Page 1

Predstavitev pridobivanja medenih pridelkov in izdelkov iz medu

Predstavitev pridobivanja medenih pridelkov in izdelkov iz medu. Degustacija pridelkov iz medu.

Degustacija pridelkov iz medu.

čebelarstvo kotnik Bohinjska Češnjica

3

Začetek čebelarjenja leta 1980 z dvema panjema. Trenutno čebelarstvo obsega 90 AŽ panjev v 4 čebelnjakih. 55 AŽ panjev se s kamionom prevaža na pašo po raznih krajih Slovenije. Temelj ponudbe so različne vrste medu, propolis, cvetni prah in pijače iz medu: medica, medeni liker, brezalkoholne pijače iz medu in peneča medica.

bohinjska češnjica

bitnje

1

brod

2 čučkov čebelnjak

Degustacija medu

Predstavitev čebelje družine, ogled čebel v opazovalnemu panju. Bolezni čebel, in delovanje čd Bohinja, čzg in čzs. Informacije in rezervacije: Turizem Bohinj, Triglavska cesta 30 SI - 4264 Bohinjska Bistrica, tel: +386 (0)4 57 47 590 e-mail: info@bohinj.si, www.bohinj.si Besedilo: Drago Kotnik in Andrej Rožič Foto: Mitja Sodja Viri: Bohinjski muharji Mišo Serajnik

Izdelki iz medu

OBČINA BOHINJ

Čebelarsko društvo Bohinj

Čebelarska učna pot Bohinj


Čebelarstvo Bohinja - zgodovina Čebelarstvo v Bohinju ima že dolgo tradicijo. Glede na klimo, ki je v Bohinju zelo ostra, se čebelarjenje ni razvijalo v smeri pridobivanja medu, ampak na prodajo čebeljih družin in matic. Tako je že Luka Porenta, ki je bil župnik v Srednji vasi od leta 1823 do 1882 še za današnje dni bil velik čebelar, saj je čebelaril s 100 do 300 panji. Sklepamo lahko, da je čebelaril predvsem za prodajo čebel. Ker se je kazala vedno večja potreba po kvalitetnih maticah, so se pojavili prvi vzrejevalci matic. Od maja do julija je cvetela trgovina z roji in maticami. Po končani ajdovi paši, ki je včasih še medila, pa so čebelarji na sejmu, ki je potekal v Kranju med 1. in 4. avgustom prodali višek čebeljih družin. Kupci so bili predvsem medičarji in voskarji. Čebele so zažveplali iz panjev pa pobrali med in vosek. Sejem je potekal do konca 19. stoletja, potem pa je počasi zamrl. Od leta 1890 do 1908 je v osnovni šoli v Bohinjski Bistrici služboval učitelj in upravitelj Martin Humek. Kot sadjar je vedno poudarjal, da brez čebel ni sadja. Njegov učenec je bil tudi Jan Strgar – Šprahov iz Bitenj. Navdušil se je za čebelarjenje in ni še dopolnil 20 let, ko je že uspešno prodajal čebele in matice. Ker so se potrebe po čebeljih družinah in kvalitetnih maticah povečevale, in so prerasle njegove zmožnosti, je zbral čebelarje in na njegovo pobudo je bilo v osnovni šoli v Bohinjski Bistrici ustanovljeno Čebelarsko društvo Bohinjska Bistrica, ki neprekinjeno deluje še danes. Trgovina je cvetela in to je bil tudi dodatni vir zaslužka marsikaterega Bohinjca. Nastajale so nove plemenilne postaje za vzrejo matic. Leta 1911 so čebele iz Bohinja dospele celo v Indijo, Avstralijo in na Japonsko, poleg tega pa tudi na Kavkaz in v Sibirijo. S tem so dosegli svetovni rekord v pošiljanju čebel na velike razdalje. Po smrti Jana Strgarja 1955 leta so se v Bohinju pojavili novi čebelarji, ki so še nekaj časa vzrejali matice. Počasi pa je trgovina zamrla in sedaj v glavnem čebelarji vzrejajo matice samo še za lastne potrebe.

lastnik mlina Jakob Mencinger, po domače Mlinarjev, rojen leta 1796. Predvideva se, da je čebelnjak zgradil Jakobov oče, kajti leta 1830 naj bi ga že prvič obnovili, kar je po vsej verjetnosti storil Jakob. Leta 1907 je mlin kupil Jakob Čuden, kajti pogorela mu je hiša na Bistrici, tako je čebelarstvo prevzel sin Franc, rojen leta 1905. Za čebelarstvo ga je navdušil vele čebelar Jan Strgar z Bitenj. Franc je čebelaril vse do leta 1992. Z njegovo smrtjo leta 1994 se je zaključilo skoraj dvesto letno čebelarstvo na tem prostoru. Nekaj časa je nato v tem čebelnjaku čebelarila njegova vnukinja, ki pa je zaradi šolskih obveznostih tudi ona opustila čebelarjenje v tem čebelnjaku. Obnovo le tega je v letih 2008 - 2009 izvedlo v sodelovanju z Občino Bohinj, tudi Muzejsko društvo Žiga Zois Bohinj in Čebelarsko društvo Bohinj. Na krajši slovesnosti s kulturnim programom dne, 29. maja 2009 so obnovljeni čebelnjak, tudi uradno odprli.

Predstavitev čebelje družine, ogled

čebel v opazovalnemu panju. bolezni čebel, in delovanje čd Bohinja, čzg in čzs

Čebelarstvo Rožič Andrej - Brod Že kot mlad pobič, je večkrat opazoval soseda Jožeta Sušnika pri delu s čebelami. Leta 1993 sta skupaj s prijateljem naselila prvi panj s čebelami. Ker je prijatelj moral prenehati čebelariti je nadaljeval s čebelarjenjem sam. Zgradil si je nov čebelnjak ob potoku Močnik med Brodom in Bitnjami. Čebelari z 12 AŽ panji in z nekaj rezervnimi družinami. Predvsem zaradi lastnih potreb in iz veselja do tega opravila vzreja tudi matice. Čebelari pa predvsem na pridobivanju medu, propolisa, cvetnega prahu in voska.

Čučkov čebelnjak

Predstavitev čebelnjaka

Kranjska sivka

Čebele na satju

Čučkov čebelnjak Čučkov čebelnjak je pomembna čebelarska in kulturna dediščina Bohinja in tudi Slovenije. To je drugi najstarejši čebelnjak v Sloveniji, že prvič obnovljen v letu 1830, zato strokovnjaki upravičeno sklepajo, da je bil zgrajen že pred daljnim letom 1800, ter zanesljivo starejši kot dvesto let. Čebelnjak od leta 1992 ne služi svojemu namenu, ohranil pa je prvobitno notranjost in je zanimiv kulturni spomenik. Kdo je postavil Čučkov čebelnjak na Bitnjah ni zanesljivih podatkov. Popis duš iz leta 1848 prikaže naj bi bil na tem prostoru vpisan

Čebelarska učna pot Bohinj  

Čebelarska učna pot Bohinj: Predstavitev pridobivanja medenih pridelkov in izdelkov iz medu. Degustacija pridelkov iz medu.Predstavitev čebe...

Čebelarska učna pot Bohinj  

Čebelarska učna pot Bohinj: Predstavitev pridobivanja medenih pridelkov in izdelkov iz medu. Degustacija pridelkov iz medu.Predstavitev čebe...

Advertisement