Page 1

4E JAARGANG

NUMMER 8 ZOMER

2009

magazine

VAART KWARTIER Wereldmuseum: ‘Het wordt weer zoals het was’

OVG Veerhavenconcert 2009:

14e Gergiev Festival opent in de Veerhaven

Winnaars fotowedstrijd

zomer 20 09


Restaurant Xie! is een uniek Lounge Restaurant in Nederland, waar haute cuisine-topkoks van zowel de Japanse als de Chinese keuken bij elkaar komen. Xie! werkt met dagverse, eerlijke en seizoensgebonden producten. Alhoewel wij gespecialiseerd zijn in de Japanse Chinese keuken, vertalen wij de wensen van onze gasten ook moeiteloos naar andere culinaire belevingen. Vanzelfsprekend houden we rekening met allergieĂŤn, diĂŤten en vegetarische wensen. Bij binnenkomst waan je je in het mysterieuze Oosten. Strak interieur, rood-zwarte accenten, prach ge kroonluchters aan de bar. Eye-catcher van Xie! is het immens grote gouden Boeddha-beeld, het grootste Oosterse kunstwerk van de Benelux. Onze 3 topkoks hebben hun sporen verdiend in de gerenommeerde keukens van de Azia sche hautecuisine. Xie! nodigt u uit voor een hapje en een drankje om u een onvergetelijke indruk te geven voor datgene waar wij voor staan.

O o Reuchlinweg 1166 3072 MD Ro erdam T. 010 - 485 65 72 Openings jden: dagelijks van 12.00 - 23.30 Late lounge: do - za 22.00 - 02.00

2

www.restaurantxie.nl


4E JAARGANG

NUMMER 8 ZOMER

2009

aan de bewoners en onder nemers van het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk

ZOMER 200 9 In dit nummer pag. 3 Van de redactie pag. 5 Van het bestuur pag. 6 Smelik & Stokking pag. 8 Wereldmuseum pag. 12 Zomerzondagen pag. 15 Galerie V!P’s pag. 15 Port Health Centre pag. 15 Buurtbemiddeling pag. 17 Heerlijk Rotterdam pag. 18 Brandgrens pag. 19 VOS pag. 20 Zalmtoren pag. 22 Uitslag fotowedstrijd pag. 24 Belasting & Douane Museum pag. 26 Rotterdam Roots pag. 28 Westerkade pag. 30 Het Westelijk Handelsterrein pag. 32 Evenementen 2009 pag. 33 Buitenlandsche Zaken pag. 34 Politie Wijkteam pag. 34 Inbraken

Van de redactie Voor u ligt het zomernummer van het magazine Scheepvaartkwartier, waar we als redactie wederom erg trots op zijn. Met veel energie en medewerking van velen is dit magazine tot stand gekomen. Dit jaar zijn we ambitieus. We gaan voor drie nummers, in plaats van twee. EĂŠn in september, een speciaal jubileumnummer, waarmee we het 30-jarig bestaan van Stichting Wijkbelangen vieren. En in december brengen we ons winternummer uit. We hebben dus nog wel wat werk voor de boeg, maar het maken van dit magazine is en blijft een plezierige uitdaging! We wensen u wederom veel leesplezier en natuurlijk een goede zomer toe. De redactie

pag. 35 Afsluiting Maastunnel pag. 36 Veerhavenconcert

Tips en input

Schrijf en denk mee

U kunt ons bereiken via: Postbus 23071 3001 KB Rotterdam E-mail wijkbelangen@scheepvaartkwartier.net

De redactie heeft uiteraard altijd plek voor enthousiaste wijkgenoten met een creatieve inslag. Bij het schrijven, redigeren, brainstormen en/of fotograferen kunnen we elke steun gebruiken! Aanmeldingen via wijkbelangen@scheepvaartkwartier.net. 3


Taxaties

Consultancy

Makelaardij

Beleggingen

Vastgoedmanagement

Uw makelaar in het Scheepvaartkwartier!

Te Huur

Te Huur

Veerkade 5

V. Vollenhovenstr. 56a

120 m2 tot 180 m2 kantoorruimte

90 m2 tot 290 m2 kantoorruimte

Te Huur

Te Huur

Westzeedijk 80

Westplein 6 840 m2 kantoorruimte (evt. in delen te huur).

80 m2 kantoorruimte

Het pand wordt op dit moment inwendig in oude staat hersteld.

Verhuurd

Verhuurd

Westplein 7

Calandstraat 5c

Ca. 560 m2 kantoorruimte

Ca. 475 m2 kantoorruimte

Van Splunter Bedrijfshuisvesting Westplein 7 | 3016 BM | Rotterdam | T 010 - 436 7666 | F 010 - 436 6615 | E info@vansplunter-bhv.nl www.vansplunter-bhv.nl

h


het Bestuur van het Bestuur van het Bestu De Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk en het maatschappelijk welzijn van de mensen die er wonen en/of werken.

Wat is de Stichting? De Stichting is een officieel adviesorgaan voor de gemeente, en overlegt en adviseert de gemeente over allerlei onderwerpen en vraagstukken.

Wat doet de Stichting? De Stichting bewaakt de handhaving van het bestemmingsplan, bouwprocedures en bouwprocessen in de buitenruimte. Daarnaast informeert zij bewoners en bedrijven over alle zaken die de wijk aangaan, zoals bouwplannen, bouw- en horceavergunningen, grootschalige evenementen, verkeer en parkeren, het groenbeheer, enzovoorts. Om dit te kunnen doen ontvangt de Stichting input van bewoners, bedrijven, de gemeente en andere belanghebbenden.

Hoe wordt de Stichting gefinancieerd? De Stichting ontvangt jaarlijkse een subsidie van de gemeente. Daarnaast wordt jaarlijks aan bewoners en bedrijven gevraagd om vrijwillig bij te dragen in de kosten. Deze bijdrage is hard nodig, omdat de Stichting het met de gemeentesubsidie alleen niet redt. Heeft u ons nog niet gesteund met uw jaarlijkse bijdrage, maar draagt u de Stichting wel een warm hart toe, maakt u dan alsnog uw bijdrage over op rekening ABN AMRO Bank nr. 50.34.27.276 of ING nr. 47711 t.n.v. Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk te Rotterdam. Uw donatie wordt vanzelfsprekend zeer op prijs gesteld! Elke tweede dinsdagavond van de maand vergadert het bestuur in haar kantoor aan de Westerstraat. Eenieder die interesse heeft in de invulling van nog vacante bestuurszetels is van harte uitgenodigd om tijdens één van deze vergaderingen kennis te komen maken met de Stichting. Graag wel van tevoren aanmelden via wijkbelangen@scheepvaartkwartier.net.

Aboutaleb bezoekt Stichting Wijkbelangen Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft bij de start van zijn kennismakingsronde door de stad begin januari een flitsbezoek gebracht aan het Scheepvaartkwartier en aan het wijkkantoor. Zijn bezoek was geïnitieerd door het dagelijks bestuur van de Centrumraad. Aan de hand van wijkfoto’s is aan de burgemeester een beeld getoond van de diversiteit die het Scheepvaartkwartier heeft te bieden; in dat gesprek is hij ook ingewijd in de voorgenomen bouwplannen in het Nieuwe Werk en wat die hebben losgemaakt bij de betrokken bewoners in het Zalmhavengebied.

Herinrichting website Stichting Wijkbelangen In januari is de inmiddels traditioneel geworden Nieuwjaarsborrel gehouden in de bar/lounge van het Maritime Hotel. Bij die gelegenheid is een voorpresentatie gegeven van de in ontwikkeling zijnde herinrichting van de website voor de Stichting.

Adviesaanvragen evenementen Vanaf het begin van een kalenderjaar lopen de adviesaanvragen binnen voor evenementen die in dat jaar in de wijk zullen plaatsvinden. Die aanvragen worden met zorg behandeld. Voor bepaalde grote evenementen worden bijeenkomsten gehouden, waaraan de organisatie en alle betrokken gemeentelijke diensten deelnemen. Op uitnodiging is ook de Stichting van de partij. Doel daarvan is het inwinnen van informatie dan wel het doen van bepaalde aanbevelingen aan de organisatie. Voor evenementen waarvoor doorlaatbewijzen worden uitgegeven, omdat de wijk tijdelijk wordt afgesloten voor autoverkeer van buiten, fungeert de Stichting als uitgiftekantoor voor extra doorlaatbewijzen.

Bestemmingsplannen Op vragen van de Stichting bij de gemeente naar de actuele situatie betreffende de bestemmingsplannen voor de wijk sinds de invoering van de nieuwe wetgeving Ruimtelijke Ordening is reactie ontvangen. De bestemmingsplannen voor het Scheepvaartkwartier en het Nieuwe Werk staan in de planning voor 2010, met doorloop tot in 2012. Intussen werkt Rotterdam aan verbetering van de dienstverlening, waarbij het mogelijk wordt gemaakt om de lopende plannen die niet onder de Wet Ruimtelijke Ordening zijn gemaakt, toch digitaal te kunnen raadplegen. Dit programma zal in de tweede helft van 2009 operationeel zijn en door burgers te bekijken.

Concept verkeersplan binnenstad Na de verkiezingen tijdens de openbare wijkvergadering van donderdag 28 mei 2009 bestaat het bestuur van de Stichting uit:

Dagelijks Bestuur

M.J. Hijmans, voorzitter R. Schreurs, secretaris A.M. Turien, penningmeester

Bestuursleden

S.T. Bennebroek A.C. Boer M. Hoekstra C.W.A.O. van Raalten A.G. Rijntjes E. Slager

Tijdens een informatieavond in februari van dit jaar is het concept Verkeersplan Binnenstad gepresenteerd. Dit plan is een verdere uitwerking van het al vastgestelde Binnenstadplan 2008-2020. De hoofdpunten zijn betere verkeersdoorstroming voor autoverkeer van de ring naar de binnenstad, uitbreiding van tramplus verbindingen naar de binnenstad, uitbreiding van fietsvoorzieningen op de hoofdroutes met realisatie van degelijke fietsstallingen en meer ruimte in het hart van de stad voor de voetganger.

5


“Kunst is soms bijna heilig, maar ook gewoon voor de verkoop” 40 jaar Smelik & Stokking Galleries “Kunst is er voor iedereen. Die visie is onze kracht. Vaak wordt kunst gezien als elitair en voor sommigen bijna heilig. Maar het is daarnaast ook een product dat aan de man moet worden gebracht.” Jan van Munster, ooit ’s lands jongste galeriehouder, viert nu in zijn galerie in Rotterdam het 40-jarig bestaan van Smelik & Stokking Galleries met een bijzondere expositie. Uniek, want minstens 40 kunstenaars tonen werk van 40x40 centimeter. “Enorme diversiteit dus. Er is beslist voor iedereen veel te genieten.” Dit kan van juni tot september in de sfeervolle galerie in het Westelijk Handelsterrein, Van Vollenhovenstraat. Ook wordt een jubileumboek gepubliceerd. Een jaar of dertig geleden opende Jan van Munster zijn eerste winkeltje in Den Haag en ging erboven wonen. “Ik was net van school en had het woord galerie bij wijze van spreken nog nooit hoeven spellen. Mijn vader was kunstschilder en daarom had ik wel veel met kunst. Alleen niet zozeer met de oude, donkere doeken waarmee ons huis vol hing. Met hedendaagse kunst bezig zijn, dat was mijn droom! En liefst op het fraaie Noordeinde.” Die droom kwam uit toen Van Munster de heren Smelik & Stokking uit hun gerenommeerde galerie aan het Haagse Noordeinde uitkocht. Met bezieling wist Van Munster de naam en faam uit te bouwen van deze tot de oudste galeries van Nederland behorende onderneming en uit te breiden met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.

Vreemde in het vak “Ik ben altijd een vreemde in dit vak geweest. De galeriehouder is de spil van bijna elke galerie, maar bij mij is het personeel belangrijk. Wat dat betreft is er heel wat veranderd sinds het eerste winkeltje. Laat mij maar

6

achter de schermen regisseren. Van het zakendoen worden hele studies gemaakt maar echte ondernemers beginnen gewoon en volgen hun instinct. Ik ben een ‘doener’ die achteraf kijkt wat er goed gegaan is,” vertelt Van Munster. Met meer dan 120 aan de galerie verbonden kunstenaars en jaarlijks vele nieuwe introducties, kan Smelik & Stokking zich inmiddels een belangrijk podium voor beeldende kunst noemen, bekend tot over de grenzen.

