянных здешних экспозиций посвящена писецкому уроженцу Радеку Пиларжу, ху-

▾ V rámci expozice Play v plzeňské Techmanii si mohou návštěvníci vyzkoušet, jak fungují fyzikální zákony. — Visitors may test the laws of physics at the Play Exposition in Plzeň Techmania. — На выставке «Плей» пльзеньского центра «Техмания» посетители могут проверить законы физики в действии.


| TÉMA | Topic | тема

дожнику, придумавшему знаменитого мальчика в бумажной шапочке Вечерничка и разбойника Румцайса. Здесь можно увидеть картины Пиларжа, а также его работы в стиле видеоарта. Вы узнаете, что этот художник проиллюстрировал около пятидесяти детских книг и создал около сорока короткометражных фильмов и мультфильмов для детей. Вторая мультимедиальная экспозиция под названием «По следам иллюстрации – Иллюстраторы – детям» проведёт вас по картинкам 70 чешских иллюстраторов детских книг. Здесь вы найдёте работы Йозефа Чапека, Йозефа Лады, Петера Сиса, Йиржи Трнки и Адольфа Борна. Помимо этого вы сможете покачаться в морской раковине, насладиться сказкой (или вздремнуть) в эскимосском иглу, попробовать разгадать викторину или, вооружившись цветными карандашами, начать творить самостоятельно.

ми, поэкспериментируете с оптическими иллюзиями, убедитесь в том, как интересны магниты. «Техмания» предлагает вашему вниманию и научно-технические шоу. Ежедневно и на самые разные темы. Известно ли вам, как работает паровая машина, или – гравитация? Ну а следующая экспозиция-игра «TOP SECRET» перенесёт вас, вы только себе представьте, в шпионский мир! Вы разведаете, как работают шпионы и какими они пользуются техниками, чтобы раскрыть тайну вашей личной жизни. Вы проникнете в святая святых шпионажа, форензики, криптологии, а также разнообразных систем защиты. Выставка «Догадайся сам» („Přijď na to!“) будет интересна пытливым умам всех поколений. Десятки головоломок и игрушек с научным подтекстом проверят ваши комбинаторные способности, наблюдательность,творческий потенциал и сноровку.

www.sladovna.cz

www.techmania.cz

«Техмания» Пльзень На территории пльзеньского промышленного завода «Шкода» появился современный интерактивный объект «Научный центр Техмания» (Techmania Science Center). И хотя до 3 ноября он закрыт из-за реконструкций, уже 4 ноября здесь откроется суперсовременный 3D планетарий, первый в своём роде в Чешской республике. Помимо планетария, конечно же, свою работу продолжат и прежние экспозиции. В «Эдуториуме» при помощи 60 интерактивных экспонатов из области механики, оптики, акустики и электричества вы опробуете, как действуют законы природы. Вы проведёте физические и математические опыты, поиграете со звуком, светом и теня-

«Ветеран Арена» в Оломоуце Необычный музей старинных автомобилей, мотоциклов и техники в Оломоуце будет интересен детям и взрослым. В настоящее время здесь вас ожидают три выставки. Первая представляет 160 экспонатов старинных транспортных средств, сотня из которых – наполированные автомобили, а 30 – мотоциклы. Вторая содержит более 400 старинных телефонов (с 1890 по 1980 годы). Третья выставка посвящена истории радиотехники. Среди сотен редких экземпляров здесь вы найдёте и один из первых радиоприёмников, Atwater Kent 10C 1924 года, ещё с воронкообразным репродуктором, известный со времен начала производства фонографов и граммо-

▶ Jak to chodí v mraveništi, se dozvíte na interaktivní výstavě v písecké Sladovně. — Learn how an anthill works at the interactive exhibition in Sladovna in Písek. — Как живётся в муравейнике, вы узнаете на интерактивной выставке в писецкой Солодовне.

44


| T É M A | T O P IC | т е м а

фонов. Здесь выставлены одни из первых моделей американских граммофонов и даже знаменитый фонограф Эдисона. Чрезвычайно ценны и раритетны, с точки зрения коллекционеров, американские т.н. «фермерские» радиоприёмники, а также уникальные радиолы. Своё почётное место получил здесь и увенчанный наградами чешский радиоприёмник «Талисман», а также устройства послевоенной эпохи концерна «Тесла». При музее есть и оригинальное кафе. Но внимание: музей открыт лишь до конца ноября. С декабря по март здесь технический перерыв. www.veteranarena.cz

«Маленький мир техники» в Остраве Интерактивным музеем может похвалиться и Острава. Он называется «Маленький мир техники» и является частью уникального проекта «Мир техники», который начал разворачиваться на территории Нижней части остравского района Витковице (Dolní oblast Vítkovic). Вы найдёте его в месте, которое прозвали «лёгкими металлургического завода»: в шестом энергетическом центре – U6. На пространстве рядом с двумя гигантскими газовоздуходувками появился, можно сказать, настоящий 45

технический рай. Вашими спутниками на выставке станут книги Жюля Верна, которые здесь синонимичны отдельным периодам развития промышленности и техники и делят выставку на логические отрезки. Вы раскроете тайны технических изобретений, таких как паровая машина, ткацкий станок и прочих достижений из области машиностроения. Познакомитесь с изготовлением железа и стали, увидите, как рождается электричество. Произвести его вы сможете и сами, крутя колёса велосипеда. Помимо этого вы получите возможность попытаться добыть воду из колодца с помощью лебёдки или же выткать кусок материи. Если вы не страдаете клаустрофобией, советуем вам заглянуть в отсек космического корабля, в паровоз, в утробы подводной лодки «Наутилус» или в пункт управления доменной печи. В разделе «Плывущий город» вы увидите гидродвигатели и водяные колёса. Оставшаяся часть выставки посвящена изобретателям в области акустики и волновых процессов. А после прохождения каждого этапа проверите новоприобретённые знания. Выставка рекомендована посетителям от шести лет; детям до 15 лет вход разрешён только в сопровождении взрослого. www.svet-techniky-ostrava.cz

▴ Vývoj techniky od parního stroje po současnost ukazuje výstava v Malém světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. — The exhibition at Small Technical World in the lower part of Vítkovice displays the evolution of technology from the steam engine through to the present day. — Музей «Маленький мир техники» в Остраве демонстрирует, как развивалась техника со времён паровой машины до наших дней.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я Text Robert Neumann Foto Profimedia.cz

Guam perla Pacifiku Pearl of the Pacific жемчужина Тихого океана

Гуам 46


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Na mapě vypadá Guam jen jako malinká tečka ztracená uprostřed modře Tichého oceánu někde mezi Havají a Filipínami. Skrývá však neuvěřitelně různorodá překvapení. On the map Guam looks only like a tiny dot lost amidst the blue of the Pacific Ocean somewhere between Hawaii and the Philippines. But though small, it offers an incredible variety of surprises. На карте мира Гуам выглядит малюсенькой точкой, затерянной среди синевы Тихого океана, где-то между Гавайскими и Филиппинскими островами. Однако она таит невероятное количество самых разных сюрпризов.

47


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

S Českými aeroliniemi na Guam Z Prahy na Guam v pondělí, ve středu, v pátek a sobotu v 18.30 hod. Zpátky každý den ve 2.30 hod.

G

uam je exotická tropická perla Pacifiku s nedotčenou přírodou a nádhernými neposkvrněnými plážemi, zároveň ale na tomto největším ostrově Mariánského soustroví v Mikronésii (država Spojených států) najdete všechno pohodlí moderního světa. Ať už toužíte po slunci a písku, sportování, nočním životě, nakupování nebo kulinářských zážitcích, určitě to tu najdete. Z dlouhé historie

Historie Guamu odráží unikátní směs několika různých kultur. Od té původních obyvatel Čamorů přes dvě stě let španělské koloniální nadvlády až po asijský a americký vliv. Po španělsko-americké válce v roce 1898 se Španělsko ostrova vzdalo ve prospěch Spojených států. Guam opět změnil majitele v roce 1941, kdy jej dobyly japonské jednotky, aby byl o tři roky později znovu převzat Američany. Kdyby nebylo všech těch vraků, které nyní pod hladinou oceánu zkoumají potápěči, palebných postavení a zákopů v Tichomořském národním historickém parku, bylo by obtížné si představit, že tato rajská zahrada jednou bývala krvavým bojištěm. Ostrov ale vlastně svůj strategický význam neztratil ani dnes, stále je domovem amerických vojenských základen. Ty však leží na severu, stranou turistických oblastí. Jinak je Guam ztělesněním míru a klidu, kde nic nebude rušit vaše objevování jeho úžasných přírodních krás a bohaté kultury. V centru je živo, na jihu klid

Guam se dá rozdělit na tři části – prakticky neobydlený sever, rurální, tradiční a nepříliš rozvinutý jih a pak relativně hustě obydlenou centrální část ostrova, kam také míří většina návštěvníků. Zátoka Tumon, která připomíná havajskou pláž Waikiki, je lemována luxus-

ními hotely a rezorty. Nechybějí samozřejmě ani restaurace, je tu i vysoká koncentrace nákupních středisek, duty free obchodů a butiků, v nichž je k mání zboží těch nejexkluzivnějších značek. Pláž je tu překrásná a její okolí nabízí všechny myslitelné možnosti vyžití. Pokud si raději chcete užít pocitu Robinsona na pustém ostrově, vyrazte na jih, kde jsou kouzelné liduprázdné pláže, romantické vodopády a jen sem tam kamenný most, kostel či pevnost z doby nadvlády Španělů. V malých čamorských vesničkách o víkendech často narazíte na fiestu, kdy se procesím, tancem a hostinou připomínají svátky různých světců. Ráj vodních sportů i golfu

Na ostrově obklopeném tyrkysově modrými vodami, kde slunce svítí celý rok, se většina aktivit přirozeně odehrává venku a má co do činění s vodou. A tak – ať už holdujete plachtění, parasailingu, rybaření, jízdě na vodních lyžích, šnorchlování, potápění nebo prostému polehávání na pláži – Guam je to pravé místo pro vás. Je libo vydat se pozorovat delfíny nebo se z přístavu v Apře vypravit na podmořský výlet ponorkou? Žádný problém. Přibližně tři sta kilometrů od jihovýchodního pobřeží a asi jedenáct kilometrů hluboko pod hladinou Tichého oceánu leží nejnižší bod zeměkoule, Mariánský příkop. Jeho vody jsou ideální pro hlubinný sportovní rybolov například tuňáků nebo mečounů. Ale i když se potápět neumíte nebo nechcete, neuvěřitelné množství různých ryb a dalších mořských živočichů všech velikostí a barev můžete obdivovat v podmořské observatoři v laguně v parku Fish Eye. Guam se rovněž může pochlubit – vzhledem ke své velikosti – neobyčejným množstvím golfových hřišť. Nejobtížnějším a také nejznámějším je osmnáctijamkové hřiště v Talofofu v jižní části ostrova.

prague

SEOUL

11 478 km / 21.20 hod.

GUAM

48


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

49


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

dictví západního Pacifiku i americký kulinářský přínos daly vzniknout specificky místním pokrmům, jako je třeba chorizo breakfast bowl. Popisovat tohle jídlo nemá cenu, musíte je prostě ochutnat. Mnoho guamských jídel má za základ fantasticky čerstvé mořské plody. Sami uvidíte, že ryby, krabi, chobotnice a další mořští živočichové se do restaurací dodávají doslova z lodí. Tohle božské jídlo si navíc při večeři vychutnáte spolu s kýčovitým pohledem na západ slunce nad oceánem. Obyvatelé Guamu zbožňují grilování – trochu slanokyselé maso marinované na guamský způsob ve směsi sójové omáčky, octa a cibule chutná báječně. A jako moučník si dejte například vynikající a velmi sladký banana lumpia, což je osmažený banán obalený ve třtinovém cukru. Neprošlapanou cestou

Jestli chcete zažít něco skutečně výjimečného, vydejte se na závěr svého pobytu na Guamu na sever. Tato část ostrova je hlavně domovem americké vojenské základny, jinak je jen řídce osídlená. Nicméně výlet do nejméně navštěvovaného koutu ostrova, Ritidian Pointu v Guamském národním přírodním parku, rozhodně stojí za to. Čeká vás tam dokonalá pláž s bílým pískem a v mořském vánku se pohupujícími palmami. Je tak prázdná, že ji s největší pravděpodobností budete mít pouze pro sebe, a jediné, o co se tady musíte starat, je, abyste náhodou nezapomněli, kdy vám to letí zpátky.

Tipy Českých aerolinií

▴ Bronzová socha náčelníka

Největší vodopády na ostrově

Čamorů, původních obyvatel Guamu. — A bronze statue of the chieftain of the Chamorro people who are the natives of Guam. — Бронзовая статуя вождя чаморро, коренных жителей острова Гуам.

Jestli vás nebaví procházky po greenu a raději byste na pořádný výlet, pak zvolte vodopády v Talofofu, největší na Guamu. Můžete si tady udělat piknik a vykoupat se ve sladké vodě, okolní lesy také nabízejí možnost příjemného výšlapu a nedaleko jsou skvělé pláže s černým pískem. Určitě také nezapomeňte navštívit Chamorro Village v hlavním městě Hagatna, kde poznáte čamorské tradice. Vesnička je velmi populární i u místních a nejživěji je tu vždy ve středu, kdy se konají trhy doprovázené kulturním programem, tancem a spoustou dobrého jídla a pití. Příběh tisíce a jedné kuchyně

Na to, jak malý drobeček země v nekonečném oceánu Guam je, nabízí až neskutečné množství různých kuchyní. Budete-li mít zájem, ochutnáte tady jídla čamorské, japonské, thajské, korejské, vietnamské, čínské, filipínské, mexické, kontinentální i americké kuchyně. Španělský koloniální vliv, dě50

Co ochutnat? Neodjíždějte, aniž byste ochutnali jedno z tradičních čamorských jídel, například místní klasiku, červenou rýži obarvenou semeny achiote nebo místním zázvorem. Kam vyrazit? Two Lovers Point se jmenuje po čamorské krásce a jejím milenci, kteří raději skočili z útesu, než aby se dívka musela provdat za španělského důstojníka. Je odtud fantastický výhled na pobřeží tumonské zátoky. Co si přivézt? Poohlédněte se po špercích z mušlí nebo po překrásných čamorských dřevořezbách. Jak zapadnout? S tím nebudete mít potíže. Guam je kosmopolitní, ale zároveň přátelský a vstřícný. Místní milují grilování a budou rádi, když se k nim přidáte.


czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ask for more than ordinary premises

developed by vgp | www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

With Czech Airlines to GUAM Fly from Prague to Guam at 18:30 on Mondays, Wednesdays, Fridays and Saturdays. Fly back daily at 02:30.

