Page 1

5–6 / 2015

Bilbao CHLOUBA BASKICKA BASQUE PRIDE УКРАШЕНИЕ СТРАНЫ БАСКОВ

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр www.czechairlines.com


Space Available Immediately

CTFit: Custom-built properties for diverse business needs

CTFlex: Flexible solution for high-tech manufacturing

CTBox: Showroom, warehousing and office space in one efficient unit

CTSpace: Premium logistics and warehouse solution for global business

CTPark.eu Over 2.5 million m of A-class industrial properties in 40 strategic locations throughout central Europe 2

CTOffice: High-quality, cost effective office facilities

DEVELOPED BY


radost otevřít

Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

ulítněte

na chuti


OBSAH CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

6 Div Česka | Czech wonder | Удивительная чехия

18

8 Navigátor | Navigator | Навигатор 18 Rozhovor | Interview | Интервью

Vlado Milunić – Prahu považuji za nejkrásnější město na světě | Vlado Milunić – I consider Prague to be the most beautiful city in the world | Владо Милунич – По-моему, Прага — самый красивый город в мире! 28 Destinace | Destination | Дестинация

Porto – město vína, historie i fotbalu | Porto – city of wine, history and football | Порту — город истории, футбола и вина 44 Téma | Topic | Тема

28

Venku chutná nejlépe | Everything tastes better outdoors | На свежем воздухе всё гораздо вкуснее 52 Destinace | Destination | Дестинация

Bilbao – Chlouba Baskicka | Bilbao – Basque pride | Бильбао — украшение Страны Басков

66 Knižní tip | Book tip | Книги

70 Životní styl | Life style | Стиль жизни

76 Střípky | News | Мозаика

52 SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

83 OK Plus

86 Na palubě | On board | На борту

88 Mapy | Maps | Карты

90 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

91 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Prague 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jana Flachsová, Jitka Kolářová, Veronika Nováková INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 5. 2015. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


DIV ČESKA CZECH WONDER УДИВИТЕЛЬНАЯ ЧЕХИЯ Text Rudolf Král Foto Archiv


U Borovice CZ

U Borovice, Roprachtice Půvabnou, osmnáct metrů vysokou rozhlednu U Borovice postavil v Roprachticích v semilském okrese s pomocí svých sousedů jeden místní rodák. Z rozhledny je krásný výhled na Krkonoše, Český ráj i Jizerské hory. EN

By the Pine, Roprachtice The charming, eighteen metres high observation tower called “By the Pine” (U Borovice) was built in Roprachtice in the Semily district by a local native, with the help of his neighbours. The viewing tower offers a beautiful view of Krkonoše, Český ráj (Bohemian Paradise) and Jizera mountains. RU

У сосны, Ропрахтице

Вот такую симпатичную, восемнадцатиметровую смотровую башню «У сосны» («U Borovice») в деревне Ропрахтице в регионе Семили с помощью своих соседей построил один местный уроженец. Со смотровой площадки открывается красивейший вид на горы Крконоше, заповедник «Чешский рай» и Йизерские горы.


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

Mysterious Distances in the National Gallery in Prague The unique rooms of the Convent of St Agnes of Bohemia will host, since April 22, the exhibition Mysterious Distances, Symbolism in the Czech lands, 1889–1914. Works by foremost Czech visual artists, headed by Alphonse Mucha, Max Švabinský and Jan Zrzavý, will invite the visitors to meet a world full of mystery, symbols and emotions. More on www.ngprague.cz. © Národní galerie v Praze CZ

Tajemné dálky Národní galerie v Praze V jedinečných prostorách kláštera sv. Anežky České je od 22. dubna k vidění výstava Tajemné dálky, symbolismus v českých zemích, 1880–1914. Díla předních českých umělců v čele s Alfonsem Muchou, Maxem Švabinským či Janem Zrzavým přenesou návštěvníky do světů plných tajemství, symbolů a emocí. Více na www.ngprague.cz.

RU

Таинственные дали Национальной галереи в Праге С 22 апреля в уникальных помещениях Монастыря св. Анежки Чешской будет открыта выставка «Таинственные дали, символизм в чешских землях, 18801914 гг.». Произведения выдающихся чешских художников во главе с Альфонсом Мухой, Максом Швабинским и Яном Зрзавым перенесут посетителей в мир, полный тайн, символов и эмоций. Подробности на сайте www.ngprague.cz. Inzerce

Exclusive living

with the city at your fingertips

READY TO MO VE IN

SMART HOME

SAUNA

WHIRLPOOL

VIEW

AIRCONDITION

BIO FIREPLACE

ECOLOGY

unique location with a view of Prague and Vltava river smart home, saunas, whirlpool bathtubs, air conditioning Prokop valley and Dívčí hrady within walking distance

+420 702 22 00 77 | www.

.cz


CZ

Cork Midsummer Festival Zajímá vás muzika, obdivujete tanec či divadlo a rádi se bavíte? Potom vyrazte do irského Corku. Každoročně zde probíhá unikátní festival, na kterém se potkávají pouliční umělci z celého světa. Přidat se k nim můžete ve dnech 12.–14. a 19.–21. června. Více na www.corkmidsummer.com.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Corku až 2× týdně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Cork up to twice a week.

EN

Cork Midsummer Festival Are you a fan of music, are you keen on dance or theatre and like to have fun? Then visit Cork, Ireland, the venue of the unique annual festival bringing together street artists from all over the world. Come and join them in June 12–14 and 19–21. More on www.corkmidsummer.com.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Корк 2 раза в неделю.

RU

Праздник середины лета в Корке Вы интересуетесь музыкой, любите танцы, театр и всегда рады повеселиться? Тогда отправляйтесь в ирландский город Корк. Каждое лето здесь проводится уникальный фестиваль, на который съезжаются уличные артисты со всего мира. Присоединиться к ним можно с 12 по 14 и с 19 по 21 июня. Подробности на сайте www.corkmidsummer.com.

Inzerce

jeep.cz

Sledujte nás na:

SRBA SERVIS s.r.o., Jíloviště 188, 252 02, tel.: 255 717 011, www.srba.cz


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

Ostrava Museum Night Museum Night is a unique occasion to learn something new and have some fun at the same time. No wonder it’s so popular! Come to Ostrava on June 13 and choose an event from the programme taking in as many as forty cultural institutions. More on www.ostravskamuzejninoc.cz. RU

Ночь музеев в Остраве

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Ostravy až 2× denně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Ostrava up to twice a day.

Музейная ночь — уникальная возможность узнать что-то интересное и при этом провести время не так, как обычно. Неудивительно, что это мероприятие пользуется такой большой популярностью! 13 июня в Остраве вас ждёт программа, в которой будет задействовано — ни больше ни меньше — сорок культурных объектов. Подробности на сайте www.ostravskamuzejninoc.cz.

CZ

Ostravská muzejní noc Muzejní noc je jedinečnou příležitostí dozvědět se něco zajímavého a zároveň se originálně pobavit. Není divu, že se těší takové oblibě! V  ostravské metropoli na vás třináctého června čeká program za účasti až čtyřiceti kulturních institucí. Více na www.ostravskamuzejninoc.cz.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Остраву 2 раза в день. Inzerce

Segway

in Prague

3

R U O T S R U O H / PERSON PRICE 1500 CZK

WITH LICENSED GUIDES w w w.s eg w ay fu n. eu


CZ

Secese, Vitální umění 1900 Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v  Praze. Ukázány jsou mistrovské práce dekorativního umění ze slavné Světové výstavy v Paříži 1900, vlivy dobových ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), stylové a tvarové inovace sklářské tvorby, keramiky či nábytku i bohaté proměny celkového životního stylu, projevujícího se v tvorbě obytného interiéru, ve vizualitě reklamy nebo v secesní módě. Výstava probíhá do 31. prosince 2015 na adrese Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1. Otevírací doba je denně od 10.00 do 19.00 hod. Více na www.upm.cz. EN

Vital Art Nouveau 1900 The exhibition in the Municipal House in Prague presents a selection of the most outstanding works of Czech and European Art Nouveau art from the holdings of the Museum of Decorative Arts in Prague. Masterpieces of decorative art exhibited at the famous Paris World Fair 1900 are on display, alongside works influenced by the various currents of thought popular at the time (such as the theories of Vitalism, Spiritism, etc.), as well as the formal and stylistic innovations in glassware, ceramics and furniture. Other areas cover the radical changes in lifestyle as reflected in interior design, the visual style of poster art or Art Nouveau fashion. The exhibition is open till December 31, 2015 at the Municipal House, Náměstí Republiky 5, Prague 1. Open: daily 10 am – 7 pm. More at www.upm.cz.

RU

Полный жизни стиль модерн, 1900 Выставка в пражском Муниципальном доме представляет подборку самых выдающихся произведений чешского и европейского модерна из коллекций Музея декоративно-прикладного искусства в Праге. Вы увидите шедевры декоративного искусства, сиявшие на знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900 году, работы, появившиеся под влиянием различных идейных течений (витализм, спиритизм и др.), а также результаты поисков новых стилей и форм среди предметов мебели и изделий из стекла и керамики. Помимо этого вы отметите, насколько большие изменения принёс модерн в общий стиль жизни: в дизайн интерьера квартир, в рекламу и в моду того времени. Выставка будет проходить до 31 декабря 2015 года по адресу Муниципальный дом, площадь Республики (náměstí Republiky) 5, Прага 1. Открыто ежедневно, с 10.00 до 19.00. Подробности на сайте www.upm.cz. Inzerce

ВИЛЛА, О КОТОРОЙ ВЫ ВСЕГДА МЕЧТАЛИ

VILLA YOU HAVE ALWAYS WANTED

Эта вилла в Праге выполняет своим хозяевам все их желания. Depandance, 1000m2 интерьеров высшего качества. Живописная природа, тишина и полная приватность кругом, сверх того до аэропорта можно доехать всего лишь за 7 минут и до центра города за 20 минут.

This villa fulfils all the wishes of its owners. Depandance, 1,000 sq m interiors, top quality. In nature, privacy and silence, yet 7 minutes from the airport, 20 minutes from the city centre of Prague.

Стоимость: 111млн. чешских крон / 4,5 млн. долларов (курс с 17/4/2015) Контакт: Jaroslav Bolina, 00420 722 504 504 jaroslav.bolina@century21.cz Price: 111 million. CZK / 4.5 million. USD (exchange rate as of 17. 04. 2015). Contact: Jaroslav Bolina, 00420 722 504 504 jaroslav.bolina@century21.cz


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

Czech Philharmonic celebrates the anniversary The first Czech symphonic orchestra enters its 120th season. Don’t miss any opportunity to visit the concerts of the Czech Philharmonic in its home venue – Rudolfinum in Prague, whether you want to relax while listening to beautiful music, or surprise your friends or business partners with a nice gift. Czech Philharmonic and its world’s famous guests is the warranty of the best quality, and extraordinary musical experience. For more information on the concerts and tickets, visit www.czechphilharmonic.cz.

RU

Чешский филармонический оркестр празднует день рождения

CZ

Česká filharmonie slaví narozeniny První český symfonický orchestr právě vstupuje do své 120. sezony. Nenechte si ujít koncerty České filharmonie v jejím domovském sídle – pražském Rudolfinu, ať už si chcete odpočinout za zvuků krásné hudby, nebo příjemně překvapit přátele či obchodní partnery. Návštěva koncertu České filharmonie a jejích světových hostů je zárukou té nejvyšší kvality a hlubokého hudebního zážitku. Pro více informací o koncertech a nákupu vstupenek navštivte www.ceskafilharmonie.cz.

Первый чешский симфонический оркестр начинает свой 120 сезон. Не пропустите концерты Чешской филармонии на её концертной площадке в зале Рудольфинум. Хотите ли отдохнуть под звуки прекрасной музыки или приятно удивить друзей или деловых партнеров, посещение концерта Чешской филармонии и ее в мировом масштабе знаменитых гостей становится гарантией высокого качества и незабываемых музыкальных впечатлений. Для получения более подробной информации о концертах и продаже билетов посетите сайт www.ceskafilharmonie.cz.

Inzerce

UNIKÁTNÍ VILY V JEDNÉ Z NEJLEPŠÍCH ČTVRTÍ V PRAZE K prodeji nabízíme celkem 4 vily / Každá s obytnou plochou 345 m2 / 4 terasy / Vlastní zahrada Garáž pro 2 vozy / 2 parkovací místa před vilou U Trojského zámku s výhledem na Prahu

www.vilytroja.cz / +420 605 232 999


CZ

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Mezinárodní Air Show po francouzsku Od 15. do 21. června se na pařížském letišti Le Bourget koná již 51. ročník mezinárodního leteckého veletrhu s více než stoletou tradicí, který je určen všem fanouškům aviatiky. Na své si přijde nejen ten, kdo se chtěl jako malý stát pilotem velkého stroje. Více na www.siae.fr. EN

International Air Show in France From June 15 to 21 Le Bourget airport in Paris is hosting the 51st year of the international aerospace trade fair, founded more than 100 years ago. It is targeted at all fans of flying, not just those whose childhood dream was to become a pilot. More on www.siae.fr.

do Paříže až 3× denně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Paris up to three times a day. RU

Международное авиашоу по-французски

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ

С 15 по 21 июня в парижском аэропорту Ле Бурже будет проходить 51-й международный авиасалон, который соберёт многочисленных любителей авиации. Его история насчитывает более ста лет. Поверьте, здесь будет интересно не только тем, кто в детстве мечтал стать лётчиком и управлять большим самолётом! Подробности на сайте www.siae.fr.

в Париж 3 раза в день.

Inzerce


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

EN

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Biografilm Boloňa Biografilm is a one-of-a-kind biographical film festival. Between June 5 and 15 the festival offers a unique insight into the minds of interesting personalities. The biopics are also accompanied by documentaries and feature films. More on www.biografilm.it.

do Boloni až 4× týdně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Bologna up to four times a week.

RU

Болонский «Биографильм»

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ

«Биографильм» — это уникальный в своём роде кинофестиваль биографических фильмов, которые с 5 по 15 июня позволят нам заглянуть в души интересных (не обязательно всемирно знаменитых) личностей. Помимо полнометражных фильмовбиографий здесь покажут документальные и короткометражные фильмы. Подробности на сайте www.biografilm.it.

в Болонью 4 раза в неделю.

CZ

Biografilm Boloňa Biografilm Festival je ojedinělou přehlídkou životopisných filmů, díky kterým můžete od 5. do 15. června nahlédnout do nitra zajímavých osobností. Biografické snímky doprovázejí také dokumentární a celovečerní filmy. Více na www.biografilm.it.

Inzerce

Origin

r e sta u r a nt s i n c e 5 76 0 a l Ko s h e r

King Solomon Široká 8 Jewish Town tel.: 224 818 752 www.kosher.cz


CZ

S ČESKÝMI AEROLINIEMI

Oslavy narození Buddhy Yeon Deung Hoe je tradiční lampionový festival, který slaví narození Buddhy. Magický světelný průvod láká nejen Korejce, ale i turisty z celého světa. Zajisté okouzlí i vás! Zaneste si 15.–17. květen do kalendáře. Více na www.visitseoul.net.

do Soulu až 4× týdně.

FLY WITH CZECH AIRLINES to Seoul up to four times a week.

EN

Buddha’s birthday celebrations Yeon Deung Hoe is a traditional Chinese-lantern festival celebrating the birth of Buddha. The magical parade of lights attracts both Koreans and tourists from all over the world. You will find it a truly enchanting experience! Don’t forget to mark June 15–17 in your calendar. More on www.visitseoul.net.

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ в Сеул 4 раза в неделю.

RU

Празднования дня рождения Будды «Yeon Deung Hoe» — традиционный праздник, посвящённый дню рождения Будды. Чудесная процессия с зажжёнными бумажными фонариками увлекает не только корейцев, но и туристов со всего мира. Вне всяких сомнений, вас она тоже очарует. Отметьте в своём ежедневнике даты 15–17 мая. Подробности найдёте на сайте www.visitseoul.net.

Inzerce

Srdečně Vás zveme na naší tradiční jarní aukci na Žofíně v Praze, která se uskuteční v neděli 24. května od 13 hodin.

Aukční, prodejní a výstavní galerie Galerie Kodl Národní 7 Praha 1, 110 00 Otevřeno: po-pá 10-18 hod. tel: +420 602 327 669 galerie@galeriekodl.cz www.galeriekodl.cz

Joža Úprka - Jízda králů dat. 1897, olej na plátně, 50x101 cm, sign. LD Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč Odhadní cena:: 1 500 000 – 2 000 000 Kč

Jakub Schikaneder Pod vyšehradskou skálou dat. po roce 1905 olej na plátně, 34x47 cm, sign. LD Vyvolávací cena: 1 700 000 Kč Odhadní cena: 2 000 000 – 2 500 000 Kč

Rudolf Kremlička - Pobřeží s loděmi dat. 1931, olej na plátně, 60x90 cm, sign. PD Vyvolávací cena: 1 100 000 Kč Odhadní cena: 1 500 000 Kč – 1 800 000 Kč

KODL – TRADICE OD ROKU 1885


N AV I G ÁT O R N AV I G AT O R НАВИГАТОР

S ČESKÝMI AEROLINIEMI do Budapešti 3× denně.

FLY WITH CZECH AIRLINES

CZ

EN

Karneval na Dunaji

Carnival on the Danube

Maďarská metropole pořádá další z řady evropských karnevalů, které vám pořádně rozproudí krev v žilách. Zakuste moderní i tradiční tance v neobyčejné atmosféře ulice! Stačí se od 6. do 26. června projít Budapeští. Více na www.dunakarneval.hu.

The capital of Hungary is the venue for a European carnival that will quicken your pulse. Experience modern and traditional dances in the extraordinary street atmosphere! Just take a walk in Budapest between June 6 and 26. More on www.dunakarneval.hu.

to Budapest up to three times a day.

RU

Карнавал на Дунае

CZECH AIRLINES ЛЕТАЮТ

Венгерская столица готовится к очередному европейскому карнавалу, который заставит ваше сердце биться быстрее. Испытайте на себе мощь современных и классических танцев и необыкновенную атмосферу города! Пройдитесь, пританцовывая, по улицам Будапешта в один из дней с 6 по 26 июня. Подробности на сайте www.dunakarneval.hu.

в Будапешт 3 раза в день.

CZ

RU

Česká lidová kultura v Národopisném muzeu

Чешская народная культура в Этнографическом музее

Poznejte tradiční českou, moravskou a slezskou kulturu. Národní muzeum představuje ve své Národopisné expozici život na venkově ve všech jeho barvách a odstínech. Expozice sídlí v klasicistních prostorech letohrádku Kinských, který leží uprostřed krásné zahrady Kinských nedaleko Petřína a Pražského hradu. Více na www.nm.cz.

Познакомьтесь с традиционной чешской, моравской и силезской культурой. Национальный музей представляет в своей Этнографической экспозиции жизнь в провинции во всех ее красках и оттенках. Экспозиция размещена в помещениях в стиле классицизм в летнем дворце Кинских, который находится посреди прекрасного сада Кинских неподалеку от Петржина и Пражского Града. Подробности на сайте www.nm.cz.

EN

Czech folk culture in the Ethnographical Museum Learn about traditional Czech, Moravian and Silesian culture. In its Ethnographic Exhibition, the National Museum introduces rural life in all its colours and shades. The exhibition is located in the Classicist Kinsky Villa, which is surrounded by a beautiful garden near Petřín and Prague Castle. More on www.nm.cz.

16


KONÁ SE WHAT’S ON ЧТО, ГДЕ И КОГДА? CZ

Sport

Kultura

Ostatní

24. května – Nykredit Copenhagen Marathon, Kodaň, Dánsko 24. května – Cyclotour du Léman, závod v silniční cyklistice v okolí Ženevy, Švýcarsko 4.–7. června – Art Athina, veletrh současného umění, Atény, Řecko 22. června–14. července – Chopin Festival, Paříž, Francie 9. května – Science Piknik, zábavný den s vědou, Varšava, Polsko 28.–30. května – festival Primavera Sound, Barcelona, Španělsko

EN

Sport

2 4 May – Nykredit Copenhagen Marathon, Copenhagen, Denmark 24 May – Cyclotour du Léman, bicycle road race around Geneva, Switzerland Culture 4–7 June – Art Athina, contemporary art fair, Athens, Greece 22 June–14 July – Chopin Festival, Paris, France Miscellaneous 9 May – Science Piknik, fun day with science, Warsaw, Poland 28–30 May – Primavera Sound festival, Barcelona, Spain RU

Культура

Другое

24 мая — Копенгагенский марафон «Nykredit», Копенгаген, Дания 24 мая — «Cyclotour du Léman», соревнования по уличному велоспорту в окрестностях Женевы, Швейцария 4–7 июня — Art Athina, ярмарка современного искусства, Афины, Греция 22 июня–14 июля — Фестиваль Шопена, Париж, Франция 9 мая — «Научный пикник» — нескучный день с наукой, Варшава, Польша 28–30 мая — фестиваль «Примавера Саунд», Барселона, Испания

MEDICAL SPA RESORT KARLOVY VARY Inzerce

Спорт

17

www.savoywestend.cz Enter your unique membership password „LUXURY-LIFE“ and take advantage of our unrepeatable offer available only on on-line reservation system www.savoywestend.cz


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ Text Martin Dudek Foto Michael Kratochvíl, Shutterstock

Vlado Milunić CZ

Prahu považuji za nejkrásnější město na světě Československého architekta chorvatského původu Vlada Miluniće zná veřejnost především jako spoluautora pražského Tančícího domu, ale výčet jeho prací je mnohem rozsáhlejší a pestřejší. Právě tak jako jeho názory. EN

I consider Prague to be the most beautiful city in the world Vlado Milunić, the Czechoslovak architect with Croatian roots, is best known to the public as the co-author of Prague’s “Fred and Ginger” building, but the list of his works is much longer and varied. Just like his opinions. RU

По-моему, Прага — самый красивый город в мире!

Чешский архитектор хорватского происхождения Владо Милунич известен общественности как соавтор пражского Танцующего дома, но перечень его работ значительно шире и ярче. Равно как и его взгляды на жизнь.

18ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

VLADO MILUNIĆ Narodil se 3. března 1941 v jugoslávském Záhřebu. V patnácti letech přicestoval do Československa, kde vystudoval architekturu na ČVUT Praha. Poté byl tři roky na stáži v Paříži, po návratu spolupracoval dvacet let s kolegou Janem Linkem převážně na sociálních stavbách. Po roce 1989 založil vlastní Studio VM (Volné myšlenky). Spolu s Frankem O. Gehrym je autorem Tančícího domu na Rašínově nábřeží v Praze. V roce 1998 získal stříbrnou medaili hlavního města Prahy za rozvoj mezinárodního ohlasu Prahy.

