Page 1

Jaargang 29 | Nr. 8 | 2019

HDD WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE FITNESSTRENDS VOOR DE KOMENDE JAREN? COLUMN RENÉ WANTZING ONDERNEMER, WAT HEB JE NÓDIG? GREINWALDER SLIM BELLY IS 10 JAAR JONG! HDD NIEUWE GROUP FITNESS MANAGEMENT TRAINING VAN START!

19 & 20 SEPTEMBER 2019

HÉT GROOTSTE FITNESS EVENT IN HOUTEN GRATIS TICKETS WWW.FWTOP.NL


fitlease.nl

Groot aanbod Direct leverbaar

delig Voor tness we fi u e i n tuur a r a app n lease

Meer ruimte om te ondernemen?

Kies Fitlease voor nieuwe fitnessapparatuur! Als ondernemer investeert u regelmatig in uw bedrijf. U volgt immers de ontwikkelingen op de voet. Maar investeren heeft invloed op uw liquiditeitspositie, uw werkkapitaal en op het eigen vermogen van uw onderneming. Een serieus alternatief is dan het leasen van uw nieuwe fitnessapparatuur.Zo ontwikkelt u zelf meer ruimte om te ondernemen. Bovendien hoeft u geen aparte afspraak te maken met uw bank of een leasemaatschappij over de financiering van uw plannen. U bespaart dus tijd. Voor meer informatie fitlease.nl

Fitlease is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitlease.nl / fitlease.nl


VOORWOORD

FW TOP 2019 TIME! Donderdag is het zover en gaan de deuren van Expo Houten voor de negende keer open voor hét Fitness Event in de Benelux. De Fitness & Wellness Top. Dit mag je natuurlijk niet missen! Met een zeer interessant programma waar je direct je business mee omhoog kunt halen en ideeën kunt opdoen. Dus doe er je voordeel mee.

-René Wantzing staat ook in deze editie weer centraal met een artikel omtrent: Ondernemer wat heb je nodig? Tijdens de FW TOP geeft René verschillende lezingen die je ook zeker niet mag missen. René Wantzing is eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling & Managementondersteuning.

Voor eigenaren, personal trainers en managers, er is voor ieder wat wills! Gratis tickets en parkeren. Tickets bestel je op: www.fwtop.nl

Ook Hidden Profits geeft in zaal 1 verschillende workshops. Rick Aarsman presenteert dit. Het programma gaat o.a. over iedereen die beseft dat top werkende marketing, sales en retentie de beste garantie zijn op ook financieel succes.

In deze editie een artikel omtrent de DIN-norm uit Duitsland die aan Miha bodytec is toegekend. Kwaliteit en veiligheid is een belangrijk aspect hierin. HDD presenteert de belangrijkste fitnesstrends voor de komende jaren. We weten dat trends zoals wearables, HIIT-Training en functionele fitheid hot zijn, maar welke trends komen eraan?

Daarnaast ook: Workshops met o.a. de modernste marketing technieken en innovaties t/m een innovatieve retentiestrategie! Tot donderdag of vrijdag. De koffie staat klaar.

AGENDATIP De Fitnessvakbeurs (FWTOP) van 2019 vindt plaats op 19 en 20 september in Expo Houten (langs de A27) 7


Inhoud nr. 8 - 2019

12

21

35

39

8


INHOUD

Een uitgave van

Kasteelstraat 16, Heijen Postbus 178, 6590 AD Gennep Nederland Tel.: 0031(0)485 - 513316 info@bodybiz.nl Uitgever Ben Verhagen Hoofdredacteur Ben Verhagen Redactie Ben Verhagen, Loet van Bergen, René Wantzing, Jasper van Amstel, Rick Aarsman, Bob ter Haak, Blackbox Publishers, Aernoud Lezenberg, Greinwalder, Urban Gym Group, HDD Group