Concept van veelzijdigheid Het succes wijdt Van Munster mede aan het duidelijke concept van de galerie dat hij heeft ontwikkeld en verfijnd en consistent heeft toegepast. “De meeste galeries werken met solo exposities van één kunstenaar. Het kan zijn dat het werk van die kunstenaar je niet aanspreekt en dan ben je zo de galerie weer uit. Bij ons hangt bewust verschillend werk van diverse kunstenaars tegelijk. Grote kans dat de klant iets van zijn gading kan vinden.”

Kunst moet verrassen Smelik & Stokking toont schilderijen, bronzen beelden en fotografisch werk met de nadruk op figuratieve kunst, die door hernieuwde aandacht in de kunstwereld de laatste tijd een flinke vlucht neemt. In Rotterdam ligt ook accent op abstract werk. “In welke uitingsvorm dan ook, wij willen altijd verrassend werk van niveau tonen. Zoals met het zeer positief ontvangen werk van de Rotterdamse Sasja Hagens die haar atelier hier in het Scheepvaartkwartier heeft. Zij weet de ruigheid van schepen en machines geweldig treffend en kleurig te vatten op het doek. We willen traditie en vernieuwing samenbrengen. Een uitdaging die we zeker manifesteren met de jubileumexpositie. Het credo ‘Kunst is voor iedereen’ is


Kunstwerken van Willem de Bont, Sasja Hagens, Antonio Fuertes, Riccardo Evangelisti, Geert Overvliet, Steven Marshall.

dan ook extra van toepassing op de prijs. Die houden we voor de gelegenheid verrassend laag!”, aldus Van Munster.

Vakantiekloffie kan Smelik & Stokking is geen ‘strenge’ galerie. Gesitueerd tussen vele terrasjes en restaurants in het historische gebouw van het Westelijk Handelsterrein wordt een open sfeer nagestreefd. Van Munster over het drempelprobleem dat soms bestaat: “Veel galeries durf je niet eens binnen te stappen. De uitstraling van exclusiviteit is er te overweldigend. Ook in het buitenland loop ik wel eens binnen in mijn vakantiekloffie en dan trekt een dame of heer in de galerie soms arrogant de wenkbrauwen omhoog. Aan mijn kleding te zien, zou ik niets te besteden hebben. Vreselijk, zo’n ballentent. Toegankelijkheid vind ik heel belangrijk. Iedereen is welkom in de galerie. Wie iets koopt, prima. Wie dat niet doet, ook prima. Die krijgt een brochure van ons mee. De mond-tot-mondreclame werkt goed hebben we gemerkt. We hebben een groot klantenbestand. Maar juist in deze lastige economische tijden is het zaak alert te blijven. Kunst heeft zich wel bewezen als duurzaam, maar in hedendaagse kunst kom je altijd voor verrassingen te staan. Het is nu eenmaal geen gewoon consumptieartikel. Elk kunstwerk is een uniek product.“

Jubileumexpositie Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan heeft Smelik & Stokking alle kunstenaars verzocht om een speciaal jubileumwerk te maken. Voor de beeldhouwers is er een oplage van 40 stuks en de schilders konden werk leveren in de afmeting 40x40 centimeter. Al het jubileumwerk wordt bijzonder gunstig geprijsd. Daarnaast krijgt iedere koper vanzelfsprekend het jubileumboek met een overzicht van alle kunstenaars cadeau. Kunstwerk van Jozephine Wortelboer 7


‘Het wordt weer

zoals het was’

8


Het Wereldmuseum stamt uit 1885 en werd oorspronkelijk gebruikt als Koninklijke Jachtclub. Het werd in opdracht van Prins Hendrik gebouwd. Om na te gaan hoe het museum er toen uitzag, is veel architectonisch en historisch onderzoek uitgevoerd. De verbouwing duurt langer dan van tevoren was bedacht, maar zowel qua tijd als qua financiën loopt het nu op schema. In november van dit jaar zal het Wereldmuseum de deuren weer openen voor publiek.

Interview: Joanne Lammers, Sandrien Bennebroek

De steigers rondom het Wereldmuseum worden langzaam afgebroken, het einde van de verbouwing is in zicht. We hebben een prettig gesprek met directeur Stanley Bremer over zijn bevlogen carrière, de uitgebreide verbouwing en zijn ambitieuze plannen voor het museum. Al op vrij jonge leeftijd kwam Stanley in aanraking met musea en tentoonstellingen. Toen hij net van de kunstacademie kwam kreeg Stanley bij het reclamebureau waar hij op dat moment werkzaam was de opdracht om een tentoonstelling te maken. De keuze om museologie te gaan studeren was toen gauw gemaakt. Samen met een aantal andere professionals richtte hij vervolgens een museaal projectbureau op, waar tentoonstellingen voor musea werden gemaakt en waarvoor financiers werden gezocht. Eén van zijn projecten was het opzetten van een maritiem museum op Curaçao. “De gedachte was om met behulp van publiekprivate samenwerkingen het museum te kunnen exploiteren. Eén van de onderdelen was het combineren van een twee uur durende rondvaart met een bezoek aan het museum, zodat toeristen in een korte tijd het eiland en de geschiedenis van Curaçao konden leren kennen. Door deze activiteiten kon de exploitatie van het museum worden gefinancierd en een collectie worden aangelegd.“ Dit project was dusdanig succesvol, dat hij werd gevraagd om nog drie jaar te blijven. In de opbouwfase kwam er regelmatig een handelsdelegatie uit Rotterdam naar Curaçao. Zij waren aanvankelijk sceptisch over het concept ‘mooie kunst en financiering’ en over het feit of zo’n museum zichzelf wel kon bedruipen. Maar toen ze de ontwikkeling van het project zagen, sloeg dit

om in enthousiasme. Zodoende kwam het zover dat Stanley in 2001 werd gevraagd om de toenmalige directeur van het Wereldmuseum op te volgen. Er waren twee nieuwe panden gekocht, het museum was twee keer zo groot geworden, maar het budget was gelijk gebleven.

Oog voor mooie dingen Aangezien er al zoveel in het museum was geïnvesteerd, was er geen geld meer over voor exploitatie. Aan Stanley de opdracht om het museum weer terug in de markt te zetten. “Om dit te kunnen doen, moest ik eerst een plan schrijven. Maar om dit plan te kunnen schrijven, was ook al geld nodig. Om het schrijven van een toekomstplan te kunnen financieren, heb ik samenwerking gezocht met Kras en World of Tui. Museumbezoekers werden reizigers en andersom, hartstikke goed natuurlijk.” Volgens Stanley was het manco van het museum dat de kwaliteit van de collectie in de loop van de tijd was afgekalfd. Bezoekers komen namelijk af op de topstukken. “In de jaren ‘70 en ‘80 is er een koers gevaren die achteraf bekritiseerd wordt. Het museum ging zich concentreren op ‘nieuwe Nederlanders’. Het museumpand moest laagdrempeliger worden, de prachtige trap werd gesloopt en er werden geen topstukken van culturen maar alledaagse gebruiksvoorwerpen aangekocht. Maar ondanks deze aanpassingen kwamen de ‘nieuwe Nederlanders’ niet naar het 9


museum, en ook het bestaande publiek bleef weg. Na heropening van het Wereldmuseum dit najaar worden in de vaste tentoonstelling de topstukken van de collectie gepresenteerd. Het is belangrijk om het mooiste van een cultuur te laten zien. Zo maken wij duidelijk dat we oog hebben voor mooie dingen, dat we andere culturen begrijpen en respecteren.“

Aangescherpt collectiebeleid Het Wereldmuseum gaat zodoende zijn collectiebeleid aanscherpen. Er zullen bijvoorbeeld fotocollecties ondergebracht worden in het Nederlands Fotomuseum en munten in het Geldmuseum.“Dat heeft onder andere te maken met beheer en behoud. Foto’s moeten bijvoorbeeld op een bepaalde temperatuur worden bewaard en wij beschikken niet over dit soort ruimtes, maar het Nederlands Fotomuseum wel.” Het Wereldmuseum heeft wel nog steeds toegang tot deze in bruikleen gegeven collecties. Door het uitbesteden van collecties die niet tot de kerncollectie behoren, kan het Wereldmuseum zich meer focussen op de kwaliteit van de kerncollectie. Het Wereldmuseum beschikt momenteel vooral op het gebied van Tibet, Oceanië en Japan over een topcollectie.

Orginele staat Daarnaast maakt het terugbrengen van het gebouw in originele staat deel uit van de plannen van Stanley. “We gaan terug naar de situatie van 1909. In 1885 bestond het gebouw uit twee etages, met op de begane grond een opslagplaats voor boten en op de eerste etage de Balzaal. De tweede verdieping was al een soort museum met een maritieme collectie, gesponsord door het bedrijfsleven van Rotterdam. In 1909 is er een extra laag op de tweede verdieping gezet en werd de reeds aanwezige etnografische collectie verder aangevuld. Bij de verbouwing moeten we heel zorgvuldig te werk gaan omdat we in een monumentaal pand zitten. Het gebouw voldoet na de verbouwing aan alle museale eisen van deze tijd maar krijgt weer de grandeur en authentieke uitstraling van het jaar 1909.”

Nieuwe bronnen van inkomsten Om deze plannen te kunnen financieren, heeft Bremer gekeken naar nieuwe bronnen van inkomsten. Het museum moest immers terug in de markt worden gezet, zonder dat het de gemeente een cent extra zou kosten. Na de verbouwing heeft het museum de beschikking over 3000 m2 voor de vaste tentoonstelling, die overigens gratis toegankelijk is voor het publiek. Daarnaast komen er jaarlijks twee thematentoonstellingen op

1000 m2. De overige m2 wordt vooral gebruikt voor de horecagelegenheden: de Balzaal, Salon, een groot restaurant en een flink terras. “Er zijn horecaondernemers die dit echt een goed idee vinden en er ook in geloven, maar je hebt ook critici die denken dat het absoluut niet gaat werken.” Zelf staat Stanley helemaal achter het concept en denkt dat eten bij een ‘museumrestaurant’ een trend aan het worden is. “In Londen en Amerika zie je dat nu al terug. Het wordt steeds hipper om een museum te bezoeken en er te gaan eten. Jonge, werkende tweeverdieners zijn geïnteresseerd in het bezoeken van een museum, in combinatie met een hapje en een drankje. Ze weten alleen niet wanneer ze dat moeten doen”. Daarom zijn de openingstijden van het museum aangepast. Het is vanaf november geopend van 11 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds. Daarnaast zal de Balzaal worden verhuurd voor congressen, feesten en partijen, waarvoor de boekingen nu al volop binnenstromen.

Hybride organisatie Al deze activiteiten samen zorgen ervoor dat er een hybride organisatie wordt gecreëerd: 50% van de inkomsten bestaat uit subsidie en gaat naar het beheer, behoud en de presentatie van de collectie en 50% komt uit commerciële inkomsten om de thematentoonstellingen te kunnen financieren. Juist op dit commerciële aspect krijgt Bremer nogal eens commentaar. Stanley is er zelf van overtuigd dat commercie nodig is voor het museum. “Om de kwaliteit van de museumcollectie te handhaven en activiteiten te kunnen organiseren is geld nodig. Dit geld komt uit de commerciële activiteiten, zoals de verhuur en de horeca. Het komt overigens ook op de menukaart te staan, dat de inkomsten ten goede komen van het museum. “Met behulp van financiële adviseurs is een gedegen constructie opgesteld, waardoor de commerciële activiteiten worden ondergebracht in een speciaal vennootschap.” Natuurlijk heeft ook Bremer zorgen: “We zitten midden in de uitvoeringsfase van de plannen en er moet nog veel werk verzet worden voor de heropening dit najaar. Daar moet je bovenop blijven zitten. Maar we zien de toekomst met veel enthousiasme tegemoet. Ondernemerschap wordt heel belangrijk. Het vernieuwde Wereldmuseum plaatst de traditionele museumfuncties in een nieuwe context. Het Wereldmuseum wordt een ontmoetingsplaats voor culturen, waar museale en commerciële activiteiten elkaar aanvullen en versterken.”