CZ

Proč není v České republice více staveb, jako je Tančící dům? Tančící dům nelze s ničím srovnat, byl to neuvěřitelně dlouhý řetězec náhod řízených z nejvyšších míst. Celá věc začala už v roce 1986, kdy mě Václav Havel poprosil, abych rozdělil jedno patro jejich domu pro oba bratry. Václav byl tehdy nepřítel státu číslo jedna a býval často ve vězení. Proto jsem mu z legrace, aby neměl šok při střídání vězení s domovem, oddělil obývací pokoj od jeho pracovny mříží a za ní jsem mu umístil skromné vězeňské lůžko. A již tenkrát jsme se naivně bavili o tom, že by na rohu Rašínova (Engelsova) nábřeží a Resslovy ulice, na místě po domě zničeném náletem, měl stát dům plný kultury. A najednou střih, přišel rok 1989 a z nepřítele státu se Václav stal jeho prezidentem. A na základě prezidentovy zmínky jsem dostal objednávku na dům plný kultury. Nezrazovalo vás tehdy, v osmdesátých letech, vaše okolí před spoluprací s Václavem Havlem? Když jsem v hluboké totalitě v roce 1986 dělal projekt bytu obou bratrů, byl jsem permanentně u výslechů tajné policie, buď v Bartolomějské ulici, nebo na Žižkově. Žádný med to nebyl. Policajti si kladli různé podmínky, chtěli tam namontovat odposlech a podobně. Kolega Linek mi také nadával, že máme svých problémů nad hlavu a že je Havel provokatér, jezdí prý do práce mercedesem atd. Ale nevzdal jsem to. Kdybych to udělal, dnes by tu žádný Tančící dům nebyl! Tančícímu domu se také přezdívá po slavných tanečnících Ginger a Fred, ale to asi neměla být symbolika, kterou jste koncipoval… Tak dům pojmenoval architekt Frank Gehry, pro mě je i dnes dům personifikací sametové revoluce, kterou jsme si nechali ukrást. Ve druhém plánu se od statické části stavby, představující totalitní většinovou společnost, měla oddělit jeho menší, revoluční část společnosti, která se vydala do světa změn, v našem případě nad křižovatku směrem k Hradu. Nejste zklamaný, že z Tančícího domu je dnes v podstatě kancelářská budova? Myslel jsem si naivně, že s novým majitelem panem Skalou, který dům koupil za 360 milionů korun, bude rozumná řeč. Vloni v únoru jsem v suterénu udělal formou modelu výstavu o tom, jak dům vznikal. Byl tam také promítán televizní film mého přítele o stavbě domu. Výstava byla otevřena za velkého zájmu veřejnosti a pak jsem půl roku turistům z celého světa vykládal příběh domu. Strávil jsem tím velké množ20

ství času, a proto jsem poprosil majitele, zda bych za tuto bohulibou aktivitu nemohl dostat nějaký honorář. Ten to ale arogantně odmítl, a tak jsem celou výstavu sám zrušil. Jsou pro vás peníze důležité? Vůbec nerozumím tomu, proč někdo chce vlastnit tři miliardy. Celý život jsem dělal sociální stavby, kulturní domy, rozhledny, domy pro děti, rodinné domy a to mě naplňovalo. A chtěl jsem vydělat tolik, abych to mohl dělat dál. Vím o vás, že nemáte moc v lásce banky a bankéře… To tedy nemám. Profitují z neštěstí druhých. Banky bych toleroval, kdyby měly zákonem zakázanou lichvu. Zrovna tak nemám v oblibě spořitelny, pojišťovny a supermarkety. To jsou podniky, které nic nevytvářejí, jen parazitují na něčem, co vytvořil někdo jiný. To jsou docela silná slova… Mám osobní zkušenost z roku 2001. Když spadla v New Yorku dvojčata, tak mi volala nějaká slepice z banky, zda nechci využít situace, že se v důsledku toho zvedla cena benzinu. Zda na tom nechci vydělat… V New Yorku přitom zemřely dva nebo tři tisíce lidí a na to konto jsem měl množit svoje peníze? Práskl jsem jí sluchátkem, že nejsem hyena. Ale za měsíc mi volala tatáž slepice, že se tentokrát zvedá cena pšenice, zda zase nechci... Sprdnul jsem ji s tím, že cítím s lidmi, které postihlo sucho nebo válka, a že na tom nechci vydělávat! Jak moc se v tuzemsku kradou architektonické nápady? Mám dojem, že žijeme ve společnosti bez morálky, diktované pouze penězi. Nedávno mě podrazil můj bývalý kamarád-architekt u zakázky na objekt vinařství. V situaci, kdy jsem odmítl podepsat dodatečnou smlouvu, že se bezúplatně na sto let ve prospěch investora vzdávám svých autorských práv. Když jsem se ocitl mimo hru, můj bývalý kamarád použil můj soutěžní koncept, který se líbil sklepmistrovi a investorovi. Mám asi dvacet velkých projektů, které mi „spadly“ ze stolu kvůli podvodům a nečestnému jednání. Krade se pořád a všude. Nejhorší jsou právníci, kteří hájí lidi vykrádající nápady druhých. Bohužel ani autorský zákon nás nechrání. Kam jste nejdál cestoval letadlem? Když jsme připravovali Tančící dům, asi čtyřikrát jsem letěl do Los Angeles. A také jsem cestoval do Šanghaje, tam jsme s kolegy navrhli českou čtvrť. Letěl jsem i do Astany v Kazachstánu, kde jsem dělal areál pro děti. Už devět let jsem ale nikde nebyl, nedostává se mi financí.


Asi málokdo ví, že za šťastný návrat na ruzyňské letiště vděčí i vám, protože z vaší architektonické dílny vzešel projekt jednoho z radarů navádějících letadla na přistávací dráhu. Ten radar je vysoký pouze třicet metrů, laminátový kryt antén měl být oranžový, ale nakonec je bohužel ve stylu podivné červenobílé muchomůrky. Ale svému účelu, doufám, slouží dobře. Vy vlastně letadlové dopravě vděčíte i za to, že jste se tu usadil… Ano, začali to už mí rodiče lékaři, kteří se v roce 1948 vraceli z dvouleté stáže v USA. Při mezipřistání v Praze tady zůstali jako političtí emigranti, protože se dozvěděli o probíhajících politických čistkách prezidenta Tita. A já a moje tři sestry jsme mohli za rodiči vycestovat až po osmi letech. Bylo to 24. října 1956, tehdy právě vypukla v Maďarsku revoluce. A náš let Bělehrad–Praha měl mezipřistání v Budapešti. Naštěstí se pár minut před přistáním piloti dozvěděli, že je budapešťské letiště vojensky obsazeno, a letadlo letělo rovnou do Prahy. Prý máte velice militantní názory na automobilovou dopravu. Proč? Automobilový provoz je schopen udělat ze sebekrásnějšího města totálně neobyvatelnou a páchnoucí mrtvolu. Zažil jsem to v Šanghaji. Jednoznačně proto preferuji ekologickou veřejnou dopravu, která v Praze dokonale funguje, a naopak bych potíral neekologickou, drahou a neefektivní individuální dopravu, která má na svědomí obézní, nesportovní, alergickou a sobeckou generaci. Vraťme se zpátky k architektuře. Na které pražské stavby byste nejraději poslal buldozery? Nikdy jsem nic neboural, dávám přednost dostavbě a přestavbě. Nemám rád nevhodné výškové stavby, vadí mi mrakodrapy na Pankráci, které narušují princip vrstvení, na němž je Praha založena. Je úžasná právě tím, že obsahuje sedimenty různých slohů deseti století na krásném reliéfu s řekou. Na kontě máte řadu projektů sociálních staveb, jako jsou domovy důchodců, Jedličkův ústav a hospic. Pokusil jste se také změnit sídliště. S jakým úspěchem? Protože Prahu považuji za nejkrásnější město na světě, ale v panelácích zde bydlí čtyřicet procent lidí, dal jsem si po Tančícím domě daleko těžší úkol – změnit sídliště. Vyrůstal jsem v Opatiji u moře, za námi se tyčila sopka Učka, vysoká jako Sněžka, a do gymnázia v Rijece jsem jezdil lodí přes Kvarnerský záliv. Lituji proto pražské děti, které prožívají dětství mezi 21

paneláky. Po Tančícím domě, když jsem se stal známým, mě oslovili tři soukromí investoři a pro ně jsem realizoval areál Hvězda na Petřinách. ▴ EN

Why aren’t there more buildings like Fred and Ginger in Prague? It is impossible to compare Fred and Ginger to anything else. It was an incredibly long chain of events and coincidences controlled from the very top. The whole thing began back in 1986 when Václav Havel kindly asked me if I would split one floor of their house for the two brothers. Václav was then public enemy number one and was in and out of prison. That is why, as a joke, I divided his living room from his study with iron bars and placed a simple prison bed there, so he wouldn’t get too much of a shock when moving between prison and home. It was way back then that we naively discussed that a cultured and cultural building should stand on the empty lot left after a building on the corner of Rašínovo (Engelsovo) Embankment and Resslova Street was bombed during the war. And then “cut” – the year was 1989 and Václav went from being public enemy number one to the country’s president. After a mention from the president, I was commissioned to design a cultured and cultural building.

Po Tančícím domě, když jsem se stal známým, mě oslovili tři soukromí investoři a pro ně jsem realizoval areál Hvězda na Petřinách.

Did the people around you not discourage you from collaborating with Václav Havel back in the 1980s? When I was working on the project for the two Havel brothers in 1986 I was constantly being interrogated by the secret police, either in Bartolomějská Street ▶


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

VLADO MILUNIĆ He was born in Zagreb, Yugoslavia, on 3 March 1941. Aged 15, he moved to Czechoslovakia where he studied architecture at the Czech Technical University in Prague. Following his studies he underwent a three-year work experience placement in Paris. Upon his return he collaborated with his colleague Jan Linek for twenty years, working mainly on social projects. After 1989 he set up his own Studio VM (Volné myšlenky – Free Thoughts). He designed Fred and Ginger on the Rašínovo embankment in Prague with Frank O. Gehry. In 1998 he was awarded a silver medal of the City of Prague for boosting of Prague’s international acclaim.

or in Žižkov. It was no fun. The police had all sorts of conditions. They wanted to have the place bugged and so on and so forth. My own colleague, Linek, complained that we had enough problems of our own and that Havel was an agent provocateur – that he drove a Mercedes to work and so on. I didn’t give up though. Had I given up then, there would be no Fred and Ginger today. Although the building is named after the famous dancers Fred Astaire and Ginger Rogers, but I don’t suppose that was the symbolism you had in mind? Well, the house was actually named by the architect Frank Gehry. For me personally, the house remains a personification of the Velvet Revolution that has been stolen from us. In the second design plan, the static half of the building – representing the totalitarian majority of the society – split from the smaller, revolutionary bit of society that had set out into the world of changes – in our case it is that bit above the junction in the direction of the castle. Aren’t you disappointed that Fred and Ginger is basically an office building today? I had naively thought that it would be possible to enter into a reasonable dialogue with the new owner, Mr Skala, who bought the house for CZK 360 million. Last February I set up an exhibition in the basement with models showing how the building came to exist. It also featured a television documentary by a close friend of mine about the building. The exhibition opened to great public interest and then I spent the next six months telling tourists from all over the world the whole story of the building. I spent a lot of my time doing this and so I politely asked the owner whether I could perhaps receive some kind of a fee for my efforts. He was, however, quite arrogant about the whole thing and so I personally cancelled the entire exhibition. Is money important to you? Not at all. In fact, can’t understand why anyone would want to have three billion crowns. All my life I have worked on social buildings, cultural centres, viewing towers, children’s homes, family homes – it’s what fulfilled me. All I wanted was to earn enough so I could carry on doing what I was doing. I’ve heard that you are not too keen on banks and bankers… That is correct. All they do is profit from other people’s misfortune. I guess I would tolerate banks if loansharking were made illegal. I dislike savings banks, insurance companies and supermarkets just as much. All 22

of these are institutions that don’t create anything: they just leech on things created by others. Those are strong words… I have a personal experience from the year 2001. When the Twin Towers fell in New York I received a phone call from some idiot from a bank asking me whether I would be interested in profiting from the situation – apparently the price of fuel had shot up as a result. This occurred after some two to three thousand people had died in New York and I was supposed to make money out of that? I slammed the phone down assuring the lady that I was no hyena. But just a month later that same woman rang me again… Apparently the price of wheat had gone up and was I interested? I told her right off, saying I empathised with people affected by drought or war and did not wish to profit from it! How common is theft of architectural ideas in this country? I sometimes feel we live in a society without any moral boundaries, driven only by money. I was recently stabbed in the back over a commission for a vineyard by an architect who used to be my friend. It happened after I had refused to sign an annex to the contract stating that I voluntarily forfeited my rights as the author of the project for one hundred years in favour of the investor. When I thus disqualified myself, my former “friend” used my design presented in the initial competition – one that both the cellar director and the investor liked. I have had some twenty major projects stopped because of fraud and dishonest practice. Theft is ever-present. Lawyers who defend those that steal ideas from others are the worst of the lot. Sadly, not even the intellectual property laws protect us. What is the furthest you have travelled by plane? When I was working on Fred and Ginger I flew to Los Angeles about four times. I have also travelled to Shanghai – it’s where my colleagues and I designed the Czech Quarter. I also flew to Astana in Kazakhstan where I worked on a children’s compound. But I haven’t been anywhere for the last nine years as I am a bit short of money. I suppose only a few people are aware that they ought to be thankful to you for their safe landings at Prague airport – one of the radars guiding aircraft onto the runway actually comes from your architectural studio. That radar is only 30 metres high, the laminate cover of the antennas was supposed to be orange but in the end it is a weird red and white kind of mushroom. I just hope it serves its purpose well.


In fact, you should be grateful to the aviation industry for settling here… Yes indeed. It all started with my parents, two doctors who were returning home from a two-year internship in the USA in 1948. During transit in Prague, they decided to stay here as political emigrants, having learned of President Tito’s ongoing political purges. My three sisters and I were only able to join our parents eight years later. It was on 24 October 1956 – the day the revolution broke out in Hungary. Our BelgradePrague flight had a stopover in Budapest. Fortunately, just a few minutes prior to landing the pilots found out that Budapest airport was under military control, so the airplane carried on straight to Prague. Apparently you have very militant opinions on cars. Why is that? Traffic is capable of rendering the most beautiful cities in the world uninhabitable. I experienced this firsthand in Shanghai. I therefore definitely prefer the more ecological public transport that functions impeccably in Prague. On the other hand, I am strongly against the unecological, expensive and inefficient personal transport that can be held responsible for this obese, unfit, allergic and selfish generation.

You can take credit for a number of social projects such as homes for the elderly, the Jedlička institute and hospices. You also tried to transform a housing estate. How successful were you? Because I consider Prague to be the most beautiful city in the world but 40% of its population lives on housing estates, I set myself a much tougher task after Fred and Ginger. I attempted to transform one such housing estate. I grew up in Opatija by the sea with the Učka volcano (as high as Sněžka) as backdrop. I used to to high school in Rijeka by boat across the Kvarnerski Bay. That is why I feel sorry for the children of Prague who spend their childhood among tower blocks. After Fred and Giner, which made my name, I was approached by three private investors and for them I designed the Hvězda compound at Petřiny. ▴

The Fred and Ginger house was actually named by the architect Frank Gehry. For me personally, the house remains a personification of the Velvet Revolution that has been stolen from us.

Let’s get back to architecture. Which buildings in Prague would you have knocked down? I have never actually knocked anything down. I prefer completion or reconstruction work. I dislike unsuitable skyscrapers like the one in Pankrác. These buildings disrupt the layering principle that Prague is based on. As a matter of fact, Prague is amazing because it contains the sediments of different styles from across ten centuries on a stunning relief with a river.

21


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

ВЛАДО МИЛУНИЧ Родился 3 марта 1941 года в югославском городе Загребе. В пятнадцать лет приехал в Чехословакию, где окончил архитектурный факультет Чешского технического университета (ČVUT Praha). Затем три года провёл на стажировке в Париже. После возвращения в сотрудничестве с коллегой Яном Линеком двадцать лет проработал преимущественно в области социального строительства. После Бархатной революции 1989 года основал собственное бюро «Studio VM» («Студия Свободных мыслей»). Совместно с Фрэнком О. Гери является автором Танцующего дома на набережной Rašínova в Праге. В 1998 году получил от пражского муниципалитета серебряную медаль за популяризацию имиджа Праги за рубежом.

RU

ПОЧЕМУ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ МАЛО ТАКИХ ЗДАНИЙ КАК ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ? Танцующий дом ни с чем невозможно сравнивать. Это была невероятно длинная череда случайностей, за которыми стояли люди, занимающие самые высокие позиции. Всё началось ещё в 1986 году, когда Вацлав Гавел попросил меня разделить один из этажей их дома на две части — одна была бы его, а другая — его брата. Вацлав в ту пору был врагом государства номер один и часто сидел в тюрьме. Поэтому, шутки ради, чтобы смягчить ему адаптацию в круговороте «дом-тюрьма-дом», я отделил его кабинет от гостиной решёткой и за ней поставил скромные тюремные нары. И уже тогда мы наивно рассуждали о том, что на углу набережной Rašínova (некогда Энгельса) и улицы Resslova, на месте дома, разрушенного во время налёта, должен стоять дом, где бы происходило множество культурных событий. И вдруг — следующий кадр — наступил 1989 год, и из врага государства Вацлав становится его его президентом. И по велению президента я получаю заказ построить дом, где будет происходить множество культурных событий. А ВАШЕ БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ТОГДА, В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ, НЕ ОТГОВАРИВАЛО ВАС ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВАЦЛАВОМ ГАВЕЛОМ? Когда я в период глубочайшего тоталитаризма, в 1986 году занимался проектом квартиры обоих братьев, я постоянно был на допросах тайной полиции, то на Бартоломейской улице, то в Жижкове. Конечно, это было ещё то удовольствие. Сексоты ставили мне разные условия, хотели вмонтировать туда подслушивающие устройства и так далее. Мой коллега Линек тоже возмущался, что у нас и своих проблем выше крыши, что Гавел, дескать, — провокатор, что он, мол, ездит на работу на «Мерседесе» и всё такое. Но я не сдался. Если бы я сдался, то никакого Танцующего дома сегодня у нас бы не было! ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ ЕЩЁ НАЗЫВАЮТ «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД», В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНИТОЙ ПАРЫ ТАНЦОРОВ, НО, НАВЕРНОЕ, ВЫ НЕ ВКЛАДЫВАЛИ В ПРОЕКТ ТАКОЙ СИМВОЛИКИ? Такое название придумал архитектор Фрэнк Гери. Для меня и сегодня этот дом — олицетворение «Бархатной революции», которую мы проморгали. Второй план — это когда от статичной части здания, символизировавшей засилие тоталитарного общества, должна была отделиться небольшая, революционная часть этого общества, вставшая на путь 24


перемен, в нашем случае — через перекрёсток, в сторону Пражского Града. ВЫ НЕ РАЗОЧАРОВАНЫ ТЕМ, ЧТО ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ СЕГОДНЯ — ЭТО, ПО СУТИ, ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ? Я наивно ожидал, что с новым владельцем, господином Скалой, купившим дом за 360 миллионов крон, можно будет договориться. В феврале прошлого года я устроил в подвальном этаже Танцующего дома выставку, на которой, используя макет, рассказал о его создании. Там же показали телефильм моего друга о строительстве Танцующего дома. Открытие выставки вызвало большой интерес со стороны общественности, и потом целых полгода я рассказывал туристам со всего мира историю этого дома. Я провёл там невероятное количество времени, и поэтому предложил владельцу предоставить мне за это богоугодное дело какой-нибудь гонарар. Но он высокомерно отказался. Так что всю эту выставку я свернул. ВАЖНЫ ЛИ ДЛЯ ВАС ДЕНЬГИ? Я совершенно не понимаю тех, кто жаждет обладать тремя миллиардами. Всю свою жизнь я занимался строительством социальных учреждений, домов культуры, обзорных башен, домов для детского досуга, семейных домов, и всё это давало мне радость и ощущение самореализации. И я хотел зарабатывать столько, сколько позволяло бы мне продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Я СЛЫШАЛ, ЧТО ВЫ НЕ ОЧЕНЬ-ТО ЖАЛУЕТЕ БАНКИ И БАНКИРОВ… Это правда. Они наживаются на чужих несчастьях. Я бы лучше относился к банкам, если бы закон запретил им заниматься ростовщичеством. Точно так же я не люблю сберегательные кассы, страховые компании и супермаркеты. Всё это учреждения, которые ничего не производят, а только паразитируют на том, что произвёл кто-то другой. СИЛЬНЫЕ СЛОВА ВЫ ГОВОРИТЕ! У меня на этот счёт есть свой личный опыт. Когда в 2001 году в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы, мне позвонила из банка какая-та мадам с вопросом, не хочу ли я воспользоваться тем, что вследствие этих событий выросли цены на бензин. Не хочу ли я на этом заработать! В Нью-Йорке погибли две или три тысячи человек, а я за счёт их смертей должен был преумножать свои капиталы? Я сказал, что я не гиена, и бросил трубку. Но через месяц мне позвонила та же особа, сообщая, что на этот раз взлетели 25

цены на пшеницу, и не хочу ли я… В ответ я закричал, что сочувствую людям, пострадавшим от засухи или от войны, и что зарабатывать на этом я не намерен. НАСКОЛЬКО ЧАСТО В ЧЕХИИ ВОРУЮТ АРХИТЕКТУРНЫЕ ИДЕИ? У меня такое чувство, что мы живём под бескомпромиссным диктатом денег в обществе, лишённом морали. Недавно мне подложил свинью мой бывший друг, архитектор. Это был проект, связанный со строительством объекта на винограднике. В ситуации, когда я отказался подписывать дополнительный договор, обязывавший меня безвозмездно отказаться от своих авторских прав на сто лет в пользу инвестора. Когда я вышел из игры, мой друг воспользовался моими конкурсными разработками, которые пришлись по вкусу инвестору и владельцу винного хозяйства. У меня, наверное, двадцать больших проектов слетело из-за обманов и нечестного поведения. Крадут всё время, крадут везде. И хуже всех — юристы, которые защищают людей, ворующих чужие идеи. К сожалению, даже закон об охране авторских прав нас не убережёт. КАКОЙ У ВАС БЫЛ САМЫЙ ДОЛГИЙ АВИАПЕРЕЛЁТ? Когда мы работали над Танцующим домом, то я раза четыре летал в Лос-Анджелес. И ещё я ездил в Шанхай, там мы с коллегами спроектировали чешский квартал. Потом я летал в Астану, в Казахстан, где строил детский центр. Но уже девять лет я нигде не был, не хватает финансов.

Когда после Танцующего дома я стал известен, ко мне обратились три частных инвестора, для которых я спроектировал жилой комплекс «Звезда» в районе Петржины.

НАВЕРНОЕ, МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЗА СВОЁ БЛАГОПОЛУЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРАЖСКИЙ АЭРОПОРТ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЛАГОДАРИТЬ В ТОМ ЧИСЛЕ И ВАС, ПОТОМУ ЧТО ПРОЕКТ ОДНОГО ИЗ РАДАРОВ, НАПРАВЛЯЮЩИХ САМОЛЁТЫ НА ПОСАДОЧНУЮ ТРАССУ, ВЫШЕЛ ИЗ ВАШЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МАСТЕРСКОЙ. Этот радар всего 30 метров в высоту. Пластиковое покрытие антенн должно было быть оранжевым, но в конечном итоге радар, к сожалению, приобрёл вид странного красно-белого мухомора. Но, я надеюсь, радар хорошо выполняет свои функции. А ВЕДЬ ТЕМ, ЧТО ВЫ ОБОСНОВАЛИСЬ ТУТ, ВЫ ОТЧАСТИ ОБЯЗАНЫ ВОЗДУШНОМУ ТРАНСПОРТУ… Начало этому положили ещё мои родители. Они были врачи. В 1948 году после двухлетней стажировки в США они возвращались домой. Летели через Прагу и остались здесь в статусе политэмигрантов, потому что узнали о политических ▶


ROZHOVOR INTERVIEW ИНТЕРВЬЮ

Мое детство прошло в Опатии, у моря, над нами возвышался горный массив Учка высотой со Снежку, а в свою гимназию в городе Риека я добирался через залив Кварнер на кораблике. Поэтому мне очень жаль пражских детей, детство которых проходит среди панельных домов.

