Page 1

MEMÒRIA 2014

BONA VOLUNTAT EN ACCIÓ

TREBALLEM PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL I LABORAL


Fotografies de la portada: Bet-Sabé Edició: Bona Voluntat en Acció Maquetació: David Abades Barclay L’associació és declarada d’Utilitat Pública des de 2010, som signants del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i els comptes anuals són auditats per una empresa externa.


INTRODUCCIÓ L’ENTITAT

Bona Voluntat en Acció és una Associació basada en el voluntariat, que treballa des de 1997 per a la inclusió social i laboral de persones en situació d’exclusió social del barri del Poble-sec i rodalies, a Barcelona. A partir del servei d’acollida, que compta amb una treballadora social, realitzem plans de treball personalitzats per a les famílies ateses. Aquests plans poden incloure els serveis de Taller d’inserció laboral, formació en idio-mes, informàtica o oficis, el cobriment de necessitats bàsiques (aliments, roba i productes d’higiene personal i de la llar) i activitats, com són el reforç escolar, casal d’estiu i un lot de joguines per Nadal. Els tres eixos de l’entitat són el treball en xarxa amb entitats del territori, l’estructuració del suport a les famílies en plans de treball d’inserció sociolaboral i el voluntariat social com a filosofia de treball. L’entitat ha estat distingida en nombroses ocasions. Les més destacades han estat la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona (2009) i el Premi Sants-Montjuïc (2003).

DADES DEL 2014

65 Insercions laborals 185 Persones voluntaries de treball 356 Plans personalitzats d’aliments 52.523 Kg repartits Activitat

Nº pers. Sessions Usos

%Usos/total

Acollida

621

1523

1523

13%

Taller laboral

164

87

1988

17%

Formació

456

289

2983

26%

Alimentació

603

50

3500

30%

Rober

224

36

390

3%

Activitats per a infants

162

40

930

8%

Altres activitats

234

8

240

2%

Total

2464

2033

11554

100%


ACOLLIDA I PLANS DE TREBALL Bona Voluntat en Acció ofereix un espai d’informació, orientació i assessorament a totes les persones i famílies que necessitin suport en qualsevol aspecte de la seva vida quotidiana. El Servei d’acollida té com a finalitat afavorir la incorporació i participació a la societat a persones i famílies que es troben en risc d’exclusió. La coordinació i el treball en xarxa amb altres agents, serveis i recursos tant del barri del Poble-sec com de la ciutat de Barcelona així com l’elaboració de plans de treball individualitzats permeten donar eines a la persona per què pugui gaudir d’una vida digna.

356 Plans de treball atencions 621 Primeres a persones i famílies de 902 Entrevistes seguiment del 1.523 Usos servei

Perfils majoritaris del Servei d’Acollida El 64% viuen al Poble-sec El 56% són homes dels quals un 30% tenen d’entre 31 a 50 anys Un 34% tenen estudis primaris seguit d’un 27% sense estudis El 25% de les persones ateses són del Marroc, mateix percentatge que de persones catalanes El 47% viuen en pisos de lloguer i un 23% relloguen una habitació El 54% de les persones que acudeixen al servei d’acollida busquen feina mentre que un 32% són persones no actives


FORMACIÓ CURSOS DE LLENGÜES Les llengües com un canal de comunicació, d’integració i d’inclusió social. Curs d’Anglès 21 Sessions 39 Usuaris inscrits 153 Usos 153 Hores formatives Professors/es: Col.laboració:

Oak House School

Curs de Català 56 Sessions 37 Usuaris inscrits 145 Usos 290 Hores formatives Professors/es: 2 Voluntaris

Curs de Castellà 81 Sessions 97 Usuaris inscrits 1753 Usos 2629 Hores formatives Professors/es: 13 Voluntaris

CURSOS OCUPACIONALS Formació bàsica i ocupacional dirigida a professions concretes. Els cursos s’inclouen dins dels plans d’inserció de les persones ateses. Permeten adquirir noves habilitats o reforçar les existents. Curs Atenció a persones de la tercera edat 22 Sessions 43 Usuaris inscrits 160 Usos 320 Hores formatives