Art impressie van de Balzaal

10


• Inrichting en verzorging van uw (internet) administratie • Salarisadministratie • Opstellen van jaarstukken • Accountantscontrole • Belastingadvies en aangiften • Subsidieaanvragen • Financieringsvraagstukken

accountants & belastingadv iseurs

• Organisatieadvies (reorganisatie, doorstart en bedrijfsopvolging) • Juridisch advies (ondernemersrecht, huur- en arbeidsrecht)

Westplein 11 - 3016 BM Rotterdam - Postbus 23366 - 3001 KJ Rotterdam T +31 10 273 1764 - F +31 10 273 1799 - info@gerritsacc.nl - www.gerritsacc.nl

11


Jubileumeditie

Rotterdamse

ZomerZondagen Vanaf zondag 14 juni wordt Het Park bij de Euromast tijdens vijf ZomerZondagen versierd met internationale muziek, originele en verrassende theateracts, familievoorstellingen en knutselworkshops. Het gratis festival zet met de tiende editie een kroon op wat inmiddels een traditie mag heten.

Humorologieconcours Cie Pol & Freddie een frisse mix van jongleren, clownerie en slapstick brengen. Voor de kinderen is er opnieuw een uitgebreid knutselprogramma: onder leiding van de juffen Klieder en Klodder toveren ze recyclemateriaal om tot prachtige kunstwerkjes.

Het jubileum van dit kleinschalige, culturele zomerfestival kent dit jaar een opvallend gevarieerde programmering. Het publiek wordt onthaald op zuidelijke muziekstijlen, van cumbia door het Gentse MaguarĂŠ tot romagipsy door de Ambrassband, een balkanfanfare uit Antwerpen. Een buitenkansje is het concert van Puerto Candelaria, een muziektheatergroep uit Colombia die op tournee is in Nederland. Verder is er gepassioneerde tango met punky randjes in het concert Cuerdas con Fueye door het Pavadita Tango String Quartet.

De ZomerZondagen is een bijzonder, en buitengewoon rijk gevuld, Rotterdams festival. De combinatie van de ongedwongen sfeer met de kwaliteit van de programmering is onmiskenbaar de grote charme van dit feelgoodfestival. De ZomerZondagen willen in balans zijn met de omgeving. Geen mensenmassa’s, drankgelagen of commerciÍle uitbating, maar ontspannen genieten met een eigen picknickmandje. Swingen of soezen in de zon, eten of drinken delen met je buren en lachen om het theater. Kortom; de ZomerZondagen belooft het leukste vakantiefestival van Rotterdam te worden.

Clownerie Behalve muziek zijn er tijdens de ZomerZondagen altijd komische en originele acts uit binnen- en buitenland die Het Park inzetten als decor voor hun theater. Dit jaar laat het Belgische duo Mireille & Mathieu zijn ongebreidelde fantasie los op vergeten speelgoed, terwijl de winnaars van het 12

Vakantiedagen

Praktische informatie De tiende editie van de ZomerZondagen speelt zich af centraal in Het Park bij de Rotterdamse Euromast. Het podium staat op het veld tegenover het witte Koetshuis.


Programma ZomerZondagen 2009 uitgebreide informatie op www.zomerzondagen.nl

Alle zondagen:

Klieder en Klodder

Creatieve workshops voor kids met recyclemateriaal (www.kliederenklodder.nl).

14.00 – 18.00 uur Mr Grégoire & Barbaria Het meisje met het doosje 14.00 – 14.20 / 15.20 – 15.40 uur Mireille & Mathieu 14.20 – 15.20 uur Nadjazzda 15.40 – 17.00 uur Maguaré

Mr Grégoire verlaat zijn leeuwenkooi om een overvolle kindertrein voort te trekken. Welk ontluisterend geheim bewaart het meisje in het doosje op haar borst?

14.00 – 18.00 uur Delinus 14.00 – 14.30 / 15.30 – 16.00 uur Etienne Borgers 14.30 – 15.30 uur El Periquin 16.00 – 17.00 uur Conjunto Tres Dos

Het kleinste taxibusje ooit met verrassingsroute, één ding is zeker: “There’s always room for one more”.

5 juli

ARM, ongebreidelde fantasie losgelaten op vergeten speelgoed en afgedankte rommel, hilarisch Belgisch duo. Exotische mix van Nederlandse bossa nova, chansons en soulful jazz tot tango, publieksprijs Concours de la Chanson-Alliance Française 2009. Superdansbare cumbia uit Zuid-Amerika met 5 blazers, percussie, piano, orgel en accordeon.

12 juli

KOELE KIKKERS, een wereld vol stemmetjes, zachte scheetjes, rode ballonnen en... heel veel kikkers. Spannende mix van flamenco, jazz, klassieke en Latijns- Amerikaanse muziek. Cubaanse muziek uit de jaren vijftig en zestig, booga loo en funky cha-cha, afsluitend salsa-DJ Miss Unyk.

SMAAK heeft een warme uitstraling, heerlijke comfortabele stoelen en een uitgebreide gevarieerde menukaart. Wij zijn 7 dagen per week geopend voor lunch, borrel en diner. Binnen of op ons terras!

VAN VOLLENHOVENSTRAAT 15 ROTTERDAM • 010 436 22 94 INFO@RESTAURANTSMAAK.NL WWW.RESTAURANTSMAAK.NL

13


or al uw : Hé t ver tro uw de ad res vo - exc lus iev e we nsk aar ten aro nd er: - div ers e kad ob on ne n wa / bo nc ad ea u/d ine rch eq ue ue eq ch ion ash n/f bo bio sco op - ag en da ’s - kal en de rs - kad o-a rtik ele n ten etc .* - po stz eg els /st rip pe nk aar .... en al uw ov eri ge ! kan too rbe no dig dh ed en T po st * tev en s ser vic ep un t TN

Met onze ruim 75m2 aan winkelruimte kunnen wij u als klant een uitgebreide collectie artikelen aanbieden. Van een bijzondere wenskaart tot de vulling in uw balpen. En van een mooi kado artikel tot de nieuwste agenda. Ook voor uw postafhandeling kunt u bij ons terrecht. Wij zijn immers een erkend TNT Post Servicepunt. U ziet het, bij ons vindt u een compleet scala aan producten en diensten. Wel zo handig.

10% KORTING

OP ALLE ‘PIP’ ARTIKELEN Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u liefst 10% korting uit de ‘PIP’ collectie o.a.: tassen - etui’s - fotoalbums en nog veel meer!

Westerstraat 14 D-F 3016 DH Rotterdam

Tel: 010 412 35 34 Fax: 010 414 37 49

www.moonenvanpelt.nl

info@moonenvanpelt.nl

OP=OP!

Knip uit en neem mee!

Beleef Rotterdam met je privé gids NIEUW OP DE EUROMAST: DE DISCOVERY TOUR

COMBINATIEPRIJS VOLWASSENEN ¤ 9,95 KINDEREN ¤ 8,95 De Discovery Tour is een multimedia tour voorzien van (historische) audio- en videofragmenten over Rotterdam. Op een leuke en informele manier geeft de multimedia tour je niet alleen heel veel informatie, maar beleef je Rotterdam alsof je een privé gids hebt! De tour nog leuker maken? Koop dan de 360 graden Panoramakaart. Alleen al voor de prachtige foto met alle highlights van Rotterdam de moeite waard.

Prijzen: Combinatie entree Euromast, Discovery Tour en Panoramakaart volwassenen € 9,95, kinderen € 8,95 Geldig in de maanden juni, juli en augustus.

Los: entree volwassenen € 8,70, kinderen € 5,60 Los: Panoramakaart € 1,50 Los: Discovery Tour volwassenen € 4,00, kinderen € 3,00

EUROMAST HORECA B.V. - PARKHAVEN 20 - 3016 GM ROTTERDAM - 010 436 48 11 - WWW.EUROMAST.NL

14


Galerie V!P’s: ‘The Misery Trip’ Bij Galerie V!P’s in Rotterdam is nog tot 5 juli a.s. ‘The Misery Trip’ te zien van Mark Janssen. Janssen (Heeze, 1975) is een in Rotterdam gevestigde fotograaf, gespecialiseerd in geënsceneerde fotografie. Dit doet hij middels een sterk eigen visie die resulteert in een originele kijk op het onderwerp waarbij zijn voorliefde uitgaat naar groots opgezette, theatrale en filmische beelden. Janssen is in 1999 afgestudeerd aan de Kunstacademie St. Joost (Breda) richting fotografie. In april 2009 ontving hij een Merit Award in de categorie interior/exterior commissioned bij de 18e PANL Awards. ‘The Misery Trip’ is een zeer persoonlijk, autonoom project van Mark Janssen, waarbij hij zich heeft laten inspireren door een aantal liedjes/ songteksten van The Beatles. In totaal heeft Mark acht ‘songs’ vertaald in twaalf beelden met een onheilspellende sfeer, een sterk surrealistisch karakter en veel aandacht voor detail en klassieke symboliek; een bonte stoet van extremiteiten en symbolische verwijzingen naar oude meesters en westerse beeldiconen. Een deel van de beelden zijn letterlijke citaten van songteksten, andere beelden totaal vrije associaties uit het repertoire van The Beatles. Lange tijd heeft het project de werktitel ‘The Mystery Trip’ meegekregen, met een knipoog naar de ‘Magical Mystery Tour’ van The Beatles, maar bovenal als symbool voor de persoonlijke reis die deze serie voor de fotograaf is geweest. Onder andere door het mineur karakter in een groot deel van de beelden heeft Mark er recent voor gekozen om het ‘The Misery Trip’ als definitieve titel mee te geven.

Buurtbemiddeling In de stad woont iedereen dicht op elkaar. Meestal gaat dit goed, soms gaat het fout. Over en weer kunnen irritaties tussen mensen ontstaan over bijvoorbeeld harde muziek, rommel, stank, huisdieren, etc. Als het buren niet lukt dit zelf op te lossen, kunnen buurtbemiddelaars daarbij helpen. Zij helpen bij het uitpraten van ruzies en afspraken maken voor de toekomst. In 2008 kwamen er 67 meldingen binnen bij het Buurtbemiddelingscentrum. Daarvan is ongeveer 60% bemiddeld en naar tevredenheid van partijen opgelost. De buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en behandelen alle problemen vertrouwelijk. Voor meer informatie over de werkwijze van de buurtbemiddelaars, de vraag of een buurtbemiddelaar kan helpen bij uw probleem en het werk als buurtbemiddelaar, kunt u kijken op: www.buurtbemiddelingcentrum.nl.

Mark Janssen - ‘The Misery Trip’, 30 mei t/m 5 juli 2009, V!P’s International Art Galleries Rotterdam, Van Vollenhovenstraat 15. Voor meer informatie over deze en andere tentoonstellingen bij V!P’s: www.vipsart.nl.

Port Health Centre:

niet alleen voor

zeebonken

De huisartsenpraktijk van dokter Willem den Hoed is vorig jaar overgenomen door Port Health Centre. In deze praktijk zijn thans de volgende huisartsen werkzaam: Sven Daam, Hans Dijkstra en Marion Steentjes. De huisartsenpraktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Het adres is Parklaan 26, 3016 BC Rotterdam (hoek Parklaan/ Parkstraat). Het (nieuwe) telefoonnummer van de praktijk is: 010 241 11 00; tussen 12.00 uur en 14.00 uur is dit nummer alleen bereikbaar voor dringende vragen. Algemene vragen kunnen ook via e-mail gesteld worden: huisartsen@porthealthcenter.nl. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven met welke huisarts u een afspraak wilt maken. Buiten kantooruren kunt u (uitsluitend voor spoedgevallen) terecht bij de huisartsenpost van het Sint Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam. Deze huisartsenpost is bereikbaar via telefoonnummer: 010 466 95 73 op werkdagen van 17.00 uur tot 08.00 uur, tijdens de weekeinden en op alle erkende feestdagen. Voor meer informatie: www.porthealthcentre.nl en www.chprijnmond.nl.

