Page 1

7–8 / 2015

7–8 / 2015

Athény ATHÉNY – KOLÉBKA MODERNÍ CIVILIZACE ATHENS – THE CRADLE OF MODERN CIVILISATION АФИНЫ – КОЛЫБЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр www.czechairlines.com


Space Available Immediately

CTFit: Custom-built properties for diverse business needs

CTFlex: Flexible solution for high-tech manufacturing

CTBox: Showroom, warehousing and office space in one efficient unit

CTSpace: Premium logistics and warehouse solution for global business

CTPark.eu Over 2.5 million m of A-class industrial properties in 40 strategic locations throughout central Europe 2

CTOffice: High-quality, cost effective office facilities

DEVELOPED BY


radost otevřít

Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

ulítněte

na chuti


OBSAH CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

18

6 Div Česka | Czech wonder | Удивительная Чехия

8 Navigátor | Navigator | Навигатор 18 Rozhovor | Interview | Интервью

Rosťa Novák – U nás může herec viset hlavou dolů | Rosťa Novák – In our theatre, actors might perform upside down | Ростя Новак — «У нас актёр может висеть вверх тормашками» 28 Destinace | Destination | Дестинация

Athény – kolébka moderní civilizace | Athens – The cradle of modern civilisation | Афины — колыбель современной цивилизации 44 Téma | Topic | Тема

28

Dejte si zmrzlinu | Have an ice cream | Чешское мороженое — «змрзлина� 52 Destinace | Destination | Дестинация

Skandinávie pro pokročilé | Scandinavia for the discerning traveller | Скандинавия для продвинутых

66 Knižní tip | Book tip | Книги

70 Životní styl | Life style | Стиль жизни

76 Střípky | News | Мозаика

SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

83 OK Plus

86 Na palubě | On board | На борту

88 Mapy | Maps | Карты

90 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

91 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

52

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Prague 7-Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jana Flachsová, Jitka Kolářová, Veronika Nováková INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 7. 2015. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


EVROPSKÝ AVENUE EVROPSKÝ KLENOTNICKÝ DŮM STYLE AVENUE PEONIES. PŘEDSTAVUJE GARDEN PEONIES. PŘEDSTAVUJE NOVOU LINII KOLEKCE JEWELRY GARDEN PRAHA:Národní Národní43, 43,Karlova Karlova 22, 22,Celetná Celetná 4. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Hlavní třída 56/133. PRAHA: 56/133.KARLOVY KARLOVYVARY: VARY:Lázeňská Lázeňská32. 32. AIRPORT PRAHA: Terminál 2

SLOVENSKO:PIEŠT’ANY. PIEŠT’ANY. ••ITÁLIE: ITÁLIE:MILÁN. MILÁN. ••SPOJENÉ SPOJENÉ ARABSKÉ ARABSKÉ EMIRÁTY: DUBAJ. • RUSKO: MOSKVA, SANKT SLOVENSKO: SANKT -- PETĚRBURG, PETĚRBURG,IVANOVO, IVANOVO,NOVOKUZNĚCK, NOVOKUZNĚCK,NOVOSIBIRSK, NOVOSIBIRSK, KALININGRAD,KEMEROVO, KEMEROVO,NOJABRSK, NOJABRSK,PERM, PERM,ROSTOV ROSTOV NA NA DONU, DONU, ŤUMEŇ. • UKRAJINA: KYJEV, ODĚSA, KALININGRAD, ODĚSA, CHARKOV, CHARKOV, JALTA. JALTA.••KAZACHSTÁN: KAZACHSTÁN:ALMATY. ALMATY.••ČÍNA: ČÍNA:HANGZHOU. HANGZHOU. STYLEAVENUECZECHREPUBLIC STYLEAVENUECZ STYLEAVENUECZECHREPUBLIC STYLEAVENUECZ WWW.STYLE - AVENUE.CZ


DIV ČESKA CZECH WONDER УДИВИТЕЛЬНАЯ ЧЕХИЯ


Rybník Rožmberk Pond Rožmberk ПРУД РОЖМБЕРК CZ

Největší rybník v ČR, kterému se také přezdívá „české moře“, se nachází v Jihočeském kraji, asi 6 km od centra Třeboně. Koncem šestnáctého století jej tady zbudoval legendární rybníkář, rožmberský regent Jakub Krčín. EN

The largest pond in the Czech Republic, sometimes also nicknamed “Czech Sea”, is located in the South Bohemia region, about 6 km from the centre of Třeboň. It was built towards the end of the sixteenth century by the legendary fish farmer and regent of Rožmberk, Jakub Krčín.

RU

Самый большой пруд в ЧР, который прозвали «чешским морем», находится в Южночешском крае приблизительно в 6 км от центра г. Тржебонь. Пруд создал в конце XVI века легендарный рожмберкский управляющий, «прудокопатель» Якуб Крчин.


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

Rembrandt or Dürer? Visit the National Gallery in Prague at Prague Castle The Schwarzenberg, Salm and Šternberk Palaces – three buildings of the National Gallery in Prague situated in the close vicinity of Prague Castle, which are unique in architectural terms. They house classical, Baroque or Romantic collections of artworks by prominent Czech and international artists, including Rembrandt’s famed portrait A Scholar in His Study. More at www.ngprague.cz. RU

© Národní galerie v Praze CZ

Rembrandt, nebo Dürer? Navštivte Národní galerii v Praze na Pražském hradě Schwarzenberský, Salmovský a Šternberský – tři architektonicky unikátní paláce Národní galerie v Praze v těsné blízkosti Pražského hradu. Expozice antického, barokního či romantického umění představují díla významných českých i zahraničních umělců včetně Rembrandtova proslulého obrazu Učenec v pracovně. Více na www.ngprague.cz.

Рембрандт или Дюрер? Посетитe Национальную галерею Праги, расположенную в районе Прaжскoгo Градa Шварценбергский, Салмовский и Штернбергский дворец — три уникальных архитектурных памятника, помещения Национальнoй галереи Праги, расположенные у самого Прaжскoгo Градa. Bеликолепные коллекции от античности до барокко и романтизма содержают сокровища чешского имирового искуства, в том числе знаменитый портрет Рембрандтa «Ученый в своем кабинете». Подробности на сайте www.ngprague.cz.

EN

Funfair at the harbour Every year, different attractions, food stands, beer tents, concerts and fun for the whole family attract about 9 million visitors to the German port city of Hamburg. This year the organisers of one of the three biggest events of the Hamburg DOM have prepared a whole range of experiences you will never forget. DOM Festival is held from July 24 to August 23. More at www.hamburg.de.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Hamburku až 6× týdně.

RU

CZECH AIRLINES FLIES to Hamburg up to 6 times per week.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Гамбург шесть раз в неделю.

CZ

Přístavní pouť Rozličné atrakce, občerstvení, pivní stany, koncerty i rodinná zábava přitáhnou do německého přístavu Hamburk každoročně zhruba devět milionů návštěvníků. I letos připravili pořadatelé jedné ze tří největších zábavních akcí hamburského DOM množství zážitků, na které nezapomenete. Vydat se na DOM Festival můžete od 24. července až do 23. srpna. Více na www.hamburg.de. 8

Парк аттракционов в порту Разнообразные качели и карусели, лёгкие закуски, палатки с пивом, концерты и развлекательные программы для всей семьи ежегодно притягивают в немецкий порт Гамбург около девяти миллионов посетителей. В этом году организаторы одной из трёх наиболее крупных развлекательных ярмарок вновь подготовили множество незабываемых развлечений. Посетить DOM Festival можно с 24 июля по 23 августа. Подробности на сайте www.hamburg.de.


CZ

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Letní shakespearovské slavnosti Ať už patříte k obdivovatelům děl nejslavnějšího britského klasika Williama Shakespeara, nebo se s nimi teprve chystáte seznámit, vydejte se v létě na nádvoří Bratislavského hradu. Světové kusy tady nastudovali významní čeští i slovenští herci, některá představení jsou také v angličtině. Divadelní festival pod otevřeným nebem potrvá od 3. do 27. července. Více na www.wshakespeare.sk. EN

do Bratislavy až 2× denně (pondělí, středa a pátek).

CZECH AIRLINES FLIES to Bratislava up to twice a day (Monday, Wednesday and Friday). RU

Summer Shakespeare festival

Летний Шекспировский фестиваль

No matter whether you already are one of the admirers of Britain’s most famous author or still don’t know his work, come to the courtyard of the Bratislava Castle this summer. Here you can watch the world’s most popular plays performed by famous Czech and Slovak actors; some performances are in English. The open-air theatre festival is held on July 3–27. More at www.wshakespeare.sk.

Независимо от того, являетесь ли вы поклонником творчества самого знаменитого английского классика Уильяма Шекспира или только готовитесь с ним познакомиться, этим летом мы советуем вам отправиться во двор Братиславского замка. Всемирно известные пьесы как следует изучили чешские и словацкие актёры. Некоторые спектакли можно будет увидеть и на английском языке. Театральный фестиваль под открытым небом продлится с 3 по 27 июля. Подробности на сайте www.wshakespeare.sk.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Братиславу два раза в день (понедельник, среда и пятница).

Inzerce

Land : Sea : Air Offering a truly global, total logistics service, Yusen Logistics supplies warehousing, distribution, freight forwarding and supply chain management services in one package. From stand-alone domestic solutions to international distribution networks, we can create the optimum supply chain to speed your products to market.

www.cz.yusen-logistics.com


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Colourful café in Brussels

do Bruselu až 2× denně.

The tradition of the Couleur Café music festival dates back to 1990. From 3 to 5 July, the festival showcases a wild mixture of music styles, from R&B, hip-hop, reggae, Latino or rock to dance music in the industrial zone called Tour & Taxis, which turns into an unsleeping city within a city. Come and enjoy dance lessons, international food, flea markets and exhibitions. More at www.colourcafe.be.

CZECH AIRLINES FLIES up to twice a day to Brussels.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ

RU

в Брюссель два раза в день.

Разноцветное кафе в Брюсселе CZ

Pestrobarevné kafe v Bruselu Hudební festival Couleur Café si pěstuje svoji tradici již od roku 1990. Nejrůznější styly od R&B, hiphopu a reggae přes latinu a rock až po taneční hudbu ovládnou od 3. do 5. července industriální zónu Tour & Taxis, kterou promění v živoucí a nikdy nespící město uvnitř Bruselu. Těšit se můžete na koncerty, taneční lekce, mezinárodní dobroty, na bleší trh nebo umělecké výstavy. Více na www.colourcafe.be.

Музыкальный фестиваль «Couleur Café» ведёт свою традицию уже с 1990 года. Самые разные стили: R&B, хип-хоп, рэгги, рок, латиноамериканская и танцевальная музыка с 3 по 5 июля заполонят индустриальную зону Tour & Taxis, превратив её в самостоятельный оживлённый и не спящий город внутри Брюсселя. Вас ждут здесь концерты, уроки танцев, разносолы со всего мира, блошиный рынок и художественные выставки. Подробности на сайте www.colourcafe.be.

Inzerce

Segway

in Prague

3

R U O T S R U O H / PERSON PRICE 1500 CZK

WITH LICENSED GUIDES w w w.s eg w ay fu n. eu


CZ

Hauch Gallery – nová galerie v pražském Karlíně V  prostorách staré industriální haly v  Pobřežní ulici v Karlíně je od května otevřena nová galerie, zaměřená na prezentaci současného českého a  zahraničního umění. Po úvodních výstavách Overture I. a Overture II. bude následovat samostatná výstava Jiřího Matějů a  přehlídka světového a českého minimalismu. Na právě probíhající výstavě Overture I. jsou k vidění díla Stanislava Kolíbala, Jiřího Matějů, Evžena Šimery, Gerharda Richtera, Jaromíra Novotného a dalších. Více na www.hauchgallery.com. EN

HAUCH GALLERY –  A  NEW GALLERY IN PRAGUE-KARLÍN

A new gallery focused on contemporary Czech and foreign art was opened in May in the premises of an old industrial hall in the Pobřežní Street in Prague-Karlín. The opening exhibitions “Overture I” and “Overture II” will be followed by a solo show of Jiří Matějů’s works and an exhibition of world and Czech minimalism. The “Overture I” exhibition that is currently under way introduces works by Stanislav Kolíbal, Jiří Matějů, Evžen Šimera, Gerhard Richter, Jaromír Novotný and other artists. More at www.hauchgallery.com.

RU

«Hauch Gallery» — новая галерея в пражском районе Карлин В бывших промышленных помещениях на улице Побржежни в Карлине в мае этого года открылась новая галерея, специализация которой — современное чешское и зарубежное искусство. Первые экспозиции — «Overture I» и «Overture II» — сменит персональная выставка Иржи Матею, а также выставка, посвящённая мировому и чешскому минимализму. На выставке «Overture I», которая проходит там в настоящее время, представлены работы Станислава Колибала, Иржи Матею, Эвжена Шимеры, Герхарда Рихтера, Яромира Новотного и других. Подробности на сайте www.hauchgallery.com. Inzerce

jeep.cz

Sledujte nás na:

SRBA SERVIS s.r.o., Jíloviště 188, 252 02, tel.: 255 717 011, www.srba.cz


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

Style Avenue finally in Slovakia In early June, Style Avenue, a veritable kingdom of jewellery, opened a new shop in Piešťany, a picturesque spa town in the west of Slovakia. Customers in Slovakia at long last have their first boutique and can look forward to elegant collections, unique designs and magnificent gems. RU

«Style Avenue» наконец-то появился и в Словакии CZ

Style Avenue konečně na Slovensku Šperkařské království Style Avenue otevřelo v prvních červnových dnech obchod v Piešťanech, malebném lázeňském městě na západě Slovenska. Zákazníci na Slovensku se konečně dočkali svého prvního butiku a mohou se tak těšit na vytříbené kolekce, unikátní designy a skvostné drahokamy.

В начале июня ювелирное королевство Style Avenue открыло новый бутик в живописном курортном городке на западе Словакии — Пьештянах. Наконец–то и поклонники бренда в Словакии дождались открытия своего первого бутика Стайл Авеню и смогут насладиться изысканными коллекциями, уникальным дизайном и великолепием драгоценных камней.

Inzerce

směna k lepšímu První P2P online směnárna s registrací u ČNB Směna? A co takhle změna! Vážně ještě směňujete peníze nevýhodně? Čas na změnu.

Zaregistrujte se na www.vAlutomAt.cz a můžete směňovat 24 hodin denně a navíc až o 6 % výhodněji. To vše z pohodlí domova. Směna může proběhnout okamžitě, anebo si vystavte vlastní nabídku kurzu. Abyste mohli zkusit směnu na Valutomatu a zjistit, že se chcete vracet, připravili jsme pro vás akci. Napište na info@valutomat.cz e-mail s předmětem CSAreview a po splnění podmínek, uvedených na www.valutomat.cz/akce-leto vám přípíšeme 100 Kč pro první směnu.


CZ

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Ro(c)k na Seině Paříž se již od roku 2003 stává poslední srpnový víkend místem, kde se scházejí rockeři z celého světa. Mezi hvězdami letošního ročníku, které obrátí město na Seině vzhůru nohama, figurují Stereophonics, Balthazar, The Offspring nebo Tame Impala. Vnořený dětský MiniRock festival se jako každoročně opět pokusí pro řízné bicí a kytary získat nové malé přívržence. Více na www.rockenseine.com. EN

Rock on the Seine Since 2003, the last weekend in August turns Paris into a meeting place for rock enthusiasts from all over the world. This year’s stars coming to rock the city on the Seine include Stereophonics, Balthazar, The Offspring and Tame Impala. Like every year, the parallel MiniRock festival is intended to win over new young fans for loud drums and guitars. More at www.rockenseine.com.

do Paříže až 3× denně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Paris up to 3 times a day. RU

Рок на Сене С 2003 года на последние выходные августа в Париж съезжаются рокеры со всего мира. В этом году среди звёзд, которые перевернут с ног на голову город на Сене, будут группы «Stereophonics», «Balthazar», «The Offspring», а также «Tame Impala». Часть праздника — детский Мини-Рок-фестиваль, который в этом году так же, как и прежде, с помощью гитар и ударных будет стараться пополнить ряды любителей рок-музыки. Подробности на сайте www.rockenseine.com.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Париж три раза в день.

Inzerce


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

Fireworks in Venice Fiesta del Rendetore is one of the most popular days in Venice. And no wonder: the canals and streets of Venice make a beautiful setting for magnificent firework displays. On the third Sunday of July the sky over Venice turns into a beautiful tapestry of flowers of all colours. The event commemorates God’s intervention that stopped the plague spreading in the city at the end of the 16th century. On dry land and in gondolas, the holiday is celebrated with food and singing. On Sunday the festival culminates with a church service. More at www.comune.venezia.it. RU

Венецианские фейерверки

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Benátek až 5× týdně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Venice up to 5 times a week.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Венецию пять раз в неделю.

CZ

Benátské ohňostroje Fiesta del Rendetore patří v italských Benátkách k  nejuznávanějším svátkům. A  není se co divit, vždyť rozsáhlé ohňostroje nad benátskými kanály a  uličkami jsou skutečně nesmírně působivé. Každou třetí neděli v červenci rozkvetou na nebi nad Benátkami koberce světelných květů všech barev. Akce se koná u  příležitosti výročí božího zásahu, který pomohl zastavit mor šířící se koncem 16. století. Oslavuje se na souši i na gondolách, jídlem i zpěvem. V neděli pak následuje mše svatá. Více na www.comune.venezia.it.

Праздник Спасителя (Festa del Redentore) — один из самых важных дней в Венеции. Так что неудивительно, что в этот день устраиваются масштабные фейерверки. Они невероятно эффектно смотрятся над венецианскими каналами и улочками. Ежегодно в третье воскресенье июля в небе над Венецией расцветают ковры из светящихся узоров всех оттенков. Это мероприятие проводится в память о том, что в конце XVI века Господь помог остановить эпидемию чумы. Праздник проходит и на суше, и на гондолах, люди много едят и поют. Помимо этого, в воскресенье состоится торжественная месса. Подробности на сайте www.comune.venezia.it.

Inzerce

Origin

r e sta u r a nt s i n c e 5 76 0 a l Ko s h e r

King Solomon Široká 8 Jewish Town tel.: 224 818 752 www.kosher.cz


CZ

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Hvězdy bílých nocí Nekončící noc, záře světel i hvězd a krásná baletní a  operní představení, to vše můžete v  létě zažít v Petrohradu. Mariinské divadlo a koncertní síň v Petrohradu rezonují až do 2. srpna Šostakovičovými, Čajkovského či Prokofjevovými tóny. Původně desetidenní kulturní událost nadchla úchvatnými výkony své publikum do té míry, že se v současnosti akce koná již od května. Více na www.mariinsky.ru. EN

do Petrohradu až 3× týdně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to St Petersburg up to three times a week. RU

Stars of the white nights

«Звёзды белых ночей»

A never-ending night, bright lights and stars, and magnificent ballet and opera performances on stage: all this can be experienced during summer in St Petersburg. Until 2 August the Mariinski Theatre and concert hall in St Petersburg will ring with with tones of Shostakovich, Tchaikovsky and Prokofiev. Audiences have been so impressed by the stunning performances that the originally 10-day event now starts as early as in May. More at www.mariinsky.ru.

Бесконечно длящиеся вечера, сияние огней и звёзд, а также восхитительные балетные и оперные представления — всё это ждёт вас этим летом в СанктПетербурге. До 2 августа Мариинский театр и Концертный зал будут резонировать под воздействием мелодий Шостаковича, Чайковского и Прокофьева. Прежде это культурное мероприятие длилось десять дней, но публика была от него в таком восторге, что в этом году фестиваль начался уже в мае. Подробности на сайте www.mariinsky.ru.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Санкт-Петербург три раза в неделю.

Inzerce

OPERATIVNÍ LEASING PRO SOUKROMÉ OSOBY SLAVÍ ROK. FINANCOVAT S NÍM MŮŽETE I LUXUSNÍ VOZY Operativní leasing pro soukromé osoby uvedl ŠkoFIN na trh v červnu 2014. Od té doby se stal oblíbenou variantou financování nových vozů, zejména díky své bezstarostnosti a okamžité mobilitě. Moderní formu financování mohou klienti využít nejnověji i na luxusní auta, jako jsou například modely Audi, a to prostřednictvím financování Audi now. ŠkoFIN poskytuje operativní leasing pro všechny koncernové značky, tj. Volkswagen, Audi, SEAT a ŠKODA. Prostřednictvím operativního leasingu zákazník využívá automobil jako službu – pronajímá si ho na předem danou dobu. V pravidelné měsíční splátce je běžně zahrnuto zákonné i havarijní pojištění. Ve variantě operativního leasingu se službami mají řidiči k dispozici i kompletní služby autorizovaného servisu a zimní pneumatiky včetně přezutí. Klienti na této možnosti oceňují právě fakt, že mají vůz k dispozici ihned. Po uplynutí smlouvy za 24 či 36 měsíců mohou vyzkoušet zase nové. Díky operativnímu leasingu pro soukromé osoby si mohou zákazníci pronajmout i luxusní vozy, které by je v případě hotovosti vyšly na miliony. Takto financo-

vat jdou například i modely Audi. Aktuální nabídka financování Audi now. zahrnuje osm modelů, od nejmenšího A1 Sportback přes progresivní A5 Sportback až po kompaktní SUV Q3. ŠkoFIN dále nabízí značkové financování s atraktivními benefity. Patří mezi ně i doplňkové služby v podobě předplaceného servisu (tzv. servisních balíčků). Díky úzké spolupráci se značkami mají klienti možnost narazit na výhodné akční nabídky, které činí vysněný vůz ještě zajímavějším. www.skofin.cz


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Budapešti až 2× denně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Budapest up to twice a day.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Будапешт два раза в день.

CZ

Budapešťský Sziget – festival festivalů Podle počtu návštěvníků vůbec největší rockový festival v Evropě má mnohem širší pojetí než jen hudbu a žije jím celé město. Na ostrově Óbudaisziget, kde se akce koná, můžete strávit klidně celý týden. Stanové městečko, spousta stánků s  občerstvením a  dalším sortimentem a  hlavně koncerty skvělých kapel. Přes 250 programů denně na šedesáti místech skýtá širokou nabídku pro návštěvníky nejrůznějšího zaměření. Stavte se v Budapešti kdykoli mezi 10. a 17. srpnem. Více na www.szigetfestival.com. EN

Sziget in Budapest – the festival of the festivals The number of visitors makes this the largest rock festival in Europe. Sziget is about more than just music, and while it is on nothing else matters in the city. You can easily spend the whole week at the festival’s venue, Obudai-sziget Island. There is a tent city, lots of stands with food, drinks and other goodies and, above all, concerts by top bands. Over 250 events a day at 60 venues have something to offer visitors of all tastes. Come to Budapest anytime between 10 and 17 August. More at www.szigetfestival.com.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Amsterdamu až 2× denně.

CZECH AIRLINES FLIES to Amsterdam up to twice a day.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Амстердам два раза в день.

RU

Будапештский Сигет — фестиваль фестивалей Это самый крупный рок-фестиваль в Европе, если судить по числу его посетителей. Можно сказать, что это культурное событие гораздо масштабнее, чем просто музыкальный фестиваль — ведь в него вовлечён весь город. На острове Обуда, где проходит это мероприятие, легко можно провести целую неделю. Палаточный городок, множество ларьков со вкусной едой и другим ассортиментом, а главное — концерты отличных групп. Более 250 разных акций, проводимых каждый день на 60 площадках, всегда привлекают большое количество гостей. Приезжайте в Будапешт в любое время с 10 по 17 августа. Подробности на сайте www.szigetfestival.com.

CZ

Grachtenfestival Od 14. do 23. srpna se v Amsterdamu budou rozléhat tóny vážné hudby. Zapomeňte ale na koncertní sály a přijďte se zaposlouchat do klasiky třeba na plovoucí pontony místních kanálů, na střešní terasy soukromých bytů, do domu Anny Frankové nebo do jiných historických památek. Většina koncertů je přístupná zdarma, příležitostně za malý poplatek. Více na www.grachtenfestival.nl. EN

Grachtenfestival From 14 to 23 August, Amsterdam will ring to the sounds of classical music. Forget about concert halls and indulge in classical music while floating on pontoons on one of Amsterdam’s canals, sitting on the terrace of a private apartment, or visiting Anna Frank’s house and other historic sights. Most concerts are free, a few charge a small fee. More at www.grachtenfestival.nl. 16

RU

Grachtenfestival С 14 по 23 августа по Амстердаму будут разноситься мелодии классической музыки. Забудьте о концертных залах и приходите послушать классику на плавучие понтоны здешних каналов, на террасы на крышах частных квартир, в дом-музей Анны Франк или в какое-то другое достопримечательное место. На большинство концертов можно попасть бесплатно или за совсем небольшую входную плату. Подробности на сайте www.grachtenfestival.nl.


