Page 1

Kunstroute Barendrecht 2010


r o s n o p s d Hoof

e t u o R t s Kun t 2010 Barendrech

Als Barendrechts bedrijf in hart en nieren ondersteunen we de KunstRoute ook dit jaar weer met veel plezier. C. & H. Euser Transport B.V. wenst u een fijne KunstRoute!

www.euser.nl


kunst toegankelijk

voor iedereen

Kennismaken met verschillende vormen van kunst en

deze overzichtstentoonstelling naar het voormalige

een beeld krijgen van de mens àchter het kunstwerk.

Postkantoor aan de Binnenlandse Baan.

Dat kan dit jaar in het weekend van 2 en 3 oktober tijdens de KunstRoute. Voor de tiende keer wordt in

Ik wil de Stichting KunstRoute Barendrecht, de deel-

Barendrecht een lokale route uitgezet, die bezoekers

nemende kunstenaars en de sponsors hartelijk danken

leidt langs ateliers waar kunstenaars hun creaties

voor het mogelijk maken van de KunstRoute. Ik hoop

presenteren. Als wethouder Cultuur raad ik iedereen

dat de KunstRoute dit jaar weer vele honderden

aan dit weekend vrij te houden in de agenda voor

bezoekers van binnen en buiten Barendrecht trekt.

een moment van kunstzinnige bezinning.

Het belooft in ieder geval een mooi weekend te worden om kunst van plaatselijke kunstenaars te

De KunstRoute is een uitstekende manier om relatief

ontdekken en te bewonderen.

makkelijk met kunst in aanraking te komen. In dit weekend worden de meest uiteenlopende kunst­ vormen geëxposeerd, zoals schilderijen, objecten

Stephanie ter Borg

van keramiek en brons, fotografie en sieraden.

Wethouder Cultuur

De kunstenaars brengen hun enthousiasme over op een zo breed mogelijk publiek. Zowel vanuit mijn functie als ook persoonlijk vind ik het wenselijk dat kunst toegankelijk is voor iedereen. Ook dit jaar is het weer zeker de moeite waard een bezoek te brengen aan één of meer van de deel­ nemende locaties. Dit jaar tonen ruim 30 Barendrechtse kunstenaars hun werk; in hun atelier, thuis of op één van de locaties zoals De Kleine Duiker, de Watertoren en Kunstuitleen Barendrecht. Dat mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking de mooiste creaties neer kunnen zetten blijkt wel uit speciale exposities bij Humanitas aan de Bachlaan en ASVZ aan het Oosteinde. Voorafgaand aan het weekend van de KunstRoute is er in de hal van het gemeentehuis een overzichts­ tentoonstelling te bewonderen van de deelnemende kunstenaars. Als voorproefje is hier van elke deel­ nemer van 22 tot en met 30 september alvast één kunstwerk te bewonderen. Op 1 oktober verhuist

3


DE KUNST VAN H ET

GIETEN Wolders Metaalgieterij B.V. | Prins Reinierstraat 5 4651 RZ Steenbergen | Tel. +31 (0) 167 - 563 736 www.wolders.nl


Kunstroute

Barendrecht

2010 2 / 3 okt

11:00 / 17:00

3

7

voorwoord mr. S.J.A. (Stephanie) ter Borg, wethouder cultuur voorwoord bestuur Stichting KunstRoute Barendrecht

8 - 40

deelnemende kunstenaars

41 - 47

overzicht van het EXTRA programma

48

colofon

49

sponsors en vrienden

Kunstroute Barendrecht 2010


Leer

Kleur- en figuur analyse en advies in vorm en stijl

Creatief

Fotograferen

• Cursussen • Workshops • Privé-les • Fotoreizen

www.andrenijenhuis.nl Fotografie André Nijenhuis

Johanna de Graaf | 2e Barendrechtseweg 382 2992 SM Barendrecht | Tel. 0180-619 032

Zalmstraat 1, 3016 DS Rotterdam

Gerrit Kleijwegt Gerrit Kleijwegt (1935) is opgegroeid in een tijd dat je nog niet zo vanzelfsprekend de richting kon kiezen waar je hart naar uitging. Toch heeft zijn toenmalige functie als hoofd binnendienst bij NRC en AD hem niet verhinderd zijn liefde voor beeldende kunst en literatuur vorm en inhoud te geven.

los van de grond

Zelf een verdienstelijk dichter met tal­rijke publicaties, ontwikkelde hij ook op het gebied van moderne kunst een brede kennis en gevoel voor kwaliteit. Dat kwam hem o.a. van pas in de recensies die hij schreef over exposities van andere kunstenaars.

zij houdt het kind voor zich als de doelman

Als lid van het bestuur van de galerie en uitgeverij van Aad Speksnijder in Rotterdam was en is hij betrokken bij zijn grote liefde: Kunst.

een klein vrouwtje met een onwaarschijnlijk klein kind formaat is overdraagbaar, van boom tot boom soms moet er gekozen worden: vliegen of lopen terwijl de maand stevig in het zadel zit.

die een gepakte bal om tijd te rekken net iets langer vasthoudt dan is toegestaan op zoek naar medespelers die zich ergens tussen het gras verschuilen kijkt hij het veld in zij kijkt ook naar zo’n plek het wuivend handgebaar van ”allemaal naar voren” bij haar bevriest bij haar in vaster klemmen van de kleine daar gooit zij ’t kind al in de lucht klaar voor de uittrap.


Voorwoord KunstRoute 2010

In 2010 organiseert de Stichting KunstRoute

Een officiële opening mag natuurlijk niet ontbreken.

Barendrecht weer een traditionele KunstRoute.

Op woensdagavond 22 september zal Stephanie ter

Het wordt een jubileum­uitvoering met als hoofd­

Borg, wethouder Cultuur van Barendrecht, deze taak

programma de presentaties van Barendrechtse

op zich nemen.

kunstenaars aangevuld met diverse nieuwe initiatieven. Het is per slot van rekening KUNST:

Voorafgaand aan het KunstRoute-weekend is er een

inspirerend, vernieuwend en altijd verrassend.

overzichtstentoonstelling van alle deelnemende Barendrechtse kunstenaars in de hal van het gemeen­

Het KunstRoute evenement is inmiddels een begrip

tehuis te bewonderen. Elke kunstenaar presenteert

in Barendrecht en ver daarbuiten. Elk jaar is het

één kunstwerk zodat u van tevoren een indruk kunt

een feest voor de kunstenaars en de bezoekers die

krijgen. Deze expositie is van woensdag 22 september

geïnspireerd worden of op zoek zijn naar een mooi

tot en met donderdag 30 september tijdens kan­

en passend kunstwerk voor thuis of in het bedrijf.

tooruren geopend. Op vrijdag 1 oktober verhuist deze overzichtstentoonstelling naar het voormalige

In de afgelopen 9 edities van de KunstRoute hebben

Postkantoor op de Binnenlandse Baan zodat u zich

vele Barendrechtse kunstenaars hun werk gepresen­

ook tijdens het KunstRoute-weekend kunt oriënteren

teerd in hun eigen atelier of in de diverse locaties

welke kunstenaars u in ieder geval wilt bezoeken.

waar wij gebruik van mogen maken. Dit jaar vindt de

Deze centraal gelegen locatie kunt u gebruiken als

KunstRoute Expositie plaats op vrijdag 1, zaterdag 2

het startpunt van uw ontdekkingsreis.

en zondag 3 oktober. U bezoekt de kunstenaars in hun atelier, thuis of op de locatie waar zij hun werk

In het KunstRoute magazine en op de website kunt u

presenteren. U kunt, onder het genot van een hapje

alle informatie vinden met betrekking tot de kunste­

en een drankje, kennis maken met de kunstenaar van

naars. Tevens wordt aangegeven waar en wanneer

het werk dat u aanspreekt. U kunt hem of haar “de

de expositie is te bezoeken.

oren van het hoofd” vragen. Maar natuurlijk is het ook mogelijk om een afspraak te maken om op een

Het bestuur en de medewerkers van de Stichting

later tijdstip in het atelier meer kunstwerken te zien

Kunst­Route Barendrecht zijn de bedrijven, organisa­

en wellicht een werk te kopen. Het is dan prettig om

ties en instellingen die kunst en cultuur hoog in het

in alle rust een kunstwerk uit te zoeken en met de

vaandel hebben en zo het KunstRoute evenement

kunstenaar bijvoorbeeld een afspraak te maken of

mogelijk maken zeer erkentelijk voor hun medewer­

u het kunstwerk een weekje “op zicht” thuis aan de

king. Zonder hun inzet is een dergelijk evenement

muur kunt hangen. Op www.kunstroute.nl hebben we

onmogelijk om te organiseren. Tenslotte wensen

ook een aantal tips opgenomen die u helpen een juiste

wij alle bezoekers een inspirerende KunstRoute met

keuze te maken voordat u een kunstwerk gaat kopen.

vernieuwde inzichten en verrassende contacten toe.