Curs de Servei Domèstic 8 Sessions 44 Usuaris inscrits 65 Usos 130 Hores formatives

Curs Ajudant de Cuina 19 Sessions 51 Usuaris inscrits 229 Usos 458 Hores formatives

Professors/es: 2 Voluntaris

Professors/es: 4 Voluntaris

Professors/es: 2 Voluntaris

Curs Manipulador d’Aliments 3 Sessions 48 Usos 17 Usuaris inscrits 96 Hores formatives

Curs Ajudant de Cambrer 6 Sessions 44 Usos 12 Usuaris inscrits 88 Hores formatives

Professors/es: 1 Voluntari

Professors/es: 1 Voluntari

CURSOS INSTRUMENTALS L’alfabetització digital és una part fonamental del pla d’inserció sociolaboral de la persona. Permet a la persona ser autònoma en la seva recerca de feina.

Curs d’Informàtica bàsica 73 Sessions 116 Usuaris inscrits 386 Usos 579 Hores formatives Professors/es: 7 Voluntaris


NECESSITATS BÀSIQUES Aquest programa té la finalitat d’ajudar a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies ateses en els plans de treball de Bona Voluntat en Acció. És el programa que més ha crescut els darrers anys, tant pel que fa al nombre de persones ateses com per les quantitats per a cada família. S’articula en dos eixos: el d’alimentació i productes d’higiene personal i de la llar, per una banda i el rober, per l’altre. En el servei d’alimentació es reparteixen productes de primera necessitat: pasta, arròs, llegums, oli, sucre, farina, galetes, cereals, pa, peix, ous, formatge, xocolata, llet, fruita, verdura, conserves vegetals i animals i congelats, entre els productes més destacats. Gràcies a les campanyes de recollida de comerços, escoles i particulars, afegit a les compres que realitza l’entitat es poden complementar les entrades d’aliments del Banc dels Aliments, que tot i ser importants segueixen sent insuficients per a donar una bona cistella d’aliments a les famílies ateses.

50 Sessions nº lots 70 Mitjana recollits per setmana 85 Places setmanals 201 Famílies ateses* persones 210 Mitjana ateses per setmana 603 Persones ateses* 3.500 Lots lliurats 52.523 Kg repartits *(sense comptar lots puntuals)

Procedència dels aliments

65+22+13

Donacions

13%

Compres

22%

Banc dels Aliments

65%


NECESSITATS BÀSIQUES Tones d’aliments repartides

‘ROBER’

El servei, gestionat com tots els altres per voluntaris, dóna cobertura a les necessitats de roba de temporada de les famílies, així com roba de llit i, puntualment, estris de casa, cotxets per a nadons i sabates. Tota la roba que rep l’entitat prové de donacions de particulars i empreses, excepte uns xandalls per als infants comprats enguany de forma específica vista la necessitat detectada.

36 Usuaris 224 Usos 390 Peces repartides 2.214 Sessions


TALLER D’INSERCIÓ LABORAL Acompanyem a les persones en la seva recerca de feina, a través del taller laboral i amb entrevistes de seguiment per facilitar la seva inserció laboral. Donem a conèixer, al teixit empresarial, el potencial de les persones que realitzen plans d’inserció sociolaborals. DADES TOTALS:

87 Sessions 1.988 Usos 3.933 Hores

El taller laboral es realitza dos dies a la setmana.

Sessions Individuals:

- 57 Persones ateses - 86 Usos - 129 Hores

Pràctiques d’entrevista:

- 24 Persones ateses - 24 Usos - 48 Hores

DERIVACIONS AL TALLER LABORAL

14+49+1225o

Accés directe 25% Altres 12%

14% Antics usuaris

49% A través del Centre de Serveis Socials de Poble-Sec


TALLER D’INSERCIÓ LABORAL PERFIL DE LES PERSONES ATESES AL TALLER LABORAL

79

OFERTES GESTIONADES

22

PERSONES DE MITJANA D’ASSISTÈNCIA

65

PERSONES HAN TROBAT FEINA

163

PERSONES ATESES

Les dones representen un 60% i els homes un 40%. El 2013 van ser el 30% homes i el 70% dones.