Inhoud FITNESS & WELLNESS TOP 2019 19 & 20 SEPTEMBER IN HOUTEN

VOORWOORD

07

MIHA BODYTEC

12

PLATTEGROND FW TOP

16

Orderadministratie Hermie Boumans Tel.: 0485 - 513316

PROGRAMMA FW TOP

19

Vormgeving Body Biz® International BV, Britt Verhagen - Club Creations

HDD TRENDS

21

MIJNVOEDINGSPLAN

31

COLUMN RENÉ WANTZING

35

HDD CONGRES

39

GREINWALDER

41

LES MILLS AGENDA

48

Exploitatie Ben Verhagen Tel.: 0485 - 513316 / 06 - 5126 5209 info@bodybiz.nl

Druk Boumans & Verhagen, Heijen Abonnementen Tel.: 0485 - 513316 abo@bodybiz.nl Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk voor 1 november van het lopende abonnementsjaar schriftelijk opzegt. De abonnementsprijs voor Nederland € 100,- (incl. btw) Abonnementsprijs vanaf 01-01-2016 Body Biz verschijnt 11 keer per jaar Copyrights Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Vermenigvuldiging van redactie, in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. Body Biz® International BV en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. ISSN 1569 - 3856

9


19 | 20 SEPTEMBER 2019 - EXPO HOUTEN

FITNESS & WELLNESS TOP De Fitness en Wellness Top is dé toonaangevende beurs voor professionals die werkzaam zijn in de Fitness- en Wellnessbranche. In een gemoedelijke sfeer ontmoet u collega’s en relaties.

De Fitness en Wellness Top is hét jaarlijkse evenement voor de fitness- en wellnessbranche, waarbij netwerken, trends en nieuwe ontwikkelingen centraal staan. Professionals uit de branche komen naar de Fitness en Wellness Top om zich te laten inspireren en in een informele sfeer te sparren met vakgenoten. Het is ook dé gelegenheid om als bedrijf in beeld te komen bij potentiële klanten. Het exposantenaanbod is ieder jaar een mix van toonaangevende merken en verrassende nieuwkomers.


& S S E N T I F E D R O O HÉT EVENT V E H C N A R B S S E N L WEL www.fwtop.nl


MIHA BODYTEC

Eerste stappen gezet voor regulering van EMS trainingen Met de in april in werking getreden DIN-norm 33961-5, zijn de eerste concrete stappen gezet voor duidelijke gedragsrichtlijnen en veiligheidsvoorschriften waar EMS leveranciers, EMS studio eigenaren, EMS trainers evenals hun klanten op terug kunnen vallen. In deze DIN-norm staat wat de verwachtingen zijn van de leverancier, studiohouder en trainer en geven nu eindelijk een glashelder beeld over een veilige en efficiënte EMS-training. “We zijn blij dat er nu richtlijnen zijn omtrent EMS training’, zegt Papken der Kevorkian, sales en marketingmanager van miha bodytec BLX. GROEIEND SEGMENT

DIN-NORM

EMS-trainingen vinden hun oorsprong in Duitsland. In tien jaar tijd is deze vorm van trainen uitgegroeid tot een geheel op zichzelf staand segment binnen de fitnessmarkt. Miha bodytec hield zich als een van de vooraanstaande merken al langer bezig met richtlijnen rondom deze manier van trainen. Om duidelijk te maken binnen welke parameters een EMS-training moet vallen, is er in 2017 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door deskundigen. Uit dit onderzoek is het ‘Safety First’ document ontstaan. Deze richtlijnen omschrijven dat een training altijd moet worden uitgevoerd in het bijzijn van een trainer en dat er maximaal 2 personen tegelijk door 1 trainer getraind moeten worden.

Met de komst van deze DIN-norm is er nu nog meer duidelijkheid gekomen rondom de richtlijnen van een veilige en optimale EMS-training. De DIN-norm is een nationale norm die wordt uitgegeven door het Duitse Instituut voor Normering. ‘Het is een kwaliteitskeurmerk waar EMS aanbieders en EMS studio’s zich vrijwillig aan kunnen conformeren. Naar de consument toe is een dergelijk keurmerk een fijn handvat om te laten zien dat je volgens de geldende normen werkt en kun je jezelf als studio onderscheiden van anderen. Uiteraard noemt

12


MIHA BODYTEC

Papken het van groot belang dat EMS-trainers opgeleidt gaan worden volgens deze nieuwe DIN-norm. Op dit moment kan dat via het Gluckerkolleg, een Duits opleidingsinstituut die deze opleiding tot EMStrainers voor de Nederlandse markt in het Nederlands verzorgt. Het Gluckerkolleg geeft zelfs in Amerika deze opleiding. De Amerikaanse NASM heeft het Gluckerkolleg uitgekozen als enige officiële partij om de DIN/ FDA conforme opleidingen te verzorgen. In Duitsland lopen ze “lichtjaren” voor op het geven van EMS trainers opleidingen. Het Gluckerkolleg is ook door de Duitse TUV uitgekozen tot officieel opleidingsinstituut om deze opleidingen te geven en verzorgt voor de Nederlandse markt deze opleiding in het Nederlands.