KONÁ SE WHAT’S ON ЧТО, ГДЕ И КОГДА? CZ

Sport

Kultura

Ostatní

4.–26. července – cyklistický závod Tour de France, Paříž, Francie 27. července – bet-at-home Open, tenisový turnaj ze série ATP World Tour, Hamburk, Německo Až do 3. července – Opernplatzfest, Frankfurt, Německo 31. července až 2. srpna – Indiependence Music & Arts festival, Cork, Irsko 4.–5. července – RedBull Air Race show v Budapešti, Maďarsko Až do 11. července – Stuttgartské slavnosti vína, Stuttgart, Německo

EN

Sport

J uly 4-26 – Tour de France, Paris, France July 27 – bet-at-home Open, ATP World Tour tennis tournament, Hamburg, Germany Culture Till July 3 – Opernplatzfest, Frankfurt, Germany July 31 – August 2 – Indiependence Music & Arts Festival, Cork, Ireland Miscellaneous July 4-5 – RedBull Air Race show in Budapest, Hungary Till July 11 – Stuttgart Wine Festival, Stuttgart, Germany RU

Культура

Другое

 - 26 июля — велосипедная гонка 4 «Тур де Франс», Париж, Франция 27 июля — Открытый чемпионат Германии, теннисный турнир в рамках серии ATP World Tour, Гамбург, Германия до 3 июля — «Опернплацфест», Франкфурт, Германия 31 июля - 2 августа – Indiependence Music & Arts festival, Корк, Ирландия 4 - 5 июля – Воздушная гонка «RedBull», соревнование по аэробатике, Будапешт, Венгрия До 11 июля – Праздник вина в Штутгарте, Штутгарт, Германия 17

MEDICAL SPA RESORT KARLOVY VARY Inzerce

Спорт

www.savoywestend.cz Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ Text Jiří Holubec Foto Michael Kratochvíl

Rosťa Novák CZ

U nás může herec viset hlavou dolů Ačkoli pochází ze starého divadelnického rodu, nechtěl mít Rosťa Novák s herectvím dlouho nic společného. Jenže osud nakonec rozhodl jinak a dnes je z něj nejenom herec, po kterém pokukuje i slavný Cirque du Soleil, ale i principál souboru La Putyka a umělecký šéf první stálé scény nového cirkusu v Česku. EN

In our theatre, actors might perform upside down Although he comes from an old theatrical family, for a long time Rosťa Novák did not want anything to do with acting. But fate decided otherwise and these days he is not only an actor in the sights of the famous Cirque du Soleil, but also the principal of the La Putyka ensemble and the artistic director of the first permanent new circus stage in the Czech Republic. RU

У нас актёр может висеть вверх тормашками

Несмотря на то, что Ростя Новак родом из старой театральной династии, долгое время он не хотел иметь ничего общего с актёрским ремеслом. Однако в итоге судьба распорядилась иначе, и сегодня он не только актёр, попавший в поле интереса знаменитого Цирка дю Солей, но и хозяин балагана «La Putyka»,  а также арт-директор первой постоянной сцены «нового цирка»  в Чехии. 18ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

ROSŤA NOVÁK (*1979) Herec, principál souboru Cirk La Putyka a umělecký vedoucí divadla Jatka78, které zastřešuje první stálou scénu nového cirkusu v České republice. Patří k osmé generaci divadelnické dynastie Kopeckých. Za inscenaci „8 – polib prdel kosům“, kterou vytvořil s režisérským tandemem SKUTR, byl nominován na cenu Talent roku Ceny Alfréda Radoka.

CZ

Vždycky jsem si myslel, že působení u Cirque du Soleil je pro člověka od nového cirkusu snem. Jak to, že jste angažmá odmítl?

S Cirque du Soleil jsem se dostal do kontaktu v době, kdy jsem se ještě novému cirkusu nevěnoval. Hrál jsem tehdy v představení „8 – polib prdel kosům“ Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského a lidé z Cirque du Soleil mě požádali, abych jim pomohl s konkursem na herce a tanečníky, který pořádali v Praze. Zároveň mi nabídli angažmá na dvou představeních se skvělými podmínkami pro mě i pro mou rodinu. Já jsem se ale té divadelní továrny zalekl, protože by to znamenalo zavázat se na několik let jedné roli v jediném představení. Nicméně tato zkušenost, spojená s dojmy z „Osmičky“, ve mně probudila nápad vytvořit vlastní představení nového cirkusu. Tak vznikla La Putyka. Nejdřív jako představení, následně i jako stálý soubor. Nedávno jsme slavili páté výročí. Pět let je sice dlouhá doba, ale stejně se mi zdá, že se během ní s vaším souborem událo hrozně moc. Nazkoušeli jsme osm různých představení a procestovali jsme svět od Evropy přes Čínu až do USA, Brazílie a Austrálie. Jediné, co nám dlouho chybělo, byla vlastní scéna. Vlastně jsme ani nevěděli, jestli bychom dokázali dlouhodobý provoz utáhnout. Abychom si to vyzkoušeli, postavili jsme na dva měsíce šapitó v Praze na Letné. Během šedesáti dnů, co ChapiteauX stálo, jsme odehráli padesát představení pro několik tisíc lidí a rozhodli jsme se, že se postavíme na vlastní nohy. První představení v Jatkách78 se ale odehrálo už na podzim. Jak jste to mohli stihnout? Nechali jsme si nejdříve zpracovat odhad nákladů, a když jsme si přečetli číslo kolem sta milionů, řekli jsme si, že to nepůjde jinak než vlastníma rukama. Nakonec se tu těch rukou sešla spousta. Chodili nám 20

pomáhat kamarádi, kolegové z divadel i úplně neznámí lidé. Jednou jsme například s otcem škrábali stoleté omítky a vtom se ve dveřích objeví starší paní s rukama plnýma tašek. Že prý se doslechla, že to tu dáváme dohromady, a že nám chce pomoct, ale nemá peníze, tak nám aspoň navařila jídlo. Děly se tu prostě neuvěřitelné věci, díky kterým jsme už v listopadu a prosinci mohli odehrát asi třicet představení, na která přišlo přes deset tisíc lidí. Tím jsme se utvrdili v tom, že Praha takové místo jednoduše potřebuje. Vaše úplně první představení neslo název Mše za duše. Jak vznikalo? Už od chvíle, kdy jsme sem vstoupili poprvé, jsem nosil v hlavě myšlenku, že budova, ve které každý den riskujeme své zdraví a životy, sloužila jako jatka. Dlouhá léta zde umírala zvířata. Sice na tyhle věci moc nevěřím, přesto jsme se rozhodli, že bychom měli prostor nějakým způsobem očistit. Našli jsme dokonce skupinu, která praktikuje indiánské očistné rituály a vykuřuje prostory šalvějí. Za vyčištění našeho domu si řekla 400 000 korun, takže jsme jí poděkovali a rozhodli se, že to uděláme po svém. Že si ten dům přetáhneme na naši stranu kulturou a divadlem. Za pomoci asi šedesáti umělců jsme tedy vymysleli, nazkoušeli a uspořádali očistné představení Mše za duše. Bylo zvláštní nejenom důvodem vzniku, ale i tím, že se na něm potkali lidé, kteří by se nikde jinde nesetkali. Matěj Ruppert by nikdy nestál na jednom jevišti s mexickým akrobatem, tanečníky Nové scény Národního divadla a hercem z Divadla Na Zábradlí. Na představení dorazily dva tisíce lidí a my jsme se rozhodli, že obřad budeme opakovat. Vždy s jiným zaměřením a jiným režisérem, ale pořád s myšlenkou propojovat nespojitelné. Jak si Jatka78 stojí dnes, po půlroce fungování? Provozujeme to hodně otevřeně, nechceme se zaměřovat jen na nový cirkus. Vznikají tu činoherní představení, divadlo pro děti, právě teď tu hostují zahraniční soubory z Norska, Řecka a Slovenska a ozývají se nám další a další zájemci z celého světa, kteří by zde chtěli účinkovat. Což je mimochodem dobře i proto, že potřebujeme nové, mladé herce, které v Česku těžko hledáme. Nový cirkus je náročná disciplína a naší generaci dávám maximálně pár let. Pak budeme muset předat štafetu mladším, které teď hledáme v cirkusových školách ve Francii, ve Švédsku a v dalších zemích. Existuje něco jako česká cirkusová škola? Snažíte se ji budovat? Když se bavím s profesionály ze zahraničí, tak většinou slyším, že Češi nejsou na světové špičce v akrobacii, ale vynahrazujeme to divadelnictvím.


Ten poměr výrazových prostředků se ale neustále mění, představení od představení, a je to vlastně i důvod, proč mě nový cirkus tak baví. Poskytuje nám nevyčerpatelnou zásobu výrazových prostředků. Můžeme díky nim ztvárnit i tak fádní prostředí, jako je česká hospoda, odvyprávět příběh akrobata upoutaného na invalidní vozík nebo rozehrát třígenerační rodinnou ságu. Každé to téma je určitě srozumitelné na celém světě a dalo by se ztvárnit klasickou činohrou. Jenže my se nemusíme omezovat na dialogy. U nás může herec odříkat repliku, zatímco visí hlavou dolů na laně, nebo ji může zatančit. Berete si něco i z českého tradičního cirkusu, nebo ten je pro vás už úplně passé? Já jsem se původně chtěl od klasického cirkusu naprosto odstřihnout, ale zjistil jsem, že to nejde. Spousta základních stavebních prvků, jako je samotný kruhový prostor šapitó, práce s napětím, rizikem, určitá kýčovitá poetičnost, to všechno pochází z tradičního cirkusu. Vlastně hlavní rozdíl spočívá v tom, že v novém cirkusu nevystupují zvířata, a ani to není úplně pravidlem. Francouzský soubor Zingaro dělá nový cirkus s koňmi a jejich představení jsou přímo neuvěřitelná. Vy sám vlastně pocházíte z rodu, který měl k cirkusu blízko… Bratr mé babičky dodnes působí v Cirkusu Praga, v prváku na DAMU jsem hrál u Berousků. Já se snažím s tradičními cirkusovými rodinami udržovat kontakt, přestože má klasický cirkus špatné jméno hlavně kvůli právům zvířat. Je to ale celé trochu složitější. Nechat medvěda jezdit na koloběžce je hloupost, ale třeba mezi drezurou koní v cirkusu a v jezdeckých školách moc velký rozdíl nevidím. Navíc sám ze svého ročního pobytu vím, že v kvalitním cirkusu mají zvířata velmi dobrou péči. Asi mi nepřísluší celé to nějak soudit, ale podle mého názoru by bylo lepší, kdyby opravdu kvalitní cirkusy měly podporu a ty nekvalitní by existovat nemusely. Bohužel opravdu kvalitních cirkusů u nás působí velmi málo. Dejme tomu dva tři. Ve světě jich je ale hodně a do některých se chodí dodnes ve smokingu jako na velkou společenskou událost.

Zkoušky na představení připomínají spíše gymnastická cvičení. Rehearsals for performances often resemble gymnastic exercises. Репетиции представлений больше похожи на тренировки гимнастов.

Nový cirkus je náročná disciplína a naší generaci dávám maximálně pár let.

Já osobně si už pod slovem cirkus nepředstavím drezuru zvěře, ale tu krásně kosmopolitní atmosféru nového cirkusu, kterou každý rok v létě ožívá pražská Letná. Ona ta atmosféra života na cestě a bez hranic k cirkusu patří. Třeba v našem představení Dolls nevystupuje ani jeden Čech. Jsou to lidé z Mexika, Německa 21


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

a Francie. Já sám jsem díky novému cirkusu za posledních pět let procestoval více zemí než za celý svůj předchozí život. A to přitom naše cestování znamená měsíc dva. Když se ale zeptám některých lidí z našeho souboru, kde mají domov, odpovědí mi zcela vážně, že teď ho mají tady. Nejsou vázaní na jednu zemi, neexistují pro ně hranice. Spojuje je touha tvořit, kterou můžou realizovat kdekoli na světě, kde najdou stejně naladěné lidi. Doufáte tedy, že ve vašem divadle bude nacházet domov čím dál více lidí? Za Jatkami78 stojí jedna myšlenka, která nám občas vrtá hlavou. Vzniklo v Praze v poslední době něco, co by sem lákalo lidi ze zahraničí? Historické centrum a Karlův most tu už máme pár set let. Co se týče doby po revoluci, napadne mě galerie DOX a pak už musím pátrat v paměti. Doufáme tedy, že by právě z areálu Pražské tržnice mohl vzniknout ekvivalent pařížské La Villette, madridského Matadera nebo berlínského Kreuzbergu. Tahle naděje nás poháněla během měsíců, kdy jsme dny trávili prací na rekonstrukci jatek a večery na představeních. Pokud se to povede, tak bychom tu mohli najít nejen tvůrčí prostor, ale taky se uživit, což byla ještě nedávno naprosto nereálná představa. No a jestli nám ještě bude zbývat trocha energie, tak tady máme jednu nevyužitou halu, kde by možná časem mohla vzniknout česká cirkusová škola. ▴

ROSŤA NOVÁK (*1979) Actor, principal of the Cirk La Putyka ensemble and artistic director of the Slaughterhouse78 theatre, the first permanent new circus stage in the Czech Republic. He belongs to the eighth generation Kopecký theatrical dynasty. He was nominated for the Alfred Radok Talent of the Year Award for the show “8 – Birds Black, Tits Great”, which he created with the directorial tandem SKUTR.

EN

I always thought that working with Cirque du Soleil was a dream come true for a new circus guy. How come you turned their job offer down? I  came into contact with Cirque du Soleil when I was still not involved with the new circus. At that time I was acting in Martin Kukučka’s and Lukáš Trpišovský’s show “Eight – Birds Black, Tits Great”, and people from Cirque du Soleil asked me to help them with an audition for actors and dancers which they held in Prague. At the same time I was offered a contract for two performances, with excellent conditions for both me and my family. But I was a bit scared of this theatre factory, as it meant committing to a single role in a single performance for several years. Nonetheless, this experience, coupled with the impressions I got in “Eight”, gave me the idea to create my own new circus performance. And so La Putyka was born, first as a show, then as a permanent ensemble. We recently celebrated our five-year anniversary. 22

Five years may be a long time, but it still seems to me that your troupe has been through a lot. We rehearsed eight different shows and travelled the world, from Europe to China, the US, Brazil and Australia. The only thing we lacked, for a long time, was our own stage. Actually, we did not even know whether we could manage a long-term operation. To try it, we built a marquee tent at Letná in Prague for two months. During those sixty days that our ChapiteauX stood there, we performed fifty shows for several thousand people and decided we had to stand on our own feet. How did you come across the space in Prague’s  Holešovická market? The greatest impulse was that our rehearsal room and props storage burnt down. It was then that I started to hold intensive negotiations with the Prague city hall and I raised the idea that they could rent us a space in the Holešovická market. First we got the permission to rehearse there and, since last August, also to stage performances there. But this was impossible without the complete reconstruction of two buildings of a former slaughterhouse. The first performance in Jatka78 (Slaughterhouse78) took place in autumn. How did you manage such a feat in such a short time? Initially, we had a cost estimate made, and when saw the figure, which stood at around one hundred million crowns, we said that the only way to go about it was by using our own hands. In the end we had many more hands available. We were helped out by our friends, colleagues from theatres, and complete strangers too. For example, my father and I were once scraping off hundred-year-old plastering when an older lady showed up at the door, her hands full of bags. She said she had heard that we were trying to do the place up, and she had no money, so she at least cooked some food for us. Really unbelievable things happened here, thanks to which we could put on some thirty shows during November and December, for an audience of over ten thousand people. This reassured us that Prague simply needed such a venue. The title of your very first performance was Mass for the Repose of Souls. How did it come about? From the very moment we stepped inside here for the first time, I had this thought in my mind that this building, in which we risk our health and lives every day, was used as a slaughterhouse. Animals used to die here for years on end. Although I’m no great believer in such things, we decided that we should


somehow cleanse the space anyway. We even found a group that practices Native American purifying rituals, smoking spaces out with sage. For cleansing our building they asked for 400,000 crowns, so we thanked them and decided do it our own way. So with the help of about sixty artists we devised, rehearsed and staged a cleansing performance called Mass for the Repose of Souls. It was strange not only because of the reason why it came about but due to the fact that it led to a meeting of people who would otherwise never have met elsewhere. Singer Matěj Ruppert would have never stood on the same stage with a Mexican acrobat, dancers from the New Stage of the National Theatre and an actor from the Divadlo na zábradlí theatre. Two thousand people showed up for the performance and we decided to repeat the ceremony, each time with a different focus and a different director, but always with the thought of linking the disparate. How is Slaughterhouse78 doing today, after half a year of operation? We are running it as a really open place, we do not want to focus on the new circus alone. Drama performances and shows for children are created here, and right now as we speak we are hosting ensembles from abroad, from Norway, Greece and Slovakia, and more and more interested people from around the world

23

tell us they would like to perform here. That, by the way, is good because we need new, young actors who are hard to find in the Czech Republic. The new circus is a demanding discipline and I give our generation a couple more years at most. Then we will have to pass the baton to the younger ones, who we are currently searching for in circus schools in France, Sweden and other countries. Is there any such thing as a Czech circus school? Are you trying to develop one? When I talk with professionals from abroad, I usually hear from them that the Czechs are not the world’s best acrobats, but we more than make up for it with theatricality. But that balance between modes of expression is constantly changing from a show to show, and this is actually why I find the new circus so much fun. It provides us with an inexhaustible supply of modes of expression. These allow us to portray even such bland environments as a Czech pub, to tell the story of an acrobat confined to a wheelchair, or to play out a threegenerational family saga. Each of these topics is certainly understandable worldwide and could be depicted through a classical drama. But we do not have to be limited to a dialogue: in our theatre, an actor can recite his lines while hanging upside down from a rope or can express his part through dance.

New circus is a demanding discipline and I give our generation a couple more years at most.

Na představení Dolls se sešel skutečně mezinárodní ansámbl. For the Dolls show, a truly international cast came together. Спектакль «Dolls» объединил исполнителей из разных стран мира.


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

Jatka78 jsou prostorem, kde se kromě nového cirkusu odehrávají i další kulturní aktivity. Jatka78 is a space where all kinds of cultural activities take place, not just the new circus. «Jatka78» — это место, где помимо представлений «Нового цирка» проходят и другие культурные мероприятия.

Is there anything you can take from the Czech traditional circus or is that already completely passé for you? I originally wanted to cut myself off from the classical circus completely, but I realised that it was impossible. Lots of basic building blocks, such as the circular space of the marquee tent itself, working with tension, risk, a kind of a kitschy style, all these things originate in the traditional circus. Actually, the main difference lies in the fact that the new circus does not feature performing animals, and even that is not an absolute rule. The French troupe Zingaro does the new circus with horses and their performances are absolutely incredible. You yourself actually come from a family that had links to the circus. To this day, the brother of my grandmother is active in Circus Praga, and when I was a freshman at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts I performed with Circus Berousek. I try to maintain contact with traditional circus families, even though classic circus has a bad reputation mainly in terms of animal rights. It is all a bit more complicated though. Having a bear ride a scooter is stupid, but I don’t see much difference between the dressage of horses in the circus and in equestrian schools. I’m probably not the right person to judge, but in my opinion it would be better if the circuses of real quality received support and those of inferior quality did not need to exist. Unfortunately, there are very few circuses of real quality operating here. Maybe two or three. However, there are many in the world and at some guests even wear tuxedos, like a grand social event. When I hear the word circus, I no longer think of performing animals – I think of the fabulously cosmopolitan atmosphere of the new circus that comes alive every year in the summer in Prague’s Letná park. Well, the atmosphere of a life on the road is a part of the circus. For example, not a single Czech performs in our Dolls show. These people are from Mexico, Germany and France. Thanks to the new circus, I myself have travelled to more countries in the past five years than I had in my whole previous life. And by travelling I mean a month or two. When I ask some people from our ensemble where their home is, they respond, in all seriousness, that it is the ensemble. They are not tied to one single country and borders do not matter to them. What unites them is the desire to create, which can be fulfilled anywhere in the world where they find like-minded people. 24

So are you hoping that more and more people will find their home in your theatre? There is one idea behind Slaughterhouse78 that we sometimes consider. Has anything been created in Prague lately that would attract people from abroad? The historic centre and Charles Bridge have been here for a few hundred years already. As far as the period after the revolution is concerned, there is the DOX gallery, but that’s about it. We therefore hope that the Prague Holešovická market could become the equivalent of the Parisian La Villette, Madrid’s Matadero or Berlin’s Kreuzberg. This hope kept us going through the months we spent working on the reconstruction of the Slaughterhouse and the evening performances. If it works out, then we could find not just a creative space here, but also a way to make a living, which just recently seemed like a completely unrealistic idea. And if we are left with a little bit of energy, then we still have one spare hall here where, eventually, a Czech circus school could be set up. ▴


в одном-единственном спектакле. Впрочем, этот опыт, вкупе со впечатлениями от «Восьмёрки», привели меня к идее создания собственного спектакля в жанре «новый цирк». Так появилась «La Putyka». Сначала это был спектакль, а потом на его базе сформировалась постоянная труппа. Недавно нам исполнилось пять лет. ПЯТЬ ЛЕТ — ПРИЛИЧНЫЙ СРОК. НО, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ДАЖЕ В ЕГО МАСШТАБАХ ЗА ЭТО ВРЕМЯ В ВАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ ПРОИЗОШЛО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ. Мы поставили восемь разных представлений и  много ездили по свету. Побывали в  Европе, Китае, США, Бразилии и в Австралии. Единственное, чего нам долгое время не хватало, так это собственной площадки. Вообще-то, мы сначала даже не знали, потянем ли мы такое постоянство. И  чтобы это проверить, мы поставили на два месяца в пражском парке Летна цирк-шапито. За шестьдесят дней работы «Шапито X» мы сыграли пятьдесят спектаклей, которые увидело несколько тысяч людей. И мы решили, что пора становиться на собственные ноги.

RU

Я ВСЕГДА БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО ДЛЯ АРТИСТА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЖАНРОМ «НОВЫЙ ЦИРК», РАБОТА В ЦИРКЕ ДЮ СОЛЕЙ — ПРЕДЕЛ ВСЯЧЕСКИХ МЕЧТАНИЙ. КАК ТАК ВЫШЛО, ЧТО ВЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИХ АНГАЖЕМЕНТА? Моё первое соприкосновение с Цирком дю Солей состоялось ещё до того, как я стал заниматься этим жанром. Тогда я играл в спектакле «Восемь — поцеловать дроздам зад просим» Мартина Кукучки и Лукаша Трпишовского, ну а люди из Цирка дю Солей обратились ко мне с просьбой помочь им с кастингом среди актёров и танцовщиков, который они проводили в Праге. Тогда же они предложили мне участвовать в  двух спектаклях, условия — как для меня, так и для моей семьи — были прекрасными. Но я испугался этой театральной фабрики, ведь моё согласие означало бы ограничить себя на несколько лет одной-единственной ролью 25

КАК ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ НА ПРАЖСКОМ РЫНКЕ? Самым большим импульсом стало то, что у нас сгорели репетиционный зал и склад реквизита. Тогда я  начал вести интенсивные переговоры с  пражской мэрией и  выдвинул такую мысль: что, если бы они сдали нам в аренду помещение на Голешовицком рынке? Сначала мы получили разрешение здесь репетировать, а  с  августа прошлого года — и показывать представления. Но без полной реконструкции двух зданий, где раньше были скотобойни, ничего бы не вышло.

РОСТЯ НОВАК (родился в 1979 году) Актёр, директор труппы «Цирк „La Putyka“» и художественный руководитель театра «Jatka78», которые являются первой постоянной сценой «нового цирка» в Чешской Республике. Представитель восьмого поколения театральной династии Копецких. За постановку «Восемь – поцеловать дроздам зад просим», которую он создал совместно с режиссёрским тандемом «SKUTR», был номинирован на приз «Талант года» Премии Альфреда Радока.

ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В «СКОТОБОЙНЕ-78» (JATKA78) СОСТОЯЛОСЬ УЖЕ ОСЕНЬЮ. КАК ВАМ УДАЛОСЬ ВСЁ УСПЕТЬ? Первое, что мы сделали — заказали смету предстоящих расходов. И  когда мы увидели там цифру порядка ста миллионов, мы решили, что кроме как своими руками, осуществить это будет невозможно. И в конечном итоге этих рук оказалось огромное множество. Нам приходили помогать наши друзья, коллеги из театров, а также совершенно незнакомые нам люди. Например, когда мы с отцом однажды отскребали столетнюю штукатурку, в  дверях появилась пожилая пани с кучей сумок в руках. Она сказала, что слышала, что мы тут затеяли хорошее дело, и что она хочет ▶


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

нам помочь. Но у нее нет денег, поэтому она просто наготовила нам еды. Здесь происходили просто невероятные вещи, благодаря которым уже в ноябре и декабре мы смогли провести тут порядка тридцати представлений, и их увидело более десяти тысяч человек. Это укрепило нас в мысли, что Праге нужно такое место.

танцовщиками Новой сцены Национального театра и актёрами из театра «Na zábradlí». На представление пришло две тысячи человек, и мы решили, что есть смысл повторять этот ритуал. Каждый раз делая акцент на чем-то новом, с новым режиссёром, но неизменно — с целью соединять несоединимое.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ВАШ СПЕКТАКЛЬ НАЗЫВАЛСЯ «ЗАУПОКОЙНАЯ МЕССА». КАКОВА ЕГО ИСТОРИЯ? С того момента, как мы зашли сюда в  первый раз, меня не оставляла мысль о том, что здание, в  котором мы ежедневно рискуем своим здоровьем и своими жизнями, было скотобойней. В течение долгих лет здесь умирали животные. Я, конечно, не очень верю во все эти вещи, но мы всё же решили, что, по-хорошему, надо бы каким-то образом эти помещения очистить. Мы даже нашли одну группу товарищей, которая практикует индейские очистительные ритуалы, окуривая помещения шалфеем. За очищение нашего дома они запросили 400 000 чешских крон. Так что мы сказали им спасибо и решили, что поступим по-другому. Мы перетянем этот дом на свою сторону с  помощью культуры и  театра. И  при участии порядка шестидесяти творческих личностей мы придумали, отрепетировали и организовали такое вот очистительное представление как «Заупокойная месса». Его исключительность не только в том, как оно появилось на свет, но ещё и в том, что в ходе его подготовки перезнакомились такие люди, которые при других обстоятельствах никогда бы не сошлись. Например, Матей Рупперт никогда бы не стоял на одной сцене с мексиканским акробатом,

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА У «СКОТОБОЙНИ-78» СЕГОДНЯ? Мы открыты самым разным идеям и  не хотим ограничивать себя одним «новым цирком». Здесь рождаются драматические произведения, спектакли для детей, а сейчас у нас гастролируют иностранные коллективы — из Норвегии, Греции и Словакии. При этом с нами на связь выходят всё новые и новые труппы, которые хотят выступать на нашей сцене. Что, кстати, хорошо ещё и с той точки зрения, что новые, молодые актёры нам очень нужны, а в Чехии их найти не так-то просто. «Новый цирк» — сложный жанр, и у нашего поколения, по моим представлениям, сил хватит не больше чем на пару лет. А потом нам придётся передать эстафету младшим артистам, и вот их-то мы сейчас активно ищем в  цирковых школах во Франции, Швеции и в других странах.

