Kartica Julijske Alpe: Bohinj // Julian Alps: Bohinj Card

Page 1

2O2 2 POLETJE SUMMER

ALPE: BOHINJ KARTICA JULIJSKE BOHINJ JULIAN ALPS CARD:

POLETJE SUMMER

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 1 ODRASLA OSEBA + 1 OTROK 1 ADULT + 1 CHILD

OD FROM

15 €

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #myway #bohinj #lakebohinj


DIGITALNA KARTICA DIGITAL CARD Na voljo od maja dalje. Available from May.

NOVO V 22 LETU 2O IN W NE 2O22

KDO LAHKO KUPI KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ?

WHO CAN BUY THE JULIAN ALP CARD: BOHINJ?

Gostje, ki so nastanjeni pri partnerskem ponudniku Turizma Bohinj in prenočijo v Bohinju najmanj dve noči.

Guests who are accommodated at Turizem Bohinj partner services providers and who stay in Bohinj for at least two nights.

Poletna kartica je na voljo od 1. aprila do 31. oktobra.

The summer card is available from 1 April until 31 October.

KJE IN KAKO LAHKO KUPITE KARTICO? Kartica (v fizični obliki ali digitalna) je na voljo v vseh turističnoinformacijskih centrih in pri nekaterih ponudnikih nastanitvenih kapacitet.

WHERE AND HOW CAN YOU BUY THE CARD? The card (printed or digital) can be purchased at all tourist information centres and at some accommodation providers.

Kartico v fizični obliki lahko gostje kupijo ob prihodu v Bohinj, digitalno kartico pa je možno kupiti že ob potrditvi rezervacije.

The printed card can be purchased at arrival to Bohinj, the digital card can be purchased at reservation confirmation.

POVPRAŠAJTE PRI SVOJEM GOSTITELJU!

CHECK WITH YOUR HOST!


Dobrodošli v Bohinju! Uživajte v skrbno varovani naravni in kulturni krajini. Postanite del vizije pri ustvarjanju zelene prihodnosti ter uporabite brezplačne in ugodne možnosti okolju prijaznih oblik prevoza.

Welcome to Bohinj! Bohinj is perfect for enjoying the protected natural and cultural landscape and countryside. Become a part of the vision of creating green future and use our free transport means that are friendly to the environment.

3


KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

BREZPLAČNO PARKIRANJE, JAVNI PREVOZ IN OGLEDI ZNAMENITOSTI za goste, ki bivajo v Bohinju vsaj dve noči* FREE PARKING, TRANSPORT AND VISITS TO NATURAL AND CULTURAL ATTRACTIONS for guests who stay at least two nights in Bohinj* Vstopnina za slap Savica, korita Mostnice in cerkev sv. Janeza Krstnika. Savica Waterfall, Mostnica Gorge and Church of St John the Baptist entrance fee. Parkiranje. Parking.

BREZP

LAČNO

FREE

P+R Redni in poletni avtobusni prevozi po Bohinju ter SKI BUS do smučišč v Bohinju. Regular bus lines, summer bus rides around Bohinj (P+R) and SKI BUS rides to ski centres.

Vstopnina v muzeje v Bohinju. Entry fees for museums in Bohinj.

Vožnja s panoramsko ladjo. Ride by panoramic boat.

Enosmerna ali povratna vozovnica za vlak. One-way or return train ticket.

Avtobusni prevoz do Ljubljane in nazaj. Bus tickets to Ljubljana.

POLETJE SUMMER

DO UP TO

DO UP TO

–5O%

–5O%

–2O%

Druge ugodnosti v Bohinju in drugod po Sloveniji. Extra offers in Bohinj and all around Slovenia.

Poletne in zimske aktivnosti. Summer and winter activities.

PRIHRANI

1. 4.–31.1O.

več kot

61 €

PREMIUM ZIMA WINTER

1. 11.–31.3.

BASIC ZIMA WINTER

1. 11.–31.3.

CENA OD PRICE FROM

SAVE

15 €

more than

ALPE: BOHINJ KARTICA JULIJSKE BOHINJ JULIAN ALPS CARD:

POLETJE SUMMER

PRIHRANI več kot

48 €

1 ODRASLA OSEBA + 1 OTROK 1 ADULT + 1 CHILD

CENA OD PRICE FRO

SAVE

more than

1O €

SK I BOHINJ ALPE: BOHINJ KARTICA JULIJSKE BOHINJ JULIAN ALPS CARD:

PREMIUM ZIMA WINTER

PRIHRANI več kot

SAVE

BREZPLAČNO

more than

6€ dan/day

FREE

-SKI BOHINJ

BU S

ALPE: BOHINJ KARTICA JULIJSKE BOHINJ JULIAN ALPS CARD:

BASIC ZIMA WINTER

Redni avtobusni prevozi in SKI BUS do smučišč v Bohinju. Regular bus lines and SKI BUS rides to ski centres.

PRODAJNA MESTA / POINTS OF SALE : Turističnoinformacijski centri in nekateri ponudniki nastanitvenih kapacitet. Preverite pri svojem gostitelju! Tourist Information Centres and providers of accommodation. Check with your host! *Kartico lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj. The card can be purchased by guests who are accommodated at Tourism Bohinj partner services providers.

4

1 ODRASLA OSEBA + 1 OTROK 1 ADULT + 1 CHILD


VRSTE IN CENE KARTIC / CARD TYPES AND PRICES: PARKIRNA KARTICA brezplačno parkiranje + ugodnosti PARKING CARD free parking + discounts

KARTICA UGODNOSTI DISCOUNT CARD

3-DNEVNA KARTICA / 3-DAY CARD 1 odrasla oseba + 1 otrok 1 adult + 1 child otroci 7-14 let children 7-14 yrs

19 €

25 €

11 €

5-DNEVNA KARTICA / 5-DAY CARD 1 odrasla oseba + 1 otrok 1 adult + 1 child otroci 7-14 let children 7-14 yrs

26 €

3O €

15 €

1O-DNEVNA KARTICA / 1O-DAY CARD 1 odrasla oseba + 1 otrok 1 adult + 1 child otroci 7-14 let children 7-14 yrs

29 €

35 €

17 €

Otroci do vključno 6. leta prejmejo kartico brezplačno. Children under 6 years get the card for free.

KA DRUŽINS ST UGODNO Y IL FAM OFFER

Ob nakupu kartice za eno odraslo osebo dobi en otrok do 14. leta kartico brezplačno. By purchasing the card for one adult, one child to 14 years of age gets the card for free.

5


Z JAVNIM OM PREVOZ IC BY PUBL RT O P S N A TR

POSEBNA PONUDBA

SPECIAL OFFER

Pridite v Bohinj z javnim prevozom in izkoristite posebne ugodnosti kartice Julijske Alpe: Bohinj.

Use public transport to get to Bohinj and get a special price, offered by the Julian Alps Card: Bohinj.

Ponudba velja tudi za goste, ki med dopustom ne uporabljate lastnega vozila (ključe izročite ponudniku nastanitve).

The offer also applies for guests, who do not use their own vehicles during their stay (they give the keys of the vehicle to the accommodation provider).

1 odrasla oseba + 1 otrok / 1 adult + 1 child

15 €

otroci / children*

8€

Ne glede na dolžino veljavnosti.

Regardless of the validity period.

*En otrok do 14 let ob nakupu kartice za odraslo osebo prejme kartico brezplačno.

*At the purchase of one card per adult, one child under 14 yrs gets the card for free.

Kartica s posebno ponudbo je na voljo izključno pri partnerskih ponudnikih nastanitev in je ni mogoče kupiti v TIC-ih.

This card is only available at partner accommodation providers and cannot be purchased at TIC.

Vse informacije o kartici dobite na: For further information please contact: www.bohinj.si 6


OŽITE PREDL O T R KA IC YOUR H S OW CARD

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ JULIAN ALPS CARD: BOHINJ KARTICO POKAŽITE PRED KORIŠČENJEM UGODNOSTI. SHOW YOUR CARD TO GET THE APPROPRIATE DISCOUNT.

POGOJI ZA UPORABO KARTICE Kartica ni prenosljiva in velja izključno za osebo, katere ime in priimek sta navedena na kartici. V primeru, da je kartica hkrati tudi parkirna kartica, velja izključno za vozilo z registrsko oznako, navedeno na kartici. Kartica velja od prvega dneva veljavnosti do tretjega, petega oz. desetega dne do 24. ure. Brezplačne storitve in storitve s popustom, ki jih nudi kartica, lahko imetnik koristi v skladu z delovnim časom ponudnika in razpoložljivostjo kapacitet. Imetnik lahko koristi brezplačno storitev ali popust samo ob predložitvi kartice pred koriščenjem ugodnosti. V primeru izgube ali poškodbe kartice je potrebno čim prej obvestiti gostitelja, prodajno mesto kartice ali Turizem Bohinj na tel. +386 45 74 75 9O. V tem primeru je gost upravičen do nove kartice z enakimi pogoji veljavnosti.

TERMS OF USE The card is not transferable and may be used only by the person, whose name and surname are indicated on the card. If the card is also a parking card, it applies exclusively for the vehicle with the registration number as indicated on the card. The card is valid from the first day of validity to the third, fifth or tenth day to 24:OO. Free services and discounted services as provided by the card, can be used in accordance with the working hours of the services provider and the availability of accommodation capacities. The card owner can only use free service or the discount upon submission of the card. If the card is lost or damaged, notify your host, the card seller or Turizem Bohinj (t: +386 45 747 59O). In this case guests are entitled to a new card under the same validity conditions.d 7


8


S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ RAZISKUJETE IN POTUJETE BREZPLAČNO! S kartico spodbujamo uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza. Avtobus, vlak, avtovlak in panoramska ladja so samo nekatere možnosti, ki jih brezplačno ali pod ugodnimi pogoji uporabljate imetniki kartice in s tem prispevate k zmanjševanju ogljičnega odtisa, k umirjanju motornega prometa v Bohinju in razvoju okolju ter ljudem prijaznega turizma. HVALA, KER STE KUPILI KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ! BOHINJ, PONOSNI ČLAN ALPINE PEARLS Alpine Pearls združuje 19 turističnih biserov v štirih alpskih državah. Med njimi je tudi Bohinj, ki vas vabi, da počitnice doživite aktivno in brez avtomobila.

JULIAN ALPS CARD: BOHINJ ENABLES YOU TO EXPLORE AND TRAVEL FOR FREE! The card is intended to promote the use of environmentally friendly transport means. Bus, train, car train as well as the panoramic boats are only some of the possibilities, which are offered to card holders, thus contributing to the reduction of motor traffic in Bohinj and to environmentally friendly tourism. THANK YOU FOR BUYING THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ! BOHINJ, A PROUD MEMBER OF ALPINE PEARLS The Alpine Pearls organisation merges 19 destination pearls in four Alpine countries. These pearls also include Bohinj, which invites you to spend an active and car-free vacation.

9


AČNO BREZPL

FREE

AVTOBUSNI PREVOZI V OBČINI BOHINJ BUS TRANSFERS IN THE BOHINJ MUNICIPALITY

-5O %

NA AVTOBUSNO VOZOVNICO DO LJUBLJANE ON BUS TICKETS FOR TRANSFERS TO LJUBLJANA prevoznika Arriva / with Arriva buses

AČNO BREZPL

FREE

ENA VOŽNJA DNEVNO (enosmerna ali povratna) ONE BOAT RIDE DAILY (one-way or return ride)

AČNO BREZPL

FREE

10

BREZPLAČEN OGLED FREE ENTRY


KAZALO / CONTENTS KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

4

BOHINJ, PONOSNI ČLAN ALPINE PEARLS BOHINJ, A PROUD MEMBER OF ALPINE PEARLS

9

SEZNAM UGODNOSTI V BOHINJU AVAILABLE DISCOUNTS IN BOHINJ

12

Javni prevoz − mobilnost Public transport – mobility

16

Parkiranje / Parking

18

Naravne in kulturne znamenitosti Natural and cultural attractions

28

36 Aktivnosti, izposoja, wellness Activities, rental. wellness 49

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ Juliana Trail

Juliana Bike

Bled

53 53 54

Radovljica, Begunje, Žirovnica

58

Jesenice, Kranjska Gora

64

Dolina Soče / Soča Valley, Brda

69

Kranj, Ljubljana, Postojna, Divača, Cerkno, Idrija

78

BOHINJSKO/FROM BOHINJ

86

Izbrana gostinska ponudba / Selected culinary offer

9O

Bohinjski zajtrk / Bohinj breakfast

93

Kulinarični izdelki / Culinary products

94

Rokodelski izdelki / Artisanal products

95

Doživetja / Experiences

97

Informacije / Information

1O2

11


SEZNAM PONUDNIKOV UGODNOSTI V BOHINJU LIST OF DISCOUNT PROVIDERS IN BOHINJ BREZPLAČNO / FREE • PARKIRANJE / PARKING (velja samo za parkirno kartico / apply to the parking card) • AVTOBUSNI PREVOZI / BUS TRANSFERS • HOP–ON HOP–OFF AVTOBUS POKLJUKA HOP–ON HOP–OFF BUS TO POKLJUKA • ORGANIZIRANI PREVOZI S PARKIRIŠČ IN VASI ORGANISED TRANSFERS FROM CAR PARKS AND VILLAGES • PREVOZI Z VLAKOM / TRAIN TRANSFERS • PANORAMSKA LADJA NA BOHINJSKEM JEZERU PANORAMIC BOAT ON LAKE BOHINJ • SLAP SAVICA / SAVICA WATERFALL • KORITA MOSTNICE / MOSTNICA GORGE • MUZEJ TOMAŽA GODCA / TOMAŽ GODEC MUSEUM • PLANŠARSKI MUZEJ IN FUŽINARSKA POT ALPINE DAIRY FARMING MUSEUM AND THE IRONWORKS TRAIL • MUZEJ OPLENOVA HIŠA / OPLEN HOUSE MUSEUM • CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA CHURCH OF ST JOHN THE BAPTIST • CENTER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA BOHINJ TRIGLAV NATIONAL PARK VISITOR CENTRE BOHINJ • PLOVBA PO BOHINJSKEM JEZERU IN SAVI BOHINJKI BOATING ON LAKE BOHINJ AND SAVA BOHINJKA RIVER • SORIŠKA PLANINA

–5O % • AVTOBUSNI PREVOZI / BUS TRANSFERS • AMS PREVOZI, TAXI BOHINJ / AMS TRANSPORTS, TAXI BOHINJ

–3O % • AQUAPARK&WELLNESS BOHINJ

12


–2O % • NIHALKA VOGEL / VOGEL CABLE CAR • ALPINSPORT • SPORT4FUN • TURISTIČNA AGENCIJA HIKE&BIKE / TOURIST AGENCY • POŠTA PR'JEZERU / SOUVENIR SHOP AND POST OFFICE • PAC SPORTS • LD TURIZEM • ALPE • MRCINA RANČ / MRCINA RANCH • SORIŠKA PLANINA • AQUAPARK&WELLNESS BOHINJ • BOHINJ ECO HOTEL • HOTEL JEZERO • ŠPORTNI CENTER TRIGLAV POKLJUKA SPORTS CENTRE TRIGLAV POKLJUKA • HOTEL BOHINJ

–1O % • AMS PREVOZI, TAXI BOHINJ / AMS TRANSPORTS, TAXI BOHINJ • SPORT4FUN • PAC SPORTS

–5 % • AVTOVLAK / CAR TRAIN

13


OBČINA BOHINJ BOHINJ MUNICIPALITY

FREE FREE

FREE

FREE

Voje FREE

13

Vogar

Planina / Pasture Blato

SLAP SAVICA WATERFALL

P 19 UKANC

12

BOHINJSKO JEZERO / LAKE

P5

6 P6

POD VOGLOM

P4 4 P77 P 16 P 3 P 15 RIBČEV LAZ

8

14 15

P 26 P 10

9 P2 P1

1O 11 VOGEL

–2O%

P88 STARA STUD FUŽINA P 17 P 11

16 17

P9

FREE

LAŠKI ROVT

POLJE Nordijski center Nordic Centre

PARKIRIŠČA / PARKING: parkiraj in se pelji / park and ride plačljivo parkirišče / payable car park P brezplačno parkirišče / free car park modra cona / blue zone (parkiranje je časovno omejeno, voznik mora čas prihoda označiti na vidnem mestu / time limited parking, please indicate the time of arrival at a visible spot) P

P1

P2

P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Ribčev Laz (pred pošto in front of the post office) 2h Ribčev Laz (za hotelom Jezero / behind Jezero Hotel) Ribčev Laz (Pod Skalco) 2h Stara Fužina (Vegelj) Ukanc (Naklova glava) Ukanc (križišče crossroad) Stara Fužina (Labora) (1. 6.–3O. 9.) Stara Fužina (Vorenčkojca) Slap Savica (kartica ne velja) / Savica Waterfall (the card is not valid)

14

P 10

P 11

P 12

P 13 P 14

P 15

P 16

Ribčev Laz P+R (travnik nasproti Kristala meadow opposite Kristal Hotel) (1. 6.–3O. 9.) Stara Fužina (pred Kulturnim domom / in front of the culture hall) 1h Športni center Triglav Pokljuka / Triglav Pokljuka Sports Centre Bohinjska Bistrica (Danica) Srednja vas (Senožeta) Ribčev Laz (pri hotelu Jezero / opposite the Jezero Hotel) 2h Ribčev Laz (cerkev sv. Janeza Krstnika / Church of St John the Baptist) 2h

POLJE


–2O%

Športni center / Sports Centre

RUDNO Triglav POKLJUKA POLJE 2O P12 12

j

l

k

o

P

u

k

a

MRZLI STUDENEC GORELJEK

19

FREE

PLANINA USKOVNICA

GORJUŠE

PODJELJE SREDNJA VAS

18

DOR

BOHINJSKA ČEŠNJICA

KOPRIVNIK

JEREKA LOG

P 14 SENOŽETA

NOMENJ

SOTESKA

LEPENCE

BITNJE

BROD

FREE

P 13

KAMNJE SAVICA

E ŽLAN

P 24 BOHINJSKA BISTRICA

2

3 4

5

6

FREE

7

–5O%

1 P 23

Bled Ljubljana

NEMŠKI ROVT –5O%

RAVNE FREE

–5 %

Železniki Tolmin

–1O%

SORIŠKA PLANINA FREE –2O%

P 17 Stara Fužina (cerkev sv.

