Memoria català 2017

Page 1

Voluntàries i voluntaris, Gràcies per la vostra dedicació durant el 2017! Abla El Machrafi, Adrià Duch , Agustí Muns, Aizkel Orsi, Albert Fernández, Albert Millán, Albert Tapiol, Alex Caparrós, Alfons Buitrago, Ana De Erausquin, Ana Gómez, Ana Mª Peña, Ana Mañas, Anaïs Pàmies, Angel Fuentes, Anna Tur, Aurora Mahedero, Bárbara Más, Brahim Benmoula, Carla Ollé, Carlos Velasco, Carmen Grases, Carmen Escudé, Carmen Pérez, Carol Ojeda, Cristina González, David Roiz, Diren Haresh, Dolores Escudero, , Enric Cànaves, Ester Mayol, Esther Cacho, Esther Mas, Eulàlia Miró, Eva Poch, Fabiana Rebeis, Ferran Hermosa, Fina Canals, Fina Lunes, Fiorella Anyosa, Firelay Masramón, Françoise Leger, Gaia Masiero, German Del Alcázar, Graciela Moreira, Ignacio Castellar, Ikram El Alami, Isabel García De La Cruz, Isabel García Grases, Isabel Lacambra, Jaume Salinas, Javier Lainez, Javier Miguel, Javier Motis, Javier Paredes, Javier Pérez, Jessica Mir, Joan Carles Baldrich, Joan Hurtado, Joan Massana, Joan Rodon, Joaquim Illan, Joaquim Martí, Jonathan Cots, Jordi Cosp, José Luis Diaz, Josefina Gordillo, Josep Blanch, Josep Lluís Budi, Juan Luis Sosa, Juan Parejo, Juana Seira, Jutta Hübener, Karla Álvarez, Laura Bustos, Laura Izquierdo, Laura Maidana, Ligia Fernández, Lluís Lopera, Lluís Obiols, Lluïsa Bertran, Loïc Le Joliff, Loles Feriche, Lorelys Mendoza, Lucia Diego, Lucie Facon, Luz Maldonado, Luz Sala, Lydia Pascual, Mª José Lopez, Mª Rosa Lacambra, Mª Rosa Pradera, Mª Teresa Alves, MªÀngels Padró, Maite Faura, Manuel Aineto, Manuela Carrera, Marc García, Marga Freudenthal, Marga Sayol, Mari Carmen González, Maria Bernardo, Maria Gorriz, Maria J. Rodriguez, Maria Viladomiu, Maribel Puente, Mariví Faura, Marta Jauregui, Marta Lascurain, Marta Vallejo, Mercè Corbella, Mercedes Rosés, Milka Ybis, Mireia Miranda, Montse Cuyás, Montserrat Fullá, Naomi McLatchie, Natividad Jiménez, Núria Gispert, Núria Jover, Núria Monjo, Núria Obrador, Núria Sánchez, Pablo Corell, Palmira Roda, Paul Aimée, Pepita Pallares, Pere Valentín, Piedad Antonio, Ricard Chacón, Robert Badia, Rosa Mª Fusté, Rosa Velasco, Roser Villalmanzo, Salvador Garcia, Sara Mª Alarcón, Sara Morales, Sergi Orge, Sílvia Belinchon, Sílvia González, Silvia Saba, Siony Santander, Sofia Alva, Teresa Gallego, Teté Gómez, Thierry Dunyach, Toni Soler, Verónica Aparicio, Victor Carpio, Xavier Blanch, Xavier De Bobes, Xavier Górriz, Zoe Willis.

MEMÒRIA 2017

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ

Agraïm la donació de les imatges de la present Memòria al voluntari de l’entitat, Josep Blanch, així com a Marta Ordeix i Jorge López, de l’estudi fotogràfic LooFoto. A més, agraïm el treball creatiu del dissenyador gràfic Ferran Rodríguez, i molt especialment a Karla Álvarez per la seva gestió i consultoria a l’àrea de comunicació.

