__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Květen Ⅰ May

Výběr nejlepších nemovitostí Selection of the best properties

9

7 7 1 8 0 2

8 2 1 0 0 1

Jiří Zavadil:

CZK 95 € 4,50 £ 3,50

ZAHA HADID | SPECIÁL: PRACOVNA | SNÍDANĚ S… PAVLEM ČMELÍKEM

2016


LU X U RY A PA R T M E N T S

La Corte is a unique project of 25 luxury apartments in Petrská street in the center of Prague 1. It is full of classic Italian themes - style, design and architecture. All units are newly built,but incorporated into the complex of four historical buildings whose origins date back to the 18th century. They deliver exceptional charisma and evoke the charm of old Prague. They also form a modern atrium decorated by trees and bushes, which brings light into the apartments, and offers pleasant views. Original architectural elements like rafters have been retained and sensitively added to the interior of apartments, creating hallmark of an unusual romance. The project offers a high standard of finishing, including underfloor heating over the entire area of the apartments, air conditioning, and Italian marble in the bathrooms. The apartments are designed in the range of one bedroom to four bedrooms, with the floor area ranging from 68 sqm to 207 sqm.

La Corte je unikátní projekt 25 luxusních apartmánů v Petrské ulici v centru Prahy 1, který oplývá klasickou italskou tematikou – stylem, designem a architekturou. Všechny jednotky jsou nově vybudované, avšak začleněné do komplexu čtyř historických budov, jejichž počátky se datují do 2. poloviny 18. století. Ty celé rezidenci dodávají výjimečné charisma a evokují kouzlo staré Prahy. Zároveň vytvářejí půvabné moderní atrium se stromy a keři, které do bytů vnáší světlo a vzdušnost a poskytuje příjemný výhled. Původní architektonické prvky jako pavlače zůstaly zachovány a byly citlivě zasazeny do interiéru bytů, kterým tak dodávají punc nevšední romantiky. Projekt nabízí vysoký standard dokončení včetně podlahového topení po celé ploše bytu, klimatizaci a koupelny obložené italským mramorem. Apartmány jsou v navrženy rozsahu od 2+kk až po 5+kk s výměrami 68 m2 až 207 m2.

La Corte - это уникальный проект 25 роскошных апартаментов, расположенный на улице Petrská, Прага 1. La Corte полон классических итальянских элементов стиля, дизайна и архитектуры. Все объекты хоть и построены недавно, но уже включены в комплекс, состоящий из четырех исторических зданий, происхождение которых восходит во второй половине 18-го века. Они придают всей резиденции неповторимую харизма и шарм старой Праги и одновременно создают уютный атриум с деревьями и кустарниками, который приносит приятный свет в квартиры а также предлагает приятный вид. Оригинальные архитектурные элементы, такие как внутренняя открытая галерея дома, были сохранены и приятно сочетаются с интерьерами квартир, это придаёт особую нотку необычной романтики. Проект предлагает высокий стандарт отделки, в том числе полов с подогревом по всей площади квартиры, кондиционером и ванной комнатой, отделанной итальянским мрамором. Апартаменты располагают от 2+кк до 5+кк площадью от 68 м2 до 207 м2.


SALES AND MANAGEMENT BY MANGHI CZECH T: +420 725 860 300 / E: info@lacortepraga.com Pařížská 68/9 - 110 00 Praha 1

www.lacortepraga.com


contents

Květen ⅼ May 6

Zaha Hadid, neústupná architektka, která dobyla svět Zaha Hadid, the uncompromising architect who conquered the world

12

Jiří Zavadil: Český design urazil neuvěřitelnou cestu kupředu Jiří Zavadil: Czech Design Makes Great Strides Forwards

24

Developerské projekty: V Tower, Prague Property Projects: V Tower, Prague

28

Finanční poradna: Deloitte Develop Index Financial Counseling: Deloitte Develop Index

32

Speciál: Oblečte pracovnu do moderního stylu Special: Dress your Workplace in Modern Style

44

Novinky News

58

Společnost: Česká Miss, Le Valmont Club & Lounge, Czech Grand Design 2015 Society: Czech Miss, Le Valmont Club & Lounge, Czech Grand Design 2015

62

10NEJvýznamnějších staveb Zaha Hadid The Top 10 Most Important Buildings Zaha Hadid

obsah

6

Nemovitosti ⅼ Properties

68

Prodej Sales

126

Pronájmy Rentals

150

Komerční nemovitosti Commercial Properties

161

Prodej na Moravě Sales in Moravia

Inspirace ⅼ Inspiration

164

Bydlení pro 21. století: Dům Sar Housing for the 21st Century: House Sar

172

Snídaně s… Pavlem Čmelíkem Breakfast with … Pavel Čmelík

180

Auto & Moto: Design na vlnách Auto & Moto: Design on the Waves

188

Golf: Splněný americký golfový sen Golf: American Golf Dream Come True

192

Estate Tip: Prague Food Festival 2016 Estate Tip: Prague Food Festival 2016

194

Umění: Važme si odkazu našich předků Art: Let’s Honour the Legacy of our Ancestors

202

Umění: Postaveno v horách Art: Built in Mountains

44

180 32 ESTATE

|

3


Milé čtenářky, milí čtenáři. Dear Readers, vítám Vás u čtení speciálního designového čísla našeho magazínu. Jistě významným jménem ve světě designu byla jedinečná a vlivná architektka Zaha Hadid, která nedávno náhle opustila tento svět. Této ikoně futuristické architektury, známé pro její neústupnost, věnujeme první stránky květnového vydání. V hlavním rozhovoru představíme Jiřího Zavadila, ředitele české pobočky švýcarské designové nábytkářské firmy Vitra, která není známá pouze výrobou nábytku, ale je také vnímána jako symbol životního stylu a příslušnosti k určité skupině. Třeba i o tom, jakým způsobem podporuje mladé designéry, si můžete přečíst v hlavním rozhovoru. Ve Snídani s... se Vám tentokrát představí Pavel Čmelík. Tento již známý příznivce britských firem otevírá další anglickou franšízu. Tentokrát se jí stala společnost Hamleys, která se již teď řadí mezi tři největší prodejny hraček na světě. Celé číslo se nese v duchu dobrého vkusu a smyslu pro detail, a tak i v tomto čísle můžete získat inspiraci v rubrice Bydlení 21. století, případně se nechat unést d-esignem na vlnách. V golfové rubrice najdete zajímavou a poutavou reportáž Adolfa Červinky o splněném golfovém snu, která Vás po prvních přečtených řádcích přenese na americká zelená hřiště. Nebudu Vás déle zdržovat od čtení a přeji Vám krásný den.

Welcome to the special issue of our magazine devoted to design. The outstanding and influential architect Zaha Hadid, who has left the world recently, was certainly a significant name in the world of design. Read about this icon of futuristic architecture, famed for her persistence, on the first pages of the May issue. In the main interview we will introduce Jiří Zavadil, director of the Czech branch of the Swiss furniture manufacturer Vitra, renowned not only for design furniture but also as a lifestyle symbol reflecting affiliation to a certain class. In the interview you will learn how the company supports young designers. The section of Breakfast with... will introduce Pavel Čmelík. The well-known fan of British companies is opening another English franchise, this time of Hamleys, whose Prague store will be one of three biggest toyshops in the world. The whole issue is in the spirit of good taste and sense of detail. You can therefore again be inspired by the Living in the 21st Century section, or carried away by Design on the Waves. The Golf section brings some interesting and engaging coverage by Adolf Červinka about a golf dream come true, whose first lines will transport you right to the American green courses. I will not detain you any longer – enjoy the reading.

Vaše | Yours

4

|

ESTATE


ˇ CENTRUM CHODOV, ROZTYLSKÁ 19, PRAHA 4 / NOVÝ SMÍCHOV, PLZENSKÁ 8, PRAHA 5 / PALLADIUM, NÁM. REPUBLIKY 1, PRAHA 1 / EUROVEA GALLERIA, 821, PRIBINOVA 8, BRATISLAVA


Foto: ČTK/VIEW PICTURES/James Winspear

TEX TE XT: Ma XT: M rttiin na Če Č rn not o ovvá

OPUSTILA NÁS NEÚSTUPNÁ ARCHITEKTKA

ZAHA HADID, KTERÁ DOBYLA SVĚT 6

|

ESTATE


KONEC JEDNOHO BOJE  PROTI OMEZENÍM  A PŘEDSUDKŮM.

Z

aha Hadid byla ikonou futuristické architektury, představitelkou dekonstruktivismu a ženou, která nedělala ve své práci kompromisy. Právě to, že se nehnula ani o píď ze své pozice, zapříčinilo, že mnohé z jejích projektů zůstaly jen na papíře. Avšak ty, které uskutečněny byly, jsou o to výjimečnější. Architektka, která sebe samotnou vnímala jako ženu v obtížné a většinou muži ovládané profesi, podlehla v březnu infarktu. Bylo jí 65 let.

PŘELOM TISÍCILETÍ, PŘELOM V KARIÉŘE Naštěstí nám genialita Zahy Hadid není známa jen z teoretických prací a knihy, která je obsahuje a stala se hitem. Za prvních dvacet let byly podle jejích návrhů postaveny jen tři budovy, ale realizační nezdar se prolomil společně s tisíciletím. Pomyslné tečky na mapě, označující monumentální futuristické budovy, začaly postupně utvářet hustou síť.

Bylo vlastně osvobozují-

ateliér nesoucí její jméno, pod kterým vzni-

cí, že neexistovaly žádné

kaly stavby, jež nemají obdoby. Ať už jde o ranou tvorbu s typickými ostrými hranami

stereotypy. Nemusela jsem se

Zaha Hadid

nebo pozdější, která se naopak vyznačuje

se narodila 31. října 1950 v Iráku

podobat žádné jiné architekt-

oblými liniemi.

ce, protože zkrátka

„Svět kultury ztratil vzor v oblasti umění

architektury. Zaha Hadid bojovala po celý

o přímou cestu k úspěchu. I tak dosáhla

S předsudky, o nichž Palumbo mluvil, se

v liberální rodině. Její otec byl ekonom a podnikatel. Nedostalo

svůj život s předsudky, a to s velkým úspě-

se jí tradiční muslimské výchovy,

chem. Právě to, ve spojení s jejím géniem,

studovala v církevní škole

vzpomínala Hadid na doby, kdy se ve své

udrží její odkaz navěky,“ řekl lord Peter

ve Švýcarsku. Poté absolvovala

profesi začala zviditelňovat. Vzhledem k její

Palumbo, předseda poroty udělující Pritzke-

již zmíněné povaze, ale také původu, nešlo

rovu cenu.

žádná jiná nebyla,

matematiku na Americké univerzitě v libanonském Bejrútu. Až později

„nejvyšší mety“ – Pritzkerovy ceny. Ta bývá

Hadid nesetkávala jen kvůli tomu, že byla

v letech 1972 až 1977 studovala

také přezdívána Nobelovou cenou pro ar-

velice úspěšnou ženou v profesi, ve které se

architekturu na Architectural

chitekty.

mezi nejlepší dostávají převážně muži. Kro-

Association v Londýně. Do britské

mě nekonvenčních postupů v samotné práci ZRAK UPŘENÝ DO BUDOUCNOSTI Hadid své směřování k futurismu ukázala

k nim přispěl i její irácký původ. Výmluvnou ilustrací je k tomu nezrealizovaný projekt

metropole se přestěhovala, získala britské občanství a založila

již za dob studií na Architectural Associa-

na budovu velšské opery v Cardiff Bay.

ateliér Zaha Hadid Architects.

tion School v Londýně. Diplomovou práci

I přes vítězství ve třech veřejných soutěžích

Opustila nás náhle 31. března

obhajovala u nizozemského architekta

se nejenže neprosadil, budil také bouřlivé

2016 na infarkt v nemocnici

Rema Koolhaase, významné osobnosti ex-

diskuse. Některým vadilo, že je architektkou

perimentální architektury. S čerstvým diplo-

žena, a to navíc arabského původu, což

mem získala práci v jeho ateliéru OMA, kde

by mohlo prý na Cardiff „přivolat fatwu

však dlouho nepobyla. Zanedlouho založila

rushdieovského stylu“.

v americkém Miami, kde se léčila s bronchitidou.

ESTATE | 7


„Zaha Hadid je impozantní a celosvětově vlivnou silou v architektuře. Je vysoce experimentální, přísná a náročná, její práce od návrhů budov až po nábytek, obuv a auta je právem ctěna a žádána značkami i lidmi z celého světa,“ řekla Jane Duncan při předávání zlaté medaile RIBA Awards 2016. Zdůraznila tak, že se ve své kariéře Hadid neomezovala jen na architekturu, zajímal ji design jako takový. Věnovala stejnou péči obrovským budovám, ale i drobným věcem jako třeba čajovému servisu. Často zmiňovaným a neobvyklým projektem byl mimo jiné návrh scény pro turné Pet Shop Boys. SPOJENÍ S PRAHOU Česká metropole se žádným objektem z dílny divy světové architektury nepyšní, spojení ale existuje. Zaha Hadid přistála se svým

Výběr z ocenění:

letadlem v Praze v době rozhodování o podobě nové Národní knihovny, která se měla podle tehdejších plánu vztyčit na Letné. Vzhledem k její tvorbě, jež jde přímo proti konvencím, asi není překvapením, že se přiklonila k „blobu“ Jana Kaplického.▬

2001

cena Equerre d’argent

2003

cena EU Contemporary Architecture

2004

Pritzkerova cena

2005

RIBA European Award za budovu ústředí BMW

2006

RIBA European Award za vědecké centrum Phaeno

2007

Medaile Thomase Jeffersona za architekturu

2008

RIBA European Award za Nordpark Cable Railway

2010

RIBA European Award za muzeum MAXXI v Římě

2010

Stirlingova cena za muzeum MAXXI

2011

Stirlingova cena za Evelyn Grace Academy v Brixtonu

2016

Zlatá medaile Královského institutu britských architektů (Royal Gold Medal for architecture, RIBA) Zdroj: Wikipedia Foto: © Institute of Architecture at the University of Applied Arts Vienna, Photos by Lea Dietiker

Foto: ČTK/AP/Kevork Djansezian

8

|

ESTATE


The end of a struggle against limitations and prejudices.

ZAHA HADID, THE UNCOMPROMISING ARCHITECT WHO CONQUERED THE WORLD, HAS PASSED AWAY. Foto: ČTK/AP/Virginia Mayo

Zaha Hadid was an icon of futuristic architecture, a representative of deconstructivism and a woman who did not make compromises in her work. The fact that she never moved an inch from her position was the reason why many of her projects remained only on paper. However, those that were implemented, are the more unique because of this. The architect who perceived herself as a woman in a difficult and mostly male-dominated profession, passed away in March, after suffering a heart attack. She was 65 years old.

EYES STARING INTO THE FUTURE Hadid already showed her inclination towards Futurism during her studies at the Architectural Association School in London. She defended her diploma work to the Dutch architect Rem Koolhaas, a significant personality in experimental architecture. With a fresh diploma, she started to work in his OMA atelier. However, she did not stay there long. Soon she founded her own eponymous atelier, under which unparalleled buildings were designed, both her early work

„But it was also liberating because there

to her aforementioned nature, as well as her

with typical sharp edges and her later work,

were no stereotypes. I didn‘t need to become

origins, her route to success was not a direct

characterised by curved lines.

like any other female architect because there

one. Even so, she achieved the „highest

weren‘t any,“ Hadid once recalled the time

mark“ – the Pritzker Prize. This award is also

bearer for the art of architecture. Dame Zaha

when she was becoming more visible. Due

nicknamed the Nobel Prize for architects.

Hadid fought prejudice all her life with great

„The world of culture has lost a standard-

ESTATE | 9


Zaha Hadid was born on 31st October 1950 in Iraq into a liberal family. Her father was an economist and businessman. She did not receive a traditional

Foto: ČTK/AP/Pier Paolo Cito

Muslim education, but studied at a church school in Switzerland. Then success. And this, in addition to her genius

built according to her designs in the course

as an architect, will secure her legacy for all

of the first twenty years, but the bad cycle

time,“ said Lord Peter Palumbo, Chairman

changed together with the new millennium.

of the Pritzker Architecture Prize jury.

The imaginary dots indicating monumental

Hadid did not encounter the prejudices mentioned by Palumbo only because she was a very successful woman in a profession

futuristic buildings gradually began to form a dense network. „Zaha Hadid is a formidable and globally-

she graduated in Mathematics at the American University in Beirut, Lebanon. Only later, between 1972 and 1977, did she study architecture at the Architectural Association in London. She

where mostly men get to the top. In addition

influential force in architecture. Highly

moved to the British metropolis,

to the unconventional methods used in her

experimental, rigorous and exacting, her

obtained British citizenship and

creations, her Iraqi origin also contributed

work from buildings to furniture, footwear

established her own atelier, Zaha

to this fact. A telling illustration is the

and cars, is quite rightly revered and desired

Hadid Architects. She left us, on

unimplemented project of the Welsh Opera

by brands and people all around the world,“

31st March 2016 after suffering

building in Cardiff Bay. Despite victory in

said Jane Duncan when handing over

a heart attack in the hospital in

three public contests, her design was not

the Royal Gold Medal at the 2016 RIBA

Miami, USA, where she had been

accepted and, moreover, it also aroused fierce

Awards. She thus pointed out that Hadid

treated for bronchitis.

discussion. Some objected that the architect

did not confine herself in her career only to

was a woman of Arab origin who could

architecture, but was interested in design as

reputedly „bring a Rushdie-style fatwa“ to

such. She devoted the same care to gigantic

Cardiff.

buildings as to small objects, such as a tea

world architecture. Nevertheless, there is a

service. A frequently mentioned and unusual

connection. Zaha Hadid was on the jury in

THE TURN OF THE MILLENNIUM,

project, among others, was the scenic design

Prague at the time of deciding on the design

A TURNING POINT IN HER CAREER

for the tour of the Pet Shop Boys.

of the new National Library which was to

Fortunately, the genius of Zaha Hadid is not known to us only from theoretical works and books which present them and which became a hit. Only three buildings had been 10

|

ESTATE

be erected in Letná. Considering her own PRAGUE CONNECTION The Czech capital cannot pride itself on any object from the workshop of the diva of

unconventional designs, it probably comes as no surprise that she preferred the „blob“ by Jan Kaplický. ▬


W W W.T HREECARP.CZ

P OSL E DN Í VOL N É BYT Y

NOVÉ LUXUSNÍ BYDLENÍ V PRAZE NA STARÉM MĚSTĚ K DISPOZICI GARÁŽOVÉ STÁNÍ


ČESKÝ DESIGN

urazil neuvěřitelnou cestu kupředu Czech Design Makes Great Strides Forwards


TEXT TEXT T ROZ OZHO HOVO HO VORU VO RU U: Ji J tk tka a Ha Hanu nušo nu ová FOTO FO TO:: Ji Jiříří Hur urtt


sobně si myslím, že český design za posledních deset let urazil neuvěřitelnou cestu kupředu, čeští designéři a designérská studia mají v současnosti ve světě respekt,“ říká Jiří Zavadil, ředitel české pobočky švýcarské nábytkářské firmy Vitra.Osobnost světové špičky mezi nábytkářskými značkami vnímá design jako rovnováhu smysluplných parametrů. Výlučnost českého zastoupení Vitry i proměna porevolučního českého zákazníka pro něj znamená vykročení správnou cestou.

Jaká byla Vaše cesta k designu a do společ-

v roce 2003 nastoupil do Vitry, obklopovaly

nosti Vitra?

mě věci, které jsem měl z nějakého důvodu

To spolu v podstatě souvisí. Design je

rád, ale nedokázal jsem ten důvod pojme-

pojem, o němž se dá dlouze diskutovat.

novat. A ten důvod byl právě design. Čili

Pro mnoho lidí znamená něco módního,

taková byla moje cesta k designu obecně.

stylového, možná hezkého, pro někoho

Vitra značně ovlivnila vývoj a podobu soudobého kancelářského nábytku, na jehož výrobu se soustředila do roku 2000. Od roku 2004 pak rozvíjí speciální Home Collection, domácí nábytek, který rozšířila také o doplňky. Značka bojuje s nelegálními kopiemi nábytku od počátku svého zastoupení a začala na toto téma upozorňovat. Vitra každoročně představuje v rámci mezinárodních veletrhů novinky od předních světových designérů. Pozornost budí také Vitra Campus, ve kterém se nacházejí budovy od předních světových architektů, jako je Zaha Hadid, Frank Gehry nebo Herzog & de Meuron. Celý kampus v čele s provokativním Vitra Hausem a Vitra Design Muzeum je rovněž žádanou turistickou destinací pro všechny milovníky designu a architektury.

S nástupem do Vitry jsem ho začal vnímat

zase něco zbytečně drahého až zbytečného

trochu jinak. A zjistil jsem, i když jsem s tím

vůbec. Já design vnímám jako rovnováhu

úplně nepočítal, že mě baví. Když pracujete

určitých parametrů, které musí dávat smysl,

ve Vitře, setkáváte se se zajímavými lidmi

přirozeně, jedině tak si u těchto lidí získáte

ať už jde o funkci produktu, jeho krásu,

ze světa i od nás, a já jsem měl zpočátku

respekt. Takže jsem především poslouchal

ergonomii, cenu nebo materiál. Pokud jsou

obavy, o čem se s nimi budu bavit, když

a hodně se od nich učil. Díky Vitře šlo o vel-

tyto aspekty v rovnováze, můžeme mluvit

tomu vůbec nerozumím. Nejsem člověk,

mi zajímavé osobnosti, k nimž patří bratři

o dobrém designu. Dříve jsem se oborem

který by se snažil na něco si hrát a myslím

Bouroullecovi, Alberto Meda, Antonio

designu nijak speciálně nezabýval. Než jsem

si, že nakonec je nejdůležitější chovat se

Citterio, Jasper Morrison, vnuk Charlese a Rayi Eamesových, který dnes spravuje jejich dědictví. Z našich osobností například nedávno zesnulý Bořek Šípek, který byl mým dobrým přítelem, znali jsme se asi třináct let, osobně jsme se scházeli a pro mě ty schůzky byly vždy velmi obohacující. Do jaké míry spolupracuje Vitra s českými designéry? Tu spolupráci bych rozdělil na dvě roviny. Přímo s centrálou Vitry při vývoji produktů, které se pak standardně prodávají po celém světě, čeští designéři bohužel nespolupracují. Jediným příkladem spolupráce Vitry s českým designérem na globální úrovni byl právě Bořek Šípek. Ten pro Vitru vytvořil kolekci nábytku, jakkoliv se dnes už nevyrábí. V tomto ohledu je mi na přístupu Vitry velmi sympatické, že ponechává názvy v původní podobě. Křeslo Bořka Šípka, které se

14

|

ESTATE


jmenovalo Ota Otánek nebo Sedlák, bylo ve všech katalozích po celém světě uváděno včetně příslušných čárek nebo háčků. Pokud jde o firemní filozofii, je naším cílem, ať už jsme v Čechách, Francii, Británii nebo Americe, vždy nějakým způsobem ukázat respekt k lokální kultuře. Myslím si, že Česká republika má tuto kulturu neuvěřitelně bohatou. Možná i to je jeden z důvodů, proč je naše zastoupení Vitry jediné svého druhu v rámci střední a východní Evropy. V čem je česká pobočka výjimečná? Je stoprocentně vlastněná naší společností, jedná se o přímé zastoupení, o nejvyšší formu prezentace Vitry na světě. Například v Polsku, Rusku nebo Bulharsku existuje buď pouze organizační složka anebo exkluzivní dealer. Na to jsme patřičně pyšní. S dalším vývojem se Vitra snaží těchto přímých zastoupení využít jako centrál pro určitý region, proto pod sebou máme Slovensko, nyní už i Polsko a bude se to možná rozrůstat dále. Pro nás je důležité, abychom se neprezentovali jako klasická komerční firma, ale aby existoval určitý balanc s intelektuální, kulturní složkou. Vitra kromě toho, že vyrábí kancelářský nábytek, vytváří spoustu lifestylových a rezidenčních produktů a je vnímána jako symbol životního stylu, příslušnosti k určité skupině. Tuším, že v loňském roce jeden britský časopis uveřejnil žebříček nejznámějších a nejoblíbenějších lifestylových nábytkových značek a Vitra byla na prvním místě. Vitra je vnímána jako cool značka, a to nejen mojí generací, ale i generací lidí, kterým je teď mezi dvaceti až pětadvaceti, oslovuje lidi z oboru fotografie, grafiky, například díky materiálům, které používá. Přesah mimo nábytek je

Od začátku našeho působení se snažíme

světových soutěží a přehlídek. Zmínil bych

ohromný. Vitra se zkrátka snaží být trendsette-

mladým a neznámým talentům dávat šanci

jeden z posledních projektů, který jsme

rem. U nás jsme například jedním z prvních

se značkou Vitra se spojit. Víme, že je to

realizovali se studenty pražské UMPRUM.

partnerů soutěže Czech Grand Design.

pro ně důležité a že je to obohatí. Osobně si

Na loňském Designbloku v Průmyslovém

myslím, že český design za posledních deset

paláci jsme prezentovali novou, experimen-

A tím se vracíme ke spolupráci s tuzem-

let urazil neuvěřitelnou cestu kupředu, čeští

tální kancelář, určenou především pro lidi

skými tvůrci. Jaký je váš postoj k mladým

designéři a designérská studia mají v sou-

do věku zhruba pětadvaceti let. Šlo o ja-

designérům a studentům designu?

časnosti ve světě respekt, účastní se různých

kousi sondu do budoucnosti, jak by mohlo ESTATE | 15


vypadat pracovní prostředí. Vitra Hub kombinoval experimentální kuchaře z Ambiente pod vedením Jany Bílkové, Radio 1 tam mělo své studio, kde se natáčely rozhovory a hrál DJ, byli tam studenti z UPRUM, kteří pracovali na různých modelech. Celý týden všichni fungovali v tomto sdíleném prostoru. Mělo to velký úspěch, bavilo to jak návštěvníky, tak ty, co se na projektu podíleli. A když jsme to na konci týdne měli bořit, všichni to skoro oplakali. Plánujete realizovat něco podobného ve skutečném prostředí? V květnu bude uveden na trh produkt Hack. Jedná se o velmi svérázný systém kombinované překližky, kterou si lidé můžou například posprejovat, poskládat podle toho, jak jim to vyhovuje. Hack je určen právě pro typ start-upových líhní, nikoliv

Jiří Zavadil

pro korporátní, strukturované prostředí. Tento trend multifunkčního prostoru my sledujeme.

Vystudoval techniku na univerzitě ve Zvolenu, je absolventem MBA na The Open University v Praze.

Domníváte se, že i v tom tkví konkurence-

V nábytkářském průmyslu působí od roku 1993.

schopnost Vitry?

Pracoval ve společnosti Techo jako obchodní

Určitě. Vitra posledních 30 let určuje filozofii vývoje pracovního prostředí v kanceláři. Samozřejmě, vývoj jednotlivého produktu

ředitel. Od roku 2003 působí jako ředitel českého, slovenského a polského zastoupení švýcarské

nebo i celých systémů je finančně náročný,

společnosti Vitra, která je už téměř šedesát pět let

ale pokud do něj neinvestujete, nebudete

jednou z předních nábytkářských firem na světě.

nikdy leader na trhu a inovativní firma. Proměňuje se v souladu s vývojem designu i český zákazník?

nejvíce vidět. V 90. letech to začalo auty,

Zmínil jste se, že jste po revoluci žil něja-

mohli jste bydlet v paneláku, ale jezdili jste

kou dobu v zahraničí. Kde to bylo a v čem

v té době bylo člověku úplně jedno, co

Mercedesem, pokračovalo to výstavbou

pro Vás byla tato zkušenost přínosná?

kupuje, hlavně, že to bylo Made in Italy

obrovských rodinných sídel a nakonec došlo

nebo Germany a bylo to něco jiného než

i na interiér. Od 90. let se hodně změnilo,

1993 odešel do Austrálie, kde jsem žil pět

dosavadní sektorové kuchyňské a obývá-

a i když jde o postupný vývoj, myslím si, že

let. Současně jsem tam studoval i pracoval –

kové stěny, které se vyráběly někde v Ru-

jdeme správnou cestou. Česká republika má

začínal jsem umýváním nádobí a montážemi

munsku pro všechny země RVHP. Obecně

velkou výhodu svého historického DNA. Již

na stavbách, než jsem se vypracoval dál.

u nás zákazník nevěděl, co je dobré a co

od konce 19. století a průmyslové revoluce:

Také jsem hodně a rád cestoval, jednak

špatné. Bylo tu jen pár výjimečných lidí,

vezměme si například českou architekturu,

po Austrálii, ale i po Asii. Uvažovali jsme

kteří sledovali souslednost vývoje v ar-

kubismus, který nám závidí celý svět, design

tenkrát spolu s manželkou, se kterou jsem

chitektuře a designu. Poté lidé začali více

skla, výrobu letadel, první automobily – to

se tam seznámil, že bych v Austrálii zůstal,

cestovat a zjišťovat, jak co kde vypadá.

jsou všechno věci, které ani těch několik

ale nakonec jsem si uvědomil, že zkušenosti,

Nejprve se všichni zaměřili na to, co je

desítek let komunismu nesmaže.

které jsem v zahraničí nabral, bude daleko

Největší skok byl asi v letech 1990–1995,

16

|

ESTATE

Po vysokoškolských studiích jsem v roce


efektivnější zužitkovat tady u nás. V roce

ra hodiny, poličky od Bouroulleců a nejrůz-

se do přírody anebo si čtu nějaký časopis.

1997 byla obrovská výhoda už jen to, že jste

nější drobné doplňky, jídelní židle od Ea-

Doma jsem vyhlásil, že je to pouze moje

uměli anglicky. Vyplatilo se mi to a dostal

mese, které jsou velmi praktické a odolné

křeslo, a když v něm někdo bude chtít sedět,

jsem se k velmi zajímavým pracovním příle-

a přežily nájezdy našich dvou dětí od jejich

musí si vyžádat povolenku. Bylo to sice

žitostem. Dnes je situace složitější, protože

narození až dosud. Dětem už je dnes deset

myšleno s nadsázkou, ale nakonec opravdu

se cestuje a v zahraničí studuje zcela běžně.

a jedenáct let a židle jsou stále jako nové.

děti i manželka chodí a ptají se mě, jestli si

Našlo by se pár dalších kousků, které jsme

můžou sednout. Otázka, jak dlouho jim to

Máte doma nějaký produkt od Vitry či jiný

například dostali od našeho vedení za to, že

vydrží. Celá rodina k tomu přistupuje jako

designérský výrobek?

jsme byli jako Vitra úspěšní. Tím nejpod-

ke krásné věci. Na druhou stranu si myslím,

statnějším je ale opravdu Lounge Chair.

že věci jsou pořád jen věci, když se na nich

Nejsem žádný Vitra fanatik, ale nedávno jsem si udělal radost a koupil si Lounge

třeba po deseti letech objeví škrábanec, jen

Chair (Charles & Ray Eames, 1956). Už

Jak vypadá taková Vaše chvilka v Lounge

to dotváří atmosféru a ten předmět má o to

dlouho jsem po tom křesle toužil, asi před

Chair?

větší cenu. Taková věc se dědí z generace

dvěma lety jsem na něj i našel místo a vloni

Snažím se v něm trávit maximum času.

jsem si ten sen splnil. Máme doma také Vit-

Mám ho v obývacím pokoji u okna a dívám

na generaci a my k němu přistupujeme v podstatě jako ke členovi rodiny. ▬

MINIB - to je Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický a Elegantní způsob vytápění

Proč konvektor MINIB?

• designem a možností atypických rozměrů Vám konvektory MINIB splní i ta nejnáročnější přání • díky použití vysokojakostních materiálů a moderních technologií garantujeme 10-ti letou záruku na výměníky tepla a nerezové vany konvektorů • jsme držiteli certifikátu ISO 9001, řady užitných vzorů, patentů a mezinárodních ocenění • kompletní sortiment testujeme v nezávislé akreditované zkušební laboratoři • exportujeme své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky

MINIB,a.s., Střešovická 465/49, 162 00 Praha 6

www.minib.cz


“Personally, I think that Czech design has made incredible strides forwards in the past decade. Czech designers and design studios are respected around the world today,” says Jiří Zavadil, Director of the Czech branch of the Swiss furniture firm of Vitra. The personality among the world’s top furniture brands perceives design as a balance of meaningful parameters. For him, the exclusivity of the Czech representation of Vitra, as well as the transformation of post-revolutionary Czech customers, are steps in the right direction.

18

|

ESTATE


What was your pathway to design and to the Vitra company?

I distinguish two levels in this

Last year one British magazine published

collaboration. Unfortunately, Czech

a ranking of the best known and most

These are basically linked. Design is a

designers do not cooperate directly with

popular lifestyle furniture brands and Vitra

concept which can be discussed at length.

Vitra headquarters in the development of

was ranked in first place. Vitra is perceived

To some people, it means something

products that are then sold as standard

as a cool brand, not just by my generation,

fashionable, stylish, perhaps attractive,

worldwide. The only example of Vitra

but by generations of people who are now

while to others in turn, it is something

cooperation with a Czech designer at the

between 20 and 25 years old. Also due

unnecessarily expensive or even useless.

global level was with Bořek Šípek. He

to the materials used, it attracts people

I perceive design as a balance of certain

created a furniture collection for Vitra,

from the field of photography and graphic

parameters that must make sense, whether

although it is not manufactured today.

design. The overlap outside the field of

it is a function of the product, its beauty,

In this respect, what I like about Vitra’s

furniture is huge. Vitra is simply trying to

ergonomics, price or material. If these

approach is that it keeps the titles in their

be a trendsetter. For example, we are one of

aspects are in balance, we can speak about

original form. The armchair by Bořek Šípek,

the first partners of the Czech Grand Design

good design. I did not deal with the

which was called Ota Otánek or Sedlák, was

competition.

discipline of design specifically at first.

introduced in all the catalogues around the

Before I joined Vitra in 2003, I had been

world by the original name, including the

And this brings us back to the

surrounded by things I liked, but without

relevant Czech diacritics.

collaboration with local artists. What

identifying the reason. Design was the

Whether in the Czech Republic, France,

actual reason. So this was my pathway to

Britain or America, with regard to the

design in general.

corporate philosophy, our goal is always to

When I started to work at Vitra, I began

is your attitude to young designers and design students? Since the beginning of our operation, we

show respect for the local culture in some

have been trying to give young, unknown

to see it a little differently. Although I had

way. I think that the Czech Republic has an

talents the opportunity to connect with the

not anticipated the feeling, I found that I

incredibly rich culture. Maybe that’s one reason

Vitra brand. We know that it is important

enjoyed it. When you work at Vitra, you

why our representation of Vitra is the only one

and enriching for them. Personally, I think

encounter interesting people from our

of its kind in Central and Eastern Europe.

that Czech design has made incredible

country and from abroad. I was initially

strides forwards in the past decade. Czech

worried about what I would speak to them

What makes the Czech branch

designers and design studios are respected

about, if I did not understand design at

exceptional?

throughout the world, participating in

all. I am not a person who would try to

It is wholly owned by our company, it

various international competitions and

pontificate and I think that ultimately the

is a direct representation, the highest form

shows. I may mention one of the latest

most important thing is to behave naturally,

of representation of Vitra in the world. For

projects that we have implemented

only then do you gain the respect of these

example, in Poland, Russia and Bulgaria,

with students of the Academy of Arts,

people. So I mostly listened and learned a

there are only either operating units or

Architecture and Design in Prague

lot from them. Thanks to Vitra, there were

exclusive dealerships. This makes us duly

(UMPRUM). At last year’s Designblok in

very interesting personalities, including

proud. As Vitra develops, it is trying to use

the Industrial Palace, we presented a new,

the Bouroullec brothers, Alberto Meda,

these direct representations as headquarters

experimental office, designed primarily for

Antonio Citterio, and Jasper Morrison,

for specific regions, because we have

people under the age of about 25 years. It

the grandson of Charles and Ray Eames,

Slovakia under us, currently also Poland

was a kind of probe into the future, what a

who now manages their legacy. Among our

and the covered area will possibly expand

working environment could look like. Vitra

celebrities, there was the recently deceased

further.

Hub combined experimental chefs from

Bořek Šípek, who was a good friend of

It is important to us not to be presented

mine. We knew each other for about 13

as a classic commercial company, but that

Bílková, there was a Radio 1 studio where

years. We had personal contact and those

there is a balance with an intellectual,

they recorded interviews, a DJ performed,

meetings were always very rewarding for

cultural component. In addition to

and students from UMPRUM worked

me.

manufacturing office furniture, Vitra creates

on different models. All week everyone

many lifestyle and domestic products, and is

worked in this shared space. It was a great

To what extent does Vitra collaborate with

perceived as a lifestyle symbol, an affiliation

success, enjoyed both by visitors and those

Czech designers?

to a particular group.

who participated in the project. And when

Ambiente under the supervision of Jana

ESTATE | 19


was Made in Italy or Germany and differed from the existing sectional kitchen units and living room wall units manufactured somewhere in Romania for all Comecon countries. In general, Czech customers did not know what was good or bad. Only a few exceptional people were familiar with the ongoing trends in architecture and design. Then people began to travel more and to see what was available elsewhere. At first, everyone focused on the most visible aspects. It started out with cars in the ‘90s. So people accepted living in prefabs as long as they could drive a Mercedes. The construction of huge family mansions followed and finally it was the turn of the interior. A lot has changed since the ‘90s and, although advances are gradual, I believe we are on the right track. The Czech Republic has the great advantage of its historical DNA. Its roots go back to the end of the 19th century and the Industrial Revolution. Take, for example, Czech architecture, Cubism envied by the whole world, glass design, aircraft manufacture, cars – these are all achievements that cannot be erased even by decades of communism. You mentioned that you lived for some time abroad after the revolution. Where was this and how was this experience beneficial to you? we started to disassemble the premises

Do you believe this is one of Vitra’s

at the end of the week, everyone almost

competitive advantages?

mourned it.

Definitely. Vitra has been determining

After my university studies, I left for Australia in 1993 and lived there for five years. Concurrently, I studied and worked

the philosophy of developing the office

there – I started with dish washing and

Do you plan to implement something

work environment for the past 30 years. Of

construction work, before making my way

similar in a real environment?

course, the development of a single product

up. I also enjoyed frequent travels, within

In May, Hack, a new product, will be

or even entire systems is expensive, but if

Australia as well as throughout Asia. I

launched on the market. This is a very

you do not invest in it, you’ll never be a

considered staying in Australia with my

unusual system of combined plywood on

market leader or an innovative company.

wife, whom I met there, but then I realised

which people can spray, for example, and

that the experience gained abroad could

assemble according to what suits them.

Is the Czech customer also changing with

be used much more efficiently in the

Hack is designed specifically for the type of

the development of Czech design?

Czech Republic. Just the knowledge of

start-up enterprises, not for the corporate,

The biggest shift occurred in the

English was a great advantage in 1997. It

structured environment. We are following

1990–1995 period. At that time, customers

paid off and I had some very interesting

the trend of multifunctional space.

did not care what they bought, as long as it

work opportunities. The situation is more

20

|

ESTATE


PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

ZZZKDYHOKRODVHNF]

6WUDWHJLFNpXYDåRYiQt_,QGLYLGXiOQtSĜtVWXS_âSLþNRYêSUiYQtWêP_'ORXKRGREpSDUWQHUVWYt

|

Havel, Holásek & Partners s kancelářemi v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě je s týmem 23 partnerů, více než 100 advokátů a celkem 180 právníků největší česko-slovenskou právnickou firmou

|

Více než 1000 klientů; cca 150 klientů z žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků podle serveru motejlek.com, 70 největších světových společností Fortune 500 a 40 společností z Czech Top 100

|

Nejúspěšnější a nejkomplexnější kancelář v České republice i na Slovensku dle celkového součtu všech nominací a titulů v rámci dosavadních ročníků soutěže Právnická firma roku

|

Komplexní právní služby zabezpečující mezigenerační transfer kapitálu a efektivní správu osobního a rodinného majetku v případě zásadních životních změn, zahrnující rovněž dědické právo a problematiku svěřenských fondů, rodinných holdingů, nadací a trustů

|

Právní poradenství a související daňové služby kancelář poskytovala ve více než 60 zemích světa a 12 světových jazycích, až 70 % případů zahrnuje mezinárodní prvek

1HM~VSČãQČMãtNDQFHOiĜYý5 DQD6ORYHQVNXGOHSRþWX QRPLQDFtDWLWXOĤGRVDYDGQtFK URþQtNĤVRXWČåH

.OLHQW\QHMOpSHKRGQRFHQi SUiYQLFNi¿UPD YýHVNpUHSXEOLFH (2010, 2013, 2015)

3UiYQLFNi¿UPDURNX YýHVNpUHSXEOLFH (2011, 2012, 2014, 2015)

1HMOHSãtSUiYQLFNi¿UPD SURI~]HDDNYL]LFHYý5 DQD6ORYHQVNX (2016)

Jaroslav Havel | Partner

David Neveselý | Partner

3UiYQLFNi¿UPDURNX YREODVWLI~]tDDNYL]LF YH6ORYHQVNpUHSXEOLFH (2013–2016)

PtVWRYFHONRYpPSRþWX UHDOL]RYDQêFKI~]tDDNYL]LF YýHVNpUHSXEOLFH

(2009–2013, 2015)

(2009–2013)


complicated now, as studies abroad have

have survived the attack by our two children

to be mine alone and, if anyone wishes to sit

become the standard in the meantime.

from birth until this day. The children are

in it, he or she must obtain my permission.

now 10 and 11 years old, while the chairs

Although I exaggerated at the time, my

Do you have any product by Vitra, or

are as good as new. And we have a few

wife and children now actually come to ask

another designer product, at home?

more pieces, such as those that we received

me whether they may use it. The question

from the management as a reward for being

is how long their reverence will last. The

successful as Vitra. But really, the most

whole family regards the armchair as a

essential piece is the Lounge Chair.

beautiful object. On the other hand, I think

I am no Vitra zealot. However, I treated myself recently by buying the Lounge Chair (Charles & Ray Eames, 1956). I had

that things are just things, and if they get

desired this armchair for a long time. About two years ago, I even found a place for it

What are your moments like spent in the

scratched during the years, it only completes

and last year I made my dream true. At

Lounge Chair?

the atmosphere, making the object all the

home we also have a Vitra clock, shelves by

I try to spend the maximum time in it.

more valuable. Such an item is passed down

the Bouroullec brothers and various small

It is placed by the window in the living

through the generations and is actually

accessories, dining room chairs by Eames

room and so I look out at Nature or read a

perceived as a family member. â–Ź

that are very practical and resistant and

magazine. At home, I declared the armchair

22

|

ESTATE


MRAKODRAP S VLASTNÍM HOUDINIM N

emusíte nic řešit. Stačí zvednout telefon a ono „se to“ obratem vyřeší. Od donášky nákupu přes objednání letenek, vyvenčení psa, úklid a čistírnu po výměnu prasklé žárovky nebo ucpaného odpadu. Tenhle „Seto“ se obvykle vyskytuje ve špičkovém hotelu, kde jste bydleli na dovolené nebo na služební cestě. Po návratu z dovolené možná zalitujete, že ho nemáte také doma. Proč by ne? V Tower, Prague tenhle vysoký newyorský standard nyní zavádí i v Česku. Nejvyšší rezidenční budova ve střední Evropě nabídne všem svým obyvatelům špičkový concierge servis.

„Nebáli jsme se přiučit tam, kde to funguje. Měli jsme mimořádnou

Snad nevýstižnější shrnutí charakteristiky dobrého člena conci-

příležitost být dlouhodobě u provozu několika moderních a luxus-

erge zní: „trochu Pátek, trochu Sancho Panza říznutý Merlinem

ních newyorských mrakodrapů. Dívali jsme se pod ruce manažerům

a Houdinim.“ Jde samozřejmě o nadsázku. Bájný kouzelník ani

budov a členům týmu, který se o provoz a zajištění concierge služeb

novodobý eskamotér ve V Tower sídlit nebude. Ale malé zázraky

klientů stará. A právě z diskuse s nimi jsme čerpali inspiraci pro pro-

člen concierge dokáže. Zjednodušeně řečeno, je to člověk, který oby-

jekt V Tower, Prague. Pomohlo nám to i při správném dimenzování

vateli domu splní vše, co je lidsky možné, tedy pokud to neodpo-

potřebné infrastruktury v domě a personálním zajištěním služeb,“

ruje morálce a zákonu. Pokud například z nějakých „objektivních“

říká šéf developerské společnosti PSJ Invest Martin Jaroš.

důvodů zapomenete na výročí nebo oslavu narozenin potomka,

24

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS


Skyscraper with its own Houdini

bude pro concierge hračkou odvrátit blížící

dvě podlaží. Nabídne i praktické prostory,

lé, devítisetmetrové klubové patro. A v něm

se pohromu.

které bude možno využít třeba pro obchod-

téměř všechno, kvůli čemu se od dětí

ní jednání, pokud si návštěvu nebudete chtít

necháte přesvědčit k návštěvě akvaparku –

vzít přímo do bytu.

bazén s protiproudem, vířivku, saunu,

O takových službách jste si zatím v Česku, mimo přední hotely, mohli jen nechat zdát. Ve V Tower, Prague budou samozřejmos-

Podobně velkoryse se v novém obytném

páru, relaxační zónu a masáže. Zahodit

tí. Podobně jako další vysoce nadstandardní

luxusním mrakodrapu přistupuje úplně

budete moci i členství ve fitcentru, protože

„drobnosti“. Například nepřetržitě obsazená

ke všemu. Majitelé bytů dostanou k dispozi-

špičkově vybavenou posilovnu budete mít

recepce v reprezentativní hale s výškou přes

ci další „hotelovou“ vymoženost – rozsáh-

pouhých pár desítek metrů od dveří bytu.

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 25


Hned vedle najdete místnost na jógu a dětský koutek. Výrazně se zjednoduší dokonce i jedna z mála domácích prací, kterým se ani moderní muži nedokážou vyhnout – vynášení odpadků. Stačí vyjít na chodbu a v místnůstce s tříděným odpadem vedle výtahu najít příslušný otvor, pytel s odpadem poslat skluzavkou do suterénu a o víc už se nemusíte starat. Tohle chytré a přitom jednoduché řešení je samozřejmě v luxusních rezidenčních mrakodrapech v New Yorku běžné, ale schválně – kdy jste se s ním naposledy setkali v Evropě? Elegantně vyřešili stavitelé i další častý problém – absurdně malá parkovací stání, která vás třeba v nákupních galeriích nutí parkovat prodlouženou verzí A8 přes dvě místa a manželku s Cayenne na stáních pro kočárky. V podzemí V Tower, Prague bude mít běžné parkovací stání tři krát pět a půl metru, takže se vám tam pohodlně vejde i Bentley Continental a neomlátíte si dveře. V podzemí budou dostupné i další drobnosti, které rezidentům usnadní život. Pokud dáváte přednost ekologičtějšímu transportu po metropoli, najdete v těchto prostorách místnost, kde si budete moc v klidu umýt a opravit kolo. Myslí se i na budoucnost automobilismu – elektromobily. V garážích bude osm dobíjecích stanic, rezidenti navíc dostanou možnost si takovou dobíjecí stanicí vybavit vlastní soukromou garáž, kterých bude hned několik na kaž-

There is nothing to worry about. Just pick up the phone and everything will be resolved promptly. From delivering purchased goods to ordering air tickets, walking the dog, cleaning and washing, as well as changing a light bulb or unclogging drainpipes. Such service is usually experienced in top hotels on holidays or business trips. After your return home, you may miss such comforts. Why should you? V Tower, Prague has implemented this superior New York standard of service in the Czech Republic. The tallest residential building in Central Europe will offer excellent concierge services to all residents.

dém patře podzemních garáží. A snadno vyřešíte i klasický podzimně-zimní problém

“We were not afraid to learn from those

the services,” says the CEO of PSJ Invest

zvaný „mokrý pes“ – u garáží bude místnost,

who have already done it. We had the

development company, Martin Jaroš.

kde můžete domácího mazlíčka umýt, usu-

extraordinary opportunity of observing

šit, případně i nechat ostříhat.

long-term the operations in several modern

of a good concierge team member is: “A

high-end skyscrapers. We peeped behind

little Man Friday, a little Sancho Panza,

jemní život, takže se snad aspoň chvílemi

the scenes of building managers and team

combined with Merlin and Houdini.” Of

budete cítit zase jako na dovolené. Ale vlast-

members supervising operations and

course, this is an exaggeration. There will

ně... od projektu, který odborníci zařadili

securing concierge services for residents.

be no mythical magician or modern-era

mezi osm nejlepších výškových rezidenčních

Our discussions with them inspired the

conjurer residing in V Tower. However,

projektů na světě, asi ani nelze očekávat nic

project in V Tower, Prague. It helped us to

a concierge service member can also

menšího. ▬

set up correctly the necessary infrastructure

perform miracles. Simply speaking, here

in the building and the personnel to ensure

is a man who will fulfil every humanly

Všechny tyhle služby vám ušetří čas a zpří-

26

|

ESTATE

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

PROPERTY PROJECTS

Perhaps the most apt general description


Residents can also get rid of their fitness centre membership cards, because there is a superbly equipped gym just a few steps from the front doors of their flats, as well as a yoga room and children’s corner nearby. One of the few household chores even modern men cannot avoid – taking out the trash – is also made significantly easier. One only needs to go into the hallway to find the respective opening in the waste disposal room next to the elevator. A chute delivers the rubbish bag directly to the basement, without one having to be concerned about

this area for the washing and repairing of

it any more. This smart yet simple solution

bicycles. The future of motoring – electric

is of course the norm in luxury residential

vehicles – is also not ignored. There will

skyscrapers in New York, but say – since

be eight docking stations in the garages.

when have you encountered this in Europe?

