Page 1

3–4 / 2014

BRATISLAVA letovisko na Dunaji resort on the Danube курорт на Дунае

Váš osobní výtisk | Your personal copy | Ваш личный экземпляр

| www.czechairlines.com |


SPACE TO CREATE

From 5 000 m2

5t

m2

Czech Republic’s largest network of premium business parks.

Concrete Frame

10.5m

Natural light

Designing the perfect workflow is an art that requires balancing your current and future business needs. We are experts in the design and construction of hightech manufacturing facilities, R&D labs with clean rooms, chilled warehousing and distribution centers. Our CTFit solutions have worked for clients such as Honeywell, Brembo, FEI Company or Smiths Medical— call us today to learn how it can work for you.

CTPark.eu | CTP.eu | +420 565 535 565


| O bsah | C ont e nt | с о дер ж ание

ČLÁNKY | ARTICLES | СТАТЬИ

16

8 Navigátor | Navigator | Навигатор 16 Rozhovor | Interview | Интервью

Vivica Genaux – S dobrým orchestrem nejste na pódiu nikdy sami | Vivica Genaux – With the right musicians, you’re never alone on the stage | Vivica Genaux – Когда оркестр хорош, на сцене не одиноко 28 Destinace | Destination | Дестинация

Bratislava – letovisko na Dunaji | Bratislava – resort on the Danube | Братислава – курорт на Дунае 38 Téma | Topic | тема

Sportovat se dá i v zimě | Don’t let the winter make you lazy! | Зима для спорта

28

не помеха 48 Destinace | Destination | Дестинация

Barcelona – dáma, která to umí rozjet | Barcelona – the lady that likes to party | Барселона – дама, умеющая веселиться

64 Knižní tip | Book tip | Книги

68 Životní styl | Life style | Стиль жизни

80 Střípky | News | Мозаика

SERVIS | SERVICE | СЕРВИС

81 OK Plus

82 Na palubě | On board | на борту

84 Mapy | Maps | карты

86 Letadlový park | Fleet | Самолетный парк

88 Letiště Václava Havla | Václav Havel Airport Prague | Аэропорт Вацлава Гавела

92 Dárky | Gifts | Подарки

48

PRO ČESKÉ AEROLINIE VYDÁVÁ | FOR CZECH AIRLINES PUBLISHED BY: Boomerang Publishing s. r. o., Nad Kazankou 37, 171 00 Praha 7 – Troja, tel.: +420 244 023 101, e-mail: info@bpublishing.cz, www.bpublishing.cz REDAKČNÍ RADA | EDITORIAL BOARD: Jaroslava Nová, Irena Valentová, Veronika Nováková, Rudolf Král INZERCE | ADVERTISING: Marek Hammerschmied, e-mail: marek.hammer@bpublishing.cz, +420 774 075 614. Vydavatel neručí za obsah inzerátů. | The publisher is not responsible for the content of advertisements. TISK | PRINT: Neografia, a. s. DATUM VYDÁNÍ | PUBLICATION DATE: 1. 3. 2014. Tiskové chyby vyhrazeny. REVIEW VYCHÁZÍ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK. | THE REVIEW IS PUBLISHED BI-MONTHLY. Registrace Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 16853


Amerika America Америка


Impozantní soustava jámových vápencových lomů se nachází u obce Mořina v Českém krasu, poblíž hradu Karlštejn. Okolím lomů vede turistická značená cesta o délce pěti kilometrů. An impressive set of limestone pit quarries is located near the village of Mořina in the Czech Karst, near the Karlštejn Castle. A five kilometre-long marked tourist trail leads through the surroundings of the quarries. Величественная цепь глубоких известняковых карьеров находится у населённого пункта Моржина в заповеднике Чешский Крас, недалеко от замка Карлштейн. Вдоль карьеров идёт трасса с туристическими указателями длиной в 5 км.


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Francouzská sbírka v Národní galerii v Praze French collection in the National Gallery in Prague Французская коллекция в Национальной галерее в Праге  Ve Veletržním paláci v Praze najdete stálou expozici moderního a současného umění Národní galerie v Praze, včetně svou kvalitou a rozsahem unikátní tzv. Francouzské sbírky – souboru malířských a sochařských prací například od Augusta Rodina, Eugena Delacroixe, Paula Cézanna, Paula Gauguina... Mezi díla, která prostě musíte vidět, patří kolekce prací Pabla Picassa, zejména jeho autoportrét, který je přelomovým dílem moderního malířství a je vrcholem jeho rané portrétní tvorby.  The Veletržní Palace in Prague presents you the permanent exhibition of modern and contemporary art of the National Gallery in Prague, including the unique so-called French collection of highest quality and extent – a representative show of paintings and sculptures by Auguste Rodin, Eugene Delacroix, Paul Cezanne, Paul Gauguin... Among the works that you simply must see are those by Pablo Picasso, especially his self-portrait, a groundbreaking work of modern painting and a highlight of his early portraiture.  В Ярмарочном дворце (Veletržní palác) в Праге Вы найдете экспозицию современного искусства Национальной галереи в Праге, включая так называемую Французскую коллекцию, уникальную своей широтой и богатством. Здесь – ряд картин и скульптур Огюста Родена, Эжена Делакруа, Поля Сезанна, Поля Гогена... Среди работ, которые Вы просто обязаны видеть – коллекция произведений Пабло Пикассо, в частности его автопортрет, новаторская работа современной живописи и вершина его раннего портретного творчества.

inzerce

Přirozeně čistá pramenitá voda

Vyvěrá z hlubin naší země

Kojenecká kvalita

Není nutno převařovat aquilavoda

www.aquila-voda.cz

Aquila CSA 185x80 sire TISK.indd 1

03.02.14 16:15


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Jeden svět One world Один мир   Festival dokumentárních filmů o lidských právech otevře v Praze od 3. do 12. března téma osobní angažovanosti. Promítané dokumenty se budou snažit upozornit na důležitou roli, kterou při pozitivní proměně světa hrají rozhodnutí každého z nás. Více na www.jedensvet.cz.   From 3 to 12 March the festival of documentary films on human rights themes will focus on the issue of personal engagement. The documentaries will highlight the important role our personal decisions play in bringing positive changes around the world. For more information, visit www.jedensvet.cz.   Фестиваль документального кино о правах человека, который будет проходить в Праге с 3 по 12 марта, откроет тема личной ангажированности. Документальные фильмы фестиваля постараются обратить внимание зрителей на то, какую важную роль играют решения каждого из нас, когда дело касается изменения мира. Подробности на сайте www.jedensvet.cz.

inzerce

Prague / Vltava Residence Are you looking for peace and quiet surrounded by greenery and with a view of the river, but don’t want to give up the vibrant urban bustle? Then Vltava Residence is the perfect place for you. Located on the green banks of the Vltava River just 20 minutes on foot from the Old Town and yet surrounded by nature, Vltava Residence offers 105 luxury apartments for sale. With its elegance and purity of form, the new development is worth mentioning not only for the large apartments with generous rooftop terraces or French windows, but also for a comfort previously unheard of in Prague – an elevator leading directly to your apartment. A 24-hour reception services are included, and residents’ privacy is ensured via several levels of security measures throughout the building. The complex is surrounded by greenery from three sides, and the apartments offer an exquisite view of Prague and the river. Restaurants, parks, playgrounds, schools, shopping, and public transport are all located on site or in the immediate vicinity. We should also mention that Vltava Residence is located in Karlín, a traditional city neighborhood that in recent years has undergone an amazing renaissance. There is no doubt: Vltava Residence is one of the most pleasant places to live in Prague today.

www.rezidencevltava.cz Developer KORTA Prague, a.s. member of HORIZON HOLDING Exclusive Sales Partner KARLÍN GROUP

Sales Office KEYSTONE Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín +420 602 126 264, +420 226 251 080 prodej@rezidencevltava.cz


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Hvězdy barokní opery v Praze Prague hosts Baroque opera stars Звёзды барочной оперы в Праге  V Rudolfinu, jedné z nejkrásnějších pražských koncertních síní, pokračuje 15. dubna velkými pašijemi J. S. Bacha tradice velikonočních koncertů. Pod taktovkou dirigenta Václava Lukse a za doprovodu souboru Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704 se v Matoušových pašijích vrací charismatický finský tenorista Topi Lehtipuu. Více na www.collegium1704.com.  In Rudolfinum, one of the most beautiful concert halls in Prague, Johann Sebastian Bach’s Passions will be presented as part of the traditional Easter concerts on 15 April. The charismatic Finnish tenor Topi Lehtipuu will return together with the conductor Václav Luks and will be accompanied by Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704. For more information, visit www.collegium1704.com.   В Рудольфинуме, одном из самых красивых концертных залов Праги, 15 апреля пройдёт пасхальный концерт, на котором прозвучат «Страсти» И. С. Баха. Под управлением дирижёра Вацлава Лукса, при сопровождении коллективов Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704, «Страсти по Матфею» исполнит харизматичный финский тенор Топи Лехтипуу. Подробности на сайте www.collegium1704.com.

Oslavy královských narozenin Royal birthday celebration Праздник в честь дня рождения короля   Do čela nizozemského království se nově postavil král Vilém Alexandr a s ním přišlo také přejmenování známé street party plné zábavy. Ještě vloni se slavil Queen’s Day, letos už jde o King’s Day. Oslavy králových narozenin se odehrávají po celé zemi v sobotu 26. dubna. Bujaré veselí nebere konce až do pozdní noci. Více na www.holland.com. S Českými aeroliniemi do Amsterdamu v březnu až 5x denně, v dubnu až 2x denně.   Now that Willem-Alexander is the new king of the Netherlands, the famous Dutch street party has acquired a new name. While last year the Dutch were still celebrating Queen’s Day, this year it will be King’s Day. The exuberant nation-wide celebrations will be held on 26 April, and as usual will not finish until very late at night. For more information, visit www.holland.com. With Czech Airlines to Amsterdam in March up to 5x a day, in April up to 2x a day.   На престол Королевства Нидерландов недавно взошёл король Виллем-Александр, а потому всенародно любимые уличные гуляния, предлагающие невероятное количество развлечений, сменили своё название. Ещё в прошлом году это был День королевы, в этом уже – День короля. Королевский день рождения будет праздноваться во всей стране в субботу 26 апреля. Безудержное веселье не прекратится до поздней ночи. Подробности на сайте www.holland.com. Czech Airlines в марте летает в Амстердам 5 раз в день, в апреле – 2 раза в день. 10


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Běh Bratislavou pro dobrou věc Running in Bratislava for a good cause Бег через Братиславу во имя добра   Běžte 5. května v Bratislavě za ty, kteří sami běžet nemohou. Veškerý výtěžek z této jedinečné akce, která se koná na téměř čtyřiceti různých místech světa přesně v tentýž čas, půjde na konto nadace Wings for Life financující výzkum léčby poranění míchy. Více na www.wingsforlifeworldrun.com/sk. S Českými aeroliniemi do Bratislavy v březnu až 6x týdně, v dubnu až 8x týdně.  On 5 May, you can run in Bratislava for those who cannot run themselves. All the proceeds from this unique event staged simultaneously in 40 different places around the world will go to Wings for Life, a spinal cord injury research foundation. For more information, visit www.wingsforlifeworldrun.com/sk. With Czech Airlines to Bratislava in March up to 6x a week, in April up to 8x a week.   Как насчёт того, чтобы 5 мая пробежать по Братиславе за тех, кто сам бегать не может? Вся прибыль, полученная на этом необычном мероприятии, которое в одно и то же время пройдёт почти в сорока разных городах мира, будет перечислена на счёт фонда Wings for Life, который финансирует исследования по лечению ранений спинного мозга. Подробности на сайте www. wingsforlifeworldrun.com/sk. Czech Airlines в марте летает в Братиславу 6 раз в неделю, в апреле – 8 р/нед.

inzerce


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Thajský Nový rok Thai New Year Тайский Новый год   Songkran, festival thajského Nového roku, je asi jedinou akcí, kde můžete beztrestně stříkat na kolemjdoucí vodu. Thajci totiž ve dnech 13.–15. dubna podstupují duševní očistu na ulicích i v buddhistických chrámech a skrze vodu uctívají své starší. Více na www.publicholiday.org. S Českými aeroliniemi a Korean Air do Bangkoku v březnu až 7x týdně, v dubnu 6x týdně.   Songkran, Thailand’s New Year festival, must be the only event where you can spray strangers with water without running the risk of punishment. Between 13 and 15 April the Thais undergo spiritual cleansing both in streets and in Buddhist temples. For more information visit www.publicholiday.org. With Czech Airlines and Korean Air to Bangkok in March up to 7x a week, in April 6x a week.   Сонгкран, фестиваль, посвящённый тайскому Новому году, пожалуй, единственное время, когда можно безнаказанно поливать прохожих водой. Дело в том, что с 13 по 15 апреля тайцы стремятся духовно очиститься, как на улицах, так и в буддистских храмах. Вода в это время помогает выразить и уважение к старшим. Подробности на www.publicholiday.org. Czech Airlines и Korean Air в марте летают в Бангкок 7 р/нед, в апреле – 6 р/нед.

inzerce

dinitz inzerce 90x80 05062013.indd 2

7.6.2013 15:49:33


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

MiArt Milán MiArt Milano MiArt в Милане   Mezinárodní veletrh moderního a současného umění MiArt přivádí ve dnech 28.–30. března do Milána sběratele, obchodníky a milovníky umění. Najdete tady odborníky ze špičkových galerií zaměřujících se na eklektické, krásné a tvůrčí moderní umění. Více na www.miart.it. S Českými aeroliniemi do Milána v březnu až 3x denně, v dubnu až 2x denně.  On 28–30 March the MiArt international fair of modern and contemporary art brings collectors, businessmen and art lovers to Milan. Here you can rub shoulders with experts from leading galleries specialising in eclectic, beautiful and inspiring modern art. For more information visit www.miart.it. With Czech Airlines to Milan in March up to 3x a day, in April up to 2x a day.   На Международную ярмарку произведений современного искусства MiArt с 28 по 30 марта в Милан съедутся коллекционеры, торговцы и любители искусства. Здесь вы встретите представителей ведущих галерей, специализирующихся по эклектическому, изящному и необычному современному искусству. Подробности на сайте www.miart.it. Czech Airlines в марте летает в Милан 3 раза в день, в апреле – 2 раза в день.

5 5 LET LET

ZÁRUKA ZÁRUKA

do 100 do000 100km 000 km

inzerce


| n av i g á t o r | n av i g at o r | Н а в и г а т о р

Nový butik Style Avenue v Mariánských Lázních A new boutique store, Style Avenue, opens up in Mariánské Lázně Новый бутик «Style Avenue» в г. Марианске-Лазне   Síť značkových obchodů Style Avenue se rozrostla o další butik, a to hned v srdci českého lázeňství, v Mariánských Lázních. Na Štědrý den se otevřely dveře nového prostoru, kde na vás dýchne svět šperkařiny, lesk ušlechtilých kovů, kamenů a ručního zpracování. Výběr kolekcí, stylů a motivů je rozmanitý, zajisté si vybere každý podle svého vkusu. Přijďte objevit nové kolekce a seznámit se s aktuálními trendy ve světě klenotů. Jste vřele vítáni!  The network of Style Avenue brand stores has grown by one more boutique, directly in the heart of the Czech spa resorts, in Mariánské Lázně (Marienbad). On Christmas Eve, it opened its doors to a new space where you can literally feel the world of jewellery-making, the glitter of precious metals, stones and handcraft. The selection of the collections, styles and themes is varied, and everybody will surely be able to choose something according to one’s taste. Come and discover the new collections and explore the current trends in the world of jewels. You are most welcome!   Сеть фирменных магазинов «Style Avenue» пополнилась ещё одним бутиком, в самом центре чешской курортной жизни, в г. Марианске-Лазне. В Сочельник здесь открылись двери нового магазина, где вы почувствуете дыхание мира драгоценностей, блеск благородных металлов, каменьев, изделий ручной работы. Выбор коллекций, стилей и мотивов разнообразен. Каждый непременно найдёт здесь что-то в своём вкусе. Приходите посмотреть на новую коллекцию и познакомиться с актуальными трендами в дизайне украшений. Добро пожаловать!

inzerce

Origin

r e sta u r a nt s i n c e 5 76 0 a l Ko s h e r

I VAŠICH 30 KORUN DRŽÍ PARAPLE V POHYBU ODEŠLETE SMS VE TVARU DMS PARAPLE NA ČÍSLO 87 777 PRO JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK, NEBO DMS ROK PARAPLE PRO PŘÍSPĚVEK KAŽDÝ MĚSÍC PO DOBU JEDNOHO ROKU. CENA JEDNÉ DMS JE 30 KČ, CENTRUM PARAPLE ZÍSKÁ 28,50 KČ. SBÍRKOVÉ KONTO CENTRA PARAPLE

932 932 932 / 0300

King Solomon Široká 8 Jewish Town tel.: 224 818 752 www.kosher.cz

POMÁHÁ VOZÍČKÁŘŮM S POŠKOZENÍM MÍCHY WWW.PARAPLE.CZ

PAR 1311 04_90x80_V02.indd 1

04.12.13 15:02


KONÁ SE Sport 13.–16. března – Mistrovství světa v letech na lyžích, Harrachov, ČR (FIS Ski Flying World Championship) Kultura 27.–30. března – Art Paris Fair, Paříž, Francie 14.–23. března – Eurantica, veletrh starožitností, Brusel, Belgie 3.–14. dubna – NatFilm, filmový festival, Kodaň, Dánsko Ostatní 11.–13. března – Gurmánské dny v Madridu, Španělsko 30. dubna – Valpuržina noc aneb Pálení čarodějnic, ČR Až do května – týdny ledového chytání ryb, Finsko (Ice Fishing Weeks)

Jediný volný obchod Příležitost pro vaše podnikání a úspěch

Nejfrekventovanější ulice v srdci Prahy Na Příkopě Prestižní značky: Loake, Knize, Le Premier, Kobe, Antony Morato Jediná pasáž svého druhu zaměřená na muže gentlemana Podpora při propagaci vaší služby nebo produktu

WHAT’S ON Sport 13–16 March – FIS Ski Flying World Championships, Harrachov, Czech Republic Culture 27–30 March – Art Paris Fair, Paris, France 14–23 March – Eurantica, antiques fair, Brussels, Belgium 3–14 April – NatFilm, film festival, Copenhagen, Denmark Miscellaneous 11–13 March – Gourmet Days in Madrid, Spain 30 April – Walpurgis Night, or “witch-burning”, Czech Republic Until May – Ice Fishing Weeks, Finland

Nabízíme pronájem obchodních prostor v Pánské pasáži. www.panskapasaz.cz Pasáž spojuje ulice Na Příkopě a Ovocný trh v centru Prahy. Velikost prostoru je cca 30 m2 za cenu 41 500 Kč měsíčně včetně služeb a marketingového poplatku.

проводится Спорт 13–16 марта – Чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Гаррахов, ЧР (FIS Ski Flying World Championship) Культура 27–30 марта – Art Paris Fair, Париж, Франция 14–23 марта – Eurantica, антикварная ярмарка, Брюссель, Бельгия 3–14 апреля – NatFilm, кинофестиваль, Копенгаген, Дания Другое 11–13 марта – Гурманские дни в Мадриде, Испания 30 апреля – Вальпургиева ночь или Ведьмин костёр, ЧР До мая – чемпионат по подлёдному лову рыбы, Финляндия (Ice Fishing Weeks)

15

Kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2011. Prostor je vhodný k prodeji značkového zboží nebo poskytování služeb se zaměřením na muže gentlemany. Propagace vašeho zboží v rámci marketingu Pánské pasáže samozřejmostí. Pro více informací a prohlídku nás, prosím, kontaktujte.

Nemovitost nabízí přímý majitel Možnost pobídek ve formě rent free 41 500 Kč měsíčně je nejnižší nájemné v okolí Marketingová podpora vaší značky v ceně

Hana Vymětalová, Brand Dogs s. r. o. hana.vymetalova@branddogs.cz, tel.: +420 731 567 777 Pánská pasáž, www.panskapasaz.cz www.facebook.com/PanskaPasaz


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю Text Jiří Holubec Foto Profimedia.cz, Isifa, Archiv Vivica Genaux

Vivica Genaux S dobrým orchestrem nejste na pódiu nikdy sami With the right musicians, you’re never alone on the stage Когда оркестр хорош, на сцене не одиноко

Když jsem si po telefonu povídal s mezzosopranistkou Vivicou Genaux, která vystoupí 18. března v Praze, zněl její hlas trochu zastřeně. „Právě jsem prodělala chřipku, ale v Praze už budu určitě v pořádku,“ vysvětlovala se smíchem. When we talked to Vivica Genaux on the phone, her voice sounded a bit husky. “I have just recovered from the flu,” she explained. Would she be all right for her March 18 concert in Prague, we could not but ask? “I’m sure I will,” she laughed. Когда я разговаривал по телефону с обладательницей меццо-сопрано Вивикой Жено, которая 18 марта выступит в Праге, её голос звучал несколько приглушённо. «У меня только что был грипп, но в Праге я буду в полном порядке», – смеясь, сказала она.


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

Vivica Genaux *1969 Americká mezzosopranistka původem z Aljašky. V současnosti je považována za jednu z nejlepších interpretek barokní a bel canto hudby. Má za sebou angažmá v předních světových operách celého světa, kde je ceněna zejména díky svému repertoáru děl Rossiniho a barokních skladatelů.

Vím, že jste se narodila na Aljašce a debutovala jste v roce 1994 rolí Isabelly v L’italiana. Nenašel jsem ale moc informací o vašem předchozím životě a začátcích hudební kariéry. Odjakživa jsem měla hudbu jako koníčka. Na Aljašce trvá zima devět měsíců, a protože je tak dlouho tma a zima, hudba se stává důležitou součástí života komunity. Dává vám důvod vyjít z domu a potkat se s ostatními lidmi. Díky tomu jsem odjakživa měla spoustu příležitostí žít s hudbou a po pravdě řečeno: talent při tom hrál tu nejmenší roli. Daleko důležitější byly disciplína, ochota na sobě pracovat a zlepšovat se. A také si hudbu užívat a bavit se jí. Tímto způsobem jsem budovala své hudební základy. Bylo v tom hodně disciplíny, ale také hodně zábavy. Začala jste hned od počátku s vážnou hudbou? Na střední škole jsem zpívala s jazzovým bigbandem a byla jsem členkou jazzového souboru, ale kromě toho jsem se vždycky věnovala jen vážné hudbě. Jako první popovou hudbu jsem objevila ABBU, to už mi bylo dvanáct let. Co vás tak zaujalo na vážné hudbě? Ani nevím. Byla tak nějak součástí mého života. Studovala jsem balet, kde jsem tancovala na Chopina a  další klasické autory, můj otec byl profesor biochemie a večer si pouštěl ve svém pokoji klasickou hudbu. Jeho pracovna byla přímo nad mým pokojem, takže jsem usínala za zvuků hudby Mozarta, Brahmse a Mahlera. Dnes jste známá jako mezzosopranistka, ale začínala jste se sopránem. Co vás k té změně přivedlo? Zpívala jsem soprán, naučila se kompletní antologii sopránových partů, ale žádný mi úplně nesedl – psychologicky ani hudebně. Jako sopranistka jsem absolvovala vysokou školu a  zůstala ještě jeden semestr, abych mohla pracovat se svou tehdejší učitelkou, kterou byla Virginia Zeani. Jednou jsem na hodině zpívala Come scoglio z Mozartovy Cosi fan tutte a hodně jsem se pokládala do hlubších tónů. Ona se na mě podívala a řekla: „Drahoušku, vy zpíváte jako mezzosopranistka.“ V té chvíli se mi zhroutil svět, protože jediné mezzo role, které jsem znala, byly Rosina v Lazebníku sevillském a Carmen. Obě role navíc běžně zpívají sopranistky, takže jsem neviděla důvod, proč bych se měla najednou začít učit zpívat mezzosoprán. Tři dny jsem z toho nespala, seděla jsem ve dne v noci v univerzitní knihovně a hledala všechny mezzosopránové role a všechny 18

zpěvačky, které je kdy zpívaly. K svému úžasu jsem zjistila, že nejenže existuje spousta úspěšných mezzosopranistek, ale také spousta skvělých rolí. Pár z nich jsem zkusila zazpívat a najednou jsem se cítila, jako by se kolem mne začaly bortit všechny zdi. Byla to taková zábava! Víte, jedna věc mi na sopránech vždycky vadila – jejich role byly vždycky chudinky, které někdo vraždí nebo žijí v područí despotického otce. Kdežto mezzo role jsou postavy, které ty problémy způsobují ostatním. A přestože umírají, tak proto, že něco změnily. To se mi líbilo daleko víc. Jste známá především svou interpretací barokní hudby. Jak jste se k ní dostala? Úplnou náhodou. První tři roky své kariéry jsem zpívala skoro výhradně Rossiniho. Dalo mi to možnost zpívat stejné role v různých operách, učit se, jak spolupracovat s orchestrem, pohybovat se na jevišti, co dělat s rukama, a všechny další věci, které jsem potřebovala dostat pod kontrolu. Po nějaké době mi lidé začali navrhovat, že bych se měla posunout dál, ale já přesně nevěděla kam. Logická volba pro zpěvačku, jako jsem byla já, by byl Mozart, ale ten mi vždycky připadal trochu moc vysoko posazený. Jednoho dne jsem se kvůli tomu setkala s Matthewem Epsteinem, který je znám tím, že dokáže dát zpěváky dohromady s vhodným repertoárem. Když jsem mu vysvětlila svůj problém, řekl mi: „Měla byste zkusit Hasseho.“ Máte tušení, proč vám to navrhl? Vůbec ne! Já ani nevěděla, kdo to Hasse je. Dodnes nevím, proč si spojil hudbu Johanna Adolfa Hasseho s mým hlasem. Nicméně důležitý moment celého příběhu nastal o měsíc později, když jsem přijela na konkurs pro Reného Jacobse, který se chystal realizovat Hasseho operu v Berlínské státní opeře. Tu roli jsem dostala okamžitě, hned na místě, což se mi stalo asi tak dvakrát za celou kariéru. Má práce s Reném Jacobsem byla prvním důležitým momentem v mém setkávání s barokní hudbou. Druhý nastal v okamžiku, když jsem poprvé slyšela barokní orchestr Concerto Köln. Bylo to jako scéna v Čarodějovi ze země Oz, kdy Dorotka otevře okno svého černobílého domečku a uvidí ty zářivé barvy země Oz. Poprvé v životě jsem doslova slyšela hudbu v barvách. Co ve vás ten pocit vzbudilo? Má to něco do činění se zvukem. Barokní orchestry jednak hrají přibližně o půl tónu níž než moderní soubory a také používají přírodní střívkové struny


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

namísto kovových, což obrovsky ovlivňuje barvu zvuku. Také mám dojem, že orchestr celou dobu komunikuje se zpěvákem. Když zazpívám, že právě zabili mého otce, slyším, jak orchestr vykřikne: „Ne!“ Na hudebníky to klade velké nároky. Musejí znát texty árií, být si vědomi, o čem se v tom kterém momentu zpívá, musejí cítit zpěvákovy emoce. Když ale takové hudebníky najdete, nikdy nejste na pódiu sami. Mnoho oper dnes svá představení vysílá v přímých přenosech do kin. Mění to nějak operu? Klade to větší nároky na hereckou stránku role? Nemyslím si, že by to nějak výrazně měnilo práci zpěváka, protože jeho role byla vždy psaná pro živé představení. Pamatuji si, jak mi Claudia Pinza, dcera Ezia Pinzy, vyprávěla o svém angažmá v Metropolitní opeře. Italové ji prý tehdy snažně prosili, aby nevstávala a neděkovala se poté, co její 19

postava zemře. Už tehdy, ve čtyřicátých letech, chtěli mít z opery realistický zážitek. Co se za posledních pár let s nástupem HD televizí a přímých přenosů změnilo, je uspořádání jeviště. Jevištní režiséři jednak neustále hledají rekvizity, které vypadají dobře na kameře, a hlavně chtějí používat celé jeviště. Vy pak začínáte árii na nějakém lešení třicet metrů od místa, kde máte zpívat, což znamená, že bez použití reproduktorů ani neslyšíte orchestr. Když se ale jeviště osadí reproduktory, změní se tím kompletně jeho akustika. Musíte zpívat hlasitěji, orchestr musí hrát potichu a obojí je velmi náročné.