P 19 P 23

P 24 P 26

Pavla / Church of St Paul) 2h Ukanc (pri hotelu Zlatorog near Zlatorog Hotel) Bohinjska Bistrica (Kobla) (1. 6.–3O. 9.) Bohinjska Bistrica (pri Cukiju) 2h Stara Fužina (pod Kulturnim domom near the culture hall)

Kartica Julijske Alpe: Bohinj ne vključuje uporabe gozdne ceste do planin Blato, Vogar in Voje. The road to Blato, Vogar and Voje pastures can only be used upon fee payment (Julian Alps Card: Bohinj does not apply).

Avtobusna postaja / Bus station Železniška postaja / Train station Avtovlak / Car train Panoramska ladja Panoramic boat Nihalka Vogel / Vogel cable car Info center / Info Centre Dvorana Danica / Danica Hall Vodni park Bohinj Aqua Park Bohinj Ranč Mrcina / Mrcina Ranch Domača tržnica / Local market Muzej / Museum: – Oplenova hiša / Oplen House, Studor – Planšarski muzej / Alpine Dairy Farming Museum, Stara Fužina – Muzej Tomaža Godca / Tomaž Godec Museum, Boh. Bistrica Center Triglavskega narodnega parka Bohinj / Triglav National Park Visitor Centre Bohinj izbrana gostinska ponudba s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj selected culinary offer Bohinjsko/From Bohinj 15


PARKIRAJ IN SE PELJI PARK AND RIDE

BREZP

J AV N I P R E VO Z − MO B I L N OST / P UB LIC T RAN SP O RT – M OB I LIT Y

BREZPLAČNO S PARKIRIŠČ IN VASI V BOHINJU DO BOHINJSKEGA JEZERA, UKANCA, PLANINE BLATO, PLANINE VOGAR, PLANINE VOJE, USKOVNICE, SORIŠKE PLANINE IN POKLJUKE.

FREE OF CHARGE FROM CAR PARKS AND VILLAGES TO LAKE BOHINJ, UKANC, BLATO PASTURE, VOGAR PASTURE, VOJE PASTURE, USKOVNICA, SORIŠKA PLANINA AND POKLJUKA.

PARKIRIŠČA / PARKING: parkiraj in se pelji / park and ride P plačljivo parkirišče / payable car park

VOGAR VOGAR–BLATO križišče / crossroad

VOJE

P 8 VORENČKOJCA

STARA FUŽINA 2 UKANC

P 7 LABORA

VOGEL

križišče /crossroad

POD VOGLOM

STUDOR

5

STARA FUŽINA 1

Bohinjsko jezero Lake Bohinj

8

3 STARA FUŽINA 1 P 1O

4

KRISTAL

BOHINJSKO RIBČEV JEZERO / LAKE LAZ

Več o voznih redih na spletni strani For timetables, please visit promet.bohinj.si 16

LAČNO

FREE

Občina Bohinj / Bohinj Municipality t: +386 4 577 O1 OO

LAŠKI ROVT

1

P


1

Bohinjska Bistrica-Bohinjsko jezero / Lake-Ukanc- Bohinjsko jezero / Lake-Bohinjska Bistrica (via Spodnja dolina / Lower Bohinj Valley), 3. 6.–3O. 9. 2O22

3 Srednja vas (Senožeta)-križišče / crossroad Vogar/ Blato-Srednja vas (Senožeta), 3. 6.–3O. 9. 2O22

4 Ribčev Laz (Kristal)-križišče / crossroad Vogar/Blato- Ribčev Laz (Kristal), 3. 6.–3O. 9. 2O22 5 Srednja vas (Senožeta)-Voje-Srednja vas (Senožeta) 3. 6.–3O. 9. 2O22 6 Bohinjska Bistrica-Soriška planina-Bohinjska Bistrica 1. 7.–3O. 8. 2O22 7 Hop-On Hop-Off Pokljuka, 25. 6.–2O. 9. 2O22 8 Srednja vas (Senožeta)-Vogar-Srednja vas (Senožeta) 3. 6.–3O. 9. 2O22 9 Srednja vas (Senožeta)-Uskovnica-Srednja vas (Senožeta) 3. 6.–3O. 9. 2O22* *

Prevozi na klic. / Pre-booked shuttle transfer.

RUDNO POLJE

MRZLI STUDENEC

GORELJEK

USKOVNICA KOPRIVNIK

SREDNJA VAS

9

BOHINJSKA ČEŠNJICA

7 JEREKA

2 P 14 SENOŽETA

POLJE

GORJUŠE

P 13 DANICA

BLED LJUBLJANA ŽP (železniška postaja) TS (Train station)

JAV NI P REVOZ − MOB ILN OST / P UB LI C TR AN SP O R T – M O B I L I TY

2 Bohinjska Bistrica–Bohinjsko jezero / Lake–Bohinjska Bistrica (via Zgornja dolina / Upper Bohinj Valley) 3. 6.–3O. 9. 2O22

BOHINJSKA BISTRICA KAMNJE

SAVICA BOHINJSKA BISTRICA

vas / village

P 23

KOBLA

6 NEMŠKI ROVT

SORIŠKA PLANINA

17


BREZPLAČNO PARKIRANJE FREE PARKING

BREZP

LAČNO

FREE

Občina Bohinj / Bohinj Municipality t: +386 4 577 O1 OO

J AV N I P R E VO Z − MO B I L N OST / P UB LIC T RAN SP O RT – M OB I LIT Y

Parkiranje je dovoljeno le na označenih parkirnih mestih v skladu z Odlokom prometnem režimu občine Bohinj. Brezplačno parkiranje je možno samo s parkirno kartico, na kateri je poleg imena in priimka imetnika kartice navedena tudi registrska oznaka vozila. Kartica velja izključno za vozilo z registrsko oznako navedeno na kartici. Kartica Julijske Alpe: Bohinj omogoča brezplačno parkiranje na plačljivih parkiriščih po Bohinju (razen pri slapu Savica). Na plačljivih in brezplačnih parkiriščih modre cone je parkiranje časovno omejeno. Brezplačno je tudi parkiranje na začasnih parkiriščih, ki so odprta od 1. 6. do 3O. 9. 2O22 (Ribčev Laz 1O, Stara Fužina 7).

You can park your car only in designated car parks in Bohinj. Free parking is possible only with the parking card that contains the name and surname of the card owner, as well as the vehicle's registration number. The card is valid exclusively for the vehicle with indicated registration number. The Julian Alps Card: Bohinj enables free parking in payable car parks in Bohinj. Free parking is possible in all marked car parks in Bohinj, except for the car park near the Savica Waterfall. Blue zone car parks are timelimited. Free parking is also possible in temporary car parks that are open from 1 June to 3O September 2O22 (Ribčev Laz 1O, Stara Fužina 7).

PREVERJANJE PROSTIH PARKIRNIH MEST AVAILABLE PARKING SPACES promet.bohinj.si. V primeru težav pri uporabi kartice se obrnite na tel. št.: If there are problems with the card, please call: +386 51 3O4 169:

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P 10 P 13 P 15 P 19 P 23

+386 7O 71O O85: P 7 P 8 P 26 - gozdna cesta / road Stara Fužina-Voje-Vogar-Blato +386 41 327 964:

P 14

Več informacij o parkiriščih je na voljo na straneh 14 in 15. Please find more information on pages 14 and 15. 18


UPORABA FIZIČNE PARKIRNE KARTICE NA PARKIRIŠČIH

HOW TO USE THE PRINTED CARD AT CAR PARKS PARKOMAT / PARKING METER

NAJ VAS NARAVA ZAPELJE PARKIRNA KARTICA

Kartico uporabnik vstavi in počaka, v režo čitalnika da parkirni avtomat izda listek. Izdan parkirni listek je potrebno namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu. Parkirni listek omogoča parkiranje na tistem parkirišču, kjer je bil natisnjen. V primeru, da uporabnik v istem dnevu parkira na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen na parkiriščih s časovno omejenim parkiranjem).

CAR PARKS WITHOUT GATES

The card owner inserts the card in the card reader and waits for the parking meter to print the parking ticket. The parking ticket must be put at a visible place on the vehicle’s dashboard. The vehicle may be parked in the car park where the ticket was purchased. If the card owner parks the vehicle in various parking areas on the same, the procedure must be repeated each time. Parking time is not limited (except on time-limited parking places).

PA RK IR A NJ E / PAR KI N G

PARKIRIŠČA BREZ ZAPORNIC INSERT EXACT AMOUNT. PARKING METER DOES NOT RETURN MONEY.

PARKIRIŠČA V MODRI CONI BLUE ZONE CAR PARKS Na plačljivih parkiriščih modre cone je potrebno natisniti parkirni listek in ga namestiti na vidno mesto v vozilu. Na brezplačnih parkiriščih modre cone je potrebno označiti čas prihoda s parkirno uro.

When you park on payable blue zone car parks, please print the parking ticket and place it at a visible spot in the vehicle. On free blue zone car parks, you need to display the time of arrival on your dashboard.

19


PARKIRIŠČE Z ZAPORNICAMI – STARA FUŽINA 4 IN 8 GATED CAR PARK - STARA FUŽINA 4 AND 8 VHOD IN IZHOD / ENTRANCE AND EXIT

J AV N I P R E VO Z − MO B I L N OST / P UB LIC T RAN SP O RT – M OB I LIT Y 20

Na vhodnem in izhodnem terminalu prislonite črtno kodo ali QR kodo ob čitalec kod in zapornica se avtomatično odpre. Čas parkiranja ni omejen. V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak kot na parkiriščih brez zapornic - parkirni listek morate pridobiti na parkomatu in ga namestiti na vidno mesto na armaturni plošči v vozilu.

KARTICA JULIJSKE ALPE: BOHINJ JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

POLETJE SUMMER

At the entry and exit terminal place the barcode or QR code against the code reader and the gate will automatically open. Parking time is not limited. If the entrance gates to car park do not operate (they are raised), please purchase the parking ticket from the parking meter and put it on your vehicle's dashboard.

UPORABA DIGITALNE PARKIRNE KARTICE NA PARKIRIŠČIH HOW TO USE DIGITAL CARDS AT CAR PARKS PARKIRIŠČA BREZ ZAPORNIC

CAR PARKS WITH NO GATES

Na parkirnem mestu skenirate QR kodo in izberete pogovorni kanal (Chatbot) Viber, Whatsapp, Facebook Messenger in Apple business chat. Pogovorni kanal vas vodi skozi postopek, kjer vtipkate unikatno identifikacijsko številko, ki je zapisana na kartici Julijske Alpe: Bohinj in registrsko številko avtomobila.

Scan the QR code at the car park and choose either Viber, Whatsapp, Facebook, Messenger or Apple business chat. You will be guided through the process and enter the unique ID number, written on the Julian Alps: Bohinj Card and the car's licence plate number. This will automatically activate free parking.


V primeru, da parkirate v istem dnevu na drugih parkiriščih, je potrebno ob parkiranju postopek vedno ponoviti. Čas parkiranja ni omejen (razen na parkiriščih s časovno omejenim parkiranjem).

If you park on other car parks on the same day, you need to repeat the same procedure at every car park. Parking time is not limited (except on time-limited car parks).

PARKIRIŠČA V MODRI CONI BLUE ZONE CAR PARKS Na plačljivih parkiriščih modre cone je postopek enak, na brezplačnih parkiriščih modre cone pa je potrebno označiti čas prihoda s parkirno uro.

The same procedure applies for payable blue zone car parks, on free blue zone car pars, display your time of arrival on the dashboard.

PARKIRIŠČE Z ZAPORNICAMI – STARA FUŽINA 4 IN 8 GATED CAR PARK - STARA FUŽINA 4 AND 8 VHOD IN IZHOD / ENTRANCE AND EXIT Ob nakupu digitalne kartice boste preko elektronske pošte prejeli navodila za aktivacijo kartice, ki jo opravite pred prvo uporabo na parkiriščih z zapornico. Na vhodnem in izhodnem terminalu odprete pogovorni kanal (Chatbot) in prislonite QR kodo, ki se nahaja na digitalni kartici Julijske Alpe: Bohinj, ob čitalec kod in zapornica se odpre avtomatično. Čas parkiranja ni omejen. V primeru nedelovanja (dvignjenih) zapornic je postopek enak kot na parkiriščih brez zapornic.

When you buy the digital card, you receive instructions for card activation via e-mail. The activation must be carried out before the first use of gated car park. Then you can open the Chatbot at the entry or exit terminal and apply the QR code on the Julian Alps: Bohinj digital card against the code reader, the gate automatically opens. Parking time is not limited. If the gate does not function (is lifted), use the same procedure that apply for car parks with no gates.

JAV NI P REVOZ − MOB ILN OST / P UB LI C TR AN SP O R T – M O B I L I TY

S tem se bo avtomatsko aktiviralo brezplačno parkiranje.

21


AVTOBUSNI PREVOZI BUS TRANSFERS

Arriva d.o.o., t: +386 4 532 O4 42, www.arriva.si Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, www.bohinj.si

J AV N I P R E VO Z − MO B I L N OST / P UB LIC T RAN SP O RT – M OB I LIT Y

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZI PREVOZNIKA ARRIVA NA VSEH RELACIJAH V OBČINI BOHINJ.

FREE BUS TRANSFERS WITH ARRIVA BUSES ON ALL ROUTES IN THE BOHINJ MUNICIPALITY.

–5O % 5O % POPUST NA AVTOBUSNO VOZOVNICO PREVOZNIKA ARRIVA IZ OBČINE BOHINJ DO VSEH POSTAJALIŠČ NA RELACIJI DO LJUBLJANE IN V OBRATNI SMERI. Popust se upošteva samo, kadar je vstopna ali izstopna postaja na območju občine Bohinj.

5O% DISCOUNT ON BUS TICKETS FOR TRANSFERS WITH ARRIVA ON BOHINJ–LJUBLJANA– BOHINJ ROUTES. Discount applies only if the entry or exit stations are located in Bohinj Municipality.

Informacije o voznih redih avtobusov: Information about bus timetables: www.arriva.si 22


HOP–ON HOP–OFF AVTOBUS POKLJUKA

HOP–ON HOP–OFF BUS TO POKLJUKA Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, www.bohinj.si

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČNI AVTOBUSNI PREVOZI PO SPODNJI IN ZGORNJI BOHINJSKI DOLINI NA POKLJUKO IN V OBRATNI SMERI. Bohinjska Bistrica-Rudno polje-Bohinjska Bistrica Pokljuka je največja zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem parku. Neokrnjena narava in svež, čist zrak privlači številne izletnike in pohodnike. Po vsej planoti so razvrščene številne planine, na katerih se v poletnih mesecih pase živina in kjer vam pastirji postrežejo z mlečnimi izdelki. Samo 25 km od Bohinjskega jezera.

FREE BUS TRANSFERS EN ROUTE FROM THE LOWER AND UPPER BOHINJ VALLEY TO THE POKLJUKA PLATEAU AND IN THE OPPOSITE DIRECTION. Bohinjska Bistrica-Rudno polje-Bohinjska Bistrica Pokljuka is the largest forest territory in Triglav National Park. Unspoilt nature and fresh, clean air attract many visitors and hikers. Many pastures are spread across the plateau. Animals graze there during the summer and the herders offer many different dairy products. Only 25 km from Lake Bohinj.

JAV NI P REVOZ − MOB ILN OST / P UB LI C TR AN SP O R T – M O B I L I TY

Vozi vsak dan od 25. 6. do 2O. 9. 2O22. Every day from 25 June to 2O September 2O22.

Informacije o voznem redu / Information about bus timetables: promet.bohinj.si Velja tudi za imetnike kartice JULIJSKE ALPE: BLED, DOLINA SOČE, RADOVLJICA. Applies also for the owners of the JULIAN ALPS: BLED, SOČA VALLEY, RADOVLJICA card.

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ IN REPUBLIKA SLOVENIJA

23


AMS PREVOZI, TAXI BOHINJ

AMS TRANSPORTS, TAXI BOHINJ Andrej Smukavec s.p., Polje 23, Bohinjska Bistrica m: +386 51 819 1O9, e: info@bohinj-taxi.si, http://bohinj-taxi.si

–1O % NA VSE PREVOZE IZ

BOHINJA PO SLOVENIJI

J AV N I P R E VO Z − MO B I L N OST / P UB LIC T RAN SP O RT – M OB I LIT Y 24

FROM BOHINJ TO OTHER PLACES IN SLOVENIA NA VSE PREVOZE

–5O % V OBČINI BOHINJ

ON ALL TRANSFERS IN BOHINJ MUNICIPALITY Smo manjše licencirano prevozno podjetje, ki vam nudi zaupanje vredno in varno prevozno storitev na območju Bohinja in okolice. Naša glavna dejavnost so taksi prevozi, poleg tega vam lahko ponudimo prevoz do ali iz letališča Ljubljana ter bližnjih železniških postaj. Planincem in pohodnikom nudimo prevoze na izhodiščne točke okoliških vrhov in planin Julijskih Alp. Po predhodnem naročilu vozilo opremimo z otroškim sedežem ali nosilcem za kolesa.

We are a small, licenced transfer company, providing trustworthy, reliable and safe taxi services in Bohinj and its surroundings. Our main activity are taxi transfers, we also offer transfer services to and from the Ljubljana Airport as well as nearby railway stations. We transfer hikers to starting points for hiking tours in the Julian Alps. Upon prior agreement we also provide a child seat or bike rack.


PREVOZI Z VLAKOM TRAIN TRANSFERS

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČNE ENOSMERNE ALI POVRATNE VOZOVNICE ZA VLAK IZ BOHINJSKE BISTRICE ALI MOST NA SOČI DO VSEH POSTAJALIŠČ DO NOVE GORICE IN LJUBLJANE

FREE ONE-WAY OR RETURN TRAIN TICKETS FROM BOHINJSKA BISTRICA OR MOST NA SOČI TO ALL STOPS EN ROUTE TO NOVA GORICA AND LJUBLJANA

Popust velja samo za vozovnice, kupljene na železniški postaji v Bohinjski Bistrici ali Most na Soči.