Moreover, residents will have the option

The builders have also elegantly resolved

of having a private garage equipped with

another common problem – the absurdly

such a docking station. Each parking floor

small parking spaces that force one to park

will include several such equipped private

a lengthy A8 across two spaces in shopping

garages. The classic autumn/winter “wet

centres, for example, and the wife to park

dog” problem is also taken care of, as there

possible wish for residents, that is, nothing

her Cayenne in a space designated for

will be a room near the parking area where

immoral or illegal. For example, if for some

families with baby carriages. The size of a

residents can wash and dry their pets, or

“objective” reason, a resident has forgotten

normal parking bay in the basement of V

even do their grooming.

an anniversary or a child’s birthday party, it

Tower, Prague will be 3 x 3.5 metres, so

will be a piece of cake for the concierge to

that even a Bentley Continental will fit in

life more pleasant for residents, so at least at

avert the impending disaster.

comfortably without battered doors.

times they will feel as if on vacation. After

Until the present time, one could only

In addition, other little things to make life

All these services will save time and make

all... probably nothing less can be expected

dream of receiving such service in the Czech

easier for residents will be available in the

from a building ranked by experts among

Republic outside of premier hotels. Now it

basement. If one prefers greener transport

the top eight high-rise residential projects in

is commonplace in V Tower, Prague. The

in the metropolis, there will be room in

the world. ▬

same applies to other “details” which are of a superior standard, such as the 24-hour reception in the formal hall on two floors. There are also practical premises to be used for a business meeting, for example, should a resident not wish to meet the person in his or her own flat. There is a similarly generous approach to everything in the new luxury residential skyscraper. Flat owners will have another “hotel” facility at their disposal – the large 900-m2 club floor with almost everything located there for children’s pleasure like in an aquapark – a swimming pool with counter stream, whirlpool, sauna, steam bath, relaxation zone and massages.

PROPERTY PROJECTS

|

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

|

ESTATE | 27


Co říká Deloitte develop index?

CENY ROSTOU, NICMÉNĚ BYTŮ V METROPOLI UBÝVÁ ývoj indexu nabídkových cen bytů

z aktuálního vydání Deloitte develop indexu,

o více než 5 %. Naopak největší pokles na-

v developerských projektech potvrdil

který každé dva měsíce analyzuje stav nabíd-

bídkových cen bytů byl zaznamenán v rámci

nárůst cen nových bytů v Praze, a to

ky pražského developerského trhu a sleduje

Prahy 7, kde průměrná nabídková cena

vývoj nabídkových cen prodávaných bytů.

klesla v dvouměsíčním porovnání o více

V

o 1,2 % oproti konci roku 2015. Průměrná nabídková cena za nový pražský byt v prvních dvou měsících roku 2016 dosáhla 2

v průměru na 72 300 Kč za m . Vyplývá to

Nejvíce za první dva měsíce letošního roku

než 3 %. Proti průměru roku 2014 vzrostla

vzrostly ceny bytových jednotek určených

průměrná nabídková cena nových volných

k prodeji v městském obvodu Prahy 4, a to

bytů v Praze o více než 11 %.

DELOITTE DEVELOP INDEX Rezidenční trh Praha

28

|

ESTATE

|

FINANČNÍ PORADNA

|

FINANCIAL COUNSELING


ZAČÁTEK ROKU VE ZNAMENÍ POKLESU NABÍDKY NOVÝCH BYTŮ Developerský trh vstupoval do roku 2016

Vývoj průměrné nabídkové ceny volných bytů v Praze Development of the average proposed price of vacant apartments in Prague

s výrazným poklesem nabídky nových volných bytů. Na trh se za dva měsíce dostalo jen 487 bytů, což je množství, které bylo odhadem vyprodáno za 22 dnů. Za propadem množství volných bytů stojí velmi silná poptávka z počátku letošního roku. Ve sledovaném období bylo na pražský developerský trh umístěno celkem 9 nových rezidenčních projektů s celkovým objemem 531 jednotek. Z toho 8 projektů bylo bytových s celkovým počtem 513 bytů a 11 komerčními jednotkami. Jeden projekt byl zaměřen na rodinné domy. Na internetové stránky developerů bylo z celkového počtu k prodeji umístěno 498 jednotek, z toho 487 bytových.

na 5 375 volných bytů v celkové hodnotě

mací z ceníků developerů prodáno celkem

27,6 mld. Kč. Cena průměrné nabízené

1 463 nových bytů (změna stavu v ceníku

VÝRAZNĚ PODRAŽILY BYTY

jednotky se oproti konci loňského roku

na „prodaný“).

JIŽ UMÍSTĚNÉ K PRODEJI

(listopad/prosinec 2015) zvýšila o 72 100 Kč

Na trhu se na počátku roku 2016 nachá-

Do nabídky pak bylo opětovně navráceno

na 5 427 100 Kč, průměrná plocha vzrostla 2

2

112 bytů. Za sledované období bylo tedy 2

zelo celkem 317 aktivních developerských

o 0,8 m na 76,76 m a parametr ceny Kč/m

absolutně prodáno 1 351 bytů, což předsta-

projektů v různých fázích stavební dokonče-

se zvýšil o 880 Kč/m2 na 72 300 Kč/m2 .

vuje nárůst o 375 kusů oproti konci loňského

nosti. Nejvíce bytů se nabízelo v dokončených projektech.

V cenové politice developerských firem došlo ve sledovaném období k nejdynamič-

roku (38,4 %). Nejvíce bytů ubylo ve sledovaném období

tějšímu vývoji za poslední rok. V prvních

z nabídky developera Ekospol, a to 168 jed-

na konci února 2016 v porovnání s koncem

dvou měsících roku 2016 byly výrazně

notek, 121 jednotek se však nachází v pro-

prosince 2015 značně poklesla. Za sledo-

zdraženy byty již umístěné na trhu. Zdraže-

jektech bez územního rozhodnutí. Nejvíce

vané období se nabídka snížila o 12 %,

no bylo téměř 24 % jednotek, a to v průměru

bytových jednotek v projektech minimálně

o 215 000 Kč. Absolutní částka potenciálně

s územním rozhodnutím pak prodala spo-

získaná ze zvýšených cen pak dosáhla téměř

lečnost Central Group (137), následována

277 mil. Kč. Naopak zlevněny byly byty

společnostmi Finep (103), Moravská staveb-

v absolutní hodnotě jen 68 mil. Kč, a to

ní (88) a Daramis Group (87). Podíl první

v průměru o 208 000 Kč/byt.

desítky developerů (dle počtu prodaných

Celková nabídka volných jednotek na trhu

O DELOITTE DEVELOP INDEXU Deloitte develop index sleduje kvalitativní a kvantitativní ukazatele nabídky a poptávky na pražském developerském trhu. Jeho úkolem je prezentovat aktuální stav a vývoj rezidenčního trhu ve sledovaném dvouměsíčním období. Tento soubor ukazatelů je založen výhradně na deklaratorních informacích získaných z internetových stránek jednotlivých developerských společností a ceníků developerských projektů. Základem indexu jsou počty a nabídkové ceny volných jednotek v developerských projektech ke konci sledovaného období.

jednotek) na pražském rezidenčním trhu POČET PRODANÝCH BYTOVÝCH

dosáhl ve sledovaném období téměř 60 %. ▬

JEDNOTEK VZROSTL O VÍCE NEŽ TŘETINU

Miroslav Linhart, ředitel oddělení nemovitostí společnosti Deloitte, který je odpovědný za odvětví nemovitostí v České republice.

Počet prodejně ukončených projektů na začátku roku 2016 dosáhl na číslo 21. Trh tak definitivně opustilo 1 680 jednotek, z toho 1 530 bytů. Prodej jednotek oproti předešlým dvěma

Petr Hána, manažer oddělení nemovitostí společnosti Deloitte.

měsícům výrazně vzrostl. V průběhu ledna a února letošního roku bylo na pražském rezidenčním trhu dle deklaratorních inforFINANCIAL COUNSELING

|

FINANČNÍ PORADNA

|

ESTATE | 29


How is the price of real estate in Prague changing? PRICES RISE AS THE NUMBER OF FLATS IN THE CAPITAL DECREASES Struktura nabídky dle dispozic na konci období Supply structure by availability at the end of the period Počet bytů Number of apartments

ABOUT THE DELOITTE DEVELOP INDEX The Deloitte Develop index monitors the qualitative and quantitative indicators of supply and demand on Prague’s development market. Its task is to describe, on a bi-monthly basis, the current state of the residential market and its development. The set of indicators is based solely on declaratory information obtained from the websites of individual development companies and pricelists of development projects. The basis of the index is formed by the numbers and proposed prices of vacant units under development projects towards the end of the monitored period.

Stav projektů v nabídce na konci období Status of projects in supply at the end of the period

Součet nabídkových cen (mil. Kč) Sum of proposed prices (CZK million)

The development in the proposed price

the Prague 4 city district saw the greatest

vacant apartments. During the course of two

index of apartments under development

increase – of more than 5%. In contrast, the

months, only 487 apartments were put on

projects confirmed the increase in the prices

greatest decrease in the proposed apartment

the market, which, as a figure, is estimated to

of Prague’s new apartments, which amounted

prices was recorded in Prague 7 where the

have been sold in 22 days. The decline in the

to 1.2% compared to late 2015. In the first

average proposed price fell by more than 3%

number of vacant apartments is caused by

two months of 2016, the average proposed

on a bi-monthly basis. In comparison to the

strong demand from early this year.

price for a new Prague apartment was CZK

2014 average, the average proposed price of

72,300 per square metre. This is suggested

new, vacant apartments in Prague increased

by the latest issue of the Deloitte Develop

by more than 11%.

index, which analyses, on a bi-monthly basis,

During the period under examination, a total of 9 new residential projects with an aggregate volume of 531 units were placed

the state of supply on Prague’s development

EARLY 2016 MARKED BY A

on Prague’s development market. Of this

market and monitors the development in the

DECREASE IN THE SUPPLY OF NEW

eight were apartment projects comprising a

proposed prices of apartments on sale.

APARTMENTS

total of 513 apartments and 11 commercial

In the first two months of this year, apartment units designated for sale in

30

|

ESTATE

|

FINANČNÍ PORADNA

|

The development market entered 2016 with a substantially decreased supply of new,

FINANCIAL COUNSELING

units. One project was directed at family houses. Of the total number, 489 units were


placed on developers’ websites for sale, of which 487 were apartments.

Nové developerské projekty uvedené na trh v průběhu období: New development projects put on the market during the period:

THE PRICES OF APARTMENTS ALREADY PLACED FOR SALE HAVE RISEN SIGNIFICANTLY In early 2016, there was a total of 317 active development projects on the market in various stages of completion constructionwise. The majority of apartments were offered in completed projects. Compared to late December 2015, the aggregate supply of vacant units on the market in late February 2016 recorded a significant decline. During the period under

market for good was 1,680, of which 1,530

examination, the supply declined by 12%

were apartments.

to 5,375 vacant apartments in the aggregate

During the examined period, most of the apartments – 168 units – were sold from

Compared to the two preceding months,

the supply of Ekospol; however, 121 units

value of CZK 27.6 billion. Compared to late

the sale of units had significantly increased.

are included in projects for which a land-

2015 (November/December), the price of

According to declaratory information

planning decision has not been issued. Most

an average unit on offer increased by CZK

disclosed in developers’ pricelists, a total of

of the apartment units in projects for which

72,100 to CZK 5,427,100, the average surface

1,463 new apartments (change of pricelist

a land-planning decision has been at least

area rose by 0.8 square metres to 76.76 square

status to “sold”) were sold on Prague’s

passed, were sold by Central Group (137),

metres and the ‘CZK per square metre’ price

residential market during January and

followed by Finep (103), Moravská Stavební

parameter increased by CZK 880 per square

February 2016. A total of 112 apartments

(88) and Daramis Group (87). During the

metre to CZK 72,300 per square metre.

were returned to supply. That is to say,

examined period, the share of the top ten

During the examined period, the price

in absolute terms, 1,351 apartments were

developers (according to the number of sold

policy of development companies saw the

sold during the examined period, which

units) in Prague’s residential market reached

most dynamic development in the last year.

represents an increase of 375 units compared

almost 60%. ▬

In the first two months of 2016, the prices

to late 2015 (38.4%).

of the apartments already placed on the market significantly increased. Almost 24% of the units rose in price, on average by CZK 215,000. The absolute amount potentially

Top 5 developerů podle počtu prodaných bytů v průběhu období a součtu nabídkových cen (v mil. Kč): Top 5 developers according to the number of apartments sold during the period and the sum of proposed prices (in CZK million):

generated from the increased prices reached almost CZK 277 million. In contrast, the absolute value of the reductions in apartment prices amounted to a mere CZK 68 million, which was on average by CZK

apartments sold in the period

208 thousand per apartment. THE NUMBER OF SOLD APARTMENT UNITS ROSE BY MORE THAN A THIRD

returned to supply

The number of projects of which the sale was completed in early 2016 was 21. That is to say that the number of units that left the

FINANCIAL COUNSELING

|

FINANČNÍ PORADNA

|

ESTATE | 31


OBLEČTE PRACOVNU DO MODERNÍHO STYLU

TEXT: Viktor Veselý FOTO: Archiv magazínu ESTATE

N

aše pracovní podmínky a procesy se z důvodu globalizace, mobility a digitálního propojení zásadně změnily. Tradiční uspořádání kanceláře se svými pevnými strukturami a stejnotvárností již nedostačují novým, nevšedně rozmanitým a proměnlivým požadavkům. Moderní typ práce potřebuje prostředí, které poskytne ideální, inspirativní prostor pro danou činnost. Co se žádá? Otevřené struktury, různé dispozice a kvality interiéru.

32

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


a osvědčených materiálů. Z barev jsou velmi žádané tmavší odstíny. Oblíbená je petrolejová modrá či vojenská zelená, upřednostňuje se matné zpracování povrchů nábytku. Optimální výška pracovního stolu je podle průměrně vzrostlého člověka přibližně 73 cm. Ideální je možnost polohování. A správné posezení na pracovní židli? Vzpřímeně sedící člověk by měl mít chodidla celou plochou na podlaze

KDYŽ SE V PRACOVNĚ KOMBINUJÍ KREATIVNÍ A OBYTNÉ ELEMENTY, JE DŮLEŽITÉ SJEDNOTIT OSOBNÍ STYL, ABY BYLO DOSAŽENO POZITIVNÍ ATMOSFÉRY.

a nohy přitom pokrčené téměř v pravém úhlu. Nastavení výšky sedáku a sklonu opěráku je takřka samozřejmostí. Nesmírnou výhodu poskytuje i možnost nastavení sklonu sedáku

věřitelnou barevnou podívanou. Teplomilní

a umístění područek. Příjemné pracovní

jedinci a příznivci slunečního svitu neudělají

klima vytváří teplota alespoň 20 °C, ideální je

chybu, orientují-li svoji pracovnu na východ

však 22 °C. Při teplotě 27 °C klesá výkonnost

či jihovýchod. Doporučená intenzita osvětlení

průměrně o 15 %, jakmile se překročí 30 °C, je

v kancelářských prostorech je 500–1 500 luxů.

už poloviční. Optimální vlhkost vzduchu se

Tím se dostáváme ke zdrojům umělého světla.

pohybuje v rozmezí 40–55 %.

Stůl by měl stát bokem ke zdroji světla tak, aby si sedící a píšící člověk vlastním tělem

DŮLEŽITÉ JE SVĚTLO

nebo rukou nestínil, tedy levák bude mít

Významnou roli v pracovně hraje osvět-

lampu na pravé straně, pravák pak na levé.

lení. Umožňuje dokonce měnit v interiéru

V oblasti umělého osvětlení se do popředí

nálady, a tím povzbudit kreativní náboj.

dostávají moderní světelné zdroje LED

Přirozené denní světlo vždy pozitivně působí

a OLED, které s sebou přinášejí řadu výhod,

na psychiku a je příjemné pro oči. V tomto

jako energeticky úspornější provoz, dlouhou

případě se orientujeme podle světových stran.

životnost, vysoký stupeň svítivosti. Zvažte,

Pokud by silné světlo a ostré sluneční paprsky

zda jste spokojeni se stávajícím osvětlením

opravdu rušily, pak je dobré vsadit na sever

místností. Vždy je lepší použít více zdrojů

či severozápad. Tyto strany poskytují útulné

a kombinovat je navzájem. Zkuste doplnit

přítmí, ve večerních hodinách někdy i s neu-

hlavní zdroj světla doplňkovými a efektovými

INSPIRACE VZNIKÁ V HARMONICKÉM PROSTŘEDÍ Domácí pracovny patří mezi ty části obytného interiéru, které se velmi často zřizují podle stejných rozhodnutí, jako ostatní vybavení bytu. Přitom se jedná o nábytek a zařizovací předměty pracovní, náležející do stejné kategorie, jako vybavení kanceláří, a to bez ohledu na skutečnost, že je umisťujeme třeba do obývacího pokoje. Když se v pracovně kombinují kreativní a obytné elementy, je pro dosažení pozitivní atmosféry nezbytné vytvoření kompaktního, osobního stylu. Aktuální trendy v interiérovém designu kladou důraz na kontrast moderních technologií

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 33


V DŮSLEDKU GLOBALIZACE, MOBILITY A DIGITÁLNÍHO PROPOJENÍ SE ZÁSADNĚ ZMĚNILY NAŠE PRACOVNÍ PODMÍNKY. PROTO JSOU ŽÁDANÉ OTEVŘENÉ STRUKTURY A ROZMANITÉ NABÍDKY A KVALITY PROSTORU.

SVĚTLO V PRACOVNĚ: PŘIROZENÉ SVĚTLO JE ZDRAVÉ PRO OČI A PŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA PSYCHIKU. TEPLOMILNÍ JEDINCI ZVOLÍ PROSLUNĚNÝ JIH ČI JIHOVÝCHODNÍ STRANU. SVĚTLOPLAŠÍ PAK RADĚJI SEVERNÍ ČI SEVEROZÁPADNÍ STRANU.

svítidly. Velice efektivní jsou LED pásky, které umí měnit intenzitu světla a dají se zakomponovat do stavebních či nábytkových částí interiéru. MINIMALISMUS JE IN Není to však jen otázka trendu. Ve vizuálně čistém a přehledném prostředí se mnohem lépe třídí myšlenky. Jak říká známé pořekadlo – nepořádek na stole, nepořádek v hlavě. Minimalismus pomáhá soustředit se na to, co je důležité. Proto byste při volbě interiéru měli vsadit spíše na jednodušší, „vzdušný“ design a dostatek úložného prostoru, ve kterém se ukryje vše, co právě není potřeba. Prostor může oživit funkční dekorativní výjev z přírody nebo jiná zklidňující či motivující fotografie. V tomto směru je nenahraditelná investice do akvária či terária. Není nad konejšivý pohled na osvětlenou část pokoje, pomalé vlnění rybiček nebo rozvážné pohyby chameleona. Také není od věci postavit k pracovnímu koutu hudební aparaturu a poslouchat během činnosti příjemné a relaxační melodie. Práce pak jde mnohem snáze. ▬ 34

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


Lightway – křišťálová skleněná kopule sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue Performance patent zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě se místnost sluncem nepřehřívá.

Lightway – světelné potrubí s výkonnými zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ, JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU. Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka. Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě. Lightway skleněná kopule sbírá ze střechy sluneční paprsky, odkud je posílá do světelného potrubí, a to i při zatažené obloze. Proč jsme použili křišťál a ne plast? Skleněná kopule je odolná proti stárnutí, i když na ni působí intenzivní UV záření. Plast také snadno podléhá opotřebení polétavým prachem a znečištěním smogem, čehož se u křišťálu bát nemusíte.

Víte o tmavé místnosti, ze které by přivedené slunce udělalo hezčí místo?

Napište na www.lightway.cz Volejte 235 300 694

Uvnitř světelného potrubí Lightway proudí sluneční světlo stejně jako voda. Uvnitř umístěná zrcadla jsou mimořádně výkonná se skvělou odrazivostí vnitřního povrchu díky užití pravého stříbra a oxidu křemíku. Zrcadla mohou být i z leštěného hliníku nebo zrcadlové fólie nalepené uvnitř potrubí, oba tyto materiály ale nemají dostatečnou svítivost ani životnost. Navíc je na Lightway potrubí záruka 25 let Blue Performance Technologie v zimě zabraňuje únikům tepla podél konstrukce, v létě naopak brání nadměrnému horku. Zvolíte-li řešení od Lightway, nebude vám vytékat sražená voda na podlahu při každé změně teplot, a kazit tak radost ze slunečních paprsků. Pro technické nadšence uvádíme změřenou hodnotu tepelného odporu U 0,4 W/m.K. Blue Performance technologie je patentována.

www.lightway.cz SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 35


Dress your Workplace in Modern Style

Due to globalisation, mobility and digital connection, our working conditions and processes have changed fundamentally. The traditional arrangement of an office with solid structures and uniformity is no longer adequate for the new, unusually diverse and changing requirements. The modern work style requires an environment which provides an ideal, inspiring space for a specific activity. What is in? Open structures, varied layouts and quality interiors. INSPIRATION IS BORN IN A

the contrast of modern technologies and

HARMONIOUS ENVIRONMENT

time-tested materials. Dark shades are in

A home office is the part of a residential interior that is often created on the

high demand. Petrol blue and military green are popular; the matt finish of

same basis as other furnishing. Often

furniture surfaces is preferred. The optimum

the furniture and other objects have the

height of a desk for an average-sized man

working character of office equipment,

is approximately 73 cm. The ideal seating

regardless of their placement in the living

position should be chosen. There is a

room. When creative and residential

correct way of sitting on the office chair.

elements are combined in the workplace,

A person sitting upright should have the

the choice of a compact, personal style is

feet on the floor and the legs bent almost

necessary to achieve a positive atmosphere.

at right angles. An adjustable seat height

Current trends in interior design emphasise

and angle of the backrest are a necessary

36

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

feature. The possibility of adjusting the seat angle and armrest placement is immensely advantageous. A pleasant working climate is created by a temperature of at least 20 °C, but 22 °C is ideal. In a 27 °C temperature, productivity drops on average by 15 %. As

LIGHT IN THE STUDY: NATURAL LIGHT IS HEALTHY FOR THE EYES AND HAS A POSITIVE EFFECT ON THE PSYCHE. THERMOPHILES WILL CHOOSE A SUNNY SOUTH- OR SOUTHEAST-FACING OFFICE. LUCIFUGOUS PEOPLE PREFER ONE FACING NORTH OR NORTHWEST.


soon as the heat exceeds 30 °C, performance is already halved. Optimal atmospheric humidity ranges from 40 to 55 %. LIGHT IS IMPORTANT Light plays an important role in the office. It can even change the mood of the interior, and thus stimulate creative energy. Natural daylight always has a positive effect on the psyche and is always pleasant on the eyes. In this case, we use the cardinal points for orientation. If strong light and piercing sun rays really disturb, facing north or northwest are the safest bets. These sides provide a cosy twilight, sometimes with incredible colour spectacle in the evening hours. Thermophilic individuals and sun lovers will not go wrong if the study faces east or south-east. The recommended intensity of illumination in office premises is 500–1500 lux. This brings us to sources of artificial light. The light source should always

operation, long life, and a high level of

come from the side of the desk, so that a

intensity. Consider whether you are satisfied

sitting and writing person does not cast a

with the current illumination of the room. It

trend. Indeed, ideas are better organised in

shadow with his or her own body or hand.

is always better to use several sources and to

a visually clean, uncluttered environment.

Therefore, a left-handed person should have

combine them mutually. Try to complement

As the famous saying suggests – clutter on

the light on the right, while a right-handed

the main light source with additional lamps

the desk, clutter in the head. Minimalism

person should have it on the left. In the area

and lighting effects. LED strips are very

helps to focus on what is important. When

of artificial light, modern LED and OLED

efficient, as they can alter the intensity of

choosing an interior style, you should

light sources are at the forefront, providing

light and can be integrated into interior

opt for a simple, “airy” design and ample

many advantages, such as energy-efficient

parts of the building or furniture.

storage space in which everything that is

MINIMALISM IS IN However, it is not just a question of

WHEN CREATIVE AND RESIDENTIAL ELEMENTS ARE COMBINED IN THE WORKPLACE, IT IS IMPORTANT TO UNIFY PERSONAL STYLE IN ORDER TO EVOKE A POSITIVE ATMOSPHERE.

SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 37


not needed at the moment can be hidden. The space can be enlivened by a functional

DUE TO GLOBALISATION, MOBILITY AND DIGITAL CONNECTION, OUR WORKING CONDITIONS HAVE CHANGED FUNDAMENTALLY. THAT IS WHY OPEN STRUCTURES, VARIED LAYOUTS AND QUALITY SPACE ARE IN DEMAND.

38

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL

decorative scene from Nature or another soothing, motivating photograph. An investment in an aquarium or terrarium is invaluable in this respect. What a pleasure to see a soothingly illuminated part of the room containing slowly drifting fish or the deliberate movements of a chameleon. It is equally enjoyable to place a musical device in the work corner and listen to pleasant, relaxing melodies while working. Work then proceeds much more smoothly. ▬


ASKLEPION − KLINIKA A INSTITUT ESTETICKÉ MEDICÍNY Největší klinika laserové estetické medicíny ve střední Evropě KOMPLEXNÍ PÉČE O ZDRAVÍ A KRÁSU

Liposukce podbradku Odstranění chloupků a pocení MiraDry

Léčba akné

Zvětšení prsou

Zvětšení rtů Rovnátka

Odstranění tetování

Fazety

Lymfodrenáže Plastika víček

Omlazení lasery Liposukce BodyTite

Vyhlazení vrásek

Rehabilitace

Laserová epilace

Vyhlazení strií

Plazmaterapie

DERMATOLOGIE, LASEROVÁ MEDICÍNA, PLASTICKÁ CHIRURGIE, CÉVNÍ CHIRURGIE, ORL, KOSMETIKA, FYZIOTERAPIE, STOMATOLOGIE, ORTODONCIE, DENTÁLNÍ HYGIENA

20 let

Londýnská 39, 120 00 Praha 2, +420 234 716 111 (000), info@asklepion.cz, www.asklepion.cz SPECIAL

|

SPECIÁL

|

ESTATE | 39


Bezdrátové reproduktory BeoLab 18 od zn. Bang & Olufsen BeoLab 18 je špičkou mezi bezdrátovými reproduktory značky Bang & Olufsen. Výraznému štíhlému designu „varhanové píšťaly“ z leštěného hliníku dominuje přední kryt, který tvoří 21 lamel z černého nebo bílého kompozitu či dubového dřeva. Na vrchu reproduktoru trůní jako třešnička na dortu charakteristická akustická čočka. Cena: Informace v obchodě, www.kd-elektronika.cz

Komoda do pracovny Horizon zn. Calligaris Elegantní komoda Horizon od firmy Calligaris nejenže pomůže uložit mnoho dokumentů, také s ní získáte jedinečný designový solitér pro Vaši pracovnu. Na krajích komody je úložný prostor opatřený dvířky a členěný skleněnou policí. Komoda má jednu zásuvka a další úložný prostor přístupný dvěma dvířky. Cena: 61 668 Kč www.amber-interier.cz

Vinotéka Bosch KSW38940 (barva šedá metalíza/sklo) XXL vinotéka Bosch KSW38940 s dvěma regulovatelnými teplotními zónami a přihrádkami z dubového dřeva nabízí maximum prostoru pro dokonalé uskladnění až 197 lahví vína při správné teplotě. Cena: 44 990 Kč, www.bosch-home.com/cz

Kancelářské sofa z kolekce MyTurn SOFA zn. Profim Sofa vyrobené ve spolupráci s britským designérem Paulem Brooksem. Kolekce MyTurn je charakteristická svým minimalistickým stylem, kombinovaným s vysokým komfortem, kterého je dosaženo pečlivým výběrem použitých materiálů. Precizní čalounění s vysoce kvalitní kůží je doplněno krásnými chromovanými kovovými prvky. Je perfektním řešením nejen pro kanceláře vrcholových manažerů, ale i pro recepce, lobby bary a přijímací haly Cena: Informace v obchodě, www.profim.cz

Domácí pracovna zn. Hülsta Ať už si vyčleníte pracovní prostor v rámci obývacího pokoje, nebo mu poskytnete samostatnou místnost, stále máte spoustu možností. V žádném případě se nemůžete zmýlit. Pracovní prostor v rámci obývací sestavy může působit tak nenápadně, že si ho vlastně ani nevšimnete. A pokud se vydáte cestou samostatné místnosti, vytvoříte si opravdový pracovnu Vašich snů. Cena: Informace v obchodě, www.homestyle.cz

40

|

ESTATE

|

SPECIÁL

|

SPECIAL


Kancelářská židle Humanscale Freedom

Knihovna do pracovny Division zn. Calligaris Division knihovna bude ideálním pomocníkem pro uložení knih nebo dokumentů v pracovně. Tato knihovna má otevřená záda a barevné boky. Rozměr: 149,5×42×197,5 cm. Provedení bílý matný lak.

Unikátní model amerického výrobce židlí, který se pyšní nejkvalitnějším sezením a skvělou mechanikou bez konkurence. Tato bezúdržbová židle může být použita prakticky v jakémkoliv interiéru.

Cena: 68 206 Kč, www.amber-interier.cz

Cena: 41 728 Kč, www.ergo-product.cz

Automat na přípravu nápojů Tassimo SUNY Automat na přípravu nápojů Tassimo SUNY v kompaktním designu je ideálním řešením pro chutnou a rychle připravenou kávu pomocí nápojové kapsle. Můžete si vybrat z barevných variant černá, červená a modrá. Cena: 1 799 Kč, www.bosch-home.com/cz

Designový stůl z kolekce Soft Line do domácí pracovny Bez psacího stolu to zkrátka v moderní domácí pracovně nejde, vždyť je středobodem dění. U stolu z designové kolekce Soft Line je největší důraz kladen na kvalitu a design, za který byl také výrobce oceněn. Vhodně zvolená kombinace odstínů, vysoký bílý lesk, mléčná netransparentní barva a odstín hnědé pro konstrukci nábytku jsou pro domácí pracovnu ty nejvhodnější barvy. Cena: 9 594 Kč, www.nabytek-aldo.cz

Luxusní designová stolní lampa s LED svícením zn. Bankamp Tato pracovní stolní lampa od německého výrobce Bankamp je zajímavá tvarem i minimální tloušťkou 1 cm. Kromě dostatku světla při práci je její velkou výhodou velmi snadná regulovatelnost – pouze pomocí kývnutí ruky, bez vypínače. Extra tenká konstrukce má malou kovovou základnu, která dodává stabilitu a rovněž je na ní umístěn stmívač. Cena: 25 470 Kč, www.nabytek-reaction.cz


Křišťálová TOUHA BOŘIT HRANICE

DESIGN MOSER 2016 PŘINÁŠÍ NOVÁ UMĚLECKÁ DÍLA DÍLA, KTERÁ VZNIKLA VE SPOLUPRÁCI S PŘEDNÍMI SKLÁŘSKÝMI VE SPOLUPRÁC VÝTVARNÍKY A NEJLEPŠÍMI A MISTRY MOSER. SKLÁRNY MOSE Jedině touto symbiózou symbió mohou vznikat díla vysoké uměleckořemeslné kvality kvali a  jedinečného nadčasového designu, který bude o oslovovat i  budoucí generace obdivovatelů křišťálového světa. Za  náročnou prací sklářských mistrů, brusičů i rytc i rytců a sklářských výtvarníků nestojí jen nová krásná díla, ale i nové příběhy o touze bořit hranice, neobyčejné fantazii a  dřině, jež se v  každém díle odráží Váza OKO, design: Studio IRDS

a dodávají mu vlastn vlastní vnitřní rozměr.


Moser propojuje svou bohatou historii a silnou tradici s mistrovským řemeslem a současným životním stylem. Proto jsou součástí nové kolekce Design Moser 2016 moderní křišťálová díla v jemných pastelových barvách a duhových odstínech skloviny i neobyčejné miniatu-

Kolekce Carrara s italským mramorem, design: Lukáš Jabůrek

ry secesních váz s rytými rostlinnými motivy, reliéfně malované stolní lampy a vázy podle historických vzorů unikátních zákresových knih z konce 19. století.

Pro milovníky výtvarného umění vytvořili mistři rytci náročné limitované edice vrstvených váz s dokonale ztvárněnými rytými motivy obrazů významných světových malířů Caravaggio a Sandro Botticelli.

Vázy Softhard II., design: Milan Knížák

Lampa Bonbon, design: Lukáš Jabůrek

PŘI CESTĚ DO LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY NEZAPOMEŇTE DO SVÉHO PROGRAMU ZAHRNOUT NÁVŠTĚVU SKLÁRNY MOSER. OKOUZLÍ VÁS NEJEN JEJÍ OKOLÍ, ALE I ŘEMESLO A DÍLA SAMOTNÁ.

PRODEJNÍ

GALERIE

MOSER

PRAHA Na Příkopě 12, T: +420 224 211 293 Staroměstské náměstí 603/15, T: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. Jaroše 46/19, T: +420 353 416 136 Tržiště 7, T: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


Vítěz v kategorii Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR Olgoj Chorchoj / kolekce svítidel a poklopů TIM (Bomma), kapesní nože Pocket (Mikov) Winner in Designer of the Year category – the Award of the Ministry of Culture of the Czech Republic Olgoj Chorchoj / collection of TIM lamps and covers (Bomma), Pocket knives (Mikov)

Vítěz v kategorii Módní designér roku Liběna Rochová / kolekce Partitury Winner in Fashion Designer of the Year category

Liběna Rochová / Partitury collection

44

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


CENY CZECH GRAND DESIGN znají své vítěze Nejlepší designéři za rok 2015 byli vyhlášeni. Prestižní ocenění na poli designu převzali autoři celkem v jedenácti kategoriích. Absolutní vítězkou se stala módní designérka Liběna Rochová, která si odnesla titul Grand designérka roku 2015. Oceněn byl in memoriam také architekt a designér Bořek Šípek, který vstoupil do Síně slávy. Objevem roku jsou Držmíšková a Hák.

D

Režisér galavečera Thomas Zielinski zvolil

esátý ročník cen ovládla módní

autorské módy, která nepodléhá trendům,

designérka Liběna Rochová a její

sezónnosti a módnímu prostředí. Konceptu-

za ústřední téma letošního ročníku Gla-

kolekce Partitury, za kterou sklidila

ální kolekce návrhářce vynesla nejen vítězství

mour. „Chtěl jsem tak oslavit desáté výročí

v loňském roce velký úspěch. Modely inspiro-

v kategorii Módní designér roku, ale i abso-

cen Czech Grand Design. Glamour, flitry,

vané tvorbou Milana Grygara v sobě spojují

lutní prvenství a titul Grand designérka roku

Sinatra, svět showbusinessu, to byla letošní

umění a módu. Jsou nejlepším příkladem

2015.

inspirace,“ vysvětluje. Trofejí, kterou si

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 45


Tradičně byla udělena také Cena veřejnosti, o které rozhodovali návštěvníci přímo na výstavě Czech Grand Design 2015: Finále v Národním technickém muzeu nebo na webu czechgranddesign.cz. Nejvíce hlasů získala česká šperkařská značka Belda Factory, která slavila v loňském roce 100. výročí svého založení, a to za kolekci Český ráj. Letošní ročník Cen Czech Grand Design opět ukázal dynamiku a různorodost designové a umělecké scény a přinesl ocenění zavedeným jménům v oboru i začínajícím tvůrcům. O nejlepších projektech rozhodovala Akademie Designu České republiky, složená z českých i zahraničních kurátorů, galeristů, novinářů a teoretiků. Z celkem 134 nominovaných projektů postoupili tři autoři v každé kategorii do finále. ▬

letošní vítězové odnesli, byl parfém ve speciálním skleněném objektu, který pro jubilejní ročník vytvořilo studio Dechem Michaely Tomiškové a Jakuba Janďourka ve spolupráci se sklárnou Moser. Za nejlepší produktový design si v kategorii Designér roku odneslo ocenění renomované studio Olgoj Chorchoj, které tvoří designérská dvojice Michal Froněk a Jan Němeček. Akademie ocenila skleněná svítidla, inspirovaná světem Tima Burtona pro značku Bomma a rovněž nože Pocket pro českou značku Mikov. Právě za kolekci nožů si odnesla cenu také firma Mikov v kategorii Výrobce roku – Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Nejlepší designérkou šperku byla překvapivě zvolena Helena Lukášová, původně sochařka, která vytvořila pro podzimní kolekci módní návrhářky Denisy Nové zlaté brože a šperky ve tvaru chodidel, uší, rukou a úst, které vznikly pomocí 3D tiskárny a představují věrné kopie konkrétních částí těla příbuzných autorky. Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická a Radek Sidun za projekt TYPO 9010 - České digitalizované písmo 1990–2010. Fotografy roku se stali Jakub |

ESTATE

|

NOVINKY

Nice a jejich fotografie architektury, interiéru a produktu, zejména pro Škoda Auto. V kategorii Obchod roku připadlo vítězství nově otevřenému Nanovo v centru Prahy za jeho celkovou koncepci a zaměření. Zájemci si v obchodě mohou pořídit

Mezi grafickými designéry získali vítězství

46

Skokan a Martin Tůma ze studia BoysPlay-

|

NEWS

originální retro nábytek i doplňky. Objevem roku se stala dvojice Markéta Držmíšková a Petr Hák, která zaujala již na loňském Designbloku. Titul získali za kolekci porcelánu a úložný systém Sequence.


Vítěz v kategorii Designér šperku roku Helena Lukášová / šperky pro kolekci A/W 2015 You Are What You Wish For (Denisa Nová) Winner in Jewellery Designer of the Year category

Helena Lukášová / jewellery for A/W 2015 collection – You Are What You Wish For (Denisa Nová)

Vítěz v kategorii Fotograf roku BoysPlayNice / Fotografie Nejen Bistro (Mar.s Architects), Dům pro Markétku (Mjölk architekti), Gran Fierro (Formafatal), Škoda Superb (Dolce Vita), produktové fotografie kolekce brýlí Collection #1 (Nastassia Aleinikava) Winner in Photographer of the Year category

BoysPlayNice / Photographs of Nejen Bistro (Mar.s Architects), House for Markétka (Mjölk architekti), Gran Fierro (Formafatal), Škoda Superb (Dolce Vita), product photographs of spectacles in Collection #1 (Nastassia Aleinikava)

Vítěz v kategorii Grafický designér roku Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická a Radek Sidun / projekt TYPO 9010 - České digitalizované písmo 1990–2010 (vyd. BiggBoss) Winner in Graphic Designer of the Year category

Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická and Radek Sidun / project TYPO 9010 – Czech digitalised fonts 1990–2010 (published by BiggBoss)

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 47


WINNERS OF CZECH GRAND DESIGN AWARDS

ANNOUNCED The best designers for 2015 have been announced. Designers received the prestigious awards in the field of design in a total of 11 categories. Fashion designer Liběna Rochová was the outright winner, having been awarded the title of Grand Designer of the Year 2015. In addition, architect and designer Bořek Šípek was given a posthumous award and entered the Hall of Fame. Držmíšková and Hák were awarded as the Discovery of the Year.

world of Tim Burton, as well as the Pocket knives of the Czech Mikov brand. For its collection of knives, the Mikov company was awarded in the Producer of the Year category, which is the award for industrial design by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. Helena Lukášová, originally a sculptor, created the gold brooches and jewellery in the shape of feet, ears, hands and lips for

The 10th annual awards were dominated by

the 10th anniversary of the Czech Grand

the autumn collection of fashion designer

fashion designer Liběna Rochová and her

Design Awards. Glamour, sequins, Sinatra,

Denisa Nová. For her 3D print creations

Partirury collection which met with great

the world of show business, these were

representing accurate reproductions of

success last year. Her designs, which are

the inspirations for this year,” he explains.

relevant parts of her relatives, this designer

inspired by the creations of Milan Grygar,

Trophies received by this year’s winners

encompass art and fashion. They are the

were in the form of unique glass objects

best example of designer fashion which

by Moser Glassworks, containing perfume

is not subject to trends, seasonality or the

created for the anniversary event by the

fashionable environment. The conceptual

Dechem studio of Michaela Tomišková and

collection earned victory for the designer in

Jakub Janďourek.

the Fashion Designer of the Year category,

The renowned Olgoj Chorchoj studio,

as well as outright victory and the title of

formed by designer duo Michal Froněk and

Grand Designer of the Year 2015.

Jan Němeček, was awarded in the Designer

Thomas Zielinski, organiser of the gala

of the Year category for the best product

evening, chose Glamour as this year‘s

design. The Academy appreciated the glass

introductory theme. “I wanted to celebrate

lamps of the Bomma brand inspired by the

48

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


www.pink-crocodile.org

Děkujeme za Vaší velkorysou podporu a důvěru v naší organizaci. www.pink-crocodile.org

www.ytpi.cz


the centenary of its founding last year. Belda Factory won the Public Award for its Czech Paradise collection. This year’s Czech Grand Design Awards once again demonstrated the dynamism and diversity of the design and art scene, with awards presented to established names in the field as well as to novice artists. The Academy of Design of the Czech Republic, composed of Czech and foreign curators, gallerists, journalists and theorists, selected the best projects. Out of 134 nominated projects, three designers advanced to the finals in each category. ▬

was surprisingly named „Jewellery Designer of the Year“. Among the graphic designers, the winners were Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická and Radek Sidun for the TYPO 9010 project – Czech digitalised fonts 1990–2010. Jakub Skokan and Martin Tůma of the BoysPlayNice studio were awarded for their photographs of architecture, interior and products, especially for Škoda Auto. In the Showroom of the Year category, victory went to the newly opened Nanovo in the centre of Prague, for its overall concept and orientation. Interested persons may purchase original retro furniture as well as accessories in the store. Markéta Držmíšková and Petr Hák, a couple who already aroused attention at Designblok last year, were named the for their porcelain collection and Sequence storage system. Traditionally, the Public Award is decided by visitors directly at the Czech Grand Design Awards, either at the final exhibition in the National Technical Museum or on the website czechgranddesign.cz. The most votes in 2015 went to the Czech jewellery brand of Belda Factory, which celebrated 50

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

Vítěz v kategorii Obchod roku Nanovo / otevření nového obchodu a jeho celkový koncept Winner in Showroom of the Year category

Nanovo / opening of new store and its overall concept


Vítěz v kategorii Výrobce roku – Cena za průmyslový design Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Mikov / kolekce kapesních nožů Pocket (Olgoj Chorchoj) Winner in Producer of the Year category – Award for industrial Design by Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

Mikov / collection of Pocket knives (Olgoj Chorchoj)

Vítěz v kategorii Objev roku Markéta Držmíšková a Petr Hák / kolekce porcelánu a úložný systém Sequence Winner in Discovery of the Year category

Markéta Držmíšková and Petr Hák / porcelain collection and Sequence storage system

Vítěz Ceny veřejnosti Belda Factory / kolekce Český ráj Winner of the Public Award

Belda Factory / Czech Paradise collection

Vítěz Grand designér roku – Cena Erste Premier Winner of Grand Designer of the Year – Erste Premier Award

Liběna Rochová

Do Síně slávy byl uveden profesor Bořek Šípek, in memoriam The Hall of Fame was entered posthumously by

Professor Bořek Šípek NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 51


SOUTĚŽ CBRE ZASEDAČKA ROKU 2015 vyhlásila vítěze

J & T Banka

S

outěž CBRE Zasedačka roku zná vítěze všech kategorií. Slavnostní oznámení proběhlo v nových

kancelářských prostorách společnosti Microsoft. Do soutěže se přihlásilo přes 80 firem. Odborná porota, jejíž předsedkyní byla světoznámá architektka Eva Jiřičná, nakonec vybírala z třiatřiceti finalistů. Kategorii Zasedačka roku ovládla J & T BANKA, v kategorii Kancelář jako DNA firmy zvítězila Ogilvy & Mather, dále v kategorii Nejatraktivnější pracovní prostředí byl

Prostory vítězných firem mají všeobecně společnou vlastnost. Jsou

navrženy pro spokojenost osob, které je

oceněn JetBrains, kategorii Zdravá kance-

využívají. Jsou místem, kde lidé samostat-

lář vyhrálo LIKO-S, v kategorii Kanceláře

ně nebo kolektivně pracují, schází se, mají

pro budoucí výzvy se na prvním příčce

možnost uvolněné komunikace mezi sebou.

umístila Etnetera Group a Cenu veřejnosti

Jejich prostory jsou vhodné pro kreativní

získal Paper Hub.

práci a zároveň jsou nedílnou součástí

Eva Jiřičná, předsedkyně poroty CBRE Zasedačka roku, ocenění komentuje slovy:

52

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS

kanceláří. Jsem ráda, že se tento přístup objevuje i v českých firmách.


Ogilvy & Mather

Petra Lávičková, Head of Marke-

Marie Passburg, generální ředitelka spo-

ting &  PR společnosti CBRE, doplňuje

lečnosti Skanska Property Czech Republic,

za organizátora soutěže: „Oproti minulému

doplňuje: „Kancelář pro budoucí výzvy do-

ročníku jsme letos rozšířili počet kategorií,

káže uspokojit potřeby, které nastanou v bu-

které hodnotí kancelářské prostory z růz-

doucnosti. Je vybavena inovativními techno-

ných úhlů pohledu. Stejně jako minulý rok,

logiemi a poskytuje trvale udržitelná řešení

členové poroty některé kanceláře osobně

pro přicházející výzvy. Inspiruje zaměstnan-

navštívili. Vítězové obstáli opravdu ve velké

ce a udržuje jejich nadšení a produktivitu

konkurenci a tímto jim srdečně gratuluji.“ Novou kategorií v soutěži se stala Zdravá kancelář, jejímž odborným garantem je Česká rada pro šetrné budovy a dále kategorie Kanceláře pro budoucí výzvy, kterou zaštítila společnost Skanska. V kategorii Zdravá kancelář se zúčastněné

v dlouhodobém horizontu. Přesně tyhle atributy jsme našli v kancelářích Etnetera. Vzhledem k tomu, že inovativní IT technoJiž na prvním ročníku kategorie

logie jsou jádrem jejich podnikání, existují

Zdravá kancelář bylo vidět, že si

jako přirozená součást firmy. Prostory jsou

společnosti začínají uvědomovat důležitost

vysoce variabilní a schopny jak pojmout

kvalitního a zdravého prostoru pro práci.

nové zaměstnance, tak i flexibilně vyhovět

společnosti hodnotily především z pohledu

Lidé, kteří v kancelářích pracují, se dostá-

potřebám těch současných, a to třeba díky

dopadu na zdraví, produktivitu a spoko-

vají opět do popředí zájmu. To vnímáme

mobilním příčkám a nábytku nebo poloho-

jenosti zaměstnanců. Mezi hlavní kritéria

jako velmi důležité, jelikož zdravým a inspi-

vatelným kladkosvětlům.“ ▬

patřily dostatek denního světla a čerstvého

rativním prostředím může zaměstnavatel

vzduchu, akustické podmínky, přiměřená

motivovat své současné i potenciální

velikost pracovního prostoru jednotlivých

zaměstnance.

pracovníků i to, zda kanceláře podporují produktivitu a jsou v nich zahrnuty prvky zeleně. Simona Kalvoda z České rady pro šetrné budovy dodává:

Kategorii Kanceláře pro budoucí výzvy

Třetí ročník soutěže CBRE Zasedačka roku bude zahájen v květnu 2016, registrace budou opět probíhat na www.zasedackaroku.cz,

hodnotila porota z pohledu inovativních

kde naleznete i kompletní informace

technologií, flexibility nebo projektování

k soutěži.

budoucího vývoje firmy a zaměstnanců.

JetBrains

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 53


Společnosti mají enormní zájem o téma kvality kancelářského prostředí s důrazem na spokojenost svých zaměstnanců Companies show an enormous interest in the topic of quality office environments, with an emphasis on employee satisfaction Kategorie Category

Vítěz Winner

Zasedačka roku / Meeting Room of the Year

J & T BANKA

Kancelář jako DNA firmy / The Office as the DNA of the Company

Ogilvy & Mather

Nejatraktivnější pracovní prostředí / The Most Attractive Working Environment

JetBrains

Zdravá kancelář / A Healthy Office

LIKO-S

Kanceláře pro budoucí výzvy / Future-proof and Innovative Offices

Etnetera Group

Cena veřejnosti / The Public Voting

Paper Hub

CBRE Meeting Room of the Year 2015 Winners have been announced

JetBrains

LIKO-S

54

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


Etnetera Group

while providing the conditions for having relaxed communication with one another. Their facilities are suitable for creative work and are also an integral part of the office. Prague 26 February, 2016 – CBRE Meeting

I’m glad that this approach is also catching

Room of the Year competition knows

on in Czech companies.”

its winners in all categories, which were

Petra Lávičková, Head of Marketing &

announced at a presentation ceremony

PR at CBRE, added for the competition

at Microsoft’s new office premises. J &

organizers: “Compared to the previous

T Banka won the Meeting Room of the

year, we expanded the number of categories

Year category; Ogilvy & Mather took the

that evaluate office space from different

top prize in the Office as the DNA of the

perspectives this year. Similarly to the

Company category; JetBrains won the

previous year, some members of the jury

Most Attractive Working Environment, and

personally visited some of the spaces.