Lively in the centre, peaceful in the south

G

uam is an exotic, tropical pearl of the Pacific, with unspoilt nature and beautiful, immaculate beaches, but this largest island of the Mariana archipelago in Micronesia (and a territory of the United States) also offers all the comforts of the modern world. Whether you are seeking sun and sand, sports, nightlife, shopping or memorable dining experiences, you will find it all here. A potted history

▾ Staré kamenné sloupy v parku Latte Stone v hlavním městě ostrova Hagatně. — The old stone pillars in Latte Stone Park in the island’s capital Hagatna. — Древние каменные столбы в Парке камней латте в столице Гуама Хагатне.

The history of Guam reflects its unique blend of several distinct cultures – the original inhabitants known as the Chamorros, over two hundred years of Spanish colonial rule, to more recent Asian and American influences. Spain surrendered the island to the United States after the Spanish-American War in 1898. Guam changed hands again in 1941 when it was conquered by Japanese troops, only to be recaptured by the Americans three years later. Were it not for all the shipwrecks in the ocean now explored by divers, and gun emplacements and trenches in the Pacific National Historical Park, it would be difficult to imagine that this Garden of Eden once used to be a bloody theatre of war. In fact, the island has not lost its strategic importance even today, and it is still home to U.S. military bases. These, however, lie in the north, away from the tourist areas. Otherwise, Guam is the embodiment of peace and tranquillity, where nothing will disturb your explorations of its breathtaking natural beauty and rich culture.

52

Guam can be roughly divided into three parts – the virtually uninhabited north, the rural, traditional and mostly undeveloped south, and then the relatively densely populated central part of the island where most visitors also head to. Tumon Bay, which is reminiscent of Waikiki beach in Hawaii, is lined with luxury hotels and resorts. Of course, there is an abundance of restaurants, as well as a high concentration of shopping malls, duty free shops and boutiques, where goods of the most exclusive brands are on offer. The beach here is gorgeous and its surroundings offer all conceivable forms of entertainment. But if you would rather enjoy the feeling of being like Robinson Crusoe on a desert island, set out for the south, where there are magical secluded beaches, romantic waterfalls and only here and there a stone bridge, a church or a fortress from the times of Spanish rule. You are likely to run into a fiesta in the small Chamorro villages during weekends, when the days of various saints are celebrated with processions, dancing and feasts. A water sports and golf paradise

On an island surrounded by turquoise blue waters, where the sun shines all year round, most activities take place outdoors and many naturally have something to do with water. So whether you like sailing, parasailing, fishing, water skiing, snorkelling, scuba diving or simple lounging on a beach, Guam is the right place for you. Or would you rather go dolphin watching


MÍSTO, KDE SE RODÍ PRAVÉ UMĚNÍ GASTRONOMIE A PLACE WHERE THE TRUE ART OF GASTRONOMY IS BORN

KOBE VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Václavské nám. 11 Praha 1 T: 224 267 248

KOBE OVOCNÝ TRH Ovocný trh 12 Praha 1 T: 222 316 326

WWW.KOBERESTAURANT.CZ

KOBE OC CHODOV Roztylská 2321/19 Praha 4 T: 272 075 453


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▴ Zátoka Tumon vám možná bude připomínat havajskou pláž Waikiki. — Tumon Bay may remind you of Hawaii’s Waikiki Beach. — Возможно, бухта Тумон напомнит вам гавайские пляжи Вайкики.

or take an underwater submarine trip from the Apra harbour? No problem. Approximately 300 kilometres off the south-eastern coast and about eleven kilometres deep under the surface of the Pacific Ocean lies the lowest point on Earth, the Mariana Trench. Its waters are ideal for deep-sea sports fishing, for example for tuna or marlin. But even if you cannot or do not want to dive, you can admire an incredible variety of fish and other marine creatures of all sizes and colours in the underwater observatory of a lagoon in the Fish Eye Marine Park. Guam also boasts – for its size – a surprising number of golf courses. The most difficult and best known is the eighteen-hole one in Talofofo in the southern part of the island. The largest waterfall on the island

If fairways and greens aren’t your thing and you’d prefer to explore, then take a trip to the Talofofo Falls, the largest waterfall in Guam. You can have a picnic there and take a swim in fresh water. The surrounding forests also offer pleasant hike and not far away there are great beaches with black sand. You should also not miss the Chamorro Village in Hagatna, the capital city, where you will find out about the traditions of the Chamorros. The village is also very popular with the locals and is most lively on Wednesdays, when markets are held here, accompanied by cultural programs, dancing and lots of good food and drink. 54

A thousand and one cuisines

For such a small speck of land in the infinite ocean, Guam offers an unbelievable number of different cuisines. If you want, you can taste ethnic Chamorro food, Japanese, Thai, Korean, Vietnamese, Chinese, Filipino, Mexican, continental as well as American cooking. The Spanish colonial influence, the legacy of the Western Pacific and the American culinary contribution gave rise to such specifically local dishes as the Chorizo Breakfast Bowl. There’s little point trying to describe this food: you just have to taste it. Many Guam dishes are based on fantastically fresh seafood. You will see that fish, crabs, octopus and other seafood on offer in restaurants are literally fresh off the boat. What’s more, you can enjoy these divine meals watching an almost kitschy view of the sun setting over the ocean. Residents of Guam adore barbecues, with the somewhat salty and sour meat marinated, Guam style, in a mixture of soy sauce, vinegar and onion. And for dessert, try the excellent and very sweet banana lumpia, a fried banana coated in cane sugar. Taking the less trodden path

If you want to experience something really special, toward the end of your stay in Guam go north. This part of the island is mainly home to a U.S. military base, otherwise it is only sparsely populated. However, a trip to the least visited part of the island, Ritidian Point in Guam National Park, is definitely well worth it. There, ▶


Pei Cobb Freed & Partners – SRA Architectes

SKYPRIORITY. BECAUSE YOU ARE OUR PRIORITY. SkyTeam introduces SkyPriority, an alliance-wide priority service which is easy to spot at every SkyTeam-served airport around the world. Wherever you fly with SkyTeam member airlines, you* will automatically benefit from priority check-in, baggage handling, boarding and transfer desks. To learn more, visit skyteam.com *First Class, Business Class, and SkyTeam Elite Plus passengers.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

the perfect white sand beach awaits, with palm trees swaying in the breeze. It is so deserted that in all likelihood you will have it all to yourself and the only thing you will have to worry about is not forgetting what time your return flight leaves.

Czech Airlines’ tips What to taste? Do not leave without sampling one of the Chamorro traditional dishes, such as local classics, red rice coloured with achiote seeds or local ginger. Where to go? Two Lovers Point is named after a Chamorro beauty and her lover who chose to jump off a cliff rather than the girl having to marry a Spanish officer. It offers a fantastic view of the coast of the Tumon bay. ▾ Španělský most ve vesnici

What to bring back? Look for jewellery made from shells or beautiful Chamorro wood carvings.

Umatac vypadá trochu jako zmenšený London Bridge. — The Spanish bridge in Umatac village looks a bit like a miniature of London Bridge. — Испанский мост в деревне Уматак немного похож на уменьшенный Лондонский мост.

How to blend in? You will not have any trouble. Guam is cosmopolitan yet friendly and welcoming. The locals love a barbecue and will be happy if you join them.

56

Г

уам – диковинная тропическая жемчужина Тихого океана, с девственной природой и восхитительными первозданными пляжами. Но, тем не менее, на этом самом крупном острове архипелага Марианских островов в Микронезии (владения США) вы обнаружите все удобства современного мира. О чём бы вы ни мечтали – о  солнце и  песке, о  спорте, о  ночной жизни, о покупках или о кулинарных впечатлениях, всё это вы непременно найдёте здесь. Немного истории История Гуама отражает неповторимое смешение нескольких несходных между собой культур. Аборигены чаморро, затем более чем двухсотлетнее колониальное господство испанцев, азиатское и американское влияния. После испано-американской войны в 1898 году остров перешёл от Испании Соединённым Штатам. Новая смена хозяина произошла в 1941 году, когда Гуам завоевали японские войска, но три года спустя он опять был захвачен американцами. Если бы не многочисленные корабельные обломки, которые теперь в океанских глубинах исследуют водолазы, а также огневые позиции и окопы в Тихоокеанском национальном историческом парке, сложно было бы представить, что эта райская обитель когда-то была кровавым


JOB WELL DONE


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

театром военных действий. Своё стратегическое значение остров не потерял и сегодня: здесь попрежнему находятся американские военные базы. Но они на севере, в стороне от туристической зоны. В остальном же Гуам – воплощение мира и спокойствия, где ничто не вмешается в ваше исследование его захватывающей красоты и богатой культуры. ▾ Vyhlídková věž na útesu Two Lovers Point připomíná osud nešťastných čamorských milenců. — The lookout tower at Two Lovers Point is a reminder of the unhappy fate of two Chamorro lovers. — Смотровая башня на Мысе двух влюблённых напоминает о судьбе несчастных чаморрских любовников.

В центре – оживление, на юге – покой Гуам можно разделить на три части: практически безлюдный север, юг – сельский, традиционный и не сильно развитый, а также относительно густо заселённая центральная часть острова, куда как раз и направляется большая часть туристов. Бухта Тумон, напоминающая гавайские пляжи Вайкики, окаймлена роскошными отелями и курортами. Конечно, нет недостатка и в ресторанах. Высока концентрация торговых центров, магазинов беспошлинной торговли и бутиков, где можно купить

продукцию самых модных брендов. Здешний пляж прекрасен, а его окрестности предлагают все мыслимые и немыслимые возможности проживания. Но если вы больше настроены проникнуться ощущениями Робинзона на пустынном острове, поезжайте на юг, где вы найдёте очаровательные безлюдные пляжи, романтические водопады, и лишь местами – каменный мост, церковь или крепость времён господства испанцев. В маленьких чаморрских деревушках в выходные дни у вас все шансы застичь фиесту, шествие с танцами и угощением, празднество в честь какого-нибудь святого. Рай для любителей водных видов спорта и гольфа На острове, окружённом бирюзово-синей водой, где солнце сияет целый год, большая часть жизни, конечно же, разворачивается на улице и тесно связана с водой. И если вы увлекаетесь парусным спортом, парасейлингом, рыбалкой, катанием на водных лыжах, сноркелингом, нырянием или обычным полёживанием на пляже, Гуам будет для вас идеальным местом. Вы желаете поехать посмотреть на дельфинов или отправиться на подводную экскурсию на субмарине из порта в Апре? Пожалуйста! Примерно в 300 километрах от юго-восточного побережья и приблизительно на глубине одиннадцати километров под уровнем Тихого океана находится самая низкая точка земного шара – Марианская впадина. Её воды – идеальное место для глубоководной спортивной рыбалки, где можно поймать, например, тунца или меч-рыбу. Но даже если вы не умеете или не хотите нырять, вы можете полюбоваться невероятным количеством самых разных рыб и других морских обитателей всех мастей, размеров и расцветок в подводной обсерватории в лагуне морского парка «Рыбий глаз» (Fish Eye). А ещё небольшой Гуам может похвастаться огромным количеством площадок для игры в гольф. Самое сложное и самое знаменитое – 18-ти луночное поле для гольфа в Талофофо в южной части острова. Крупнейшие водопады острова Если вам не интересно прохаживаться по гольфовым лужайкам-«гринам», и вы предпочли бы поездку посерьёзнее, посетите водопады Талофофо, самые большие на острове Гуам. Здесь можно устроить пикник и  искупаться в  пресной воде. Окрестные леса – ещё один вариант приятного времяпрепровождения. Совсем рядом также отличные пляжи с чёрным песком. И, пожалуйста, не забудьте посетить деревню чаморро (Chamorro Village) в столичном городе Хагатне, там вы познакомитесь

58


When it comes to their health, you want to be sure that you have done the maximum. Когда речь идет о здоровье, Вы хотите быть уверены, что сделали все возможное.

Canadian Medical Care Veleslavínská 30/1, Praha 6 V Parku 2308/8, Praha 4 Call center Горячая линия +420 235 360 133 24 hours service Круглосуточная медпомощь +420 724 300 301 General Practitioner and Pediatrician Терапевт и педиатр +420 724 300 301 Dentist Стоматологическая помощь +420 724 300 312

www.cmcpraha.cz At Canadian Medical Care you will find physicians who are top professionals in their fields and this is what matters most. The rest of our services available – such as a variety of specializations, modern equipment, short waiting times, an individual approach, a pleasant environment and nonstop medical assistance – are considered to be the standard and do not require further comments. В Canadian Medical Care Вы найдете высококвалифицированных врачей, одних из лучших специалистов в своих областях. И это очень важно. Непревзойденный диапазон специализаций, современное оборудование, минимальное время ожидания, индивидуальный подход, приятная атмосфера и круглосуточное медицинское обслуживание - все это для нас очевидный стандарт, о котором не стоит много говорить.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

ственная еда становится вечером, приправленная китчевым видом на заходящее в океан солнце. Жители Гуама обожают барбекю; кисловато-солоноватое мясо, замаринованное по-гуамски в смеси из соевого соуса, уксуса и лука, невероятно приятно на вкус. А на десерт попробуйте, к примеру, потрясающее и очень сладкое блюдо «банановая лумпия» (Banana Lumpia), – обжаренный в тростниковом сахаре банан. Непроторенной дорожкой Если вы хотите пережить что-то по-настоящему невероятное, в конце своего отдыха на Гуаме съездите на север. В этой почти не заселённой части острова находится американская военная база. Тем не менее, поездка в наименее посещаемый уголок острова, на мыс Ритидиан (Ritidian Point) в Национальном гуамском природном парке, однозначно того стоит. Вас ждёт несравненный пляж с белым песком и пальмами, покачивающимися от морского ветерка. Здесь так пустынно, что с большой долей вероятности кроме вас на этом пляже никого не будет, и единственное, о чём вам здесь придётся беспокоиться, это как бы не прозевать свой самолёт.

▴ V malých čamorských vesničkách se seznámíte se životním stylem Čamorů. — Find out more about the way of life of the Chamorro people in small Chamorro villages. — В чаморрских деревушках вы познакомитесь с укладом жизни народа чаморро.

КОМПАНИЯ «CZECH AIRLINES» ДОСТАВИТ ВАС В Гуам Из Праги в Гуам самолёты вылетают в понедельник, среду, пятницу и субботу в 18.30. Обратные рейсы – ежедневно в 2.30.