Treballem per a la inclusió social i laboral

Segueix-nos

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ Pg. de Montjuïc, 70, baixos 08004, Barcelona 93 192 62 60 - 658919993

info@bonavoluntat.org

@BonaVoluntat

www.bonavoluntat.org

@BonaVoluntat


CONTINGUT L’entitat..................................................................... 4 Acollida i plans de treball....................................... 6 Necessitats bàsiques.............................................. 8 Taller d’inserció laboral ....................................... 12 Servei d’intermediació laboral ............................ 14 Formació ............................................................... 16 Activitats per a infants ......................................... 18 Activitats d’inclusió social .................................. 20 Sensibilització ...................................................... 21 Voluntariat ............................................................. 22 Personal i junta directiva ..................................... 23 Treball en xarxa .................................................... 24 Col.laboracions i finançament............................. 25 Activitat econòmica ............................................. 26 Col.laboradors ...................................................... 27


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

L’entitat ha estat distingida en nombroses ocasions. Les més destacades són la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona (2009) i el Premi Sants-Montjuïc (2003). L’Associació és declarada d’Utilitat Pública des de 2010, som signants del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i els comptes són auditats anualment per l’empresa “Bové Montero y Asociados”.

L’ENTITAT Bona Voluntat en Acció (BVA) és una Associació basada en el voluntariat que treballa des de 1997 per a la inclusió social i laboral de persones que es troben en situació d’exclusió social del barri del Poble-sec i rodalies, a Barcelona. Des de Bona Voluntat en Acció es treballa donant resposta a situacions de desigualtat social que es troben en la nostra societat, a través d’una acció integradora i transversal, que inclou des de l’atenció de necessitats bàsiques com l’alimentació fins a la formació en llengües i la inserció sociolaboral. El nostre principal objectiu és l’acompanyament de les persones en el seu procés d’integració a través d’un pla de treball adaptat a les necessitats de les famílies. Des de BVA s’ofereixen diferents serveis d’informació i assessorament, així com altres activitats.

DADES DEL 2017

76.430 kg d’aliments repartits

Servei d’Acollida i elaboració de Plans de treball individuals

Taller d’Inserció laboral

Servei d’Intermediació labora

Formació en Llengües (català, castellà i anglès), Informàtica i TIC’s, Competències, Procés de selecció i Oficis

Activitats per a infants (reforç escolar, sortides culturals i/o lúdiques, casal d’estiu, i donacions de joguines per Nadal), i Activitats d’inclusió social

262

Insercions laborals aconseguides

531

Plans de treball personalitzats

97

Voluntaris/es regulars

ACTIVITAT Usuaris/es

Sessions

Usos1

Alimentació

656

49

5.359

30,8%

Formació

784

421

4.587

26,3%

Acollida

711

2.758

2.758

16,0%

Taller laboral

271

82

2.664

15,3%

Activitats infantils

212

82

1.543

Rober

278

34

512

2.912

3.426

17.423

El cobriment de Necessitats bàsiques (aliments, roba i productes d’higiene personal i de la llar)

LA METODOLOGIA DE L’ENTITAT ES BASA EN TRES EIXOS: El treball en xarxa amb diferents entitats, empreses i institucions de la nostra àrea d’actuació. El voluntariat social, amb una mitjana al voltant de 97 voluntaris/es col·laborant amb nosaltres.

L’elaboració de plans de treball personalitzats.

1

4

Entenem per ús cada cop que un usuari utilitza algun servei de Bona Voluntat en Acció.

5

8,9% 2,9%


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

ACOLLIDA I PLANS DE TREBALL El servei d’acollida de Bona Voluntat en Acció ofereix informació, orientació i assessorament a persones i famílies que es troben en situació de risc d’exclusió social.

PERFILS MAJORITARIS DEL SERVEI D’ACOLLIDA

Un cop fet el diagnòstic de la situació, es crea un pla de treball amb els recursos de l’entitat i el compromís de la persona. L’objectiu és acompanyar a l’usuari en el seu itinerari donant-li eines per augmentar les seves possibilitats (coneixements, espai de recerca de feina, suport emocional, etc.) per superar la situació de risc d’exclusió. El treball en xarxa amb altres agents, serveis i recursos del barri es bàsic per afavorir l’atenció de la persona, treballant tots en una mateixa direcció: la inclusió social i laboral.