26

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЧТО-ТО ТИПА ЧЕШСКОЙ ЦИРКОВОЙ ШКОЛЫ? И ПЫТАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЕЁ СОЗДАТЬ? Когда я общаюсь с зарубежными профессионалами, то чаще всего слышу, что чехи не на самом лучшем счету в мире в том, что касается акробатики, но зато мы это компенсируем своим театральным мастерством. Однако соотношение выразительных средств постоянно, от представления


к представлению, меняется. И это и есть та самая причина, по которой мне так нравится «новый цирк». Он предоставляет нам неисчерпаемый запас выразительных средств. Благодаря им мы можем изобразить и такое малоинтересное пространство, как чешский пивной ресторан, рассказать историю акробата, прикованного к инвалидному креслу, или разыграть семейную сагу, рассказывающую о трёх поколениях. Конечно, каждая из этих тем будет понятна людям во всём мире, и их можно было бы развернуть с помощью классической театральной драмы. Но только мы не хотим ограничивать себя одними диалогами. Наш актёр может произносить свою реплику, вися вверх ногами на верёвке, или может её протанцевать. ВЫ ЧТО-ТО БЕРЁТЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЧЕШСКОГО ЦИРКА, ИЛИ ОН, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, БЕЗНАДЁЖНО УСТАРЕЛ? Сначала я намеревался полностью отречься от классического цирка, но понял, что это невозможно. Множество базовых структурных элементов, например, само круглое пространство шапито, работа со зрительским напряжением, с риском, определённая поэтичность китча — всё это пришло из традиционного цирка. Главное отличие, собственно говоря, заключается в том, что в «новом цирке» не участвуют животные, хотя это тоже не является строгим правилом. Французская труппа «Зингаро» занимается «новым цирком» с лошадьми, и их представления просто невероятны. ВЫ ВЕДЬ И САМ ПРИНАДЛЕЖИТЕ К ДИНАСТИИ, КОТОРАЯ БЛИЗКО СТОЯЛА К ЦИРКУ. Брат моей бабушки до сих пор работает в цирке «Прага». А я на первом курсе театральной академии DAMU играл в  цирке у  Бероусков. Я  стараюсь поддерживать контакт с  цирковыми семьями, несмотря на то, что у  классического цирка довольно плохая репутация, главным образом, из-за нарушений прав животных. Однако всё не так просто. Заставлять медведя кататься на самокате — это глупость. Но, например, между дрессировкой лошадей в  цирке и  — в  конных школах большой разницы я не вижу. К тому же, по своему собственному опыту работы в добротном цирке, я  знаю, что звери там получают очень хороший уход, с ними прекрасно обращаются. Наверное, мне не следует обо всём этом судить, но, всё же я считаю, что было бы лучше, если бы по-настоящему качественные цирки получали бы поддержку, а что некачественных — вообще не должно быть. Но, к сожалению, по-настоящему 27

хороших цирков у нас очень мало. Можно сказать, два-три. В мире же их много, и в некоторые из них зрители по сей день приходят, одетые в смокинг, как на важное светское мероприятие. ЛИЧНО У МЕНЯ СЛОВО «ЦИРК» УЖЕ АССОЦИИРУЕТСЯ НЕ С ДРЕССУРОЙ ЖИВОТНЫХ, А С ЧУДЕСНОЙ КОСМОПОЛИТИЧНОЙ АТМОСФЕРОЙ «НОВОГО ЦИРКА», КОТОРАЯ КАЖДОЕ ЛЕТО ОЖИВЛЯЕТ ПРАЖСКИЙ ПАРК ЛЕТНА. Да, атмосфера кочевой жизни, не знающей границ, от цирка неотделима. Например, в нашем представлении «Dolls» не задействован ни один чех. Там играют артисты из Мексики, Германии и Франции. Я и сам за последние пять лет благодаря «новому цирку» побывал в большем количестве стран, чем за всю свою предыдущую жизнь. А ведь наши путешествия длятся месяц или два. Когда я спрашиваю некоторых членов нашей труппы, где их дом, они на полном серьёзе отвечают мне, что сейчас он здесь. Они не привязаны к какой-то одной стране, для них нет никаких границ. Их объединяет желание созидать, которое они могут реализовывать в любой точке мира, в которой они найдут единомышленников. И ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, ЧТО В ВАШЕМ ТЕАТРЕ БУДУТ НАХОДИТЬ СВОЙ ДОМ ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ? «Скотобойня-78» привела нас к одной мысли, от которой нам бывает трудно избавиться. Появилось ли в Праге за последнее время что-то такое, что манило бы сюда людей из других стран? Исторический центр города и Карлов мост у нас уже имеются пару сотен лет. Что касается периода после «Бархатной революции», сразу на ум приходит галерея DOX, а  дальше уже приходится основательно напрягать свою память. Мы надеемся, что именно на территории пражского рынка мог бы зародиться эквивалент парижского парка Ла-Виллет, мадридской Матадеры или берлинского Кройцберга. Эта надежда была нашей движущей силой, когда мы целыми днями работали над реконструкцией «Скотобойни», а вечерами давали представления. Если нам это удастся, то мы не только смогли бы находить здесь пространство для творчества, но и  могли бы за счёт его прокормиться, что ещё недавно казалось просто нереальным. Ну а если у нас будет оставаться ещё какое-то количество сил, то у нас тут есть один неиспользующийся зал, в котором, возможно, со временем могла бы возникнуть чешская цирковая школа. ▴

Новый цирк» — сложный жанр, и у нашего поколения, по моим представлениям, сил хватит не больше чем на пару лет.


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ Text Robert Neumann Foto Profimedia, Shutterstock

28


Nejlepší výhled na Athény se vám naskytne od Akropole. The best view of Athens is from the Acropolis. Самый изумительный вид на Афины откроется вам с их Акрополя.

Athény Athens Афины CZ

Athény – kolébka moderní civilizace Hlavní město Řecka rozkládající se na poloostrově Attika u Saronského zálivu je se svou téměř tři a půl tisíce let dlouhou historií jedním z nejstarších měst světa. Budete zde kráčet stejnými místy a ulicemi jako Aristoteles, Sokrates nebo Platon. Jako v ráji se zde budou cítit jak milovníci historie, archeologie a umění, tak vyznavači dobrého jídla, zábavy a nočního života. EN

Athens – the cradle of modern civilisation With its almost three and a half thousand years of history, the capital city of Greece is one of the oldest cities in the world. Here you will walk in the footsteps of Aristotle, Socrates and Plato. Situated on the Attic peninsula by the Saronic Gulf, the city is a paradise for all lovers of history, archaeology and art, as well as for fans of good food, entertainment and nightlife. RU

Афины – колыбель современной цивилизации

Греческой столице, раскинувшейся на полуострове Аттика у Саронического залива, почти три с половиной тысячи лет. Это один из самых старых городов мира. Здесь вы будете гулять по тем же улицам, по которым когда-то ходили Аристотель, Сократ и Платон. Что и говорить, любители истории, археологии и искусств будут чувствовать себя здесь как в раю. И не только они: тем, кто знает толк в хорошей еде, развлечениях и отдаёт предпочтение ночному образу жизни, в Афинах тоже очень понравится. 29


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

CZ

S S Českými aeroliniemi do Athén V pondělí, ve čtvrtek, v pátek a v neděli ve 22.55 hod., zpátky v pondělí, v úterý, v pátek a v sobotu ve 4.40 hod.

e svými téměř čtyřmi miliony obyvatel jsou Athény kosmopolitní metropolí a jedním z největších ekonomických, kulturních a průmyslových center jihovýchodní Evropy. Ze tří stran je město obklopeno horami, na jihu je omývá Egejské moře. Rozkládá se na dvanácti pahorcích, z nichž nejvýznamnějšími jsou Akropole a kónický Lykavitos.

Akropole, která dala jméno všem ostatním Symbolem starověkých i dnešních Athén je Akropole a nenajde se snad jediný návštěvník, který by si na toto skalnaté návrší nad Athénami, zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, nevyšlápl. Přestože v zemi naleznete akropolí více, je to právě ta athénská se svým hlavním chrámem Parthenonem tvořícím dominantu města, která se stala symbolem Řecka. Pravděpodobně již ve druhém tisíciletí před naším letopočtem stávalo na tomto místě dobře opevněné sídliště. Nejvýznamnější stavby – ať již už zmíněný Parthenon věnovaný patronce města Athéně, Erechtheion, Propyleje či chrám Athény Niké – vznikly v 5. století před n. l. za vlády státníka, vojevůdce a skvělého řečníka Perikla. Na rozvoji města pracovali ti nejvěhlasnější architekti, sochaři a umělci, kteří používali jen nejkvalitnější materiály. V průběhu staletí však byly budovy různě přestavovány a nevyhnutelně došlo i k jejich poničení v důsledku válek či přírodních katastrof, jako byly rozsáhlé požáry a silná zemětřesení. Od roku 1980 probíhá na Akropoli důkladná rekonstrukce a archeologický výzkum. Řada nálezů je k vidění v  archeologickém muzeu navrženém švýcarským architektem Bernardem Tschumim, které je zároveň jednou z nejvýznamnějších staveb moderní architektury. Nezapomenutelný je hlavně výhled na Akropoli z jeho obrovských oken, ve druhém patře se nachází i skvělá restaurace. Další muzeum, které jistě stojí za návštěvu a kde lze jednoduše strávit celý den, je Národní archeologické muzeum. Pokud vás však tlačí čas, podívejte se alespoň na snad nejznámější artefakt ze sbírek, Agamemnonovu zlatou masku nalezenou legendárním archeologem Heinrichem Schliemannem.

Dějinám v patách Shora z Akropole můžete vidět další významné pamětihodnosti města. Určitě nepřehlédnete největší dochovaný chrám v Řecku Olympeion, z jehož původních sto čtyř sedmnáctimetrových mramorových korintských sloupů se do současnosti dochovalo jen patnáct. Stavba chrámu započala v šestém století př. n. l., dokončen byl však až ve druhém století n. l. Uvnitř stávala kolosální socha boha Dia ze zlata a slonoviny. Nedaleko Olympeionu stojí téměř dva tisíce let starý Hadriánův oblouk, 30

který už za života římského císaře Hadriána odděloval staré a nové město. Hned pod Akropolí je zřejmě nejstarší dochovaný amfiteátr na světě – Dionýsovo divadlo. Právě tady vznikl dialog a tím divadlo. Později, za císaře Nerona, se zde konaly gladiátorské zápasy. Cestou z Akropole se projděte po jedné z nejatraktivnějších čtvrtí města nazývané Plaka. Její úzké uličky vás určitě očarují svým půvabem. Narazíte tady na Lysikratův pomník, římskou agoru s věží Větrů i na Hadriánovu knihovnu. Plaka je také to pravé místo,


kam si sednout na kávu či oběd. Objednejte si „mayerefta“, tzn. jídla připravená ráno v troubě, např. typickou musaku. Večer už se tady mayerefta obvykle moc nejí, to si spíš dejte „tis ores“, jídla připravovaná na objednávku, jako jsou ryby a masa na grilu.

Na noční tahy vyrazte do Psiri O něco klidnější je oblast Monastiraki, pojmenovaná podle malého klášterního kostela nacházejícího se na centrálním náměstí Monastirakíou. I zde však najde-

te tolik taveren a kavárniček, že nebudete vědět, kterou si vybrat. Máte-li čas, zajděte na střešní terasu hotelu jménem A for Athens, je odtud úžasný pohled na Akropoli, Plaku a Monastiraki. Již od dob Osmanské říše jsou v této oblasti trhy a v některých částech můžete dosud nasát atmosféru bazaru. Zajít tu můžete na nejznámější athénský bleší trh, hlavní trh je na ulici Athinás. Severozápadně od náměstí Monastirakíou je bývalá dělnická čtvrť Psiri, dnes centrum nočního života a skvělé místo, kde si dát drink a večeři. Athénští

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ CO SI PŘIVÉZT? V Řecku se báječně jí, takže si určitě přivezte něco na zub. Sýry i víno jsou pověstné, stejně jako koření, olivový olej nebo med.

CO OCHUTNAT? Ne všechny jídelní lístky jsou v latince. Stačí, když na číšníka vychrlíte: tzatziki, melitzanosalata, fava, taramasalata, dolmades, musaka, souvlaki, kolokythokeftedes – a jakékoli ryby a mořské plody. Nemůžete se mýlit, všechny pokrmy jsou úžasné.

Akropolis se zříceninou hlavního chrámu Parthenonu zůstává dodnes dominantou města. Acropolis with the ruins of the main temple, Parthenon, remains to be the city’s most dominant landmark. Афинский акрополь и руины его главного храма Парфенона до сих пор остаются доминантой города.

31


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

hipsteři si balí cigarety a popíjejí výběrová piva hlavně na náměstí Agia Eirini a v jeho nejbližším okolí. I přes současnou ekonomickou recesi patří athénská noční scéna k nejživějším v celé Evropě a stále se tu otevírají nové bary a kluby. Pěší zónou Ermou plnou obchodů se z Monastiraki dostanete až do samého srdce města, na největší náměstí Syntagma. V přilehlém bývalém královském paláci dnes sídlí řecký parlament, takže se na náměstí odehrávají časté protesty a demonstrace. Hezkou a fotogenickou podívanou je střídání stráží v zajímavých uniformách a botách s bambulemi, které probíhá každou hodinu. V této části města najdete i ty nejluxusnější hotely. Nejkrásnější výhledy na celé město se vám otevřou z vrchu Lykavitos, kam se dostanete buď lanovkou, nebo pěšky z obvodu Kolonaki. Na vrcholku je kavárNa půvabný ostrov Aegina se z Athén pohodlně dostanete trajektem. The charming island of Aegina is easily accessible from Athens by ferry. На очаровательный остров Эгину вы с удобством доберётесь из Афин на пароме.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ KAM SE VYDAT? Řecké ostrovy jsou legendární. Pokud jste v Řecku jen na skok, z Athén se trajektem snadno dostanete alespoň na ostrov Aegina. Nebo zajeďte ke dvacet kilometrů vzdálenému jezeru Vouliagmeni s léčivými teplými prameny.

JAK ZAPADNOUT? Se sklenkou ouza to v taverně nebude problém. Jen o politice diskutujte s úsměvem a nemluvte moc německy.

32

na, kde si odpočinete a při pití ledové kávy frappé se pokocháte úžasnou vyhlídkou na město. Kolonaki se svými domy ve stylu secese a art deco je často považována za nejelegantnější čtvrť Athén. Zde jsou ty nejprestižnější obchody světových návrhářů, moderní restaurace, bary a kavárny, ale i tady najdete muzea. Fascinující ukázky byzantského umění jsou k vidění v muzeu Benaki, vše o divadelní tradici, která se tu zrodila, se zase dozvíte v Divadelním muzeu na ulici Akademias.

Po Athénách pohodlně Všechny pamětihodnosti se dají obejít pěšky, jsou propojeny tzv. archeologickou promenádou lemovanou stromy. Athény však na počátku 21. století, zejména v rámci příprav na olympijské hry v roce 2004, investovaly nemalé prostředky


do infrastruktury, a město tak dnes disponuje moderní sítí hromadné dopravy. Metrem, autobusem, trolejbusem nebo tramvají se dostanete, kam potřebujete. Metro zároveň slouží i jako výstavní síň, jsou v něm k vidění artefakty nalezené při jeho stavbě. Tramvají se zase vypravíte na pláž, ze samého středu města sem dojedete za půl hodiny, stejně tak dlouho vám to potrvá do hlavního přístavu celého Řecka, Pirea. V Pireu, v marině Mikrolimano, má překrásný výhled restaurace Varoulko, která jako první restaurace servírující řeckou kuchyni v Řecku obdržela michelinskou hvězdu. Menu je plné právě vylovených ryb a mořských plodů. Pokud si potrpíte na jídlo, vězte, že v Athénách naleznete ještě další čtyři restaurace oceněné michelinskou hvězdou. Další z důvodů, proč tohle starobylé a zároveň nesmírně moderní město navštívit. ▴

33

EN

W

ith nearly four million inhabitants, Athens is a cosmopolitan metropolis and one of the largest economic, cultural and industrial centres in southeast Europe. The city is surrounded by mountains on three sides, while to the south its shores are lapped by the Aegean Sea. It spreads out over 12 hills, of which the most important are the Acropolis and the conical Lykavitos.

THE ACROPOLIS, THE ORIGINAL THAT LENT ITS NAME TO OTHERS The Acropolis is the symbol of both the ancient and contemporary Athens and almost every visitor to the city climbs this rocky hill inscribed on the World Heritage List. While there are many more acropolises in the country, it was the Athens one – with its main Parthenon temple dominating the city skyline – which became the symbol of all of Greece. A fortified settlement is thought to have already stood here in the second millennium BCE. The most important buildings – the Parthenon dedicated to Athena, the patron goddess of the city, and the Erechtheion, Propylaea and the Temple of Athena Nike – were built in the 5th century BCE during the reign of the statesman, military leader and great orator Pericles. Only the most acclaimed architects, sculptors and artists were commissioned to work on the development of the city, and they used only the finest of materials. Over the centuries, the buildings were rebuilt in various ways and were inevitably damaged by wars and natural disasters, such as extensive fires and severe earthquakes. Since 1980 the Acropolis has been undergoing thorough renovation and archaeological research. Many findings can be seen in the archaeological museum designed by the Swiss architect Bernard Tschumi, which is also a very important piece of modern architecture in its own right. Particularly unforgettable are the views of the Acropolis from its huge windows. The second floor also houses an excellent restaurant. Another museum that is definitely worth a visit and where you can easily spend the whole day is the National Archaeological Museum. If you are pressed for time, though, make sure at least to have a look at perhaps the most famous artefact in its collections, the golden mask of Agamemnon discovered by the legendary archaeologist Heinrich Schliemann.

CZECH AIRLINES’ TIPS WHAT TO BRING BACK? Food in Greece is wonderful, so definitely bring back some delicacies. The country’s cheese and wine are famous, and spices, olive oil or honey are other options.

WHAT TO TASTE? Not all menus are in the Roman alphabet, but all you have to do is say the following to the waiter: tzatziki, melitzanosalata, fava, taramasalata, dolmades, moussaka, souvlaki, kolokythokeftedes – and any fish and seafood. You cannot go wrong, as everything tastes wonderful.

With Czech Airlines to Athens On Mondays, Thursdays, Fridays and Sundays at 22.55, back on Mondays, Tuesdays, Fridays and Saturdays at 4.40. ▶


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

Na večeři se vypravte do některé z taveren v malebné čtvrti Plaka. Have a dinner in one of the taverns in the picturesque neighbourhood of Plaka. Сходите поужинать в одну из таверн в живописном районе Плака.

CZECH AIRLINES’ TIPS WHERE TO GO? The Greek islands are legendary. If you are visiting Greece only briefly, you can at least visit the island of Aegina, easily reachable from Athens by ferry. Or take a 20 km trip to Lake Vouliagmeni with its medicinal hot springs.

HOW TO FIT IN? Drink a glass of ouzo in a tavern. Try to avoid serious political discussions and don’t speak German.

ON HISTORY’S HEELS The summit of the Acropolis offers you a view of other important sights of the city. You definitely cannot miss the largest extant Greek temple, the Olympeion, though only fifteen of the original four hundred and four seventeen-metre Corinthian marble columns survive to this day. Construction of the temple began in 6th century BCE, but it was not fully completed until the 2nd century CE. A colossal statue of Zeus made of gold and ivory once stood inside. Near the Olympeion stands the almost two thousand year old Hadrian’s Arch, which separated the old town and new town during the life of the Roman Emperor Hadrian. Just below the Acropolis lies probably the oldest amphitheatre in the world – the Theatre of Dionysus. It was here that dialogue and thus theatre came into being. Later, under Emperor Nero, gladiatorial contests were held here. On the way down from the Acropolis, take a stroll through one of the most attractive areas of the city. It is called Plaka and its narrow streets are charming and beautiful. Here you will come across the Lysicrates monument, the Roman Agora with the Tower of the Winds and Hadrian’s Library. The Plaka is also the perfect place to sit down to have a coffee or lunch. Order mayerefta, i.e. a meal prepared in the oven in the morning, for example the typical moussaka. Mayerefta is not usually eaten in the evening, so have some tis ores, dishes prepared to order, such as different fish and meat on the grill.

HAVE A NIGHT OUT IN PSIRI The Monastiraki area is a little calmer. It is named after the small monastery church located on the Monastirakíou central square. Here too, though, you will find so many tavernas and cafes that you will not know which to choose first. If you have a bit of time, go to the rooftop terrace of the A for Athens hotel, which has 34

a stunning view of the Acropolis, Plaka and Monastiraki. Ever since Ottoman Empire times this has been an area of markets and in some parts you can still soak up the atmosphere of the bazaar. You can also visit the most famous Athens flea market here, while the main market is on Athinas Street. Northwest of the Monastirakíou square is a former working-class neighbourhood of Psiri, nowadays a centre of nightlife and a great place to have a drink and dinner. The hipsters of Athens tend to roll their cigarettes and drink their select beers mainly in and around Agia Eirini square. Despite the current economic recession, the Athenian nightlife scene is among the most vibrant in Europe and new bars and clubs keep opening all the time. The Ermou pedestrian zone filled with shops will take you from Monastiraki to the very heart of the city, to the biggest city square called Syntagma. The adjacent former royal palace now houses the Greek parliament, so the square is a stage for frequent protests and demonstrations. The changing of the guard in their interesting uniforms and boots with pompoms, which takes place on every hour, is a pretty and photogenic spectacle. You will also find the most luxurious hotels in this part of town. The most beautiful views of the entire city are to be had on the Lykavitos hill, which may be reached either by cable car or on foot from the Kolonaki district. At the top is a cafe where you can relax, drink an iced frappé coffee and enjoy the splendid view of the city. With its houses in the Art Nouveau and Art Deco styles, Kolonaki is widely considered the most elegant area of Athens. There are shops of the most prestigious international designer brands, trendy restaurants, bars and cafes, but here too museums can be found. Fascinating examples of Byzantine art are on display at the Benaki Museum, and you can learn all about the theatrical tradition born here in the Theatre Museum on Akademias Street. ▶


SIMPLY CLEVER

TRAVEL IN STYLE. TRAVEL IN SPACE.

Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Dostupný během 06/2015 na AppStore a Google Play™.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobíte stylu Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. Zeptejte se nás na on-line chatu, zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo navštivte svého prodejce vozů ŠKODA. novaskodasuperb.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

ŠKODA usnadňuje život svým zákazníkům každý den.

35

Adaptivní podvozek – volitelné nastavení podvozku ve 3 režimech (Comfort, Normal, Sport)

Virtuální pedál – bezdotykové otevírání 5. dveří

Smart Light Assist – automatické přepínání a clonění dálkových světel

Předplacený servis na 5 let / 100 000 km při nancování od ŠKODA Finance


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

36


COMFORTABLY AROUND ATHENS All the monuments and sites can be reached on foot, and are interconnected by the tree-lined “archaeological promenade”. At the beginning of the 21st century Athens, in preparation for the 2004 Olympic Games, invested heavily in infrastructure and the city now has a modern public transport network. The metro, bus, trolleybus or tram networks will take you everywhere you need to go. The metro also serves as a sort of an exhibition hall, where artefacts found during its construction are on display. The tram will take you to the beach, a journey that takes half an hour from the city centre; a thirty-minute ride will also bring you the main port of the whole of Greece, Piraeus. In Piraeus the Varoulko restaurant in the Mikrolimano marina has breathtaking views, and it was the first restaurant in Greece serving Greek cuisine to earn a Michelin star. The menu is full of freshly caught fish and seafood. If you are passionate about food, you should know that you can find four more Michelin-starred restaurants in Athens. Yet another reason to visit this ancient but also truly modern city. ▴

Střídání stráží před parlamentem je oblíbenou turistickou atrakcí. Changing of the guard in front of the Parliament is a popular tourist attraction. Любимое туристами зрелище — смена караула перед зданием парламента.

RU

А

фины, в которых живёт почти четыре миллиона человек, — космополитичный город, а также один из крупнейших экономических, культурных и промышленных центров юго-восточной Европы. С трёх сторон Афины окружены горами, на юге город омывает Эгейское море. Афины стоят на двенадцати холмах. Самые значимые из них — Акрополь и Ликавитос, очень похожий на конус.

ПЕРВЫЙ АКРОПОЛЬ, ДАВШИЙ НАЗВАНИЕ ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ Акрополь — символ и древних, и сегодняшних Афин, и, наверное, не найдётся ни одного туриста, который не взобрался бы на эту скалистую гору, возвышающуюся над городом и внесённую в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Греции немало акрополей, но именно Афинский с его главным храмом Парфеноном, этой городской доминантой, стал символом Греции. По всей вероятности, уже во втором тысячелетии до нашей эры на этом месте находилось хорошо укрепленное поселение. Самые значимые строения — и уже упоминавшийся Парфенон, посвящённый покровительнице города, богине Афине, и Эрехтейон, а также Пропилеи и Храм Ники Аптерос — появились в V веке до н. э. в период правления государственного деятеля, полководца и прекрасного оратора Перикла. 37

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES ЧТО ПРИВЕЗТИ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА? В Греции всё такое вкусное, что здесь непременно стоит приобрести какую-то еду и для дома. Сыры и вино, специи, оливковое масло, мёд — всё это бесподобно.