15


Welkom bij

Grand Hotel Philadelphia

Lunchen in ons Grand Café of bij mooi weer in de binnentuin Vergaderen in één van onze twee authentieke Stijlkamers Overnachten in 1 van de 20 luxe hotel kamers Feesten, dineren voor gezelschappen of een bruiloft. Vergeet ook onze eigen bakkerij Philly’s niet!

Kortom, u bent van harte welkom als gast in ons mooie hotel!

Van Vollenhovenstraat 48-50 - 3016 BJ Rotterdam, 010 - 24 00 425 - grandhotel@philadelphia.nl www.grandhotelphiladelphia.nl

Zomergasten Domaine de Belle Mare 2008

Domaine Barbeiranne 2008

Domaine La Monardiere 2008

Rode bessen, fr amboos, kr uisbes en aardbei. Levendige neus, volle smaak! € 4,95

Veel fr uit en in de smaak iets van zoethout. Milddroge rosé met een pittige smaak! € 6,25

Verfijnd, sappig, mooi droog maar niet té. Perfect in balans en nodigt uit tot meer! € 7,25

Mas du Notaire 2008

Domaine Haut-Lirou 2008

Château Barbeiranne 2008

Rond en soepel met smaak van honing en bloemen met een lange afdronk.Smaakvol! € 7,50

zachte en ronde har monieuze smaak van fr uit: perzik, aardbei en fr amboos. Top! € 7,50

Fr uitige neus van gr apefr uit, perzik, fr amboos en viooltjes. Evenwichtige volle smaak! € 9,95

reda Jan van BWIJNEN EN GEDISTILLEERD 16

Wester kade 29 ROTTERDAM

W W W. J A N V A N B R E D A . N L


Derde editie Heerlijk Rotterdam:

Vier dagen lang culinair genieten aan de Parklaan

Tekst: Sandrien Bennebroek Hét culinaire festival van Rotterdam, Heerlijk Rotterdam, duurt dit jaar maar liefst vier dagen. Van donderdag 27 tot en met zondag 30 augustus kunnen de bezoekers weer genieten van de kookkunsten van topkoks als Erik van Loo (Parkheuvel), Herman den Blijker (o.a. De Engel) en Ad Janssen (o.a. Het Kasteel van Rhoon).

Onderscheiding Met meer dan 35.000 bezoekers overtrof Heerlijk Rotterdam in 2008 opnieuw alle verwachtingen. In februari dit jaar werden alle inspanningen van Arthur Bassant, de initiatiefnemer van het evenement, bekroond met de Verdienstenbokaal 2008 die door Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Rotterdam, aan hem werd uitgereikt. Bassant werd geprezen om zijn vernieuwende concept waarmee hij in twee jaar tijd “een bijzonder culinair festijn heeft neergezet (…) dat ervoor [heeft] gezorgd dat Rotterdam een groter aanzien heeft gekregen op de culinaire kaart van Nederland.”

Topniveau voor een zacht prijsje Ook in 2009 zal de top van de horeca uit de Rotterdamse regio aanwezig zijn op hét culinaire festival van Rotterdam. Eén van de nieuwkomers op de derde editie van Heerlijk Rotterdam is de met twee Michelin-sterren bekroonde chefkok Mario de Ridder (Zwethheul), die op 26 april jl. werd

geïnaugureerd als 121e SVH Meesterkok. Andere nieuwelingen zijn Lepels, Mastika en de Bernisse Molen. Voor alle koks geldt de reglementair vastgestelde maximumprijs van � 12,per gerecht. Veel restaurants bieden hun gerecht aan inclusief een bijpassend glas wijn. Bezoekers kunnen op deze manier betaalbaar genieten van alle culinaire hoogstandjes.

Heerlijk Entertainment Heerlijk Rotterdam staat voor ‘genieten op hoog niveau’ en belooft haar bezoekers deze editie nog grootser en luxer aan te pakken. Zo zullen niet alleen wijn en spijs vertegenwoordigd zijn, maar wordt er ook gezorgd voor verrassend (en passend) entertainment in de vorm van muzikale live-optredens en spectaculaire kookshows.

Overige informatie Data: Donderdag 27 tot en met zondag 30 augustus 2009 Tijd: Donderdag van 17.00 uur - 23.00 uur Vrijdag - Zondag van 13.00 uur - 23.00 uur Entree: Voorverkoop € 10,- (aan de deur € 12,50) Website: www.heerlijkrotterdam.nl

17


Brandgrens In 2006 besloot het gemeentebestuur van Rotterdam tot de definitieve fysieke markering van de brandgrens in het straatbeeld. De brandgrens is de grens van het door het bombardement en het daaropvolgende brand verwoeste gebied in het centrum van de stad. De markering van de grens bestaat uit grondarmaturen, die op de brandgrens in het plaveisel worden ingegraven. Hierin is het door West 8 in samenwerking met Opera Ontwerpers ontworpen icoon afgebeeld. Dit icoon bestaat uit vlammen, waarin brandende panden, het silhouet van een Heinkel bommenwerper en van het beeld ‘De verwoeste stad’ van Ossip Zadkine, zijn verwerkt. Op donderdag 14 mei is het eerste stuk van de markering door burgemeester Aboutaleb onthuld. Dit eerste stuk loopt door het Nieuwe Werk: vanaf de Willemskade door de Maasstraat, de Westerstraat en de Zalmstraat. Vóór 14 mei 2010 zullen zo´n 400 lichtobjecten de bijna 12 kilometer lange route verlichten. Dat is de grens tot waar de vlammen kwamen na het Duitse bombardement van 14 mei 1940. Het bombardement heeft een definitieve wending gegeven aan de stadsgeschiedenis en daarom vindt de gemeente het van belang dat iedere Rotterdammer van het bombardement weet.

18

Op 14 mei 1940 bombardeerden Duitse Heinkels de binnenstad van Rotterdam. Binnen tien dramatische minuten voltrokken de Duitsers een vonnis over de historische stad. De bommen vielen op het centrum, Kralingen, Crooswijk en Oude Noorden. Dagenlang brandde de stad: circa 850 mensen kwamen om, 80.000 Rotterdammers werden dakloos. De bommen en de brand verwoestten 25.000 woningen en 11.000 andere panden. In hoog tempo werd het puin geruimd en maakte stadsbouwmeester W.G. Witteveen plannen voor de wederopbouw, waarmee al in 1940 werd begonnen. In juli 1942 kondigde de bezetter echter een algehele bouwstop af, waardoor de wederopbouw kwam stil te liggen. Pas na de oorlog werd de opbouw weer voortgezet, maar wel op basis van een nieuw plan van Witteveens opvolger Van Traa. Het ‘Basisplan Herbouw Binnenstad Rotterdam’ werd in maart 1946 vastgesteld en vormde tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw de basis voor bouwactiviteiten in het centrum. Het nieuwe stadshart van Rotterdam bestaat niet alleen uit een nieuw centrum met moderne gebouwen, het heeft ook een andere plattegrond dan vóór 1940. Voor meer informatie: www.brandgrens.nl.


Plezierige ambiance voor informele contacten Wist u dat het Scheepvaartkwartier beschikt over de grootste ondernemersvereniging van Rotterdam? De Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS) telt zo’n 120 leden. VOS bundelt de gezamenlijke ondernemersbelangen richting de gemeentelijke en andere instellingen. Daarnaast wil VOS een rol spelen bij het versterken van de interactie tussen ondernemingen in het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk. Door middel van regelmatige netwerkborrels en andere bijzondere activiteiten creëert VOS een plezierige ambiance voor informele contacten. Eén van deze activiteiten was de eerste Captainsmeeting die begin april dit jaar plaatsvond in KR&ZV De Maas. Tijdens dit symposium werd het geheim van het Rotterdamse zakendoen ontrafeld. Het thema van dit korte symposium was ‘Het succes zit in de genen; Rotterdams succes bezien vanuit vrouwelijk perspectief’. Sprekers waren onder meer: • Dr. Mijntje Lückerath-Rovers (universitair docent en auteur van het boek ‘Topvrouwen’); • Mr. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD Tweede Kamerlid, voormalig directeur Rotterdam Port Promotion Council); • Mai Elmar (directeur Cruise Port Rotterdam en Chief Marketing Office Rotterdam); • Annie Gruisen (directeur Spido).

Lid worden van VOS Als lid van VOS bent u verzekerd van adequate vertegenwoordiging inzake gemeenschappelijke problemen richting de gemeente en blijft u op de hoogte van het reilen en zeilen in het Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk. Als lid van VOS kunt u bovendien, met twee introducés, geheel kosteloos deelnemen aan de bijeenkomsten en/of borrels. Meer informatie is te vinden op www.scheepvaartkwartier.biz.

E

ONDE R

N

N

M

I

E

G

D

RS

VER E

E E

IE

R

SC H

P

T

E

www.ancyra.nl

19

V

RTKW AA A

R


Zalmtoren

Interview: Evert Slager

Interview van Evert Slager met Diederik Dam, architect van de Zalmtoren. Diederik Dam is de zoon van Cees Dam, die onder meer architect van de Stopera is. Samen leiden ze architectenbureau Dam & Partners te Amsterdam. Het interview geeft uitsluitend de architectonische gedachtegang achter het ontwerp van de toren weer.

Met de Wilhelminatoren (89 m), de Coopvaert (104 m) en de Maastoren (165 m) hebt u met uw vader Cees Dam als Amsterdams architectenbureau al in belangrijke mate de skyline van het Nieuwe Rotterdam bepaald. Met de Zalmtoren zal dat nog eens in versterkte mate het geval zijn. Hoe ervaart u dat? Rotterdam is misschien de enige stad in Nederland en misschien wel één van de weinige steden in de wereld met een duurzaam gestructureerd beleid over hoogbouw. Vanwege de locatie van de Zalmtoren in de hoogbouwzone zal deze - als hij er straks staat - ertoe bijdragen dat de Noorden Zuidkant van de rivier nog nadrukkelijker met elkaar communiceren en ik denk dat dat belangrijk is, omdat de Erasmusbrug alleen die functie niet kan vervullen. En ik meen dat daarmee ook de grootste kwaliteit van de stad wordt onderstreept en dat is de Nieuwe Maas.

20

Hiermee hebt u aangegeven dat de Zalmtoren past in het weefsel van het Nieuwe Rotterdam. Maar hoe ziet u de relatie van de toren tot het Scheepvaartkwartier, het kwartier waar de toren straks deel van uitmaakt? De toren is specifiek ontworpen voor het Scheepvaartkwartier. De toren zou er niet zo uitzien als hij op de Kop van Zuid stond, er niet zo uitzien als hij in het Wijnhavengebied stond en er niet zo uitzien als hij bij het station stond. De Zalmtoren is niks anders dan één groot eerbetoon aan de atmosfeer van het Scheepvaartkwartier; probeert in alles die atmosfeer te pakken: baksteenarchitectuur, witte elementen, zijn tijdloze elegantie, klassieke ritmiek, maar toch ook op een heel Rotterdamse manier: rechttoe, rechtaan; de decoratie druipt er niet vanaf, het heeft iets ingetogens. Een soort Rotterdamse trots gaat ervan uit en dat moet dit ook zijn.


Neen, de decoratie druipt er niet vanaf, maar wordt in de top van het gebouw toch wel gevonden. Aan zo’n hoge toren zijn altijd bijzondere dimensies te onderscheiden, onder meer de top. Maar voor de omwonenden is het eigenlijk alleen maar belangrijk hoe de onderste 20 m eruit zien en wat er beneden gebeurt en of het leuk wordt op straat. Voor de stad, en groter misschien wel voor de regio rond Rotterdam omdat de toren zo hoog wordt, wordt de toren een soort beeldhouwwerk. Het wordt iets wat je van alle kanten kan zien, van alle kanten kan beoordelen. Het moet eigenlijk straks een soort merk worden voor Rotterdam, maar belangrijker, ook voor het Scheepvaartkwartier. Zo van, hier aan mijn voeten ligt een heel mooi stuk Rotterdam. De toren heeft grote ramen en ook de hoekpunten van de toren zijn van glas. De champagnekleurige bakstenen van de toren worden onderbroken door de geglazuurde witte stenen van de balkons, die, als de zon erop staat, zich zullen presenteren als glanzende vlakken, waarmee de verticaliteit van het gebouw zal worden onderstreept. De appartementen gaan door tot een hoogte van 163 m. Daarboven komt tot 188 m een terugtredende top van wit materiaal, geheel omgeven door glas. Op deze top, die ’s avonds wordt aangelicht, kunnen bewoners van de toren rondlopen. De totale hoogte van de toren, inclusief antenne, wordt 212 m. Wordt de hoogte door de ontwikkelaar of door u bepaald? Door geen van beiden. De dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van Rotterdam heeft overzicht over de stad, die is stedenbouwkundig verantwoordelijk. De dS+V bepaalt de hoogte.