▴ Z daleké Aljašky se Vivica Genaux dostala až na pódia předních operních domů. — From far-away Alaska, Vivica Genaux made her way to the stages of world’s leading opera houses. — С далёкой Аляски Вивика Жено добралась до сцен ведущих оперных театров мира.

Je to důvod, proč tak ráda zpíváte na koncertech, kde se můžete zcela soustředit pouze na zpěv? Koncerty mám hrozně ráda. Jste v těsném kontaktu s  orchestrem a  můžete si vybrat repertoár, jaký chcete. Na druhé straně operní angažmá znamená, ▶


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

že jste celý měsíc na jednom místě, každý den zkoušíte, pracujete s lidmi, učíte se, zkoumáte hudbu. Koncerty jsou časově nahuštěné. Většinou přijedete den před představením, zkoušíte a druhý den zpíváte před publikem. Na turné často ve stejný den zpíváte i cestujete, což je velmi náročné. Mám ráda, když mohu operní angažmá a koncerty kombinovat. Obojí má svá pro i proti.

▾ Při hraní barokní hudby orchestr více komunikuje se zpěvákem. — When playing baroque music, the orchestra communicates with the singer more intensely. — Оркестр во время исполнения барочной музыки находится в более тесном общении с певцом.

Když jste na cestách, zkoumáte nějak hudbu jednotlivých zemí? Chodívala jsem do knihoven kvůli rešerším umělců. V Paříži jsem například chodila do Bibliothèque nationale poslouchat pařížské koncerty Faustiny Bordoni. Co se týče populární hudby, pamatuji si, jak jsem v Tokiu sledovala hudební pořady v televizi. Ty jsem doslova milovala. Dokonce jsem si je nahrávala a učila se nazpaměť texty, abych si mohla zpívat s nimi. Tak jsem se mimochodem naučila mluvit

20

italsky – posloucháním pop-music a memorováním textů. Dnes už to tak často nedělám. Vlastně ve volném čase ani moc hudbu neposlouchám, protože jí mám plnou hlavu tak jako tak. Jen na pražský koncert se učím dvě Myslivečkovy árie, které jsou krásné, ale zároveň obrovsky náročné! I  když hudbu zrovna aktivně nestuduji, mám ji pořád někde v podvědomí a nechci ji tam vyrušovat, když nemusím. Jaký program jste zvolila pro svůj pražský koncert? Je složený z hudby Christopha Willibalda Glucka a  samozřejmě Josefa Myslivečka. Jsem Václavu Luksovi ohromně vděčná, že mě s Myslivečkovou hudbou seznámil. Tím, jak absorboval soudobou italskou hudbu, mi velmi připomíná Johanna Adolfa Hasseho. Interpretovat jeho méně známé árie, navíc s takovým orchestrem, jako je Collegium 1704, je pro mě radost. Moc se na to těším, bude to krása!


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

I know you were born in Alaska and that your debut was as Isabella in L'italiana in 1994. But I couldn’t find much info about your life before then. How did you start your musical career? I was always involved in music as a hobby. In Alaska we have long winters that last for nine months. Since it is dark and cold, music is very important for the community. It gives you a reason to get out of the house and get together with other people. So there were always many opportunities to get involved with music, and talent was in fact the least important thing. It was how much discipline you could put in, how much improvement you could achieve through studying, and how much fun you could get from it. That was how I started with music. There was a lot of discipline but also a lot of fun. Did you start with the classical music from the very beginning? Well, I sang with a jazz big band in high school and I was a member of a jazz choir, but other than that it has always been classical music for me. The first non-classical music I discovered when I was twelve was ABBA. Why classical music? I think that was what was on the menu in my life. I studied ballet so I was dancing to Chopin and other classical music. My dad was a professor of biochemistry, and in the evenings he would listen to his classical music records in his room, which was directly above mine. That meant I would listen to Mozart, Brahms and Mahler while falling asleep. You are known as a mezzo-soprano, but I read that you started as soprano. What made you change your style? It seemed to fit my voice better. When I started to study singing I sang soprano: I learned the entire anthology of soprano vocal music, and nothing fit – psychologically or musically. I even graduated from my conservatory as a soprano, and I stayed one more semester to work with my teacher, who was Virginia Zeani. I was singing “Come scoglio” from Mozart’s Cosi fan tutte for her one day, and I was really laying into the low notes. She looked at me and said, “Darling, you're singing like a mezzo-soprano.” My world collapsed because the only mezzo roles I knew were Rosina in Barber of Seville and Carmen, and both of those roles could be sung by a soprano, so I saw no reason for me to change to mezzo. I stayed up for 21

three days going through the university library and researching every single role written for mezzo-soprano and every single recorded artist. I discovered that there were not only many mezzo artists with good careers but also many roles. I tried a couple of them and suddenly all the walls around me started falling down. It was so much more fun! One thing that bothered me about sopranos was that they were always victims being killed or bossed around by their fathers. Whereas the mezzo roles, they were the ones who got everybody else in trouble or fought and died to make a difference. I loved that.

Vivica Genaux *1969 The American mezzo-soprano born in Alaska is lauded as one of the preeminent interpreters of Baroque music and bel canto. She has sung in many of the major opera houses the world over, performing both her acclaimed Rossini repertoire and works by Baroque composers as well.

You are known best as a singer of Baroque music. How did you come to it? It was complete chance. The first three years of my career I sang Rossini almost exclusively. It gave me the opportunity to sing the same roles in different theatres, learning how to work with the orchestra, how to move on stage, what to do with my hands and all those things I needed to get under control. Then people started to tell me I should move on, and I wasn’t sure what to do. The logical progression for someone like me would have been Mozart, but he’s always sounded a bit high-register for me. Then I had a meeting with Matthew Epstein who is famous for putting singers and repertoire together. I explained my problem to him and he said, “You should sing Hasse.” Do you know why he suggested that? No! I didn’t even know who Hasse was. I still have no idea why he connected the work of Johann Adolf Hasse with my voice. But the point of the story is that a month later I had an audition with René Jacobs for one of Hasse’s operas at the Staatsoper in Berlin. I got the part on the spot. That was one of only two times that happened in my entire career. My work on that role with René Jacobs was the first big impetus that propelled me into Baroque music. The second was when I heard Concerto Köln, a Baroque orchestra, for the first time. It was like that moment in The Wizard of Oz when Dorothy opens the window of her black and white house and sees the bright colours of the Land of Oz. I literally heard music in colours for the first time in my life. Why was that? It has something to do with the sound. Baroque orchestras play roughly a half-step lower than modern orchestras and they also use gut strings instead of metallic strings, which changes the sound immensely. I also have the feeling that the orchestra communicates with the singer all the time. If I sing that my fa▶


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

ther just got killed, I hear the orchestra saying, “No!” It requires an entire different level of involvement from the musicians. They have to know the words, be aware of the situation and the feeling of the singer. With the right musicians, you are never alone on stage. Many opera houses have introduced live streaming of their performances that can be watched in cinemas all around the world. Does this change opera in any way? Is there more emphasis on acting, stage appearance? I don’t think it changes the singer’s job that much because their role is conceived as a live performance in front of the audience. I remember talking to Claudia Pinza, the daughter of Ezio Pinza. She told me that whenever she was performing at the Metropolitan Opera, the Italians would beg her not to stand up and bow to the applause after her character died. They wanted realism in their opera, and that was back in the 1940s! What really changed in the past couple of years with the high-definition live telecasts is the stage setup. First of all, the stage directors are always looking for something that looks good on the camera and second, they always want to use the entire stage. You end up starting your aria standing on some scaffolding, thirty metres from where you are supposed to sing, which means that without modern electronic loudspeakers you can’t even hear the orchestra. Once you introduce loudspeakers to the stage, the entire acoustics changes. You have to sing louder and the orchestra has to play quieter, which is very difficult for both them and the singers.

▶ Zatímco sopranistky mají party chudinek, mezzosopranistky většinou působí problémy druhým. — While sopranos receive the roles of sufferers, mezzosopranos usually cause problems for others. — В то время как сопранистки исполняют партии страдалиц, героини меццосопранисток по большей части сами устраивают проблемы другим.

Is that the reason you like doing concerts where you can concentrate purely on singing? I love doing concerts. You are in close touch with the orchestra; you can choose the repertoire and so on. On the other hand, with the opera you usually stay in one place for a month, rehearsing every day, working with people, exploring the music. In concerts the time is always so short. Usually you have one rehearsal the day before and then you do the concert. If you are on tour, all you do is travel and sing, often both in the same day, which is very difficult to keep up with. It is therefore nice if you can balance concerts and opera. Both worlds have their pros and cons. While you are travelling, do you try to get familiar with different countries’ music? I used to go to libraries to do research on specific musicians. For example, when I was in Paris I used to go to the Bibliothèque Nationale to listen to Paris concert recordings of Faustina Bordoni. In terms of popular music, I remember being in Tokyo listening to Jap22

anese pop music shows. I loved those. I even taped them directly from the TV and memorised the lyrics so I could sing along. I also learned my Italian that way – listening to pop music and memorising the words. I don’t do it as often now as I used to. In fact, I don’t listen to music in my free time very much. My head is always full of music as it is. Just for my concert in Prague I have to learn two Mysliveček’s arias, which are beautiful but also hugely demanding! Even if I’m not actively studying music, it still is somewhere in my subconscious and I don’t want to distract it if I don’t have to. What kind of programme have you prepared for your Prague concert? We are going to perform music by Christoph Willibald Gluck and, of course, Josef Mysliveček. I’m so glad Václav Luks introduced me to the music of Mysliveček. For me, his is very similar to that of Johann Adolf Hasse in the way he absorbs the Italian style of music. It is a great opportunity to perform his lesser-known arias with Collegium 1704. I’m really looking forward to it. It’s going to be lovely!

Я знаю, что Вы родились на Аляске, и что Ваш дебют состоялся в 1994 году, это была роль Изабеллы в россиниевской «Итальянке в Алжире». Однако информации о том, что было до этого, о начале Вашей музыкальной карьеры, не так-то много. Сколько я себя помню, музыка всегда была моим коньком. На Аляске девять месяцев длится зима, и оттого, что там так долго царят тьма и холод, важной частью жизни местной общественности является музыка. Она даёт вам повод выйти из дома, встретиться с другими людьми. Благодаря этому у меня всегда были все шансы для того, чтобы жить с музыкой, и, откровенно говоря, талант тут играл самую незначительную роль. Гораздо важнее была дисциплина, готовность работать над собой и совершенствоваться. А ещё – отдаваться музыке, упиваться ею. Так я и возводила свой музыкальный фундамент. В этом было много дисциплины, но помимо этого, много было и удовольствия. Вы сразу начали с серьёзной музыки? В средней школе я пела в джазовом биг-бэнде, участвовала в джазовом ансамбле, в остальном же я всегда уделяла внимание исключительно классической музыке. Первая поп-музыка, которую я приняла, была «АББА», мне тогда было уже двенадцать. ▶


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

Вивика Жено *1969 Американская оперная певица (меццо-сопрано) родилась на Аляске. На сегодняшний день она считается одной из лучших исполнительниц музыки эпохи барокко и бельканто. На её счету – ангажементы в передовых оперных театрах мира, таких как Метрополитен-опера, Парижская национальная опера, а также Баварская государственная опера.

Почему Вас так тянуло к классической музыке? Я даже не знаю. Просто так вышло, что она была частью моей жизни. Я занималась балетом, танцевала под Шопена и под других классических авторов. Мой отец был профессором биохимии, и вечерами включал у себя классическую музыку. Его кабинет был прямо над моей комнатой, так что я засыпала под звуки музыки Моцарта, Брамса и Малера. Сегодня Вы знамениты своим меццо-сопрано, но начинали Вы с сопрано. Что послужило причиной такой перемены? Да, я пела партии сопрано, выучила полную антологию сопранных партий, но ни одна из них не приходилась мне по душе: ни с психологической точки зрения, ни с музыкальной. Я окончила университет как певица сопрано и осталась там ещё на один семестр, чтобы получить возможность поработать с моей тогдашней преподавательницей, Вирджинией Зини. Однажды на занятии я пела «Come scoglio», арию из «Così fan tutte» Моцарта, и при этом отчаянно налегала на глубокие тона. Она на меня посмотрела и сказала: «Милочка, да Вы поёте, как меццо-сопрано!» В эту секунду мой мир перевернулся, потому что единственными ролями для меццо-сопрано, которые я знала, были Розина в «Севильском цирюльнике» и Кармен. К тому же обе эти роли вовсю исполняются сопрано, так что я не видела никаких причин для того, чтобы внезапно переучиваться на меццо-сопрано. Три дня я из-за этого не спала, днями и ночами сидела в университетской библиотеке, отыскивая все роли для меццо-сопрано и всех певиц, которые когда-либо и где-либо их исполняли. И к моему изумлению, я обнаружила, что в мире не только множество успешных меццо-сопрано, но и огромное количество замечательных ролей. Парочку из них я попробовала спеть и внезапно почувствовала, словно вокруг меня начали рушиться все преграды! Это было так весело! Знаете, если говорить о сопрано, меня никогда не устраивала одна вещь: это всегда были роли страдалиц, которых кто-то убивает, или тех, что живут под гнётом деспотичного отца. А роли меццо – это героини, которые сами создают такие проблемы другим. И если уж им приходится умереть, то только потому, что они что-то изменили. Это мне нравилось значительно больше. Вы знамениты прежде всего тем, что исполняете музыку эпохи барокко. Как Вы к ней пришли? Совершенно случайно. Первые три года моей карьеры я не пела почти ничего, кроме Россини. Это позволило мне петь одни и те же роли в разных оперных постановках, учиться взаимодействовать 24

с оркестром, двигаться по сцене, управляться со своими руками и делать другие вещи, которым еще предстояло научиться. Спустя какое-то время люди стали советовать мне двигаться дальше, но я не знала точно – куда. Логическим решением для певицы вроде меня мог бы стать Моцарт, но мне он всегда казался чересчур высоковатым. Однажды для того, чтобы всё это обсудить, я встретилась с Мэттью Эпштейном, который знаменит тем, что может подобрать для певца подходящий репертуар. Когда я поделилась с ним своей проблемой, он мне сказал: «Вам следовало бы попробовать Хассе». Вы понимаете, почему он Вам так сказал? Ни капельки! Я даже не знала, кто такой этот Хассе. Я до сих пор не знаю, почему он связал музыку Иоганна Адольфа Хассе с моим голосом. И всё же самое главное во всей этой истории произошло месяц спустя, когда я приехала на прослушивание к Рене Якобсу, который намеревался поставить оперу Хассе в Берлинской государственной опере. Роль я тогда получила мгновенно, прямо там, что за всю мою прежнюю карьеру происходило со мной всего, пожалуй, раза два. В том, как я пришла к барочной музыке, определяющими стали два момента. Первым оказалась моя работа с Рене Якобсом. Вторым – когда я впервые услышала барочный оркестр «Кончерто Кёльн». Это было как в той сцене в «Удивительном волшебнике из страны Оз», когда Дороти открывает окно своего чёрно-белого домика и видит яркие краски страны Оз. Впервые в жизни я услышала разноцветную музыку. Что вызвало в Вас такие ощущения? Было что-то такое в звуках... Во-первых, барочные оркестры играют примерно на полтона ниже, чем современные, плюс они используют натуральные жильные струны вместо металлических, и это оказывает потрясающее воздействие на окраску звука. Потом, мне кажется, такой оркестр находится в постоянном общении с певцом. Когда я пою о том, что мой отец только что был убит, я слышу, как оркестр вскрикивает: «Нет!!» Это возлагает на музыкантов большую ответственность. Им нужно знать текст арии, понимать, о чём поется в каждый конкретный момент, они должны испытывать те же эмоции, что и певец. И если вам посчастливится найти таких музыкантов, вам никогда не будет одиноко на сцене. В настоящее время многие оперные театры транслируют свои представления в прямом эфире в кинотеатрах. Меняет ли это каким-то образом оперу? ▶


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

2014: Year of Music in Prague Come. Look. Listen. www.musicinprague.com gives you everything you might want to know. People, places and events, even an interactive music map of the city.

www.musicinprague.com

www.prague.eu


| R o z h o v o r | i n t e r vi e w | и н т е р в ь ю

Поэтому Вы так любите петь на концертах, где Вы можете целиком сосредоточиться только на пении? Я страшно люблю концерты. Это означает тесный контакт с оркестром и какой угодно репертуар. С другой стороны, оперный ангажемент подразумевает то, что весь месяц вы находитесь на одном и том же месте, ежедневно репетируете, работаете с людьми, учитесь, изучаете музыку. Концертное же расписание очень интенсивно. В большинстве случаев вы приезжаете за день до представления, репетируете, и на следующий день уже поёте перед публикой. Во время гастролей часто приходится и петь и переезжать в один и тот же день, что очень нелегко. Я люблю, когда у меня есть возможность комбинировать оперные ангажементы с концертами. И то, и другое имеет свои плюсы и минусы.

▴ Vivica ve své profesi ráda kombinuje účinkování v operách a koncertování po celém světě. — In her profession, Vivica likes to combine performing in operas and concerts around the world. — Вивике нравится совмещать работу в операх с концертными турне по всему миру.

Появляются ли большие требования к актёрской работе над ролью? Я не думаю, что это как-то особо меняет работу певца, ведь роли всегда писались для живых представлений. Помню, как Клаудия Пинца, дочь Эцио Пинца, рассказывала о своём ангажементе в Метрополитен-оперу. По её словам, итальянцы тогда настойчиво просили её о том, чтобы она не вставала и не раскланивалась после того, как её героиня умирала. Уже тогда, в сороковых годах, они хотели, чтобы опера несла реалистичные переживания. Что изменилось за последние несколько лет, после появления цифрового телевидения и прямых эфиров, так это организация сцены. Так что постановщики всё время ищут такой реквизит, который бы хорошо смотрелся при съёмке, а главное, стремятся использовать всю площадь сцены. И потом ты начинаешь свою арию на каких-то строительных лесах, в тридцати метрах от того места, где тебе потом предстоит петь, а это значит, что без помощи репродукторов оркестра совсем не слышишь. Но при этом у сцены, оснащённой подзвучкой, полностью меняется акустика. Петь приходится громче, оркестр вынужден играть тише, и всем от этого нелегко. 26

Во время своих путешествий Вы изучаете музыку той или иной страны? Я много ходила по библиотекам, читала о музыкантах. В Париже, к примеру, я посещала Национальную библиотеку Франции, чтобы послушать парижские концерты Фаустины Бордони. Что касается популярной музыки, я помню, как в Токио я смотрела музыкальные программы по телевидению. Их я действительно любила. Я даже их записывала, учила наизусть тексты, чтобы потом петь вместе с ними. Кстати, таким образом я научилась говорить по-итальянски: я слушала поп-музыку и запоминала слова. Сейчас я уже не занимаюсь этим так часто. Собственно говоря, в свободное время я почти не слушаю музыку, у меня и без того голова ею полна всегда. К одному только пражскому концерту я разучиваю две арии Мысливечека. Они красивые, но в то же время ужасно трудные! Несмотря на то, что сейчас я не изучаю музыку в усиленном режиме, она постоянно присутствует в моём подсознании, и я не хочу нарушать свой покой без необходимости. Что за программу Вы выбрали для Вашего пражского концерта? Его составляет музыка Кристофа Виллибальда Глюка и, конечно же, Йозефа Мысливечека. Я невообразимо благодарна Вацлаву Луксу за то, что он познакомил меня с произведениями Мысливечека. Тем, как этот композитор впитал современную ему итальянскую музыку, он мне очень напоминает Иоганна Адольфа Хассе. Исполнять его малоизвестные арии, да к тому же с таким оркестром, каковым является «Коллегиум 1704», мне в радость. С нетерпением жду концерта, это будет чудесно!


MERCURY Jewellery Boutique Pařížská 30, Prague, 110 00, Hotel InterContinental, Tel.: +420 296 631 197

MERCURY Jewellery Boutique Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1, Duty Free - Gate A, Tel.: +420 734 853 521

MERCURY Jewellery Boutique Vaclav Havel Airport Prague Terminal 1, Duty Free - Gate B, Tel.: +420 734 853 522


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я Text Petr Holeček Foto Profimedia.cz

Bratislava  letovisko na Dunaji resort on the Danube курорт на Дунае

Братислава 28


Jediné přímořské letovisko, které nemá moře. Místní lidé říkají, že Bratislava má středomořské aroma. Žije se tady na ulici, všude jsou kavárny. Slovenská metropole neohromí počtem památek, ale právě uvolněnou atmosférou. The only seaside resort without a sea. Locals say that their Bratislava has a Mediterranean flavour to it. Here, life is lived in the streets, and cafés are omnipresent. It is not the Slovak capital’s array of historic monuments that is impressive, but rather its relaxed atmosphere. Это единственный морской курорт без моря. Местные жители утверждают, что в их Братиславе витает аромат Средиземноморья. Жизнь здесь протекает на улице, повсюду кафе. Словацкая столица поражает не количеством достопримечательностей, а атмосферой непринуждённости. 29


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▴ Historické centrum města je sice docela malé, ale o to větší ruch tu panuje. — The historic centre of the city is quite small, but the more busy it is. — Исторический центр города совсем невелик, но это лишь увеличивает царящее здесь оживление.

N

epřehlédnutelnou dominantou Bratislavy je hrad, který na Staré Město shlíží ze skalního útesu nad Dunajem. Svými čtyřmi věžičkami připomíná obrácený stůl. Když z hradu sestoupíte dolů do spleti uliček na Straussově „krásném modrém Dunaji“, uvidíte město změněné k nepoznání. Historické měšťanské domy a paláce jsou vkusně opravené, procházka Starým Městem má navíc jednu velkou výhodu, potřebujete na ni jen několik málo hodin. Historický střed Bratislavy je malý. V pavučině středověkých uliček se neztratíte. Jen dávejte pozor, jsou tak úzké, že na některých místech, hlavně v Kapitulské ulici, si při rozpažení odřete prsty.

paláci podepisoval v roce 1805 mír Napoleon, raději je všechny schovali, aby se do nich francouzský císař náhodou nezamiloval. A pak tu máme jednu z nejdůležitějších církevních staveb na celém Slovensku – Svatomartinský chrám, jehož věž trčí do výšky 85 metrů. Chrám se stavěl po několik století, rostl pomalu a loudavě podobně jako Gaudího Sagrada Familia v Barceloně. Stavba začala ve 13. století, vysvěcen byl v 15. století a barokní kaplička v boční lodi vznikla až o tři sta let později. Na špičku kostelní věže umístili stavitelé pozlacenou kopii uherských korunovačních klenotů. Mělo to zvýšit vážnost tehdejší Bratislavy, která se po obsazení Budapešti Turky stala zástupným hlavním městem Uherska. Nezakopněte o Čumila

Love story vEtkaná V koberci

Ne že by v centru nebyly žádné zajímavé památky, to bychom Bratislavě křivdili. V Primaciálním paláci si návštěvník může prohlédnout třeba slavné anglické gobelíny ze 17. století, znázorňující příběh lásky mezi antickými milenci Hérou a Leandrem. Říká se, že když ve stejném 30

Ve Staré radnici navštivte expozici o dějinách města. To vzniklo z osad ležících pod Bratislavským hradem na velice frekventované podunajské obchodní cestě. Hrad je poprvé zmiňován už v roce 907 v souvislosti s bitvou Maďarů s Bavory. Nejstaršími osadami byly Podhradí a Vydrica. Kolem těchto původních osad založili Staré Město,


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Zkuste místní specialitu, slavné rybízové víno, které se dříve dodávalo i na císařský dvůr ve Vídni. V druhé polovině 20. století produkce rybízáku poklesla, ale před několika lety ho vzkřísil farmář Augustin Mrázik. Seženete ho třeba ve Vinotéce sv. Urbana (Klobučnícka 27). Kam vyrazit? Jednoznačně na hrad Děvín! Ten je součástí Bratislavy, ale od centra města je vzdálen zhruba dvanáct kilometrů. Můžete jet buď na kole, nebo lodí po Dunaji, což je krásný zážitek. Na konci srpna se na Děvíně koná festival historického šermu.

na Slovensku. A pozor, kdo odrecituje nějakou slavnou slovenskou báseň, dostane pivo zdarma. Majitelé restaurace mají za městem biofarmu, takže nabízejí opravdu to nejčerstvější. Kdo má rád kapustnicu, halušky či plněné pirohy, nesmí Slovak pub minout. Stejně jako česká, i slovenská kuchyně je mastnější. Nejtypičtější specialitou jsou právě brynzové halušky se smaženou slaninou. Podobně populární jsou také strapačky, což jsou halušky s kysaným zelím a osmaženou slaninou, nebo furmanské halušky, tedy halušky s uzeným sýrem a osmaženou slaninou či klobásou. Recepty se ale liší. Stejně tak u kapustnice, což je polévka z kysaného zelí, uzeného masa, sušených hub, sušených švestek a klobásy, zahuštěná trochou mouky a kysané smetany.