LIKO-S prevailed in the Healthy Office

The winners really stood the test in a

category, while Etnetera Group took Future-

competitive field and I’d like to congratulate

proof and Innovative Offices and the Public

them on their success.”

Award was awarded to Paper Hub. The

New categories in the competition were

competition attracted over 80 companies

A Healthy Office, whose expert guarantor

from which the professional jury selected 33

was the Czech Green Building Council

finalists. The chairperson of the jury was the

and the Future-Proof and Innovative

renowned architect, Eva Jiřičná.

Offices category, which was overseen by

Eva Jiřičná, Chairperson of the jury for

Skanska. In the category of A Healthy

CBRE Meeting Room of the Year, said:

Office, companies were primarily evaluated

“The spaces of the winning companies

in terms of their impact on health,

generally have a common characteristic –

productivity and employee satisfaction. The

they’re designed to satisfy the people who

main criteria were: abundant daylight and

use them. They’re places where people work

fresh air, the acoustic conditions, sufficiently

individually or collectively and meet in,

large workspaces for individual employees,

NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 55


and whether the office supports productivity and if greenery is incorporated in them. Simona Kalvoda from the Czech Green Building Council, added: “From the first year of the Healthy Office category, it was evident that companies are beginning to realize the importance of quality and healthy work spaces. The office workers have come back into prominence. We see this as an important step, as a healthy and inspiring environment can help employers motivate current and potential employees. A quality and healthy internal environment ultimately has a positive impact on the productivity of the whole company.” The Future-Proof and Innovative Offices category was assessed by the jury taking into account innovative technology, flexibility or how a company considered future development of the company and the employees when constructing their offices. Marie Passburg, General Director at Skanska Property Czech Republic, added: “Future-Proof and Innovative Offices can satisfy needs that will arise in the future, and are equipped with innovative technologies which provide sustainable solutions for the coming challenges. They inspire employees and keep their enthusiasm and productivity in the long term. It’s precisely these attributes that are found in the offices at Etnetera. The offices reflect the core business of the company in innovative IT technologies. The spaces are highly flexible and are able to accommodate new employees, while providing the flexibility to meet the needs of current ones thanks to the mobile components and furniture or adjustable rail lighting.” The third annual CBRE Meeting Room of the Year will be launched in May of 2016, with registration once again taking place at www.zasedackaroku.cz, where complete information about the competition can be found. ▬

Paper Hub

56

|

ESTATE

|

NOVINKY

|

NEWS


NEWS

|

NOVINKY

|

ESTATE | 57


ČESKÁ MISS 2016 2. DUBNA 2016 OBECNÍ DŮM, PRAHA 1

Slavnostní vyhlášení vítězek dvanáctého ročníku jediné národní soutěže krásy Česká Miss 2016.

Česká Miss 2015 Nikol Švanterová a vítězka soutěže Česká Miss 2016 Andrea Dostálová

Nikola Švanterová Vítězky soutěže Česká Miss 2016 s módní návrhářkou Blankou Matragi

Vítězkou soutěže Česká Miss 2016 se stala Andrea Bezděková. Titul Česká Miss World 2016 získala Natálie Kotková a titul Česká Miss Earth 2016 náleží Kristýně Kubíčkové.

58

|

ESTATE

|

SPOLEČNOST

|

SOCIETY


Vítězky soutěže Česká Miss 2016 s Ivou Kubelkovou a ředitelkou Marcelou Krplovou

Iva Kubelková s rodinou

Finalistky soutěže Česká Miss 2016

Finalistky soutěže Česká Miss 2016

SOCIETY

|

SPOLEČNOST

|

ESTATE | 59


Le Valmont Club & Lounge je koncipovaný pro úspěšné, stylové a zábavné lidi, kteří přes den tvrdě pracují a večer se rádi baví v kruhu svých přátel a inspirativních lidí. Prostor propojuje exkluzivní klub, cocktail a lounge bar v centru Prahy.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBU

LE VALMONT CLUB & LOUNGE 19. DUBNA 2016 UHELNÝ TRH 8, PRAHA 1

Kristýna Kubíčková, Andrea Bezděková, Natálie Kotková

Aida Abbasová, Veronika Kašáková, Nikol Švantnerová, Elisavet Charalambidu, Jindra Vejvodová

Nikol Švantnerová, Viktor Fischer, Veronika Kašáková

Aneta Vignerová

Jeho koncept, inspirovaný filmem Valmont od režiséra Miloše Formana, oslavuje lásku, vášeň, nekonečné svádění a představuje malou Paříž v Praze.

60

|

ESTATE

|

SPOLEČNOST

|

SOCIETY


CENY CZECH GRAND DESIGN 2015 19. BŘEZNA 2016 STAVOVSKÉ DIVADLO, PRAHA

Liběna Rochová

Nejlepší designéři za rok 2015 byli vyhlášeni. Prestižní ocenění na poli designu převzali autoři celkem v jedenácti kategoriích. Absolutní vítězkou se stala módní designérka Liběna Rochová, která si odnesla titul Grand designérka roku 2015.

Leona Machálková, syn Artur Šípek a jeho nevlastní bratr Dalibor

Liběna Rochová

Markéta Držmíšková a Petr Hák

Oceněn byl in memoriam také architekt a designér Bořek Šípek, který vstoupil do Síně slávy. Objevem roku jsou Držmíšková a Hák. Vítězi v kategorii Grafický designér roku se stali Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Zuzana Lednická a Radek Sidun.

SOCIETY

|

SPOLEČNOST

|

ESTATE | 61


10 NEJ

významnějších staveb Zaha Hadid

Oceňovaná architektka a plodná návrhářka Zaha Hadid zemřela 31. března tohoto roku v Miami ve věku 65 let na infarkt. Jako první žena, která získala prestižní Pritzkerovu cenu za architekturu, za sebou Hadid zanechala dědictví, díky němuž je svět lepším místem. Přidejte se k nám při výpravě za některými z jejích nejpamátnějších návrhů.

1

KNIHOVNA A VÝUKOVÉ CENTRUM EKONOMICKÉ UNIVERZITY VE VÍDNI VÍDEŇ, RAKOUSKO

62

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST

Nová knihovna a výukové centrum se ze srdce nového univerzitního kampusu tyčí jako polygonální blok. Jednotlivé úrovně centra určuje vnější krajina hlavního plánu. Rovné linie exteriéru budovy se směrem dovnitř vzdalují, stávají se křivočarými a tekutými, přičemž vytvářejí volně definovaný vnitřní kaňon, který slouží jako hlavní veřejné prostranství centra a zároveň tvaruje chodby a mosty zajišťující plynulé přechody mezi jednotlivými úrovněmi.

2

KULTURNÍ CENTRUM HEYDAR ALIYEV BAKU, ÁZERBÁJDŽÁN 2007–2012

Urbanismus a architektura Baku, hlavního města Ázerbájdžánu na západním pobřeží Kaspického moře, dříve součásti bývalého Sovětského svazu, silně ovlivnily plánování této éry. Od získání nezávislosti v roce 1991 Ázerbájdžán výrazně investuje do modernizace a rozvoje infrastruktury a architektury Baku a odchýlil se od svého dědictví normativní sovětské moderny.


3 4

Muzeum, podélně otevřené na obou koncích, připomíná vlnu či sežehlený záhyb tekoucí od města k nábřeží, čímž symbolizuje dynamický vztah mezi Glasgow a loděnicemi, mezi námořním a průmyslovým dědictvím řeky Clyde. Čiré sklo fasády umožňuje průnik světla, které zaplavuje hlavní výstavní plochy.

MUZEUM DOPRAVY RIVERSIDE V GLASGOW GLASGOW, VELKÁ BRITÁNIE 2004–2011

MAXXI: MUZEUM UMĚNÍ XXI. STOLETÍ ŘÍM, ITÁLIE 1998–2009

MAXXI nahrazuje koncept muzea jako „objektu“ – představuje sérii budov, které jsou přístupné všem, bez pevné hranice mezi tím, co je „uvnitř“ a co je „venku“. Ústředním bodem této nové reality jsou splývající linie – stěny se protínají a rozdělují, čímž definují vnitřní i vnější prostory.

5

5. GALAXY SOHO PEKING, ČÍNA 2009–2012

Čtyři kontinuální plynulé struktury splývají při vytváření vnitřního světa rozsáhlých otevřených prostor uvnitř Galaxy Soho: nové kanceláře, nákupní a zábavní komplex postrádající rohy nebo náhlé přechody. Znovuobjevují klasický čínský dvůr a vyvolávají impozantní zážitek v srdci Pekingu.

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 63


6

AKADEMIE EVELYN GRACE LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE 2006–2010

Akademie rozšířila vzdělávací rozmanitost této rušné a historické londýnské čtvrti. V souladu se zásadou „škol uvnitř škol“ její design přirozeně vyděluje vysoce funkční prostory, které dávají každé ze čtyř menších škol zřetelnou identitu, a to jak interně, tak externě.

7

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CITYLIFE MILANO MILÁN, ITÁLIE 2004–2015

Výškové stavby jsou tradičně považovány za statickou, ustálenou strategii; věž je zredukována na technokratické, inženýrské „řešení“, které se řídí ekonomickými faktory. V tomto případě si ale architekti vyhráli se „závitem“ věže, vnějším pláštěm, a snad ještě výrazněji s interiérem vestibulu.


Byty na investici Praha 1 1kk – 2kk

www.ytpi.cz 10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 65


8

LONDÝNSKÉ CENTRUM PLAVECKÝCH SPORTŮ LONDÝN, VELKÁ BRITÁNIE 2005–2011

Koncept, inspirovaný tekutou geometrií vody v pohybu, vytváří prostor a okolní prostředí olympijského parku po vzoru říční krajiny. Zvlněná střecha se zvedá vzhůru jako vlna a sjednocujícím gestem uzavírá bazény centra.

10

OPERA V KUANG-ČOU KUANG-ČOU, ČÍNA 2003–2010

V srdci kulturní výstavby Kuang-čou se nachází trvalý a moderní pomník nového tisíciletí s výhledem na Perlovou řeku. Jeho tvarovaný profil, jedinečný design dvojice kamenů a přístupová promenáda posilují urbanistickou funkci, otevírají přístup k řece a do přístavních oblastí a zároveň rozvíjí nový dialog s rostoucím městem.

Stavba se zvedá v kovové zakřivené linii, která směrem vzhůru zrychluje a vytváří dramatickou vertikální geometrii revolučních tvarů. Se svými konečnými 142,8 metry nad zemí je branou do města po souši i po moři. Ikonický vertikální prvek je ve vzájemné interakci s dalšími významnými památkami Marseille.

9

HLAVNÍ SÍDLO CMA CGM MARSEILLE, FRANCIE 2005–2010

Zdroj: Zaha Hadid Architects, www.zaha-hadid.com

66

|

ESTATE

|

10 NEJ

|

10 BEST


NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI 68

126

150

161

Prodej Sales

Pronájmy Rentals

Komerční nemovitosti Commercial Properties

Prodej na Moravě Sales in Moravia

10 BEST

|

10 NEJ

|

ESTATE | 67


PRODEJ | SALE

C

#115695 Info v RK | Info upon request

Pařížská, Praha 1 Výjimečný byt po kompletní rekonstrukci s mimořádným výhledem do parku na nejprestižnější adrese Prahy 1 – pár kroků od Staroměstského náměstí a Letenských sadů. Velkoryse řešený obytný prostor s arkýřem vznikl propojením tří místností orientovaných do Pařížské ulice. Ložnice s vlastní koupelnou, šatnou a balkonem, druhá ložnice a koupelna jsou orientovány do klidného vnitrobloku. Velmi precizní rekonstrukce s použitím kvalitních materiálů v nadčasovém designu. Předpokládané dokončení jaro 2016.

An exceptional, fully renovated apartment with outstanding views over a park, located at one of the most prestigious addresses in Prague 1 – just a few steps from the Old Town Square and Letná Park. The generous living space with a bay window was created by connecting three rooms facing Parizska Street. The apartment features an ensuite master bedroom with a walk-in wardrobe and balcony, a second bedroom and bathroom facing the tranquil courtyard. Meticulously renovated using high quality materials in a timeless design. Estimated completion date - spring 2016.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Lesní, Lány - okr. Kladno Exkluzivní rodinné sídlo rozdělené na dva objekty určené pro komfortní vícegenerační bydlení. Vily jsou propojeny rozsáhlou terasou s panoramatickým výhledem na okolní krajinu a zahradu s parkovou úpravou. Oba domy mají 3 podlaží s dostatkem ložnic, kuchyní i koupelen vybavených luxusními zařizovacími předměty a spotřebiči nejvyšších dostupných technologií. K dispozici garáž pro dva vozy, vyhřívaný bazén, fitness, vinný skep. Rezidenční lokalita Lány zajišťuje veškerou občanskou infrastrukturu. Centrum Prahy je dostupné do 30ti min.

#115498 Info v RK | Info upon request An exclusive family residence is divided into two buildings designed for multi-generational living. The villas are connected by a large terrace with panoramic views of the surroundings and a landscaped garden. Both houses have three floors with plenty of bedrooms, kitchens and bathrooms fitted with luxurious furnishings from prestigious brands and appliances of the highest technology available. Other amenities include a 2 car garage, heated swimming pool, fitness and a wine cellar. A residential area Lany provides all civic amenities. Prague city centre is accessible by car within 30 mins.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 Luxusní byt 4+1 v historickém domě uprostřed Janáčkova nábřeží. Reperezentativní dům po kompletní rekonstrukci s recepcí a parkováním. Obývací pokoj s balkonem a výhledem na řeku, samostatná kuchyň s jídelnou, tři ložnice, tři koupelny a šatna. Z centrální haly je přístup do všech místností. Vybavení interiéru bytu zahrnuje originální funkční americká kamna, promítací plátno, kompletně zařízená kuchyň se spotřebiči Miele, velmi kvalitní podlahy (jasan), dveře (americký ořech) a sanita koupelen od značek Devon&Devon s doplňky Czech&Speake.

#116119 Info v RK | Info upon request Luxury apartment 4+1 in a historic house in the middle of Janackovo nabrezi. Representative building after complete refurbishment with a reception desk and parking. Living room with a balcony and view of the river, separated kitchen with dining room, three bedrooms, three bathrooms and dressing room. From the central hall is access to all rooms. Interior includes original working American stove, projection screen, fully equipped kitchen with Miele appliances, high-quality floors (ash), doors (American walnut) and sanitary bathrooms from Devon&Devon with accessories Czech&Speake.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Drtikolova, Praha 10 Dům 4+kk (165 m2) je součástí ojedinělého komplexu funkcionalistických vil „Kozinec“, architektonického studia Lapka Kolář. Design domu a interiér od předních českých architektů - Petra Koláře a Radana Hubičky. Komplex je umístěn v žádané lokalitě Prahy, nacházející se přímo vedle přírodního parku Hostivař a pár minut od golfového hřiště. Polovina dvojdomu nabízí otevřený obývací pokoj s kuchyňským koutem a výstupem na upravenou zahradu s venkovním bazénem. V domě dále najdeme 3 ložnice - jednu s vlastní šatnou, luxusní koupelnu, komoru, samostatnou toaletu a dostatek úložného prostoru v chodbě.

#113066 Cena | Price: 17 700 000 CZK The three-bedroom house (165 sqm) is part of a unique complex of functionalist villas „Kozinec“ by architectural studio Lapka Kolar. The house and interior was designed by leading Czech architects - Petr Kolar, Radan Hubicka. The complex is situated in a popular part of Prague, directly next to natural park Hostivar and moments from a golf course. Semi-detached house offers an open living room with a kitchenette and an entry to a landscaped garden with an outdoor swimming pool. In the house there are three bedrooms, luxury bathroom, pantry, separate toilet and plenty of storage space in the corridor.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Pod Fialkou, Praha 5 Luxusní rodinná vila s bohatou historií se nachází na rozlehlé parcele (3.400 m2) na úpatí Hřebenek a Strahova. Vila nabízí cenné soukromí, prostor a ojedinělé výhledy na město. Hlavní obytné patro zaujme velkými okny, vysokými stropy a kontaktem s terasou, zahradou a venkovním patiem. Interiér má zachovalé prvky, mramorové obložení a vždy sloužil k reprezentativnímu bydlení. Na stejném patře je kuchyň, jídelna a zimní zahrada, v dalších patrech luxusní vily je dostatečný počet ložnic, koupelen a dalšího zázemí. Na pozemku je samostatná garáž - nemovitost má přístup samostatnou komunikací.

#113684 Info v RK | Info upon request Family villa with a remarkable history on a vast plot (3.400 sqm) located at the foot of Strahov and Hrebenky. Villa for sale offers valuable privacy, generous space and unique views of the city. The main living area is highly attractive with large windows, high ceilings connected to the terrace, garden and outside patio. The interior of the luxury villa still has some original features, marble tiling and was always used for prestigious living. The kitchen, dining room and winter garden are on the same floor, a sufficient number of bedrooms, bathrooms and other facilities are on other floors.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Romaina Rollanda, Praha 6 Luxusní vila v diplomatické čtvrti Bubenče. Novostavba je tvořena z jednoho podzemního podlaží s parkováním a celkem tří nadzemních podlaží, která lze rozdělit na několik jednotek. Podlaží jsou propojena interiérovým schodištěm i designovým výtahem. První podlaží slouží jako reprezentativní, nachází se zde wellness se saunou a vanou, obytný prostor, koupelna, kuchyň, pracovna a pokoj pro hosty s koupelnou. Druhé podlaží je koncipováno jako ložnicová část, všechny ložnice mají vlastní koupelny a jsou průchozí na terasu. Třetí podlaží tvoří samostatný penthouse se vstupem z hlavního schodiště.

#115336 Info v RK | Info upon request Modern spacious villa in diplomatic area of Bubenec. New villa consists of three floors. The first floor is designed as a representational space with sauna, spa, kitchen, living room and dressing room, includes a study and a guest bedroom with separate bathroom. The second floor consists of a sleeping area, each of the bedrooms has its own bathroom and access to a terrace or balcony. The third floor is designed as a separate penthouse with its own entrance from the house staircase. Underground floor serves as parking space for six cars with two additional parking spaces on the land.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 75


Byt 3+kk s terasou, 88m2 + 31m2 terasa, Kabešova, Praha 9 – Vysočany Velice pěkný a slunný byt 3+kk s terasou na Vysočanech v ulici Kabešova. Jednotka je umístěna v posledním patře moderního domu z roku 2008. Byt nabízí obývací prostor s kuchyní a jídelnou, dvě prostorné ložnice, šatnu, koupelnu a samostatné WC. Všechny pokoje jsou klimatizované a mají přímý vstup na terasu. Byt je orientován na jiho západ, nabízí naprosté soukromí, mnoho slunečního světla po celý den a výhled do širokého okolí. Nabídka je idealní pro milovníky pohodlí spojeného s dostatkem uložných prostor, perfektní infastrukturou a dostupností centra města (tram na nám. Republiky 20 min) a snadným parkováním v domě. Součástí prodeje je nadstandardní vybavení bytu, garážové stání v domě a zděný sklep. Cena zahrnuje italskou kuchyni na míru se spotřebiči Siemens, nábytek na míru, vestavěné skříně, koupelnový nábytek, svítidla, římské rolety, kvalitní malby a tapety, bezpečnostní vstupní dveře a další. Cena: 6.300.000 Kč Very nice and sunny 2-bedroom apartment with a large terrace located in Prague 9 - Vysočany. Unit is located on the last floor of a modern building built in 2008. It offers living room with the kitchen and dining space, two spacious bedrooms, walk-in closet, bathroom and separate toilet. All rooms are air-conditioned and have a direct access to the terrace. Apartment is facing southwest, gives you absolute privacy, lots of sunlight all day long and panoramic views. This offer is perfect for those who are looking for a comfort provided by sufficiency of a storage space, great infrastructure and connection to the city center (direct tram 20min to Old Town) and easy parking in the residence. Sale includes the higher standard furnishing, parking place and the cellar unit. The price includes the custom made Italian kitchen with Siemens appliances, custom made furniture, built in closets, bathroom furniture, lights, roman curtains, quality paints and wall-papers, security entrance doors etc. Price: 6.300.000 CZK

76

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Bezbariérový byt 4+kk (125 m2) s terasou (148 m2), Kamelova, Praha 10 Nově zrekonstruovaný bezbarierový střešní apartmán 4+kk (125 m2) s terasou o výměře 148 m2 s parkováním a panoramatickými výhledy v moderní, energeticky úsporné budově v blízkosti přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Byt nabízí 3 samostatné ložnice s výstupem na terasu, prostornou šatnu, obývací prostor s jídelnou a kuchyní, kouplenu s vanou a sprchou a samostatné WC. Tento velkorysý apartmán Vás zaujme velice praktickou dispozicí a pečlivě provedenou rekonstrukcí (nová kuchyně se spotřebiči Siemens a Bosch, odhlučnění stoupaček, integrovaný sound system Denon, nové podlahy a interiérové dveře, hliníkové, elektronicky ovládané bezpečnostní rolety a klimatizace Toshiba). K jednotce patří dvě garážová stání v dome (jedno zcela uzavřené), třetí parkovací místo před domem a uložný prostor (sklep). Perfektní dostupnost autem do centra Prahy. MHD a OC Hostivař v pěší vzdálenosti. Cena: 10.900.000 Kč Newly refurbished barrier free 3-bedroom roof apartment (125 m2) with a terrace (148 m2) with parking and panoramic views in the modern low-energy building in the proximity of a natural reserve Hostivar-Zabehlice in Prague 10. Apartment offers 3 individual bedrooms each with the entry to the terrace, walk-in closet, two bathrooms, living room with a dining space and the kitchen. Very practical layout and well done reconstruction (new kitchen with Siemens and Bosch appliances, sound proof isolation of ascending pipes, integrated Denon sound system, new floors and interior doors, aluminum security blinds and Toshiba air conditioning). Offer includes store space in the cellar and two parking places (one of them is individual closed garage) and third parking place in front of the house. Great access to the city center. Walking distance to the public transport and Hostivar Shopping Center. Price: 10.900.000 CZK

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


PRODÁNO

Rodinný dům 6+1 s bazeném 280 m2, Říčany, Praha – východ Nízkoenergetický rodinný dům situovaný v klidné, rezidenční části Říčan – Radošovice. Vila o dispozici 6+1 má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní a celkovou užitnou plochu 280m2. Přízemí nabízí prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnu a kuchyni, kouplenu a WC. V prvním patře se nachází 4 pokoje s vlastními šatnami a koupelna s vanou. V suterénu naleznete velkou společenskou místnost v barem, kino, relaxační místnost s whirlpoolem a saunu. Dům byl postaven v roce 1998 a v roce 2008 byl z větší částo přestavěn a modernizován, díky čemu je v perfektním technickém stavu a nevyžaduje žádné investice. Vila je obklopena menší vzrostlou zahradou, která zajišťuje naprosté soukromí. Na pozemku, který má celkem 506 m2 se dále nachází vyhřívaný (tepelné čerpadlo) venkovní bazén s protiproudem a garáž pro dva vozy. Perfektní dostupnost do centra Prahy a veškerá občanská vybavenost v místě Cena: 11.200.000 Kč Three-story villa built in 1998 located in a nice residential area of Říčany – Radošovice. The house offers two above ground levels, one underground level and total area of 280 m2 including six rooms and the kitchen. Ground floor features spacious living room with the fireplace, dining space and the kitchen, bathroom and the toilet. First floor offers four bedrooms with closets and bathroom with a tub. In underground you will find large room for socializing with private bar, cinema and relaxation room with whirlpool and sauna. Property was built in 1998 and in 2008 was reconstructed and modernized. The house is in excellent technical condition. It is surrounded by a nice small garden providing you with absolute privacy. Swimming pool with the counter flow is heated by a heat pump, which heats entire building and guarantees very low monthly costs. Great access to the Prague city center and all amenities and services in place. Garage for two cars. Interior: 280 m2, Land: 506 m2. Price: 11.200.000 CZK

78

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Rodinný dům 6+1 s bazénem, Dobřichovice, Praha – západ Exkluzivní nabídka rodinného domu v žádané lokalitě v Dobřichovicích vzálených pouhých 24 min jízdy autem z centra Prahy. Kromě polohy a hezké udržované vzrostlé zahrady s venkovním bazeném, Vás dům zaujme praktickými dispozicemi. V přízemí naleznete vzdušný, prosluněný obývací prostor, jídelnu s kuchyní s přímým vstupem na terasu, pracovnu, ložnici, šatnu, koupelnu s toaletou a WC pro hosty. První patro nabízí dvě prostorné ložnice (každá 30 m2), koupelnu a rozsáhlou galerii. Suterén je vybaven garaží pro dva vozy, prádelnou/sušárnou, šatnou, koupelnou, toaletou, fitness místností s infra saunou, uložnými prostory a technickou místností. Nemovitost poskytuje naprosté soukromí a klid. Dům je v perfektním technickém stavu a nevyžaduje žádné investice. Interier: 385 m2, pozemek: 975 m2. Cena: 16.800.000 Kč Family house for sale in the beautiful location in Dobrichovice only 24 min drive from Prague city center. Besides its great location and very private and well kept garden with the outdoor swimming pool this property will attract you with great layout. Groundfloor offers open plan living room with dining area and kitchen with direct acess to the terrace, office, bedroom, closet, bathroom with toilet and separate WC for guests. First flor features two spacious bedrooms (each 30 sqm), bathroom and large gallery. Underground level has a garage for two cars, washing and drying room, closet, bathroom, toilet, fitness room with infra sauna, storage space and technical room. The house provides absolute privacy and peace. The house is in perfect technical condition and does not require andy investment. Interior: 385 sqm, land: 975 sqm. Price: 16.800.000 CZK

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


Investujte NA VACKOVĚ! Klidná rezidenční čtvrť obklopená lesoparkem a původní zástavbou, pouhých 15 minut od centra města. V blízkosti rozvojového území, kde vznikne nové moderní centrum Prahy 3. Projekt navržený s vyrovnanou skladbou malometrážních, investičních i rodinných bytů jež nabízí portfolio s optimálním poměrem mezi cenou a poskytnutým prostorovým a technickým standardem, navíc s investičním potenciálem.

80

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz


Žijte NA VACKOVĚ! Ať už pracujete z domova nebo dojíždíte, klidná lokalita s dobrou dopravní dostupností splní vaše očekávání. Rezidenční čtvrť navazující na starou zástavbu horního Žižkova i měnící se oblast Nákladového nádraží bude růst s vámi, přestože nikdy neztratí svůj komorní ráz. V okolí je dostatek míst pro sport, nákupy a trávení volného času - obchodní centrum Flora, stylové Kino Aero, vítkovská cyklostezka pro brusle i jízdu na kole nebo lesopark Židovské pece.

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 81


Bydlete NA VACKOVĚ! Bydlení v klidné rezidenční čvrti s charakterem, který ve vás od první chvíle vyvolá chuť stát se místním a najít právě zde svůj domov. Celý rezidenční soubor je řešen tak, aby byla maximálně zajištěna vzdušnost a přísun přirozeného denního světla. Byty s předzahrádkami, balkony nebo terasami nabízí dostatek soukromí i volnosti uprostřed zelené lokality, u které vám můžeme přesně říci, kde a jak se bude v následujících letech měnit.

82

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz


-(',1(Î1ƒ1$%'.$&,7/,9Ü=5(.21675829$1‹ 35925(38%/,.29‹9,/<1$352'(9HONRU\VHěHģHQ£YLODXP¯VWÝQ£YHVYDŀLW«PWHU«QXŀ£GDQ«ORNDOLW\SUDŀVN«KR%DUUDQGRYDQDE¯]¯ÏW\ěLSRGODŀ¯,QWHUL«UY\EDYHQSDUNHWDPLQDGVWDQGDUGQ¯PL RENODG\ D ]DěL]RYDF¯PL SěHGPÝW\ Y VRXÏDVQ«P GHVLJQX &HO¿ REMHNW MH RENORSHQ NU£VQRX SHÏOLYÝ XGUŀRYDQRX ]DKUDGRX P2 V SıYRGQ¯PL GěHYLQDPL DNYDOLWQ¯PWU£YQ¯NHP=SRVOHGQ¯KRSDWUDMHSě¯VWXSQDVWěHģQ¯WHUDVXVNU£VQ¿PY¿KOHGHP.GLVSR]LFLJDU£ŀSURMHGQRDXWRVYMH]GHP]XOLFH([NOX]LYQ¯ ORNDOLWDVMHM¯PŀUR]YRMHPVH]DSRÏDORMLŀYURFHVSıYRGQ¯PQ£]YHP+DEURY£SRVO«]HSěHMPHQRY£QDQD%DUUDQGRY6DPRWQ£YLODMHG¯OHPDUFKLWHNWD -.DSODQD]URNX 7KHJHQHURXVYLOODORFDWHGRQDVORSHLQDKLJKO\GHPDQGHGORFDWLRQRI3UDJXH%DUUDQGRYRIIHUVIRXUͥRRUV7KHLQWHULRUIHDWXUHVRULJLQDOSDUTXHWͥRRULQJ WLOHVDQGSUHPLXPͤ[WXUHVLQFRQWHPSRUDU\GHVLJQ7KHZKROHYLOODLVVXUURXQGHGE\DEHDXWLIXOFDUHIXOO\PDLQWDLQHGJDUGHQRIP2ZLWKRULJLQDOWUHHVDQG VKUXEVDQGDTXDOLW\ODZQ)URPWKHWRSͥRRUWKHUHLVDQDFFHVVWRWKHURRIWHUUDFHZLWKEHDXWLIXOYLHZV7KHUHLVDJDUDJHIRURQHFDUVHSDUDWHO\DFFHVVLEOH IURPWKHVWUHHW([FOXVLYHORFDWLRQZKRVHGHYHORSPHQWKDVEHJXQLQWKHRULJLQDOQDPH+DEURY£ODWHUUHQDPHGWR%DUUDQGRY7KHDFWXDOYLOODZDV GHVLJQHGE\DUFKLWHFW-.DSODQLQ

-Ȭ +DQD6DG¯ONRY£KDQDVDGLONRYD#SURIHVVLRQDOVF] 3URIHVVLRQDOV9&HOQLFL3UDKD ZZZSURIHVVLRQDOVF]


1SWPSFQVCMJLPW»WJMBWEJQMPNBUJDLÃçUWSUJ Prodej · Praha 6 · 12+1 · 786 m2āQDY\åiGiQt Tato exkluzivní vila prošla kompletní a nákladnou rekonstrukcí DYVRXþDVQRVWLQDEt]tOX[XVQtE\GOHQtYSUDYpPVORYDVP\VOX%XGRXFt PDMLWHOp EXGRX PRFL Y\XåtYDW VHGP ORåQLF VH þW\ĜPL NRXSHOQDPL UR]OHKOê REêYDFt SRNRM V NUEHP NQLKRYQX D NXFK\QL V MtGHOQRX YãH YKRGQČGRY\EDYHQRNUiVQêPãSDQČOVNêPDLWDOVNêPQiE\WNHP=i]HPt YLO\QDEt]tãLURNRXãNiOXY\XåLWtYHIRUPČNU\WpKRED]pQXVDXQ\SDUQt Oi]QČ D YtĜLYN\ 8E\WRYiQt SUR RVWUDKX REMHNWX YêWDK GYČ JDUiåRYi VWiQt D PRåQRVW SDUNRYiQt QD MLå WDN UR]ViKOpP SR]HPNX SDWĜt PH]L GDOãtSĜHGQRVWLWRKRWRQH]DSRPHQXWHOQpKRREMHNWX

The First Republic villa in the diplomatic area Sale · Prague 6 · 12+1 · 786 m2 · On the request This exclusive villa underwent a complete and expensive reconstruction DQGQRZRIIHUVOX[XULRXVOLYLQJLQWKHWUXHVHQVH)XWXUHRZQHUVFDQXVH VHYHQEHGURRPVZLWKIRXUEDWKURRPVDODUJHOLYLQJURRPZLWK¿UHSODFH OLEUDU\ DQG NLWFKHQ ZLWK GLQLQJ URRP DOO FRQYHQLHQWO\ UHWUR¿WWHG E\ EHDXWLIXO6SDQLVKDQG,WDOLDQIXUQLWXUH)DFLOLWLHVRIWKHYLOODLQFOXGHD ZLGH UDQJH RI DSSOLFDWLRQV LQ WKH IRUP RI DQ LQGRRU VZLPPLQJ SRRO VDXQD VWHDP EDWK DQG MDFX]]L $FFRPPRGDWLRQ IRU VHFXULW\ JXDUGV HOHYDWRUWZRJDUDJHVDQGSDUNLQJDWH[WHQVLYHSORWEHORQJDPRQJWKH PDQ\DGYDQWDJHVRIWKLVPHPRUDEOHSURSHUW\

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


´UVMO×CZUWFWZIMFE»WBOÃMPLBMJUõ Prodej · Praha 5 · 3+1 · 126 m2ā.þ 3URVWRUQê D ~WXOQê E\W YH YHOPL XGUåRYDQpP þLQåRYQtP GRPČ QDFKi]HMtFtVHYHYêERUQpORNDOLWČQDEt]tGRVWDWHNNOLGXPQRåVWYtVYČWOD DKH]NêFKYêKOHGĤQD3UDKX&HOêREMHNWSURãHOYURFHNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFtVGĤUD]HPQD]DFKRYiQtSĤYRGQtFKSUYNĤDVP\VOHPSUR GHWDLO %\W GtN\ QHXWUiOQtPX GHVLJQX LQWHULpUX SRVN\WXMH EXGRXFtPX PDMLWHOLYHONêSURVWRUSUR]DĜt]HQtGOHMHKRSĜiQtDYNXVX.E\WXQiOHåt SURVWRUQêVNOHSDSĜLGiYiWDNGDOãt~ORåQêSURVWRU

Cozy apartment in popular location Sale · Prague 5 · 3+1 · 126 m2 · 9 900 000 CZK 6SDFLRXVDQGFR]\DSDUWPHQWLQDQRSWLPDOO\PDLQWDLQHGEXLOGLQJRIIHUV SOHQW\RIFDOPDPSOHOLJKWVWULNLQJYLHZVRI3UDJXHDQGLVVLWXDWHGLQ DSULPHORFDWLRQ7KHHQWLUHDSDUWPHQWXQGHUZHQWDFRPSOHWHUHQRYDWLRQ LQZLWKDQHPSKDVLVRQSUHVHUYLQJWKHRULJLQDOIHDWXUHVDQGZLWK DFDUHIXODWWHQWLRQWRGHWDLO7KHQHXWUDOGHVLJQRIWKHLQWHULRUSUHVHUYHV WKHRSWLRQWRUHIXUELVKDFFRUGLQJWRWKHIXWXUHRZQHU¶VZLVKHVDQGWDVWHV 7KH DSDUWPHQW DOVR KDV D VL]HDEOH FHOODU RIIHULQJ DGGLWLRQDO VWRUDJH VSDFH

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Elegantní a designový byt na Vinohradech Prodej · Praha 10 · 3+kk · 186 m2ā.þ /X[XVQtE\WQDYUåHQêSURVOXOêPGHVLJQRYêPVWXGLHP'RQOLüSRVN\WXMH YHãNHUêNRPIRUWMDNêVLEXGRXFtUH]LGHQWLPRKRXSĜiW6UGFHE\WXWYRĜt REêYDFt SRNRM SURSRMHQê V SOQČ Y\EDYHQRX NXFK\Qt R YHOLNRVWL P MHQåMHSURVYČWOHQYHONRIRUPiWRYêPRNQHP'YČNRXSHOQ\GYČSURVWRUQp ORåQLFH D JDOHULH VSOQt W\ QHMQiURþQČMãt SRåDGDYN\ YãHFK UH]LGHQWĤ =D YêKRGXQHPRYLWRVWLO]HSRYDåRYDWNURPČSDUNRYDFtKRVWiQtDNOLPDWL]DFH VSROHþQp SURVWRU\ NGH VH QDFKi]t ED]pQ V MDFX]]L VDXQD SiUD EDU SUR VSROHþHQVNpXGiORVWLD]DKUDGDVSĜtMHPQêPSRVH]HQtP

Elegant a design apartment in Vinohrady Sale · Prague 10 · 3+kk · 186 m2 · 14 500 000 CZK 7KLV OX[XU\ DSDUWPHQW GHVLJQHG E\ WKH UHQRZQHG GHVLJQ VWXGLR 'RQOLü SURYLGHVDOOFRPIRUWIXWXUHRZQHUVFRXOGZLVKIRU7KHKHDUWRIWKHDSDUWPHQW LVWKHOLYLQJURRPZLWKDIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQRIVTPLOOXPLQDWHGE\ D ODUJH IRUPDWWHG ZLQGRZ 7ZR EDWKURRPV WZR VSDFLRXV EHGURRPV DQG D JDOOHU\ ZLOO IXO¿OO WKH PRVW GHPDQGLQJ UHTXLUHPHQWV RI DOO UHVLGHQWV $GGLWLRQDO DGYDQWDJHV RI WKLV SURSHUW\ WR EH FRQVLGHUHG DUH D SDUNLQJ VSDFHDLUFRQGLWLRQLQJDQGLWVDFRPPRQDUHDV7KHUHLVDLQGRRUSRRODQG MDFX]]LVDXQDVWHDPEDWKDQGIRUVRFLDORFFDVLRQVDEDUDQGDJDUGHQZLWK FRPIRUWDEOHVHDWLQJ

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


-VYVTOÇWJMBWQıÇSPEõTSPNBOUJDL×NW×IMFEFN Prodej · Praha 7 · 10+3 · 597 m2ā.þ Honosná rodinná vila s neopakovatelným výhledem ve stavu 6KHOO &RUHVHQDFKi]tYNOLGQpþiVWLSUHVWLåQtSUDåVNp7UyML9LOXWYRĜt WĜLE\WRYpMHGQRWN\NWHUpPRKRXEêWXåtYiQ\VDPRVWDWQČþtMDNRMHGHQ REMHNWSURYHONRXURGLQXQHERMDNRUHSUH]HQWDWLYQtPtVWRVSROHþQRVWL .RPIRUWSURYãHFKQ\UH]LGHQW\]DMLãĢXMHVHGPNRXSHOHQQČNROLNãDWHQ YQLWĜQtED]pQVHVDXQRXYêWDKSURVWRUQiJDUiåSURWĜLYR]\DUR]OHKOi ]DKUDGD

Luxury villa in nature with romantic view Sale · Prague 7 · 10+3 · 597 m2 · 45 000 000 CZK $VSOHQGLGYLOODZLWKDXQLTXHYLHZLQDVWDWHRI6KHOO &RUHLVORFDWHG LQDTXLHWSDUWRI3UDJXHVSUHVWLJLRXVDUHDRI7URMD7KHYLOODFRQVLVWVRI WKUHHUHVLGHQWLDOVHFWLRQVZKLFKFDQHLWKHUEHRFFXSLHGLQGLYLGXDOO\RUDV DFRPSOHWHXQLWVXLWDEOHIRUDODUJHIDPLO\RUDVDUHSUHVHQWDWLYHFRPSDQ\ EXLOGLQJ&RPIRUWIRUDOOUHVLGHQWVLVHQVXUHGE\VHYHQEDWKURRPVVHYHUDO GUHVVLQJURRPVDQLQGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDDQHOHYDWRUDVSDFLRXV JDUDJHIRUWKUHHFDUVDQGDVSDFLRXVJDUGHQ

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


5ıÇHFOFSBçOÇSPEJOO×EŅNTWZOJLBKÇDÇN[»[FNÇN Prodej · Praha 4 · 6+kk · 340 m2ā.þ 9NOLGQpORNDOLWČ%UDQtNXVHQDFKi]tWĜtSRGODåQtURGLQQêGĤPVNUiVQêPL YêKOHG\ QD QiEĜHåt D %DUUDQGRY 'ĤP PĤåH VORXåLW MDNR E\GOHQt SUR MHGQXURGLQXQHERMHMO]HUR]GČOLWGRWĜtVDPRVWDWQêFKE\WRYêFKMHGQRWHN 6RXþiVWtDUFKLWHNWRQLFN\]DMtPDYpKRREMHNWXMHNURPČSURVWRUQp]DKUDG\ YQLWĜQtED]pQVDXQD¿WQHVVVROiULXPVNOHSGYČJDUiåHDYêWDK'ĤP MHQåMHSRVWDYHQ]NYDOLWQtFKPDWHULiOĤDPĤåHEêWGiOHYKRGQČVWDYHEQČ UR]ãLĜRYiQ

Three-generation family house with excellent facilities Sale · Prague 4 · 6+kk · 340 m2 · 21 900 000 CZK ,QDTXLHWORFDWLRQRI%UDQLNLVORFDWHGWKUHHVWRUH\KRXVHZLWKEHDXWLIXO YLHZRIWKH9OWDYDULYHUDQG%DUUDQGRY7KLVSURSHUW\FDQVHUYHDVKRXVH IRURQHIDPLO\RUFDQEHGLYLGHGLQWRWKUHHVHSDUDWHUHVLGHQWLDOXQLWV7KH EXLOGLQJZKLFKLVDUFKLWHFWXUDOO\LQWULJXLQJLVEXLOWRITXDOLW\PDWHULDOV DQGFRXOGSRVVLEO\EHH[SDQGHG,QDGGLWLRQWRWKHVSDFLRXVJDUGHQLVDQ LQGRRUSRROVDXQDJ\PVRODULXPFHOODUWZRJDUDJHVDQGDQHOHYDWRU

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


([NOX]LYQ™SURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9£(+5'29$3UDKDn0DO“6WUDQD 3ÖHGVWDYXMHPH9“PQRYÙSURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9¨HKUGRYDYQÐP«VHVQRXE™SUHFL]Q™SU“FHGHYHORSHUDFLWOLY“S—ÎHDUFKLWHNW× DQ“SDGLWRVWLQWHUL—URYÙFKGHVLJQHU×DGRNRQDOHVSRMXM™NU“VXKLVWRULFN—KRGRPXVOX[XVHPDSUDNWLÎQRVW™E\GOHQ™6NYÐO—GLVSR]LFH DQDGÎDVRYÙGHVLJQE\W×SÖL]DFKRY“Q™S×YRGQ™FKDUFKLWHNWRQLFNÙFKSUYN×XVSRNRM™LW\QHMQ“URÎQÐM¨™]“MHPFHRE\GOHQ™YW—WRORNDOLWÐ 7DWRQRYRUHQHVDQÎQ™UH]LGHQFHQD0DO—6WUDQÐQDE™]™YVHGPLQDG]HPQ™FKSRGOD«™FKOX[XVQ™FKE\W×RU×]QÙFKYHOLNRVWHFKRGNN D«SRNN.RUXQRXGRPXMHGYRXSRGOD«Q™SURVWRURYÐDGLVSR]LÎQÐYHONRU\VÙPH]RQHWRYHOLNRVWLPVWHUDVRX5H]LGHQFH9¨HKUGRYDMHH[NOX]LYQ™NRPRUQ™]HOHQ“SUDNWLFN“LNRX]HOQ“]“URYHÔDQDFK“]™VHYMHGQ—]QHMKH]ΙFKORNDOLWYVUGFL3UDK\SREO™«SDUNX .DPSDVSÖHNU“VQÙPYOWDYVNÙPQ“EÖH«™P3HW֙QVNÙFKVDG×QHER6WÖHOHFN—KRRVWURYD3O“QRYDQ—GRNRQÎHQ™nNRQHFURNX

([FOXVLYHSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9£(+5'29$3UDJXHn0DO“6WUDQD :HLQWURGXFHDQHZSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9¨HKUGRYDZKLFKFRPELQHVWKHSUHFLVLRQZRUNRIWKHGHYHORSHUVHQVLWLYH FDUHDQGFUHDWLYLW\RIDUFKLWHFWVDQGLQWHULRUGHVLJQHUVZKLFKFRPELQHVWKHEHDXW\RIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOX[XU\DQGSUDFWLFDOLW\ RIKRXVLQJ*UHDWGLVSRVLWLRQDQGWLPHOHVVGHVLJQRIIODWVZKLOHSUHVHUYLQJWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVVDWLVI\KLJKVWDQGDUGVRI SHRSOHLQWHUHVWHGLQOLYLQJLQWKLVDUHD7KLVQHRUHQDLVVDQFHUHVLGHQFHLQ0DO“6WUDQDRIIHUVVHYHQIORRUVDQGOX[XU\DSDUWPHQWV RIYDULRXVVL]HVIURPNWWRNW7KHWRSRIDEXLOGLQJLVDWKUHHVWRUH\VSDFLRXVDQGJHQHURXVVL]HGGXSOH[DSDUWPHQWVTPZLWK DWHUUDFH5HVLGHQFH9¨HKUGRYDLVH[FOXVLYHLQWLPDWHJUHHQSUDFWLFDODQGPDJLFDODWWKHVDPHWLPHDQGORFDWHGLQRQHRIWKHPRVW EHDXWLIXOORFDWLRQVLQWKHKHDUWRI3UDJXHQHDU.DPSDSDUNZLWKDEHDXWLIXO9OWDYDHPEDQNPHQW3HWULQRUFKDUGVRULVODQG6WÖHOHFNÙ &RPSOHWLRQGDWHnWKHHQGRI

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3UYRW֙GQ™QRY—E\W\YNRPRUQ™PSURMHNWX3UDKDn/\VRODMH 1DE™]™PHNSURGHMLNU“VQ—QRY—E\W\YPRGHUQ™PE\WRY—PSURMHNWXY«“GDQ—ORNDOLWÐ3UDKDn/\VRODMH1HRWÖHO“DUFKLWHNWXUDQ™]NRHQHUJHWLFN—KRÎW\ÖSRGOD«Q™KRGRPXVYÙWDKHPQDE™]™E\W×RGLVSR]LF™FKNND«NNDVWHMQÙSRÎHWVDPRVWDWQÙFKJDU“«™%\WRYÙ G×PMHSRVWDYHQ]NYDOLWQ™KRPDWHUL“OXVRXΓVW™MHSUYRW֙GQ™L]RODFHDNU“VQ“VHGORY“VWÖHFKD6SROXVWURMLWÐ]DVNOHQÙPLRNQ\MVRX VSOQÐQ\]“NODGQ™SÖHGSRNODG\SURŸVSRUQÙSURYR])DV“GXGRPXWYR֙]XOLÎQ™ΓVWLS֙URGQ™RSXND'ÖHYÐQ“HXURRNQDGRSOÔXM™RNHQLFH SÖHGRNHQQ™UROHW\QHER«DOX]LH9\W“SÐQ™MHÖH¨HQRSRPRF™WHSHOQ—KRÎHUSDGODFR«YÙUD]QÐVQL«XMHSURYR]Q™Q“NODG\0ÐVWVN“ΓVW /\VRODMHQDE™]™YH¨NHUÙNRPIRUWPRGHUQ™KRE\GOHQ™QHGDOHNRFHQWUDDY\WY“Ö™VNYÐO—SRGP™QN\LSURUHNUHDFLVSRUWDNXOWXUQ™Y\«LW™SUR Y¨HFKQ\JHQHUDFH1HY“KHMWHNSURGHMLDNWX“OQÐ]EÙYDM™SRVOHGQ™E\W\]WRKRWRYHOLFHSÐNQ—KRNRPRUQ™KRSURMHNWX

%HDXWLIXOQHZDSDUWPHQWVLQDVPDOOUHVLGHQWLDOSURMHFW3UDJXHn/\VRODMH :H RIIHU IRU VDOH EHDXWLIXO QHZ DSDUWPHQWV LQ D PRGHUQ SURMHFW LQ DQ DWWUDFWLYH ORFDWLRQ RI 3UDJXH /\VRODMH 7KH LQWHUHVWLQJ DUFKLWHFWXUHRIDIRXUVWRUH\EXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRURIIHUVDSDUWPHQWVIURPNWWRNWDQGWKHVDPHQXPEHURILQGLYLGXDO JDUDJHV 5HVLGHQWLDO KRXVH LV EXLOW RI TXDOLW\ PDWHULDOV ZKLFK LQFOXGHV ILUVWFODVV LVRODWLRQ DQG VDGGOH URRI 7RJHWKHU ZLWK WULSOH JOD]HGZLQGRZVDUHDEOHWRVDWLVI\WKHHVVHQWLDOSUHFRQGLWLRQVIRUHFRQRPLFRSHUDWLRQ:RRGHQHXURZLQGRZVDUHFRPSOHWHGZLWK ZLQGRZVKXWWHUV+HDWLQJE\DKHDWSXPSZKLFKVLJQLILFDQWO\UHGXFHVRSHUDWLQJFRVWV&LW\SDUW/\VRODMHRIIHUVDOOWKHFRPIRUWVRI PRGHUQOLYLQJQHDUE\WKHFLW\FHQWHUDQGFUHDWHVH[FHOOHQWFRQGLWLRQVIRUUHFUHDWLRQVSRUWDQGFXOWXUDODFWLYLWLHV'RQRWKHVLWDWH FXUUHQWO\RQO\IODWVUHPDLQ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