чистках президента Тито. А мы с моими тремя сёстрами смогли уехать вслед за родителями только спустя восемь лет. Это было 24 октября 1956 года, в Венгрии тогда как раз вспыхнуло восстание. А наш рейс Белград-Прага был с промежуточной посадкой в Будапеште. К счастью, за пару минут до посадки пилоты узнали, что будапештский аэропорт занят военными, и самолёт полетел прямо в Прагу. ГОВОРЯТ, ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ОЧЕНЬ ВОИНСТВЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ. ПОЧЕМУ? Автотранспорт способен превратить самый красивый город в вонючий и абсолютно несовместимый с жизнью труп. Такое ощущение я испытал в Шанхае. Поэтому я однозначно предпочитаю экологически безвредный общественный транспорт, который в Праге работает безупречно. И я против портящего экологию, дорогостоящего и малоэффективного личного автотранспорта, который, к тому же, влечёт за собой появление эгоистичного и неспортивного поколения, страдающего от аллергий и ожирения. ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМСЯ К АРХИТЕКТУРЕ. КАКИЕ ПРАЖСКИЕ ЗДАНИЯ ВЫ РАДЫ БЫЛИ БЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ СРАВНЯТЬ С ЗЕМЛЁЙ? 26

Я никогда ничего не сносил, я предпочитаю достраивать и перестраивать. Я не люблю высотные здания, меня раздражают небоскрёбы Панкраца, нарушающие характерный для нашего города принцип наслоения. Прага прекрасна именно тем, что разные стили нескольких столетий оставили здесь этакий осадок на фоне изумительного рельефа и реки. НА ВАШЕМ СЧЕТУ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАКИХ, КАК ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ, ХОСПИСЫ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССОРА ЙЕДЛИЧКИ. ВЫ ТАКЖЕ ПРЕДПРИНИМАЛИ ПОПЫТКУ ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК СПАЛЬНОГО РАЙОНА. НАСКОЛЬКО ЭТО БЫЛО УСПЕШНО? Я считаю Прагу самым красивым городом мира, но в панельных домах Праги живёт 40 процентов населения. Поэтому я поставил себе гораздо более сложную задачу, чем строительство Танцующего дома: изменить спальный район. Мое детство прошло в Опатии, у моря, над нами возвышался горный массив Учка высотой со Снежку, а в свою гимназию в городе Риека я добирался через залив Кварнер на кораблике. Поэтому мне очень жаль пражских детей, детство которых проходит среди панельных домов. Когда после Танцующего дома я стал известен, ко мне обратились три частных инвестора, для которых я спроектировал жилой комплекс «Звезда» в районе Петржины. ▴


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ Text Robert Neumann Foto Profimedia, Shutterstock

28


Řeku Douro překlenuje mezi městy Porto a Vila Nova de Gaia nádherný kovový most Dom Luiz I. The cities of Porto and Vila Nova de Gaia are connected by a gorgeous metal bridge Dom Luiz I, spanning over the Douro river Через реку Дору перекинулся восхитительный металлический мост дона Луиша, соединив города Порту и Вила-Нова-ди-Гая

Porto Порту CZ

Porto – město vína, historie i fotbalu Druhé největší město Portugalska bylo vždycky centrem obchodu. Nejdůležitějším obchodním artiklem bylo odpradávna víno, které je již od 17. století prodáváno pod názvem portské a jež Porto celosvětově proslavilo. Skvělé víno však zdaleka není to jediné, kvůli čemu se vyplatí sem zavítat. EN

Porto – city of wine, history and football The second largest city in Portugal has always been the centre of commerce. Since ancient times, its most important article of trade has been wine, from the 17th century onwards sold under the “port” label. It has brought Porto worldwide fame. However, great wine is not the only thing that makes a visit to the city worthwhile. RU

Порту — город истории, футбола и вина

Второй по величине город Португалии всегда был центром торговли. И самым главным товаром с незапамятных времён здесь было вино, продававшееся с XVII века под названием «портвейн» и прославившее Порту на весь мир. Однако замечательное вино — далеко не единственная причина, по которой сюда стоит приехать. 29


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

CZ

M

alebný ráz města je tvořen hlavně řekou Douro, na jejímž strmém severním břehu se Porto rozprostírá a přes kterou se klenou okouzlující mosty do sousedního města Vila Nova de Gaia. Hned u řeky se nachází fascinující historické jádro Porta – Ribeira, které bylo v roce 1996 zapsáno na seznam světových památek UNESCO a jehož starobylé a křivolaké uličky mají úžasnou atmosféru.

Čtyři sta kilo ryzího zlata

S Českými aeroliniemi do Porta – v pondělí a v pátek v 19.40 hod., zpátky v úterý a v sobotu v 7.45 hod.

Procházku centrem začněte třeba na náměstí Praça da Ribeira s úchvatným výhledem na řeku. Zde v některé z mnoha kaváren naberte síly k výstupu spletí středověkých uliček a schodišť až k jedné z dominant města – ke katedrále Sé. Ta byla založena už ve 12. století a v průběhu věků prošla mnoha úpravami, největšími pak hlavně v době baroka v 18. století. Než vejdete dovnitř, nezapomeňte se ale pokochat výhledem na červené střechy starého Porta, který stojí opravdu za to. Přestože Sé je největším kostelem, nejpůsobivějším je určitě Sao Francisco. Kdybyste měli čas navštívit ve městě pouze jeden kostel, jděte právě sem. Vnějším vzhledem se sice nijak nevymyká představě běžného svatostánku, ale když vejdete dovnitř, zatají se vám dech. Svým interiérem patří kostel mezi nejvýstavnější v Evropě. Úžasně zdobný, vyřezaný do dřeva a hlavně celý pozlacený. Říká se, že ryzího zlata je tu na čtyři sta kilo. Sao Francisco již neslouží ke svému původnímu účelu, ale často se tu konají koncerty vážné hudby. Zajděte se také podívat do Palácio da Bolsa, neoklasicistní budovy někdejší burzy z 19. století. Je tu nádherný Arabský pokoj inspirovaný palácem Alhambra v Granadě, krásné je rovněž centrální nádvoří Patio das Nações. Pokud budete mít ještě síly, vydejte se dál a vyšlápněte si dvě stě čtyřicet schodů na 76 m vysokou věž Torre dos Clerigos. Odměnou vám bude pohled na celé Porto, vždyť tato věž byla při svém dokončení v roce 1763 nejvyšší stavbou celého Portugalska. Po návratu dolů si můžete odpočinout v zahradách Cordoaria, které jsou hned naproti. Tady v budově bývalého vězení najdete Muzeum fotografie, které má ve svých sbírkách nejstarší fotografie Portugalska, mnoho z nich zobrazujících právě Porto.

Město plné umění Porto však není jen historie. Milovníci umění by si neměli nechat ujít Museum Serralves navržené oceňovaným Álvarem Sizou Vieirou. V úžasných okolních zahradách o rozloze osmnáct hektarů, které stojí samy o sobě za návštěvu, se nachází ještě další budova, Casa de Serralves, postavená ve stylu art deco. 30

Zahrady slouží i jako výstavní prostory, naleznete zde mnoho soch včetně hojně fotografované obrovské lopaty od Claese Oldenburga a Coosjeho van Bruggena. Další výraznou moderní stavbou je třináctipatrová bílá betonová Casa da Musica od proslulého architekta Rema Koolhaase, jejíž komentovanou prohlídku lze jen doporučit. V sále s hledištěm s 1300 sedadly a dokonalou akustikou hrají ty nejprestižnější orchestry celého světa. V prodeji jsou i kombinované vstupenky, které umožňují vychutnat si koncert společně s večeří


Centrem města se můžete projet i touto krásnou historickou tramvají You can ride through the city centre on this beautiful historic tram По центру города вы можете проехать и на таком красивом старинном трамвае

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ CO SI PŘIVÉZT? Samozřejmě nezapomeňte na lahev portského, vaše blízké možná potěší také výrobky z korku, klasickým suvenýrem je pak kohout, Galo de Barcelos.

v restauraci nacházející se v posledním patře tohoto fenomenálního domu hudby.

Za poznáním hromadnou dopravou Přestože většinu památek a zajímavostí lze obsáhnout pěšky, Porto vás nutí chodit neustále nahoru a dolů, což člověka po nějakém čase zmůže. Proto je dobré využít i prostředky hromadné dopravy, jejíž systém je v Portu dobře propracovaný. K dispozici je šest linek metra, které tvoří základ veřejné dopravy, a autobusy. Město se 31

kdysi pyšnilo prvními tramvajemi na Pyrenejském poloostrově, dnes už tu zůstala jen trať na nábřeží Doura. Starodávnou tramvají se dopravíte třeba k nádraží São Bento. To je známé především svým modrobílým kachlovým obkladem (zvaným azulejos) zobrazujícím výjevy z historie Portugalska. Abyste si ušetřili cestu do kopce z Ribeiry na náměstí Batalha, použijte lanovku s panoramatickým výhledem. Příjemný je také výlet lodí po Douru, při kterém se budete kochat krásnou zelenou přírodou, již údolí nabízí, a stylovými mosty přes Douro.

CO OCHUTNAT? Sendvič francesinha naplněný masem, šunkou a klobásou, na vrchu s rozpečeným sýrem a pivní omáčkou, podávaný s hranolky. Ale pozor, k tomuto jídlu se zásadně pije pivo!


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

KAM SE VYDAT? Do historického města Braga, kde na kopci nad městem stojí kostel Bom Jesus de Monte, ke kterému se dostanete unikátní lanovkou. Je totiž poháněna vodou.

JAK ZAPADNOUT? Když se naučíte pár slov portugalsky a budete držet sklenku portského, bude sice stále vidět, že jste turista, ale na tváři místních určitě vyloudíte přívětivý úsměv.

Za zmínku stojí zejména impozantní železný most Dona Maria Pia navržený Gustavem Eiffelem, autorem slavné věže v Paříži. Lodí se také můžete přeplavit jen na druhý břeh do městečka Vila Nova de Gaia. Dostanete se tam i metrem nebo pěšky přes ikonický most Dom Luís, který byl otevřen v roce 1886. Most je dvoupatrový, v horním patře dnes jezdí metro, dolní část je určena pro auta a chodce. Je odsud skvělá vyhlídka na město a na sklady portského vína.

V Portu rozhodně na portské Dobrým důvodem, proč navštívit město Vila Nova de Gaia, je právě ono proslulé portské víno. Ve zdejších skladech se totiž uchovává a staří velká část produkce pravého portského. Výlet sem si naplánujte odpoledne a určitě absolvujte návštěvu zdejších sklepů

Staré město a řeka Douro při západu slunce The Old Town and the Douro River at sunset Старый город и река Дору во время солнечного заката

32

s degustací. Večeři si pak vychutnejte v jedné z typických restaurací s výhledem na město. Dát si můžete např. místní specialitu tripas à moda do Porto, dršťky vařené se sušenými fazolemi a zeleninou, podávané s rýží. Porťanům se kvůli jejich oblíbenému jídlu dokonce někdy přezdívá tripeiros. Toto označení obyvatel Porta vzniklo v 15. století, kdy bylo Portugalsko námořní velmocí a kvalitnější maso si odváželi mořeplavci. Zbytky, jako např. dršťky, zůstávaly lidem v Portu... Víno se na severu Portugalska pěstuje již přes dva tisíce let. Portské víno se však vyrábí pouze z hroznů vinic v údolí Doura, které byly definovány a označeny jako chráněná oblast již v roce 1756, což z něj činí nejstarší vymezený chráněný vinařský region na světě. Do roku 1986 se veškerý export portského vína uskutečňoval z Vila Nova de Gaia.


Fotbalu se tady daří Když se řekne Porto, víno není jediné, co se člověku vybaví. Město je zrovna tak známé díky výbornému fotbalovému klubu FC Porto, založenému již v roce 1893. Místní fotbalisté dokázali hned dvakrát vyhrát Ligu mistrů, Evropskou ligu a Interkontinentální pohár, jednou pak zvedli nad hlavu Superpohár. Hrály a hrají tady takové hvězdy jako Deco, Ricardo Carvalho nebo Lucho González, ke druhému titulu v Lize mistrů přivedl klub před více než deseti lety slavný trenérský mág José Mourinho. Není tedy divu, že FC Porto má i své muzeum, které bylo otevřeno při příležitosti 120. výročí vzniku klubu. Nádherné, příjemné město, skvělá muzea, dobré jídlo, lahodné pití, sport, zajímavé okolí. Porto toho nabízí tolik, že se vám i dlouhá návštěva bude zdát krátká. ▴

33

EN

T

he picturesque character of Porto is mainly due to the river Douro. The city lies on its steep north bank and a number of charming bridges span the river, connecting the city to the neighbouring town of Vila Nova de Gaia. Right by the river is the fascinating historic centre of Porto, Ribeira, which was added to the UNESCO World Heritage list in 1996. Its ancient winding streets have a fantastic atmosphere.

FOUR HUNDRED KILOGRAMS OF PURE GOLD You might begin your walk through the centre, at Praça da Ribeira square with its breath-taking view of the river. Here, in one of the many local cafés, you can gather you strength for the climb through the tangle of medieval streets and stairways to one of the city’s landmarks, the Sé Cathedral. Founded in the 12th century, it underwent many modifications through the ages, the largest-scale of them mainly in the Baroque period in the 18th century. Before you step inside, do not forget to enjoy the sweeping view over the red roofs of old Porto – it is really something special. Although Sé is the largest of the local churches, Sao Francisco is the most impressive. If you have time to visit just one church in the city, make it this one. Its external appearance in no way surpasses one’s idea of a standard church, but once you walk inside it will take your breath away. The church’s interior ranks among the most exquisite in Europe. It is wonderfully ornate, carved in wood and, most of all, almost fully gilded. It is said that there are over 400 kilograms of pure gold here. Sao Francisco no longer serves its original purpose: instead it is used as a venue for numerous classical music concerts. Also take a look inside the Palácio da Bolsa, the 19th neo-Classical building of the former stock exchange. It has a wonderful Arabian room inspired by the Alhambra palace in Granada, and the central courtyard, Patio das Nações, is beautiful as well. If you still have the strength, go on and climb the 240 stairs of the 76 m high tower, Torre dos Clerigos. You will be rewarded with a view over the whole of Porto – after all, when it was completed in 1763 this tower was the tallest building in all of Portugal. After walking back down, you can relax in the Cordoaria gardens that are directly opposite. Here, in the building of a former prison, you will find the Museum of Photography. Its collection contains some of the oldest photographs of Portugal, with many depicting Porto.

CZECH AIRLINES’ TIPS WHAT TO BRING BACK? Do not forget a bottle of port. Your loved ones should be delighted to receive articles made of cork, and the classic souvenir is the cock, Galo de Barcelos.

WHAT TO TASTE? Francesinha sandwich filled with meat, ham and sausage, topped with melted cheese and beer sauce, served with fries. But beware, it’s obligatory to have a beer with this meal!

With Czech Airlines to Porto – on Mondays and Fridays at 19.40, back on Tuesdays and Saturdays at 7.45.


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

Barevné domky ve čtvrti Ribeira Colourful little houses in the district of Ribeira Разноцветные домики в квартале Рибейра

WHERE TO GO? To the historic city of Braga, where the church of Bom Jesus de Monte stands on a hill above the town. It can be reached by a unique water-powered cable car.

HOW TO FIT IN? Even if you learn a couple of words of Portuguese and are holding a glass of port, it will still be obvious that you are a tourist, but you are likely to elicit a friendly smile from the locals.

A CITY FULL OF ART

EXPLORING BY PUBLIC TRANSPORT

There is more to Porto than just history. Art lovers should not miss the Serralves Museum designed by the acclaimed architect Álvaro Siza Vieira. In the wonderful surrounding gardens covering an area of 18 hectares, which are worth a visit by and of themselves, there is yet another building, Casa de Serralves, built in the style of Art Deco. The gardens also serve as an exhibition space and you will find many sculptures there, including the huge and much-photographed gardening spade by Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen. Another striking modern building is the white, concrete, thirteen-floor Casa da Musica by the renowned architect Rem Koolhaas - the guided tour is highly recommended. The most prestigious orchestras from around the world play in its auditorium with 1,300 seats and perfect acoustics. You can also buy combined tickets that allow you to enjoy a concert and a dinner in the restaurant on the top floor of this phenomenal centre of music.

Although most of the sights and attractions can be reached on foot, Porto requires its visitors to constantly trudge up and down, and that can get a bit tiring. That makes it a good idea to use public transport, as Porto has a well-developed transport system. There are six subway lines at your disposal, which form the basis of the public transport network, and many buses. The town once boasted the first trams in the Iberian Peninsula, but only the track on the Doura waterfront remains now. The ancient tram will take you, for example, to the São Bento railway station, famous for its blue and white tiling (the tiles are called azulejos), depicting scenes from the history of Portugal. To save yourself the walk up the hill from Ribeira to the Batalha square, use the funicular railway that will give you have a panoramic view. A boat trip along the Douro is pleasant as well, and will allow you to enjoy the beautiful green countryside the valley offers, as well as the stylish bridges over the river. One is particularly worth mentioning –

34


SAY GOODBYE TO HOTELS AND COME TO US! Furnished and serviced apartments in Prague » » » » » » »

location in the centre of Prague fully equipped kitchen with a coffee maker washing machine and dryer in each apartment free wi-fi in each apartment underground parking shopping center restaurant

www.albertov.eu

35


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

36


the impressive Dona Maria Pia iron bridge designed by Gustave Eiffel, who built the famous tower in Paris. You can take a ferry to cross the river to the other bank and the town of Vila Nova de Gaia. Another way to get there is by metro or even by walking across the iconic Dom Luís bridge, which opened in 1886. The bridge has two decks, with the top one used by the metro, the lower one by cars and pedestrians. It offers a great view of the town and port wine warehouses.

DON’T MISS THE PORT IN PORTO A good reason to visit the town of Vila Nova de Gaia is its famous Port wine, since the local warehouses in fact keep and age a large part of the real Port wine production. Plan your trip here so you come in the afternoon and definitely visit one of the local wine cellars, with wine tasting. Then, in the evening, enjoy a dinner in one of the many typical restaurants overlooking the city. You can for example have one of the local specialties, tripas á modo do Porto, tripe cooked with dried beans and vegetables and served with rice. Thanks to their favourite food, the Porto inhabitants are sometimes even called tripeiros. This designation for residents Porta originates in the 15th century, when Portugal was a naval power, but most of the quality meat you was taken away by sailors. The rest, like tripe, remained for the people in Porto... Wine is grown in the north of Portugal for over two thousand years. Port wine is however produced only from the grapes from the vineyards of the Douro Valley, which was defined and designated as a protected area already in 1756, making it world’s oldest designated protected wine region. Until 1986, all exported Port wine came from Vila Nova de Gaia.

FOOTBALL DOES WELL IN PORTO Wine is not the only thing that comes to mind when you hear the word Porto. The city is just as known for its great football club, FC Porto, which was established back in 1893. The local footballers have twice won the Champions League, European League and the Intercontinental Cup, and once they were able to raise the Super Cup over their heads. Stars such as Deco, Ricardo Carvalho or Lucho González played or play here, and the second Champions League title they secured under the leadership of the magician of a coach, José Mourinho. So it is no wonder that FC Porto has its own museum, which was opened on the occasion of the 120th anniversary of the founding of the club. A beautiful, pleasant town, great museums, good food, delicious drinks, sport and interesting surroundings: Porto has so much to offer that even a long visit will seem short. ▴ 37

RU

Ж

ивописное своеобразие городу придаёт, главным образом, река Дору, на северном обрывистом берегу которой расположился Порту. Через неё перебошенны прелестные мосты в соседний город Вила-Нова-ди-Гая. Возле самой реки находится очаровательное историческое ядро Порту — квартал Рибейра, который в 1996 году был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его старинные извилистые улочки обладают потрясающей атмосферой.

ЧЕТЫРЕСТА КИЛОГРАММОВ САМОРОДНОГО ЗОЛОТА Свою прогулку по центру города вы можете начать с площади Праса-да-Рибейра (Praça da Ribeira), откуда открывается умопомрачительный вид на реку. В одном из многочисленных здешних кафе вы сможете подкрепиться перед тем, как по хитросплетению средневековых улиц и лестниц подниметесь к одной из доминант города — кафедральному собору Се. Он был основан ещё в XII веке, и в течение своей долгой жизни неоднократно перестраивался. Особо много изменений было произведено в XVIII веке, в эпоху барокко. Прежде чем вы войдёте в этот собор, полюбуйтесь красными крышами старого Порту. Вам непременно захочется их сфотографировать. Се — самая большая церковь. Но самая эффектная — это, конечно же, церковь Святого Франциска. Если у вас не очень много времени, и вы планировали посетить только один городской костёл, сходите именно сюда. Внешне он вас не удивит, но когда вы войдёте внутрь, у вас перехватит дыхание.

Portugalský sendvič francesinha The Portuguese sandwich called Francesinha Португальский сэндвич «франсезинья»

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES ЧТО ПОПРОБОВАТЬ? Сэндвич «франсезинья», начинённый мясом, ветчиной и колбасой, с расплавленным сыром сверху и пивным соусом вокруг. Подаётся это великолепие с картофелем-фри. И, да, запивается пивом и только пивом!


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

ЧТО ПРИВЕЗТИ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА? Само собой, не забудьте о бутылке портвейна. Возможно, ваших близких порадуют предметы, сделанные из пробкового дуба. А классический сувенир — это петушок из Барселуша, Galo de Barcelos.

По убранству это одна из самых красивых церквей в Европе. Внутри всё покрыто панелями из резного позолоченного дерева. Говорят, что здесь 400 кг самородного золота! Эта церковь уже не служит своему первоначальному предназначению, в ней часто проводятся концерты классической музыки.

которого — знаменитый Алвару Сиза Виейра. В прекрасном прилегающем к музею саду площадью в 18 гектаров, который сам по себе достоин специального посещения, находится ещё одно интересное здание — Дом Серралвиш (Casa de Serralves), построенный в стиле арт-деко. Сад, помимо проче-

Мы рекомендуем вам зайти и в Биржевой дворец (Palácio da Bolsa), неоклассицистское здание биржи, построенное в XIX веке. Здесь вы увидите великолепный Арабский зал, напоминающий дворец Альгамбра в Гранаде. Красив и центральный внутренний двор — «Патио наций» (Patio das Nações). Если у вас останутся силы, поднимитесь, преодолев 240 ступеней, на 76-метровую башню, колокольню церкви Клеригуш (Torre dos Clerigos). Наградой вам будет вид на весь Порту. Надо сказать, что на момент завершения постройки в 1763 году эта башня была самым высоким зданием во всей Португалии. Спустившись вниз, вы сможете отдохнуть в садах Cordoaria, которые находятся напротив. Здесь в здании бывшей тюрьмы вы найдёте Музей фотографии, в коллекции которого — самые старые фотографии Португалии, на многих из них запечатлён Порту.

го, является также выставочной площадкой. Здесь вы найдёте множество скульптур, в том числе — часто фотографируемый гигантский садовый совок Класа Олденбурга и Косье ван Брюгген. Ещё одна примечательная современная постройка — тринадцатиэтажный Дом музыки (Casa da Musica) из белого бетона, работа прославленного архитектора Рема Колхаса. Рекомендуем вам осмотреть его, присоединившись к экскурсии с гидом. В зале с 1300 креслами и безупречной акустикой играют самые лучшие оркестры со всего мира. Сюда можно купить и т.н. «комбинированные» билеты, которые позволят вам насладиться не только концертом, но и ужином в ресторане, находящемся на последнем этаже феноменального Дома музыки.

Музей Серралвиш (Museum Serralves), архитектор

поздно может оказаться утомительным. Поэтому

Sběr vína v Peso da Regua u řeky Douro Harvesting grapes in Peso da Regua by the river Douro Сбор винограда в Пезу-даРегуа возле реки Дору

Czech Airlines летают в Порту по понедельникам и пятницам — в 19.40, ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ — НА ОБЩЕобратно — СТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Несмотря на то, что большинство достопримечапо вторникам ГОРОД, ГДЕ МНОГО ИСКУССТВА тельностей можно осмотреть, гуляя пешком, будьи субботам Порту — это не только прошлое. Любителям ис- те готовы к тому, что в Порту вам придётся постокусства непременно стоит обратить внимание на янно то идти в гору, то спускаться, а это рано или в 7.45. 38


Воплощаем ваши проекты в реальность КРЕДИТ и без наличия

ПМЖ

КРЕДИТ НА НЕДВИЖИМОСТЬ Предлагаем кредит на недвижимость гражданам Чехии, иностранцам с постоянным и без постоянного местожительства на территории Чехии на выгодных условиях и с возможностью погашения кредита в любое время через год без санкций. Воплотите свои мечты в реальность!