S ČESKÝMI AEROLINIEMI DO BRATISLAVY Do 28. března v pondělí, ve středu a v pátek v 6.00 hod. a v 17.35 hod., zpátky v 9.55 hod. a ve 21.30 hod. Od 28. března se ve stejné časy létá i ve čtvrtek.

Na bruslích až ke Gabčíkovu Co si přivézt? Přivezte si pravou slovenskou brynzu, bez které si doma halušky prostě neuděláte. Měkký, solený výrobek z hrudkového ovčího sýra patří k pokladům našich sousedů. Jak zapadnout? Vyberte si image milovníka divadla, jazzu nebo sportu a uvolněte se prosím.

které v roce 1291 získalo privilegia svobodného královského města. Ve středověku pak sídlo zaznamenalo obrovský rozvoj. Výstava ve Staré radnici ukáže stovky raritních exponátů z této doby. Třeba starobylé střelecké terče. V dávných dobách také město obehnaly městské hradby s Michalskou, Vydrickou a Laurinskou bránou. A právě návštěva Michalské věže je dalším z našich tipů. Dochovala se jako jediná, a když vyjdete do nejvyššího patra, dostanete za odměnu pěkný rozhled po městě. Při procházce centrem se ještě zastavte v Panské ulici č. 29, kde je ve fasádě domu ukryta malá soška nahého muže. Jmenuje se Posměváček, pošklebuje se totiž obyvatelům sousedního domu. Ve vtipné Panské si dejte pozor i na Čumila. Nezakopněte o bronzovou sochu dělníka, který právě vylézá z městské kanalizace. Jejím autorem je Viktor Hulík a prý je to nejfotografovanější památka Bratislavy.

Na jaře a v létě láká Bratislava všechny in-line bruslaře. Unikátní je zejména perfektní stezka, která směřuje přímo od Starého mostu na dlouhou hráz vedoucí k vodnímu dílu Gabčíkovo. Podle bruslařů je to nekonečná trasa: rovná, široká a dlouhá a ještě k tomu vede krásnou přírodou kolem Dunaje. Kdo není do tohoto sportu zamilovaný až po uši, může si brusle půjčit jen na zkoušku a zakotvit v některé z hospůdek, které trasu lemují. Celá cesta z Bratislavy do Gabčíkova měří zhruba padesát kilometrů. U obce Rusovce se dá vykoupat v nedalekém Rusovském jezeře. Počítejte ale s tím, že za vedra téměř nevjedete do stínu. Bratislavané si „kolečkové boty“ oblíbili, takže pořádají i pravidelné páteční jízdy městem, kdy policie uzavře v mnoha ulicích dopravu a bruslaři mají přednost. Na několika místech hraje živá hudba a celé město tančí. Až odložíte brusle, nezapomeňte otestovat místní točené pivo. Nedávno otevřený Meštiansky pivovar nabízí zvláštní druh vlastní produkce. Dobře se paří v multižánrovém klubu Subclub, který vznikl v prostorách bývalého atomového bunkru, vynikající koktejly ze značkových rumů si můžete vychutnat přímo pod Michalskou bránou ve stylovém cocktail baru Casa del Havana, kde je otevřeno až do třetí hodiny ráno. Ideální místo na zakončení naší procházky po Bratislavě.

Halušky v létajícím talíři

Je čas na oběd. V létajícím talíři? Proč ne?! Na vrcholu pylonu tři sta tři metrů dlouhého mostu SNP je ve výšce osmdesát metrů restaurace, které obyvatelé Bratislavy říkají právě létající talíř. Je obkroužena vyhlídkovou terasou a vypadá opravdu jak ze sci-fi komiksu. A nebojte, vede k ní výtah. Méně moderní, lidovější a mnohem svéráznější je Slovak pub v Obchodní ulici. Nabízí slovenská národní jídla i autentické prostředí. Národovecké citáty na zdech i sochy Jánošíka dávají jasně najevo, že tady jste 31

prague 304 km 1 hod.

bratislava


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

A love story woven into a carpet

▾ Moderní bronzové sochy šikovně umístěné ve veřejném prostoru dávají ulicím Bratislavy šmrnc. — Modern bronze sculptures cleverly placed in public spaces of Bratislava give its streets an air of cool. — Современные скульптуры из бронзы, искусно размещённые в общественных местах, добавляют шарм улицам Братиславы.

B

ratislava’s unmissable landmark is its Castle, which overlooks the Old City from a cliff above the Danube. With its four towers, it resembles an upturned table. When you descend from the castle into the maze of little streets by Strauss’ “Beautiful Blue Danube”, you will see a city changed beyond recognition. Historic townhouses and palaces have been tastefully renovated, and the walk through the Old Town also has one big advantage – it will only take you a couple of hours. The historical centre of Bratislava is small, so you won’t get lost in the web of medieval streets. Just be careful, some are so narrow that in places, like Kapitulská street, you could scrape your fingers if you spread out your arms.

That is not to say the centre has no interesting sights: that would be doing Bratislava a great injustice. For example, in the Primate’s Palace visitors can view famous English tapestries from the 17th century depicting the love affair between Hero and Leander from classical mythology. The story goes that in 1805, when Napoleon was signing a peace treaty in the palace, the tapestries had to be hidden in case the French Emperor happened to fall in love with them. And then there is one of the most important sacred buildings in the whole of Slovakia – St Martin’s Church. Its tower reaches a height of 85 metres. The church took several centuries to complete, growing slowly and languidly like Gaudí’s Sagrada Familia in Barcelona. Building work began in the 13th century, it was consecrated in the 15th century and the Baroque chapel in the side nave was built another three hundred years later. The builders placed a gilded copy of the Hungarian crown jewels at the top of the church tower. This was meant to increase the importance of Bratislava, which became the surrogate capital of Hungary after the occupation of Budapest by the Turks. Don’t trip over Čumil

In the Old Town Hall you should visit the exhibition about the history of the city. Bratislava originated in the settlements that lay beneath Bratislava Castle on the very busy Danube trade route. The first mention of the Castle comes from as early as 907, in connection with a battle between the Hungarians and the Bavarians. The oldest settlements were Podhradí and Vydrica. The Old City was founded around these original settlements, and in 1291 it acquired the status of a royal free town. The settlement expanded rapidly in the Middle Ages. The exhibition at the Old Town Hall has hundreds of rare exhibits from that period, like old shooting targets, for example. In the olden days the city was surrounded by walls with gates called Michalská, Vydrická and Laurinská. The gate called St Michael’s Tower is also worth visiting. It is the only surviving city gate, and when you reach the top floor, panting from the exertion, you will be rewarded with a nice view of the city. While walking through the centre you should also stop at 29 Panská street, where the house’s façade conceals a small statue of a naked man. His name is Posměváček, or “the Mocker”, since he jeers at the inhabitants of the neighbouring house. Also in Panská street, watch out for Čumil (the “Gawper”): don’t trip over this bronze statue of a labourer who is just climbing out of a municipal sewer. It was made by Viktor Hulík and is allegedly the most photographed sight in Bratislava. Halušky in a flying saucer

It’s time for lunch! So why not have it in a flying saucer? At the top of the pylon of the 303 metre-long Slovak Na32


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

tional Uprising bridge, at a height of 80 metres, there is a restaurant that Bratislava residents call “the flying saucer”. It is encircled by a panoramic terrace and really does look like something out of a sci-fi comic book. And don’t worry, it can be reached by an elevator. Less modern, more traditional and definitely much more individual is the Slovak Pub on Obchodní street. It offers Slovak national dishes and an authentic environment. Quotes by important Slovak figures on the walls and statues of the legendary outlaw Jánošík make it abundantly clear that you are in Slovakia. And it’s worth knowing that whoever can recite some famous Slovak poem gets a free beer. The owners of the restaurant have an organic farm outside the city, so everything they prepare is really fresh. Those who like kapustnica cabbage soup, halušky soft dumplings or stuffed pirohy pies should definitely head to this Slovak Pub. Like Czech cuisine, Slovak cooking is a bit on the greasy side. The most typical speciality is the aforesaid brynzové halušky with fried bacon. A similarly popular dish is strapačky, which is halušky with sauerkraut and fried bacon, or furmanské halušky, i.e. halušky with smoked cheese and fried bacon or sausage. There are various different recipes, however. The same goes for kapustnica, a cabbage soup made from sauerkraut, smoked meat, dried mushrooms, dried plums and sausage, thickened with a little bit of flour and sour cream. 33

Roller-skaTing all the way to Gabčíkovo Dam

In the spring and summer, Bratislava is a magnet for in-line skaters. The perfect track that leads directly from the Old Bridge to the long dam of the Gabčíkovo waterworks is particularly unique. It is straight, wide and long – and on top of that it passes through the beautiful countryside along the Danube. Anyone new to skating can borrow roller skates and try them out, stopping in one or more of the little pubs that line the route. The whole stretch from Bratislava to Gabčíkovo is approximately 50 kilometres long. By the village of Rusovce you can also have a swim in the nearby Rusovské lake. But in hot weather you should be aware that there is precious little shade. Bratislava residents have taken a great liking to “roller shoes”, so they also organise regular Friday rides through the city. The police close many streets to traffic and roller skaters have priority. Live music plays in a number of places and the whole city seems to dance. Once you take off your skates, don’t forget to try the local beer. The recently opened Meštiansky brewery offers locally produced beer. A good party is always on in the multi-genre venue Subclub, which was set up in the premises of a former nuclear bunker, and excellent cocktails from brand rums can be enjoyed right under Michael’s Gate in the stylish Casa del Havana cocktail bar, which stays open until three o’clock in the morning. It is the perfect place to end our exploration of Bratislava.

▴ Na zahrádce některé z místních kaváren zjistíte, že řeči o přímořské atmosféře města mají něco do sebe. — In the café gardens you will find out that all the talk about a seaside atmosphere of the city has something to it. — Сидя в одном из летних кафе, вы поймёте, что разговоры о приморской атмосфере в городе родились не на пустом месте.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▴ Fontána Míru stojí na

Czech Airlines’ tips

Hodžově náměstí před prezidentským palácem. — The Fountain of Peace stands in the Hodža square in front of the Presidential Palace. — Фонтан мира находится на площади Годжи, перед президентским дворцом.

What to taste? Try a local specialty, the famous currant wine, which used to be supplied to the Imperial Court in Vienna. In the second half of the 20th century, production of this currant wine declined, but several years ago the tradition was revived by a farmer called Augustin Mrázik. You can get it in the St Urban wine cellar (Klobučnícka 27), for example. Where to go? You should definitely visit Devín Castle! It is located in Bratislava, but about 12 km from the centre of the city. You can either cycle there or take a boat on the Danube, which is a wonderful experience. At the end of August, a festival of historical fencing takes place at Devín.

With Czech Airlines to bratislava

What to bring back? Bring back some original Slovak sheep’s cheese, brynza, without which you simply cannot make your own halušky. The soft, salted, lumpy sheep’s cheese is one of Slovakia’s gastronomic treasures.

Till March 28 on Mondays, Wednesdays and Fridays at 6.00 and 17.35, back at 9.55 and 21.30. From March 28, the same times apply to Thursdays too.

How to blend in? Just look like you enjoy theatre, jazz or sport, and take it easy!

34

Б

роская доминанта Братиславы – крепость, глядящая с высоты скалистого утёса над Дунаем на Старый Город. Четыре её башенки делают её похожей на перевёрнутый стол. Когда вы отсюда спуститесь вниз, в сплетенье улочек, к «прекрасному голубому Дунаю» Штрауса, вы увидите, что город за последнее время изменился до неузнаваемости. Дворцы и  исторические мещанские дома отреставрированы с большим вкусом. Прогулка по Старому городу несёт в себе большое преимущество: она не займёт у вас много времени: исторический центр Братиславы мал. Вы не заблудитесь в паутине средневековых улочек. Главное, будьте внимательны: они настолько узки, что в некоторых местах, например, на Капитулской улице (Kapitulská ulica), разведя руки в стороны, вы рискуете ободрать себе пальцы. История любви, вытканная на ковре Конечно, нельзя сказать, что в центре нет ни одной интересной достопримечательности, по отношении к Братиславе это было бы несправедливо. В Архиепископском дворце (Primaciálny palác) вниманию посетителей представлены, кроме прочего, знаменитые английские гобелены XVII века, на которых запечатлена история любви между античными любовниками Геро и Леандром. Говорят, что когда ▶


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

КОМПАНИЯ «CZECH AIRLINES» ДОСТАВИТ ВАС В Братислава До 28 марта по понедельникам, средам и пятницам – в 6.00 и в 17.35, обратно – в 9.55 и в 21.30. С 28 марта самолёты вылетают в то же самое время и по четвергам.

▾ Být v Bratislavě a neochutnat brynzové halušky by byl hřích. — Being in Bratislava and not trying halušky, the sheep cheese dumplings, would be a grievous mistake. — Побывать в Братиславе и не попробовать галушки с брынзой было бы абсолютно непростительно.

в этом самом дворце в 1805 году Наполеон подписывал мирный договор, гобелены на всякий случай припрятали, чтобы французский император не положил на них глаз. В центре находится и один из наиболее значимых церковных объектов целой Словакии – Собор св. Мартина. Высота его башни – 85 метров. Строительство собора продолжалось несколько столетий, он рос очень медленно и неторопливо, подобно Храму Святого Семейства Гауди в Барселоне. Его возведение началось в XIII веке, освящён он был два столетия спустя, а часовенка в стиле барокко в его боковом нефе появилась ещё через триста лет. На шпиле церковной башни строители установили позолоченную копию венгерских коронных драгоценностей. Это должно было увеличить значимость тогдашней Братиславы, которая, после того, как турки заняли Будапешт, стала временной столицей Венгрии. Не споткнитесь о Зеваку В Старой ратуше вас ждёт экспозиция, посвящённая истории города. Он разросся из поселений под Братиславским Градом, находившихся вблизи оживлённого торгового пути по Дунаю. Первое упоминание о Граде появилось в 907 году, в свя-

зи с битвой венгров с баварцами. Самыми старыми поселениями были Подгради и Выдрица. Вокруг них-то и основали Старый город (Staré Mesto), который в 1291 году получил привилегии вольного королевского города. В средние века здесь наблюдался внушительный всплеск развития. Выставка в Старой ратуше покажет сотни раритетных экспонатов, относящихся к тому периоду. Например, древние стрелковые мишени. В стародавние времена город окружали стены с Михайловскими, Выдрицкими и Лаврентийскими воротами. И следующее, что мы хотим вам предложить – посещение Башни св. Михаила. Это единственная сохранившаяся башня, и если вы отважитесь на восхождение на самый её верх, наградой вам станет красивый вид на город. Гуляя по центру, зайдите также на улицу Панску (Panská ulica), где на фасаде дома № 29 прячется маленькая статуя голого человечка. Его зовут Насмешник, и он потешается над жителями соседнего дома. На улице остряков Панской будьте поосторожнее с Зевакой. Не споткнитесь о бронзового рабочего, вылезающего из люка. Его создатель – Виктор Гулик. Говорят, что это – наиболее часто фотографируемый братиславский объект. Галушки в летающей тарелке Пора обедать! В летающей тарелке? Почему бы и нет! На вершине пилона Моста СНП, длина основного пролёта которого составляет 303 метра, на высоте 80 метров находится ресторан, который-то жители Братиславы и называют «летающей тарелкой». Вокруг ресторана, а он в самом деле выглядит так, словно сошёл со страниц фантастического комикса – смотровая площадка. Не бойтесь, «тарелка» снабжена лифтом. Менее современное и более народное, а также очень самобытное заведение – это «Slovak Pub» на улице (Obchodná). Здесь в аутентичной обстановке подают национальные блюда словацкой кухни. Патриотические цитаты на стенах и скульптуры, изображающие легендарного словацкого разбойника Яношика, красноречиво свидетельствуют о том, что вы находитесь в Словакии. Да, кстати, тот, кто прочтёт наизусть какое-либо из знаменитых словацких стихотворений, пиво получит бесплатно! Владельцы ресторана держат за городом и биоферму, так что они предлагают своим посетителям самые свежие продукты. Тот, кто любит суп капустницу, галушки или словацкие вареники «пироги», непременно должен посетить «Slovak pub». Подобно чешской, словацкая кухня тоже довольно жирная. Самое типичное местное блюдо – это как раз галушки с брынзой и жареным беконом.

36


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Не менее популярны и «страпачки» – галушки с квашеной капустой и подрумяненным беконом, а также «фурманские галушки», которые готовят с копчёным сыром и всё с тем же беконом или обжаренной колбаской. Рецепты разнятся. То же можно сказать и о «капустнице» – супе из кислой капусты, копчёного мяса, сушёных грибов, чернослива и колбасок, загущенном небольшим количеством муки и сметаны. На роликах до Габчиково Весной и летом Братислава – очень привлекательное место для любителей покататься на роликах. Здесь находится уникальная, превосходная трасса, которая идёт прямо от Старого моста по длинной дамбе, до гидросооружения Габчиково. Роллеры считают её бесконечной: ровная, широкая и длинная, к тому же проходящая по красивым ландшафтам у Дуная. Тот,

СОВЕТЫ Czech Airlines Что попробовать? Познакомьтесь с пользующимся здесь популярностью великолепным вином из смородины (rybízové víno). В прежние времена его даже поставляли к императорскому двору в Вене. Во второй половине XX века производство «смородинки» заметно сократилось, но несколько лет назад фермер Августин Мразик его реанимировал. Достать такое вино вы сможете, например, в Винотеке св. Урбана (Vinotéca Sv. Urbana) по адресу Klobučnícka 27. Что посмотреть в окрестностях? Однозначно, развалины замка Девин! Они находятся на территории Братиславы, но удалены от городского центра километров на двенадцать. Добраться до места можно на велосипеде или, по Дунаю на лодке – прекрасные воспоминания гарантированы. В конце августа рядом с замком проходит фестиваль исторического фехтования. Что привезти в качестве сувенира? Привезите настоящей словацкой брынзы, без которой ваши домашние галушки, если вы вдруг решите их приготовить, будут совсем не те. Мягкий солёный сыр из овечьего молока – настоящее богатство словаков. Как стать своим среди чужих? Войдите в образ любителя театра, джаза или спорта, вдохните полной грудью и наслаждайтесь!

37

кто в этот вид спорта не влюблён по самые уши, может ради интереса взять ролики напрокат и доехать до одного из ресторанчиков, которых немало по обе стороны трассы. Путь от Братиславы до Габчикова длинный, почти 50 км. В части столицы, которая называется Русовце, можно искупаться в находящемся неподалёку Русовском озере. Однако принимайте в расчёт то, что во время жары съехать в тенёк будет практически невозможно. Братиславцы обожают «ботинки на колёсах» и регулярно устраивают пятничные катания по городу. В это время полиция перекрывает автомобильное движение на многих улицах города, и право преимущественного проезда получают роллеры. В некоторых местах играет живая музыка, и весь город танцует. Когда вы снимете ролики, не забудьте попробовать местное разливное пиво. Недавно открывшийся «Meštiansky pivovar» предложит вам интересный сорт собственного изготовления. Хорошо выпивать и в многожанровом музыкальном клубе «Subclub», который находится в помещениях бывшего ядерного убежища. Насладиться потрясающими коктейлями, в состав которых входят лучшие бренды рома, вы можете прямо под Михайловскими воротами (Michalská brána) в стильном коктейль-баре «Casa del Havana», там открыто до трёх часов утра. Идеальное место для того, чтобы завершить нашу прогулку по Братиславе.

▴ Zřícenina hradu Děvín stojí nad stejnojmennou bratislavskou městskou částí u soutoku Dunaje a Moravy. — The ruins of the Devín Castle tower above Bratislava’s neighbourhood of the same name, at the confluence of the Danube and Morava rivers. — Руины замка Девин высятся над одноимённым районом Братиславы, в месте слияния Дуная и Моравы.


| TÉMA | Topic | тема Text Lucie Kettnerová Foto Profimedia.cz, archiv

Sportovat se dá i v zimě Don’t let the winter make you lazy! Зима для спорта не помеха 38


Ani do té doby, než se venku udělá hezky a otevřou se všechna hřiště, kurty, dráhy a ovály, nemusíte zahálet. I ve svém okolí totiž určitě najdete nějaké kryté sportoviště, kde si můžete dát do těla za každého počasí. There is no need to be idle until the weather gets better and all the outdoor courts, tracks and circuits open. There is bound to be an indoor sports facility in your area where you can blow off some steam regardless of the weather. Не стоит ждать, когда на улице установится хорошая погода, и откроются ваши любимые футбольные поля, корты и стадионы с беговыми дорожками. Наверняка по соседству с вами найдётся хороший спортивный зал, где вы сможете попотеть в своё удовольствие – и в дождь, и в холод. 39


| TÉMA | Topic | тема

Hole nemusí v bagu zahálet Umělá je taky dobrá

Pokud rádi lezete po skalách, můžete se alespoň trochu držet ve formě v indoorových lezeckých centrech. Nejvyšší umělá lezecká stěna v Česku o výšce 14 metrů (vybrané profily dokonce dosahují úctyhodných 15,5 metru) se nachází na pražském Smíchově. K dispozici je tu 2000 m2 lezecké plochy, která poskytuje širokou škálu profilů od vyloženě monstrózního převisu přes mírně převislé linie a kolmice až po ukloněné rajbasy. Děti určitě vezměte s sebou, ať si na speciální stěně vyzkouší, jak se přeleze myška, ovečka, slon, šnek nebo had. Pokud se teprve chcete naučit, jak se navázat na lano a cvakat expresky při postupovém jištění, zapište se do některého kurzu nebo si objednejte individuálního instruktora. Kontakt: Lezecké centrum Tendon SmíchOFF, Křížová 6, Praha 5 www.lezeckecentrum.cz

Koulelo se, koulelo…

Pro změnu největší bowlingové centrum v České republice najdete v Pardubicích. K dispozici tu máte osmnáct profesionálních bowlingových drah QUBICA AMF nejvyšší kvality, takže své neúspěchy tady na křivou podlahu asi nebudete moci svádět. V přilehlé prodejně lze koupit vše, co na koulení potřebujete – od vlastní „šťastné“ koule přes leštidla a rukavice až po speciální bowlingovou obuv.

Greeny jsou sice zatím rozmáčené, to ale neznamená, že vaše golfové hole musejí v bagu zahálet. Jedno z největších krytých golfových center se na zimu zabydlelo v areálu brněnského veletrhu v hale H. K dispozici je zde dvanáct odpališť pro trénink dlouhé hry a šest dětských odpališť, dva putting greeny a jeden chipping green (o rozloze 200 m2) pro puttování a krátké hry. K tomu ještě můžete připočíst dva golfové simulátory, na nichž si „projdete“ až šedesát různých světových hřišť. Pokud chcete pilovat techniku, abyste si hned na začátku sezony snížili handicap, čekají vás tu také zkušení trenéři. Kontakt: Indoor Golf, Brněnské veletrhy, pavilon H www.golfbrno.cz

V každém dřímá srdce hráče

Nebaví vás specializovaná sportoviště a rádi byste měli možnost vyzkoušet během dne několik různých sportů a her? V Mikulově si protáhnete tělo na šesti bowlingových drahách, potrénujete na golfovém simulátoru, zastřílíte si na laserové střelnici, zkusíte štěstěnu u pokerového stolu. Jestli neradi riskujete, zahrajte si šipky, šprtec nebo šachy. Na zhubnutí to asi nebude, ale určitě si skvěle vyčistíte hlavu a vyplavíte trochu toho adrenalinu. Kontakt: Bowling sport centrum Mikulov, Vídeňská 41, Mikulov www.bowlingmikulov.cz

Kontakt: Luka Bowling Pardubice, Palackého 2748, Pardubice

Zabořte nohy do teplého písku

www.luka-bowling.cz

Prohřátý písek, tričko a kraťasy, to by se to sportovalo… V přírodě si na to asi budete muset ještě chvíli počkat, v hale se ale nalehko dá hrát volejbal nebo tenis i za třeskutých mrazů. V severočeském Krásném Březně mají k těmto účelům dokonce hned dva nové zateplené kurty. Pokud nenajdete do hry parťáka nebo protihráče, můžete se přímo na webu zaregistrovat a nechat vzkaz, koho hledáte. Klub pro zájemce pořádá také hromadné tréninky nebo turnaje, na vánoční beach volejbal se třeba přihlásilo rekordních osmnáct párů. A co s nevyužitým pískem, když se zrovna nehraje? Místní se rozhodli půjčit ho dětem a vytvořili tak unikátní kryté zateplené pískoviště plné hraček.

Továrna na svaly

Ochablé svaly, povolené bříško a pár kilo navíc. Tak vypadá postava většiny z nás po zimě. Nechceme-li se v létě u vody stydlivě halit do osušky, měli bychom s tím co nejrychleji začít něco dělat a vyrazit do fitka. Největší posilovnu v České republice se 104 posilovacími stroji rozmístěnými na ploše 200 m2 mají v Ostravě. Kromě klasických posilovacích zařízení si tady můžete vyzkoušet stroje Power Plate, systémy TRX a Core Balance, pomůcky bosu, boxovací pytle. Nechybí ani lano na šplhání či stále oblíbenější kettlebelly, což jsou speciální železné koule s madlem, které vám pomohou například zlepšit držení těla a odstranit bolesti zad. Chcete-li si v teple pod střechou užít přirozený pohyb, zajděte do zdejší kardiozóny, kde jsou k dispozici běhací pásy, spinningová a fitness kola, veslovací trenažéry nebo simulátor jízdy na bruslích. V místní tělocvičně se pak pravidelně střídají instruktoři, kteří vám dají do těla při zumbě, power józe nebo crossfitu. Kontakt: Top Fitness, 1. máje 3236/103, Ostrava-Vítkovice www.topfitness.cz

40

Kontakt: T-Club, Drážďanská 479, Ústí nad Labem–Krásné Březno www.tclub.cz

Vyzkoušejte něco nového

Další příležitost vyzkoušet si širší spektrum aktivit se vám nabízí v areálu libereckého Sport parku, v části zvané Krček. Zahrajete si tady stolní tenis, kuželky či bowling nebo si pod dozorem instruktora zastřílíte z dlouhých poloautomatických a brokových zbraní. Tři tělocvičny určené pro míčové sporty vám


| T É M A | T O P IC | т е м а

poskytnou speciální prostory pro badminton, tenis nebo ricochet a velký sál pro nohejbal, házenou, florbal apod. Pro veřejné bruslení jsou upravovány hned dvě ledové plochy, kde vám půjčí i nabrousí brusle.

you are a beginner and want to learn how to tie ropes and secure karabiners, sign up for one of the climbing courses or hire a private instructor.