68%

53%

El són dones

tenen El entre 31 i 50 anys,

62%

531

Plans de treball

1.012

711

Primeres i segones entrevistes

Persones acollides

El de les persones que venen a 1a entrevista viuen al Poble-sec

1.746

Entrevistes de seguiment

un

15% d’Àsia,

un 3,5% de l’Europa comunitària

un del Magrib (Marroc, Algeria)

33%

2,5% de l’África Subsahariana i un 2%

el d’Amèrica Llatina

de la resta d’Europa.

88%

25%

El estan a l’atur, un 9,4% treballen i un 3% són persones no actives (estudiants, jubilats, etc.).

tenen estudis secundaris, El el 19% primaris i el 13% no tenen estudis. El 17% té el Batxillerat, un 14% estudis universitaris i un 13% té formació técnica. 6

38%

i el a la resta de Barcelona.

25%

El de les persones ateses són d’Espanya

19%

Al 2017 més de 76 usuaris/usuàries van participar a l’entitat com a usuaris/esvoluntaris/es, acompanyant al transport, fent les bosses de fruita i ordenant el magatzem, amb un total de 463 usos.

el 24% de 17 a 30 anys i el 21% de 51 a 65 anys.

7


1

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

NECESSITATS BÀSIQUES TONES D’ALIMENTS REPARTIDES

ALIMENTACIÓ I PRODUCTES D’HIGIENE PERSONAL I DE LA LLAR Les campanyes de recollida de comerços, escoles i particulars, s’afegeixen a les compres que realitza l’entitat per complementar les entrades d’aliments del Banc dels Aliments i els productes d’higiene de l’Associació La Nau. El nostre objectiu és oferir a les persones una varietat de productes per poder seguir una dieta sana i equilibrada.

76

69 44,7

57

52,5

31,7

Famílies ateses durant l’any

302

Persones ateses durant l’any

Places setmanals al servei d’alimentació

656

112

Nº de sessions

49

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PROCEDENCIA DELS ALIMENTS

77 %

Mitjana de lots recollits setmanalment

Persones ateses de mitjana setmanalment

Lots alimentaris lliurats

Kg d’aliments repartits

107

247

5.359

76.430

15 % 8 %

Banc d’Aliments

Donacions Compres

Els Forns de pa La Fabrique, Santa Madrona, Pedreres i Miró col·laboren amb BVA amb donacions setmanals de pa per als usuaris.

Durant l’any hem rebut aliments i productes d’higiene de: • Nutrició sense Fronteres, Oficines de La Caixa, OAK House School, Social Fooding , Parròquia Sant Pere Claver, Bodega Saltó, Centre Cívic El Sortidor, Centro Ioga Mandir, Centre Merrylife, Institut del Teatre, Coordinadora d’Entitats del Poblesec, , RBA, Biblioteca Francesc Boix, The Garage by Veronica Blume, CAP Manso, EOI Sant Cugat, les Parròquies: Ntra. Sra. de Lourdes, Sta. Madrona, i, Sant Salvador, i, les Escoles: Sagrat Cor, Anna Ravell, Salesians Rocafort, Poble-sec, Tres Pins, Bosc de Montjuïc, i, IES Consell de Cent.

8

9

La campanya solidària del barri “Nadal Solidari” va recaptar un total de

1.200 kg d’aliments


2

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

NECESSITATS BÀSIQUES

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

ROBER El servei de rober dona cobertura a les necessitats de roba de les famílies gràcies a les donacions de particulars i d’empreses.

Roba

Sabates

Roba de llit

Cotxets de nadó

Sessions

34 Usos Usuaris/es

512

278

Peces repartides

3.223

A més la Fundació Formació i Treball ens va proporcionar, mitjançant un conveni de col·laboració, 50 xecs per bescanviar a la seva botiga del Fòrum, valorats en 500 euros. Els vam distribuir entre 50 usuaris/es de l’entitat i les seves famílies.

10

11


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

TALLER D’INSERCIÓ LABORAL Acompanyem a les persones a la recerca de feina.

Fomentem el desenvolupament de noves habilitats i redescobrim les ja existents.

Promovem la recerca de feina proactiva.

Facilitem el canvi en les persones a través d’entrevistes de seguiment i de l’ajuda mútua entre iguals.