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES

В развитии города принимали участие знаменитейшие архитекторы, скульпторы и художники, использовавшие материалы самого высокого качества. Однако шли века, здания неоднократно перестраи-

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ? Не все меню здесь написаны латиницей. Но если, как заклинание, вы произнесёте при официанте: «Дзадзики, мелидзаносалата, фава, тарамасалата, долмадес, мусака, сувлаки, колокифокефтедес», или попросите принести любую рыбу или дары моря — то вы не ошибётесь. Все эти блюда невероятно хороши.

V parném řeckém létě vás nejlépe osvěží sklenička ouza. In the hot Greek summer, a glass of ouzo is most refreshing. В жаркий летний день в Греции освежаться лучше всего стаканчиком узо.

Самолёты Czech Airlines летают в Афины по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 22.55, обратно по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам в 4.40.

вались. Войны и природные катаклизмы (массовые пожары и сильные землетрясения) привели к их повреждениям. С 1980 года в Акрополе проводятся тщательные реставрационные работы и археологические исследования. Многое из того, что было обнаружено, можно увидеть в Новом музее Акрополя, построенном по проекту швейцарского архитектора Бернара Чуми. Кстати, и само по себе здание этого музея — одно из самых интересных современных архитектурных сооружений. Из его огромных окон вам откроется незабываемый вид на Акрополь. А на третьем этаже музея находится отличный ресторан. Ещё один музей, который стоит посетить и где запросто можно провести целый день — это Национальный археологический музей. Если же время поджимает, посмотрите хотя бы на, пожалуй, самый знаменитый экспонат из его коллекций — золотую Маску Агамемнона, найденную прославленным археологом Генрихом Шлиманом. 38

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ С Афинского акрополя вы увидите и другие значимые городские достопримечательности. Невозможно будет не обратить внимание на самый большой во всей Греции и лучше всего сохранившийся здесь храм Зевса Олимпийского, Олимпейон. Из первоначальных ста четырёх его семнадцатиметровых мраморных колонн коринфского ордера уцелело пятнадцать. Строительство храма началось в VI веке до н. э., а окончилось лишь во II веке н. э. Когда-то внутри него стояла огромная статуя Зевса, сделанная из золота и слоновой кости. Неподалёку от Олимпейона находится Арка Адриана, ей почти две тысячи лет. Во времена римского императора Адриана арка отделяла Старый город от Нового. Непосредственно под Акрополем вы увидите самый старый амфитеатр в мире, сохранившийся до наших дней, — Театр Диониса. Именно здесь зародился диалог, а значит, и театр как таковой. Позднее, во времена правления императора Нерона, в нём проходили гладиаторские поединки. Спускаясь с Акрополя, пройдите по одному из самых прелестных районов города, который называется Плака. Его обаятельные узкие улочки обязательно вас очаруют. По пути вам встретятся Памятник Лисикрата, Римская Агора с Башней ветров и Библиотека Адриана. Плака — идеальное место для того, чтобы остановиться на кофе или на обед. Закажите здесь «мейерефту» («mayerefta») — так называются блюда, приготовленные утром в печи. Например, столь типичную для Греции мусаку. Вечером «мейерефту», как правило, уже не едят. В это время суток выбирайте «тис орес» («tis ores») — блюда, приготовленные на заказ. Это может быть рыба или мясо, жареные на гриле.

В НОЧНОЙ ЗАГУЛ — В ПСИРИ Чуть более спокойный район — Монастираки. Его название происходит от небольшой монастырской церкви, которая находится на центральной площади Монастираки. Здесь вы тоже найдёте такое количество таверн и крохотных кафе, что выбрать, в какое из них пойти, будет довольно сложно. Если вам не надо никуда спешить, поднимитесь на террасу на крыше отеля, который называется «„А“ как в слове „Афины“» («A for Athens»). Там, помимо вкусной еды, вас ждёт фантастический вид на Акрополь, Плаку и Монастираки. Ещё со времён Османской империи в этой части города шла бойкая торговля. В наши дни вы тоже сможете ощутить атмосферу базара. Посетите самый знаменитый в Афинах блошиный рынок, основная торговля которого происходит на улице Афинас. На северо-западе от ▶


SAY GOODBYE TO HOTELS AND COME TO US! Furnished and serviced apartments in Prague » » » » » » »

location in the centre of Prague fully equipped kitchen with a coffee maker washing machine and dryer in each apartment free wi-fi in each apartment underground parking shopping center restaurant

www.albertov.eu

39


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ? Легендарные греческие острова! Даже если в Греции вы совсем ненадолго, в Афинах можно сесть на паром и быстренько добраться хотя бы до одного из них — острова Эгины. Или совершите экскурсию к лежащему в 20 км от города термальному озеру Вульягмени.

КАК СТАТЬ СВОИМ СРЕДИ ЧУЖИХ? В таверне вы легко вольётесь в коллектив, взяв в руку стаканчик узо. Однако если надумаете подискутировать с кем-то на тему политики, — улыбайтесь и поменьше говорите по-немецки.

Pokud vás zajímá řecká historie, určitě se vypravte do muzea Akropole. If you are interested in Greek history, make sure to visit the Acropolis Museum. Если вас интересует история Греции, обязательно посетите музей Акрополя.

площади Монастираки находится бывший рабочий квартал Псири. Сегодня это центр ночной жизни и отличное место, куда стоит отправиться на бокал вина или на ужин. Афинские хипстеры потягивают лучшие сорта пива главным образом на площади Святой Ирины (Agia Eirini) и в её ближайщих окрестностях. Несмотря на экономический кризис, Афины могут дать фору всей Европе в том, что касается ночного образа жизни. Здесь по-прежнему постоянно открываются всё новые и новые бары и клубы. По пешеходной улице Эрму, изобилующей магазинами, из района Монастираки вы доберётесь до самого сердца города, до его главной площади Син40

тагма. В прилегающем к ней бывшем королевском дворце сегодня находится греческий парламент. Поэтому на этой площади часто проходят всевозможные протесты и демонстрации. Красивое зрелище — ежечасная смена караула, часовых, одетых в необычную униформу и туфли с помпонами. В этой части города вы найдёте и самые роскошные отели. Великолепные панорамы откроются вам с холма Ликавитос, на который вы поднимитесь или на фуникулёре, или пешком, пройдя через район Колонаки. На вершине холма — кафе, где вы сможете отдохнуть и, потягивая ледяной кофе фраппе, на-


PRAGUE

6 155 km in.

5m

.3

od

2h

сладиться изумительным видом на город. О Колонаки с его домами в стиле модерн и арт-деко часто говорят как о самом элегантном районе Афин. Здесь находятся самые престижные магазины всемирно известных модельеров, модные рестораны, бары, кафе, а также музеи. Интереснейшие образцы византийского искусства можно увидеть в Музее Бенаки. А всё, что касается зародившегося в Афинах театра, вы узнаете в Театральном музее на улице Академиас.

ATHENS

41


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

ПО АФИНАМ С КОМФОРТОМ Řecká kuchyně je mimo jiné vyhlášená i vynikajícími předkrmy. Greek cuisine is renowned, among other things, for its excellent appetizers. Помимо прочего, греческая кухня знаменита своими великолепными закусками.

Все основные достопримечательности можно обойти пешком: они объединены в т.н. Археологический парк. Однако в начале XXI века, готовясь к Олимпийским играм 2004 года, Афины вложили немало средств в развитие инфраструктуры, так что в городе функционирует современная сеть общественного транспорта. На метро, автобусе, троллейбусе или на трамвае вы доберётесь до всех желанных мест. К тому же метро — это и своеобразный выставочный зал, где можно увидеть различные артефакты, найденные при его строительстве. Трамвай довезёт вас до пляжа: из центра города вы доедете 42

туда за полчаса. Столько же времени понадобится, чтобы оказаться в главном порту всей Греции, Пирее. Там, в пристани Микролимано, из ресторана «Варулко» открывается изумительный вид. Это был первый греческий ресторан с национальной кухней, получивший звезду Мишлен. В меню — изрядное количество только что выловленной рыбы и даров моря. Если вы любите хорошо поесть, знайте, что в Афинах вы найдете ещё четыре ресторана с мишленовской звездой. Это ещё один повод, чтобы посетить этот древний и в то же время чрезвычайно современный город. ▴


43

E V RO P S KO - R U S KÁ B A N KA, a.s. | Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 | Tel.: +420 236 073 757 | Moskevská 10, 360 01, Karlovy Vary Tel.: +420 236 073 750 | Nová pobočka na podzim 2015 – Ondřejská 124, 360 01, Karlovy Vary | info@erbank.cz | www.erbank.cz


TÉMA TOPIC ТЕМА Text Lucie Kettnerová Foto Shutterstock

Dejte si zmrzlinu CZ

Co by to bylo za léto bez pořádné zmrzliny? Výběr je dnes tak široký, že si tuhle dobrotu mohou dovolit i zastánci štíhlé linie nebo diabetici. Přinášíme vám tipy na tu nejlepší zmrzlinu ze všech koutů České republiky. Nechte si chutnat. EN

Have an ice cream What would summer be without some nice ice cream? The range of choice is so wide nowadays that even slimmers, or people with diabetes, can enjoy it. Here we bring you tips where to get the best ice cream all over the Czech Republic. Bon appetit, enjoy. RU

Чешское мороженое — «змрзлина»

Что за лето без приличной порции мороженого! В наши дни выбор его настолько велик, что отдельные сорта этого лакомства могут себе позволить как поборники идеальной фигуры, так и диабетики. Мы расскажем вам о самом вкусном мороженом, которое можно найти в разных уголках Чехии. Наслаждайтесь!

44


45


TÉMA TOPIC ТЕМА

ANGELATO Rytířská 27 nebo Újezd 24, Praha 1 angelato.eu

2AD Hřbitovní 204, Tuchlovice www.zmrzlina-2ad.cz

HEINRICH SCHWARZKOPF

CZ

V samém srdci Prahy

Když se vám splní dětský sen

ANGELATO Zeptáte-li se v Praze někoho, kdo rozumí zmrzlině, kam na ni zajít, asi se nebude dlouho rozmýšlet a pošle vás do Angelata v Rytířské ulici nebo na Újezdě. Porce zmrzliny tu sice stojí 38 korun, ale je opravdu velká (min. 90 gramů a hlavně výborná.) Nandají vám ji špachtlí podle přání do kornoutku nebo kelímku a volit můžete mezi hustými smetanovými zmrzlinami mnoha příchutí a lehčími sorbety z čerstvého ovoce. Stálou nabídku pak doplňují chutě měsíce, v rámci nichž můžete vyzkoušet třeba okurkovou, rebarborovou nebo cheesecake.

MARIE ILICHOVÁ – NETOLICE Marie Ilichová vyrábí domácí zmrzlinu v Netolicích už 24 let a splnila si tak svůj dětský sen. V loňském roce byla její zmrzlina vyhlášena v anketě čtenářů MF Dnes jako nejlepší v Jihočeském kraji. Nejprodávanější jsou tu vanilková nebo čokoládová, ale ochutnat můžete i další oblíbené příchutě. V nabídce jich zde mají kolem tří desítek. V malé cukrárně s venkovním posezením si také můžete dát zákusek nebo něco k pití.

Jezerní 380, Stráž pod Ralskem www.zmrzlinastraz.cz

MARIE ILICHOVÁ Hornická 657, Netolice

GELATERIA PIAZZA náměstí Svobody 9, Brno www.gelateria-piazza.cz

ZMRZLINA ŠTARNOV, Štarnov 78 zmrzlina.zmrzlina-starnov.cz

PENZION A RESTAURACE U PATŘÍNŮ Konecchlumí 15 www.upatrinu.cz

DOBROTICE Dobrotice 20, 769 01 Holešov www.tocena-zmrzlina-dobrotice.cz

Jakou barvu má vlastně banán? 2AD Za výtečnou zmrzlinou do Tuchlovic se sjíždějí lidé z širokého okolí. Pokud tedy v nejbližší době pojedete směrem na Kladno, určitě si sem udělejte odbočku i vy. V současnosti jsou zde schopni vyrobit více než sto druhů zmrzlin, a to převážně podle vlastních receptur. Zmrzlinu taky nepřipravují z vody a prášku, takže jejich banánová není svítivě žlutá, ale má barvu slonové kosti. Kromě tradičních příchutí mají i speciality jako třeba turecký med, vinný koňak, zázvor, brazilská třešeň nebo mojito. Pokud má někdo speciální přání, dokážou tu vyrobit zmrzlinu jen a jen pro něj.

Tady to voní po masu HEINRICH SCHWARZKOPF Vyhlášená zmrzlinárna ve Stráži pod Ralskem se zaměřuje na netradiční zmrzlinové speciality. Doposud tu vyrobili více než tři sta příchutí a jako jediní v Evropě nabízejí během sezony denně sto čtyřicet druhů zmrzliny! Pokud už si tady někdo nevybere, tak má asi špatně vyladěné chuťové buňky. Kromě tradičních mléčných a ovocných tu totiž připravují i zmrzliny alkoholické, sýrové, masové nebo zeleninové. Ochuzeni nebudou ani diabetici, pro něž jsou k dispozici vybrané dia varianty. V cukrárně si můžete dát také zákusky, kávu, horkou čokoládu nebo koktejly. 46

Vychutnejte si i krásný výhled na orloj GELATERIA PIAZZA Vybrat nejlepší zmrzlinu v Brně je dost těžké, protože se na tom neshodnou ani místní. My jsme nakonec zvolili gelaterii umístěnou v moderním atriu obchodního centra Omega přímo na náměstí Svobody. Kromě velké nabídky zmrzlin je to i kvůli atraktivnímu výhledu na brněnský orloj. Vnitřní prostory gelaterie mají kapacitu šedesát míst, na začátku dubna se ale vždy provoz rozšiřuje o útulnou letní zahrádku se sto dvaceti místy. Kromě italské zmrzliny a kávy jsou zdejší specialitou také dorty a zákusky vlastní výroby. Otevřeno tu mají denně až do půlnoci.

Kdopak dneska točí? ZMRZLINA ŠTARNOV Cukrárnu ve Štarnově určitě nepřehlédnete, silnice před ní bude obsypána automobily a koly. Na vyhlášenou točenou zmrzlinu se sem sjíždějí lidé z blízka i z daleka. Která kombinace je zrovna „na čepu“, se dozvíte vždy na webu. Majitel Michal Čouka je pyšný zvlášť na svou kombinaci čokoládová-tvarohová. Na internetu také díky webové kameře zjistíte, jaká je u okénka fronta nebo kdo vás právě dnes obslouží. Malá zmrzlina stojí 17 korun, velká 27 korun. Natočit si ji můžete nechat do některého ze šesti druhů kornoutů. Otevřeno je vždy za vlídného počasí, a to ve všední den od 12.30, o víkendu už od 11.30 hodin.

Zastavte se u Patřínů PENZION A RESTAURACE U PATŘÍNŮ Chystáte se do Českého ráje nebo do Krkonoš? Restaurace a penzion U Patřínů poskytuje ubytování v obci Konecchlumí mezi Jičínem a Hořicemi a kromě toho ve zdejší restauraci točí i zmrzlinu vyráběnou podle rodinné receptury. Alespoň si ji tedy chválí diskutující na internetových fórech, která se právě touto pochoutkou zabývají. Pokud si to chcete ověřit, nezbývá vám, než se do penzionu vypravit.


EN

Za dobrotou do Dobrotic

IN THE VERY HEART OF PRAGUE

DOBROTICE Kvalitu za rozumnou cenu chtějí nabízet ve zmrzlinovém stánku u víceúčelového hřiště v nevelkých Dobroticích. Majitel Libor Kratochvíla garantuje, že jeho zmrzlina není vyrobena z práškových směsí, ale podle vlastní přírodní receptury. Recepty tým postupně ladí i na základě poznatků či připomínek svých zákazníků. V Dobroticích v sezoně fungují dvě okénka, v každém se prodává jiná kombinace. Základem je vždy vanilková a s ní se míchá některá z dvaceti příchutí – např. pistácie, borůvky, tvaroh, ananas, tiramisu či hruška. Stánek se zmrzlinou je otevřen podle počasí, aktuální denní nabídku zmrzliny zjistíte vždy na webu. Ve všední den mají obvykle otevřeno od 13 do 19 hodin, o víkendu dokonce už od 12 hodin.

ANGELATO If you ask ice cream enthusiasts where to find a good one in Prague, they will probably send you to Angelato on Rytířská street or on Újezd. A portion of ice cream may cost 38 crowns there, but it is really big (minimum of 90 grams) and, most importantly, excellent. They will scoop it up for you into a cone or a cup as you wish, and you can choose from among many flavours of thick creamy ones or from lighter sorbets made from fresh fruit. Their regular range is then embellished with flavours of the month, so you can try out cucumber, rhubarb or cheesecake ice cream, for example.

Je libo kozí? MLÉKÁRNA – MARIE ČERNILOVÁ Na kozí sýry už si Češi poměrně zvykli, kozí zmrzlina je však stále ještě raritou. Za tu svou přitom Zbyněk Štěpánek získal ocenění MLS Pardubického kraje. Vyrábí ji Mlékárna a sýrárna Licibořice. Kdysi se tu páslo třicet dospělých koz, avšak na konci roku 2011 musel majitel z nedostatku pracovních sil od chovu koz upustit a dnes kvalitní kozí mléko vykupuje od jiných farmářů. Vyrábí z něj sýry, jogurty, probiotické nápoje, tvarohy a právě i přírodní zmrzlinu s oříškovou, jahodovou a vanilkovou příchutí. Vše bez konzervantů a chemických přísad.

MLÉKÁRNA – MARIE ČERNILOVÁ Licibořice 14 www.syry-liciborice.cz

ŠTÁHLICHOVO ZMRZLINÁŘSTVÍ náměstí Míru, Klatovy www.klatovskazmrzlina.cz

WHAT COLOUR IS A BANANA REALLY? 2AD Delicious ice cream, that’s what draws people from far and wide to Tuchlovice. So if a journey is going to take you in the direction of Kladno, be sure to make a little detour. They are currently able to produce more than one hundred kinds of ice cream, mainly using their own recipes. They also do not prepare their ice creams from powder and water, so their banana ice cream is not bright yellow, but ivory-coloured. In addition to traditional flavours they also have specialities such as Turkish Delight, brandy, ginger, Brazilian cherry or mojito. If you have a special wish, they can also make an ice cream just for you.

Když dostanete v Praze chuť na zmrzlinu, zajděte si do Angelata. When you are in Prague and get a craving for ice cream, stop by Angelato. Если в Праге вам захочется мороженого, отправляйтесь в «Angelato».

Pozor, už jede! ŠTÁHLICHOVO ZMRZLINÁŘSTVÍ Manželé Štáhlichovi prodávají zmrzlinu na klatovském náměstí Míru už od roku 1996, a to přímo ze speciálního zmrzlinového autíčka. Za dvacet let prošla jejich výroba velkým vývojem. Začínali s dostupnými, a hlavně bezpracnými směsmi, které se pouze smíchají se studenou vodou. Když zjistili, z čeho jsou tyto směsi vyráběny, začali systémem pokus-omyl zkoušet vyrábět zmrzliny podle vlastních receptur z přírodních surovin. Jejich mléčné zmrzliny jsou tedy opravdu z plnotučného mléka a ovocné zmrzliny pouze z ovoce, bez barviv a chemických dochucovadel. Sortiment čítá 54 druhů, je průběžně obměňován a je závislý i na tom, jaké sezonní ovoce je momentálně k mání. Zmrzlinu tu mají jak kopečkovou, tak točenou, a pokud budete chtít, klidně vám oba typy zkombinují. ▴

47


TÉMA TOPIC ТЕМА

can also try out other favourite flavours. There are about three dozen on the menu. In the small confectionery with outdoor seating you can also have a dessert or something to drink.

ALSO ENJOY THE BEAUTIFUL VIEW OF THE ASTRONOMICAL CLOCK GELATERIA PIAZZA Choosing the best ice cream in Brno is quite difficult, as even the locals cannot agree. We finally picked Gelateria, located in the modern atrium of the Omega shopping centre right on Freedom Square (náměstí Svobody). In addition to a large selection of ice creams, our choice was also influenced by the attractive view of the Brno astronomical clock. The Gelateria interior has a capacity of sixty seats, but at the beginning of April their operation always expands into their cosy summer garden with a hundred and twenty seats. Besides Italian ice cream and coffee, they also specialise in cakes and pastries of their own production. They are open daily until midnight.

WHO IS MANNING THE TAP TODAY?

ANGELATO Rytířská 27 or Újezd 24, Prague 1 www. angelato.eu

2AD Hřbitovní 204, Tuchlovice, www.zmrzlina-2ad.cz

HEINRICH SCHWARZKOPF Jezerní 380, Stráž pod Ralskem www.zmrzlinastraz.cz

MARIE ILICHOVÁ Hornická 657, Netolice

MEAT-FLAVOURED ICE CREAM? HEINRICH SCHWARZKOPF The renowned ice cream parlour in Stráž pod Ralskem focuses on unconventional ice cream specialities. So far, they have developed more than 300 flavours, and they unique in Europe in offering 140 kinds of ice cream every day during the season! Here it’s impossible not to find something you like, as in addition to traditional dairy and fruit ice cream they also make alcoholic, cheese, meat or vegetable icecreams. They also cater for diabetics with specially adapted ice creams. They also have a confectionery serving cakes, coffee, hot chocolate and smoothies.

WHEN YOUR CHILDHOOD DREAM COMES TRUE MARIE ILICHOVÁ Marie Ilichová has been producing her homemade ice cream in Netolice for 24 years now, fulfilling her childhood dream. Last year, a poll among readers of MF Dnes newspaper voted her ice cream the best in the South Bohemia region. Her bestsellers are vanilla and chocolate, but you

48

ZMRZLINA ŠTARNOV You can’t miss the confectionery in Štarnov, because the road in front of it will be packed with cars and bikes. People drive or cycle here from near and far for their acclaimed soft ice cream. You can find out what combination is “on tap” at the moment by looking online. Michal Čouka, the proprietor, is particularly proud of his mix of chocolate and curd cheese. Thanks to a webcam, you can also see online how long the queue at the window is or who is serving today. A small ice cream costs 17 crowns, a large one 27 crowns. The ice cream can be served up in six types of cones. When the weather is nice it is always open, on weekdays from 12.30 p.m., on weekends from 11.30 a.m.

STOP BY AT THE U PATŘÍNŮ BOARDING HOUSE U PATŘÍNŮ Are you going to Bohemian Paradise or the Krkonoše Mountains? The U Patřínů restaurant and boarding house offers accommodation in the village of Konecchlumí between Jičín and Hořice and, what’s more, the restaurant serves soft ice cream made to a family recipe. At least that is how it is praised in online discussion forums dealing with this treat. If you want to check these claims for yourself, set out for this lodging house.

VALUE-FOR-MONEY IN DOBROTICE DOBROTICE Quality for a reasonable price: that is what the ice cream stand by the multipurpose sports field in the little village of Dobrotice offers. Its owner Libor Kratochvíla guarantees


that his ice cream is not made from powder mixtures, but according to his own natural ingredients recipe. His team also fine-tune the recipes in response to customers’ findings and comments. During the season there are two windows in operation, each serving a different combination. The base is always vanilla, which is then mixed with one of twenty flavours – e.g. pistachio, blueberry, cottage cheese, pineapple, tiramisu or pear. The ice cream stand is open depending on the weather, and the selection of ice creams of the day can always be found on the web. On weekdays, the opening hours are usually between 1 to 7 p.m., on weekends from 12 noon.

FANCY SOME GOAT’S MILK ICE CREAM? DAIRY – MARIE ČERNILOVÁ Czechs have already grown quite accustomed to goat’s cheese, but goat’s cheese ice cream is still quite a rarity. Zbyněk Štěpánek’s invention has even earned a Pardubice-region food award for its great taste. It is produced by the Licibořice dairy and cheese plant. Thirty adult goats used to graze here, but at the end of 2011 the owner had to give up on keeping his own goats due to a shortage of staff. Nowadays he buys high-quality goat’s milk from other farmers. He produces cheeses, yogurts, probiotic drinks, cottage cheeses and also natural ice creams with hazelnut, strawberry and vanilla flavours. All without preservatives and chemical additives.

HERE IT COMES! ŠTÁHLICH’S ICE CREAM The Štáhlich husband and wife duo have been selling ice cream from a special ice cream van in Peace Square (náměstí Míru) in Klatovy since 1996. Over the past twen-

49

ty years their production has expanded greatly. They started out with easily accessible and simple mixtures that only needed to be mixed with cold water. When they found out what these mixtures are made of, they began experimenting with producing their own ice cream, trial and error style, devising their own recipes from natural ingredients. Their dairy ice creams are therefore only made from whole milk and their fruit ice creams are only made from fruit without any added colouring or chemical flavouring. Their range numbers 54 flavours, is constantly being tweaked and is dependent on what seasonal fruits are available at the moment. They have both hard and soft serve ice cream and, if you want, they will be happy to combine both kinds for you. ▴

GELATERIA PIAZZA náměstí Svobody 9, Brno www.gelateria-piazza.cz

ZMRZLINA ŠTARNOV Štarnov 78, www.zmrzlina.zmrzlina-starnov.cz

U PATŘÍNŮ boarding house and restaurant Konecchlumí 15 www.upatrinu.cz

RU

В САМОМ СЕРДЦЕ ПРАГИ

DOBROTICE

«ANGELATO» Если в Праге вы спросите у кого-то, знающего толк в мороженом, куда стоит зайти в жаркий день, ответ придёт молниеносно: однозначно в «Angelato» на улице Rytířská или на Újezd. Порция мороженого здесь стоит, правда, 38 CZK, но она большая (как минимум, 90 граммов), а главное — бесподобная. Объёмистой лопаткой вам положат её в вафельный рожок или в бумажную миску — как захотите. Выбирать предстоит между густыми сливочными сортами или более лёгкими сорбе из свежих фруктов. Постоянное меню обогащается за счёт «сорта месяца», так что всегда можно пробовать что-то новенькое: мороженое из огурца, ревеня или сорт «чизкейк».

Dobrotice 20, 769 01 Holešov, www.tocena-zmrzlina-dobrotice.cz

DAIRY – MARIE ČERNILOVÁ Licibořice 14 www.syry-liciborice.cz

ŠTÁHLICH’S ICE CREAM náměstí Míru, Klatovy www.klatovskazmrzlina.cz


TÉMA TOPIC ТЕМА

ской при фабрике можно также заказать пирожные, кофе, горячий шоколад и коктейли.

Manželé Štáhlichovi dělají svoji zmrzlinu bez barviv a chemických dochucovadel.

КАК ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ ДЕТСТВА

The Štáhlich couple makes their ice cream without any dyes or chemical flavour additives.

«MARIE ILICHOVÁ» Мария Илихова делает своё личное, «домашнее» мороженое в городе Нетолице уже целых 24 года. Так сбылась её детская мечта. В прошлом году читатели газеты «Млада фронта Днес», в рамках опроса, где продаётся самое вкусное мороженое, сошлись во мнении, что в Южночешском крае ничего лучше и не найти. Больше всего покупают её ванильное и шоколадное мороженое, но попробовать можно и другие популярные вкусовые оттенки. В меню их около трёх десятков. В маленькой кондитерской со столиками на улице можно полакомиться пирожным, попить кофе или лимонаду.

Муж и жена Штаглиховы делают своё мороженое без красителей и химических вкусовых добавок.

НАСЛАДИТЕСЬ ЛАКОМСТВОМ И ВИДОМ НА НЕОБЫЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ ЧАСЫ

ANGELATO Rytířská 27 nebo Újezd 24, Praha 1 angelato.eu

2AD Hřbitovní 204, Tuchlovice www.zmrzlina-2ad.cz

HEINRICH SCHWARZKOPF Jezerní 380, Stráž pod Ralskem www.zmrzlinastraz.cz

MARIE ILICHOVÁ Hornická 657, Netolice

GELATERIA PIAZZA náměstí Svobody 9, Brno www.gelateria-piazza.cz

КАКОГО ЦВЕТА БАНАН? «2AD» Поесть мороженое в село Тухловице съезжаются жители всех окрестных краёв. Так что если в ближайшее время вы окажетесь где-то в районе Кладно, непременно загляните сюда и вы. Сейчас здесь предлагают более ста сортов мороженого, изготовленного, преимущественно, по собственным рецептам. Оно не имеет ничего общего с замороженной смесью воды и порошка, так что банановый шарик в тухловицком контейнере не ярко-жёлтый, а, скорее, цвета слоновой кости. Кроме традиционных сортов, здесь есть и фирменные: нуга, винный коньяк, имбирь, бразильская черешня и мохито. Если же у кого-то из гостей возникнет ещё более оригинальное пожелание, специально для него будет приготовлено неповторимое, именное лакомство.

ЗДЕСЬ ПАХНЕТ МЯСОМ! «HEINRICH SCHWARZKOPF» Знаменитая фабрика по производству мороженого в городе Страж-под-Ральском делает ставку на необычные вкусовые комбинации. На сегодняшний день их здесь более 300. Эта фабрика — единственное место в Европе, где в весенне-летний сезон покупателям предлагается 140 сортов мороженого в день! Если вдруг отыщется такой человек, который не найдёт здесь ничего интересного, значит у него что-то не в порядке со вкусовыми рецепторами. Кроме традиционных молочных и фруктовых сортов, тут готовят алкогольное, сырное, мясное и овощное мороженое. На фабрике подумали и о людях, страдающих диабетом, для них тоже есть два сорта. В кондитер50

GELATERIA PIAZZA Выбрать самое вкусное мороженое в городе Брно не так-то просто. Даже местная публика не может прийти к единому мнению. Мы же отдали своё предпочтение кафе-джелатерии, расположенному во внутреннем дворике торгового центра «Омега», который находится на площади Свободы. Плюс этого места — не только большой выбор мороженого. Отсюда хорошо виден «орлой» города Брно. Внутри джелатерии — шестьдесят мест, но с начала апреля при ней открывается и уютное летнее кафе, предлагающее сто двадцать мест на свежем воздухе. Помимо итальянского мороженого и кофе, здесь очень вкусные торты и пирожные местного производства. Открыто ежедневно до самой полуночи.

КТО ТАМ СЕГОДНЯ НА РАЗДАЧЕ? ZMRZLINA ŠTARNOV Кондитерскую в городе Штарнов найти будет очень просто: улица рядом с ней всегда буквально забита автомобилями и велосипедами. Откуда только не едут люди, чтобы насладиться её знаменитым мягким мороженым! То, какую именно вкусовую комбинацию «выжимают» в рожки в этот день, всегда можно узнать на сайте. Владелец кондитерской, Михал Чоука, особенно гордится своим шоколаднотворожным сортом. Благодаря веб-камере, вы ещё дома увидите, насколько длинная очередь тянется к раздаточному окошечку, а также — кто сегодня вас будет обслуживать. Маленькая порция стоит 17 CZK, большая — 27. Трубочку для своей «змрзлины» вы можете выбрать из шести разных вариантов. Если погода хорошая, здесь гарантированно открыто. С 12.30 — по будням и с 11.30 — по выходным.


ОТДЫХ У ПАТРШИНОВ PENZION A RESTAURACE U PATŘÍNŮ Собираетесь съездить в Чешский рай или, может быть, в горы Крконоше? Пансионат и ресторан «У Патршинов» («U Patřínů») предлагает проживание в посёлке Конецхлуми, который находится между городами Йичин и Горжице. В этом ресторане, кстати, «наливают» отличное мягкое мороженое, которое готовят по семейному рецепту. По крайней мере, посетители Интернет-форумов, посвящённых этому лакомству, горячо его хвалят в своих дискуссиях. Хотите проверить? В таком случае не остаётся ничего иного, как отправиться в этот пансионат.

В ДОБРОТИЦЕ ЗА ДОБРОЙ ПОРЦИЕЙ МОРОЖЕНОГО! DOBROTICE Качество по приемлемой цене предлагают в киоске с мороженым рядом со спортивно-игровой площадкой в Добротице, части г. Голешов. Владелец киоска, пан Либор Кратохвила, заверяет, что его мороженое производится не из порошковых смесей, а из натуральных компонентов по собственной рецептуре. Время от времени команда мороженщиков корректирует свои рецепты, прислушиваясь к комментариям и пожеланиям клиентов. В сезон мороженого в Добротице к вашим услугам два раздаточных окошка, в каждом из них предлагают свою вкусовую кобминацию. Основа всегда — ванильная, и к ней добавляется один из двадцати других вкусов. Среди них — фисташки, черника, творог, ананас, тирамису или груша. Киоск работает, ориентируясь на погодные условия, актуальное предложение постоянно обновляется на сайте. По будням здесь обычно открыто с 13 до 19 часов, по выходным — уже с полудня.

НЕ УГОДНО ЛИ КОЗЬЕГО? MLÉKÁRNA – MARIE ČERNILOVÁ И чехи, и русские уже привыкли к существованию козьих сыров. Однако мороженое из козьего молока 51

— большая диковинка. Между тем, именно такое необычное мороженое принесло Збынеку Штепанеку награду на престижном конкурсе на звание самых качественных продуктов в Пардубицком крае. Это мороженое производят на молокозаводе с сыроварней «Лициборжице». Прежде при нём паслось тридцать взрослых коз, однако, в конце 2011 года владельцу пришлось, в связи с дефицитом рабочей силы, отказаться от разведения этих животных, и сегодня высококачественное козье молоко завод покупает у других фермеров. Из него производят сыр, йогурт, пробиотические напитки, творог и то самое натуральное мороженое с ореховым, клубничным и ванильным вкусами. Всё это без консервантов и химических добавок.

БЕЖИМ, ОН ЕДЕТ! ŠTÁHLICHOVO ZMRZLINÁŘSTVÍ Супруги Штаглиховы продают мороженое на клатовской площади Мира ещё с 1996 года, из специального фургончика. За двадцать лет в производстве их десерта произошли заметные изменения. Всё начиналось с широкодоступных смесей, не требующих особых хлопот: их было достаточно просто разбавить холодной водой. Когда же супруги узнали, из чего эти смеси состоят, они стали методом проб и ошибок стараться готовить своё мороженое по собственным рецептам из натуральных ингредиентов. Их молочное мороженое действительно сделано из жирного молока, а фруктовое — только из фруктов, без красителей и химических вкусовых добавок. Ассортимент насчитывает 54 сорта, время от времени предложение меняется, в зависимости от того, какие в это время созрели фрукты и ягоды. Здесь можно купить мороженое как мягкое, так и в шариках. А если вы любите и то, и другое, вам без проблем предложат комбинацию из лакомства обоих типов. ▴

ZMRZLINA ŠTARNOV, Štarnov 78 zmrzlina.zmrzlina-starnov.cz

PENZION A RESTAURACE U PATŘÍNŮ Konecchlumí 15 www.upatrinu.cz

DOBROTICE Dobrotice 20, 769 01 Holešov www.tocena-zmrzlina-dobrotice.cz

MLÉKÁRNA – MARIE ČERNILOVÁ Licibořice 14 www.syry-liciborice.cz

ŠTÁHLICHOVO ZMRZLINÁŘSTVÍ náměstí Míru, Klatovy www.klatovskazmrzlina.cz


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ Text Robert Neumann Foto Profimedia, Shutterstock

52


Skandinávie pro pokročilé Växjö – Linköping – Stavanger – Kristiansand – Billund

Scandinavia for the discerning traveller Växjö – Linköping – Stavanger – Kristiansand – Billund

Скандинавия для продвинутых

Векшё – Линчёпинг – Ставангер – Кристиансанн – Биллунн

CZ

Skandinávie, to není jen všeobecně známá trojka Stockholm, Oslo, Kodaň. Nechte se pozvat do pěti měst, která možná neleží na hlavních turistických trasách, ale když je navštívíte, rozhodně nebudete litovat. Umožní vám poznat sever tak, jak se to v metropolích podaří jen stěží. EN

There is more to Scandinavia than the well-known trio of Stockholm, Oslo and Copenhagen. Think of this as an invitation to five cities which may not feature on the main tourist trails, but are certainly worth visiting. There you will get to know the north in ways hardly possible in the capitals. RU

Скандинавия — это не только знаменитая тройка «Стокгольм, Осло, Копенгаген». Обратите внимание и на другие пять городов. Пусть они лежат вне обычного туристического маршрута. Поверьте, если вы туда заглянете, однозначно не пожалеете. Они познакомят вас с таким севером, который вряд ли откроется вам при посещении одних лишь столиц. 53


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

CZ

Växjö město skla a švédské emigrace Växjö uprostřed provincie Småland je srdcem jihovýchodního Švédska. Dá se o něm říci, že je to malé město plné velkých kontrastů. Na jedné straně velice tradiční a klidné, s tichými dlážděnými uličkami a červenými domky, zároveň avšak mladé, kosmopolitní a multikulturní město, které žije v rytmu současnosti. A také zelené – důraz na ekologii je tu vidět na každém kroku. Ve Växjö si kromě impozantní, mnoha požáry sužované a mnohokrát přestavované katedrály Domkyrkan s oltářem z 15. století rozhodně nesmíte nechat ujít Muzeum skla. Je to nejstarší provinční muzeum Švédska a domov jedné z nejrozsáhlejších sbírek skla v Evropě. Najdete je přímo uprostřed města v „parku muzeí“. Zjistíte tu vše o více než pět set let dlouhé tradici místního sklářského průmyslu, prohlédnete si ukázky prací sto pěti švédských skláren a uvidíte různé skleněné výrobky od středověkých pohárů po úžasné moderní artefakty těch nejuznávanějších současných sklářů a designérů. Hned vedle Muzea skla se nachází Dům emigrantů. Ve Växjö pravděpodobně narazíte na mnoho Američanů švédského původu, kteří sem přijeli hledat své kořeny. Dům emigrantů a institut, který zde sídlí, zkoumají a snaží se uchovat historii obrovské vlny emigrantů, kteří Švédsko opustili mezi lety 1846 a 1930, kdy ze země odešlo na 1,3 milionu lidí, tedy takřka dvacet procent populace. Naprostá většina z nich směřovala za americkým snem. Kromě fotografií, ilustrací, popis-

ných textů a informací – i o současné imigraci do Švédska – se tu také můžete projít po ulici Snus a okusit atmosféru švédské Ameriky.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ

Linköping, kde se každý cítí dobře

CO SI PŘIVÉZT?

V jižním Švédsku leží i sedm set let starý Linköping. Slogan města zní „kde se rodí nápady“ – dnes je totiž střediskem IT a nových technologií. Návštěvník si však v tomto okouzlujícím a zeleném městě hlavně příjemně odpočine. Je tu totiž od všeho trochu – historie, kultura, sportovní vyžití, jsou tu dobré restaurace, všeho přiměřeně. Tohle město má prostě lidský rozměr: je dost velké, aby tu bylo všechno, a dost malé na to, aby to všechno bylo pohodlně při ruce. Určitě se skočte podívat na katedrálu, která je nejvyšší budovou ve městě. Hned naproti je malý zámek a v Leteckém muzeu si můžete prohlédnout spoustu zajímavých strojů (letadla zde totiž vyráběla firma Saab). Výborně se tu nakupuje – v blízkém Tornby je dokonce druhé největší obchodní středisko ve Švédsku, v Konsthallen Passagen se zase můžete nabažit umění. Linköping má i vlastní skvělý symfonický orchestr a řadu kvalitních divadel. Samostatnou kapitolou je tu sport, ať už jste pasivním, nebo aktivním fanouškem. Hraje se tu první liga v hokeji i fotbalu, dobře propracovaným systémem cyklostezek se dostanete takřka kamkoli včetně hlubokých lesů obklopujících město a svádějících k projížďkám a procházkám. Všudypřítomná jezera a vodní kanály se zase nabízejí k vyjížďkám na plachetnici nebo výletům na kajaku. Pár dní, které tu strávíte, bude rozhodně patřit k vašim nejpříjemnějším dovoleným.

Z Norska trolla – k dostání jsou od miniaturních až po ty v životní velikosti, typickým dárkem z Dánska jsou sušenky v krásných plechových krabičkách a ze Švédska třeba populární vikinská helma.

CO OCHUTNAT? Každému se jistě vybaví masové kuličky či sušené ryby. Za vyzkoušení avšak rozhodně stojí ty čerstvé na spoustu způsobů, mořské plody nebo třeba norský kozí hnědý sýr brunost. Stylové rybářské bárky vybízejí k výletům podél fjordů. Stylish fishermen boats invite you for a trip around the fjords. Самобытные рыбацкие лодки так и зовут поплавать по фьордам. Barevné domky jsou typickou ukázkou severské architektury. The colourful houses represent typical Nordic architecture. Разноцветные домики — типичный пример северной архитектуры.

54


55


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

S Českými aeroliniemi do Skandinávie Do Kristiansandu ve čtvrtek v 11.15 hod. a v neděli v 11.00 hod., zpátky ve čtvrtek ve 14.30 hod. a v neděli ve 14.15 hod. Do Linköpingu v pondělí a v pátek v 11.15 hod., zpátky v pondělí a v pátek v 15.10 hod. Do Växjö v pondělí a v pátek v 11.15 hod., zpátky v pondělí a v pátek ve 13.55 hod. Do Billundu v pondělí a ve středu v 19.30 hod., v pátek a v neděli v 17.00 hod., zpátky v úterý a ve čtvrtek v 7.35 hod., v pátek a v neděli v 19.25 hod. Do Stavangeru ve čtvrtek v 11.40 hod. a v neděli v 11.15 hod., zpátky ve čtvrtek ve 14.25 hod. a v neděli ve 14.00 hod.

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ KAM SE VYDAT? Určitě do přírody. Skandinávské pobřeží, ostrovy, jezera a lesy jsou nádherné a z žádného skandinávského města to do nedotčené přírody nemáte daleko. 

Za přírodou a jídlem do Stavangeru Čtvrté největší norské město Stavanger bylo založeno už roku 1125. Patří tak mezi nejstarší v Norsku a pyšní se i první katedrálou v zemi. Dokončena byla roku 1150. Střed města dodnes tvoří hlavně klasické dřevěné domky z 18. a 19. století, které městu dávají jedinečný charakter. Nedejte se avšak těmito skromnými obydlími mýlit, Stavanger je město velice bohaté. Je totiž centrem norského ropného a energetického průmyslu a sídlí tu i největší skandinávská ropná společnost Statoil. Jsou tu skvělá muzea, k nejzajímavějším patří Muzeum archeologie, fascinující Muzeum konzervárenství v bývalé konzervárně v Gamle Stavanger (Starém Stavangeru), Norské ropné muzeum nebo Námořní muzeum. Kvůli tomu sem ale asi cestu vážit nebudete. Hlavní důvody, proč navštívit Stavanger, jsou dva: jídlo a příroda. Stavanger je kulinářský ráj. Sídlí zde Gastronomický institut a Måltidets Hus, národní centrum pro všechny profese spojené s jídlem. Tento fakt se logicky odráží v místních restauracích, které sice nepatří k nejlevnějším, ale svojí špičkovou kvalitou si získají i ty největší labužníky. Pokud se vám nepodaří přijet v době, kdy se koná vyhlášený Gladmat Food Festival, zastavte se alespoň v Tango Bar & Kjøkken, populární restauraci, kde působí jeden z nejslavnějších norských šéfkuchařů Kjartan Skjelde.

JAK ZAPADNOUT? Zajděte na ryby. Průzračné skandinávské potoky, řeky, jezera a mořské zátoky jsou rybářským rájem – a ve městě budete mít skvělé téma pro konverzaci s místními. Pokud nevíte, co svým blízkým přivézt z Norska, vyřeší to figurka trolla.

Vedle jídla je největším lákadlem Stavangeru nedotčená příroda, která město obklopuje. Fjordy, majestátní hory a vodopády, překrásné dlouhé písčité pláže... Solastranden se v žebříčcích časopisů pravidelně řadí mezi nejkrásnější pláže světa, vodopád Månafossen měří 92 metrů, nicméně ne nadarmo se Stavangeru přezdívá „brána k fjordům“. Dvaačtyřicet kilometrů dlouhý úzký Lysefjord je z nich nejznámější a rámují jej z hluboké vody se zvedající, takřka kilometr vysoké a téměř kolmé kamenné stěny. Nejlepší pohled na Lysefjord je z hory Preikestolen, což znamená „kazatelna“.

Kristiansand: renesance ve čtverci Jednou z nejoblíbenějších letních turistických destinací v Norsku je Kristiansand, který se velikostí řadí hned za Stavanger. Hlavní město kraje Vest-Agder leží na jižním pobřeží, které lemuje mnoho krásných pláží. Toto renesanční město bylo v roce 1641 založeno, jak již sám název napovídá, králem Kristiánem IV. Už před oficiálním založením tu však fungoval rušný přístav a rybářská osada. Kristián V. pak do města přemístil ze Stavangeru biskupství. Staré město zvané Posebyen, velké pouhý kilometr čtvereční, si dodnes zachovalo typický čtvercový půdorys. Ulice s kouzelnými malými bílými dřevěnými domky, jejichž koncentrace je jednou z nejvyšších v severní Evropě, láká k procházce. U místních i turistů je velmi oblíbené nábřeží, kde najdete rybí trh a restaurace s těmi nejčerstvějšími dary moře. Tady také začínají projížďky lodí. Hlavním důvodem, proč lidé do Kristiansandu jezdí, však není historie ani jídlo, ale zoo. Jde vlastně o kombinaci různých parků včetně zábavního. Pro zahraničního návštěvníka je možná nejzajímavější část věnovaná zvířatům typickým pro Skandinávii – vlkům, losům, liškám nebo rysům. V další části jsou exotická zvířata. Projít se tak můžete africkou savanou nebo deštnými pralesy. Na osm set zvířat tu žije v co možná nejpřirozenějším prostředí. Nezapomeňte si s sebou vzít plavky, protože součástí zoo je venkovní i krytý akvapark Badelandet, nejnovější lákadlo, kam je ale nutné zakoupit si zvláštní lístek.

Legoland Billund

If you do not know what to bring your loved ones from Norway, a Troll figure always does it.

V každém, i v tom nejvážnějším dospělém člověku stále dříme dítě. To se zcela určitě projeví v Billundu, malém městě v dánském Jutsku. Kromě toho, že zde sídlí ústředí firmy LEGO, je tu od roku 1968 také Legoland. Pokud máte děti, tak sem jet prostě musíte, budou vám ohromně vděčné. Pokud je nemáte, stejně sem zavítejte, protože tady si vyhraje každý, malý i velký.

Если вы не знаете, что привезти своим близким из Норвегии, купите игрушечного тролля, и вопрос будет решён.

56


SINGULAR SENSATIONAL

We could offer you every region, roast and blend under the sun. But we’d rather give you the perfect one. So we’ve spent eight decades refining a singular, signature blend - celebrated the world over as the pinnacle of what coffee can be. Mohli bychom vám nabídnout jakoukoli kávu, kterou si dokážete představit - libovolný region, směs i stupeň pražení. Raději vám ale přinášíme tu pravou. Již osmdesát let pracujeme na ladění naší jedinečné směsi uznávané po celém světě jako vrchol toho, čím káva může být. www.illy.com www.nasekava.cz


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

Pětačtyřicetihektarový areál má devět tematických částí. V Minilandu tak poznáte do detailu napodobené miniaturní Dánsko a spoustu pamětihodností z jiných zemí, v Legoredu se dostanete na Divoký západ, navštívit však můžete i polární končiny, hájemství pirátů nebo se vrátit v čase do středověku. A ano, naprosto vše je složeno z milionů miniaturních kostiček Lega. Dalších atrakcí, jako jsou různé horské dráhy a podobně, je tu nepočítaně, takže všechny se během jednoho dne ani nedají vyzkoušet. Až se tedy vydáte na sever Evropy, nebojte se sejít z vyšlapaných cest a kromě hlavních navštívit i regionální města, nebudete litovat. ▴

CZECH AIRLINES TIPS WHAT TO BRING BACK? A troll from Norway – they are available from miniature to life size; biscuits in beautiful tin boxes are a typical gift from Denmark; and a gift of a Viking helmet from Sweden is bound to amuse.

WHAT TO TASTE? Meatballs or dried fish are the obvious choices. Fresh fish and seafood prepared in a myriad of ways are definitely worth trying too, or perhaps the Norwegian brown goat cheese called brunost.

WHERE TO GO? Into the countryside. The Scandinavian coastline, islands, forests and lakes are beautiful, and pristine nature is never far away from any Scandinavian city.

EN

VÄXJÖ, CITY OF GLASS AND SWEDISH EXODUS Växjö in the middle of the Småland province is the true heart of southeast Sweden. You might say describe it is a small city full of big contrasts. On the one hand, it is very traditional and peaceful, with quiet cobblestone streets and red houses, yet at the same time it is young, cosmopolitan and multicultural, a city living to a contemporary rhythm. And it’s also green – the emphasis on ecology is evident at every step. In Växjö, in addition to the impressive Domkyrkan cathedral with a 15th century altar, oft burnt down and oft rebuilt, you definitely must not miss the Museum of Glass. It is the oldest provincial museum in Sweden and the home of one of the largest collections of glass in Europe. You can find it right in the middle of the city in the “museum park”. Here you will learn everything about the tradition of local glass work that stretches back over 500 years; you can view samples of the creations of 105 Swedish glassworks and see a wide variety of glass products, from medieval cups to stunning modern artefacts by the most accomplished contemporary glassmakers and designers. Right next to the Museum of Glassis the House of Emigrants. In Växjö you will probably come across many Americans of Swedish origin who come here to look for their roots. The House of Emigrants and the institute based there explore and seek to preserve the history of the huge wave of emigration that left Sweden between the years 1846 and 1930, when 1.3 million people left the country, i.e. nearly twenty per cent of the entire population. The vast majority headed out in pursuit of the American dream. In addition to photographs, illustrations, descriptions and other information – also about current immigration to Sweden – you can also walk along Snus Street and experience a bit of the atmosphere of Swedish America. 58

LINKÖPING, WHERE EVERYONE FEELS GOOD The seven-hundred-year-old city of Linköping also lies in southern Sweden. The city’s motto is “where ideas come to life” – nowadays it is an IT and new technologies hub. Visitors will mainly enjoy relaxing in this charming and green city. There is a bit of everything enjoyable – history, culture, sport, good restaurants; just the right amount of everything. This city simply has a human dimension: it is large enough to have everything, yet small enough that it is all conveniently at hand. Be sure to have a look at the cathedral, which is the tallest building in the city. Just opposite is a small castle, and the Aviation museum has many interesting aircraft on display (Saab used to manufacture airplanes here, in fact). Shopping is great here too – in the nearby Tornby there is the second largest shopping centre in Sweden, while in Konsthallen Passagen you can get your fill of art. Linköping also has its own splendid symphony orchestra and a number of excellent theatres. Sport is a separate chapter unto itself, whether you are an active or passive fan. The city has its top-division clubs in both ice-hockey and football, and the sophisticated system of bicycle paths will take you almost anywhere, including the deep forests surrounding the city that are perfect destinations for bike rides and walks. The ubiquitous lakes and canals are perfect for sailboat rides or kayak trips. The couple of days you spend here will definitely rank among your most enjoyable holidays.

FOR NATURE AND FOOD GO TO STAVANGER The fourth largest Norwegian city, Stavanger, was founded back in 1125, making it one the oldest in Norway, and also boasts the first cathedral in the country. It was completed in 1150. Even today, the town centre still consists mainly of traditional wooden houses from the 18th and 19th centuries, which give the city its unique character. But do not be deceived by these humble dwellings: Stavanger is a very rich city. It is the centre of Norway’s oil and energy industry, and Statoil, the largest Scandinavian oil company, is based here. There are great museums. The Museum of Archaeology is one of the most interesting. Then there is the fascinating Canning Museum in the former cannery factory in Gamle Stavanger (Old Stavanger), as well as the Norwegian Petroleum Museum and Maritime Museum. That alone would probably not persuade you to visit. The main reasons for visiting Stavanger are two: food and nature. Stavanger is a culinary paradise. It is the home of the Gourmet Institute and Måltidets Hus,


With Czech Airlines Scandinavia

STAVANGER

LINKÖPING

KRISTIANSAND

m

2k

112 . od 2h

VÄXJÖ

n.

mi

in.

0m

.1

od

2h

45

m

. od 2h

0k 83

841 km 2 hod. 10 min.

m

7k 98

929 km 3 hod. 25 min.

BILLUND

To Kristiansand on Thursdays at 11.15. and on Sundays at 11.00. Back on Thursdays at 14.30 and Sundays at 14.15. To Linköping on Mondays and Fridays at 11:15, back on Mondays and Fridays at 15.10. To Växjö on Mondays and Fridays at 11:15, back on Mondays and Fridays at 13.55. To Billund on Mondays and Wednesdays at 19.30, Fridays and Sundays at 17.00, back on Tuesdays and Thursdays at 7:35, Fridays and Sundays at 19.25. To Stavanger on Thursdays at 11.40 and Sundays at 11.15, back on Thursdays at 14.25 and Sundays at 14.00.

PRAGUE

a national centre for all professions associated with food. This fact is logically reflected in the local restaurants, which admittedly are not exactly cheap, but their superior quality will win over even the most demanding of gourmets. If you cannot time your visit to coincide when the renowned Gladmat Food Festival takes place, at least stop by Tango Bar & Kjøkken, a popular restaurant run by one of the most famous Norwegian chefs, Kjartan Skjelde. In addition to food, Stavanger’s biggest attraction is the unspoilt countryside that surrounds the city. Fjords, majestic mountains and waterfalls, beautiful, long, sandy beaches... In travel magazines’ ratings, Solastranden regularly ranks among the world’s most beautiful beaches. The Månafossen waterfall is 92 metres high, but Stavanger is not called the “gateway to the fjords” by chance. The narrow, forty-two-kilometre-long Lysefjord is the best-known fjords and is framed by nearly almost completely vertical and mile-high stone walls rising out of the deep water. The best view of the Lysefjord is from the mountain called Preikestolen, which means “pulpit”. 59

KRISTIANSAND: RENAISSANCE IN A SQUARE One of the most popular summer tourist destinations in Norway is Kristiansand, which is just behind Stavanger in size. The capital of the Vest-Agder region lies on the southern coast, which is lined with many beautiful beaches. This Renaissance city was founded in 1641 by, as its name suggests, King Christian IV. But even before its official founding there was a busy port and a fishing village here. Christian V then transferred the Stavanger bishopric to the city. The old town, called Posebyen, is a mere 1 km2 large and has retained its typical square ground plan to this day. The streets with charming little white wooden houses, at a greater concentration than almost anywhere else in northern Europe, are perfect for strolling. The waterfront is very popular with both locals and tourists, and you will find a fish market there, as well as restaurants with the freshest seafood. Boat rides also set out from here. Nonetheless, the main reason why people come to Kristiansand is not history or food, but a zoo. It is ac-

CZECH AIRLINES TIPS HOW TO FIT IN? Inconspicuously. Go fishing. The translucent Scandinavian streams, rivers, lakes and sea bays are a fishing paradise – and, once in town, you will have a great topic for conversation with the locals.


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

tually more of a combination of various parks, including an amusement park. Perhaps the most interesting part for foreign visitors is the one devoted to animals typical of Scandinavia – wolves, moose, foxes or lynxes. Other sections contain exotic animals, so you can explore the African savannah or a tropical rainforest. About 800 animals live here in as natural environment as possible. Finally, do not forget to bring your bathing suit, as the park’s latest attraction is the outdoor and indoor Badelandet water park, but that requires a separate admission ticket.

LEGOLAND BILLUND In everyone, even the most serious adult, there is a small child lurking. It will certainly come out in Billund, a small town in Danish Jutland. Besides being home to the headquarters of LEGO, since 1968 it has also had Legoland. You simply have to come here if you have children, as they will be immensely grateful to you. If you do not, come pay a visit anyway, as anyone would want to play here, however little or big. The forty-five-hectare area has nine thematic sections. In Miniland you can get to know in detail a perfect miniature copy of Denmark, as well as many sights from other countries; in LEGOREDO you will find the Wild West; but you can also visit the polar realms, the sanctuary of pirates, or you can even go back in time to the Middle Ages. And yes, absolutely everything is put together from millions of tiny Lego bricks. The other attractions, such as rides and the like, are countless, so many that they cannot be tried out in a single day. So when you set out for the north of Europe, do not be afraid to veer off the beaten path: besides the capitals, visit the regional cities as well, you will not regret it. ▴

RU

ВЕКШЁ — ГОРОД СТЕКЛА И ШВЕДСКОГО «ИСХОДА» Векшё, находящийся посреди провинции Смоланд, — это сердце юго-восточной Швеции. Его можно охарактеризовать как городок разительных контрастов. С одной стороны, здесь всё спокойно и традиционно: тихи его мощёные улочки, милы красные домики. Но в то же время, Векшё — молодой, космополитный и мультикультурный город, живущий в современных ритмах. К тому же зелёный: внимательное отношение к окружающей среде ощущается здесь на каждом шагу. Помимо величественного, не раз горевшего и неоднократно перестраивавшегося кафедрального собора, алтарь которого сохранился с XV века, непре60

менно посетите в Векшё Музей стекла. Это самый старый провинциальный шведский музей, в котором находится одна из наиболее обширных коллекций стеклянных изделий в Европе. Его вы найдёте в самом центре города, в так называемом «Парке музеев». Здесь вы узнаете всё о пятивековой традиции местной стекольной промышленности, увидите образцы работ 105 шведских стеклозаводов и сможете разглядеть разнообразные стеклянные предметы, начиная со средневековых кубков и заканчивая впечатляющими произведениями искусства наиболее признанных современных стеклоделов и дизайнеров. Совсем рядом с Музеем стекла находится Дом эмигрантов. По всей вероятности, в Векшё вам встретится множество американцев шведского происхождения, приехавших сюда прикоснуться к своим корням. Дом эмигрантов и институт, расположившийся в нём, изучают и стараются сохранить историю огромной эмиграционной волны покинувших Швецию ее жителей в промежуток с 1846 по 1930 годы. Тогда из страны уехало около 1,3 миллиона человек, то есть, примерно двадцать процентов от всего населения. Подавляющее их большинство устремились воплощать американскую мечту. Здесь вы увидите фотографии, иллюстрации, получите массу информации (в том числе и о том, как обстоят дела с эмиграцией из Швеции сегодня), а также пройдётесь по улице Снус и вкусите атмосферу шведской Америки.

ЛИНЧЁПИНГ, ГДЕ ВСЕМ ХОРОШО На юге Швеции находится и город Линчёпинг, которому семьсот лет. Его слоган — «Здесь рождаются идеи». Сегодня это центр новейших информационных технологий. Но для гостя важно даже не это,

Legoland v Billundu. Legoland in Billund. «Леголэнд» в Биллунне.

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES КАК СТАТЬ СВОИМ СРЕДИ ЧУЖИХ? Сходите на рыбалку. Прозрачные скандинавские ручьи, реки, озёра и морские заливы — райские условия для рыбака. У вас появится прекрасная тема для разговоров с местными горожанам

ЧТО ПРИВЕЗТИ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА? Из Норвегии — тролля. Здесь вы найдёте и малюсеньких, и в «натуральную» величину. Типичный подарок из Дании — печенье в красных жестяных коробках. А в Швеции можно купить, например, «модный» шлем викинга.DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ? Наслаждайтесь природой! Пленительными скандинавскими побережьями, островами, лесами и озёрами. От любого из скандинавских городов — рукой подать до девственной природы! 

Divoká krása severské přírody vás ohromí. The wild beauty of Nordic nature is just astounding. Вас изумит красота дикой северной природы.

а то, что в этом прелестном зелёном городе можно замечательно отдохнуть. Тут найдётся от всего понемножку: чуть-чуть истории, чуть-чуть культуры, отличные условия для занятия спортом, хорошие рестораны. Этот город какой-то удивительно удобный для проживания: в меру большой, такой, чтобы на всё хватило места, и в то же время — маленький: в нём всё под рукой. Обязательно сходите посмотреть кафедральный собор, это самое высокое городское здание. Прямо напротив него — небольшой замок. В Авиационном музее вы сможете изучить множество интересных машин (дело в том, что фирма «Сааб» делала здесь самолёты). В Линчёпинге вам гарантирован отличный шоппинг: в расположенном поблизости районе Торнбю находится второй по величине торговый центр в Швеции. А в Konsthallen Passagen вы сможете насладиться искусством. В Линчёпинге есть свой собственный замечательный симфонический оркестр и несколько очень хороших театров. Отдельная глава — спорт, он порадует и пассивных, и активных его любителей. Здесь проходят игры первой лиги по хоккею и футболу, а благодаря прекрасно разработанной системе велодорожек вы доберётесь практически куда угодно, в том числе — в глухие леса, окружающие город и так и манящие на пешую или велосипедную прогулку. Вездесущие озёра и каналы, в свою очередь, словно созданы для прогулок под парусом или на байдарке. Те несколько дней, которые вы тут проведёте, обязательно превратятся в один из самых приятных ваших отпусков.

(Gamle Stavanger), Музей нефти и Морской музей. Хотя вряд ли, принимая решение, ехать сюда или нет, вы будете руководствоваться этими соображениями. Главных причин, по которым сюда стоит приехать, на самом деле, две: еда и природа. Ставангер — это кулинарный рай. Здесь находятся Гастрономический институт и «Дом еды» (Måltidets Hus) — национальный центр, объединяющий все профессии, связанные с едой. Конечно, их наличие не может не отразиться на уровне местных ресторанов, которые, хотя и недёшевы, но своим первоклассным уровнем покорили сердца и желудки самых искушённых гурманов. Если вам не удастся приехать в то время, когда в городе проходит знаменитый Gladmat Food Festival, зайдите хотя бы в «Tango Bar & Kjøkken» — популярный ресторан, где работает один из самых прославленных норвежских шеф-поваров, Кьяртан Щельде. Помимо еды, большой козырь Ставангера — его девственная природа. Фьорды, величественные горы и  водопады, прекрасные длинные песчаные пляжи… О пляже Solastranden журналы всего мира регулярно пишут как о самом красивом пляже мира. Местный водопад Монафоссен — 92 метра в высоту! И конечно, не зря Ставангер называют «ворота в царство фьордов». 42-х километровый, узкий Люсе-фьорд — самый известный из них, его обрамляют поднимающиеся из водных глубин почти отвесные каменные стены. Самый изумительный вид на Люсе-фьорд открывается с горы Прекестулен, что означает — «кафедра проповедника».

ПРИРОДА И ЕДА СТАВАНГЕРА

КРИСТИАНСАНН — РЕНЕССАНС В КВАДРАТЕ

Четвёртый по величине город в Норвегии, Ставангер, был основан ещё в 1125 году. Это один из самых древних норвежских городов, который, к тому же, может похвастаться первым кафедральным собором, появившимся в этой стране. Его строительство было завершено в 1150 году. Центр города и сегодня, в основном, состоит из классических деревянных домиков XVIII и XIX веков, определяющих уникальный характер города. Однако не дайте себя обмануть: несмотря на изобилие этих скромных жилищ, Ставангер — очень богатый город. Ведь он — нефтяная столица Норвегии, а также — центр энергетической промышленности. Здесь находится штаб-квартира самой крупной скандинавской нефтяной компании «Statoil». В городе — великолепные музеи. Пожалуй, самые интересные из них — это Археологический музей, изумительный Музей консервов, который находится на бывшей консервной фабрике в районе Старый Ставангер

Один из самых популярных летних туристических маршрутов в Норвегии — это Кристиансанн, следующий по величине город после Ставангера, административный центр губернии Вест-Агдер. Он лежит на южном побережье, где вы найдёте множество чудесных пляжей. Этот город, в котором так явно присутствует стиль Ренессанс, был основан в 1641 году. Как можно догадаться по названию, — королём Кристианом IV. Однако ещё до его официального основания здесь жили рыбаки и кипела работа в порту. Кристиан V впоследствии перевёл в город епископскую кафедру из Ставангера. Старый город (Posebyen), площадь которого составляет всего один квадратный километр, сохранил свою типичную квадратную планировку. Улицы с очаровательными белыми деревянными домиками (их концентрация здесь — одна из самых высоких в Северной Европе) так и манят на прогулку. Туристы, да и местные, очень

62


63


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

Jednou z nejvyhledávanějších pochoutek švédské kuchyně jsou populární masové kuličky. One of the most sought-after delicacies of Swedish cuisine are the popular meatballs. Одно из самых популярных лакомств шведской кухни — всеми любимые мясные фрикадельки.

любят проводить время на набережных. Там вы найдёте Рыбный рынок и рестораны, в которых подают самые свежие дары моря. Оттуда же отчаливают кораблики на водные прогулки. И всё же, главная причина, по которой люди ездят в Кристиансанн — это не тяга к истории или вкусная еда. Эта причина — зоопарк. Собственно, это скорее комбинация нескольких парков разных типов, в том числе — парка развлечений. Пожалуй, для заграничного гостя наиболее интересной из них окажется его часть, посвященная типичным для Скандинавии животным: волкам, лосям, лисицам и рысям. В другой части парка живут экзотические звери. Вы сможете пройтись по африканской саванне или по тропическому дождевому лесу. И увидеть около 800 животных в условиях максимально приближенных к натуральным. Не забудьте взять с собой купальник или плавки, ведь в состав комплекса входит аквапарк «Badelandet», часть его находится на открытом воздухе, а часть — в помещениях. В него, правда, придётся купить отдельный билет.

БИЛЛУНН И ЕГО «ЛЕГОЛЭНД» В каждом, даже в самом солидном на вид взрослом, дремлет ребёнок. Который обязательно напомнит о себе в Биллунне, маленьком городке 64

в датской Ютландии. Помимо того, что здесь находится центральный офис фирмы «LEGO», в городе с 1968 года действует «Леголэнд». Если у вас есть дети, вам просто необходимо здесь побывать, они будут вам несказанно признательны. А если детей нет, всё равно приходите сюда. Тут весело и маленьким, и большим. Его пространство в 45 гектаров поделено на девять тематических блоков. В Минилэнде вы увидите выполненную с точностью до детали малюсенькую копию Дании, а также многочисленные достопримечательности разных уголков мира. Легоредо перенесёт вас на Дикий Запад, а ещё здесь вы сможете оказаться на Северном и Южном полюсе, среди пиратов, или же — без участия машины времени — погрузиться в Средневековье. И — да, абсолютно всё это построено из миллионов маленьких деталек конструктора «LEGO»! Невозможно пересчитать и все остальные развлечения, которые вы тут найдёте: американские горки и тому подобное! В течение одного дня перекататься на всех из них просто невозможно. Так что если вы задумаете отправиться на север Европы, не бойтесь сойти с проторенной дорожки и помимо столичных городов посетите также те, что поменьше. Вы останетесь довольны! ▴

Самолёты Czech Airlines летают в Скандинавию В Кристиансанн: по четвергам — в 11.15 и по воскресеньям — в 11.00; обратно — по четвергам — в 14.30 и по воскресеньям — в 14.15. В Линчёпинг: по понедельникам и пятницам — в 11.15, обратно — по понедельникам и пятницам — в 15.10. В Векшё: по понедельникам и пятницам — в 11.15, обратно — по понедельникам и пятницам — в 13.55. В Биллунн: по понедельникам и средам — в 19.30, по пятницам и воскресеньям — в 17.00. Обратно — по вторникам и четвергам — в 7.35, по пятницам и воскресеньям — в 19.25. В Ставангер: по четвергам — в 11.40, по воскресеньям — в 11.15. Обратно — по четвергам в 14.25, и по воскресеньям — в 14.00.

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES ЧТО ПОПРОБОВАТЬ? Конечно, тут каждый сразу вспомнит о мясных фрикадельках и о вяленой рыбе. Но не обойдите своим вниманием и свежую рыбу, которую как только здесь не готовят, а также — дары моря и коричневый козий сыр брюнуст. 


Informace ze světa globálního byznysu každé pondělí již 16 let

Je dobré vědět...


KNIŽNÍ TIP – UKÁZKA Z KNIHY BOOK TIP – EXTRACT FROM A BOOK КНИГИ � ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ Text Petra Soukupová Ilustrace Tomski & Polanski

Pod sněhem Petra Soukupová Petra Soukupová: Under the Snow Петра Соукупова: Под снегом PETRA SOUKUPOVÁ (nar. 1982) vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Její první kniha K moři (2007) získala Cenu Jiřího Ortena, triptych povídek Zmizet (2009) obdržel hlavní cenu Magnesia Litera – Kniha roku (2010). V roce 2011 vyšel román Marta v roce vetřelce, v roce 2014 vydala první dětskou knihu Bertík a čmuchadlo. Nejnovější kniha – román Pod sněhem – vyšla v březnu letošního roku a od svého vydání se stále drží na předních příčkách českých žebříčků prodejů.

CZ

(ukázka z románu) Budík zazvonil v sedm, ale vypnula ho a doopravdy se Olga probudila, až když na ni skočil Oliver. Změť pocitů, nejdřív zmatenost, pak vztek, že ji probudil, pak radost, že je u ní, že to ještě pořád dělá, že se s ní mazlí v posteli, ještě větší radost, nechal ji spát do devíti, a největší štěstí, když ho vidí, jak je krásnej, chlapeček. Povahu má možná po něm, ale vypadá jako já, jako moje malá kopie, jen vlasy má černý a kudrnatý, ale tím ještě hezčí, krasavec, mazlí se s Oliverem, a jak voní, jako vypraný prádlo, včera mu dala čistý pyžámko, a jako malý dítě. Maminko, půjdeme na snídani? Už se chystá říct, že ano, že půjdou na snídani, jejich celkem nový víkendový zvyk, vstát a dojít do blízké kavárny, kde si Oliver dá k snídani párek a limonádu s bublinkama, což jinak nesmí, nebo ne moc často, ale pak se zarazí, sakra, dneska jedou přece k rodičům na oslavu tátových narozenin, svoji snídani nestihnou, protože Blanka chce jet už dopoledne, aby mohla mámě pomoct s přípravou pohoštění, což je sice fér, ale Olině se to moc nelíbí, vaření ji nebaví a být celý den pod šéfovským vedením Blanky jakožto nejlepší kuchařky světa… jenže peugeot je v opravně, a tak pojedou všichni Blančiným autem, takže teď musí říct Olímu, že nemůžou, ale jestli chce, cestou k babičce a dědovi si může koupit párek v rohlíku u benzínky. Ale už když to říká, Olí se mračí, ne, nechce párek v rohlíku, chce jít na snídani do kavárny, Olga se snaží mu to vysvětlovat, on začne brečet, ona pořád klidným hlasem, i když klidná není, začíná mít vztek, vždycky 66

když Olí dlouho bezdůvodně fňuká, nejdřív je jí ho hrozně líto, chvilku, ale když nechce přestat, tak by mu slíbila prakticky cokoliv, jenom aby toho nechal. Proto ho kdysi celé hodiny nosila v náručí, bolela ji záda, hlavně aby neřval, a když to nešlo vydržet, tak ho položila a šla do jiného pokoje, aby ho alespoň neslyšela, asi jsem špatná matka, ale Olga už říká, dobře, jdeme tam, ale vstáváme hned. Oliver přestane během vteřiny a usměje se na ni, a maminko, ty jsi nejlepší na světě, vlhká pusinka na tvář, už ho zase miluje, už je všechno v pořádku, hned potlačí tu myšlenku, že tohle bylo nevýchovné, že takhle se to dělat nemá, protože co ti autoři všech příruček a ponaučení vědí, každé dítě je jiné a Oliver moc dobře ví, že není vždycky po jeho, že si všechno nevyřve, je to hodný kluk a koneckonců ona jejich společné snídaně taky miluje, celý týden práce a školka, víkendy jsou jenom jejich. To ale musíme hned vstát, zopakuje a Olí hned vyskočí, to nevadí, maminko, já se jdu oblíct, a odběhne. Na Olgu zase dolehne její rozladění, že musí okamžitě vstát a začít fungovat, ale nesměřuje ho pochopitelně proti Oliverovi, směřuje ho proti Blance, proč proboha musí vyjíždět takhle brzo? Už zase si hraje na obětavou, ale ví, že není spravedlivá, Blanka asi opravdu obětavá je, no stejně ji to štve, blbej autorizovanej servis, proč nejsou schopný nějakou běžnou opravu udělat během tří dnů, sakra, člověk to dá schválně do autorizovanýho, kde se na něj neupřímně usmívá čičmunda v levným obleku, aby pak na auto musel čekat týden. Tak mami! přiběhne Oliver, triko má obráceně a ponožky patami nahoru, ale je oblečený a tváří se na-


pruženě, Olga hned vylézá z peřiny, co na tom, že včera pracovala do jedné a těšila se, jak si pospí, jediný den v tomhle týdnu, protože zítra u rodičů už to vůbec nepůjde, zkontroluje Olího, nemáš tílko, kamaráde, řekne mu a on se zatváří a ona se zatváří, ani nemusí nic říkat, bez tílka se v zimě ven nepůjde, Olí to ví. Vrací se v tílku a obléká si triko, přetáhne si ho přes hlavu zase obráceně, ale Olga mlčí, no tak co, bude mít triko obráceně, i dítě má jenom jednu trpělivost, a sama se také začne oblékat, ještě nemá vůbec zabaleno, sakra, ani ten dárek pro tátu nemá zabalený, má vůbec tolik balicího papíru? Přejde do koupelny a trošku si přečistí zuby, jen proto, že jde ven, jinak samozřejmě ví, že čistit si zuby před snídaní je k ničemu a pitomost, a jasně, že si je vyčistí, až přijdou z kavárny, znovu, učeše si rychle vlasy a trochu je nalakuje, lesk na rty, šáteček a náramek, jde se obout, Oliver tam už sedí v botách a bundě, ale bohužel bez mikiny, Olga se v duchu rychle rozhodne, ne, neřekne mu to, na tu chvilku cestou do kavárny to nevadí, zas taková zima tam není, ona už nemá náladu na další scénu, která by prostě rozhodně nastala, jako kdyby vzít si na sebe mikinu byl nejhorší trest, každý ráno před školkou to samý přemlouvání, jak u blbejch. ▴ 67

EN

(extract from a novel) The alarm clock goes off at seven, but Olga turns it off and wakes up properly only when Oliver jumps on her. A jumble of feelings — first confusion, then anger that he’s woken her, pleasure that he’s there with her and still likes to cuddle up in bed, delight that he’s let her sleep till nine, and then the greatest joy of all at just seeing him, her beautiful little boy. Maybe he does have his father’s temperament, but he looks like a little copy of her except for the black, curly hair — and that makes him lovelier still. She and Oliver cuddle, and she breathes in the smells of fresh laundry (pyjamas washed yesterday) and a small child. Are we going out for breakfast, Mummy? She’s about to say yes, they are going out for breakfast — quite a new weekend habit of theirs, this getting up and walking to a nearby café, where Oliver has wieners and fizzy lemonade, which otherwise he’s not allowed, at least not very often — when she stops short. Shit! Today they’re going to her parents’ to celebrate her dad’s birthday. There’s no time for their special breakfast because Blanka wants to set off in the morning so she can help their mum get ▶


KNIŽNÍ TIP – UKÁZKA Z KNIHY BOOK TIP – EXTRACT FROM A BOOK КНИГИ � ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

PETRA SOUKUPOVÁ (b. 1982) is a graduate in Screenwriting and Dramaturgy from the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU). Her first novel K moři / To the Seaside (2007) was awarded the Jiří Orten Prize and her triptych of short stories Zmizet / To Disappear (2009) received the main Magnesia Litera prize for Book of the Year (2010). The novel Marta v roce vetřelce / Marta in the Year of the Alien appeared in 2011, Bertík a čmuchadlo / Bertie and the Snuffler, her first book for children, in 2014. Her latest book, the novel Pod sněhem / Under the Snow, came out in March this year; since its release it has maintained its position at the top of the Czech bestseller lists.

everything ready, which is fair, although Olga doesn’t care much for the idea: she doesn’t like cooking, and the thought of spending the whole day being bossed around by Blanka playing the best cook in the world, well . . . But as the Peugeot’s at the garage, they all have to go in Blanka’s car. So now she’ll have to tell Olly no special breakfast, but if he wants, they can get him a hot dog at a petrol station on the way to Granny and Grandpa’s. But Olly scowls at this suggestion: no, he doesn’t want a hot dog, he wants to go to a café for breakfast. When Olga tries to explain things to him, he starts crying. She carries on in a calm voice, even though she doesn’t feel calm: she gets angry whenever Olly whines for too long without reason. She starts off by feeling sorry for him, but when he shows no sign of stopping she’d promise him practically anything to get him to give over. She used to carry him for hours in her arms, until her back was killing her, to get him to stop screaming. When she could take no more of it she’d lay him down and go into another room, where she couldn’t hear him. OK, OK, Olga is saying, if we get up now, we can go. Maybe she really is a bad mother. A second later the whining has stopped and Oliver is smiling at her. You’re the best mum in the world, wet kisses on her face, she loves him again, everything’s as it should be. She suppresses the thought that she’s doing the wrong thing, that this isn’t educational. What do the authors of the child-rearing manuals know? Each child is different, and Oliver knows very well that he can’t always get his own way by screaming for long enough. He’s a good boy — and doesn’t she love their special breakfasts just as much as he does? All week long work for her, nursery for him; the weekends are theirs and theirs alone. But we have to get up now, she repeats, and Olly jumps up straight away. No problem, Mummy, I’ll go and get dressed. And he runs off. Olga feels the return of her bad mood at having to get up and function immediately, but of course she turns this on Blanka, not Oliver. Why do they have to set off so early, for God’s sake? Again it’s her own sacrifice that bothers her, even though she knows she’s being unfair. Blanka probably is self-sacrificing, but anyway, it’s annoying. Why isn’t the stupid garage able to do a routine repair job in three days? Why go to an authorized service provider to have some insincere, grinning smartarse in a cheap suit tell you you’ll have to wait a whole week for your car? Ready, Mummy! Oliver rushes in with his T-shirt on back to front and his socks heels up, but he’s dressed and he looks keen as mustard. Olga kicks off the duvet. So what if yesterday she’d worked 68

till one and been looking forward to a lie-in, the only day that week she’d be able to have one? (Because there’s no chance of sleeping in at her parents’ tomorrow.) She inspects Olly. You haven’t got a vest on, kid, she says, and they both pull a face. No discussion: in winter there’s no going out without a vest on, and Olly knows it. He comes back in a vest, reaches for his T-shirt and pulls it over his head, again back to front, but Olga says nothing. OK, his T-shirt’ll be on back to front: kids, too, only have so much patience. She starts to dress herself. And she still needs to pack. Shit — she hasn’t even wrapped Dad’s present yet. Has she even got enough paper? She goes to the bathroom and runs the brush over her teeth, just because she’s going out; she knows that teeth-cleaning before breakfast is pointless and idiotic, and of course she’ll clean them properly when they get back from the café. She brushes her hair and gives it a burst of spray; lip gloss, scarf and bracelet. She goes to put on her shoes and finds Oliver sitting there in his shoes and coat, but unfortunately missing his sweatshirt. Olga makes the snap decision not to tell him; it’s not far to the café and not that cold, so it won’t matter, and she’s not in the mood for another scene, which she’d be bound to get, as if being made to put on a sweatshirt was the worst of all punishments. Every morning before nursery the same stupid argument. ▴

RU

(отрывок из романа) Будильник зазвонил в семь, но Ольга его выключила и по-настоящему проснулась только после того, как на неё напрыгнул Оливер. Её охватила целая мешанина чувств: сперва — непонимание, что происходит. Затем — злоба: зачем он её разбудил! Потом — радость, что он у неё. И что он попрежнему так себя ведёт: ластится к ней в кровати. Ещё большая радость — он дал ей поспать до девяти… Ну а самое невероятное счастье — видеть, что он удался таким хорошеньким, её мальчишечка! «Может, характером и в папашу, но выглядит прямо как я. Моя маленькая копия. Только волосы у него чёрные и кудрявые, но так даже ещё и лучше. Ух, ты мой красавчик!» — гладит и целует она Оливера. А как он пахнет! Как свежевыстиранное бельё! Вчера она дала ему чистую пижамку. Такой он ребёночек-ребёночек! «Мамочка, мы пойдём с тобой завтракать?» Она уже почти сказала, что пойдут: это их новая


субботне-воскресная традиция — проснуться и дойти до соседнего кафе. И там Оливер будет есть сосиски и пить лимонад с пузырями, который, вообщето пить ему не разрешается. Или если разрешается, то совсем редко. Но потом Ольга вспомнила: чёрт, они ж сегодня едут к родителям, на папин день рождения! И позавтракать им никак не успеть. Потому что Бланка, её сестра, хочет ехать уже утром, чтобы помочь маме готовить угощение. Конечно, так и надо, но Ольге всё это совсем не по душе. Готовить она не любит, а весь день провести в услужении у Бланки, которая мнит себя лучшей хозяйкой на свете… Но что поделаешь, «Пежо» в сервисе, поэтому всем предстоит ехать на Бланкиной машине. А значит, придётся сказать Оливеру, что у них ничего не выйдет. Но если он захочет, по пути к бабушке и дедушке она купит ему хот-дог на заправке. Пока она всё это ему говорит, Олик мрачнеет: никакого хот-дога он не хочет, а хочет идти завтракать в кафе… Ольга пытается ему всё объяснить, он — в слёзы, а она продолжает говорит спокойным голосом, несмотря на то, что спокойствие в ней на исходе. В ней закипает гнев. Всегда, когда Олик долго хнычет на пустом месте, сперва ей становится его ужасно жалко (правда, длится это не очень долго). И если шансы на то, что он быстренько успокоится, бывали малы, она обычно была готова пообещать ему практически всё на свете, лишь бы он только прекратил свои вопли. Поэтому в своё время она часами носила его, маленького, на руках. У неё болела спина, но главное было — чтобы он замолчал. А когда становилось совсем невмоготу, она клала его в кроватку и уходила в другую комнату, чтобы по крайней мере ничего не слышать. «Наверное, я плохая мать!» И вот уже Ольга говорит: «Ладно, пошли, только встаём сию же секунду». Оливер мгновенно успокаивается и улыбается до ушей: «Ты самая лучшая в мире мамочка!» Мокрый поцелуй в щёку — и она опять его любит, и всё уже в порядке, и она тут же заталкивает поглубже в подсознание мысль о том, что всё это непедагогично, и что так нельзя. Ведь, по сути, что они понимают, эти многочисленные авторы пособий для родителей! Все дети разные, а её Оливер прекрасно знает, что так, как он хочет, бывает не всегда, и что всего на свете он себе рёвом не выпросит. Он у неё хороший мальчик. А ко всему прочему, она и сама любит эти их совместные завтраки. Всю неделю только работа да садик! Так что выходные должны принадлежать им и только им. «Только встать мы должны сейчас же!» — повторила она, и Олик тут же подпрыгнул: «Конечно, мамочка! Я пошёл одеваться!» — и убежал. У Ольги от 69

мысли, что сейчас придётся немедленно вставать и начинать активно действовать, портится настроение. Но, конечно, Оливер в этом вовсе не виноват. Виновата Бланка! Боже, Боже, ну почему ей надо обязательно выезжать с самого утра? Опять она строит из себя святую! Вообще-то Ольга понимает, что такие мысли несправедливы. Наверное, Бланка и в самом деле альтруистка, но легче от этого не становится. Этот проклятый специализированный автосервис! Почему они не могут починить какую-то ерунду за три дня? Ёжкин ты кот! Специально сдаёшь в официальный, там тебе похабно лыбится придурок в дешёвом костюмчике, а потом ты ещё целую неделю ходишь без машины. «Мама, я готов!» — Оливер примчался: футболка — задом наперёд, носки — пятками наверх. Зато одет и натянут как струна. Ольга сразу же вылезает из-под одеяла. Что с того, что она вчера работала до часу ночи и мечтала единственный раз за эту неделю, наконец-то, выспаться. Ведь завтра у родителей ничему подобному не бывать… Она проверяет Олика: «А майка где, друг мой ситный?». Он скорчил рожу, она ответила тем же: о чём тут вообще, говорить! Куда зимой — без майки? И Олику это прекрасно известно. Он возвращается в майке, потом натягивает через голову свою футболку, и сразу видно, что опять будет задом наперёд. Но Ольга молчит. Ну и ладно, подумаешь, будет в футболке, надетой задом наперёд, у ребёнка ж тоже нервы не железные. И сама тоже начинает одеваться. Сумка в дорогу ещё не собрана, и  — ёлки-палки! — подарок папе не запакован! Кстати, неизвестно, найдётся ли дома столько обёрточной бумаги. Она идёт в ванную и быстренько чистит зубы, только потому, что выходит в общество. А так она, конечно же, знает, что чистить зубы перед завтраком — бессмыслица и бред, и естественно, что она опять их будет чистить, когда они вернутся из кафе. Она наскоро расчёсывается, наносит на волосы немножко лаку, потом — блеск для губ, платочек, браслетик, и — идёт обуваться. Оливер уже сидит там, в ботинках и куртке. Но, увы и ах, без кенгурушки. Ольга тут же решает: ладно, ничего ему не буду говорить, до кафе дорога недолгая, и потом, не настолько там холодно, а сил на новую сцену уже нет. А сцена была бы неизбежной. Как будто надеть кенгуруху — самое жуткое наказание на свете. Каждое утро перед детсадом — одна и та же борьба, буквально как у дефективных. ▴

ПЕТРА СОУКУПОВА (родилась в 1982 году) изучала сценарное дело и драматургию в FAMU (чешская киноакадемия). Её первая книга «К морю» (2007) принесла ей премию Иржи Ортена. Триптих рассказов «Исчезнуть» (2009) получил главный приз чешской лит. премии «Магнезия Литера» — «Книга года-2010». В 2011 году вышел её роман «Марта и её год пришельца», в 2014 году она издала первую детскую книгу «Бертик и нюхачик». Её самая свежая книга — роман «Под снегом» — вышла в марте этого года, и с тех пор не покидает высших позиций чешских рейтингов продаж.


Nový Volkswagen Passat

Osmé dějství

dokonalosti

Kam až se dá posouvat laťka dokonalosti? Dá se ještě vůbec nějak zásadně zlepšit vůz, který se za desítky let vývoje stal opravdovým etalonem? Ano, dá! Stejně jako každá generace nejlepších smartphonů přináší spoustu překvapivých a příjemných nových vlastností, tak i ten nejlepší automobil může být ještě lepší. Právě jako nový Passat, evropské Auto roku 2015. 70

V

olkswagen Passat vděčí za svou obrovskou popularitu především technicky vyspělé konstrukci, která zaručuje nejvyšší úroveň komfortu, bezpečnosti, praktičnosti, spolehlivosti a hospodárnosti. Vývojáři nové, již osmé generace Passatu reagují na aktuální trend, kdy řidiči očekávají od vozu totéž, co od svého chytrého telefonu – intuitivní a jednoduché ovládání, širokou nabídku praktických a zábavních funkcí, špičkový design, nejkvalitnější materiály a naprostou spolehlivost ve všech situacích.


Veškeré potřebné informace poskytují řidiči interaktivní digitální přístroje Active Info Display, které mohou být doplněny průhledovým displejem HUD (Head-Up Display), jenž promítá na čelní okno nejdůležitější provozní údaje. Online mobilní služby Car-Net zajistí cestujícím dokonalé spojení s okolním světem prostřednictvím internetu. S daty z aktuálního dopravního zpravodajství naleznete i v zacpaných městských ulicích nejrychlejší cestu do svého cíle, zatímco služby portálu Google vám usnadní orientaci v neznámých místech. 71

V každodenním provozu oceníte informace o volných parkovacích místech, aktuálních cenách paliv, předpověď počasí, nejnovější zprávy nebo informace o stavu vozidla pro údržbu. To zdaleka není vše. Systém také trojrozměrně zobrazí ulice pomocí leteckých map Google Earth. Nový Passat posouvá zážitek z jízdy na zcela novou úroveň také díky nejmodernějším asistenčním systémům. Naprostou novinkou je Emergency Assist, který je schopen vůz bezpečně automaticky zastavit, pokud řidič nevykonává žádnou aktivitu a nereaguje na výzvy, aby se věnoval řízení. Traffic Jam Assist

usnadňuje únavné popojíždění v dopravní koloně a s funkcí Trailer Assist bude hračkou dokonce i couvání s přívěsem. Manévrování s vozem usnadní prostorový kamerový systém Area View nebo parkovací asistent Park Assist. V oblasti pohonu bodují nejnovější motory TSI a TDI skvělou kombinací suverénního výkonu a minimální spotřeby paliva, která je až o 20 procent nižší než u předchůdce. Kromě toho bude v letošním roce nabídka rozšířena o model Passat GTE, první plně hybridní Passat s možností externího nabíjení, jehož kombinovaná spotřeba paliva bude pod hranicí dvou litrů na sto kilometrů.

Online mobilní služby Car-Net připojují vůz k internetu. Navigace tak získává aktuální dopravní informace. Pokud třeba na trase zjistí kolonu, nabídne řidiči alternativní trasu. To zdaleka není vše. Systém zobrazí ulice na leteckých mapách Google Earth, najde volná parkovací místa, zobrazí aktuální zprávy, předpověď počasí a spoustu dalších informací.

Trailer Assist promění náročné couvání s přívěsem v hračku. Stačí zařadit zpátečku, stisknout tlačítko a asistent soupravu při couvání řídí sám. Ovladačem zpětných zrcátek si řidič nastaví, kam chce couvat a pak už stačí jen ovládat pedály a nesahat na volant. Přívěs zacouvá přesně tam, kam má.

Komerční prezentace

Active Info Display s interaktivním zobrazováním umí ukázat mnohem více informací než klasické přístroje. Když si řidič například zapne navigaci, otáčkoměr s rychloměrem se zmenší, posunou k okraji a uvolní více prostoru pro mapu navigace. Řidič tak nemusí uhýbat očima na středový panel, aby zjistil, kam má jet. Možností je spousta, každý si může jednoduše nastavit to, co chce právě vidět.


Luxus je žít mezi lidmi, které znáš. 800 500 550 www.podolskeschody.cz

Luxury is to live around people you know.


ZÁTIŠÍ CATERING PŘINÁŠÍ 2015 MALÝCH PŘEKVAPENÍ V NOVÉM FOODTAINMENT KONCEPTU

ZÁTIŠÍ CATERING BRINGS 2015 LITTLE SURPRISES IN THE NEW FOODTAINMENT CONCEPT

FIND US ON FACEBOOK


NEBESKÉ CHUTĚ NA ZEMI 4 RESTAURACE A 2015 SLASTNÝCH POŽITKŮ

HEAVEN ON EARTH FLAVOURS 4 RESTAURANTS AND 2015 MEMORABLE EXPERIENCES

Yes, we can... wow.zatisigroup.cz


STŘÍPKY NEWS МОЗАИКА

Představujeme nové tarifní balíčky Českých aerolinií Introducing Czech Airlines’ new tariff packages Czech Airlines представляет новые тарифы. Připravili jsme pro vás jednodušší a přehlednější podobu našich tarifních balíčků. Obsahují celou řadu novinek a vylepšení, například možnost za mírný poplatek měnit letenky před nebo po datu odletu i v nejnižších rezervačních třídách. We‘ve put together a simpler, easier to understand overview of our tariff packages. They contain a wide variety of new and better benefits, such as the possibility to change your flight date for a small fee before or after your travel date, even in the lowest reservation classes. Мы собрали воедино информацию о новых тарифных пакетах и изложили ее в простой и понятной форме. Новые тарифы дают пассажирам больше преимуществ, таких как возможность поменять дату вылета до и после начала путешествия за небольшой штраф даже для самых дешевых классов бронирования.

76


Při rezervaci While booking Во время бронирования

Před odletem Before your flight Перед полетом

STANDARD

FLEXI

BUSINESS

Rezervace sedadla Seat reservations

za poplatek for a fee

bezplatně free

bezplatně free

Бронирование места

взимается сбор

бесплатно

бесплатно

Sleva pro infanty | Discounts for infants | Скидка на младенца

90 %

90 %

90 %

Sleva pro děti | Discounts for children | Скидка на ребенка

25 %

25 %

25 %

Změna rezervace Change of reservation

za poplatek for a fee

bez penalizace without penalty

bez penalizace without penalty

Изменение бронирования

взимается штраф

без штрафа

без штрафа

Refundace Refund

NE NO

bez penalizace without penalty

bez penalizace without penalty

Возврат билета

НЕТ

без штрафа

без штрафа

Odbavení na přepážce Counter check-in

ANO YES

ANO YES

ANO YES

Регистрация на стойках в аэропорту

ДА

ДА

ДА

Přednostní odbavení, bezpečnostní kontrola a nástup na palubu Priority check-in, security check, and boarding

NE NO

ANO YES

ANO YES

W

НЕТ

ДА

ДА

Bezplatná přeprava kabinových zavazadel Cabin baggage free of charge

1 ks a 8 kg 1 piece up to 8 kg

1 ks a 12 kg 1 piece up to 12 kg

2 ks celkem 12 kg 2 pieces, total of 12 kg

Бесплатный провоз ручной клади

1 место до 8 кг.

1 место до 12 кг.

2 места до 12 кг.

Bezplatná přeprava zapsaných zavazadel – Oblast 1 Free checked baggage – Zone 1

1 ks a 15 kg 1 piece up to 15 kg

2 ks a 23 kg 2 pieces up to 23 kg each

2 ks a 32 kg 2 pieces up to 32 kg each

Бесплатный провоз зарегистрированного багажа – Зона 1

1 место до 15 кг.

2 места до 23 кг. каждое

2 места до 32 кг. каждое

Bezplatná přeprava zapsaných zavazadel – Oblast 2 Free checked baggage – Zone 2

1 ks a 23 kg 1 piece up to 23 kg

2 ks a 23 kg 2 pieces up to 23 kg each

2 ks a 32 kg 2 pieces up to 32 kg each

Бесплатный провоз зарегистрированного багажа – Зона 2

1 место до 23 кг.

2 места до 23 кг. каждое

2 места до 32 кг. каждое

Nadlimitní zavazadla Oversized/Extra baggage

za poplatek for a fee

za poplatek for a fee

za poplatek for a fee

Перевес / Дополнительное место багажа

оплачивается дополнительно

оплачивается дополнительно

оплачивается дополнительно

Bezplatná přeprava golfového bagu Free golf bag transport

1 ks a 15 kg 1 bag up to 15 kg

1 ks a 15 kg 1 bag up to 15 kg

1 ks a 15 kg 1 bag up to 15 kg

Бесплатная перевозка снаряжения для гольфа

1 сумка весом до 15 кг.

1 сумка весом до 15 кг.

1 сумка весом до 15 кг.

Bezplatná přeprava lyží Free ski equipment transport

max. 15 kg

max. 15 kg

max. 15 kg

вес до 15 кг.

вес до 15 кг.

вес до 15 кг.

Placený upgrade do cestovní třídy Business Paid upgrade to Business Class

NE NO

za poplatek for a fee

Платное повышение класса обслуживания

НЕТ

оплачивается дополнительно

Vstup do salonků Lounge access

za poplatek for a fee

za poplatek for a fee

Посещение зала повышенной комфортности в аэропорту

оплачивается дополнительно

оплачивается дополнительно

Prázdné střední sedadlo Empty centre seat

NE NO

NE NO

ANO YES

Свободное место в середине ряда кресел

НЕТ

НЕТ

ДА

Občerstvení zdarma Free refreshments

snack nebo jídlo* snack or meal*

snack nebo jídlo* snack or meal*

jídlo a la carte** a la carte meals**

Бесплатное питание

закуска или горячее*

закуска или горячее*

выбор из предложенного меню**

Nápoje zdarma Free beverages

vč. piva a vína incl. beer and wine

vč. piva a vína incl. beer and wine

vč. alkoholických nápojů incl. all alcoholic beverages

Бесплатные напитки

включая пиво и вино

включая пиво и вино

включая все алкогольные напитки

Denní tisk a časopisy bezplatně Free newspapers and magazines

ANO YES

ANO YES

ANO YES

Бесплатные газеты и журналы

ДА

ДА

ДА

Přednostní doručení zavazadla Priority luggage delivery

NE NO

ANO YES

ANO YES

Приоритетная выгрузка багажа

НЕТ

ДА

ДА

Míle do OK Plus | OK Plus Miles | Мили OK Plus

20 – 100 %

150 -175 %

200 %

Бесплатная перевозка лыжного снаряжения

Během letu During your flight Во время полета

Po příletu After you arrive После прибытия

bezplatně free of charge бесплатно

* podle destinace a denní doby | depending on destination and time of day | В зависимости от направления и времени суток ** kromě krátkých linek operovaných 77 letadly ATR | except short flights operated on ATR aircraft | исключая короткие перелеты, выполняемые на самолетах типа ATR


STŘÍPKY NEWS МОЗАИКА

České aerolinie zavedly nové, moderní mobilní aplikace Czech Airlines introduced new, advanced mobile applications Компания Czech Airlines запустила новые современные приложения для мобильных устройств CZ

EN

Novou generaci nativních mobilních aplikací pro operační systémy iOS a Android spustily v únoru České aerolinie. Na rozdíl od předchozí verze technologicky odpovídají nejnovějším trendům, obsahují řadu nových služeb a vylepšení, jako jsou například nákupní košík, speciální nabídky, možnost nákupu vybraných doplňkových služeb nebo realizace úhrady až dvanácti způsoby plateb. České aerolinie si od nových aplikací slibují padesátiprocentní meziroční nárůst objednávek realizovaných přes chytré telefony.

In February, Czech Airlines launched a new generation of native mobile applications for the iOS and Android operating systems. Unlike the previous version, they technologically comport with the latest trends, include a number of new services and enhancements, such as the shopping cart, special offers, the possibility of purchase of selected additional services or carrying out payment through up to twelve different payment methods. Czech Airlines expect that the new applications will bring an annual increase of 50% in purchase orders made via smartphones.

RU

В феврале этого года Czech Airlines запустила новое поколение немодифицированных мобильных приложений для операционных систем iOS и Android. В отличие от предыдущих версий, их технологическое исполнение соответствует самым современным требованиям. Они способны предоставлять целый ряд новых услуг и модификаций — таких как «Ваша корзина», специальные предложения, возможность покупки некоторых дополнительных услуг или осуществление оплаты двенадцатью различными способами. От своих новых приложений компания Czech Airlines ожидает пятидесятипроцентное увеличение количества ежегодных заказов, выполненных посредством «умных» телефонов. Inzerce

78


Summer‘s here…

let‘s fly with us!

79


STŘÍPKY NEWS МОЗАИКА

Využijte nové prostory na Letišti Václava Havla Praha Take advantage of new facilities available at the Václav Havel Airport in Prague Новые услуги аэропорта имени Вацлава Гавела CZ

RU

V rámci zvyšování kvality služeb připravilo letiště pro cestující několik novinek. Ve třetím patře neveřejné části Terminálu 2 byla nově otevřena modlitebna, která je k dispozici všem pasažérům bez ohledu na vyznání. Tento prostor ticha doplnil stávající modlitebnu Terminálu 1, kterou mohli využít pouze cestující mimo schengenský prostor. Další novinkou je dětský koutek v neveřejné části restaurace Praha, kde je pro nejmenší pasažéry připravena malá kuchyňka, knížky s dětskou tematikou a  interaktivní hračky. Tuto samoobslužnou restauraci s velmi příznivými cenami najdete v tranzitním prostoru Terminálu 2 poblíž místnosti pro rodiče s dětmi. Sledujte navigaci na Food Court. Ve veřejné části příletové haly Terminálu 1 byla ke konci dubna otevřena přepážka WIFI2GO. Zahraničním cestujícím nabídne možnost prodeje či pronájmu přenosných wi-fi routerů na dobu jejich pobytu na území České republiky. Více informací o novinkách na letišti získáte na www.prg.aero.

EN

In order to improve the quality of services, the airport prepared several novelties for passengers. On the third floor of the non-public part of Terminal 2, a new prayer space is now available to all passengers regardless of religious affiliation. This space of silence complements the existing prayer room in Terminal 1, which could only be used by travellers heading out of the Schengen area. Another novelty is the playground in the non-public section of the restaurant Prague, where a little kitchen, books with children’s themes and interactive toys await the smallest passengers. This self-service restaurant with very reasonable prices can be found in the transit area of Terminal 2, near the room for parents with children. Follow the signs to the Food Court. At the end of April, a WIFI2GO counter was opened in the public part of the arrival hall of Terminal 1. It will offer foreign travellers a  possibility to rent or buy portable Wi-Fi routers for use for the duration of their stay in the Czech Republic. For more information about all these airport innovations, visit www.prg.aero.

80

С целью повышения уровня комфорта пассажиров, аэропорт подготовил для них несколько нововведений. Так, на третьем этаже Терминала-2, в зоне, находящейся за паспортным контролем, была открыта молельная комната, которой могут воспользоваться все путешественники, независимо от их вероисповедания. Это уже вторая «комната тишины» в аэропорту. Первая была предназначена только для тех пассажиров, которые летят в  страны, не входящие в  зону Шенгенского соглашения. Она находится в Терминале-1. Второе нововведение — детский уголок в  ресторане «Прага», где самых маленьких пассажиров ждёт игрушечная кухонька, детские книжки и интерактивные игрушки. Этот ресторан самообслуживания с  весьма приятными ценами вы найдёте в  транзитной зоне Терминала-2, неподалёку от Комнаты для пассажиров с детьми. Двигайтесь по указателям с надписью «Food Court» (ресторанный дворик). В  общедоступной зоне Зала прилётов Терминала-1 в  конце апреля была открыта стойка WIFI2GO. Здесь туристы из-за границы могут купить или взять на прокат на время их пребывания на территории Чешской Республики портативные Wi-Fi роутеры. Более подробную информацию о новинках вы получите на сайте www.prg.aero.


SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

SKYTEAM

SKYTEAM

SkyTeam je mezinárodní aliance 20 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 20 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1,000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 20 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлений, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO CHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• EASY CONNECTION Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům

• БОЛЬШЕ МИЛЬ Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • ГАРАНТИЯ БРОНИРОВАНИЯ Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ РЕЙСОВ Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• ОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕ ПЕРЕЛЕТЫ Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for

** Musíte být Elite Plus Frequent Flyer a udělat si rezervaci

valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each air-

24 hodin před odletem.

line’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

redeemable on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus Frequent Flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary,

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

81


15 YEARS TOGETHER. AND THE BEST IS YET TO COME. We’ve been busy since 2000. We’re up to 20 world-class airlines, more than 1,052 destinations and 629 lounges. We love that. But what makes us really excited is working every day to make your travels seamless and easy. It’s what led us to bring you SkyPriority, to be the alliance offering the most in Greater China, to pack our app with handy tools and to create the best places in the world to unwind – SkyTeam Exclusive Lounges in Heathrow T4, Istanbul, Sydney, and soon in Dubai, Beijing and Hong Kong. Fifteen years after we started, tomorrow’s ambition remains the same… caring more about you. Every day, in everything we do. Discover more about seamless travel SkyTeam-style on skyteam.com


NÁ P OJE | BE V ER AGE S

| V Ě R N O S T N Í P R O G R A M Y | L O YA LT Y P R O G R A M M E S | П Р О Г Р А М М Ы Л О Я Л Ь Н О С Т И

OK PLUS Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • bonusové letenky do celého světa, • lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy, • vstupy do salonku a další odměny. Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines Frequent Flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время Ваших путешествий.

MEMBERSHIP BENEFITS:

ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАММЕ ПРИНОСИТ ВАМ:

• Bonus tickets to anywhere in the world • Flying Business class with an Economy class ticket • Lounge access and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.ok-plus.com. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Доступ Lounge и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.ok-plus.com или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

OK PLUS CORPORATE The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» «Czech Airlines» предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте умно и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

NOVINKY

NEWS

НОВОСТИ

BONUSOVÉ LETENKY OK PLUS LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI DŘÍVE

OK PLUS BONUS TICKETS CHEAPER THAN EVER BEFORE

БОНУСНЫЕ БИЛЕТЫ ПО ПРОГРАММЕ «OK PLUS» ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО ПРЕЖДЕ

Víte, že již na jaře jsme pro členy OK Plus snížili ceny bonusových letenek? Zde vám nabízíme malou ukázku nových cen na letech Českých aerolinií:

Do you know, that already from spring we have reduced prices of our bonus tickets for OK Plus members? Here is a small sample of new prices on Czech Airlines flights:

Знаете ли вы, что ещё весной мы снизили стоимость бонусных билетов для членов программы «OK Plus»? Вот несколько примеров новых цен, действующих на рейсах компании Czech Airlines:

• Jednosměrné letenky pořídíte již od skvělých 7 000 mil. • Zpáteční letenky získáte již od 14 000 mil. • Zlevněné zpáteční letenky na poslední chvíli nabízíme od nepřekonatelných 9 900 mil.

• One-way tickets from wonderful 7,000 miles. • Return tickets from as little as 14,000 miles. • Last moment discounted bonus tickets from unbeatable 9,900 miles.

Více informací na www.okplus.cz.

More information at www.ok-plus.com.

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

•Б  илеты в один конец можно приобрести уже всего за 7 000 миль. • Билеты в оба конца можно получить уже за 14 000 миль. •Б  илеты в оба конца по льготному тарифу, выставляемые незадолго до вылета, мы предлагаем по невероятной цене, начинающейся с 9 900 миль. Подробности на сайте www.okplus.cz.

83


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

| U Ž I T E Č N É I N F O R M A C E | U S E F U L I N F O R M AT I O N | П О Л Е З Н А Я

ИНФОРМАЦИЯ

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING FITFIT TO FLY Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В INFOR ВОЗД УACE ХЕ С| USEFUL КОМФОР ТОМ EČ NÉ M INFOR M AT ION A few simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

OHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING

LEGS Put both hands around one knee and raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your hands around your knee, slowly lower your leg. Switch legs and repeat ten times.

ik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

R M ACE | USEFUL INFOR M AT ION Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát. RAMENA LEGS Ruce položte dlaněmi Put hands Radolůboth na stehna. around one knee and meny kružte dopředu, raise it todozadu your chest. nahoru, Hold 15 seconds. a dolů.for Pohyb musí Keeping your hands být plynulý. Několikrát around knee, opakujteyour a dýchejte slowly your při tomlower pomalu a praleg. Switch and videlně. ZÁDA A legs PAŽE repeat tenpoložte times. SHOULDERS Chodidla Place your hands on na zem a zatáhněte your thighs. Bring břicho. Pomalu se your shoulders forpředkloňte a rukama ward, up, then sjeďtethen po nohou backward and down a natáhněte je až in a circular k prstům na motion. noze. Repeat severalvydržte times, V této poloze KOTNÍKY gently. Breathe 15 sekund. Pomaluand aAND pravislowly evenly. BACK delně kružte nohou ARMS v kotníku. Place both Nejprve feet flat on na jednu the groundstranu and hold a pak druhou.Bend Na in yourna stomach. každouforward stranuand kružte slowly 15 sekund. move your hands over your legs toward your KOLENA toes. Rest in this posiOhněte ANKLES tion for koleno, 15 seconds. zdvihněte nohu Rotate your feeta zatněte stehenní svaly. slowly and evenly Nohy vystřídejte. in a circle around Syour každou nohou ankles, first in opakujte 20krátand až one direction 30krát. then the other, for 15 seconds in each CHODIDLA direction. 106 | review Obě paty opřete KNEES o zemone a prsty Bend kneešpičky and

VE VZDUCHU YING

viků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. ses can help you feel fit and refreshed.

EFUL INFOR M AT ION

ama oleno a přik hrudi. sekund. ále koleno u pomalu ů. Vyměňte ujte

UCHU

í a přispěje k pocitu pohody. ou A feel fit and refreshed.

M AT ION

te dlaněmi ands hna. Raee knee and dopředu, our chest. zadu 5ybseconds. musí ur hands Několikrát ur knee, dýchejte er your malu a praPAŽE legs and oložte times. DERS atáhněte hands on malu se s. Bring a rukama ders forohou up, then e je až and down ar motion. noze. ze eralvydržte times, Y athe raviND evenly. e nohou Nejprve feet flat on anu hold and uhou. Bend Na mach. nu kružte ard and hands over ward your An this posieno, seconds. nohu feet a za-

pocitu pohody. refreshed.

.

НОГИ

Двумя руками обнимите колено и притяните его к груди. Оставайтесь в таком положении 15 секунд. Держа колено руками, ногу медленно опускайте вниз. Поменяйте ноги. Упражнение выполните 10 RAMENA ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA раз для каждой ноги. Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviOhněte koleno, Obě paty opřete dolůRAMENA na stehna. Rana zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte nohu a zao zem a prsty špičky SHOULDERS ПЛЕЧИ meny kružte dopředu, v kotníku. svaly. ладонями chodidel Ruce položte dlaněmibřicho. dolů Pomalu sePlace your hands onNejprve your thighs. tněte stehenní Руки положите наzdvihněte беnahoru, dozaduRameny kružte předkloňte a rukama na shoulders jednu stranu co nejvýše. Pak na stehna. Bring your forward, thenNohy vystřídejte. дра. Делайте круговые движения a dolů. Pohyb nahoru, musí dozadu sjeďte po nohou up, thenabackward pak na druhou. Na in a cirS každou nohouвперед, вверх, o zemназад, opřete špičky dopředu, a dolů. and down плечами být plynulý. Několikrát a natáhněte je až cular motion. každou stranu kružte 20krát až a zdvihněte Pohyb musí být plynulý. Několikrát Repeat several times,opakujte вниз. Движения должны быть co nejopakujte a dýchejte k prstům na noze.gently. Breathe 15 sekund. výše paty.неopakujte a dýchejte přitom pomalu slowly and evenly. 30krát.непрерывными. Повторите při tom pomalu a praV této poloze vydržte a pravidelně. сколько раз, дышите медленно и videlně. 15 sekund. ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA равномерно. SHOULDERS BACK ANKLES KNEES FEET Chodidla položte Pomalu aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Place your hands on Rotate yournohu feet a zaBend one kneešpičky With both heels on na ZÁDA zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte o zemСПИНА a prsty A PAŽE BACK AND ARMS Иand ПОЯСНИЦА Place both Nejprve feet flat on both your thighs. Bring slowly andon evenly yourzdvihněte leg, tenraise your břicho. Pomalu se na zem v kotníku. tněte chodidel Chodidla položte a zatáhPlace feet stehenní flat thesvaly. ground raise Ступни поставьте наthe полfloor, и втяните groundstranu and hold your shoulders forcircle aroundBend sing the muscles of наклонитесь toes as highиas you předkloňte a rukama na jednu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak něte břicho. Pomalu sethe předkloňte, and hold in in ayour stomach. живот. Медленно in your stomach. ward, then up, then your ankles, firstyour in hands your thigh. Alternate can. Thenвыput your sjeďte po nohou a pak na druhou.Bend Na forward S každou o zemруками opřete špičky rukama sjeďte po nohou a natáhslowly and nohou move съезжайте по ногам, backward and and legs. Repeatco20 toes the balls of a natáhněte jek down až každou stranuand kružte opakujte 20krát až a zdvihněte něte je až prstům naslowly noze. forward over yourone legsdirection toward your toes. Rest тягивая ихnejкtoпальцам ног.and В таком move your hands in over in aVcircular then the for 30 times your feet on the floor k prstům na motion. noze. 15sekund. sekund. 30krát. výše paty.with each této poloze vydržte 15 this position forother, 15 seconds. положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your Repeat severalvydržte times, 15 seconds in each leg. and raise your heels. V této poloze toes. Rest in this posigently. Breathe direction. 15 sekund. KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA tion for 15 seconds. slowly evenly. BACK ANKLES KNEES FEET Pomaluand aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Rotate yournohu feet aANKLES Bend knee and With both heels on KOTNÍKY ЩИКОЛОТКИ delně kružte nohou zdvihněte zao zemone a prsty špičky Place both Nejprve feet flat on slowly and evenly raise your leg,and ten-evenly in the floor, raise медленные your Pomalu a pravidelně kružte nohou Rotate your feet slowly Делайте круговые v kotníku. tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte the ground andNejprve hold in a circle around a circle around sing the muscles high as youступнями ног. Сначала v kotníku. na jednu your ankles, first in toes as упражнения na jednu stranu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak of in your stomach. your ankles, first in your Alternate can. Then putсторону, your потом в другую. stranu a pak Bend na druhou. Na kažone direction and then the other, for в одну a pak na druhou. Na S každou nohou o zemthigh. opřete špičky slowly direction and legs. Repeat to toes and the ballsв of douforward stranuand kružte 15 one sekund. in each direction. Повторите каждую сторону každou stranu kružte opakujte 20krát až15 seconds a zdvihněte co20nejmove your hands over then the other, for 30 times your feet on the floor 15 секунд. 15 sekund. 30krát. výše paty.with each your legs toward your 15 seconds in each leg. and raise your heels. POHYB JÍDLO A PITÍ KOLENA CHODIDLA toes. Rest in this posidirection. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeOhněte koleno, Obě paty opřete tion for 15 seconds. ANKLES KNEES FEET stejnéКОЛЕНА poloze. Pojídejte. Pijte hodně zdvihněte o zemone a prsty špičky KOLENA KNEESWith both heels on Rotate yournohu feet a zaBend knee and krevníногу oběhв колене, vodyподнимите a omezte pití tněte stehenní svaly.zdvihněte chodidel Ohněte koleno, nohu a tenBend one knee andraise raiseyour your leg, vzbuďte Согните slowly and evenly raise yourzdvihněte leg, the floor, vstanete, alkoholu, čaje a kávy. Nohy vystřídejte. coNohy nejvýše. Pak tensing stehenní svaly. the и стисните бедренные in azatněte circle around sing thevymuscles of toesmuscles as highof asyour you thigh. tím, žeногу projdete se po Поменяйте kabině Poноги. přistání tak buS každou nohou o zem opřete špičky střídejte. Každou opakujte Alternatecan. legs. Repeat мышцы. your ankles, first in nohou your thigh. Alternate Then put your a protáhnete si ruce dete čerstvější. opakujte 20krát až a zdvihněte 20krát až 30krát. 20 to 30 toes timesand with each leg. Повторите упражнения 20 – 30 раз one direction and legs. Repeatco20nejto the balls of a nohy.для каждой ноги. 30krát. výše paty.with each then the other, for 30 times your feet on the floor MOVING EATING AND 15 seconds in each leg. and raise your heels. CHODIDLA DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO direction. Obě paty opřete Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeKNEES FEET oBend zem aone prsty špičky during the flight. Stimulate circulation knee and With both heels on jídejte.СТУПНИ Pijte hodně CHODIDLA FEET stejné poloze. Pochodidel zdvihněte getting out ofpití raise your leg, ten- o zemthe floor, raise your vzbuďte oběhraise by vody aОбе omezte Obě paty opřete a špičky With both heels onkrevní the floor, пятки оприте оDrink пол иplenty of water co nejvýše. Pak too much seat, walking sing the muscles of cotoes as high že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. chodidel zdvihněte nejvýše. Pakas you your toestím, as high as you can. Then your поднимите носочкиand какnot можно oyour zem opřete špičky alcohol, the cabin thigh. Alternate Then put your se po kabině Po přistání tak bu-and o zem opřete špičky acan. zdvihněte put your projdete toes and the balls of your around выше. Затем опритесь о полtea or coffee. alegs. zdvihněte co20 nejThis will helpкак you feel stretching your arms to toes and the ballsfeet of on the a protáhnete si ruce dete čerstvější. co Repeat nejvýše paty. floor and raise your heels. носочками и поднимите пятки výše paty. with each fresher on arrival. and legs. 30 times your feet on the floor a nohy. можно выше. MOVING EATING AND leg. and raise your heels. 83 DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO FEET Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeWith both heels on during the flight. Stimulate circulation stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát.


Věří nám 1,3 milionu zákazníků v ČR a na Slovensku

IV Ý EHL

L EL SPO T Š Á A V AV

DOD

Svěřte péči o svůj zemní plyn do našich rukou. Spolehlivé služby vám přinášíme už mnoho let.


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

V POHODĚ V K ABINĚ | RELA XED IN THE CABIN С КОМФОР ТОМ НА БОР Т У

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft's emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впереди стоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoli elektronického přístroje s posádkou. Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce a u nichž je aktivován mód „ledadlo / flight safe“, je možné používat na palubě letadla. Více informací naleznete v pravidlech pro používání elektronických zařízení umístěných v kapse sedadla.

In the interest of flight safety, consult the use of any electronic device with the crew. Small devices that can be safely held in your hands – and on which the “plane/flight” mode is enabled – can be used on board the aircraft. More information can be found in the rules for the use of electronic devices located in the seatback pocket.

В интересах обеспечения безопасности полёта о возможности использования какого бы то ни было электронного устройства проконсультируйтесь с бортпроводником. Небольшие устройства, которые безопасно держать в руке, активировав в них режим «самолёт/flight safe», использовать на борту самолёта можно. Дополнительную информацию вы найдёте в правилах пользования электронными устройствами, которые находятся в кармане каждого кресла.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in the overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON-BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On board the Airbus A330-300, personal screens are installed with a wide selection of films, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр.


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

TISK NA PALUBĚ

IN-FLIGHT READING

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

Czech Airlines offer complimentary Czech and foreign dailies and magazines at the aircraft entrance. The selection depends on the travel class, flight duration and destination.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (bezlepková, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje. Pro bližší informace o alergenech obsažených v podávaném občerstvení kontaktujte prosím naši posádku.

Our food and beverage selection depends on the time of day and length of flight. If you have special meal requirements (gluten-free, vegetarian, children's food, etc.), please be sure to place your order at the time you book your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to passengers below the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board. For more information about the allergens contained in the refreshments served on board, please ask your flight attendant.

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (вегетарианское, детское, безглютеновое и тд.) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют правa продавать алкогольные напитки лицам моложе �� лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, предоставленные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета. Для получения дополнительной информации о аллергенах, содержащихся в заказаных закусках, пожалуйста, обратитесь к нашим бортпроводникам.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns, euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные на борту, можно оплатить наличными в чешских кронах, евро или другой международной валюте, а также кредитной картой. Ассортимент предлагаемого товара Вы найдете на страницах журнала. Полный ассортимент размещен в каталоге Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights it is not allowed to use electronic cigarettes. Electronic cigarettes may not be used on board our flights.

Все борты Чешских Авиалиний некурящие. На борту также запрещено курение электронных сигарет.


OSLO

HELSINKI

STOCKHOLM LINKOPING STAVANGER GOTHENBURG KRISTIANSAND VAXJO COPENHAGEN

ST. PETERSBURG

MOSCOW

RIGA

BILLUND MINSK HAMBURG

AMSTERDAM LONDON (GATWICK) ATLANTA BOSTON DETROIT CHICAGO CINCINNATI LOS ANGELES MEXICO CITY MINNEAPOLIS NEW YORK SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON

WARSAW

DUSSELDORF

BRUSSELS PARIS

OSTRAVA

VENICE BORDEAUX NICE

MADRID

MILAN

BUCHAREST

BOLOGNA

FARO

OLBIA PALMA MALLORCA

VALENCIA

SEVILLA MALAGA

ROSTOV ON DON

BUDAPEST

BARCELONA

FUNCHAL

KOSICE

BRATISLAVA

STRASBOURG

BILBAO PORTO

PRAGUE

K. VARY

FRANKFURT

CAGLIARI

IBIZA TENERIFE GRAN CANARIA LANZAROTE LAS PALMAS FUERTEVENTURA

SPLIT SOFIA VARNA DUBROVNIK PODGORICA BURGAS ROME TIRANA THESSALONIKI NAPLES CORFU

LAMEZIA TERME

PREVEZA ATHENS SAMOS

ZAKINTHOS

KOS CHANIA

ANTALYA

RHODES

HERAKLION

LARNACA ABU DHABI TEL AVIV

CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH AIRLINE PARTNERS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH KOREAN AIR

AUSTRALIA

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

BRISBANE

SYDNEY

AFRICA AFRICA AFRICA TASMAN SEA


YEKATERINBURG NIZHNY NOVGOROD

SAMARA

KAZAKHSTAN

SEOUL ALMATY

BAKU MONGOLIA

SAPPORO

SEOUL

CHINA

OKAYAMA OSAKA FUKUOKA

NIIGATA TOKYO NAGOYA

HANOI

THAILAND

DA NANG BAY OF BENGAL

BANGKOK

DUBAI

GUAM

HO-CHI-MINH CITY KOROR

KUALA LUMPUR

JAKARTA DENPASAR


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

AIRBUS A330 –– 300 300 AIRBUS A330

1 1 276 276 60,30 m

2 860 km/h

63,69 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

45 900 kg 230 000 kg

AIRBUS A319 – 100 144

3 360 km

ATR 72 – 500 OK-GFR

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

3

4 900 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

ATR 42 – 500

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet cestujících | Seating Capacity | оличество пассажиров

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Rozpětí křídel | Wingspan (m) | Размах крыла

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина


LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA PARKOVÁNÍ přímo NA LETIŠTI CHCI PARKOVAT MAX. 15 MIN. – P1 a P2 EXPRESS • Tato parkoviště slouží ke krátkodobému zastavení za účelem vyložení a naložení cestujících a jejich zavazadel. • Parkování do 15 min. zdarma, delší stání dle ceníku. CHCI PARKOVAT 1 HODINU A VÍCE – PC COMFORT A PB ECONOMY • PC COMFORT se při příjezdu k Terminálu 1 nachází po levé straně. PB ECONOMY se nachází u Terminálu 2 – přílety. • Parkování za 50 Kč/hod., delší stání dle ceníku. CHCI PARKOVAT 1 A VÍCE DNÍ – PD HOLIDAY A PA SMART • Nejlevnější řešení pro dlouhodobé stání je PD HOLIDAY, např. 8 dnů za 790 Kč při rezervaci online na www.aeroparking.cz • PA SMART naleznete u Terminálu 2 – přílety, rezervace je možná pouze online na www.aeroparking.cz

Více na www.aeroparking.cz nebo www.prg.aero

VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE PARKING directly AT THE AIRPORT I INTEND TO PARK FOR 15 MIN MAX – P1 and P2 EXPRESS

Terminal 2

• These parking lots are designated for short-term parking to unload and load passengers and their luggage. • Parking for 15 minutes is free, parking for a longer period is charged according to the price list. I INTEND TO PARK FOR 1 HOUR OR LONGER – PC COMFORT and PB ECONOMY

Terminal 1 PA

S M ART

• When you arrive at Terminal 1, PC COMFORT is located on the left side. PB ECONOMY is located near Terminal 2 – Arrivals. • The parking fee is CZK 50 per hour, parking for a longer period is charged according to the price list. I INTEND TO PARK FOR 1 DAY OR LONGER – PD HOLIDAY and PA SMART • The cheapest solution for long-term parking is PD HOLIDAY, for example 8 days for CZK 790 when booked online at www.aeroparking.cz • PA SMART is located near Terminal 2 – Arrivals. Parking can be booked only online at www.aeroparking.cz

Cargo zone

More information at www.aeroparking.cz or www.prg.aero Arrival

АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА ПРАГА ПАРКОВКА прямо В АЭРОПОРТУ

Směr Praha centrum

ХОЧУ ПАРКОВАТЬ МАКС. 15 МИН. – P1 и P2 EXPRESS • Эта стоянка служит для кратковременной остановки с целью высадки и посадки пассажиров и их багажа. • Парковка до 15 мин. бесплатно, более продолжительная стоянка согласно прейскуранту ХОЧУ ПАРКОВАТЬ 1 ЧАС И БОЛЕЕ – PC COMFORT и PB ECONOMY • Предназначены для парковки более чем 15 минут. • Самая выгодная кратковременная парковка: 50 CZK/час. ХОЧУ ПАРКОВАТЬ 1 И БОЛЕЕ ДНЕЙ – PD HOLIDAY и PA SMART • Самое дешевое решение для длительной стоянки – это PD HOLIDAY, напр. 8 дней za 790 крон при бронировании онлайн на сайте www.aeroparking.cz • PA SMART найдете у терминала 2 прилеты, бронирование возможно только онлайн на сайте www.aeroparking.cz Подробнее на сайте www.aeroparking.cz или www.prg.aero

Departure


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

Výběr novinek ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ BURBERRY MY BURBERRY

EDP 50 ML Cena/Price

65 € approx. 1850 Kč

NEW

NINA RICCI L’EXTASE

VERSACE EROS POUR FEMME

EDP 50 ML

EDP 50 ML

Cena/Price

Cena/Price

58 €

71 €

approx. 1650 Kč

approx. 2020 Kč

NEW

NEW

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

92


PÁNSKÉ PARFÉMY MEN FRAGRANCES МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ GIVENCHY GENTLEMEN ONLY CASUAL CHIC

EDT 50 ML Cena/Price

50 € approx. 1430 Kč

NEW

CALVIN KLEIN CK REVEAL MEN

EDT 50 ML Cena/Price

41 € approx. 1170 Kč

NEW

93


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

MINIATURY MINIATURES МИНИАТЮРЫ

CHLOÉ CHLOÉ MINIATURES

EDT 4 × 5 ML Cena/Price

44 € approx. 1250 Kč

NEW

PREMIERE COLLECTION COFFRET PREMIÉRE COLLECTION

EDP 5 × 3,5 – 5 – 7,5 ML Cena/Price

39 € approx. 1110 Kč

NEW

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

94


KOSMETIKA COSMETICS КОСМЕТИКА

NUXE HUILE PRODIGIEUSE

100 ML

Cena/Price

22 € approx. 630 Kč

NEW

VICTORIA’S SECRET FRAGRANCE MIST PURE SEDUCTION

250 ML

Cena/Price

11 € approx. 310 Kč

NEW

OPI HAWAI SET

6 X 3,75 ML Cena/Price

20 € approx. 570 Kč

NEW

95


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

FESTINA RETRO MULTIFUNCTION WATCH Cena/Price

HODINKY WATCHES ЧАСЫ

85 € approx. 2420 Kč

NEW

SEKONDA LADIES FASHION WATCH Cena/Price

34 € approx. 970 Kč

AVIATOR LADIES ROSE GOLD WATCH

AVIATOR GENTS WORLD TIME PILOT WATCH

Cena/Price

Cena/Price

119 €

139 €

approx. 3390 Kč

approx. 3960 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

96


GUESS FRIENDSHIP BRACELETS Cena/Price

ŠPERKY JEWELLERY ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

65 € approx. 1850 Kč

PANDORA WILDFLOWER CHARM SET Cena/Price

78 € approx. 2220 Kč

NEW

SWAROVSKI STARDUST LIGHT MULTI DOUBLE BRACELET Cena/Price

70 € approx. 2000 Kč

NEW

97


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

DOPLŇKY ACCESSORIES АКСЕССУАРЫ

RAY BAN GOLD SHAPE AVIATOR Cena/Price

129 € approx. 3680 Kč

NEW

THUMBS UP ! CLICK STICK SELFIE STICK Cena/Price

28 € approx. 800 Kč

NEW

CANDY TECH GO TIME WATCH ANDROID+IOS Cena/Price

99 € approx. 2820 Kč

NEW

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

98


www.aeroparking.cz

KČ * 0 798 DNÍ

ZA

DÍKY LEVNĚJŠÍMU PARKOVÁNÍ BUDETE LÉTAT RADOSTÍ Parkujte dlouhodobě přímo na Letišti Václava Havla Praha za nejvýhodnější cenu. *Zarezervujte si své místo předem na www.aeroparking.cz a zaplaťte jen 790 Kč za 8 dní parkování. Parking PD HOLIDAY je zastřešený, bezpečný a disponuje zastávkou mikrobusu, který vás odveze zdarma až k terminálům.

Měníme letiště pro vás


7–8 / 2015

7–8 / 2015

Athény ATHÉNY – KOLÉBKA MODERNÍ CIVILIZACE ATHENS – THE CRADLE OF MODERN CIVILISATION АФИНЫ – КОЛЫБЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр www.czechairlines.com

Review_4_15  

your flight magazin by Czech airlines company

Review_4_15  

your flight magazin by Czech airlines company

Advertisement