BELANGRIJKSTE NORMEN VAN DIN 33961-5 De DIN richtlijnen zïjn normgevend voor EMSstudio’s en EMS-leveranciers. De belangrijkste DIN-normen zijn:

PIONIEREN Deze eerste stap naar regulering zijn volgens Papken een heel stuk dwingender van toon en het is duidelijk waar de voorkeuren liggen. ‘Duitsland loopt letterlijk vijf jaar voor op het gebied van EMS-trainingen. Als er een DIN-norm op dit gebied wordt opgesteld, is dat iets waar we als markt attent op moeten zijn. Het gebeurt niet voor niets.’ Volgens Papken is er niet echt een sterk argument om af te wijken van deze DIN norm. ‘Het is de ideale manier om de Nederlandse EMS-markt te professionaliseren en de consument een keurmerk te bieden voor veilige, kwalitatief goede EMS-trainingen. Op persoonlijke titel ben ik erg blij met deze DIN richtlijnen waar wij ons aan kunnen conformeren. Papken durft te stellen dat de EMS markt die ontstaan is, grotendeels te wijten is aan de stuwende kracht van het merk miha bodytec. ‘Daarin voelen wij ook onze verantwoordelijkheid om deze markt te blijven professionaliseren. Ik weet nog goed dat wij zelf de eerste jaren veel hebben gepionierd. Dat zonder richtlijnen of andere feiten om op terug te vallen. Pas nadat wij 3 à 4 jaar bezig waren, kwamen de eerste bevindingen vrij van verschillende studies die waren uitgevoerd. Toen kregen wij zelf ook pas een goed inzicht van de do’s en dont’s. Nu de Duitse TUV en de DIN als onafhankelijke partijen zich hier ook mee bemoeien heb ik er des te meer vertrouwen in dat de EMS markt in de juiste richting zal ontwikkelen.’ Maar Papken begrijpt dat bij zowel studio eigenaren als EMS aanbieders deze DIN-norm nog veel vragen oproept. Aan de hand van de vorige publicatie heb ik best veel telefoontjes gehad hierover. Sommigen wilden meer duidelijkheid hebben en anderen wilden de DIN-norm ontvangen om zelf door te kunnen lezen. De meeste hadden goede vragen, maar de vraag of deze DIN-norm wettelijk gezien dwingend was, vonden wij persoonlijk niet de sterkste. Een andere studio eigenaar had daar wel een goed antwoord op door toe te lichten dat als het dragen van een veiligheidsgordel in het verkeer niet wettelijk verplicht was en je de keuze had om wel of niet de gordel te dragen…wat zou je dan doen? Wij als miha bodytec geven dan aan dat wij zeker de optie met veiligheidsgordel volgen omdat je dan veiligheid voorop stelt. En dat het niet wettelijk verplicht is, is in feite volledig irrelevant.’ Deze eerste stap naar regulering is er volgens Papken juist gekomen omdat veel EMS ondernemers ieder een andere kijk hebben op veiligheid en het geven van instructies. Met deze regulering trekken we daarmee één lijn’,aldus Papken.

13

De training moet altijd worden begeleid door een opgeleide EMS-trainer.