Discount applies only for tickets, purchased at the Bohinjska Bistrica and Most na Soči railway stations.

Bohinjska proga je ena od najlepših gorskih železnic v Alpah in izjemen tehnični spomenik, ki bo z naravnimi lepotami vožnjo naredil nepozabno ter povezal dva različna gorska svetova, bohinjskega in primorskega. Vožnja z vlakom po Bohinjski progi je edinstveno doživetje. Proga se ponaša z najdaljšim slovenskim železniškim predorom (Bohinjski predor, 6.327 m) in mostom čez reko Sočo z najdaljšim kamnitnim lokom v svetovnem merilu (Solkanski most, 85 m).

The Bohinj Railway or the Transalpina is one of the most beautiful mountain railways in the Alps and an exceptional technical achievement, surrounded by the beauty of nature and connecting two different regions in Slovenia. The train ride is therefore an unforgettable experience. The track also runs through the longest Slovenian railway tunnel (Bohinj Tunnel, 6,327 m), and also across a bridge over the Soča River (Solkan Bridge), which has an arch span of 85 metres, making it the longest stone bridge in the world.

JAV NI P REVOZ − MOB ILN OST / P UB LI C TR AN SP O R T – M O B I L I TY

Slovenske železnice, t: 1999 (6:OO – 22:OO) www.slo-zeleznice.si, potniške informacije Information for passengers: t: O8O 81 11 Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, www.bohinj.si

25


AVTOVLAK CAR TRAIN Slovenske železnice, t: O8O 81 11, www.slo-zeleznice.si Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, www.bohinj.si

J AV N I P R E VO Z − MO B I L N OST / P UB LIC T RAN SP O RT – M OB I LIT Y 26

–5 % NA VOZOVNICO ZA AVTOVLAK

ON CAR TRAIN TICKET

Potniki z osebnimi avtomobili se lahko preprosto, hitro in varno zapeljejo z avtovlakom iz Bohinjske Bistrice do Podbrda, Mosta na Soči, Nove Gorice in nazaj.

Passengers with personal vehicles can use the car train to rapidly and safety get from Bohinjska Bistrica to Podbrdo, Most na Soči, Nova Gorica and back.

VOZNI RED / TIMETABLE:

Informacije o odhodih preverite na spletni strani. For more information on departures, please visit our website.


LADJA NA BOHINJSKEM JEZERU PANORAMIC BOAT ON LAKE BOHINJ

BREZP

LAČNO

FREE

ENA VOŽNJA DNEVNO (enosmerna ali povratna) enosmerna / one-way ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

ONE BOAT RIDE DAILY (one-way or return ride) povratna / return ride

9,00 € 6,50 €

12,00 € 8,50 €

0,00 € 0,00 €

Po Bohinjskem jezeru na relaciji Ribčev Laz–Ukanc in obratno, vozita dve električni panoramski ladji.

Two electric panoramic boats ride on Lake Bohinj, i.e. on the route from Ribčev Laz to Ukanc and back.

Izberete lahko enosmerno ali povratno vožnjo. Med vožnjo pa boste lahko prisluhnili lokalnemu vodiču, ki vam bo povedal marsikaj o jezeru in njegovi okolici, bogati zgodovini Bohinja in mitičnih pripovedih, ki so jih zvedavi Bohinjci skozi čas skrbno ohranjali vse do danes.

You can choose one-way or return ride. If you want to shorten your hike around the lake, take the boat in one way. During the ride, a local tourist guide will provide information about the lake and its surroundings, the history of Bohinj and the mythical tales that have been preserved until present day.

Dejavnost turističnih ogledov in redne povezovalne linije na ladji Triglavska roža dopolnjujejo še glasbeni in kulinarični dogodki ter poroke. Ladjo je mogoče najeti tudi za zaključene skupine.

The offer of tourist tours and regular sailing lines on the Triglavska roža boat is also complemented by musical and culinary events and weddings. The boat can also be rented for groups.

JAV NI P REVOZ − MOB ILN OST / P UB LI C TR AN SP O R T – M O B I L I TY

Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, m: +386 41 353 O64 e: tourist.boat@bohinj.si, www.bohinj.si/panoramska-ladja

VOZNI RED / TIMETABLE:

Informacije o odhodih preverite na spletni strani. For more information on departures, please visit our website. 27


NIHALKA VOGEL

VOGEL CABLE CAR NA R AV NE I N K U LT U R N E ZN A ME NI TOSTI / N AT URAL AN D C ULT UR AL SI GHTS

–2O % NA POVRATNO VOŽNJO Z NIHALKO ZA INDIVIDUALNE GOSTE ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

ON CABLE CAR RETURN TICKET FOR INDIVIDUALS

26,00 € 20,80 € 13,00 € 10,40 €

Vogel je zanimiv vse leto. Od pomladi do jeseni vam v zeleni preobleki ponuja vrsto priložnosti za aktivnosti, rekreacijo in doživetja v visokogorskem svetu in je izvrstno izhodišče za pohodniške ture.

From springtime until autumn green covered landscape provides numerous opportunities for activities, recreation and experiences in the mountains. Vogel is an excellent starting point for interesting shorter and longer hiking tours.

Neverjeten razgled na Triglavsko pogorje in Bohinjsko-Tolminske gore nudi vožnja s panoramsko sedežnico Orlove glave.

A ride by panoramic chairlift (Orlove glave) offers an amazing view of the Triglav mountain range and Bohinj Tolmin mountains.

Nihalka vozi vsak dan, predvidoma vsake pol ure od 8.OO do 18.OO (med 1. 6. in 2. 9. od 7.3O do 19.OO, sedežnica Orlove glave predvidoma med 12. 6. in 5. 9. od 8.OO do 16.OO).

Cable car runs every half hour expected from 8:OO to 18:OO (from 1 June to 2 September, from 7:3O to 19:OO, chair-lift Orlove glave expected from 12 June to 5 September from 8:OO to 16:OO).

VOZNI RED / TIMETABLE:

Informacije o odhodih preverite na spletni strani. For more information on departures, please visit our website. 28

NA RAVN E IN K ULTU RNE Z NA ME NI TOSTI / N ATUR AL AN D CULTUR AL SI GHTS

Žičnice Vogel Bohinj, d.o.o., t: +386 4 572 97 12, www.vogel.si


SLAP SAVICA

SAVICA WATERFALL

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČEN OGLED ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

FREE ENTRY

3,00 € 0,00 € 1,50 € 0,00 €

Slap Savica velja za enega največjih in najlepših slovenskih slapov, ki vas povsem prevzame s svojo prvobitno energijo. Mogočna Savica je lepotica v vsakem vremenu in je idealen cilj za vse, ki radi združite prijetno s koristnim. Z avtobusom ali avtom do parkirišča pri Koči pri Savici in Domu Savica pridete iz Ukanca po asfaltirani cesti, nato pa se do slapu povzpnete po kamnitih stopnicah. Če želite slap obiskati peš, priporočamo označeno pešpot iz Ukanca.

The Savica Waterfall is one of the largest and most beautiful Slovenian waterfalls, which astonishes and overwhelms us with its primal energy. The mighty Savica is a beauty in every weather, and the ideal goal for those who like to combine relaxation and activity. You can access the car park at the Savica Hut from Ukanc on a tarmac road and climb up to the waterfall on stone steps. If you want to walk the entire route to the waterfall, we recommend you take the marked hiking trail from Ukanc.

NA RAVN E IN K ULTU RNE Z NA ME NI TOSTI / N ATUR AL AN D CULTUR AL SI GHTS

TIC Bohinj, t: +386 4 574 6O 1O, www.tdbohinj.si/slap-savica/

29


KORITA MOSTNICE MOSTNICA GORGE

Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, www.bohinj.si

NA R AV NE I N K U LT U R N E ZN A ME NI TOSTI / N AT URAL AN D C ULT UR AL SI GHTS

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČEN OGLED ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

FREE ENTRY

3,00 € 0,00 € 1,50 € 0,00 €

Korita Mostnice in dolina Voje so med najlepšimi in najbolj obiskanimi naravnimi znamenitostmi v Bohinju. Na poti lahko občudujete kristalno čisto vodo in drzno preoblikovane skale, uživate v pestrem rastlinskem in živalskem svetu ter kulturni krajini, ki so jo skozi stoletja negovali tukajšnji prebivalci.

The Mostnica Gorge and the Voje Valley are among the most beautiful and popular natural sights in Bohinj. They offer views of crystal clear pools and water-shaped rocks, as well as diverse flora and fauna and a cultural landscape that has been nurtured by the people throughout the centuries.

Velja tudi za imetnike kartice JULIJSKE ALPE: BLED, DOLINA SOČE, RADOVLJICA. Applies also for the owners of the JULIAN ALPS: BLED, SOČA VALLEY, RADOVLJICA card. 30


MUZEJI / MUSEUMS

MUZEJ TOMAŽA GODCA Bohinjska Bistrica

Zoisova 15, Bohinjska Bistrica t: +386 4 577 O1 42, t: +386 4 574 75 9O

BREZP

T 3.OOO LE E K BOHINJS E IN ZGODOV BOHINJ: R -YEA A 3,OOO RY HISTO

LAČNO

FREE

BREZPLAČEN OGLED ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

FREE ENTRY

3,50 € 0,00 € 2,50 € 0,00 €

Predstavlja 3.OOO let celotne zgodovine Bohinja, od prve poselitve v železni dobi pa vse do 2. svetovne vojne. Obiskovalci muzeja si lahko ogledajo razstavo posvečeno 1. in 2. svetovni vojni in usnjarno Tomaža Godca. Stalne muzejske zbirke so lep poklon Bohinjcem, njihovi trmi, vztrajnosti, iznajdljivosti, njihovim običajem, navadam in njihovemu značaju. Bogata zgodovina in navdihujoče posebnosti Bohinja vas lahko v muzeju zadržijo veliko dlje kot načrtujete.

The museum presents 3,OOO years of history in Bohinj - from the first settlements in Iron Age to the Second World War. Visitors can view the exhibition, featuring both World Wars, as well as the Tomaž Godec leather workshop. Permanent museum collections are dedicated to the people of Bohinj, their stubbornness, persistence, creativity, customs, habits and their character. The rich history and inspiring specialities of Bohinj will draw your attention and you will most certainly stay at the museums longer than you would expect.

NA RAVN E IN K ULTU RNE Z NA ME NI TOSTI / N ATUR AL AN D CULTUR AL SI GHTS

TOMAŽ GODEC MUSEUM

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS:

Informacije o odpiralnih časih preverite na spletni strani. See website for opening hours.

31


PLANŠARSKI MUZEJ

IN FUŽINARSKA POT

ALPINE DAIRY FARMING MUSEUM

AND THE IRONWORKS TRAIL, Stara Fužina NA R AV NE I N K U LT U R N E ZN A ME NI TOSTI / N AT URAL AN D C ULT UR AL SI GHTS

Stara Fužina 181, Bohinjsko jezero, t: +386 4 577 O1 56 t: +386 4 574 75 9O

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČEN OGLED ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

FREE ENTRY

3,50 € 0,00 € 2,50 € 0,00 €

Planšarski muzej domuje v nekdanji vaški sirarni, ki je delovala še v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Stara oprema je popolnoma ohranjena in še danes bi lahko v muzeju izdelovali pristni bohinjski sir. Muzej tisočletno vez med ljudmi, visokogorjem in kravami predstavlja skozi bohinjski način življenja. Tako kot nekoč tudi danes ženejo krave iz doline na spodnje in kasneje na visoke planine, kjer se še vedno pasejo svobodno, sir pa se dela po starem. Navsezadnje so gore in planine tiste, ki jih moramo spoštovati.

The Alpine Dairy Farming Museum is located in a former village cheese dairy that operated in the 196Os. The old equipment, shown there, is well preserved and could still be used for making genuine Bohinj cheese. The Museum presents the many years of creating the ties between people, the mountains and cattle. Like in the past, the cattle is taken from from the valleys, first to the lower hills, and from there to the higher mountains, where they still graze and cheese is made the traditional way. We have to respect the mountains and pastures.

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS:

Informacije o odpiralnih časih preverite na spletni strani. See website for opening hours. 32


MUZEJ OPLENOVA HIŠA

OPLEN HOUSE MUSEUM, Studor

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČEN OGLED ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

FREE ENTRY

3,50 € 0,00 € 2,50 € 0,00 €

Oplenova hiša v Studoru je popolnoma ohranjen vpogled v bivanjsko kulturo s konca 19. stoletja v Bohinju. V vasi Studor so vredni ogleda tudi kozolci toplarji na robu vasi, ki so v pokrajino umeščeni z izjemnim občutkom in hkrati služijo osnovnemu namenu.

Oplen House in Studor presents how people used to live in the 19th century. The hayracks in Studor are also an interesting sight, since they are a typical feature of this area.

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS:

Informacije o odpiralnih časih preverite na spletni strani. See website for opening hours.

NA RAVN E IN K ULTU RNE Z NA ME NI TOSTI / N ATUR AL AN D CULTUR AL SI GHTS

Studor 16, Srednja vas v Bohinju, m: +386 51 723 64O t: +386 4 574 75 9O

33


CERKEV SV. JANEZA KRSTNIKA CHURCH OF ST JOHN THE BAPTIST Ribčev Laz, Bohinjsko jezero Srednja vas / Srednja vas parish

NA R AV NE I N K U LT U R N E ZN A ME NI TOSTI / N AT URAL AN D C ULT UR AL SI GHTS

BREZP

LAČNO

FREE

BREZPLAČEN OGLED ODRASLI / ADULTS

FREE ENTRY

3,50 € 0,00 €

Brezplačno za otroke do 12. leta. / Free for children under 12 years of age.

Med najbolj ikonične podobe in priljubljene fotografske motive Bohinja sodi izjemen kulturno-zgodovinski spomenik srednjeveškemu stavbarstvu – cerkev sv. Janeza Krstnika iz 12. stoletja. Impresivne zunanje freske varujejo popotnike in današnje turiste, v notranjosti pa enigmatično izzivajo umetnostne zgodovinarje in obiskovalce, saj so te gotske poslikave polne skrivnosti, ki si jih lahko razlagamo po svoje. Zakaj imajo angeli zobe in zakaj golše? Zakaj sta upodobljena kar dva hudiča in oba bela? Vsekakor si oglejte tudi leseno glavo Janeza Krstnika, h kateri so se nekoč obračali v priprošnji za zdravo pamet in lepo vreme. Pozorni bodite tudi na preprosti pevski kor, ki je posnetek bohinjskega balkona oz. »ganka«. Kartica ne velja za ogled zvonika (doplačilo po ceniku).

The Church of St John the Baptist, this astonishing cultural and historical monument from the 12th century is one of the most popular, most often photographed motifs in Bohinj. Its impressive frescoes inspire art historians and visitors, because they are full of misteries that we can all interpret in our own way. Why do angels have teeth and goitres? Why are there two devils and both of them white? Take a moment to admire the wooden head of St. John the Baptist – in the olden day, people used to pray to it for good weather and common sense. Pay attention to the simple choir that resemble the typical Bohinj balcony. The card does not apply for the bell tower (payment according to price list).

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS:

Informacije o odpiralnih časih preverite na spletni strani. See website for opening hours. 34


CENTER TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA BOHINJ Stara Fužina 37–38

Triglavski narodni park, t: +386 1 2OO 97 6O, www.tnp.si

BREZP

LAČNO

FREE

STALNA RAZSTAVA JEZERO ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

"LAKE" PERMANENT EXHIBITION

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

– Informacijsko izobraževalno središče TNP Information and education centre – Stalna razstava Jezero "Lake" permanent exhibition – Soba z razgledom: prireditveni prostor, čitalnica, prostočasnica / Room with a view: event space, reading room, leisure room – Hiša Bohinjka z učilnicami: kuhinja, hiša, naravoslovna soba, ustvarjalna soba / Bohinjka House with teaching rooms: kitchen, nature science room, creativity room – Dogodki, razstave, delavnice, izobraževanja Events, exhibitions, workshops, training – Središče za podporo lokalni skupnosti Local community support centre – Hiša gorskih vodnikov in obveščevalna točka GRS House of mountain guides and Mountain Rescue information point

NA RAVN E IN K ULTU RNE Z NA ME NI TOSTI / N ATUR AL AN D CULTUR AL SI GHTS

TRIGLAV NATIONAL PARK VISITOR CENTRE BOHINJ

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS:

Informacije o odpiralnih časih preverite na spletni strani. See website for opening hours. 35


PLOVBA PO BOHINJSKEM JEZERU IN SAVI BOHINJKI BOATING ON LAKE

BOHINJ AND THE SAVA BOHINJKA RIVER

Turizem Bohinj, t: +386 4 574 75 9O, www.bohinj.si

BREZP

LAČNO

FREE

DOVOLILNICA ZA UPORABO VSTOPNOIZSTOPNIH MEST

USE OF THE ENTRY-EXIT POINTS

2,00 € 0,00 €

DAN / DAY

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES

Varen in do okolja spoštljiv način plovbe po Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki ureja plovbni režim.

To preserve this unspoilt waters for future generations and with the aim of enabling everyone who wants to actively use this water system in the heart of the Triglav National Park we have established an entry-exit point system along the lake and the Sava Bohinjka River, including all the necessary infrastructure. Entry on the water is permited only at the defined entry-exit points and at moorings.

Vstop s plovili na Bohinjsko jezero in Savo Bohinjko je dovoljen samo na vstopnoizstopnih mestih in v pristaniščih, kjer je na voljo vsa potrebna infrastruktura ter poskrbljeno za varno vstopanje na jezero in reko ter so na voljo privezi in shramba za plovila. Plovila na vodi morajo biti opremljena z dovolilnicami za uporabo vstopnoizstopnih mest.

The vessels have to be equipped with the permits for the use of entry-exit points. Card owners can get free permits at tourist information centres.

Brezplačne dovolilnice za imetnike kartice so na voljo v TIC-ih.

