Page 1

X Dhjetor 2011

KuvendI Hazbi Idrizi: Komuna edhe këtë vit, përkundër vështirësive të ndryshme arriti të realizojë projektet e parapara në buxhetin komunal të vitit 2011.Të gjithë jeni dëshmitar se shumë projekte, duke u nisur nga ato kapitale, në infrastrukturë, ujësjellës, rrugë, ruugica,

trotuare, sheshe,duke vazhduar me investime në arsim për përmirësimin e kushteve të fëmijëve tanë. Këtë vit, komuna jonë, për sa ju përket investimeve kapitale është përqëndruar më së tepërmi në përmirësimin e infrastrukturës shkollore edhe atë në pesë objekte shkollore të komunës sonë(në instalimin e nxemjes qendrore).

KuvendI

Dhjetor 2011

Edhe këtë vit, sikurse vitin e kaluar komuna ka zbatuar shumë projekte të sferave të ndryshme, prej të cilave clen të përmendet projekti Formumi Buxhetor, të finacuar nga SDC-ja, që ishte vazhdimësi e projektit Formumi në Bashkësi, projekt i cili ju mundësoi qytetarëve të përfshihen në procesin e planifikimit të buxhetit dhe investimeve kapitale në komunë.

Me këtë ju siguroj se komuna do të vazhdojë të punojë edhe më tepër gjatë vitit në vijim... Nga fjala e kryetarit të Komunës së Bogovinës z. Hazbi Idrizi

X


X Dhjetor 2011

KuvendI

REALIZIM PROJEKTESH NË TË GJITHË KOMUNËN E BOGOVINËS Në të gjitha këto punë promovuese morrën pjesë edhe lideri i BDI-së,z. Ali Ahmeti dhe anëtarë të Qeverisë së Maqedonisë.

KuvendI

Dhjetor 2011

X

shtojca-besim  

X 2011Dhjetor trotuare, sheshe,duke vazhduar me investime në arsim për përmirësimin e kushteve të fëmijëve tanë. Këtë vit, komuna jonë, për...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you