Nog even terug naar de voor het Scheepvaartkwartier belangrijke begane grond van het gebouw. Het gebouw heeft alleen een entree aan de Houtlaan? De toren staat aan de Houtlaan, maar de voet van de toren is dieper en breder, zodat hij ook een gevel heeft aan de Gedempte Zalmhavenkant. We hebben op de begane grond een extra hoge verdieping gemaakt en deze biedt voor publiek een open verbinding tussen Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan. Dit vergroot het stedelijk weefsel binnen dit gebied. De hal voor de bewoners van de toren krijgt een zodanige kwaliteit en ambiance dat deze past bij de uitstraling van het gebouw en daar zullen de bewoners trots op zijn. Wat voegt de toren aan zijn directe omgeving toe? De Hoge Heren en de Hoge Erasmus worden door de toevoeging van de Zalmtoren ook veel mooier: tezamen vormen zij het Willemsplein, waardoor het Willemsplein als belevingsplein veel meer kansen krijgt dan nu, een prettig verblijfsgebied, meer dan alleen een parkeerplek voor bussen. Wat is de invloed van de discussies met de welstandscommissie op het ontwerp van de toren geweest? Wij hebben de discussies met de welstandscommissie in Rotterdam als uitermate productief ervaren. Ik denk dat het behoort tot één van de meest professionele welstandscommissies in Nederland. In het jaarverslag las ik dat ze zelf het gevoel hebben gekregen dat door de discussies de toren nog mooier is geworden en dat is natuurlijk het beste compliment dat je jezelf kan geven.

21


Eerste plaats: Patricia van der Duijn-Korsten

Winnaar

fotowedstrijd

In het winternummer van dit magazine schreven we een fotowedstrijd uit. De redactie van het magazine daagde iedereen uit de schoonheid van het Scheepvaartkwartier in beeld te brengen door middel van fotografie. En dat hebben we geweten!

22

De redactie ontving veel mooie beelden, uiteenlopend van idyllische plaatjes tot zeer gedetailleerd vastgelegde objecten. Een deskundige jury, bestaande uit André Nijenhuis (fotograaf), Arend Boer (directeur Maritime Hotel), Diederik Beltman (redactie en fotograaf magazine) en Martin Heutink (creative director), heeft zich gebogen over de inzendingen. De winnende foto ziet u hierboven. Volgens de jury was dit de terechte winnaar, vanwege ‘de mooie lichtinval’, ‘een goed oog voor ritmiek binnen de compositie’ en ‘de bijzondere kleurcombinaties’. Daarnaast is het een beeld dat echt iets te maken heeft met het Scheepvaartkwartier, en dat was natuurlijk ook het onderwerp van de fotowedstrijd.


Gefeliciteerd Patricia van der Duijn-Korsten! U wint een overnachting voor twee personen, inclusief uitgebreid ontbijtbuffet, in een hotelkamer met Riverview in het Maritime Hotel. Bovendien ontvangt u een heerlijke fles champagne om die ‘s avonds te nuttigen tijdens het genieten van het schitterende uitzicht op de Erasmusbrug en de adembenemende skyline van Rotterdam.

Tweede plaats: Shelley Overbeek

Ook al vallen de andere foto’s niet in de prijzen, we willen u de foto’s die als nummers 2 en 3 uit de bus zijn gekomen toch niet onthouden. De foto die de tweede plek heeft bemachtigd, was volgens de jury een mooi en sfeervol beeld. ‘Het prachtige licht’ en ‘de verstilling in het beeld’ spraken de jury aan. De derde foto is typisch Scheepvaartkwartier en erg karakteristiek voor de wijk. Niet zozeer de compositie, maar de situatie vond de jury goed gekozen: ouderwetse arbeid tegen de achtergrond van een moderne stad.

Derde plaats: Ton Vermeer

Maritime Hotel Rotterdam*** • 3 sterrenhotel op een 5 sterrenlocatie • Gezellige bar/lounge Nautisch ingericht restaurant • Multifunctionele vergaderruimtes met airconditioning en daglicht • 165 kamers, 280 bedden els, en borr t t e f f u nz. Voor b taties e n e s e r p s, receptie Willemskade 13 3016 DK Rotterdam Tel.: 010 - 201 09 00 info@maritimehotel.nl Bezoekt u ook onze website: www.maritimehotel.nl 23


Belasting & Douane Museum; paradijs aan de Parklaan

Het

Het Belasting & Douane Museum is de schatkist van het rijk. Geen goud of juwelen, maar een juweel van een collectie over opstand, smokkel, douane en belastingen. Het pand Het museum is gevestigd aan de Parklaan 14-16, in het voormalige woonhuis van Joan Mees, scheepsbouwer en zoon van bankier Marten Mees. Thans vormt dit pand een twee-eenheid met het naastgelegen gebouw dat aan het begin van de vorige eeuw gebouwd werd in opdracht van de bekende distillateurfamilie De Kuyper.

Tentoonstelling BliepBliep! Geluid uit de computer

Onlangs zijn de twee gebouwen aan de Parklaan 14-16 professioneel gerestaureerd. Na zes maanden door steigers aan het zicht te zijn onttrokken, werd met de onthulling van de gevels begin april, het resultaat van het harde werken van de restaurateurs voor iedereen zichtbaar. De gebouwen zijn tot in detail in oude staat hersteld, en het museum is dan ook met recht trots dat zij in zulke prachtige panden mag huizen.

In de tentoonstelling ‘BliepBliep!’, die van 4 april t/m 27 september 2009 loopt, hoor je de eerste computergeluiden. Wie herinnert zich niet het irritante geluid van de inbelmodem om verbinding met het internet te maken? Of de eentonige bliepjes van Pong en Pacman? Wie kent nog het synthesizergeluid van de Commodore 64? Ook de nieuwere digitale geluiden komen terug.

Belasting- en douanegeschiedenis

’BliepBliep!’ is een echte doe-tentoonstelling voor het hele gezin, vol herkenning voor de (groot)ouders en activiteiten voor de kinderen. Zo kun je jouw eigen muziek componeren, een stemopname vervormen met de britcrusher, van Retrogames tot Wii Music spelen en nog veel meer.

Het Belasting & Douane Museum neemt met de vaste expositie de bezoeker mee langs de 15 eeuwen belasting- en douanegeschiedenis die Nederland rijk is. Eerst werd er in natura betaald en later met klinkende munt. Belastingontduiking, fraude en smokkel zijn onlosmakelijk verbonden met het innen van belastingen. Dat niet iedereen zich verbonden voelt met het principe ‘Voor wat, hoort wat’ is in de vaste expositie te bezichtigen. De bezoeker komt er al snel achter dat er altijd gezocht is naar mogelijkheden om het betalen van belasting te omzeilen. Ook dat is van alle tijden.

24

Naast de vaste en tijdelijke tentoonstellingen heeft het museum in de zomermaanden een fantastisch activiteitenprogramma ‘Paradijs aan de Parklaan’. Van bijzondere lezingen, klassieke concerten, kinderworkshops tot tango dansen in de prachtige stadstuin van het museum. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het museum.

Gratis toegang Het museum is geopend op dinsdag t/m zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur en de toegang is gratis. In de zomervakantie is het museum ook op maandag geopend. De tentoonstelling ‘BliepBliep!’ is nog tot en met 27 september 2009 te bezoeken. Voor meer informatie over het museum kijkt u op: www.bdmuseum.nl.


Mellegers, keurslager Meent 67a • Rotterdam Tel. (010) 24 00 840 www.mellegers.keurslager.nl

w

i

l

d

h

a

n

d

e

e-mail: info@nul10.nl

www.nul10.nl

l

TREUREN Wild en Gevogelte, Patés, Traiteur

BLOEMERIE & GALERIE

Reinoud - Boeketten Wild en Gevogelte, Patés & - Rouwwerk Traiteur Mariette Van Rijn - Bloemwerk Rotisserie

- Hydrocultuur - Bruidswerk - Potterie

Vasteland 44 “Maasboulevard” 3011 BM Rotterdam Tel. 010-4123949 Fax 4049491

Jonker Fransstraat 61-63 • 3031 AM Rotterdam telefoon 010 - 412 46 99 • fax 010 - 233 09 73 E-mail: info@wildhandel.nl • www.wildhandel.nl

DE JONGE V

A

K

K

L

E

D

I

N

CAFÉ - PETIT RESTAURANT

G

De Jonge Vakkleding is een begrip in Rotterdam en omstreken. Sinds 1939 is De Jonge specialist in bedrijfskleding en accessoires. Van broeken tot jassen. Van hoofddeksels tot schoenen en stomerij-service. De Jonge heeft een zeer groot assortiment in huis en weet de prijs na al die jaren nog altijd gunstig te houden. Een bezoekje aan de winkel op de Westzeedijk is zeker de moeite waard.

De Jonge Vakkleding Westzeedijk 70/72 Rotterdam tel. 010 - 436 34 84 www.vakkleding.com Tegen inlevering van deze advertentie 10% korting op het gehele assortiment

Parkkade 1 - Rotterdam - Telefoon 010 436 04 62

www.deballentent.nl 25


‘Back to the

roots’ Interview: Joanne Lammers

Rotterdam Roots: vooral bekend van de rode steps, maar nog nooit een plekje in het magazine gehad. Daarom in het zomernummer een interview met Marc van der Veen, eigenaar van dit succesvolle evenementenbureau op de Westzeedijk. Niet in het Scheepvaartkwartier, maar in Delfshaven is het voor Rotterdam Roots allemaal begonnen. Indertijd was Marc werkzaam bij Pelgrim Bier, waar hij van start ging met het organiseren van bedrijfsuitjes. Dit werd alsmaar grootschaliger, waardoor hij op een gegeven moment voor zichzelf begon. Eerst vanuit huis, met als werktitel ‘Op pad’, ging Marc aan de slag met het aanbieden van wandelingen, steptochten, en andere actieve uitjes.

De wijk Een aantal jaar geleden ging Marc op zoek naar een geschikt pand voor het evenementenbureau, wat toen de naam ‘Rotterdam Roots’ kreeg. Hij

kwam uit bij het Scheepvaartkwartier, waar vooral de omgeving hem erg aansprak. “Toen ik het pand zag, dacht ik: dit moet ik hebben. Ik vind dit echt een leuke omgeving, vlakbij het water en de roze driehoek waarin wij zitten heeft natuurlijk ook wel wat. Daarnaast zit het pand aan een drukke weg waar veel auto’s langsrijden, wat leidt tot grotere naamsbekendheid.” Wanneer deelnemers een stadstour van Rotterdam Roots doen, komen ze altijd door de wijk. Hier gaan de tours van start en eindigen ze ook weer. De horecagelegenheden in de wijk worden door Rotterdam Roots gepromoot. “Op die manier nodigen wij onze klanten uit om de wijk te gaan ontdekken, om hier een hapje te eten of een drankje te doen. Voor elke euro die de klanten bij ons uitgeven, geven ze €1,50 uit in het Scheepvaartkwartier”, aldus Marc.

Voor ieder wat wils Rotterdam Roots begon als eerste met de steps en organiseerde toen voor zo’n 1500 groepen per jaar een activiteit. Momenteel zijn er ongeveer tien bedrijven in Rotterdam actief op het gebied van bedrijfsuitjes en is het belangrijk om steeds weer anders te zijn dan de concurrentie. Het evenementenbureau van Marc van der Veen richt zich vooral op sportieve activiteiten en activiteiten die mensen de stad beter laten leren kennen. Stoere ribexperiences, ribralleys en blokarten, maar ook reallife citygames en GPS-tochten om op deze manier de stad te ontdekken behoren tot de mogelijkheden. Op de website www.organiseerhetzelf.nl kunnen kleinere groepen hun eigen activiteiten zelf organiseren. Daarnaast is Marc druk bezig met het zoeken van sponsoren voor een internationale vierdaagse ribralley en het opzetten van ‘intelligent games’.