Kijk voor exacte openingstijden, wijzigingen en het laatste nieuws op www.kunstroute.nl

7


01 Corrie Bakker objecten

Expositieadres Galerie Barendrecht Binnenlandse Baan 7a vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur Kuilkant 63 2993 DV Barendrecht 0180 - 62 53 50 c.bakker83@kpnplanet.nl

Corrie Bakker volgde haar opleiding aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam. Haar aandacht gaat uit naar het waarnemen van verschijnselen in de natuur zoals de zwaartekracht. Door uitersten in evenwicht en onbalans te zoeken wordt het onderwerp door de gebruikte materialen (o.a. hout en staal) inzichtelijk gemaakt. De objecten hebben een monumentaal karakter en zijn lessen-in-kijken.

8


02 Foto’s, soms in combinatie met eigen poëzie, die niet alledaagse en

Paul Bernhard

fotografie, poëzie en schilderkunst

soms bijna onherkenbare verbanden tussen beeld en taal leggen, en niet-abstracte maar lastig duidbare en verstilde schilderijen in olieverf of acryl, zo denkt Paul Bernhard zijn werk het best te omschrijven. Al sinds zijn jeugd werkend in olieverf verbleef hij na de middelbare schooltijd langere periodes in een Chileense kunstenaarsgemeenschap,

Expositieadres Noldijk 114 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

de Ciudad Abierta, “Open Stad”, de voedingsbodem voor zijn latere ontwikkeling. Terug in Nederland kwam hij in het boekenvak terecht en raakte de schilderkunst wat op de achtergrond. De digitale ontwik­­ke­lingen in de fotografie deden zijn drang tot visuele verbeelding en eigen poëzie terug- en samenkomen. Tevens begon hij een aantal jaren geleden weer te schilderen. Deze KunstRoute zullen daarom op-

Noldijk 114 2991 VL Barendrecht 078 - 677 14 21 http://sites.google.com/site/ruinolles/ ruinol@zonnet.nl

nieuw zowel schilderijen als fotografisch werk tentoongesteld worden. De locatie is gelegen op zijn woonadres aan de Noldijk. Naast fotowerk en schilderijen zijn er de afgelopen jaren twee dichtbundels ontstaan, waarvan er van de tweede nog exemplaren te koop zullen zijn.

9


04 Graficus van beroep, maakt etsen, houtsneden en acrylschilderijen. Toon Breevoort heeft na de middelbare school een opleiding voor graficus gevolgd en is als zodanig werkzaam geweest in de grafische industrie in Nederland, Indonesië en Mozambique. Hij heeft altijd belangstelling gehad voor de ambachtelijke kant van deze bedrijfstak en is om die reden vroeg begonnen met het vervaardigen van etsen en zeefdrukken. Hij is in 1984 een grafiekatelier begonnen

Toon Breevoort grafiek

waar hij zowel etsen als houtsneden maakt. Met bescheiden middelen en eenvoudige vormen tracht hij een sterk effect te bereiken, waarin het typerende karakter van grafiek tot zijn recht komt. Zijn prenten worden opgebouwd met klare lijnen en kleurvlakken. Toon Breevoort werkt met thema’s, waarmee hij één of meerdere jaren aan de slag gaat. Momenteel is hij bezig met afbeeldingen van kleur-

Expositieadres Voordijk 276 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

vlakken en structuren (via de collagraph methode), waarmee hij zijn prenten een harmonieus karakter tracht te geven. In veel gevallen is de natuur zijn inspiratiebron. Zijn werkstukken worden in kleine oplagen gedrukt en zijn op diverse tentoonstellingen te zien geweest.

10

Rietgors 243 2991 MR Barendrecht 0180 - 61 59 87 / 06 - 53 59 26 59 tobreev@xs4all.nl


03 Michel Bierhuizen

fotografie, grafiek, schilderijen, houtsculpturen Michel Bierhuizen is beeldend kunstenaar sinds 1994. Tevens is hij werkzaam in het onderwijs en fotograaf bij persbureau

Expositieadres Van Beverenvliet 17 zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Cor Vos. Michel is een veelzijdig kunstenaar die zich meerdere kunst足vormen eigen heeft gemaakt. De veelal figuratieve vormen worden met verschillende materialen uitgewerkt. Zo bewerkt Michel met acrylverf linnen doeken, acrylpapier en houtsculp-

Van Beverenvliet 17 2992 WG Barendrecht 0180 - 62 62 46 ongekendtalent@xs4all.nl

turen. Het maken van zeefdrukken en de creatieve fotografie maken hem een allround kunstenaar. Michel heeft de laatste jaren in opdracht kunst vervaardigd voor meerdere bedrijven.

11


06 Maud Buijtenhuijs fotografie Maud is ruim 12 jaar enthousiast bezig met fotografie. Ieder jaar laat zij zich door een ander onderwerp inspireren. In het kader van de tiende KunstRoute heeft zij zich verdiept in het onderwerp van de allereerste editie van de KunstRoute: de papaver. Het is boeiend om te zien hoe na zoveel jaren ditzelfde onderwerp hele andere beelden oplevert. Ook

Expositieadres Voordijk 442 (Marjan Verrijp) zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

heeft Maud dit jaar de meest uiteenlopende bloemen op een abstracte manier uitgelicht. Het resultaat levert een fantastisch schouwspel van kleuren op. Voor de liefhebbers zijn er natuurlijk prachtige kaarten te koop.

12

Fugahof 8 2992 NR Barendrecht 0180-61 52 03 mbuijtenhuijs@tiscali.nl


05

Contrasten Zijdeschilderen Sterke kleuren Op tere zijde Penselen Onder controle houden van

Ans van der Bruin

schilderijen

Snel wegvloeiende verf Met of zonder contouren Goed overdenken Weinig te veranderen aan eindresultaat

Expositieadres Bark 108 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Acryl op doek Lichte kleuren Op zwaar doek Controleerbare Verf en pasta’s

Bark 108 2991 JG Barendrecht 0180 - 61 65 11 www.zijdeschilderen.nl ansvanderbruin@hotmail.com

Paletmes en penselen Laag over laag Knipsels, kant en tekst Overschilderbaar, altijd te veranderen

13


08 Arie Dubbeldam

schilderijen, aquarellen, tekeningen

Het werk van Arie Dubbeldam ontwikkelde zich van aquarellen van landschappen en stillevens tot het werken met acrylverf op papier, paneel en doek. De laatste jaren werkt

Expositieadres Ebweg 31 Bedrijfsterrein Ziedewij vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Arie vooral met olieverf, zowel figuratief als abstract. Ook maakt hij graag tekeningen met kleurpotlood of zacht pastelkrijt op papier. Het blijft voor Arie Dubbeldam een voortdurend gevecht met onderwerp, kleur en compositie. Arie werkt met veel plezier aan zijn kunstwerken.

14

Binnenlandse Baan 128 2991 CA Barendrecht 0180 - 61 32 09 / 06 - 50 27 83 45 www.ariedubbeldam.nl a.dubbeldam5@kpnplanet.nl


07 Marina L. van Dobben de Bruyn

weefsels, textiele objecten, kralensnoeren en fotografie

Expositieadres Kempenaar 126 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

In al haar technieken wordt Marina beïnvloed door haar bouwkundige achtergrond. Rechtlijnigheid en contrasten geven een specifieke dieptewerking aan haar fijne dubbelweefsels en detailfoto’s waarin vergankelijkheid en abstractie een terugkerend thema zijn. Haar ruimtelijk denken komt op een andere manier tot uitdrukking in haar vrije driedimensio-

Kempenaar 126 2991 PL Barendrecht 0180 - 61 96 73 www.MLvDdB.com ml.vandobbendebruyn@tiscali.nl

nale plastic weefsels en speelse objecten van vislijn en metaaldraad. Sinds een jaar wordt ze geraakt door Ghanese bronzen- en glaskralen van gerecycled glas. Samen met halfedelstenen en oude handelskralen verwerkt ze deze tot unieke genummerde kralensnoeren.