JEREČICA MOSTNICA KOPALNO OBMOČJE BATHING AREA FUŽINARSKI ZALIV

1

SA VIC

A

BOHINJSKO JEZERO / LAKE

UKANC KOPALNO OBMOČJE BATHING AREA UKANC

STARA FUŽINA

3 P1

2

4

5

6

SREDNJA VAS STUDOR

RIBČEV LAZ 8 P3

7

LAŠKI ROVT

BLED, LJUBLJANA 12

SAVICA KAMNJE 9 POLJE

10

BITNJE

A

SOTESK

11 13

GRMEČICA BOHINJSKA BISTRICA

1 km dolina SOČE SOČA valley

VEČ INFORMACIJ / MORE INFO: www.bohinj.si/mehka-mobilnost/pravila-plovbe/ 36

JEREKA

RIBNICA

JKA SAVA BOHIN BROD

P2

BOHINJSKA ČEŠNJICA


RAZIŠČITE BOHINJ S KOLESOM EXPLORE BOHINJ BY BIKE NA POSEB BA D PONU L SPECIA OFFER

Prevzem koles je možen na eni točki, vračilo po dogovoru tudi na drugi. Cena dnevnega najema: samo 16 €

(vključeni tudi kolesarska čelada in ključavnica).

Bikes can be taken at one site and returned elsewhere (upon agreement). Daily rent: 16 € (includes helmet and bike lock).

IZPOSOJEVALNICI / RENTAL STATIONS:

AGENCIJA HIKE&BIKE, BOHINJSKA BISTRICA m: +386 31 374 66O, Vodnikova cesta 37a, Bohinjska Bistrica

KOLESARSKA POT BOHINJ BOHINJ CYCLING ROUTE Pot je speljana od Bohinjske Bistrice, po Spodnji Bohinjski dolini do Bohinjskega jezera in dalje po Zgornji Bohinjski dolini mimo Stare Fužine, Studora, Srednje vasi do Bohinjske Češnjice in vrha Senožet. Primerna je za družinsko kolesarjenje.

PRIPOROČAMO WE RECOMMEND

The cycling route runs from Bohinjska Bistrica, along the Lower Bohinj Valley to Lake Bohinj, and then along the Upper Bohinj Valley, past Stara Fužina, Studor, and Srednja vas to Bohinjska Češnjica and Senožeta pass. It is also appropriate for family cycling.

A K TI V NOSTI / ACTI V I TI E S

TIC BOHINJ, RIBČEV LAZ t: +386 4 574 6O 1O, Ribčev Laz 48, Bohinjsko jezero

MO ROČA PRIPO END COMM WE RE

37


ŠPORTNE AKTIVNOSTI, IZPOSOJA, WELLNESS

SPORT ACTIVITIES, RENTAL, WELLNESS ALPINSPORT, Ribčev Laz 53, Bohinjsko jezero t: +386 4 572 34 86, m: +386 41 918 8O3, www.alpinsport.si NA IZPOSOJO KOLESA,

–2O % KAJAKA, KANUJA ALI SUP-A ON BIKE, KAYAK, CANOE AND SUP RENTAL KOLO ALI KAJAK BIKE OR KAYAK KANU ALI SUP CANOE OR SUP

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES

Spoznajte skrite kotičke Bohinja! Za samostojno raziskovanje si izposodite kolo, kajak, kanu ali sup. Naši izkušeni lokalni vodniki vas popeljejo na soteskanje ali s čolnom po najdaljši slovenski reki, z njimi lahko skočite tudi s padalom. Najdete nas pri mostu ob Bohinjskem jezeru.

8,00 €/uro/hour 6,40 € 12,00 €/uro/hour 9,60 €

Explore the hidden corners of Bohinj! Rent bikes, kayaks, canoes or stand-up paddling boards. Our experienced local guides will take you canyoning or rafting on the longest Slovenian river, you can also jump with a parachute. We are located at the bridge at Lake Bohinj.

SPORT4FUN, Pot v Danico 1, Bohinjska Bistrica (pri kampu Danica / at Danica Campsite), m: +386 41 975 878 www.sport4fun.si NA IZPOSOJO ELEKTRIČNIH IN GORSKIH KOLES % O 2 – ELECTRIC AND MOUNTAIN BIKE RENTAL ODRASLI-dan / ADULTS-day

–1O % Ponudba velja do 31. 8. Offer is valid until 31 August.

38

SPORT4FUN je prijazna športna agencija locirana pred avtokampom Danica v Bohinjski Bistrici. Gostom ponuja različne športne aktivnosti na prostem, kot so rafting, kajaking, kanjoning, šola kajaka, izposoja koles in še več. Ustavite se in doživite najboljše dogodivščine v okolici.

OTROCI-dan / CHILDREN-day

16,00 € 12,80 € 12,00 € 9,60 €

NA RAFTING, KAJAKING, KANJONING IN IZPOSOJO ELEKTRIČNIH KOLES ON RAFTING, KAYAKING, CANYONING AND E-BIKE RENTAL NA OSEBO od PER PERSON from

39,00 € 35,10 €

We specialise in outdoor activities, such as rafting, kayaking, canyoning, we also provide kayaking courses, rent bikes and more. Stop by and expereience the best adventures in this area.

38


TURISTIČNA AGENCIJA HIKE&BIKE, Vodnikova cesta 37a Bohinjska Bistrica, m: +386 31 374 66O, www.hikeandbike.si NA VODENI POLDNEVNI

–2O % POHODNIŠKI IZLET

ON HALF DAY HIKE ODRASLI od ADULTS from

40,00 € 32,00 €

Brezplačno za otroke do 12. leta. Free for children under 12 years of age.

Smo specializirana turistična agencija za kolesarske in pohodniške počitnice na območju Bohinja. Svojo ljubezen do aktivnih počitnic delimo z ljudmi, ki želijo svoje sanje o edinstvenih doživetjih spremeniti v resnične izkušnje. Poleg vodenih dnevnih in večdnevnih kolesarskih izletov z licenciranim vodnikom, ponujamo tudi nastanitve v kolesarjem prijaznih počitniških hišicah.

We provide tourist services, especially customised to ensure the perfect cycling and hiking vacation in Bohinj. We share our love for active vacation with people who want to make their dreams about unique adventures come true. Besides guided daily and longer cycling trips with a licenced guide, we also provide accommodation in holiday houses perfect for cyclists.

LD TURIZEM, Mencingerjeva 1O, Bohinjska Bistrica t: +386 4 574 76 OO, www.ld-turizem.si

–2O %

A K TI V NOSTI / ACTI V I TI E S

Ponudba velja do 15. 6. in od 15. 9. dalje. Offer is valid until 15 June and from 15 September.

NA IZPOSOJO KOLES ON BIKE RENTAL DAN / DAY

15,00 € 12,00 €

Ponudba velja do 3O. 9. Offer is valid until 3O September. Turistično informacijski center – nastanitev, – športne aktivnosti, – ribiške dovolilnice, – izposoja koles, – pohodniške karte, – spominki.

Tourist Information Centre – accommodation, – sport activities, – fishing permits, – rent a bike, – hiking maps, – souvenirs. 39


PAC SPORTS, Ribčev Laz 6O, Bohinjsko jezero m: +386 4O 864 2O2, www.pac.si NA IZPOSOJO KOLES,

–2O % ELEKTRIČNIH GORSKIH

KOLES, KANUJEV IN SUP-OV (ob plačilu z gotovino)

ON BIKE, E-BIKE, CANOE AND SUP RENTAL (for cash payment) DAN / DAY

19,00 € 15,20 €

NA VODENE PROGRAME

–1O % RAFTINGA, KAJAKINGA IN KANJONINGA

ON GUIDED RAFTING, KAYAKING AND CANYONING TOURS

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES

Ponudba velja do 3O. 9. Offer is valid until 3O. Sept

OD / FROM

PAC SPORTS, ki se nahaja na eni najlepših lokacij obale Bohinjskega jezera, vas vabi, da čudovite dneve sredi neokrnjene narave Bohinja preživite aktivno. V hostlu je tudi bar in restavracija, ki vam po aktivnostih nudi senco in osvežitev.

PAC SPORTS agency, located near the shore of Lake Bohinj, invites you to actively spend the wonderful days amidst the unspoiled nature of Bohinj. The hostel has a bar and restaurant, offering a refreshment after a long day full of activities.

37,00 € 33,30 €

SOUVENIR SHOP – POŠTA PR' JEZERU POST OFFICE Ribčev Laz 47, Bohinjsko jezero, m: +386 3O 7O7 3O7 m: +386 31 518 969, www.bohinj-apartments.com

–2O %

NA IZPOSOJO E-KOLES ON E-BIKE RENTAL DAN / DAY

40

39,00 € 31,20 €

Trgovina s spominki Pošta Pr' jezeru se nahaja v centru vasi Ribčev Laz, v bližini Bohinjskega jezera.

Pr' Jezeru Post Office and Souvenir Shop is located in the centre of Ribčev Laz village, close to Lake Bohinj.

Nudimo: – spominke in darila, – slovenska craft piva, – razglednice in znamke, – kavo in pijačo na poti, – izposojo e-koles.

Our offer includes: – souvenirs and gifts, – Slovenian craft beers, – postcards and stamps, – coffee and drinks to go, – e-bike rental.


ALPE d.o.o., prireditveni prostor Pod Skalco ”Pod Skalco” event place, Ribčev Laz, Bohinjsko jezero m: +386 4O 349 669, +386 31 228 OO8, alpe-rjavina.si

–2O %

NA IZPOSOJO PLANINSKE OPREME ON MOUNTAIN EQUIPMENT RENTAL DAN od / DAY from

5,00 € 4,00 €

Vsak dan od maja do septembra vabljeni v plezalno šolo v plezališču Pod Skalco. Nudimo: – enkratni vzpon po lažji smeri, – izposojo plezalne in planinske opreme, – trgovina s spominki in gorniško opremo, – vodenje.

You are kindly invited every day from May to September to our climbing school at the climbing site "Pod Skalco". We offer you: – single climb along the easy climbing trail, – climbing and mountaineering equipment rental, – souvenir and mountaineering shop, – mountain guidance.

MRCINA RANČ, Studor v Bohinju 12, Srednja vas v Bohinju m: +386 41 79O 297, www.ranc-mrcina.com NA 2-URNO

–2O % TERENSKO JAHANJE ON 2 HOURS HORSEBACK RIDING NA OSEBO / PER PERSON

A K TI V NOSTI / ACTI V I TI E S

Ponudba velja: maj, junij, julij Offer is valid: May, June, July

64,00 € 51,20 €

Ponudba velja: april, maj in oktober. Potrebna je predhodna rezervacija.

Offer is valid: April, May and October. Prior reservation necessary.

– Jahanje za začetnike in izkušene jahače, – terensko jahanje 18 različnih tur, – jahanje za najmlajše, – šola jahanja, – otroški rojstni dnevi: jahanje + torta, – poletne prireditve.

– Suitable for beginners and experienced riders, – horseback riding tours 18 different trails, – horseback riding for children, – riding school, – summer events. 41


AQUAPARK&WELLNESS BOHINJ Triglavska cesta 17, Bohinjska Bistrica t: +386 8 2OO 4O 8O, www.vodni-park-bohinj.si

–2O% NA VSTOPNICO ZA SAVNO ON SAUNA VISIT

OD / FROM

24,00 € 19,20 €

Potrebna je predhodna rezervacija. Prior reservation necessary.

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES

V Aquapark&Wellnessu Bohinj so na voljo notranji in zunanji bazeni, savne, wellness ter solna soba. Na voljo so vam finske, turške, IR savne ter bio-finska savna.

Aquapark&Wellness Bohinj offers indoor and outdoor swimming pools, saunas, wellness and salt room. You can enjoy in Finnish and IR saunas, steam rooms and bio-Finnish sauna.

–3O% NA TERAPIJO V SOLNI SOBI ON SALT ROOM THERAPY ODRASLI od / ADULTS from OTROCI od / CHILDREN from

17,00 € 11,90 € 12,00 € 8,40 €

Potrebna je predhodna rezervacija. Prior reservation necessary.

Solna soba je povsem naravna in varna metoda lajšanja težav pri bolezni dihal, alergij in kožnih obolenj. Priporočamo več zaporednih obiskov.

Salt therapy is a natural and safe method to alleviate respiratory diseases, allergies and skin diseases. We recommend several consecutive visits.

ODPIRALNI ČAS / OPENING HOURS:

Informacije o odpiralnih časih preverite na spletni strani. See website for opening hours.

42


BOHINJ ECO HOTEL Triglavska cesta 17, Bohinjska Bistrica, t: +386 8 2OO 4O OO www.bohinj-eco-hotel.si/sl/hotel/bowling.html

–2O % NA NAJEM STEZE ZA

BOWLING ON BOWLING LANE RENTAL

NA OSEBO / PER PERSON

16,00 € 12,80 €

Popestrite si večer z igranjem bowlinga. V prostoru za bowling se nahaja bar - šank, LCD zasloni in vrhunsko ozvočenje, kar vam omogoča zabavno, udobno in navdihujoče vzdušje.

Have some fun by playing bowling. The bowling area also has a bar, LCD displays and premium sound system enabling you a fun, comfortable and inspiring atmosphere.

HOTEL JEZERO, Ribčev Laz 51, Bohinjsko jezero t: +386 4 5729 1OO, www.hotel-jezero.si NA OBISK SAVNE

–2O % ON SAUNA VISIT ODRASLI / ADULTS

A K TI V NOSTI / ACTI V I TI E S

Ponudba velja od četrtka do sobote, 18.OO–22.OO, ob predhodni rezervaciji na hotelski recepciji. Offer is valid: Thu.–Sat., 18:OO–22:OO, upon prior reservation.

15,00 € 12,00 €

Potrebna je predhodna rezervacija. Prior reservation necessary.

Vsak dan od 14.OO do 2O.OO ure vabljeni na razvajanje v našo finsko ali solno in zeliščno savno.

Every day from 14:OO to 2O:OO you can enjoy in our Finnish, salt or herbal saunas.

43


HOTEL BOHINJ Hotel Bohinj, Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero t: +386 59 764 4O4, www.hotelbohinj.si/wellness/

–2O% NA ENKRATNI VSTOP V WELLNESS BOHINJ (do 3 h)

ON A SINGLE ENTRY TO THE WELLNESS BOHINJ (up to 3 hours) NA OSEBO / PER PERSON

25,00 € 20,00 €

Potrebna je predhodna rezervacija. Prior reservation necessary.

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES

V prijetnem ambientu s poudarkom na macesnovem lesu, sta na voljo finska in turška savna, počivalni prostor s himalajsko solno steno, ledena fontana, grelna klop s panoramskim razgledom in tuš doživetij, ki po končanem savnanju nudi blagodejen občutek vaši koži. Tisto pikico na i pa doda naš zunanji whirlpool bazen, ki še dodatno pripomore k popolni sprostitvi duha in telesa. Vsako nedeljo imamo na sporedu vrtinčenje zraka v finski savni, ki ga izvajajo usposobljeni savna mojstri. Vrtinčenje zraka v kombinaciji z aromaterapijo ugodno vpliva na čiščenje naših dihalnih poti.

44

In the pleasant ambience of larch wood we offer Finnish and Turkish sauna, a rest area with a wall made of Himalayan salt, ice fountain, a heating bench with panoramic views and a soothing adventure shower. That final touch is added by our outdoor whirlpool which generously contributes to a complete relaxation of body and mind. Every Sunday we are hosting a program with real sauna masters. The air swirling in the Finnish sauna with added aromatherapy is a great way to purify our airways.


ŠTEJE VSAK KORAK IN VSAK OBRAT. EVERY STEP AND EVERY TURN COUNT.

Pohodniška

pot

Skozi korita

Mostnice do

4:00h

slapa Mostni

ca v dolini

244m

244m

Voje Težavnost

moderate

Osnovna karta:

outdooractive

Kartografie;

OpenStreetMap:

©OpenStreetMa

p (www.openstree

tmap.org)

contributors,

CC-BY-SA

(www.creativeco mmons.org)

11,8km

1/4

Pohodniki, planinci in kolesarji vemo, da je dobro načrtovanje ture ključ za pristno in brezskrbno doživljanje narave in kulturne krajine. Opisi in GPS sledi poti v Bohinju so dostopne v digitalni obliki na www.bohinj.si/pohodnistvo in v aplikaciji Outdooractive. Hikers, mountaineers and cyclists know that good planning is the key to a genuine and carefree experience of nature and the cultural landscape of the Julian Alps. Descriptions and GPS routes of the trails in Bohinj are available in digital format on www.bohinj.si/en/hiking and in Outdooractive app.

Več na / more info:

www.bohinj.si/pohodnistvo/ Pohodniška pot

Skozi korita Mostnice do slapa Mostnica v dolini Voje

45


POKLJUKA ŠPORTNI CENTER / SPORTS CENTRE TRIGLAV POKLJUKA Rudno polje Pokljuka, Srednja vas v Bohinju 165a, Srednja vas v Bohinju, t: +386 4 532 OO OO, www.center-pokljuka.si

–2O %

BIATLONSKO STRELJANJE BIATHLON SHOOTING NA OSEBO / PER PERSON

30,00 € 24,00 €

Potrebna je predhodna rezervacija. Prior reservation necessary.

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES 46

Poleti je Rudno polje, kjer je lociran Športni center Triglav Pokljuka, idealno izhodišče za planinarjenje, kolesarjenje v naravi in izlete do bližnjih planin (Uskovnica, Zajamniki, Lipanca, Klek, Zajavornik, Kranjska dolina ...) ali ogled naravnih znamenitosti, kot sta šotno barje Goreljek ali Pokljuška soteska. S pomočjo vaditeljev lahko preizkusite nordijsko hojo ali pa se preizkusite v biatlonskem streljanju.

Rudno polje with the Triglav Pokljuka Sports Centre, is the perfect place for mountaineering, cycling and hiking to the nearby alpine pastures (Uskovnica, Zajamniki, Lipanca, Klek, Zajavornik, Kranjska dolina etc.), or for visiting various natural attractions such as the Goreljek peat bog or the Pokljuka Gorge. Our instructors will teach you the basic of nordic walking or biathlon shooting.