Kontakt: Sport park Liberec, Jeronýmova 570/22, Liberec

www.lezeckecentrum.cz

Contact: Tendon SmíchOFF Climbing Centre, Křížová 6, Prague 5

www.sportparkliberec.cz

Ten-pin bowling

Indoor rock climbing

Those who like rock climbing can stay in shape by practicing in indoor climbing centres. The 14-metre wall in Prague’s Smíchov district is the highest artificial climbing wall in the Czech Republic and some routes up the wall even extend to 15.5 metres. The centre offers 2,000 square metres of climbing area with a wide variety of climbing profiles, from a truly “wicked” overhang and vertical routes to sloped climbs. The centre caters for kids, too: they can learn to climb on special walls shaped like a mouse, a sheep, an elephant, a snail or a snake. If 41

The largest bowling centre in the Czech Republic is located in Pardubice and offers eighteen top-quality QUBICA AMF bowling lanes, so you won’t be able to blame bad shots on uneven surfaces. You can also buy all the equipment you need in the centre’s bowling shop: from your own “lucky” ball to polishers and gloves, and special bowling shoes.

▴ Ve Sport parku Liberec si mimo jiné můžete dát třeba zápas ve stolním tenisu. — In the Liberec Sport Park, you can, among other things, partake in a game of table tennis. — В Спортивном парке г. Либерец, помимо прочего, можно сыграть и в настольный теннис.

Contact: Luka Bowling Pardubice, Palackého 2748, Pardubice www.luka-bowling.cz

Muscle factory

Weak muscles, a flabby belly and a few extra kilos, that is how most of us look after winter. If you don’t want to be too ashamed to strip off when the summer heat returns, ▶


| TÉMA | Topic | тема

▾ Přesnou mušku a pevnou ruku nacvičíte na střelnici. — You can train your precise aim and steady hand at the shooting range. — В тире вы разовьёте твёрдость руки и точность попадания.

you should take action and head to the gym. The largest gym in the Czech Republic, with 104 exercise devices over 200 square metres, has opened in Ostrava. In addition to the classic exercise equipment you can try Power Plate, TRX and Core Balance Systems, bosu balls or punching bags, and even climbing ropes or the increasingly popular kettlebells, special iron balls with a handle that are used to improve body posture and to tackle back pain. For a natural workout in the warmth of an indoor centre, visit the cardio zone and enjoy treadmills, stationary bicycles, indoor rowing machines or rollerblading simulators. The fitness rooms host a wide variety of group training lessons, such as zumba, power yoga or crossfit. Contact: Top Fitness, 1. máje 3236/103, Ostrava-Vítkovice www.topfitness.cz

Don’t pack away your golf clubs

The greens might be wet, but that does not mean your golf clubs have to lay idle. For this winter, one of the largest indoor golf centres has been opened in Hall H of the

42

Brno Exhibition Grounds. It offers a 12-tee driving range for long-game practice and six tees for kids, two putting greens and one chipping green (measuring 200 square metres) to improve your putting and short game. What’s more, you can try out two golf simulators with as many as 60 of the world’s top courses. Experienced trainers are here to help you improve your technique and lower your handicap at the start of the new season. Contact: Indoor Golf, Brno Exhibition Grounds, Hall H www.golfbrno.cz

A world of games under one roof

Are you tired of specialised sport centres? Would you like to try several different sports and games in a single day? In Mikulov you can work your body on six bowling lanes, practice on a golf simulator, shoot at a laser shooting range, or try your luck at the poker table. If you are not one for risk-taking, how about a game of darts, table hockey or chess? You won’t probably lose weight but you will clear your head and have a lot of fun! Contact: Bowling Sport Centre Mikulov, Vídeňská 41, Mikulov www.bowlingmikulov.cz


| T É M A | T O P IC | т е м а

The feeling of warm sand on bare feet

Running around on warm sand, wearing T-shirt and shorts, is such fun it hardly feels like exercise! But since doing this outdoors is not an option now, you can opt for a game of indoor volleyball or tennis, despite the freezing cold. Two new heated courts have been built for this purpose in the North Bohemian town of Krásné Březno. If you don’t have a partner or opponent, you can register on the centre’s website and leave a message on the noticeboard. The club also organises group training sessions and tournaments: the Christmas Beach Volleyball Tournament attracted a record 18 teams. And what happens to the sand when no one is playing? The club decided to lend it to kids and created a unique heated sandpit full of toys. Contact: T-Club, Drážďanská 479, Ústí nad Labem – Krásné Březno www.tclub.cz

Try out something new

Another opportunity to widen your range of activities awaits in the Liberec Sport Park in the city district called Krček. You can play table tennis, skittles or bowling, or shoot semi-automatic guns and shotguns under an instructor’s supervision. Three ball-game halls host badminton, tennis and ricochet courts, and a large room for football tennis, handball, floorball etc. The public can also use the two ice-skating rings; equipment can be rented and skating blades sharpened on the spot. Contact: Sport Park Liberec, Jeronýmova 570/22, Liberec www.sportparkliberec.cz

Скалы «понарошку» – тоже испытание Если вы любите лазить по скалам, оставаться в форме при неподходящих погодных условиях вам поможет крытый центр скалолазания. Крупнейший скалодром в  Чехии, высота которого составляет 14 метров (а местами это даже внушительные 15,5 метров), находится в пражском районе Смихов. К вашим услугам площадь 2000 м2 с участками разной степени сложности, от самого пугающего до умеренных, с разными степенями нависания, с вертикалями и наклонными плоскостями. Детей непременно берите с собой, пусть попробуют поползать по специальной стене, как мышка, улитка или змея, или, как по их представлению, могли бы покорять вершины овечка или слон. Если вы пока не умеете обвязывать себя страховочной верёвкой и управляться, скажем, с оттяжкой для страховки, можно записаться на 43

один из многочисленных курсов клуба или договориться об индивидуальных занятиях с инструктором. Адрес: Центр скалолазания Tendon SmíchOFF, Křížová 6, Прага 5 www.lezeckecentrum.cz

Эх, яблочко, куда ж ты катишься... Самый крупный боулинг-центр в Чешской Республике вы найдёте в г. Пардубице. Здесь вас ждут восемнадцать профессиональных дорожек для боулинга QUBICA AMF самого высокого качества, так что свалить свою неудачу на неровный пол здесь не получится. В магазине, прилегающем к центру, можно купить всё, что нужно для катания шаров: и собственный «счастливый» шар, и средство для его полировки, и перчатки, и специальную обувь для игры в боулинг.

▴ Cvičení s kettlebelly si vyzkoušíte ve vítkovické posilovně Top Fitness. — In the Vítkovice Top Fitness exercise club, you can try exercising with kettlebells. — Узнать, каков тренинг с гирями, вы можете в витковском спортзале «Top Fitness».

Адрес: Luka Bowling Pardubice, Palackého 2748, Пардубице www.luka-bowling.cz


| TÉMA | Topic | тема

▾ Ani v zimě nemusíte oželet tričko, kraťasy a písek pod nohama, stačí zajít na beach volejbal. — Even in the winter you do not have to give up your T-shirt, shorts and sand under your feet, just go and play some beach volleyball. — Даже зимой не надо грустить по футболкам, шортам и песку под ногами: пляжный волейбол по-прежнему доступен.

Фабрика мускулов Дряблые мышцы, отвисшее пузцо, пара лишних килограммов... Вот во что превращаются фигуры большинства из нас после зимы. Если мы не хотим летом на пляже стыдливо прятаться в полотенце, нам надо как можно скорее начать с этим как-то бороться и отправиться в тренажёрный зал. Самая большая «качалка» в Чешской Республике, со 104 тренажёрами, размещёнными на площади 200 м2, находится в Остраве. Помимо классических тренажёров, здесь вы можете опробовать такое оборудование как Power Plate, TRX и Core Balance, босу-платформу, боксёрские мешки. Есть там даже спортивный канат, а также не теряющие популяр-

ность гири, которые помогут вам улучшить осанку и избавиться от болей в спине. Если вы захотите в тепле да под крышей получить удовольствие от естественных движений, загляните в здешнюю кардиозону, где вы найдёте беговые дорожки, велотренажёры для спиннинга и фитнеса, симуляторы гребли, а также симулятор конькобежного спорта. В местном спортзале друг друга регулярно сменяют инструкторы, которые вгонят вас в пот на занятиях по зумбе, силовой йоге или во время кроссфита. Адрес: Top Fitness, 1. máje 3236/103, Острава-Витковице www.topfitness.cz

Не застоится клюшка в «бэге»! Конечно, «грины» пока размыты, однако это вовсе не означает, что ваши клюшки для гольфа должны прохлаждаться в сумке. Один из крупнейших крытых гольф-центров устроил зимовку на территории брненского выставочного комплекса в зале «H». К вашему удовольствию здесь находятся 12 стартовых площадок для взрослых тренировок и шесть стартовых площадок для детей, два «паттинг-грина» и один «чиппинг-грин» (площадью 200 м2) – для отработки «паттов» и для короткой игры. Помимо этого вы можете рассчитывать на два симулятора игры в гольф, которые позволят вам «побывать» на 60 площадках для гольфа со всего мира. Если вы хотите отшлифовать технику, чтобы с началом нового сезона сразу же повлиять на гандикап, знайте, что здесь вас ждут и опытные тренеры. Адрес: Indoor Golf, Brněnské veletrhy, Павильон «H» www.golfbrno.cz

В каждом из нас дремлет азарт Вам скучно на специализированных спортивных площадках? Вы предпочитаете в  течение дня опробовать на себе целый ряд разных спортивных инициатив и игр? В Микулове вы можете размять своё тело на шести дорожках для боулинга, потренироваться на симуляторе для игры в гольф, пострелять в лазерном тире, попытать счастье за покерным столом. Если риск вам не по душе, сыграйте в дартс или в шахматы. Похудеть при этом удастся вряд ли, зато, без сомнений, вы прекрасно прочистите голову и впрыснете в кровь немного адреналина. Адрес: Bowling sport centrum Mikulov, Vídeňská 41, Микулов www.bowlingmikulov.cz

Заройте ноги в тёплый песок Прогретый песок, футболка и шорты, вот это был 44


Kombinovaná spotřeba paliva pouze 8,5 l/100 km, emise CO2 197 g/km.

Cena za divočinu

od 939 000 Kč

SUBARU FORESTER 2.0 XT TURBO Zažijte sílu 240 koní na 4 kolech na konci vašich prstů Kdykoli v novém Foresteru 2.0 XT Turbo vezmete za pádla řazení pod volantem, ucítíte sílu 240 koní nového čtyřválce boxer turbo 2.0 l v harmonii s výjimečnou trakcí symetrického pohonu všech kol Symmetrical AWD. Bezestupňová převodovka Lineartronic ještě umocní váš dynamický požitek z jízdy, který v žádném jiném SUV nezažijete. Koncert pro 4 kola ještě nikdy nezněl tak divoce. Objednejte si testovací jízdu ještě dnes.

subaru.cz | koncertpro4kola.cz


| TÉMA | Topic | тема

▴ V lezeckém centru na pražském Smíchově měří nejvyšší stěna čtrnáct metrů. — The highest wall in the Smíchov climbing centre is 14 metres tall. — Самая высокая стена в Центре скалолазания в пражском Смихове – 14 метров.

бы спорт! И если природа пока не предоставляет нам таких условий, в зале можно налегке поиграть в волейбол или в теннис даже в сезон трескучих морозов. В Красном Бржезно на севере Чехии оборудовано под эти цели сразу два новых утеплённых корта. Если вам не удастся найти себе партнёра или противника для игры, вы можете зарегистрироваться на веб-страницах клуба и оставить там запрос, кого вы ищете. Для желающих в клубе проводятся групповые тренинги и турниры, так, например, в рождественской встрече по игре в пляжный волейбол участвовали целых 18 пар. Когда песок «отдыхает» от взрослых спортсменов, он переходит во власть детей: по решению местных жителей, пространство превращается в большую и тёплую крытую песочницу со множеством игрушек.

Попробуйте что-нибудь новенькое Ещё одна площадка, позволяющая попробовать свои силы в самых разных видах спортивной деятельности, – Спортивный парк (Sport Park) в г. Либeрец, в его части, которая называется Крчек. Здесь вы можете сыграть в настольный теннис, кегли или в боулинг, или – в присутствии инструктора – пострелять из длинноствольного полуавтоматического оружия и спортивного дробовика. Три зала, предназначенные для игр с мячом, предоставят вам и отдельное пространство для занятий бадминтоном, теннисом и рикошетом – игрой, похожей на сквош. В Спортпарке есть и большой зал для игры в футбольный теннис, гандбол, флорбол и т.д. В вашем распоряжении здесь и целых два общественных катка, где можно взять коньки напрокат или подточить собственные.

Адрес: T-Club, Drážďanská 479, Усти-над-Лабем – Красне Бржезно

Адрес: Sport Park Liberec, Jeronýmova 570/22, Либерец

www.tclub.cz

www.sportparkliberec.cz

46


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я Text Petr Holeček Foto Profimedia.cz

Barcelona dáma, která to umí rozjet the lady that likes to party дама, умеющая веселиться

Барселона 48


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

Paláce, muzea, kostely. Barcelona je honosná dáma, která má úctyhodnou historii, ale umí i slušně flámovat. Široké bulváry plné umělců, večírky ve vyhlášených klubech a bary přetékající mladými lidmi k tomu přímo vybízejí. Palaces, museums, churches. Barcelona is an elegant lady with a respectable past and a love of partying. The city’s wide boulevards, with artists everywhere you look, parties at renowned clubs and bars overflowing with young people make it hard to resist joining in the party. Дворцы, музеи, церкви. Барселона – знатная дама с почтенной репутацией, но при этом умеющая хорошенько гульнуть. Широкие бульвары, заполненные художниками, вечеринки в модных клубах и бары, битком набитые молодежью – всё это так и настраивает на весёлый лад. 49


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

S Českými aeroliniemi do barcelony Do 28. března ve čtvrtek, v pátek a sobotu v 11.30 hod., v neděli v 11.15 hod., ve středu, ve čtvrtek a v neděli v 18.55 hod., v pondělí a v pátek ve 13.30 hod. Zpátky v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 7.30 hod., ve čtvrtek, v pátek a v sobotu ve 14.40 hod. a v neděli ve 14.25 hod. Od 30. března ve středu, v neděli a od 16. dubna i v sobotu v 11.25 hod. a ve čtvrtek v 10.20 hod. Zpět ve středu, v neděli a od 16. dubna i v sobotu ve 14.35 hod., v pondělí a pátek v 16.40 hod., ve čtvrtek v 10.20 hod.

Jako Alenka v říši divů

Od Čapkových dob se moc nezměnilo

V Gotické čtvrti najdete paláce, nádhernou katedrálu i radnici. Nemusíte přitom jen brouzdat po památkách, v secesních dekoracích můžete buď odpočívat, nebo si u skleničky popovídat s místními lidmi. Park Güell opět z Gaudího hlavy zná mnoho turistů díky fotkám dlouhatánské lavice, která se táhne jako had a je zdobená mozaikou z keramických střepů. Původně byl park zamýšlen jako zahradní město pro šest desítek domů, nakonec se ale postavily jen dva paláce a tržiště. Právě zde poprvé Gaudí využil ke svodu tlaků budov nakloněné podpory, organicky srostlé s přírodou. U vchodu stojí kaple, jejíž střecha je postavena na principu koláže. Je opět pokryta keramickou mozaikou, což je charakteristický prvek Gaudího tvorby.

Barcelona nabízí úplnou přehlídku šílené architektury. V husté změti béžových a růžových domů jiskří bílé stavby, červené střechy a věžičky. Atmosféru města trefně vystihl už před více než osmdesáti lety Karel Čapek ve svých Výletech do Španěl, když psal o těsných a hemživých uličkách proťatých slavnými ramblami, kde se lid tlačí pod platany, aby kupoval kytky, koukal po děvčatech a dělal revoluce. S tou revolucí měl mimochodem slavný spisovatel pravdu, vypukla jen čtyři roky po vydání jeho cestopisu. A dodnes tu lidé mají vášnivou a horkou krev. Katalánský temperament je cítit na každém rohu, i proto je Barcelona oblíbená mezi mladými turisty, ale i odrostlejšími cestovateli a umělci z celého světa.

Zorientovat se v nočním životě katalánské metropole není nijak složité. V téměř dvoumilionové Barceloně platí jednoduché pravidlo: čím širší ulice, tím větší cvrkot. Nejkrásnější ulicí města je proslulá Rambla. Široký bulvár lemují vzrostlé platany a stánky s dobrotami, pitím a uměním, které mají otevřeno i přes půlnoc. Po celé délce od Katalánského náměstí až na nábřeží s pomníkem Kryštofa Kolumba (replika jeho lodi kotví asi sto metrů odtud) můžete zaplout do podniků různých cenových kategorií, ať už do restaurace na rybu vylovenou v nedalekém moři nebo do vinárny na osvěžující džbánek san-

D

íváte se na mraveniště, ze kterého sálá život. Široké ulice se protínají se zapadlými uličkami, občas vykoukne luxusní obchodní dům nebo mrakodrap, staré časy připomínají plátěné přístřešky trhovců. Střechy domů jsou barevné, věží je tu skoro jako v Praze. Návštěva druhého největšího města Španělska by měla vždycky začínat tady, na hoře Montjuïc. Čeká vás tu dech beroucí výhled na přístav s velkými zaoceánskými loděmi i s barevnými nákladními kontejnery připomínajícími obří kostičky lega. Na opačné straně je pak pulsující město, do kterého se musíte hned podívat.

Hurá na Ramblu

Roztančený Gaudí

▶ Gaudího Sagrada Familia je stejně extravagantní uvnitř jako zvenčí. — Gaudí's Sagrada Familia is as extravagant inside as it is outside. — Храм Sagrada Familia Гауди внутри экстравагантен не менее, чем снаружи.

Chrám Svaté rodiny (Sagrada Familia) může právem aspirovat na jednu z nejoriginálnějších a nejúchvatnějších staveb všech dob. Začali ji stavět v roce 1882 a dokončena má být v roce 2026. Na internetu se můžete podívat na vizualizace, jak by měla ve svém grandiózním finále vypadat. Tři monumentální fasády chrámu znázorňují Narození Páně, Pašije a smrt a nebeskou Slávu. Osm stometrových věží jsou apoštolové. Architektonický duch se v Barceloně točí vždy kolem osoby Antoniho Gaudího (1852–1926), není tedy divu, že má prsty i v tomto monumentu. Gaudí stavbu převzal ve svých jednatřiceti letech ve velmi rané fázi a uplatnil zde své milované secesní prvky, prolamovaný prostor a zborcené plochy. Jeho hra s prostorem a gravitací je nádherně vidět na dalším jeho odkazu. Až dorazíte k La Pedreře neboli domu Casa Milà, seznámíte se s prarodiči pražského Tančícího domu. Plynulý pohyb prostupuje celou stavbou, na její střeše jsou komíny ve tvaru fantastických monster. Tohle byla Gaudího poslední světská stavba, než se definitivně zbláznil do dosud nedokončeného chrámu. 50

prague

1360 km 2.25 hod.

barcelona


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

51


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▴ Starý přístav Port Vell byl přestavěn na moderní zábavní centrum. — The old Port Vell harbour was rebuilt into a modern entertainment complex. — Старая гавань Port Vell преобразована в современный центр развлечений.

grie. Najdete tady ale i pizzerie, pivnice, kavárny, cukrárny a v neposlední řadě také pro celé Španělsko charakteristické tapas bary nabízející vynikající jednohubky servírované v typických mističkách. Tapas se podávají k jídlům i samostatně, pije se k nim víno. Milovníci masových delikates by si neměli nechat ujít ochutnávku tradiční tlačenky botifarra nebo některé z pikantních klobás fuet. Po flámu do kláštera

Jestli vám zbude čas a budete si chtít od rachotu města odpočinout, zajeďte si zhruba třicet kilometrů severozápadně k horskému masivu Montserrat, kde se nalézají obří vápencové varhany. Je to unikátní přírodní rezervace v místě, kde se stýká pobřežní pásmo Středomoří s vnitrozemskými horami v blízkosti Pyrenejí. Botanici tady napočítali patnáct stovek druhů vyšších rostlin. Při cestě serpentinami se pod vámi hrozivě otevírá chřtán kolmé propasti Llobregat a nad hlavami se vám zase nebezpečně naklánějí skalní věže. A mezi nimi stojí katedrála s klášterem. Nejstarší doložené svatyně na Montserratu pocházejí z 9. století, dodnes tu naleznete po hřebeni rozeseté kapličky i poustevny. Nejstarší škola církevního zpěvu (Escolanía) tu vznikla už ve 13. století a funguje dodnes. Na vrchol hory svatého Jeronýma (1235 m) vás vyveze lanovka, lze tam ale dorazit i pěšky po celodenní túře po úzkých ovčích stezkách. 52

Tipy Českých aerolinií Co ochutnat? Určitě tradiční paellu. Je to originální pochoutka z rýže, masa, směsí koření a zeleniny. Na výběr je nespočet variant od mořských plodů po rybí, kuřecí, vepřové, jehněčí a jiné maso. Kam vyrazit? Místní FC Barcelona patří mezi nejslavnější fotbalové týmy světa a její stadion Camp Nou představuje největší stavbu svého druhu v Evropě. Zajděte se sem podívat i v případě, že neseženete lístek přímo na zápas. Vstup do prostor stadionu je zdarma a je tu i muzeum místního klubu. Co si přivézt? Nezdržujte se turistickými cetkami a zaměřte se na kvalitu. Vyplatí se víno, nejkvalitnější pochází z oblastí Priorato a Penedès, nebo vynikající šunka z černých prasat krmených výhradně žaludy – jamón ibérico. Jak zapadnout? Zvolněte své středoevropské tempo. Zdejší život začíná později a plyne pomaleji. Otevírací doba obchodů je kolem desáté, zavírací zase kolem desáté. Mezi druhou a čtvrtou odpolední je siesta, která představuje odpočinek po obědě a sladké nicnedělání.


czech republic – slovakia – hungary – romania – estonia – latvia

ask for more than ordinary premises

developed by vgp | www.vgpparks.eu

industrial parks, warehouse, production and administrative space


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

W

▾ Hlavní barcelonský bulvár Rambla je středobodem společenského dění. — Barcelona's main boulevard Rambla is the focus of social life. — Главный бульвар Барселоны – Рамбла – средоточие событий жизни общества.

hat you see is an anthill throbbing with life. The wide avenues are intersected by hidden lanes. Luxury department stores and skyscrapers pop up here and there. The canvas stalls of the markets are a constant reminder of the good old days. The rooftops are colourful and there are almost as many spires here as in Prague. A visit to Spain’s second largest city ought to begin here, on the hill called Montjuic, with its breathtaking views of the port full of ocean liners and shipping containers resembling giant bits of Lego. On the other side beckons the vibrant city itself. Not much has changed since Čapek’s time

Barcelona offers a wide range of crazy architecture. In the tangle of beige and pink houses gleam white buildings, red roofs and spires. Over eighty years ago Karel Čapek captured the city’s atmosphere in his Let-

54

ters from Spain. He described tight streets alive with people intersected by ramblas where the masses gather beneath the plane trees to buy flowers, check out the girls or plan revolutions. And the writer was right about that revolution: it broke out just four years after his book was published. The people are still passionate and hot-blooded, and the place oozes latin temperament. This is another reason why the city is a favourite among young tourists as well as more mature travellers and artists from around the world. Dancing GaudÍ

The Sagrada Familia can rightly aspire to be called the one of the most original and amazing structures of all times. Its construction began in 1882 and it is scheduled for completion in 2026. On the internet you can find visualisations of what it should look like when it’s finished. Three monumental facades represent the Nativity, Passion and Glory. The eight hundred-metre


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

With Czech Airlines to barcelona Till March 28 on Thursdays, Fridays and Saturdays at 11.30, on Sundays at 11.15, Wednesdays, Thursdays and Sundays at 18.55, Mondays and Fridays at 13.30. Back on Mondays, Thursdays and Fridays at 7:30, Thursdays, Fridays and Saturdays at 14.40 and on Sundays at 14.25. From March 30 on Wednesdays and Sundays – and from April 16 also on Saturdays – at 11.25, and on Thursdays at 10.20. Back on Wednesdays, Sundays – and from April 16 also on Saturdays – at 14.35, Mondays and Fridays at 16.40, Thursdays at 10.20.

spires are the Apostles. The architectural spirit of Barcelona revolves around the persona of Antoni Gaudí (1852–1926). It is no wonder then that he was also involved in this monument. Gaudí took over the construction aged 31, when the work was in a very early phase, and incorporated his beloved Art Nouveau elements. His love of experimenting with space and gravity is beautifully represented in his other works too. Once you make it to the La Pedrera, also known as Casa Milà, you will meet the grandparents of Prague’s Fred and Ginger building. Fluid motion pervades the entire structure. There are chimneys in the form of fantastical monsters on the roof. That was Gaudí’s last secular work before he became obsessed with the unfinished Sagrada. Just like Alice in Wonderland

In the Gothic Quarter you will find palaces, a stunning cathedral and the city hall. But there is more to do here than just admiring historical buildings. You may relax and enjoy a glass of good wine while chatting to the locals. Many tourists know the Park Güell – another of Gaudí’s creations – from photographs of the endless bench decorated with a mosaic made up of ceramic shards. Initially the park was intended to be a garden district with sixty buildings. In the end only two palaces and a market place were finished. It was here that for the very first time Gaudí used tilted supports organically entwined with nature. At the entrance there is a chapel built like a collage. It too is covered with ceramic mosaics – one of Gaudí’s signature characteristics. Off to the Rambla

▶ Park Güel, další z děl geniálního architekta Antoniho Gaudího, které Barcelonu proslavilo. — Güel Park, another of the works by the brilliant architect Antoni Gaudí, which made Barcelona so famous. — Парк Гуэля – ещё одно творение гениального архитектора Антонио Гауди, прославившее Барселону.