DADES DEL TALLER LABORAL

271

Persones ateses

26

Persones de mitjana que han assistit

2.664 Usos

EDATS Sense Estudis Entre 18 i 50 anys

Entre 51 i 65 anys

65 %

Estudis Primaris

35 %

Estudis Secundaris

8% 20 %

SESSIONS INDIVIDUALS

22 %

Sessions personalitzades per realitzar accions específiques dirigides a millorar la recerca de feina.

ASSISTENTS

Homes

Batxillerat

103 Formació Tècnica

Dones

Estudis Universitaris

142 12

22% 10 %

Persones ateses

78

Usos

122

Hores

183

15 % 13


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL El Servei d’Intermediació Laboral té com objectiu millorar l´ocupabilitat de les persones ateses, posant-les en contacte amb el mercat de treball mitjançant la gestió d’ofertes de feina i el seguiment per al manteniment del lloc de treball. Rebem demandes de feina dels veïns de Barcelona, així com del teixit comercial i empresarial tant del barri com de la resta de la ciutat. Actualment els perfils professionals més comuns al taller d’inserció laboral són:

Cuidadors i cuidadores de gent gran

Personal de cuina Cambrers i Cambreres de pisos

Personal de neteja

DURANT EL 2017

S’han gestionat

618

Per preparar a les persones per a les entrevistes de feina amb èxit, al Taller de Competències Professionals es realitza una anàlisi de les trajectòries professionals i de les capacitats personals dels usuaris/es del taller laboral.

102

persones han trobat feina estable

ofertes de feina

160

persones han treballat en feines puntuals

14

Persones inscrites

68

Sessions

30

Usos

134

Hores formatives

402

Edicions

10

15


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

FORMACIÓ CURSOS OCUPACIONALS

CURSOS DE LLENGÜES

Els cursos ocupacionals representen una formació específica per a diferents oficis i s’inclouen dins dels plans d’inserció de les persones ateses.

Les llengües són un canal bàsic de comunicació, integració i inclusió social. A més a més, són una eina essencial per trobar feina.

CURS D’ AJUDANT/A DE CUINA

CURS DE SERVEI DOMÈSTIC I NETEJA

62 Persones inscrites 12 Sessions 181 Usos 543 Hores formatives 3 Edicions 3 Voluntàries

51 Persones inscrites 12 Sessions 135 Usos 270 Hores formatives 3 Edicions 3 Voluntàries

Curs de Català

Curs de Castellà

Curs de Reforç Castellà

Curs d’Anglès

Persones inscrites

86

159

21

41

Sessions

65

65

107

16

Usos

646

2.160

107

152

Hores formatives

969

3.240

107

152

CURS D’ AJUDANT/A DE CAMBRER/A

CURS DE MANIPULADOR/A D’ ALIMENTS

Edicions

1

1

1

2

59 Persones inscrites 19 Sessions 219 Usos 657 Hores Formatives 3 Edicions 2 Voluntaris/es

21 Persones inscrites 1 Sessió 18 Usos 72 Hores formatives 1 Edició 1 Voluntària

Voluntaris/es

2

15

3

17

CURS D’ ATENCIÓ A PERSONES DE LA 3ª EDAT

A les edicions del Curs d’Atenció a persones de la 3ª Edat es va realitzar la part pràctica a la Residència Pare Batllori, mentre que la pràctica dels cursos d’Ajudant/a de Cambrer/a es varen realitzar a l’ “Espai de Cuina MiT” i a l’Hotel NH Collection Barcelona Tower d’ Hospitalet de Llobregat. El curs d’Ajudant/a de Cuina es va realitzar al Centre Cívic El Sortidor del Poble-sec.

61 Persones inscrites 21 Sessions 300 Usos 600 Hores formatives 3 Edicions 2 Voluntàries

16

CURSOS INSTRUMENTALS L’alfabetització digital és en l’actualitat una part fonamental del pla d’inserció sociolaboral de la persona. Permet a la persona ser autònoma en la seva recerca de feina. CURS D’ INFORMÀTICA BÀSICA

TALLER DE PROCÉS DE SELECCIÓ

137 Persones inscrites 67 Sessions 512 Usos 768 Hores formatives 9 Edicions 14 Voluntaris/es

4 Persones inscrites 2 Sessions 7 Usos 10,5 Hores formatives 1 Edició 1 Voluntari

Els alumnes de cada Curs d’Informàtica realitzen una visita a la Biblioteca Poble-sec Francesc Boix.

