Memòria BVA 2015 català

Page 1

MEMÒRIA 2015

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ TREBALLEM PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL I LABORAL


Edició: Bona Voluntat en Acció Maquetació: David Abades Barclay amb la col·laboració de Maria Viladomiu L’associació és declarada d’Utilitat Pública des de 2010, som signants del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i els comptes anuals són auditats per una empresa externa.


INTRODUCCIÓ L’ENTITAT

Bona Voluntat en Acció és una associació basada en el voluntariat que treballa des de 1997 per a la inclusió social i laboral de persones en situació d’exclusió social del barri del Poble-sec i rodalies, a Barcelona. A partir del servei d’acollida, que compta amb una treballadora social, realitzem plans de treball personalitzats per a les famílies ateses. Aquests plans poden incloure els serveis de taller d’inserció laboral, formació en idiomes, informàtica o oficis, el cobriment de necessitats bàsiques (aliments, roba i productes d’higiene personal i de la llar) i activitats per a infants, com són el reforç escolar, casal d’estiu i un lot de joguines per Nadal, i altres activitats d’inclusió social. La metodologia de l’entitat es basa en tres eixos: el treball en xarxa amb entitats de la nostra àrea d’actuació, l’estructuració del suport a les famílies en plans de treball d’inserció sociolaboral i el voluntariat social. L’entitat ha estat distingida en nombroses ocasions. Les més destacades són la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona (2009) i el Premi Sants-Montjuïc (2003). L’associació és declarada d’Utilitat Pública des de 2010, som signants del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i els comptes anuals són auditats per una empresa externa. DADES DEL 2015:

119 Feines aconseguides 87 Voluntaris regulars de treball 364 Plans personalitzats d’aliments 57.019 Kg repartits Activitat

Nº persones Sessions

Usos1

%Usos/total

Acollida

604

1.845

1.845

14%

Taller laboral

204

86

2.310

17%

Formació

513

294

3.698

27%

Alimentació

524

50

4.016

29%

Rober

280

42

415

3%

Activitats per a infants

177

49

1.041

8%

Activitats d’inclusió social

210

24

278

2%

2.469

2.374

13.603

100%

Total

Entenem per ús cada vegada que un usuari utilitza algun servei de Bona Voluntat en Acció.

1


ACOLLIDA I PLANS DE TREBALL El servei d’acollida de Bona Voluntat en Acció ofereix informació, orientació i assessorament a persones i famílies que es troben en situació de risc d’exclusió social. És la porta d’entrada a l’entitat o el coneixement de recursos bàsics de fora de l’àrea d’actuació. Un cop fet el diagnòstic de la situació es crea un pla de treball amb els recursos de l’entitat i el compromís de la persona. L’objectiu es acompanyar a la persona en el seu itinerari donant-li eines per augmentar les seves possibilitats (coneixements, espai de recerca de feina, suport emocional...) per superar la situació de risc. El treball en xarxa amb altres agents, serveis i recursos del barri afavoreix l’atenció de la persona, treballant tots en una direcció, la inclusió.

364 Plans de treball atencions 604 Primeres a persones i famílies de 1.241Entrevistes seguiment 1.845 Usos del servei Perfils majoritaris del Servei d’Acollida - Un 75% viuen al Poble-sec. - El 50% són dones. - El 36% tenen entre 31 i 50 anys, el 16% de 17 a 30 anys i el 12% de 51 a 65 anys. - El 21% tenen estudis primaris, el 14% secundaris i el 15% no en tenen. - El 24% de les persones ateses són del Marroc, el 23% d’Espanya, el 7% del Pakistan i el 6% de la República Dominicana. - El 54% viuen en un pis de lloguer, el 20% en una habitació de lloguer, el 8% en acolliment i el 4% en pisos ocupats. - El 43% estan en procés de cerca de feina, el 31% són persones no actives (estudiants, jubilats, etc.) i el 7% treballa.

Al 2015 més de 40 usuaris van participar esporàdicament de forma voluntària, acompanyant al transport, fent les bosses de fruita i ordenant el magatzem, un total de 293 usos.