15


Jacomijn wil dat de toeschouwer het beeld binnendringt. “Zie

10

het ruim”. “Neem het niet te nauw”. Elke gedachte is abstract en ruimtelijk. Aan elk thema kan een draai worden gegeven opdat het oorspronkelijke verhaal een andere wending neemt. De ruimte wordt harmonieus ingevuld door een spel van lijnen. Laag over laag ontstaan er nieuwe raakvlakken die

Jacomijn van Duin acrylverf of olieverf op linnen, pasteltekeningen, fotografie

de aandacht trekken. Nieuwe gezichtspunten verruimen de geest. Het leven wordt verrijkt door afwisseling, diepgang en dynamiek. Vorm en structuur blijven zichtbaar ondanks de netwerken waarvan zij deel uitmaken. Vergelijkbaar met de klassieke muziek van componisten als Mahler en Strawinsky worden ritme, klankkleur en toonnuances gevisualiseerd. Verschillende patronen worden her en der aangetroffen. Soms

Expositieadres Oranje Atelier Oranjestraat 35 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

is het een gietijzeren hekwerk dan is het een stalen frame van een stoel of de reflectie hiervan in een zilveren beker. Alles heeft te maken met de schoonheid en de wetten der natuur. In een vanzelfsprekende ordening brengt Jacomijn toon aan en legt zij spontaan beweging in woord, klank en beeld.

16

Marijkesingel 16-C 2991 BK Barendrecht 06 - 30 63 74 27 www.creapart.nl jmvanduin@hotmail.com


09 Thea Duijnisveld schilderijen

Het uitgangspunt voor het maken van haar schilderijen is een proces van experimenteren waarbij het schilderij Expositieadres Cornelis de Mooystraat 37 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

zijn oorspronkelijke vorm krijgt. En steeds de drijfveer tot creativiteit en een eindeloze stroom van indrukken. Thea Duijnisveld is een autodidact. Momenteel volgt zij wel een cursus om de chaos in haar creatieve ideeĂŤn beter te kunnen ontwikkelen. Het is een strijd met jezelf

Cornelis de Mooystraat 37 2992 KD Barendrecht 0180 - 84 81 72 theaduijnisveld@hotmail.com

die nooit ophoudt, verbetering, ontplooiing en ontwikkeling, openstaan voor nieuwe ideeĂŤn en onverwachte gebeurtenissen. Zo weinig tijd maar nog zoveel te doen.

17


12 Cor de Jong Schilderen, grafiek en gemengde technieken. Dat zijn de

schilderijen, grafiek, gemengde techniek, video animaties

manieren van werken waar Cor de Jong met veel plezier mee bezig is. Beginnen, kijken, veranderen, twijfelen. Een lang proces soms. Met uiteindelijk een werkstuk waar hij tevreden over is. Of niet. En wordt er weer op­nieuw begonnen. Elementen uit landschap en natuur, in wissel­werking met abstractere vormen bepalen uiteindelijk het resultaat. Cor vindt het altijd moeilijk om iets over zijn werk te vertellen. Over de thema’s en de onderwerpen. Wat hij er mee wil zeggen. Dat doet hij liever niet. Het is aan de kijker zelf wat het kunstwerk met hem of haar doet. Voor Cor gaat het om het werken zelf.

18

Expositieadres Noldijk 126 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur Aalwater 17 2993 DD Barendrecht 0180 - 62 57 67 www.czdejong.com www.youtube.nl/tokiohotelkim czdejong@hetnet.nl


11 Jos Horsman sculpturen

Expositieadres De Kleine Duiker 3e Barendrechtseweg 511 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Jos is autodidact. Van jongs af aan bezat hij een creatieve verbeelding maar de praktijk van het scheppen van beelden begon pas op latere leeftijd. Aanvankelijk waren zijn beelden klein en van klei, later volgde hij diverse cursussen beeldhouwen en de laatste tien jaar werkt hij met verschillende steensoorten, brons en tin. Hij werkt zijn beelden

Gebroken Meeldijk 120 2991 CH Barendrecht 0180 - 61 55 29 / 06 - 20 74 65 17 www.home.zonnet.nl/joshorsman joshorsman@zonnet.nl

bijzonder af waardoor ze glad en aaibaar worden. Zijn beelden van keramiek worden door hem gepolijst. Zijn inspiratie haalt Jos Horsman vooral uit de natuur. De laatste jaren maakt hij diverse vogels van brons en keramiek.

19


14 Myra werkt onder de naam Designhoeden Myra. Het maken van hoeden is kunstzinnig en ambachtelijk werk. Geen hoed is hetzelfde. Door het gebruik van veel verschillende kleuren en materialen zoals vilt, stro, sinamay en buntal worden prachtige hoeden ontworpen. Elk ontwerp wordt aangepast aan de draagster van de hoed. Ieder mens is verschillend en daarom maakt

Myra van de Korput designhoeden

Myra geen `standaard` hoeden. Het ontwerpen van hoeden is eigenlijk ruimtelijk vormen. Er is ĂŠĂŠn voorwaarde: de hoed moet ook gedragen kunnen worden. Hierin ligt juist de artistieke uitdaging, het resultaat is vaak een hoed als blikvanger. Niet alleen het ontwerpen, maar ook het vinden en combineren van originele en bijzondere materialen is een kunst op zich. De hoeden en acces-

Expositieadres Dorpsstraat 189a zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

soires worden verkocht vanuit het atelier, via beurzen, exposities en winkels. Vaak wordt ook gewerkt in opdracht voor huwelijken en andere feesten. De hoeden worden ook veelal gebruikt voor glamourfotografie, bruids- en modeshows en trouwbeurzen. Met een hoed op is het elke dag een beetje feest!

20

Dorpsstraat 189a 2992 AA Barendrecht 0180 - 61 91 57 / 06 - 27 20 88 09 www.designhoeden.nl myra@designhoeden.nl


13 Joke Klootwijk

aquarellen, schilderijen

kunstenaars naam

technieken

Expositieadres Watertoren, Dorpsstraat 152 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur Expositieadres adres expositie Howlin’ Wolfstraat 26 4337 WP Middelburg Kempenaar 126 - 43 67 07 2991 PL0118 Barendrecht www.aquarelleren.nl 0180 - 61 96 73 www.olieverfschilderen.nl www.MLvDdB.com joke@aquarelleren.nl ml.vandobbendebruyn@tiscali.nl

Vanaf 1984 schildert Joke Klootwijk met olieverf, daarna met aquarelverf. Sinds 2002 is Joke professioneel werkend autodidact aquarellist / olie­ verfschilder. Jarenlang in Barendrecht, vanaf 2007 in haar nieuwe woon­ plaats Middelburg. Schilderen, en aquarelleren in het bijzonder, is zeer boeiend en veelzijdig en daar wil Joke ook anderen graag enthousiast voor maken. Joke geeft workshops aquarelleren en olieverf schilderen in haar moderne atelier te Middelburg. Ook schrijft zij online olieverf workshops. In haar vrije werk gaat zij uit van de werkelijkheid, maar door de verschillende transparante nat-in-nat kleurlagen ontstaan vaak suggestieve, sfeervolle aquarellen. Sfeer is voor Joke heel belangrijk. Een steeds terugkerend thema in haar werk is spiegeling, een onderwerp dat nog steeds inspireert. Joke maakt ook werk in opdracht. Joke is lid van de Koninklijke vereniging beeldende kunstenaars van België en van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars.

21


16 Na de HBO voor Jeugdwelzijnswerk volgde Lydia Lodder in

Lydia Lodder schilderijen

haar vrije tijd diverse cursussen in het Kreatief Werkhuis te Barendrecht en bij de SKVR te Rotterdam. Ook vakanties werden ingevuld met schildercursussen. In 2002 ging Lydia intensief cursussen volgen bij Bleu et Vert. Door het gezamenlijk kijken en bespreken van de werk­stukken heeft Lydia ontdekt welke thema’s haar inspireren en heeft zij haar eigen stijl verder

Expositieadres Nocturnestraat 33 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

kunnen ontwikkelen. Veel van haar werk laat zich herleiden tot het thema “kracht en kwetsbaarheid” van mens en natuur. Hoewel er geregeld figuratieve elementen terug te vinden zijn in haar werk vindt zij het een uitdaging dat mensen zoveel mogelijk zelf hun interpretatie aan haar werk kunnen geven.