1DE™]™PHSURGHMH[NOX]LYQ™KRE\WXY3D֙«VN—XOLFLQD3UD]H %\W P“ X«LWQRX SORFKX P D QDFK“]™ Y QHSÖHKO—GQXWHOQ—P VHFHVQ™P Q“UR«Q™P GRPÐ QDSURWL 6WDURQRY— V\QDJ›]H ¼OHQLWÙ ERKDWÐ ]GREHQÙG×PE\OSRVWDYHQÙYURFHSRGOHQ“YUKXDUFKLWHNW×5.OHQN\D):H\UD%\ONRPSOHWQÐ]UHNRQVWUXRY“QYÎHWQÐXPÐOHFN—KR UHVWDXURY“Q™XOLÎQ™IDV“G\NRYRYÙFKGÖHYÐQÙFKD]ODFHQÙFKSUYN×DYQLWÖQ™¨WXNRY—YÙ]GRE\YHVWLEXOX1RYÐE\OY\VWDYÐQYÙWDK%\WP“Y\VRN— VWURS\ D S×YRGQÐ SDWÖLO PDMLWHOL GRPX MDNR QHMH[NOX]LYQÐM¨™ E\W Y GRPÐ 9 VRXÎDVQ— GREÐ MH SÖLSUDYHQ QDEÙW VYRX QRYRX SRGREX 3URG“Y“ VHYHVWDYXSÖHGUHNRQVWUXNF™YÎHWQÐVWDYHEQ™KRSRYROHQ™DGHWDLOQ™KRLQWHUL—URY—KRQ“YUKXRGLVSR]LFLVNXFK\Q™DM™GHOQRXREÙYDF™P VDO›QHPVWXGRYQRX FHONHPP RULHQWRYDQRXGR3D֙«VN—XOLFHDOR«QLFHPLVYODVWQ™PLNRXSHOQDPLD¨DWQDPLVPÐÖXM™F™PLGRNOLGQ—KR YQLWUREORNX ([NOX]LYQ™ XOLFH L YÙMLPHÎQRVW D KLVWRULFN“ KRGQRWD GRPX MVRX YHONRX SÖHGQRVW™ W—WR QDE™GN\ YHGOH ¨LURN—KR SRWHQFL“OX E\WX VDPRWQ—KR'RSRUXÎXMHPHSURKO™GNX

:HRIIHUIRUVDOHDQH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQ3D֙«VN“VWUHHWLQ3UDJXH 7KHDSDUWPHQWKDVDWRWDOIORRUDUHDRIVTPLWLVVLWXDWHGLQWKHUHPDUNDEOH$UW1RXYHDXFRUQHUEXLOGLQJRSSRVLWHWR6WDURQRY“6\QDJRJXH 5LFKO\GHFRUDWHGKRXVHZDVEXLOWLQDQGGHVLJQHGE\5.OHQNDDQG):H\UDDUFKLWHFWV,WKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQFOXGLQJWKH DUWUHVWRUDWLRQRIVWUHHWIDFDGHPHWDOZRRGHQDQGJROGHQHOHPHQWVDQGVWXFFRHGOREE\7KHEXLOGLQJKDVDQHZHOHYDWRU7KHDSDUWPHQWKDV KLJKFHLOLQJVDQGRULJLQDOO\EHORQJHGWRWKHRZQHURIWKHKRXVHDVWKHPRVWH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQWKHEXLOGLQJ7KHDSDUWPHQWLVEHLQJVROG EHIRUHUHFRQVWUXFWLRQDQGWKHRIIHULQFOXGHVEXLOGLQJSHUPLWVDQGGHWDLOHGLQWHULRUGHVLJQSODQIRUZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJURRPOLYLQJVDORQ UHDGLQJURRP WRJHWKHUVTP IDFLQJWKH3D֙«VN“VWUHHWDQGEHGURRPVZLWKSULYDWHEDWKURRPVDQGGUHVVLQJURRPVIDFLQJWKHTXLHWFRXUW\DUG ([FOXVLYHVWUHHWORFDWLRQDQGXQLTXHQHVVDQGKLVWRULFDOYDOXHRIWKHKRXVHLVDJUHDWDGYDQWDJHRIWKLVRIIHULQDGGLWLRQWRWKHZLGHSRWHQWLDORIWKH DSDUWPHQWLWVHOI:HUHFRPPHQGDYLHZLQJ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3URGHMH[NOX]LYQ™KRVW\ORY—KRVUXEXP2SR]P2n6WÖHGRÎHVNÙNUDM 1DE™]™PH SURGHM PLPR֓GQ— QHPRYLWRVWL YKRGQ— N UHNUHDFL VW“O—PX E\GOHQ™ QHER SRGQLN“Q™ -HGQ“ VH R VUXE RENORSHQÙ OHV\ DPDOHEQÙPŸGRO™P9QLWÖQ™SURVWRU\MVRXÖH¨HQ\VW\OHPRSHQVSDFHnYHONRU\V“NXFK\QÐVWHUDVRX P QDYD]XM™F™QDM™GHOQ™ΓVW REÙYDF™SURVWRUOR«QLFHVNRXSHOQRXDWHUDVRX P '“OHMH]GHWHFKQLFN—]“]HP™NRWHFSURSV\SURVWRU\SURFKRY“Q™RYF™DNR] ,QWHUL—UWYR֙SRX]HS֙URGQ™N“PHQGXERY—WHDNRY—VPUNRY—DERURYLFRY—GÖHYR9]DKUDGÐMH]DVWÖH¨HQÙED]—QVHVRO“ULHPOHWQ™ NDPHQQÙ DOW“Q V YHQNRYQ™ NXFK\Q™ S֙URGQ™P RKQL¨WÐP D SLQJSRQJHP 'DO¨™ ]DKUDGQ™ VWDYERX MH DWHOL—UJDUVRQL—UD V NRXSHOQRX P =DKUDGDMHVS™¨HS֙URGQ™PSDUNHPVPQRKDGUXK\GÖHYLQYÙWYDUQÙPLSUYN\DS֙URGQ™PLGHNRUDFHPL.DPHQQÙ]DVWÖH¨HQÙ GY×USRMPHYR]\DSURYR]×YROQ—SDUNRY“Q™

6DOHVRIH[FOXVLYHVW\OLVKKRXVH VTP IRUUHFUHDWLRQRUOLYLQJn&HQWUDO%RKHPLDQ5HJLRQ :HRIIHUDQH[FHSWLRQDOSURSHUW\VXLWDEOHIRUUHFUHDWLRQDVZHOODVIRUKRXVLQJRUEXVLQHVVXQLTXHO\DQGJHQHURXVO\GHVLJQHGODUJHORJ FDELQSHUFKHGLQDZRQGHUIXOO\DUWLVWLFDQGYLVXDOO\UHVROYHGJUHDWODQG7KHFDELQKDVDQDUHDRIVTPGHVLJQHGOLNHDQRSHQVSDFH 7KHWHUUDFHE\WKHNLWFKHQKDVDERXWVTPDQGLVSDUWLDOO\URRIHG7KHEHGURRPLVFRQQHFWHGZLWKWKHWHUUDFHRIDERXWVTP7KH LQWHULRUFRQVLVWVRQO\RIQDWXUDOVWRQHDQGRDNWHDNVSUXFHDQGSLQHZRRG7KHUHDUHDOVRLQVXODWHGNHQQHOIRUGRJVJDUGHQVWXGLR VSDFHIRUEUHHGLQJDQLPDOVRXWGRRUILUHSODFHHWF7KHJDUGHQLVUDWKHUDQDWXUDOSDUNZLWKWKRXJKWIXOSODFHPHQWRIYDULRXVVSHFLHV RI WUHHV DUWLVWLF HOHPHQWV DQG QDWXUDO GHFRUDWLRQV ZDOOV URFNHULHV DQG QDWXUDO URFNV 6WRQH URRIHG FRXUW\DUG FDQ DFFRPPRGDWH YHKLFOHVDQGDQRWKHUFDQRXWVLGH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3URQ“MHPOX[XVQÐ]D֙]HQÙFKNDQFHO“Ö™P2YFHQWUX3UDK\ 1DE™]™PHNSURQ“MPXH[NOX]LYQ™SURVWRUQ—DNRPSOHWQÐ]D֙]HQ—NDQFHO“ÖHRFHONRY—SOR¨HPYSDWÖHEXGRY\VSURVWRUQRXWHUDVRX DYÙKOHGHPQD/HWQRX.GLVSR]LFLMVRX]GHFHONHPNDQFHO“ÖH]DVHGDF™P™VWQRVWNXFK\ÔNDVH]QDÎNRYÙPY\EDYHQ™P0LHOHĨDWQD ÄVNODGÄNRXSHOQDÄWRDOHWDSURVWRUQ“WHUDVDDVNODG=UHNRQVWUXRYDQÙREFKRGQ™G×PSRVN\WXMHQ“MHPF×PKRGS֙VWXSGRREMHNWX VYODVWQ™UHFHSF™RVWUDKRXYÙWDKHPDŸNOLGHPVSROHÎQÙFKSURVWRUÄGHQQÐ0R«QRVWY\X«LW™GDO¨™FKSRVN\WRYDQÙFKVOX«HEDGPLQLVWUDWLYQ™ D SR¨WRYQ™ SÖLSRMHQ™ N Y\VRNRU\FKORVWQ™PX LQWHUQHWX WHOHIRQQ™ OLQN\ ]DML¨WÐQ™ ŸNOLGX 9 NDQFHO“Ö™FK /(' RVYÐWOHQ™ NYDOLWQ™ «XORY— VWRO\ NGLVSR]LFLYH¨NHU—]DV™ªRY“Q™WHUDVD]REUD]RYDF™NDPHURYÙDYVWXSQ™V\VW—P0R«QRVWX]DYÖHQ™VPORXY\LQDGREXQHXUÎLWRX&HQD]DVOX«E\ .ÎPÐV™F EH]'3+]DKUQXMHYRGQ—VWRÎQ—HOHNWÖLQXWRSHQ™SURYR]DŸNOLGVSROHÎQÙFKSURVWRUDWS 6H]QDPNRPSOHWQ™KRY\EDYHQ™ NDQFHO“ÖHMHNGLVSR]LFLYQD¨™5.

5HQWRIOX[XULRXVO\IXUQLVKHGRIILFHVVTPLQWKHFHQWHURI3UDJXH :HRIIHUIRUUHQWVSDFLRXVDQGIXOO\IXUQLVKHGRIILFHVZLWKDWRWDODUHDRIVTPRQWKHWKIORRURIDEXLOGLQJZLWKDVSDFLRXVWHUUDFHDQGDYLHZ RI/HWQ“7KHUHDUHRIILFHVPHHWLQJURRPNLWFKHQZLWK0LHOHHTXLSPHQWFORDNURRPVVWRUDJHVEDWKURRPWRLOHWVSDFLRXVWHUUDFH DQGVWRFN7KHUHQRYDWHGEXLOGLQJSURYLGHVKRXUVDFFHVVWRWKHREMHFWZLWKLWVRZQUHFHSWLRQVHFXULW\HOHYDWRUDQGFOHDQLQJRIFRPPRQ DUHDVÄGDLO\3RVVLELOLW\RIXVLQJRWKHUVHUYLFHVSURYLGHGDGPLQLVWUDWLYHDQGPDLOKLJKVSHHGLQWHUQHWWHOHSKRQHOLQHFOHDQLQJ,QRIILFHV /('OLJKWLQJKLJKTXDOLW\JUDQLWHWDEOHVQHWZRUNLQJWHUUDFHLPDJLQJFDPHUDDQGHQWU\V\VWHP7KHSRVVLELOLW\RIFRQFOXGLQJDFRQWUDFWIRU DQLQGHILQLWHSHULRG6HUYLFHV&=.PRQWK H[FOXGLQJ9$7LQFOXGHVZDWHUVHZHUHOHFWULFLW\KHDWLQJRSHUDWLRQDQGFOHDQLQJRIFRPPRQ DUHDVHWF /LVWRIFRPSOHWHRIILFHHTXLSPHQWLVDYDLODEOHLQRXURIILFH

&HQD.ÎPÐV™F'3+VOX«E\3ULFH&=.PRQWK9$7VHUYLFHV …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

5RGLQQ¿GęP[%[*6P3UDKDȡ9¿FKRG.ćHQLFH 3URGHMVDPRVWDWQÙVWRM¯F¯KRURGLQQ«KRGRPXVHGYÙPDEDONRQ\GYRMJDU£Ĥ¯QDFK£]HM¯F¯VHY3UD]Hȡ9¿FKRGREHF.ćHQLFH&LKORY¿GYRXSRGODĤQ¯ GęPMHXP¯VWÙQ¿QDURYLQDW«PSR]HPNXVXGUĤRYDQRX]DKUDGRXVHY]URVWO¿PLRNUDVQ¿PLGćHYLQDPLREG«OQ¯NRY«KRWYDUXRYHOLNRVWLP21HPRYLWRVWRSRGODKRY«SORďHP2MHGLVSR]LÍQÙUR]GÙOHQDGRGYRX¼URYQ¯YSć¯]HP¯MHRE¿YDF¯SRNRMVHYVWXSHPQD]DKUDGXDYHQNRYQ¯WHUDVX VHOHNWULFN\RYO£GDQRXPDUN¿]RX6DPRVWDWQÙVWRM¯F¯DNRPSOHWQÙ]Dć¯]HQ£NXFK\ûVN£OLQNDVM¯GHOQ¯PNRXWHP'RPLQDQWRXWRKRWRSURVWRUXMVRX NDFKORY£NDPQDNWHU£VSROHÍQÙVSRGODKRY¿PWRSHQ¯PVORXĤ¯MDNRKODYQ¯]GURMWHSODSURY\W£SÙQ¯GRPX9SDWćHGRPXVHQDFK£]¯ÍW\ćLVDPRVWDWQ«QHSUęFKR]¯SRNRMHSćLÍHPĤGYDSRNRMHPDM¯VSROHÍQ¿EDONRQGR]DKUDG\GUXK¿EDONRQMHVSROHÍQ¿VNRXSHOQRXDSRNRMHP9NDĤG«P SDWćHGRPXVHQDFK£]¯NRXSHOQDVSROHÍQ£VWRDOHWRX'£ONRYÙMVRX]GHRYO£GDQ£YUDWD JDU£ĤRY£DYMH]GRY£ 1HPRYLWRVWMHPRĤQ«ʳQDQFRYDW K\SRWHÍQ¯P¼YÙUHPNWHU¿SRPęĤHPH]SURVWćHGNRYDW1HPRYLWRVWQHP£YVRXÍDVQ«GREÙ]SUDFRY£QHQHUJHWLFN¿ďW¯WHN3URY¯FHLQIRUPDF¯NRQWDNWXMWHUHDOLWQ¯KRPDNO«ćH

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć0LODQ%ćHÍND.RQWDNW(PDLOPLODQEUHFND#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] 98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

+DQVSDXONDP293UDKDȡ'HMYLFH ([NOX]LYQÙQDE¯]¯PHNSURGHMLVLWXDÍQÙYHOLFHKH]N¿E\WVGLVSR]LF¯DPRĤQRVW¯NU\W«KRSDUNRY£Q¯DĤSURGYDYR]\YMHGQ«]QHMY\KOHG£YDQÙMď¯FK3UDĤVN¿FKORNDOLW3UDKDȡ'HMYLFH+DQVSDXONDXOLFH1DÍLKDGOH%\WRFHONRY«YHOLNRVWLP2VHQDFK£]¯YSć¯]HP¯VXWHU«QX ÍW\ćSRGODĤQ¯KRYLODGRPX]OHWPLQXO«KRVWROHW¯'ęPVQDE¯]HQRXQHPRYLWRVW¯WÙVQÙVRXVHG¯VSDUNHP+RUQ¯Ď£UNDNWHU¿MHPRĤQ¿Y\XĤ¯YDW NbSURFK£]N£PÍLDNWLYQ¯PXRGSRÍLQNX

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć-DURVODY.DUHď.RQWDNW(PDLOMDURVODYNDUHV#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


Prodej

LuxusnĂ­ byt 5+kk s vlastnĂ­ zahradou v Praze 6, BubenÄ?i

KrĂĄsnĂ˝ byt 5+kk, se zahradou se nachĂĄzĂ­ v luxusnĂ­ rezidenci v  rezidenÄ?nĂ­ Ä?tvrti BubeneÄ?. Byt sestĂĄvĂĄ ze Ä?tyĹ&#x2122; loĹžnic, dvou koupelen a  obĂ˝vacĂ­ho pokoje s kuchynĂ­ a jĂ­delnĂ­m koutem. K dispozici je takĂŠ ĹĄatna, prĂĄdelna a toaleta pro hosty. Byt je luxusnÄ&#x203A; zaĹ&#x2122;Ă­zen italskĂ˝m a  nÄ&#x203A;meckĂ˝m nĂĄbytkem, tapetami Cavalli, parketami z tvrdĂŠho dĹ&#x2122;eva, kamennĂ˝m krbem, kuchyĹ&#x2C6;skou linkou znaÄ?ky SieMatic, spotĹ&#x2122;ebiÄ?e Miele. Dostupnost do historickĂŠho centra Prahy 10 min.

Sale

Luxury 4-bedroom apartment with garden in Prague 6 - BubeneÄ?

Stunning apar tment 5+kk, 240 m2 with beautiful garden is situated in a luxur y residence in the residential area of BubeneÄ?. Apar tment consists of four bedroom, two bathrooms and living room with kitchen and dining corner. There are also walk-in wardrobe, laundr y and toilet for guests. There is high quality interior: German and Italian furniture, wallpapers Cavalli, hard wood floors, stone fireplace, kitchen SieMatic and electrical appliances Miele. Within 10 minutes you can be in historical center of Prague.

ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚƿƚ

ĆŠÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x192;Ç&#x160;Ç&#x160;ƚƽÇ&#x2021;Ç&#x2026; ĆťƨÇ&#x2030;ƚƟƞ²Ć&#x161;Ç&#x152;ƺƞÇ&#x2020;ĆžÇ?

ĆŁÇ&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç ĆťĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x160; Ç&#x160;ƚƽÇ&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ćť Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2030;ĆžÇ&#x20AC;Ç Ć˝ĆžÇ&#x2020;Ç?Ç Ç Ćť ĆťÇ Ç&#x201E;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ćž Ć&#x161;Ç&#x152;ƺƞÇ&#x2020;ĆžÇ? ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç Ç&#x2039; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020; ƽƝÇ&#x152;Ç&#x17D; ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039; Ç ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆžĆ˝Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ç&#x160; Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201A; ĆŤĆšÇ&#x192;ƿƞ Ç Ç&#x2026;ƞƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; ƟƚÇ&#x2030;ƽƞÇ&#x2030;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ĆšÇ?ĆžÇ?Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƞƝÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2039;Ç&#x152;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2039; ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x2021;ĆşÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ćť Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ Ç Ç&#x160; ĆťÇ&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç Ç&#x2026;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;ƽƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç Ç&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ?Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x2026;ƞƺƞÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;Ç&#x2DC;Ç?Ç Ç&#x2030;Ç&#x2026;Ç&#x201D; 6LH0DWLF Ç&#x160; Ç&#x2039;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; 0LHOH Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç&#x2020; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2DC; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x17D; ² Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2021;Ç &DYDOOL Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x17D; ² ƽƞÇ&#x2030;ƞƝÇ&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;ĆžÇ&#x2039; Ć?Ç&#x2021; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ćš ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ Ć&#x203A;Ç&#x201D; Ç&#x160;Ç&#x2026;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2039;Ćž Ć˝Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2030;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x20AC;Ćš Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;

Cena: na vyŞådĂĄnĂ­ u realitnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e / Price: on request / ĆŻĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x152; VESSAN Reality s.r.o., VodiÄ?kova 41, Praha 1, 110 00, tel.: +420 777 871 333, e-mail: info@vessan.cz, www.vessan.cz.


PRODEJ | SALE

C

#115695 Info v RK | Info upon request

Pařížská, Praha 1 Výjimečný byt po kompletní rekonstrukci s mimořádným výhledem do parku na nejprestižnější adrese Prahy 1 – pár kroků od Staroměstského náměstí a Letenských sadů. Velkoryse řešený obytný prostor s arkýřem vznikl propojením tří místností orientovaných do Pařížské ulice. Ložnice s vlastní koupelnou, šatnou a balkonem, druhá ložnice a koupelna jsou orientovány do klidného vnitrobloku. Velmi precizní rekonstrukce s použitím kvalitních materiálů v nadčasovém designu. Předpokládané dokončení jaro 2016.

An exceptional, fully renovated apartment with outstanding views over a park, located at one of the most prestigious addresses in Prague 1 – just a few steps from the Old Town Square and Letná Park. The generous living space with a bay window was created by connecting three rooms facing Parizska Street. The apartment features an ensuite master bedroom with a walk-in wardrobe and balcony, a second bedroom and bathroom facing the tranquil courtyard. Meticulously renovated using high quality materials in a timeless design. Estimated completion date - spring 2016.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Lesní, Lány - okr. Kladno Exkluzivní rodinné sídlo rozdělené na dva objekty určené pro komfortní vícegenerační bydlení. Vily jsou propojeny rozsáhlou terasou s panoramatickým výhledem na okolní krajinu a zahradu s parkovou úpravou. Oba domy mají 3 podlaží s dostatkem ložnic, kuchyní i koupelen vybavených luxusními zařizovacími předměty a spotřebiči nejvyšších dostupných technologií. K dispozici garáž pro dva vozy, vyhřívaný bazén, fitness, vinný skep. Rezidenční lokalita Lány zajišťuje veškerou občanskou infrastrukturu. Centrum Prahy je dostupné do 30ti min.

#115498 Info v RK | Info upon request An exclusive family residence is divided into two buildings designed for multi-generational living. The villas are connected by a large terrace with panoramic views of the surroundings and a landscaped garden. Both houses have three floors with plenty of bedrooms, kitchens and bathrooms fitted with luxurious furnishings from prestigious brands and appliances of the highest technology available. Other amenities include a 2 car garage, heated swimming pool, fitness and a wine cellar. A residential area Lany provides all civic amenities. Prague city centre is accessible by car within 30 mins.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

D

Janáčkovo nábřeží, Praha 5 Luxusní byt 4+1 v historickém domě uprostřed Janáčkova nábřeží. Reperezentativní dům po kompletní rekonstrukci s recepcí a parkováním. Obývací pokoj s balkonem a výhledem na řeku, samostatná kuchyň s jídelnou, tři ložnice, tři koupelny a šatna. Z centrální haly je přístup do všech místností. Vybavení interiéru bytu zahrnuje originální funkční americká kamna, promítací plátno, kompletně zařízená kuchyň se spotřebiči Miele, velmi kvalitní podlahy (jasan), dveře (americký ořech) a sanita koupelen od značek Devon&Devon s doplňky Czech&Speake.

#116119 Info v RK | Info upon request Luxury apartment 4+1 in a historic house in the middle of Janackovo nabrezi. Representative building after complete refurbishment with a reception desk and parking. Living room with a balcony and view of the river, separated kitchen with dining room, three bedrooms, three bathrooms and dressing room. From the central hall is access to all rooms. Interior includes original working American stove, projection screen, fully equipped kitchen with Miele appliances, high-quality floors (ash), doors (American walnut) and sanitary bathrooms from Devon&Devon with accessories Czech&Speake.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Drtikolova, Praha 10 Dům 4+kk (165 m2) je součástí ojedinělého komplexu funkcionalistických vil „Kozinec“, architektonického studia Lapka Kolář. Design domu a interiér od předních českých architektů - Petra Koláře a Radana Hubičky. Komplex je umístěn v žádané lokalitě Prahy, nacházející se přímo vedle přírodního parku Hostivař a pár minut od golfového hřiště. Polovina dvojdomu nabízí otevřený obývací pokoj s kuchyňským koutem a výstupem na upravenou zahradu s venkovním bazénem. V domě dále najdeme 3 ložnice - jednu s vlastní šatnou, luxusní koupelnu, komoru, samostatnou toaletu a dostatek úložného prostoru v chodbě.

#113066 Cena | Price: 17 700 000 CZK The three-bedroom house (165 sqm) is part of a unique complex of functionalist villas „Kozinec“ by architectural studio Lapka Kolar. The house and interior was designed by leading Czech architects - Petr Kolar, Radan Hubicka. The complex is situated in a popular part of Prague, directly next to natural park Hostivar and moments from a golf course. Semi-detached house offers an open living room with a kitchenette and an entry to a landscaped garden with an outdoor swimming pool. In the house there are three bedrooms, luxury bathroom, pantry, separate toilet and plenty of storage space in the corridor.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Pod Fialkou, Praha 5 Luxusní rodinná vila s bohatou historií se nachází na rozlehlé parcele (3.400 m2) na úpatí Hřebenek a Strahova. Vila nabízí cenné soukromí, prostor a ojedinělé výhledy na město. Hlavní obytné patro zaujme velkými okny, vysokými stropy a kontaktem s terasou, zahradou a venkovním patiem. Interiér má zachovalé prvky, mramorové obložení a vždy sloužil k reprezentativnímu bydlení. Na stejném patře je kuchyň, jídelna a zimní zahrada, v dalších patrech luxusní vily je dostatečný počet ložnic, koupelen a dalšího zázemí. Na pozemku je samostatná garáž - nemovitost má přístup samostatnou komunikací.

#113684 Info v RK | Info upon request Family villa with a remarkable history on a vast plot (3.400 sqm) located at the foot of Strahov and Hrebenky. Villa for sale offers valuable privacy, generous space and unique views of the city. The main living area is highly attractive with large windows, high ceilings connected to the terrace, garden and outside patio. The interior of the luxury villa still has some original features, marble tiling and was always used for prestigious living. The kitchen, dining room and winter garden are on the same floor, a sufficient number of bedrooms, bathrooms and other facilities are on other floors.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRODEJ | SALE

G

Romaina Rollanda, Praha 6 Luxusní vila v diplomatické čtvrti Bubenče. Novostavba je tvořena z jednoho podzemního podlaží s parkováním a celkem tří nadzemních podlaží, která lze rozdělit na několik jednotek. Podlaží jsou propojena interiérovým schodištěm i designovým výtahem. První podlaží slouží jako reprezentativní, nachází se zde wellness se saunou a vanou, obytný prostor, koupelna, kuchyň, pracovna a pokoj pro hosty s koupelnou. Druhé podlaží je koncipováno jako ložnicová část, všechny ložnice mají vlastní koupelny a jsou průchozí na terasu. Třetí podlaží tvoří samostatný penthouse se vstupem z hlavního schodiště.

#115336 Info v RK | Info upon request Modern spacious villa in diplomatic area of Bubenec. New villa consists of three floors. The first floor is designed as a representational space with sauna, spa, kitchen, living room and dressing room, includes a study and a guest bedroom with separate bathroom. The second floor consists of a sleeping area, each of the bedrooms has its own bathroom and access to a terrace or balcony. The third floor is designed as a separate penthouse with its own entrance from the house staircase. Underground floor serves as parking space for six cars with two additional parking spaces on the land.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 75


Byt 3+kk s terasou, 88m2 + 31m2 terasa, Kabešova, Praha 9 – Vysočany Velice pěkný a slunný byt 3+kk s terasou na Vysočanech v ulici Kabešova. Jednotka je umístěna v posledním patře moderního domu z roku 2008. Byt nabízí obývací prostor s kuchyní a jídelnou, dvě prostorné ložnice, šatnu, koupelnu a samostatné WC. Všechny pokoje jsou klimatizované a mají přímý vstup na terasu. Byt je orientován na jiho západ, nabízí naprosté soukromí, mnoho slunečního světla po celý den a výhled do širokého okolí. Nabídka je idealní pro milovníky pohodlí spojeného s dostatkem uložných prostor, perfektní infastrukturou a dostupností centra města (tram na nám. Republiky 20 min) a snadným parkováním v domě. Součástí prodeje je nadstandardní vybavení bytu, garážové stání v domě a zděný sklep. Cena zahrnuje italskou kuchyni na míru se spotřebiči Siemens, nábytek na míru, vestavěné skříně, koupelnový nábytek, svítidla, římské rolety, kvalitní malby a tapety, bezpečnostní vstupní dveře a další. Cena: 6.300.000 Kč Very nice and sunny 2-bedroom apartment with a large terrace located in Prague 9 - Vysočany. Unit is located on the last floor of a modern building built in 2008. It offers living room with the kitchen and dining space, two spacious bedrooms, walk-in closet, bathroom and separate toilet. All rooms are air-conditioned and have a direct access to the terrace. Apartment is facing southwest, gives you absolute privacy, lots of sunlight all day long and panoramic views. This offer is perfect for those who are looking for a comfort provided by sufficiency of a storage space, great infrastructure and connection to the city center (direct tram 20min to Old Town) and easy parking in the residence. Sale includes the higher standard furnishing, parking place and the cellar unit. The price includes the custom made Italian kitchen with Siemens appliances, custom made furniture, built in closets, bathroom furniture, lights, roman curtains, quality paints and wall-papers, security entrance doors etc. Price: 6.300.000 CZK

76

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Bezbariérový byt 4+kk (125 m2) s terasou (148 m2), Kamelova, Praha 10 Nově zrekonstruovaný bezbarierový střešní apartmán 4+kk (125 m2) s terasou o výměře 148 m2 s parkováním a panoramatickými výhledy v moderní, energeticky úsporné budově v blízkosti přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Byt nabízí 3 samostatné ložnice s výstupem na terasu, prostornou šatnu, obývací prostor s jídelnou a kuchyní, kouplenu s vanou a sprchou a samostatné WC. Tento velkorysý apartmán Vás zaujme velice praktickou dispozicí a pečlivě provedenou rekonstrukcí (nová kuchyně se spotřebiči Siemens a Bosch, odhlučnění stoupaček, integrovaný sound system Denon, nové podlahy a interiérové dveře, hliníkové, elektronicky ovládané bezpečnostní rolety a klimatizace Toshiba). K jednotce patří dvě garážová stání v dome (jedno zcela uzavřené), třetí parkovací místo před domem a uložný prostor (sklep). Perfektní dostupnost autem do centra Prahy. MHD a OC Hostivař v pěší vzdálenosti. Cena: 10.900.000 Kč Newly refurbished barrier free 3-bedroom roof apartment (125 m2) with a terrace (148 m2) with parking and panoramic views in the modern low-energy building in the proximity of a natural reserve Hostivar-Zabehlice in Prague 10. Apartment offers 3 individual bedrooms each with the entry to the terrace, walk-in closet, two bathrooms, living room with a dining space and the kitchen. Very practical layout and well done reconstruction (new kitchen with Siemens and Bosch appliances, sound proof isolation of ascending pipes, integrated Denon sound system, new floors and interior doors, aluminum security blinds and Toshiba air conditioning). Offer includes store space in the cellar and two parking places (one of them is individual closed garage) and third parking place in front of the house. Great access to the city center. Walking distance to the public transport and Hostivar Shopping Center. Price: 10.900.000 CZK

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 77


PRODÁNO

Rodinný dům 6+1 s bazeném 280 m2, Říčany, Praha – východ Nízkoenergetický rodinný dům situovaný v klidné, rezidenční části Říčan – Radošovice. Vila o dispozici 6+1 má dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní a celkovou užitnou plochu 280m2. Přízemí nabízí prostorný obývací pokoj s krbem, jídelnu a kuchyni, kouplenu a WC. V prvním patře se nachází 4 pokoje s vlastními šatnami a koupelna s vanou. V suterénu naleznete velkou společenskou místnost v barem, kino, relaxační místnost s whirlpoolem a saunu. Dům byl postaven v roce 1998 a v roce 2008 byl z větší částo přestavěn a modernizován, díky čemu je v perfektním technickém stavu a nevyžaduje žádné investice. Vila je obklopena menší vzrostlou zahradou, která zajišťuje naprosté soukromí. Na pozemku, který má celkem 506 m2 se dále nachází vyhřívaný (tepelné čerpadlo) venkovní bazén s protiproudem a garáž pro dva vozy. Perfektní dostupnost do centra Prahy a veškerá občanská vybavenost v místě Cena: 11.200.000 Kč Three-story villa built in 1998 located in a nice residential area of Říčany – Radošovice. The house offers two above ground levels, one underground level and total area of 280 m2 including six rooms and the kitchen. Ground floor features spacious living room with the fireplace, dining space and the kitchen, bathroom and the toilet. First floor offers four bedrooms with closets and bathroom with a tub. In underground you will find large room for socializing with private bar, cinema and relaxation room with whirlpool and sauna. Property was built in 1998 and in 2008 was reconstructed and modernized. The house is in excellent technical condition. It is surrounded by a nice small garden providing you with absolute privacy. Swimming pool with the counter flow is heated by a heat pump, which heats entire building and guarantees very low monthly costs. Great access to the Prague city center and all amenities and services in place. Garage for two cars. Interior: 280 m2, Land: 506 m2. Price: 11.200.000 CZK

78

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Rodinný dům 6+1 s bazénem, Dobřichovice, Praha – západ Exkluzivní nabídka rodinného domu v žádané lokalitě v Dobřichovicích vzálených pouhých 24 min jízdy autem z centra Prahy. Kromě polohy a hezké udržované vzrostlé zahrady s venkovním bazeném, Vás dům zaujme praktickými dispozicemi. V přízemí naleznete vzdušný, prosluněný obývací prostor, jídelnu s kuchyní s přímým vstupem na terasu, pracovnu, ložnici, šatnu, koupelnu s toaletou a WC pro hosty. První patro nabízí dvě prostorné ložnice (každá 30 m2), koupelnu a rozsáhlou galerii. Suterén je vybaven garaží pro dva vozy, prádelnou/sušárnou, šatnou, koupelnou, toaletou, fitness místností s infra saunou, uložnými prostory a technickou místností. Nemovitost poskytuje naprosté soukromí a klid. Dům je v perfektním technickém stavu a nevyžaduje žádné investice. Interier: 385 m2, pozemek: 975 m2. Cena: 16.800.000 Kč Family house for sale in the beautiful location in Dobrichovice only 24 min drive from Prague city center. Besides its great location and very private and well kept garden with the outdoor swimming pool this property will attract you with great layout. Groundfloor offers open plan living room with dining area and kitchen with direct acess to the terrace, office, bedroom, closet, bathroom with toilet and separate WC for guests. First flor features two spacious bedrooms (each 30 sqm), bathroom and large gallery. Underground level has a garage for two cars, washing and drying room, closet, bathroom, toilet, fitness room with infra sauna, storage space and technical room. The house provides absolute privacy and peace. The house is in perfect technical condition and does not require andy investment. Interior: 385 sqm, land: 975 sqm. Price: 16.800.000 CZK

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 79


Investujte NA VACKOVĚ! Klidná rezidenční čtvrť obklopená lesoparkem a původní zástavbou, pouhých 15 minut od centra města. V blízkosti rozvojového území, kde vznikne nové moderní centrum Prahy 3. Projekt navržený s vyrovnanou skladbou malometrážních, investičních i rodinných bytů jež nabízí portfolio s optimálním poměrem mezi cenou a poskytnutým prostorovým a technickým standardem, navíc s investičním potenciálem.

80

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz


Žijte NA VACKOVĚ! Ať už pracujete z domova nebo dojíždíte, klidná lokalita s dobrou dopravní dostupností splní vaše očekávání. Rezidenční čtvrť navazující na starou zástavbu horního Žižkova i měnící se oblast Nákladového nádraží bude růst s vámi, přestože nikdy neztratí svůj komorní ráz. V okolí je dostatek míst pro sport, nákupy a trávení volného času - obchodní centrum Flora, stylové Kino Aero, vítkovská cyklostezka pro brusle i jízdu na kole nebo lesopark Židovské pece.

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 81


Bydlete NA VACKOVĚ! Bydlení v klidné rezidenční čvrti s charakterem, který ve vás od první chvíle vyvolá chuť stát se místním a najít právě zde svůj domov. Celý rezidenční soubor je řešen tak, aby byla maximálně zajištěna vzdušnost a přísun přirozeného denního světla. Byty s předzahrádkami, balkony nebo terasami nabízí dostatek soukromí i volnosti uprostřed zelené lokality, u které vám můžeme přesně říci, kde a jak se bude v následujících letech měnit.

82

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

800 266 060 reality@metrostavdevelopment.cz byty.navackove.cz


-(',1(Î1ƒ1$%'.$&,7/,9Ü=5(.21675829$1‹ 35925(38%/,.29‹9,/<1$352'(9HONRU\VHěHģHQ£YLODXP¯VWÝQ£YHVYDŀLW«PWHU«QXŀ£GDQ«ORNDOLW\SUDŀVN«KR%DUUDQGRYDQDE¯]¯ÏW\ěLSRGODŀ¯,QWHUL«UY\EDYHQSDUNHWDPLQDGVWDQGDUGQ¯PL RENODG\ D ]DěL]RYDF¯PL SěHGPÝW\ Y VRXÏDVQ«P GHVLJQX &HO¿ REMHNW MH RENORSHQ NU£VQRX SHÏOLYÝ XGUŀRYDQRX ]DKUDGRX P2 V SıYRGQ¯PL GěHYLQDPL DNYDOLWQ¯PWU£YQ¯NHP=SRVOHGQ¯KRSDWUDMHSě¯VWXSQDVWěHģQ¯WHUDVXVNU£VQ¿PY¿KOHGHP.GLVSR]LFLJDU£ŀSURMHGQRDXWRVYMH]GHP]XOLFH([NOX]LYQ¯ ORNDOLWDVMHM¯PŀUR]YRMHPVH]DSRÏDORMLŀYURFHVSıYRGQ¯PQ£]YHP+DEURY£SRVO«]HSěHMPHQRY£QDQD%DUUDQGRY6DPRWQ£YLODMHG¯OHPDUFKLWHNWD -.DSODQD]URNX 7KHJHQHURXVYLOODORFDWHGRQDVORSHLQDKLJKO\GHPDQGHGORFDWLRQRI3UDJXH%DUUDQGRYRIIHUVIRXUͥRRUV7KHLQWHULRUIHDWXUHVRULJLQDOSDUTXHWͥRRULQJ WLOHVDQGSUHPLXPͤ[WXUHVLQFRQWHPSRUDU\GHVLJQ7KHZKROHYLOODLVVXUURXQGHGE\DEHDXWLIXOFDUHIXOO\PDLQWDLQHGJDUGHQRIP2ZLWKRULJLQDOWUHHVDQG VKUXEVDQGDTXDOLW\ODZQ)URPWKHWRSͥRRUWKHUHLVDQDFFHVVWRWKHURRIWHUUDFHZLWKEHDXWLIXOYLHZV7KHUHLVDJDUDJHIRURQHFDUVHSDUDWHO\DFFHVVLEOH IURPWKHVWUHHW([FOXVLYHORFDWLRQZKRVHGHYHORSPHQWKDVEHJXQLQWKHRULJLQDOQDPH+DEURY£ODWHUUHQDPHGWR%DUUDQGRY7KHDFWXDOYLOODZDV GHVLJQHGE\DUFKLWHFW-.DSODQLQ

-Ȭ +DQD6DG¯ONRY£KDQDVDGLONRYD#SURIHVVLRQDOVF] 3URIHVVLRQDOV9&HOQLFL3UDKD ZZZSURIHVVLRQDOVF]


1SWPSFQVCMJLPW»WJMBWEJQMPNBUJDLÃçUWSUJ Prodej · Praha 6 · 12+1 · 786 m2āQDY\åiGiQt Tato exkluzivní vila prošla kompletní a nákladnou rekonstrukcí DYVRXþDVQRVWLQDEt]tOX[XVQtE\GOHQtYSUDYpPVORYDVP\VOX%XGRXFt PDMLWHOp EXGRX PRFL Y\XåtYDW VHGP ORåQLF VH þW\ĜPL NRXSHOQDPL UR]OHKOê REêYDFt SRNRM V NUEHP NQLKRYQX D NXFK\QL V MtGHOQRX YãH YKRGQČGRY\EDYHQRNUiVQêPãSDQČOVNêPDLWDOVNêPQiE\WNHP=i]HPt YLO\QDEt]tãLURNRXãNiOXY\XåLWtYHIRUPČNU\WpKRED]pQXVDXQ\SDUQt Oi]QČ D YtĜLYN\ 8E\WRYiQt SUR RVWUDKX REMHNWX YêWDK GYČ JDUiåRYi VWiQt D PRåQRVW SDUNRYiQt QD MLå WDN UR]ViKOpP SR]HPNX SDWĜt PH]L GDOãtSĜHGQRVWLWRKRWRQH]DSRPHQXWHOQpKRREMHNWX

The First Republic villa in the diplomatic area Sale · Prague 6 · 12+1 · 786 m2 · On the request This exclusive villa underwent a complete and expensive reconstruction DQGQRZRIIHUVOX[XULRXVOLYLQJLQWKHWUXHVHQVH)XWXUHRZQHUVFDQXVH VHYHQEHGURRPVZLWKIRXUEDWKURRPVDODUJHOLYLQJURRPZLWK¿UHSODFH OLEUDU\ DQG NLWFKHQ ZLWK GLQLQJ URRP DOO FRQYHQLHQWO\ UHWUR¿WWHG E\ EHDXWLIXO6SDQLVKDQG,WDOLDQIXUQLWXUH)DFLOLWLHVRIWKHYLOODLQFOXGHD ZLGH UDQJH RI DSSOLFDWLRQV LQ WKH IRUP RI DQ LQGRRU VZLPPLQJ SRRO VDXQD VWHDP EDWK DQG MDFX]]L $FFRPPRGDWLRQ IRU VHFXULW\ JXDUGV HOHYDWRUWZRJDUDJHVDQGSDUNLQJDWH[WHQVLYHSORWEHORQJDPRQJWKH PDQ\DGYDQWDJHVRIWKLVPHPRUDEOHSURSHUW\

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


´UVMO×CZUWFWZIMFE»WBOÃMPLBMJUõ Prodej · Praha 5 · 3+1 · 126 m2ā.þ 3URVWRUQê D ~WXOQê E\W YH YHOPL XGUåRYDQpP þLQåRYQtP GRPČ QDFKi]HMtFtVHYHYêERUQpORNDOLWČQDEt]tGRVWDWHNNOLGXPQRåVWYtVYČWOD DKH]NêFKYêKOHGĤQD3UDKX&HOêREMHNWSURãHOYURFHNRPSOHWQt UHNRQVWUXNFtVGĤUD]HPQD]DFKRYiQtSĤYRGQtFKSUYNĤDVP\VOHPSUR GHWDLO %\W GtN\ QHXWUiOQtPX GHVLJQX LQWHULpUX SRVN\WXMH EXGRXFtPX PDMLWHOLYHONêSURVWRUSUR]DĜt]HQtGOHMHKRSĜiQtDYNXVX.E\WXQiOHåt SURVWRUQêVNOHSDSĜLGiYiWDNGDOãt~ORåQêSURVWRU

Cozy apartment in popular location Sale · Prague 5 · 3+1 · 126 m2 · 9 900 000 CZK 6SDFLRXVDQGFR]\DSDUWPHQWLQDQRSWLPDOO\PDLQWDLQHGEXLOGLQJRIIHUV SOHQW\RIFDOPDPSOHOLJKWVWULNLQJYLHZVRI3UDJXHDQGLVVLWXDWHGLQ DSULPHORFDWLRQ7KHHQWLUHDSDUWPHQWXQGHUZHQWDFRPSOHWHUHQRYDWLRQ LQZLWKDQHPSKDVLVRQSUHVHUYLQJWKHRULJLQDOIHDWXUHVDQGZLWK DFDUHIXODWWHQWLRQWRGHWDLO7KHQHXWUDOGHVLJQRIWKHLQWHULRUSUHVHUYHV WKHRSWLRQWRUHIXUELVKDFFRUGLQJWRWKHIXWXUHRZQHU¶VZLVKHVDQGWDVWHV 7KH DSDUWPHQW DOVR KDV D VL]HDEOH FHOODU RIIHULQJ DGGLWLRQDO VWRUDJH VSDFH

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


Elegantní a designový byt na Vinohradech Prodej · Praha 10 · 3+kk · 186 m2ā.þ /X[XVQtE\WQDYUåHQêSURVOXOêPGHVLJQRYêPVWXGLHP'RQOLüSRVN\WXMH YHãNHUêNRPIRUWMDNêVLEXGRXFtUH]LGHQWLPRKRXSĜiW6UGFHE\WXWYRĜt REêYDFt SRNRM SURSRMHQê V SOQČ Y\EDYHQRX NXFK\Qt R YHOLNRVWL P MHQåMHSURVYČWOHQYHONRIRUPiWRYêPRNQHP'YČNRXSHOQ\GYČSURVWRUQp ORåQLFH D JDOHULH VSOQt W\ QHMQiURþQČMãt SRåDGDYN\ YãHFK UH]LGHQWĤ =D YêKRGXQHPRYLWRVWLO]HSRYDåRYDWNURPČSDUNRYDFtKRVWiQtDNOLPDWL]DFH VSROHþQp SURVWRU\ NGH VH QDFKi]t ED]pQ V MDFX]]L VDXQD SiUD EDU SUR VSROHþHQVNpXGiORVWLD]DKUDGDVSĜtMHPQêPSRVH]HQtP

Elegant a design apartment in Vinohrady Sale · Prague 10 · 3+kk · 186 m2 · 14 500 000 CZK 7KLV OX[XU\ DSDUWPHQW GHVLJQHG E\ WKH UHQRZQHG GHVLJQ VWXGLR 'RQOLü SURYLGHVDOOFRPIRUWIXWXUHRZQHUVFRXOGZLVKIRU7KHKHDUWRIWKHDSDUWPHQW LVWKHOLYLQJURRPZLWKDIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQRIVTPLOOXPLQDWHGE\ D ODUJH IRUPDWWHG ZLQGRZ 7ZR EDWKURRPV WZR VSDFLRXV EHGURRPV DQG D JDOOHU\ ZLOO IXO¿OO WKH PRVW GHPDQGLQJ UHTXLUHPHQWV RI DOO UHVLGHQWV $GGLWLRQDO DGYDQWDJHV RI WKLV SURSHUW\ WR EH FRQVLGHUHG DUH D SDUNLQJ VSDFHDLUFRQGLWLRQLQJDQGLWVDFRPPRQDUHDV7KHUHLVDLQGRRUSRRODQG MDFX]]LVDXQDVWHDPEDWKDQGIRUVRFLDORFFDVLRQVDEDUDQGDJDUGHQZLWK FRPIRUWDEOHVHDWLQJ

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


-VYVTOÇWJMBWQıÇSPEõTSPNBOUJDL×NW×IMFEFN Prodej · Praha 7 · 10+3 · 597 m2ā.þ Honosná rodinná vila s neopakovatelným výhledem ve stavu 6KHOO &RUHVHQDFKi]tYNOLGQpþiVWLSUHVWLåQtSUDåVNp7UyML9LOXWYRĜt WĜLE\WRYpMHGQRWN\NWHUpPRKRXEêWXåtYiQ\VDPRVWDWQČþtMDNRMHGHQ REMHNWSURYHONRXURGLQXQHERMDNRUHSUH]HQWDWLYQtPtVWRVSROHþQRVWL .RPIRUWSURYãHFKQ\UH]LGHQW\]DMLãĢXMHVHGPNRXSHOHQQČNROLNãDWHQ YQLWĜQtED]pQVHVDXQRXYêWDKSURVWRUQiJDUiåSURWĜLYR]\DUR]OHKOi ]DKUDGD

Luxury villa in nature with romantic view Sale · Prague 7 · 10+3 · 597 m2 · 45 000 000 CZK $VSOHQGLGYLOODZLWKDXQLTXHYLHZLQDVWDWHRI6KHOO &RUHLVORFDWHG LQDTXLHWSDUWRI3UDJXHVSUHVWLJLRXVDUHDRI7URMD7KHYLOODFRQVLVWVRI WKUHHUHVLGHQWLDOVHFWLRQVZKLFKFDQHLWKHUEHRFFXSLHGLQGLYLGXDOO\RUDV DFRPSOHWHXQLWVXLWDEOHIRUDODUJHIDPLO\RUDVDUHSUHVHQWDWLYHFRPSDQ\ EXLOGLQJ&RPIRUWIRUDOOUHVLGHQWVLVHQVXUHGE\VHYHQEDWKURRPVVHYHUDO GUHVVLQJURRPVDQLQGRRUVZLPPLQJSRROVDXQDDQHOHYDWRUDVSDFLRXV JDUDJHIRUWKUHHFDUVDQGDVSDFLRXVJDUGHQ