Un 66% de les persones ateses al taller laboral tenen entre 31 i 50 anys. Un 24% tenen entre 51 i 65.

Un 35% de les persones ateses tenen nacionalitat del Magreb, seguit del 26% de nacionalitat espanyola, i del 22% d’Amèrica Llatina. Hi ha hagut un augment de les persones ateses de nacionalitat magrebina, així com espanyola i disminueix les d’Amèrica Llatina.


ACTIVITATS PER A INFANTS Des de Bona Voluntat en Acció volem donar suport en tots els aspectes de la vida quotidiana de les persones que participen a l’entitat. No ens podem oblidar doncs, de la mainada. Alguns dels objectius son facilitar recursos per donar resposta a les necessitats dels infants així com acompanyar a les mares i els pares en el procés educatiu dels seus fills i filles. L’activitat principal dirigida als infants és el Reforç Escolar. Aquesta activitat consisteix en oferir un suport extra fora de l’escola ordinària. Està dirigit a infants de 6 a 12 anys on, a més d’assolir els objectius plantejats a l’escola, també se’n contemplen de caire relacional. S’han realitzat algunes sortides com anar al teatre, al Saló de la Infància o al Museu Olímpic i de l’Esport. A més a més, al Juliol el Casal d’Estiu ofereix una opció de lleure educatiu a aquells infants que no tenen la possibilitat d’accedir a altres recursos d’oci. Enguany també hem participat en la Campanya Nadal solidari, organitzada per la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec. Els Reis Mags han fet una parada a l’entitat per omplir d’ il·lusió i regals als mes menuts i menudes.

Campanya Nadal

- 98 Infants - 1 Sessió - 98 Usos

Reforç Escolar

- 44 Infants - 35 Sessions (1'30 H) - 765 Usos

Casal d’Estiu

- 20 Infants - 4 Sessions (3 H) - 67 Usos


PERSONAL I VOLUNTARIAT PERSONAL

El personal de BVA format per: Anna Regué (Treballadora Social), Marta Mendoza (Tècnica d’Inserció Laboral i Formació), Gerard Verdés (Tècnic de Gestió) i Mercè Amat (Tècnica d’Inserció Laboral i Formació, Voluntariat i Gestió), va augmentar el mes de Novembre amb la incorporació d’Alícia Ordovás com a Prospectora Laboral i Quim Perez com a Tècnic de Comunicació. Durant l’any 2014, han col.laborat amb BVA, els treballadors en practiques: Azahara Matas, Caterina Pons, Mercè Burnat, Theresa Stütz i Sashank Nyapati.

JUNTA DIRECTIVA La Junta directiva s’ha reunit mensualment per tractar tot allò relatiu al funcionament de l’entitat.

Els membres de la Junta Directiva són: Presidenta: Aurora Mahedero Vicepresident: Jordi Cosp Tresorera: Carmen Pérez Secretari: David Roiz Vocals: Maria José Rodríguez, Françoise Léger, Mª Rosa Pradera Marc García i Lluïsa Bertran. ASSEMBLEA DE L’ENTITAT El 26 de Juny de 2014 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’entitat a la nostra seu social. Es va aprovar l’acte de l’anterior Assemblea general, i la Memòria i Estat de Comptes de l’any 2013, i es va presentar el Pressupost i Projecte d’actuació per l’any 2014. També es va ratificar la incorporació de Françoise Léger com a nou membre de la Junta en substitució de Pilar Quiroga i la nova organització de càrrecs dins la Junta Directiva, amb el nomenament de Jordi Cosp com a Vicepresident. Volem agrair a Pilar tots els anys que ha estat col·laborant amb BVA en diferents àrees i com a membre de la Junta de BVA.