с традициями чаморро. Деревушка очень популярна и среди местного населения. Особое оживление тут царит каждую среду, во время рынков, сопровождаемых культурными программами, танцами и уймой вкуснейшей еды и напитков. Сказки тысячи и одной кухни Просто невероятно, как много разных стилей в приготовлении пищи может предложить Гуам – такая маленькая крупица земли в бесконечных океанских просторах. Если вы интересуетесь кухнями стран мира, здесь вы попробуете блюда туземцев чаморро, японской, тайской, корейской, вьетнамской, китайской, филиппинской, мексиканской, континентальной и американской кухонь. Колониальное влияние испанцев, наследие тихоокеанского запада и вклад американской кулинарии породили характерные гуамские блюда, такие как, скажем, «утренняя тарелка с чоризо» (Chorizo Breakfast Bowl). Давать какое-либо описание этому блюду бессмысленно, его надо просто попробовать. В основе многих гуамских кушаний – изумительные свежие дары моря. Вы увидите сами, что рыбу, крабов, осьминогов и других морских обитателей в рестораны поставляют в буквальном смысле слова с лодок. Особенно вкусной эта боже60

СОВЕТЫ «Czech Airlines» Что продегустировать? Не уезжайте, не попробовав хотя бы одно из традиционных блюд народа чаморро, например, местную классику – красный рис, окрашенный семенами помадного дерева, с гуамским имбирём. Что посмотреть в окрестностях? Мыс двух влюблённых (Two Lovers Point) назван в честь чаморрской красавицы и её возлюбленного, которые, чтобы избежать свадьбы девушки с испанским офицером, предпочли спрыгнуть со скалы. Отсюда открывается фантастический вид на побережье тумонской бухты. Что привезти в качестве сувенира? Поищите сувенир среди украшений из ракушек или прекрасных чаморрских поделок из дерева. Как стать своим среди чужих? С этим проблем не будет. Гуам космополитен, и при этом дружелюбен и предупредителен. Местные жители любят барбекю и будут рады, если вы к ним присоединитесь.


Za skvělým pivem a kulinářskými zážitky do Masných krámů For great beer and gourmet experiences visit the Masné krámy restaurant Navštívíte-li malebnou jihočeskou metropoli České Budějovice, nesmíte minout nejslavnější místní restauraci – Masné krámy. První písemná zmínka o masných krámech, dřevěném stavení s řeznickými krámky umístěném na současném náměstí Přemysla Otakara II., pochází z roku 1336. V roce 1364 nařídil Karel IV. stávající masné krámy z hygienických důvodů zbourat a jako nové místo pro zřízení další dřevěné stavby byla vybrána Krajinská ulice, kde v té době žilo mnoho řeznických mistrů. Základy současné zděné budovy bazilikového půdorysu, pocházejí z 2. pol. 16. století. V postranních nižších halách se nacházely jednotlivé řeznické krámky, přístupné veřejnosti z prostřední vysoké haly a zvenčí pro zásobování. Po vzniku nových městských jatek na Pražském předměstí v roce 1899 doznaly krámky mnoha změn, jak po stránce stavební, tak po stránce využití. Postupně chátraly. Po roce 1945 se vážně uvažovalo i o demolici objektu. Nakonec byly masné krámy přestavěny v roce 1953 na restauraci Masné krámy podle projektu J. Fidry. Od té doby je restaurace Masné krámy proslulá svou pohostinností a unikátním kroužkovaným ležákem Budweiser Budvar čepovaným z tanků. Kromě tradiční jihočeské kuchyně představují Masné krámy v časově omezených tematických nabídkách pravidelně i kuchyně vybraných evropských států či lahůdky ze sezónních surovin od místních dodavatelů. Kdo nenavštívil Masné krámy, jako by v Budějovicích nikdy nebyl.

If you visit the picturesque capital of South Bohemia České Budějovice, popping into the most famous local restaurant of Masné krámy is a must. The first written reference to the meat market (masné krámy in Czech) - a wooden building with butcher shops situated on the present Přemysl Otakar II Square dates back to 1336. In 1364 King Charles IV ordered pulling down the building on the square owing to its bad hygiene. A new location for another wooden building was soon found in Krajinská Street, where many master butchers lived at that time. The foundations of the present brick building of a basilica ground-plan come from the 2nd half of the 16th century. Its sidelong lower halls were home to individual butcher shops and accessible to shoppers from the central high hall and also from the outside for suppliers. After a new town slaughter house was established in “Pražské předměstí” outskirts in 1899, the shops went through a lot of changes concerning its structure on one side and its use on the other. Owing to the property’s gradual dilapidation, its demolition was seriously considered after 1945. In the end, the meat market was reconstructed and turned into the Masné krámy restaurant in 1953 according to J. Fidra’s design. Since then, the Masné krámy restaurant has been renowned for its hospitality and unique Budweiser Budvar Krausened Lager drawn from a tank. Besides traditional South Bohemian cuisine, the Masné krámy restaurant regularly introduces cuisines of selected European states or delicacies made from seasonal ingredients from local suppliers in time-limited periods. Only those who have visited the Masné krámy restaurant can say that they have really been to the town of České Budějovice. Restaurace Masné krámy Krajinská 13, 370 01 České Budějovice Tel.: +420 387 201 301 Fax: +420 387 201 302 www.masne-kramy.cz E-mail: info@masne-kramy.cz


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ Text Jan Němec Foto Profimedia.cz

Jan Němec Dějiny světla Ukázka z románu A History of Light Extract from a novel История света отрывок из ромaнa

P

ohroužit se do sebe, jako když vědro padá temnotou studny. Tu zavátou pláň, která se táhne od nevidím do nevidím, musíš prošlapat sám. Bylo řečeno: Království nebeské je ve vás. Bylo řečeno: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. V ateliéru hoří jediná svíce. Sedni si, 62

překřiž nohy a ruce slož do klína. Spoj palce, páteř drž rovnou jako vyskládaný sloupek zlaťáků. Přivři oči a zrak obrať dovnitř. Zřetelně vnímáš své životní funkce, jako vždy, když se koncentruješ. Srdce v hrudi ti nadskakuje s lehkostí gymnastky, která kolem sebe točí švihadlem. ▶


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ

Jan Němec (nar. 1981), autor tří knih, vystudoval religionistiku a sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde působí jako doktorand. Pracuje jako redaktor nakladatelství Host, spolupracuje s týdeníkem Respekt. Za svou prozaickou prvotinu Hra pro čtyři ruce (Druhé město, 2009) byl nominován na Cenu Jiřího Ortena.

V břiše, v krku a ve spáncích cítíš kolotání krve a ozvuky toho pumpování ti šumí v uších jako vzdálený příboj. Nadechneš se, proud vzduchu tichounce zapíská v nosních dírkách, jak se žene dovnitř. V hrudi se pták nádechu načepýří a roztáhne svá barevná křídla. Pak zvolna vydechni, na okamžik vše ustane, mezi dvěma dechy není vůbec nic. V pokoji co chvíli něco zapraská, dřevěné skříně si zoufají. Šramotí i ve zdech, slyšíš tichounké padání omítky v šachtě, cinknutí kamínku o trubku, za chvilku zas odněkud dutě ťuká. V kuchyňském dřezu se sveze nádobí od večeře.

P

lunge into the self, as the pail into the darkness of the well. You must beat a path alone across the snowbound plain that stretches from beyond our sight to beyond our sight. It is said: The Kingdom of Heaven is within you. It is said: Ask, and it shall be given you; seek and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. In the studio a single candle burns. Take a seat, cross your legs, lay your hands in your lap. Put your thumbs together and keep your backbone as straight as a column of gold coins in a counting house. Close your eyes and turn your gaze inwards.

Představ si starý fotografický ateliér, prostorný a jasný, do něhož stropními okny dopadá přirozené horní světlo… Hle, prázdný ateliér, uprostřed něho krásná dřevěná kamera, o niž někdo láskyplně pečuje. Dřevo voní olejem, měděné části se blyští, pastorky se otáčejí lehce a přesně… Kamera s ohromnou kyklopskou čočkou, která svazuje paprsky světla do jednoho snopu a posílá je kamsi za sebe… Pohlédni na vizírku. Co tam je? Jako vždy to, co vidíš před sebou. V koženém měchu nikdy nepovstala žádná myšlenka, myšky tam neběhají, prožraly by rohy. A teď kameru otoč jiným směrem. Hle: objektiv nevzpomíná, ve světě optických zákonů existuje jen věčné teď. Stále tě něco ruší, jednou je to skřípání skříně, podruhé vrzání pantů v paměti. Vysychá ti v hrdle a musíš si odkašlat, ale jen co to uděláš, na krku ti začne pocukávat sval. Nutká tě to promasírovat si ho, ale zastavíš ruku v pohybu. Přesně tak, a teď ji spusť opět do klína, polož dlaně přes sebe a opět spoj palce. Sval cuká jako nějaká rozechvělá struna, ubohá mechanika lidského těla. Jen klidně dýchej a vnímej to přeskakování, aniž by ses ho pokoušel vyvolávat nebo potlačovat. Vůle neznamená nic ve srovnání s bdělou pozorností. Po nějaké době se ostatní myšlenky vzdálí, zčeřená hladina mysli se uklidní. Jsi jako papír, bělostný a zářivý, tenký nepopsaný list uprostřed těla.

Dějiny světla (román o fotografovi Františku Drtikolovi) Kdo to vlastně byl František Drtikol? Dandy z hornického maloměsta, světově známý fotograf, jehož živnost krachovala, mistr aktů, co nikdy neměl štěstí na ženy, mystik a buddhista, který uvěřil v komunismus; muž mnoha vnějších rozporů a jejich vnitřní syntézy.

64

As always when you concentrate, you are in tune with your vital functions. In your chest the heart jumps with the lightness of a gymnast skipping rope. In your belly, throat and temples you feel the blood swirling and the echoes of its pumping fizz in your ears like distant surf. You breathe in and the air gives a faint whistle as it rushes through your nostrils. In your chest the bird of inspiration ruffles its feathers and spreads its colourful wings. Then you breathe out slowly – for a moment everything stops; between the two breaths there is absolutely nothing. In the room there is an occasional creak of wooden cupboards in despair. The walls crackle, and you can just hear the fall of plaster in the shaft and the clink of stones against pipes. There is a hollow tapping coming from you know not where. The dinner dishes slip lower in the kitchen sink. Imagine an old photographer’s studio, spacious and bright, with skylights giving natural light from above. Behold! An empty studio and at its centre a beautiful wooden camera lovingly cared for – its wood smells of oil, its brass parts gleam, its pinions turn lightly and precisely . . . A camera with a huge cyclops lens that bundles beams of light in a single sheaf and sends them somewhere beyond itself . . . Take a look at the viewfinder. What do you see there? What you always see in front of you. No thought has ever originated in the leather bellows; no mice run about in them and nibble through their edges. Now turn the camera in a different direction. Behold! The lens does not remember: in the world of optical law there is only the eternal now. You are forever disturbed, first by the creaking of a cupboard, then by the squeaking of hinges in your memory. Your throat becomes dry and you want to cough, but as soon as you do a muscle starts to twitch in your neck. You have the urge to rub it, but you arrest your hand. Just so. Now put it back in your lap, place your hands together


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ

and again join your thumbs. The muscle is twitching like a quivering string – the woeful mechanics of the human body. Just breathe calmly and feel the skip without trying to arouse or suppress it. The will is as nothing when compared with a watchful mind.

стенах. Ты слышишь, как почти бесшумно опадает штукатурка в вентиляционной шахте. Вот по трубе бренчит камешек. Моргнёшь – и вновь где-то глухо стучит. В раковине на кухне сверзилась посуда, оставшаяся после ужина.

After a while other thoughts recede; the choppy surface of thought is becalmed. You are gleaming white, like paper. A thin, blank page in the middle of a body.

Вообрази старинное фотоателье, просторное и светлое, в которое через окна в потолке падает естественный верхний свет... Гляди-ка, оно пустое, в центре – красивая фотокамера с деревянным корпусом, за которой кто-то ухаживает со всей любовью: от дерева исходит приятный запах масла, медные части блестят, шестерёнки вращаются легко и точно… У камеры огромная циклопическая линза, она вяжет лучи света в единый сноп и отправляет куда-то за себя… Взгляни в видоискатель. Что там? Как и всегда – то, что ты видишь перед собой. В кожаных мехах никогда не возникало ни единой мысли, в них не бегают мышки – они бы прогрызли углы. А теперь разверни камеру в другую сторону. Гляди-ка: объектив всё забыл, в мире законов оптики царит исключительно вечное «сейчас».

A History of Light (A novel about the photographer František Drtikol) So who was František Drtikol? A dandy from a small mining town, a world-famous photographer whose business went bankrupt, a master of the nude who never had much luck with women, a mystic and a Buddhist who believed in communism; a man whose many contradictions showed outwardly and were synthesized inwardly.

Погрузиться в себя, уподобившись ведру, летящему во тьме колодца. Эту занесённую снегами равнину, которой нет ни конца и ни края, ты должен прошагать в одиночку. Было сказано: Царствие Небесное внутри вас есть. Было сказано: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. В мастерской горит всего одна свеча. Сядь, положи ногу на ногу, а руки – на колени. Соедини большие пальцы, выровняй позвоночник, как будто это столбик, сложенный из золотых монет. Прикрой глаза и обрати взор свой внутрь. Ты отчётливо ощущаешь свои внутренние органы, как и всегда, когда сконцентрируешься. Сердце в твоей груди подпрыгивает с лёгкостью гимнастки, вертящей вкруг себя скакалку. В животе, в горле и в висках ты чувствуешь циркуляцию крови, и отголоски этой прокачки шумят в твоих ушах, как далёкий прибой. Ты сделаешь вдох – поток воздуха тихонько свистнет в твоих ноздрях, врываясь внутрь. Птица в груди взъерошится от вдоха и расправит свои пёстрые крылья. Потом потихоньку выдохни – на мгновение всё стихнет: между двумя дыханиями нет ровным счётом ничего. В комнате что-то ежеминутно потрескивает, деревянные шкафы приходят в отчаяние. Шелест и в 65

Всё время тебя что-то отвлекает: то скрежетание шкафа, то скрип шарниров памяти. У тебя сохнет в горле, ты должен откашляться, но после этого у тебя начинает подёргиваться мышца на шее. Тебя тянет её промассировать, но ты останавливаешь взлёт своей руки. Да-да, вот так, а теперь снова положи её на колено, руку – на руку, снова соедини большие пальцы. Мышца дёргается, будто встревоженная струна, – несчастная механика человеческого тела. Ты просто дыши спокойно и регистрируй это поскакивание, не пытаясь его ни вызвать, ни сдержать. Воля – ничто, в сравнении с недремлющим вниманием. Спустя какое-то время остальные мысли отдалятся, покрытое рябью зеркало сознания станет спокойным. Ты как бумага, белоснежный и ясный, тонкий, нетронутый лист посреди тела.

История света (роман о фотографе Франтишеке Дртиколе) Кем, собственно, был этот Франтишек Дртикол? Денди из шахтёрского городка, знаменитый на весь свет фотограф, чьё предприятие прогорело, виртуоз работ в стиле «ню», которому никогда не везло с женщинами, мистик и буддист, уверовавший в коммунизм; человек множества внешних противоречий и их внутреннего синтеза.

Jan Němec (b. 1981), author of three books; graduated in Religious Studies and Sociology from Masaryk University in Brno, where he is now a postgraduate; works as an editor at Host and contributes to the Respekt weekly; nominated for the Jiří Orten Prize for his prose début Hra pro čtyři ruce / Game for Four Hands (2009).

Ян Немец (род. в 1981), автор трёх книг, изучал религиоведение и социологию в Масариковом университете в Брно, где является сейчас докторантом. Работает редактором в издательстве «Хост», сотрудничает с еженедельником «Респект». Его первое прозаическое произведение «Пьеса в четыре руки» (Издательство «Друге место», 2009) было номинировано на премию Иржи Ортена.