• Elke training moet onder begeleiding zijn van een gecertificeerde trainer • Een gecertificeerde trainer mag maximaal 2 klanten tegelijk begeleiden • Een gecertificeerde trainer mag op max ca.120 cm staan van de console en klant • Zowel trainer als klant moet rechtstreekse toegang hebben tot de console binnen 1 seconde • In de eerste 10 weken moet er ten minste zes rustdagen tussen EMS-trainingen zijn • Na 10 weken mag er per 8 dagen 2 keer getraind worden • Bij elke EMS-console moet een greep of leuning beschikbaar zijn • Alle besturingselementen moeten een bediening hebben zonder overschakeling van menu


+31 (0) 224 - 571 468

RUBBER FITNESS FLOORING • • • • •

High Quality flooring Extreme Durability Excellent sound reduction Easy cleaning For every budget

WORK OUT • WOD • SOLID • FITNESS • CROSSFIT • MUSCLE

BOSRUBBER.NL

17185 Boss Rubber Spandoek 4,5x2m.indd 1

23-08-17 16:42

PERSONAL TRAINING

gymcreators

CROSSFIT

SPORTSCHOOL

HOME GYM

BESPREKEN

ONTWERPEN

w w w. g y m c r e a t o r s . c o m

ADVISEREN

info@gymcreators.com

LEVEREN & INRICHTEN

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

AFTER SALES +31 (0)85 7827494


MIHA BODYTEC

RICHTLIJNEN In de DIN-norm staan veiligheid, verantwoord ondernemen en efficiënt trainen centraal. De richtlijnen geven onder meer duidelijkheid over waar het toestel aan zou moeten voldoen, over de intensiteit van de training en de rustperioden tussen de EMS training sessies. Net als het ‘Safety first’ document schrijft de DIN-norm voor dat een training altijd onder begeleiding moet plaatsvinden. Trainingsopstellingen die voldoen aan de richtlijnen:

Daarnaast moet de klant het toestel zelf uit kunnen zetten. Dat moet kunnen binnen een tijdsbestek van 1 seconde. ‘In de praktijk houdt dat in dat de klant niet meer dan 120 centimeter van het bedieningspaneel af mag staan.’ Dat geldt ook voor de trainer. Een ander voorschrift is dat het zichtbaar moet zijn welke klant aan welk toestel is verbonden. Een EMS training is behoorlijk intensief omdat er veel spiergroepen simultaan wordt getraind. Om voldoende tot rust te komen moet er volgens de norm een periode van zes dagen tussen de verschillende trainingen liggen. ‘Na tien weken mag de intensiteit van de training omhoog en moet er een periode van rust van minimaal vier dagen zijn.’

TOESTEL CONFORM MEDISCHE NORMEN

1 trainer op 1 klant

De norm is ook duidelijk over de richtlijnen voor het toestel. Zo moet het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond staan. Ook schrijft de richtlijn voor dat er een aan- en uitknop moet zijn binnen het bereik van de klant en trainer en dat de klant zich vast moet kunnen houden. ‘Dat hoeft niet per se een beugel te zijn wat vast zit aan de zuil waar het toestel op is geïnstalleerd, maar dit mag ook een stoel zijn’, legt Papken uit. Ook de intensiteit van de training moet met kleine stappen in te stellen zijn en dit moet direct bedienbaar zijn zonder menuwissel. ’Als extra kwaliteitsnorm zijn de miha bodytec toestellen conform de richtlijnen van medische toestellen geproduceerd conform klasse type IIa. Voor medische instellingen is er zelfs een medisch certificaat beschikbaar.

INTENSITEIT EN DUUR VAN DE TRAINING Om spierherstel te stimuleren is het aan te raden om maximaal 2 uur van tevoren een halve liter water te drinken. Ook naderhand moet er voldoende water worden gedronken. De norm schrijft ook richtlijnen voor over de duur en intensiteit van de training. ‘Bij een eerste training mag een klant sowieso nooit tot uitputting worden belast. Er moet een impulsgewenning van minimaal 3 minuten zijn en het volgende trainingsonderdeel mag niet langer dan 12 minuten zijn.’ Een eerste training duurt op die manier maximaal 15 minuten.

1 trainer op 2 klanten

Volgens Papken is de relatief korte duur van zo’n training geen probleem. ‘Met een EMS-training heb je in 20 minuten een volledige full body-work-out.’ De spieren komen namelijk onder weerstand van stroom te staan. Dat is gelijk ook de reden dat goede veiligheidsrichtlijnen volgens Papken zo belangrijk zijn. ‘We waren erg tevreden met de komst van de DIN-norm, omdat het naadloos aansloot op onze werkwijze. Niet alles wat technisch kan, is het juiste om te doen. We omarmen de norm en hopen dat deze norm bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de EMS-markt.’