It is fairly easy to find one’s bearings in the nightlife of this Catalan city. There is one rule that applies across the board in Barcelona: the wider the street, the busier it gets. The city’s loveliest street is the renowned Rambla. It is a wide boulevard lined with huge plane trees and stalls offering all sorts of delicacies, drinks and art till well past midnight. All along its length, from Catalonia Square all the way to the waterfront Christopher Columbus monument (a copy of one of his ships is anchored some one hundred metres further along), you can choose from myriad venues catering for all kinds of budgets. There is everything imaginable here – from fancy seafood restaurants to hidden bars where you can enjoy a refreshing jug of sangria. There are also pizzerias, pubs, cafés, confectioners as well as the famous Spanish tapas bars offering delicious canapés served in typical little bowls. Tapas is served to accompany meals as well as on their own, but are always eaten with wine. The traditional botifarra and spicy fuet sausages are a must for all meat-lovers. 56

From partying to a monastery

Should you have time to spare and wish to get away from the hustle and bustle, take a trip some thirty kilometres north-west to the Montserrat mountains. Here you will find giant limestone formations piled on top of one another. It is a unique nature reserve where the Mediterranean coastal belt meets the inland mountain range near the Pyrenees. Botanists have recorded fifteen hundred plant species here. En route up the winding road you will come across the frightening vertical chasm called Llobregat, while menacing rock formations tower overhead. Among these is a cathedral with a monastery. The oldest known shrines in the Montserrat mountains date back to the 9th century. There are chapels and hermitages still scattered along the mountain ridge. The oldest choir school (Escolanía) was established here in the 13th century and is still functional today. You can reach the summit of Sant Jeroni (1235 m) by taking the funicular or hiking up the narrow paths.

Czech Airlines’ tips What to taste? Definitely try the traditional paella. It is an original and tasty delicacy made of rice, meat, a blend of spices and vegetables. There are countless varieties to choose from – seafood, fish, chicken, pork, lamb and other meats. Where to go? FC Barcelona is one of the most famous football clubs in the world. Their stadium, Camp Nou, is the largest structure of its kind in Europe. Go and see it even if you can’t get a hold of tickets to a match. There is no entry fee and it also houses the football club’s museum. What to bring back? Forget about tourist trinkets and go for quality. Wine is always worth it. The best wine is from the Priorato and Penedès regions. You cannot go wrong with jamón ibérico either, a ham made from local black pigs fed exclusively on acorns. How to blend in? Take it easy. Slow down. The day starts later here and flows more slowly than we are used to. Shops are open from around ten a.m. till about ten p.m. There is a daily siesta between two and four o’clock. After lunch you should simply relax and do nothing.


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

В

▾ Katedrála a klášter ukryté v područí horského masivu Montserrat. — Cathedral and monastery hidden in the foothills of the Montserrat mountain massif. — Собор и монастырь, спрятанные среди горного массива Монсеррат.

от он, муравейник, в котором жизнь так и  кипит. Широкие улицы переплетаются с глухими закоулками, то здесь, то тут выглядывает шикарный магазин или небоскрёб. Как воспоминание о прошлом – полотняные навесы торговых лавок. Многоцветие крыш, башни почти как в  Праге. Посещение второго по величине города Испании всегда стоит начинать отсюда, с горы Монжуик (Montjuic). Здесь вам гарантирован ошеломляющий вид на порт с  его огромными трансокеанскими кораблями и разноцветными грузовыми контейнерами, похожими на гигантские детали конструктора «Лего». Обернёшься, и перед тобой – пульсирующий город, в который просто необходимо немедленно отправиться. Со времён Чапека мало что изменилось В арсенале Барселоны – полный парад архитектурного безумия. В отчаянном хаосе бежевых и розовых домов мелькают белые здания, красные крыши и башенки. Уже более восьмидесяти лет назад атмосферу города очень точно передал Карел Чапек в своей «Прогулке к испанцам»: он пишет о тесных

58

переполненных улочках, пересекаемых знаменитыми рамблами, где под платанами толчётся народ, покупая цветы, разглядывая девушек и совершая революции. Кстати сказать, насчёт революции знаменитый писатель не ошибся: она разразилась всего через четыре года после выхода в свет его путевых записок. Горячая, страстная кровь течёт в жилах местных жителей и поныне. Латинский темперамент ощущается на каждом шагу, поэтому так любят Барселону молодые туристы, хотя то же можно сказать и о путешественниках постарше, равно как и о творческих натурах со всего мира. Растанцевавшийся Гауди Храм Святого Семейства (Sagrada Familia) по праву может претендовать на звание одной из самых оригинальных и самых восхитительных построек всех времён. Его начали возводить в 1882 году, окончание работ намечено на 2026 год. В интернете доступна визуализация того, как храм должен выглядеть в конечном итоге. Три монументальных фасада храма символизируют Рождение Христа, Господни Страсти и смерть, а также небесную Славу. Boсемь стометровых башни – это апостолы. Архитектурное настроение в Барселоне всегда кружится вокруг личности


Propásli jste dnešní dodávku čerstvých informací z E15? Zaregistrujte se ZDARMA k odběru deníku E15 v pdf!

Registrace na pdf.e15.cz


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

▶ Mezi gastronomické lahůdky patří místní rizoto paella. — Paella risotto counts among local gastronomic delights. — Паэлья, национальное блюдо из риса – поистине гастрономический шедевр.

КОМПАНИЯ «CZECH AIRLINES» ДОСТАВИТ ВАС В БарселонУ До 28 марта по четвергам, пятницам и субботам – в 11.30, по воскресеньям – в 11.15, по средам, четвергам и воскресеньям – в 18.55, по понедельникам и пятницам – в 13.30. Обратные рейсы по понедельникам, четвергам и пятницам – в 7.30, по четвергам, пятницам и субботам – в 14.40, а по воскресеньям – в 14.25. С 30 марта по средам и воскресеньям, а с 16 апреля также по субботам – в 11.25, а по четвергам в 10.20. Обратные рейсы по средам и воскресеньям, а с 16 апреля по субботам – в 14.35, по понедельникам и пятницам – в 16.40, по четвергам в 10.20.

Антонио Гауди (1852 – 1926), так что неудивительно, что и в этом случае не обошлось без него. Гауди принял на себя руководство строительными работами, когда ему был 31 год, на очень раннем этапе, и применил на деле свои излюбленные элементы стиля модерн: сквозное пространство и кривые поверхности. Ещё одно наследие Гауди прекрасно иллюстрирует его игру с пространством и гравитацией. Если вы побываете у «Ла педреры» (он же – Дом Мила) – познакомитесь с дедушкой пражского Танцующего дома. Всё здание будто бы неустанно движется. Дымоходы на его крыше похожи на фантастических чудищ. Этот дом стал последней светской работой Гауди, после которой он безвозвратно ушёл в строительство до сих пор неоконченного храма. Как Алиса в Стране чудес В Готическом квартале вы найдёте дворцы, великолепный собор и городскую ратушу. При этом не обязательно ограничивать себя одними прогулками от достопримечательности к достопримечательности, в декорациях эпохи модерна вы можете отдохнуть или за бокалом вина пообщаться с местными жителями. Парк Гуэля (ещё одно детище Гауди) известен многим туристам по фотографиям извивающейся змеёй длиннющей скамейки, украшенной мозаикой 60

из осколков керамических изразцов. Парк изначально задумывался как зелёная жилая зона, где находилось бы шесть десятков домов, но в итоге было построено лишь два дворца и рыночная площадь. Именно здесь Гауди впервые использует для перераспределения давления в зданиях наклонные подпорки, органично вписавшиеся в природу. У входа – часовня, крыша которой составлена по коллажному принципу. Она также покрыта керамической мозаикой, что столь характерно для творчества Гауди. Рванём на Ла Рамблу! Разобраться в ночной жизни столицы Каталонии совсем не сложно. В почти двухмиллионной Барселоне действует простое правило: чем шире улица, тем интенсивнее гомон. Самая красивая улица города – знаменитая Ла Рамбла. Вдоль широкого бульвара – высокие платаны и ларьки со всякими вкусностями, напитками и произведениями искусства, работающие даже заполночь. По всей его длине, от площади Каталонии и до самой набережной с монументом Христофору Колумбу (копия его корабля стоит на якоре примерно в ста метрах отсюда), вас ждут заведения разных ценовых категорий. Хотите, – зайдите в ресторан на рыбу, выловленную в море, до которого рукой подать. Или в винный погребок ▶


OSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSER

MOSER SALES

GALLERIES

Praha Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

Karlovy vary Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136 Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


| d e s t i n a c e | d e s t i n at i o n | д е с т и н A ц и я

положился совсем недалеко от Пиренеев. По подсчётам ботаников, здесь живут полторы тысячи видов высших растений. Серпантин, по которому вы будете ехать, не раз заставит вас ахнуть: под вами – открытая пасть отвесной пропасти над долиной реки Льобрегат, а сверху – опасно нависающие скалы. Среди которых – собор и монастырь. Самые старинные записи о святыне, монастыре Монсеррат, относятся к IX веку. Сегодня здесь попрежнему можно увидеть часовенки и скиты, рассеянные по горному хребту. Древнейшая школа церковного пения (Эсколания) появилась здесь уже в XIII веке, и она до сих пор работает! На вершину св. Иеронима (1235 м) вас поднимет фуникулёр, однако, добраться туда можно и пешком, правда, идти по узким козьим тропкам придётся целый день.

СОВЕТЫ «Czech Airlines» Что продегустировать? Конечно же, традиционную паэлью. Оригинальное и вкусное блюдо из риса, мяса, разнообразных специй и овощей. Вариаций паэльи бессчётное множество: и с морепродуктами, и с рыбой, и с курицей, и со свининой, и с бараниной, и с прочими добавлениями.

▴ Slavná katalánská lavice v parku Güell je zdobená mozaikou z keramických střepů. — The famous Catalan bench in the Güell Park is decorated with a mosaic made of ceramic shards. — Знаменитая каталонская скамейка в парке Гуэля украшена мозаикой из керамических осколков.

на освежающий кувшинчик сангрии. Здесь вы также найдёте пиццерии, пивные, кафе, кондитерские и, как о них не сказать – характерные для всей Испании тапас-бары, предлагающие великолепные закуски, сервируемые в типичных маленьких мисочках. Тапас подают как перед основной едой, так и самостоятельно, и до чего же правильно с ним пить вино! Любители мясных деликатесов непременно должны попробовать традиционную кровяную колбасу бутифарру или пикантную – фуэт. Покутили – и в монастырь Если у вас останется время, и вам захочется отдохнуть от городского шума, поезжайте километров тридцать в северо-западном направлении, к горному массиву Монсеррат, где находятся огромнейшие известняковые скалы причудливой формы, льнущие одна к другой. Этот уникальный природный заповедник рас62

Что посмотреть в окрестностях? Местный футбольный клуб «Барселона» входит в число самых знаменитых команд мира, а его стадион «Камп Ноу» – самый большой в Европе. Приезжайте сюда, даже если вам не удастся достать билет на матч. Вход на стадион бесплатный, там находится и музей клуба. Что привезти в качестве сувенира? Забудьте о туристических безделушках, сделайте ставку на качество. Рекомендуем приобрести вино (самое лучшее – из регионов Приорато и Пенедес) или чудесную ветчину из мяса чёрных поросят, выкормленных исключительно желудями – хамон иберико. Как стать своим среди чужих? Сбавьте центральноевропейские обороты. Местная жизнь начинается позже и движется медленнее. Магазины открываются около десяти утра, закрываются – в районе десяти вечера. С двух до четырёх – сиеста, послеобеденный отдых и сладкое ничегонеделание.


Budweiser Budvar is exported to 60 countries

Пиво Budweiser Budvar экспортируется в 60 стран мира

Budweiser Budvar Premium Lager ranks amongst the best-known Czech products in the world, participating by more than 20% in the total Czech beer export. It is exported to 60 countries, the largest export markets being Germany, the United Kingdom, Slovakia, Austria and Russia. In some countries (e.g. Australia, the USA) Budweiser Budvar Premium Lager can be also found under the names of Budějovický Budvar or Czechvar. Its global success lies in the fact that Budweiser Budvar is still brewed using a traditional Czech technology, continuing the tradition of brewing “Budweiser Bier”, which is over 700 years old in the town of České Budějovice. Beer connoisseurs around the world appreciate Budweiser Budvar for its amazing golden colour, a rich thick head, a pleasing hop aroma and mainly its pure balanced flavour with mild bitterness. Being produced only at one place in the world - Budweiser Budvar Brewery, this beer is a genuine original. Its quality is guaranteed by the “Protected Geographical Indication” logo, which is only granted to selected European specialties by the European Union. Budweiser Budvar began to export its beer directly after its founding in 1895. As early as in 1897, the beer from Budvar was awarded a gold medal at an exhibition in Stuttgart. At the end of the 19th century, the beer from Budějovice was exported e.g. to Venice, Alexandria, Kobe and from 1906 to the USA, too. Due to a substantial sales volume, the brewery built a distribution depot in Vienna in 1901, which was soon followed by the Austrian Imperial Court’s interest in supplies. Budweiser Budvar’s oldest business partner has been operating in Austria up to the present time; the continuous cooperation with the family company Kolarik (Kolarik & Leeb GmbH today) has been taking place since 1926. The Kolarik family owns the renowned Schweizerhaus restaurant in the Wiener Prater, which has been favoured not only for Czech specialties but also for perfectly treated Budweiser Budvar Lager. At the same time, Schweizerhaus is the largest restaurant in the world drawing Budweiser Budvar.

Светлое лагерное пиво «Budweiser Budvar» относится к числу самых известных в мире чешских продуктов. Его доля в общем экспорте чешского пива составляет более 20%. Оно экспортируется в 60 стран мира, больше всего в Германию, Великобританию, Словакию, Австрию и Россию. А в некоторых странах (например, в Австралии или в Америке) светлое лагерное пиво Budweiser Budvar также можно найти под названиями Budějovický Budvar или Czechvar. Главной причиной глобального успеха является то, что пиво Budweiser Budvar всегда производится по традиционной чешской технологии и продолжает традицию производства ческобудейовицкого пива (Budweiser Bier), истоки которой в городе Ческе-Будейовице восходят ко времени более 700 лет назад. Знатоки пива во всем мире ценят пиво Budweiser Budvar за его великолепный золотистый цвет, богатую густую пену, приятный аромат хмеля и, прежде всего, чистый сбалансированный вкус с мягкой горчинкой. Это пиво является настоящим оригинальным продуктом и производится лишь в одном единственном месте на земле – а именно на пивоваренном заводе Budějovický Budvar. Гарантией подлинности является логотип Защищенное географическое наименование, который Европейский союз присваивает лишь некоторым европейским товарам. Пивоваренное предприятие Budějovický Budvar начало экспортировать пиво сразу после своего основания в 1895 г. Уже в 1897 г. пиво Budvar завоевало золотую медаль на выставке в Штутгарте. В конце XIX в. будейовицкое пиво поставлялось, к примеру, в Венецию, Александрию, японский город Кобе, а с 1906 г. и в США. Из-за значительного объема продаж уже в 1901 г. пивоваренное предприятие построило в Вене торговый склад, а вскоре после этого интерес к поставкам также проявил австрийский императорский двор. В Австрии по сей день работает старейший торговый партнер компании Budějovický Budvar: непрерывное сотрудничество с семейной фирмой Kolarik (сегодня Kolarik & Leeb GmbH) продолжается с 1926 г. Семье Коларик принадлежит известный ресторан Schweizerhaus в венском Пратере, который наряду с традиционными блюдами чешской кухни пользуется популярностью благодаря превосходно приготовленному лагерному пиву Budweiser Budvar. Ресторан Schweizerhaus также является самым большим рестораном в мире, в котором разливают пиво Budweiser Budvar.

Budweiser Budvar, N.C. K. Světlé 4, 370 21 České Budějovice Czech Repubic Tel.: +420 387 705 111 e-mail: budvar@budvar.cz www.budvar.cz www.visitbudvar.cz


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ Text Miroslav Jindra Foto Bohdan Bobo Lukáš

Miroslav Jindra Nebe, peklo, zem Ukázka z knihy Heaven, Hell, Earth Extract from a book Небо, ад, земля Oтрывок из книги

„B

yla jsem věrná čtenářka amerických časopi­ sů, které líčily povolání letušky jako pohád­ ku. Můj doposud uzavřený způsob života ve mně vyvolal chuť po dobrodružství, a tak jsem bez nej­ 64

menšího zaváhání vstoupila dovnitř, aniž bych tuši­ la, že před několika dny vyšel na toto lákavé zaměst­ nání inzerát a žádostí se již sešlo na několik set.“ Hlavní podmínkou je perfektní znalost jazyků, pre­ ferována je angličtina, francouzština, němčina, vý­ ▶


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ

Miroslav Jindra *1969 Celý svůj život se pohybu­ je kolem letectví. Zajímá se o moderní dějiny, lite­ raturu faktu a lidské osu­ dy spojené s létáním.

borné zdraví, výška alespoň sto šedesát centimetrů, věk do pětadvaceti let. Ta příležitost jí podlomí ko­ lena, bohužel u sebe v tu chvíli nemá žádnou svo­ ji fotografii. Může udělat jediné: v nedaleké kavárně v krátkosti sepíše své curriculum vitae a zanese je do kanceláře. Horlivou rukou je pak na papíře sepsáno: „Pane generální řediteli, velmi stojím o to, stát se letuškou. Jmenuji se Marie Stará. Narodila jsem se 17. srpna 1915 ve Vídni. Hovořím česky, německy, francouzsky, anglicky a italsky. Velmi ráda sportu­ ji. Hraji tenis, jezdím na koni, jsem dobrá plavkyně a lyžuji. Můj zdravotní stav je tudíž skvělý.“ „A nakonec následovala adresa a zdvořilostní obrat. Mělo to jeden nedostatek, neměla jsem u sebe svoji fotografii. Co se dá dělat. V nastalé nouzi se pan ge­ nerální ředitel musel obejít bez ní.“ Po návratu do Nového Bydžova jí fotograf F. J. Vraný vyrobí několik portrétních fotografií, které se o ně­ kolik dnů později ocitnou na stole vrchního ředitele ČSA, inženýra Františka Stočese. Dny, ve kterých Mája čeká na dopis s hlavičkou Čes­ koslovenských státních aerolinií, se neúprosně vle­ čou. Ten čas jí připadá jako čekání na výrok soudu. Má pocit, že jsou to nejdelší dny jejího života. Netu­ ší, že ty opravdu nejtěžší chvíle si ji teprve najdou. „Matce jsem řekla jen o ‚oficiální‘ stránce své ces­ ty do Prahy a dávala jsem si dobrý pozor, abych se ani slovem nezmínila o jisté neplánované návště­ vě. Její výsledek jsem očekávala s horečnou úzkos­ tí. Bylo by neuvěřitelné, že bych já, venkovská hu­ sička, byla jednou z mála vyvolených z mnoha set mladých dam z hlavního města, protřelých a oplý­ vajících vlivnými kontakty. Ne, můj krásný sen se nikdy neuskuteční. Má naděje se snižovala každým uplynulým dnem. Už jsem ani nevyhlížela listono­ še. Byl to nerozum.“

Nebe, peklo, zem Životní příběh první letušky ČSA Marie Staré, která do té doby neznámému, exotickému povo­ lání, jež brala jako poslání, dala vlastní obsah. Za nacistické okupace se účastnila odboje a zaplati­ la za to třemi roky strávenými v německých vě­ zeních. Po válce se nakrátko do ČSA vrátila, ko­ munistický převrat v únoru 1948 ji však přinutil emigrovat.

66

“I

was a faithful reader of American magazines, which depicted the profession of air stewardess as something like a fairy tale. My hitherto closed way of life had given me a taste for adventure, so I stepped inside without the slightest hesitation. Little did I know that several days earlier this tempting position had been advertised. The advertisement had attracted several hundred applicants already.” The main requirements were outstanding language skills (above all in English, French and German) and excellent health; applicants should be at least 5’ 3” tall and no older than twenty-five. The thought of the job made her weak at the knees. What a pity she didn’t have a photograph with her! She did the only thing she could think of: at a nearby café she drew up in an eager hand a short curriculum vitae, which she delivered to the office, for the attention of the General Manager. This letter read as follows: Dear Sir, I would very much like to become a flight stewardess. My name is Marie Stará. I was born in Vienna on 17 August 1915. I speak Czech, German, French, English and Italian. I am a keen sportswoman: I play tennis, I ride a horse, and I am a strong swimmer and a good skier. My state of health is excellent. “This was followed by my address and a courteous ending. The lack of a photograph was an obvious drawback, but there was nothing I could do about that. In case of need the General Manager would have to make do without it.” On her return to Nový Bydžov the photographer F. J. Vraný made several portraits of her. Several days later these arrived on the desk of František Stočes, General Manager of ČSA. The days Marie spent waiting for a sight of the letterhead of Czechoslovak State Airlines dragged on relentlessly. It was as though she were waiting for a court ruling. She had the feeling that these were the longest days of her life. She had no idea that the hardest times were still to come. “I gave my mother only the ‘official’ story of my trip to Prague. I was very careful not to mention a certain unscheduled visit. I awaited the outcome with an anxiety bordering on the feverish. It was difficult to believe that I, a silly goose from the country,


| knižní tip | Book TIP | КНИГИ

would be one of the few chosen from among hundreds of sophisticated young ladies from the capital, all of whom would have an abundance of influential contacts. No, this beautiful dream of mine would not come true. My hope dwindled with each passing day until I no longer looked out for the postman. It was foolishness.”

Heaven, Hell, Earth

«Далее шёл адрес и вежливый оборот. Единственный недостаток – отсутствие фотографии. Но что ж поделать! Придётся господину генеральному директору обойтись без неё». Когда Мария вернулась в Новый Биджов, фотограф Ф. И. Врани сделал несколько её портретов. Спустя несколько дней они оказались на столе главного директора компании «ЧСА», инженера Франтишека Сточеса.

The life story of Marie Stará, the first ČSA stewardess, who invested this hitherto unknown, exotic profession with her own content and took it as her calling. During the Nazi Occupation she was active in the resistance; as a result she spent three years in German prisons. After the war she made a brief return to ČSA, before the communist takeover of 1948 forced her to emigrate.

Дни, когда Мария ждала письма на фирменном бланке «Чехословацких государственных авиалиний», тянулись со всей беспощадностью. Ей казалось, что она ждёт судебного приговора. По её ощущениям, это были самые долгие дни в её жизни. Но она тогда не догадывалась, что по-настоящему тяжёлые моменты у неё ещё впереди.

«Я зачитывалась американскими журналами, представлявшими профессию стюардессы в сказочном свете. Закрытый образ жизни, который я вела до сих пор, подталкивал меня на поиски приключений, поэтому в кабинет я вошла без тени сомнения. Я даже не подозревала, что несколько дней назад было опубликовано объявление, приглашавшее на эту завидную работу, и сюда слетелись сотни заявлений».

«Матери я рассказала только об «официальной» причине моей поездки в Прагу, изо всех сил стараясь ни словом не обмолвиться о моём незапланированном визите. Его исхода я ожидала в лихорадочной тревоге. Неужели может случиться так, что я, простая деревенская девчонка, окажусь среди тех немногих, кого выберут из стольких сотен столичных молодых дам, – бывалых, обладающих влиятельными знакомствами? Нет, моя чудесная мечта никогда не осуществится... Надежда гасла с каждым прожитым днём. Я перестала высматривать, не идёт ли почтальон. Это было безрассудством».

Главные требования – идеальное знание языков (предпочтение отдаётся английскому, французскому и немецкому), отличное здоровье, высота как минимум сто шестьдесят сантиметров, возраст – до двадцати пяти лет. У неё подкосились ноги: мечта так близко, а  с собой – ни одной фотографии. Единственное, что можно было сделать, – быстренько написать в ближайшем кафе свой куррикулюм витэ и отнести его в кабинет. И вот что прилежная рука вывела на бумаге: «Господин генеральный директор, я очень хочу стать стюардессой. Меня зовут Мария Стара. Я родилась 17 августа 1915 года в Вене. Говорю почешски, по-немецки, по-французски, по-английски и по-итальянски. Очень люблю заниматься спортом. Играю в теннис, езжу верхом, хорошо плаваю, катаюсь на лыжах. Так что состояние моего здоровья великолепное». 67

Небо, АД, земля Это история жизни первой стюардессы компании «ЧСА» – Марии Старой. Экзотическую и неведомую по тем временам профессию она воспринимала как миссию и придала ей те черты, которые придумала сама. В период нацистской оккупации Мария приняла участие в движении сопротивления, за что поплатилась тремя годами, проведёнными в немецких тюрьмах. После войны она ненадолго вернулась в «ЧСА», однако коммунистический переворот, произошедший в феврале 1948 года, заставил её эмигрировать.

Miroslav Jindra *1969 He has always been interested in aviation. His other interests include modern history, non-fiction and human stories connected with flying.

Мирослав Индра *1969 Вся жизнь этого писателя связана с авиацией. Его интересует история современности, документальная проза и судьбы людей, связанных с полётами.


| Životní styl | life style Text Jana Bohutínská Foto Archiv MMR

Podívejte se do světa gobelínů a unikátních fotografických technik Have a look into the world of tapestries and unique photographic techniques Býval to zámecký pivovar, jezuitská kolej

It used to be a castle brewery, a Jesuit college

a seminář. Dnes se tu setkáte s ručním tkaním

and a seminary. Nowadays you can acquaint

tapisérií a unikátními fotografickými

yourselves there with demonstrations of hand

technikami. A to díky evropské dotaci

weaving of tapestries and with unique photographic

přesahující 130 milionů korun, kterou Národní

techniques. This is thanks to the subsidy of more

centrum fotografie a dílna tapiserií

than 130 million Czech crowns received by the

v Jindřichově Hradci získalo.

National Centre of Photography and a Tapestry Workshop in Jindřichův Hradec.

68


N

ové Národní centrum fotografie a dílna tapiserií v Jindřichově Hradci by zřejmě nevzniklo, kdyby nezískalo evropské finance přes Integrovaný operační program. Motto operačního programu „Vracíme památky do života“ bylo v tomto případě naplněno měrou vrchovatou. Celkový rozpočet projektu se vyšplhal přes 150 milionů korun, náročná rekonstrukce spojila tři památkové objekty dohromady. Ty jsou dnes naplněné unikátními expozicemi otevřenými veřejnosti.

T

he new National Centre of Photography and a Tapestry Workshop in the town of Jindřichův Hradec would probably never come into being had it not received European funding through the Integrated Operational Programme. The motto of the operational programme, “We bring monuments back to life”, was in this particular case met to the fullest. The total project budget rose to the amount of over 150 million Czech crowns, and the ambitious reconstruction endeavour combined together three historic buildings. These are now full of unique exhibits open to the public.

Gobelíny a fotografie očima i rukama

Někdejší zámecký pivovar znovu ožívá jako Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, který zahrnuje nejen tematické expozice, ale i dílny. Návštěvníci se mohou nechat nalákat na výstavu věnovanou Marii Hoppe-Teinitzerové (1879–1960), která proslavila českou tapiserii v zahraničí. Marie jako jedna z prvních žen u nás studovala uměleckoprůmyslovou školu a tkaní gobelínů se učila v Německu, Dánsku, Švédsku i ve Francii. Je považována za zakladatelku dílensky tkané tapiserie v Československu. Na činnosti Centra v dalších prostorách se vedle Domu gobelínů podílí Muzeum Jindřichohradecka a Národní muzeum fotografie, které připravuje výstavy českých i zahraničních fotografů. Mezi hlavní poslání jindřichohradeckého Centra patří také vzdělávání zacílené na děti a mládež a také na fotografickou veřejnost. Zájemci se tu mohou zúčastnit workshopů s ukázkami ručního tkalcovství nebo technik restaurování gobelínů. Když pojedete do Jindřichova Hradce, určitě si udělejte větší časovou rezervu na prohlídku samotného města, jehož centrum je městskou památkovou rezervací. Stavte se na zdejším hradě a zámku, spojeném s legendou o bílé paní. Díky staletému stavebnímu vývoji v něm lze obdivovat jak gotickou architekturu, tak renesanční či barokně upravené části. Z hradní Černé věže je krásný výhled na celé město. 69

Tapestries and photographs through eyes and hands

The former castle brewery is getting a new lease on life as the House of Tapestries, Cultural Traditions and Crafts, which includes not only thematic exhibitions but also workshops. Visitors can let themselves be lured to see an exhibition dedicated to Marie Hoppe-Teinitzer (1879–1960), who succeeded in making Czech tapestry famous abroad. Marie was one of the very first women in the country to attend an arts academy and taught tapestry-weaving in Germany, Denmark, Sweden, as well as France. Beside the House of Tapestries, the Museum of the Jindřichův Hradec Region (Muzeum Jindřichohradecka) and the National Museum of Photography are also involved in the Centre’s activities, and these institutions organize exhibitions of both Czech and foreign photographers. The main mission of the Centre in Jindřichův Hradec also includes education aimed at children and young people, as well as the community of photographers. If you are going to Jindřichův Hradec, be sure to reserve ample time to explore the city itself, as its centre is a protected conservation area. Stop by the local castle and chateaux, associated with the legend of the White Lady. Thanks to the for centuries ongoing construction development, it is possible to admire not only its Gothic architecture but also parts modified in the Renaissance or Baroque styles. And from the castle’s Black Tower, there is a beautiful view of the city.

Před cestou do Jindřichova Hradce se informujte www.strukturalni-fondy.cz – zjistěte podrobnosti o systému čerpání evropských dotací v Česku a najděte si internetové stránky k jednotlivým operačním programům www.mapaprojektu.cz – vyhledejte si konkrétní projekty na interaktivní mapě www.dumgobelinu.cz – Dům gobelínů letos otevírá 1. dubna, ale jeho web je už teď plný informací

Before travelling to Jindřichův Hradec, get some information www.strukturalni-fondy.cz – find out details about the ways European subsidies are drawn in the Czech Republic and visit the websites of individual operational programmes www.mapaprojektu.cz – look up specific projects on an interactive map www.dumgobelinu.cz – this year, the House of Tapestries opens on April 1, but its website is already full of information


KAŽDÁ CHVÍLE KAŽDÉHO DNE EVERY SINGLE MOMENT OF EVERY DAY Rád bych se s vámi podělil o část své spirituální cesty – pokud se to vůbec dá cestou nazvat, když při tom nejde o cílovou destinaci a pohyb směrem k ní, ale o utichnutí a mlčení. Spirituální cesta se dá jen velmi těžko popsat slovy, přesto jsem se o to pokusil… Snažím se brát každý den jako první den svého života a vlastně do jisté míry i jako poslední…. Jak se potom chovám? Zbývá mi stále méně prostoru pro zlost, nenávist a pomstychtivost, zato stále více prostoru pro lásku, vděčnost, soucit a úžas – stejně jako malým dětem. Všímám si každého mráčku na nebi, každé kapky rosy na stéble trávy, každého květu, každého ptáčete… Zjišťuji, že tím, že si uvědomím věci, kterým jsem dřív nevěnoval pozornost, mění se můj celkový pohled na život. To je pro mě zázračná příležitost žít v novém prostředí. Nejdřív jsem myslel, že se budu muset vzdát všeho, co mám, a najít odvahu, abych mohl najít mír, který hledám, ale začínám zjišťovat, že není potřeba nic hledat, protože TO, CO HLEDÁM, JE TAM, ODKUD HLEDÁM – není potřeba se vzdávat ničeho podstatného, není potřeba překonávat žádné vzdálenosti, vydávat se po předem stanovené cestě, protože já sám jsem LÁSKA. Nemusím pracovat na tom, abych se stal duchovním člověkem, protože to je to, kým jsem. Začínám si uvědomovat, že v tomto vesmíru neexistují žádné hranice. ŽIVOT lze žít pouze s úsměvem a v přítomném okamžiku (který je nekonečný). NEJDE TOTIŽ O TO, KOLIKRÁT SE NADECHNEME, ALE O TO, KOLIKRÁT ZŮSTANEME ÚŽASEM BEZ DECHU. Také si začínám uvědomovat, že každá chvíle je příležitostí vstřebávat a užívat si tento nevýslovný ZÁZRAK a že v každé chvíli se skrývá životní lekce, kterou se máme naučit. 1. JEDINÁ KONSTANTA: Kdysi jsem tvrdíval, že v životě existuje jediná neměnná věc, a tou je „změna“. Při hledání skutečného sebe sama jsem si ale uvědomil, že tou konstantou je něco jiného – věc, která existovala, už když jsem byl v matčině lůně, věc, která mě provázela pubertou i dospělostí a je se mnou i nyní, když prožívám všechny své radostné i smutné chvíle, a bude se mnou v podobě nezměněné energie až do chvíle, kdy toto tělo zemře. Je to mé pravé já – to, kým jsem. Začínám si uvědomovat, že v životě je TO ta jediná věc, která se opravdu nemění. Všechno ostatní je jako voda v řece – neustále se mění… mé tělo i můj obraz sebe sama se mění s každým novým okamžikem. 2. MÁ NEJVĚTŠÍ ZÁVISLOST: Domnívám se, že mou největší závislostí byla závislost na negativních myšlenkách, i když jsem si ji neuvědomoval. V mé mysli se neustále honily různé myšlenky, ale většina z nich byla negativní. Začal jsem si připadat jako policajt, který řídí dopravní zácpu z negativních myšlenek, jak mě dokonale obklopovaly. Ještě horší bylo to, že pozitivní myšlenky jsem dlouho neudržel, zatímco těch negativních jsem se nedokázal zbavit. Je možné, že to je přirozený způsob fungování každé mysli. Díky dalajlamovi a Moojimu jsem začal uvažovat, zda bych nemohl být pouhým pozorovatelem – jako když sedíte v parku na lavičce a pozorujete lidi, jak přicházejí a odcházejí, aniž k nim máte jakýkoli vztah. Myšlenky by tak přicházely a odcházely, ale já bych na ně nebyl žádným způsobem napojen – nevázal bych se na ně ani bych si k nim nevytvářel žádný vztah. Začínám si uvědomovat, že myšlenka, které neuvěříte, nemá žádnou skutečnou sílu – naprosto žádnou. Na druhou stranu ale myšlenka, které uvěříte, má potenciál rozpoutat válku, nebo změnit svět. 3. MILOVAT SÁM SEBE (NIKOLIV SVÉ EGO) JE TOU NEJNESOBEČTĚJŠÍ VĚCÍ: Takový postoj mi dovoluje odpoutat se od svého ega a propojit se se svou vnitřní spirituální podstatou, abych si uvědomil, že jsem nikdy nebyl sám a nikdy sám nebudu, protože jsem jedno s vesmírem. V průběhu této proměny jsem si uvědomil, že

I am going to share with you a part of my spiritual journey – if it can be called a journey at all – as it is not about destination & movement, but about stillness & silence. A spiritual journey is impossible to put into language but I have tried... I try to think of each day as the very first day of my life & possibly also the last... How do I behave? There is less and less space for anger, hatred & revenge… There is more and more Love, Gratitude, Compassion and Awe – just like a small child… I start to notice every single cloud, every single drop of dew on a blade of grass, every single flower, every single bird... I start to recognise that just by noticing these things that I never noticed around me, my perspective on life is changing & for me it is a miraculous possibility to live into. At first I thought that I had to give up everything I have & find the courage to find the peace I seek, but I am starting to realise that there is no seeking to be done, that WHAT I WAS LOOKING FOR IS WHERE I AM LOOKING FROM – that there is nothing worthwhile to give up, no distance to be covered, no path to be followed, that I am Love itself. That I don’t need to work at being Spiritual – It is who I am. I am now beginning to realise that in this Universe there are no boundaries, LIFE can only be lived with a smile, in the present moment (and this moment is endless) & IT IS NOT ABOUT THE NUMBER OF BREATHS WE TAKE, BUT ABOUT THE NUMBER OF MOMENTS THAT TAKE OUR BREATH AWAY. I am also beginning to realise that every moment is a possibility to absorb and enjoy this unspeakable Miracle & that there is a lesson to be learnt in every single moment, too. 1. ONLY ONE CONSTANT: I used to say that there is only one constant in life and that is ”change”. In the search for my true self I realised that this constant is something else – IT was there when I was in the womb, it was there when I was a teenager, it was there when I became an adult and it is still there as I am living all my happy & sad moments & it will be there as exactly the same energy till this body dies. It is my true self. It is who I am. I am beginning to realise now that in life, IT is the only thing that does not change – everything else is like the flowing water in a river – it constantly changes… the body as well as the self-image of myself changes every single moment. 2. MY BIGGEST ADDICTION: I think my biggest addiction was that to negative thoughts, but I didn’t realise I was addicted. My mind was constantly having this chatter – mostly negative. I started to feel like a traffic policeman directing the traffic jam of negative thoughts which were all around me. Moreover, positive thoughts didn’t stick & negative thoughts didn’t seem to go away. Maybe that is the nature of the mind. Thanks to Dalai Lama & Mooji, I started to think – what if I could be just the observer as when I sit on a bench in the park & observe people come & go, but without any attachment to those people – the thoughts may come & go but I would not attach myself to them. I would not create a relationship with them. I am now starting to realise that a thought not believed in has no power – absolutely none – but a thought believed in can potentially even start a war or change the world. 3. LOVING MYSELF (NOT MY EGO) IS THE MOST SELFLESS ACT: It allows me to disconnect from my ego & connect to my own inner divinity, to know that I have never been alone and will never be alone – that I am one with the Universe. In the process, I have also realised that under the Hate, there is the possibility of invincible Love, under the tears, there is the possibility of a deep smile, and under the foggy cold winter, there is the possibility of a warm sunny summer – for no matter what the outside world pushes at me, there is something much stronger within me that pushes right back & is happy


za nenávistí se skrývá i možnost nezdolné lásky, za slzami existuje možnost upřímného úsměvu a po mlhavé studené zimě může následovat teplé slunné léto. Proto nezáleží na tom, čemu mě okolní svět vystaví, protože uvnitř mne je něco mnohem silnějšího, díky čemu dokážu čelit čemukoliv, něco, co je šťastné pouze díky tomu, že je. Začínám si uvědomovat, že pokud chci cokoliv ve světě kolem sebe změnit, musím začít tím, že změním sám sebe. 4. VĚCI SE BUDOU DÍT NEUSTÁLE: Jakmile jsem pochopil, že v životě se věci stanou a už se na nich nic nezmění, pochopil jsem také, že způsob, jakým je vnímám, způsobuje, že se mi můj život jeví jako krásný, špatný nebo nehezký. Jakmile jsem si uvědomil, že po každé noci následuje den, ale stejně tak po každém dni následuje noc, začal jsem hledat to, čemu by mě měly dané události naučit: a) Plyne z tohoto zážitku pro mě nějaké ponaučení? b) Čím mě daná situace obohatila? c) Jaká je nejláskyplnější a nejlaskavější věc, kterou bych teď mohl udělat? d) Jak bych se zachoval, kdyby nebylo čeho se obávat a věděl bych, že nemohu neuspět? Uvědomil jsem si, že jako lidská bytost rostu pokaždé, když opustím svou zónu komfortu. Proto nyní, kdykoliv mě život z mé zóny komfortu vytlačí, zaraduji se a pomyslím si: „Jaká krásná příležitost růst.“ To, čemu housenka říká konec světa, nazývá mistr motýlem.

MRKEV, VEJCE A KÁVA Jednou přišla vnučka na návštěvu k babičce a postěžovala si jí, že se jí v životě úplně nedaří, trpí depresemi a neví, co má dělat. Babička vzala vnuččinu ruku do svých vrásčitých dlaní, odvedla ji do kuchyně a posadila ji na židli vedle kamen. Pak dala vařit tři hrnce vody. Když se voda začala vařit, dala do jednoho hrnce mrkev, do druhého vejce a do třetího lžíci kávy a nechala vše chvíli vařit. Po chvíli zhasla plamen a zeptala se vnučky, co pozorovala. Vnučku otázka nejprve zarazila, ale pak si uvědomila, že mrkev byla před ponořením do vroucí vody tvrdá, ale po uvaření změkla. Vejce bylo před uvařením měkké, ale působením stejné vody, která působila na mrkev, ztvrdlo. Zato káva se ve vodě rozpustila a změnila její barvu. Chvíli bylo ticho, ale pak vnučce zablesklo v očích a její tvář se rozjasnila.

A já jsem si uvědomil, že nejšťastnější lidé na světě nemají vždy to nejlepší, ale že si vždy z toho, co mají, dokážou to nejlepší vzít. Bohatství, které nahromadím, není vzácné. Vzácné je to, kolik životů díky němu dokážu ovlivnit. Svět se může změnit díky tomu, že jsem sehrál důležitou roli v životě jediného dítěte. Začínám si také uvědomovat, že pravý smysl života je v tom, sázet stromy, v jejichž stínu nikdy neplánuji spočinout, protože jakmile se oprostím od očekávání, stává se z každé minuty mého života nečekaně dokonalý zázrak. Každý jsme byli stvořeni z nějakého důvodu. Existují ještě nenarozené generace, jejichž život bude utvářen a formován kroky, které podnikáme DNES. Podnikejme je tedy s láskou, vděčností a soucitem, abychom v tomto roce dokázali žít až za hranici svého EGA. Buďme obezřetní (ale zároveň svou mysl oprosťme od negativních myšlenek), všímejme si každého mráčku na nebi, každého květu, každého ptáčete. Ať je tento rok naplněn momenty, při kterých zůstaneme úžasem bez dechu. Prožijme jej s úsměvem na tváři a láskou v srdci, jak to umí malé děti. Žít v novém roce a během všech roků příštích je přece neuvěřitelná příležitost. Přeji Vám pevné zdraví, hodně štěstí, vděčnosti, soucitu a lásky v tomto úžasném roce.

just to be. I am starting to realise that if I want to change anything in the world then I have to start with changing myself first. 4. EVENTS WILL HAPPEN: Once I understood that in life events will happen and would not change, but what makes my life look good or bad or ugly to me is the way I look at them. Once I realised that Night will always follow every Day but equally the Day will always follow every Night, I started to look for the learning in the events. a. Is there a message to be learnt for me in this experience? b. What is the Gift in this situation? c. What is the most loving and kind thing I could do now? d. What would I do if there was nothing to fear and I knew I could not fail? I have realised that I grow as a human being every time I venture out of my comfort zone, so now, whenever life throws me out of my comfort zone – I say: “Hurrah, what an opportunity to grow.“ What the caterpillar calls the end of the world, the Master calls a Butterfly.

CARROT, EGG AND COFFEE Once a girl went to see her Grandma and told her that her life was not going too well and that she was very depressed and did not know what to do. The Grandma took her granddaughter’s hand into her wrinkly hand, took her to the kitchen and seated her. Then she put three pots of water to boil and when the water was boiling she put a carrot in one, an egg in the second and a tablespoon of coffee in the third, and let them boil for a while. Then she switched off the fires and asked her granddaughter what she had observed. The granddaughter was first perplexed, but then she said she observed that the carrot went in hard, but when exposed to boiling water, came out soft. The egg went in soft, but when exposed to the same hot water, came out hard, but the coffee dissolved itself into the water and changed the colour of the water itself. For a moment there was total silence, but then the granddaughter’s eyes suddenly lit up and a big smile came to her face.

And I realised that the happiest people in the world don’t have the best of everything, but that they just make the best of everything they have. It’s not the wealth I amass, but the lives that I can touch through it, that is precious – the world maybe different because I was important in the life of one single child. I have also come to realising that the true meaning of life is to plant trees under whose shade I never expect to sit & once the expectation is not there, every moment of my life is starting to become an unspeakably perfect miracle. I think each one of us has been created for a reason & there are generations yet unborn whose lives will be shifted and shaped by the actions we take TODAY. Let’s take these actions with Love, Gratitude & Compassion so that we may live this year beyond the Ego. Let us be mindful (keeping our minds free of the negative chatter at the same time), notice every single cloud, every single flower, every single bird. May this year have many moments that take our breath away. May we always live our lives with smiles on our faces and Love in our hearts, just like little children. What a possibility that is to live into the New year & years to come. Wishing you the best of Health and lots of Happiness, Gratitude, Compassion & Love in this wonderful New Year. Sanjiv Suri President & CEO, Zátiší Group sanjiv@zatisigroup.cz, wow.zatisigroup.cz SEVEN WONDERS OF THE WORLD

SEDM DIVŮ SVĚTA Jednou vyzvala paní učitelka na základní škole žáky, aby vyjmenovali sedm divů světa. Žáci je jeden po druhém postupně vyjmenovávali, jen jedna dívka zůstala potichu. Paní učitelka se jí zeptala, jak by odpověděla ona. Dívka nejprve váhala, ale pak řekla, že si nemyslí, že sedm divů světa jsou ty, které žáci napsali na tabuli. Paní učitelka ji vyzvala, aby tedy řekla, jakých je podle ní sedm divů světa, a dívka odpověděla: „První je podle mě HMAT, druhý je CHUŤ, třetí je ZRAK, čtvrtý je SLUCH,“ a po malém zaváhání pokračovala: „pátý je SMÍCH a šestý POCHYBNOST.“ Pak opět nastalo ticho, až se paní učitelka znovu zeptala, který je podle dívky ten sedmý, a dívka odpověděla: „LÁSKA.“

Once a teacher asked children in her Primary School class what the seven wonders of the world were and one by one the children came up with all seven. But one child stayed quiet so the teacher asked what she was thinking. The child first hesitated and then said she did not think the seven wonders of the world were the ones that had been put on the white board in front of the classroom. So the teacher asked her what she thought the seven wonders of the world were, and the child replied: “The first I think is to TOUCH, the second is to TASTE, the third is to SEE, the fourth is to HEAR,” then after some hesitation the child continued: “The fifth is to LAUGH, the sixth is to WONDER,” and then there was silence. Then the teacher asked her what the seventh wonder was and she replied: “to LOVE.“

komerční prezentace


Dallmayr zve do Latin Art Dallmayr invites to Latin Art Dallmayr приглашает в Latin Art Klid, pohoda, optimismus, spousta barev a výtečná káva. Taková je pro mnohé Evropany představa Latinské Ameriky. A přesně tuhle atmosféru můžete kdykoli nasát i v centru Prahy. Stačí zamířit do galerie latinskoamerického umění Latin Art. Tranquillity, peace, many colours and delicious coffee – this is what many Europeans imagine Latin America to be all about. It is precisely this ambience that you may soak up any time in the very heart of Prague – just head to the Latin American Art Gallery – Latin Art. Благодать, спокойствие, оптимизм, изобилие красок и замечательный кофе. Такова, в представлении многих европейцев, Латинская Америка. Всем этим в любой момент вы можете насладиться и в центре Праги. Стоит лишь заглянуть в галерею латиноамериканского искусства «Latin Art».


C

ílem unikátního projektu je propagovat latinskoamerickou kulturu v srdci Evropy. Vede jej venezuelská malířka s českými kořeny Katerina Bohac Linares. Kromě jejích děl můžete obdivovat fotografie, malby či grafiky mnoha dalších umělců nejen z Latinské Ameriky, ale i těch, kteří mají k této části planety nějaký vztah. Galerie pořádá i řadu workshopů, kurzů i akcí, které jsou skvělou příležitostí k poznávání tohoto exotického koutu planety. Za zrodem galerie, která si získala oblibu u mnoha českých i zahraničních návštěvníků, známé osobnosti nevyjímaje, stojí společnost Dallmayr. Je vám to jméno povědomé? Pak vězte, že to není náhoda. Světoznámý producent lahodné kávy je stále jedním z nejvýznamnějších partnerů galerie. Nepřekvapí tedy, že právě špičkovou kávu této značky si můžete během své návštěvy galerie vychutnat. Zcela jistě to umocní váš příjemný zážitek. Latin Art Galery najdete V Jungmannově ulici 17/3 v Praze 1, informace o aktuálních výstavách a akcích jsou na www.latin-art.com.

T

he aim of this unique project is to promote Latin American culture in the centre of Europe. It is headed by Katerina Bohac Linares, a Venezuelan painter with Czech roots. Alongside her works of art one may admire photographs, paintings and graphics of many other artists not just from Latin America but also of those who have some sort of a binding relationship with this part of the world. The Gallery holds a number of workshops, courses and events ideal for getting to know this exotic nook of the world better. The company Dallmayr stands behind the establishment of the Gallery that is now a favourite with many Czech as well as foreign visitors, where celeb73

rities are no exception. Does the name ring a bell? It is no coincidence. The world famous coffee producer remains one of the Gallery’s most prominent partners. It therefore goes without saying that you may enjoy a cup of this superb coffee during your visit to the Gallery. It is guaranteed to enhance your experience. Latin Art Gallery is located on Jungmannova street 17/3 in Prague 1. Find current information on exhibitions and events at www.latin-art.com.

Ц

ель этого уникального проекта – пропаганда латиноамериканской культуры в сердце Европы. Руководит инициативой венесуэльская художница с чешскими корнями, Катерина Богач Линарес. Помимо её работ, здесь вы можете увидеть фотографии, живопись и графику многих других художников, не только из Латинской Америки, но и тех, кто каким-то образом связан с этой частью нашей планеты. Галерея проводит множество мастер-классов, курсов и мероприятий, предоставляющих отличную возможность познакомиться с этим экзотическим регионом. В рождении галереи, завоевавшей популярность среди многих чешских и иностранных посетителей, в том числе среди известных людей, приняла участие компания «Dallmayr». Знакомое название? И не случайно. Одним из самых значимых партнёров галереи по-прежнему является известный во всём мире производитель вкусного кофе. А потому ничуть не удивительно, что здесь вы можете наслаждаться превосходным кофе именно этого бренда. Что, однозначно, усилит ваши приятные впечатления. «Latin Art Galery» вы найдёте в пражском районе Прага 1 на улице (Jungmannova), в доме 17/3. Информация об актуальных выставках и мероприятиях – на сайте www.latin-art.com.

Latin Art Gallery a Dallmayr Kaffee Spojení Latin Art Gallery a Dallmayr Kaffee je logické. Zastavení se s šálkem lahodné kávy před plátnem plným barev světa, odkud i významná část kávy Dallmayr pochází, je příjemným zážitkem.

Latin Art Gallery and Dallmayr Kaffee The fusion of Latin Art Gallery and Dallmayr Kaffee makes sense. Admiring a vibrant and colourful canvas, with a cup of delicious coffee originating from that same part of the world in hand, makes up for a lovely experience.

«Latin Art Gallery» и «Dall� mayr Kaffee» Симбиоз «Latin Art Gallery» и «Dallmayr Kaffee» логичен. Приятно остановиться с чашкой вкусного кофе перед холстом, полным красок тех мест, откуда берёт начало весомая часть кофе «Dallmayr».


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж Text Irena Valentová Foto Archiv

Cokoli, kdykoli a kamkoli… zabalíme, označíme, dopravíme Whatever, wherever, whenever – we will pack it, label it and deliver it Что, когда, куда угодно – упакуем, довезём 74


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж

Potřebujete přepravit svého čtyřnohého miláčka? Nebo právě přemýšlíte, jak nejlépe přemístit svou motorku třeba na jiný kontinent? Žádný problém. Cargo Českých aerolinií se o to postará. Do you need to transport a four-legged friend? Or are you just thinking about how best to get your motorbike to another continent? No problem. Czech Airlines Cargo will take care of it. Вам нужно перевезти своего четырёхногого друга? Или вы решаете, как лучше всего доставить на другой континент ваш мотоцикл? Не беспокойтесь. Обо всём позаботится Czech Airlines Cargo.

K

romě standardního zboží a pošty se převáží snad vše, co vás napadne, od potravin přes farmaka až po radioaktivní izotopy určené pro lékařské účely či lidské orgány k transplantaci. Novinkou je i pilotní projekt, v jehož rámci Cargo testuje i dříve nemyslitelnou přepravu osobních automobilů. To je možné zejména na lince do Soulu, kterou České aerolinie provozují širokotrupým letounem A330, o nějž se v loňském roce rozrostla flotila společnosti. Nákladní doprava má svá specifika. V nákladovém prostoru letadel mají jednotlivé zásilky své pevně stanovené místo, na různých typech letounů se přepravují zásilky nejrůznějších tvarů a velikostí „Vyřešit, aby se vždy vše vešlo a bylo umístěno tak, jak předepisují přísná pravidla, která se na přepravu některých artiklů vztahují, může být někdy složitý rébus,“ popisuje Dalibor Zeman, manažer pro Cargo Operations, a doplňuje, že například do letadla A330 se může naložit zásilka o hmotnosti až pěti tun. Stejně jako u pasažérů musí být zásilka doprovázena průvodním dokumentem, kterým je v letecké nákladní dopravě Air Way Bill. Ten obsahuje informace o druhu zboží, hmotnosti, počtu kusů, odesílateli či příjemci a další nezbytné údaje. Ani náklad se nevyhne přísné bezpečnostní kontrole, mimo jiné i za pomoci policejních psů. Nejen vlčáka, třeba i tygra!