MERCURY jewellery boutique Choose among a selection of beautiful jewellery at your jeweller right at Prague Airport in the Duty Free zone of Terminal 1.

For over thirty years Bibigi jewelry has aimed to craft emotions from gold and diamonds. The brand offers high-quality diamonds, creative design and excellent customer service. www.bibigi.com

Traditional Italian brand since 1975. Its “masculine” character derives from an unusual combination of gold and precious stones with innovative materials and open use of technical elements. www.baraka.it

Founded 1822 in Switzerland BOVET is well accepted by connaisseurs of Haute Horlogerie. The brand stands for only the best in technology such as Tourbillons, Miniature Painting or highly balanced masterpieces like the AMADEO concept. www.bovet.com

FRANCK MULLER GENÈVE master Luxury, splendour and Spanish passion. Launched in the 1970s, Carrera y Carrera is now one of the ten largest manufacturers of jewellery in the world and is the essence of perfect jewellery. www.carreraycarrera.com

Dandy Edition Arty Watch combines discreet elegance with refined details. Two dials are asymmetrically placed on a black sapphire and guarantee that you will wear a true original on your wrist. www.chaumet.com

of compilcations

Since 2000 the brand presents every year a new Tourbillon. The smallest Lady Tourbillon was introduced to the public very recently. Other Master pieces like one of the most complicated watches in the world are also presented in tonneau form of FRANCK MULLER GENÈVE. www.franckmuller.com

In Pasquale Bruni’s collections, this famous designer’s favourite symbols are used to capture the contemporary woman with her poetry, glamour but also dark sides. www.pasqualebruni.com

Innovative design. Unique style. Glittering stars. These expressions truthfully describe the quality of one of the leading contemporary brands of luxury jewellery. www.hstern.net

Stephen Webster is one of the UK’s leading jewellery designers. His eye for detail, perfect technique and glam-rock flair guarantee dramatic creations and consistently elegant design. www.stephenwebster.com

WHERE TO FIND US Václav Havel Airport Prague Terminal 1 / Duty Free Gate A + 420 734 853 521 / Duty Free Gate B + 420 734 853 522 / airport.prague@mercury-jewellery.cz Hotel InterContinental Prague / Pařížská 30, 110 00 Praha 1 +420 296 631 197 / www.mercury-jewellery.cz


ECUESTRE COLLECTION

К

расивые, смирные, надменные, бесстрашные андалузские лошади веками восхищали всадников и художников всех стран мира. Гарцующий шаг андалузцев радовал королей и принцев крови. На их крутых боках конкистадоры въезжали в Новый Свет. Скакуны с тысячелетней историей были запечатлены на полотнах Возрождения, а сегодня Carrera y Carrera делает благородных животных героями новой коллекции под названием Ecuestre. Изделия из золота, бриллиантов и аметистов выполнены в утонченной манере с особым вниманием к деталям. Сочетание матовой и глянцевой поверхностей металла, характерное для компании, подчеркивает пластику скакуна и богатство его гривы. Среди источников вдохновения создателей Ecuestre – традиционное испанское искусство верховой езды и год лошади по китайскому гороскопу, начало которого не за горами. Коллекция адресована страстным, сильным и утонченным женщинам. На сегодняшний день она состоит из двух комплектов изделий из желтого золота с бриллиантами и сияющими сиреневыми аметистами. Основатель бренда, Мануэль Каррера, сам страстный поклонник лошадей, смог отразить в коллекции вечную связь коня и его хозяина, унаследованную нами от предков.

T

he Purebred Spanish horse, emblematic, beautiful, proud, dependable, brave, and admired all over the world for centuries. This is the Andalusian horse, an animal with thousands of years of history, and today, the devotion continues stronger than ever. Carrera y Carrera pays tribute to this majestic animal as the protagonist of its new collection, Ecuestre. A collection created for passionate, strong and sophisticated women, comprised of two sets of impressive pieces in yellow gold with diamonds and vibrant amethysts. Manuel Carrera, master goldsmith and founder of the firm, has infused these creations with the personal style that has transformed the jewelry brand into a worldwide benchmark. Passionate about the equestrian world, he has imbued each piece with his unique flair, creating true works of art. Carrera y Carrera is proud to introduce these magnificent pieces.

Č

istokrevný španělský kůň představuje po staletí po celém světě symbol krásy, hrdosti, statečnosti a oddanosti. Síla tohoto symbolu je dnes, po tisících letech existence tohoto andaluského plemene, větší než kdy předtím. Značka Carrera y Carrera se rozhodla vzdát hold tomuto majestátnému zvířeti a zvolila si je jako hvězdu své nové kolekce Ecuestre. Ta je určena vášnivým, silným a kultivovaným ženám a sestává ze dvou sad úchvatných kousků ze žlutého zlata posázeného diamanty a zářícím ametystem. Manuel Carrera, zlatník a zakladatel firmy, vložil do této kolekce svůj neopakovatelný styl, díky němuž se značka šperků Carrera y Carrera prosadila v celosvětovém měřítku. Svou láskou ke koním a jezdectví prodchnul Manuel každičký kousek nové kolekce a vytvořil tak mistrovské umělecké dílo. Značka Carrera y Carrera vám jej s hrdostí přináší.

О компании Carrera y Carrera Испанская ювелирная компания Carrera y Carrera – это узнаваемый стиль и тщательно продуманный дизайн, огромный труд и тонкая искусная работа, результатом которой становятся ювелирные украшения, в которых золото и драгоценные камни оживают. Фирменным знаком Carrera y Carrera является сочетание матового и глянцевого золота. Компания представлена в более чем 40 странах мира, имеет филиалы в Соединенных Штатах, Японии и России, фирменные бутики в Мадриде, Барселоне, Токио, Москве, Дубаи и Куала-Лумпуре.


| Životní styl | life style Text Lucie Kettnerová Foto Archiv MMR a Jaroslav Prchal

Kostel v Polné dostal nový kabát The church in Polná gets a makeover Chrám Nanebevzetí Panny Marie patří svou

With its stunning interior, the majestic Church of

majestátností i výzdobou ke skvostům církevní

the Assumption of the Virgin Mary is one of the gems

architektury a po mnoha letech se konečně dočkal

of church architecture. After many years it has finally

i zasloužené péče. Nejdříve prošel rekonstrukcí

received some much needed care. The interior was

jeho interiér, vloni byla dokončena také oprava

reconstructed first, followed by completion of the

vnějšku a bezprostředního okolí.

exterior and surrounding area last year.

68


O

prava vnější části národní kulturní památky v Polné byla financována z Regionálního operačního programu Jihovýchod, výrazně přispělo také město Polná a Římskokatolická farnost – děkanství Polná. V rámci rozsáhlé obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie se dočkaly komplexní opravy fasáda, krov i střecha, zrestaurovány byly dveře a okna a opravit se podařilo i bezprostřední okolí chrámu včetně monumentálního schodiště. Tato rekonstrukce stála celkem 44 milionů korun, přičemž 40 milionů pokryla právě dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

T

he reconstruction of the exterior of this National Heritage Site in Polná was financed with funds from the South-East Regional Operational Programme. A lot was also contributed by the town of Polná and the Roman Catholic parish – the deanery of Polná. The extensive reconstruction of the Church of the Assumption of the Virgin Mary included complete repairs to the facade, rafters and roof. The doors and windows were restored and the immediate surroundings of the church were also successfully renovated, including the monumental staircase. The total cost of the work was CZK 44 million, 40 million of which was provided by the South-East Regional Operational Programme.

Velký a hlavně krásný

Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700–1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli v místě bývalého gotického kostela Matky Boží. Odborníci chrám řadí mezi nejkrásněji vyzdobené církevní stavby v České republice. Dokonalou ukázku precizní výtvarné práce italských mistrů z Florencie představuje štuková a fresková výzdoba na stěnách, valené klenbě a stropech chrámu, která má bez přehánění evropskou úroveň. Půdorysnou dispozicí, objemem v krychlových metrech a celkovým pojetím je tento barokní skvost právem uváděn jako jeden z největších v Česku. Jeho délka činí 63 metrů, široký je 26 metrů a vysoký 22 metrů. Věž, která byla postavena v roce 1894 podle návrhu architekta Františka Schmoranze, sahá do výšky 64 m.

The biggest of the four churches in Polná was built between 1700 and 1707 according to the plans of the Italian maestro Dominik de Angeli on the site of what used to be a Gothic church. Experts claim that this church is one of the most beautifully decorated ecclesiastical buildings in the Czech Republic. An example of the precise artistic work of the Italian masters from Florence can be seen in the stuccoed and fresco decoration on the walls and the vault arches and ceilings that rival anything else in Europe. Its ground plan, volume in cubic metres and overall design rightfully make this Baroque gem one of the greatest in Bohemia. It is 63 metres long, 26 metres wide and 22 metres high. The tower built in 1894 according to the design of the architect František Schmoranz is 64 metres high.

Netradiční expozice

An unusual exposition

V půdních prostorách a na ochozech nad hlavní lodí chrámu se nachází první církevní muzeum na Vysočině i v královéhradecké diecézi. Expozice v pěti sálech mapuje historii polenského chrámu, navštivte i kůr, kde jsou k vidění mohutné Sieberovy varhany z roku 1708, či věž s renesančním cimbálem a novými zvony. Už jste byli někdy na výstavě rakví? Nově zpřístupněná část expozice zahrnuje i „úmrtní“ salonek, kde jsou k vidění cínové historické rakve či náhrobky z okolních hřbitovů. V dalším sále zařízeném jako klenotnice jsou vystaveny unikátní liturgické nádoby, jako jsou monstrance, kalichy a ciboria nebo liturgická roucha. Nejsou to však pouze nefunkční výstavní předměty, ale nadále slouží k obřadům. Kostel je otevřen celoročně, a to denně mimo pondělí.

The roof space and the gallery above the main nave are taken up by the first church museum in the Vysočina region as well as in the Bishopric of Hradec Králové. The exposition that takes up five halls documents the history of the church in Polná. You may also admire the massive Sieber organ that dates back to 1708 or the tower with its Renaissance dulcimer and new bells. Have you ever been to a coffin exhibition? The newly opened part of the exposition now includes also a “death lounge”, which displays historical tin coffins as well as the headstones from the surrounding cemeteries. In another hall made to look like a treasury you can see unique liturgical vessels such as monstrances, goblets, Ciboriums or liturgical robes that are not solely for exhibition purposes but are also used in church rituals. The church is open daily except Monday all year round.

69

Big and beautiful

Více o kostelu Nanebevzetí Panny Marie a dosud podpořených projektech www.mesto-polna.cz – než vyrazíte do Polné, nastudujte si, kterou ze tří prohlídkových tras chrámu si zvolíte a co dalšího můžete v tomto městě vidět www.mapaprojektu.cz – vyhledejte si všechny projekty podpořené z evropských peněz na interaktivní mapě www.strukturalni-fondy.cz – zjistěte zajímavé podrobnosti o systému čerpání evropských dotací

Find out more about the Church of the Assumption of Virgin Mary and other projects co-financed to date www.mesto-polna.cz – before you set out to Polná check which of the three sightseeing routes will most interest you and what else there is to see www.mapaprojektu.cz – find all the projects cofinanced with European funds on an interactive map www.strukturalni-fondy.cz – find out interesting details about the system of drawing European grants


MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


INSPIROVAT KE ŠTĚSTÍ je niterní záležitost INSPIRING HAPPINESS – an inside job „Celý život jsem ťukal na bránu do  země štěstí. Když se pak přede mnou otevřela, zjistil jsem, že jsem na  ni ťukal zevnitř.“ RUMI

MUŽ V ZRCADLE

Když v boji o mamon svého dosáhneš a celý svět tě bude zbožňovat teprve když do zrcadla pohlédneš naučíš se pravdu znát.

Není to otec, matka, přítel nebo žena, kteří budou soudit tvé činy. Muž v zrcadle je ten, jenž bude soudit tvé viny.

Někdo tě má za přímého, mají tě za lidský zázrak! Pro muže v zrcadle jsi jen póvl, a do tvých očí se nechce podívat.

Jeho musíš potěšit, na ostatní neber zřetel, on s tebou bude do konce tvých zemských let. Pokud muž v zrcadle je nyní tvůj přítel, věz, že nejtěžší jsi složil test.

Celý svět můžeš v životě oklamat, nechat se od druhých chválit bolest a řeky slz bude tvá odměna, když muže v zrcadle budeš chtít šálit.

Dale Wimbrow

komerční prezentace

“I was knocking at the door of happiness all my life. When the door opened, I realized that I was knocking from the inside.” RUMI

Štěstí je většinou dílem krátkého prchavého okamžiku. Tak to bylo i v mém případě, dokud jsem nepochopil, že štěstí je stavem mysli, který pramení z „dělení se a dávání“, i když by se nám mohlo zdát, že jeho jediným zdrojem je „získávání, spotřeba a hromadění materiálního bohatství“. Pochopil jsem, že ke štěstí nevede žádná cesta, protože štěstí je samo o sobě cestou, která začíná uvnitř každého z nás. Je to cesta, nikoli cílová stanice. Je to čistě niterní záležitost. Slavný urdský básník Mirza Ghalib kdysi řekl: „Učinil jsem svůj život šťastnějším. Požádal jsem některé lidi o odpuštění a jiným jsem sám odpustil.“ Je to velmi jednoduché, ale abychom toho byli schopni, musíme se vzdát vlastního Ega. Dlouho jsem se snažil osvobodit se a být šťastný v rámci svého Ega, než jsem pochopil, že je to právě Ego, od kterého se musím osvobodit, a ne se snažit být svobodný v jeho područí. Možná Vám to bude připadat nepodstatné, ale je v tom tak obrovský rozdíl jako mezi tmavou nocí za silné bouře a tropickým dnem zalitým sluncem.  Další věc, kterou jsem pochopil, bylo to, že veškeré životní epizody, které mě katapultovaly ven z mé zóny komfortu, vyústily v jediné momenty, kdy jsem byl schopen skutečně růst jako lidská bytost. Teď už vím, že mi vesmír vždy dává to, co potřebuji, a ne nutně to, co bych chtěl. Nyní už vím, že není důvod být nešťastný z toho, že mi život přináší to, co opravdu potřebuji, a nenabízí mi pouze to, co bych si v dané chvíli přál. V zásadě lze říci, že jsem se přesvědčil o tom, že INTEGRITA, DŮVĚRA A OCHOTA PŘIJMOUT TĚŽKÁ ROZHODNUTÍ dokáží člověka naplnit štěstím. Všiml jsem si, že ocenění druhých, povzbuzení a projevená péče vytváří prostředí pro budování vlastní INTEGRITY. Také jsem si vyzkoušel, že pokud lidem VĚŘÍM, vždy splní nebo překonají cíle, které si sami pro sebe stanoví. Má zkušenost je taková, že každý chce něčím přispět ke zlepšení světa kolem nás, byť by jeho počin byl sebemenší. Proto je povinností nás VŮDCŮ vytvářet prostor, ve kterém budou moci svůj potenciál naplno rozvinout – podobně jako dirigenti, kteří sami také neodehrají jediný tón, ale přitom jsou naprosto klíčoví pro úspěch celého představení, protože dokáží z každého člena orchestru dostat to nejlepší. Pro ty z vás, kteří mají rádi čísla, uvádím závěry nejnovějšího výzkumu Harvardské univerzity, který říká: Náš pocit štěstí je vnějšími vlivy určován maximálně z 10-15 %. 85-90 % je niterní záležitostí každého z nás. Události v našich životech jsou stále stejné. Co ale určuje míru námi prožívaného štěstí, je naše reakce na ně.