SORIŠKA PLANINA Turistični center Soriška planina d.o.o., Zgornja Sorica 55 Sorica, m: +386 4O 565 891, www.soriska-planina.si AČNO BREZPL

FREE

PREGLEDNA KARTA ZA OGLEDE STARE RAPALSKE MEJE / MAP OF THE RAPALLO BORDER NA PANORAMSKE VOŽNJE

–2O % Z DVOSEDEŽNICO LAJNAR (velja: 28. 6.-25. 9. 2O22)

IN NA VOZOVNICE ZA KOLESARJE ON PANORAMIC RIDES BY LAJNAR CHAIR LIFT AND ON TICKETS FOR CYCLISTS Soriška planina, krasotica med planinami na robu Bohinjsko-Tolminskih gora, nudi široko paleto aktivnosti skozi celo leto. V poletnem času je planina idealno izhodišče za različne pohodne in kolesarske ture, priljubljeno vzletišče za izkušene jadralne padalce, poleg čudovitih razgledov in bogate flore pa lahko raziskujete zgodovino z vodenimi ali samostojnimi ogledi ostankov vojaških utrdb in podzemnih sistemov iz časa italijanske okupacije med dvema svetovnima vojnama. Od junija do septembra za panoramske vožnje obratuje dvosedežnica Lajnar.

Soriška planina, the beautiful mountain area on the edge of the Bohinj–Tolmin ridge, offers a variety of activities during the entire year. In summer, the pasture is an ideal starting point for various hiking and cycling tours, a popular takeoff area for experienced paragliders. Besides magnificent views and rich flora, you can also explore history with guides or by yourselves, i.e. by visiting the remains of military buildings and underground systems that were built in the time between both world wars. From June to September, use the Lajnar chair lift for a panoramic ride.

A K TI V NOSTI / ACTI V I TI E S

(valid: 28 Jun-25 Sep 2O22)

47


48


DOBRODOŠLI V JULIJSKIH ALPAH WELCOME TO THE JULIAN ALPS IDEJE ZA IZLETE S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ Bivajte v Bohinju in se podajte na izlet po Julijskih Alpah in drugod po Sloveniji. Uporabite kartico Julijske Alpe. IDEAS FOR EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ Stay in Bohinj and go on trips in the Julian Alps area and to other places in Slovenia. Use the Julian Alps Card.

1 BLED, BLEJSKI VINTGAR, GORJE 2 RADOVLJICA, BEGUNJE, ŽIROVNICA 3 JESENICE, KRANJSKA GORA 4 DOLINA SOČE / SOČA VALLEY, BRDA 5 KRANJ, LJUBLJANA, POSTOJNA, DIVAČA, CERKNO, IDRIJA

49


–2O %

–2O %

–2O %

–2O % –2O %

Rateče

–2O %

3

Kranjska Gora

Radovna

Trenta

–2O %

Jesenice

Mojstrana

Gorje

Bovec

B

1

4

Kobarid FREE

IT

4

Tolmin

Tolmin

FREE

–2O % FREE

–5O %

–2O %

–2O %

Brda

Nova Gorica

Idrija

BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE JULIAN ALPS BIOSPHERE RESERVE

–2O %

Divača Bohinj–Bled, 25 km Bohinj–Ljubljana, 8O km Bohinj–Postojna, 125 km Bohinj–Koper, 18O km 50

Koper


e

–1O %

AT

–1O % –15% 2=3

–1O %

Vrba Doslovče

Žirovnica 2

Bled

%

–1O % –1O %

FREE

3

FREE

Begunje

Radovljica –1O % FREE

FREE

Kranj 5

–2O % –1O %

Cerkno –2O% –3O %

LJUBLJANA

–2O %

5

–1O %

–1O %

Postojna

51


DVE POTI Z ENIM OBRAZOM

TWO TRAILS WITH ONE FACE

Circular long-distance hiking trail – Juliana Trail and circular mountain biking trail Juliana Bike

Od pohodnika in kolesarja terjata odprte oči in um. Obe poti obkrožata Julijske Alpe in jih predstavljata zunaj klasičnih okvirov in turističnega vsakdana. Na obeh poteh boste srečali domačine, spoznali naravno in kulturno dediščino ter kulinarična izročila – seveda vse v izjemnem okolju Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka.

Along both trails, hikers and bikers will be able to expand their horizons. Both trails encircle the Julian Alps and present another side of this magnificent mountain range that is completely out of the ordinary. You will meet local people and experience natural and cultural heritage as well as culinary traditions – everything in the exceptional environment of the Julian Alps and Triglav National Park.

AVSTRIJA VILLACH Beljak

TARVISIO Trbiž

ITALIJA

KLAGENFURT Celovec

KRANJSKA GORA Sava Sav

aD

a oč

BOVEC

a

RADOVLJICA

aB

oh injk

BOHINJ

Sa v

Na

ka

BLED

S

KOBARID

diža

JESENICE ŽIROVNICA

olin

GORJE

Triglav

KRANJ Sa

TOLMIN

va

a

č So

A K T I V NOSTI / ACT IVI T IES

Krožna daljinska pohodniška pot Juliana Trail in krožna turnokolesarska pot Juliana Bike

CERKNO

UDINE Videm

KANAL

BRDA

Idr

ijc a

LJUBLJANA

So

ča

SOLKAN NOVA GORICA

IDRIJA

zo

ZIA NE e VE enetk B

Ison

Vipava

POSTOJNA

TRIESTE Trst KOPER

Julijske Alpe Julian Alps

www.julian-alps.com www.outdooractive.com 52

Triglavski narodni park Triglav National Park

ZA GR

EB


• Skupna dolžina: / Total length: 27O km • Skupno število etap: / Total number of stages: 16 • Povprečna dolžina etape: / Average stage length: 17,5 km (4–5 ur/hrs) Although the Juliana Trail is a fairly new trail in the Julian Alps, we still walk the ancient and hundred-year-old paths. They have for centuries led the way to the people of the Julian Alps, connected their fields and strengthened the ties between isolated homesteads.

A K TI V NOSTI / ACTI V I TI E S

Čeprav je pohodniška pot Juliana Trail dokaj nova pridobitev skupnosti Julijskih Alp, po njej še vedno hodimo po starodavnih in stoletnih poteh domačinov. Te že stoletja usmerjajo življenje prebivalcev Julijskih Alp, povezujejo njihove njive in pašnike ter krepijo vezi med osamljenimi domačijami.

280/8

• Skupna dolžina: / Total length: 29O km • Število etap: / Total number of stages: 7 • Povprečna dolžina etape: / Average stage length: 4O km Označena turnokolesarska pot vas bo peljala po urejenih poteh, gozdnih poteh ali kolovozih in od vas v občutljivih naravnih habitatih terjala tudi precejšnje spoštovanje do narave, rastlin, živali in navsezadnje utečenega habitatnega območja domačinov, ki trajnostno sobivajo z vsemi naravnimi deležniki okolja.

The marked mountain biking trail takes you along marked routes, forest trails or stone roads and also demands respect for nature, plants, animals and other sensitive natural habitats, as well as the local people who live sustainably in this natural environment. 53


1

BLED, BLEJSKI VINTGAR, GORJE BREZPLAČNO / FREE • VODEN OGLED BLEDA / GUIDED VISIT TO BLED –15 % • MINI GOLF BLED –1O % • BLEJSKI GRAD / BLED CASTLE • MINI GOLF BLED • SOTESKA VINTGAR / VINTGAR GORGE 2=3 • POLETNO SANKANJE / SUMMER TOBOGGANING

54


Z Bleda nadaljujte pot proti Gorjam in Vintgarju. Na voljo so lokalni avtobusi. Skozi slikovito sotesko Radovne vas vodi 1,6 km dolga pot. Bus ride from Bohinjska Bistrica to Bled takes only 3O minutes, a train from Bohinjska Bistrica will take you there in only 2O minutes. Walk around Lake Bled, visit the Bled Castle and Information Centre Bled. Ride by "pletna" boat to the island, visit Straža ski centre or the Ojstrica panoramic point and spoil your taste buds with the famous Bled cream cake. Continue from Bled to Gorje and Vintgar. You can use local buses. A 1.6 km long trail takes you through the picturesque Radovna gorge. www.bled.si BOHINJ

BLED

IZSTOP / EXIT

Bohinj–Ljubljana

Bled

Bohinjska Bistrica–Jesenice

Bled jezero

Vozni redi avtobusov / bus timetables: www.arriva.si Vozni redi vlakov / train timetables: www.slo-zeleznice.si

VODEN OGLED BLEDA GUIDED VISIT TO BLED, Turizem Bled / Bled Tourist board, t: +386 4 578 O5 OO AČNO BREZPL

VODEN OGLED BLEDA –

FREE SPREHOD PO JEZERSKI

PROMENADI IN STAREM JEDRU GUIDED VISIT TO BLED WALK ALONG THE LAKE PROMENADE AND CITY CENTRE ODRASLI / ADULTS 5,00 € 0,00 € Brezplačno za otroke do 12. leta. Free for children under 12 years of age.

Vsak petek ob 1O.OO. Potrebna predhodna prijava na O4 578O 5OO ali info@visitbled.si Zbirno mesto:TIC Bled, Cesta svobode 1O, 426O Bled. Vodenje v slovenskem in angleškem jeziku.

Every Friday at 1O:OO Prior reservation necessary. Meeting point: TIC Bled, Cesta svobode 1O, 426O Bled. Tour is guided in English and Slovene.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

Z avtobusom je iz Bohinjske Bistrice do Bleda zgolj 3O minut, z vlakom pa samo 2O minut. Sprehodite se okoli jezera, obiščite Blejski grad in Informacijski center Triglavska roža. Peljite se s pletno na otok, obiščite Stražo ali razglednik Ojstrica in se posladkajte z znamenitimi kremnimi rezinami.

Velja tudi za imetnike kartice JULIJSKE ALPE: BLED, DOLINA SOČE, RADOVLJICA. / Applies also for the owners of the JULIAN ALPS: BLED, SOČA VALLEY, RADOVLJICA card. 55


BLEJSKI GRAD BLED CASTLE, Bled Zavod za kulturo Bled, t: +386 4 572 97 82, www.blejski-grad.si

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 56

NA VSTOPNINO

–1O % ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Na mogočni strmi skali, ki se dviga 13O m nad ledeniškim Blejskim jezerom, stoji simbol Bleda in Slovenije – tisočletni Blejski grad. Muzejske sobe obiskovalce popeljejo skozi zgodovino Bleda z okolico. Grajska tiskarna in klet ohranjajta tradicijo preteklosti, grajska restavracija pa značilne jedi postreže na sodoben način.

13,00 € 11,70 € 5,00 € 4,50 €

Bled Castle, the symbol of Bled and Slovenia, stands on a mighty, steep cliff rising 13O m above the glacial Lake Bled. The museum rooms take visitors through the history of Bled and its surroundings. Thecastle printing works and cellar preserve the tradition ofthe past, while the castle restaurant offers typical dishesin a contemporary setting.

POLETNO SANKANJE BLED

BLED SUMMER TOBOGGANING Straža Bled, t: +386 4 578O 53O www.straza-bled.si, e: turizem@ibled.si Infrastruktura Bled d.o.o, Bled, t: +386 4 578O 534 www.ibled.si, e: turizem@ibled.si

2=3

TRI VOŽNJE ZA CENO DVEH VOŽENJ THREE RIDES FOR THE PRICE OF TWO RIDES 3 VOŽNJE / 3 RIDES

Če bi radi svoj obisk Bleda začinili z merico adrenalina, potem je obisk Straže prava stvar. Od pomladi do jeseni vas tam pričakuje poletno sankališče na atraktivni progi vzdolž sedežnice.

15,00 € 11,00 €

If you would like to spice up your visit of Bled with a touch of adrenaline, than you must visit Straža and take a ride on the sledding track that is situated on the slope along the chair lift.


Sergej Učakar s.p., m: +386 41 84O O79 www.sloveniaholidays.com

NA MINI GOLF

–15 % ON MINI GOLF ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

7,00 € 5,95 € 5,00 € 4,25 €

–1O % NA PIJAČO

ON DRINK

18 igralnih polj na atraktivni, 3.568 m2 veliki parkovni površini in v skupni dolžini 288 metrov – to je naš ponos, največje klasično betonsko igrišče v Evropi, zgrajeno v letu 1964 in najstarejše v državi. Poleg igrišča je na voljo tudi gostinski vrt s pestro ponudbo. Najboljša družinska zabava daleč naokoli – v skladu s tradicijo!

With 18 holes, 3,568 square metres of area and 288 metres of total length this is the largest concrete classic playground in Europe. Built in 1964 it's actually the oldest course in the country. There's plenty of snacks, ice cream, coffee, cold drinks and more to imbibe whilst you deliberate that. The best fun in town and round – in keeping with tradition!

SOTESKA VINTGAR

VINTGAR GORGE, Gorje pri Bledu Turistično društvo Gorje, m: +386 51 621 511, www.vintgar.si e: info@vintgar.si

–1O %

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

10,00 € 9,00 € 2,00 € 1,80 €

PRI IZPOSOJI KOLES

–2O % V INFO TOČKI V ZGORNJIH GORJAH 7A

ON BIKE RENTAL AT ZGORNJE GORJE INFO POINT DAN / DAY

Vintgar je ena največjih in najbolj poznanih naravnih znamenitosti na Gorenjskem. Soteska je dolga 1,6 km.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

MINI GOLF BLED, Bled

15,00 € 12,00 €

Vintgar is one of the largest and most popular natural sights in the Gorenjska region. The gorge is 1.6 km long. 57


2

RADOVLJICA, BEGUNJE, ŽIROVNICA BREZPLAČNO / FREE • VODEN OGLED MESTA RADOVLJICA GUIDED TOUR OF RADOVLJICA • S ČEBELICO PO RADOVLJICI FOLLOW A BEE THROUGH RADOVLJICA • GOSTILNA IN RESTAVRACIJA AVSENIK AVSENIK RESTAURANT • MUZEJ AVSENIK / AVSENIK MUSEUM –1O % • PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA PREŠEREN’S BIRTH HOUSE • ČOPOVA ROJSTNA HIŠA ČOP’S BIRTH HOUSE –5 % • TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER RADOVLJICA RADOVLJICA TOURIST INFORMATION CENTRE

58


Z lokalnim avtobusom ali z najetim kolesom se peljite do Begunj, do gostilne in muzeja Avsenik, potem pa naprej do Drage, kjer na skalni pečini stoji grad Kamen. Nadaljujte po Poti kulturne dediščine Žirovnica. V Breznici si lahko ogledate čebelnjak čebelarja Antona Janše. Obiščite še Vrbo in rojstno hišo največjega slovenskega pesnika, dr. Franceta Prešerna, Doslovče s Finžgarjevo rojstno hišo in Žirovnico s Čopovo rojstno hišo. Vrnete se lahko po isti poti ali z avtobusom oz. vlakom iz Žirovnice do Jesenic, od koder se boste z vlakom vrnili v Bohinjsko Bistrico. One hour drive with bus from Lake Bohinj takes you to Radovljica, one of the most beautiful city centres in Slovenia. Take a stroll through the charming town center, which is home to 16th, 17th and 18th century houses. Do not miss the Museum of Apiculture and don't forget to to taste the exquisite and well-known local culinary delicacies. Take the local bus or rented bike to Begunje, the Avsenik Inn and museum, continue to Draga, where the Kamen Castle boasts on the rocky cliff. Continue along the Žirovnica Path of Cultural Heritage. In Breznica, you can visit Anton Janša's Apiary. Visit Vrba and the birth house of the most important Slovenian poet, Dr. France Prešeren, Doslovče and Finžgar's birth house and Žirovnica with the birth house of Matija Čopthe first Slovenian philologist, literary historian and librarian, one of the greatest European scholars of his time and a good friend and mentor of Dr. France Prešeren. Return along the same way or by bus or train from Žirovnica to Jesenice and then take the train to return to Bohinjska Bistrica. www.radolca.si BOHINJ

RADOVLJICA

Bohinj–Ljubljana Bohinjska Bistrica–Ljubljana RADOVLJICA

ŽIROVNICA

Radovljica–Jesenice Radovljica–Jesenice ŽIROVNICA

BOHINJ

IZSTOP / EXIT

Radovljica Radovljica IZSTOP / EXIT

Žirovnica Žirovnica IZSTOP / EXIT

Žirovnica–Jesenice–Bohinjska Bistrica Bohinjska Bistrica vozni redi avtobusov / bus timetables: www.arriva.si vozni redi vlakov / train timetables: www.slo-zeleznice.si

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

Ena ura vožnje z avtobusom vas loči od Bohinjskega jezera do Radovljice. Sprehodite se po očarljivem mestnem jedru, ki ga krasijo hiše iz 16., 17. in 18. stoletja. Ne spreglejte Čebelarskega muzeja in poizkusite izvrstne lokalne kulinarične dobrote, ki slovijo daleč naokoli.

HOP–ON HOP–OFF v juliju in avgustu / in July and August VODENI OGLEDI (vsak dan) / GUIDED TOURS (every day):

Informacije / Information: www.radolca.si 59


VODEN OGLED MESTA RADOVLJICA GUIDED TOUR OF RADOVLJICA IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

Turizem in kultura Radovljica, t: +386 4 531 51 12 m: +386 4O 46O 675, www.radolca.si AČNO BREZPL

VODEN OGLED RADOVLJICE

Vsak torek ob 1O. uri se lahko FREE

udeležite vodenega ogleda enega najlepših starih mestnih jeder v Sloveniji. Zbirno mesto: TIC Radovljica. Ostale dni velja 1O % popust. GUIDED TOURS OF RADOVLJICA Free guided tours of the old town centre of Radovljica take place every Tuesday at 1O:OO. Meeting point: Radovljica Tourist Information Centre. 1O% discount on other days.

Srednjeveško mesto pritegne z zaščitenim in skrbno obnovljenim mestnim jedrom in grajskim parkom ter srednjeveškim obzidjem, v sklopu katerega je tudi edini ohranjeni obrambni jarek v Sloveniji. V mestu je vrsta muzejev, ki ohranjajo bogato kulturno in etnografsko dediščino, na dvoriščih poznosrednjeveških, renesančnih in baročnih meščanskih hiš pa presenečajo številni dogodki.