26


De authenticiteit van Rotterdam Het voornaamste doel dat Marc voor ogen had toen hij Rotterdam Roots opstartte was mensen de stad laten zien: “Ik vind het leuk als mensen Rotterdam leren kennen, maar dan ook écht leren kennen. Ze vinden het hier altijd veel beter dan dat ze van tevoren hadden verwacht. Het is echt een stad die je moet uitleggen. Hierin was én ben ik enorm gedreven.” Volgens Marc moeten mensen meer bekijken dan alleen het stadscentrum. “In de wijken Kralingen, Crooswijk, Oude Noorden, Oude Westen en Delfshaven heerst nog een hele sterke Rotterdamse cultuur. Dat is de kracht van de wijken die buiten het centrum liggen: de eigenheid van de Rotterdammers komt hier echt naar voren.”

Onderbuikgevoel Voor de toekomst heeft Marc nog geen concrete langetermijnplannen. Hij laat zich meestal leiden door zijn onderbuikgevoel: “Ik doe alleen dingen die goed voelen, die ik leuk vind om te doen.” Wel geeft hij aan dat hij de stadsbrede GPS-tours graag nog wat meer zou uitbreiden. Sowieso opereert Rotterdam Roots nu al een tijdje in andere steden, zoals bijvoorbeeld Breda, Amsterdam en Antwerpen. Deze tours zijn een soort stadswandelingen, waarbij mensen een GPS-apparaat bij zich hebben met informatie over de plekken waar ze langskomen en waar ze zich bevinden. Ook zitten er aanwijzingen bij voor spellen die ze kunnen uitvoeren. Ze kunnen de stad op deze manier zelf ontdekken en krijgen veel vrijheid. “Eigenlijk gaan we op die manier terug naar de roots, want met zulke stadswandelingen, daar is het allemaal mee begonnen.”

Culi-paradijs op Vasteland 60

SCHP1208

Het viswalhalla van Schmidt Zeevis in Rotterdam zou wel eens de mooiste viswinkel van Europa kunnen zijn. In de vitrine liggen niet alleen forse kabeljauw, indrukwekkende zalm, hagelwitte zeewolf en krakend verse heilbotfilet. Maar ook veel gerookte en gebakken vis, schaal- en schelpdieren. Achter de vijftien meter lange counter is men permanent bezig met het bereiden van de lekkerste visgerechten. Wat een enorme keus. Rond de klok van 1 staat de lunchcorner bomvol! Opvallend zijn ook de kasten met tofu, zeewier, sojasaus en zeezout... te veel om op te noemen! En als punt op de i: de bediening raakt met de handen geen geld aan, de kassa is naast Geldig tot eind september 2009 de ingang. Dat is pas écht hygiënisch! Tegen

Vasteland 60, Rotterdam (Aan de voet van de Erasmusbrug) tel. 010 - 214 06 73

inlevering van deze bon, 1 gratis Hollandse Nieuwe Haring Uw e-mailadres:

www.schmidtzeevis.nl 27


Westerkade

nóg aantrekkelijker als woon- en verblijfsgebied aan de Maas Gemeente Rotterdam werkt aan een nieuwe inrichting van de Westerkade en Parkkade. Omwonenden en bezoekers van dit bijzondere stukje Rotterdam kunnen in de toekomst genieten van verbeterde recreatiemogelijkheden op de kade. Ook kan het verkeer veiliger rijden, omdat de straat verbreed wordt. De werkzaamheden starten in september en zijn voor het evenementenseizoen van 2010 afgerond.

Recreatie aan het waterfront Rotterdam moet weer de stad aan de Maas worden, zo luidt de visie van gemeente Rotterdam. De kades vervullen daarbij een belangrijke rol als spil tussen bebouwing en het water. Ook hebben de kades een recreatieve functie. Recreatie versterkt de relatie tussen stad en water en draagt bij aan een prettig woon- en werkklimaat in de Rotterdamse binnenstad. De aanpak van de Westerkade is een eerste stap in goede richting. Tevens past het ontwikkelplan Westerkade en Parkkade volgens de gemeente

Hoewel het Bestuur de nieuwe inrichting van de Westerkade op zich van harte toejuicht, heeft het toch een afwijkende zienswijze op onderdelen van het desbetreffende ‘programma van eisen inrichtingsplannen Westerkade en Parkkade’. Op 18 maart jl. heeft de Stichting daarom een reactie opgesteld voor het College van B&W. Deze zienswijze luidde als volgt: • Zoveel mogelijk handhaven van de huidige circa 200 parkeerplaatsen op de Westerkade, in plaats van dit aantal te reduceren tot circa 80; • Aan de Westerkade de status toekennen van hoofdfietsroute (gescheiden rijstroken voor fietsers) of iets dergelijks, in plaats van een gewone fietsroute (zonder scheiding); • Plaatsen van straatmeubilair dat ‘hufterproof’ is en een eigentijdse en uniforme uitstraling heeft, in plaats van het tegenovergestelde. Het Bestuur zou graag zien dat het inrichtingsplan wordt aangepast aan de bovengenoemde zienswijze. Daarbij valt dus onder andere te denken aan beter straatmeubilair, insteekparkeerhavens in plaats van langs parkeerplaatsen langs de Westerkade, aanleggen van parkeerplaatsen op de Parkkade en een betere aansluiting voor voetgangers tussen de Westerkade en de Parkkade. Het Bestuur is van mening dat met deze aanpassing de toegevoegde waarde van het inrichtingsplan alleen maar zal toenemen. De aantrekkingskracht van het desbetreffende deel van onze wijk voor bedrijven zal niet afnemen, veiligheid voor alle fietsers wordt gewaarborgd en men kan genieten van duurzaam en mooi straatmeubilair.

geheel in het vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Na de herinrichting zal de Westerkade weer een bijzondere verblijfsplek aan de Maas worden, met een groene uitstraling en een aantrekkelijk programma op de kade.

VIP-gebied De Westerkade en Parkkade maken deel uit van het gebied RotterdamHoboken. Dit gebied is in de Stadsvisie 2030 aangemerkt als één van de ‘Very Important Projects’ ofwel één van de VIP-gebieden. De vernieuwing van het kadegebied Westerkade past binnen het bestemmingsplan van het Scheepvaartkwartier en het beschermde stadsgezicht en sluit aan op de Veerhaven en Willemskade. Door de aanleg van groenstroken en een betere verlichting van de rij iepen, krijgen deze kades een groen aanzien en vormen ze een geheel.

Wat gaat er precies veranderen? • De kade krijgt een extra brede rijbaan van zes meter, waar aan weerszijden langs de rijbaan parkeervakken worden gemaakt. De weg wordt bestraat met rood gebakken klinkers. • Aanleg van een verhard pad langs het water, onder de bomen en in het verlengde van de straten uit het Scheepvaartkwartier. • Voor de twee bestaande restaurants zijn mogelijkheden voor het inrichten van een terras op de kade. Bij mooi weer ontstaat hierdoor extra levendigheid op de kade. De terrassen zijn minimaal 80 m2 groot en worden voorzien van een transparant windscherm. • Op de kade komt een aantal langgerekte publieke zitgelegenheden, zogenaamde beams, die ook als ‘catwalk’ of podium gebruikt kunnen worden. Door de verschillende vormen ervan krijgt de inrichting en de beleving van de kade een speels karakter. Onder de beams komt verlichting, waardoor de kade ook ’s avonds een bijzondere sfeer krijgt. • De bestaande haven voor de watertaxi wordt omgevormd tot een aantrekkelijke plek aan de Maas, met een brede trappartij naar het water en een houten vlonder als nieuwe halte voor de watertaxi. Meer informatie over de werkzaamheden aan de Westerkade: www.rotterdam.nl > Werken aan de Weg > Westerkade-Parkkade. Voor de plannen van Rotterdam-Hoboken verwijzen wij u naar: www.rotterdam-hoboken.nl.


JC HAIR & spa: Meer dan haar alleen Natuurlijk kun je telefonisch een afspraak maken voor een “kale” knipbeurt, maar eenmaal binnen in één van de drie vestigingen van JC HAIR & spa krijg je daar gegarandeerd spijt van. Niet alleen zijn de panden expliciet gekozen op hun unieke historiciteit en locatie, ook aan het interieur is liefdevolle aandacht besteed. Zo hangt er een regelmatig wisselende collectie èchte kunst, klinkt er rustgevende klassieke muziek, is de (h)eerlijke koffie van echte bonen en de inrichting een fraaie mix van klassiek en (doelmatig) modern.

En daar begint het pas. Want bij JC HAIR & spa heb je ook de optie je te laten onderdompelen in pure verwennerij. Gun het jezelf, want je valt van de ene ontspannende verbazing in de andere. Op een originele menukaart staan alle mogelijkheden: van een korte -gratis- hoofdhuidmassage tot een totale make-over. Als je kiest voor een op je haartype toegesneden (haar)masker mag je je neervlijen op een speciale Shiatsu massagestoel. Terwijl -in mijn geval- art director van vestiging Van Vollenhovenstraat Ingrid zorgvuldig het masker in masseert, pulseert onder mij de stoel in golven van hielen tot haargrens. Nog even nasoezen onder een warme handdoek en daar is alweer schoonheidspecialiste Gina voor een mini-facial. Zoals het woord al suggereert is deze gezichtsbehandeling korter dan een uitgebreide, maar niettemin een heerlijke oppepper. Op het menu vind je verder behandelingen als manicure, (plantaardige!) haarkleuringen en make-up. Tijd om geknipt te worden. Hoewel alle medewerkers van JC HAIR & spa een uitgesproken passie voor hun vak hebben en zich onderscheiden in up-to-date kennis, creativiteit en aandacht voor haar en persoonlijkheid, kun je kiezen voor een topstylist, stylist of junior stylist. Ingrid verschijnt weer en doet in alle rust suggesties. Wanneer we het eens zijn gaat ze aan de slag. Uit het eindresultaat blijkt zowel haar inlevingsvermogen als haar kennis en ervaring. Als verrassende finishing touch laat ze zien hoe, door het bijwerken van mijn make-up, ik er nog nèt weer iets florissanter uit kan zien. Herboren en zelfverzekerder dan toen ik binnenkwam stap ik de straat weer op.

Van Vollenhovenstraat 34 Rotterdam

010 – 241 94 04 Nieuwe Binnenweg 162 Rotterdam

010 – 212 22 12 Lusthofstraat 74 Rotterdam

010 – 281 91 19

Alle avonden geopend Overtuig uzelf en kijk op

www.JCHAIR.nl voor een virtuele rondleiding

NIEUW BIJ JC HAIR: DE COLOURMANAGER VAN FUENTE

- Dé innovatie binnen het haarkleuren - Natuurlijke en organische kleurstoffen - Vriendelijk voor de hoofdhuid - Vrij van ammonia - Opbouwend voor het haar - Constante kwaliteit - Geen kleurverschillen - Vrijwel onbeperkte kleurnuances - Volautomatisch gemengd


Interview met

Richard Korb,

eigenaar van het Westelijk Handelsterrein door Evert Slager.

Hoe lang ben je nu eigenaar van het Westelijk Handelsterrein (WHT)? Sinds 1 april 2008. Is het tot nu toe zo gegaan als je dacht dat het zou gaan? Ja, maar het kan altijd beter. We zien een stijging van het aantal bezoekers. We hebben in 2008 eerst een aantal problemen opgelost: • klachten van omwonenden met betrekking tot de overlast hebben we behandeld; • in 2008 waren tot april bij de brandweer 14 loze meldingen binnengekomen. Daarna niet één meer. Controles hebben uitgewezen dat het een veilig terrein is; • de politie heeft sinds de overname geen echte klachten meer over het terrein. Het raamwerk is dus goed. Dat staat. Het tweede is dat we hier dingetjes willen organiseren. Zo is er sinds april jl. iedere eerste vrijdag van de maand een netwerkborrel, voor iedereen toegankelijk. Deze borrel wordt gesponsord door Ketel 1.