OP DE FW TOP GEVEN WIJ WORKSHOPS! Grijp je kans om met ervaren trainers te trainen met bodytec EMS. Op onze stand is ook meer info te verkrijgen over DIN conforme opleidingen.

15


FW TOP 2019 120

130 326

Best Buy Fitness

Ramdas

Panatta

Gym Creators

610

Your Fitness Factory

806

Podium

714

Virtuagym Cross Corpo

716 ErgoďŹ t Jawkou 718

EAZ

622

630

726

Schwamedico

Panatta BenVitaal

Overdevest 810

Foodcourt

Acc

You're my drive

Hype Fitness

510 InBody

612

426 416

414

512

Sports Art Waterrower

826 Venzinni

Entran


Gratis kaarten en parkeren?

www.fwtop.nl

130

142

tta

Innovex

236

532 Fitness trading

528 EAZZ

158

M Fitness

Trainingscenter Stages

Seminar 1

Ultrasun

428 Accuniq

248

Bos 436 Rubber 534

438

536 Fitness Media

440

Fitness Pro

Quin Sport

Telju

SGM Consultancy

630

636 Lifemaxx

6

ntrance

638

640 Bodybiz

MIHA

644 106

Body Support

Seminar 2

MIHA

836

837 Sport 838 iVentri Lounge

410 Mindst

45

8

448

Hidden ProďŹ ts

To Gy tal m


fitnessoccasions.nl

Refurbished Nieuw Lease

Easying n Clea Floor t ECeO schik t e g r e igh Z e ee W r F r voo tes ruim

Worldwide Fitness Partner

Fitnessapparatuur voor professionals Fitness Occasions BV is ĂŠĂŠn van de grootste leverancier van tweedehands professionele Fitness apparatuur en gespecialiseerd in de inkoop & verkoop hiervan. Al onze apparaten worden technisch gereviseerd en geleverd met 1 jaar garantie. We beschikken ook altijd over een ruim assortiment apparatuur op voorraad. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om apparatuur te leasen en zijn wij exclusief dealer van met Italiaanse kwaliteitsmerk Panatta. Voor meer informatie fitnessoccassions.nl

Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitnessoccassions.nl / fitnessoccassions.nl


FW TOP

PROGRAMMA FW TOP 2019 ZAAL 2 DONDERDAG 12:00 UUR 13:00 UUR 14:00 UUR

WIE INBODY INBODY LEXIA EMERENCIANA

TITEL MASTER THE FIVE PILLARS OF PROFESSIONAL COACHING ’I WANT TO LOSE WEIGHT’’ HOE JE MEER VERDIENT DOOR MINDER DRAAIDEURLEDEN. ‘DE VIJF GOUDEN STRATEGIEËN VOOR LEDENBEHOUD’.

VRIJDAG 12:00 UUR 13:00 UUR 14:00 UUR 14.30 UUR

INBODY INBODY RADMILLO SODA LEXIA EMERENCIANA

MASTER THE FIVE PILLARS OF PROFESSIONAL COACHING ’I WANT TO LOSE WEIGHT’’

ZAAL 1 11:00 UUR

RENÉ WANTZING

11:30 UUR

RICK AARSMAN

13:00 UUR

RENÉ WANTZING

13:30 UUR

RICK AARSMAN

15:00 UUR

RENÉ WANTZING

15:30 UUR

RICK AARSMAN

WORKSHOP 1 - STRATEGISCH POSITIE KIEZEN IN DE OVERVOL RAKENDE FITNESSBRANCHE WORKSHOP 2 - DE TOP 4 COMMERCIËLE CORE STEPS ANNO 2019 - 2020 WORKSHOP 1 - STRATEGISCH POSITIE KIEZEN IN DE OVERVOL RAKENDE FITNESSBRANCHE WORKSHOP 2 - DE TOP 4 COMMERCIËLE CORE STEPS ANNO 2019 - 2020 WORKSHOP 1 - STRATEGISCH POSITIE KIEZEN IN DE OVERVOL RAKENDE FITNESSBRANCHE WORKSHOP 2 - DE TOP 4 COMMERCIËLE CORE STEPS ANNO 2019 - 2020

HOE JE MEER VERDIENT DOOR MINDER DRAAIDEURLEDEN. ‘DE VIJF GOUDEN STRATEGIEËN VOOR LEDENBEHOUD’.