This medieval town has an attractive old centre that has been carefully restored and protected, and a lovely castle park. The original medieval walls encircle the only preserved defence moat in Slovenia. A number of museums hold a rich cultural and ethnographic heritage whilst the rows of late medieval, renaissance and baroque civic houses are venues of many varied events.

Velja tudi za imetnike kartice JULIJSKE ALPE: BLED, DOLINA SOČE, RADOVLJICA. Applies also for the owners of the JULIAN ALPS: BLED, SOČA VALLEY, RADOVLJICA card. 60


Turizem in kultura Radovljica, t: +386 4 531 51 12 m: +386 4O 46O 675, www.radolca.si AČNO BREZPL

FREE

KNJIŽICA S ČEBELICO PO RADOVLJICI, DARILO (za otroke) THE "FOLLOW A BEE THROUGH RADOVLJICA" BOOKLET, GIFT (for children)

Družinska dogodivščina po Radovljici predstavlja otrokom svet čebel s pomočjo interaktivnih točk in knjižice nalog v slovenskem in angleškem jeziku. Začetek poti: TIC Radovljica *ne vključuje vstopnine v Čebelarski muzej

This family path through Radovljica leads children into the world of bees with the help of interactive points and a booklet featuring tasks, which is available in Slovenian and English languages. Start: Radovljica Tourist Information Centre. *Does not include entrance ticket for the Beekeeping Museum

Več informacij / More information: www.radolca.si Velja tudi za imetnike kartice JULIJSKE ALPE: BLED, DOLINA SOČE, RADOVLJICA. Applies also for the owners of the JULIAN ALPS: BLED, SOČA VALLEY, RADOVLJICA card.

TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER RADOVLJICA

RADOVLJICA TOURIST INFORMATION CENTRE, Radovljica Turizem in kultura Radovljica, t: +386 4 531 51 12 m: +386 4O 46O 675, www.radolca.si

–5 %

NA NAKUP SPOMINKOV ON SOUVENIRS

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

S ČEBELICO PO RADOVLJICI FOLLOW A BEE THROUGH RADOVLJICA

61


GOSTILNA IN RESTAVRACIJA AVSENIK AVSENIK RESTAURANT IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 62

Begunje na Gorenjskem

t: +386 4 533 34 O2, www.avsenik.com AČNO BREZPL

FREE

Gostilna in restavracija Avsenik je znana po dobri domači slovenski hrani, nudijo pa tudi druge mednarodne dobrote.

1 X NARAVNA LIMONADA 1 X LEMONADE

The Avsenik restaurant is known for its excellent homemade Slovenian food, but they also offer other international culinary delights.

MUZEJ MUSEUM AVSENIK Begunje na Gorenjskem

t: +386 4 533 34 O2, www.avsenik.com AČNO BREZPL

1 X PROST VSTOP

FREE V MUZEJ

1 X FREE ADMISSION ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Muzej Avsenik predstavlja Avsenikovo glasbo in Ansambel bratov Avsenik od njegovega začetka do največjih uspehov. Na ogled so številne zlate plošče in priznanja, inštrumenti ansambla, možen je tudi ogled dokumentarnega filma o ansamblu.

4,00 € 0,00 € 3,00 € 0,00 €

The Avsenik Museum presents the music of Avsenik and the Ansambel bratov Avsenik (Ensemble of the brothers Avsenik) from their beginnings to their major success. Visitors can view numerous gold records, awards, instruments and a documentary featuring the ensemble.


PREŠERNOVA ROJSTNA HIŠA Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, t: +386 4 58O 2O 92 visitzirovnica.si

–1O %

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Rojstna hiša največjega slovenskega pesnika je opremljena s pohištvom in predmeti iz tedanjega časa, prav takšna kot nekoč je še danes črna kuhinja. V nekdanji žitnici pa je urejena stalna razstava o njegovem življenju in delu.

3,00 € 2,70 € 2,00 € 1,80 €

The birth house of the greatest Slovenian poet is fitted with furnishings from Prešeren’s time, and also features a kitchen with an open fireplace, while a permanent exhibition about the poet’s life and work is arranged in the former grain storage room.

ČOPOVA ROJSTNA HIŠA

ČOP’S BIRTH HOUSE, Žirovnica Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, t: +386 4 58O 15 O3 visitzirovnica.si

–1O %

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

V rojstni hiši jezikoslovca Matije Čopa si lahko ogledate spominsko sobo s stalno razstavo o njegovem življenju in delu, arheološko muzejsko sobo Ajdna ter kratko filmsko predstavitev turistične destinacije Žirovnica z naslovom Ni ga lepšga kraja.

3,00 € 2,70 € 2,00 € 1,80 €

The birth house of linguist Matija Čop features a memorial room and a permanent exhibition about his life and work, an archaeological museum room Ajdna as well as a short video presentation of tourist destination Žirovnica entitled “There is no place more beautiful”.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

PREŠEREN’S BIRTH HOUSE, Vrba

63


3

JESENICE, KRANJSKA GORA –2O %

• MUZEJ DELAVSKE KULTURE MUSEUM OF WORKER'S CULTURE JESENICE • KOSOVA GRAŠČINA MUSEUM KOS MANOR JESENICE • MUZEJ KRANJSKA GORA MUSEUM KRANJSKA GORA • MUZEJ RATEČE / MUSEUM RATEČE • SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ SLOVENIAN ALPINE MUSEUM • POCARJEVA DOMAČIJA POCAR HOMESTEAD

64


IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

AVTOBUS / BUS KRANJSKA GORA-VRŠIČ-BOVEC od junija do septembra / from June to September vozni red / bus timetables: www.arriva.si, www.nomago.si

65


MUZEJ DELAVSKE KULTURE

MUSEUM OF WORKER'S CULTURE, Jesenice IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 66

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 OO, www.gmj.si

–2O %

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Stalna etnološka razstava o bivalni kulturi in načinu življenja železarskih družin predstavlja stanovanja in stanovalce v Kasarni na Stari Savi.

1,50 € 1,20 € 1,00 € 0,80 €

Ethnological exhibition of the housing culture and the way of life of ironmaking families presents flats and the inhabitants in Kasarna at Stara Sava.

MUZEJ KOSOVA GRAŠČINA MUSEUM KOS MANOR, Jesenice

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 583 35 OO, www.gmj.si

–2O % NA VSTOPNINO

ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

V Kosovi graščini so na ogled stalne razstave o okupatorjevem terorju v letih 1941 do 1945, o zgodovini delavskega gibanja v 19. in 2O. stoletju in NOB na Jesenicah, tu je tudi največja zbirka paleozojskih fosilov v Sloveniji. Galerija nudi prostor muzejskim, likovnim in fotografskim razstavam znanih avtorjev.

1,50 € 1,20 € 1,00 € 0,80 €

The Kos Manor displays a permanent exhibition on the terror of the Occupation during the period 1941–1945, and on the history of the workers’ movement in the 19th and 2Oth centuries, the national liberation war in Jesenice, and the largest collection of Paleozoic fossils in Slovenia. The ground floor features a gallery that hosts various art and museum exhibitions.


SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 8 38O 67 3O www.planinskimuzej.si NA VSTOPNINO

–2O % ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Ste pripravljeni na planinsko pustolovščino? Prepustite se muzejski pripovedi, ki jo boste doživeli med lastnim vzponom na goro. Skozi enajst vsebinskih sklopov prehodite mejnike slovenske gorniške, alpinistične in gorskoreševalne zgodovine ter spoznajte vzgibe, ki ljudi že od nekdaj vlečejo v gore, oziroma začutite svojevrstno privlačnost, magičnost gora.

9,00 € 7,20 € 4,50 € 3,60 €

Are you ready for an alpine adventure? Enjoy the museum story that you will experience as you climb the mountains. Through eleven content sections you will pass the milestones of the Slovenian mountaineering, mountain rescue history, get to know the impulse that has always drawn people to the mountains, and feel the unique attraction and the magic of the mountains.

MUZEJ KRANJSKA GORA

MUSEUM KRANJSKA GORA, Kranjska Gora Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 588 19 99, www.gmj.si

–2O %

NA VSTOPNINO ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Liznjekova domačija z bogato opremo iz 19. stoletja je avtentičen prikaz nekdanjega doma in življenja premožnejše kmečke družine. V kletnem delu je prostor za občasne muzejske in likovne razstave. V novo urejeno etno trgovinico v pritličju alpske domačije vas povabi Kekec, Vandotov, lokalni in slovenski junak, na vhodu pa vas pričaka Mojca.

2,50 € 2,00 € 1,70 € 1,36 €

Liznjek homestead and rich furnishings from 19th cenrury are included in an authentic presentation of the former home and life of a wealthy rural family. The cellar hosts is a place for occasional museum and art exhibitions. In this authentic Slovenian Alpine house, you can visit new etno shop.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

SLOVENIAN ALPINE MUSEUM, Mojstrana

67


MUZEJ RATEČE

MUSEUM RATEČE, Rateče IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 68

Gornjesavski muzej Jesenice, t: +386 4 588 19 99, www.gmj.si NA VSTOPNINO

–2O % ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

V Kajžnkovi hiši si lahko ogledate etnološko razstavo o rateški noši, avtentično opremo črne kuhinje in shrambe, razstavo o krajevni zgodovini in Jervahovo mizarsko zbirko.

2,50 € 2,00 € 1,70 € 1,36 €

The main emphasis of the ethnological exhibition in Kajžnk House in Rateče is the Rateče folk costume. You can also admire the reconstruction of a black kitchen equipment and storage room, permanent ethnological exhibitions.

POCARJEVA DOMAČIJA

POCAR HOMESTEAD, Zgornja Radovna Triglavski narodni park, t: +386 4 578 O2 OO, www.tnp.si

–2O %

NA VSTOPNINO V MUZEJ IN INFORMACIJSKO TOČKO ON ENTRANCE TICKET TO THE MUSEUM AND INFO POINT ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

– Ena najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku (1672), – voden ogled Pocarjeve domačije, – delavnice za skupine z vodenim ogledom, – kulturne prireditve z delavnicami za otroke, – kolesarska pot Radovna.

3,50 € 1,50 €

2,80€ 1,20 €

– One of the oldest homesteads in the Triglav National Park (1672), – Guided tour of Pocar Homestead, – Workshops for groups with guided tours, – Cultural events with workshops for children, – Radovna cycling route.


4

DOLINA SOČE, SOČA VALLEY, BRDA BOVEC, KOBARID, TOLMIN, KANAL BREZPLAČNO / FREE • TOLMINSKA KORITA / TOLMIN GORGES • SPOMINSKA CERKEV SV. DUHA V JAVORCI THE MEMORIAL CHURCH OF HOLY SPIRIT IN JAVORCA • KOBARIŠKI MUZEJ / KOBARID MUSEUM –5O %, –2O %

• VILA VIPOLŽE IN KLET BRDA VIPOLŽE VILLA AND KLET BRDA WINERY –2O %

• TOLMINSKI MUZEJ / TOLMIN MUSEUM • INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOM TRENTA TRENTA LODGE INFORMATION AND EDUCATION CENTRE 69


DOLINA SOČE

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 70

Iz Bohinjske Bistrice vas avtovlak do Mosta na Soči popelje v 4O minutah. Od tam lahko pot nadaljujete do edinstvenih Tolminskih korit ali spominske cerkve sv. Duha v Javorci, ki je bila zgrajena med 1. svetovno vojno in se ponaša z znakom evropske dediščine. Ozrite ali sprehodite se po okolici, kjer je vse polno sledi znamenite Soške fronte. V Kobaridu obiščite Kobariški muzej 1. svetovne vojne, kostnico padlih vojakov in slap Kozjak v bližini. Pot vas bo ob smaragdni barvi reke Soče vodila mimo slapa Boka do Bovca, kjer se lahko z vzpenjačo odpeljete na vrh najvišjega slovenskega smučišča Kanin (2.293 m), ki je povezano s smučiščem Sella Nevea na italijanski strani. Obiščite tudi Alpski botanični vrt Juliana v Trenti. Pot lahko nadaljujete čez prelaz Vršič (1.611 m) do Kranjske Gore ali pa se vrnete nazaj po isti poti do Mosta na Soči, od koder se z avtovlakom peljete nazaj v Bohinjsko Bistrico. Vrnete se lahko tudi skozi slikovite vasi Baške grape, prek Petrovega Brda in čez Soriško planino. BRDA Z avtovlakom boste v 4O minutah prispeli do Mosta na Soči, od koder se z avtom odpeljete v Brda, slikovito gričevnato pokrajino vinogradov in sadovnjakov, kjer v vinskih kleteh zori visokokakovostno vino in v objemu sonca uspeva najslajše sadje. Po obisku Vile Vipolže in degustaciji vinske kapljice pot nadaljujete do Sabotina – Parka miru 1. svetovne vojne, nato do Nove Gorice, od tam pa se vrnete do Mosta na Soči. Povratek v Bohinj - kot opisano zgoraj.

SOČA VALLEY Take the car train in Bohinjska Bistrica and arrive to Most na Soči in 4O minutes. Continue by car to the unique Tolmin Gorges or the memorial Church of the Holy Spirit in Javorca, built during the First World War. The church has acquired the European Heritage Certificate. Walk and observe the surrounding area, where there are the most prominent monuments of the Isonzo Front. Visit the WWI Museum in Kobarid, the Charnel House and the Kozjak Waterfall. The route takes you along the emerald green Soča River past the Boka Waterfall to Bovec, where you can ride by cable car to the top of the highest Slovenian ski resort, Kanin (2,294 m), which is connected to the Italian Sella Nevea Ski Resort. Visit the Juliana Alpine Botanical Garden in Trenta.


IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

AVTOBUS / BUS KRANJSKA GORA-VRŠIČ-BOVEC

71


TOLMINSKA KORITA

TOLMIN GORGES, Tolmin IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 72

Turizem Dolina Soče, TIC Tolmin, t: +386 5 38O O4 8O e: info.tolmin@dolina-soce.si, www.soca-valley.com AČNO BREZPL

BREZPLAČEN OGLED

FREE FREE ENTRY ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Tolminska korita so najnižja in verjetno najlepša vstopna točka v Triglavski narodni park. Krožna pot nas vodi skozi korita Tolminke in Zadlaščice; največji zanimivosti sta zagozdena Medvedova glava in Hudičev most, razpet 6O m visoko nad modrikasto Tolminko. Z brezplačnega parkirišča P2 na obrobju Tolmina vozi do vstopne točke v Tolminska korita (plačljivo parkirišče) brezplačen shuttle bus. Urnik na: www.soca-valley.com

10,00 € 0,00 € 5,00 € 0,00 €

The Tolmin Gorges are the lowest and possibly the southernest entry-point to the Triglav National Park. A circular path leads through the gorges of the Tolminka and the Zadlaščica rivers. The most prominent attractions are the wedged rock named Bear Head and the Devil’s Bridge, 6O metres high above the bluish Tolminka River. Free shuttle bus from parking lot P2 (free parking) on the outskirts of Tolmin to the entrance of Tolmin Gorges (payable parking). Timetable available at www.soca-valley.com


TOLMINSKI MUZEJ

t: +386 5 38 11 36O, e: muzej@tol-muzej.si, www.tol-muzej.si NA VSTOPNINO

–2O % ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Bogata kulturna dediščina Gornjega Posočja je v strnjeni obliki prikazana na stalni in občasnih razstavah v Tolminskem muzeju s sedežem v Coroninijevi graščini sredi Tolmina. Izstopajo tisočletne arheološke najdbe z različnih najdišč. Poudarek je namenjen prezentaciji svetolucijske kulture iz železne dobe, s središčem na Mostu na Soči. Razstavljene zanimivosti razkrivajo bogastvo lokalne arhitekture in etnološke tradicije, ki je izražena tudi s planinskim pašništvom in sirarsko tradicijo. Med zgodovinsko pomembnimi dogodki izstopa Veliki tolminski kmečki upor leta 1713, ki so ga krvavo zatrli.

4,00 € 3,20 € 3,00 € 2,40 €

The rich cultural heritage of the Upper Soča Region is on display in the Tolmin Museum, which is in the Coronini Mansion in the centre of Tolmin. The exhibition presents exceptional artefacts that had been buried for thousands of years particularly those found in Most na Soči, the central place of the Iron Age Sveta Lucija culture. This region is known for its architecture and ethnological traditions, its traditional farming practice on mountain pastures and its cheesemaking tradition. A focus is placed on the large and bloody Tolmin Peasants’ Revolt of 1713, which was the largest rebel uprising of farmers in the Primorska Region and the last major peasant revolt in Slovenia.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

TOLMIN MUSEUM, Tolmin

73


SPOMINSKA CERKEV SV. DUHA V JAVORCI IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 74

THE MEMORIAL CHURCH OF HOLY SPIRIT IN JAVORCA

Turizem Dolina Soče, TIC Tolmin, t: +386 5 38O O4 8O e: info.tolmin@dolina-soce.si, www.soca-valley.com AČNO BREZPL

FREE

BREZPLAČEN OGLED FREE ENTRY ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

4,00 € 0,00 € 2,00 € 0,00 €

Spominska cerkev Svetega Duha v Javorci je bila zgrajena v času 1. svetovne vojne in je posvečena padlim avstro-ogrskim branilcem bojišča soške fronte (1915–1917).

The Memorial Church of Holy Spirit in Javorca has been built during the First World War and celebrates the fallen Austro-Hungarian defenders of the Isonzo Front battlefield (1915–1917).

V času posebnega prometnega režima je v dolino Tolminke organiziran javni prevoz.

Public transport is organized during special traffic regime in the Tolminka Valley.

Urnik in cenik na: www.soca-valley.com

Timetable and pricelist available at: www.soca-valley.com

Velja tudi za imetnike kartice JULIJSKE ALPE: BLED, DOLINA SOČE, RADOVLJICA. Applies also for the owners of the JULIAN ALPS: BLED, SOČA VALLEY, RADOVLJICA card.


Kobarid, t: +386 5 389 OO OO, m: +386 41 714 O72 www.kobariski-muzej.si AČNO BREZPL

FREE

BREZPLAČEN OGLED FREE ENTRY ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Kobariški muzej, prejemnik Muzejske nagrade Sveta Evrope za leto 1993, s fotografijami, zemljevidi, maketami, orožjem in osebnimi predmeti vojakov ter dokumentarnim filmom občuteno predstavlja najbolj obsežno pripoved o prvi svetovni vojni na naših tleh.