17

TALLER DE TIC’S (TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

14 Persones inscrites 4 Sessions 16 Usos 32 Hores formatives 3 Edicions 3 Voluntaris


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

ACTIVITATS PER A INFANTS Realitzem un Reforç escolar de Primària (6 a 12 anys) i de Secundària (E.S.O.), d’una hora i mitja cada setmana gràcies a la col·laboració de 34 persones voluntàries al llarg de l’any. L’espai ofereix un lloc per poder fer els deures, per estudiar i resoldre dubtes. Per l’accés al reforç valorem la situació social, econòmica i acadèmica dels nens i nenes coordinant-nos amb les escoles i instituts. Un o dos cops al trimestre fem una sortida de caire socioeducatiu, com la sortida al Parc de Collserola on els nens i nenes van tenir contacte amb la naturalesa, i també van conèixer part de la gran riquesa paisatgística de Barcelona, i, sortides al Parc de la Primavera en el Poble-sec. A l’estiu es va realitzar un Casal durant el mes de juliol on es van dur a terme activitats, aquest any relacionades amb el món del circ, i van compartir dies de convivència lúdica. La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec organitza cada any dins la campanya ‘Nadal Solidari’, una recollida de joguines noves durant les setmanes anteriors al dia de Reis, per després repartir-los entre les famílies de les diferents entitats del barri. Aquest any es van repartir joguines als 130 nens i nenes de Bona Voluntat en Acció.

REFORÇ PRIMÀRIA

REFORÇ E.S.O

37

34

837

25

32

326

Nens/es

Sessions

Usos

Joves

Sessions

Usos

CASAL D’ ESTIU

NADAL SOLIDARI

20

15

250

130

1

130

Nens/es

Sessions

Usos

Nens/es

Sessions

Usos

18


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

ACTIVITATS D’ INCLUSIÓ SOCIAL Sessions informatives d’acollida i temes laborals a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona: pels usuaris/es del curs de Castellà i també, una xerrada sobre temes laborals pels usuaris/es del Taller d’Inserció laboral.

Associació Moviment i Creació El Mirall, espai dedicat a la dansa al Poble-sec: Sessions d’activitats corporals i de dansa amb infants del reforç escolar i amb usuàries de BVA.

Trobades Interculturals de Dones: Un projecte d’apoderament de les dones i interculturalitat creat per BVA, l’Associació Sociocultural La Formiga, la Coordinadora d’Entitats del Poblesec i el Pla Comunitari Poble-sec.

Sessions informatives de Drets i Deures Jurídics a càrrec del Servei Jurídic del Casal Concòrdia, sobre drets i deures dels contractants i els treballadors/es en l’àmbit del servei domèstic.

Tallers de Salut Comunitària del CAP Manso i les Hortes: de Nutrició i Ginecologia. Es van realitzar 2 tallers formatius en prevenció i sensibilització en temes de salut pública dirigits a la població migrant del barri.

Festa de Nadal del Brunch-In the city Barcelona per tots els nens i nenes de BVA al Poble Espanyol, on es van repartir regals i joguines noves, es van realitzar activitats lúdiques i totes les famílies van poder gaudir d’un dinar nadalenc.

Taller-espectacle de Màgia per a tots els nens/es del Reforç escolar de BVA a càrrec del mag d’ “Abracadabra”, organitzat per la Fundació Mapfre i amb la participació dels seus voluntaris/es, el dissabte 25 de Març.

20

SENSIBILITZACIÓ Hem realitzat 3 butlletins electrònics dirigits a la nostra base social.

Mantenim i actualitzem la nostra web www.bonavoluntat.org

Estem presents al twitter amb el nostre compte @BonaVoluntat

Estem presents al facebook amb el nostre compte: www.facebook.com/ bonavoluntat/

Cada any, BVA participa en la Mostra d’Entitats del Poble-sec que se celebra al Juny. A l’estand de BVA donem informació i fem difusió sobre les activitats ofertes des de l’Associació.


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

VOLUNTARIAT

PERSONAL

El voluntariat és l’essència i el fonament de Bona Voluntat en Acció. Totes les activitats es basen en la col·laboració dels voluntaris i voluntàries i es porten a terme gràcies a la seva participació.