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


5ıÇHFOFSBçOÇSPEJOO×EŅNTWZOJLBKÇDÇN[»[FNÇN Prodej · Praha 4 · 6+kk · 340 m2ā.þ 9NOLGQpORNDOLWČ%UDQtNXVHQDFKi]tWĜtSRGODåQtURGLQQêGĤPVNUiVQêPL YêKOHG\ QD QiEĜHåt D %DUUDQGRY 'ĤP PĤåH VORXåLW MDNR E\GOHQt SUR MHGQXURGLQXQHERMHMO]HUR]GČOLWGRWĜtVDPRVWDWQêFKE\WRYêFKMHGQRWHN 6RXþiVWtDUFKLWHNWRQLFN\]DMtPDYpKRREMHNWXMHNURPČSURVWRUQp]DKUDG\ YQLWĜQtED]pQVDXQD¿WQHVVVROiULXPVNOHSGYČJDUiåHDYêWDK'ĤP MHQåMHSRVWDYHQ]NYDOLWQtFKPDWHULiOĤDPĤåHEêWGiOHYKRGQČVWDYHEQČ UR]ãLĜRYiQ

Three-generation family house with excellent facilities Sale · Prague 4 · 6+kk · 340 m2 · 21 900 000 CZK ,QDTXLHWORFDWLRQRI%UDQLNLVORFDWHGWKUHHVWRUH\KRXVHZLWKEHDXWLIXO YLHZRIWKH9OWDYDULYHUDQG%DUUDQGRY7KLVSURSHUW\FDQVHUYHDVKRXVH IRURQHIDPLO\RUFDQEHGLYLGHGLQWRWKUHHVHSDUDWHUHVLGHQWLDOXQLWV7KH EXLOGLQJZKLFKLVDUFKLWHFWXUDOO\LQWULJXLQJLVEXLOWRITXDOLW\PDWHULDOV DQGFRXOGSRVVLEO\EHH[SDQGHG,QDGGLWLRQWRWKHVSDFLRXVJDUGHQLVDQ LQGRRUSRROVDXQDJ\PVRODULXPFHOODUWZRJDUDJHVDQGDQHOHYDWRU

(QJHO 9|ONHUVā$QGČO3UDJXH:HVW +420 233 091 011 -DQiþNRYRQiEĜHåt3UDKD 3UDJXH$QGHO#HQJHOYRHONHUVFRP ZZZHQJHOYRHONHUVFRPDQGHOSUDJXHZHVW


([NOX]LYQ™SURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9£(+5'29$3UDKDn0DO“6WUDQD 3ÖHGVWDYXMHPH9“PQRYÙSURMHNWE\W×YUH]LGHQFL9¨HKUGRYDYQÐP«VHVQRXE™SUHFL]Q™SU“FHGHYHORSHUDFLWOLY“S—ÎHDUFKLWHNW× DQ“SDGLWRVWLQWHUL—URYÙFKGHVLJQHU×DGRNRQDOHVSRMXM™NU“VXKLVWRULFN—KRGRPXVOX[XVHPDSUDNWLÎQRVW™E\GOHQ™6NYÐO—GLVSR]LFH DQDGÎDVRYÙGHVLJQE\W×SÖL]DFKRY“Q™S×YRGQ™FKDUFKLWHNWRQLFNÙFKSUYN×XVSRNRM™LW\QHMQ“URÎQÐM¨™]“MHPFHRE\GOHQ™YW—WRORNDOLWÐ 7DWRQRYRUHQHVDQÎQ™UH]LGHQFHQD0DO—6WUDQÐQDE™]™YVHGPLQDG]HPQ™FKSRGOD«™FKOX[XVQ™FKE\W×RU×]QÙFKYHOLNRVWHFKRGNN D«SRNN.RUXQRXGRPXMHGYRXSRGOD«Q™SURVWRURYÐDGLVSR]LÎQÐYHONRU\VÙPH]RQHWRYHOLNRVWLPVWHUDVRX5H]LGHQFH9¨HKUGRYDMHH[NOX]LYQ™NRPRUQ™]HOHQ“SUDNWLFN“LNRX]HOQ“]“URYHÔDQDFK“]™VHYMHGQ—]QHMKH]ΙFKORNDOLWYVUGFL3UDK\SREO™«SDUNX .DPSDVSÖHNU“VQÙPYOWDYVNÙPQ“EÖH«™P3HW֙QVNÙFKVDG×QHER6WÖHOHFN—KRRVWURYD3O“QRYDQ—GRNRQÎHQ™nNRQHFURNX

([FOXVLYHSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9£(+5'29$3UDJXHn0DO“6WUDQD :HLQWURGXFHDQHZSURMHFWRIDSDUWPHQWVLQWKHUHVLGHQFH9¨HKUGRYDZKLFKFRPELQHVWKHSUHFLVLRQZRUNRIWKHGHYHORSHUVHQVLWLYH FDUHDQGFUHDWLYLW\RIDUFKLWHFWVDQGLQWHULRUGHVLJQHUVZKLFKFRPELQHVWKHEHDXW\RIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKOX[XU\DQGSUDFWLFDOLW\ RIKRXVLQJ*UHDWGLVSRVLWLRQDQGWLPHOHVVGHVLJQRIIODWVZKLOHSUHVHUYLQJWKHRULJLQDODUFKLWHFWXUDOIHDWXUHVVDWLVI\KLJKVWDQGDUGVRI SHRSOHLQWHUHVWHGLQOLYLQJLQWKLVDUHD7KLVQHRUHQDLVVDQFHUHVLGHQFHLQ0DO“6WUDQDRIIHUVVHYHQIORRUVDQGOX[XU\DSDUWPHQWV RIYDULRXVVL]HVIURPNWWRNW7KHWRSRIDEXLOGLQJLVDWKUHHVWRUH\VSDFLRXVDQGJHQHURXVVL]HGGXSOH[DSDUWPHQWVTPZLWK DWHUUDFH5HVLGHQFH9¨HKUGRYDLVH[FOXVLYHLQWLPDWHJUHHQSUDFWLFDODQGPDJLFDODWWKHVDPHWLPHDQGORFDWHGLQRQHRIWKHPRVW EHDXWLIXOORFDWLRQVLQWKHKHDUWRI3UDJXHQHDU.DPSDSDUNZLWKDEHDXWLIXO9OWDYDHPEDQNPHQW3HWULQRUFKDUGVRULVODQG6WÖHOHFNÙ &RPSOHWLRQGDWHnWKHHQGRI

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 90

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3UYRW֙GQ™QRY—E\W\YNRPRUQ™PSURMHNWX3UDKDn/\VRODMH 1DE™]™PHNSURGHMLNU“VQ—QRY—E\W\YPRGHUQ™PE\WRY—PSURMHNWXY«“GDQ—ORNDOLWÐ3UDKDn/\VRODMH1HRWÖHO“DUFKLWHNWXUDQ™]NRHQHUJHWLFN—KRÎW\ÖSRGOD«Q™KRGRPXVYÙWDKHPQDE™]™E\W×RGLVSR]LF™FKNND«NNDVWHMQÙSRÎHWVDPRVWDWQÙFKJDU“«™%\WRYÙ G×PMHSRVWDYHQ]NYDOLWQ™KRPDWHUL“OXVRXΓVW™MHSUYRW֙GQ™L]RODFHDNU“VQ“VHGORY“VWÖHFKD6SROXVWURMLWÐ]DVNOHQÙPLRNQ\MVRX VSOQÐQ\]“NODGQ™SÖHGSRNODG\SURŸVSRUQÙSURYR])DV“GXGRPXWYR֙]XOLÎQ™ΓVWLS֙URGQ™RSXND'ÖHYÐQ“HXURRNQDGRSOÔXM™RNHQLFH SÖHGRNHQQ™UROHW\QHER«DOX]LH9\W“SÐQ™MHÖH¨HQRSRPRF™WHSHOQ—KRÎHUSDGODFR«YÙUD]QÐVQL«XMHSURYR]Q™Q“NODG\0ÐVWVN“ΓVW /\VRODMHQDE™]™YH¨NHUÙNRPIRUWPRGHUQ™KRE\GOHQ™QHGDOHNRFHQWUDDY\WY“Ö™VNYÐO—SRGP™QN\LSURUHNUHDFLVSRUWDNXOWXUQ™Y\«LW™SUR Y¨HFKQ\JHQHUDFH1HY“KHMWHNSURGHMLDNWX“OQÐ]EÙYDM™SRVOHGQ™E\W\]WRKRWRYHOLFHSÐNQ—KRNRPRUQ™KRSURMHNWX

%HDXWLIXOQHZDSDUWPHQWVLQDVPDOOUHVLGHQWLDOSURMHFW3UDJXHn/\VRODMH :H RIIHU IRU VDOH EHDXWLIXO QHZ DSDUWPHQWV LQ D PRGHUQ SURMHFW LQ DQ DWWUDFWLYH ORFDWLRQ RI 3UDJXH /\VRODMH 7KH LQWHUHVWLQJ DUFKLWHFWXUHRIDIRXUVWRUH\EXLOGLQJZLWKDQHOHYDWRURIIHUVDSDUWPHQWVIURPNWWRNWDQGWKHVDPHQXPEHURILQGLYLGXDO JDUDJHV 5HVLGHQWLDO KRXVH LV EXLOW RI TXDOLW\ PDWHULDOV ZKLFK LQFOXGHV ILUVWFODVV LVRODWLRQ DQG VDGGOH URRI 7RJHWKHU ZLWK WULSOH JOD]HGZLQGRZVDUHDEOHWRVDWLVI\WKHHVVHQWLDOSUHFRQGLWLRQVIRUHFRQRPLFRSHUDWLRQ:RRGHQHXURZLQGRZVDUHFRPSOHWHGZLWK ZLQGRZVKXWWHUV+HDWLQJE\DKHDWSXPSZKLFKVLJQLILFDQWO\UHGXFHVRSHUDWLQJFRVWV&LW\SDUW/\VRODMHRIIHUVDOOWKHFRPIRUWVRI PRGHUQOLYLQJQHDUE\WKHFLW\FHQWHUDQGFUHDWHVH[FHOOHQWFRQGLWLRQVIRUUHFUHDWLRQVSRUWDQGFXOWXUDODFWLYLWLHV'RQRWKHVLWDWH FXUUHQWO\RQO\IODWVUHPDLQ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 91

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


1DE™]™PHSURGHMH[NOX]LYQ™KRE\WXY3D֙«VN—XOLFLQD3UD]H %\W P“ X«LWQRX SORFKX P D QDFK“]™ Y QHSÖHKO—GQXWHOQ—P VHFHVQ™P Q“UR«Q™P GRPÐ QDSURWL 6WDURQRY— V\QDJ›]H ¼OHQLWÙ ERKDWÐ ]GREHQÙG×PE\OSRVWDYHQÙYURFHSRGOHQ“YUKXDUFKLWHNW×5.OHQN\D):H\UD%\ONRPSOHWQÐ]UHNRQVWUXRY“QYÎHWQÐXPÐOHFN—KR UHVWDXURY“Q™XOLÎQ™IDV“G\NRYRYÙFKGÖHYÐQÙFKD]ODFHQÙFKSUYN×DYQLWÖQ™¨WXNRY—YÙ]GRE\YHVWLEXOX1RYÐE\OY\VWDYÐQYÙWDK%\WP“Y\VRN— VWURS\ D S×YRGQÐ SDWÖLO PDMLWHOL GRPX MDNR QHMH[NOX]LYQÐM¨™ E\W Y GRPÐ 9 VRXÎDVQ— GREÐ MH SÖLSUDYHQ QDEÙW VYRX QRYRX SRGREX 3URG“Y“ VHYHVWDYXSÖHGUHNRQVWUXNF™YÎHWQÐVWDYHEQ™KRSRYROHQ™DGHWDLOQ™KRLQWHUL—URY—KRQ“YUKXRGLVSR]LFLVNXFK\Q™DM™GHOQRXREÙYDF™P VDO›QHPVWXGRYQRX FHONHPP RULHQWRYDQRXGR3D֙«VN—XOLFHDOR«QLFHPLVYODVWQ™PLNRXSHOQDPLD¨DWQDPLVPÐÖXM™F™PLGRNOLGQ—KR YQLWUREORNX ([NOX]LYQ™ XOLFH L YÙMLPHÎQRVW D KLVWRULFN“ KRGQRWD GRPX MVRX YHONRX SÖHGQRVW™ W—WR QDE™GN\ YHGOH ¨LURN—KR SRWHQFL“OX E\WX VDPRWQ—KR'RSRUXÎXMHPHSURKO™GNX

:HRIIHUIRUVDOHDQH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQ3D֙«VN“VWUHHWLQ3UDJXH 7KHDSDUWPHQWKDVDWRWDOIORRUDUHDRIVTPLWLVVLWXDWHGLQWKHUHPDUNDEOH$UW1RXYHDXFRUQHUEXLOGLQJRSSRVLWHWR6WDURQRY“6\QDJRJXH 5LFKO\GHFRUDWHGKRXVHZDVEXLOWLQDQGGHVLJQHGE\5.OHQNDDQG):H\UDDUFKLWHFWV,WKDVEHHQFRPSOHWHO\UHQRYDWHGLQFOXGLQJWKH DUWUHVWRUDWLRQRIVWUHHWIDFDGHPHWDOZRRGHQDQGJROGHQHOHPHQWVDQGVWXFFRHGOREE\7KHEXLOGLQJKDVDQHZHOHYDWRU7KHDSDUWPHQWKDV KLJKFHLOLQJVDQGRULJLQDOO\EHORQJHGWRWKHRZQHURIWKHKRXVHDVWKHPRVWH[FOXVLYHDSDUWPHQWLQWKHEXLOGLQJ7KHDSDUWPHQWLVEHLQJVROG EHIRUHUHFRQVWUXFWLRQDQGWKHRIIHULQFOXGHVEXLOGLQJSHUPLWVDQGGHWDLOHGLQWHULRUGHVLJQSODQIRUZLWKNLWFKHQDQGGLQLQJURRPOLYLQJVDORQ UHDGLQJURRP WRJHWKHUVTP IDFLQJWKH3D֙«VN“VWUHHWDQGEHGURRPVZLWKSULYDWHEDWKURRPVDQGGUHVVLQJURRPVIDFLQJWKHTXLHWFRXUW\DUG ([FOXVLYHVWUHHWORFDWLRQDQGXQLTXHQHVVDQGKLVWRULFDOYDOXHRIWKHKRXVHLVDJUHDWDGYDQWDJHRIWKLVRIIHULQDGGLWLRQWRWKHZLGHSRWHQWLDORIWKH DSDUWPHQWLWVHOI:HUHFRPPHQGDYLHZLQJ

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH

…mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 92

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3URGHMH[NOX]LYQ™KRVW\ORY—KRVUXEXP2SR]P2n6WÖHGRÎHVNÙNUDM 1DE™]™PH SURGHM PLPR֓GQ— QHPRYLWRVWL YKRGQ— N UHNUHDFL VW“O—PX E\GOHQ™ QHER SRGQLN“Q™ -HGQ“ VH R VUXE RENORSHQÙ OHV\ DPDOHEQÙPŸGRO™P9QLWÖQ™SURVWRU\MVRXÖH¨HQ\VW\OHPRSHQVSDFHnYHONRU\V“NXFK\QÐVWHUDVRX P QDYD]XM™F™QDM™GHOQ™ΓVW REÙYDF™SURVWRUOR«QLFHVNRXSHOQRXDWHUDVRX P '“OHMH]GHWHFKQLFN—]“]HP™NRWHFSURSV\SURVWRU\SURFKRY“Q™RYF™DNR] ,QWHUL—UWYR֙SRX]HS֙URGQ™N“PHQGXERY—WHDNRY—VPUNRY—DERURYLFRY—GÖHYR9]DKUDGÐMH]DVWÖH¨HQÙED]—QVHVRO“ULHPOHWQ™ NDPHQQÙ DOW“Q V YHQNRYQ™ NXFK\Q™ S֙URGQ™P RKQL¨WÐP D SLQJSRQJHP 'DO¨™ ]DKUDGQ™ VWDYERX MH DWHOL—UJDUVRQL—UD V NRXSHOQRX P =DKUDGDMHVS™¨HS֙URGQ™PSDUNHPVPQRKDGUXK\GÖHYLQYÙWYDUQÙPLSUYN\DS֙URGQ™PLGHNRUDFHPL.DPHQQÙ]DVWÖH¨HQÙ GY×USRMPHYR]\DSURYR]×YROQ—SDUNRY“Q™

6DOHVRIH[FOXVLYHVW\OLVKKRXVH VTP IRUUHFUHDWLRQRUOLYLQJn&HQWUDO%RKHPLDQ5HJLRQ :HRIIHUDQH[FHSWLRQDOSURSHUW\VXLWDEOHIRUUHFUHDWLRQDVZHOODVIRUKRXVLQJRUEXVLQHVVXQLTXHO\DQGJHQHURXVO\GHVLJQHGODUJHORJ FDELQSHUFKHGLQDZRQGHUIXOO\DUWLVWLFDQGYLVXDOO\UHVROYHGJUHDWODQG7KHFDELQKDVDQDUHDRIVTPGHVLJQHGOLNHDQRSHQVSDFH 7KHWHUUDFHE\WKHNLWFKHQKDVDERXWVTPDQGLVSDUWLDOO\URRIHG7KHEHGURRPLVFRQQHFWHGZLWKWKHWHUUDFHRIDERXWVTP7KH LQWHULRUFRQVLVWVRQO\RIQDWXUDOVWRQHDQGRDNWHDNVSUXFHDQGSLQHZRRG7KHUHDUHDOVRLQVXODWHGNHQQHOIRUGRJVJDUGHQVWXGLR VSDFHIRUEUHHGLQJDQLPDOVRXWGRRUILUHSODFHHWF7KHJDUGHQLVUDWKHUDQDWXUDOSDUNZLWKWKRXJKWIXOSODFHPHQWRIYDULRXVVSHFLHV RI WUHHV DUWLVWLF HOHPHQWV DQG QDWXUDO GHFRUDWLRQV ZDOOV URFNHULHV DQG QDWXUDO URFNV 6WRQH URRIHG FRXUW\DUG FDQ DFFRPPRGDWH YHKLFOHVDQGDQRWKHUFDQRXWVLGH

&HQDQDY\«“G“Q™Y5.7KHSULFHLVRQUHTXHVWLQRXUUHDOHVWDWHRIILFH …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 93

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


3URQ“MHPOX[XVQÐ]D֙]HQÙFKNDQFHO“Ö™P2YFHQWUX3UDK\ 1DE™]™PHNSURQ“MPXH[NOX]LYQ™SURVWRUQ—DNRPSOHWQÐ]D֙]HQ—NDQFHO“ÖHRFHONRY—SOR¨HPYSDWÖHEXGRY\VSURVWRUQRXWHUDVRX DYÙKOHGHPQD/HWQRX.GLVSR]LFLMVRX]GHFHONHPNDQFHO“ÖH]DVHGDF™P™VWQRVWNXFK\ÔNDVH]QDÎNRYÙPY\EDYHQ™P0LHOHĨDWQD ÄVNODGÄNRXSHOQDÄWRDOHWDSURVWRUQ“WHUDVDDVNODG=UHNRQVWUXRYDQÙREFKRGQ™G×PSRVN\WXMHQ“MHPF×PKRGS֙VWXSGRREMHNWX VYODVWQ™UHFHSF™RVWUDKRXYÙWDKHPDŸNOLGHPVSROHÎQÙFKSURVWRUÄGHQQÐ0R«QRVWY\X«LW™GDO¨™FKSRVN\WRYDQÙFKVOX«HEDGPLQLVWUDWLYQ™ D SR¨WRYQ™ SÖLSRMHQ™ N Y\VRNRU\FKORVWQ™PX LQWHUQHWX WHOHIRQQ™ OLQN\ ]DML¨WÐQ™ ŸNOLGX 9 NDQFHO“Ö™FK /(' RVYÐWOHQ™ NYDOLWQ™ «XORY— VWRO\ NGLVSR]LFLYH¨NHU—]DV™ªRY“Q™WHUDVD]REUD]RYDF™NDPHURYÙDYVWXSQ™V\VW—P0R«QRVWX]DYÖHQ™VPORXY\LQDGREXQHXUÎLWRX&HQD]DVOX«E\ .ÎPÐV™F EH]'3+]DKUQXMHYRGQ—VWRÎQ—HOHNWÖLQXWRSHQ™SURYR]DŸNOLGVSROHÎQÙFKSURVWRUDWS 6H]QDPNRPSOHWQ™KRY\EDYHQ™ NDQFHO“ÖHMHNGLVSR]LFLYQD¨™5.

5HQWRIOX[XULRXVO\IXUQLVKHGRIILFHVVTPLQWKHFHQWHURI3UDJXH :HRIIHUIRUUHQWVSDFLRXVDQGIXOO\IXUQLVKHGRIILFHVZLWKDWRWDODUHDRIVTPRQWKHWKIORRURIDEXLOGLQJZLWKDVSDFLRXVWHUUDFHDQGDYLHZ RI/HWQ“7KHUHDUHRIILFHVPHHWLQJURRPNLWFKHQZLWK0LHOHHTXLSPHQWFORDNURRPVVWRUDJHVEDWKURRPWRLOHWVSDFLRXVWHUUDFH DQGVWRFN7KHUHQRYDWHGEXLOGLQJSURYLGHVKRXUVDFFHVVWRWKHREMHFWZLWKLWVRZQUHFHSWLRQVHFXULW\HOHYDWRUDQGFOHDQLQJRIFRPPRQ DUHDVÄGDLO\3RVVLELOLW\RIXVLQJRWKHUVHUYLFHVSURYLGHGDGPLQLVWUDWLYHDQGPDLOKLJKVSHHGLQWHUQHWWHOHSKRQHOLQHFOHDQLQJ,QRIILFHV /('OLJKWLQJKLJKTXDOLW\JUDQLWHWDEOHVQHWZRUNLQJWHUUDFHLPDJLQJFDPHUDDQGHQWU\V\VWHP7KHSRVVLELOLW\RIFRQFOXGLQJDFRQWUDFWIRU DQLQGHILQLWHSHULRG6HUYLFHV&=.PRQWK H[FOXGLQJ9$7LQFOXGHVZDWHUVHZHUHOHFWULFLW\KHDWLQJRSHUDWLRQDQGFOHDQLQJRIFRPPRQ DUHDVHWF /LVWRIFRPSOHWHRIILFHHTXLSPHQWLVDYDLODEOHLQRXURIILFH

&HQD.ÎPÐV™F'3+VOX«E\3ULFH&=.PRQWK9$7VHUYLFHV …mnohem více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz 94

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

/8;(17VUR3DODFN—KR3UDKDn1RY—0ÐVWR_7HO_HPDLOLQIR#OX[HQWF]


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

5RGLQQ¿GęP[%[*6P3UDKDȡ9¿FKRG.ćHQLFH 3URGHMVDPRVWDWQÙVWRM¯F¯KRURGLQQ«KRGRPXVHGYÙPDEDONRQ\GYRMJDU£Ĥ¯QDFK£]HM¯F¯VHY3UD]Hȡ9¿FKRGREHF.ćHQLFH&LKORY¿GYRXSRGODĤQ¯ GęPMHXP¯VWÙQ¿QDURYLQDW«PSR]HPNXVXGUĤRYDQRX]DKUDGRXVHY]URVWO¿PLRNUDVQ¿PLGćHYLQDPLREG«OQ¯NRY«KRWYDUXRYHOLNRVWLP21HPRYLWRVWRSRGODKRY«SORďHP2MHGLVSR]LÍQÙUR]GÙOHQDGRGYRX¼URYQ¯YSć¯]HP¯MHRE¿YDF¯SRNRMVHYVWXSHPQD]DKUDGXDYHQNRYQ¯WHUDVX VHOHNWULFN\RYO£GDQRXPDUN¿]RX6DPRVWDWQÙVWRM¯F¯DNRPSOHWQÙ]Dć¯]HQ£NXFK\ûVN£OLQNDVM¯GHOQ¯PNRXWHP'RPLQDQWRXWRKRWRSURVWRUXMVRX NDFKORY£NDPQDNWHU£VSROHÍQÙVSRGODKRY¿PWRSHQ¯PVORXĤ¯MDNRKODYQ¯]GURMWHSODSURY\W£SÙQ¯GRPX9SDWćHGRPXVHQDFK£]¯ÍW\ćLVDPRVWDWQ«QHSUęFKR]¯SRNRMHSćLÍHPĤGYDSRNRMHPDM¯VSROHÍQ¿EDONRQGR]DKUDG\GUXK¿EDONRQMHVSROHÍQ¿VNRXSHOQRXDSRNRMHP9NDĤG«P SDWćHGRPXVHQDFK£]¯NRXSHOQDVSROHÍQ£VWRDOHWRX'£ONRYÙMVRX]GHRYO£GDQ£YUDWD JDU£ĤRY£DYMH]GRY£ 1HPRYLWRVWMHPRĤQ«ʳQDQFRYDW K\SRWHÍQ¯P¼YÙUHPNWHU¿SRPęĤHPH]SURVWćHGNRYDW1HPRYLWRVWQHP£YVRXÍDVQ«GREÙ]SUDFRY£QHQHUJHWLFN¿ďW¯WHN3URY¯FHLQIRUPDF¯NRQWDNWXMWHUHDOLWQ¯KRPDNO«ćH

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć0LODQ%ćHÍND.RQWDNW(PDLOPLODQEUHFND#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] 98

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


&(1785<3UHPLXP =ODWQLFN£bb3UDKD

+DQVSDXONDP293UDKDȡ'HMYLFH ([NOX]LYQÙQDE¯]¯PHNSURGHMLVLWXDÍQÙYHOLFHKH]N¿E\WVGLVSR]LF¯DPRĤQRVW¯NU\W«KRSDUNRY£Q¯DĤSURGYDYR]\YMHGQ«]QHMY\KOHG£YDQÙMď¯FK3UDĤVN¿FKORNDOLW3UDKDȡ'HMYLFH+DQVSDXONDXOLFH1DÍLKDGOH%\WRFHONRY«YHOLNRVWLP2VHQDFK£]¯YSć¯]HP¯VXWHU«QX ÍW\ćSRGODĤQ¯KRYLODGRPX]OHWPLQXO«KRVWROHW¯'ęPVQDE¯]HQRXQHPRYLWRVW¯WÙVQÙVRXVHG¯VSDUNHP+RUQ¯Ď£UNDNWHU¿MHPRĤQ¿Y\XĤ¯YDW NbSURFK£]N£PÍLDNWLYQ¯PXRGSRÍLQNX

&HQD.Í 5HDOLWQ¯PDNO«ć-DURVODY.DUHď.RQWDNW(PDLOMDURVODYNDUHV#FHQWXU\F] 9¯FHLQIRUPDF¯QDbZZZFHQWXU\F])RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWZZZFHQWXU\F]ŊŷŴŮŮŸŷŭŹŷŪŶũƈűŶŽŷŹŵũſűƈŶũZZZFHQWXU\F] SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 99


Prodej

LuxusnĂ­ byt 5+kk s vlastnĂ­ zahradou v Praze 6, BubenÄ?i

KrĂĄsnĂ˝ byt 5+kk, se zahradou se nachĂĄzĂ­ v luxusnĂ­ rezidenci v  rezidenÄ?nĂ­ Ä?tvrti BubeneÄ?. Byt sestĂĄvĂĄ ze Ä?tyĹ&#x2122; loĹžnic, dvou koupelen a  obĂ˝vacĂ­ho pokoje s kuchynĂ­ a jĂ­delnĂ­m koutem. K dispozici je takĂŠ ĹĄatna, prĂĄdelna a toaleta pro hosty. Byt je luxusnÄ&#x203A; zaĹ&#x2122;Ă­zen italskĂ˝m a  nÄ&#x203A;meckĂ˝m nĂĄbytkem, tapetami Cavalli, parketami z tvrdĂŠho dĹ&#x2122;eva, kamennĂ˝m krbem, kuchyĹ&#x2C6;skou linkou znaÄ?ky SieMatic, spotĹ&#x2122;ebiÄ?e Miele. Dostupnost do historickĂŠho centra Prahy 10 min.

Sale

Luxury 4-bedroom apartment with garden in Prague 6 - BubeneÄ?

Stunning apar tment 5+kk, 240 m2 with beautiful garden is situated in a luxur y residence in the residential area of BubeneÄ?. Apar tment consists of four bedroom, two bathrooms and living room with kitchen and dining corner. There are also walk-in wardrobe, laundr y and toilet for guests. There is high quality interior: German and Italian furniture, wallpapers Cavalli, hard wood floors, stone fireplace, kitchen SieMatic and electrical appliances Miele. Within 10 minutes you can be in historical center of Prague.

ƨÇ&#x2030;Ç&#x2021;ƽƚƿƚ

ĆŠÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;ĆšÇ&#x192;Ç&#x192;Ç&#x160;Ç&#x160;ƚƽÇ&#x2021;Ç&#x2026; ĆťƨÇ&#x2030;ƚƟƞ²Ć&#x161;Ç&#x152;ƺƞÇ&#x2020;ĆžÇ?

ĆŁÇ&#x2030;ĆšÇ&#x160;Ç ĆťĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2DC;Ç&#x2039;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x160; Ç&#x160;ƚƽÇ&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x17D;Ç&#x2021;Ć˝Ç Ç&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ćť Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2018;Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2030;ĆžÇ&#x20AC;Ç Ć˝ĆžÇ&#x2020;Ç?Ç Ç Ćť ĆťÇ Ç&#x201E;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x2026; Ç&#x192;ƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ćž Ć&#x161;Ç&#x152;ƺƞÇ&#x2020;ĆžÇ? ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç Ç&#x2039; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x160;Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020; ƽƝÇ&#x152;Ç&#x17D; ƝƚÇ&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x17D; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2026;Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039; Ç ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2020;Ç&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x160;Ç&#x2021;ĆžĆ˝Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ç&#x160; Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;ĆžÇ&#x201A; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x201E;Ç&#x2021;ĆťÇ&#x2021;Ç&#x201A; ĆŤĆšÇ&#x192;ƿƞ Ç Ç&#x2026;ƞƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2DC; ƟƚÇ&#x2030;ƽƞÇ&#x2030;Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç&#x2C6;Ç&#x2030;ĆšÇ?ĆžÇ?Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2DC; Ç ĆźÇ&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x2039;ƞƝÇ&#x2021;Ç&#x201A; Ç&#x2039;Ç&#x152;ĆšÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2039; ƣƝƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;Ç Ç&#x2030;Ćš Ç&#x2021;ĆşÇ&#x160;Ç&#x2039;ƚƝÇ&#x201E;ĆžÇ&#x2020;Ćš Ćť Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x2021;Ç&#x2039;ƝƞÇ&#x2039;Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆťÇ Ç Ç&#x160; ĆťÇ&#x201D;Ç&#x160;Ç&#x2021;Ç&#x192;Ç Ç&#x2026;Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2020;ƽƚÇ&#x2030;Ç&#x2039;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç Ç&#x2039;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x160;Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç Ç&#x2020;ĆžÇ&#x2026;ĆžÇ?Ç&#x192;ĆšÇ&#x2DC;Ç&#x2026;ƞƺƞÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x192;Ç&#x152;Ç&#x17D;Ç&#x2020;Ç&#x2DC;Ç?Ç Ç&#x2030;Ç&#x2026;Ç&#x201D; 6LH0DWLF Ç&#x160; Ç&#x2039;ĆžÇ&#x17D;Ç&#x2020;Ç Ç&#x192;Ç&#x2021;Ç&#x201A; 0LHOH Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç Ç&#x2020; Ç Ç&#x20AC; Ç&#x2020;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x152;Ç&#x2030;ĆšÇ&#x201E;Ç&#x2022;Ç&#x2020;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç&#x192;ĆšÇ&#x2026;Ç&#x2020;Ç&#x2DC; Ç&#x2020;Ćš Ç&#x160;Ç&#x2039;ĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x17D; ² Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2021;Ç &DYDOOL Ç&#x2020;Ćš Ç&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x201E;ĆšÇ&#x17D; ² ƽƞÇ&#x2030;ƞƝÇ&#x2DC;Ç&#x2020;Ç&#x2020;Ç&#x201D;Ç&#x201A; Ç&#x2C6;ĆšÇ&#x2030;Ç&#x192;ĆžÇ&#x2039; Ć?Ç&#x2021; Ç Ç&#x160;Ç&#x2039;Ç&#x2021;Ç&#x2030;Ç Ç?ĆžÇ&#x160;Ç&#x192;Ç&#x2021;ĆźÇ&#x2021; Ç?ĆžÇ&#x2020;Ç&#x2039;Ç&#x2030;Ćš ƨÇ&#x2030;ĆšĆźÇ Ć&#x203A;Ç&#x201D; Ç&#x160;Ç&#x2026;Ç&#x2021;ƿƞÇ&#x2039;Ćž Ć˝Ç&#x2021;ĆşÇ&#x2030;ĆšÇ&#x2039;Ç&#x2022;Ç&#x160;Ç&#x2DC; Ç&#x20AC;Ćš Ç&#x2026;Ç Ç&#x2020;Ç&#x152;Ç&#x2039;

Cena: na vyŞådĂĄnĂ­ u realitnĂ­ kancelĂĄĹ&#x2122;e / Price: on request / ĆŻĆžÇ&#x2020;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2021;Ç&#x20AC;ĆšÇ&#x2C6;Ç&#x2030;Ç&#x2021;Ç&#x160;Ç&#x152; VESSAN Reality s.r.o., VodiÄ?kova 41, Praha 1, 110 00, tel.: +420 777 871 333, e-mail: info@vessan.cz, www.vessan.cz.


Prodej

Krásný moderní byt 3+kk, 98 m2, Praha-Braník, 8 300 000 Kč

Nabízíme Vám k prodeji krásný moderní byt s dispozicí 3+kk a užitnou plochou 98 m2. Nachází se v klidné části Braníku a svou polohou a provedením splňuje ty nejvyšší nároky na bydlení. V ceně je také garážové stání v domě. Byt je situován ve 2. patře nového cihlového domu, postaveného dle návrhu Ing. arch. Radima Hubičky v roce 2011, obklopeného malými rodinnými domy a vilami. Byt je proveden ve vysokém standardu. Je krásně prosvětlený, vyniká svou vzdušností a výborným dispozičním řešením. Jeho dominantu tvoří velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a moderně zařízenou kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Z místnosti vede balkón do klidného vnitrobloku. Byt dále nabízí 2 samostatné neprůchozí pokoje, centrální prostornou chodbu, koupelnu s WC, další samostatné WC, šatnu a technickou místnost. Okna pokojů jsou orientována na východ a západ. K bytu rovněž náleží sklepní kóje. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 102

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

Sale

Beautiful modern apartment 3+kk, 98 m2, Praha-Braník, 8 300 000 CZK

We offer a beautiful modern apartment with three bedrooms and a usable area of 98 m2 for sale. Located in a quiet part of Braník and its location and design meet the highest demands for living. Price includes a parking space in the building. The apartment is situated on the 2nd floor of a new brick building, built according to the design of Ing. arch. Radim Hubička in 2011, surrounded by small family houses and villas. The apartment was built in a high standard. It is beautifully bright, airy and stands out for its excellent layout. Its dominant feature is a large living room with moders kitchenette and built-in appliances. Balcony of the room leads to the calm courtyard. The apartment offers 2 separate rooms, a central spacious hallway, bathroom with toilet, another separate toilet, cloakroom and utility room. The windows of the rooms are oriented to the east and west. The apartment has also a cellar. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Sale

Penzion, Mariánské Lázně, 65 000 000 Kč

Guesthouse, Mariánské Lázně, 65 000 000 CZK

Nadstandardně vybavený penzion je nákladně a velkoryse řeše-

Luxury furnished guesthouse is generous building engaging

ná budova zapadající svou architekturou do prostředí Marián-

with its architecture into the environment of Marianske Lazne.

ských lázní. Budova disponuje celkem 6 luxusními apartmány

The building has a total of 6 luxury apartments decorated

zařízenými v rozdílném stylu s prostornou koupelnou a sociál-

in a different style, with a spacious bathrooms and toilets.

ním zařízením. 2 apartmány mají dva velké pokoje s koupelnou

2 apartments have two large bedrooms with bathroom and

a toaletou. V přízemí domu uvítací hala, kuchyň a velký obývací

toilet. The ground floor has a lobby, kitchen and large living

pokoj s krbem ze speciálního zeleného mramoru dovezeného

room with fireplace made from green marble imported from

z Peru. Dominantou celého interiéru tvoří schodiště z přízemí do

Peru. The dominant feature of the interior is a staircase from the

posledního patra vyrobené z masivního jasanu s překrásnými

ground floor to the top made from massive ash with beautiful

skleněnými vitrážemi na oknech v mezipatrech. Úžasná poloha

stained glass on the mezzanine floor. Amazing location allows

umožňuje v docházkové vzdálenosti dojít do samého centra

in few minutes’ walk to get to the Spa colonnade.

Mariánských Lázní a několik málo minut pěší chůzí až na hlavní lázeňskou kolonádu. For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 103


Prodej

Luxusní designová vila, 486 m2, 28 500 000 Kč

Sale

Luxury villa, 486 m2, 28 500 000 CZK

Nová, precizně a velkoryse postavená luxusní vila

New, precis and generously built luxury villa with a unique

s neopakovatelnou atmosférou luxusu a designu.

atmosphere of luxury and design. High standards Villa 5 + 1

Vila 5+1 s terasami, (užitná plocha 486 m2) na pozemku

with terraces (floor area 486 square meters) on the land of

1240 m v nadstandartním designovém provedení a v plném

size 1240 m2 and fully equipped. It consists of 4 bedrooms,

vybavení. 4 ložnice, 3 koupelny, samostatná toaleta pro hosty,

3 bathrooms, separate guest toilet, SPA zone - a beautiful

SPA zóna - krásný vnitřní bazén z mozaikového obkladu, sauna.

indoor swimming pool with mosaic tiling, sauna. Exceptional

Nadstandartní vybavení domu zahrnuje vytápěné mramorové

house amenities include a heated marble floors, windows

podlahy, okna s použitím hliníkových prvků, luxusní kuchyň

using aluminium elements, luxury wood kitchen with

z masivu včetně spotřebičů, špičkový nábytek a osvětlení

appliances, high quality furniture, a fireplace, a system smart

na míru, krb, systém chytrého domu, řízený přes PC, telefon,

house controlled via a PC, phone, heat pump ZUBADAN,

tepelné čerpadlo ZUBADAN, automatické zavlažování zahrady,

automatic watering and garage for two cars SUV type.

2

garáž pro dvě SUV auta.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz 104

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.cz


Prodej

Nový multifunkční komplex, Praha 6, 31 900 000 Kč

Sale

Novostavba s možností kombinace bydlení a podnikání v klidném prostředí starých Střešovic - Praha 6. Objekt se skládá ze dvou budov oddělených zahradou. První budova s vchodem a vjezdem z ulice je dvoupatrová. V přízemí se nachází jedna místnost, technické zázemí a garáž pro dvě auta, v prvním patře rozsáhlý prostor, který lze v polovině přepažit, a dvě WC. Ve druhém patře komfortní byt 3+kk s ložnicemi do zahrady, prostornou koupelnou a toaletou. V podzemí je trezorová místnost cca 20m2. Druhá budova stojí ve zvedajícím se terénu a její střecha je tvořena velkou terasou, na niž navazuje ještě jedna a posléze travnatá zahrada, vše s výhledem na Prahu. V prvním patře budovy se nachází garsoniera s příslušenstvím a v přízemí společenská místnost s kuchyňským koutem, z níž je přístup do pískovcových jeskynních prostor zařízených jako vinotéka a vinárna. Jeskynní místnosti jsou plně vybavené osvětlením, chlazením, vyhřívanými lavicemi a vzduchotechnikou. Vytápění ústřední plynové. For Forcomplete completeportfolio portfolioor orreal realestates estatesvisit visitwww.faraon.cz www.faraon.cz

Multifunctional building complex, Prague 6, 31 900 000 CZK

New building complex suitable for both housing and business is located in the calm environment of Střešovice - Prague 6. The property consists of two buildings connected by a garden. The first building, with a separate entrance from the street, has three floors and an underground space. It includes, among others, a garage for two cars on the ground floor, a large open space on the first floor that can be divided into smaller ones, and a comfortable 3- bedroom apartment on the second floor with bedrooms facing to the garden. The second building is built into an incline and its roof is made up of a large terrace, which is followed by a second one and a little garden all overlooking the city. On the first floor there is a studio suite and downstairs a lounge with access to sandstone caves furnished as a wine shop and bar. The cave rooms are fully equipped with lighting, cooling, air conditioning and heated benches.

FARAON FARAONreality, reality,s.r.o., s.r.o.,Polská Polská26, 26,120 00 120 00Praha Praha2, 2,tel. tel.+420 +420224 829 322, 224 829 322,info@faraon.cz info@faraon.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 105


Prodej

Velkorysý a slunný byt 4kk s velkými terasami, 133m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 Kč

Sale

Sunny apartment 4kk, 133 m2, Praha 5 – Jinonice, 11 490 000 CZK

Nabízíme k prodeji velice příjemný a prostorný byt 4kk se

We offer a very comfortable and spacious apartment with

třemi terasami. Byt zabírá celé horní podlaží bytového domu.

three terraces 4kk. The apartment occupies the entire top

Obývací pokoj s kuchyňským koutem a jeden pokoj je situován

floor of an apartment building. Living room with kitchenette

na jižní stranu, dvě ložnice jsou na sever. Z každého pokoje

and one room is located on the south side, two bedrooms

je vstup na terasu, u kuchyňského koutu je terasa využívána

are to the north. From every room opens onto a terrace with

jako letní posezení u jídelního stolu. Okna jsou dřevěná, na

kitchen terrace is used as a summer sitting at the dinner table.

jižní stranu jsou vybavena venkovními kovovými žaluziemi.

Wooden windows are on the south side are equipped with

Podlahová krytina jsou parkety. V bytě jsou dvě koupelny, jedna

exterior metal blinds. Floor coverings are parquet. There are

se sprchovým koutem, v jedné koupelně je vana. Obě koupelny

two bathrooms, one with shower, one bathroom has a bath.

jsou včetně WC. V bytě je šatna, k bytu navíc patří i sklep

Both bathrooms include WC. There is a cloakroom, in addition

a garážové stání.

to the apartment belongs to the cellar and garage.

For For complete complete portfolio portfolio or or real real estates estates visit visit www.faraon.cz www.faraon.cz 106

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

FARAON FARAON reality, reality, s.r.o., s.r.o., Polská Polská 26,26, 120 00 120 00 Praha Praha 2, 2, tel. tel. +420 +420 224 829 322, 224 829 322, info@faraon.cz info@faraon.cz


SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 107


Prodej bytu | Flat for sale | Dejvice House Wuchterlova 16, Praha 6 – Dejvice Byt 3+kk, 88,1 m² | cena: 8 256 000,- KÏ Bydlet na námÝstí. Na jihovýchodní stranÝ námÝstí. Zažít volný prostor pod okny zalitý sluncem. Taková pěíležitost nepěichází každý den. Navíc, v samém srdci noblesní rezidenÏní Ïtvrti, v Dejvicích. Dejvice House vám takovou pěíležitost bydlení nabízí. Tento komfortní mÝstský funkcionalistický bytový dım byl postaven stavitelem Sukem roku 1932, v nejvyspÝlejším období historie Ïeské moderní architektury s dırazem na hodnotu použitých materiálı a umÝleckoěemeslné zpracování. Living on a square. On the southeast side of the square. Experiencing the space under the windows bathed in sunlight. Such an opportunity does not come around every day. Especially in the very heart of a noble residential neighbourhood like Dejvice. Dejvice House o΍ers you such an opportunity for living. This comfortable urban functionalist block of ȵats was built by constructor Suk in 1932, in the most advanced period in the history of modern Czech architecture, with an emphasis on the value of the materials used and the artistic workmanship.