7,00 € 0,00 € 3,00 € 0,00 €

Kobarid Museum, the recipient of the Council of Europe Museum Prize in 1993, exhibits photographs, maps, models, weaponry and the personal items of soldiers. It also presents a documentary offering an extensive narrative about World War I in Slovenia.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

KOBARIŠKI MUZEJ KOBARID MUSEUM

75


INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOM TRENTA IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 76

TRENTA LODGE INFORMATION AND EDUCATION CENTRE, Trenta

Triglavski narodni park, t: +386 5 388 93 3O, www.tnp.si

–2O %

NA VSTOPNINO NA VODENJE PO SOŠKI POTI Velja od 16. 6. do 31. 8., vsak četrtek ob 9.OO uri pri Koči pri izviru Soče. ON ENTRANCE TICKET ON THE ISONZO TRAIL GUIDANCE From 16 June to 31 August, every Thursday at 9:OO, meeting point: the hut near the Soča river spring. ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

6,00 € 4,80 € 2,50 € 2,00€

– NOVO! Multivizijska predstavitev Triglavskega narodnega parka / NEW! Multi-media presentation of the Triglav National Park – Razstava o živi in neživi naravi in kulturni krajini Exhibition of living and inanimate nature and cultural landscape – Stalna razstava Biotska raznovrstnost Triglavskega narodnega parka / Permanent exhibition entitled “Biodiversity in the Triglav National Park” – Trentarski muzej – etnološka zbirka Trenta Museum – ethnological collection – Ogled priložnostnih razstav, parkovna Soška pot, različni dogodki / Visit to occasional exhibitions, the Isonzo Trail, various events – Dvorana v Hiši trentarskih vodnikov s sodobno opremo za izvajanje izobraževalnih aktivnosti (primerno za manjše kongrese in delavnice) Hall at the House of Trenta Guides with modern equipment for carrying out educational activities (appropriate for minor conferences and workshops)


VILA VIPOLŽE IN KLET BRDA

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda t: +386 82 O55 421, www.brda.si Vila Vipolže, Dobrovo, t: +386 8 2O 554 2O, e: info@vilavipolze.eu NA VSTOPNINO V VILO

–5O % VIPOLŽE / ON ENTRANCE TICKET TO THE VIPOLŽE VILLA

ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

3,00 € 1,50 € 2,00 € 1,00 €

NA DEGUSTACIJO VINA

–2O % V KLETI BRDA

Termini ponedeljek - petek

Potrebne so predhodne rezervacije: t: +386 5 33 1O 144 ali e: boris.leskovar@klet-brda.si

ON WINE SELF TASTING AT KLET BRDA

Dates Monday - Friday Prior reservations: t: + 386 5 33 1O 144 or e: boris.leskovar@klet-brda.si.

Slikovita pokrajina vinogradov in sadovnjakov, kjer v vinskih kleteh zori visoko kakovostno vino in v objemu sonca uspeva najslajše sadje.

A picturesque land of vineyards and orchards, where high quality wine matures in wine cellary and where the sweetest fruits thrive in the embrace of the sun.

Kulturno središče Vila Vipolže ustvarja vezi med svetovi in ljudmi. Svet slikovitih Brd se odpira celi Sloveniji, Evropi in svetu. Tu se na razstavah, koncertih in predstavah srečujejo umetniki, poznavalci in ljubitelji kulture. Renesančna Vila Vipolže je za obiskovalce pravi arhitekturni biser in pričevalec zgodovinske kulturne in umetnostne dediščine. Dobrodošli v Vili Vipolže, ki že od 16. stoletja ponuja užitke v beneških sobanah in razglede na zelene griče Brd.

The Vipolže Villa cultural centre creates ties between worlds and people. The world of the picturesque Brda region opens up to the whole of Slovenia, Europe and the world. Artists, connoisseurs and culture fans gather here at exhibitions, concerts and shows. The renaissance villa in is quite an architectural pearl that tells the story of cultural and artistic heritage. Welcome to Vipolže Villa, which has since the 16th century offered exceptional moments in the Venetian rooms and views of the green Brda Hills.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

VIPOLŽE VILLA AND KLET BRDA WINERY

77


5

KRANJ, LJUBLJANA POSTOJNA, DIVAČA CERKNO, IDRIJA –2O %

• MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE THE MUSEUM AND GALLERIES OF LJUBLJANA • DIVAŠKA JAMA / THE DIVAČA CAVE • PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA FRANJA PARTISAN HOSPITAL • RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA IDRIJA MERCURY MINE • ABC RENT A CAR - EUROPCAR SLOVENIJA –1O %

• POSTOJNSKA JAMA / POSTOJNA CAVE • KRANJSKA HIŠA, TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER / KRANJ TOURIST OFFICE • KARTICA LJUBLJANA / LJUBLJANA CARD • PREDJAMSKI GRAD / PREDJAMA CASTLE

78


TOURIST OFFICE, Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj, t: +386 4 238 O4 5O www.visitkranj.com PRI NAKUPU V TRGOVINICI

–1O % S SPOMINKI V KRANJSKI HIŠI

NA VSE VODENE OGLEDE V ORGANIZACIJI ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ OB PREDHODNI REZERVACIJI ON SOUVENIRS PURCHASED AT THE KRANJ TOURIST OFFICE ON ALL GUIDED TOURS ORGANISED BY THE KRANJ TOURISM AND CULTURE BOARD UPON PRIOR RESERVATION V Kranjski hiši Zavoda za turizem in kulturo Kranj se nahaja galerija s številnimi zanimivimi razstavami preko celega leta in trgovinica s spominki.

The Kranj House of the Kranj Tourism and Culture Board features a gallery with numerous interesting exhibitions and a souvenir shop.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

KRANJSKA HIŠA, TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

79


KARTICA LJUBLJANA

LJUBLJANA CARD IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 80

TIC Ljubljana, t: +386 1 3O6 12 15, www.visitljubljana.com

–1O %

PRI NAKUPU TURISTIČNE KARTICE LJUBLJANA ON LJUBLJANA CARD PURCHASE OD / FROM

Odličen produkt in najboljši način za raziskovanje Ljubljane je Turistična kartica Ljubljane. Omogoča vam, da za najugodnejšo ceno spoznate 2O + večjih znamenitosti Ljubljane. Obiskovalcem omogoča: brezplačen vstop v številne muzeje in galerije, brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi, brezplačno vožnjo s turističnim vlakcem Urbanom, brezplačno vstopnico za ogled mesta, brezplačno vožnjo s turistično ladjico in številne druge ugodnosti. Turistična kartica Ljubljane je vaša enotna vstopnica.

31,00 € 27,90 €

Ljubljana Card is a combined ticket to Ljubljana's major sights enabling visitors to explore the city in a comfortable way and at the lowest cost. Ljubljana, its tourism offer and all kind of events can be explored very easily: The Ljubljana Card offers visitors to Ljubljana numerous privileges, from free tickets to large number of museums and galleries, free travel on city buses, free tickets for sightseeing tours and many other privileges. Ljubljana card is here for you to save money and time.


MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANE Gosposka 15, Ljubljana, t: +386 1 241 25 OO, www.mgml.si NA VSTOPNICO ZA VODEN

–2O % OGLED PLEČNIKOVE HIŠE ON TICKET FOR GUIDED TOUR OF ORIGINAL PLEČNIK'S HOME Karunova 4–6, Ljubljana ODRASLI / ADULTS

–3O %

OTROCI / CHILDREN

4,00 € 3,20 € 2,50 € 2,00 €

NA VSTOPNICO ZA RAZSTAVO LJUBLJANA. ZGODOVINA. MESTO ON TICKET FOR THE LJUBLJANA. HISTORY. CITY. EXHIBITION Gosposka 15 ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Sprehodite se po večtisočletni bogati zgodovini Ljubljane od najstarejšega lesenega kolesa z osjo na svetu do današnjega najlepšega mesta na svetu in si izberite svoj najljubši ljubljanski čas!

6,00 € 4,20 € 4,00 € 2,80 €

Explore the thousand years' history of Ljubljana, from the oldest wheel in the world to the most beaufiful city in the world. Pick your favourite time in the history of Ljubljana!

ABC RENT A CAR – EUROPCAR SLOVENIJA Celovška cesta 268, Ljubljana t: +386 59 O7O 5OO, m: +386 31 382 O58, www.europcar.si NAJEM VOZILA V SLOVENIJI

–2O % OD 3 DNI DALJE

CAR RENTAL IN SLOVENIA FROM 3 DAYS

Najemite vozilo pri vodilnem ponudniku rent a car storitev v Evropi. Najem vozil in transferji.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

MUSEUM AND GALLERIES OF LJUBLJANA

Book with the car rental leader in Europe. Car rental and transfer services. 81


POSTOJNSKA JAMA

POSTOJNA CAVE, Postojna IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 82

Postojnska jama d.d., t: +386 5 7OO O1 OO www.postojnska-jama.eu NA VSTOPNINO ZA OGLED

–1O % POSTOJNSKE JAME

NA VSTOPNINO ZA OGLED PROTEUSOVE JAME Z VIVARIJEM NA VSTOPNINO ZA OGLED RAZSTAVNE ZBIRKE EXPO JAMA KRAS ON ENTRANCE TICKET TO THE POSTOJNA CAVE ON ENTRANCE TICKET TO THE PROTEUS VIVARIUM ON ENTRANCE TICKET TO THE KARST CAVE EXPO JAMA / CAVE

ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

25,80 € 23,22 € 15,50 € 13,95 €

VIVARIUM ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

9,90 € 5,90 €

8,91 € 5,31 €

RAZSTAVA / EXPO ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Postojnska jama je edini kraj na svetu, kjer se skozi podzemno pokrajino lahko popeljete z električnim vlakcem in si od blizu ogledate fantastičen preplet predorov, rovov, galerij in dvoran ter najslavnejšega prebivalca tega podzemeljskega kraljestva – človeško ribico.

9,90 € 5,90 €

8,91 € 5,31 €

Postojna Cave is the only place in the world where you can take an electric train to see the underground world, which features a fantastic network of tunnels, galleries and halls, as well as the most famous resident of this underground kingdom – proteus.


Predjama, Postojnska jama d.d., t: +386 5 7OO O1 OO www.postojnska-jama.eu

NA VSTOPNINO ZA OGLED

–1O % PREDJAMSKEGA GRADU

NA VSTOPNINO ZA OGLED JAME POD PREDJAMSKIM GRADOM ON ENTRANCE TICKET TO THE PREDJAMA CASTLE ON ENTRANCE TICKET TO THE CAVE UNDER THE PREDJAMA CASTLE

ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Predjamski grad je največji jamski grad na svetu, sezidan tako vešče, da je težko ugotoviti, kje se neha naravna stena in začne zgrajeni zid. Ta dvojnost naravnih in umetnih značilnosti je prav tako navdihujoča kot večstoletna zgodovina ter očarljiva in romantična legenda o vitezu Erazmu.

13,80 € 8,30 €

12,42 € 7,47 €

The Predjama Castle is the largest cave castle in the world, built with such skill that it is quite difficult to see where the natural rock wall ends and the built wall begins. This duality of natural and artificial features is as inspiring as its several centuries of history and the charming and romantic legend of the Knight Erazem.

DIVAŠKA JAMA THE DIVAČA CAVE, Divača m: +386 31 522 785, www.divaska-jama.info NA VSTOPNINO

–2O % ZA OGLED JAME ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Ogled Divaške jame je zanimiv, saj je z množico udornih dolin in brezen v okolici Divače del nekdaj aktivnega jamskega sistema, ki ga je na tem območju oblikovala reka Reka, ki nedaleč stran ponikne v znamenite Škocjanske jame. Pot v jami je urejena in osvetljena ter tako primerna za obiskovalce vseh starosti.

12,00 € 6,00 €

9,60 € 4,80 €

A visit to the cave is very interesting as it, together with surrounding collapse valleys and shafts, constitutes a part of once active cave system formed by the Reka river, which sinks today in the famous Škocjan caves. The walkway in the cave is well-maintained and illuminated and thus suitable for visitors of all ages.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

PREDJAMSKI GRAD PREDJAMA CASTLE

83


PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA

FRANJA PARTISAN HOSPITAL IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ 84

Dolenji Novaki pri Cerknem

Mestni muzej Idrija, t: +386 5 37 23 18O www.muzej-idrija-cerkno.si, www.pb-franja.si/ NA VSTOPNINO

–2O % ON ENTRANCE TICKET ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Partizanska bolnica Franja je kulturni spomenik državnega pomena iz časa 2. svetovne vojne in hkrati simbol boja, humanosti in človečnosti ter primer izjemno organizirane zdravstvene dejavnosti. Skrita bolnišnica, ki je delovala v težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih na Cerkljanskem, je zaradi svoje simbolne vrednosti in vloge v evropski zgodovini in kulturi leta 2O15 prejela znak Evropske dediščina.

7,00 € 5,00 €

5,60 € 4,00 €

Franja Partisan Hospital, a clandestine hospital from World War II is located in the Pasice gorge and is a symbol of the partisan movement and its extensive and extremely well-organised medical activities during the war. Since it represents a monument to the human courage, humanity and resistance, the hospital got the European Heritage Label in 2O15.


RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija), t: +386 31 81O 194, +386 53 771 142 www.cudhg-idrija.si NA OGLED RUDNIKA

–2O % ŽIVEGA SREBRA IDRIJA

– ANTONIJEV ROV IN/ALI TOPILNICA Hg ON THE TOUR OF THE IDRIJA MERCURY MINE – ANTONY'S SHAFT AND / OR THE Hg SMELTING PLANT ANTONIEV ROV ANTONY'S SHAFT ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

13,00 € 10,40 € 6,00 € 4,80 €

TOPILNICA HG HG SMELTING PLANT ODRASLI / ADULTS OTROCI / CHILDREN

Podajte se na nepozabno popotovanje, od rude do kapljic živega srebra in doživite UNESCO dediščino nekoč DRUGEGA NAJVEČJEGA rudnika živega srebra na svetu. Navdušil vas bo več kot 7OO km dolg labirint rudniških rovov, spokojnost podzemne kapele Svete Trojice in največja še ohranjena rotacijska peč za pridobivanje živega srebra na svetu.

8,00 € 3,00 €

6,40 € 2,40 €

Join the unforgettable journey from the ore to mercury drops, and experience UNESCO heritage of once the SECOND LARGEST mercury mine in the world. Visiting the Idrija Mercury Mine you will be fascinated by the 7OO km long labyrinth of mine shafts, the tranquillity of the underground Chapel of the Holy Trinity as well as the world's largest, preserved rotary furnace for mercury extraction.

IZLETI S KARTICO JULIJSKE ALPE: BOHINJ / EXCURSIONS WITH THE JULIAN ALPS CARD: BOHINJ

IDRIJA MERCURY MINE

85


GARANCIJA PRISTNOSTI POD KATERO SMO ISKRENO PODPISANI DOMAČINI. OUR GUARANTEE OF ORIGINALITY. THE AUTHENTIC SIGNATURE OF LOCAL PEOPLE.

#bohinjsko


POIŠČITE IZDELKE S CERTIFIKATOM BOHINJSKO/FROM BOHINJ! Certifikat Bohinjsko/From Bohinj zagotavlja izvirnost z geografskim poreklom.

Center za kakovost Turizma Bohinj bdi nad razvojem in podobo certificiranih izdelkov ter zagotavlja nenehno strokovno pomoč in podporo lokalnim podjetniškim pobudam.

SEARCH FOR PRODUCTS WITH THE BOHINJSKO/ FROM BOHINJ CERTIFICATE! The certificate guarantees the geographical origin of products. Try high quality craft and culinary products and produce, as well as drinks and food at inns.

B OH IN JSK O/ FRO M B O HI N J

Vsi izdelki so certificirani po strogih standardih in kriterijih s spoštovanjem tradicionalnih vrednot, lokalnih surovin, pridelkov in sestavin.

The Bohinj Quality Centre monitors the development and image of certified products, and provides constant professional help and support to local entrepreneurial initiatives.

www.bohinj.si/bohinjsko

87 87


NAJLEPŠA DARILA IN DOBROTE NASTANEJO IZ SRCA OBDARUJTE SVOJE NAJBLIŽJE ALI POIŠČITE NEKAJ PRISTNO DOMAČEGA TUDI ZASE V spletni trgovini blagovne znamke Bohinjsko/From Bohinj najdete številne domače rokodelske in kulinarične izdelke, ki nastajajo izpod pridnih bohinjskih rok. Vanje je vtkano tradicionalno znanje, domače sestavine ali material, predvsem pa dobra mera iznajdljivosti. Vsi izdelki so pripravljeni ali izdelani v omejenih količinah, predstavljajo pa tisto najboljše, kar Bohinjci znamo in s ponosom predstavljamo svetu.

Spletna trgovina: www.bohinj.si/trgovina 88


THE BEST GIFTS AND DELICACIES COME FROM THE HEART GIVE PRESENTS TO YOUR LOVED ONES OR FIND SOMETHING GENUINE FOR YOURSELF! The online Bohinjsko/From Bohinj brand shop offers you a wide variety of local artisan and culinary products made by diligent local people. They combine traditional knowledge, local ingredients or material, and especially a great deal of ingenuity. All products are made in limited quantities and they represent the best that the people and the land of Bohinj have to offer.

Online shop: https://www.bohinj.si/en/shop/ 89


VSE OKUSE BOHINJA LAHKO ZAJAMETE Z ŽLICO ALI NABODETE Z VILICAMI. Bohinjska kulinarika in domače sestavine, ki jo bogatijo, so neizogiben del pristnega doživetja Bohinja. Obiščite ponudnike gostinskih storitev s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj in se spoznajte s pozabljenimi okusi preteklosti v sodobnih preoblekah, z izpričano tradicionalnimi jedmi, ki vam bodo pogrele srce, ali s takšnimi, ki vas bodo z drznostjo bohinjskih okusov popolnoma očarale.