Durant el 2017, han format part de l’equip tècnic de BVA: Alícia Ordovás (Treball social), Inmaculada Morales (Inserció laboral i formació), Mario Ríos (Gestió, projectes i comptabilitat), Mercè Amat (Coordinació, voluntariat i gestió), i, Silvia Vilalta (Prospecció laboral). Des del mes de Novembre del 2016 i fins al mes d’Abril del 2017, van formar també part de l’equip, Luis Davó (Comunicació) i Tuixén Fernàndez (Treball social), gràcies al Servei de Garantia Juvenil del SOC. Tuixén Fernández, es va incorporar posteriorment a l’equip de BVA com a Treballadora social. I des de Setembre del 2017, va realitzar les seves pràctiques de 4rt de Treball Social de la UB, Júlia Martínez. També durant el Casal d’estiu del mes de Juliol es va contractar a Mireia Agustí com a Directora del Casal i a Irene Chao, com a monitora, amb la subvenció de la campanya d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona.

225

39

97

voluntaris/es han col·laborat al llarg del 2017

voluntaris/es regulars

53

38

voluntaris/es s’han incorporat en el 2017

voluntaris/es esporàdics o per un període transitori

382

persones han rebut resposta per fer-se voluntaris/es

voluntaris/es s’han donat de baixa

98

50

voluntaris/es puntuals

119

entrevistes per fer-se voluntaris/es

JUNTA DIRECTIVA Membres de la Junta Directiva: Presidenta: Aurora Mahedero, Vicepresident: Jordi Cosp, Tresorera: Carmen Pérez, Secretari: David Roiz, Vocals: Maria José Rodríguez, Françoise Léger, Mª Rosa Pradera, Marc García i Lluïsa Bertran.

voluntaris/es en actiu

a 31 de desembre de 2017

Nº DE VOLUNTARIS/ES

2012 2013 2014 2015 2016 2017 0

20

40

60

22

80

100

23


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

TREBALL EN XARXA Bona Voluntat en Acció col·labora i actua coordinadament amb els centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona i treballa en xarxa amb administracions públiques i diferents entitats com a eina d’eficàcia i millora. Treballem amb xarxa amb:

• Comissió Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-sec.

• Centre d’Atenció Primària (CAP) Manso i Les Hortes.

• Consell de barri del Poble-sec.

• Les parròquies Sant Pere Claver, Mare de Déu de Lourdes, Santa Madrona i Sant Salvador i altres entitats de la zona com Poble-sec per a Tothom, Càritas i Castellers del Poble-sec.

• Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. • Biblioteca Poble-sec – Francesc Boix. • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Ajuntament de Barcelona.

• Associació Intercultural Diàlegs de dona.

• Centre Cívic El Sortidor. Ajuntament de Barcelona.

• Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER). Ajuntament de Barcelona.

• Psicòlegs sense fronteres.

• Torre Jussana. Centre de serveis a les associacions. Ajuntament de Barcelona.

• Federació Catalana del Voluntariat. • Miaportación.org.

• Centres de Serveis Socials municipals.

• Centre d’ Estudis Africans i Interculturals.

• Barcelona Activa.

• Eicascantic. Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic.

• Fundació Banc dels Aliments. • Associació Cívica La Nau.

Lloc: Teatrillo de Sarrià Assistència: 100 persones

Campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene: total 1.181 kg. OAK House School també col·labora amb BVA amb docents i alumnes que imparteixen les classes del Curs d’Anglès, i també amb voluntaris/es durant la campanya de Reis i el Gran Recapte.

Recaptació: 3.000€ SUBHASTA SOLIDÀRIA “BENS PEL BÉ”

Data: 26/5/2017 Lloc: “Espai Crea” Col·laboradors: 21 artistes de totes les disciplines artístiques que van donar 45 peces

MIAPORTACION.ORG I CAMPANYA “REYES MAJOS”

NUTRICIÓ SENSE FRONTERES: Donació

• Dentistes sobre rodes.

Data: 26/10/2017

ESCOLA OAK HOUSE:

• Fundació Bayt al-Thaqafa.

• Fundació Benallar.

• Programa Làbora de l’Ajuntament de Barcelona.