Подробности на нашем сайте www.erbank.cz 39 Европейско-Российский Банк, АО | Moskevská 10, 360 01, Karlovy Vary | тел.: +420 353 350 110 | Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 тел.: +420 236 073 757 | info@erbank.cz | www.erbank.cz


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ? Брагу, город с богатой историей, где на холме возвышается церковь Бом-Жезуш-ду-Монте, добраться до которой вы сможете на уникальном фуникулёре, приводимом в движение водой.

КАК СТАТЬ СВОИМ СРЕДИ ЧУЖИХ? Если вы выучите несколько слов по-португальски и будете держать в руке бокал портвейна, конечно, по-прежнему будет ясно, что вы турист. Но на лицах местных жителей непременно появится приветливая улыбка.

очень кстати придутся услуги общественного транспорта, система которого в Порту очень хорошо продумана. Базу общественного транспорта составляют шесть веток метро и автобусы. Когда-то Порту гордился первым трамваем на Пиренейском полуострове, сегодня же здесь остался всего один маршрут, по набережной Дору. На старинном трамвае вы доедете, например, до Центрального вокзала СанБенту (São Bento). Он знаменит, прежде всего, своими бело-синими изразцами (которые называются азулейжос), изображающими разные сцены из истории Португалии. Чтобы облегчить себе дорогу в гору из Рибейры до площади Баталья, воспользуйтесь обзорным фуникулёром. Очень приятна также прогулка по реке Дору на теплоходе, во время которой вы сможете полюбоваться зеленью, прекрасной природой, окружающей эту реку, и стильными мостами, переброшенными через Дору. Отдельно стоит отметить, прежде всего, величественный железный мост Марии Пии, сооружённый по проекту Гюстава Эйфеля, автора знаменитой башни в Париже. На теплоходе вы доплывёте до другого берега, до городка Вила-Нова-ди-Гая. Добраться туда можно и на метро или пешком по своеобразному символу города Порту — мосту дона Луиша, который был открыт в 1886 году. Это двухэтажный мост, нижний уровень которого предназначен для автомобильного транспорта, а по верхнему ездят электрички метро и прогуливаются пешеходы. Отсюда открывается замечательный вид на город и на склады портвейна.

В ПОРТУ ПЬЮТ ПОРТВЕЙН

Kostel a klášter Igreja dos Grilos jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO The Igreja dos Grilos church and convent is listed as a UNESCO World Heritage Site Церковь и монастырь Igreja dos Grilos внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Хороший повод для посещения города Вила-Новади-Гая — как раз этот знаменитый портвейн. Дело в том, что на здешних складах хранится и зреет большая часть продукции настоящего портвейна. Поездку сюда лучше запланировать на послеобеденное время, непременно включив в нее посещение здешних подвалов, с дегустацией. Ну а ужин пусть будет в одном из типичных ресторанов с видом на город. Заказать себе вы можете, например, местное фирменное блюдо «трипаш а модо ду Порту»: требуху, варёную с сухой фасолью и овощами, подающуюся с рисом. Жителей Порту из-за их любимого блюда даже иногда называют в шутку «трипайрош», по-русски это было бы что-то вроде «требушатники». Такое название прицепилось к жителям Порту ещё в XV веке, когда Португалия была великой морской державой, и самое лучшее мясо забирали с собой в свои путешествия мореплаватели. Ну а остатки, типа требухи, доставались людям, живущим в Порту… 40


41


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

Skladování vína v Bodegas Calem Wine storage at Bodegas Calem Так в Bodegas Calem хранится вино

На севере Португалии виноград выращивают уже более двух тысяч лет. Что касается портвейна, то его производят исключительно из ягод, созревших в виноградниках долины реки Дору, которая получила статус охраняемой области ещё в 1756 году. Так что это — самый старый охраняемый винодельческий регион в мире. До 1986 года весь экспорт портвейна был из Вила-Нова-ди-Гая.

ПРОЦВЕТАЮЩИЙ ФУТБОЛ Когда мы слышим слово «Порту», портвейн — не единственное, что приходит на ум в первую очередь. Город прославился и за счёт великолепного одноимённого футбольного клуба, основанного ещё в 1893 году. Футболисты «Порту» два раза 42

подряд выигрывали Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Межконтинентальный кубок, а однажды им довелось поднять над головой и Суперкубок УЕФА. В клубе играли и играют сейчас такие звёзды, как Деку, Рикарду Карвалью и «Лучо» Гонсалес. К победе в Лиге Чемпионов более десяти лет назад клуб привёл знаменитый тренер-чародей Жозе Моуринью. Неудивительно, что у футбольного клуба есть собственный музей, который открылся на праздновании в честь 120-летия клуба. Восхитительный, приятный город, прекрасные музеи, вкусная еда, знатные напитки, спорт, окрестности, скрывающие много интересного — Порту готов предложить вам столько, что и длительный визит сюда вам покажется чересчур коротким. ▴


POZDĚ... POUKÁZKU NA SÁZENÍ ZDARMA UŽ NĚKDO SBALIL. I přesto hrajte a vyhrajte na: www.bet-at-home.com

É V S E S Ž R D VÁŠNĚ! Vsaďte si ny 43

ní na f

at-hom t e b . w w w otbal:

e.com

SPORT - KASINO - HRY - POKER


TÉMA TOPIC ТЕМА Text Lucie Kettnerová Foto Michael Kratochvíl, Shutterstock

Venku chutná nejlépe CZ

Zahradní restaurace a kavárny mají na jaře zvláštní kouzlo. Nesmělé sluneční paprsky vás šimrají po tváři, všude to voní a vy si užíváte toho, že se dá konečně sedět venku. Přinášíme proto několik tipů na příjemné podniky, jejichž zahrádky byste při svých výletech neměli minout. EN

Everything tastes better outdoors Garden restaurants and cafés have a particular charm in spring. The first bashful sunrays caress your cheeks, everything smells beautiful and you enjoy being able to sit outside again at last. Here we bring you a list of nice cafés and restaurants with outdoor seating that are certainly worth visiting during your trip. RU

На свежем воздухе всё гораздо вкуснее

Рестораны и кафе со столиками на улице в весеннюю пору особенно прекрасны. Повсюду плывут ароматы, нежные солнечные лучи гладят вас по лицу, и вы радуетесь, что наконец-то пришло то время, когда можно долго находиться на свежем воздухе. Так что наши рекомендации относительно того, где можно хорошо посидеть, придутся весьма кстати. 44


45


TÉMA TOPIC ТЕМА

STARÁ HOSPODA Doubice 172, Varnsdorf 1 www.starahospoda.cz

CAFÉ FARA Klentnice 166 www.cafefara.cz

PAPA’S LIVING Latrán 13, Český Krumlov www.papas.cz

CAFÉ MAHLER Horní náměstí 11, Olomouc www.cafemahler.eu

CAFÉ-CAFÉ Fortna 52, Jičín www.cafecafejicin.cz

RETRO RIVERSIDE Březová 157, Karlovy Vary www.retroriverside.cz

U NOUZŮ Hradiště na Písku 22, Pardubice www.unouzu.cz

CZ

Víc soch nikde jinde nenajdete STARÁ HOSPODA Penzion s restaurací Stará hospoda najdete na rozhraní tří chráněných oblastí, a to Lužických hor, Labských pískovců a Národního parku České Švýcarsko. Přímo v areálu můžete platit dvojí měnou – českými korunami nebo doubáky (aktuální kurz je 100 DBK = 90 CZK). Stará hospoda totiž stojí na území samozvaného Doubického království. Při posezení na terase se můžete kochat pohledem na unikátní sbírku dřevěných soch, jež nejčastěji zpodobňují zvířata a pohádkové postavy. Stojí jich tu tolik, že byly v roce 2012 zapsány do České knihy rekordů. Tehdy jich komisaři napočítali 316, ale od té doby přibývají další a další. Skvěle se tu zabaví děti, pro které jsou ještě navíc nachystány velké dřevěné skluzavky a prolézačky.

Kavárna ověnčená prestižní cenou za architekturu CAFÉ FARA Stylová nekuřácká kavárna v Klentnici vás přivítá na trase cyklostezky pod Pálavskými vrchy a nabídne vám lahodnou kávu, zážitkový salonek Coffee spirit, farní knihovnu, vinný sklep, prostornou terasu i dětské hřiště. Za citlivou rekonstrukci získali tvůrci cenu Grand Prix architektů – porota ocenila zejména komplexnost projektu harmonicky kombinujícího renovaci historické stavby s moderní dostavbou. Odborníci na kávu pak Café Fara zařadili v Hospodářských novinách mezi top 10 nejlepších českých kaváren. Svou kávu si vychutnáte v interiéru pod klenutými stropy nebo venku ve stínu košatého stromu, který zůstal zachován v prostoru mezi starou a novou budovou. Přímo na Faře si můžete také zakoupit rozličné suvenýry, ovocné a zeleninové šťávy, gurmánské speciality či dobroty z meruněk.

S výhledem na Vltavu PAPA’S LIVING Pokud se chystáte do Českého Krumlova, zaskočte si na oběd či večeři do tamější vyhlášené restaurace Papa’s Living. Její terasa je umístěna přímo nad Vltavou a poskytne vám romantický výhled na starobylé části města. Vychutnat si tu můžete jak lehká jihoevropská jídla a jihoamerické speciality, tak českou klasiku, jako jsou pečená žebírka apod. Restauraci do svého přehledu zařadil i Mauerův výběr Grand restaurant, za nabídku vín získala restaurace ocenění Certificate of Excellence. 46

Posezení v centru dění CAFÉ MAHLER Café Mahler funguje už od roku 1993 a najdete ho přímo v historickém centru města Olomouc. Nekuřácká kavárna má uvnitř 96 míst a v salonku najdete i malý dětský koutek, za teplého počasí je venku v provozu zahrádka, která má kapacitu 80 míst. Kávy vám tu nabídnou hned šestnáct druhů, k tomu si můžete dopřát teplé moučníky i zmrzlinové poháry nebo zákusky, a to nově i bezlepkové. K posezení vám tady dokonce zahrají na klavír, což dnes není už moc obvyklé a do kavárny pojmenované po jednom z největších hudebních skladatelů všech dob se to výborně hodí.

Veřejnost zvolila Café-Café CAFÉ-CAFÉ Když loni v Jičíně vyhlašovali soutěž o nejlepší venkovní posezení, vybojovalo Café-Café bronzovou pozici v hodnocení odborné komise a zlatou u veřejnosti. Posezení je umístěno v klidném dvoře, a pokud sem zavítáte na jaře, bude vám dělat společnost krásně rozkvetlá třešeň. Vychutnat si můžete některý z netradičních zákusků či belgické vafle domácí výroby a k tomu espreso House Blend, které tvoří směs arabiky Brazilie Santos a robusty Indie Sherry. Chuť má po čokoládě s ovocnými tóny.

Nahlédněte kuchařům pod pokličky RETRO RIVERSIDE Restaurace La Terrazza hotelu Retro Riverside nabízí čerstvé ryby a speciality i pro ty nejnáročnější zákazníky. Vedle atmosféry gurmánské restaurace v retrostylu si můžete dobré jídlo vychutnat také na panoramatické terase s výhledem na vodní hladinu přehrady Březová. Vyzkoušet můžete například degustační tří- nebo pětichodové menu. Je jen na vás, které delikatesy si z kuchyně šéfkuchaře Jana Lövingera vyberete. Pokud chcete vidět kuchaři přímo pod pokličky, využijte nabídku Show Kitchen, kde je možné pozorovat, jak se vaše jídlo připravuje.

Splní, co si budete přát U NOUZŮ Restaurace a penzion U Nouzů potěší milovníky vína i dobrého jídla. Místní sklípek čítá přibližně 280 druhů domácích i zahraničních archivních vín, která si v létě můžete vychutnat před sklípkem ve vinné zahrádce. Srdcem restaurace se pak stává zahradní gril, kde vám kuchař na dřevěném uhlí připraví voňavé pochoutky, např. hovězí, vepřové a kuřecí steaky, grilovaná křidélka a stehýnka či pečená kolena. Méně obvyklá jídla si pak lze objednat předem. Schválně, co máte nejraději? Chobotnici, tuňáka, selátko, nebo snad zvěřinu? To všechno vám tu rádi připraví.


Pozor na vodníky ALTÁNY KAMPA Kampa je krásné místo na procházky, i když se rozprostírá přímo v centru Prahy. Odpočinout si můžete na lavičkách s výhledem na Vltavu, na moderním dětském hřišti nebo v Altánech Kampa, kam se dostanete po můstku vedoucím přes Čertovku. Zdejší restaurace nabízí posezení hned na třech terasách, odkud je krásný výhled na Kampu. Na té nejníže položené budete sedět jen kousek nad hladinou Čertovky, tak pozor na vodníka Karbourka, který tu prý podle staré pražské legendy žije. Za příznivého počasí si na zahrádce před restaurací můžete dát dobroty přímo z roztopeného grilu.

Na kole nebo lodí LABSKÁ MARÍNA Kdo někdy vyrazil po oblíbené Labské cyklostezce č. 24 na kole nebo na in-line bruslích, nemohl Labskou marínu minout. Stojí necelé tři kilometry od poděbradského zámku směrem na Libici nad Cidlinou a hosté si tady mohou nejen zaparkovat kola, ale klid47

ně i ukotvit loď. Součástí areálu je také antukový tenisový kurt, venkovní gril a udírna, nekuřácká zimní zahrada s krbem, dětské hřiště, posezení na molu přímo u Labe či na zahrádce restaurace. Pokud máte rádi ryby, vyloví vám je přímo ze sádek! Sami si vyberete, kterou vám kuchař připraví. V nabídce bývá třeba tolstolobik, kapr, lín, pstruh, sumec, amur, jeseter, štika nebo losos.

Piknik pod širým nebem DAVIDŮV MLÝN Areál Davidův mlýn se rozprostírá v malebném údolí řeky Moravice vzdáleném 25 km od slezské metropole Opavy. Restaurace Vážka je umístěna v přízemí bývalého mlýna a za příznivého počasí je hostům k dispozici také posezení na přilehlé terase s výhledem na okolní louky a rybníky. Jestli se toužíte vypravit na výlet do krásné okolní přírody a přitom si vychutnat netradiční stolování pod širým nebem, objednejte si piknikový koš plný dobrot, který je komfortně vybaven porcelánovým nádobím, příbory a skleničkami. ▴

Café Fara, Klentnice Café Fara, Klentnice Кафе «Fara», Клентнице

ALTÁNY KAMPA Nosticova 2a, Praha 1 www.altanykampa.cz

LABSKÁ MARÍNA U Nové vodárny 1457, Poděbrady www.labska-marina.cz

DAVIDŮV MLÝN Staré Těchanovice 46 www.daviduvmlyn.cz


TÉMA TOPIC ТЕМА

STARÁ HOSPODA Doubice 172, Varnsdorf 1 www.starahospoda.cz

CAFÉ FARA Klentnice 166 www.cafefara.cz

PAPA’S LIVING Latrán 13, Český Krumlov www.papas.cz

CAFÉ MAHLER Horní náměstí 11, Olomouc www.cafemahler.eu

EN

MORE STATUES THAN YOU CAN COUNT STARÁ HOSPODA The Stará hospoda B&B and restaurant is located on the border of three natural parks: the Lusatian Mountains, the Elbe Sandstone Mountains and the Czech Switzerland. In addition to Czech crowns, you can pay here with “doubák” currency (current exchange rate 100 DBK=90 CZK), as Stará hospoda belongs to the self-proclaimed Kingdom of Doubice. From the terrace you can enjoy the sight of a unique collection of wooden statues, which mostly depict animals and fairy tale characters. There are so many of them that in 2012 they were immortalised in the Czech Book of Records. At the time the commission counted 316, but the number has grown since. Kids can have let off steam on large wooden slides and climbing frames.

A CAFÉ AWARDED WITH A PRESTIGIOUS ARCHITECTURE PRIZE CAFÉ FARA A stylish non-smoking café in Klentnice welcomes visitors on the cycle trail below the Pálava Hills and offers delightful coffee, the Coffee Spirit experience lounge, a library, a wine cellar, a spacious terrace and a children’s playground. The sensitive renovation won its authors a Grand Prix for architecture. The jury was particularly impressed by the multifaceted nature of the project, which harmoniously

48

combines a historic building with a new extension. In addition, Café Fara was listed by coffee gourmets among the top ten cafés in the Czech Republic. You can enjoy your coffee sitting inside under the vaulted ceilings or outside in the shade of a bushy tree that stands between the old and the new building. In the parish house you can also purchase various souvenirs, fruit and vegetable juices, gourmet products or apricot specialities.

A VIEW OF THE RIVER VLTAVA PAPA’S LIVING If you travel to Český Krumlov, stop for lunch or dinner at the famous local restaurant called Papa’s Living. With a terrace overlooking the river Vltava, this restaurant offers a romantic view of the old town. Come and enjoy light south European meals, Latin American specialities or classical Czech dishes, such as baked ribs. The restaurant features on Maurer’s Grand Restaurants list and won a Certificate of Excellence for its selection of wines.

IN THE CENTRE OF THE ACTION CAFÉ MAHLER Café Mahler opened in the very heart of the historic centre of Olomouc in 1993. The non-smoking café offers 96 seats; the lounge has a small kids’ corner. If the weather is nice, the café opens an outdoor seating area with a further 80 seats. Come and choose from the 16 varieties of coffee and don’t forget their the hot desserts, ice cream or cakes, now also gluten-free. As a surprising, and nowadays rather uncommon, touch, the café offers live piano performances,


WATCH OUT FOR WATER SPRITES! a perfect match for the café named after one of the greatest composers of all time.

CAFÉ-CAFÉ: THE PUBLIC’S CHOICE CAFÉ-CAFÉ As competition for the best outdoor dining venue, Café-Café won a bronze medal from the jury of experts and gold from the public. The outdoor seating is located in a tranquil inner courtyard and if you come in spring you will have a beautiful cherry tree in blossom. Try one of the unconventional desserts or homemade Belgian waffles with house blend espresso, which combines Brazil Santos Arabica and India Cherry Robusta. It has notes of chocolate and shades of fruit.

A PEEK INTO THE COOK’S POTS RETRO RIVERSIDE The Retro Riverside hotel’s restaurant La Terrazza offers fresh fish and specialities that will satisfy even the most demanding guests. Come and enjoy the tasty food in the retro restaurant or on the panoramic terrace overlooking Březová Lake. You can try the three-course or five-course degustation menus. Or choose from the selection of delicacies prepared by chef Jan Lövinger. If you want to see the chef at work, take the Show Kitchen option, which offers an insight into the preparation of your meal.

MAKES YOUR WISHES COME TRUE U NOUZŮ U Nouzů is a restaurant and B&B that will impress lovers of fine wine and good food. Its cellar contains approximately 280 varieties of local and foreign wines. In summer you can enjoy them on a terrace in front of the wine cellar. Then, the garden grill takes centre stage as the cook lights the charcoal to prepare aromatic delicacies like beef, pork and chicken steaks, grilled chicken wings and legs, or roasted pork leg. Less common meals can be ordered in advance. What would you prefer: squid, tuna, suckling pig or some game, perhaps? The restaurant will be glad to prepare anything you wish.

49

ALTÁNY KAMPA Despite its location in the very centre of Prague, the Kampa park is a great place for relaxing walks. You can sit and take it easy on benches with a view of the river Vltava, by the modern playground or, if you cross the small bridge over the Čertovka channel, in Altány Kampa. This restaurant offers three terraces, all of them with beautiful views of the park. On the lowest of them you will find yourself only a little above the channel, so beware of the old water sprite Kabourek, a mythical old inhabitant of this part of Prague! If the weather is good, you can order barbecued food prepared on the grill in front of the restaurant.

BY BIKE OR BOAT LABSKÁ MARÍNA If you ever rode your bike or inline-skated on the popular Elbe Cycle Trail No. 24, you must have noticed the restaurant Labská Marína. Located less than three kilometres from Poděbrady Castle, in the direction of Libice nad Cidlinou, the restaurant welcomes guests arriving by bike or boat. There is also a tennis court, an outdoor grill with a smokehouse, a non-smoking conservatory with a fireplace, a playground, a patio just outside the restaurant and another outdoor seating area down beside the pier on the river Elbe. Choose your fish from one of the fish tanks and the cook will catch and prepare it for you. Silver carp, carp, tench, trout, catfish, grass carp, sturgeon, pike and salmon are usually on offer.

PICNIC IN THE OPEN AIR DAVIDŮV MLÝN Davidův Mlýn nestles in the picturesque valley of the river Moravice 25 km from Opava. The Vážka restaurant is located on the ground floor of a former mill, and when the weather is good guests can sit on the terrace overlooking the meadows and ponds. If you feel like some al fresco dining in the beautiful countryside surrounding the restaurant, ask for a picnic basket of goodies served on porcelain crockery, with cutlery and glasses also provided. ▴

Altány Kampa, Praha Altány Kampa, Prague «Павильоны Кампы», Прага

CAFÉ-CAFÉ Fortna 52, Jičín www.cafecafejicin.cz

RETRO RIVERSIDE Březová 157, Karlovy Vary www.retroriverside.cz

U NOUZŮ Hradiště na Písku 22, Pardubice www.unouzu.cz

ALTÁNY KAMPA Nosticova 2a, Praha 1 www.altanykampa.cz

LABSKÁ MARÍNA U Nové vodárny 1457, Poděbrady www.labska-marina.cz

DAVIDŮV MLÝN Staré Těchanovice 46 www.daviduvmlyn.cz


TÉMA TOPIC ТЕМА

STARÁ HOSPODA Doubice 172, Varnsdorf 1 www.starahospoda.cz

CAFÉ FARA Klentnice 166 www.cafefara.cz

PAPA’S LIVING Latrán 13, Český Krumlov www.papas.cz

CAFÉ MAHLER Horní náměstí 11, Olomouc www.cafemahler.eu

CAFÉ-CAFÉ Fortna 52, Jičín www.cafecafejicin.cz

RETRO RIVERSIDE Březová 157, Karlovy Vary www.retroriverside.cz

U NOUZŮ Hradiště na Písku 22, Pardubice www.unouzu.cz

RU

РЕКОРДСМЕН ПО СКУЛЬПТУРАМ «STARÁ HOSPODA» Пансионат с рестораном «Stará hospoda» («Старый кабак») вы найдёте на пересечении трёх охраняемых областей: Лужицких гор, Лабских песчаников и Национального парка «Чешская Швейцария». На территории, где он находится, можно платить двумя валютами: чешскими кронами и «доубаками» (актуальный курс: 100 доубаков = 90 крон). Дело в том, что «Старый кабак» расположен на территории самопровозглашённого Доубицкого королевства. Сидя на террасе, вы можете любоваться уникальной коллекцией деревянных скульптур, в основном это герои сказок и животные. Их здесь столько, что в 2012 году они были внесены в Чешскую книгу рекордов. На тот момент комиссары насчитали 316 скульптур, но с той поры появилось уже немало новых, и они продолжают прибывать. Здесь будет весело детям. Помимо скульптур их ждут большие деревянные горки, качели и конструкции, где можно полазать.

КАФЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ ПРЕСТИЖНУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ ПРЕМИЮ КАФЕ «FARA» В Клентнице вас ждёт стильное кафе для некурящих. Оно находится на велотрассе под Палавскими холмами и готово предложить вам зал «Coffee spirit», о котором вы, несомненно, будете вспоминать, «приходскую» библиотеку, винный погребок, просторную террасу, детскую площадку и, конечно, вкусный кофе. Искусно выполненная реконструкция принесла её авторам творческую награду — Гран-при архитекторов. Жюри понравился этот сложный проект, гармонично объединивший исторически ценное здание с современной достройкой. А эксперты в области кофе внесли кафе «Приход» («Fara») в десятку лучших чешских кофеен (список был опубликован в газете «Господаржске новины»). Насладиться кофе вы можете в зале под сводчатыми потолками или на улице, в тени раскидистого дерева, стоящего между старым и новым зданием. Прямо в «Приходе» вы можете купить разнообразные сувениры, фруктовые и овощные соки, лавандовый мёд, маринованный чеснок и лакомства, приготовленные из абрикосов.

С ВИДОМ НА ВЛТАВУ «PAPA’S LIVING» Если вы соберётесь в Чески Крумлов, мы рекомендуем вам пообедать или поужинать в знаменитом 50

ресторане «Papa’s Living». Его терраса — прямо над рекой Влтавой, откуда вам откроется романтичный вид на старый город. Здесь вы можете попробовать как лёгкие блюда Южной Европы, так и то, чем славится Южная Америка, ну и конечно чешскую классику, например, жареные рёбрышки. Ресторан внесён в чешский путеводитель для гурманов «Гранд ресторан — Выбор Маурера», а местная карта вин снискала признание «Certificate of Excellence».

ПОСИДЕТЬ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ КАФЕ «МАЛЕР» Кафе «Малер» открылось ещё в 1993 году, его вы найдёте прямо в историческом центре города Оломоуца. В этом кафе для некурящих — 96 мест, есть и небольшой детский уголок. В тёплое время года на улице тоже ставят столики, за которыми смогут разместиться ещё 80 гостей. Вам предложат 16 сортов кофе, к которому вы можете заказать тёплую выпечку, мороженое в вазочке или кусочек торта, в том числе безглютенового. Порадует вас здесь и игра пианиста — в наши дни это довольно редкое явление. В кафе, названном в честь одного из самых великих композиторов всех времён, это будет очень кстати.

ЧТО ТАМ У ПОВАРА ПОД КРЫШКОЙ? «РЕТРО РИВЕРСАЙД» Ресторан «Ля Террацца» отеля «Ретро Риверсайд» предлагает свежую рыбу и блюда для самых требовательных клиентов. Наслаждаться прекрасной едой вы можете как в атмосфере ресторана для настоящих гурманов в ретро стиле, так и на панорамной террасе с видом на водную гладь водохранилища Бржезова. Здесь вы можете заказать дегустационный сет из трёх или пяти блюд. То, какие деликатесы, приготовленные на кухне шеф-повара Яна Лёвигнера, вы выберете, зависит только от вас. Если вы захотите полюбоваться тем, как всё булькает под крышкой на плите, воспользуйтесь предложением «Show Kitchen» — «Покажите кухню», которое позволяет наблюдать за тем, как готовится ваше блюдо.

ВСЁ, ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ «У НОУЗУ» Ресторан и пансионат «У Ноузу» (U Nouzů) порадует любителей вина и вкусной еды. Его погребок насчитывает примерно 280 сортов отечественных и иностранных архивных вин. Летом вы можете наслаждаться ими в винном дворике рядом с погребком. Ну а сердце ресторана — это, конечно, садовый гриль, на древесных углях которого повар приго-


товит вам лакомства с бесподобным ароматом: свиную рульку, стейки из говядины, свинины или курицы, жареные крылышки и бёдрышки. Блюда посложнее лучше заказывать заранее. Что вы предпочитаете? Осьминога, тунца, молочного поросёнка или, может быть, дичь? Шеф-повар и его команда с удовольствием всё это для вас приготовят.

ОСТОРОЖНО, ВОДЯНОЙ! «ПАВИЛЬОНЫ КАМПЫ» Кампа — замечательное место для прогулок, несмотря на то, что оно находится прямо в центре Праги. Здесь вы можете отдохнуть, сидя на одной из лавочек и глядя на Влтаву, на новёхонькой детской площадке или в ресторане «Павильоны Кампы» (Altány Kampa), куда вы попадёте, пройдя по мостику, перекинувшемуся через речку Чертовку. Ресторан предлагает места сразу на трёх террасах, откуда открывается чудесный вид на Кампу. На террасе, расположенной в самом низу, вы будете сидеть прямо над поверхностью Чертовки, поэтому не зевайте, чтобы не попасть в лапы водяному Карбоурку, который здесь живёт, согласно старинной пражской легенде. В хорошую погоду перед рестораном работает гриль, и вы можете полакомиться жареным мясом прямо на свежем воздухе.

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ИЛИ НА ЛОДКЕ «ЛАБСКА МАРИНА» Тот, кто когда-либо пускался в путь по популярной Лабской велотрассе № 24 на велосипеде или на роликах, не мог проехать мимо «Лабской Марины». Она находится в неполных трёх километрах от подебрадского замка, если ехать в сторону Либице51

над-Цидлиноу, и гости могут здесь не только запарковать велосипеды, но и даже бросить якорь своей лодки. В комплекс входит теннисный корт с грунтовым покрытием, уличный гриль и коптильня, зимний сад с камином, детская площадка, столики у реки Лабе, а также на террасе при ресторане. Если вы любите рыбу, её здесь для вас выловят прямо из садков! И вы сами решите, какую из них повар при готовит вам на обед. Предложение обычно включает в себя толстолобика, карпа, линя, форель, сома, амура, осетра, щуку и лосося.

ALTÁNY KAMPA Nosticova 2a, Praha 1 www.altanykampa.cz

LABSKÁ MARÍNA U Nové vodárny 1457, Poděbrady www.labska-marina.cz

ПИКНИК ПОДОТКРЫТЫМ НЕБОМ

DAVIDŮV MLÝN

«МЕЛЬНИЦА ДАВИДА» Комплекс «Мельница Давида» (Davidův mlýn) расположен в живописной долине реки Моравице, в 25 км от Опавы. Ресторан «Стрекоза» (Vážka) находится на первом этаже бывшей мельницы, а в хорошую погоду гости могут сидеть также и на прилегающей террасе с видом на луга и пруды. Если вы мечтаете совершить вылазку на изумительную здешнюю природу и при этом насладиться застольем где-нибудь на лужайке, здесь вы можете заказать корзинку для пикника, наполненную разными деликатесами, фарфоровой посудой, приборами и бокалами. ▴

Staré Těchanovice 46 www.daviduvmlyn.cz

Labská marína, Poděbrady Labská Marína, Poděbrady «Лабска Марина», Подебрады


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ Text Robert Neumann Foto Profimedia, Shutterstock

Bilbao Бильбао

52

Guggenheimovo muzeum Guggenheim Museum Музей Гуггенхайм


CZ

EN

Chlouba Baskicka Největší město Baskicka leží v podhůří Pyrenejí na řece Nervion u břehu Biskajského zálivu. Tam, kde dříve býval přístav a průmyslové centrum, v posledních dvaceti letech roste centrum služeb a opravdová metropole budoucnosti.

53

Basque pride The largest city of the Basque region lies in the foothills of the Pyrenees on the river Nervion, at the shore of the Bay of Biscay. Where once was just a port and an industrial zone, a centre of services and a true metropolis of the future has been growing for the past twenty years.

RU

Украшение Страны Басков

Самый большой город Страны Басков лежит в предгорье Пиренеев на реке Нервьон, у берегов Бискайского залива. Там, где раньше были лишь пристань и промышленный центр, за последние двадцать лет вырос, можно сказать, настоящий город будущего. ▶


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

CZ

N

a proměně Bilbaa, o kterou se paradoxně přičinila hospodářská krize z konce 20. století, se podílejí ti nejvěhlasnější architekti z celého světa. Na své si tu přijdou jak milovníci historie, moderního umění a architektury, tak ctitelé výborné kuchyně.

Projděte se Sedmi ulicemi Bilbao bylo založeno v roce 1300 a záhy se stalo důležitým námořním a industriálním centrem. Původní středověká část dnes tvoří historické jádro města zvané Siete Calles, Sedm ulic. Při procházce uličkami, které jsou určeny jen pro pěší a plné různých taveren a obchodů, narazíte nejen na pozůstatky středověkých zdí, gotické kostely nebo činžovní domy z první poloviny 20. století, ale například i na první výškovou kancelářskou budovu ve městě. Při svých toulkách byste rozhodně neměli minout neobarokní budovu divadla Arriaga od architekta Joaquína Rucoby, který stojí také za návrhem místní radnice. Za zhlédnutí v Bilbau stojí rovněž knihovna nebo dům banky BBVA. Chcete-li vidět, kde obyvatelé města nakupují tu nejčerstvější produkci místních zemědělců, zajděte do tržnice Ribera. Ta je se svou rozlohou deset tisíc metrů čtverečních největším krytým trhem v Evropě.

Z ruchu ulic do ticha kostelů Pokud si chcete odpočinout od ruchu ulic Staré čtvrti, navštivte některý z kostelů. Hlavním svatostánkem je katedrála patrona Bilbaa sv. Jakuba ze 14. století, jedna ze zastávek poutníků při cestě do Santiaga de Compostela. U místních je však nejoblíbenější bazilika svaté Begoñi, patronky celé provincie Bizkaia, jejímž je Bilbao hlavním městem. Bazilika leží nad městem a dostanete se sem po schodech zvaných Mallona. Pokud se vám nechce do schodů, můžete využít lanovku, do které se nastupuje za kostelem sv. Mikuláše. Z hory Artxanda se vám pak naskytne nádherný výhled na celé Bilbao. Obdivovat z výšky můžete i téměř dvacítku mostů a lávek, které se klenou nad řekou. Mezi ty nejzajímavější patří lávka pro pěší od architekta Santiaga Calatravy zvaná Zubizuri, což v euskaře, jazyce Basků, znamená bílý most.

Od muzeí po koridu Podnebí je v Bilbau mírnější než ve zbytku Pyrenejského poloostrova, v létě se tu ale můžete častěji setkat s deštěm. Není to však žádná tragédie, protože pokud zrovna nesvítí slunce, je to ten pravý čas navštívit alespoň některé z mnoha zajímavých muzeí, která v Bilbau jsou. Máte-li zájem dozvědět se více o svérázném Baskicku, zavítejte do etnografického muzea. 54

V bývalých loděnicích zase sídlí námořní muzeum, Museo Marítimo Ría de Bilbao, kde je k vidění i jeden ze symbolů města – jeřáb Carola, který byl prvním takovým jeřábem vyrobeným ve Španělsku a sloužil při stavbě lodí. Vyloženě španělskou tradicí jsou býčí zápasy, o nichž se dozvíte více v Museo Taurino, které sousedí s arénou Vista Alegre, srdcem a duší býčích zápasů a jedním z býčích zápasišť první kategorie. Současná korida, která pojme necelých 15 tisíc diváků, byla vystavěna v roce 1962 poté, co ta původní z roku 1882 shořela. Stálou býčí arénu má Bilbao již od roku 1845. I když vám korida a krvavý souboj člověka se zvířetem nic neříká, aréna je zajímavá i z architektonického hlediska. Byla postavena v roce 1931 v maurském stylu a jako většina arén připomíná koloseum. Na čtyři patra se vejde 25 000 diváků a pořádají se tu také koncerty.

Ikonická stavba Bilbaa Zájemci o výtvarné umění jistě nevynechají Museo de Bellas Artes. Stejná vstupenka platí i do nejslavnějšího muzea Bilbaa, které se téměř stalo jeho symbolem – spektakulárního Guggenheimova muzea navrženého světoznámým architektem Frankem O. Gehrym a otevřeného v roce 1997. Muzeum se stalo skutečnou ikonou města a pro mnoho návštěvníků i hlavním důvodem cesty do Bilbaa. Je jednou z nejobdivovanějších staveb moderní architektury vůbec, a až je uvidíte, nejspíše si řeknete, že právem. Je nutné ocenit prozíravost baskické vlády, která v roce 1981 Guggenheimově nadaci, jež hledala vhodnou lokalitu pro stavbu další

Pohled na Bilbao a řeku Ibaizabal, která jím protéká View of Bilbao and the river Ibaizabal, which flows through it Вид на Бильбао и протекающую по нему реку Ибаизабал

S Českými aeroliniemi do Bilbaa – ve čtvrtek a v neděli v 19.25 hod., zpátky v pondělí a v pátek v 7.45 hod. ▶DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ CO SI PŘIVÉZT? Rukodělné výrobky – povlečení nebo tradiční baskickou panenku. Originálním dárkem může být i typický baret zvaný txapelas.

CO OCHUTNAT? Mezi speciality patří chipirones – kalmaři vaření ve vlastním inkoustu – či bacalao al pil-pil – pomalu vařené kousky odsolené tresky v hliněné nádobě spolu s extra panenským olivovým olejem a česnekem.

KAM SE VYDAT? K unikátní technické památce, visutému mostu Puente Colgante de Vizcaya, který je zapsaný na seznamu UNESCO.

budovy, nabídla právě toto upadající místo na břehu řeky Nervion, kde se dříve nacházela průmyslová zóna. Vláda se také zavázala uhradit náklady na výstavbu ve výši sto milionů amerických dolarů, dále založit fond pro akvizici uměleckých děl, věnovat jednorázový příspěvek Guggenheimově nadaci a muzeum každoročně dotovat dvanácti miliony dolarů. Později se ukázalo, že to byla ta nejlepší investice. Stavba budovy takové prestižní instituce pod taktovkou fenomenálního architekta odstartovala revitalizaci celé bývalé průmyslové oblasti a vlastně celého města.

Kvalitní architektura i jídlo V nedalekém parku můžete obdivovat další vlajkovou loď nového Bilbaa – konferenční centrum Euskalduna, jehož součástí je i koncertní sál. Areál vyprojektovaný architekty Federikem Sorianem a Dolorem Palaciosem připomíná někdejší námořní historii města a doky, na jejichž místě se tato moderní multifunkční hala rozprostírá. V nejvyšším patře Euskalduna pak naleznete i jednu z nejvyhlášenějších místních restaurací Etxanobe pyšnící se michelinskou hvězdičkou. Dejte si určitě jedno z degustačních menu, stojí za to. Ve městě je také spousta dalších skvělých restaurací a barů, jejichž specialitou jsou pintxos, obdoba španělských tapas. Ty je nejlepší spláchnout sklenkou místního bílého txacolí či cavy, šumivého vína, kterému zde přezdívají voda z Bilbaa. Ochutnat rozhodně musíte také tradiční omeletu s treskou, k níž se většinou podává nesycený jablečný cider. Bilbao je prostě kulinářskou Mekkou, vyplatí se sem zaletět třeba i jen kvůli jídlu.

Cesta do metra vede přes umění I když se v Bilbau lze snadno pohybovat pouze pěšky (cesta kolem řeky ze Starého města k Guggenheimovu muzeu netrvá ani půl hodiny), jízda hromadnou dopravou je skutečným zážitkem. Metro, navržené vynikajícím architektem Normanem Fosterem, je další perlou revitalizace města a jednotné vstupy do stanic ve tvaru skleněných baldachýnů působí jako samostatné umělecké dílo. K pohybu po městě můžete využít již zmíněnou lanovku, autobusy či tramvaj, kterou se dostanete na druhý konec města k fotbalovému stadionu San Mamés.

Fotbalová katedrála Stadionu klubu Athletic San Mamés se zde přezdívá katedrála, fotbal je v Bilbau druhým náboženstvím a místní jím doslova žijí. Fanoušci tohoto sportu si jistě nenechají ujít prohlídku stadionu Los Leones, kterou je možné absolvovat, když se zrovna nehraje. Athletic Club vznikl v roce 1929 a od té doby hraje v La Lize. Je tak jedním ze tří klubů, které z nejvyšší španělské soutěže nikdy nesestoupily. Zvláštností klubu je i to, že za něj hrají jen Baskové. Atmosféra zápasů je tu neopakovatelná a je to zážitek i pro toho, kdo normálně na fotbal nechodí. Bilbao prošlo dramatickou transformací a z drsného průmyslového uzlu se stalo centrem umění a kvalitního života. Zamilujete si je, ať už holdujete architektuře, sportu, jídlu, muzeím, nebo muzice. Toto fascinující město se vám nejen bude nesnadno opouštět, ale budete se do něj chtít i co nejdříve vrátit. ▴

JAK ZAPADNOUT? Oblékněte se do dresu Athletica, v záplavě červenobílých pruhů se ztratíte, místní tak běžně chodí. A když zjistí, že nejste z Bilbaa, okamžitě si je získáte.

Most Puente de Vizcaya Zubia z roku 1893 je nejstarším gondolovým mostem na světě The Puente de Vizcaya Zubia from 1893 is the oldest transporter bridge in the world Бискайский мост, построенный в 1893 году, — самый старый в мире мост с летающим паромом

56


40% AŽ / UP

PARKUJEME PŘÍMO NA LETIŠTI A ZA SKVĚLOU CENU PARKING DIRECTLY AT THE AIRPORT AT GREAT PRICES Více informací na www.prg.aero Learn more at www.prg.aero

TO

SLEVA N A PARK ING C PŘI ONL INE REZ ERVACI DISCOUN T WITH O N BOOKIN G AT PAR LINE KING C


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

TIPY ČESKÝCH AEROLINIÍ WHAT TO BRING BACK? Handicrafts – linen or a traditional Basque doll. The typical local beret txapelas will also make an original gift.

WHERE TO GO? To the unique technical monument, the Puente Colgante de Vizcaya suspension bridge. It is listed on the UNESCO list and the first bridge in the world which transported – and still transports – both pedestrians and vehicles in a gondola suspended from a fixed bridge construction.

HOW TO FIT IN? Dress in the Athletico jersey, you will get lost in the flood of red and white stripes, as locals wear them normally. And should they find out that you are not from Bilbao, they will love you for it immediately.

EN

T

he transformation of Bilbao – paradoxically helped by the economic crisis at the end of the 20th century – is carried out with the involvement the most acclaimed architects from around the world. Whether one loves history, modern art and architecture, or wships delicious cuisine, this is the place.

TAKE A STROLL THROUGH THE STREETS Bilbao was founded in 1300 and soon became an important maritime and industrial centre. The original medieval part today forms the historic core of the city, called Siete Calles, or Seven streets. While walking through the lanes, intended for pedestrians only and full of various taverns and shops, you will encounter not only the remains of medieval walls, Gothic churches or apartment buildings from the first half of the 20th century, but for example also the first high-rise office building in the city. During your wanderings you definitely should not miss the neo-baroque Arriaga theatre building designed by the architect Joaquín Rucoba, who authored the local Town Hall too. Worth seeing is also the Bilbao library, or the BBVA bank building. If you want to find out where the inhabitants of the city buy the freshest produce of local farmers, visit the Ribera market. With its area of 10 000 m2, it is the largest indoor market in Europe.

FROM THE BUSTLE OF THE STREETS INTO THE SILENCE OF CHURCHES Should you want to take a break from the hustle and bustle of the Old Quarter streets, step into some of the churches. The main shrine is to the patron saint of Bilbao, St. Jacob, from the 14th century. It is one of the places pilgrims stop on their way to Santiago de Compostela. However, with the locals, it is the Basilica of St. Begoña that is most favoured, since she is the patron saint of the whole province of Bizkaia, of which Bilbao is the capital city. The basilica lies above the city and you get there by taking the stairs called Mallona. If you do not feel like walking up, you can use the lift, entrance to which is right behind the St. Nicholas church. From Mount Artxanda you then have a wonderful view of the whole of Bilbao. And from this height, you can also best admire the almost twenty bridges and footbridges spanning over the river. Among the most interesting ones is the pedestrian bridge designed by architect Santiago Calatrava. It is called Zubizuri, which in Euskara, the language of the Basques, means white bridge. 58

FROM MUSEUMS TO CORRIDA The climate in Bilbao is milder than in most parts of the Iberian Peninsula, nonetheless in the summer you can often encounter rain here. That is no tragedy though, because when there is no sunshine, it is the right time to visit at least some of the many interesting museums in Bilbao. If you are keen on learning more about this peculiar Basque region, drop by the ethnographic museum. The former shipyard in turn houses the Maritime Museum, Museo Marítimo Ría de Bilbao, where you can see one of the symbols of the city – the Carola crane, first such crane manufactured in Spain, which served in shipbuilding. Bullfighting also has a glorious tradition in Bilbao and you can learn more about it in the Museo Taurino, which neighbours the Vista Alegre arena, the heart and soul of bullfighting and one of the world’s first class arenas. The current arena that can accommodate close to 15 thousand spectators, and was built in 1962 after the original one, from 1882, burnt down. However, Bilbao has a bullfighting arena already since 1845.

THE ICONIC BILBAO BUILDING Those interested in visual arts will certainly not miss the Museo de Bellas Artes. The same ticket can also be used to enter the most famous Bilbao museum, which almost is the city’s symbol – the spectacular Guggenheim Museum designed by the world-famous architect Frank O. Gehry, opened in 1997. The museum has become a true icon of and for the city and for many visitors it is the reason for traveling to Bilbao. It is one of the most admired buildings of modern architecture in general and when you see it, you will probably agree that rightfully so. It is necessary to appreciate the foresight of the Basque government. In 1981, when the Guggenheim Foundation searched for a suitable location for the construction of another building, it offered it precisely this decrepit place on the bank of the Nervion River, formerly the location of an industrial zone. The government also committed to paying the construction costs in the amount of 100 million US dollars, as well as to establishing a fund for the acquisition of works of art, paying a one-time contribution to the Guggenheim Foundation and annually subsidizing the museum with twelve million dollars. Later it turned out that this was the best investment the government could ever make. Construction of a building of such a prestigious institution, under the baton of a phenomenal architect, began the process of revitalization of the whole former industrial area, and indeed the entire city.


WHAT TO TASTE? The specialties include Chipirones – squid cooked in its ink or Bacalao al pil-pil – slowly cooked pieces of desalted cod in a clay pot along with extra virgin olive oil and garlic.

Místní lahůdka – plnění kalmaři chipirones Local delicacy – stuffed calamari Chipirones

QUALITY ARCHITECTURE, QUALITY FOOD In the nearby park, you can admire another flagship of the new Bilbao – Euskalduna conference centre, which incorporates a concert hall too. The complex designed by architects Federico Soriano and Dolor Palacios recalls the former naval history of the city and the docks that once stood in the area this modern multifunctional hall now occupies. On the top floor of Euskalduna, you will find one of the finest local restaurants, Etxanobe, proud of its Michelin star. Definitely have one of the degustation menus, it’s worth it. The city is however full of other great restaurants and bars offering the local specialty similar to Spanish tapas, pintxos. Best flushed down with a glass of local white Txacolí or cava sparkling wine, here nicknamed Bilbao water. You must most definitely taste the traditional omelette with cod, mostly served with non-carbonated apple cider. Bilbao is simply a culinary mecca, it pays to fly here just for the food.

THE PATH TO SUBWAY LEADS THROUGH ART Although Bilbao is easy to navigate on foot only (the walk along the river from the Old Town to the Guggenheim Museum takes less than half an hour), taking the public transportation here is a real treat. The Metro, designed by the outstanding architect Norman Foster, is another jewel of the city’s revitalization and 59

the unified metro entrances in the form of glass canopies are a work of art on their own. To move about the city, you can also use the aforementioned cable car, buses or go by tram, which can also take you across town to the football stadium of San Mamés.