VOLUNTARIAT

El voluntariat és l’essència i el fonament de Bona Voluntat en Acció. Totes les activitats es basen en la col·laboració dels voluntaris i voluntàries, i es realitza amb la seva participació. Tots ells són els qui setmana a setmana acudeixen a BVA i amb el seu compromís fan que tot funcioni. XIFRES DEL 2014 - 185 Voluntaris han col·laborat - 63 Voluntaris regulars de mitjana - 69 Esporàdics o per període transitori - 85 Entrevistes - 46 Incorporacions - 39 Baixes - 73 Voluntaris en actiu (a 31/12/2014) - 309 Persones han rebut resposta per fer-se voluntaris

Nº de Voluntaris


DIVERSES COL·LABORACIONS Fundación Quaderns Rubio:

Donació de 401 quaderns (Valor aproximat 630 euros) pels usuaris d’alfabetització/castellà i pel reforç escolar.

Dentistes Sobre Rodes:

Sis persones derivades a DSR per rebre suport i assistència dental.

Nutrició sense Fronteres:

Recollides productes congelats setmanals (1.846 Kg) i Taller de Cuina saludable a baix cost pels nostres usuaris/es.

Miaportacion.org:

Recerca de recursos pels usuaris; Recerca de Voluntaris; ‘Reyes Majos’ 2014.

Escola Oak House:

Recollida d’aliments (1.546Kg), Productes d’Higiene personal i de la Llar (1.242 unitats) i Joguines per Nadal; Xerrades als alumnes per donar a conèixer BVA; Crèdit de Síntesi sobre BVA a 3º d’ ESO; Recaptació de diners per BVA (10.000 euros) (Rifa solidària al Family Day); Voluntariat a BVA en diferents activitats dels alumnes de 4º d‘ ESO i Batxillerat i professors de l’Oak House: Classes d’anglès per adults i Recollida de Joguines la Nit de Reis a la Gran Via; Sortides amb els nens i nenes del Reforç escolar de BVA al Museo Olímpic de Montjuïc i al Caixa Forum, acompanyats per pares i professors de l’OAH (Juny 2014).

‘Donació Quaderns Rubio’

‘ReyesMajos’

‘Oak House recaptació de diners’

‘Oak House recollida productes d’higene’


TREBALL EN XARXA Bona Voluntat en Acció col.labora i actua coordinadament amb els Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i treballa en xarxa amb Administracions públiques i diferents entitats com a eina d’eficàcia i millora. Treballem en xarxa amb: - Comissió Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-sec. - Taula de Convivència del Poble-sec. - Grup de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. - Xarxa BCN Antirumors Ajuntaments de Barcelona. - Coordinadora d’Entitats del Poble Sec. - Nadal Solidari Poble Sec. - Fundació Banc dels Aliments. - Barcelona Activa. - Associació Cívica La Nau. - Consorci per a la Normalització lingüística de Barcelona (CNL). - Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB). - CAP Manso, les Hortes i Hospital de Bellvitge. - Centres de Serveis Socials municipals. - Parròquies i altres entitats d’ajut social de la zona com Poble Sec per a Tothom i Càritas. - Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (Àrea Qualitat de Vida, igualtat i esports, Ajuntament de Barcelona). Xarxes d’Acollida i Xarxa d’economia social de Barcelona (XESB).Coordinadora de la Llengua. - Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones (Àrea Qualitat de Vida, igualtat i esports, Ajuntament de Barcelona). En col·laboració amb l’Ajuntament i el districte de Sants-Montjuic s’ ha signat un conveni per a la cessió d’un nou local per a BVA, aquest 2014 hem iniciat les obres de rehabilitació i el 2015 el local estarà plenament operatiu per seguir amb el creixement social de l’entitat.