TASTE THE CUISINE IN BOHINJ WITH A SPOON OR WITH A FORK. The cuisine in Bohinj and its local ingredients are a must for a genuine experience of Bohinj. Visit hospitality providers with the Bohinjsko/From Bohinj certificate andand taste the traditional food served in a contemporary way that will warm your heart. The bold and extraordinary tastes will completely enrapture you.

90


1 PENZION IN GOSTILNA RESJE RESJE GUESTHOUSE AND INN Nemški Rovt 2a, Bohinjska Bistrica, m: +386 4O 64O 641 e: resje21a@gmail.com, www.penzion-resje.si 2 OKREPČEVALNICA ŠTACION ŠTACION SNACK BAR Triglavska cesta 3a, Bohinjska Bistrica m: +386 41 4O6 562, e: stacjon@gmail.com 3 SUNROSE 7 – HERITAGE BOUTIQUE HOTEL Triglavska cesta 7, Bohinjska Bistrica, m: +386 41 77 77 78 e: welcome@sunrose7.com, www.sunrose7.com

5 GOSTILNICA ŠTRUD’L / ŠTRUD’L INN Triglavska cesta 23, Bohinjska Bistrica, m: +386 41 541 877 e: drago.cvetek@gmail.com, www.strudl.si 6 GOSTIŠČE DANICA / DANICA RESTAURANT Triglavska cesta 6O, Bohinjska Bistrica t: +386 4 575 16 19, e: info@gostisce-danica.si www.gostisce-danica.si 7 BOHINJ ECO HOTEL Triglavska cesta 17, Bohinjska Bistrica t: +386 8 2OO 4O OO, e: info@bohinj-eco-hotel.si www.bohinj-eco-hotel.si 8 HOTEL BOHINJ Ribčev Laz 45, Bohinjsko jezero, t: + 386 59 764 4O1 e: hotelbohinj@alpinia-group.si, www.hotelbohinj.si

B OH IN JSK O/ FRO M B O HI N J

4 RESTAVRACIJA – PICERIJA TRIPIČ TRIPIČ RESTAURANT AND PIZZERIA Triglavska cesta 13, Bohinjska Bistrica t: +386 4 828 O1 2O, m: +386 31 624 59O e: info@hotel-tripic.si, www.hotel-tripic.si

9 RESTAVRACIJA LOVEC, HOTEL KRISTAL LOVEC RESTAURANT Ribčev Laz 4a, Bohinjsko jezero, t: +386 4 577 82 OO m: +386 4O 328 282, e: info@hotel-kristal-slovenia.com www.hotel-kristal-slovenia.com 1O RESTAVRACIJA ZLATOVČICA, HOTEL JEZERO ZLATOVČICA RESTAURANT Ribčev Laz 51, Bohinjsko jezero, t: +386 4 572 91 OO e: info@hotel-jezero.si, www.hotel-jezero.si 11 OKREPČEVALNICA FOKSNER FOKSNER SNACK BAR Ribčev Laz 41, Bohinjsko jezero, m: +386 4O 771 931 e: grega.gardener@destina.si Zemljevid str. 14-15. / Map on p. 14-15.

91 91


12 PICERIJA UKANC / UKANC PIZZERIA Ukanc 2O, Bohinjsko jezero, t: +386 5 995 57 87 e: info@prohotel.si, www.prohotel.si 13 PLANINSKI DOM SAVICA / SAVICA ALPINE LODGE Ukanc 1O2, Bohinjsko jezero, m: +386 3O 717 837 e: info.savica@vogel.si, www.vogel.si 14 PLANINSKA KOČA MERJASEC MERJASEC ALPINE HUT Ukanc 6, Bohinjsko jezero, t: +386 4 572 97 12 e: info@vogel.si, www.vogel.si 15 OKREPČEVALNICA ORLOVE GLAVE ORLOVE GLAVE SNACK BAR Ukanc 6, Bohinjsko jezero, t: +386 4 572 97 12 e: info@vogel.si, www.vogel.si

B O HI N J SK O/FRO M B OH IN J

16 RESTAVRACIJA HOTELA MAJER'CA Stara Fužina 19, Bohinjsko jezero, m: +386 4O 249 352 e: info@majerca.si, sl.majerca.si 17 RESTAVRACIJA TRIGLAV BOHINJ TRIGLAV BOHINJ RESTAURANT Stara Fužina 23, Bohinjsko jezero, m: +386 31 3OO O97 e: info@residencetriglav.com, www.residencetriglav.com 18 GOSTILNA PRI HRVATU / PRI HRVATU INN Srednja vas v Bohinju 76, Srednja vas m: +386 31 234 3OO, e: bslamar@gmail.com 19 PLANINSKA KOČA NA USKOVNICI USKOVNICA ALPINE HUT Planina / pasture Uskovnica, Srednja vas v Bohinju 79 Srednja vas, m: +386 31 341 814, e: pd-srvas@siol.net www.pdsrednjavas.si 2O

HOTEL CENTER POKLJUKA

Pokljuka (Rudno polje), Sr. vas v Bohinju 165/a Srednja vas, t: +386 4 532 OO OO e: info@center-pokljuka.si, www.center-pokljuka.si

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET V BOHINJU

BOHINJ RURAL WOMEN’S ASSOCIATION Katica Mikelj, m: +386 31 374 758 e: katica.mikelj@gmail.com

92 92


OKUSITE BOHINJSKI ZAJTRK TASTE BOHINJ BREAKFAST

Zajtrk lahko naročite na spodnji povezavi ali pri svojem ponudniku nastanitve. Dostavljamo jih vsak dan, na območju Bohinja. You can order your breakfast via the link below or via your accommodation provider. Bohinj breakfats are delivered every day, in the Bohinj area.

Naročite na povezavi

Order at

www.bohinj.si/bohinjski-zajtrk 93


KULINARIČNI IZDELKI CULINARY PRODUCTS

B O HI N J SK O/FRO M B OH IN J 94 94


ROKODELSKI IZDELKI ARTISANAL PRODUCTS

Traditional crafts have been present in Bohinj for centuries. The most wellknown craft products are the Gorjuše pipes (“fajfe”), needlework products and woolen products. Wood processing under the Bohinjsko/From Bohinj brand combines the tradition and modern design, inspired by the past of Bohinj.

RAUTER DELAVNICA ODPRTIH VRAT RAUTER WALK-IN WORKSHOP

Triglavska cesta 32, Bohinjska Bistrica m: +386 31 712 4OO, e: primoz.rauter@telemach.net Več / more: www.bohinj.si/bohinjsko

B OH IN JSK O/ FRO M B O HI N J

Tradicionalno rokodelstvo je v Bohinju prisotno že stoletja. Morda so najbolj znane gorjuške pipe – fajfe, vezenine in volneni izdelki. Bogato izročilo obdelovanja lesa pa pod blagovno znamko Bohinjsko/From Bohinj združuje tradicijo in sodobno oblikovanje z navdihom bohinjske preteklosti.

95 95


PRODAJNA MESTA IZDELKOV S CERTIFIKATOM BOHINJSKO/FROM BOHINJ POINTS OF SALE OF PRODUCTS WITH THE BOHINJSKO/FROM BOHINJ CERTIFICATE Domača tržnica / Local market Bohinjska Bistrica vsako soboto 8.OO–13.OO every Saturday from 8:OO to 13:OO

B O HI N J SK O/FRO M B OH IN J

Center Triglavskega narodnega parka Bohinj Triglav National Park Visitor Centre Bohinj Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero t: +386 1 2OO 97 6O e: info.bohinjka@tnp.gov.si Mesnica, trgovina z lokalnimi izdelki Local products & butcher’s shop Vodnikova cesta 33 4264 Bohinjska Bistrica t: +386 4 572 73 26 m: +386 7O 548 3O2 e: bohinj@loske-mesnine.si Etno Galerija Prečna ulica 1 4264 Bohinjska Bistrica t: + 386 31 7O6 962 e: etnogalerija@gmail.com Trgovina / Shop Krpan Stara Fužina 53b 4265 Bohinjsko jezero t: +386 45 723 453

96 96

www.bohinj.si/trgovina

www.bohinj.si/en/shop/

B OH IN JSK O/ FRO M B O HI N J

TIC Bohinj, Ribčev Laz Ribčev Laz 48 4265 Bohinjsko jezero t: +386 4 57 46 O1O e: info@tdbohinj.si


Doživetja nagrajena s certifikatom Bohinjsko/ From Bohinj vas v Bohinju pričakujejo za vsakim vogalom, tista mala in prisrčna, ki se zgodijo mimogrede in tista velika, ki jih z vznemirjenjem pričakujemo, polno doživimo in za vedno ohranimo v lepem spominu. Vodena doživetja najdete na www.bohinj.si/bohinjsko/dozivetja/

DISCOVER BOHINJ IN THE COMPANY OF LOCAL PEOPLE.

B OH IN JSK O/ FRO M B O HI N J

SPOZNAJTE BOHINJ V DRUŽBI DOMAČINOV IN DOMAČINK.

Experiences, awarded with the Bohinjsko/From Bohinj certificate, await you behind every corner – those that we expect and those that surprise us and which we keep in our memory forever. Please, find further information about guided experiences on www.bohinj.si/en/from-bohinj/experiences

97 97


VODENA DOŽIVETJA / GUIDED EXPERIENCES

AGENCIJA SPORT4FUN • Soteskanje v Jerečici. Canyoning in Jerečica.

AGENCIJA SPORT4FUN, Pot v Danico 1, Bohinjska Bistrica m: +386 41 975 878, e: marusa.malej@gmail.com www.sport4fun.si

ALPINSPORT

B O HI N J SK O/FRO M B OH IN J

• Tandemski polet z jadralnim padalom. Tandem Paragliding. • S kajakom po drugi najkrajši in najdaljši slovenski reki. Kayaking from the second shortest to the longest Slovenian river. ALPINSPORT, Ribčev Laz 53, Bohinjsko jezero t: +386 4 572 34 86, m: +386 41 918 8O3, e: info@alpinsport.si www.alpinsport.si

ARHEOALPE • Arheološka pot Vogel. Vogel 2,OOO years ago. • Ajdovski gradec – najstarejša bohinjska vas. Ajdovski gradec – the oldest village in Bohinj. • Starodavni Bohinj. Ancient Bohinj. ARHEOALPE, Marija Ogrin, Grajska ul. 33, Bohinjska Bistrica m: +386 31 617 577, e: arheo.alpe@gmail.com www.arheoalpe-bohinj.si

ČOKOHRAM, HOTEL KRISTAL • Bohinjska čokoladna pokušina. Bohinj chocolate tasting.

ČOKOHRAM, HOTEL KRISTAL, Ribčev Laz 4a Bohinjsko jezero, t: +386 4 577 82 OO, m: +386 4O 328 282 e: info@hotel-kristal-slovenia.com, www.hotel-kristal-slovenia.com 98 98


VODENA DOŽIVETJA / GUIDED EXPERIENCES

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET BOHINJ BOHINJ RURAL WOMEN'S ASSOCIATION • Kuhajmo po Bohinjsko. "From Bohinj" cooking art. DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET V BOHINJU Katica Mikelj, m: +386 31 374 758, e: katica.mikelj@gmail.com

TURISTIČNA AGENCIJA HIKE&BIKE, Stara Fužina 117 Bohinjsko jezero, m: +386 31 374 66O, e: grega@hikeandbike.si www.hikeandbike.si

JOGA BOHINJ YOGA BOHINJ • Joga v naravi. / Outdoor yoga.

B OH IN JSK O/ FRO M B O HI N J

HIKE & BIKE • Pohod ob polni luni. / Full-moon walk. • Sprehod z baklami. Evening torch walk. • Degustacija žganja. / Schnapps tasting. • Kolesarski izlet: Top trails of Bohinj. Bike adventure: Top trails of Bohinj. • Pohodniško kolesarsko potepanje. Hike and bike adventure. • Postani Bohinjski mlinar in žagar. Old mill house experience. • Zakladi Stare Fužine. Treasures of Stara Fužina. • Bohinj cheese tour. / Bohinj cheese tour.

DRUŠTVO KATHAME, Boh. Češnjica 57 Srednja vas v Bohinju, m: +386 41 728 567 e: yogabohinj@gmail.com www.yogabohinj.com

MARIJA ŽVAN • Od stogov do Oplenove hiše. From hayracks to Oplen house. • Delavnica »štrikanje žokov«. Sock knitting workshop. • Tradicionalna peka kruha v krušni peči. Traditional bread baking in ceramic stove. • Bohinjska »turšca« od zrnja do žgancev. / Bohinj corn (turšca) – from grain to žganci. MARIJA ŽVAN, Bitnje 14a, Bohinjska Bistrica m: +386 4O 237 812, e: marija.zvan@gmail.com

99 99


VODENA DOŽIVETJA / GUIDED EXPERIENCES

PAC SPORTS • Z e-kolesi v dolino Voje. By e-bikes to the Voje Valley.

PAC SPORTS, Ribčev Laz 6O, Bohinjsko jezero m: +386 4O 864 2O2, e: info@pac.si, www.pac.si

RANČ MRCINA / MRCINA RANCH • Jahanje na Senožeta. Riding across the meadows. • Jahanje po bohinjskih planinah. Riding across the Bohinj pastures.

B O HI N J SK O/FRO M B OH IN J

RANČ MRCINA, Studor v Bohinju, Srednja vas v Bohinju m: +386 41 79O 297, e: info@ranc-mrcina.com www.ranc-mrcina.com

TURIZEM BOHINJ • Zlatorogova pravljična pot. Zlatorog Fairy Trail.

TURIZEM BOHINJ, Stara Fužina 38, Bohinjsko jezero t: +386 4 574 75 9O, e: info@bohinj.si, www.bohinj.si

TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ BOHINJ TOURIST ASSOCIATION • Tradicionalni in vodeni pohod k slapu Savice. / Traditional and guided hike to the Savica Waterfall. • Bohinjska Bistrica nekoč in danes. Bohinjska Bistrica in the past and present. • Peš na Kravji bal. / Hike to the Cows' Ball. • Aktivno doživetje na vasi. An active expirience in the village. TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ, Ribčev Laz 48, Bohinjsko jezero t: + 386 4 574 6O 1O, e: info@tdbohinj.si, www.tdbohinj.si

TURISTIČNA KMETIJA GARTNER GARTNER TOURIST FARM • Izdelaj si svoj sir. Make your own cheese. MATEVŽ GARTNER, Studor v Bohinju 3a, Srednja vas v Bohinju m: +386 31 346 763, e: matevz.gartner@gmail.com 100 100


GRS BOHINJ SVETUJE:

VARNO V HRIBE! BOHINJ ALPINE RESCUE TEAM RECOMMENDS:

Bo

hinj

HIKE SAFELY! Dr ušt

vo

101


KORISTNE INFORMACIJE USEFUL INFORMATION AVTOMEHANIK / CAR REPAIR – Igma usluge d.o.o., Bohinjska Bistrica, +386 41 719 024 – Kemperle, Srednja vas, +386 41 876 289, +386 4 572 36 52 – Odar, Lepence, +386 41 253 233 AVTOVLEKA / CAR TOW – Kuhar, Boh. Bistrica, +386 41 663 587 BANKA / BANK – Bohinjska Bistrica, Gorenjska banka, +386 4 208 46 83 – Srednja vas, Deželna banka, +386 4 578 00 90 BENCINSKI SERVIS / PETROL STATION – Bohinjska Bistrica, +386 4 574 70 10 LEKARNA / PHARMACY – Bohinjska Bistrica, +386 4 572 77 40 POLICIJA / POLICE – Bohinjska Bistrica, +386 4 572 14 18, +386 31 324 950 ali / or 113 – Bled, +386 4 575 72 00 POŠTA / POST OFFICES – Bohinjska Bistrica, +386 30 718 583 – Ribčev Laz, +386 30 707 307 – Srednja vas, +386 30 322 814 SERVIS KOLES / BIKE REPAIR – Marko Mikelj, Bohinjska Češnjica, +386 41 378 787 – Medja 24, trgovina in servis koles, Boštjan Medja, Jereka, s.p., +386 40 798 690 VETERINAR / VETERINARY – Primož Medja, Bohinjska Češnjica, +386 4 572 37 57, +386 41 625 542 – Veterinarska klinika Lesce, Alpska cesta 49, Lesce, t: +386 4 53 77 100 ZDRAVSTVENI DOM / HEALTH CLINIC – Bohinjska Bistrica, +386 4 572 71 00 ali / or 112

102


103


Kartico lahko kupijo gostje, ki so nastanjeni pri partnerskih ponudnikih Turizma Bohinj in bivajo v Bohinju najmanj dve noči. The card can be purchased by guests who are accommodated at Tourism Bohinj partner services providers and stay in Bohinj at least two nights.

KJE LAHKO KUPITE KARTICO? Povprašajte pri svojem gostitelju!

CARD SALES POINTS: Check with your host! Ostala prodajna mesta / Other sales points: TIC BOHINJ, Ribčev Laz Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero t: +386 4 574 6O 1O, e: info@tdbohinj.si TIC BOHINJ, Bohinjska Bistrica Mencingerjeva 1O, 4264 Bohinjska Bistrica t: +386 4 574 76 OO, e: darja.lazar@siol.net TIC BOHINJ, Stara Fužina Stara Fužina 53b, 4265 Bohinjsko jezero m: +386 31 813 363, e: info@bohinj.si

#ifeelsLOVEnia #mojaslovenija #myway #bohinj

#lakebohinj

IZDAL / PUBLISHED BY: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, t: +386 4 574 75 9O e: info@bohinj.si /lakebohinj /lakebohinj /lakebohinj www.bohinj.si

Založil / Published by: Turizem Bohinj. Tisk / Print: Tiskarna Medium. Naklada / No. of copies: 7.OOO izvodov, marec 2O22 / March 2O22. Fotografije / Photos: Turizem Bohinj, Aleš Zdešar, Tomaž Sedej, Mitja Sodja, Mojca Odar, Jože Mihelič, Dean Dubokovič, Jošt Gantar, Andrej Tarfila, Alan Kosmač, Miran Kambič, Aljaž Muljavec. Prevod / Translation: Doris Sodja. Oblikovanje / Design: Nežka Božnar, Ivana Kadivec, Jaka Modic.