Местный деликатес — ципиронес, фаршированные кальмары

FOOTBALL CATHEDRAL The San Mamés stadium of the Athletic Club is called The Cathedral here, football is the second religion in Bilbao and the locals literally live and breathe it. Fans of this sport will surely not skip on the opportunity to take a tour of the stadium that Los Leones call home. This is possible when there is no game on. The Athletic Club was founded in 1929 and has since been playing in La Liga. It is one of only three clubs that never failed to make Spain’s highest competition. A special feature of the club is the fact that only Basques can play for it. The atmosphere of the matches here is unrepeatable and quite an experience even for those who normally do not go to football games. Bilbao has undergone a dramatic transformation and from a harsh industrial junction recast itself into a centre of the arts and quality life. You will fall in love with it, no matter whether you enjoy architecture, sports, food, museums or music. You will find this fascinating city not only difficult to leave, but you will want to come back as soon as possible. ▴

With Czech Airlines to Bilbao On Thursdays and on Sundays at 19.25, back on Mondays and Fridays at 7.45. ▶


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

RU

П

реображение Бильбао, как это ни парадоксально, было вызвано экономическим кризисом конца XX века, в нём принимали участие самые знаменитые архитекторы со всего мира. Каждый турист найдёт здесь что-то своё: и те, кто увлекаются историей, и любители современного искусства и архитектуры, и гурманы, знающие толк в хорошей еде.

ПРОГУЛЯЙТЕСЬ ПО СЕМИ УЛИЦАМ Бильбао был основан в 1300 году и очень быстро стал важным морским и индустриальным центром. Один из его районов, появившийся в cредние века, сегодня — историческое ядро города. Он называется Siete Calles, Семь улиц. Гуляя по этим улочкам, предназначенным только для пешеходов и заполненным разными тавернами и магазинами, вы увидите не только остатки средневековых стен, готические церкви или доходные дома первой половины XX века, но и, например, самое первое высотное офисное здание в этом городе. Бродя тут и там, не пропустите театр Арриага, построенный в стиле нового барокко. Его архитектор — Хоакин Рукоба, он же спроектировал и городскую ратушу. Особого внимания заслуживают также здания библиотеки и банка BBVA. Если вы хотите посмотреть, где горо-

жане покупают самую свежую продукцию местных земледельцев, загляните на рынок Рибера. Это самый большой крытый базар в Европе, его площадь составляет 10 000 м2.

СОВЕТЫ CZECH AIRLINES

С ШУМНЫХ УЛИЦ В ЦЕРКОВНУЮ ТИШЬ

ЧТО ПРИВЕЗТИ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА?

Чтобы отдохнуть от шума улиц Старого квартала, зайдите в какой-нибудь из его костёлов. Главная святыня — кафедральный собор святого Иакова, покровителя Бильбао, построенный в XIV веке. Эта церковь была одной из обязательных остановок паломников во время их путешествия к собору в Сантьяго-де-Компостеле. Местное же население души не чает в базилике Богоматери Бегоньи, святой покровительницы провинции Бискайя, административным центром которой является Бильбао. К базилике, возвышающейся над городом, можно подняться по лестнице, которая называется Майона. Если вам не захочется идти пешком, воспользуйтесь фуникулёром, остановка которого находится за костёлом св. Николая. С горы Арчанда вам откроется великолепный вид на весь Бильбао. С высоты вы увидите почти двадцать мостов и мостиков, перекинувшихся через реку. Пожалуй, самый интересный из них — пешеходный мост, спроектированный архитектором Сантьяго Калатравой, прозванный Субисури, что на языке басков, эускере, означает «белый мост».

Продукты рукоделия: постельное бельё или традиционную баскскую куколку. Оригинальный подарок — типичный для этих мест берет, который называется «чапела» (txapela).

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ? К традиционным блюдам относятся ципиронес (Chipirones) — кальмары, сваренные в своих собственных чернилах, и бакалао аль пиль-пиль — кусочки вяленой, а после избавленной от соли трески, долго варившиеся в глиняной посуде — с чесноком и оливковым маслом экстра-класса.

Venkovní nábytek a osvětlení u víceúčelového centra Alhondiga navrhoval slavný designér Philippe Starck Outdoor furniture and lighting at the Alhondiga multi-purpose centre was drawn up by the famous designer Philippe Starck Уличную мебель и освещение у мультикультурного центра Альондига разработал знаменитый дизайнер Филипп Старк

60DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ? Уникальное чудо техники — Бискайский мост-транспортёр (Puente Colgante de Vizcaya), внесённый в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это первый мост в мире, который стал перевозить (и перевозит до сих пор) пешеходов и транспортные средства на специальной платформе, подвешенной к крепкой конструкции.

Historická restaurace Victor Montes v Plaza Nueva The Victor Montes historic restaurant in Plaza Nueva Прославленный ресторан «Victor Montes» на Новой площади (Plaza Nueva)

ОТ МУЗЕЕВ ДО КОРРИДЫ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ БИЛЬБАО

Климат в Бильбао более мягкий, чем на большей части Пиренейского полуострова, но летом здесь частое явление — дожди. Конечно, ничего трагичного в этом нет, ведь если не светит солнце, можно пойти в какой-нибудь из многочисленных интересных музеев Бильбао. Если вы захотите побольше узнать о самобытном Баскском регионе, посетите этнографический музей. На месте бывших верфей расположился Морской музей (Museo Marítimo Ría de Bilbao), где можно увидеть и один из символов города — подъёмный кран Карола; это был первый подъёмный кран такого типа, произведённый в Испании, он применялся при строительстве кораблей. Давнюю традицию в Бильбао имеют и бои быков, о которых более подробно вы узнаете в Музее корриды Таурино, находящемся неподалёку от арены ВистаАлегре, души и сердца боёв быков и одного из самых главных рингов Испании. Эта арена, способная вместить почти 15 тысяч зрителей, была построена в 1962 году на месте старой, сгоревшей, существовавшей с 1882 года. Первая же арена для проведения корриды в Бильбао появилась ещё в 1845 году.

Любители изобразительного искусства, конечно же, не обойдут своим вниманием Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes). По этому же билету можно посетить и самый знаменитый музей Бильбао, открывшийся в 1997 году и практически ставший его символом — необыкновенный Музей Гуггенхайма, спроектированный всемирно известным архитектором Фрэнком Оуэном Гери. Многие люди специально приезжают в Бильбао ради того, чтобы в нём побывать. Это один из самых потрясающих образцов современной архитектуры. Когда вы его увидите, то скорее всего согласитесь с этим утверждением. Надо отметить прозорливость баскского правительства, которое в 1981 году предложило Фонду Гуггенхайма, искавшему подходящее место для строительства нового музейного здания, именно это заброшенное пространство на берегу реки Нервьон, где прежде была промышленная зона. Правительство также пообещало оплатить расходы на строительство в размере 100 миллионов американских долларов, основать фонд, который бы занимался приобретением произведений искусств, осуществить однократное отчисление средств в Фонд Гуггенхайма и ежегодно субсидиро-

62


Získejte 2 500 Kč na nákup letenky Českých aerolinií Pořiďte si kreditní kartu Citi Life na okplus.cz a získejte 2 500 Kč na nákup letenky Českých aerolinií. S výhodnými cenami našich jednosměrných letenek je tak cestování ještě výhodnější. Kreditní karta Citi Life Vám navíc přináší i spoustu dalších výhod, včetně odměny v podobě až 2 % z každé uskutečněné platby.

Výhody kreditní karty Citi Life • 2 500 Kč na nákup letenky Českých aerolinií

• Možnost získat míle do programu OK Plus

• Odměna až 2 % z každé platby kartou ve formě Citi Life Prémií

• Slevy až 25 % u partnerů programu Citi Club

Žádejte na okplus.cz Více informací a detailní podmínky akce na okplus.cz. Tato reklama nepředstavuje návrh Citibank na uzavření smlouvy o kreditní kartě.


DESTINACE D E S T I N AT I O N ДЕСТИНAЦИЯ

вать в музей двенадцать миллионов долларов. Со временем выяснилось, что эта инвестиция оказалась просто великолепной. Строительство здания столь престижной организацией, да ещё и под руководством такого феноменального архитектора, положило начало оживлению не только бывшей промышленной зоны, но и целого города.

К АЧ Е С Т В Е Н Н А Я А Р Х И Т Е К Т У РА И ЕДА В находящемся неподалёку парке вы можете полюбоваться ещё одной первой ласточкой нового Бильбао — конференц-центром Эускалдуна, в котором есть и концертный зал. Спроектированное архитекторами Федерико Сориано и Долорес Паласиос здание напоминает о былой, морской истории города и о доках, на месте которых расположилось это современное мультифункциональное сооружение. На последнем этаже Эускалдуна вы найдёте одно из самых прославленных местных заведений — отмеченный звездой Мишлен ресторан «Etxanobe». Закажите себе здесь один из дегустационных сетов, оно того стоит. Конечно, в городе множество и других замечательных ресторанов и баров, изюминка которых — пинчос (pintxos), вариант испанской закуски тапас. Запивать всё это следует стаканчиком местного белого таколи (Txacolí) или кавы, игристого вина, которое здесь называют «вода Бильбао». Непременно стоит попробовать и традиционный омлет с треской, к которому чаще всего подают негазированный яблочный сидр. Бильбао — настоящая кулинарная мекка, куда стоит приехать уже даже ради одной еды.

ВХОД В МЕТРО — ЧЕРЕЗ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА Несмотря на то, что в Бильбао без проблем можно передвигаться исключительно пешком (так, прогулка вдоль реки из Старого города до Музея Гуггенхайма займёт менее получаса), поездка на общественном транспорте подарит вам особые впечатления. Метро, спроектированное выдающимся архитектором Норманом Фостером, — ещё один повод для гордости в обновляющемся городе. Наземные вестибюли метрополитена, похожие на стеклянные балдахины, создают впечатление самостоятельных произведений искусства. Для перемещений по городу вы также можете воспользоваться упоминавшейся ранее канатной дорогой, автобусами или трамваями. 64

КАК СТАТЬ СВОИМ СРЕДИ ЧУЖИХ? Облачитесь в форму клуба «Атлетик» и вы тут же затеряетесь в лавине красно-белых полосок. Местные одеваются таким образом чуть ли не каждый день. Если даже и обнаружится, что вы не из Бильбао, вы мгновенно завоюете расположение горожан.

Czech Airlines летают в Бильбао по четвергам и воскресеньям — в 19.25, обратно — по понедельникам и пятницам в 7.45.

На них вы доберётесь и до футбольного стадиона «Сан-Мамес».

ХРАМ ФУТБОЛА Стадион клуба «Атлетик Бильбао» — «Сан-Мамес» — прозвали кафедральным собором. Ведь футбол в Бильбао — это вторая религия, и местные им живут и дышат. Поклонники этого вида спорта наверняка не упустят возможности заглянуть сюда даже когда нет матча — на экскурсию, и хорошенько всё осмотреть. Клуб «Атлетик» был основан в 1929 году, и с той поры играет в премьер-лиге Испании (известной как Ла Лига). Это один из трёх клубов, ни разу не выбывавших с высших позиций главного испанского футбольного состязания. Отличительной характеристикой клуба является также то, что в нём играют только баски. Атмосфера матчей, проходящих здесь, неповторима, и даже тем, кто обычно на футбол не ходит, здесь будет очень интересно. Город Бильбао прошёл путём драматичных перемен, и из сурового промышленного узла город превратился в центр искусств и красивой жизни. Вы непременно влюбитесь в него, независимо от того, что является главным предметом вашего интереса — архитектура, спорт, еда, музеи или музыка. Вам не только будет непросто уехать из этого пленительного места, но и непременно захочется как можно скорее вернуться сюда вновь. ▴


Informace ze světa globálního byznysu každé pondělí již 16 let

Je dobré vědět...


KNIŽNÍ TIP – UKÁZKA Z KNIHY BOOK TIP – EXTRACT FROM A BOOK КНИГИ � ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ Text Rudolf Král Ilustrace Lukáš Urbánek

Rudolf Král Ema a pusinkový lupič Emma and the Kisser Robber Эмма и похититель поцелуев MLADÁ FRONTA, A. S. Jedno z nejstarších českých nakladatelství vzniklo již v roce 1945 a úspěšně se udrželo v českém kulturním prostoru až do dnešních dnů. Ročně vydává cca 200 titulů, přičemž v jeho portfoliu jsou zastoupeny téměř všechny žánry. Těžištěm produkce je beletrie, dále pak populárně-naučná a dětská literatura.

CZ

Po špičkách Je noc. Měsíc i hvězdy se schovaly za mraky, u pouliční lampy tentokrát chybí motorka čarodějnice Prstové. Je schovaná o kus dál mezi dvěma auty. Sedí na ní Prstová a pozoruje okna přízemního bytu, ve kterém bydlí Ema. Dlouho se nic neděje a Prstová začíná usínat. Hlavu s fialovými vlasy si opře o řídítka a za chvíli se ulicí nese její tichoučké chrrr-fíí, chrrr-fíí. Probudí se akorát včas. Před dům přijíždí auto se zhasnutými světly. Vystupuje z něj tajemný muž v klobouku s černou maskou na obličeji. Přes rameno nese pytel. Maskovaný lupič proklouzne brankou do zahrady a zamíří si to přímo k Eminu oknu. Prstová vidí, jak muž leze dovnitř. Opatrně nastartuje svoji motorku. Zloděj se po nějaké době objevuje ve vedlejším okně, kde mají ložnici maminka s tatínkem. Vyleze do zahrady a po špičkách utíká k autu. Rychle do něj naskočí a se zhasnutými světly odjíždí pryč. Sotva auto zmizí za prvním rohem, odlepí se od chodníku fialová motorka a čarodějnice Prstová se vydává lupiče sledovat.

Dokud hraje hudba „Prohledala jsem celý byt, ale nic nám doma nechybí,“ řekne druhý den Ema, když babička konečně usnula a ona se dostala nahoru k Prstové. „To je divný, k čemu by pak měl ten pytel?!“ kroutí hlavou čarodějnice, která vlastně ani tak moc čarodějnice není, ale my jí tak budeme říkat, protože už jsme si na to zvykli. „Nejlepší by bylo k němu zajet a podívat se, co v tom pytli schovává…“ napadne Emu, ale Prstové se to moc nelíbí. „Může to být nebezpečný, co když bude doma?“ 66

Ema se svého plánu nechce tak rychle vzdát. „Tak zazvoníme, a když náhodou otevře, tak utečeme nebo řekneme, že jsme přišly odečítat plyn.“ Prstové se to pořád moc nezdá. „A co babička, co když se vzbudí a ty tam nebudeš?“ Ema se podívá z okna a usměje se na čarodějnici. „Dokud hraje hudba, tak se nevzbudí a já zapnula funkci přehrávat pořád dokola.“

Náho náho náhodou… Prstová položí prst na zvonek a dlouze zazvoní. Chvíli s Emou čekají, ale nikdo nepřichází otevřít. Čarodějnice tedy sáhne do kapsy své kožené bundy a vytáhne paklíč. Chvíli se šťourá v zámku, potom to cvakne, dveře se otevřou a Prstová s Emou vklouznou dovnitř. Ema je zklamaná. Takhle si teda lupičské doupě nepředstavovala. Starý gauč, ze kterého koukají nitě, koberec s vydřenými koly od květináčů, co tady stávaly, než kytky v nich uschly, protože se o ně nikdo nestaral. Prstová prohlíží skříně v obýváku. Hledá pytel s lupem. Nad hlavou se jí vznášejí moli a usazují se v jejích fialových vlasech. Ema to se zájmem pozoruje. „Hýýýýýý,“ ozve se za jejich zády. Čarodějnice s holčičkou se otočí a spatří podivného pána v pyžamu. Je skoro plešatý, má velké bříško a hubené nohy, takže vypadá, jako kdyby spolkl meloun. Má příšerně vykulené oči a pořád dělá to své „hýýýýýý“. Je tak legrační, že se Prstová s Emou nestihnou ani leknout. „Hýýý co tady hýýýýý děláte,“ dostane ze sebe konečně ten divný chlapík. „Co tady na nás hýkáš?!“ oboří se na něj čarodějnice Prstová. „Přišly jsme se podívat, co jsi nám to včera v noci ukrad! Ale když jsi doma, tak nám to můžeš rovnou říct sám!“ Skoro plešatý pán přestane hýkat, jenže pro změnu začne koktat. „Já… já… já jsem nic ne… ne… neukrad, já… já… já jsem včera nikde ne… ne… nebyl.“ Prstová se na něj přísně podívá. „Nelži, sledovala jsem toho lumpa až sem. Vešel do domu a za chvíli se v tomhle okně rozsvítilo světlo…“ Pán vypadá, jako by se měl co nevidět rozbrečet, že mu tak křivdí. „No asi, no asi, no asi jsem si zrovna šel udělat čaj a náho náho náhodou to takhle vyšlo…“ Ema se na to už nemůže dívat. Obrátí se na Prstovou. „To asi fakt nebyl on, takhle přece žádnej lupič nevypadá.“ Čarodějnice Prstová nakonec pokývá hlavou. „Nejspíš máš pravdu, tak promiň, že jsme obtěžovaly,“ popojde kousek k pánovi. Ten chce ucouvnout, ale narazí ramenem do skříně za sebou. Seshora mu spadne k nohám velký černý klobouk a maska, kterou měl lupič včera na obličeji. ▴


KNIŽNÍ TIP – UKÁZKA Z KNIHY BOOK TIP – EXTRACT FROM A BOOK КНИГИ � ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

EN

MLADÁ FRONTA, A. S. One of the oldest Czech publishing houses, Mladá fronta was founded in 1945 and is still an important contributor to Czech culture today. It publishes around 200 titles per year with almost every imaginable genre represented, although fiction, popular education and children’s literature are at the heart of its catalogue.

ON TIPTOE It is night. The moon and the stars are hidden behind cloud, and this time the motorbike of Miss Fingers the witch is not next to the streetlamp but further along the street, hidden between two cars. Fingers is sitting on the bike, watching the windows of the ground-floor flat where Emma lives. For a long time nothing happens, and Fingers starts to fall asleep, her head with its mop of purple hair resting on the handlebars; soon the whistling of her snores carries down the street. She wakes up just in time. A car with its lights switched off pulls up in front of the house. A mysterious man in a hat gets out; he has a black mask over his face and is carrying a sack over one shoulder. This masked robber slips through the gate into the garden and heads straight for Emma’s window. Fingers watches as he climbs inside. Carefully she starts the engine. Some time later the thief appears in the next window, where Mummy and Daddy’s bedroom is. Then he climbs out into the garden, runs on tiptoe back to the car, jumps in and without switching on the lights drives away. The car has barely rounded the first corner when the purple bike peels away from the kerb and Miss Fingers the witch sets off in pursuit.

The best thing AS LONG AS THE MUSIC KEEPS PLAYING would be to go “I’ve been over the entire flat, but we’re not missto his place and ing anything,” Emma says the next day, once Grandma is asleep and she has managed to get up to Fingers. take a look at “That’s really odd. Why did he have the sack, what he’s hiding then?” says the witch, shaking her head. Actually she isn’t much of a witch, but we should carry on calling in the sack . . .

her that, as we’re used to it. “The best thing would be to go to his place and take a look at what he’s hiding in the sack . . .” Fingers isn’t keen on this idea of Emma’s. “That could be dangerous,” she says. “What if he’s  at home?” Emma doesn’t want to give up on her plan so easily. “Then let’s ring the bell. If he happens to answer the door, we can run away or tell him that we’ve come to read the gas meter.” Fingers is still not convinced. “What about Grandma? What if she wakes up and you’re not there? “ Emma looks out of the window and smiles at the witch. “As long as the music keeps playing, she won’t wake up. And I’ve switched on the auto repeat function.”

68

CO-CO-COINCIDENTALLY . . . Fingers puts a finger on the bell and rings for a long time. Then she and Emma wait for a while; no one opens up. Then the witch reaches into a pocket of her leather jacket and pulls out a picklock. She pokes about in the lock, there is a click, the door opens, and Fingers and Emma slip inside. Emma is disappointed. This isn’t how she imagined a robber’s lair to be. An old, threadbare sofa and a carpet marked by wheels where plant pots used to stand until the plants in them withered because no one took care of them. Fingers examines the cupboard in the living room, looking for the sack with the loot. Moths hover over her head and settle in her purple hair. Emma watches this with interest. “He-e-e-e-e-y!!!” This sound comes from behind them. The witch and the little girl turn round to see an odd-looking gentleman in pyjamas. He is almost bald, with a big belly and skinny legs; it looks like he has swallowed a watermelon. He has terribly bulging eyes and keeps saying “he-e-e-e-e-y”. He is so hilarious that Fingers and Emma forget to be frightened. “He-e-e-e-e-y, what are you doing here? He-e-e-e-ey!!!” this peculiar fellow spits out at last. “Quit heying us!” Fingers the witch lays into him. “We’ve come to see what you stole from us last night. But as you’re at home, you might as well tell us yourself!” No sooner has the nearly-bald gentleman stopped heying than he starts stuttering. “I-I-I haven’t st-st-stolen anything. I-I-I didn’t g-g-go anywhere yesterday.” Fingers gives him a stern look. “Don’t lie. We followed that rogue all the way here. He came into this building and moments later the light came on in this window . . .” The gentlemen looks as though he is about to burst into tears for being judged so unfairly. “Just maybe, just maybe, just maybe I came through to make a cup of tea, and co-co-coincidentally that’s what you saw . . .” Emma can’t watch this. She turns to Fingers and says, “Perhaps it really wasn’t him. No robber looks like he does.” Eventually Fingers nods. “You’re probably right. Sorry for bothering you,” she says, moving a little closer to the gentleman, whose shoulder knocks against the cupboard as he tries to back away. Two items fall from the top of the cupboard and land at his feet: a large black hat and the face-mask yesterday’s robber was wearing. ▴


RU

АО «MLADÁ FRONTA»

На цыпочках Над городом стояла ночь. Месяц и звёзды скрылись за облаками. Под фонарем на этот раз не было видно мотоцикла ведьмы Перстовой. Он был спрятан чуть дальше, между двумя машинами. Сидящая на нём Перстова вела наблюдение за окнами квартиры на первом этаже, той, где жила Эмма. Долгое время ничего не происходило, и Перстова начала засыпать. Её голова с фиолетовыми волосами уткнулась в руль, и вскоре по улице поплыло чуть слышное: «Хррр - фиии, хррр - фииии». Проснулась она как раз вовремя: к дому подъехал автомобиль с выключенными фарами. Из него вышел загадочный человек в шляпе, с чёрной маской на лице. На плече он нёс мешок. Вор в маске через калитку проскользнул в сад и направился прямо к Эмминому окошку. Перстова увидела, что он начал туда карабкаться. Она осторожно завела свой мотоцикл. Спустя какое-то время злодей появился в соседнем окне, там, где находилась спальня Эмминых мамы и папы. Оттуда он спустился в сад и на цыпочках побежал к машине. Быстро запрыгнул в неё и, не включая фар, уехал прочь. Как только машина скрылась за первым поворотом, от тротуара отделился фиолетовый мотоцикл, и колдунья Перстова отправилась по следам грабителя.

Пока играет музыка «Я проверила всю квартиру, но у нас ничего не пропало», — сказала на следующий день Эмма, поднявшись к Перстовой, после того, как бабушка наконец уснула. «Странно, тогда зачем у него был мешок?» — покачала головой колдунья. Собственно, не такая уж она была и колдунья, но мы будем называть её именно так, раз мы уже к этому привыкли. «Лучше всего было бы приехать к нему домой и посмотреть, что он прячет в своём мешке!» — озарило Эмму. Перстовой эта идея не понравилась: «Опасно! А что, если он окажется дома?» Но Эмма не отступала. «Мы позвоним в дверь, и если вдруг он откроет, мы убежим! Или скажем, что пришли снимать показания газового счётчика». Перстова по-прежнему сомневалась: «А бабушка? Что если она проснётся, а тебя нет дома?» Эмма подошла к окну и улыбнулась колдунье. «Пока играет музыка, бабуля будет крепко спать. А уж я включила такую функцию, чтобы музыка не умолкала».

69

Одно из самых старых чешских издательств, основанное ещё в 1945 году, и успешно продержавшееся в чешском культурном пространстве до наших дней. Ежегодно оно выпускает около 200 наименований книг, куда входят практически все существующие жанры. Основная направленность издательства — художественная, научно-популярная и детская литература.