30

Verder gaan we dit jaar vanaf 11 september opnieuw een World Press Photo doen, maar dan nog meer bijzonder dan vorig jaar. We willen namelijk in samenwerking met American Express op 17 september een galadiner organiseren. De couverts worden verkocht en de opbrengst daarvan gaat naar War Child. De andere dagen kan het publiek natuurlijk gewoon dineren tussen de expositie. Deze en toekomstige evenementen worden vermeld op onze website: www.wht-rotterdam.nl Zijn alle pakhuizen nu verhuurd? Ja, meer dan dat; we hebben zelfs een wachtlijst. Enkele nieuwe huurders zijn: • Make a Move: Personal Training en Sport, één op één. De physiotherapeut en de sportarts die het leiden, zaten eerst op een andere locatie en hadden toen al wat klanten uit het Scheepvaartkwartier; • Casa Mood: binnenhuisarchitectuur; • nieuwe exploitant in het restaurant ‘de Belastingdienst’, die het interieur en de kaart heeft gewijzigd en een leuk team om zich heen heeft verzameld. Het restaurant loopt nu als een trein;


• de wijnbar, welke als specialiteit heeft dat er 80 wijnen variërend in prijs van 10 tot 300 euro per fles open kunnen staan dankzij de stikstofcabines, waarin ze staan. De 100% stikstof zorgt ervoor dat na het openen van de fles geur en smaak van de wijn drie tot zes weken behouden blijft. Op het front van elke cabine staat de prijs per half glas vermeld en middels een chipknip kan je de wijn van je keuze tappen; • Mahaenem is veranderd in Ancyra, een Mediterraans visrestaurant; • Havanna, achteraan rechts in de benedenstraat, is ingericht voor partijen. Het aanbod is dus zeer gevarieerd, want we hebben dan nog niet eens de al succesvolle restaurants en galeries genoemd. Het WHT heeft toch een functie die niet alleen tot het Scheepvaartkwartier beperkt is. Hoe bereik je die andere Rotterdammers? Regelmatig komen er bezoekers uit het hele land. We krijgen mediaaandacht vanwege de grensoverschrijdende evenementen, zoals de World Press Photo 2009. Echter: het WHT moet je ontdekken!

Wijnbar

Make a move

Hoe zou je het WHT anno 2009 willen karakteriseren? Een terrein voor culinaire kunstminnende bezoekers, een parel achter een schitterende pui waar altijd wel iets te doen is.

Wijnbar Rotterdam in het Westelijk Handelsterrein is nu ook op de bovenstraat geopend, 7 dagen per week! Met Rosso hadden we een duidelijk beeld voor ogen; warmrode kleuren en openhaarden moesten de sfeer gaan bepalen; beheerst ordinair, zwoel en stout, een beetje brutaal en lekker grootstedelijk. New York in Rotterdam! In het kader van Eten, Genieten en Beleven organiseren wij ook met veel passie en plezier kookworkshops, diners, borrels, evenementen en proeverijen op maat. Ook voor al uw exclusieve feesten, diners en bedrijfsuitjes maken wij graag een offerte op maat, alles is mogelijk en niets is ons te veel!

Rosso staat voor kwaliteit en service op een hoog niveau en is met z’n sfeer uniek in Nederland!

Naast veel wijnen (die per proefslok, half glas of heel glas te bestellen zijn) heeft de wijnbar ook een uitgebreide eetkaart, variërend van tapas, sushi en oesters tot hoofdgerechten. Deze zomer pakt de wijnbar bijvoorbeeld groots uit met hangcultuur mosselen van Neeltje Jans, waarbij u natuurlijk de Nederlandse wijn van de Kleine Schorre uit Zeeland kunt proeven! De Wijnkelder onder Wijnbar Rotterdam is uitermate geschikt voor uw privé partij, zowel voor borrels, proeverijen als voor buffetten en diners. Neem contact met ons op voor informatie: 010 2410330 of 06 51180251 (Maurice Hamerslag of Rinus Dekker)

Westelijk Handelsterrein (Scheepvaartkwartier) Van Vollenhovenstraat 15, 010 225 07 05 www.rossorotterdam.nl info@rossorotterdam.nl

31


Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk

Evenementen 2009

(evenementen binnen het Scheepvaartkwartier zijn bruin gemarkeerd)

juli vrij 3 za 4 zo 5, 12 zo 5 do 9 vrij 10 t/m zo 12 za 11 woe 15, 22, 29 do 16 t/m zo 19 vrij 24 za 25 *) zo 26

Your World zomerevenement Your World TMF Awards Zomerzondagen Metropolis festival Jazz Lunch Concert North Sea Jazz Rock this Town aan de Maas Wednesday Night Skate Camping Rotterdam Ortel Zomercarnaval - battle of drums Ortel Zomercarnaval - straatparade Rondje Noordereiland (zwemevenement)

augustus woe 5, 12 za 8 *) zo 9 zo 16 *) woe 19 / woe 2 sept. do 20 / za 29 do 27 t/m zo 30 za 29 / zo 30

Wednesday Night Skate start/finish Binnenrotte Dance Parade (route Boompjes-Verlengde Willemsbrug-Blaak-Westblaak-Rochussenstraat-Coolhaven-Lloyd Multiplein) Dag van de Romantische Muziek Het Park Bavaria City Racing (5de editie) Centrum Pleinbioscoop Lloyd Multiplein Drijvende tuinen Oude Haven Heerlijk Rotterdam (culinair) Groenstrook Parklaan Veerhavenconcert/Kidsconcert Veerhaven

september vrij 4 t/m zo 6 Wereldhavendagen (thema: ‘Rotterdamse haven: Nieuwe Energie’) vrij 4 Your World Wereldhavendagen Jongerenspecial vrij 4 t/m zo 6 Internationaal Shantyfestival vrij 4 t/m zo 6 Maritiem Kwartier za 5, zo 6 Introductie Seniorenweken za 5, zo 6 Shantykoren zo 6 Rotterdam Uitmarkt vrij 11 t/m zo 4 okt. World Press Photo 2009 vrij 11 t/m zo 13 Wereld Witte de With za 12 t/m zo 13 Open Monumentendag - thema: ‘Op de kaart’ zo 13 Rotterdam Road Races/Rotterdam on Wheels zo 20 Your World City Games 2009 za 26 Homo-evenement (muziekoptredens) oktober vrij 2 woe 14 vrij 16 / zo 25 november di 3 t/m vrij 6 za 14

december zo 20 do 31 / vrij 1 jan. do 31 / vrij 1 jan.

Wilhelminakade Wilhelminakade Het Park Zuiderpark Maritime Hotel Ahoy en centrumpodia Leuvehoofd start/finish Binnenrotte Sidelingepark (Overschie) Centrum Centrum (start en eindpunt: Boompjes) Noordereiland

Kades Wijnhaven/Oude Haven Leuvehaven/Oude Haven Maritime Hotel Maritime Hotel Schouwburgplein Westelijk Handelsterrein Witte de Withstraat start/finish Coolsingel Coolsingel Willemsplein

Streetparade Taptoe Race of the Classics Young Professionals Kermis

Coolsingel Veerhaven Lloyd Multiplein

Europort Maritime Intocht Sinterklaas

Ahoy Leuvehoofd-Coolsingel

Bruggenloop Feest Oud en Nieuw Nieuwjaarsfeest/vuurwerk

Centrum Westelijk Handelsterrein Boompjes

Vooruitblik op 2010: Zaterdag 3 juli 97ste start van de Tour de France, in Rotterdam *) Op zaterdag 25 juli Zomercarnaval, zaterdag 8 augustus Dance Parade en zondag 16 augustus Bavaria City Racing is het stadscentrum minder goed bereikbaar met de auto. Tramverkeer kan plaatselijk worden omgeleid. Metro rijdt volgens dienstregeling.

Bronnen: Gemeente Rotterdam en diverse andere - onder voorbehoud van wijzigingen - 2009

32


De hele wereld binnen handbereik Tekst: Joanne Lammers

Op het Westelijk Handelsterrein, temidden van galeries en eetgelegenheden, treft men totaal onverwacht reisbureau Buitenlandsche Zaken. Dat dit niet zomaar een reisbureau is, wordt meteen duidelijk. Wat direct in het oog springt is de geweldige inrichting. Het pakhuis waar Buitenlandsche Zaken gevestigd is, is voor het grootste deel nog in originele staat. De inrichting ademt de sfeer van vervlogen Engelse koloniale tijden. Mahoniehouten bureaus, stoelen, tafels en kasten. Voor de verandering eens geen stapels reisbrochures en kille balies. “Toen ik dit bijzondere pand voor het eerst betrad, wist ik meteen dat ik de nostalgische sfeer ten volste wilde benutten”, aldus Joke Nuijs, eigenaresse van het reisbureau. “Die inrichting hebben we zelf bedacht, wij vonden dit passen bij een reisbureau en bij ons, en het is natuurlijk heel knus en gezellig. Vaak komen klanten nog met mooie aanvullingen, zoals een landkaart of een atlas. Dan zeggen ze: bij jullie staat dit toch veel mooier, thuis kan ik er niets mee”. Buitenlandsche Zaken was één van de eerste huurders op het Westelijk Handelsterrein en wordt gedreven voor vijf ware reisadepten.

Maatwerk Door de jarenlange ervaring van Joke Nuijs, Lotte van Winsen, Sandra Krieg, Marijke van der Schaft en Elly Scheeper in de reisbranche beschikken ze over de mogelijkheid om elke klant een persoonlijk en gedegen advies te geven. Bij elkaar opgeteld hebben ze ruim 90 jaar ervaring in de reiswereld en er is vrijwel geen land op de wereld waar geen afgevaardigde van Buitenlandsche Zaken is geweest. Ze zoeken naar de juiste informatie, combineren mogelijkheden en weten vaak ook de voordeligste oplossing te vinden. “We zijn absoluut bereid iets extra’s voor de klanten te doen, iedere klant is bijzonder. Ook zijn we 24 uur per dag beschikbaar voor klanten”.

Bestemming over de hele wereld Bij Buitenlandsche Zaken kan men terecht voor alle reizen, over de hele wereld. “Dat is iets wat mensen vaak niet weten, dat je bij ons echt alles kunt boeken, wat je maar wilt; van een exclusieve trip op ’s werelds nieuwste cruiseschip tot weekendjes Ardennen uit de folder”, aldus Joke. Populaire reizen zijn op dit moment rondreizen door Amerika en Thailand, een cultuurreis naar Dubai of een Middellandse Zee cruise. Buitenlandsche Zaken mag zich overigens met trots dé cruisespecialist van Rotterdam en omstreken noemen en organiseert tevens regelmatig reizen voor groepen en bedrijven. Een aanrader volgens Joke is Oman, in het Midden-Oosten: “Dat is echt een prachtige bestemming, nog vrij onbekend en onontdekt, alhoewel dit na Singapore het schoonste land ter wereld is. Je waant je echt in een sprookje als je het vliegtuig uitstapt.” Maar welke vakantieplannen en reiswensen de klant ook heeft, Buitenlandsche Zaken heeft de hele wereld binnen handbereik.

33


‘Wijkveiligheid’; niet alleen een zaak van de politie! Het wijkteam Scheepvaartkwartier voelt zich bevoorrecht om in deze geweldige wijk te mogen werken. De veelzijdigheid van deze wijk is echt uniek te noemen. Niet alleen de historische uitstraling, de indrukwekkende hoogbouw, de toeristische attracties als de Spido en de Euromast, maar ook de activiteiten in het Park en de dynamiek van het Erasmus M.C. maken dat het werk van de politie in dit werkgebied ronduit boeiend en veelzijdig genoemd mag worden. Als je daar dan nog de bedrijvigheid van ondernemers, de dagelijkse verkeersintensiteit en de activiteiten rond de horeca in de wijk bij optelt, dan is het duidelijk dat dit iets van de inzet van de politie vraagt. Kijkend naar het recente verleden kan rustig gesteld worden dat de wijkpolitie de laatste jaren goede slagen heeft kunnen maken op het gebied van wijkveiligheid, maar dit betekent niet dat we er al zijn en nu genoegzaam achterover kunnen leunen. Het vraagt niet alleen om onze blijvende inzet, maar zeker ook om een alerte en betrokken houding van ondernemers en bewoners. Vooral als het gaat om auto-inbraken hebben we veel winst kunnen behalen, maar het blijft tegelijk een punt dat onze volledige aandacht vraagt. Als politie hebben wij natuurlijk beeld bij het probleem als het gaat om de zogenaamde ‘hotspots’ en de veelal bekende dadergroep. U kunt er zeker van zijn dat we hierop gericht inzetten, zowel preventief als door onze aanwezigheid in de wijk. Regelmatig organiseren wij in dat kader acties, waarbij politiemensen herkenbaar, maar veelal ook in burgerkleding worden ingezet. Hiermee is het probleem rond de autoinbraken echter nog niet getackeld. Wij zijn er echt van overtuigd dat wij uw hulp nodig hebben om optimaal effectief te kunnen opereren. Het lijkt misschien vreemd, maar u speelt hierin een belangrijke rol! Wat kunt u dan voor ons doen? Veel eigenlijk, zowel op preventief gebied, maar ook als het gaat om ‘het zijn van onze ogen en oren in de wijk’. Regelmatig zien wij nog dat waardevolle goederen, zoals laptops, worden

Wij willen namelijk graag weten wat u aan verdachte zaken hoort en ziet in uw wijk; ook al lijkt dit in uw ogen misschien niet interessant of onbelangrijk. U kunt ons bellen op het bekende nummer 0900-8844. ‘Wijkveiligheid’; niet alleen een zaak van de politie! Namens het Wijkteam Scheepvaartkwartier Ron Sleeuwenhoek Buurtagent Veerhavenbuurt

Let op je spullen!

zichtbaar in de auto. Daarbij komt dat mensen zich vaak niet realiseren hoe weinig tijd een autokraker nodig heeft om een portier open te breken.

Uit analyse van de criminaliteitscijfers blijkt dat ieder voorjaar het aantal gevallen van autokraken toeneemt. Dit gegeven, samen met het feit dat het evenementenseizoen weer voor de deur staat - het criminele hoogseizoen - is voor de Centrumraad reden om, samen met de politie en de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam, actie te ondernemen.

Met de campagne ‘Let op je spullen!’, die van juni tot en met oktober loopt, wil de Centrumraad burgers bewust maken van de risico’s van hun gedrag, ze te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en uiteindelijk een gedragsverandering teweegbrengen. Tijdens de campagne zal gebruik worden gemaakt van verschillende middelen, zoals het ophangen van posters (verspreid door de stad en vooral op plaatsen waar veel automobilisten komen), het uitdelen speciale kaarten die automobilisten in hun auto kunnen hangen met daarop de tekst: ‘op advies van de politie heb ik geen waardevolle spullen in mijn auto liggen’ en het plaatsen van en LED-schermen aan het begin einde van de Koopgoot.

Rotterdam, en met name het centrum, oefent een grote aantrekkingskracht uit op een allerlei mensen. Bewoners, dagjesmensen en forensen bevolken het centrum van de stad en in hun kielzog komen de criminelen mee. Veel mensen weten dat autodiefstallen regelmatig voorkomen. Toch zijn ze zich onvoldoende bewust van het feit dat ze de dader(s) vaak zelf aanleiding geven. Kort gezegd letten ze onvoldoende op hun spullen. Nog veel te vaak liggen waardevolle goederen

34

achtergelaten en tentoongesteld in de auto, waardoor inbrekers eigenlijk worden uitgenodigd om te ‘shoppen’. Laten we het hen vooral niet te makkelijk maken. Daarnaast is er niemand die zoveel tijd in uw wijk doorbrengt als uzelf. Een actieve, oplettende houding en uw waarnemingen kunnen ons helpen om een completer beeld te krijgen bij de problematiek rond autoinbraken en de daders.

Voor meer informatie over deze en eerdere campagnes (over zakkenrollen en fietsendiefstallen): www.letopjespullen.nl.


Afsluiting Maastunnelplein en Maastunnel Vanaf 10 juli tot 24 augustus krijgen het Maastunnelplein en de Maastunnel een opknapbeurt. Het Maastunnelplein is in deze periode afgesloten voor het verkeer. Vanaf 12 juli tot 24 augustus is één tunnelbuis van de Maastunnel ook afgesloten voor het verkeer richting Rotterdam-Zuid. Verkeer van Rotterdam-Zuid naar het centrum kan wel gebruik maken van de tunnel. Verkeer (hoger dan 3,60 m) kan tijdens de periode in beide richtingen niet via de Maastunnel rijden en wordt omgeleid. De werkzaamheden kunnen ernstige verkeershinder veroorzaken.

Omleidingsroutes voor het verkeer: A13 naar Rotterdam-Zuid: vanaf Kleinpolderplein – A20 – A16 – of via A20 – A4 (Beneluxtunnel)

Omleidingsroutes voor bestemmingsverkeer: Vanuit Rotterdam-Zuid naar omgeving Maastunnel: via Groene Kruisweg – Oldegaarde – Zuiderparkweg – Pleinweg Vanaf omgeving Brielselaan richting A15: via Brielselaan – Doklaan – Waalhaven – Groene Kruisweg Vanaf omgeving Brielselaan richting Maastunnel: via Brielselaan – Doklaan – Waalhaven – Groene Kruisweg Voor verkeer van Rotterdam-Noord naar Zuid en voor verkeer hoger dan 3,60 meter: Erasmusbrug of Willemsbrug De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

A20

www.andrenijenhuis.nl

s pje om g

rkwe erpa Zuid

uid

S

Zuiderpark

g

zawe

Spino

eg

Oldega

sw

Kru i

g

pZ

ose 2e rRaat n t a la s e Puts

Dordtselaan

ls Brie

g

Dorpsweg

ven o

z

• Workshops + Privé-les

ne

Slinge

Gr oe

www.consensusmassage.nl

Zalmstraat 1, 3016 DS Rotterdam

• Cursussen Creatieve Fotografie

n elaa

an o

arde

rwe

d

rug

Maastunnelplein Plein we

Waa lha

rpe

var

g awe mpi

nnel Ko

oule

Oly

nel

Beneluxtu

Fotograferen

an

asb

usb

kla

Bel voor meer informatie over de werkzaamheden naar Gemeentewerken Rotterdam (010) 4894 232 of kijk op www.rotterdam.nl. U kunt ook mailen naar maastunnel@gw.rotterdam.nl.

Creatief te

sm

La

Do

A15

Leer

Era

Droogleever Fortuynplein

Hillelaan

Nieuwe Maas

Maastunnelplein

zuid

Fotografie André Nijenhuis

tze Wes

Maastunnel

A16

Maastun

Maas

A4

k edij

kwal

Schieplein

Ma

g bru

vendij

Kleinpolderplein

traat

ms

A20

N471

's-Gra

A13

ssens

Rochu

lle

noord

Wi

Omleiding Werkgebied

ak

bla

st We

Strevelsweg

A15 naar Rotterdam-Noord: via A16 – A20 of via A4 (Beneluxtunnel) – A20

ingel Cools

noord/centrum naar zuid zuid naar centrum Omleiding zuid Werkgebied

Bo

N471 naar Rotterdam-Zuid: via Schieplein – A20 – A16 – Stadionweg of via A4 (Beneluxtunnel)

natuurgerichte holistische massagetherapie sportmassage

Erwin Mertens

stoelmassage (voor bedrijven)

Gedempte Zalmhaven 615 3011 BT Rotterdam telefoon 06 42 57 40 70 info@consensusmassage.nl

voor mogelijkheden van vergoeding zorgverzekering zie onze website

35


OVG Veerhavenconcert 2009:

Foto: Marco Borggreve

14e Gergiev Festival opent in de Veerhaven

Op zaterdag 29 augustus a.s. zal de 7e editie plaatsvinden van het OVG Veerhavenconcert. De historische Veerhaven is dan opnieuw decor voor een sfeervol klassiek openluchtconcert gegeven door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Als start van het Gergiev Festival staat het orkest dit jaar onder leiding van niemand minder dan Valery Gergiev. Samen geven zij een concert bestaande uit fragmenten uit opera’s van o.a. Rimski-Korsakov, Tsjaikovski, Borodin en Rubinstein waarvoor Valery Gergiev als solisten drie veelbelovende jonge talenten uit de legendarische operaschool van het Mariinsky Theather (Sint Petersburg) heeft geselecteerd. Van 19.45 uur tot 21.15 uur uur kan iedereen gratis, vanaf de kade of vanuit een eigen bootje, genieten van een exclusief voor deze avond samengesteld programma. Burgemeester Aboutaleb opent de avond. Op zondagmiddag 30 augustus wordt van 13.00 uur tot 14.15 uur het OVG Veerhavenjuniorconcert gehouden. Een uniek, gratis openluchtconcert door het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en winnaars van het Prinses Christina Concours o.l.v. Jeppe Moulijn. M.m.v. dansschool La Barre, de SKVR Muziekschool en War Child. Voor meer informatie: www.veerhavenconcert.nl. 36


37

Foto’s Sander de Wilde


Colofon

Dit magazine is een uitgave van Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier/Het Nieuwe Werk Postbus 23071 - 3001 KB Rotterdam wijkbelangen@scheepvaartkwartier.net www.scheepvaartkwartier.net Oplage: 2.500 stuks Redactie: Sandrien Bennebroek, Diederik Beltman, Dik Gussekloo, Joanne Lammers, Irene Pekaar en Evert Slager.

Ontwerp en productie:

Met dank aan: De adverteerders, Stichting Wijkbelangen, gemeente Rotterdam, Buro voor de Boeg, Centrumraad, Arend Boer, Marina Blok, Stanley Bremer, Diederik Dam, Koos Hage, Antoinette van Hattem, Richard Korb, AndrĂŠ Nijenhuis, Joke Nuijs, Wendy van Oostrom, Rachel Otto, Carol van Raalten, Peter de Raaf, Ron Sleeuwenhoek, Marc van der Veen, Marieke de Wolf e.v.a.

Fotografie: O.a. Diederik Beltman, Marco Borggreve, Dik Gussekloo, Martin Heutink, Merel Karman, AndrĂŠ Nijenhuis, Ellen Weij, gemeente Rotterdam, Sander de Wilde.

Telefoonwijzer

Stichting Wijkbelangen 010 - 414 46 80 www.scheepvaartkwartier.net wijkbelangen@scheepvaartkwartier.net Westerstraat 14 g-h Postbus 23071 3001 KB Rotterdam

Hulpdiensten spoed

112

Hulpdiensten niet levensbedreigend

Brandweer 010 - 446 89 00 Politie 0900 - 8844

DCMR Milieudienst Rotterdam

www.politie-rijnmond.nl (ook voor aangifte via internet)

010 - 473 33 33 www.dcmr.nl

(voor klachten over milieu, stank, horecalawaai, geluidsoverlast door evenementen)

Gemeente Rotterdam alle diensten

0800 - 1545

www.rotterdam.nl

0800 - 1545

info@pzr.rotterdam.nl

(ook voor volle afvalbakken, zwerfvuil, graffiti, gaten in de weg, riolering, ongedierte ed.)

Stadswinkel Rotterdam Centrum Stadhuis ingang Doelwater t/o hoofdbureau van politie voor: parkeerproducten, paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verhuizingen. Tevoren afspraak maken is mogelijk.

Centrumraad Rotterdam

010 - 417 28 70 www.centrumraad.rotterdam.nl

VOS Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier

Kamer van Koophandel

010 - 402 77 77 www.kvk.nl

Stichting Veerhaven Hulpdienst Centrum

www.scheepvaartkwartier.biz info@scheepvaartkwartier.biz

www.veerhavenrotterdam.nl

010 - 436 90 47 dienstverlening aan ouderen en

minder validen met de postcodes 3011 t/m 3016


Boegbeeld van de wijk Zalmstraat 1, 3016 DS Rotterdam. 010 413 70 02. w w w.burovoordeboeg.nl.

M e r k s t r a t e g i e C o n c e p t e n C o m m u n i c a t i e


Magazine Scheepvaartkwartier nr. 8  
Magazine Scheepvaartkwartier nr. 8  

Wijkmagazine van het Scheepvaartkwartier in Rotterdam, met onder andere artikelen over het Wereldmuseum, Gergiev Festival en de brandgrens.