Happiness has historically been either short-lived or elusive so & at least so it was for me till I realized that it is a state of the mind that comes from ‘Sharing & Giving‚ although we are under the illusion that it comes from ‘Getting & Consuming‘ & collecting material things. I have now realized that there is no way to Happiness, Happiness is the way and it starts from the inside. It is a path, a journey, not a goal or a destination. It is an Inside job. The famous Urdu poet Mirza Ghalib once wrote “I have made my life Happier. I have asked some people to forgive me and others I have forgiven“. It is so simple but to do it we need to rid ourselves of the Ego. I tried for a long time to be free and happy as the Ego till I realized that I have to be free from the Ego, not free as the Ego. It’s maybe a subtle difference in words but the real difference is like a stormy moonless night and a tropical sunny day.  The other thing I realized is that the challenges in my life that threw me out of my comfort zone were the times when I was able to really grow as a Human Being. I now know that the Universe always gives me what I need, not necessarily always what I want. So, I now feel that I don’t need to be unhappy with what I really need even if it may not be what I want at that point in time. On a more basic level, I have seen that INTEGRITY, TRUST & LEADERSHIP lead to Happiness. I have noticed that praise, encouragement & caring create the space for building INTEGRITY. I have also experienced that when I TRUST people, they always live up to the expectations they set for themselves. In my experience everyone wants to make a difference in the world, no matter how small that difference may be‚ so our role as LEADERS is to create the space in which they can realize their potential – just like a conductor who does not make a single sound himself, but is all-powerful because he helps bring out the best in everyone else. For those of you who love numbers, the latest Harvard research shows that no more than 1015% of Happiness is determined by the external environment & 85-90% is internal to the person. Events in our lives remain the same. It is our reaction to those events that determines our level of Happiness.


Závěry výzkumu dále uvádí, že když jsou lidé šťastní, jejich produktivita stoupá až o více než 50  % a kreativita až o více než 300  %. Jde o stav, který označujeme jako moment, kdy jedeme „na plný plyn“, kdy jsem „ve své interní zóně“. Umíte si představit, co by to udělalo se ziskovostí, kdybychom takový stav dokázali udržet pořád?  Výzkum Harvardské univerzity ve svých závěrech také jasně vyvrací mýtus o tom, že: „Pokud budu úspěšný, budu zákonitě šťastný.“ Výzkum naopak dokazuje, že lidé jsou úspěšní, ekonomicky prosperují, chovají se etičtěji a mají vyšší míru osobní INTEGRITY i větší mentální a spirituální bohatství, jen když jsou šťastní. Další dobrou zprávou, kterou nám závěry výzkumu přináší, je to, že štěstí je dovednost, kterou si můžeme osvojit, stejně jako se můžeme naučit hrát fotbal, na piano nebo golf, a že existuje recept na každodenní štěstí. Je to něco, co bychom si měli zařadit na seznam, čím chceme být, nikoli na seznam toho, co chceme vykonat. Já jsem si vždycky sepisoval seznamy věcí, které chci vykonat, než jsem si uvědomil, že kdyby konání bylo tak důležité, neoznačovali bychom se za lidské bytosti, ale za lidské konatele. Proto si teď vytvářím seznamy říkající, čím nebo kým chci být a jako první věc na mém seznamu je bod BÝT ŠŤASTNÝ. Joseph Epstein před mnoha lety napsal: „Nemůžeme si vybrat, jestli se narodíme. Nemůžeme si ani vybrat, komu se narodíme a v jaké zemi. Nerozhodujeme o tom, zda a kdy zemřeme, alespoň většina z nás ne. I když se zdá, že v obrovské většině případů nemáme na výběr, pořád si můžeme vybrat to, jak budeme žít“. A jak řekl Abraham Lincoln: „Ať věříte tomu, že něco dokážete, nebo tomu, že to nedokážete, vždycky máte pravdu“. Já jsem přesvědčen, že pokud si vybereme být šťastní, máme naději a navíc se nám tím otevírá úžasná možnost žít nejen pro sebe, ale i pro budoucí generace – celé je to ale niterní záležitost. 

The research also shows that when people are Happy, productivity goes up by over 50% and creativity by over 300%. It is a state we call ‘in the flow‘ or ‘in the zone‘. I can only imagine what happens to profitability when this happens on an ongoing basis.  The research from Harvard clearly reaches the conclusion that ‘when I am successful I will be happy‘ is a myth. The research shows that when people are happy, they become successful & prosperous & more ethical & have higher INTEGRITY & become mentally and Spiritually richer.

THE MAN IN THE GLASS When you get what you want in your struggle for self And the world makes you king for a day Just go to a mirror and look at yourself And see what THAT man has to say.

The other good news is that happiness is a skill that can be learnt just like football or piano or golf and there is even a recipe for everyday Happiness. Something for our ‘to be’ list as opposed to our ‘to do’ list. I always had a to do list till I realized that if doing was so important we would be called Human doings – so now I have a ‘to be’ list and the first item on the list is – TO BE HAPPY.  Many years ago, Joseph Epstein wrote‚ “We do not choose to be born. We do not choose our parents or the country of our birth. We do not, most of us, choose to die; nor do we choose the time of our death. But within the realm of this ‘choicelessness’, we do choose how we live. Abraham Lincoln also said: “Whether U think U can or U think U cannot, U are right.“ I see that if we decide to be Happy, we have Hope & some Amazing possibilities to live into – not just for ourselves but for all future generations to come – but it’s an inside job.  Sanjiv Suri President & CEO, Zátiší Group

For it isn‘t your father or mother or wife Whose judgment upon you must pass The fellow whose verdict counts most in your life Is the one staring back from the glass. Some people may think you a straight-shootin‘chum And call you a wonderful guy. But the man in the glass says you‘re only a bum If you can‘t look him straight in the eye. He‘s the fellow to please, never mind all the rest.

sanjiv@zatisigroup.cz wow.zatisigroup.cz

For he‘s with you clear up to the end. And you‘ve passed your most

IRUJEME OSTATN Í INSP

O ,C

&E 4. We care TH ICA L

And get pats on your back as you pass.

1. Top of mind positioning

But your final reward will be heartaches and tears

2. Premier builder of sustainable shared value

If you‘ve cheated the man DO

3. Excellent Systems to Support Growth

down the pathway of life

in the glass.

E

FR ON TI ER S NEW

MASTERING

RECEPT NA KAŽDODENNÍ ŠTĚSTÍ: Výzkum z Harvardské univerzity přináší recept na zvýšení každodenního pocitu štěstí za ne víc než 30 minut denně: 1. Buďme vděční za 3 věci ve svém životě. 2. Provozujme 10 – 15 minut fyzickou aktivitu. 3. Minimálně 5 – 10 minut meditujme. 4. Napišme někomu něco pozitivního (nemusí jít ani o člověka, kterého známe osobně). 5. Zapisujme si, co nejpozitivnějšího se nám za posledních 24 hodin stalo.

BL E

GOALS

You may fool the whole world

W

ME LÁ

T CE S HL E D ÁM EN

OV É

B

ÁS ÍN AV

3. Trust, Transparency & mutual Respect

BLY INA

R

2. Unleashing potential thru learning & growth

STA

1. Lets wow together

2. Spoluvytvářet dlouhodobě udržitelné hodnoty 3. Zavádět systémy podporující růst

PURPOSE Inspiring Happiness

SU

SE

VALUES & BRAND PROMISE

friend. T AC

M

E

4. Pečujeme

1. Být první volbou našich hostů a partnerů

If the man in the glass is your

Delighting our Guests & Partners (including employees) by creating unique memories thru constant innovation

A LI RE BE

Á OV CH

3. Důvěra, otevřenost a vzájemný respekt

CÍLE

OSTEJNÁ

2. Vydáváme ze sebe to nejlepší díky učení a osobnímu růstu.

Í LH NEN

1. Společně s nadšením

ÁM

HODNOTY A PŘÍSLIB ZNAČKY

SMYSL Rozdávat štěstí

dangerous, difficult test

VISION

O TN OS CN U

Rosteme díky spokojenosti našich hostů a partnerů (včetně zaměstnanců), vytvářením jedinečných zážitků prostřednictvím neustálé inovace.

Y

IRING OTHERS

A H W OY J N

T

BU D

VIZE

INSP

E

Dale Wimbrow

RECIPE FOR EVERYDAY HAPPINESS: Research at Harvard lays out a recipe for everyday Happiness which should not take more than 30 min every day: 1. Be grateful for 3 things in our life every day. 2. Exercise for at least 10 – 15 minutes. 3. Meditate for at least 5 – 10 minutes. 4. Write a positive message to someone (we don‘t necessarily have to know this person). 5. Start to journal our most positive experience over the past 24 hours.

komerční prezentace


| Střípky | News | Мозаика

Odbavte se z Ruska do Prahy on-line Check-in online on flights from Russia to Prague Регистрируйтесь онлайн на рейсах из России в Прагу   Na všechny lety, které České aerolinie vypravují z destinací v Ruské federaci, Bělorusku, Kazachstánu nebo na Ukrajině, se nyní lze nově odbavit přes webové stránky www.czechairlines.ru nebo www.czechairlines.com. V Moskvě a Kyjevě České aerolinie nově zavedly také odbavení pomocí chytrých mobilních telefonů. Do konce letošního roku plánuje společnost tuto službu rozšířit i na další letiště v Ruské federaci a Kazachstánu. Aplikace Českých aerolinií pro odbavení přes web nebo mobilní telefon je k dispozici v ruštině, angličtině, češtině a francouzštině. Odbavit se na let Českých aerolinií pomocí webových stránek společnosti lze již třicet hodin před odletem, odbavení se uzavírá hodinu a půl před startem u dálkových letů, u vnitroevropských pak pouze hodinu před odletem. Cestující si může s předstihem vybrat nejvhodnější sedačku a vytisknout palubní vstupenku. Pokud pasažéři cestují bez zapsaného zavazadla, na letišti se již na odbavení nezastavují, ale pokračují přes pasovou a bezpečnostní kontrolu k odletu. Cestující se zavazadly si pouze odbaví zavazadla na speciálních přepážkách k tomu určených. Výrazně se tak zkrátí doba, kterou musí trávit čekáním na letištích.   It is now possible to check-in online using the www.czechairlines.ru or www.czechairlines.com for all flights operated by the Czech Airlines from the Russian Federation destinations, Belarus, Kazakhstan or Ukraine. Recently the Czech Airlines also made check-in using smartphones possible in Moscow and Kiev. The airline plans to expand this service also to other airports in the Russian Federation and Kazakhstan before the end of the year. The Czech Airlines online check-in or check-in using smart phone application is available in Russian, English, Czech and French. Online check-in for Czech Airlines flights is possible 30 hours prior to departure. The check-in closes 90 minutes prior to departure for long-haul flights and 60 minutes prior to departure for European flights. Passengers may choose their preferred seats and print their boarding passes. There are no further stops at the airport for passengers travelling without checked-in baggage. Such passengers may proceed to their departure gates directly through passport and security check. Passengers travelling with baggage must only drop of their baggage using special designated counters. These services greatly reduce the time spent waiting at the airport.  Зарегистрироваться на все рейсы авиакомпании «Czech Airlines», осуществляемые из Российской Федерации, Белорусии, Казахстана или Украины, теперь можно на сайте www.czechairlines.ru или www.czechairlines.com. В Москве и Киеве с недавнего времени регистрация на рейсы «Czech Airlines» стала возможна также при помощи смартфонов. До конца нынешнего года компания планирует расширить этот сервис и на аэропорты других городов Российской Федерации и Казахстана. Приложение «Czech Airlines» для регистрации посредством интернет-страниц или мобильного телефона доступно на русском, английском, чешском и французском языках. Зарегистрироваться на рейсы самолётов «Czech Airlines» при помощи сайта авиакомпании можно уже за 30 часов до отправления; регистрация на межконтинентальные рейсы заканчивается за полтора часа до вылета, на внутриевропейские – за час. Пассажир может заранее выбрать наиболее удобное для него место, а также распечатать посадочный талон. В случае, если пассажир путешествует без регистрируемого багажа, ему не надо задерживаться у стойки регистрации в аэропорту и он может сразу направляться к пункту паспортного контроля, после чего пройти контроль безопасности перед входом на борт самолёта. Пассажиры с багажом регистрируют свой багаж у специальных, предназначенных только для этого, стоек. Таким образом, заметно сокращается время, которое пассажир должен проводить в аэропорту в ожидании.

74


| Střípky | News | Мозаика

České aerolinie rozšiřují síť destinací Czech Airlines expands its destination network Компания «Czech Airlines» расширяет карту своих рейсов   České aerolinie uzavřely spolupráci s Air Europa o vzájemném sdílení kódů na linkách do atraktivních destinací, které operuje tento španělský dopravce. Cestující letící s Českými aeroliniemi tak mají nově možnost letět na jednu letenku s přestupem v Madridu do dalších destinací ve Španělsku, navíc v jednání je i Karibik. Pro aktuální nabídku destinací včetně možnosti rezervace letenek navštivte www.csa.cz.   The Czech Airlines initiated code-sharing co-operation with Air Europa on flights to popular destinations operated by this Spanish Airlines. Passengers travelling with Czech Airlines can now travel to other destinations in Spain on a single ticket with a stop-over in Madrid. The possibility of doing the same with the Caribbean is currently under negotiation. For current destination offers including possibilities to book your ticket please visit www.csa.com.   «Czech Airlines» заключила договор о сотрудничестве с «Air Europa» о код-шеринге на рейсах по популярным маршрутам, которые выполняет авиакомпания «Air Europa». Теперь пассажиры, летающие самолётами «Czech Airlines», могут по одному билету, с пересадкой в Мадриде, отправляться по новым маршрутам в города Испании. Ведутся переговоры и о полётах в страны Карибского бассейна. Чтобы ознакомиться с актуальной сетью маршрутов и забронировать билеты, посетите сайт www.csa.com.