Asi nejzajímavější přepravní artikl, který má své specifické podmínky, představují živá zvířata. Požadavky na potvrzení a přepravní podmínky pro jednotlivé druhy zvířat se liší zemi od země. Vždy musejí být pečli75

vě zkontrolována, a to včetně očkovacích průkazů. Před příchodem A330 byly České aerolinie omezeny výškou zvířete na 115 cm, které plně vystačí německému ovčákovi. Na obřím airbusu je to ale až 160 cm, což představuje pohodlný rozměr i pro vlkodava, nebo dokonce tygra. Při přepravě zvířat je nezbytné, aby zvíře mělo ve schráně přívětivé podmínky, mohlo se otočit, lehnout si či se postavit. Neustále je nutné kontrolovat teplotu, cirkulaci vzduchu a podobně. Také nakládání zvířat je podrobeno přísným pravidlům a na jednom letu jich může být pouze omezené množství. Při vykládce zásilky je nutné ji ihned identifikovat a postarat se o ni. Často se přepravují i papoušci, nejmenšími cestovateli jsou většinou včelí roje, čmeláci, larvy a jiný hmyz. V porovnání s nimi byl naopak obrem hrošík, kterého České aerolinie vezly v loňském roce z Bělehradu do Madridu. Za zásilku, která v poslední době nezůstala bez povšimnutí, můžeme rozhodně označit i přepravu padesáti dřevěných beden se živými zajíci. Hmotnost celé zakázky se vyšplhala k 1,2 tuny. Letem světem

„Protože síť Českých aerolinií nemusí být vždy dostačující, využíváme také kapacity nákladních letadel nebo třináct partnerských leteckých dopravců sdružených jak v alianci SkyTeam Cargo, jehož jsme jako letecká společnost členem, tak mimo ni,“ vysvětluje Lenka Jakešová, manažerka Obchodu a marketingu Cargo. Díky tomuto unikátnímu společenství na poli letecké nákladní přepravy poskytují České aerolinie své služby ve více než 940 destinacích ve 178 zemích. Všechny členské společnosti aliance SkyTeam Cargo navíc garantují stejnou úroveň služeb a pro▶


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж

duktů ve čtyřech variantách – Dimension, Equation, Variation a Cohesion. Ty definují servis pro různé typy zásilek. „Pro své zákazníky navíc zajišťujeme i celou řadu doplňkových služeb. Vždy při tom upřednostňujeme osobní přístup ke klientovi. Pokud si zákazník ze zmíněných produktů nevybere, může se na nás obrátit přímo a my s ním vše dojednáme tak, aby přeprava probíhala podle jeho potřeb. Jedině takový proaktivní přístup nám může zajistit spokojené klienty,“ uzavírá Lenka Jakešová.

Máte náklad k přepravě? Obraťte se na Cargo Českých aerolinií. Podrobné informace, jak vaše zboží co nejrychleji přepravit do vámi vybrané destinace, stejně jako potřebné kontakty, naleznete na webových stránkách www.csacargo.cz.

country. They must always be carefully inspected, including certificates of vaccination. Before the arrival of the A330 aircraft, Czech Airlines was limited by the fact that the height of the animal could not exceed 115 cm. That is more than enough for a German shepherd. In the giant Airbus, however, it is 160 cm, a height allowing for a wolfhound or even a tiger. When transporting animals, it is essential that the animals have comfortable conditions in their crates and can turn around, lie down or stand up. It is also necessary to constantly check the temperature, air circulation, etc. The loading of animals is also subject to strict rules and only a limited number can be on the same flight. During unloading, the shipment must be immediately identified and taken care of. Parrots are frequent “travellers”, and among the smallest are bees, larvae and other insects. Compared to them, the pygmy hippo was a giant. Czech Airlines transported it from Belgrade to Madrid last year. Another recent shipment that was most unusual was 50 wooden crates full of live hares. The weight of the shipment was as much as 1.2 tonnes. All around the world

I

n addition to standard goods and mail, almost anything you can think of is transported too, from food and pharmaceuticals to radioactive isotopes for medical purposes or human organs for transplantation. Another innovation is a pilot project to test the previously unthinkable transportation of cars. This is mainly possible on the connection to Seoul, where Czech Airlines operates the A330 wide-body aircraft that the company’s fleet acquired last year. In the aircraft’s cargo space, individual shipments have their fixed places, and an array of aircraft transport consignments of all kinds of shapes and sizes. “It can sometimes be a real puzzle to fit them all in a way that satisfies all the stringent rules applying to shipments of certain articles,” says Dalibor Zeman, the manager of Cargo Operations. He adds that, for instance, A330 planes can be loaded with consignments weighing up to five tonnes. Just like passengers, consignments must have their own travel document. In the air cargo world it is called an Air Way Bill. It contains information about the type of goods, their weight and quantity, the consignor or consignee, and all the other necessary information. Cargo also undergoes strict security checks, some involving police sniffer dogs. An Alsatian, or even a tiger!

Perhaps the most interesting things that are transported – and have their own specific requirements – are live animals. The requirements for certificates and transport conditions for each species vary from country to 76

“Since the Czech Airlines network may not always suffice, we also use the capacity of transport aircraft or our 13 partner airlines in the SkyTeam Cargo alliance, and others too,” says Lenka Jakešová, the manager of Cargo Sales and Marketing. This unique community in the field of air freight enables Czech Airlines to provide its services in more than 940 destinations in 178 countries. What is more, all the companies in the SkyTeam Cargo alliance guarantee the same standard of services and products in four packages – Dimension, Equation, Variation and Cohesion. These define the services that are provided for different types of shipments. “We also offer a range of additional services for our customers and we always adopt a personal approach to each client. If none of these services suit a customer, he can contact us directly and we will discuss everything with him, so that the transportation takes place according to the customer’s needs. Only this kind of proactive approach can ensure that we have satisfied customers,” concludes Lenka Jakešová.

Do you have cargo to transport? Contact Czech Airlines Cargo. Detailed information about how to transport your goods to the destination of your choice as quickly as possible, including all the necessary contacts, can be found on the website www.csacargo.cz.


| R e p o r tá ž | r e p o r ta g e | р е п о р т а ж

П

омимо стандартных товаров и почты, по свету перевозится всё, что только можно себе представить: от продуктов питания и фармацевтических препаратов до радиоактивных изотопов, предназначенных для медицинских нужд, и человеческих органов – для трансплантации. Недавно был запущен пилотный проект, в рамках которого Cargo обкатывает немыслимую прежде транспортировку легковых автомобилей. Она стала возможной, в первую очередь, на рейсах в Сеул, которые компания Czech Airlines осуществляет на широкофюзеляжном самолёте A330, в прошлом году пополнившем флот компании. Воздушная перевозка грузов имееет свою специфику. В грузовом отсеке самолётов каждое отправление имеет конкретное, точно установленное, место. В самолётах разных типов переправляются грузы разных форм и размеров. «Сделать так, чтобы каждый раз всё поместилось и находилось именно там, где должно, в соответствии с требованиями строгих правил, распространяющихся на перевозку отдельных грузов, – порою это всё равно, что решить изрядную головоломку», - отмечает Далибор Земан, менеджер отделения Cargo Operations, и добавляет, что, к примеру, самолёт A330 можно нагрузить посылкой весом в целых пять тонн. Груз, точно так же, как и пассажир, должен иметь при себе сопроводительный документ. Когда дело касается авиаперевозок, таким документом является Air Way Bill. В нём информация о типе товара, его весе, количестве входящих в него единиц, отправителе или адресате и другие необходимые сведения. Неизбежен и строгий контроль безопасности груза, проводимый, в том числе, при участии полицейских собак. Хоть овчарку, хоть тигра! Пожалуй, самые интересные объекты транспортировки, требующие соблюдения особых условий, – это животные. Необходимые справки и принципы перевозки животного того или иного вида в каждой стране свои. Каждый раз всё это (включая свидетельства о прививках) необходимо тщательно проверять. До появления A330 в Czech Airlines максимальная высота перевозимого животного могла быть 115 см - этого с лихвой хватало немецкой овчарке. В гиганте-аэробусе она может быть уже 160 см, а это уже размер, при котором будет комфортно и волкодаву, и даже тигру. Необходимо, чтобы в контейнере, где перевозится животное, соблюдались благоприятные условия, позволяющие ему 77

поворачиваться, ложиться и вставать. Очень важно постоянно контролировать температуру и циркуляцию воздуха и пр. Погрузка животного также подчинена строгим правилам. Количество живого груза в пределах одного рейса ограничено. Во время вызгрузки необходимо сразу же опознать, что в контейнере, и позаботиться о его содержимом. Частый объект транспортировки – попугаи. Самые маленькие пассажиры, как правило, – пчелиные рои, шмели, личинки и др. насекомые. В прошлом году Czech Airlines перевезла и великана, это был юный бегемот, летевший из Белграда в Мадрид. Самой примечательной партией за последнее время, без сомнений, были 50 деревянных ящиков с живыми зайцами. Общий вес заказа достиг 1,2 тонны. По небу – повсюду «Поскольку сеть рейсов Czech Airlines не всегда может охватить все направления, мы используем потенциал грузовых самолётов, а также услуги 13 партнёров-авиаперевозчиков: как объединённых в альянс SkyTeam Cargo, членом которого является наша авиакомпания, так и находящихся вне его», – объясняет Ленка Якешова, менеджер отделения торговли и маркетинга Cargo. Благодаря этому уникальному сотрудничеству в области грузовых авиаперевозок, Czech Airlines предоставляет свои услуги в более чем 940 точках 178 стран. Все компании, входящие в  альянс SkyTeam Cargo, гарантируют единый уровень услуг и продуктов, предлагая четыре варианта: «Dimension», «Equation», «Variation» и «Cohesion». Они определяют обслуживание грузов разных типов. «Помимо этого мы обеспечиваем своим клиентам ряд дополнительных услуг. Мы всегда отдаём предпочтение индивидуальному подходу к каждому из клиентов. Если клиент не остановит своего выбора ни на одном из перечисленных продуктов, он может обратиться к нам, и мы договоримся с ним таким образом, чтобы перевозка осуществлялась в соответствии с его нуждами. Подобный проактивный подход – залог того, что наши клиенты останутся довольными», - подытоживает Ленка Якешова.

Хотите перевезти груз? Обратитесь в Czech Airlines Cargo. Подробную информацию о самом быстром способе доставки вашего товара в нужное вам место, а также все необходимые контакты вы найдёте на сайте www.csacargo.cz.


| skyteam | skyteam | skyteam

skyteam co je sk y team?

skyteam

skyteam

SkyTeam je mezinárodní aliance 19 leteckých společností. Prostřednictvím jedné z nejrozlehlejších sítí přestupních bodů na světě nabízí SkyTeam 552 milionům cestujících, kteří využijí jeho služeb, přes 15 000 letů denně do 1000 destinací ve 186 zemích.

SkyTeam is a global alliance of 19 airlines established with the aim of caring for their passengers. Thanks to one of the world’s most extensive connection point networks, SkyTeam is able to offer the 552 million customers who opt for its services a total of over 15.000 daily flights to more than 1000 destinations in 186 countries.

SkyTeam – международный альянс, объединяющий 19 авиакомпаний. Благодаря одной из самых широких сетей стыковочных аэропортов, альянс SkyTeam ежедневно предлагает 552 миллионам своих пассажиров более 15000 перелетов в 1000 направлениях, в 186 стран.

PROČ ZVOLIT SKYTEAM

WHY TO cHOOSE SKYTEAM

ПОЧЕМУ SKYTEAM

• více mil Elite míle získáváte a můžete využít u kterékoli členské letecké společnosti.*

• gar antované rezervace Členové SkyTeam elite Plus mají garantované plné rezervace v ekonomické třídě při rezervaci 24 hodin před odletem.**

• snadná spojení Pohodlná spojení přes naši širokou celosvětovou síť přestupních bodů.

• pouze jedno odbavení Když přestupujete na jiné lety aliance SkyTeam, odbavíte se pouze jednou.***

• standardy k valit y Všechny členské společnosti SkyTeam vám zaručují stejnou kvalitu služeb. * Platné lety společností aliance SkyTeam naleznete na webové

• MORE MILES Earn miles toward elite status redeemable on any member airline.*

• GUARANTEED RESERVATIONS Guaranteed full coach / economy class reservation for SkyTeam elite Plus members with 24-hour advance notice.**

• Easy connection Make convenient connections with our exten sive worldwide hub network.

• SINGLE CHECK-IN Check-in only once when connecting to other SkyTeam airline flights.***

• QUALITY STANDARDS Guaranteed quality SkyTeam service on all member airlines.

stránce svého programu Frequent Flyer. Podléhají pravidlům programu každé letecké společnosti. Existují určitá omezení.

* See your specific Frequent Flyer programme website for valid

• Больше миль Начисление миль при полете самолетом любой из авиакомпаний альянса SkyTeam и их использование при дальнейших полетах самолетами любой авиакомпании альянса.* • Гарантия бронирования Участникам Элитного Клуба SkyTeam Plus предоставляется гарантированное бронирование места в эконом-классе при бронировании билета за 24 часа до вылета.**

• Удобные стыковки рейсов Широкая сеть маршрутов альянса предлагает своим пассажирам пересадочные узлы с удобными стыковками рейсов.

• Одна регистрация на все перелеты Для рейсов с пересадкой проводится только одна регистрация.***

• Стандарты качества Все участники альянса SkyTeam предоставляют своим пассажирам одинаковое качество услуг.

** Musíte být Elite Plus frequent flyer a udělat si rezervaci

SkyTeam airline flights. Accrual is subject to each airline’s pro-

24 hodin před odletem.

gramme rules. Some restrictions apply. Award ticket redeem-

*** Pokud máte v itineráři maximálně dvě společnosti aliance

able on all SkyTeam operated aircraft.

* Все действующие перелеты авиакомпаний альянса можно

SkyTeam a maximálně tři přestupy.

** You must be an Elite Plus frequent flyer and make your

найти на страницах программы часто летающего пассажира.

reservations 24 hours in advance.

Перелеты осуществляются согласно правилам каждой

*** With a maximum of two SkyTeam airlines on your itiner-

авиакомпании. Существуют определенные ограничения.

ary, and a maximum of three connections.

** Пассажир должен иметь статус часто летающего пассажира Elite Plus и забронировать билет за 24 часа до вылета. *** Если в Вашем маршруте максимум две авиакомпании альянса SkyTeam и максимум три пересадки.

78


SKYTEAM PROUDLY WELCOMES GARUDA INDONESIA, BRINGING YOU EVEN MORE GATEWAYS TO SOUTH-EAST ASIA. With Garuda Indonesia joining SkyTeam, we now fly you further in South-East Asia as well as Australia, giving you access to 31 new destinations such as Balikpapan, Medan, Lombok and Batam. Direct flights from Jakarta to London will be at your service as from 2014 with plan of launching more direct flights to Amsterdam, Los Angeles, Auckland or Delhi in 2015. By offering 459 flights a day, Garuda Indonesia strongly participates to the enhancement of your flying experience. Find out more at skyteam.com


| Střípky | News | Мозаика

Uvolňování pravidel v přepravě tekutin a gelů Loosening of the rules on the carriage of liquids and gels Упрощение правил провоза жидкостей и гелей   Od 1. února 2014 došlo v souladu s nařízením Evropské unie k dílčí změně v kontrole přepravovaných tekutin, aerosolů a gelů v kabinových zavazadlech (zavazadla, která si s sebou cestující berou na palubu). Přepravovaná dětská strava a léky v tekuté či gelové formě v objemu nad 100 ml budou nově bez výjimky kontrolovány pomocí speciálních skenerů. Tato změna se týká i tekutin a gelů nakoupených v tzv. duty free obchodech v zapečetěných baleních. Cestujícím to umožní mít u sebe při přestupu mezinárodně standardizovaná duty free zapečetěná balení i z letišť mimo Evropskou unii.   From 1 February 2014, in accordance with the regulations of the European Union, there has been a change affecting the inspection of transported liquids, aerosols and gels in passengers’ hand luggage. Baby food and medicines in liquid or gel form and in volumes of over 100 ml will now be scanned, without exception, by special scanners. This change also applies to liquids and gels purchased in sealed packages from duty free shops. This means that when changing flights, passengers can carry internationally standardised duty free sealed packages purchased at airports outside the European Union as well.   С 1 февраля 2014 года, в соответствии с постановлением Евросоюза, произошли частичные изменения, касающиеся проверки жидкостей, аэрозолей и гелей, перевозимых в ручной клади (багаже, который авиапассажир берёт с собой на борт). Всё без исключения детское питание и лекарства в виде жидкости или геля – в ёмкостях более 100 мл – отныне будет проходить контроль специальных сканеров. Это изменение также касается жидкостей и гелей, купленных в магазинах Duty Free и запечатанных в спецупаковку. Таким образом, при пересадке пассажиры смогут иметь при себе запечатанные согласно международным нормам упаковки из Duty Free, в том числе из аэропортов стран, не входящих в Евросоюз.

Zahrajte si při pobytu na letišti na piano Play the piano while at the airport Сыграйте в аэропорту на пианино   Cestující, kteří přilétají či odlétají z Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, čeká v odletové čekárně D1 nová kulturní vložka v podobě piana. Zájemci si mohou zpříjemnit chvíle čekání hrou na hudební nástroj nebo se jen zaposlouchat do hudby jiných odvážlivců. Nevšední oživení prostoru letiště je součástí iniciativy „Piana na ulici“, která pro veřejnost rozmístila hudební instrumenty na řadě zajímavých míst v České republice.   A piano now awaits passengers arriving at and departing from Terminal 2 of Václav Havel International Airport in Prague. Anyone interested can now make their wait more enjoyable by playing it or simply listening to music performed by other brave souls. This musical enhancement of the airport is part of the “Pianos in the Street” initiative, which has placed musical instruments for public use in a number of interesting places around the Czech Republic.   Для пассажиров, прилетающих или улетающих из Терминала 2 пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, в зале ожидания вылета D1 подготовлена новинка из области культуры: пианино. Желающие могут скрасить время ожидания игрой на музыкальном инструменте или послушать музыку в исполнении других смельчаков. Внесение такого необычного оживления в жизнь аэропорта – часть проекта «Пианино на улицах», разместившего эти музыкальные инструменты на радость общественности во многих интересных местах Чешской Республики.

80


| V ě rnos t n í p rogram y | L o y alt y pr o g ra m m e s | П р о гр а мм ы л о я л ь н о ст и

ok plus Staňte se členem věrnostního programu OK Plus Českých aerolinií a nechte se na svých cestách hýčkat.

ČLENSTVÍ V PROGRAMU VÁM PŘINÁŠÍ: • bonusové letenky do celého světa • lety ve třídě Business i s letenkou třídy Economy • pronájmy vozů a další odměny Pro nejvěrnější členy jsou připraveny Stříbrná, Zlatá a Platinová karta OK Plus se spoustou nadstandardních výhod. Více informací a přihlášku do programu OK Plus naleznete na www.okplus.cz nebo vám je na vyžádání poskytne náš palubní personál.

Become a member of the OK Plus Czech Airlines Frequent Flyer programme and let yourself be spoilt en route.

Станьте членом программы лояльности «OK Plus» «Czech Airlines» и позвольте баловать себя во время ваших путешествий.

Membership benefits:

Членство в программе приносит Вам:

• bonus tickets to anywhere in the world • flying Business class with an Economy class ticket • car hire and other rewards Many more premium services available for members holding the OK Plus Silver, Gold and Platinum cards. For more information about the programme and to download an application form, please visit www.okplus.cz. Czech Airlines cabin crew will also be happy to provide you with an application form.

• Бонусные авиабилеты по всему миру • Полеты в бизнес-классе даже с билетом в эконом-класс • Аренду автомобилей и другие премии Для самых верных членов подготовлены серебряная, золотая и платиновая карты «OK Plus» со множеством дополнительных выгод. Подробную информацию и заявление для участия в программе «OK Plus» Вы найдете на сайте www.okplus.cz или Вам предоставит их по Вашей просьбе летный персонал.

ok plus corporate OK Plus brings you more OK Plus Miles & OK Plus Corporate Points: Beginning with flights made from January 1, 2014, you can again accrue miles for your ticket on your OK Plus account, as well as points on the company’s OK Plus Corporate program.

Больше выгод с «OK Plus» Мили в программе «OK Plus» & баллы на счёт «OK Plus Corporates»: За полёты, осуществлённые с 01.01.2014 г., за каждый билет мы не только начисляем мили на ваш счёт «OK Plus», но и добавляем баллы в рамках программы «OK Plus Corporate».

Novinky

NEWS

Новости

Změny v programu OK Plus

Changes in the OK Plus Programme

Изменения в программе OK Plus

Dvakrát více mil Získejte dvakrát více mil za lety Českých aerolinií do vybraných destinací. Více informací a registrace do akce na www.okplus.cz.

Twice as many miles Get twice as many miles for Czech Airlines’ flights to selected destinations. More information and registration for the offer on www.okplus.cz.

Nadváha zavazadel levnější Trvale jsme pro vás zlevnili poukaz na nadváhu zavazadel, a to o 50 % na pouhých 7500 mil! Rezervujte si na www.okplus.cz.

Cheaper excess baggage We permanently reduced the price of a voucher for excess baggage, by 50 %, to just 7,500 miles! Book on www.okplus.cz.

В два раза больше миль Получите удвоенное количество миль за полёты с Czech Airlines в те или иные места. Подробности и регистрация для участия в акции на сайте www. okplus.cz.

OK Plus vám přináší více Míle OK Plus & body OK Plus Corporate: S platností pro lety uskutečněné od 1. 1. 2014 opět načítáme za jednu letenku jak míle na váš účet OK Plus, tak body do firemního programu OK Plus Corporate.

81

Перевес багажа – дешевле Мы надолго удешевили талон за перевес багажа – на целых 50%, всего за 7 500 миль! Заказывайте его на сайте www.okplus.cz.


NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ | Na palubě | On board | на борту

V POHODĚ V K ABINĚ RELA XED IN THE CABIN С КОМФОРТОМ НА БОРТУ

BEZPEČNOST

SAFETY

БЕЗОПАСНОСТЬ

Dodržujte prosím pokyny světelných transparentů „Nekuřte“ a „Připoutejte se“. Během startu a přistání mějte zapnuté bezpečnostní pásy (doporučujeme mít je zapnuté během celého letu). Ujistěte se, že opěradlo sedadla a servisní stolek jsou ve svislé a zajištěné poloze. Věnujte prosím pozornost pokynům posádky, zvláště předvedení použití záchranných prostředků a rozmístění nouzových východů.

Please obey the “No smoking” and “Fasten seat belt” illuminated signs. Fasten your seat belt during take-offs and landings (though we recommend you keep your seat belt fastened for the duration of the flight). Make sure your seat back and folding tray are in the upright and locked position. Kindly pay attention to the instructions given by the flight attendants, particularly as they demonstrate the use of safety procedures and emergency devices. Take a few moments to locate the aircraft's emergency exits.

Соблюдайте правила при включении световых табло «Не курить» и «Пристегнуть ремни». При взлете и посадке пристегните ремни безопасности (рекомендуем оставаться пристегнутыми в течение всего полета). Убедитесь, что ручка кресла и откидывающийся столик на впередистоящем кресле находятся в вертикальном положении и закреплены. Обратите внимание на инструкции, показанные бортпроводниками, особенно на использование спасательных средств, а также на размещение запасных выходов.

ELEKTRONIKA

ELECTRONIC DEVICES

ЭЛЕКТРОНИКА

V zájmu bezpečnosti letu konzultujte použití jakéhokoliv elektronického přístroje s posádkou. Zejména mobilní telefony nesmí být zapnuty ani v pohotovostním režimu.

In the interest of on-board safety, please consult any use of electronic devices with the flight attendants. Mobile phones must be turned off completely at all times and cannot even be in their standby mode.

В интересах безопасности полета предварительно поинтересуйтесь у бортового персонала, разрешено ли использование электронного устройства. Телефоны должны быть выключены.

KABINOVÁ ZAVAZADLA

CABIN LUGGAGE

РУЧНАЯ КЛАДЬ

Těžší zavazadla ukládejte pod sedadlo před vámi, lehčí do schránek nad vaší hlavou. Za zavazadla, která s sebou máte na palubě, nenese dopravce žádnou zodpovědnost.

Stow your heavier carry-on luggage underneath the seat in front of you and place the lighter pieces in an overhead bin. Be aware that the carrier bears no responsibility for your carry-on luggage.

Более тяжелую ручную кладь рекомендуется размещать под впередистоящим креслом, более легкую ручную кладь – на полку для размещения ручной клади. За ручную кладь, размещенную на борту, перевозчик не несет никакой ответственности.

PALUBNÍ AUDIO A VIDEO

ON BOARD AUDIO AND VIDEO

Ve vybraných typech letadel je na centrálních obrazovkách promítána pohyblivá mapa s aktuálními údaji o poloze letadla a průběhu letu. Na vybraných linkách nabízíme v Business třídě k zapůjčení osobní přehrávače iPad touch s výběrem filmů, hudby a her. V letadle Airbus A330-300 jsou instalovány osobní obrazovky s výběrem filmů, hudby a zábavy.

On selected types of aircraft, a moving map with information on the current position of the aircraft and progress of the flight is projected on the central screens. On selected flights, Business Class passengers can borrow personal iPad players with a selection of music, movies and games. On board of Airbus A330-300 are installed personal screens with wide selection of movies, music and entertainment.

АУДИО И ВИДЕО УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

82

На бортах отдельных самолетов на главном дисплее демонстрируется движущаяся карта с актуальными данными о положении самолета и ходе полета. Некоторые рейсы предлагают пассажирам бизнес-класса iPod touch с выбором фильмов, музыки и игр. В самолете Airbus330-300 в каждое кресло встроена система индивидуального бортового развлечения включающая в себя большой выбор фильмов, музыки и развлекающих программ.


NA PALUBĚ | ON BOARD | НА БОРТУ | Na palubě | On board | на борту

TISK NA PALUBĚ A HRAČKY PRO DĚTI

IN-FLIGHT DAILY PRESS & TOYS

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА БОРТУ И ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Při vstupu do letadla nabízíme české i zahraniční deníky a časopisy. Nabídka se liší podle přepravní třídy, délky letu a cílové destinace. Na vybraných linkách jsou pro děti připraveny drobné hračky.

Upon entering the aircraft, Czech Airlines offers complimentary Czech and foreign dailies and journals. The offer depends on the travel class, flight duration and destination. Children are awaited by small presents on selected routes.

При посадке в самолет пассажирам мы предлагаем чешские и зарубежные печатные изделия. Ассортимент отличается классом, в котором путешествует пассажир, длительностью полета и расстоянием. На всех регулярных рейсах детям предлагаются игрушки.