ACTIVITATS PER A INFANTS Realitzem un reforç escolar de primària (6 a 12 anys), d’una hora i mitja cada setmana gràcies a la col·laboració de 15 persones voluntàries. L’espai ofereix un lloc per poder fer els deures, per estudiar i resoldre dubtes. Un o dos cops al trimestre fem una sortida de caire socioeducatiu i als estius portem a terme un casal d’estiu on també fem diverses sortides socioeducatives. Per l’accés al reforç valorem la situació social, econòmica i acadèmica dels infants coordinant-nos amb les escoles i instituts. Al setembre vam iniciar per primer cop un reforç escolar per a alumnes d’ESO per a continuar amb els qui acabaven la primària i necessitaven suport i donar cobertura a les necessitats de les noves famílies ateses, augmentant així els recursos al barri de Poble-sec per a joves de l’ESO i la resposta global a nivell familiar. La Coordinadora d’Entitats del Poble-sec organitza cada any, el Nadal Solidari, recollint joguines la vigília de Reis per després repartir-les a totes les famílies de les diferents entitats del barri.

Reforç Escolar

- 42 Infants - 32 Sessions - 827 Usos

Reforç ESO

- 9 Infants - 11 Sessions - 55 Usos

Casal d’Estiu

- 27 Infants - 5 Sessions - 78 Usos

Nadal Solidari

- 100 Infants - 1 Sessió - 100 Usos

‘Reforç Escolar’

‘Reforç ESO’

‘Casal d’Estiu’

‘Nadal Solidari’


TALLER D’INSERCIÓ LABORAL Acompanyem a les persones en la seva recerca de feina. Fomentem el desenvolupament de noves habilitats i redescobrim les ja existents. Promovem una recerca de feina proactiva. Facilitem el canvi en les persones a través d’entrevistes de seguiment i de l’ajuda mútua entre iguals. DADES TOTALS:

204 Persones ateses de mitjana 26 Persones d’assistència 2.310 Usos

10+25+2820710o

Estudis Universitaris Formació Tècnica 7%.

10%

Batxillerat

Sense Estudis 10%

Estudis Primaris 25%

20%

Formació dels assistents

Estudis Secundaris

41+59

Sexe dels assistents

Homes 84

Dones*

120

28%

Sessions personalitzades per realitzar accions específiques dirigides a la millora de la recerca de feina.

Sessions Individuals:

- 62 Persones ateses - 111 Usos - 166 Hores


SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL Bona Voluntat en Acció compta també amb un Servei d’Intermediació Laboral amb l’objectiu de millorar l´ocupabilitat de les persones ateses, posant-les en contacte amb el mercat de treball mitjançant la gestió d’ofertes de treball i el seguiment per al manteniment del lloc de treball. Hem rebut moltes demandes de veïns del barri per a cuidar persones grans i fer tasques de neteja, també hem pogut mantenir contacte amb empreses de neteja, hotels, càterings i restaurants, tant del barri com de la resta de Barcelona. Actualment els perfils professionals Durant el 2015 més comuns al taller d’inserció laboral són:

- Cuidadors de gent gran - Personal de cuina - Personal de neteja - Cambrers i Cambreres de pisos

172

OFERTES GESTIONADES

66

PERSONES HAN TROBAT FEINA ESTABLE

53

PERSONES HAN TREBALLAT EN FEINES PUNTUALS

DADES TOTALS:

Per a preparar a les persones per a presentar-se a les entrevistes de feina amb èxit, aquest any hem posat en marxa el Taller de Competències Professionals. Mitjançant l’anàlisi de les seves trajectòries professionals i analitzant les seves competències personals i professionals les persones es consciencien d’allò que ja tenen assolit i d’allò que cal millorar en relació a la demanda real del mercat laboral. Al prendre consciència de què són capaces d’aportar en diferents llocs de treball, reforcen també la seva autoestima. En aquestes sessions es tenen en compte aspectes tan importants com la comunicació no verbal, l’empatia i la imatge personal.