22

Nocturnestraat 33 2992 GZ Barendrecht 0180 - 61 17 85 / 06 - 25 41 33 18 www.lydialodder.exto.nl lydialodder@kpnmail.nl


15

Wilma van der Leer tekent en schildert sinds haar kinderjaren. In 1992 is de inkt erbij gekomen toen zij besloot een opleiding kalligrafie te gaan volgen. De opleiding was gericht op het leren schrijven van verschillende handschriften zoals zich dat sinds het begin van het schrift heeft ontwik-

Wilma van der Leer kalligrafie

keld. Onderdeel van de cursus was het maken van werkstukken met teksten en letters. Vanaf dat moment heeft de letterkunst haar ‘gegrepen’. Zij volgt regelmatig kalligrafie workshops en stages bij binnenen buitenlandse kalligrafen. Daardoor gaat de ontwikkeling van en het zoeken naar haar eigen stijl door. Zij kan haar creativiteit en ervaring

Expositieadres De Kleine Duiker 3e Barendrechtseweg 511 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

op teken- en schildergebied kwijt in haar kunst met letters. Een goed uitgebalanceerde lay-out maken, de stijl en uitvoering van het werk passend maken bij de tekst; het is elke keer weer een uitdaging. Wat begon als een hobby groeide uit tot een passie en uiteindelijk ook tot haar werk. Naast haar schilder- en tekenwerk maakt Wilma ook mandala’s, wandschilderingen, teksten op aardewerk en dozen

Zuidburg 57 3162 SJ Rhoon 010 - 88 03 408 / 06 - 21 42 77 89 www.letterkunst.nl info@letterkunst.nl

die zij afwerkt met door haar zelf beschreven papier. Wilma werkt ook in opdracht. Na overleg maakt zij kunstwerken die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever. Tevens geeft Wilma kalligrafie­ cursussen voor beginners en gevorderden.

23


Fotograferen doet André Nijenhuis sinds zijn dertiende verjaardag. Toen kreeg hij het ultieme hebbeding: een spannend fototoestel geladen met een zwartwit film voor 12 opnamen. Zorgvuldig volge­

18

schoten rolletjes gingen naar de plaatselijke fotograaf om te ontwikkelen en af te laten drukken. Enkele dagen later konden de afdrukjes opgehaald worden. Telkens weer een spannend moment. Zijn eerste kleinbeeld­camera was een Exacta met ingebouwde belichtingsmeter.

André Nijenhuis fotografie

Van het eerste salaris werd eindelijk een echte camera gekocht: een stoere Nikon spiegelreflex. Voor de kwaliteit van zijn foto’s was dit de grote sprong voorwaarts. Er kwam een donkere kamer met vergrotings­ apparaat, fotopapier en bijbehorende chemicaliën. Mooie tijden. In 2000 ontmoette André de Barendrechtse kunstenaar Jan van den Haspel die al volop bezig was met digitale fotografie. “De doka? Die heb ik al jaren geleden bij het vuilnis gezet” was het antwoord van Jan toen André naar de doka vroeg. Het was de aanzet voor André om over te stappen op digitaal. Nu is de doka Lightroom en Photoshop. Niet voor mani­pulatie maar om het beeld net dat extraatje te geven dat het nodig heeft. André Nijenhuis fotografeert voor­namelijk mensen. Portretten in de studio of op locatie. Tijdens de KunstRoute exposeert hij 40 jaar nadat hij zijn eerste foto maakte, 40 portretten.

24

Expositieadres Galerie Barendrecht Binnenlandse Baan 7a vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur Zalmstraat 1 3016 DS Rotterdam 0180 - 61 75 92 / 06 - 22 97 20 34 www.andrenijenhuis.nl (workshops en cursussen) www.andrenijenhuis.com (portfolio) info@andrenijenhuis.com


17 Carla Moerkerken

keramiek, brons

Expositieadres Maasstraat 11 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

De werken van Carla Moerkerken bestaan uit hand足 gevormde beelden. De meeste objecten zijn van klei

Maasstraat 11 2991 AD Barendrecht 0180 - 84 65 45 carladeut@live.nl

die na de stook geglazuurd worden. Daarnaast boetseert Carla met was waarna het beeld in brons wordt gegoten. Fantasie is haar grootste inspiratiebron.

25


20 Het basismateriaal van het werk van Arie van der Pijl bestaat uit glas. Met fusing en casting wordt het glas onder hoge temperatuur vervormd en krijgt het door toevoeging van fritten en poeders nieuwe kleuren. Er ontstaan op deze manier nieuwe objecten met aparte tinten die vooral onder invloed van licht een bijzondere uitstraling krijgen. Het

Arie van der Pijl

glas in lood, sieraden, glasobjecten

maken van traditioneel glas-in-lood leerde hij van bekende glazeniers als Clarien Foolen, Richard Verschoor en Johan van Meel, terwijl hij voor fusing en casting les kreeg van Frank van den Ham en Ellen Prinse. Zijn inspiratie doet hij op bij bekende architecten als Frank Lloyd Wright en Charles Rennie Mackintosh, maar ook is bij hem abstract werk te

Expositieadres Prins Hendrikstraat 5 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur

zien en een uitgebreide collectie aan sieraden. Sinds 2002 is zijn atelier ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en heeft hij regelmatig exposities. Arie van der Pijl doet voor het eerst mee aan de KunstRoute van Barendrecht en verwacht op zaterdag 2 oktober veel bezoekers in zijn tuin te ontvangen.

26

Prins Hendrikstraat 5 2991 BP Barendrecht 0180 - 61 58 82 www.hetglasinloodatelier.nl amp@xs4all.nl


19 Een grote passie van Leo Odekerken is tekenen en schilderen in acryl-

Leo Odekerken

schilderijen

of olieverf. Leo schildert bij voorkeur allerlei objecten in het landschap. Zijn interesse gaat ook uit naar portretschilderen. Het werk van Leo is rijk van kleur en het onderwerp is doorgaans realistisch. Ongeveer twaalf jaar geleden heeft Leo de eerste technieken van het schilderen in acryl bij Jan de Grauw in de Baerne geleerd. Na een korte onder足

Expositieadres Preludehof 6 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

breking heeft hij het schilderen weer voortgezet en heeft hij de nodige oefening gehad bij verschillende docenten in de Berkepoort te Dordrecht. Bij Barbara Kruyt heeft Leo de mogelijkheden leren kennen van het schilderen in olieverf. Leo schildert vaak in Studio 76, de Vereniging van Amateur Beeldende Kunstenaars in Dordrecht.

Preludehof 6 2992 NT Barendrecht 0180 - 53 17 22 l.odekerken@hccnet.nl

In 2008 heeft Leo zijn werkstukken voor het eerst aan de buitenwereld getoond. Leo Odekerken wil u graag het schouwspel van verf op het linnen doek laten meebeleven.

27


22 Als Beatrijs van Rheeden naar haar werk kijkt, denkt zij dat het duidelijk gestoeld is op de moderne kunstgeschiedenis. Met name de moderne kunst van de 20ste eeuw heeft Beatrijs en daarmee haar werk gevormd. Eigenlijk zijn beiden niet los te zien van elkaar.

Beatrijs van Rheeden porselein keramiek

De kunst die Beatrijs mooi of waardevol vindt, is de wereld waar足 binnen zij haar eigen idioom in haar werk kan vinden. Een kunstenaar als Brancusi wordt door Beatrijs bewonderd omdat hij met een eenvoud aan vorm en materiaal precies kan zeggen wat nodig is. Daar streeft Beatrijs ook naar; om met de eenvoudigste middelen te kunnen treffen wat zij moet uitdrukken. Wat misschien meer bij haar

Expositieadres Watertoren, Dorpsstraat 152 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

eigen generatie past, is het persoonlijke van haar werk. Het werk van Beatrijs is een beeldende reflectie van haar innerlijk, en niet bewust een commentaar op haar omgeving. Beatrijs denkt dat een samengaan van techniek, vorm en emotie tot kunst kan leiden, en dat emotie altijd de drijvende kracht is die het noodzakelijk maakt.

28

Boeier 95 2991 KE Barendrecht 0180 - 55 80 01 www.beatrijsvanrheeden.com info@beatrijsvanrheeden.com


21 Netty Potters olieverf op doek

Expositieadres Willem-Alexanderplantsoen 168 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Het thema van Netty Potters is bloemen. Netty vindt haar inspiratie momenteel na bezoeken aan bloemenexposities. Prachtige bloemen zijn daar te zien en velerlei soorten. Bloemen ook van gemanipuleerde planten en buitensporige verede­lingen. Dit daagt uit om schilderend nieuwe bloemen te creÍren. Netty schildert met olieverf op doek.

Willem-Alexanderplantsoen 168 2991 NJ Barendrecht 0180 - 61 04 58 geraedtspotters@hetnet.nl

De werkwijze daarbij is: het aanbrengen van een dunne laag verf, laag na laag, zoals gebruikelijk is bij aquarel. In olieverf uitgevoerd heeft deze techniek een eigen effect.

29


24 Sira Tamerius

schilderijen, gemengde techniek

De abstracte werken die Sira Tamerius schildert ontstaan spontaan op hout, papier of doek in

Expositieadres Zijlleede 9 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

verschillende afmetingen en kleuren. De techniek is gemengd in acryl. Er is veel in te zien en de deels weggepoetste verflagen, krassen en structuur in het oppervlak zorgen voor diepte, licht en verrassing.

30

Zijlleede 9 2991 WK Barendrecht 0180 - 62 42 87 siratamerius@goud30.demon.nl


23 Marjolein Speelman

tekeningen, schilderijen Opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, af­

Expositieadres Kogge 7 vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur

deling Decoratieve en Nijverheidskunst. In de praktijk verder gegaan met textiele werkvormen. Later overgestapt naar vrij tekenen en schilderen. Waarom tekent en schildert Marjolein Speelman? Het is voor Marjolein zeker geen gewone hobby, maar een zoektocht naar dat wat achter ieder schilderij ligt: een beeld van ‘het verloren paradijs’. Door middel van het

Kogge 7 2991 DE Barendrecht 0180 - 61 94 49 www.marjoleinspeelman.nl wiebe.marjolein@tiscali.nl

schilderen zelf tracht Marjolein dit telkens weer naar boven te halen en tevoorschijn te brengen. Het is bijna als een religieus verlangen: proberen te bereiken wat voorgoed onbereikbaar schijnt te zijn. Het ultieme werk heeft Marjolein zodoende nog niet geschilderd...

31


26 Marjolein Varekamp

kinderboeken, tekeningen en zeefdrukken

Marjolein Varekamp studeerde tekenen, schilderen en grafiek aan de kunstacademie in Groningen en grafische vormgeving in Londen. Het werk beslaat bibliofiele uitgaven, grafische vorm­geving, houtskooltekeningen en zeefdrukken. Haar roeping is het ontwerpen en illustreren van kinderboeken. Tijdens de

Expositieadres De Kleine Duiker 3e Barendrechtseweg 511 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

KunstRoute 2010 signeert ze de nieuwe gebonden versie van “A Wonderful Week”, uitgegeven door Bees Knees Books, 2009, Californië. Ook zijn de illustraties voor haar derde kinderboek “Kleine Hugo” te zien. Dit prentenboek verschijnt najaar 2011 bij uitgeverij Van Goor.

32

Rossinisingel 10 2992 PB Barendrecht 0180 - 62 32 84 www.marjoleinvarekamp.com info@marjoleinvarekamp.com


25 Ad Timmermans

schilderijen, sculpturen en keramische objecten

Tien jaar geleden is Ad begonnen met het maken van beelden in brons. Hij gaf toen nog parttime les in het kunstonderwijs en op zekere dag kwam er een gastdocent een college geven in bronsgieten. Als docent loop je er in een dergelijke situatie maar een beetje bij, want de gastdocent heeft immers de les overgenomen. Enkele studenten hadden het al snel door dat Ad zich hierbij een beetje ongemakkelijk voelde en riepen al gauw: “ hé Ad, doe ook eens wat!” En daar sta je dan als schilder van abstracte minimalistische schilderijen. Wat moest Ad met die boetseerwas gaan uitrichten? Na wat experimenten zijn er enkele groeisels ontstaan die later een soort tuintjes werden. Iedereen zei toen: “Ad daar moet je eens een tijdje mee door gaan”. En zo is het gekomen dat er een

Expositieadres Interieur Modern Escudostraat 31 (Woonboulevard Barendrecht/ Cornelisland) vrijdag 1 oktober 19.00 - 21.00 uur zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

serie experimentele tuintjes is ontstaan waarvan er, naast de minimalis­ tische schilderijen, enkele tijdens de KunstRoute expositie te zien zijn. Na deze experimentele fase van het verkennen van de mogelijkheden om te werken met boetseerwas en het invormen van het wasbeeld en vervolgens het gieten van het beeld in brons, zijn er grotere sculpturen ontstaan. Deze sculpturen van Ad hebben als uitgangspunt de metamorfose, de gedaanteverandering. In de golvende vormen van de sculpturen zijn vaak herkenbare details ingetekend, zoals een hand en een borst, die

Weerkant 2 2993 DA Barendrecht 0180 - 62 82 45 / 06 - 52 38 64 30 www.adtimmermans.com adberry@zonnet.nl

geven aan de beschouwer van het werk een opstapje om in de abstracte vormen menselijke gestalten te herkennen. De sculpturen dragen titels als Madonna, Imago, Daphne en Ontpoppen. Het is een wereld waarin een abstracte vormentaal is verweven met symbolen en archetypen.

33


28 Gertjan Vermaas fotografie

Expositieadres Bakemaveld 5 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur Fotografie is de passie van Gertjan. In zijn werk is steeds vaker de zoektocht naar de essentie van het onderwerp te herkennen. Tijdens de KunstRoute presenteert Gertjan uitsluitend nieuw werk samen met een totaal vernieuwde website.

34

Gertjan Vermaas Bakemaveld 5 2992 HL Barendrecht 06 - 20 86 28 39 www.gertjanvermaas.nl gertjanvermaas.punt.nl info@gertjanvermaas.nl


27 Marianne Verhoeff-Berkman

schilderijen, gemengde techniek

Expositieadres Kreeftwater 40 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Marianne Verhoeff-Berkman is geboren en getogen in Barendrecht, en sinds een jaar of 10 weer hier wonend en werkend. Het werk van Marianne ontstaat in verschillende technieken, al zoekend en experimenterend. Tekenen, schilderen, collagetechnieken en zelfs borduren ziet

Kreeftwater 40 2993 DZ Barendrecht 0180 - 62 44 52 www.marianne-schilderijen.nl info@marianne-schilderijen.nl

de toeschouwer met elkaar gecombineerd worden. Ook de thema’s zijn divers. Soms abstract, soms figuratief of een combinatie van beiden. Ondanks die grote variaties zijn de schilderijen van Marianne herkenbaar. Kernwoorden daarbij zijn kleur, structuur en gelaagdheid.

35


30 Yda houdt zich ruim 25 jaar bezig met beeldende kunst en vormgeving. Na zich aan het begin van de jaren 80 breed te hebben georiënteerd, is zij zich gaan verdiepen in de zeefdruk-

Yda Vijfvinkel

collages van gemengde materialen, tekeningen met pastelkrijt

kunst. Jaren later is zij overgestapt op het werken met pastelkrijt en gemengde materialen. Yda was medeoprichter en lid van het in Barendrecht bekende zeefdrukcollectief ‘Kollage’ en later kunstcollectief ‘Krokus’ waarmee zij vele malen heeft geëxposeerd. Belangrijke inspiratie voor haar werk is zogenaamd waardeloos materiaal, en daarbij het altijd veranderend samenspel

Expositieadres Schoener 11 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

tussen kleuren en lijnen. Door bestaande beelden te abstraheren krijgen haar werken een geheel eigen karakter. Momenteel heeft het hergebruik van materialen die zij verwerkt in collages haar voorkeur. Deze collages maken een belangrijk deel uit van haar expositie tijdens de KunstRoute.

36

Schoener 11 2991 JH Barendrecht 0180 - 61 92 52 / 06 - 53 73 38 33 www.ydavijfvinkel.nl yda@ydavijfvinkel.nl


29 Marian M. Verrijp

keramiek

Expositieadres Voordijk 442 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Marian draait een pot. Nu nog afwerken. Laten drogen en biscuit stoken.

Marian M. Verrijp Voordijk 442 2993 BC Barendrecht 0180 - 61 93 00 marianverrijp@hotmail.com

Dan de glazuur aanbrengen. Raku stoken en reduceren. En klaar. Kom het resultaat bekijken!

37


32 Kees Walstra Kees Walstra is dagelijks met plezier bezig. Na wat ont-

tekeningen, schilderijen, gemengde techniek

spannen “spelen” in atelier KWarthier ontstaan soms series schilderijen in eenzelfde stijl. Dan weer schildert Kees een onderwerp op een geheel andere manier. Het kan om een sfeer zonder “dat het iets voorstelt” gaan. Bijvoorbeeld een schilderij met spannende “vlekken”. Dan weer vindt hij het interessant om minder abstract te werken. Een gevarieerd oeuvre is het resultaat. Kees werkt graag naar model bij de

Expositieadres KWarthier Graaf Adolfstraat 7 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

Chabotgroep (Oud IJsselmonde) en Pictura (Dordrecht). Niet het kopiëren van mensen vindt Kees belangrijk. Het gaat hem om het inpassen van iets menselijks in een abstracte omgeving. Zo kan een aantrekkelijke compositie ontstaan.

38

Graaf Adolfstraat 7 2991 BD Barendrecht 0180 - 61 35 35 keesjokewalstra@12move.nl


31 Rinkje Wal van Wichem

illustraties en schilderijen

Ooit begon Rinkje Wal van Wichem aan een opleiding creatieve therapie. Uiteindelijk is zij afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam, richting illustratie. Zij werkt als freelance illustrator en maakt (wand)schilderingen

Expositieadres Dorpsstraat 163 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

in opdracht. Ook maakt Rinkje vrij werk dat wordt geëxposeerd in haar galerie ‘Het Gouden Rondje’. Zij werkt graag met verschillende grafische technieken, acrylverf of gekleurde inkt. Haar werk is kleurrijk met krachtige beelden en heeft een illustratief karakter. Mensen en dieren staan centraal in

Rinkje Wal van Wichem Dorpsstraat 163 2993 BD Barendrecht 0180 - 55 85 70 hetgoudenrondje@kpnmail.nl

een ongecompliceerde achtergrondwereld. Zij probeert te bereiken met haar werk dat je even alles om je heen kan vergeten en kan wegdromen in het beeld. Toch heeft vooral ook het illustratieve werk een dubbele bodem.

39


34 Ook dit jaar wordt “Eten aan de Dijk” georganiseerd in de monumentale boerderij van Paul Casteleijn. Dit keer wordt

Eten aan de Dijk

de avond omlijst door theatergroep Vollemaan, muzikanten, dichters en natuurlijk lekker eten. U bent van harte welkom op zaterdagavond 2 oktober, ontvangst 17.00 uur, aan de

zaterdagavond 2 oktober 17.00 uur

Noldijk 126 te Barendrecht. Kosten € 50,00 per persoon. Aanmelden vanaf zaterdag 4 september via info@paulcasteleijn.nl onder vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer. Zie ook www.paulcasteleijn.nl

40

Noldijk 126 Barendrecht info@paulcasteleijn.nl www.paulcasteleijn.nl


33 Netty van Zetten beelden

Na de opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten, afdeling Monumentale Vormgeving en de Nutsacademie M.O. Handvaardigheid, beiden te Rotterdam, is Netty van Zetten enige tijd verbonden

Expositieadres Noldijk 105 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

geweest als docente Handvaardigheid in het Middelbaar Onderwijs. Na de zogenaamde “kinderperiode� heeft ze haar eigen vrije werk weer opgepakt. Ook het lesgeven begon te kriebelen. Nu ging Netty aan de slag als docente Boetseren en Beeldhouwen voor volwassenen en diverse kindercursussen. Het vrije werk kenmerkt zich door een

Noldijk 105 2991 VJ Barendrecht 078 - 67 73 919 www.nettyvanzetten.nl nettyvanzetten@live.nl

realistische stijl die enigszins geabstraheerd is. Diverse materialen kunnen daarbij gebruikt worden. Soms is dat papier, klei, een bepaald soort cement maar ook paverpol. Het materiaal dat uiteindelijk wordt gekozen hangt af van het soort beeld waarnaar wordt gestreefd.

41


Het dagcentrum is gevestigd op het industrieterrein Dierenstein in Barendrecht en onderdeel van de ASVZ, een organisatie waar mensen met een verstandelijke beperking op velerlei gebied zorg aangeboden krijgen. Het dagcentrum biedt werk aan 50 mensen, verdeeld over 6 werkgroepen. De activiteiten zijn gericht op arbeid, het product dat wordt gemaakt wordt te koop aangeboden en moet kwalitatief goed zijn. In het dagcentrum zijn verschillende groepen aan het werk o.a.

36

La Troupe is een keramiekatelier waar producten worden gemaakt van klei en daarna beschilderd worden met glazuurverf. Er wordt gebruik gemaakt van druk- en gietmallen. Het proces van het tot stand komen van een product wordt opgebouwd d.m.v. verschillende handelingen. Het begint bij het draaien van ballen van klei, deze worden in de mal uitgedrukt en glad gemaakt, afhankelijk van het ontwerp. Daarna gaat het de oven in waar het wordt afgebakken. Dan komen de tekenaars in beeld, het product wordt be­ schilderd met een mooie tekening of in een kleur geglazuurd, daarna weer de oven in om

Dagactiviteitencentrum Barendrecht

het tot een mooi geheel af te bakken, nog even in de spuitcabine en klaar is het product. Kunstschilderatelier waar kunstwerken worden geschilderd op doek, papier etc. De doeken die geschilderd worden zijn van verschillend niveau. Ieder maakt er een mooi individueel werkstuk van. Wanneer het schilderij afgewerkt is wordt het met een vernislaag bespoten waardoor het schilderij een mooie glans krijgt en klaar is voor de uitleen in de artotheek “KunstOpZich(t)” of voor de verkoop. In de Houtwerkplaats worden producten gemaakt van pallethout: o.a. planten­-

Expositieadres Oosteinde 11 c t/m e zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

bakken, spiegels, vogelhuisjes etc. ook wordt oud meubilair opgepimpt. Krukken van fietsbanden zijn momenteel erg populair, maar ook de vlinderkastjes en de vogelhuisjes zijn erg in trek. De spiegels worden versierd met figuurzaagwerk waardoor het geheel een persoonlijk tintje krijgt. Alle cliënten worden begeleid door professionele begeleiders die de cliënt goed kennen en het vak aan hen kunnen leren, met als resultaat een product waar men trots op mag zijn.

42

Oosteinde 11 c t/m e 2991 LC Barendrecht 0180 - 62 74 96 www.asvz.nl


35 Kunstexpress

schilderijen

Expositieadres Bachlaan 12 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

De Kunstexpress is een werkafdeling van Werk- en activiteitencentrum Aksent. Aksent is een onderdeel van Stichting Humanitas DMH. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking. Voor de KunstRoute

Humanitas DMH Bachlaan 12 2992 GK Barendrecht 0180 - 62 40 95 www.humanitas-dmh.nl

2010 is een expositie samengesteld met kunstwerken van verschillende kunstenaars die werkzaam zijn bij de Kunstexpress. Zo krijgt u een goed beeld van de verschillende stijlen van de kunstenaars! De kunstwerken zijn te koop of te huur.

43


“Dood is dood, weg is weg en dan weet ik van niets meer” Theatergroep Vollemaan zal op zondag 3 oktober in de boerderij van Paul Casteleijn een proeve van ongeveer een half uur laten zien van

38

“Boven is het stil”. Inspiratiebronnen zijn het boek ‘Boven is het stil’ van Gerbrand Bakker, de landelijke omgeving en de locatie van de boerderij. ‘Boven is het stil’ valt het beste te omschrijven als een boerendrama waarin klein menselijk leed verstold en als onder een vergrootglas pijnlijk dichtbij wordt gebracht en vormgegeven. Een verhaal over bijna

Theatergroep Vollemaan theater

levenslange opoffering, te lang weggedrukte verlangens en alleen zijn. Ontroerend, herkenbaar, poëtisch en met de nodige relativering die soms ook humoristisch werkt. Theatergroep Vollemaan maakt sinds 1990 interdisciplinaire theatervoorstellingen waarin spel en tekst, beeld en geluid elkaar versterken en afwisselen. De proeve will Vollemaan na de KunstRoute uitbouwen tot een volledige voorstelling. Regie: Yvonne van der Haven Tekst: Gerbrand Bakker (roman), Stany Crets (toneelbewerking) Filmbeelden en techniek: Danny Bliek, Ed Woninck Spel: Serge van Marion, Jeroen Beltman, Bregje Renting, Patricia Schoutens e.a.

44

Expositieadres Noldijk 126 zondag 3 oktober om 15.00 uur en 20.00 uur Let op: Reserveren is gewenst! Met vermelding van uw naam, aantal personen, tijdstip en mobiel nummer. Stuur uw reservering naar stichtingvollemaan@zonnet.nl 0180 - 53 17 42 www.vollemaanjeugdprodukties.nl stichtingvollemaan@zonnet.nl


37

In het weekend van de KunstRoute wordt in de boerderij van Paul Casteleijn de film “Go, Butterflies Go” vertoond. In deze film (70 minuten) wordt de trektocht van de Atalanta vlinder schit­terend en indrukwekkend in beeld gebracht. De film is meer dan een gewone natuurdocumentaire, het is een prachtige kunstfilm. Het magische van de trektocht, de gevaren die op de loer liggen en het in vlinder­perspectief door het Europese landschap vliegen, maken deze film tot een bijzondere belevenis. De natuurfilms van Josephine Hamming delen dezelfde invalshoek, namelijk kijken naar de natuur als een spiegel van onze cultuur. De films leggen een verrassend metaforisch verband tussen dierengedrag en

Go, Butterflies Go

film

menselijke gedragingen. De film is met hart en ziel gefilmd en in een ambachtelijke traditie tot stand gekomen. De Vanessa Atalanta en de Gamma uil, die beide in de film gevolgd worden, blijken kwetsbare en tegelijkertijd geboren overlevers. Onder­weg wordt naar aanleiding van andere fenomenen het onont-

Expositieadres Noldijk 126 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

koombare trekgedrag van de vlinder steeds duidelijker. De kijker ontdekt bijna vanzelf de overeenkomst met het lot van menselijke migranten. De vlinder wil ontmoeten! Ze vliegt naar plaatsen waar ze nog nooit is geweest. Ze accepteert het gevaar en reageert adequaat, zodat haar leven zich vol passie kan voltrekken.

www.gobutterfliesgo.nl

Zie ook www.gobutterfliesgo.nl

45


Het Dichterscollectief Barendrecht bestaat uit Gusta Bastian, Adriaan Broos, Yvonne van der Haven en Dick Docters van Leeuwen. Zij komen iedere eerste zaterdag van de maand bijeen om recent eigen werk aan elkaar voor te dragen, te beoordelen en van feedback te voorzien. Daardoor ontstaat een stimulerend klimaat waarmee elk lid van het collectief zijn (of haar) voordeel doet. Het Dichters­-collectief heeft in 2009 en 2010 in hechte samenwerking met de bibliotheek een Barendrechts Poëziefeest georganiseerd, waarbij zij voordroegen uit

40 Dichterscollectief Barendrecht poëzie

eigen werk. Daarnaast betraden collega’s uit Nederland en Vlaanderen het podium. Ter gelegenheid van het tweede Poëziefeest presenteerde het Collectief een eigen bundeltje met zestien gedichten. Het eerste exemplaar werd tijdens de opening van het Poëziefeest aangeboden aan wethouder Stephanie ter Borg. Adriaan Broos publiceerde in 2003 zijn gedichtenbundel ‘Wateren & Luchten’. Gusta Bastian publiceerde in 2008 haar gedichtenbundel ‘Splijtstof’. Tijdens de KunstRoute zullen leden van het Collectief in de boerderij van Paul Casteleijn enige voordrachten verzorgen. Zie ook www.kunstroute.nl voor de juiste tijden.

46

Expositieadres Noldijk 126 Yvonne van der Haven: www.schrikkeltijd.blogspot.com Adriaan Broos: www.johnbrosens.com/Gedichten.html Gusta Bastian: www.roodwater.blogspot.com Dick Docters van Leeuwen: www.doctersvanleeuwen.web-log.nl


39 Fotografie Masterclass

fotografie

Tijdens de KunstRoute wordt in de monumentale boerderij van Paul Casteleijn aan de Noldijk een bijzondere fototentoonstelling georganiseerd. Masterclass fotografen presenteren de allerbeste foto die zij in het afgelopen jaar hebben gemaakt. De fotografen hebben

Expositieadres Noldijk 126 zaterdag 2 oktober 11.00 - 17.00 uur zondag 3 oktober 11.00 - 17.00 uur

allemaal dezelfde passie: een beeld creëren dat meer zegt dan 1.000 woorden. Een beeld maken dat niet afgedaan kan worden met “een leuk plaatje” maar juist als een foto die bijvoorbeeld ontroert of de schoonheid laat zien van de eenvoud.

Yvonne van der Haven

Dick Docters van Leeuwen

Adriaan Broos

Gusta Bastian

47


In memoriam uitgefotografeerd, uitgeschilderd, uitgereisd, uitontworpen, uitgeborreld, uitgetimmerd, uitgevaren.

Jan van den Haspel 28 mei 1931 - 3 september 2009

Gijs van der Waal was in Barendrecht bekend als kunstenaar met grafiek als specialisatie. Hij maakte in zijn leven een indrukwekkende hoeveelheid etsen, lithografieĂŤn en tekeningen.

Gijs van der Waal 15 augustus 1914 - 17 januari 2010

In 2010 nemen de volgende kunstenaars geen deel aan de KunstRoute Barendrecht: Jasja van der Waal Voordijk 495a 2993 BE Barendrecht 06 - 51 29 68 30

Marlous Huitink Hoeker 6 2991 DC Barendrecht 0180 - 61 66 74

Colofon Dit magazine is een uitgave van: Stichting KunstRoute Barendrecht Bark 108 | 2991 JG Barendrecht | 0180 - 61 65 11 www.kunstroute.nl | info@kunstroute.nl Voorzitter: AndrĂŠ L. Nijenhuis Secretaris: Ans van der Bruin

48

Krister Evenhouse Donge 8 2991 RG Barendrecht 0180 - 62 66 75

Penningmeester: Jaap Maan Sponsoring: Marina L. van Dobben de Bruyn Oplage: 5.000 stuks Ontwerp en opmaak: Buro voor de Boeg Vasteland 8a | 3011 BK Rotterdam | 010 - 413 70 02 www.burovoordeboeg.nl

Wieger Sterkenburg Kruizemunthof 17 2991 HG Barendrecht 0180 - 61 38 68

Met bijzondere dank aan: Sponsors en Vrienden Gemeente Barendrecht De Kleine Duiker Muziekschool Barendrecht Jos Wesdijk Marja Kooijman Fabian Huising


Sponsors Hoofdsponsor C.& H. Euser Transport bv

Ebweg 7 | 2991 LS | Barendrecht

0180 - 61 72 00

www.euser.nl

Escudostraat 31 | 2991 XV | Barendrecht

010 - 479 75 67

www.interieurmodern.nl

Wolders Metaalgieterij bv

Prins Reinierstraat 5 | 4651 RZ | Steenbergen

0167 - 56 37 36

www.wolders.nl

SOLO advies voor kleur, kleding en kapsel

Tweede Barendrechtseweg 382 | 2992 SM | Barendrecht

0180 - 61 90 32

Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde

Kopenhagen 1 | 2993 LL | Barendrecht

0180 - 63 96 39

www.rabobank.nl/rmij

Sponsor-Plus Interieur Modern

Sponsors

Vrienden van de KunstRoute Barendrecht Accountantskantoor Kwakernaat en Tromp

Achterom 74-80 | 2991 CV | Barendrecht

0180 - 61 99 11

www.kwakernaat.nl

Afrikaad

Koedood 2 b | 2993 AL | Barendrecht

0180 - 62 89 51

www.afrikaad.nl

AH Middenbaan

Middenbaan 97 | 2991 CS | Barendrecht

0180 - 62 00 50

www.ah.nl

Alpha lijstenmakerij

Rijksstraatweg 175 | 2988 BD | Ridderkerk

0180 - 42 45 77

www.alpha.nl

Apotheek Carnisselande

Middeldijkerplein 2 | 2993 DL | Barendrecht

0180 - 69 96 00

www.apotheekcarnisselande.nl

Apotheek de Lindehoeve

Lindehoevelaan 2a | 2991 EL | Barendrecht

0180 - 69 29 29

www.apotheekdelindehoeve.nl

Auto Indumij Barendrecht

Tuindersweg 34 | 2991 LR | Barendrecht

0180 - 64 36 00

www.indumij.nl

Bakkerij Pot

Singel 29 | 2992 BN | Barendrecht

0180 - 61 33 56

BAM Wegen Regio Midden

Oosteinde 2 | 2991 LG | Barendrecht

0180 - 61 54 00

www.nootenboom-sport.nl

Binnenmaas Groep bv

Molenleede 6 | 2991 WB | Barendrecht

0180 - 61 14 66

www.binnenmaasgroep.nl

Blaak en Partners

Bijdorp Oost 18 | 2992 LA | Barendrecht

0180 - 65 55 00

www.blaakenpartners.nl

Broekhuis Optiek

Middenbaan 69 | 2991 CS | Barendrecht

0180 - 61 40 06

www.optiekbroekhuis.nl

Claudius Men’s Wear

Middenbaan 26 | 2991 CT | Barendrecht

0180 - 61 68 36

www.claudius-menswear.nl

Croissanterie Middenbaan

Middenbaan 24 | 2991 CT | Barendrecht

0180 - 62 34 13

www.croissanterie-middenbaan.nl

Datatrieve Software

Howlin’ Wolfstraat 26 | 4337 WP | Middelburg

0118 - 43 66 99

www.datatrieve.nl

De Hypotheker Barendrecht

Achterom 1 | 2991 CP | Barendrecht

0180 - 61 35 99

www.hypotheker.nl

De Weypoort Kaas

Middenbaan 87 | 2991 CT | Barendrecht

0180 - 61 29 29

www.deweypoort.nl

Deco Home Andeweg

Dorpsstraat 129 | 2992 BD | Barendrecht

0180 - 61 33 46

www.gjandeweg.nl

Dijkxhoorn Lingerie

Middenbaan 35 | 2991 CS | Barendrecht

0180 - 61 67 87

www.dijkxhoorn.nl

Dubson bv

Zweth 56 | 2991 LH | Barendrecht

0180 - 69 66 66

www.dubson.nl

Fitnescentrum Aad van Loon Sport

Maasstraat 28a | 2991 AD | Barendrecht

0180 - 62 12 29

www.aadvanloonsport.nl

Florensis

Langeweg 77-85 | 3342 LD | Hendrik Ido Ambacht

078- 623 32 00

www.florensis.nl

Galerie en Kunstuitleen Barendrecht

Binnenlandsebaan 7a | 2990 AL | Barendrecht

0180 - 61 75 92

www.kunstuitleen-barendrecht.nl

Gejoform Meubelmakerij

Glasblazerstraat 18/B | 2984 BL | Ridderkerk

0180 - 46 21 20

www.gejoform.nl

Groenveld en Van Houdt Notarissen

Postbus 7 | 2990 AA | Barendrecht

0180 - 61 23 99

www.groenhoudt.nl

Harolds Grafik

Burgemeester van Walsumweg 730-860 | 3011 MZ | Rotterdam 010 - 412 05 12

www.harolds.nl

Hofrijn Combinatie/ Loodgieters-installatiebedrijf

Stolwijkstraat 51A | 3079 DN | Rotterdam

010 - 478 09 44

www.hofrijncombinatie.nl

Hoveniersbedrijf Gerritsen

Keizersdijk 141 | 3291 CD | Strijen

078 - 676 21 02

www.hoveniersbedrijfgerritsen.nl

Huijgen Makelaardij bv

Achterom 115 | 2991 CP | Barendrecht

0180 - 61 71 91

www.huijgenmakelaardij.nl

Intern Support Computeropleidingen

Weerkant 31 | 2993 DA | Barendrecht

0180 - 62 30 03

www.internsupport.nl

Interstand Decor- en Tentoonstellingsbouw

De Kastanje 19 | 3161 JJ | Rhoon

010 - 501 07 50

www.interstand.nl

Keukenstudio Konijnendijk

Dorpstraat 174 | 2992 AB | Barendrecht

0180 - 61 11 00

www.konijnendijk.nl

Keurslagerij Heunks

Van Beuningenhaven 7 | 2993 EH | Barendrecht

0180 - 54 76 30

www.heunks.keurslager.nl

Markant Makelaardij

Middenbaan 94 | 2991 CT | Barendrecht

0180 - 62 00 99

www.markantmakelaardij.nl

Mirage Damesmode bv

Middenbaan 93 | 2991 CS | Barendrecht

0180 - 62 25 94

www.miragedamesmode.nl

Notariskantoor Bijdorp Barendrecht

Bijdorpplein 35 | 2992 LB | Barendrecht

0180 - 55 67 35

www.notbar.nl

Onnink Staalwerk bv

Postbus 67 | 2990 AB | Barendrecht

0180 - 61 24 78

www.onninkbv.nl

Outdoor XL

Aalborg 1 | 2993 LP | Barendrecht

0180 - 64 25 25

www.outdoorxl.nl

Paul Casteleijn Hoveniers

Noldijk 126 | 2991 VL | Barendrecht

078 - 677 11 23

www.paulcasteleijn.nl

Schot en van der Heiden

Voorstraat 414/418 | 3311 CX | Dordrecht

078 - 625 99 33

www.schotvanderheiden.nl

Super de Boer

Onderlangs 44 | 2991 EM | Barendrecht

0180 - 48 21 60

Taxi Bakker

Postbus 93 | 2990 ZB | Barendrecht

0180 - 64 21 51

Tuinplanten De Jong

Kooiwalweg 94 | 3076 JJ | Rotterdam-Lombardijen

010 - 419 52 20

Van Rietschoten Office Point

Bijdorp Oost 38 | 2992 LA | Barendrecht

0180 - 61 97 44

www.vanrietschoten.com

Versluis bv

Flensburg 11 | 2993 LS | Barendrecht

0180 - 61 74 11

www.versluis-bv.nl

Vijfvinkel Schoenen

Middenbaan 98 | 2991 CT | Barendrecht

0180 - 61 32 21

www.vijfvinkelschoenen.nl

Weldor Openhaarden

Bijdorp West 47 | 2992 LC | Barendrecht

0180 - 54 66 32

www.weldor.nl

06 - 38 91 56 56

www.wereldwijnenbarendrecht.nl

Wereldwijnen Barendrecht

www.taxibakker.nl

49


Gratis


Kunst? Drie maanden gratis een kunstwerk bij u thuis of op kantoor. Er is altijd ruimte voor echte kunst. Aan elke muur. Binnen ieders budget. Bij Kunstuitleen Barendrecht heeft u een ruime keuze uit een prachtige collectie kunstwerken van talentvolle en getalenteerde kunstenaars. Ook geven wij u graag advies. Of komen een kunstwerk gratis bij u thuis bezorgen. Als u nu als (nieuwe) abonnee een kunstwerk uitzoekt, kunt u dit kunstwerk drie maanden geheel gratis uitproberen. Na drie maanden ontvangt u per email een herinneringsbericht. Â Is het kunstwerk uiteindelijk toch niet zo mooi? Dan brengt u het kunstwerk gewoon terug. Is het een

kunstwerk waar u vrolijk van wordt, dat u inspireert en waar u nog maanden extra van wilt genieten? Dan maken wij voor u een huurovereenkomst waarbij het zelfs zo kan zijn dat de huurbedragen een aanbetaling zijn op een eventuele aankoop van het kunstwerk. Daar wilt u natuurlijk meer van weten. Wij zijn geopend op donderdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Wij heten u van harte welkom.

galeriekunstuitleenBarendrecht Binnenlandse Baan 7a te Barendrecht www.galeriebarendrecht.nl | 0180 - 61 75 92


‘Perfectie leidt maar hoogst zelden tot kunst, het is het duistere lijden van de kunstenaar dat een verlangen wekt. Dat verlangen maakt kunst.’

Kunstroute Barendrecht  

Kunstroute Baranedrecht 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you