ALTRES ACTIVITATS Xerrada sobre higiene bucal:

A càrrec dels odontòlegs de l’Institut Ferrés Amat (IFA). (31/1/2014)

Sessions informatives d’acollida i temes laborals:

A càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. (28/1/2014 i 20/2/2014)

Visita del Conseller Josep Maria Pelegrí:

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Programa SERMA del Banc dels Aliments. (14/6/2014)

Revisió ocular:

A càrrec de la Clínica Oftalmològica TACIR a 25 nens/es i donació d’ulleres gratuïtes gràcies a la col·laboració de l’Òptica Salas. (Desembre 2014)

Entrades del Barça:

Per als 10 usuaris de BVA al Barça-Osca. (16/12/2014)

‘Visita de Josep Maria Pelegrí’

‘Xerrada sobre la higiene bucal’

‘Sessió informativa’


CAMPANYES DE RECAPTACIÓ Jornada de portes obertes:

A la Taula de Convivència del poble-sec. (25/10/2014)

Gran Recapte d’aliments a Catalunya:

Supermercat Lidl del Poble-Sec; 2.200Kg aliments. 20 Voluntaris. (28-29/11/2014)

Mostra entitats del Poble Sec 2014:

Punt d’informació, Recollida Aliments i Venda de Llibres de 2ªmà. (31/5/2014)

Nadal Solidari 2014: (Recollides aliments)

Escoles del barri de Poble Sec: IES Bosc (5kg), IES Consell de Cent (66,1kg), Tres Pins (71,3kg), Sagrat Cor (268,5kg) i Anna Ravell (202,4kg). Altres escoles de Barcelona: Oak House School (85,7kg) i Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat (EOI) (120kg). Altres empreses i entitats: Coordinadora d’Entitats del Poble Sec (6,2kg), Parròquia Sant Salvador (51,1kg), Parròquia Nostra Sra. De Lourdes (51,8kg), Merrylife (166,3kg), Gran Bodega Saltó (21,9kg), Particulars (25kg), UBER (103,8kg) i Sant Pere Claver (322,3kg). (Total: 1.610Kg)

Altres recollides d’aliments i productes d’higene i neteja:

- Nutrició sense fronteres: Total (1.846,3 kg) - Centre Merrylife: Total (418,2 kg) - Centre Ioga Mandir: Total (344,4 kg) - Sant Pere Claver: Total (874,4 kg) - Centre Cultural Albareda: Total (304,8 kg) - Gran Bodega Saltó: Total (225,2 kg) - Oak House School: Total (1.460 kg) - Gran Lògia Provincial de Catalunya (GLE): Total (215,7 kg) - Parroquia Nostra senyora de Lourdes: Total (247,3 kg) - Dutty free: Total (59 kg) - Donacions particulars: (Carol i amics i altres donacions) Total (360,7 kg)


ACTIVITATS PEL FINANÇAMENT 1r Torneig de futbol solidari:

Lloc: Associació de Personal de La Caixa; Participants: 80 i Assistents: 70; Patrocinadors: Arcasa, Gamo, Cobega, Kalise, NH Constanza, Aina Joies, Bolpack Bcn, Damm, Engris, IFA, Garrett 49, Ema, Nutrexpa, Restaurant Boo, Maganda Bcn, Federació Catalana Futbol, Consell Català de l’Esport, Phun (DJ); Recaptació: 2.400 euros. (1/5/2014)

Sant Jordi 2014:

Venda de Llibres de 2ª mà; Recaptació: 380 euros. (23/4/2014)

Concert benèfic:

Del grup ‘7ofUs’ a la sala Luz de Gas. Assistents: 350; Recaptació: 5.800 euros. (1/7/2014)


COMUNICACIÓ Bona Voluntat en Acció dóna a conèixer les seves activitats i esdeveniments a través dels seus diferents canals de comunicació: web, butlletí i xarxes socials. Pel que fa a la presència de BVA en mitjans de comunicació de premsa escrita, ràdio i televisió, destaquem a continuació les més importants.

PREMSA

Zona Sec A la revista del Poble Sec, Zona sec, durant el 2014, s’han publicat diferents articles sobre BVA: Gener 13, 2014: -“Els reis de la solidaritat” (El Nadal Solidari aconsegueix 900 quilos d’aliments i lots de joguines per a 240 infants) Març 20, 2014: -“El micromecenatge, una solució col·lectiva” (Entitats del Poble-sec recorren a les plataformes de crowdfunding per donar impuls als seus projectes o resoldre necessitats concretes) Juliol 15, 2014: -“Èxit al concert solidari en benefici de Bona Voluntat en Acció” Octubre 23, 2014: -“L’orquestra Do d’Acords posarà música als Castellers del Poble-sec en el marc de la Taula de Convivència del Poble-sec, que aglutina una vintena d’entitats del Poble-sec que desenvolupen projectes per millorar la convivència” Desembre 21, 2014: -“Recapte per un Nadal inclusiu” L’Altaveu Del Poble Sec 25 Novembre 2014 -“Pobresa energètica. Problema estructural i abús organitzat”(Entrevista realitzada a Anna Regué, treballadora social de BVA)

RÀDIO

Radio Gràcia (27 Gener 2014) Entrevista a David Roiz, secretari de la Junta de BVA on ha explicat la tasca social de Bona Voluntat en Acció.

TELEVISIÓ

Entre els mesos de març a juny, Bona Voluntat en Acció ha aparegut als mitjans de comunicació, tant locals, autonòmics com estatals per la seva participació en diverses iniciatives solidàries. TV3, RTVE, BTV i 8TV. (3 Abril 2014) Amb motiu de la donació dels excedents de la Fira Alimentària 2014 a diferents entitats socials, BVA va aparèixer a diversos mitjans. Enllaços als vídeos: 1. http://bit.ly/bva-tv3-excedents 2. http://bit.ly/bva-btv-excedents 3. http://bit.ly/bva-rtve-excedents (Min. 14:26) 4. http://bit.ly/bva-8tv-excedents (Min. 27:30) LA SEXTA. (5 Juny 2014) Programa Millonario Anónimo, on el propietari de Cuadernos Rubio va fer una donació econòmica, després de fer-se passar per un voluntari més de l’ONG. Enllaç al vídeo: http://bit.ly/bva-lasexta-2014 8TV. (2 Desembre 2014) Programa 8 al dia, va connectar en directe des de la seu de Bona Voluntat en Acció, on el voluntari Agustí Muns va explicar la relació amb el Banc dels Aliments i la campanya d’El Gran Recapte 2014. Enllaç al vídeo: http://bit.ly/bva-8tv-2014


ACTIVITAT ECONÒMICA INGRESSOS Donacions particulars

14.792,37 €

Associacions, fundacions i col·legis

37.830,00 €

Administracions Públiques

77.060,06 €

Entitats financeres

14.315,63 €

Empreses

1.656,22 €

Actes d'autofinançament

437,65 €

Interessos bancaris

131,98 €

Actes d'autofinançament i donacions per obres Total

7.411,93 € 153.635,84 €

DESPESES Personal

87.664,70 €

Lloguers

6.209,96 €

Subministres

1.968,14 €

Serveis externs

4.406,08 €

Fotocopiadora

1.526,34 €

Assegurances

1.207,57 €

Despeses de transport

980,16 €

Serveis Bancaris

396,69 €

Publicitat

470,70 €

Cobriment de necessitats bàsiques

15.328,73 €

Impostos i taxes

5.048,42 €

Amortitzacions

16.367,42 €

Varis

2.951,75 €

Total

144.526,66 €

Resultat exercici (traspàs a fons social) 9.109,18€ Aquests comptes han estat auditats per l’empresa Bové Montero y Asociados, amb el patrocini de Nopco Paper Technology.


COL·LABORADORS

CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR

CENTRE CULTURAL ALBAREDA


BONA VOLUNTAT EN ACCIĂ“ Pg. de Montjuic, 70, baixos 08004, Barcelona 93 192 62 60 - 658 919 993 info@bonavoluntat.org www.bonavoluntat.org Segueix-nos a Twitter i Facebook


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.