3 Sessions 11 Usuaris 23 Usos 58 Hores formatives 145 Edicions


FORMACIÓ CURSOS DE LLENGÜES Les llengües són un canal de comunicació, d’integració i d’inclusió social .

CURSOS DE INSTRUMENTALS L’alfabetització digital és una part fonamental del pla d’inserció sociolaboral de la persona. Permet a la persona ser autònoma en la seva recerca de feina.

Persones inscrites Sessions Usos Hores formatives Edicions Voluntàris/es

Curs de Català

Curs de Castellà

Curs d’Anglès

Curs d’Informàtica bàsica

32 64 365 547,5 1 1

116 64 1984 2976 1 13

28 16 137 137 2 13

124 71 460 690 10 6


FORMACIÓ CURSOS OCUPACIONALS Els cursos s’inclouen dins dels plans d’inserció de les persones ateses.

Amb el Curs d’Atenció a persones de 3ª edat es va fer una sortida a la Residència Pare Batllori i amb el curs d’Ajudant de cambrer es va fer una pràctica a l’Espai de Cuina MiT.

Curs d’Ajudant de cuina

Curs de Servei domèstic

Curs d’Atenció a persones 3ª edat

Curs d’Ajudant de cambrer

Curs Manipulador d’aliments

55 18 231 462 3 2

44 10 98 196 3 3

50 22 245 490 3 2

26 12 105 210 2 1

15 2 15 75 1 1


NECESSITATS BÀSIQUES És el programa que més ha crescut els darrers anys, tant pel que fa al nombre de persones ateses com per les quantitats per a cada família. S’articula en dos eixos: el d’alimentació i productes d’higiene personal i de la llar, per una banda i el rober, per l’altre. En el servei d’alimentació es reparteixen productes de primera necessitat: pasta, arròs, llegums, oli, sucre, farina, galetes, cereals, pa, peix, ous, formatge, xocolata, llet, fruita, verdura, conserves vegetals i animals i congelats, entre els productes més destacats. Gràcies a les campanyes de recollida de comerços, escoles i particulars, afegit a les compres que realitza l’entitat es poden complementar les entrades d’aliments del Banc dels Aliments, que tot i ser importants segueixen sent insuficients per a donar una bona cistella d’aliments a les famílies ateses.

50 Sessions nº lots 80 Mitjana recollits per setmana 100 Places setmanals 190 Famílies ateses* de persones 210 Mitjana ateses per setmana 524 Persones ateses* 4.016 Lots lliurats 57.019 Kg repartits

71+16+13

Donacions

Procedència dels aliments

13% ..

Compres

16%

* /any (sense comptar lots puntuals)

Tones d’aliments repartides

Banc dels Aliments

71%


NECESSITATS BÀSIQUES ‘ROBER’

El servei de rober, dona cobertura a les necessitats de roba de les famílies gràcies a les donacions de particulars i d’empreses. Els productes donats són: Roba, sabates, roba de llit, cotxets de nadó.

42 Usuaris 280 Usos 415 Peces repartides 2.434 Sessions

A més la Fundació Formació i Treball ens va proporcionar, mitjançant un conveni de col·laboració, 149 xecs per bescanviar a la seva botiga del Fòrum, valorats en 745 euros. Els vam distribuir entre 16 usuaris de l’entitat i les seves famílies, un total de 35 persones se’n van beneficiar.

Durant l’any hem rebut aliments i productes d’higiene de: Banc dels Aliments, Nutrició sense Fronteres, oficines de La Caixa, OAK House, Píknic Electrònik, Parròquia Sant Pere Claver, Gran Bodega Saltó, Parròquia Ntra. Sra. de Lourdes, Escola Sagrat Cor Aldana, Dinar de “sobrats” del Poble-sec, Hotel Tryp Apolo, Centre Ioga Mandir, Aqualogy, Centre Merrylife, Parròquia Sta.Madrona, Escola Anna Ravell, Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, Forn de pa La Fabrique i altres donacions de particulars i empreses.