725 753 753 PO - NE 8.00 - 22.00

www.psn.cz


Prodej | Praha 7 | Bubeneè | 323 + 32 m2 | 35 000 000 Kè .RPSOHWQęQiNODGQę]UHNRQVWUXRYDQìUHSUH]HQWDWLYQtPH]RQHWVYHONRU\VRXGLVSR]LFtSURVWRUQRXWHUDVRXDSDUNRYiQtPYSULYiWQtJDUiçL YQHMDWUDNWLYQęMåtĀiVWL/HWQp13VHVNOiGi]REìYDFtKRSRNRMHVMtGHOQRXNXFK\QęKODYQtORçQLFHVEDONRQHPDHQVXLWHGiPVNRXåDWQRXSiQVNp åDWQ\KODYQtNRXSHOQ\VILQVNRXVDXQRXORçQLFHSURKRVW\SUDFRYQ\WRDOHW\DFHQWUiOQtKDO\13MHWYRĨHQRORçQLFHPLHQVXLWHDVGtOHQRX NRXSHOQRXSURVYęWOHQRXJDOHULtDYHONRXWHUDVRX0DVLYQtGĨHYęQpSRGODK\QRYiGĨHYęQiRNQDUHSOLN\SģYRGQtFKGYHĨtVW\ORYiNXFK\QęVNDPHQQRX SUDFRYQtGHVNRXDVHVSRWĨHELĀL6LHPHQVD/LHEKHUUYĀHWQęWHSSDQ\DNLJULOXDYHVWDYęQpYLQRWpN\SRçiUQtĀLGODDDODUPVQDSRMHQtPQD3&2JDUiç V~ORçQìPLSURVWRU\YGRPę([NOX]LYQtORNDOLWDPH]LSDUN\/HWQiD6WURPRYNDY\VRNìVWDQGDUGSRXçLWìFKPDWHULiOģDWHFKQRORJLtDRVRELWìÅPRGHUQ vintage“ styl èiní z apartmánu výjimeèné místo k bydlení.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

110

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 7 | Bubeneè | 323 + 32 m2 | 35 000 000 Kè Enviably located in the most attractive area of Letná, this generously proportioned, 5-bedroom, 3-bathroom split-level attic flat features high standard materials, top-notch technologies, and a distinctive “modern vintage” style. Set on the 5th and 6th floors and boasting a large terrace, plenty of natural light, and a garage parking space, this truly is an exceptional place to live. The lower floor has a living room with dining area, kitchen, master bedroom with balcony and en-suite women’s closet, men’s closet, master bathroom with a Finnish sauna, a guest bedroom / office, separate toilet, and a central hall. The upper floor features 3 bedrooms, one en-suite and one shared bathroom, sunny gallery and a large terrace. Hardwood floors, new wooden windows, replicas of the original doors, stylish kitchen with stone worktop and Siemens/Liebherr appliances incl. teppanyaki grill and built-in wine fridge, fire detectors and alarm, on-site garage with storage space.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 111


Prodej | Praha 5 | SmĂ­chov | 109 + 4 m2 | 10 270 000 Kè %\WEDONRQGĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\UHSOLN\SÄŁYRGQtFKĂĽSDOHWRYĂŹFKRNHQDGĨHYÄ&#x2122;QĂŹFKGYHĨtPRçQRVWGRNRXSHQtSDUNRYDFtKRVWiQtY]DNODGDÄ&#x20AC;L DVNOHSQtNyMH1RYĂŹE\WYH13QRYREDURNQtKRSDOiFHSURFKi]HMtFtKRNRPSOHWQtQiNODGQRXUHNRQVWUXNFt%XGRYDVSÄŁVRELYRXYVWXSQtKDORX DSOiQRYDQĂŹPQRYĂŹPYĂŹWDKHPVHQDFKi]tQDSRPH]t6PtFKRYDD0DOp6WUDQ\MHQQÄ&#x2122;NROLNNURNÄŁRG]DKUDG\.LQVNĂŹFKD-DQiÄ&#x20AC;NRYDQiEĨHçt 2-bedroom apartment, eat-in kitchen, wooden floors, replicas of the original casement windows and wooden doors, possibility to buy a cellar and parking space in an automatic parking system. New flat on the 1st floor of a Neo-Baroque palace undergoing a complete renovation. 7KHEXLOGLQJZLWKLPSUHVVLYHOREE\DQGSODQQHGQHZOLIWLVVLWXDWHGRQWKHERUGHURI6PtFKRYDQG0DOi6WUDQDMXVWDIHZVWHSVIURPWKH ]DKUDGD.LQVNĂŹFKJDUGHQDQG-DQiÄ&#x20AC;NRYRQiEĨHçtZDWHUIURQW

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

112

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Hluboèepy | 94 + 33 m2 | 9 990 000 Kè Byt 3+kk, 2 terasy, zahrada, vytápìné døevìné podlahy, velkoplošná okna, bezfalcové dveøe, v cenì konzultace s interiérovými architekty -HVWLFR:KLOHVVNOHSQtNyMHPRçQRVWGRNRXSLWSDUNRYDFtVWiQt9HONRU\VìE\WYH13QRYęY]QLNDMtFtKRSURMHNWX%DUUDQGRYVNi]DKUDGD YSģYRGQtYLORYp]iVWDYEęVWDUpKR%DUUDQGRYD1t]NRHQHUJHWLFNiUH]LGHQFHNRPELQXMtFtVRXGRERXDUFKLWHNWXUXDQHRWĨHOìGHVLJQVEHQHILW\ URGLQQìFKGRPģQDSR]HPNXRENORSHQpPVWURP\ EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHVJDUGHQKHDWHGZRRGHQIORRUVODUJHIRUPDWZLQGRZVGRRUVZLWKFRQFHDOHGKLQJHVFRQVXOWDWLRQVZLWK -HVWLFR:KLOHVLQWHULRUGHVLJQHUVLQFOXGHGLQWKHSXUFKDVHSULFHFHOODUSRVVLELOLW\WREX\DJDUDJHSDUNLQJDWH[WUDFRVW*HQHURXVIODWRQ WKHVWIORRURIDQHPHUJLQJ%DUUDQGRYVNi]DKUDGDSURMHFWLQWKHORYHO\UHVLGHQWLDODUHDRIROG%DUUDQGRY/RZHQHUJ\UHVLGHQFHFRPELQLQJ FRQWHPSRUDU\DUFKLWHFWXUHDQGLQQRYDWLYHGHVLJQZLWKEHQHILWVRIIDPLO\KRXVHVVHWRQWKHSORWVXUURXQGHGE\WUHHV

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 113


Prodej | Praha-východ | Jevany | 760 m2 | pozemek 3 900 m2 |FHQDQDY\çiGiQt 8QLNiWQtURGLQQìGģPQDYUçHQìYDQJOLFNpPVHFHVQtPVW\OXSURYì]QDPQRXĀHVNRXKHUHĀNX*DEULHOX3UHLVVRYRXDUFKLWHNWHP-RVHIHP)DQWRX DXWRUHPKLVWRULFNpEXGRY\SUDçVNpKR+ODYQtKRQiGUDçt9SĨt]HPtMHNGLVSR]LFLVDORQHNSURVWRUQiMtGHOQDVHYVWXSHPQDWHUDVXQDQtçQDYD]XMH ]DKUDGDVDOWiQHPDRYRFQìPVDGHPVDPRVWDWQiNXFK\ĞNRXSHOQDWRDOHWDDSUiGHOQD9SUYQtPSDWĨHVHQDFKi]HMtORçQLFHDNRXSHOQDVH åDWQRX'ģPMHĀiVWHĀQęSRGVNOHSHQSURVWRUMHY\XçLWSURWHFKQLFNp]i]HPt9HGOHGRPXMHEXGRYDVYQLWĨQtPED]pQHPDYODVWQtP]i]HPtPGiOH VHQDSR]HPNXQDFKi]tVDPRVWDWQìGģPNWHUìO]HY\XçtWQDSĨMDNRGģPSURKRVW\VSUiYFH3R]HPHNVHQDFKi]tYNOLGQpĀiVWL-HYDQVRXVHGt VU\EQtNHPDSRVN\WXMHQHUXåHQpYìKOHG\QDQiURGQtSĨtURGQtUH]HUYDFL9RGęUDGVNp%XĀLQ\9HåNHUiREĀDQVNiY\EDYHQRVWYPtVWęYìERUQi dostupnost do Prahy.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

114

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Praha-východ | Jevany | 760 m2 | plot 3 900 m2 | price upon request Unique English Art Noveau style family house built by an architect Josef Fanta, author of the historical building of the Prague Main Railway Station. This 5-bedroom, 2-bathroom house, which was designed for a prominent Czech actress Gabriela Preissová, is located in an exceptional and quiet location of Jevany, within easy reach to the center of Prague. The ground floor comprises of a lounge, spacious dining room with terrace connected to the garden featuring a gazebo and orchard, separate kitchen, bathroom, toilet and laundry. The first floor has 2 bedrooms and a bathroom with walk-in closet. The house has a basement which is being used for technical facilities. Next to the villa is a building with an indoor swimming pool and its own facilities, as well as another detached house, which can be used eg. as a guest / steward’s house. The plot is adjacent to the pond and provides undisturbed views of the Vodìradské Buèiny National Nature Reserve. All amenities in place.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 115


Prodej | Praha 1 | StarĂŠ MĂŹsto | 85 m2 | 9 500 000 Kè %\W]DFKRYDOpSÄŁYRGQtSUYN\MDNRMVRXSDUNHW\ĂĽSDOHWRYiRNQDGĨHYÄ&#x2122;QpGYHĨHÄ&#x20AC;LR]GREQpĂĽWXN\Y\VRNpVWURS\SURVYÄ&#x2122;WOHQĂŹDUNÏĨPRçQRVW Y\WYRĨHQtGLVSR]LFHNNSĨHVXQXWtPNXFK\Ä&#x17E;VNpOLQN\GRREĂŹYDFtKRSRNRMH%\WMHYKRGQĂŹNÄ&#x20AC;iVWHÄ&#x20AC;QpUHQRYDFL(OHJDQWQtE\WYH13Ä&#x20AC;LQçRYQtKR GRPXSRNRPSOHWQtUHNRQVWUXNFLNWHUĂŹVHQDFKi]tQDSUHVWLçQtDGUHVHYFHQWUX3UDK\SĨtPRXVWDQLFHPHWUD6WDURPÄ&#x2122;VWVNiDMHQSiUNURNÄŁRG QiEĨHçt 1-bedroom apartment with eat in kitchen, preserved original features, such as parquet floors, casement windows, wooden doors and stucco, high ceilings, bright bay window, possibility to create a 2-bedroom layout by moving kitchenette to the living room. Suitable for partial reconstruction. Elegant flat on the 1st floor of an apartment building after a complete renovation. Prestigious address in the heart of Prague, right next to the StaromĂŹstskĂĄ metro station and just steps away from the waterfront.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

116

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 6 | Bubeneรจ | 131 + 14 m2 | 14 900 000 Kรจ %\WWHUDVDNRXSHOQ\PUDPRUSDUNHW\IUDQFRX]VNiRNQDJDUiรงRYpSDUNRYDFtVWiQtVNOHS3URVWRUQรฌE\WY13H[NOX]LYQtUH]LGHQFH 9LOOD%LDQFDYSUHVWLรงQtUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWL%XEHQHฤ€5H]LGHQFHVHQDFKi]tYVRXVHGVWYtPQRKDDPEDViGDKRQRVQรฌFKYLOSiUPLQXWRGSDUNX 6WURPRYNDGLVSRQXMHSRG]HPQtJDUiรงtDYHONRXGREฤจHXGUรงRYDQRX]DKUDGRX,GHiOQtSURNOLGQรฌรงLYRWDNWLYQtURGLQ\9รฌERUQpGRSUDYQtVSRMHQt GRFHQWUDNPH]LQiURGQtPรฅNROiPDQDOHWLรฅWฤ™ EHGURRPDSDUWPHQWHDWLQNLWFKHQPDUEOHSDUTXHWIORRUV)UHQFKZLQGRZVJDUDJHSDUNLQJVSDFHFHOODU6SDFLRXVIODWRQWKHth floor of WKHH[FOXVLYH9LOOD%LDQFDUHVLGHQFHLQWKHSUHVWLJLRXV%XEHQHฤ€QHLJKERUKRRGZLWKPDQ\IRUHLJQHPEDVVLHVMXVWPLQXWHVIURP6WURPRYND 3DUN6XUURXQGHGE\JUDQGYLOODVDQGSUHWW\YLHZVRIZHOOPDLQWDLQHGJDUGHQVWKHDUHDLVLGHDOIRUDFWLYHIDPLOLHV([FHOOHQWDFFHVVWRWKH FLW\FHQWHUWKHLQWHUQDWLRQDOVFKRROVLQ3UDJXHDQGWRWKHDLUSRUW

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 117


Prodej | Praha 5 | Malvazinky | 298 m2 | pozemek 951 m2 | FHQDQDY\çiGiQt 1RYRVWDYEDGHVLJQRYpYLO\NNVHVWĨHåQtWHUDVRXDQiGKHUQìPYìKOHGHPQD3UDKXVHQDFKi]tQDQiYUåtMHQSiUNURNģRGSDUNģ0Ui]RYND DäDODPRXQND$UFKLWHNWRQLFN\YìUD]QìGģPQDEt]tQH]DPęQLWHOQìRVRELWìVW\OPRGHUQtWHFKQRORJLHDSUYRWĨtGQtNYDOLWXSRXçLWìFKPDWHULiOģ2EìYDFt SURVWRUVNXFK\QtDYVWXSHPQDWHUDVXORçQLFHNRXSHOQ\SUDFRYQDWRDOHWDNRPRUDWHFKQLFNiPtVWQRVWDWULXPVHYVWXSHPQDVWĨHåQtWHUDVX 3ĨtSUDYDNQiVWDYEęSURVNOHQpKRDWHOLpUXQDVWĨHåHPRçQRVWY\EXGRYDWYHQNRYQtED]pQY]DKUDGęäSLĀNRYpY\EDYHQt]DKUQXMHYHONRIRUPiWRYi KOLQtNRYiRNQD5H\QDUVGĨHYęQpROHMRYDQpSRGODK\YSURYHGHQtNRXĨRYìGXEVNOHQęQpLQWHULpURYpGYHĨHSOQęY\EDYHQRXLWDOVNRXNXFK\QLVHVSRWĨHELĀL 0LHOHDODUPYĀQDSRMHQtQDPRELOQtWHOHIRQ\SĨtSUDYXSURVROiUQtSDQHO\JDUiçSURYR]\3ĨHGPęWHPSURGHMHMHURYQęçSRORYLQDVRXVHGQtKR GYRMGRPNXSRNRPSOHWQtNYDOLWQtUHNRQVWUXNFLYKRGQpKRNXE\WRYiQtKRVWģ

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

118

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Sale | Prague 5 | Malvazinky | 298 m2 | plot 951 m2 | price upon request Boasting a rooftop terrace with stunning views of the city, this newly built 5-bedroom designer villa is located on a hill in a quiet residential area, only a few steps from the Mrázovka and Šalamounka parks. This architecturally distinctive house offers a unique style, top technologies and excellent quality of equipment and materials. Living room with kitchen and terrace access, 4 bedrooms, 2 bathrooms, study, guest toilet, storage and technical room, atrium with access to the roof terrace. Preparation for a glazed extension on the roof, possibility to build an outdoor pool in the garden. Top quality equipment includes floor-to-ceiling aluminum windows, oiled smoked oak floors, glass interior doors, fully equipped Italian kitchen with Miele appliances, alarm incl. connection to mobile phones, preparation for solar heating system, and garage for 2 cars. There is also a half of a semidetached house after a complete reconstruction on the property, used as an attractive guest house.

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 119


Prodej | Praha 5 | Smíchov | 117 + 117 m2 |FHQDQDY\çiGiQt %\WNNSURVWRUQpWHUDV\VQiGKHUQìPYìKOHGHPNOLPDWL]DFHGĨHYęQpSDUNHW\.DKUVYHONRSORåQiGĨHYęQiRNQDSOQęY\EDYHQiNXFK\QęVH VSRWĨHELĀL0LHOHWUH]RU:HUWKHLPYtĨLYiYDQDJDUiçRYiVWiQtVNOHS0RGHUQtSHQWKRXVHYFHOpP13DUFKLWHNWRQLFN\FHQęQp9LO\0Ui]RYND äSLĀNRYiNYDOLWDYHONRU\VpĨHåHQtDXPtVWęQtYNOLGQpD]HOHQpORNDOLWęREOtEHQìFK0DOYD]LQHNSiUPLQXWMt]G\RG$QGęODDFHQWUD3UDK\ EHGURRPDSDUWPHQWVSDFLRXVWHUUDFHVZLWKVWXQQLQJFLW\YLHZVDLUFRQGLWLRQLQJ.DKUVZRRGSDUTXHWVODUJHIRUPDWZRRGHQZLQGRZV IXOO\HTXLSSHGNLWFKHQZLWK0LHOHDSSOLDQFHV:HUWKHLPVDIHZKLUOSRROJDUDJHSDUNLQJVSDFHVFHOODU7KLVRXWVWDQGLQJSHQWKRXVHRFFXSLHV WKHZKROHWKIORRURIWKHDUFKLWHFWRQLFDOO\YDOXDEOH9LOD0Ui]RYND3UHPLXPIXUQLVKLQJVJHQHURXVOD\RXWDQGH[FOXVLYHDUHDRITXLHWDQG JUHHQ0DOYD]LQN\RQO\IHZPLQXWHV·GULYHIURP$QGęODQGWKHFHQWHU

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

120

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha 5 | Smรญchov | 94 + 30 m2 | 8 300 000 Kรจ %\WNNWHUDVDYรฌKOHG\GR]HOHQฤ™LQWHULpURYรฌGHVLJQRGDUFKLWHNWD-DQD3DGUQRVHGODรงEDRENODG\DGYHฤจHYNRPELQDFL7HFKQLVWRQH DEDPEXVRYpGรฌK\SOQฤ™Y\EDYHQiNXFK\Qฤ™VEDUHPDVSRWฤจHELฤ€L6LHPHQVJDUiรงRYpVWiQtNRPRUDVNOHS.YDOLWQฤ™Y\EDYHQรฌE\WYH13 PRGHUQtKRGRPXYรงiGDQpUH]LGHQฤ€Qtฤ€WYUWL0DOYD]LQN\.OLGQiORNDOLWDEOt]NRSDUNXรคDODPRXQNDSiUPLQXWMt]G\RG$QGฤ™ODDSUHVWLรงQtKR )UDQFRX]VNpKRO\FHD EHGURRPDSDUWPHQWWHUUDFHJUHHQYLHZVLQWHULRUGHVLJQE\DUFKLWHFW-DQ3DGUQRV7HFKQLVWRQHEDPERRYHQHHUIORRUVSDQHOLQJ DQGGRRUVIXOO\HTXLSSHGNLWFKHQZLWKEUHDNIDVWEDUDQG6LHPHQVDSSOLDQFHVJDUDJHSDUNLQJVSDFHFORVHWFHOODU4XDOLW\stIORRUIODW LQDPRGHUQUHVLGHQFHORFDWHGLQSUHVWLJLRXV0DOYD]LQN\4XLHWDUHDFORVHWRรคDODPRXQND3DUNMXVWIHZPLQXWHVยทGULYHWR$QGฤ™ODQG )UHQFKO\FHXP

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 121


Prodej | Praha 10 | Vinohrady | 182 + 7 m2 | 19 190 000 Kè %\WWHUDVDEDONRQ'RQOLĂžGHVLJQNUEEH]IDOFRYpGYHĨHVSRWĨHELÄ&#x20AC;H6LHPHQVDODUPYÄ&#x20AC;iVWLE\WXNOLPDWL]DFHJDUiçRYpVWiQtVNOHS 9HONRU\VĂŹMLçQÄ&#x2122;RULHQWRYDQĂŹE\WYH13NRPSOHWQÄ&#x2122;]UHNRQVWUXRYDQpYLO\VSRVLORYQRXED]pQHPVDXQRXDOHWQtPSRVH]HQtPVH]DKUDGQtP JULOHP3UHVWLçQtÄ&#x20AC;iVW.UiORYVNĂŹFK9LQRKUDGNOLGQiD]HOHQiORNDOLWDVMHGQRFHQpYLORYp]iVWDYE\]HOHW 4-bedroom apartment, eat-in kitchen, terrace, balcony, DonliĂŚ design, fireplace, doors with concealed hinges, Siemens appliances, alarm, air-conditioning in the lounge and master bedroom, 1 garage parking space, cellar. Generously proportioned, south-facing flat on the 2nd floor of a completely renovated villa with gym, swimming pool, sauna and summer terrace with barbecue. Attractive and green residential DUHDIHDWXULQJ¡VYLOODV

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

122

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Prodej | Praha-východ | Zdiby | 220 m2 | pozemek 986 m2 | 9 900 000 Kè 5'NNYHQNRYQtED]pQKH]N\XSUDYHQi]DKUDGDJDUiçNRXSHOQ\NUE1t]NRHQHUJHWLFNiQRYRVWDYEDURGLQQpKRGRPXYNOLGQpUH]LGHQĀQt ORNDOLWęYREFL=GLE\MHQSiUPLQXWMt]G\RGNRPSOHWQtREĀDQVNpY\EDYHQRVWLYVRXVHGQtFKÿLPLFtFKĀL'ROQtFK&KDEUHFKDYGREUpGRVWXSQRVWL GR3UDK\'ģPMHVLWXRYiQFFDPHWUģQDGKODGLQRX9OWDY\QDGF\NORVWH]NRXDLQOLQHGUiKRXYHGRXFtSĨHV]RRORJLFNRX]DKUDGXDçGR FHQWUD EHGURRPIDPLO\KRXVHRXWGRRUSRROODQGVFDSHGJDUGHQJDUDJHEDWKURRPVILUHSODFH1HZORZHQHUJ\IDPLO\KRXVHLQTXLHW UHVLGHQWLDODUHDRI=GLE\MXVWIHZPLQXWHV·GULYHWRFRPSOHWHDPHQLWLHVLQQHLJKERULQJÿLPLFHDQG'ROQt&KDEU\FORVHWR3UDJXH7KHKRXVH LVVHWDSSUR[LPDWHO\PHWHUVDERYHWKH9OWDYD5LYHUELNHSDWKDQGLQOLQHWUDLOOHDGLQJWRWKH=22DQGWRWKHFLW\FHQWHU

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 123


Byt 4+kk, 118 m2, Praha 2 – Vinohrady, Záhřebská | 8 990 000 Kč Prostorný byt s vysokými stropy v 1. patře kompletně zrekonstruovaného činžovního domu s výtahem a kamerovým systémem ve vyhledávané rezidenční lokalitě na Vinohradech. Dubové parkety, velká špaletová okna, vestavěné úložné prostory, sklep. Klidná ulice nedaleko náměstí Míru se stanicí metra a bohatou vybaveností včetně velkého parku v blízkém okolí. Renovated 3-bedroom 2-bathroom flat with high ceilings on the 1st floor of a completely reconstructed building with a lift and CCTV, situated in the popular residential neighborhood of Vinohrady. Oak parquet floors, large casement windows, built-in storage space, cellar. Conveniently located one short tram stop or a five minute walk from trams and metro station at Náměstí Míru Square, all amenities and Havlíčkovy sady Park.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 124

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Prodej

Pronájem

RD 4+kk, 180 m2, pozemek 1 431 m2, Příbram – Rybníky | 7 800 000 Kč Rodinný dům s krbem, vinným sklepem a krásnou, pečlivě udržovanou zahradou v atraktivní přírodní lokalitě s rozlehlým lesem a několika vodními nádržemi, 5 minut jízdy od kompletní občanské vybavenosti v Dobříši a 45 minut po rychlostní silnici R4 od centra Prahy. Mramorové obklady, břidlicová dlažba, dřevěná okna, kuchyně Nolte, LED osvětlení, alarm, tepelné čerpadlo s funkcí vytápění i chlazení, zahradní domek, vinný sklep, studna, parkování pro 2 vozy. Boasting a fireplace, wine cellar and a lovely, carefully maintained garden, this family house is located in a pleasant natural area with vast forests and several ponds – just a 5-minute drive from full amenities in Dobříš and 45 minutes via R4 expressway to the center of Prague. Marble and slate tiles, wooden windows, Nolte kitchen, LED lighting, alarm, heat pump providing both heating and cooling, garden house, wine cellar, well, parking for 2 cars.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 125


PRONÁJEM | RENT

G

Na Špitálce, Praha 6 Unikátní dům s krásným výhledem na Prahu se zachovanými historickými prvky, který vznikl rekonstrukcí staré stodoly a stáje nacházející se ve vyhledávané lokalitě na Praze 6 - Dejvice . Interiér domu nabízí 4 ložnice, obývací pokoj s krbem, vybavenou kuchyni a 2 koupelny. V suterénu je hostinský pokoj s extra toaletou, sauna, vinný sklep a technická místnost. K domu náleží pozemek o rozloze 900 m2 s venkovní terasou s krbem a atrium s pergolou. Jsou zde také k dispozici 2 parkovací stání v garáži a dále možnost stání na pozemku.

#300510 Měsíční nájem | Monthly rent: 99 000 CZK Unique house with beautiful view over Prague and preserved historical elements that was made by reconstruction of an old barn in sought after location of Prague 6 - Dejvice. This house comprises 4 bedrooms, living room with fireplace, equipped kitchen and 2 bathrooms. In the basement there is room with extra toilet, sauna, wine cellar and utility room. There is also garden 900 sqm with terrace and fireplace and atrium with pergola. There are also 2 parking spaces in a garage and another possibility to park on the land.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

Za Karlínským přístavem, Praha 8 Zcela nový luxusní mezonetový byt s 2 terasami a krásným výhledem na řeku. Tento byt (123 m2) se nachází v 5. patře nově postaveného rezidenčního komplexu Rezidence Vltava, s ostrahou v části Prahy 8 - Karlín. Vrchní patro nabízí vstupní chodbu s vestavěnými skříněmi, světlý obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem, extra toaletu, terasu a schodiště s knihovnou. Ve spodním patře jsou 3 ložnice (dvě s terasou), 2 koupelny a prostorná šatna. K bytu náleží sklep a garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. Moderní bydlení s výbornou dostupností do centra, kousek od stanice metra a tramvajové zastávky.

#410888 Měsíční nájem | Monthly rent: 43 000 CZK New, luxury duplex apartment with 2 terraces and nice view of the river. The apartment (123 sqm) is located on the 5th floor of a newly built residential complex Residence Vltava with security guard in a popular location in Prague 8 - Karlín. The interior offers entrance hall, living room with dining area, fully equipped kitchen corner, extra toilet, terrace and stairs with built-in bookcase, 3 bedrooms, 2 bathrooms and spacious walk-in cabinet. There is also a cellar and garage space, which is already included in the rent. Modern living with excellent access to the city center, a short walk from the metro and tram stops.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


PRONÁJEM | RENT

G

#410911 Měsíční nájem | Monthly rent: 20 000 CZK

Na Císařce, Praha 5 Moderní, částečně zařízený byt umístěný ve 4. patře novostavby s výtahem, v klidné lokalitě Prahy 5 - Smíchov. Byt o rozloze 68 m2 nabízí vstupní chodbu s vestavěnou skříní, obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským koutem a přímým vstupem na terasu (10 m2) s markýzou, ložnici, šatnu a koupelnu. K bytu náleží garážové stání, které je již zahrnuto v ceně nájmu. V objektu je 24 hodinová ostraha. Příjemné bydlení s výhledem do zeleně, v těsné blízkosti parku Ladronka, s dobrou dostupností do centra.

Modern, partly furnished apartment situated on the 4th floor of new building with lift in a quiet location in Prague 5 - Smichov. The apartment (68 sqm) comprises entrance hall with built-in wardrobe, living room with fully equipped kitchen corner, terrace (10 sqm) with awning, bedroom, dressing room and bathroom. There is a garage parking space assigned to the apartment - already included in the rent. There is 24/7 security. Nice living with beautiful view of greenery, near popular Ladronka park, and also good access to the city center.

tel.: 221 111 900, info@lexxusnorton.cz, www.lexxusnorton.cz


Pronájem | Belgická | Vinohrady | Praha 2 | 200 m2 | 55 000 Kè / mìsíc SLUNNÝ RENOVOVANÝ BYT 3+kk, 30 m2WHUDVNRXSHOQ\YHVWDYęQpVNĨtQęSDUNHW\~ORçQpSURVWRU\IUDQFRX]VNiRNQDNOLPDWL]DFH Y\WiSęQiGODçEDYNRXSHOQiFKSUDĀNDVXåLĀNDVDWHOLWDODUP3URVWRUQìSRGNURYQtE\WYSDWĨHNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQpKRĀLQçRYQtKR GRPXVYìWDKHPDXSUDYHQRXVSROHĀQRX]DKUDGRXYREOtEHQpUH]LGHQĀQtORNDOLWęSiUNURNģRGVWDQLFHPHWUDQDQiPęVWt0tUX 6811<5(129$7('$3$570(17P2RIWHUUDFHVWZREHGURRPVWZREDWKURRPVEXLOWLQZDUGUREHVSDUTXHWIORRUVVWRUDJH )UHQFKZLQGRZVDLUFRQGLWLRQLQJKHDWHGIORRUVLQWKHEDWKURRPVZDVKHUGU\HUVDWHOOLWHDODUP6SDFLRXVILIWKIORRUDWWLFDSDUWPHQWLQD IXOO\UHIXUELVKHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDOLIWDQGDVKDUHGJDUGHQLQWKHSRSXODUUHVLGHQWLDODUHDRI9LQRKUDG\PRPHQWVIURP1iPęVWt 0tUXPHWURVWDWLRQDQGWUDPVDVKRUWZDONWRWKHFLW\FHQWHU

130

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | Moravskรก | Vinohrady | Praha 2 | 115 m2 | 37 000 Kรจ / mรฌsรญc .203/(71ฤ…=5(.21675829$1รซ9,12+5$'6.รซ%<7NNEDONRQORรงQLFHรฅDWQDFHQWUiOQtYVWXSQtKDOD]DFKRYDQpSUYN\Y\VRNp VWURS\SDUNHW\GODรงEDYHVWDYฤ™Qp~ORรงQpSURVWRU\SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDNXFK\ฤžVNpVSRWฤจHELฤ€H0LHOHDODUPVNOHSรฟiVWHฤ€Qฤ™]Dฤจt]HQรฌE\W YHSDWฤจHUHQRYRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPYNOLGQpXOLFLVU\FKOรฌPVSRMHQtPGRFHQWUDSiUPLQXWFKฤฃ]HNHVWDQLFLPHWUD 1iPฤ™VWt0tUXYU\FKOpPGRVDKXSOQpREฤ€DQVNpY\EDYHQRVWL )8//<5(&216758&7(')/$7EDOFRQ\WZREHGURRPVZDONLQFORVHWODUJHFHQWUDOHQWU\KDOOSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVKLJKFHLOLQJVVROLG ZRRGSDUTXHWIORRUVWLOHVEXLOWLQVWRUDJHZDVKHUGU\HU0LHOHNLWFKHQDSSOLDQFHVDODUPFHOODU3DUWLDOO\IXUQLVKHGIODWRQWKHVHFRQGIORRU RIDUHQRYDWHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKDQHZOLIW/RFDWHGLQDTXLHWVWUHHWFORVHWRIXOODPHQLWLHVMXVWRQHWUDPVWRSRUDIHZPLQZDONIURP 1iPฤ™VWt0tUXPHWURVWDWLRQZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRI:HQFHVODV6TXDUH

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 131


Pronájem | bratøí Èapkù | Vinohrady | Praha 2 | 360 m2 | 120 000 Kè / mìsíc /8;861Ì9,12+5$'6.É9,/$ORçQLFNRXSHOQ\VDXQDYìWDKNUEWHUDVDGYDEDONRQ\NOLPDWL]DFHSDUNHW\DGĨHYęQi VFKRGLåWęWHUD]]RY\WiSęQiGODçEDYNRXSHOQiFKDODUPYLGHRWHOHIRQ*DUiçSURDXWD.RPSOHWQęQRYę]UHNRQVWUXRYDQiYLOD SRORYLQDGYRMYLO\ YNOLGQpDWUDNWLYQtUH]LGHQĀQtREODVWLQD9LQRKUDGHFKYEOt]NpPGRVDKXSOQpREĀDQVNpY\EDYHQRVWLVU\FKOìPVSRMHQtP GRFHQWUDSiUPLQXWFKģ]HRGVWDQLFHPHWUDDQiNXSQtKRFHQWUD)ORUD +,*+67$1'$5'6(0,'(7$&+('9,//$ILYHEHGURRPVIRXUEDWKURRPVVDXQDOLIWILUHSODFHWHUUDFHWZREDOFRQLHVDLUFRQGLWLRQLQJ VROLGZRRGSDUTXHWIORRUVDQGVWDLUVWHUD]]RDODUPYLGHRHQWU\SKRQH*DUDJHIRUWKUHHFDUV1HZIXOO\UHIXUELVKHGYLOODZLWKSUHVHUYHG RULJLQDOGHWDLOVLQDSUHVWLJLRXVUHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGIXOORIJUHHQHU\ZLWKTXLFNFRQQHFWLRQWRWKHFLW\FHQWHUDQGDPHQLWLHVQHDUWKH Flora shopping mall and metro station, line A.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit

132

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


PronĂĄjem | Nad KrĂĄlovskou oborou | Bubeneè | Praha 7 | 192 m2 | 50 000 Kè / mĂŹsĂ­c NOVĂ? TROJĂ&#x161;ROVĂ&#x2019;OVĂ? PODKROVNĂ? BYT 5+1, balkon, krĂĄsnĂ˝ vĂ˝hled do Stromovky, 3 koupelny, herna, krb, vybavenĂŠ ĹĄatny, klimatizace, GĨHYÄ&#x2122;QpSRGODK\GODçEDYHVWDYÄ&#x2122;Qp~ORçQpSURVWRU\DODUP9HONĂŹE\WYHSDWĨH]UHQRYRYDQpKRÄ&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVYĂŹWDKHP v bezprostøednĂ­m sousedstvĂ­ parku Stromovka, v rychlĂŠ dostupnosti do centra (tramvaje, metro HradèanskĂĄ a VltavskĂĄ), na letiĹĄtĂŹ DGRPH]LQiURGQtFKĂĽNROVYĂŹERUQRXREÄ&#x20AC;DQVNRXY\EDYHQRVWtYEOt]NpPRNROt BRAND NEW THREE LEVEL ATTIC FLAT, balcony, beautiful park views, four bedrooms, playroom, three bathrooms, fireplace, walk-in closets, DLUFRQGLWLRQLQJKDUGZRRGIORRUVEXLOWLQVWRUDJHDODUP6SDFLRXVIODWLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\RIWKH6WURPRYND3DUNRQWKHIRXUWKIORRURID UHQRYDWHGEXLOGLQJZLWKOLIW/RFDWHGLQDTXLHWVWUHHWZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU WUDPV9OWDYVNiDQG+UDGÄ&#x20AC;DQVNiPHWUR WKHDLUSRUW DQGLQWHUQDWLRQDOVFKRROVZLWKIXOODPHQLWLHVZLWKLQHDV\UHDFK

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 133


Pronájem | Nebovidská | Malá Strana | Praha 1 | 146 m2 | 45 000 Kè / mìsíc 1$'67$1'$5'1Ì3Đ'1Ì%<7NNWHUDVDSUģFKR]tSUDFRYQDNRXSHOQ\åDWQ\NUEYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\ODPLQRY\WiSęQi GODçEDYNRXSHOQiFKSUDĀNDVHVXåLĀNRXP\ĀND1RYìNRPSOHWQę]UHNRQVWUXRYDQì]DĨt]HQìE\WVYìKOHGHPQD3UDçVNìKUDGYHSDWĨH KLVWRULFNpEXGRY\VH]DFKRYDQìPLSģYRGQtPLSUYN\EH]YìWDKX3ģYDEQiORNDOLWDYEOt]NRVWLQęNROLNDDPEDViGQHGDOHNRQiEĨHçt9OWDY\ D.DPS\SiU]DVWiYHNNHVWDQLFLPHWUD0DORVWUDQVNi WUDVD$ HIGH STANDARD ATTIC APARTMENT, terrace, two bedrooms, study, two bathrooms, two walk-in closets, fireplace, built-in storage, laminated IORRUVKHDWHGWLOHVLQWKHEDWKURRPVZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHU1HZIXOO\UHIXUELVKHGIXUQLVKHGIODWZLWKYLHZVRIWKH3UDJXH&DVWOHRQWKH WKLUGWRSIORRURIDQKLVWRULFEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVDQGQROLIW3LFWXUHVTXHQHLJKERUKRRGQHDUVHYHUDOHPEDVVLHVWKH9OWDYD ULYHUDQG.DPSD3DUNDIHZWUDPVWRSVWR0DORVWUDQVNiPHWUR

134

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


PronĂĄjem | Na Poøíèí | NovĂŠ MĂŹsto | Praha 1 | 63 m2 | 1 200 Eur / mĂŹsĂ­c PLNĂ&#x152; ZREKONSTRUOVANĂ? NADSTANDARDNĂ? BYT 2+kk, balkon, vestavĂŹnĂŠ skøínĂŹ, døevĂŹnĂŠ podlahy, bezpeènostnĂ­ dveøe, ĹĄtuky, praèka, kuchyòskĂŠ spotøebièe Miele, TV, WiFi, sklep. ZaøízenĂ˝ byt s krĂĄsnĂ˝mi vysokĂ˝mi stropy a velkĂ˝mi okny ve 2. patøe peèlivĂŹ zrekonstruovanĂŠho Ä&#x20AC;LQçRYQtKRGRPXVQRYĂŹPYĂŹWDKHPDYĂŹERUQĂŹP]DEH]SHÄ&#x20AC;HQtP9ĂŹKRGQiORNDOLWDYFHQWUX3UDK\YEOt]NRVWLVWDQLFPHWUD1iPÄ&#x2122;VWt5HSXEOLN\ a Florenc a nĂĄkupnĂ­ch center Palladium a Kotva. HIGH STANDARD FULLY RENOVATED FLAT, balcony, one bedroom, high ceilings, large windows, built-in wardrobes, wooden floors, security entry door, stucco ornaments, washer, Miele appliances, TV, WiFi, cellar. Furnished flat benefiting from a central location and preserved original details, on the second floor of a meticulously refurbished grand building with lift and security, minutes from NĂĄmĂŹstĂ­ Republiky and Florenc metro, the Hilton Hotel, and the Palladium shopping mall.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 135


Pronájem | æHOH]Qi | Staré Mìsto | Praha 1 | 136 m2 | 61 000 Kè / mìsíc 9ë-,0(ÿ1ë0(=21(7NNQHRSDNRYDWHOQìYìKOHGQDKLVWRULFNp6WDUp0ęVWRD3UDçVNìKUDGEDONRQNRXSHOQ\åDWQDNOLPDWL]DFHGXERYp SRGODK\Y\WiSęQiGODçEDYNRXSHOQiFKEH]SHĀQRVWQtGYHĨHNUERYiNDPQDSUDĀNDVXåLĀNDYLGHRWHOHIRQ.YDOLWQtSRGNURYQtPH]RQHWYSDWĨH NRPSOHWQę]UHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXVH]DFKRYDQìPLSģYRGQtPLSUYN\DYìWDKHPSiUNURNģRG6WDURPęVWVNpKRQiPęVWtSiUPLQXW FKģ]HRGQiEĨHçt9OWDY\DQęNROLNDVWDQLFPHWUD (;&(37,21$/63/,7/(9(/)/$7XQSDUDOOHOHGYLHZVRIWKHKLVWRULF2OG7RZQDQGWKH3UDJXH&DVWOHEDOFRQ\WKUHHEHGURRPVWKUHH EDWKURRPVZDONLQFORVHWDLUFRQGLWLRQLQJRDNIORRUVVHFXULW\GRRUVORZEXUQLQJVWRYHZDVKHUGU\HUYLGHRHQWU\SKRQH+LJKTXDOLW\DWWLF IODWRQWKHILIWKIORRURIDIXOO\UHIXUELVKHGWUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKSUHVHUYHGRULJLQDOGHWDLOVDQGDOLIWVWHSVIURPWKH2OG7RZQ6TXDUHDQGWKH SUHVWLJLRXV3DĨtçVNiVWUHHWDIHZPLQXWHZDONWRVHYHUDOPHWURVWDWLRQV

136

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronรกjem | U Rajskรฉ zahrady_รฆLรงNRY_3UDKD_P2 | .ฤ€/ mรฌsรญc 02'(51รŒ1$'67$1'$5'1รŒ%<7NNP2WHUDVDVDPRVWDWQpORรงQLFHY\EDYHQiรฅDWQDYHVWDYฤ™QpVNฤจtQฤ™D~ORรงQpSURVWRU\ GฤจHYฤ™QpSRGODK\Y\VRNpVWURS\79SUDฤ€NDVXรฅLฤ€NDP\ฤ€NDYLGHRWHOHIRQ.RPSOHWQฤ™]UHQRYRYDQรฌ]Dฤจt]HQรฌE\WYSDWฤจHQiNODGQฤ™ ]UHNRQVWUXRYDQpKRฤ€LQรงRYQtKRGRPXVYรฌWDKHPD]DFKRYDQรฌPLSฤฃYRGQtPLSUYN\YNOLGQpXOLFLQDUR]KUDQt9LQRKUDGDรฆLรงNRYDXSDUNX DGฤ™WVNpKRKฤจLรฅWฤ™PLQXWRGFHQWUDVWDQLFHPHWUD+ODYQtQiGUDรงtD5LHJURYรฌFKVDGฤฃ 02'(51+,*+67$1'$5')/$7P2WHUUDFHWZREHGURRPVZDONLQFORVHWORWVRIEXLOWLQZDUGUREHVKDUGZRRGIORRUVKLJKFHLOLQJV VHFXULW\HQWU\GRRU79ZDVKHUGU\HUGLVKZDVKHUYLGHRHQWU\SKRQH&RPSOHWHO\UHQRYDWHGIXUQLVKHGIODWRQWKHILUVWIORRURIDUHQRYDWHG WUDGLWLRQDOEXLOGLQJZLWKOLIWDQGSUHVHUYHGRULJLQDOIHDWXUHVLQDTXLHWVWUHHWDGMDFHQWWRDJUHHQSDUNZLWKDSOD\JURXQGDILYHPLQZDONIURP WKHFLW\FHQWHUWKH5LHJURY\VDG\SDUNDQG+ODYQtQiGUDรงtPHWURVWDWLRQ

Na Perลกtรฝnรฌ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONรJEM

|

ESTATE | 137


Pronájem | K sídlišti | Podolí | Praha 4 | 96 m2 | 39 000 Kè / mìsíc $75$.7,91Ì=$čÌ=(1ë%<7NNWHUDVDYHVWDYęQp~ORçQpSURVWRU\OX[XVQtQiE\WHNGĨHYęQpSRGODK\EH]SHĀQRVWQtGYHĨHSUDĀND VXåLĀNDP\ĀNDYLGHRWHOHIRQJDUiçRYpVWiQt.OLPDWL]RYDQìQDGVWDQGDUGQtE\WYSDWĨHSURMHNWX5H]LGHQFH.DYĀt+RU\VKUHFHSFt ILWQHVVFHQWUHPDRVWUDKRXYNOLGQpORNDOLWęX&HQWUiOQtKRSDUNXDDUHiOXÿ7VU\FKORXGRVWXSQRVWtGRFHQWUDQHGDOHNRVWDQLFHPHWUD 3DQNUiFDQiNXSQtKRFHQWUD$UNiG\3DQNUiF $775$&7,9()851,6+(')/$7WHUUDFHWZREHGURRPVEXLOWLQVWRUDJHZRRGHQIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUZDVKHUGU\HUYLGHRHQWU\SKRQH SDUNLQJ+LJKVWDQGDUGDLUFRQGLWLRQHGIODWRQWKHVHYHQWKIORRURIWKHPRGHUQSURMHFW.DYĀt+RU\5HVLGHQFHZLWKKRXUUHFHSWLRQVHFXULW\ DQGJ\P/RFDWHGPRPHQWVIURPWKH&HQWUDO3DUNDQG&]HFK79JURXQGVZLWKLQTXLFNUHDFKRIIXOODPHQLWLHVDQGWKHFLW\FHQWHUQHDUWKH $UNiG\3DQNUiFVKRSSLQJPDOODQG3DQNUiFPHWURVWDWLRQ

138

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Pronájem | Americká | Vinohrady | Praha 2 | 98 m2 | 35 000 Kè / mìsíc ZAJÍMAVÌ ØEŠENÝ ZREKONSTRUOVANÝ BYT 3+kk, terasa se zahrádkou, klimatizovaný obývací pokoj v podobì zimní zahrady, ORçQLFHGĨHYęQpSRGODK\EH]SHĀQRVWQtGYHĨHYHVWDYęQpVNĨtQęSUDĀNDVXåLĀNDDODUPQDSRMHQìQD3&2=DĨt]HQìE\WYSĨt]HPt ]UHQRYRYDQpKRĀLQçRYQtKRGRPXSiUPLQXWFKģ]HRGQiPęVWt0tUX WUDPYDMHPHWUR YEOt]NRVWL+DYOtĀNRYìFKVDGģVYHåNHURXREĀDQVNRX Y\EDYHQRVWtYRNROt :(//'(6,*1(')8//<5()85%,6+(')/$7VPDOOWHUUDFHJDUGHQDLUFRQGLWLRQHGOLYLQJURRPZLQWHUJDUGHQWZREHGURRPV ZRRGHQIORRUVVHFXULW\HQWU\GRRUEXLOWLQZDUGUREHVZDVKHUGU\HUDODUP)XUQLVKHGJURXQGIORRUIODWLQDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHG EXLOGLQJLQDORYHO\UHVLGHQWLDOQHLJKERUKRRGRIWUHHOLQHGVWUHHWVDQGSDUNVZLWKLQHDV\UHDFKRIIXOODPHQLWLHVDQG+DYOtĀNRY\6DG\3DUN MXVWDIHZPLQXWHZDONWR1iPęVWt0tUXPHWURVWDWLRQZLWKTXLFNDFFHVVWRWKHFLW\FHQWHU

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 139


Byt 2+1, 70 m2, Staré Město – Praha 1, Revoluční | 20 000 Kč / měsíčně Světlý zrekonstruovaný designový byt se zachovanými prvky ve 4. patře funkcionalistického paláce s výtahem u nábřeží Vltavy, pár minut chůze od stanice metra Náměstí Republiky. Obývací pokoj, 1 ložnice s koupelnou (vana), kuchyň s jídelnou, vestavěné úložné prostory, komora/lodžie, parkety, pračka, sušička, alarm. Bright architect designed fourth floor flat with preserved original details in a Functionalist palace with lift, steps from the Vltava River, near Náměstí Republiky metro and Palladium shopping mall. Living room, one bedroom, bathroom with tub, eat-in kitchen, built-in storage, enclosed balcony, wooden floors, washer, dryer, alarm.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 140

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 2+kk, 58 m2, Karlín – Praha 8, Šaldova | 22 000 Kč / měsíčně Kompletně zařízený byt s 10 m2 krytou terasou ve 3. patře moderního rezidenčního projektu s 24h ostrahou v lokalitě s rychlou dostupností do centra, v blízkosti stanice metra Křižíkova. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice s vestavěnými skříněmi, koupelna s vanou, dubové parkety, pračka, sklep, parkování. Fully furnished third floor flat with a 10 m2 covered terrace in a modern residential project with 24-hour security, in a quiet street moments from a tram stop and Křižíkova metro. Living room with kitchen, one bedroom with built-in wardrobes, bathroom with tub, oak parquet floors, security entry door, washer, cellar, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 141


Byt 3+kk, 74 m2, Libuš – Praha 4, Libušská | 23 000 Kč / měsíčně Kvalitní podkrovní byt s balkonem ve 2. patře moderního projektu v klidné čtvrti pár min. od mezinárodní školy PBS, 25 minut jízdy od centra, v blízkosti Modřanské rokle, Michelského a Kunratického lesa. Obývací pokoj s kuchyní, 2 ložnice, koupelna s vanou a sprchou, šatna, krb, lamino a dlažba, myčka, sklep, parkování. Second floor attic flat with a balcony in a secure gated project in a quiet area a few min. from the PBS international school, a 25 min. drive to the city center, near the Modřanská rokle, Kunratický and Michelský Forests. Living room with kitchen, two bedrooms, bathroom (tub, shower), walk-in closet, fireplace, laminated floors, cellar, parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 142

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 3+kk, 96 m2, Vokovice – Praha 6, Nobelova | 30 000 Kč / měsíčně Moderní byt s balkonem ve 2. patře v projektu Na Krutci s 24h recepcí, ostrahou a sportovním centrem, v rychlém dosahu letiště a mezinárodních škol, 5 min. od metra Nádraží Veleslavín. 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna (vana, sprchový kout), vestavěné skříně, dřevěné podlahy, pračka, sušička, TV, sklep, garážové stání. Modern second floor flat with a balcony in the Na Krutci gated project with 24-hour reception, security and sports center. Convenient to the airport and international schools, five min. to Nádraží Veleslavín metro. Two bedrooms, living room with kitchen, bathroom (tub, shower), built-in wardrobes, wooden floors, washer, dryer, TV, cellar, parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 143


Byt 2+kk, 59 m2, Michle – Praha 4, Baarova | 18 500 Kč / měsíčně Nový byt s balkonem ve 4. patře rezidenčního komplexu v lokalitě s plnou vybaveností, v blízkosti multifunkčních center BB Centrum a Brumlovka, s rychlou dostupností do centra. Obývací pokoj s kuchyní, 1 ložnice, koupelna s vanou, vestavěné skříně, dřevěné podlahy, venkovní rolety, pračka, TV, sklep. Parkování. Brand new flat with a balcony on the fourth floor in a residential project near the BB Centrum and Brumlovka multipurpose centers, with quick access to the city center and full amenities. Living room with kitchen, one bedroom, bathroom with tub, storage, wooden floors, security entry door, outdoor blinds, washer, TV, cellar. Parking.

Pro kompletní nabídku navštivte / For complete property listing please visit 144

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

feelhome.cz


Pronájem

Prodej

Byt 1+kk, 33 m2, Libeň – Praha 8, V Mezihoří | 14 000 Kč / měsíčně Zařízené designové studio s balkonem ve 4. patře rezidenčního komplexu v klidné lokalitě s plnou vybaveností, 5 minut chůze od metra Palmovka. Obývací pokoj / ložnice s kuchyní, koupelna s vanou, dřevěné plovoucí podlahy, vestavěné úložné prostory, spotřebiče třídy A+, pračka, UPC, Smart TV, sklep. Parkování. Furnished studio with a balcony on the fourth floor of a new residential project in a quiet street with full amenities nearby, five minutes to Palmovka metro. Living room / bedroom with kitchen, bathroom with tub, design furniture, wooden floating floors, security door, built-in storage, A+ appliances, washer, UPC, Smart TV, cellar. Parking.

Na Perštýně 2, 110 00 Praha 1, T: +420 257 328 281, info@feelhome.cz LEASE

|

PRONÁJEM

|

ESTATE | 145


ApartmĂĄn Two-Bedroom Balconyt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFNBEWÄŁNBMPäOJDFNJ LMJNBUJ[BDĂ&#x201C;B8J'J[EBSNBOB4UBSĂ?N.ÄŁTUÄŁ#VEPWBTOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C; WâUBIFN BQPE[FNOĂ&#x201C;NQBSLPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;N EMFEPTUVQOPTUJB[BQPQMBUFL 1MOÄŁWZCBWFOâLVDIZÄŞTLâLPVUWPCâWBDĂ&#x201C;NQPLPKJ MPäOJDFTCBMLĂ&#x2DC;OFN TWâIMFEFNOB1SBäTLâISBE MPäOJDFTNBMâNCBMLĂ&#x2DC;OFNBWMBTUOĂ&#x201C;LPVQFMOPV TBNPTUBUOĂ&#x2C6;LPVQFMOBB8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C; UFMFWJ[FTQMPDIPVPCSB[PWLPV QÄżFISĂ&#x2C6;WBÄĄ%7% QSBÄĄLBTVĂ?JÄĄLB NJLSPWMOOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOF$FOB[BISOVKF Ă&#x17E;LMJEBWâNÄŁOVQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ Fully serviced two-bedroom Old Town apartment with free Wi-Fi and air-conditioning, in a building with 24-hour reception, lift, and onsite parking (at extra cost). Fully ďŹ tted kitchen and living room, bedroom with balcony overlooking the Prague panorama, bedroom with small balcony and ensuite bathroom, full bathroom and extra WC. Amenities: Wi-Fi, satellite TV with ďŹ&#x201A;at screen, DVD player, washer/dryer, microwave, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

146

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


ApartmĂĄn Imperialt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD -PGUPWâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ UFSBTPV TWâIMFEFNOB1SBäTLâISBEB4UBSâäJEPWTLâIÄżCJUPW WCVEPWÄŁ TWâUBIFNBOPOTUPQSFDFQDĂ&#x201C;1MOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;LVDIZÄŞ EWÄŁMPäOJDF SP[LMĂ&#x2C6;EBDĂ&#x201C;TPGBWMPGUV EWÄŁLPVQFMOZBFYUSBTBNPTUBUOĂ?8$ 7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;4."35UFMFWJ[F QSBÄĄLBTVTJÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; OPOTUPQIPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOB QPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Two-bedroom, two-and-a-half bathroom split level apartment with terrace, located in Josefov â&#x20AC;&#x201C; known for high-end shopping and dining â&#x20AC;&#x201C; in Art Nouveau building with reception and lift. Lower Level: living room with views of Prague Castle, fully ďŹ tted kitchen, entrance hall, extra WC; Upper Level: open sitting area with fold-out sofa, two bedrooms, private terrace with views of Old Town rooftops, bathroom (with shower & sink), and full bathroom (2nd toilet). Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV w/ Internet access, washer/dryer, dishwasher, 24-hour hotline. Weekly cleaning, change of linen and towels included in price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 147


ApartmĂĄn Metropolitant6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt LLt1SBIBtPEFVSOPD "QBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJ KFEOPVLPVQFMOPVBTBNPTUBUOâN8$ QBUSPTWâUBIFN7FMLâPUFWÄżFOâPCâWBDĂ&#x201C; BKĂ&#x201C;EFMOĂ&#x201C;QSPTUPS QMOÄŁWZCBWFOĂ&#x2C6;LVDIZOÄŁ EWÄŁQSPTUPSOĂ?MPäOJDF IPKOPTUPLFO0CMBTU/PWĂ?IP.ÄŁTUB[OĂ&#x2C6;NĂ&#x2C6;QSPTWĂ?QBNĂ&#x2C6;ULZ QÄżĂ&#x201C;MFäJUPTUJ LOĂ&#x2C6;LVQÄ°NBOPÄĄOĂ&#x201C;äJWPU7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;UFMFWJ[FTQMB[NPWPVPCSB[PWLPV %7%EPNĂ&#x2C6;DĂ&#x201C;LJOP QSBÄĄLB OPOTUPQIPSLĂ&#x2C6;MJOLB Ă LMJEKFEOPVUâEOÄŁBWâNÄŁOBMPäOĂ&#x201C;IPQSĂ&#x2C6;EMBBSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°WDFOÄŁ Fully serviced, two-bedroom, one and a half bathroom apartment, 5th ďŹ&#x201A;oor with lift. Large open-plan living and dining area, fully ďŹ tted kitchen, two spacious bedrooms, abundance of windows. New Town area known for sights, shopping and entertainment. Amenities: Wi-Fi Internet, satellite TV with plasma screen, DVD/home theater system, washing machine, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

148

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

prague-stay.com


Garden View Apartmentt6CZUPWĂ&#x2C6;OĂ&#x201C;BäQSPPTPCt t1SBIBtPEFVSOPD ,MJNBUJ[PWBOâBQBSUNĂ&#x2C6;OTLPNQMFUOĂ&#x201C;NTFSWJTFN EWÄŁNBMPäOJDFNJBWâIMFEFNEP'SBOUJĂ?LĂ&#x2C6;OTLĂ?[BISBEZ WNPEFSOĂ&#x201C;TLMFOÄŁOĂ?CVEPWÄŁ TWâUBIFNBOPOTUPQPTUSBIPV"QBSUNĂ&#x2C6;OWFQBUÄżFTQMOÄŁWZCBWFOPVLVDIZOĂ&#x201C; WFMLPGPSNĂ&#x2C6;UPWâNJPLOZ EWÄŁNBMPäOJDFNJ LPVQFMOPVBFYUSB TBNPTUBUOâN8$7ZCBWFOĂ&#x201C;8J'J TBUFMJUOĂ&#x201C;4."35UFMFWJ[F QSBÄĄLBTVTJÄĄLB NJLSPWMOĂ&#x2C6;USPVCB NZÄĄLBOBOĂ&#x2C6;EPCĂ&#x201C; FMFLUSJDLĂ?SPMFUZ OPOTUPQ IPUMJOFĂ LMJE WâNÄŁOBQPWMFÄĄFOĂ&#x201C;BSVÄĄOĂ&#x201C;LÄ°KFEOPVUâEOÄŁ[BISOVUZWDFOÄŁ Two-bedroom one-and-a-half bathroom apartment with air-conditioning, situated in a modern glass building (w/ 24-hour security) facing the tranquil Franciscan Garden. 2nd ďŹ&#x201A;oor fully serviced apartment boasting a large open living room with fully ďŹ tted kitchen, 2 bedrooms, full bathroom, WC (2nd toilet), stylish dĂŠcor, and more. Abundance of windows offering amazing natural light, motorized blinds, free Wi-Fi, satellite TV with Internet access, washer/dryer, 24-hour hotline. Weekly cleaning with change of linen and towels included in the price.