75


| Střípky | News | Мозаика

Historie a současnost Českých aerolinií History and present day of the Czech Airlines История и современность «Czech Airlines»

  Výstava k 90. výročí vzniku Českých aerolinií, kterou je možné navštívit v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, částečně vychází z tématu stálé expozice muzea věnované období první republiky. Samotná výstava prezentuje a mapuje nejen počátky a vznik Československých aerolinií, ale zabývá se také pozdější velmi zajímavou historií ČSA až po současnost. České aerolinie byly založeny v roce 1923 a už v té době patřily celosvětově mezi špičkové, pokrokové a velmi moderní firmy, na což se snaží autoři výstavy také upozornit. Na výstavě si můžete prohlédnout modely různých typů letadel, která pro ČSA létala, dobové uniformy létajícího personálu včetně jejich doplňků a především fotografie zachycující různá historická období společnosti. Velká část výstavy se zaměřuje také na působení Českých aerolinií v letecké alianci SkyTeam, kam vstoupily v roce 2001. Mnoho předmětů pochází ze soukromých sbírek a některé z nich dosud nebyly vystaveny. Výstava byla zahájena vernisáží 24. října 2013 a v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech bude pokračovat až do 1. prosince 2013.   An exhibition marking the 90th anniversary of the existence of the Czech Airlines may be viewed at the T. G. Masaryk Museum in Lány. It partially follows up on the theme of the permanent exposition of the museum dedicated to the First Republic era. The exhibition itself presents and maps not only the establishment and origin of the Czechoslovak Airlines but it also covers the very interesting later history of CSA through to the present day. The Czech Airlines was established in 1923. Back then the airlines was already among the world’s best, most progressive and very modern companies – something the organisers of the exhibition wish to underline. At the exhibition you may admire different types of aircraft used by the Czech Airlines, period flight attendant uniforms including their accessories but mostly photographs depicting the various historic periods of the company. A big part of the exhibition is also dedicated to the Czech Airline’s membership in the SkyTeam Alliance that it joined in 2001. Many of items seen in the exhibition come from private collections and some of them have never before been shown in public. The exhibition is on at the T. G. Masaryk Museum in Lány until 1st of December 2013. The preview of this exhibition took place on the 24th of October 2013.   Выставка, приуроченная к 90-летней годовщине возникновения компании «Czech Airlines», которую можно посетить в Музее Т. Г. Масарика в Ланах, частично опирается на тему постоянной экспозиции музея, посвящённой периоду Первой Чехословацкой Республики. Выставка показывает и отслеживает не только зарождение «Чехословацких авиалиний», но и демонстрирует более позднюю и чрезвычайно интересную историю «Czech Airlines», вплоть до отражения современного положения дел. Компания «Czech Airlines» была основана в 1923 году и быстро встала в ряды самых высококлассных, прогрессивных и очень современных фирм мира, что постарались отразить и авторы выставки. Здесь вы можете рассмотреть модели различных типов самолётов, которые были в ходу у «Czech Airlines», менявшиеся во времени униформы лётчиков, бортпроводников и стюардесс, включая их аксессуары, и, главным образом, фотографии, зафиксировавшие различные периоды в истории компании. Заметная часть выставки посвящена также деятельности «Czech Airlines» в альянсе авиаперевозчиков «SkyTeam», в который «Czech Airlines» вступила в 2001 году. Многие экспонаты были взяты из частных коллекций, причём некоторые из них прежде никогда и нигде не выставлялись. Выставка проходит в Музее Т. Г. Масарика в Ланах до 1. 12. 2013. Торжественное открытие выставки состоялось 24. 10. 2013.

76


| Střípky | News | Мозаика

Nové luxusní obchody v Terminálu 1 New luxury boutiques in Terminal 1 Новые изысканные магазины в Первом терминале   V tranzitní části Terminálu 1 hned za pasovou kontrolou nově najdete obchod se sortimentem britské luxusní značky Burberry spojované s typickým tartanovým vzorem. V pasáži B otevřela svůj obchod manufaktura značky HEREND, která patří mezi svĕtové lídry ve výrobĕ luxusního porcelánu. Sortiment kvalitního občerstvení je nově zastoupen francouzským pekárenským řetězcem Paul. Jeho prodejní stánek s nabídkou francouzského pečiva, sendvičů, makronek, dortů či lahodné kávy můžete navštívit v pasáži A. Pekárnu Paul se stylovým posezením a vlastní výrobnou i prodejnou mohou využít cestující v Terminálu 2 v pasáži D.   In the transit section of Terminal 1 just past passport control there is now a newly opened boutique selling the luxurious British brand Burberry known especially for its typical tartan pattern. HEREND workshop – one of the world’s leaders in luxury porcelain manufacture opened its shop in passageway B. Quality refreshments are now offered by the French bakery chain Paul. You may visit the Paul stand offering French bakery products, sandwiches, macaroons, cakes and delicious coffee in passageway A. The Paul bakery offering stylish seating and their own shop is located in Terminal 2 passageway D.   В транзитной части Первого терминала, сразу за паспортным контролем, появился магазин с товарами британского бренда класса люкс – Burberry, ассоциирующийся с его типичным тартановым орнаментом («клеткой»). В пассаже «B» свой бутик открыла мануфактура HEREND, один из мировых лидеров по производству изящного фарфора. Богатый выбор высококачественного перекуса обеспечивается сетевой французской пекарней Paul. Торговый стенд пекарни, предлагающий французскую выпечку, сэндвичи, миндальные пирожные макарони, торты, а также вкусный кофе, вы найдёте в пассаже «А». Ну а сама булочная-кондитерская Paul, со стильным интерьером, собственной пекарней и лавкой порадует пассажиров во Втором терминале в пассаже «D».

77


| Střípky | News | Мозаика

Cestujte se SkyPriority komfortně po celém světě Travel in comfort all over the world with SkyPriority Путешествуйте по всему миру с комфортом, пользуясь услугами «SkyPriority»   SkyPriority aliance SkyTeam představuje v leteckém odvětví unikátní koncept, jehož cílem je zajistit cestujícím první a business třídy a dále majitelům statusu SkyTeam Elite Plus plynulý a bezstarostný zážitek z cestování po celém světě. Se službami programu se můžete v současné době setkat na většině letišť, kam operují letečtí dopravci sdružení ve SkyTeamu. Na konci roku navíc počet letišť, kde je SkyPriority dostupná, překročí tisícovku. A nezůstane jen u toho. Aliance neustále pracuje na rozšiřování poskytovaného servisu. Mezi nejnovější vylepšení patří zavedení SkyPriority přepážek u reklamací zavazadel v příletových halách ve významných hubech jednotlivých kontinentů. V rámci věrnostního programu Českých aerolinií OK Plus mohou produkt SkyPriority využít držitelé zlatých a platinových karet. Tito členové se automaticky stávají cestujícími se statusem SkyTeam Elite Plus. Na uvítanou obdrží balíček s informacemi o programu SkyPriority včetně výčtu všech poskytovaných benefitů. Pro více informací o produktu SkyPriority navštivte www.skyteam.com.  SkyPriority of the Sky Team Alliance represents a unique concept in aviation. It aims at ensuring that First and Business Class passengers as well as holders of SkyTeam Elite Plus status enjoy smooth and worry-free travel all over the world. Services of this programme are currently available at most airports operated by airlines that are members of the Sky Team Alliance. It is expected that towards the end of this year the number of airports where the SkyPriority service is accessible will be more than one thousand. That is not all. The Alliance continuously strives to expand the services it offers. The newest improvement is the implementation of SkyPriority counters at Baggage Complaints in the arrival halls of important international hubs on the individual continents. The SkyPriority service may also be made use of within the Czech Airlines Frequent Flyer programme – OK Plus by Gold and Platinum card holders. These members automatically become passengers with the SkyTeam Elite Plus status. They are entitled to receive a welcome package containing all the information regarding the SkyPriority programme including all the services offered. For more information about the SkyPriority programme visit www.skyteam.com.   «SkyPriority» альянса «SkyTeam» являет собой уникальную концепцию в отрасли воздухоплавания, цель которой – обеспечить пассажирам первого и бизнес-класса, а также обладателям статуса «SkyTeam Elite Plus», ощущение свободы и беззаботности во время путешествий по всему миру. На сегодняшний день услуги данной программы доступны в большей части аэропортов, которыми оперируют авиаперевозчики объединения «SkyTeam». А к концу года число аэропортов, где будут доступны услуги «SkyPriority», превысит тысячу. Но этим дело не ограничится. Альянс постоянно работает над расширением спектра предоставляемых услуг. Одно из последних усовершенствований – появление стоек «SkyPriority» рядом со стойками «Рекламация багажа» в залах прилётов крупных узловых аэропортов каждого континента. Продуктом «SkyPriority» в рамках бонусной программы «OK Plus» от компании «Czech Airlines» могут пользоваться обладатели золотых и платиновых карт. Они автоматически становятся пассажирами со статусом «SkyTeam Elite Plus» и получают пакет с информацией о программе «SkyPriority», где перечисляются все предоставляемые им выгоды. Более подробную информацию о продукте «SkyPriority» вы найдёте на страницах www.skyteam.com.

78


| s k y t eam | s kyt e am | sk y tea m

skyteam co je sk y team?

skyteam

skyteam

SkyTeam je mezinárodní aliance 19 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 19 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, skyteam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15.000 daily flights to more than 1000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлениях, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO cHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• více mil Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• garantované rezervace Členové SkyTeam elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• snadná spojení Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• pouze jedno odbavení Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• standardy k valit y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• Easy connection Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other skyteam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům

• Больше миль Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • Гарантия бронирования Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• Удобные стыковки рейсов Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• Одна регистрация на все перелеты Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• Стандарты качества Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid

** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci

SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s pro-

24 hodin před odletem.

gramme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeem-

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

able on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itiner-

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

ary, and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

79


| V ě rnostní program y | L o y a l t y p r o g r a m m e s | П р о г р а м м ы л о я л ь н о с т и

ok plus Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • Bonusové letenky do celého světa • Lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy • Pronájmy vozů a další odměny Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines frequent flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время ваших путешествий.

Membership benefits:

Членство в программе приносит Вам:

• Bonus tickets to anywhere in the world • Flying Business class with an Economy class ticket • Car hire and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.okplus.cz. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Аренду автомобилей и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.okplus.cz или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

ok plus corporate The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» «Czech Airlines» предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте умно и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

Novinky

NEWS

Новости

Změny v programu OK Plus

Changes in the OK Plus Programme

Изменения в программе OK Plus

Nadváha za míle OK Plus Chystáte se na dovolenou nebo služební cestu a nejste si jisti, zda sbalíte všechny věci do předepsaného limitu pro zavazadla? Žádný problém! Na lety Českých aerolinií si můžete nechat vystavit poukaz na nadváhu zavazadel, a to za cenu 15 000 mil. Tento poukaz vás opravňuje například k přepravě jednoho kusu zavazadla navíc nad rámec vaší letenky. Více informací a objednávkový formulář naleznete ve svém profilu na www.okplus.cz v sekci Využijte míle.

Excess baggage voucher for OK Plus miles Are you getting ready for a vacation or a business trip and you are not sure if you can pack all the stuffs in the limit for your baggage? No problem! You can issue yourself an excess baggage voucher for Czech Airlines flights which costs 15,000 miles. The voucher entitles you to carry, for example, one baggage extra over the limit stated in the ticket. More information and ordering form can be found in your profile at www.ok-plus.com in the Redeem Your Miles section.

Перевес в обмен на мили «OK Plus» Вы собираетесь в отпуск или в командировку, но у вас нет уверенности в том, что вес ваших вещей не превысит установленный для багажа лимит? Это не проблема! Для полётов с компанией «Czech Аirlines» вы можете оформить сертификат на перевес багажа в обмен на 15000 миль. Этот сертификат даст вам право на перевозку дополнительной единицы багажа, которая превышает ограничения, содержащиеся в вашем билете. Подробности, а также бланк для оформления сертификата вы найдёте на своей странице на сайте www.ok-plus.com в секции Redeem Your Miles.

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

80


T EČ NÉINFOR INFOR ACE | USEFUL INFOR M AT ION UŽI T EČNÉ INFOR M ACE |UŽI USEFUL MM AT ION UŽI T EČ NÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION | U Ž I T E Č N É in f ormace | u s e f u l i n f o r m a t i o n | ПОЛЕЗ Н АЯ

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU Vve vzduchu POHODĚ VE VZDUCHU V pohodě FOR FLYING FIT FOR FLYING FOR FIT FLYING Fit TO flyFIT

Několik vás osvěží a přispěje k pocitu pohod Několik snadných cvikůsnadných vás osvěží a snadných přispěje kcviků pocitu pohody. Několik cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В ВОЗДУХЕ С КОМФОРТОМ A few simple exercises canfit help feel fit and refreshed. A few simple exercises can help you feel andyou refreshed. A few simple exercises canfit help feel andyou refreshed.

NOHY

RAMENA NOHY

NOHYA PAŽE ZÁDA RAMENA

RAMENA KOTNÍKY ZÁDA A PAŽE

záda Chodidla položte Pomalu aopřete praviOhněte koleno, Obě patykoleno, Pomalu aa paže praviOhněte Chodidla položte na zemozdvihněte azem zatáhněte břicho. na zem a zatáhněte delně nohou zdvihněte nohu a zaakružte prsty špičky delně kružte nohou nohu a zaPomalu se předkloňte, rukama sjeďte posvaly. noPomalu se v kotníku. Nejprve tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte vbřicho. kotníku. Nejprve tněte stehenní hou avystřídejte. natáhněte je až k prstům na noze. předkloňte a rukama nanejvýše. jednu stranu Nohy co Pak na jednu stranu Nohy vystřídejte. tétona poloze vydržte podruhou. nohou pak na druhou. Na SV každou nohou oSazem opřete špičky asjeďte pak Na 15 sekund. každou nohou a natáhněte je až každou stranu kružte opakujte 20krát až aopakujte zdvihněte co nejkaždou stranu kružte 20krát až back and arms výše k prstům na noze. 15 sekund. 30krát. paty. 15 sekund. 30krát. Place feetvydržte flat on the ground and hold in V tétoboth poloze your stomach. Bend slowly forward and move 15 sekund. your hands over your legs FEET toward your toes. Rest BACK AND ANKLES KNEES ANKLES KNEES in thisone position 15 seconds. ARMS Rotate your feeton Bend knee and With both heels Rotate your feetfor Bend one knee and

around one knee and your thighs. around one Bring knee and НОГИ raise it to your chest. your forraiseshoulders it to your chest. Двумя обнимитеward, колено притяните Hold forруками 15 seconds. then up, then Hold forи15 seconds. его к груди. в таком положеKeeping yourОставайтесь hands backward and hands down Keeping your нии 15 секунд. Держа колено руками, ногу around your knee, in a circular around yourmotion. knee, медленно вниз. Поменяйте ноги. slowly lowerопускайте your Repeat severalyour times, slowly lower Упражнение выполните 10 разSwitch для каждой leg. Switch legs and gently. Breathe leg. legs and ноги. ten times. repeat slowly repeatand ten evenly. times.

around one knee your thighs. Bring Place both feet flat and on slowly and evenly Place both feet flat on your thighs. Bring ПЛЕЧИ raise it to your chest. your shoulders forthe ground and hold in a circle around the ground and hold your shoulders forРуки ладонями на бедра. Делайте Hold for 15up, seconds. ward, then up, inward, yourположите stomach. Bend your ankles, firstthen in in your stomach. Bend then then круговые движения вперед, вверх, Keeping your hands backward andand down slowly forward and one direction slowly forward and backward and down плечами назад, вниз. Движения быть непреaround your knee, in a circular motion. move your hands over должны then the other, forover move your hands in a circular motion. рывными. Повторите несколько раз, дышите slowly lower your Repeat several times, your legs toward your 15 seconds in each your legs toward your Repeat several times, медленно равномерно. leg. Switch and gently. Breathe toes. Rest inиlegs this posidirection. toes. Rest in this posigently. Breathe repeat tenseconds. times. slowly evenly. tion for and 15 tion forand 15 seconds. slowly evenly.

Placeyour both feet flat on the slowly and evenly raise tenfloor, raise your slowly andleg, evenly raise your leg, tenСПИНА Иaround ПОЯСНИЦА thea ground and hold in a as circle around sing the muscles of toes high as youof in circle sing the muscles Ступни поставьте иyour втяните живот. in your stomach. ankles, first your thigh. Alternate Then put yourin your ankles, firstBend inна полcan. thigh. Alternate Медленно наклонитесь иlegs. руками съезжайте slowly forward and one direction and legs. Repeat 20 to toes and the balls one direction and Repeat 20 toof по ногам, вытягивая пальцам ног. move your hands then the on other, for 30 times with each feet theВeach floor then the other, forover их кyour 30 times with таком положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your 15 seconds each leg. and raise yourinheels. 15 seconds in each leg. toes. Rest in this posidirection. direction. tion for 15 seconds.

ZÁDA KOTNÍKY A PAŽE RAMENA

KOLENA CHODIDLA KOTNÍKY

POHYB Neseďte dlouho ve CHODIDLA

ůsnadných přispěje vás osvěží kcviků pocitu a přispěje pohody. k pocitu pohody. vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. feel can fit help andyou refreshed. feel andyou refreshed. mple exercises canfit help feel fit and refreshed.

S

s on on gand eat old orhest. Bend hen onds. nd own nds over ion. e, mes, uryour posiand ds. y. s.

KOTNÍKY CHODIDLA KOLENA

ramena Oběma rukama Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviRuce položte dlaněmi Chodidla položte Ruce položte dlaněmi na stehna. Ra-Raobejměte koleno a při- dolů dolů na na zem astehna. zatáhněte delně kružte nohou dolů na Rana zem astehna. zatáhněte menykružte kružte dopředu, nahoru, dozadu a dolů. táhněte ho k dopředu, hrudi. meny kružte dopředu, břicho. Pomalu se vbřicho. kotníku. Nejprve meny Pomalu se Pohyb musí být plynulý. Několikrát opakujte Vydržte 15 sekund. nahoru, dozadu předkloňte a rukama na jednu stranu nahoru, dozadu předkloňte a rukama a dýchejte přimusí tom pomalu a pravidelně. stále koleno apak dolů. Pohyb musí sjeďte nohou asjeďte na druhou. Na aRukama dolů.po Pohyb po nohou držte a nohuNěkolikrát plynulý. Několikrát abýt natáhněte jepomalu až každou stranu plynulý. abýt natáhněte je kružte až shoulders spusťte Vyměňte 15 ana dýchejte kopakujte prstůmdolů. na noze. sekund. a dýchejte kopakujte prstům noze. Place your hands Bring your nohy, opakujte přitéto tompoloze pomalu a praVpři této poloze vydržte tom pomalu a on pra-your thighs. V vydržte shoulders then backward and desetkrát. videlně. 15 sekund. forward, then up, videlně. 15 sekund. down inAND a circular motion.ANKLES Repeat several LEGS SHOULDERS BACK SHOULDERS BACK ANDtimes, gently. Breathe slowly evenly.your Put both hands Place ARMS your hands feet on ARMS Place your hands on andRotate

CHU E VZDUCHU HODĚ VE VZDUCHU NG OR FLYING

eněmi Raěte a přise ředu, di. ama nd. usí eno žlikrát malu e. te měňte adržte pra-

ZÁDA A PAŽE KOLENA KOTNÍKY

nohyrukama Oběma Ruce položte dlaněmi Oběma rukama Oběma rukama koleno přitáhněte obejměte koleno obejměte a přidolů na astehna. obejměte kolenoRaa přiho k hrudi. Rukama stále táhněte ho kVydržte hrudi. 15 sekund. meny kružte táhněte ho kdopředu, hrudi. koleno držte a nohu pomalu spusťte Vydržte 15 sekund. nahoru, dozadu Vydržte 15dolů. sekund. Vyměňtestále nohy, opakujte desetkrát. Rukama koleno aRukama dolů. Pohyb stálemusí koleno držte a nohu pomalu být plynulý. Několikrát držte a nohu pomalu legs dolů. Vyměňte opakujte spusťte a dýchejte spusťte dolů. Vyměňte Put both hands around one knee and raiseaitprato nohy, opakujte při tomopakujte pomalu nohy, your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your desetkrát. videlně. desetkrát. hands around your knee, slowly lower your leg. LEGS SHOULDERS LEGS Switch legs and repeat tenPlace times. Put both hands yourhands hands on Put both

UL ACE | USEFUL MM AT ION INFOR M AT ION NÉINFOR INFOR ACE | USEFUL INFOR M AT ION

ŽE

И Н Ф ОРМА Ц ИЯ

kotníky Chodidla Pomalu apoložte praviRuce položte dlaněmi

KOTNÍKY KOLENA ZÁDA A PAŽE

Pomalu Ohněte praviChodidlaakoleno, položte Pomalu v kotníku. na delně zem kružte aa pravidelně zatáhněte nohou delně zdvihněte kružte nohu nohou a zadolů na stehna. Ra- kružte na nohou zem a zatáhněte Nejprve na jednu na druhou. břicho. vmeny kotníku. Pomalu Nejprve se stranu a pak vtněte kotníku. stehenní Nejprve svaly. kružte dopředu, břicho. Pomalu se Na každou kružtena 15 jednu sekund. předkloňte na jednudozadu stranu astranu rukama Nohy vystřídejte. stranu nahoru, předkloňte a rukama sjeďte a pak po druhou. nohou aSsjeďte pak každou na nohou Na dolů.na Pohyb musíNa podruhou. ankles akaždou natáhněte stranu je až kružte každou opakujte stranu 20krát kružte až být plynulý. Několikrát a natáhněte je až Rotate your feet evenly circle k15 prstům sekund. noze.slowly and 15 30krát. sekund.in opakujte anadýchejte k prstům naanoze. around your ankles, one poloze direction Vpřitéto poloze vydržte tom pomalu a pra-first in V této vydržte and then the other, for 15 seconds 15 sekund. videlně. 15 sekund.in each direction. BACK ANKLES AND ANKLES KNEES SHOULDERS BACK AND

ARMS Rotate yourhands feet on Place your

Rotate Bend one yourknee feet and ARMS slowly raise and feet leg, evenly ten-on Place your both flat Делайте медленные упражнения the and hold in aground circle around in sing circle the muscles around of thea ground and hold your shoulders for- круговые ступнями ног. Сначала в одну сторону, потом in your stomach. Bend your ankles, first in your your ankles, thigh. Alternate first in in your stomach. Bend ward, then up, then вslowly другую. Повторите сторону 15 раз. forward and one direction one legs. direction Repeat and to slowly forward20 and backward andand down в каждую move yourother, hands over then the for then 30 times the other, with each forover move your hands in a circular motion. 81 your legsseveral toward your 15 seconds in each 15 leg. seconds in each your legs toward your Repeat times, 106 | review 106 | review toes. Rest in this posidirection. direction. toes. Rest in this posigently. Breathe tion for and 15 seconds. tion for 15 seconds. slowly evenly.

ЩИКОЛОТКИ Place both flat on slowly andfeet evenly your thighs. Bring

CHODIDLA KOLENA

kolena Ohněte Obě paty koleno, Obě patykoleno, opřete Pomalu a opřete praviOhněte Ohněte nohu zatněte zdvihněte odelně zem kružte a koleno, prsty nohu špičky azdvihněte zaozdvihněte zem aaprsty špičky nohou nohu astezahenní svaly. Nohy vystřídejte. nohou tněte chodidel stehenní zdvihněte svaly. chodidel zdvihněte v kotníku. Nejprve tněteKaždou stehenní svaly. opakujte 20krát Nohy co vystřídejte. Pak až 30krát. co nejvýše. Pak na nejvýše. jednu stranu Nohy vystřídejte. Soa každou zem opřete nohou špičky oS zem opřete špičky pak na druhou. Na každou nohou knees opakujte akaždou zdvihněte 20krát co nejaž aopakujte zdvihněte co nejstranu kružte 20krát až Bend one knee and raise your leg, tensing the 30krát. výše paty. výše paty. 15 sekund. 30krát. muscles of your thigh. Alternate legs. Repeat 20 to 30 times with each leg.

KNEES FEET ANKLES

FEET KNEES

КОЛЕНА Bend With both one knee heels on With Rotate your feetand Bendboth one heels knee on and Согните ногу в tenколене, поднимите ногу иtenraise the floor, your raise leg, your the floor, slowly and evenly raise yourraise leg, your стисните бедренные Поменяйте sing toes the as high muscles as youof мышцы. toes as youof in a circle around sing as thehigh muscles ноги. Повторите упражнения 20 – 30 раз для your can. thigh. put Alternate your can. put your your Then ankles, first in yourThen thigh. Alternate каждой ноги. legs. toes and Repeat the balls 20 to of toes and the balls one direction and legs. Repeat 20 toof 30 your times feet on with theeach floor your feet on theeach floor then the other, for 30 times with leg. and raise your and 15 seconds in heels. each leg. raise your heels. 106 | review direction.

JÍDLO A PITÍ POHYB

Během letu se nepřeNeseďte dlouho ve chodidla stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně stejné poloze. PoObě paty opřete Obě paty opřete o zem a vody špičky chodidel vzbuďte oběh a omezte vzbuďte krevnípití oběh o zem akrevní prsty špičky zdvihněte co nejvýše. Pak o zem opřete tím, že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. tím, že vstanete, chodidel zdvihněte špičky a se zdvihněte co nejvýše paty.setak projdete po Po přistání projdete po bukabině co nejvýše. Pakkabině aoprotáhnete ruce dete čerstvější.si ruce a protáhnete zem opřetesišpičky afeet a nohy. anohy. zdvihněte co nejWith raise yourAND toes as MOVING EATING MOVING výše both paty.heels on the floor, high assityou Then your toes balls Don’t toocan. long in put DRINKING Don’t sit and too the long in of your feet on the floor and raise your heels. Avoid eating heavily the same position. the same position. the circulation flight. Stimulate Stimulate FEET circulation during СТУПНИ Drink plenty of of water by getting of on by getting out With bothout heels Обе пяткиwalking оприте поднимите and not toowalking much your seat, your seat, the floor, raise yourо пол и носочки как можно Затемthe опритесь alcohol, tea or coffee. around cabin andвыше. around cabin and toes asthe high as you о пол носочками и поднимите пятки как This will help youarms feel stretching arms stretching your can. Then your put your можно выше. fresher on arrival. and and legs. toeslegs. and the balls of your feet on the floor and raise your heels.

KOLEN CHOD

Ohněte Obě patyk ozdvihnět zem a p tněte ste chodidel Nohy vys co nejvýš každou oS zem op aopakujte zdvihně 30krát. výše paty

KNEES FEET

Bendbot on With raise you the floor, sing as theh toes yourThen thig can. legs.and Rep toes 30 times your feet leg. raise and

POHY JÍDLO

Neseďtele Během stejné po jídejte. P vzbuďte vody a om tím, že v alkoholu projdete Po přistá a protáhn dete čers a nohy.

MOVIN EATIN Don’t sit DRINK

the same Avoid eat Stimulat during th by gettin Drink ple yournot seatt and around tt alcohol, stretchin This will and legso fresher


NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ | N a palub ě | On b o a r d | н а б о р т у

V POHODĚ V K ABINĚ RELA XED IN THE CABIN С КОМФОРТОМ НА БОРТУ

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft's emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впередистоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou. Zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu.

In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their standby mode.

В интересах безопасности полета предварительно поинтересуйтесь у бортового персонала, разрешено ли использование электронного устройства. Телефоны должны быть выключены.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na vybraných linkách nabízíme v Business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPad touch s výběrem filmů, hudby a her. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On selected flights, Business Class passengers can borrow personal iPad players with a selection of music, movies and games. On board of Airbus A330-300 are installed personal screens with wide selection of movies, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

82

На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр. В самолете Airbus330-300 в каждое кресло встроена система индивидуального бортового развлечения включающая в себя большой выбор фильмов, музыки и развлекающих программ.


NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ | N a palub ě | On b o a r d | н а б о р т у

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ И ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. Na vybraných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky.

Upon entering the aircraft, Czech Airlines offers complimentary Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. Children are awaited by small presents on selected routes.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием. На всех регулярных рейсах детям предлагаются игрушки.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ

Our food and beverages selection depends on time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (диетическое, вегетарианское, кошерное и детское) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют право продавать алкогольные напитки лицам младше 18 лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, поданные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit cards. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные приобретенныена наборту, борту,можно можно кронах, оплатить наличными наличнымив вчешских чешских кронах, или другой евро или другоймеждународной международнойвалюте, валюте, а также кредитной кредитнойкартой. картой.Ассортимент Ассортимент предлагаемого товара Вы Вынайдете найдете на страницах страницахжурнала. журнала.Полный Полныйассортимент ассортимент размещен ввкаталоге Shop». размещен каталоге«Sky Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights is not allowed to use electronic cigarettes.

На всех Airlines»строго курение строго На всех рейсах рейсах«Czech ЧСА курение воспрещено. На воспрещено. Наборту бортутак также жезапрещено запрещено курение электронных электронныхсигарет. сигарет.

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

83


HELSINKI

| map y | m a p s | к а р т ы

STOCKHOLM RIGA

COPENHAGEN

MINSK

HAMBURG AMSTERDAM BRUSSELS NEW YORK ATLANTA LOS ANGELES SAN FRANCISCO SEATTLE MEXICO CITY

PARIS

WARSAW

DUSSELDORF BERLIN

PRAGUE

FRANKFURT

K. VARY

STRASBOURG

OSTRAVA

KOSICE

MUNICH BUDAPEST

ZURICH

CLUJ

GENEVA MILAN A CORUNA

BILBAO

BUCHAREST SOFIA

NICE

OVIEDO VIGO

BARCELONA

MADRID

ROME

PALMA MALLORCA LISBON

VALENCIA TENERIFE LAS PALMAS

MALAGA KUWAIT

MALTA BAHRAIN

DUBAI AL AIN

ABU DHABI

MUSCAT

SEY

BANGKOK

COLOMBO MALE SINGAPORE NAIROBI

JOHANNESBURG

Destinations operated in cooperation JOHANNESBURG with Etihad Airways

SYDNEY MELBOURNE BRISBANE


PERM ST. PETERSBURG NIZHNY NOVGOROD

MOSCOW

YEKATERINBURG

KAZAN

UFA SAMARA

ROSTOV ON DON

ALMATY

YEREVAN

BAKU

TAIPEI HANOI

HO CHI MINH CITY

SAPPORO

TEL AVIV

NIIGATA

SEOUL

TOKYO

YCHELLES

OKAYAMA

NAGOYA OSAKA

FUKUOKA

TEL AVIV

HANOI

DA NANG GUAM BANGKOK

KUALA LUMPUR

HO CHI MINH CITY

KOTA KINABAKU

KOROR

Destinations operated in cooperation with Korean Air


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | leta d lov ý park | FL E E T | САМОЛЕТ Н Ы Й ПАР К

AIRBUS AIRBUS A330 A330– –300 300

1 276

45 900 kg 230 2 000 kg

60,30 m

860 km/h

63,69 m

4 100 km

6 180

17 000 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A320 – 200

AIRBUS A319 – 100

135 | 116

3 360 km 86


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

| leta d lov ý park | FL E E T | САМОЛЕТ Н Ы Й ПАР К

ATR 72 – 500 OK-GFR

5

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

3

4 900 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

ATR 42 – 500

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ

OK-GFR

Livery Českých aerolinií

SkyTeam livery

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet cestujících | Seating Capacity | оличество пассажиров

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Rozpětí křídel | Wingspan (m) | Размах крыла

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина

87


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ | L E T I Š T Ě V Á C L AV A H AV L A P ra h a | V Á C LA V HA V E L AIRPORT prague | А Э РОПОРТ ИМЕ Н И ВА Ц ЛАВА ГАВЕЛА B П P A Г E

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI Terminál

Parkování naPUBLIC Letišti Praha PARKING, Parking at Prague Airport TRANSPORT AND LEISURE TIME AT THE AIRPORT

| Terminal | Терминал 1 PARKING P2 АВТОСТОЯНКА Р2

PARKING C АВТОСТОЯНКА C

VIP

| Schengenska St. | ул. Шенгенска

ПАРКОВКА, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ

| VIP-зона

PARKING D АВТОСТОЯНКА D

Cargo zóna

| Terminal | Терминал 3

Aviatická

| Cargo zone | Карго-зона

| Aviaticka St. | ул. Авиатицка

Příjezd

PARKING P11 АВТОСТОЯНКА Р11

Výjezd K Letišti

| Terminal | Терминал 2

PARKING P1 АВТОСТОЯНКА Р1

Schengenská

Terminál

Terminál

PARKING B АВТОСТОЯНКА B

| Entrance | Вљезд

| Exit | Выезд

| K Letisti St. | ул. К летишти

R7

R1 Lipská

Směr Praha centrum

| To Prague City Centre | Направление в центр Праги

| Lipska St. | ул. Липска

Pražský okruh | Пражская кольцевая дорога Ostrava | Острава Brno | Брно Olomouc | Оломоуц Plzeň | Плзень

R1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D5

Liberec | Либерец Hradec Králové | Градец Кралове České Budějovice | Ческе Будейовице Linz | Линц Karlovy Vary | Карловы Вары

R1 / R10 R1 / D11 R1 / R4 R1 / R4 R1 / R6

Ústí nad Labem | Усти над Лабем Berlin | Берлин Dresden | Дрезден Chomutov | Хомутов

R7 / D8 R7 / D8 R7 / D8 R7

SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D • Prices from CZK 750/week. • Transportation from parking D to Terminals 1 and 2 and back for free. Reserve online at www.prg.aero.

ПАРКОВКА В АЭРОПОРТУ PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma/platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D • Ceny od 750,– Kč/týden. • Přeprava z parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a Terminálu 2 a zpět zdarma. Rezervujte on-line na www.prg.aero.

МЕСТО ВЫСАДКИ И ПОСАДКИ - АВТОСТОЯНКА «Р1» и «Р2» • Находится перед зданиями Терминалов 1 и 2. • 15 мин бесплатно / распространяется на один въезд в течение 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - АВТОСТОЯНКА «В» и «С» • предназначена для парковки более 15 минут. • самая выгодная по стоимости кратковременная парковка: 2,- EUR/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - ЗАКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА «D» • Стоимость от 30,- EUR /неделя. • Перемещение с автостоянки «D» непосредственно перед зал Терминала 1 и Терминала 2 и обратно. Бронировать можно онлайн на www.prg.aero.

PARKING AT THE AIRPORT DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge/valid for one entrance in an interval of 60 minutes.

88 80-91 CSA SERVICE_7_ND.indd 87

review | 87

7/23/13 11:21 AM


OHLÍDEJTE SI LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ KEEP AN EYE OUT FOR CHEAPER PARKING reZerVACe / reSerVATIONS WWW.PrG.AerO od/from

750 Kč/CZK týden/week

reach the World


DOPRAVA L E T IŠT ĚNA LETIŠTĚ VÁC L AVA H AV L A PR A H A | L E T I Š T Ě V Á C L AV A H AV L A P ra h a |

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. VÁCL AV HAVEL ГАВЛА В ПРАГЕ V Á C LA V HA V E L AIRPORT AIRPORT PRAGUE prague |I ААЭРОПОРТ Э РОПОРТИМЕНИ ИМЕ НВАЦЛАВА И• The ВА Ц ЛАВА ГАВЕЛА B airport П P A Гto E the city centre are up to AUTOBUSOVÁ DOPRAVA prices of trips from the max CZK 600. Airport Express – přímé spojení s centrem města AAA RADIOTAXI a Hlavním nádražím Tel.: 14014, 222 333 222, +420GUARANTEED 729 331 133 TARIFF PRICES OFFICIAL TAXI+420 – TAXI SERVICES FOR • Zastávky přímo předNA LETIŠTĚ Terminály 1 a 2. DOPRAVA www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. • Více informací na www.cd.cz. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 1.1.1.prices RADIOCAB TAXIthe airport to the city centre are up to • The of trips from Městská hromadná doprava max 600. Airport Express – přímé spojení s centrem města Tel.:CZK +420 220 113 892, +420 220 117 078 • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). AAA RADIOTAXI www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz a Hlavním nádražím • Bus č. 119 – směr (přestup Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 • Zastávky přímoDEJVICKÁ před Terminály 1 a 2. na metro linka A). www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Více informací na www.dpp.cz. • Více informací na www.cd.cz. 1.1.1. RADIOCAB TAXI Dálková autobusová doprava Městská hromadná doprava– Student Agency Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 • Luxusní a mezinárodní doprava. • Bus č.vnitrostátní 100 – směr ZLIČÍN (přestup autobusová na metro linka B). www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ • Více informací na www.studentagency.cz. • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A).

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ

• Více informací na www.dpp.cz. Dálková TAXI autobusová doprava – Student Agency SMLUVNÍ – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava.1 a 2. • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů • Více informací • Cena jízdy z letištěna www.studentagency.cz. do centra města do 600,– Kč.

AAA RADIOTAXI SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY Tel.: 14014, +420 222 333 222, +420 729 331 133 • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Cena jízdy z letiště do centra města do 600,– Kč. 1.1.1.AAA RADIOCAB TAXI RADIOTAXI Tel.:Tel.: +420 220 +420 113 892, +420 220+420 117 078 14014, 222 333 222, 729 331 133 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB TAXI Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078 www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz

TRANSPORT TO THE AIRPORT BUS TRANSPORT Airport Express – direct connection to the city centre TRANSPORT TO THE AIRPORT and the main train station BUS TRANSPORT • Stops right in front of Terminals 1 and 2. Airport Express –at direct connection to the city centre • More information www.cd.cz. the transport main train station Cityand public • Stops right in front of Terminals 1 and 2. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • More information at www.cd.cz. • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). City public transport • More information at www.dpp.cz. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). Intercity – of Student Agency • Buscoach No. 119transport – direction DEJVICKÁ (transfer to metro line A). • Luxurious national and international bus transport. • More information at www.dpp.cz. • More information at www.studentagency.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • More information at www.studentagency.cz.

| review 88 88 | review

«Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города и Главным вокзалом ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ ТРАНСПОРТНАЯ • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ • Больше данных на www.cd.cz. «Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города Городской транспорт и Главным вокзалом • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. • Автобус № 119 в направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадка на метро • Больше данных на www.cd.cz. линиятранспорт «A»). Городской • Больше данных на www.dpp.cz. • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). Автобусный дальнего следования - обеспечивает • Автобус № 119 втранспорт направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадкафирма на метро «Student линия «A»).Agency» • Внутренние автобусные транспортные перевозки-люкс. • Больше данных инамеждународные www.dpp.cz. Автобусный следования - обеспечивает фирма • Большетранспорт данных надальнего www.studentagency.cz. «Student Agency»

• Внутренние и международные транспортные перевозки-люкс. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИавтобусные - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ • Больше данных на www.studentagency.cz. ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ

• Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ • Стоимость дороги из азропорта в центр города - не более 24,- EUR. ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ AAA RADIOTAXI • Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. • Тел.: 14014, +420 333 222,в центр +420 729 331 -133 • Стоимость дороги из 222 азропорта города не более 24,- EUR. • www.aaataxi.cz, AAA RADIOTAXI sekret1@aaataxi.cz 1.1.1. RADIOCAB • Тел.: 14014, +420 222 333TAXI 222, +420 729 331 133 113 892, +420 220 117 078 • Тел.:+420 220sekret1@aaataxi.cz • www.aaataxi.cz, 1.1.1. RADIOCAB TAXIairport@111radiocab.cz • www.111radiocab.cz, • Тел.:+420 220 113 892, +420 220 117 078 • www.111radiocab.cz, airport@111radiocab.cz


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A

| L E T I Š T Ě V Á C L AV A H AV L A P ra h a | VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ V Á C LA V HA V E L AIRPORT prague | А Э РОПОРТ ИМЕ Н И ВА Ц ЛАВА ГАВЕЛА B П P A Г E

JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT THE AIRPORT?

КАК ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ ?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Tranzitní část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

ОТДОХНИТЕ В ЗОНЕ ОТДЫХА «KOOPERATIVA» • Транзитная часть Терминала 2, 1-ый зтаж, между коридорными рукавами «C» и «D» • Работает круглосуточно. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 23 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

C

T2 D

B TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA / ТРАНЗИТНАЯ ЧАСТЬ

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 11 PM. FREE ENTRY!

ПОСЕТИТЕ НАШ КИНОЗАЛ – «CINEMA TIME» • Фильмы идут ежедневно с 10 до 23 часов. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA / ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

T1

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Tranzitní část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže. REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

ОМОЛОДИТЕСЬ B ВЕЛНЕС - ЦЕНТЕР «SKY RELAX» • Транзитная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Услуги парикмахера, маникюр, педикюр, массажи. PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • Vysokorychlostní připojení k internetu zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free. UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee • Zboží je označeno logem The Best Price Guarantee. • Zahrnuje široký výběr exkluzivního sortimentu. • Nakoupíte za nejlepší ceny v České republice. CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • High-speed connection to internet for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

91 80-91 CSA SERVICE_7_ND.indd 89

A

REST & FUN CENTER • Tranzitní část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Internet café, privátní lounge, hotelové pokoje na přespání, občerstvení, sprcha, wi-fi. REST & FUN CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Internet café, private lounge, hotel rooms for over-night stays, refreshments, shower, wi-fi.

«REST & FUN CENTER»

• Транзитная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Интернет кафе, приватная лоунге, гостиничныйе номера

для сна, закуски, душ, wi-fi (ви-фи).

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee • Goods are labeled with The Best Price Guarantee logo. • Includes a wide selection of exclusive products. • Best price shopping in the Czech Republic.

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ БЕСПЛАТНО К ВАЙ ФАЙ РОУТЕРУ • Товар обозначен логотипом «The Best Price Guarantee». • Высокоскоростное бесплатное подключение к интернету. • Подключиться можно с помощью «SSID» prg.aero-free. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК – «The Best Price Guarantee»

• Богатый ассортимент зксклюзивных товаров. • Возможность покупать по самым лучшим ценам в Чешской Республике.

review | 89

7/23/13 11:21 AM


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines Dámské parfémy Women’S fragrances Женская парфюмерия

Valentino Valentina Aqua Floreale Edt 50 ml Cena/Price

54 €

Chloé See by Chloé EDP 50 ml Cena/Price

50 €

approx. 1320.00 Kč

Prada Candy L’eau Edt 50 ml Cena/Price

55 €

92

approx. 1450.00 Kč

approx. 1420.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Полный ассортимент изделий Вы найдете в каталоге Sky Shop. Pánské parfémy Men’S fragrances Мужская парфюмерия

Versace Eros EDT 100 ml Cena/Price

63 €

approx. 1660.00 Kč

NEW

Paco Rabanne Invictus EDT 100 ml Cena/Price

61 €

approx. 1610.00 Kč

93


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Miniatury Miniatures Миниатюры

Yves Saint Laurent Miniatures set Cena/Price

44 €

approx. 1160.00 Kč

Giorgio Armani Miniatures set Armani Homme Cena/Price

45 €

Versace Miniatures Collection for Men and Women Cena/Price

35 €

approx. 920.00 Kč

94

approx. 1180.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Kosmetika Cosmetics Косметика

L’OrÉal Duo Mascara Volume Million lashes Excess + Khol Cena/Price

22 €

approx. 580.00 Kč

Talika Perfect Eye Kit Cena/Price

59 €

approx. 1550.00 Kč

LancÔme Palette Absolu Voyage Cena/Price

57 €

95

approx. 1500.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Hodinky Watches Часы

Aviator Gents World Time Pilot watch Cena/Price

139 €

approx. 3660.00 Kč

Skagen Watch bi Color Cena/Price

92 €

approx. 2420.00 Kč

Pierre Cardin Ladies Watch, Pendant and Earring Set Cena/Price

89 €

96

approx. 2340.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Šperky Jewellery Ювелирные изделия

Thomas Sabo Key Love Pendant

Pierre Cardin Triple Bangle Set

Cena/Price

119 €

approx. 3130.00 Kč

Cena/Price

35 €

approx. 920.00 Kč

Swarovski Kauri Pendant Cena/Price

124 €

approx. 3260.00 Kč

Ella Morissa Magic Box Cena/Price

39 €

approx. 1030.00 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

97


Dá r k y

dá r k y | gifts

g i f t s I Под а р к и

| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Doplňky Accessories Аксессуары

Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last. Предложение действительно до полной распродажи.

Travallo Refillable Perfume Atomiser Cena/Price

14 €

approx. 370.00 Kč

Beurer Luggage Scale Cena/Price

25 €

approx. 660.00 Kč

Furla Leather Wallet Onyx Cena/Price

89 €

approx. 2340.00 Kč

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyshop. You can order goods for your next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop. На свой следующий полет с Czech Airlines Вы можете заказать товар из нашего ассортимента на www.czechairlines.com/skyhop.

98


Review_6_2013  

a flight magazin by Czech airlines company

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you