JÍDLA, NÁPOJE A ALKOHOL

MEALS AND BEVERAGES & ALCOHOL

ПИТАНИЕ, НАПИТКИ И АЛКОГОЛЬ

Our food and beverages selection depends on time of day and flight length. If you have special meal requirements (diet, kosher, vegetarian, children’s food, etc.), please make sure to place your order already when booking your ticket. Flight attendants are not permitted to serve alcohol to persons bellow the age of 18. When on board, kindly consume only those alcoholic beverages brought to you by flight attendants or those you purchased on board.

Тип питания зависит от времени и продолжительности полета. Большая просьба к пассажирам заказывать особое питание (диетическое, вегетарианское, кошерное и детское) при бронировании авиабилетов. Бортпроводники не имеют право продавать алкогольные напитки лицам младше 18 лет. Большая просьба на борту распивать только алкогольные напитки, поданные Вам бортпроводниками или напитки, приобретенные Вами на палубе самолета.

PALUBNÍ PRODEJ

DUTY-FREE SALES

ПРОДАЖА ТОВАРОВ НА БОРТУ

Zboží zakoupené na palubě můžete uhradit v hotovosti v českých korunách, eurech nebo dalších světových měnách, případně platebními kartami. Výběr zboží najdete na stránkách tohoto časopisu. Kompletní sortiment naleznete ve Sky Shop katalogu.

Goods purchased on board can be paid for in Czech Crowns, Euros or other major currencies, as well as by credit cards. The selection of items is listed in this magazine. The entire product assortment is available in the Sky Shop catalogue.

Товары, приобретенные приобретенныена наборту, борту,можно можно кронах, оплатить наличными наличнымив вчешских чешских кронах, или другой евро или другоймеждународной международнойвалюте, валюте, а также кредитной кредитнойкартой. картой.Ассортимент Ассортимент предлагаемого товара Вы Вынайдете найдете на страницах страницахжурнала. журнала.Полный Полныйассортимент ассортимент размещен ввкаталоге Shop». размещен каталоге«Sky Sky Shop.

NEMOCNÍ A HANDICAPOVANÍ CESTUJÍCÍ

ILL AND DISABLED PASSENGERS

БОЛЬНЫЕ ПАССАЖИРЫ И ИНВАЛИДЫ

V některých typech letadel jsou nemocným a handicapovaným cestujícím k dispozici speciálně upravená sedadla a toalety.

On certain types of aircraft, specially designed seats and toilets are available for ill and disabled passengers.

Борты некоторых самолетов оборудованы специальными креслами для инвалидов, а также туалетами для людей с ограниченными возможностями.

KOUŘENÍ

SMOKING

КУРЕНИЕ

Všechny linky Českých aerolinií jsou nekuřácké. Na palubě není dovoleno používat elektronické cigarety.

All Czech Airlines flights are non-smoking. On board our flights is not allowed to use electronic cigarettes.

На всех Airlines»строго курение строго На всех рейсах рейсах«Czech ЧСА курение воспрещено. На воспрещено. Наборту бортутак также жезапрещено запрещено курение электронных электронныхсигарет. сигарет.

Druh občerstvení závisí na denní době a délce letu. Speciální jídla (dietní, košer, vegetariánská, dětská apod.) si prosím objednejte již při rezervaci letenky. Palubní průvodčí nesmí podávat alkohol osobám mladším 18 let. Na palubě prosím konzumujte pouze alkoholické nápoje, které vám donesli palubní průvodčí nebo které jste si koupili na palubě v rámci doplňkového prodeje.

83


| mapy | maps | карты

HELSINKI ST. PETERSBURG STOCKHOLM

MINSK

HAMBURG AMSTERDAM

WARSAW

DUSSELDORF BRUSSELS

ATLANTA BOSTON* DETROIT* CHICAGO* LOS ANGELES MEXICO CITY MINNEAPOLIS* NEW YORK SAN FRANCISCO SEATTLE WASHINGTON*

MADRID

PARIS

MOSCOW

RIGA

COPENHAGEN

BERLIN

PRAGUE

FRANKFURT

K. VARY

OSTRAVA

KOSICE

BRATISLAVA

STRASBOURG

BUDAPEST

ZURICH

ODESSA**

CLUJ

ROSTOV ON DON

GENEVA PULA

MILAN NICE

SPLIT SOFIA DUBROVNIK BURGAS

BARCELONA OLBIA PALMA MALLORCA

VALENCIA

BUCHAREST

CAGLIARI

ROME NAPLES

THESSALONIKI CORFU

LAMEZIA TERME

IBIZA

SEVILLA MALAGA

TENERIFE LAS PALMAS

CATANIA

ZAKINTHOS

KOS CHANIA

MALTA

ANTALYA RHODES

HERAKLION

LARNACA DUBAI TEL AVIV

NADI

CZECH AIRLINES DESTINATIONS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH AIRLINE PARTNERS DESTINATIONS OPERATED IN COOPERATION WITH KOREAN AIR

AUSTRALIA

GREAT AUSTRALIAN BIGHT

AFRICA

* **

flights operated from May 2014 flights operated from 16th June 2014

BRISBANE

SYDNEY AUCKLAND TASMAN SEA


PERM

YEKATERINBURG NIZHNY NOVGOROD UFA SAMARA

KAZAKHSTAN

URUMQI ALMATY TBILISI** YEREVAN

TASHKENT BAKU

ULAANBAATAR URUMQI VLADIVOSTOK YANJI

MONGOLIA

SAPPORO

BEIJING TIANJIN CHINA

SEOUL

NIIGATA TOKYO

DAEGU OKAYAMA NAGOYA BUSAN OSAKA FUKUOKA

XI AN SHANGHAI CHANGSHA

XIAMEN

DUBAI

TAIPEI

SHENZEN HANOI

HONG KONG

HONOLULU

CHIANG MAI YANGON BAY OF BENGAL

THAILAND

DA NANG BANGKOK

GUAM

SIEM REAP

PHNOM PENH HO-CHI-MINH CITY KOROR

PHUKET KOTA KINABALU KUALA LUMPUR SINGAPORE


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | l e t a d l o v ý p a r k | F L E E T | С А М О Л Е ТНЫ Й П АРК

AIRBUS AIRBUS A330 A330– –300 300

1 276

45 900 kg 230 2 000 kg

60,30 m

860 km/h

63,69 m

4 100 km

6 180

17 000 kg 73 500 kg

34,09 m

850 km/h

37,57 m

4 100 km

9 34,10 m

16 200 kg 68 000/ 75 500 kg

33,84 m

850 km/h

AIRBUS A320 – 200

AIRBUS A319 – 100

135 | 116

3 360 km 86


LETADLOVÝ PARK | FLEET | ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ l e t a d|l ПАРК ový par k | F L E E T | С А М ОСУДОВ Л Е ТНЫ Й П АРК LETADLOVÝ PARK | |FLEET ВОЗДУШНЫХ

ATR 72 – 500 ATR 72 – 500 OK-GFR OK-GFR

5 5 64/70 64/70 27,05 m 27,05mm 27,17

6 600 kg 6 600 kg 22 500 kg 22 500 kg 540 km/h 1540 594km/h km

3 3 48 48 24,57 m 24,57m m 22,67

4 900 kg 4 900 kg 18 600 kg 18 600 kg 540 km/h 1540 594km/h km

27,17 m

ATR 42 – 500 ATR 42 – 500

22,67 m

1 594 km

1 594 km

LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ LETOVÝ PARK ČESKÝCH AEROLINIÍ

OK-GFR OK-GFR

Livery Českých aerolinií Livery Českých aerolinií

SkyTeam livery SkyTeam livery

Počet letadel | Number of Aircraft | Количество воздушных судов

Užitečný náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Počet | Seating оличество пассажиров Početcestujících letadel | Number of Capacity Aircraft | |Количество воздушных судов

Vzletová | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса Užitečnýhmotnost náklad | Payload (kg) | Полезная нагрузка

Rozpětí křídel | Wingspan | Размах крыла пассажиров Počet cestujících | Seating(m) Capacity | оличество

Cestovní | Cruising Speed (km/h) Крейсерская скорость Vzletová rychlost hmotnost | Take-off Weight (kg) | Максимальная взлетная масса

Délka letadla of Aircraft (m) | Длина Rozpětí křídel| Length | Wingspan (m) | Размах крыла Délka letadla | Length of Aircraft (m) | Длина

87

Cestovní rychlost | Cruising Speed (km/h) | Крейсерская скорость


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ | LET I Š TĚ V Á C LAVA H AVLA P r a h a | V Á C L A V H A V E L A I RP O R T p r a g u e | А Э РО П ОРТ И М Е Н И В А Ц Л А В А Г А В Е Л А B П P A Г E

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA A VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI Terminál

| Terminal | Терминал 2

Parkování na Letišti Praha Parking at Prague Airport

PARKING, PUBLIC TRANSPORT AND LEISURE TIME AT THE AIRPORT

PARKING P2 АВТОСТОЯНКА Р2

PARKING C АВТОСТОЯНКА C

VIP

| Schengenska St. | ул. Шенгенска

ПАРКОВКА, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ

| VIP-зона

PARKING D АВТОСТОЯНКА D

Cargo zóna

| Terminal | Терминал 3

Aviatická

| Cargo zone | Карго-зона

| Aviaticka St. | ул. Авиатицка

Příjezd

PARKING P11 АВТОСТОЯНКА Р11

Výjezd K Letišti

| Terminal | Терминал 1

PARKING P1 АВТОСТОЯНКА Р1

Schengenská

Terminál

Terminál

PARKING B АВТОСТОЯНКА B

| Entrance | Вљезд

| Exit | Выезд

| K Letisti St. | ул. К летишти

R7

R1 Lipská

Směr Praha centrum

| To Prague City Centre | Направление в центр Праги

| Lipska St. | ул. Липска

Pražský okruh | Пражская кольцевая дорога Ostrava | Острава Brno | Брно Olomouc | Оломоуц Plzeň | Плзень

R1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D1 R1 / D5

Liberec | Либерец Hradec Králové | Градец Кралове České Budějovice | Ческе Будейовице Linz | Линц Karlovy Vary | Карловы Вары

R1 / R10 R1 / D11 R1 / R4 R1 / R4 R1 / R6

Ústí nad Labem | Усти над Лабем Berlin | Берлин Dresden | Дрезден Chomutov | Хомутов

R7 / D8 R7 / D8 R7 / D8 R7

SHORT-TERM PARKING – PARKING LOTS B and C • Designated for parking more than 15 minutes. • The best price for short-term parking: CZK 50/hour. LONG-TERM PARKING – HOUSED PARKING D AND C • Prices from CZK 750/week. • Free transport to and from parking D directly in front of the Terminals 1 and 2. • Parking up to 40% cheaper: book Parking C on www.prg.aero at least 3 days in advance. Reserve online at www.prg.aero.

ПАРКОВКА В АЭРОПОРТУ PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VYLOŽENÍ A NALOŽENÍ – PARKOVIŠTĚ P1 a P2 • Nacházejí se před budovami Terminálů 1 a 2. • 15 minut zdarma/platí pro jeden vjezd v intervalu 60 minut. KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ – PARKOVIŠTĚ B a C • Určeno pro parkování delší než 15 minut. • Cenově nejvýhodnější krátkodobé parkování: 50,- Kč/hod. DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ – KRYTÉ PARKOVIŠTĚ D a C • Ceny od 750,– Kč/týden. • Přeprava z parkingu D přímo před halu Terminálu 1 a Terminálu 2 a zpět zdarma. • Parkování až o 40 % levnější: rezervujte si Parking C na www.prg.aero minimálně 3 dny předem! Rezervujte on-line na www.prg.aero.

МЕСТО ВЫСАДКИ И ПОСАДКИ - АВТОСТОЯНКА «Р1» и «Р2» • Находится перед зданиями Терминалов 1 и 2. • 15 мин бесплатно / распространяется на один въезд в течение 60 минут. КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - АВТОСТОЯНКА «В» и «С» • предназначена для парковки более 15 минут. • самая выгодная по стоимости кратковременная парковка: 2,- EUR/час. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА - ЗАКРЫТАЯ АВТОСТОЯНКА «D» и «С» • Стоимость от 750,– CZK/неделя. • Бесплатное перемещение с автостоянки «D» непосредственно перед зал Терминала 1 и Терминала 2 и обратно. • Парковка до 40 % дешевле: забронируйте Parking C на www.prg.aero как минимум за 3 дня до приезда! Бронировать можно онлайн на www.prg.aero.

PARKING AT THE AIRPORT DROP-OFF AND PICK-UP – PARKING LOTS P1 and P2 • Located in front of Terminal 1 and Terminal 2. • 15 minutes free of charge/valid for one entrance in an interval of 60 minutes.

88 80-91 CSA SERVICE_8.indd 87

review | 87

1/14/14 4:09 PM


OHLÍDEJTE SI LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ KEEP AN EYE OUT FOR CHEAPER PARKING reZerVACe / reSerVATIONS WWW.PrG.AerO od/from

750 Kč/CZK týden/week

reach the World


DOPRAVA L E T IŠT ĚNA LETIŠTĚ VÁC L AVA H AV L A PR A H A | LET I Š TĚ V Á C LAVA H AVLA P r a h a |

OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Taxi operator counters are located in the arrival halls of Terminals 1 and 2. VÁCL AV HAVEL V ÁCLA V H A V E L AIRPORT A I RP O R T PRAGUE p r a g u e |I ААЭРОПОРТ Э РО П ОРТИМЕНИ И М Е НВАЦЛАВА ИAAA В АRADIOTAXI Ц Л АГАВЛА В А Г АВ ВПРАГЕ ЕЛА B ПPAГE AUTOBUSOVÁ DOPRAVA • Tel.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 Airport Express – přímé spojení s centrem města • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz a Hlavním nádražím FIX TAXI OFFICIAL TAXI – TAXI SERVICES FOR GUARANTEED TARIFF PRICES • Zastávky přímo předNA LETIŠTĚ Terminály 1 a 2. DOPRAVA • Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 arrival 078, +420 555 525 1 and 2. • Taxi operator counters are located in the halls722 of Terminals • Více informací na www.cd.cz. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA • www.airportcars.cz AAA RADIOTAXI Městská hromadná doprava • Tel.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 Airport Express – přímé spojení s centrem města • Bus č. 100 – směr ZLIČÍN (přestup na metro linka B). • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz a Hlavním nádražím • Bus č. 119 – směr (přestup FIX TAXI • Zastávky přímoDEJVICKÁ před Terminály 1 a 2. na metro linka A). • Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 • Více informací na www.dpp.cz. • Více informací na www.cd.cz. • www.airportcars.cz АВТОБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ Dálková autobusová doprava Městská hromadná doprava– Student Agency «Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города • Luxusní a mezinárodní doprava. • Bus č.vnitrostátní 100 – směr ZLIČÍN (přestup autobusová na metro linka B). и Главным вокзалом • Více informací na www.studentagency.cz. • Bus č. 119 – směr DEJVICKÁ (přestup na metro linka A). • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. • Více informací na www.dpp.cz. ТРАНСПОРТ Dálková TAXI autobusová doprava – Student Agency • Больше данных на www.cd.cz. SMLUVNÍ – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY АВТОБУСНЫЙ «Airport Express» – прямая связь без пересадки с центром города • Luxusní vnitrostátní a mezinárodní autobusová doprava. Городской транспорт • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. и Главным вокзалом • Více informací na www.studentagency.cz. • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). AAA RADIOTAXI • Остановки непосредственно перед Терминалами 1 и 2. • Автобус № 119 в направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадка на метро • Tel.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 • Больше данных на www.cd.cz. SMLUVNÍ TAXI – TAXISLUŽBY ZA GARANTOVANÉ TARIFNÍ CENY линия «A»). • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz Городской транспорт • Přepážky taxioperátorů v příletových halách Terminálů 1 a 2. • Больше данных на www.dpp.cz. FIX TAXI • Автобус № 100 в направлении «ЗЛИЧИН» /«ZLIČÍN»/ (пересадка на метро линия «В»). AAA RADIOTAXI Автобусный дальнего следования - обеспечивает • Tel.: +420 220222 113333 892, +420 220 • Автобус № 119 втранспорт направлении «ДЭЙВИЦКА» /«DEJVICKÁ»/ (пересадкафирма на метро • Tel.: +420 222, +420 729117 331078, 133 +420 722 555 525 «Student Agency» • www.airportcars.cz линия «A»). • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Внутренние автобусные транспортные перевозки-люкс. • Больше данных инамеждународные www.dpp.cz. FIX TAXI • Больше данных на www.studentagency.cz. Автобусный транспорт дальнего следования - обеспечивает фирма • Tel.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 TRANSPORT TO THE AIRPORT «Student Agency» • www.airportcars.cz • Внутренние и международные транспортные перевозки-люкс. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИавтобусные - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ BUS TRANSPORT • Больше данных на www.studentagency.cz. ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ Airport Express – direct connection to the city centre TRANSPORT TO THE AIRPORT and the main train station • Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. ДОГОВОРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ - УСЛУГИ ТАКСИ ПО ГАРАНТИРОВАННОЙ BUSright TRANSPORT • Stops in front of Terminals 1 and 2. AAA RADIOTAXI ТАРИФНОЙ СТОИМОСТИ Airport Express – direct connection to the city centre • More information at www.cd.cz. • Тел.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 the transport main train station • Стойки операторов такси в залах прилета Терминалов 1 и 2. Cityand public • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • Stops right front of of Terminals and 2. to metro line B). AAA RADIOTAXI • Bus No. 100 – in direction ZLIČÍN1(transfer FIX TAXI • More information at www.cd.cz. • Тел.: +420 222 333 222, +420 729 331 133 • Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A). City public transport • Тел.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 • www.aaataxi.cz, sekret1@aaataxi.cz • More information at www.dpp.cz. • Bus No. 100 – direction of ZLIČÍN (transfer to metro line B). • www.airportcars.cz FIX TAXI Intercity coach transport – Student Agency

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В АЭРОПОРТ

• Bus No. 119 – direction of DEJVICKÁ (transfer to metro line A).

• Luxurious national and international bus transport. • More information at www.dpp.cz. • More information at www.studentagency.cz. Intercity coach transport – Student Agency • Luxurious national and international bus transport. • More information at www.studentagency.cz.

| review 88 88 | review

• Тел.: +420 220 113 892, +420 220 117 078, +420 722 555 525 • www.airportcars.cz


L E T IŠT Ě VÁC L AVA H AV L A PR A H A

| LET I Š TĚ V Á C LAVA H AVLA P r a h a | VÁCL AV HAVEL AIRPORT PRAGUE I АЭРОПОРТ ИМЕНИ ВАЦЛАВА ГАВЛА В ПРАГЕ V Á C L A V H A V E L A I RP O R T p r a g u e | А Э РО П ОРТ И М Е Н И В А Ц Л А В А Г А В Е Л А B П P A Г E

JAK STRÁVIT VOLNÝ ČAS NA LETIŠTI? HOW TO SPEND LEISURE TIME AT THE AIRPORT?

КАК ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ ?

ODPOČIŇTE SI V RELAXAČNÍ ZÓNĚ KOOPERATIVA • Tranzitní část Terminálu 2 v 1. patře mezi prsty C a D. • Otevřena 24 hodin denně. VSTUP JE ZDARMA! RELAX IN THE KOOPERATIVA RELAXATION ZONE • Transit area of Terminal 2, on the first floor between Piers C and D. • Open 24 hours a day. FREE ENTRY!

ОТДОХНИТЕ В ЗОНЕ ОТДЫХА «KOOPERATIVA» • Транзитная часть Терминала 2, 1-ый зтаж, между коридорными рукавами «C» и «D» • Работает круглосуточно. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

NAVŠTIVTE NAŠE KINO – CINEMA TIME • Promítá se denně od 10 do 23 hodin. VSTUP JE ZDARMA!

C

T2 D

B TRANZITNÍ ČÁST TRANSIT AREA / ТРАНЗИТНАЯ ЧАСТЬ

VISIT OUR CINEMA – CINEMA TIME • Screenings take place daily from 10 AM to 11 PM. FREE ENTRY!

ПОСЕТИТЕ НАШ КИНОЗАЛ – «CINEMA TIME» • Фильмы идут ежедневно с 10 до 23 часов. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!

VEŘEJNÁ ČÁST PUBLIC AREA / ОБЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

T1

OMLÁDNĚTE VE WELLNESS CENTRU SKY RELAX • Tranzitní část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Kadeřnické služby, manikúra, pedikúra, masáže. REJUVANATE YOUR BODY IN THE SKY RELAX WELLNESS CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Hairdressing services, manicure, pedicure, massages.

ОМОЛОДИТЕСЬ B ВЕЛНЕС - ЦЕНТЕР «SKY RELAX» • Транзитная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Услуги парикмахера, маникюр, педикюр, массажи. PŘIPOJTE SE ZDARMA K WI-FI • Vysokorychlostní připojení k internetu zdarma. • Připojit se lze přes název (SSID) prg.aero-free. UŽIJTE SI VÝHODNÉ NÁKUPY – The Best Price Guarantee • Zboží označené logem The Best Price Guarantee za nejlepší ceny v České Republice. • Zahrnuje široký výběr exkluzivního sortimentu. CONNECT TO Wi-Fi FOR FREE • High-speed connection to internet for free. • Connect via the network (SSID) prg.aero-free.

91 80-91 CSA SERVICE_8.indd 89

A

REST & FUN CENTER • Tranzitní část spojovacího objektu Terminálu 1 a 2. • Internet café, privátní lounge, hotelové pokoje na přespání, občerstvení, sprcha, wi-fi. REST & FUN CENTER • Located in the transit area of the connecting building between Terminals 1 and 2. • Internet café, private lounge, hotel rooms for over-night stays, refreshments, shower, wi-fi.

«REST & FUN CENTER»

• Транзитная часть соединяющего здания Терминалов 1 и 2. • Интернет кафе, приватная лоунге, гостиничныйе номера

для сна, закуски, душ, wi-fi (ви-фи).

ENJOY SHOPPING AT BARGAIN PRICES – The Best Price Guarantee • Goods labelled The Best Price Guarantee are sold at the best price in the Czech Republic. • This includes a wide range of exclusive products.

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ БЕСПЛАТНО К ВАЙ ФАЙ РОУТЕРУ • Высокоскоростное бесплатное подключение к интернету. • Подключиться можно с помощью «SSID» prg.aero-free. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК – «The Best Price Guarantee»

• Товар, обозначенный логотипом The Best Price Guarantee, за наилучшие цены

в Чешской Республике.

• Включает широкий ассортимент эксклюзивных товаров..

review | 89

1/14/14 4:09 PM


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Výběr ze Sky Shopu Českých aerolinií A Selection from Czech Airlines Sky Shop Некоторые товары из ассортимента Sky Shop Czech Airlines Dámské parfémy Women’S fragrances Женская парфюмерия

NEW

Giorgio Armani sÌ Edp 50 ml Cena/Price

65 € Guerlain La Petite Robe Noire EDP 50 ml Cena/Price

65 €

approx. 1710.00 Kč

Chloé Signature Edp 50 ml Cena/Price

61 €

approx. 1610.00 Kč

92

approx. 1710.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Další produkty naleznete ve Sky Shop katalogu. More products in the Sky Shop Brochure. Полный ассортимент изделий Вы найдете в каталоге Sky Shop. Pánské parfémy Men’S fragrances Мужская парфюмерия

NEW

Paco Rabanne Invictus EDT 100 ml

NEW

Cena/Price

61 €

approx. 1610.00 Kč

NEW

Yves Saint Laurent L’Homme Intense EDP 60 ml Cena/Price

55 €

approx. 1450.00 Kč

Versace Eros EDT 100 ml Cena/Price

63 €

93

approx. 1660.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Miniatury Miniatures Миниатюры

Giorgio Armani Miniatures for Men Cena/Price

45 €

approx. 1180.00 Kč

LancÔme The Best of LancÔme Cena/Price

41 €

94

approx. 1080.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Kosmetika Cosmetics Косметика

LancÔme Hypnose Star Cena/Price

25 €

approx. 660.00 Kč

Clarins Take-off Essentials Kit Cena/Price

39 €

approx. 1030.00 Kč

NEW O.P.I. Touch & Go Cena/Price

21 €

95

approx. 550.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Hodinky Watches Часы

Festina Ceramic Collection Cena/Price

129 €

approx. 3390.00 Kč

NEW

Hugo Boss Boss Watch Cena/Price

149 €

approx. 3920.00 Kč

NEW Pierre Cardin Ladies Watch, Pendant and Earring Set Cena/Price

90 €

96

approx. 2370.00 Kč


| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Šperky Jewellery Ювелирные изделия

NEW

Swarovski Destination Bracelet Cena/Price

134 €

approx. 3520.00 Kč

Lux Veritas gemma Bracelet 2 Gold Hearts Cena/Price

119 €

approx. 3130.00 Kč

NEW Pierre Cardin ladies watch, Pendant and earring set Cena/Price

65 €

approx. 1710.00 Kč

Buckley Snow Ball Bracelet White or Black Cena/Price

30 €

approx. 790.00 Kč

Další produkty naleznete v katalogu Sky Shop. More products in the Sky Shop brochure. Полный ассортимент товаров Вы найдете в каталоге Sky Shop.

97


Dá r k y

dá r k y | gifts

g i f t s I Под а р к и

| d á r k y | g i f t s | Под а р к и

Doplňky Accessories Аксессуары

Nabídka platí do vyprodání zásob. Offer valid while stocks last. Предложение действительно до полной распродажи.

NEW Lacoste Reversible Belt Kyutec Bluetooth Phone Stylus

Cena/Price

59 €

approx. 1550.00 Kč

Cena/Price

99 €

approx. 2600.00 Kč

NEW iFly Set Accessories Smartphone Cena/Price

59 €

approx. 1550.00 Kč

Na svůj příští let s Českými aeroliniemi si můžete objednat zboží z našeho sortimentu na www.czechairlines.com/skyshop. You can order goods for your next flight with Czech Airlines on www.czechairlines.com/skyshop. На свой следующий полет с Czech Airlines Вы можете заказать товар из нашего ассортимента на www.czechairlines.com/skyhop.

98


Logo Coca-Cola je registrovaná ochranná známka společnosti The Coca-Cola Company.

ulítněte

na chuti

radost otevřít


construction

started

New Luxury Riverfront Apartments in the City Centre Contact us +420 602 126 264 prodej@rezidencevltava.cz www.rezidencevltava.cz

Exclusive Sales Partner KARLĂ?N GROUP

Developer Horizon Holding

Review_2_2014  

a flight magazin by Czech airlines company

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you