Na PerĹĄtĂ˝nÄ&#x203A; 2, 110 00 Praha 1, T:

+420 222 311 084 LEASE

|

PRONĂ JEM

|

ESTATE | 149


Nebytový prostor | Pronájem | Na Valentince | Praha 5 | Smíchov | 233 – 14 362 m2 | 15 – 15,50 EUR / m2 / mìsíc Nová administrativní budova situovaná v oblíbené obchodní ètvrti Prahy 5 na bøehu øeky Vltavy, v blízkosti nákupního a zábavního centra Andìl. Budova se vyznaèuje øadou „zelených prvkù“. V blízkosti autobusové a tramvajové zastávky; stanice metra Andìl (trasa B). Vlakové QiGUDçtDVWDQLFHPHWUD6PtFKRYVNpQiGUDçt WUDVD% Y]GiOHQpSRX]HPLQXWFKģ]H6QDGQpQDSRMHQtQD6WUDNRQLFNìWXQHOD3UDçVNì okruh. Pøedpokládané dokonèení 1Q/2017. Ceny jsou uvedeny bez DPH. New administrative building situated in the popular business district of Prague 5 on the bank of the Vltava River, in close vicinity to the Andìl commercial and entertainment center. The building is characterized by a number of green elements. In close vicinity of bus and tram stops DQGWKH$QGęOPHWURVWDWLRQ OLQH% 7KHWUDLQDQGPHWURVWDWLRQ6PtFKRYVNpQiGUDçt OLQH% LVMXVWPLQXWHVDZD\RQIRRW(DV\DFFHVVE\ car to the Strakonický tunnel and Prague ring road. Completion 1Q/2017. Prices listed without VAT.

150

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Nebytový prostor | Pronájem | Purkyòova | Praha 1 | Nové Mìsto | 182 – 953 m2 | FHQDQDY\çiGiQt| price upon request 0RGHUQtPXOWLIXQNĀQtNRPSOH[VNDQFHOiĨVNìPLDREFKRGQtPLSURVWRU\YHY\VRNpPVWDQGDUGXVLWXRYDQìYFHQWUXPęVWDYEH]SURVWĨHGQt EOt]NRVWL1iURGQtWĨtG\DQHGDOHNR9iFODYVNpKRQiPęVWt%XGRYDREGUçHODSUHVWLçQtFHUWLILNDFL/(('6LOYHU9\QLNDMtFtGRVWXSQRVWYHĨHMQRX GRSUDYRX²SĨtPRQDVWDQLFLPHWUD1iURGQtWĨtGD WUDVD% SĨHGEXGRYRXWUDPYDMRYp]DVWiYN\3RG]HPQtSDUNRYiQtYEXGRYę 0RGHUQPXOWLSXUSRVHFRPSOH[ZLWKKLJKVWDQGDUGRIILFHVSDFHDQGFRPPHUFLDOSUHPLVHVVLWXDWHGLQWKHFLW\FHQWHULQWKHLPPHGLDWH YLFLQLW\RI1iURGQtWĨtGDDQGFORVHWR:HQFHVODV6TXDUH7KHEXLOGLQJUHFHLYHGDSUHVWLJLRXV/(('6LOYHUFHUWLILFDWLRQ([FHOOHQWDFFHVVE\ SXEOLFWUDQVSRUW²ULJKWDERYHWKHPHWURVWDWLRQ1iURGQtWĨtGD OLQH% WUDPOLQHKXEQH[WWRWKHHQWUDQFH*DUDJHSDUNLQJDYDLODEOHLQWKH EXLOGLQJ

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 151


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | KrakovskĂĄ | Praha 1 | NovĂŠ MĂŹsto | 106 â&#x20AC;&#x201C; 628 m2 | 240 â&#x20AC;&#x201C; 330 CZK / m2 / mĂŹsĂ­c ReprezentativnĂ­ secesnĂ­ budova situovanĂĄ pøímo ve finanènĂ­m a obchodnĂ­m centru Prahy, nedaleko VĂĄclavskĂŠho nĂĄmĂŹstĂ­. V pĂŹĹĄĂ­m dosahu metra Muzeum (trasa A, C), MĂšstek (trasa A, B) a tramvajovĂ˝ch spojĂš, vedle magistrĂĄly s pøímĂ˝m spojenĂ­m na D1. VĂ˝bornĂĄ obèanskĂĄ Y\EDYHQRVWVPRçQRVWtNXOWXUQtKRY\çLWt²YHONpPQRçVWYtUHVWDXUDFtEDUÄŁKLVWRULFNĂŹFKSDPiWHN0RçQRVWSDUNRYiQtYHGYRĨHREMHNWX Ceny jsou uvedeny bez DPH. Art Nouveau building situated in the financial and commercial center of Prague, close to Wenceslas Square. Within walking distance of metro stations Museum (lines A, C) and MĂšstek (lines A, B), and moments from tram stop and close to city highway with direct connection to D1 highway. The area offers great cultural opportunities â&#x20AC;&#x201C; large number of restaurants, bars, historical buildings. Possibility of parking in the courtyard. Prices listed without VAT.

Pro kompletnĂ­ nabĂ­dku navĹĄtivte / For complete property listing please visit

152

|

ESTATE

|

NEJLEPĹ Ă? NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

svoboda-williams.com


Nebytový prostor | Pronájem | 6HQRYiçQpQiPęVWt_3UDKD_1RYp0ęVWR_²P2 | ²(85P2PęVtF .DQFHOiĨVNpSURVWRU\Y]UHNRQVWUXRYDQpQHRNODVLFLVWQtEXGRYęVLWXRYDQpSĨtPRYFHQWUX3UDK\9\QLNDMtFtGRVWXSQRVWDXWHPLYHĨHMQRXGRSUDYRX ²YSęåtPGRVDKXVWDQLFHPHWUD0ģVWHN WUDVD$% 1iPęVWt5HSXEOLN\ WUDVD% 0X]HXP WUDVD& WUDPYDMRYìFKVSRMģYHGOHPDJLVWUiO\ VSĨtPìPVSRMHQtPQD'9EXGRYęMHNGLVSR]LFLFHQWUiOQtUHFHSFHKRGLQRYiRVWUDKDDSDUNRYiQtYHGYRĨH&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 2IILFHSUHPLVHVLQDFRPSOHWHO\UHFRQVWUXFWHG1HR&ODVVLFLVWEXLOGLQJORFDWHGZLWKLQ3UDJXH·VFLW\FHQWHU2XWVWDQGLQJDFFHVVLELOLW\E\ FDUDQGSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ²ZLWKLQZDONLQJGLVWDQFHRIPHWURVWDWLRQ0ģVWHN OLQHV$% 1iPęVWt5HSXEOLN\ OLQH% 0X]HXP OLQH& PRPHQWVIURPWUDPVWRSDQGFORVHWRFLW\KLJKZD\ZLWKGLUHFWFRQQHFWLRQWR'KLJKZD\%XLOGLQJDPHQLWLHVLQFOXGHFHQWUDOUHFHSWLRQ GHVNKRXUVHFXULW\VHUYLFHVDQGSDUNLQJ3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

Na Perštýnì 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 153


Nebytový prostor | Pronájem | Jeremiášova | Praha 5 | Stodùlky | 25 – 770 m2 | 11,00 – 20,00 EUR / m2 / mìsíc .RPHUĀQtSURVWRU\NSURQiMPXVYDULDELOQtPRçQRVWtY\XçLWt²REFKRGVSRUWUHOD[YQRYpPVSRUWRYQęUHOD[DĀQtPFHQWUX-HUHPL 6SRUWQD3UD]HYGRFKi]NRYpY]GiOHQRVWLRGVWDQLFPHWUD/XNDD/XçLQ\ WUDVD% 7RWRPXOWLIXQNĀQtFHQWUXPQDEt]tQHMHQQHVSRĀHW DNWLYLWDY\çLWtSURGRVSęOpLGęWLDOHWDNpUHVWDXUDFLDREFKRG\VGRSOĞNRYìPLVOXçEDPL²VHUYLVDSURGHMVSRUWRYQtFKSRWĨHENRVPHWLND NDGHĨQLFWYtPDViçHDM&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ 5HWDLOVSDFHIRUOHDVHZLWKYDULRXVSRVVLELOLWLHVRIXVH²VSRUWVKRSILWQHVVZHOOQHVVUHOD[DWLRQLQWKHQHZPRGHUQVSRUWVUHOD[DWLRQ FHQWHU-HUHPL6SRUWORFDWHGLQ3UDJXHZLWKLQFRPIRUWDEOHZDONLQJGLVWDQFHWRWKHPHWURVWDWLRQV/XNDDQG/XçLQ\ OLQH% 7KLV PXOWLIXQFWLRQDOFHQWHURIIHUVQRWRQO\DFWLYLWLHVDQGHQWHUWDLQPHQWIRUDGXOWVDQGFKLOGUHQEXWDOVRUHVWDXUDQWVDQGVKRSVZLWKUHODWHG VHUYLFHVLQFOXGLQJFRVPHWLFVDKDLUGUHVVHUPDVVDJHVHWF3ULFHVOLVWHGZLWKRXW9$7

154

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


NebytovĂ˝ prostor | PronĂĄjem | PodkovåøskĂĄ | Praha 9 | Vysoèany | 250 â&#x20AC;&#x201C; 823 m2 | 166 â&#x20AC;&#x201C; 185 CZK / m2 / mĂŹsĂ­c NetradiènĂ­ kancelåøskĂŠ prostory v industriĂĄlnĂ­m duchu situovanĂŠ na Praze 9. Budova postavena ve funkcionalistickĂŠm stylu proĹĄla YOHWHFKY\VRFHNYDOLWQtUHNRQVWUXNFt-LçQtSRORYLQDVWĨHFK\MHY\XçtYiQDMDNRWHUDVDDSĨtOHçLWRVWQpVSRUWRYLĂĽWÄ&#x2122;'REUi GRSUDYQtGRVWXSQRVW²]DVWiYNDWUDPYDMt3RGNRYiĨVNiSĨHGEXGRYRXSDUNRYiQtNGLVSR]LFLSĨtPRYDUHiOX&HQ\MVRXXYHGHQ\EH]'3+ Atypical office premises with industrial spirit situated in Prague 9. The building built in the Functionalist style underwent a high quality refurbishment in 2005-2008. The southern half of the roof is used as a terrace and occasionally as a sports playground. Good transportation access â&#x20AC;&#x201C; PodkovåøskĂĄ tram stop situated right in front of the building, parking available within the grounds. Prices listed without VAT.

Na PerťtýnÏ 2, 110 00 Praha 1, tel: +420 724 551 238, info@svoboda-williams.com

COMMERCIAL PROPERTIES

|

KOMERÄ&#x152;NĂ? NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 155


BUDOVA G, BB CENTRUM - PRONÁJEM PRVOTŘÍDNÍCH KANCELÁŘÍ ( m2 – 2 00 m2) Praha 4, Michelská 1552/58 Cena na vyžádání Nová Budova G na rohu ulic Michelská a Baarova je součástí multifunkčního areálu BB Centrum na Praze 4. Z kanceláří je jedinečný výhled do okolí i zahrady ve vnitrobloku. Nájemcům je k dispozici také terasa na střeše budovy. Parkování pro nájemce, jejich hosty i veřejnost v podzemním parkingu. Vynikající dopravní dostupnost: autobusová zastávka přímo před budovou (dvě zastávky autobusem ke stanicím linky trasy C – Budějovická a Kačerov), přímé napojení na Pražský okruh a dálnici D1. The new Building G, located at the corner of Michelská and Baarova Streets, is part of the BB Centrum multifunctional complex in Prague 4. The offices offer an unparalleled view of the surrounding area and courtyard garden. Tenants also have use of the rooftop terrace. Parking for tenants, their guests, and the public available in the underground parking garage. Excellent transport links: bus stop directly in front (two bus stops to metro C line stations - Budějovická and Kačerov), direct connection to Prague ring road and the D1 highway. Bližší informace

156

|

ESTATE

|

Kateřina Junková, mobil: 607 632 757, email: katerina.junkova@passerinvest.cz, www.bbcentrum.cz

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


JUHHQ MH QRYi NROHNFH GHVLJQRYรฌFK XP\YDGHO QDYUรงHQรฌFK GOH VWULNWQtFK HNRORJLFNรฌFK P\รฅOHQHN SRVOHGQt GRE\SRKOHGVKRUDXND]XMH]DREOHQp SฤŒtURGQt WYDU\ ]DWtPFR ERฤ€Qt SRKOHG GRND]XMHYรฅHVWUDQQRVWSRXรงLWtJUHHQ XPRรงฤ‹XMHVYรฌPLNฤŒLYNDPLSฤŒLUR]HQรฌWRN YRG\ D ]DUXฤ€XMH WDN VQDGQp ฤ€LรฅWฤŠQt D XGUรงHQt K\JLHQ\ NROHNFH JUHHQ ]tVNDOD RFHQฤŠQt JUDQGHVLJQHWLFR UHGGRWDZDUGSURGXFWGHVLJQDJRRG GHVLJQRGVSRONXFKLFDJRDWKHQDHXP

www.designbath.cz


Pronájem kanceláěí | Oɝces for rent | TanÏící dım Praha 2, Jiráskovo nám, Nové MÝsto | MÝsíÏní nájem: od 9 €/m2 TanÏící dım nabízí unikátní kanceláěské prostory s pısobivým výhledem. Nájemci mohou v rámci pronajatých prostor využívat terasu a bar v nejvyšším patěe budovy, odkud je nádherný výhled na Pražský hrad. Prostory jsou klimatizované, v budovÝ je 24 hod. recepce, restaurace v domÝ, bezproblémové parkování v okolí domu. Výborná poloha, pěímo na metru a tramvaji. Dancing house o΍ers a unique oɝce spaces with impressive view. Tenants within the leased premises can use the terrace and bar on the top ȵoor, which o΍ers amazing view to the Prague Castle. The oɝces are air-conditioned, the building has 24 hours reception, restaurant, parking around the house.

158

|

725 715 715

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES

www.psn.cz


MIMOŘÁDNÝ POZEMEK NA PRODEJ Pozemek s geniem loci o rozloze 6460 m2 s vzrostlým parkem, vlastním vodním tokem lemující zámecký rybník, vhodný pro mimořádnou stavbu. Na pozemku je stará prvorepubliková vila k demolici či rekonstrukci. Pozemek je na okraji města Dobříš, na samotě v sousedství Dobříšského zámku. Možno přikoupit 9056 m2 pozemku v sousedství. Cena na vyžádání

EXTRAORDINARY PLOT FOR SALE This plot sized 6 460 m² with genius loci, an established park and its own water stream supplying the chateau pond, is suitable for an extraordinary building. The plot contains an old First Republic villa for demolition or reconstruction. The land is on the outskirts of the town of Dobříš, in a secluded area near Dobříš Chateau. It is possible to purchase an additional adjoining 9 056 m². Price upon request

Bohemie - Real s. r. o

email: bohemie.real@seznam.cz

www.bohemie-real.cz

COMMERCIAL PROPERTIES

|

tel.: 724 560 201

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

|

ESTATE | 159


Prodej | Bøeclav | Brod nad DyjĂ­ | 62 m2 | pozemek 124 m2 | 3 480 000 Kè 5'NNVWĨHĂĽQtWHUDVDGDOHNpYĂŹKOHG\GRRNROQtSĨtURG\QDGVWDQGDUGQtY\EDYHQtGOiçGÄ&#x2122;QpSDUNRYDFtVWiQt1t]NRHQHUJHWLFNĂŹURGLQQĂŹGÄŁPYQRYÄ&#x2122; vznikajĂ­cĂ­m projektu SluneènĂŠ domy u MuĹĄova, v uzavøenĂŠm areĂĄlu s venkovnĂ­m komunitnĂ­m bazĂŠnem, saunou, vinnĂ˝m sklepem, recepcĂ­ a vysokĂ˝m NRPIRUWHPSRVN\WRYDQĂŹFKVOXçHE3URMHNWEXGHGtN\VYpMHGLQHÄ&#x20AC;QpSROR]HYDWUDNWLYQtSĨtURGQtORNDOLWÄ&#x2122;YKRGQĂŹNURPÄ&#x2122;WUYDOpKRE\GOHQtWDNpNLQYHVWLFL s nĂĄvratnostĂ­ 7-10 let. EHGURRPIDPLO\KRXVHURRIWHUUDFHJUHDWYLHZVRISLFWXUHVTXHFRXQWU\VLGHTXDOLW\HTXLSPHQWSDYHGSDUNLQJVSDFH/RZHQHUJ\IDPLO\KRXVHLQ WKHQHZO\HPHUJLQJ6OXQHÄ&#x20AC;QpGRP\X0XĂĽRYDSURMHFW7KHHQFORVHGFRPSOH[ZLOOIHDWXUHFRPPXQLW\VZLPPLQJSRROVDXQDZLQHFHOODUUHFHSWLRQ DQGKLJKFRPIRUWRIVHUYLFH7KDQNVWRLWVXQLTXHORFDWLRQLQDQDWWUDFWLYHQDWXUDODUHDWKHSURMHFWZLOOEHVXLWDEOHQRWRQO\IRUWKHSHUPDQHQW KRXVLQJEXWDOVRIRUDQLQYHVWPHQWZLWKDUHWXUQRI\HDUV

Biskupskå 267/8, 602 00 Brno-støed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 161


Prodej | Brno | Ivanovice | 348 m2 | pozemek 1 569 m2 | 14 990 000 Kè RD 6+kk, 4 koupelny, balkon, krb, solární panely, døevìná okna, zahradní domek se saunou a vinným sklípkem. Rodinný dùm po kompletní UHNRQVWUXNFL]URNXVHQDFKi]tYNOLGQpD]HOHQpUH]LGHQĀQtORNDOLWę2EHFVQHMĀLVWåtPçLYRWQtPSURVWĨHGtPY%UQęQDEt]tSĨtMHPQpURGLQQp bydlení na dosah pøírody a pøitom velmi dobré spojení s centrem mìsta, stejnì jako s nájezdem na dálnici D1. Dùm se nachází nedaleko pøírodního parku Baba a zastávky autobusu MHD. 5-bedroom family house, 4 bathrooms, balcony, fireplace, solar panels, wooden windows, garden house with sauna and wine cellar. Completely renovated family house is located in quiet and green residential area of Ivanovice. The village with cleanest environment in Brno is an ideal choice for families who prefer quiet living away from urban bustle, yet within easy reach of the center, as well as the D1 motorway. The house is situated close to Baba Nature Park and public transport bus stop.

162

|

ESTATE

|

NEJLEPŠÍ NEMOVITOSTI

|

BEST PROPERTIES


Prodej | Vyลกkov | Pustimรฌรธ | 147 m2 | pozemek 1 208 m2 | 7 990 000 Kรจ 9LODNNWHUDVDVNUiVQรฌPYรฌKOHGHPNUE]HWฤจtVWUDQSURVNOHQรฌREรฌYDFtSRNRMYHONRIRUPiWRYiGODรงEDIUDQFRX]VNiGฤจHYฤ™QiRNQDNXFK\ฤžV NDPHQQRXSUDFRYQtGHVNRXGRVWDWHNYHVWDYฤ™QรฌFK~ORรงQรฌFKSURVWRUJDUiรง'HVLJQRYiYLODQDYUรงHQiDUFKLWHNWHP6YDWRSOXNHP6OiGHฤ€NHPVH QDFKi]tQDY\YรฌรฅHQpPPtVWฤ™QDKUDQLFLRERU\NWHUi]QHPRรงฤžXMHGDOรฅtYรฌVWDYEX.OLGQiSฤจtURGQtORNDOLWDSRXKpNPRGNRPSOHWQtREฤ€DQVNp vybavenosti v sousednรญm Vyลกkovรฌ. EHGURRPYLOODWHUUDFHZLWKORYHO\YLHZVILUHSODFHODUJHIRUPDWWLOHVOLYLQJURRPZLWKJODVVZDOOVRQWKUHHVLGHV)UHQFKZRRGHQZLQGRZVNLWFKHQ ZLWKVWRQHZRUNWRSSOHQW\RIEXLOWLQVWRUDJHVSDFHJDUDJH'HVLJQYLOODE\DUFKLWHFW6YDWRSOXN6OiGHฤ€HNORFDWHGRQDKLOODWWKHHGJHRIWKHIRUHVW QRIXUWKHUFRQVWUXFWLRQLQWKHLPPHGLDWHYLFLQLW\LVSRVVLEOH4XLHWQDWXUDOORFDWLRQMXVWNPIURPFRPSOHWHDPHQLWLHVLQQHLJKERULQJ9\รฅNRY

Biskupskรก 267/8, 602 00 Brno-stรธed, tel. +420 727 875 431, info@svoboda-williams.com

SALE

|

PRODEJ

|

ESTATE | 163


Dům Sar House Sar – od/by Nico van der Meulen Architects Místo/Location: Johannesburg, Jihoafrická republika/ South Africa Postaven/Built: 2014 Fotografie se svolením/Photo courtesy: Nico van der Meulen Architects

Dům Sar, který navrhl vysoce uznávaný architekt Werner van der Meulen, prezentuje luxus, pohodlí a funkčnost v minimalistickém architektonickém stylu. Klienti požádali studio Nico van der Meulen Architects o jednoduché přízemní obydlí se šikmou střechou. Kvůli omezenému výhledu a přístupu na zahradu bylo hlavním požadavkem klientů přeměnit jejich dům na prosvětlený a otevřený moderní domov. Werner van der Meulen tak stál před problémem, jak pro každou z místností zajistit přirozené světlo. Jak ale opět dokázal, nic pro něj není nemožné.

Vchod je orámován ocelovými sloupy a trámy, zatímco za zdmi, chráněnými žaluziemi, se nachází čtyři garáže a střechy, které jakoby se vznášely. Každá plocha, ať už zeď, střecha nebo podlaha, je záměrně upravena odlišným způsobem, takže její materiál, textura nebo barva vytváří jedinečný dojem. Příchozí uvítá zavěšená ocelová konstrukce ve tvaru kostky, zatímco bezrámové otočné dveře uvedou návštěvníky do minimalistické, a přitom útulné vstupní haly. Díky výměně dosavadní taškové střechy za vznášející se plochou střechu proniklo do obytných místností světlo. Zvýšená dlouhá střecha totiž vede severní jas nejen do chodby, ale i do ložnice pro hosty na jižní straně domu. 164

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


Tady významně působí atrium, kterým proniká ranní slunce do koupelny a do místností se zároveň vpouští čerstvý vzduch. Vzhledem k záplavě přirozeného světla, proudícího i do nejhlubších částí domu, je zřejmé, že design této střechy vyřešil jeho nedostatek. Atriem nad kuchyní se vlévá ranní slunce do místnosti a umožňuje majitelům ponechat i v noci za účelem ochlazování domu v horkém létě otevřené dveře.

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 165


spojuje pracovnu s obývacím pokojem umístěným níže. Pokud jsou otevřeny všechny posuvné dveře, práh mezi vnitřkem a vnějškem se stává neviditelným, což umožňuje interakci mezi otevřenou kuchyní, obývacím pokojem, rodinným pokojem a obytnou verandou. Hlavní ložnice zahrnuje soukromou obytnou část a vlastní koupelnu, diskrétně umístěnou mezi odkladní místností a stěnou, opatřenou žaluziemi pro zajištění soukromí při pohledu ze zahrady. Přímý vstup z ložnice do zahrady nabízí osvěžující pohled na moderní prostředí. Osvětlená stěna za pelestí postele dotváří intimní atmosféru, zatímco horizontální žaluzie korespondují s architekturou venku a opět potvrzují fakt, že interiér a exteriér tohoto domova byly navrženy tak, aby se

Začlenění velkých skleněných posuvných dveří zajistilo přímý vstup do zahrady z téměř každého pokoje. Zdvojnásobením objemu obytných prostor a umístěním oken ve výšce umocnil van der Meulen u tohoto převážně přízemního domu dojem rozlehlosti. Díky umístění nové pracovny do prvního patra se ze schodiště stal výrazný architektonický prvek, který z mezipatra umožňuje krásný výhled na zahradu i rodinný pokoj. Ocelové schodiště za kouřovým sklem plynule

166

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ


plynule prolínaly. Výsledkem je vizuální kontinuita mezi všemi pokoji a každým prvkem domácnosti. Optické spojení mezi jednotlivými prostory posiluje použití textur a materiálů. Zřetelné je to na OSB deskách a dubovém obložení, které se táhne od vchodu do haly a obývacího pokoje. Krb s televizí tvoří součást nábytkové stěny. Ta za sebou skrývá toaletu pro hosty a dveře do garáže, a díky tomu je interiér jednodušší a přehlednější. Monochromatická paleta interiéru zdůrazňuje spíše rozdílnost textur než hierarchii barev. Toto téma se zrcadlí ve výběru nábytku, přičemž charakteristické, vysoce lesklé a kožené kusy nábytku kontrastují s povrchem sedacích souprav. Splývání interiéru s venkovními plochami a otevřený obytný prostor jsou pro studio Nico van der Meulen Architects typické po mnoho let. Nejčastěji jich ve svých návrzích dosahuje rozsáhlým používáním skla a oceli.

Stejně je tomu v případě Domu Sar, kde využití velkých skleněných ploch zajišťuje maximální výhled do zahrady, zároveň přivádí čerstvý vzduch a pouští dovnitř přirozené světlo. Vodní plocha před domem pak jen spoluvytváří charakter prostředí a plní „ozdobnou funkci“. Tým M Square Lifestyle Design se snažil o vytvoření příjemného a praktického rodinného prostředí, které odráží architektonickou vizi domu. Cílem bylo nejen zachytit světlo přicházející z vysoko umístěných oken, ale zároveň vytvořit „vnitřní plátno“ pro stíny vrhané žaluziemi vnější fasády. Efektu se podařilo dosáhnout použitím dlouhých lineárních prvků, které vizuálně spojují prostor. Zároveň v sobě skrývají různá zařízení a funkce, která by při jiném řešení zabírala prostor interiéru. Dům Sar je se svými výraznými rysy a poskytovaným pohodlím dokonalým příkladem luxusu a zároveň spojení formy s funkcí v architektuře. ▬

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

ESTATE | 167


Designed by the highly acclaimed Werner

being instantly illuminated, while a raised

van der Meulen, House Sar encapsulates

passage roof lets in north light not only

luxury, comfort and functionality in a

into the passage, but also into the guest

minimalist architectural settiing. The clients

bedroom on the south side of the house,

approached Nico van der Meulen Architects

where an atrium allows morning sun into

with a modest single storey pitched roof

the bathroom and ventilates the suite safely

house.

and naturally.

Limited views and access to the garden

With natural light flooding even the

resulted in the rooms beings dark, and thus

deepest parts of the house, it is evident that

the clients main request was to transform

design of this roof became the solution of

this house into a light-filled open plan

the lack of light and north sun in winter. A

contemporary home. Ensuring that every

small atrium off the kitchen allow morning

room was naturally lit became the challenge

light into the kitchen, and allows the

for Werner van der Meulen, but one he

owners to leave open the doors at night to

proved could be done.

cool down the house naturally during hot

A framework of steel columns and beams surround the entrance while louvered

summer days. By incorporating large glass sliding

planes conceal the four garages and

doors Werner van der Meulen ensured that

floating roofs. Itâ&#x20AC;&#x2122;s as if each plane whether

just about every room has direct access

wall, roof or floor has been intentionally

onto the garden while the double volume

treated differently either in material,

living spaces and high level windows

texture or colour creating a unique

add a dimension of spaciousness to this

entrance design.

predominantly single storey house.

Upon arrival, a suspended steel framed

The inclusion of a new study located

cube hovers in mid air while the frameless

on the first floor allowed for the staircase

glass pivot door welcomes you into a

to become an architectural feature in the

minimalist yet homely entrance hall.

home, built as a mezzanine overlooking the

Replacing the existing tiled roof with a

garden and family room. Framed by grey

floating flat roof resulted in the living rooms

tinted glass, the steel staircase fluidly yet

168

|

ESTATE

|

BYDLENĂ? 21. STOLETĂ?

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


privately connects the study to the living

contemporary landscape. An illuminated

room below.

wall behind the headboard of the bed

The threshold between inside and outside

creates an intimate ambience to this space

becomes convincingly invisible when all

while the horizontal louvers make reference

the sliding doors are open conveniently

to the architecture externally, confirming

allowing for interaction between the open

once again that the interior and exterior

plan kitchen, lounge , family room and

of this home were designed to seamlessly

lanai.

merge. This too results in visual continuity

Indoor/outdoor and open plan living is a trademark that Nico van der Meulen

between every room and every aspect of the home.

Architects for many years, and this is most

The M Square Lifestyle Design team

often achieved with extensive use of glass

set out to create a warm, practical family

and steel throughout their designs.

environment which echoes the architectural

As is the case with House Sar, making

vision of the house. The objective was not

use of expanses of glass ensures maximized

only to capture the light created by the high

views of the garden all the while allowing

level windows but also to craft an interior

natural light and ventilation to flood

canvas that would not compete with the

the rooms. The lanai overlooks both

shadows created by the louvered exterior

swimming pool and water feature creating a

facades. This was achieved by using long

contemporary landscape to compliment this

linear elements which visually connects

modern home.

spaces and simultaneously conceals various

The design of the main bedroom incorporates a private lounge area as well

facilities and functions that could otherwise overcrowd the room.

as an en suite bathroom discreetly screened

The visual connection between spaces

between the walk in cupboard and the steel

is further enhanced by the use of texture

louvered screen that ensures privacy from

and materials as can be seen by the OSB

the garden is maintained.

bulkheads and the oak paneling which

Direct access between bedroom and garden provides a refreshing view of this

follows through from the entrance into the lounge and living room. The wall

LIVING OF THE 21ST CENTURY

|

BYDLENĂ? 21. STOLETĂ?

|

ESTATE | 169


unit houses the fireplace and TV unit and conceals the guest restroom and garage doors allowing for a simpler uncluttered interior. The monochromatic interior palette places emphasis on the difference in textures rather than a hierarchy in colour. This theme is mirrored in the selection of furniture whereby signature high gloss and leather furniture pieces are offset against textured fabric sofas. From its striking structural features to the comfort it provides, House Sar is the perfect example of luxury in architecture where form meets function… Furthermore, the absence of columns in the design allowed for the home to be open and free flowing. ▬

170

|

ESTATE

|

BYDLENÍ 21. STOLETÍ

|

LIVING OF THE 21ST CENTURY


1RY¿REFKRGQ¯GıP1HZ/LYLQJ&HQWHU

Klientská změna nebyla nikdy jednodušší…

Luxusní koupelny

Světoznámé mozaiky Sicis

Interiéry na míru

New Living Center ̰XQLN£WQ¯SURMHNWNWHU¿SRGVYRMLVWěHFKXVGUXŀLOGRGDYDWHOHYģHFKNRPRGLWDVOXŀHESRWěHEQ¿FK SURUHNRQVWUXNFLQHERY¿VWDYEXE\WıURGLQQ¿FKGRPıDOHLDGPLQLVWUDWLYQ¯FKEXGRYKRWHOıQHPRFQLFDSRG 3UR&HUDPYGQHģQ¯GREÝ]DMLģħXMHGRG£YN\NHUDPLFN¿FKRENODGıGODŀHEDVDQLW£UQ¯WHFKQLN\GRY¯FHQHŀYģHFKNRODXGRYDQ¿FK E\WıY3UD]H'¯N\SDUWQHUıPY1/&MHPRŀQ«UHDOL]RYDWYģHFKQ\W\S\NOLHQWVN¿FK]PÝQQDMHGQRPP¯VWÝ 1DSORģHPtQDMGHWH YSDWUHFKH[SR]LFH QHMSUHVWLŀQÝMģ¯FK]QDÏHNDMHMLFKXFHOHQ¿VRUWLPHQW9MHGQRWOLY¿FKY]RUNRYQ£FK Y£PSěHGVWDY¯PHYGRNRQDO«VRXKěHLQWHUL«URY¿Q£E\WHNNXFK\QÝDNRXSHOQ\GRSOQÝQ«RSUH]HQWDFLVYÝWHOGHNRUDF¯O£WHNDSRG 1DSRGODK£FKMHGQRWOLY¿FKLQWHUL«UıXYLG¯WHUH£OQ«SRXŀLW¯GODŀHESORYRXF¯FKSRGODKYLQ\OıDGDOģ¯FKPRGHUQ¯FKSRYUFKı1HG¯OQRX VRXÏ£VW¯MVRXWDN«H[SR]LFHNUEıVDXQGYHě¯VW¯Q¯F¯FKWHFKQLNDOHWDN«YHOPLŀ£G£Q«LQWHOLJHQWQ¯V\VW«P\DWHSHOQ£ÏHUSDGOD3ěLMÑWH VHSRG¯YDWMLVWÝQHEXGHWH]NODP£QL

Šafránkova 1238/1 3UDKD̰6WRGıON\


SNÍDANĚ S...

PAVLEM ČMELÍKEM Bývalý analytik banky Morgan Stanley či manažer firem Deloitte a Arthur D. Little Pavel Čmelík spojil své působení v byznysu s výhradně anglickými značkami a zřizuje jeden obchod za druhým. V zastoupení jeho firmy INEXAD například letos otevírá pražská pobočka britského hračkářství Hamleys, která se tímto zařadí mezi tři největší prodejny hraček na světě. Mimořádným „úlovkem“ je první evropská prodejna podniku T.M.Lewin či přední zastoupení kvalitní obuvy značky Baker Shoes. Proč si věhlasný výrobce oblečení pro gentlemany vybral právě českou metropoli a jaké konkurenci Češi čelili?

ať už pro Českou republiku, nebo případně pro celou střední Evropu, který dával smysl. Myslím si, že to byl první detailní byznysplán, který viděli. To bylo určitě rozhodující. Druhý faktor byl ten, že vždycky hledali partnera „experience retailer“. To je vlastně firma, která má portfolio značek a dělá retail dlouhodobě. V tu dobu experience retailer znamenalo prostě zkušenosti z retailu ve východní Evropě, která v té době byla samozřejmě spojená se špatným zákaznickým servisem. Partnerům se kolikrát nedalo a nedá věřit, hodně franšízistů se spálilo tím, že si našli partnera, který je potom podvedl. I v T.M.Lewin o tomhle slyšeli, a nám se podařilo jim vysvětlit, že tady pro tu část Evropy jít s experience retailem není zrovna úplně ten nejlepší nápad. Že je daleko lepší mít někoho, jako jsme my; kdo sice

Jak jste se dostal k myšlence rozjet business v módě, když s Vaším

v retailu nikdy nic nedělal, na druhou stranu se zkušeností ve velkých

původním oborem vůbec nesouvisí?

korporátech, i tím, že prodáváme byznys oblečení, bychom za sebou

To bylo tak, že my, co vlastníme společnost INEXAD, jsme dřív dělali v konzultačních firmách nebo v bankách. Já jsem v roce 2006

měli obrovskou zákaznickou bázi našich kamarádů a partnerů. Takže start byl výrazně jednodušší a fungovalo to.

pracoval v Morgan Stanley v Londýně. Chodil jsem každý den kolem obchodu T.M.Lewin a kolem mnoha dalších a bylo jasné, že kvalita

Jak složité je uspět v tomto odvětví právě v našem regionu? Je

nabídky a celý systém velikostí košil a tak dále jsou úplně jiné, než

například český klient ochoten si za kvalitu připlatit?

tady. To byl první okamžik, kdy jsem si myslel, že by něco takového

Řekl bych, že určitě se tady uspět dá. Je tu obrovský potenciál,

mohlo fungovat u nás. Shodou náhod jsem pak dostal projekt v Lon-

protože konkurence, co se kvalitního byznysu v oblékání týká, tu

dýně, ještě v roce 2009, kdy už jsme s kolegou nebo se dvěma opravdu

není zdaleka tak velká jako v Londýně nebo prostě na západě. Dru-

chtěli z korporátního světa, z velké mezinárodní firmy, odejít. Chtěli

há věc - tady byla taková horší znalost trhu, to znamená, že lidi tady,

jsme zkusit něco vlastního, říkali jsme si, že cokoliv. V roce 2009 byla

to bylo už od 90. let, byli schopní si zaplatit hodně peněz za cokoliv.

doba, kdy jsem vlastně poprvé oslovil T.M.Lewin. Říkal jsem si, nic

Ne jenom za byznys oblečení, ale i za jakékoliv luxusní věci. V byz-

za to nedám. Připravili jsme byznysplán, úplně jsme nevěřili tomu, že

nys oblečení je složitá jedna věc; jak porozumět tomu, co to znamená

by nám tu značku dali. Ve finále jsme franšízu získali a byl to impuls.

„kvalitní oblečení“. Myslím si, že se to posouvá. V 90. letech to byla

Nebyli jsme žádní specialisti na módu, ale samozřejmě, když ji člověk

opravdu cena - co stojí 30 000, musí být zákonitě lepší než něco, co

dělá pět let, tak se spoustu věcí naučí.

stojí 10 000, a to musí být zase lepší než něco za 5 000. Myslím si, že dneska se nám daří klienty nebo zákazníky v našem segmentu vzdělá-

O franšízu T.M.Lewin pro střední Evropu se každoročně pere

vat; co je dobrý oblek, co je dobrá košile… Nehledě na cenu… Proto

spousta firem. Co bylo podle Vás důvodem, pro který si vybrali

si myslím, že trh roste, ale připravenost zaplatit hodně za kvalitní věci

právě Vás?

tady byla vždy. Jen si myslím, že bylo obrovské procento lidí, kteří za-

Stoprocentně to bylo dané naším backgroundem. Dělali jsme ve velkých korporátech a v consultingu, připravili jsme byznysplán, 172

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...

platili hodně za nekvalitní věci. Řekl bych, že to procento se výrazně snižuje, tím pádem roste trh s kvalitními věcmi.


Jste také zástupci dalších firem, přičemž všechny značky mají něco společného – svérázný styl. Jak to český trh přijímá? Hodně jsem slýchával, nebo slyším, že „něco není pro Čechy“. Primárně mě vždy naštve, když to někdo řekne, protože je to samozřejmě nesmysl. My se na to díváme z pohledu byznysu, protože všechny naše značky jsou anglické nebo mají centrálu v Londýně. Když se podívám na evropský trh, myslím si, že retailový trh v Evropě je nerozvinutější právě v Anglii, v Londýně; nejvíc značek, největší konkurence, největší investice do tohoto byznysu, největší konkurence mezi dodavateli retailu, veškeré IT firmy, návrhářské firmy atd. Konkurence je tam obrovská a my na to koukáme jednoduše. Pokud je někdo nejlepší, je hodně velká pravděpodobnost, že když ten byznys dělá dobře, tak s ním uspěje i ve zbytku Evropy. Horkou novinkou je Vaše nově se otevírající hračkářství v ulici Na příkopě. Na jakého zákazníka cílíte? Umístěním prodejny pravděpodobně na turisty či cizince žijící v České republice. Budou ceny akceptovatelné i pro tuzemské zákazníky? Hamleys je jedno z největších hračkářství na světě se spousty zábavních prvků. I přesto, že jsme vybrali lokalitu Na příkopě, cílíme primárně na tuzemské zákazníky. Jsme přesvědčeni, že naše země si tento světový

chlapům už nevadí nosit růžovou košili, ne-

koncept zaslouží a že bude velice úspěšný.

vadí jim nosit krátké kalhoty, ta doba, kdy se

bych to vzal z evropského hlediska, tak

Ceny u nás budou na stejné úrovni, jako

jim lidi smáli, že po vzoru Havla je nosí moc

přes 90 % veškerého oblečení se dělá právě

v ostatních hračkářstvích v Čechách, jen

krátké, je pryč. Strašně se nám daří prodávat

v Asii. Není to o tom, že by T.M.Lewin

zábavy si užijete podstatně více. Věříme, že

obleky, které jsou jiné než černé. Prodáme

přesunul výrobu do Číny, a tak utrpěla

zákazníci se budou vracet.

tři modré obleky na jeden šedý, a teď těch

kvalita. Všichni vyrábějí v Asii. Je důležité

černých prodáme strašně málo. Daří se nám

pochopit systém, jak to v té Asii funguje.

Daří se vám obhajovat pozici „českého

vysvětlovat lidem, že do obleku, nebo do

Tam taky máte těch top deset výrobců,

Thomase M. Lewina“, který jakousi revolu-

byznys outfitu, patří kvalitní bavlněná košile.

kteří mají perfektní kvalitu a umějí ji

ci v oblékání nastolil v 19. století v Anglii?

To znamená, že nesmí být z umělé hmoty,

zajistit. A pak máte takových těch spod-

Jak se vlastně daří rozvíjet českého muže,

nesmí mít krátké rukávy, musí sedět. Máme

ních deset, kteří nejsou schopni to ani ušít.

co se týká smyslu pro styl?

asi 110 velikostí pánských košil, takže šance,

Úspěch tkví v tom, že si ze všech těch firem

že vám nebude sedět, není tak velká.

vyberete toho správného výrobce. Co já

Určitě se daří. Řekl bych, že to jde poma-

Já myslím, že na to netrpí, protože když

vím, tak nikdo z těch firem nemá výrobce

lu, ale jistě. Posunuli jsme se do doby, kdy prodáme 5-6 000 barevných ponožek s růz-

V čem si myslíte, že se lišíte od konkuren-

vždy jenom pro sebe. V kvalitních továr-

nými vzory. Když jsme začali před 4-5 lety,

ce? Výrobu jste museli přesunout do Číny,

nách v jednu chvíli dělají něco pro jednu

tak to bylo nemyslitelné. Posunuli jsme se,

netrpí na to koncový zákazník?

značku, za týden dělají pro druhou, jsou to BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 173


Oblíbené pití / Favourite drink: Corona Auto / Car: Aston Martin Kam si rád zajdete na večeři / Where do you like to dine: Wine and Food market Vysněná dovolená / Dream vacation: Exotické ostrovy – Mauricius Exotic islands – Mauritius Hudba / Music: Queen Oblíbený film / Favourite movie: Vlk z Wallstreet The Wolf of Wall Street Oblíbená knížka / Favourite book: Životopis Steva Jobse Biography of Steve Jobs Sport: Golf Bez čeho se neobejdete / What you cannot do without: Bez blízkých lidí Those people who are closest to me

ti samí lidé, ty samé kvalitativní procesy. Důležité je vlastně know how. Je klíčové v tom, že víte, kdo to umí, a víte, že se vyplatí lehce připlatit i v Asii. Plánujete nějaké novinky pro letošní rok? Plánujeme spoustu novinek. Za měsíc otevíráme téměř největší hračkářství na světě, tady v Praze Na příkopech, to bude určitě fantastické. Co se týká oblečení, otevřeme asi za měsíc obchod v Brně. Plánujeme ještě letos otevřít, nebo vlastně přivézt, novou značku, která se soustředí na dámské spodní prádlo. Určitě bychom rádi rostli o ten stávající byznys, co se týká módy. Díváme se také okolo po dalších zajímavých značkách. Co byste dělal, pokud byste se nevěnoval módě? Asi bych hrál golf. Pokud myslíte pracovně, já už jsem ve fázi, kdy bych zkusil dělat asi nějaký byznys zase sám. Myslím si, že je tady obrovský potenciál ve finanční sféře od bankingu, leasingu a v dalších finančních produktech. ▬ 174

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...


WITH... | SNÍDANĚ S... | ESTATE Prodejna Kreiner Brno: Cimburkova 10, 612 00 Brno, tel: 549 210 429, e-mail:BREAKFAST brno@kreiner.cz, www.kreiner.cz

| 175


BREAKFAST WITH...

PAVEL ČMELÍK

How did you get the idea to start a business in fashion, which is not related to your original profession at all? We, who own INEXAD company, previously worked in consulting firms or in banks. In 2006 I was employed by Morgan Stanley in London. Every day I passed a T.M.Lewin store and many others. And it was clear that the quality of the selection and the whole system of shirt

Pavel Čmelík, former analyst at Morgan Stanley and Manager of Deloitte and Arthur D. Little, has connected his business exclusively to English brands by opening one store after another. Under representation of his INEXAD company, for example, the Prague branch of British Hamleys will open, becoming one of the three biggest toy shops in the world. An extraordinary “catch” is the first European T.M.Lewin store or representation quality brand shoes Baker Shoes. Why did a renowned manufacturer of gents’ clothing choose the Czech metropolis and what competition did the Czechs face?

sizes etc. are entirely different from those here. This was when I thought for the first time that something like this could work for us. Coincidentally, then I got a project in London. This was in 2009 when one or two colleagues and I really wanted to leave the corporate world and environment of a giant international firm. We wanted to try out something on our own, anything, that is how we felt. In 2009, I actually approached T.M.Lewin. I had nothing to lose, I thought to myself. We prepared a business plan, but did not really believe we would be given the brand. Finally, we got the franchise and that was the motivation. We were not fashion specialists, of course. However, one learns a lot when working in the field for five years. There are plenty of companies scrambling for a T.M.Lewin franchise in Central Europe. What do you think was the reason that they chose you? Our background was definitely the decisive factor. We had worked in big corporations and in the area of consulting, and we put together a business plan for the Czech Republic as well as for the whole of Central Europe, which made sense. I even hold the opinion that ours was the first detailed plan they had seen until then. It certainly helped. The second factor was that they had always sought an “experience retailer” as a partner. This is a company which has a portfolio of brands in long-term retail. At that time, “experience retailer” simply meant experience with retail in Central Europe which then, of course, was associated with poor customer service.

176

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

BREAKFAST WITH...