Donació de 300 quaderns de llengua i matemàtiques pels cursos de castellà, alfabetització d’adults i reforç escolar.

• Fundació FICAT.

• Probens. Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social.

CONCERT BENÈFIC DEL PIANISTA JORGE NAVA EN EL TEATRILLO DE SARRIÀ

FUNDACIÓ “CUADERNOS RUBIO”:

BVA va tornar a participar en la 8ª edició de la campanya dels “Reyes Majos” (https:// reyesmajos.org/). Es van entregar un total 119 regals. També, Miaportacion segueix col·laborant amb BVA de manera continuada amb la gestió d’aportacions online per aconseguir cobrir necessitats puntuals dels usuaris/es.

• Associació Sociocultural La Formiga.

• Coordinadora de la Llengua, dins de la Xarxa d’Acollida de l’Ajuntament de Barcelona.

COL.LABORACIONS I FINANÇAMENT

Patrocinadors Nora Real Food, Bonchis, Codorniu i Brunch -In Barcelona Recaptació: 1.300€ CURSA BENÈFICA POBLE-SEC/CLUB ATLETIC RUNNING

Data: 16/7/2017 Recorregut de 5Km pel barri del Poble-sec Recaptació a càrrec del Club Atletic Running: 178€

setmanal de productes congelats (3.614 kg).

ALTRES COL·LABORACIONS I DONACIONS

GRAN BODEGA SALTÓ: Recollides periòdiques

RACC (cadires); GSMA MOBILE WORLD CONGRESS (ventiladors i radiadors);

d’ampolles d’oli a les actuacions musicals que es duen a terme a la bodega.

FREIXENET (samarretes), LUSH (productes d’higiene personal), RAIXA (roba infantil), GRAND HOTEL CENTRAL (mantes), FUNDACIÓ ROURE (roba), FUNDACIÓ BARÇA (joguines i material), CLUB C.P.SARRIÀ (joguines), FUNDACIÓ “FORMACIÓ I TREBALL” (joguines i roba), MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT DE MONTJUÏC (roba esportiva i material).

BRUNCH IN THE CITY BARCELONA/SOCIAL FOODING: Donació setmanal de productes

congelats (958 kg) i, diverses col·laboracions, i, recaptació econòmica. Total: 4.022€ CAMPANYA “CAP NEN SENSE BIGOTI”: RECOLLIDA DE LLET A LA CAIXA

BVA va recollir 320 litres de llet a 3 oficines de La Caixa del Poble-sec i Sant Antoni gràcies a la campanya Cap nen sense bigoti.

• Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB).

REVISIONS OFTALMOLÒGIQUES, PROJECTE “VEURE PER CRÉIXER”

Participació en el projecte “Veure per Créixer” que ofereix revisions oftalmològiques gratuïtes i finançament d’ulleres per a les persones en risc d’exclusió social.

24

25


Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

Bona Voluntat en Acció - Memòria 2017

ACTIVITAT ECONÒMICA 2017 DESPESES

INGRESSOS

Donacions Administracions Públiques Empreses Entitats financeres Associacions i Fundacions Actes d’autofinançament Subvencions Altres resultats Total

COL.LABORADORS

14.797,88 €

Personal

129.982,40 €

Arrendaments i cànons

PATROCINADORS INSTITUCIONALS

154.965,18 € 10.758,99 €

Subministres

7.589,41 €

4.432,00 €

Serveis externs

4.591,21 €

37.666,66 €

Assegurances

21.649,43 €

5.138,00 €

Despeses de Transport

12.172,93 €

Serveis bancaris

1.720,08 €

Publicitat

227.559,38 €

491,02 € 1.475,17 € 974,39 € 1.349,23 €

Cobertura de Necessitats Bàsiques

27.746,53 €

Amortitzacions

21.249,18 €

Investigació i desenvolupament Total

FUNDACIONS, ORGANITZACIONS, ENTITATS I EMPRESES PRIVADES

1.887,86 € 233.078,17 €

RESULTAT DE L’EXERCICI

-5.518,79 €

Traspàs a fons social

ALTRES COL·LABORADORS

Els comptes anuals han estat auditats per l’empresa Bové Montero y Asociados, amb el patrocini de NOPCO PAPER TECHNOLOGY.

26

27


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.