Слу-слу-слу-случайно! Перстова прижала палец к кнопке звонка и энергично её вдавила. На какое-то время они с Эммой притихли, однако открывать им никто не торопился. Тогда колдунья вытащила из кармана своей кожаной куртки отмычку. Поковырялась в замке, тот щёлкнул, дверь отворилась, и Перстова с Эммой юркнули в квартиру. Эмма испытала разочарование: и это называется разбойничье логово? Старый диван с прорехами, ковёр с кругами, оставшимися после цветочных горшков, цветы в которых наверняка засохли, потому что за ними никто не ухаживал… В поисках мешка с награбленным Перстова проверила шкафы в гостиной. Она переполошила множество молей, которые, полетав, опускались на её фиолетовые волосы. Эмма наблюдала за всем этим с интересом. И вдруг у них за спиной раздалось: «Фууууууу!». Колдунья с девочкой обернулись и увидели странного господина в пижаме. Он был почти лысым, пузатым и тонконогим. Казалось, он только что проглотил арбуз. Он дико таращил глаза и всё время выкрикивал «фууууу» да «фууууу». Это было настолько смешно, что Перстова с Эммой даже не успели испугаться. «Фууууууу! Что вы тут — фуууууу! — делаете?» — наконец выдавил из себя этот нелепый тип. «А что ты тут на нас фукаешь?! — набросилась на него колдунья Перстова. — Мы пришли проверить, что ты у нас украл вчера ночью! Но раз уж ты дома, можешь нам всё без утайки рассказать сам! Почти лысый гражданин прекратил фукать, и вместо этого принялся заикаться. «Я… я… я ничего не… не… не украл! Я… я… я вчера нигде не… не… не был!» Перстова строго на него посмотрела: «Не ври! Я следила за этим негодяем: он приехал именно сюда. Вошёл в этот дом, и вскоре в твоём окне зажёгся свет!» Господин выглядел так, словно с минуты на минуту расплачется от обиды: как это, — на него и вдруг наговаривают такие ужасные вещи! «Ну, наверное, ну, наверное, ну, наверное я вчера пришёл сюда заварить себе чаю, и слуслу-слу-случайно получилось, что вы увидели тут свет…» Эмма больше не могла этого вынести. Она обернулась к Перстовой. «Наверное, это и правда был не он. Разве воры такие?» Колдунья Перстова кивнула: «Скорее всего, ты говоришь правду. Прости, что побеспокоили», — и она сделала шаг по направлению к господину. Тот попятился, но врезался плечом в шкаф, стоящий у него за спиной. Сверху к его ногам упала большая чёрная шляпа и маска, закрывавшая вчера лицо вора. ▴


Housing May Become a Hobby If you were looking for housing in a pleasant environment, offering a sophisticated combination of a luxurious home with the possibility to perform various leisure time activities, and a unique atmosphere of living at the water, you must have come across the DOCK Project created by the CRESTYL Development Group which offers all of that and even much more. That we can live in an active as well as relaxing manner was the topic we were talking about with Omar Koleilat, CEO of the CRESTYL Group.

70


CEO Omar Koleilat

to the park. And since the city centre may be reached by a five-minute ride by car from the DOCK, I can easily get to a business meeting or dinner whenever I want and need. I may conclude from your list of hobbies that you do not stop even for a minute. How do you actually relax? I admit that once upon a time I like staying in the comfort of my home. Living in a pleasant environment near one of the oxbows of the Vltava River provides me with a unique atmosphere not only for sports but also for peace and relaxation. For instance, I love when my wife and I sit in our terrace in the evening and drink a glass of wine watching the reflections on the water. Project DOCK

Your work schedule is full from early morning until late evening, do you even have any energy left for your leisure time? It is true that I often stay late at work and deal with business issues at the weekends. There is not much free time left but everyone should make time just for himself and his close family. Therefore, if I have an opportunity, I like playing sports. One of my indulgences is water and I love water skiing. The advantage is that you can do water skiing on the Vltava River too. I often use a boat that is parked right at my house. A boat parked right at your house? That is not quite common in Prague. I chose to live in one of our current projects, DOCK Residence in Prague-Libeň, which gives me the opportunity to enjoy my hobbies only a few steps from my home. The DOCK has its own marine and necessary background for me and my family. The DOCK Project is surrounded with not only water surface but also with a park and cycle paths where every active person will definitely have a lot of fun. For instance, they can set off to Trója, a beautiful, only a three-kilometre long journey along the banks of the Vltava River. In addition, the DOCK Project also includes commercial premises where for example our company has its registered office and so I have everything in one place. Some of our employees even go running during their lunch break 71

You have reached the top positions, yet you are still pleasantly down to earth. Is there anything you would advise to those who are longing for a great career? Each journey is not only positive yet has its own pitfalls. A man must always believe that if he puts full dose of energy, professionalism, and hard work into anything, he will always reach the set up goal. Since I was a kid, I liked numbers and architecture and their conflation in my work brings me joy and happiness every day. Nevertheless, a man must not forget about his surroundings. He should be able to spend enough time with his family and children. Therefore, I teach my kids at the age of four to love water as I do. ▴

Visualization DOCK B

www.dock.cz

800 500 550


2015 SUBARU OUTBACK je Jiné. A ještě více Outback! Pokud patříte k obdivovatelům modelů značky Subaru, máme pro vás dobrou zprávu. Právě přijíždí pátá generace modelové řady Outback a je potřeba vyzkoušet, v čem všem je jiná, na vlastní kůži. Ale pozor, usednout za volant Subaru může být návykové!

72


I tentokráte můžete v rámci tzv. Subaru Experience Days do autosalonů Subaru zajít vyzkoušet, ale hlavně i zažít nový crossover, který disponuje všemi přednostmi osobních vozů v kombinaci s vlastnostmi SUV – pohodlí klasického osobního auta a současně velkorysý prostor pro zavazadla, přesně jak si to vyžaduje váš aktivní životní styl. Na výrazný design jsou fanoušci Outbacku zvyklí. Neznamená to však, že nemohou být překvapeni. Tentokráte se návrháři řídili heslem „ještě více Outback!“ a cílem bylo ztvárnit okamžitě rozpoznatelný styl, tolik typický pro všechny předchozí generace Outbacku. Ze základních proporcí a výrazné siluety karoserie vyzařuje dynamika a hlavně uklidňující jistota. Větší kola a atleticky tvarované blatníky zdůrazňují skvělý záběr zprostředkovaný pohonem Symmetrical AWD (All-Wheel Drive). Vozidlo navíc využívá konstrukci účinně pohlcující nárazovou energii v případě kolize (v oblasti kapoty a přední přepážky). S ohledem na lepší ochranu chodců se materiály schopné pohlcovat nárazovou energii objevují ve vyšší míře i po stranách motorového prostoru. Možná i proto Outback získal nejvyšší hodnocení 5 hvězd v nárazových testech společnosti Euro NCAP. Pod kapotou bije srdce motoru Boxer, který v kombinaci s bezestupňovou automatickou převodovkou Lineartronic nabízí jedinečný požitek z jízdy. Těšit vás během ní může fakt, že brázdíte silnice ve voze, který je šetrný k životnímu prostředí, neboť Subaru splňuje emisní normy Euro 6. K dispozici je benzinový motor 2.5i s výkonem 129 kW (173 k) nebo vznětový agregát 2.0D se 110 kW (150 k). Zvykli jste si, že nový model Subaru je vychytanější a že se vždycky najde nějaká technická novinka, která ho obohatí? Pak vaše očekávání nebude zklamáno ani tentokráte. Nový Outback má přepracovaný podvozek 73

a novou funkci aktivního směřování točivého momentu (ATV), což napomáhá zvýšení jízdní agility. Právě zlepšení v oblasti podvozku, řízení, zavěšení kol, brzdové soustavy a řady dalších komponentů přinesla mimořádné vlastnosti na vrcholu dané třídy. Velká světlá výška jde ruku v ruce s ještě vyšší stabilitou řízení, kvalitou jízdy a pohodlím. Kromě jedinečné již zmíněné soustavy pohonu Symmetrical AWD nabízí nový Outback i systém X-MODE. Ten umožňuje optimálně zlepšit jízdní schopnosti vozidla na špatných a kluzkých cestách prostřednictvím integrovaného řízení motoru, pohonu všech kol, brzdové soustavy a dalších funkcí, jako je třeba pomocník pro sjíždění svahů – ten přispívá k pocitu bezpečí udržováním stabilní (vámi nastavené) nižší rychlosti za jízdy z prudších kopců. Bezpečnostním „highlightem“ a lahůdkou je pak technologie EyeSight na podporu řízení, která je standardně v každém Outbacku s automatickou převodovkou. Systém používá stereo kameru, jejíž úhel záběru je 35 % a akční rádius 110 m. pozorně sleduje prostor před vaším vozem a pomocí 3D obrazu, který si sestaví, rozpozná všechny překážky před vámi a pomáhá řidiči v jeho reakcích, sleduje jeho případnou únavu (hlídání „kličkování“ v jízdních pruzích, přednárazový asistent…). Subaru tedy našlo další zlepšení preventivní bezpečnosti stejně tak jako zmírnění stresu na straně řidiče díky funkci adaptivního tempomatu a nouzového brzdění před nehodou. Systém, za nímž je 25 let vývoje, byl v roce 2008 spuštěn do prodeje na domácím japonském trhu (za příplatek) a až 80 % jeho uživatelů potvrzuje, že dokáže zabránit kolizi. Už se těšíte na svezení? Není divu, ale pozor! Řídit Subaru je vysoce návykové. Jakmile jej vyzkoušíte, nebudete chtít nic jiného. ▴


ZÁTIŠÍ CATERING PŘINÁŠÍ 2015 MALÝCH PŘEKVAPENÍ V NOVÉM FOODTAINMENT KONCEPTU

ZÁTIŠÍ CATERING BRINGS 2015 LITTLE SURPRISES IN THE NEW FOODTAINMENT CONCEPT

FIND US ON FACEBOOK


NEBESKÉ CHUTĚ NA ZEMI 4 RESTAURACE A 2015 SLASTNÝCH POŽITKŮ

HEAVEN ON EARTH FLAVOURS 4 RESTAURANTS AND 2015 MEMORABLE EXPERIENCES

Yes, we can... wow.zatisigroup.cz


STŘÍPKY NEWS МОЗАИКА

České aerolinie otevřou v nadcházející letní sezoně dvacet nových destinací Czech Airlines will open 20 new destinations in the upcoming summer season В новом летнем сезоне авиакомпания Czech Airlines откроет 20 новых направлений

CZ

EN

V letní sezoně 2015 zahájí České aerolinie provoz do dvaceti nových destinací na šestadvaceti pravidelných linkách. Kromě spojů do Billundu, Bilbaa, Boloni, Corku a Osla, které společnost oznámila vloni na podzim, budou České aerolinie nově operovat také z Prahy do Atén, Bordeaux, Liverpoolu, Porta, Stavangeru. Dále pak plánují otevřít pravidelné linky do Benátek, Kristiansandu, Växjö, Linköpingu, Poznaně, Gdaňska, Stuttgartu, Ženevy či přímé lety do Göteborgu. Navíc společnost zahájí provoz také na linkách z Corku na Ibizu nebo ze Stuttgartu přes Ženevu do Marseille a zpět. Díky tomu propojí Prahu s dvaceti městy v západní, severní a jižní Evropě.  I v nadcházející letní sezoně bude pokračovat dosavadní spolupráce se společností Travel Service na bázi vzájemného sdílení kódů. Díky ní mohou České aerolinie v letní sezoně 2015 nabídnout svým zákazníkům dalších deset nových destinací, jako jsou dovolenkové cíle Faro v Portugalsku, Funchal na Madeiře, Fuerteventura a Lanzarote na Kanárských ostrovech, černohorská Podgorica, řecká Preveza a ostrov Samos, metropole Albánie Tirana, Varna na černomořském pobřeží Bulharska a Londýn-Gatwick. Linky budou operovány společností Travel Service pod značkou SmartWings a České aerolinie na nich budou mít svůj OK kód. Obě společnosti plánují vzájemnou code-share spolupráci i na nové lince SmartWings do Moskvy.

76

In the 2015 summer season, Czech Airlines will commence operations to 20 new destinations on 26 regular routes. In addition to connections to Billund, Bilbao, Bologna, Cork and Oslo, which the company announced last autumn, Czech Airlines will now also newly operate flights from Prague to Athens, Bordeaux, Liverpool, Porto, Stavanger, and plan to introduce regular routes to Venice, Kristiansand, Växjö, Linköping, Poznan, Gdansk, Stuttgart and Geneva, or direct flights to Gothenburg. Additionally, the company will commence operation of flights from Cork to Ibiza or from Stuttgart to Marseille via Geneva, and back. Thanks to this, Prague will be connected with further 20 cities in western, northern and southern Europe. The existing cooperation with Travel Service company will continue in the upcoming summer season too, on the basis of codesharing. This allows Czech Airlines to offer its customers additional 10 new destinations in the 2015 summer season, such as the holiday destinations of Faro in Portugal, Funchal in Madeira, Fuertenvetura and Lanzarote in the Canary Islands, of the Montenegrin Podgorica, the Greek Preveza and the island of Samos, the metropolis of Albania Tirana, Varna on the Black Sea coast of Bulgaria, and London-Gatwick. The routes will be operated by Travel Service under the SmartWings brand and Czech Airlines will have their OK code on them. Both companies also plan a mutual code-share cooperation on the new SmartWings route to Moscow.


RU

В сезоне «Лето-2015» Czech Airlines начнёт выполнять полёты по 20 новым маршрутам в рамках 26 регулярных рейсов. Помимо таких направлений, как Биллун, Бильбао, Болонья, Корк и Осло, о которых авиакомпания объявила осенью прошлого года, Czech Airlines начнёт осуществлять рейсы из Праги в Афины, Бордо, Ливерпуль, Порту и Ставангер. В планах также запустить регулярные рейсы в Венецию, Кристиансанн, Векшё, Линчёпинг, Познань, Гданьск, Штутгарт, Женеву, а также прямые рейсы в Гётеборг. Кроме этого, компания начнёт осуществлять перелёты на рейсах Корк—Ибица и Штутгарт—Женева—Марсель, и обратно. Это соединит Прагу с 20 городами Западной, Северной и Южной Европы. В новом летнем сезоне продолжится осуществляемое ныне сотрудничество с компанией Travel Service в рамках код-шерингового соглашения. Благодаря ему Czech Airlines в сезоне «Лето-2015» сможет предложить своим клиентам десять дополнительных новых направлений, среди которых — фавориты отпускников Фару в Португалии, Фуншал на острове Мадейра, Фуэртевентура и Лансароте (острова Канарского архипелага), черногорская Подгорица, греческие город Превеза и остров Самос, столица Албании Тирана, Варна на черноморском побережье Болгарии и аэропорт Гатвик в Лондоне. Эти рейсы будут выполняться компанией Travel Service под брендом SmartWings, а Czech Airlines будут иметь на них свой OK код. Обе компании планируют код-шеринговое соглашение и в рамках нового рейса SmartWings в Москву.

77


STŘÍPKY NEWS МОЗАИКА

České aerolinie zavedly nové, moderní mobilní aplikace Czech Airlines introduced new, advanced mobile applications Компания Czech Airlines запустила новые современные приложения для мобильных устройств CZ

EN

Novou generaci nativních mobilních aplikací pro operační systémy iOS a Android spustily v únoru České aerolinie. Na rozdíl od předchozí verze technologicky odpovídají nejnovějším trendům, obsahují řadu nových služeb a vylepšení, jako jsou například nákupní košík, speciální nabídky, možnost nákupu vybraných doplňkových služeb nebo realizovat úhrady až dvanácti způsoby plateb. České aerolinie si od nových aplikací slibují padesátiprocentní meziroční nárůst objednávek realizovaných přes chytré telefony. „O obou verzích lze říct, že jsou to po všech stránkách úplně nové aplikace, počínaje grafikou, uspořádáním, logikou navigace, obsahem, používanou technologií komunikace až po celkovou funkcionalitu, rychlost a výkon.“ uvedl Ján Tóth, ředitel Českých aerolinií pro obchod a marketing.

In February, Czech Airlines launched a new generation of native mobile applications for the iOS and Android operating systems. Unlike the previous version, they technologically comport with the latest trends, include a number of new services and enhancements, such as the shopping cart, special offers, the possibility of purchase of selected additional services or carrying out payment through up to twelve different payment methods. Czech Airlines expect that the new applications will bring an annual increase of 50% in purchase orders made via smartphones. “One can say about both versions that they are completely new applications, in all respects, starting from graphics, layout, the logic of navigation, content, utilized communication technology, to the overall functionality, speed and performance.” said Ján Tóth, Director of Czech Airlines for Sales and Marketing.

RU

В феврале этого года Czech Airlines запустила новое поколение немодифицированных мобильных приложений для операционных систем iOS и Android. В отличие от предыдущих версий, их технологическое исполнение соответствует самым современным требованиям. Они способны предоставлять целый ряд новых услуг и модификаций — таких как «Ваша корзина», специальные предложения, возможность покупки некоторых дополнительных услуг или осуществление оплаты двенадцатью различными способами. От своих новых приложений компания Czech Airlines ожидает пятидесятипроцентное увеличение количества ежегодных заказов, выполненных посредством «умных» телефонов. «Обе эти версии во всех смыслах — абсолютно новые приложения. — сообщил Ян Тот, коммерческий директор авиакомпании. 78


Now,

aboard our aircraft, you may feel as if in a culinary heaven Enjoy our new Business class menu and great service experience

На борту наших самолетов,

Вы можете почувствовать себя как в кулинарных небесах Насладитесь нашим новым меню бизнес-класса и прекрасным сервисом

79


STŘÍPKY NEWS МОЗАИКА

Zkvalitňujeme a rozšiřujeme finanční služby na letišti We are expanding and improving the quality of financial services at the airport Мы расширяем спектр финансовых услуг, доступных в аэропорту, и делаем их более качественными CZ

V prostoru Letiště Václava Havla Praha bylo otevřeno nové Finanční centrum, které navazuje na již dříve zmodernizovanou přepážku Celního úřadu. V novém centru se na jednom místě objeví všichni stávající provozovatelé finančních služeb z Terminálu 1 v příjemném prostředí. Nyní vedle sebe najdete přepážku Celního úřadu pro potvrzení formulářů k vrácení DPH a zároveň Finanční centrum, kde bude DPH z vašeho nákupu rovnou vráceno. Získané peněžní prostředky si můžete ihned směnit do své měny. Nové centrum najdete v odpočinkové zóně v odletové hale Terminálu 1. Více o službách na letišti najdete na www.prg.aero v sekci Služby a volný čas. EN

A new financial centre was opened in the premises of the Václav Havel Airport Prague, following up on the Customs office desk that had already been modernized previously. All current operators of financial services from Terminal 1 will now be in one place, in a pleasant environment. Now, you will find the Customs office desk for confirming forms for VAT refunds and the Financial Centre, where you will be directly given back the VAT on your purchases, right side by side. Funds received can be immediately exchanged into your preferred currency. The new centre is located in the relaxation zone in the departure hall of Terminal 1. For more on services at the airport, check www.prg.aero in the Services and free time section. RU

В Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела рядом с недавно модернизированным пунктом таможенного контроля открылся новый Финансовый центр. Теперь все компании, предоставляющие финансовые услуги и прежде разбросанные по всему Терминалу-1, сосредоточены в одном симпатично организованном месте. Отныне рядом с пунктом таможенного контроля, занимающимся подтверждением формуляров на возмещение НДС, находится Финансовый центр, где вам моментально вернут этот НДС с купленных вами товаров. А полученные деньги вы сможете тут же обменять на свою валюту. Новый центр находится в зоне отдыха в зале вылета Терминала-1. Более подробную информацию об услугах, предоставляемых в аэропорту, вы найдёте на сайте www.prg.aero в разделе «Услуги и досуг».

80


SKYTEAM CO JE SK Y TEAM?

SKYTEAM

SKYTEAM

SkyTeam je mezinárodní aliance 20 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 20 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15,000 daily flights to more than 1,000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 20 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлений, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO CHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• VÍCE MIL Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• GAR ANTOVANÉ REZERVACE Členové SkyTeam Elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• SNADNÁ SPOJENÍ Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• POUZE JEDNO ODBAVENÍ Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• STANDARDY K VALIT Y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam Elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• EASY CONNECTION Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům

• БОЛЬШЕ МИЛЬ Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • ГАРАНТИЯ БРОНИРОВАНИЯ Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• УДОБНЫЕ СТЫКОВКИ РЕЙСОВ Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• ОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСЕ ПЕРЕЛЕТЫ Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for

** Musíte být Elite Plus Frequent Flyer a udělat si rezervaci

valid SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each air-

24 hodin před odletem.

line’s programme rules. Some restrictions apply. Award ticket

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

redeemable on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus Frequent Flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itinerary,

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

81


WELCOME TO AN OASIS OF TRANQUILITY… THE SKYTEAM EXCLUSIVE LOUNGE. Step into a SkyTeam Exclusive Lounge and unwind. In this peaceful place, the buzz of the terminal is behind you and our lush botanical wall adds a breath of fresh air to your travels. If business calls, complimentary Internet and recharge outlets help you keep things rolling smoothly along. You will find us at London Heathrow’s T4, Istanbul and Sydney - and keep an eye out for another SkyTeam Exclusive Lounge opening soon in Dubai. Visit us there, or at any of our 560 lounges, and enjoy a little pre-flight or stopover relaxation. Check out our Lounge Finder at skyteam.com or download the SkyTeam app.


NÁ P OJE | BE V ER AGE S

| V Ě R N O S T N Í P R O G R A M Y | L O YA LT Y P R O G R A M M E S | П Р О Г Р А М М Ы Л О Я Л Ь Н О С Т И

OK PLUS Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • bonusové letenky do celého světa, • lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy, • vstupy do salonku a další odměny. Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines Frequent Flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время Ваших путешествий.

MEMBERSHIP BENEFITS:

ЧЛЕНСТВО В ПРОГРАММЕ ПРИНОСИТ ВАМ:

• Bonus tickets to anywhere in the world • Flying Business class with an Economy class ticket • Lounge access and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.ok-plus.com. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Доступ Lounge и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.ok-plus.com или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

OK PLUS CORPORATE The Czech Airlines OK Plus Corporate loyalty programme offers your company the opportunity to reduce costs as well as plenty of other advantages. Fly smart and get your free company account at www.okpluscorporate.com.

Программа поощрения клиентов «OK Plus Corporate» «Czech Airlines» предлагает Вашей компании возможность экономии расходов и ряд других преимуществ. Летайте умно и создайте свой личный счет на www.okpluscorporate.com.

NOVINKY

NEWS

НОВОСТИ

VÍCE MIL I SEGMENTŮ A DALŠÍ ZMĚNY V OK PLUS

MORE MILES AND SEGMENTS AS WELL AS OTHER CHANGES IN OK PLUS

БОЛЬШЕ МИЛЬ И СЕГМЕНТОВ, И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ OK PLUS

V programu OK Plus jsme si pro vás od letní letové sezony 2015 připravili hned několik změn a vylepšení:

We have prepared several changes and improvements for you in the OK Plus programme valid from summer flight schedule 2015: • More miles for your flights • More segments towards your higher membership level • Higher free baggage allowance • Conditions for obtaining an OK Plus Gold and Platinum card • And others…

Мы усовершенствовали программу OK Plus, внеся в неё некоторые изменения. Они начнут действовать после перехода на расписание «Лето-2015»: • больше миль за ваши перелёты • больше сегментов для получения карты • более высокого уровня • увеличение нормы веса бесплатно перевозимого багажа новые условия для получения Золотой и Платиновой карты OK Plus • и другое…

Věrnostní program OK Plus Corporate Českých aerolinií nabízí vaší firmě možnost úspory nákladů a spousty dalších výhod. Létejte chytře a zřiďte si zdarma svůj firemní účet na www.okpluscorporate.com.

• více mil za vaše lety, • více segmentů na kartu vyšší úrovně, • vyšší volná váha zavazadel, • podmínky pro získání Zlaté a Platinové karty OK Plus • a další …

More information at www.ok-plus.com. Více informací na www.okplus.cz.

Подробности на сайте www.ok-plus.com.

83


UŽI T EČNÉ INFOR M ACE | USEFUL INFOR M AT ION

| U Ž I T E Č N É I N F O R M A C E | U S E F U L I N F O R M AT I O N | П О Л Е З Н А Я

ИНФОРМАЦИЯ

V POHODĚ VE VZDUCHU V POHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING FITFIT TO FLY Několik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. В INFOR ВОЗД УACE ХЕ С| USEFUL КОМФОР ТОМ EČ NÉ M INFOR M AT ION A few simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

OHODĚ VE VZDUCHU FOR FLYING

LEGS Put both hands around one knee and raise it to your chest. Hold for 15 seconds. Keeping your hands around your knee, slowly lower your leg. Switch legs and repeat ten times.

ik snadných cviků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. simple exercises can help you feel fit and refreshed. NOHY

R M ACE | USEFUL INFOR M AT ION Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát. RAMENA LEGS Ruce položte dlaněmi Put hands Radolůboth na stehna. around one knee and meny kružte dopředu, raise it todozadu your chest. nahoru, Hold 15 seconds. a dolů.for Pohyb musí Keeping your hands být plynulý. Několikrát around knee, opakujteyour a dýchejte slowly your při tomlower pomalu a praleg. Switch and videlně. ZÁDA A legs PAŽE repeat tenpoložte times. SHOULDERS Chodidla Place your hands on na zem a zatáhněte your thighs. Bring břicho. Pomalu se your shoulders forpředkloňte a rukama ward, up, then sjeďtethen po nohou backward and down a natáhněte je až in a circular k prstům na motion. noze. Repeat severalvydržte times, V této poloze KOTNÍKY gently. Breathe 15 sekund. Pomaluand aAND pravislowly evenly. BACK delně kružte nohou ARMS v kotníku. Place both Nejprve feet flat on na jednu the groundstranu and hold a pak druhou.Bend Na in yourna stomach. každouforward stranuand kružte slowly 15 sekund. move your hands over your legs toward your KOLENA toes. Rest in this posiOhněte ANKLES tion for koleno, 15 seconds. zdvihněte nohu Rotate your feeta zatněte stehenní svaly. slowly and evenly Nohy vystřídejte. in a circle around Syour každou nohou ankles, first in opakujte 20krátand až one direction 30krát. then the other, for 15 seconds in each CHODIDLA direction. 106 | review Obě paty opřete KNEES o zemone a prsty Bend kneešpičky and

VE VZDUCHU YING

viků vás osvěží a přispěje k pocitu pohody. ses can help you feel fit and refreshed.

EFUL INFOR M AT ION

ama oleno a přik hrudi. sekund. ále koleno u pomalu ů. Vyměňte ujte

UCHU

í a přispěje k pocitu pohody. ou A feel fit and refreshed.

M AT ION

te dlaněmi ands hna. Raee knee and dopředu, our chest. zadu 5ybseconds. musí ur hands Několikrát ur knee, dýchejte er your malu a praPAŽE legs and oložte times. DERS atáhněte hands on malu se s. Bring a rukama ders forohou up, then e je až and down ar motion. noze. ze eralvydržte times, Y athe raviND evenly. e nohou Nejprve feet flat on anu hold and uhou. Bend Na mach. nu kružte ard and hands over ward your An this posieno, seconds. nohu feet a za-

pocitu pohody. refreshed.

.

НОГИ

Двумя руками обнимите колено и притяните его к груди. Оставайтесь в таком положении 15 секунд. Держа колено руками, ногу медленно опускайте вниз. Поменяйте ноги. Упражнение выполните 10 RAMENA ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA раз для каждой ноги. Ruce položte dlaněmi Chodidla položte Pomalu a praviOhněte koleno, Obě paty opřete dolůRAMENA na stehna. Rana zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte nohu a zao zem a prsty špičky SHOULDERS ПЛЕЧИ meny kružte dopředu, v kotníku. svaly. ладонями chodidel Ruce položte dlaněmibřicho. dolů Pomalu sePlace your hands onNejprve your thighs. tněte stehenní Руки положите наzdvihněte беnahoru, dozaduRameny kružte předkloňte a rukama na shoulders jednu stranu co nejvýše. Pak na stehna. Bring your forward, thenNohy vystřídejte. дра. Делайте круговые движения a dolů. Pohyb nahoru, musí dozadu sjeďte po nohou up, thenabackward pak na druhou. Na in a cirS každou nohouвперед, вверх, o zemназад, opřete špičky dopředu, a dolů. and down плечами být plynulý. Několikrát a natáhněte je až cular motion. každou stranu kružte 20krát až a zdvihněte Pohyb musí být plynulý. Několikrát Repeat several times,opakujte вниз. Движения должны быть co nejopakujte a dýchejte k prstům na noze.gently. Breathe 15 sekund. výše paty.неopakujte a dýchejte přitom pomalu slowly and evenly. 30krát.непрерывными. Повторите při tom pomalu a praV této poloze vydržte a pravidelně. сколько раз, дышите медленно и videlně. 15 sekund. ZÁDA A PAŽE KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA равномерно. SHOULDERS BACK ANKLES KNEES FEET Chodidla položte Pomalu aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Place your hands on Rotate yournohu feet a zaBend one kneešpičky With both heels on na ZÁDA zem a zatáhněte delně kružte nohou zdvihněte o zemСПИНА a prsty A PAŽE BACK AND ARMS Иand ПОЯСНИЦА Place both Nejprve feet flat on both your thighs. Bring slowly andon evenly yourzdvihněte leg, tenraise your břicho. Pomalu se na zem v kotníku. tněte chodidel Chodidla položte a zatáhPlace feet stehenní flat thesvaly. ground raise Ступни поставьте наthe полfloor, и втяните groundstranu and hold your shoulders forcircle aroundBend sing the muscles of наклонитесь toes as highиas you předkloňte a rukama na jednu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak něte břicho. Pomalu sethe předkloňte, and hold in in ayour stomach. живот. Медленно in your stomach. ward, then up, then your ankles, firstyour in hands your thigh. Alternate can. Thenвыput your sjeďte po nohou a pak na druhou.Bend Na forward S každou o zemруками opřete špičky rukama sjeďte po nohou a natáhslowly and nohou move съезжайте по ногам, backward and and legs. Repeatco20 toes the balls of a natáhněte jek down až každou stranuand kružte opakujte 20krát až a zdvihněte něte je až prstům naslowly noze. forward over yourone legsdirection toward your toes. Rest тягивая ихnejкtoпальцам ног.and В таком move your hands in over in aVcircular then the for 30 times your feet on the floor k prstům na motion. noze. 15sekund. sekund. 30krát. výše paty.with each této poloze vydržte 15 this position forother, 15 seconds. положении оставайтесь 15 секунд. your legs toward your Repeat severalvydržte times, 15 seconds in each leg. and raise your heels. V této poloze toes. Rest in this posigently. Breathe direction. 15 sekund. KOTNÍKY KOLENA CHODIDLA tion for 15 seconds. slowly evenly. BACK ANKLES KNEES FEET Pomaluand aAND praviOhněte koleno, Obě paty opřete ARMS Rotate yournohu feet aANKLES Bend knee and With both heels on KOTNÍKY ЩИКОЛОТКИ delně kružte nohou zdvihněte zao zemone a prsty špičky Place both Nejprve feet flat on slowly and evenly raise your leg,and ten-evenly in the floor, raise медленные your Pomalu a pravidelně kružte nohou Rotate your feet slowly Делайте круговые v kotníku. tněte stehenní svaly. chodidel zdvihněte the ground andNejprve hold in a circle around a circle around sing the muscles high as youступнями ног. Сначала v kotníku. na jednu your ankles, first in toes as упражнения na jednu stranu Nohy vystřídejte. co nejvýše. Pak of in your stomach. your ankles, first in your Alternate can. Then putсторону, your потом в другую. stranu a pak Bend na druhou. Na kažone direction and then the other, for в одну a pak na druhou. Na S každou nohou o zemthigh. opřete špičky slowly direction and legs. Repeat to toes and the ballsв of douforward stranuand kružte 15 one sekund. in each direction. Повторите каждую сторону každou stranu kružte opakujte 20krát až15 seconds a zdvihněte co20nejmove your hands over then the other, for 30 times your feet on the floor 15 секунд. 15 sekund. 30krát. výše paty.with each your legs toward your 15 seconds in each leg. and raise your heels. POHYB JÍDLO A PITÍ KOLENA CHODIDLA toes. Rest in this posidirection. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeOhněte koleno, Obě paty opřete tion for 15 seconds. ANKLES KNEES FEET stejnéКОЛЕНА poloze. Pojídejte. Pijte hodně zdvihněte o zemone a prsty špičky KOLENA KNEESWith both heels on Rotate yournohu feet a zaBend knee and krevníногу oběhв колене, vodyподнимите a omezte pití tněte stehenní svaly.zdvihněte chodidel Ohněte koleno, nohu a tenBend one knee andraise raiseyour your leg, vzbuďte Согните slowly and evenly raise yourzdvihněte leg, the floor, vstanete, alkoholu, čaje a kávy. Nohy vystřídejte. coNohy nejvýše. Pak tensing stehenní svaly. the и стисните бедренные in azatněte circle around sing thevymuscles of toesmuscles as highof asyour you thigh. tím, žeногу projdete se po Поменяйте kabině Poноги. přistání tak buS každou nohou o zem opřete špičky střídejte. Každou opakujte Alternatecan. legs. Repeat мышцы. your ankles, first in nohou your thigh. Alternate Then put your a protáhnete si ruce dete čerstvější. opakujte 20krát až a zdvihněte 20krát až 30krát. 20 to 30 toes timesand with each leg. Повторите упражнения 20 – 30 раз one direction and legs. Repeatco20nejto the balls of a nohy.для каждой ноги. 30krát. výše paty.with each then the other, for 30 times your feet on the floor MOVING EATING AND 15 seconds in each leg. and raise your heels. CHODIDLA DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO direction. Obě paty opřete Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeKNEES FEET oBend zem aone prsty špičky during the flight. Stimulate circulation knee and With both heels on jídejte.СТУПНИ Pijte hodně CHODIDLA FEET stejné poloze. Pochodidel zdvihněte getting out ofpití raise your leg, ten- o zemthe floor, raise your vzbuďte oběhraise by vody aОбе omezte Obě paty opřete a špičky With both heels onkrevní the floor, пятки оприте оDrink пол иplenty of water co nejvýše. Pak too much seat, walking sing the muscles of cotoes as high že vstanete, alkoholu, čaje a kávy. chodidel zdvihněte nejvýše. Pakas you your toestím, as high as you can. Then your поднимите носочкиand какnot можно oyour zem opřete špičky alcohol, the cabin thigh. Alternate Then put your se po kabině Po přistání tak bu-and o zem opřete špičky acan. zdvihněte put your projdete toes and the balls of your around выше. Затем опритесь о полtea or coffee. alegs. zdvihněte co20 nejThis will helpкак you feel stretching your arms to toes and the ballsfeet of on the a protáhnete si ruce dete čerstvější. co Repeat nejvýše paty. floor and raise your heels. носочками и поднимите пятки výše paty. with each fresher on arrival. and legs. 30 times your feet on the floor a nohy. можно выше. MOVING EATING AND leg. and raise your heels. 83 DRINKING Don’t sit A tooPITÍ long in POHYB JÍDLO FEET Avoid eating heavily the same position. Neseďte dlouho ve Během letu se nepřeWith both heels on during the flight. Stimulate circulation stejné poloze. Pojídejte. Pijte hodně Oběma rukama obejměte koleno a přitáhněte ho k hrudi. Vydržte 15 sekund. Rukama stále koleno držte a nohu pomalu spusťte dolů. Vyměňte nohy, opakujte desetkrát.


NEW

destinations experiences

from Prague to

20 new destinations Book at czechairlines.com


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

V POHODĚ V K ABINĚ | RELA XED IN THE CABIN С КОМФОР ТОМ НА БОР Т У

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft's emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впереди стоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoli elektronického přístroje s posádkou. Malá zařízení, která lze bezpečně držet v ruce a u nichž je aktivován mód „ledadlo / flight safe“, je možné používat na palubě letadla. Více informací naleznete v pravidlech pro používání elektronických zařízení umístěných v kapse sedadla.

In the interest of flight safety, consult the use of any electronic device with the crew. Small devices that can be safely held in your hands – and on which the “plane/flight” mode is enabled – can be used on board the aircraft. More information can be found in the rules for the use of electronic devices located in the seatback pocket.

В интересах обеспечения безопасности полёта о возможности использования какого бы то ни было электронного устройства проконсультируйтесь с бортпроводником. Небольшие устройства, которые безопасно держать в руке, активировав в них режим «самолёт/flight safe», использовать на борту самолёта можно. Дополнительную информацию вы найдёте в правилах пользования электронными устройствами, которые находятся в кармане каждого кресла.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in the overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON-BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On board the Airbus A330-300, personal screens are installed with a wide selection of films, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр.


| NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ

TISK NA PALUBĚ

IN-FLIGHT READING

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace.

Czech Airlines offer complimentary Czech and foreign dailies and magazines at the aircraft entrance. The selection depends on the travel class, flight duration and destination.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (bezlepková, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje. Pro bližší informace o alergenech obsažených v podávaném občerstvení kontaktujte prosím naši posádku.

Our food and beverage selection depends on the time of day and length of flight. If you have special meal requirements (gluten-free, vegetarian, children's food, etc.), please be sure to place your order at the time you book your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to passengers below the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board. For more information about the allergens contained in the refreshments served on board, please ask your flight attendant.

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (вегетарианское, детское, безглютеновое и тд.) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют правa продавать алкогольные напитки лицам моложе �� лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, предоставленные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета. Для получения дополнительной информации о аллергенах, содержащихся в заказаных закусках, пожалуйста, обратитесь к нашим бортпроводникам.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech crowns, euros or other major currencies, as well as by credit card. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные на борту, можно оплатить наличными в чешских кронах, евро или другой международной валюте, а также кредитной картой. Ассортимент предлагаемого товара Вы найдете на страницах журнала. Полный ассортимент размещен в каталоге Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights it is not allowed to use electronic cigarettes. Electronic cigarettes may not be used on board our flights.

Все борты Чешских Авиалиний некурящие. На борту также запрещено курение электронных сигарет.


OSLO

HELSINKI

STOCKHOLM LINKOPING STAVANGER GOTHENBURG

ST. PETERSBURG

VAXJO

MOSCOW

RIGA

COPENHAGEN BILLUND HAMBURG

AMSTERDAM

CORK

LONDON (GATWICK) ATLANTA BOSTON DETROIT CHICAGO CINCINNATI LOS ANGELES MEXICO CITY NEW YORK SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON

BRUSSELS PARIS

STUTTGART

OSTRAVA

KOSICE

BRATISLAVA

STRASBOURG

ROSTOV ON DON

BUDAPEST BORDEAUX

GENEVA

MARSEILLE

MADRID

NICE

MILAN

BUCHAREST

BOLOGNA

OLBIA PALMA MALLORCA

VALENCIA

CAGLIARI

SPLIT SOFIA VARNA DUBROVNIK PODGORICA BURGAS ROME TIRANA THESSALONIKI NAPLES CORFU

LAMEZIA TERME

PREVEZA

IBIZA

SEVILLA FARO

WARSAW

PRAGUE

K. VARY

FRANKFURT

BARCELONA

FUNCHAL

POZNAN

DUSSELDORF

BILBAO PORTO

MINSK

GDANSK

LIVERPOOL

MALAGA

TENERIFE GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTUR

ATHENS CATANIA

SAMOS

ZAKINTHOS

KOS CHANIA

ANTALYA

RHODES

HERAKLION

LARNACA ABU DHABI DUBAI TEL AVIV

CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH AIRLINE PARTNERS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH KOREAN AIR

AUSTRALIA

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

BRISBANE

SYDNEY

AFRICA AFRICA AFRICA TASMAN SEA


YEKATERINBURG NIZHNY NOVGOROD

SAMARA

KAZAKHSTAN

ALMATY

BAKU MONGOLIA

SAPPORO

SEOUL

CHINA

OKAYAMA OSAKA FUKUOKA

NIIGATA TOKYO NAGOYA

HANOI

THAILAND

DA NANG BAY OF BENGAL

BANGKOK

DUBAI

GUAM

HO-CHI-MINH CITY KOROR

KUALA LUMPUR

JAKARTA DENPASAR

SEOUL


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

AIRBUS A330 –– 300 300 AIRBUS A330

1 1 276 276 60,30 m

2 860 km/h

63,69 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

45 900 kg 230 000 kg

AIRBUS A319 – 100 144

3 360 km

ATR 72 – 500 OK-GFR

4

6 600 kg

64/70

22 500 kg

27,05 m

540 km/h

27,17 m

1 594 km

3

4 900 kg

48

18 600 kg

24,57 m

540 km/h

22,67 m

1 594 km

ATR 42 – 500

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet cestujících | Seating Capacity | оличество пассажиров

Vzletová hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Rozpětí křídel | Wingspan (m) | Размах крыла

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость

Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина


LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA PARKOVÁNÍ PŘÍMO NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 (P1) a 2 (P2). • 15 minut zdarma (platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut). KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – Parking B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50 Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÝ Parking D, KRYTÝ A HLÍDANÝ Parking C • Ceny od 750 Kč/týden při on-line rezervaci na www.prg.aero • Přeprava z Parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a 2 a zpět zdarma. • Parkování až o 40 % levnější: rezervujte si Parking C na www.prg.aero minimálně 3 dny předem!

40% AŽ / UP

TO

SLEVA N A PŘI ONLI PARKING C NE REZE RVACI DISCOUNT WITH ON BOOKIN G AT PARK LINE ING C

Více na www.prg.aero nebo na tel. +420 220 111 888

VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE DIRECT AIRPORT PARKING DROP-OFF AND PICK UP – P1 and P2 • Located directly in front of the Terminal 1 (P1) and Terminal 2 (P2) buildings. • First 15 minutes free of charge – for one entry during a 60-minute interval. SHORT-TERM PARKING – B and C PARKING LOTS • Designed for parking in excess of 15 minutes. • Short-term parking at the best prices – CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – COVERED PARKING LOT D, COVERED AND PATROLLED PARKING LOT C • Prices start at CZK 750/week upon online booking at: www.prg.aero • With shuttle bus transport to and from the Terminals 1 and 2 included in the parking fee. • Park up to 40% cheaper: Book a spot at the Parking C Lot via www.prg.aero at a minimum 3 days in advance!

Terminal 2

P2

P1 D

C

VIP

Schengenska St.

Learn more at: www.prg.aero or at Tel. +420 220 111 888

АЭРОПОРТ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА ПРАГА ПАРКОВКА ПРЯМО В АЭРОПОРТУ ПОСАДКА И ВЫСАДКА – P1 и P2 • Расположены перед Терминалами 1 (P1) и 2 (P2). • 15 бесплатных минут/действительны на 1 въезд в интервале 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА – Парковки B и C • Предназначены для парковки более чем 15 минут. • Самая выгодная кратковременная парковка: 50 CZK/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА – КРЫТАЯ Парковка D, КРЫТАЯ И ОХРАНЯЕМАЯ Парковка C • Цена от 750 CZK/неделя с он-лайн бронированием на www.prg.aero • Бесплатный трансферт от Парковки D прямо до входа в Терминал 1 и 2 и обратно. • Парковка на 40% дешевле: бронируйте места на Парковке C на www.prg.aero минимум за три дня! Подробнее на www.prg.aero или по тел.: +420 220 111 888

Terminal 1

B

D

Aviaticka St.

Cargo zone


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines DÁMSKÉ PARFÉMY WOMEN’S FRAGRANCES ЖЕНСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM

EDP 50 ML Cena/Price

69 € approx. 1970 Kč

ARMANI Sì

EDP 50 ML

DOLCE&GABBANA DOLCE

Cena/Price

67 €

EDP 50 ML

approx. 1910 Kč

Cena/Price

68 € approx. 1940 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

92


PÁNSKÉ PARFÉMY MEN FRAGRANCES МУЖСКАЯ ПАРФЮМЕРИЯ

YVES SAINT LAURENT L’HOMME SPORT

EDT 60 ML Cena/Price

50 € approx. 1430 Kč

93


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

YVES SAINT LAURENT MINIATURES FOR WOMEN

EDP / EDT 5 × 5–7,5 ML Cena/Price

MINIATURY MINIATURES МИНИАТЮРЫ

45 € approx. 1280 Kč

LANCÔME THE BEST OF LANCÔME

EDP 5 × 5–7,5 ML Cena/Price

42 € approx. 1200 Kč

VERSACE MINIATURES COLLECTION FOR MEN AND WOMEN

EDT 5 × 5 ML Cena/Price

35 € approx. 1000 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

94


KOSMETIKA COSMETICS КОСМЕТИКА

LANCÔME ABSOLU VOYAGE Cena/Price

59 € approx. 1680 Kč

TALIKA LIPOCILS Cena/Price

26 € approx. 740 Kč

LIP SMACKER COCA COLA LIPSTICKS

6 × 4 GR

Cena/Price

12 € approx. 340 Kč

95


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

SEKONDA LADIES FASHION WATCH

HODINKY WATCHES ЧАСЫ

Cena/Price

34 € approx. 970 Kč

TOMMY HILFIGER COLTON GENTS

SEKSY INFINITY WRIST WEAR

Cena/Price

149 € approx. 4250 Kč

Cena/Price

79 €

HIPPIE CHIC BOHO WATCH WHITE

approx. 2250 Kč

Cena/Price

15 € approx. 430 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

96


GUESS FRIENDSHIP BRACELETS

ŠPERKY JEWELLERY ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Cena/Price

65 € approx. 1850 Kč

PANDORA STARTER BRACELET Cena/Price

125 € approx. 3560 Kč

SWAROVSKI SLAKE NUDE BRACELET Cena/Price

59 € BUCKLEY TRIO SET

approx. 1680 Kč

Cena/Price

115 € approx. 3280 Kč

97


DÁRKY GIFTS ПОДАРКИ

DOPLŇKY ACCESSORIES АКСЕССУАРЫ

BANG&OLUFSEN HEADPHONES FORM 2 Cena/Price

95 € approx. 2710 Kč

BEURER LUGGAGE SCALE Cena/Price

25 €

FURLA ONYX LEATHER WALLET Cena/Price

approx. 710 Kč

89 € approx. 2540 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

98


Finanční služby skupiny Volkswagen Group | Úvěr | Leasing | Pojištění | Mobilita

VZHŮRU DO OBLAK. DOSÁHNOUT NA AUTO JE LEHČÍ NEŽ KDY PŘEDTÍM Je přece lepší jezdit hned a nečekat, až našetříte, ne? Od ŠkoFINu totiž dostanete nejen značkový benefit s garancí nízké splátky a možností platebních prázdnin, ale bezkonkurenčně nejlepší podmínky vůbec! Nákup jakéhokoliv vozu značek rodiny Volkswagen proto dobře zvládnete i bez hotovosti. A pokud se chcete dozvědět víc, všechno je krásně a přehledně vidět v našem Manuálu chytrého financování.

ŠkoFIN. To dá rozum.

MANUÁL CHYTRÉHO FINANCOVÁNÍ VOZU V DALŠÍCH KAPITOLÁCH: • DOMÁCÍ JE NEJLEPŠÍ • NECHTE SI PENÍZE • BEZ HVĚZDIČEK • NOVÝ VŮZ PRO KAŽDÉHO • ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY • PŘIZPŮSOBÍME SE w w w. s ko f i n . c z | tel.: 800 100 800

#SkofinCZ

Review_3_2015  

your flight magazin by Czech airlines company

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you