Often partners could not and cannot be trusted. Many franchisers had their fingers burned by finding partners who later deceived them. T.M.Lewin was aware of this fact too. So we managed to explain to them that an “experience retailer” is not the best idea for this part of Europe. That it is far better to have people like us, who perhaps lack experience in retail but, on the other hand, have plenty of contacts in the corporate world. And in the case of the sale of business clothes, our huge base of friends and partners was an advantage. So this made the start easier, and it worked. How difficult is it to succeed in this industry in our region? For example, is the Czech client willing to pay more for quality? I would say that there are definitely opportunities for success. The potential is great because, with regard to quality business clothing, the competition is not as great as in London or in the West in general. The second factor is the inferior knowledge of the market, which means that since the 1990s people here have been

You also represent other companies, with

The opening of a toyshop in Na příkopě

willing to pay a lot for anything. Not only

all the brands having one thing in common

is the hot news of today. What type of

for business clothes, but for any luxury

– a distinctive style. How does the Czech

customer do you target? The location

items. What makes selling business clothes

market accept this?

suggests tourists and foreigners living in

I have often heard that something “is

the Czech Republic – will the prices be

“quality apparel” means. I believe this is

not for Czechs”. This always upsets me,

acceptable for domestic customers too?

changing. However, in the 1990s price was

because this is utter nonsense. We look at

the indicator – what costs 30 000 CZK in

it from the perspective of business, because

in the world, offering many options of

principle must be better than something

all our brands are English or have their

entertainment. By choosing Na příkopech

worth 10 000 CZK, which must still be

headquarters in London. When I look at

as its address, we aim primarily at domestic

better than something for 5 000 CZK.

the European retail market, I see that it is

customers. We are convinced that our

I think that today we are succeeding in

the most developed in England. In London,

country deserves this world-class concept

educating customers in our segment as to

where the most brands are offered, there

and that it will be very successful. Prices

what makes a good business suit, a good

is the fiercest competition, requiring the

in our store will be the same as in other

shirt. Regardless of the price. That is why

highest investments. In addition, retail

toyshops in the Czech Republic, however,

I think the market is growing, although

suppliers, IT experts and designers have to

customers will have much more fun in our

people here have always been ready to pay

prove that they are better than the rest. The

place. We believe that we will have many

extra for quality. Nevertheless, while the

competition is intense there, so our outlook

returning customers.

percentage of people paying a lot for poor

is quite simple: if someone is the best there,

quality used to be huge, now this portion

it is very probable that he is successful in

Do you manage to defend the position

has significantly decreased while the quality

business and so he can also succeed in the

of a “Czech Thomas M. Lewin“, who

market has increased.

rest of Europe.

started a kind of revolution in dressing

tricky is the question of understanding what

Hamleys is one of the biggest toyshops

BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 177


your production to China. Does the end customer not suffer? I do not think there is any reason to suffer. If I view it from the European perspective, more than 90 % of all clothing is manufactured precisely in Asia. It is not about T.M.Lewin moving its production to China and the quality deteriorating. Everybody manufactures in Asia. It is important to understand how the system works in China. There you also have those top ten manufacturers who have perfect quality and are able to provide it. And then you have those at the bottom who are unable even to sew. Success lies in finding the right manufacturer among all those firms. As far as I know, none of those manufacturers is exclusive. Quality plants manufacture for one brand at one time and a week later for another; the people and qualitative processes are the same. What actually matters is know-how. The key is to know who is good. It is also worth paying a little extra in Asia. Are you planning anything new for this year? We are planning many innovations. In a month’s time we are opening the almost biggest toy store in the world, here in Prague’s Na příkopech. That will surely be fantastic. With regard to clothes, we are opening a store in Brno next month. We also plan to open, or – more precisely – to import, a new brand focusing on lingerie. in 19th century England? How do you

successful in selling suits in shades other

And we certainly want to expand into other

succeed in educating Czech men in terms

than black. We sell three blue suits for

areas of fashion. In addition, we are looking

of a sense of style?

every one grey, and black suits are sold in

around for other interesting brands.

We are doing well in this respect. I’d say

negligible quantities. We are able to explain

it is progressing slowly but surely. We have

to people that a suit or business outfit

What would you do if you were not

reached the stage where we are selling 5-6

requires a high-quality cotton shirt. Which

devoting yourself to fashion?

000 coloured socks with various patterns.

means it must not be in a synthetic material,

When we started 4-5 years ago, this was

must not have short sleeves and it must fit.

professionally, I am already at the stage

unthinkable. Society has changed. A man

We offer 110 sizes of men’s shirts, so the

where I’d try doing some business on my

does do not mind wearing a pink shirt

likelihood that a shirt will not fit is not high.

own again. I think there is a huge potential

or shorts. The time is past when people

in the financial sphere, e.g. in banking,

laughed at men for wearing trousers too

What, in your opinion, sets you apart

short in the Havel style. We are immensely

from your competitors? You had to move

178

|

ESTATE

|

SNÍDANĚ S...

|

I guess I’d play golf. If you mean

BREAKFAST WITH...

leasing and other financial products. ▬


BREAKFAST WITH...

|

SNÍDANĚ S...

|

ESTATE | 179


DESIGN NA VLNÁCH Design on the Waves

D

esign často vnímáme ve spojení s módností, trendy nebo jakousi mírou nadstandardu. Co je luxusní, téměř vždy bývá i designové. V posledních letech ale nabývá spojení designu a luxusních jachet nového rozměru, opouštějí se známé „lodní“ křivky a ostré geometrické tvary. Místo toho se objevují návrhy jachet s nadčasově futuristickým designem, velmi často doplněným o organické či fluidní tvary. Moderní materiály, jako nové typy nosných skel, odlehčený hliník či různé kompozity, pak umožňují konstruktérům i při těchto tvarech zachovat monumentalitu s vysokou mírou luxusu a technické výbavy.

180

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Unique Circle Yachts

Adastra

Tato designová jachta s organickým vzhledem byla navržena v sérii pěti jachet s názvem Unique Circle Yachts pro německou loděnici Blohm+Voss slavnou britskou architektkou Zahou Hadid. První z nich je 90metrová Jazz a prototyp její 128metrové verze. Jachty výše uvedených délek zaujmou organickým designem, jehož doménou jsou vzájemně propletené křivky a měkké tvary s akcentem na dynamiku. Design je založen na skulpturální formě, kterou je podmíněn vzhled nejen samotné konstrukce, ale také oken nezaměnitelného tvaru. Při pohledu na exteriér je více než jasné,

respondující s vnějškem. Důraz na přírodu umocňuje vzdušnost a bohatě prosvětlený

že model opouští běžné horizontální

vnitřní prostor. Maximální rychlost jachty

uspořádání tvarosloví a experimentuje

je 16 uzlů, z hlediska cestovní rychlosti pak

s fluidními rysy. Organické křivky pronikají

stroj dosahuje rychlosti 14 uzlů. Zatím není

do kabiny, kde najdeme kreativně tvarované

známé, kdy by měl na moře vyplout první

sedačky a zařízení – to vše v bílé barvě, ko-

exemplář.

NAČTI QR KÓD A DOZVÍŠ SE VÍC!

TEXT TE X : Vi XT V kttor Ves esel elýý el FO OTO TO: ARC RCHI HIV V MA MAGA GA AZÍ Z NU EST STAT ATE E

Unique Circle Yachts


Adastra

Jedinečná luxusní jachta z dílen Shuttle-

šest členů posádky. Na zadní palubě se

Xhibitionist Event

worth yacht designs se v roce 2013 na World

nachází posezení, barový pult a prostor

Jachtu, určenou především pro pořádání

Superyacht Awards stala vítězem titulu

pro 4,9 metrů dlouhý tendr vespod s ga-

společenských večírků, představila turecká

o „nejinovativnější design“. Byla navržena

ráží. Dveře jsou výklopné a splňují funkci

společnost Nedship Group. Xhibitionist

tak, aby splňovala požadavky těch nejná-

velké plošiny, ze které se můžete jít rovnou

Event Super Yacht disponuje dvěma

ročnějších zákazníků. Adastra je trimaran,

potápět. Šestnáct metrů dlouhý nosník

podlažími s kapacitou 350 hostů, tanečním

tedy loď s hlavním trupem doplněným

vede na hlavní palubu s panoramatickým

parketem na palubě, několika bary, ale

dvěma vedlejšími. Její spotřeba při cestovní

výhledem na obývací část, jídelní stůl

i místem pro opalování a volným přístupem

rychlosti 10,5 uzlů za hodinu činí 17 litrů

a navigační stanici. Celá loď měří 42,5 me-

ke koupání v moři. To může být navíc osvět-

paliva. A největší překvapení? Při řízení

trů a majitel za ni utratí něco málo přes

leno podvodními reflektory. Návštěvníci tu

nemusíte být na „můstku“; loď je dálkově

15 miliónů dolarů.

najdou kasino i parkoviště pro luxusní vozy.

Adastra

ovladatelná pomocí iPadu. Adastra nabízí pohodlné ubytování pro devět hostů a až

Xhibitionist Event

Lamborghini Sesto Elemento

182

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Jachta měří 70 metrů na délku, široká je 19 metrů. Pohon je řešen elektricky, pomocí megawatového generátoru. Pozornost rozhodně upoutají nadstavby. Na horní palubě může vzniknout heliport až pro tři helikoptéry. Hosté mohou přijet luxusními vozy, jež je možné zaparkovat v podpalubí. Velký sál, situovaný do těchto prostor, je možno využít

Xhibitionist Event

jako luxusní restauraci s kapacitou 220 míst nebo konferenční sál s kapacitou 350 míst. V podpalubí mohou vyrůst také malé

„nekonečný“, uzavřený tvar elipsy. Jméno

Přízemí interiéru nabízí obývací pokoj

salónky, prezentační prostory, je vhodné

lodi je odvozeno právě od podoby jachty

propojený se salonkem, jídelnu spojenou

k pořádání módních přehlídek a podobných

a její původní myšlenky. Použitím odlišné

s kuchyní, party palubu a transportní sklad.

událostí. Cena jachty ani pravděpodobné

konstrukce bylo možné vytvořit bez dalších

Krytý, okrouhlý bazén lze podle potřeby

vyplutí prvního kusu zatím

vzpěr otevřený, příliš nedělený prostor. Tím

přikrýt a zvětšit tak plochu paluby. Prv-

nebylo zveřejněno. Jedná se

se zcela změnila funkčnost užitné plochy.

ní patro bude disponovat pěti kajutami

tedy o koncept, který nejspíše čeká na svého prvního majitele.

Infinitas Po velmi úspěšném modelu Oculus představila americká společnost Schöpfer Yachts nástupce - stejně efektní model Infinitas. Designeři se nechali inspirovat tvarem symbolu nekonečnosti, a tak jachta získala

Infinatas

Infinatas

pro hosty, na zádi pak jednou hlavní, dvoupatrovou, určenou pro majitele lodi. Na stejné úrovni se má nacházet i heliport. Na samotném vrcholu je plánován pokoj pro kapitána. Designově netradiční a přes devadesát metrů dlouhá jachta s proskleným mostem nad bazénem je určená až pro 16 hostů a posádku. Maximální rychlost bude kolem 20 uzlů, přičemž běžná cestovní rychlost lodi, poháněné elektrickým dieselovým motorem, by měla být okolo 15 uzlů. Cena jachty bude, podobně jako u předchozího modelu Oculus, okolo 95 milionů dolarů. ▬

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 183


Design is often perceived in connection with style, trends and some degree of superior service. What is luxurious is almost always designed. However, in recent years the association of design and luxury yachts has reached a new dimension. The famous nautical curves and sharp geometric shapes have been abandoned. Instead, designs have appeared of yachts with a visionary futuristic design, often supplemented with organic and fluid shapes. Modern materials such as new types of load-bearing glass, Unique Circle Yachts lightweight aluminium and various composites have enabled designers, despite these shapes, to preserve a grandiose scale with a high degree of luxury and technical equipment.

prototype of the 128-metre version. The 90- and 128-metre lengths of the yachts will appeal with their organic design, characterised by mutually intertwined curves and soft shapes with an accent on dynamics. The design is based on the sculptural form which defines not only the appearance of the construction but also the unmistakable shape of the windows. When

Unique Circle Yachts The design concept of the boat was created by the famous British architect, Zaha Hadid, in a series of five yachts called Unique Circle Yachts for the German Blohm+Voss shipyard. The first of these is the 90-metre Jazz, the

Adastra

Adastra

viewing the exterior, it is obvious that the model departs from the usual horizontal arrangement of construction elements to experiment with fluid features. Organic curves penetrate the cabin, where one finds creatively shaped seats and furniture – all in white corresponding to the exterior. An emphasis on Nature enhances the airy and richly illuminated interior space. The maximum speed is 16 knots, cruising speed is 14 knots. It is not yet clear when the first specimen will sail out to sea.

Adastra In 2013, the unique yacht from the workshops of Shuttleworth Yacht Designs won the “Most Innovative Design” category in the World Superyacht Awards. The yacht was 184

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


Xhibitionist Event A yacht intended primarily for hosting social events was introduced by the Turkish Nedship Group of companies. The Xhibitionist Event Super Yacht has two decks with a capacity for 350 guests, a parquet dance floor, several bars, as well as a space for sunbathing and free access to ocean bathing. In addition, the sea can be illuminated by underwater reflectors. Passengers have access to a casino, as well as Xhibitionist Event

a parking area for luxury vehicles. The yacht is 70 metres long and 19 metres wide. It is powered by a diesel-electric hybrid system

designed to meet the

comfortable accommodation for nine

requirements of the most

passengers and up to six crew members.

will definitely attract

demanding customers.

The aft deck contains a seating area, a bar

attention. A heliport for up

Adastra is a trimaran,

and space for a 4.9-metre tender below with

to three helicopters can be

i.e. a boat with the main

a garage. The tiltable garage door fulfils

unfolded on the upper deck.

hull complemented with

the function of a large dive platform. The

Guests arriving by luxury

two secondary floats. Fuel

16-metre beam leads to the main deck with a

car can park belowdecks.

consumption at a speed of 10.5 knots per

panoramic window and comprises a lounge

The large hall situated in the

hour is 17 litres. And the biggest surprise?

area, dining table and navigation station.

vessel can easily be used for

You don’t have to be on the “bridge” while

The entire boat length is 42.5 metres and

a luxury restaurant with a seating capacity

steering, the boat is remotely controllable

will cost its owner a little over 15 million

of 220, or a conference venue with a 350-seat

via an iPad. The Adastra provides

dollars.

capacity. The design includes small lounges,

with a megawatt generator. The superstructure

Xhibitionist Event

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 185


presentation premises suitable for organising fashion shows and similar events. The price of the yacht and the probable launch date have not yet been published. Therefore it is a concept that is probably awaiting its first owner.

Infinitas After the very successful Oculus model, the American Schöpfer Yachts company has introduced its successor – the equally

Infinatas

impressive Infinitas model. Designers were inspired by the shape of the symbol for infinity, so the yacht received the

at the stern. A heliport will be situated on the same level. The pilothouse is on the top deck.

“endless”, closed elliptical shape. The name

The yacht, which is over 90 metres long with a non-traditional design and glass bridge across

of the yacht is precisely derived from the

the swimming pool, can accommodate up to 16 guests and the crew. The maximum speed

appearance and original concept. By using

will be about 20 knots, while the cruising speed of the vessel powered by the electric diesel

a different construction, it was possible to

engine is approximately 15 knots. As in the case of the previous Oculus model, the price of

create an open, undivided space without

the yacht will be approx. 95 million dollars.▬

additional struts. This absolutely changed the functionality of the usable surface. Infinatas

The main deck comprises a living room connected with a lounge, a dining room connected with a kitchen, a party deck and transport depot. The indoor, circular pool can be covered if necessary, thus extending the deck area. The next deck up will have five guest cabins, with the main two-level suite intended for the boat’s owner situated

LOAD THE QR CODE AND LEARN MORE!

Infinatas

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE BUDEME VĚNOVAT LUXUSNÍM KARAVANŮM THE NEXT ISSUE WILL BE DEVOTED TO LUXURIOUS CARAVANS.

186

|

ESTATE

|

AUTO & MOTO


PURE BEAUTY

NEW SHOWROOM ELITE BATH, RIVER DIAMOND, ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ 7, PRAHA 8 - KARLÍN

www.elitebath.cz

AUTO & MOTO

|

ESTATE | 187


TE EXT A FOT OTO: O: A. Čerrvi vink nka a a GPA

SPLNĚNÝ AMERICKÝ GOLFOVÝ SEN

V

ěhlasná americká golfová hřiště Blue Monster na Floridě, kalifornské Pebble Beach Golf Links a Spyglass Hill a hřiště Augusta Reserva v Georgii spojuje obdiv všech golfových příznivců po celém světě.

tohoto vysněného výletu v rámci letošního turnaje MASTERS v Augustě, který mi umožnil všechny tyto skvosty nejenom vidět, ale i osobně si zahrát. První zastávkou našeho tripu byl slavný

Nad zázemím klubu se mi tajil dech. Milovníci nakupování si zde určitě přijdou na své. Ubytováni jsme byli přímo v areálu, v krásných vilách pojmenovaných po nejslavnějších světových hráčích. Ta moje se

Trump National Doral Golf Club na Floridě

jmenovala Jack Nicklaus a fotografie tohoto

se slavným Blue Monster Golf Course, kde

slavného hráče a majitele 18 major titulů

se hraje slavný WGC-Cadillac Champi-

byly opravdu všude, dokonce i v ložnici. Taj-

onship. Hřiště jako takové je na špičkové

ně jsem při usínání věřil, že na mě přeskočí

úrovni. Mám sice raději hřiště s větším

talent tohoto skvělého hráče, nicméně tento

Je snem snad každého golfisty si tato TOP

převýšením, ale jinak jej vřele doporučuji.

sen se mi při ranní hře hned po prvním

hřiště zahrát.

Největší hrozbou hřiště je jamka číslo 18,

drivu rozplynul.

Měl jsem to štěstí zúčastnit se, spolu se skupinou zahraničních golfových přátel, 188

|

ESTATE

| GOLF

těžký vodní par 4, který se mi podařilo zahrát s bogey.

Protože byl náš trip naplánován skutečně na minuty, hned další den jsme se přesu-


Tímto moje mise v Kalifornii skončila a na pořadu byla Georgia s její slavnou Augustou a MASTERS. Tedy po dvou dnech zpět ze západního pobřeží na východní. Zde se náš výlet na týden zastavil v Augustě. Zážitku z tohoto nejslavnějšího turnaje světa bude věnován celý samostatný článek v příštím vydání. ▬

nuli z východního pobřeží slunné Floridy na pobřeží západní, do výrazně chladnější Kalifornie, kde bylo o deset stupňů méně. Zde nás čekalo slavné hřiště Pebble Beach Golf Links a krásný resort, který má celkem pět hřišť. Ubytování v hotelu The Lodge přímo u jamky číslo 18 Pebble Beach Course bylo na vysoké úrovni, každý pokoj měl například vlastní krb, který se po přeletu z teplé Floridy večer velmi hodil. Náš hrací program zde byl dvoudenní. První den jsem odehrál na neméně slavném hřišti Spyglass Hill Golf Course, které stojí tak trochu ve stínu svého souseda Pebble Beach. Krásné, členité hřiště, kde prvních pět jamek vede podél oceánu a poté končí v nádherném borovicovém lese. Osobně jsem byl z hřiště nadšený, nenudilo a mělo mnoho krásných jamek. Po setkání a společenské večeři s partnery zájezdu nás druhý den čekal vrchol místního resortu, slavné Pebble Beach. Hřiště samo o sobě je naprosto fascinující, budu muset dlouho přemýšlet, kdy mě nějaké hřiště podobně ohromilo. Snad ve Skotsku Trump International nebo Kingsbarns. První devítka, která vede převážně podél oceánu, mě nutila neustále fotit. Tím trpěla samozřejmě moje hra, ale vůbec mi to nevadilo. Fantastický zážitek! Tento resort vřele doporučuji navštívit, stojí to opravdu za to.

GOLF

|

ESTATE | 189


American Golf Dream Come True

The famous American golf courses — Blue Monster in Florida, Pebble Beach Golf Links and Spyglass Hill in California, and Augusta Reserva in Georgia — share the admiration of all golf enthusiasts around the world. Perhaps every golfer dreams of playing on

WGC Cadillac Championship takes place,

these TOP courses.

was the first stop on our trip. The course was

Along with a group of foreign golfing

perfect. Although I usually prefer courses

friends, I was lucky enough to go on such

with a higher elevation, I highly recommend

a dream trip during this year’s MASTERS

this one. The 18th hole, a difficult water

tournament in Augusta. This enabled me to

par where I managed to shoot a bogey, is

see all these jewels, as well as to play there

the greatest threat of the course. The club

personally.

facilities took my breath away. Shopaholics

The famous Trump National Doral Golf Club in Florida with the renowned Blue Monster golf course, where the prestigious

are sure to come into their own here. We stayed right in the area, in beautiful villas named after the world’s most famous golfers. The villa I was in bears the name of Jack Nicklaus and photographs of this outstanding player and holder of 18 major titles were really omnipresent, even in the bedroom. As I was falling asleep, I almost expected to breathe in the talent of this golf star. However, this dream vanished during the morning play right after the first drive. Because our trip was planned down to the minute, already on the following day we moved from the eastern coast of sunny Florida to the significantly

190

|

ESTATE

| GOLF


colder Californian western coast, where temperatures were 10 degrees lower. Here the famous Pebble Beach Golf Links course awaited us, as well as a beautiful resort with a total of 5 courses. The accommodation in THE LODGE hotel right at the 18th hole of the Pebble Beach course was top class. For example, each room had its own fireplace, which came in handy after arrival in the evening from the warmth of Florida. Our playing schedule included two days there. On the first day, I played on the equally famous Spyglass Hill golf course which stands somewhat in the shadow of its first 9 holes lead mostly along the ocean, forcing me constantly to take photos. This affected my play, of course, but I really did not mind. A fantastic experience! I highly recommend this resort, it is really worth visiting. My mission to California was thus over and the new location was Georgia with its famous Augusta and the MASTERS. This entailed moving after two days from the west coast back to the east coast. Our tour remained in Augusta for one week. The entire coverage of this most prestigious international tournament will be provided in a separate article in the next issue. â&#x2013;Ź

Pebble Beach neighbour. It is a beautiful, variegated course where the first 5 holes lead along the ocean and then end in a stunning pine forest. I was personally enthusiastic, it was not boring and there were many attractive holes. After meeting and a dinner party with excursion partners, the peak of the local resort followed the following day â&#x20AC;&#x201D; the famous Pebble Beach. The course itself is absolutely fascinating. I would have to think long to try to recall another course as impressive. Perhaps only Kingsbarns or Trump International in Scotland. The

GOLF

|

ESTATE | 191


PRAGUE FOOD FESTIVAL 2016 kouzelném prostoru Královské zahrady na Pražském hradě letos proběhne jubilejní 10. ročník Prague Food Festivalu. Ve dnech 27.–29. května budou mít návštěvníci jedinečnou možnost ochutnat pokrmy špičkových šéfkuchařů pražských i mimopražských restaurací z Maurerova výběru Grand-restaurant. Tento rok představuje v širším měřítku filosofii „Taste Waste“, prostřednictvím které je odsuzováno plýtvání v jakékoliv formě.

V

Restaurace / druh kuchyně: • Adore restaurant (nová) / mezinárodní • Angusfarm / česká, steakhouse, mezinárodní • Aureole Fusion Restaurant & Lounge / asijská, orientální, thajská, pacifická, mezinárodní • Café Amandine / francouzská • Etnosvět (nová)/ vegetariánská, mezinárodní • Farma Košík / česká, regionální, slovenská • Gran Fierro (nová) / argentinská a mezinárodní • Hostaria (nová) / italská • Chateau Mcely, Piano Nobile / česká, mezinárodní

10. VÝROČÍ Festival již vystřídal mnoho krásných míst v centru Prahy. V roce

• KOBE / asijská a steakhouse

2007 se dnes již tradiční třídenní svátek gastronomie konal na os-

• La Bodeguita Del Medio / kreolská a mezinárodní

trově Kampa, následně jej hostil Slovanský ostrov, dále nábřeží

• Le Grill, The Grand Mark Prague / česká, francouzská, středomořská

u Karlova mostu a posledních šest let se koná na místě nejprestižnějším – Pražském hradě. Výjimkou nebude ani nadcházející,

• Mirellie (nová) / středomořská

narozeninový ročník události.

• Monarchie / česká, rakousko-uherská, mezinárodní • Oliva by Amandine / francouzská a středozemní • Rezidence GOLF / česká, mezinárodní • Sabores Tapas & Vinos (nová) / španělská • U Emy Destinové / mezinárodní • U Štěpána / BIO, česká, steakhouse • Zátiší Group (Bellevue, V Zátiší, Žofín Garden) / česká, indická, mezinárodní Vstupenky v předprodeji na praguefoodfestival.cz a v síti Ticketpro.

192

|

ESTATE

|

ESTATE TIP


Restaurants / types of cuisine: • Adore restaurant (new) / international

The 10th annual Prague Food Festival will take place in the charming premises of the Royal Gardens of Prague Castle from 27th to 29th May. Festival visitors will have the unique opportunity of tasting meals prepared by top Prague chefs, as well as from Prague enterprises listed in Maurer’s Grand Restaurant Selection. This year we broadly introduce the philosophy of “Taste Waste”, by which we condemn waste in any form.

• Angusfarm / czech, steakhouse, international • Aureole Fusion Restaurant & Lounge / asian, oriental, thai, pacific, international • Café Amandine / french • Etnosvět (new)/ vegetarian, international • Farma Košík / czech, regional, slovak • Gran Fierro (new) / argentinean and international • Hostaria (new) / italian • Chateau Mcely, Piano Nobile / czech, international • KOBE / asian and steakhouse • La Bodeguita Del Medio / creole and international • Le Grill, The Grand Mark Prague / czech, french, mediterranean • Mirellie (new) / mediterranean

10TH ANNIVERSARY In the past, the Festival has been held in many

• Monarchie / czech, austrian – hungarian, international • Oliva by Amandine / french and mediterranean

beautiful sites in the centre of Prague. In 2007, the

• Rezidence GOLF / czech, international

already traditional three-day celebration of gastronomy

• Sabores Tapas & Vinos (new) / spain

was held on Kampa Island, after which Slavonic Island

• U Emy Destinové / international

hosted the event, and subsequently the waterfront near

• U Štěpána / organic, czech, steakhouse

Charles Bridge. For the past six years, it has been held

• Zátiší Group (Bellevue, V Zátiší, Žofín Garden) / czech, indian, international

at the prestigious location of Prague Castle. This year too will be no exception — the Prague Food Festival will celebrate its 10th anniversary in the Royal Gardens.

Advance ticket sales at praguefoodfestival.cz and through the Ticketpro network.

ESTATE TIP

|

ESTATE | 193


TRADICE ZAVAZUJE... Važme si odkazu našich předků 194

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


A

teliér Fiala spojuje kvalitu, tradici i příslib budoucnosti. Restaurátorská tradice se v rodině Fialů datuje již k počátku 20. století. Proto dává smysl, že restaurátorský ateliér Davida Fialy nese právě toto jméno.

královskou akademii v Mnichově a absolvo-

„Měsíc poté, co jsem se narodil, táta

vat studijní cesty po Evropě,“ vypráví David

emigroval. Režim ho k tomu donutil. Viděli

Fiala o svém slavném předkovi.

jsme se až po dvaceti letech. Z dědictví

K němu se také vztahuje počátek restaurá-

po něm mám několik obrazů Josefa Fialy,

torství v rodu Fialů: v roce 1907 spolu s dal-

které položily základ mé sbírky. Dnes mám

šími mladými umělci, například s Luďkem

obrazů Josefa Fialy asi 120 a příležitostně

Maroldem či Otou Bubeníčkem, restauroval

je vystavuji. Na stránkách virtuální galerie

nástěnné malby v kopuli Chrámu svatého

Josefa Fialy jsou obrazy, které bych ještě rád

Mikuláše na Staroměstském náměstí. Jinak

získal,“ popisuje David Fiala.

je ale tvorba Josefa Fialy spjata především s českým venkovem, zejména s Vysočinou. A také s motivem rodiny a tradice. Jeho

SÁZKA NA KVALITU Umělecká tradice rodu Fialů tak pokra-

snad nejslavnější obraz Dělnická madona je

čuje dále. David Fiala vystudoval školu

dokonce ve sbírce norské královské rodiny!

uměleckého truhlářství, obor restaurátorství

Přestože byl otec Josefa Fialy obchodník

a brzy po revoluci založil Ateliér Fiala. Nej-

s moukou a neměl pro umělecké sklony své-

prve měl restaurátorskou dílnu mimo Prahu

ho syna pochopení, jeho umělecké geny se

a ateliér provozoval na pražském Arbesově

prosadily. A přešly i do dalších generací. Je-

náměstí, pak se na několik let přestěhoval

uznat, že měla pravdu

den ze dvou synů Josefa Fialy, Zdeněk, byl

do Bráníka a od května 2013 koncentruje své

a zpětně se mi to

také malířem a jeho syn Pavel zase velkým

aktivity do Domu umění ve Chvalské tvrzi

znalcem a sběratelem umění. Otec Davida

v pražských Horních Počernicích.

S tím nápadem přišla manželka, já se mu pů-

vodně bránil. Dnes ale musím

vyplatilo, říká David Fiala.

Od počátku 90. let, kdy David Fiala svoji

Fialy se také proslavil v uměleckých kruzích,

„Prakticky od začátku svého působení

ovšem jiným směrem. Evžen Fiala založil

jsem se rozhodl sázet na kvalitu. Nebral

undergroundové skupiny Hells Devils, The

jsem každou zakázku. Raději jsem se věno-

Primitives, a byl dokonce u vzniku Plastic

val jednomu zákazníkovi pořádně, než třem

People of the Universe.

částečně. Tento přístup se mi vyplatil, po-

restaurátorskou firmu založil, důsledně dbá na důvěryhodnost a kvalitu práce lidí ve své dílně. „Jde mi o to, aby zákazník, který si koupí něco od Fialy, měl jistotu, že si pořídil hodnotnou věc,“ říká. HISTORIE JMÉNA FIALA ZAVAZUJE David Fiala ve své firmě restauruje historický nábytek a obrazy, současně pořádá výstavy soudobých umělců, které prostřednictvím nadačního fondu také aktivně podporuje. Je rovněž vášnivým sběratelem umění. Současně vlastní největší sbírku obrazů svého pradědečka Josefa Fialy, uznávaného malíře první poloviny minulého století. Právě Josef Fiala je pravnukovi největším zdrojem inspirace a hlavním nositelem tradice, na kterou David Fiala se svým ateliérem navazuje. „Byl akademickým malířem, žákem Vojtěcha Hynaise. V době, kdy studoval akademii, dostal pradědeček Hlávkovo stipendium, které mu umožnilo studovat

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 195


mohl mi vybudovat důvěru ve kvalitu naší práce a ve jméno Fiala. Od svých zákazníků přebírám spoustu cenných věcí, často jen na čestné slovo. Takže také důvěra je při mé práci naprosto zásadní,“ říká David Fiala. Od počátku devadesátých let restauroval již mnoho obrazů a řadu kusů historického nábytku. Používá zásadně tradiční postupy, takže v dílně voní dřevo, kostní klíh a šelaková politura. Nábytek je restaurovaný stejně, jako byl před staletími vyráběn, vrací se mu tedy původní vzhled. Pohled na zrestaurované kusy nábytku vystavené v prodejní galerii naproti dílně je impozantní – renesance, baroko, biedermayer, art deco... David Fiala už sám nářadí do ruky nebere, věnuje se převážně obchodu a jednání

s klienty.

Řemeslu ale rozumím. Všechno, co kolegové v dílně dělají, mám za sebou. Konzultuji s nimi

nebo určuji styl, jakým se bude pracovat. Když není zbytí, tak jim předvedu, jak se to má dělat. Ale montérky jsem si na sebe nevzal už spoustu let. Důležité pro mě je, že mám zkušeného a spolehlivého dílenského mistra. Pracuje tady již patnáct let,

pochvaluje si David Fiala.

TRADICE BUDE POKRAČOVAT Budování úspěšné značky se David Fiala věnuje už přes dvacet let. Jde mu o to, aby jméno Ateliér Fiala bylo spjato s prvotřídní kvalitou, stoprocentním servisem a absolutní důvěrou. Rád by také zvyšoval prestiž Domu umění. I proto David Fiala s radostí sleduje, jak mu dorůstají následovníci. Obě děti totiž zdědily umělecké geny. „Syn Matouš studuje malbu na škole Václava Hollara a už teď mi při některých pracích pomáhá v dílně. Dceři Elišce je deset, ale talent má a tvořením je v dobrém slova smyslu úplně posedlá. Už v sedmi letech kreslila komiksy. Mám radost, že si obě děti k umění našly samy cestu,“ říká David Fiala. Tradice, kterou započal před více než sto lety Josef Fiala, tak bude mít pravděpodobně své pokračovatele. „Nemusí se to povést, ale byl bych moc rád, aby moje děti dál nesly jméno Fiala. Často zdůrazňuji, že bychom si měli vážit odkazu našich předků. Vážím si odkazu Josefa Fialy, a stejně tak by si měly děti vážit celé historie naší rodiny, počínající právě Josefem Fialou,“ doplňuje majitel Ateliéru Fiala. ▬ 196

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


www.glf.cz

Záblesky

Vinařka

MILOŠ ŠEVČÍK (1939 - 2007) Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Cesta jeho umělecké tvorby se datuje již od útlého dětství. Jeho velkoformátové grafiky zhotovené technikou suché jehly či leptem s figurativními motivy zvířat a lidí upoutaly pozornost v uměleckých kruzích. V roce 1967 získal II. cenu za grafiku na 1. pražském salonu, o rok později I. cenu na Bienále grafiky v Jihlavě a poté třetí cenu na 2. pražském salonu. V období normalizace byl nucen se „odmlčet“ a pracoval jako propagační grafik. Na uměleckou scénu se vrátil až počátkem 90. let svými kresbami, grafikami a obrazy. V roce 1996 obdržel hlavní cenu 1. ročníku Bienále kresby v Plzni. Do své smrti se intenzivně zabýval malbou a kresbou. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách českých i světových galerií a ve sbírkách soukromých sběratelů umění; vystavena byla na mnoha samostatných i skupinových výstavách, kde jednoznačně obhájila své místo ve světě výtvarného umění.

GALERIE LA FEMME - SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚNÍ

Galerie La Femme Bílkova 2, Praha 1 tel.: +420 224 812 656 GSM: +420 775 726 067 info@glf.cz

miloš ševčík

Mizí do dálky


Tradition Compels –

Fiala Atelier combines quality,

Let’s Honour The Legacy Of Our Ancestors

future.

tradition and the promise of the The restoration tradition in the Fiala family dates back to the early 20th century. Therefore, it makes sense that the restoration studio of David Fiala bears this name. “My wife came up with that idea, I originally resisted. Today, however, I must admit that she was right and when looking back, it was worth it,” says David Fiala.

Since the early 1990s, when David Fiala founded his restoration company, he has consistently ensured the trustworthiness and quality of the work of the employees in his workshop. „My point is that a customer who buys something from Fiala, must be certain that he has acquired a valuable piece,“ he states. BINDING HISTORY OF THE FIALA NAME In his company, David Fiala restores antique furniture and paintings, at the same time organising exhibitions of contemporary artists whom he also actively supports through an endowment fund. He is also an avid art collector. He currently owns the largest collection of paintings by his great-grandfather, Josef Fiala, a prominent painter during the first half of the 20th century. Josef Fiala is the greatest source of inspiration to his great-grandson and the main origin of the tradition on which David Fiala is building in his studio. „He was an academic painter, a student of Vojtěch Hynais. At the time of his studies at the 198

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


Academy, my great-grandfather won the

present at the formation of the Plastic People

Hlávka bursary which enabled him to study

of the Universe.

at the Royal Academy in Munich and to

„A month after I was born, my father

undertake study tours in Europe,“ David

emigrated. The regime forced him to do

Fiala mentions about his famous ancestor.

so. We met again only 20 years later.

The beginning of restoration in the

I received several paintings by Josef

Fiala family is connected with this man: in

Fiala from the inheritance, which laid

1907, along with other young artists, such

the foundation for my collection.

as Luděk Marold and Ota Bubeníček, he

Today, I have about 120 of Josef

restored the murals in the Dome of St.

Fiala’s paintings, and exhibit them

Nicholas Church in the Old Town Square.

occasionally.

In other ways, the work of Josef Fiala is

The web pages of the virtual gallery

closely linked to the Czech countryside,

of Josef Fiala features paintings that I

particularly the Bohemian-Moravian

would like to include in the collection,“

Highlands, as well as to the motif of family

adds David Fiala.

and tradition. Perhaps his most famous painting, Workers’ Madonna, is actually in the collection of the Norwegian Royal family! Although Josef Fiala‘s father was a flour

BET ON QUALITY Therefore, the artistic tradition of the Fiala family continues. David Fiala

trader and had no understanding of the

graduated in cabinet making from a school

artistic inclinations of his son, his artistic

of art, majoring in restoration, and founded

genes won through. And were passed on to

the Fiala Atelier soon after the revolution.

operation, I decided to bet on quality. I did

the next generation. Zdeněk, one of the two

At first, he had a restoration workshop

not take on just any job. I rather devoted

sons of Josef Fiala, was also a painter and his

outside Prague and operated an atelier

myself properly to one customer than

son, Pavel, a great expert and art collector.

in Prague’s Arbes Square. Afterwards,

partially to three customers. This approach

David Fiala’s father is also famous in artistic

he moved to the Bráník district for a few

paid off. It helped me to build trust in the

circles, but in another direction. Evžen Fiala

years. Since May 2013, he has concentrated

quality of our work and in the name of

founded the underground bands, known as

his activities in the Art House in Chvaly

Fiala. I take over a lot of valuable things

Hells Devils, The Primitives, and he was even

Fortress in Prague’s Horní Počernice.

from my customers, often just on a word of

„Practically from the beginning of its

honour. So trust is absolutely crucial in my work,“ remarks David Fiala. Since the early ‚90‘s, he has restored many paintings and numerous pieces of historical furniture. On principle, he uses traditional processes, so that the workshop smells of wood, bone glue and shellac varnish. The furniture is restored in the same way as it was created centuries ago, thus returning its original appearance. The view of the restored pieces of furniture exhibited in the sales gallery opposite the workshop is impressive – Renaissance, Baroque, Biedermeier, Art Deco... David Fiala does not take up tools in his hands any longer, devoting himself especially to business matters and negotiations with clients. „But I understand the craft. I have gone through everything

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 199


my colleagues do in the workshop. I consult with them or decide on the style in which they are going to work. When there is no other way, I show them how to do it. Though I have not put on my dungarees for many years. The important thing for me is that I have an experienced and reliable workshop foreman. He has been working here for fifteen years,“ adds David Fiala. TRADITION WILL CONTINUE For over 20 years, David Fiala has devoted himself to the building up of a successful brand. His intention is that the name of the Fiala Atelier will be associated with superior quality, 100 % service and absolute trust. He would also like to increase the prestige of the Art House.

That is why David Fiala witnesses with joy how his successors are growing up. Both his children have inherited artistic genes. „My son Matouš is studying painting at the Vaclav Hollar Art School and is now already helping with some tasks in the workshop. My daughter Eliška is ten, but she has talent, in a good sense, she is completely obsessed with creating. When she was seven, she was already drawing comic characters. I am happy that both children have found their own way to the arts,“ states David Fiala. So the tradition which Josef Fiala established more than a century ago, will probably have its successors. „It may not happen, but I‘d be happy if my children continued to bear the name of Fiala. Often I emphasise that we should honour the legacy of our ancestors. I regard the legacy of Josef Fiala highly, and my children should also appreciate the entire history of our family, beginning with Josef Fiala,“ asserts the owner of Fiala Atelier. ▬


Zelené stČny

www.hydroponie.cz


1

2

3

202

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART


„Nové

Po st av en o

vh bu

ilt

or in

ác

h

m

ou

nt

ain

stavby ve švýcarských horách“ – tak zní podtitul výstavního projektu, který v pražské

Galerii Jaroslava Fragnera seznamuje s aktuální architektonickou tvorbou nejen švýcarských Alp. Dvě paralelní výstavy ukazují, že i zapadlé vísky v horách či turistické destinace se mohou pochlubit zajímavými stavbami s větším potenciálem, než pouhou nabídkou dobrých služeb a krásným výhledem. V galerii můžete čerpat inspiraci pro své letní i zimní výlety až do 15. května. Naleznete ji i na www.gjf.cz.

Putovní výstava Constructive Alps vznikla

1. Bearth & Deplazes Architekten, Studio Monte Rosa New Monte Rosa Hut, Zermatt (VS), 2009 Foto © Tonatiuh Ambrosetti 2. Starý hospic Sv. Gottharda, průsmyk Sv. Gottharda Old hospice St. Gotthard, St. Gotthard Pass Miller & Maranta Architekten, 2010 Foto © Ruedi Walti 3. Terminál Gondola pro trojlanovou lanovku, Malý Matterhorn, Zermatt Gondola terminal for «3S» tri-cable lift, Klein Matterhorn, Zermatt Peak Architekten, 2018 Foto © Bruno Helbling

Druhá výstava Built in Swiss Mountains

z třetího ročního stejnojmenné ceny, zaměřené

seznamuje s čistě švýcarskou tvorbou, která

na udržitelný přístup. Představovali jsme ji již

si své renomé kvalitní, minimalistické a silně

v předchozím čísle. V prostředí švýcarských,

kontextuální architektury dlouhodobě udr-

italských, francouzských, rakouských i slo-

žuje. Švýcarskou architekturu charakterizuje

vinských Alp byly nominovány a oceněny

zejména časté užívání kamene, betonu, dřeva,

novostavby, jejichž autoři dokázali zachovat

lapidární tvary, návrat či inspirace tradiční

či umocnit genia loci výjimečné přírody. Cena

typologií a technologiemi. Neméně důležitou

nevylučuje ani rekonstrukce starých staveb.

stránkou je zdůrazňování udržitelnosti a časté

Současně s nimi totiž tvůrci zachraňují společ-

realizace veřejných staveb. Na výstavě v GJF

nou historii míst i jejich obyvatel a vdechují bu-

naleznete horské chaty včetně projektu trojla-

dovám nový život. Právě tyto domy se stávají

nové dráhy na Malém Matterhornu, rekreač-

novými centry umění a kulturního života obce

ní, lázeňské a kulturní instituce, ale i kostel

nebo vyhledávanými rekreačními zařízeními.

a soukromé vily či chaty. ▬

ART

|

UMĚNÍ

|

ESTATE | 203


«New Buildings in the Swiss Mountains» is the subtitle of the exhibition in which Prague’s Jaroslav

Fragner

Gallery is presenting current architectural works in the Alps, and not only in Switzerland. Two parallel exhibitions illustrate that tourist destinations or even remote mountain villages can boast interesting buildings, offering more than good services and a beautiful view. Find inspiration for your summer and winter trips until 15th May in the Gallery. Also learn more about the exhibitions at: www.gjf.cz.

4

6

4. Turistické a sportovní centrum, Davos Davos Tourism and Sports Centre, Davos Annette Gigon / Mike Guyer, Architekten, 1996 Foto © Heinrich Helfenstein 5. Obchodní dům Islas, Samedan Department store Islas, Samedan Mierta & Kurt Lazzarini Architekten, 2012 Foto © Ralph Feiner 6. Centrum pro vzdělávání a volný čas Mollens (Valais) Klient: Asociace Hameau de Colombire, Mollens Architekt: frundgallina architectes fas sia, Neuchatel realizace 2008−2010 Foto © Milo Keller 7. Přeměna restaurace Chetzeron Crans-Montana (Valais) Klient: Err-Chetzeron SA, Crans-Montana Architekt: actescollectifs architectes SA, Sierre realizace 2008−2009 Foto © Thomas Jantscher

5

7


DEKORAČNÍ TEXTILIE - TAPETY - POTAHOVÉ LÁTKY REALIZACE OKENNÍCH DEKORACÍ POVLEČENÍ - DOPLŇKY *** DR interier s.r.o., Tulipánová 115, Průhonice www.drinterier.cz, +420 776 324 251


8

9

10

11

8.

9.

12

Rekreační chata Les Diablerets (Vaud) Klient: soukromá osoba Architekt: Charles Pictet Architecte FAS SIA, Ženeva realizace 2007−2009 Foto © Thomas Jantscher Lázně Tschuggen Bergoase, Arosa Spa Tschuggen Bergoase, Arosa Mario Botta Architetto, 2006 Foto © Urs Homberger

10. Kaple Panny Marie Andělské, Monte Tamaro Chapel Santa Maria degli Angeli, Monte Tamaro Mario Botta Architetto; Enzo Cucchi, 1996 Foto © Enrico Cano 11. Restaurace Na Ledovci, Malý Matterhorn, Zermatt Glacier Restaurant, Klein Matterhorn, Zermatt Peak Architekten, 2008 Foto © Bruno Helbling 12. SeARCH, Christian Müller Villa Vals, Vals (GR), 2009 Foto © Iwan Baan

www.gjf.cz 206

|

ESTATE

|

UMĚNÍ

|

ART

„Constructive Alps“ is a travelling

The second exhibition, „Built in the

exhibition which follows the third year

Swiss Mountains“, introduces purely Swiss

of the prize of the same name, aimed

creations which have maintained a long-

at sustainable approach, on which we

term reputation of quality, minimalist and

reported in the previous issue. New

strongly contextual architecture. Swiss

buildings in the mountain environment of

architecture is characterised in particular

the Alps – in Switzerland, Italy, France,

by the frequent use of stone, concrete,

Austria and Slovenia – whose designers

wood, lapidary shapes, and a return to, or

respect the genius loci of the exceptional

inspiration from, traditional typologies and

landscape, have been nominated and

techniques. The emphasis on sustainability

awarded. However, the prize also relates to

in the frequent implementations of public

reconstructions that preserve the communal

buildings is an equally important aspect.

history of the people and places in villages

The JFG exhibition presents mountain

and breathe new life into old buildings.

chalets, including the project of a three-

These buildings become new centres of art

cable funicular at the Klein Matterhorn,

and the cultural life of the settlement, as well

recreational, spa and cultural institutions, as

as popular recreational facilities.

well as church and private villas and huts. ▬


Ing.

MARTIN TEYROVSKÝ Daňový poradce Auditor

daňový poradce č. 2442 od roku 1997 auditor č. 2134 od roku 2009

Praktikovaná odvětví:

Naši zákazníci:

ʇ nemovitosti ʇinformační

technologie

ʇpohledávky ʇleasing ʇdaň

z příjmu fyzických

a právnických osob ʇdaň

z přidané hodnoty

ʇmezinárodní

zdanění

ʇdaň

z nemovitostí

ʇdaň

z převodu nemovitostí

ʇzastupování

www.optik-spektrum.cz

na finančních

úřadech ʇfiremní

finance

ʇmanagement

consulting

www.cwclub.cz

Důvěra, tradice a profesionalita již víc než 500 let. Sarajevská 10 120 00 Praha 2

tel. : + 420 223 000 514 fax: + 420 223 003 546

e-mail: teyrovsky@teyrovsky.cz www.teyrovsky.cz

ART | UMĚNÍ | ESTATE | 207 be back in moment...


ISSN 1802-8217 Czech Republic CZK 95 Eurozone € 4,50 Great Britain £ 3,50 Redakce a obchodní oddělení Desk and Commercial Department Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic www.estatemagazine.cz Šéfredaktorka / Editor In Chief Lenka Zbořilová sefredaktor@estatemagazine.cz Art Director Lucie Batková luciebatko@gmail.com Produkce / Production Milan Novák novak@estatemagazine.cz Redaktor / Editor Viktor Veselý Martina Černotová Jitka Hanušová Adolf Červinka redakce@estatemagazine.cz Jazyková redakce / Proof-copy Markéta Matějková marketamat7@gmail.com

208

|

ESTATE

Obchodní oddělení / Commercial Section Michaela Knappová knappova@estatemagazine.cz Předplatné / Subscriptions info@estatemagazine.cz Sídlo společnosti / Headquarters Conventia Events, s.r.o. Badeniho 290/1 160 00 Praha 6 Czech Republic Zastoupení v Londýně London Representation Kamila Vykydalová Great Chapel Street 21 W1F 8FP London United Kingdom Vydavatel ani redakce neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto časopisu nesmí být kopírována ani jakýmkoli způsobem rozmnožována bez  písemného souhlasu vydavatele. Titulní foto Jiří Hurt Překlady / Translation Viktor Horák viktorhorak@bonalingua.cz


NÁBYTEK DEKORACE SVĚTLA

1£E\WHNÏLRVYÝWOHQ¯ Y£PGRYH]HPHDŀGRPı .$5(3UDKDÎHUQ¿0RVW_.$5(FDI«-XQJPDQQRYRQ£PÝVW¯_.$5(%UQRYEXGRYÝ-DQ£ÏNRYDGLYDGOD

www.kare-shop.cz


3URDPELFLy]QtNXFKD┼ОHQHH[LVWXMtKUDQLFH *DJJHQDX┼ОDGD

7KHGLтАля║йтАмHUHQFHLV*DJJHQDX ([NOX]LYQtNXOLQi┼ОVN├м]i├зLWHNDQHNRPSURPLVQt GRNRQDORVW6SRW┼ОHEL─АH*DJJHQDX┼ОDG\ MVRXV\QRQ\PHPQDG─АDVRYpNUiV\DIXQN─АQt HVWHWLN\DVSO─┐XMtWDNQHMY\├е├еtQiURN\YD├еt Yi├еQ─ЪSURYD┼ОHQtDSH─АHQt ZZZJDJJHQDXFRP

Profile for Conventia Events s.r.o.

ESTATE Magazine 5/2016  

ESTATE Magazine 5/2016

ESTATE Magazine 5/2016  

ESTATE Magazine 5/2016

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded