Page 1

Voor het verzorgen van uw lunchpakketten, lunch en catering voor vergaderingen. U kunt ook bij ons in de Lunchroom terecht voor een ontbijt of lunch. Voor meer info bezoek onze website www.lunchroom-atlantic.nl

u een Wij we n s e n ond e n ge lu k k ig , ge z e li jk 2011! v o o ra l sm a k

Drie waarheden,

één taskforce

Westerstraat 79 3016 DG Rotterdam tel 010 - 414 42 15 fax 010 - 414 35 10 Open maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur

Taskforce P&R Scheepvaartkwartier: op zoek naar eenheid en oplossingen. Het is een herkenbare discussie. We zitten in een kwetsbare wijk qua parkeren en bereikbaarheid. Zeker als er ‘iets’ gebeurt in of rond de wijk, zijn de consequenties nu al dramatisch. Maar er zijn talloze ontwikkelingen die nog van grote invloed zullen zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen van het Binnenstadsplan Rotterdam 2008-2020 voor de wijk, de verdere herinrichting van kades, de ingebruikname van de Westerlaantoren, beperking vergunningen, de ontwikkelingen rondom de Zalmhaven, de investeringen rondom het Eramus MC (in realisatie) en de Euromast (plannen). Steeds weer blijken bewoners, ondernemers en beleidsmakers een andere waarheid te zien. Te weten in: • de huidige situatie; • de gewenste situatie; • de toekomst, en dus de aard en ernst van het probleem. En door lacune in het grote beeld en de postzegelpolitiek die hieruit volgt, wordt het grote geheel uit het oog verloren, met als consequentie dat er binnenkort bijvoorbeeld 450 parkeerplaatsen (!!!) zullen zijn verdwenen en de bereikbaarheid structureel niet verbeterd. Deze discussie kwam al heel duidelijk naar voren bij het opstellen van de wijkvisie (Scheepvaartkwartier) 2011-2022. Maar voordat het nieuwe bestemmingsplan 2012-2022 van de wijk in werking treedt, zijn we als wijk al gauw een jaar verder. Dat duurt te lang. Vandaar dat de parkeer- en bereikbaarheidproblematiek, zoals opgenomen in de wijkvisie, nu ’naar voren’ wordt gehaald. 14

Voldoende oplossingen voorhanden In talloze bijeenkomsten worden oplossingen aangedragen. Van dubbelgebruik parkeergarages tot aanpassingen in straatprofielen. Van nieuwe parkeergarages tot afstel van nieuwe ontwikkelingen. Van tunnels tot extra afritten. Maar zonder draagvlak zijn oplossingen kansloos. Bewoners, ondernemers en beleidsmakers aan tafel Het is tijd voor een totale benadering van dit probleem. Stichting Wijkbelangen en Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier (VOS) nemen hierbij het initiatief tot een taskforce, waarin ook de gemeente participeert. Doelstellingen van deze taskforce zouden kunnen zijn:

• P&R Scheepvaartkwartier op de kaart zetten

bij alle belangengroepen; • In beeld brengen en krijgen van alle ontwikkelingen, beleidsvisies, stadsvisies en verkeersplannen die van invloed zijn op de wijk;  Aanspreekpunt voor directe problemen; • • Inventariseren en kwantificeren probleemgebieden en probleemtijden; • Oplossingen op korte termijn in kaart brengen en implementeren; • Structurele oplossingen initiëren en agenderen.

Aanmelden voor Taskforce De Stichting Wijkbelangen en VOS nemen dus graag het initiatief, maar willen wel een breed draagvlak. Middels dit artikel wordt u dan ook opgeroepen mee te denken in deze taskforce. Als bewoner, werkgever, werknemer of als combinatie van deze drie. Natuurlijk hopen we op een grote belangstelling. We vertrouwen erop dat de gemeente haar verantwoordelijkheid ziet en een stevige vertegenwoordiging levert in deze taskforce. Kordaat, intensief en krachtig Alhoewel genoemde benadering een lange adem zal vergen, zoeken we nu juist (ook) personen die zich willen richten op de korte termijn. De opstart, de opzet, de eerste klappen. Dus aarzel niet als u zich niet voor lange periodes kunt committeren. U mag verbonden zijn aan VOS of Stichting Wijkbelangen, maar dat hoeft niet. Het is belangrijker dat u zich op positieve wijze verbonden heeft aan deze wijk.

r al uw: Hét ver tro uwd e adr es voo n - exc lusi eve wen ska arte ron der : - div ers e kad obo nne n waa ue/ heq bon cad eau /din erc equ e bio sco opb on/ fas hio nch - age nda ’s - kale nde rs - kad o-a rtik ele n n etc .* - pos tze gel s/o v chi pka arte ...e n al uw ove rige kan too rbe nod igd hed en! r * tev ens opl aad pun t voo art pka chi ovuw

Aanmeldingen graag via: wijkbelangen@scheepvaartkwartier.net of info@scheepvaartkwartier.biz. Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Westerstraat 14 D-F 3016 DH Rotterdam

Tel: 010 412 35 34 Fax: 010 414 37 49

www.moonenvanpelt.nl

info@moonenvanpelt.nl

15

Taskforce P&R Scheepvaartkwartier: op zoek naar eenheid en oplossingen.  
Taskforce P&R Scheepvaartkwartier: op zoek naar eenheid en oplossingen.  

Het is tijd voor een totale benadering van het parkeerprobleem in het Scheepvaartkwartier. Stichting Wijkbelangen en Verenigde Ondernemers...