ACTIVITATS D’INCLUSIÓ SOCIAL Sessions informatives d’acollida i temes laborals a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona Pels usuaris del curs de castellà i també la xerrada sobre temes laborals als usuaris del taller d’inserció laboral. Participants: 50 usuaris/es Dia de la Dona Treballadora Activitat realitzada: ‘Les dones i el temps de cura: habilitats amb valor’. Curs d’Autoestima per a Dones 4 sessions al local de BVA, organitzat pel PIAD de Sants-Montjuïc. Participants: 16 usuàries. Atrápalo Social. Sortides culturals al Teatre, amb els alumnes de català i els infants del reforç escolar. Associació Moviment i Creació El Mirall, espai dedicat a la dansa al Poble-sec Sessions d’activitats corporals i de dansa: amb infants del reforç i amb usuàries del taller d’inserció laboral. Grup Moviments d’ajuda mútua dirigit a persones sense ocupació. Es va realitzar conjuntament amb Serveis Socials i el Pla Comunitari del Poble-sec. Els objectius del grup eren: evitar l’aïllament de les persones que es troben en aquesta situació, crear un espai de comprensió, d’ajuda i d’escolta activa i reforçar la relació amb els altres i crear una xarxa de suport. Es van fer un total de 22 derivacions entre les diferents entitats de Poble-sec, i van participar al grup 9 persones. Dues de les persones que van participar, hi van trobar feina.

‘Curs d’Autoestima per a Dones’

‘ Sessions informatives d’acollida i temes laborals’


VOLUNTARIAT I PERSONAL VOLUNTARIAT

El voluntariat és l’essència i el fonament de Bona Voluntat en Acció. Totes les activitats es basen en la col·laboració dels voluntaris i voluntàries, i es realitza amb la seva participació. Són els qui setmana a setmana acudeixen a BVA i amb el seu compromís fan que tot sigui possible. XIFRES DEL 2015 - 192 Voluntaris han col·laborat - 87 Voluntaris regulars - 71 Esporàdics o per període transitori - 102 Entrevistes - 47 Incorporacions - 30 Baixes - 91 Voluntaris en actiu (a 31/12/2015) - 167 Persones han rebut resposta per fer-se voluntaris

Nº de Voluntaris

VI Trobada de Voluntaris del Poble-sec Data: 23/10/2015; Lloc: Centre Cívic El Sortidor Participants: 10 voluntaris de BVA, que van compartir experiències solidàries amb totes les entitats del barri, així com coneixements i idees de projectes futurs.

PERSONAL

Marta Mendoza (inserció laboral i formació), Gerard Verdés (gestió), Mercè Amat (voluntariat i gestió), Anna Regué (treballadora social fins el juliol) i Alícia Ordovás (prospecció laboral fins el juliol i posteriorment treballadora social). A partir del mes de setembre s’incorporà la Sílvia Vilalta (prospecció laboral). Durant l’any van col·laborar a BVA les estudiants en pràctiques Fiona Abades i Leo Patipe.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Aurora Mahedero Vicepresident: Jordi Cosp Tresorera: Carmen Pérez Secretari: David Roiz Vocals: Maria José Rodríguez, Françoise Léger, Mª Rosa Pradera, Marc García i Lluïsa Bertran.


TREBALL EN XARXA Bona Voluntat en Acció col.labora i actua coordinadament amb els Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i treballa en xarxa amb Administracions públiques i diferents entitats com a eina d’eficàcia i millora. Treballem en xarxa amb: - Comissió Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-sec. - Taula de Convivència del Poble-sec. - Consell de barri del Poble-sec. - Grup de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. - Xarxa BCN Antirumors Ajuntaments de Barcelona. - Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. - Nadal Solidari Poble-sec. - Fundació Banc dels Aliments. - Barcelona Activa. - BarcelonActua. - Associació Cívica La Nau. - Consorci per a la Normalització lingüística de Barcelona (CNL). - Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB). - CAP Manso i les Hortes. - Centres de Serveis Socials municipals. - Parròquies i altres entitats de la zona com Poble-sec per a Tothom, Càritas, De veí a veí i Castellers del Poble-sec, Dentistes sobre rodes i Psicòlegs sense fronteres. - Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Xarxes d’Acollida i Acompanyament. Coordinadora de la Llengua. Ajuntament de Barcelona. Xarxa d’economia social de Barcelona (XESB) .


COL·LABORACIONS I FINANÇAMENT Fundació Quaderns Rubio:

Donació de 846 quaderns de llengua i matemàtiques pels cursos de castellà, alfabetització d’adults i reforç escolar.

Banc Farmacèutic:

Recollida de medicaments a les farmàcies Serra Mandri, M.C. Abajo Miron, Marta Gento, Olivia Cobo i Sala Soler (14/2/2015). Unitats recaptades: 245

Nutrició sense Fronteres:

Donació setmanal de productes congelats.

Gran Bodega Saltó:

Recollides periòdiques d’ampolles d’oli i obra de teatre solidària (22/1/2015), a càrrec de Descartable Teatre (recollida d’aliments i roba per BVA).

Escola Oak House:

Recollida d’aliments, Productes d’Higiene personal i de la llar; Xerrades als alumnes; Voluntariat en diferents activitats dels alumnes: Classes d’anglès per adults i Recollida de Joguines la vigília de Reis a la Gran Via.

‘Banc Farmacèutic, Recollida de medicaments’

‘Gran Bodega Saltó: Recollida d’ampolles d’oli’


COL·LABORACIONS I FINANÇAMENT Miaportacion.org: Plataforma on-line on s’han publicat i aconseguit, en alguns casos, algunes necessitats materials de BVA i de voluntaris Participació a la campanya nadalenca dels “Reis Majos” on s’han rebut 92 regals pels nostres usuaris (29/12/2014). Sant Jordi 2015: Venda de Llibres de 2ª mà Lloc: Plaça del Molino. Recaptació: 525 euros. (23/4/2014) Com a novetat de BVA van participar en la venda de roses del projecte Ros@lidaria 2015. Concert benèfic del Quartet de Reina Elisenda al Teatrillo de Sarrià: Data: 21/5/2015 Lloc: Teatrillo de Sarrià Recaptació: 1.772€ XVI Marató de Poesia en Acció en benefici de Bona Voluntat en Acció: Data:13/6/2015 Lloc: Pati Manning (CERC) Recaptació: 1.200€ ‘Premi de Poesia en Acció’ (70 poetes participants)

‘Miaportacion.org: Reis Majos’

‘XVI Marató de poesia en acció’


COL·LABORACIONS I FINANÇAMENT II Torneig de futbol solidari: Data: 20/6/2015 Lloc: Escola Pia de Sarrià, Barcelona. Participants: 110 jugadors/es Música: a càrrec de Phun i Crisp BCN, Menjar, begudes i sorteig de més de 70 regals. Recaptació: 2.724€ Piknic electronik Barcelona Data: 6/9/2015 Lloc: Jardins de Joan Brossa (Montjuïc) Recaptació: 3.025€ Gaudí experiència: Data: 18/12/2015 Lloc: Gaudí Experiència Recaptació: 2.480€ Visita guiada completa a uns 40 nens/es de BVA i 8 voluntaris a Gaudí Experiència. Concert Fundació Proane: Data: 22/12/2015 Lloc: Escola Sagrat Cor de Sarrià. Organitzat per Fundació Proane. Actuació de Carme Oliveras i el quartet Conangla-Oliveras. Recaptació: 5.850€

‘Xec de la recaptació del Piknic electronik’

‘Concert Proane’


ACTIVITAT ECONÒMICA INGRESSOS Donacions particulars i socis

15.239,60 €

Administracions Públiques

78.702,62 €

Empreses

13.753,87 €

Entitats financeres

12.000,00 €

Associacions i fundacions

45.320,00 €

Actes d’autofinançament

5.101,71 €

Periodificacions per obres

12.172,93 €

Interessos bancaris

452,42 €

Ingressos extraordinaris

660,00 €

Total

183.403,15 €

DESPESES Personal

106.104,66 €

Lloguers

2.826,81 €

Subministres

1.332,71 €

Serveis externs

11.588,32 €

Fotocopiadora

608,29 €

Assegurances

1.558,55 €

Despeses de transport

714,44 €

Serveis Bancaris

652,91 €

Publicitat Cobriment de necessitats bàsiques Impostos i taxes Amortitzacions

1.852,67 € 13.272,77 € 6.353,68 € 20.663,24 €

Varis

7.172,60 €

Total

174.701,65 €

Resultat exercici (traspàs a fons social) 8.701,50€ Aquests comptes han estat auditats per l’empresa Bové Montero y Asociados, amb el patrocini de Nopco Paper Technology.


COL·LABORADORS


Voluntàries i voluntaris, Gràcies per la vostra dedicació durant el 2015! Agustí Muns, Alba Falcó, Albert Fernández, Albert Millán, Alfred Rodríguez, Allison Heredia, Andrea di Pace, Andrea Pastor, Àngels Adán, Àngels Molina, Anna Tur, Antonio Castellano, Araceli Piñol, Aurora Mahedero, Bea Terán, Carla Granados, Carles Piquer, Carlos Vilà, Carmen Escudé, Carmen Grases, Carmen Pérez, Chema Alvarez, Consol Escrig, Cristina Felices, Cristina González, David Abades, David Roiz, Diana Moreno, Elena Socuellanos, Encarna Gambús, Enric Palau, Eva Cernadas, Eva Poch, Fina Canals, Fina Gordillo, Firelay Masramón, Françoise Léger, Georgina Oliva, Hafsa El Baraka, Hermann Paz, Isabel Lacambra, Jaume Salinas, Javier Lainez, Javier Motis, Jesús Pérez, Joan Carles Baldrich, Joan Piñol, Joan Rodón, Jonathan Cots, Jordi Cosp, Jordi Martí, Jordi Torres, Jordi Ureña, José Barbarrubio, José Luis Díaz, Josep Mª Bernal, Juana Seira, Jutta Hübener, Kino Marín, Laia Sancho, Laura Bustos, Leonor Pastor, Lluïsa Bertrán, Lluís Budi, Loïc Le Joliff, Loles Feriche, Lorena Baños, Lucía Diego, Lucía Falanga, Luz Achaval, Lydia Gaydier, MªJosé López, Mari Lacambra, Maita Bigas, Maite Faura, Manel Úbeda, Manuela Carrera, Marc García, Marco Simarro, Marga Freudenthal, Marga González, Marga Sayol, Mari Carmen González, Maria Gorriz, Maria Viladomiu, Maria J. Rodríguez, Maribel Puente, Marina Amaro, Marisa del Rosario, Mariví Faura, MªRosa Pradera, Marta Gordi, Marta Jáuregui, Marta Lascurain, Marta Roca-Umbert, MªTeresa Alves, Mayte Alfaro, Mercè Soler, Mercedes Rosés, Montse Cuyás, Montse Feliu, Naomi McLatchie, Nati Jiménez, Noemí Montón, Norah Led, Núria Gispert, Núria Jover, Núria Monjo, Ona Orra, Osmar Wendel, Patricia Le Du, Pati Plasencia, Paul Aimée, Pepita Pallarés, Pere Ruiz, Pere Valentín, Piedad Antonio, Pilar Chueca, Quim Martí, Rafael Martos, Robert Badía, Ronny Küppers, Rosa López, Rosa Mª Fusté, Secundino García, Sergio Leal, Sergio Puertas, Silvia Vilalta, Sofía Viger, Sònia Crespo, Tere Llop, Teté Gómez, Thierry Louis Dunyach, Victor Príncep, Xavier de Bobes, Xavi Hernández.

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ Pg. de Montjuïc, 70, baixos 08004, Barcelona 93 192 62 60 - 658 919 993 info@bonavoluntat.org www.bonavoluntat.org Segueix-nos a Twitter i Facebook