DEMO’S ELKE DAG OP YOU’RE MY DRIVE STAND: 10:00-12:30 UUR 12:00-14:30 UUR 14:30-17:00 UUR TIJDENS DIT GROOTSTE FITNESSEVENT OOK VEEL INTERESSANTS VOOR DE PERSONAL TRAINERS. ER WORDEN DE HELE DAG DOOR PRESENTATIES GEGEVEN IN DE STAND VAN YOU’RE MY DRIVE. HIER KUN JE VEEL INSPIRATIE OPDOEN. OOK KANT EN KLAAR FORMULES VOOR JE EIGEN PT CENTER EN NIEUWE GROEPSLESSEN VAN NEW AGE ZIJN TE BEKIJKEN. DEZE WORDEN GEPRESENTEERD DE HELE DAG DOOR. NAAST DE STAND VAN WATERROWER EN SPORTSART.

53


Train coรถrdinatie!

Coรถrdinatie heeft een positieve invloed op alle motorische vaardigheden. Het speelt de sleutelrol naast de zuilen kracht, cardio, snelheid en mobiliteit. Vergroot uw aanbod met Sensopro, het coรถrdinatie concept uit Zwitserland.

Meer informatie vind u op: www.crosscropo.nl

crosscorpo B.V. info@crosscorpo.nl


HDD

Wat zijn de belangrijkste fitnesstrends voor de komende jaren? We weten dat trends zoals wearables, HIIT-training en functionele fitheid hot zijn, maar welke trends komen eraan? HDD GROUP heeft de trends voor je op een rijtje gezet. 1.

Thuisfitness

11.

Balanstraining

2.

Franchising

12.

Trauibn

3.

Live streaming

13.

Diagonostiek

4.

Boxing

14.

Versterkende (amplified) trainingen

5.

Stretching onder begeleiding

15.

Boutique clubs

6.

Botbelasting

16.

Laatste indruk

7.

Hoogte training

17.

Aggregators

8.

Mentale gezondheid

18.

Klimmen

9.

Trainingen om veroudering tegen te gaan

19.

Circuit training

10.

Vegan fitnessclubs

20.

Running

21


19 & 20 SEPTEMBER 2019 EXPO HOUTEN Gratis entree en gratis parkeren ga naar fwtop.nl

w w w. f w to p . n l


HDD

1. THUISFITNESS

3. LIVE STREAMING

We verwachten een vervaging van de grenzen tussen thuis en in de fitnessclub, omdat de fysieke locatie om te sporten steeds meer zal vervagen. Deze trend wordt gedreven door apps en wearables. Ook Les Mills is ingesprongen op de markt van thuisfitness en is in veel landen succesvol gestart met Les Mills On Demand.

Content is king en steeds meer programma’s worden gestreamd voor thuis fitness en virtuele trainingen. We verwachten dat steeds meer fitnessclubs ontworpen worden als een soort filmstudio’s met vaste camera-ophangpunten en professionele verlichtingssystemen om regelmatig te kunnen filmen.

Deze fitness trend in de richting van thuisfitness is geen bedreiging voor de sector, maar voegt een extra laag toe aan de betrokkenheid tussen consumenten en clubs en opent mogelijkheden voor fitnessmerken om zich uit te breiden naar de thuismarkt.

4. BOXING Hoewel boxing programma’s nu al erg populair zijn, verwachten we dat de boks-gerelateerde fitnessconcepten de komende drie jaar een sterke groeifase zullen doormaken. De ‘sterrenstatus’ van bekende boksers, het feit dat bokswedstrijden regelmatig op televisie worden uitgezonden, de populariteit van bokstraining voor conditieverbetering en het verminderen van stress en omdat boksen geschikt is voor zowel mannen als vrouwen zorgen ervoor dat er nog een enorm groeipotentieel voor bokstrainingen is.

2. FRANCHISING De huidige fase van de levenscyclus van de fitnessmarkt is perfect voor franchisers, die lokale markten en nieuwe klantgroepen kunnen aanboren en een business kunnen opbouwen. Een franchise fitnessclub beginnen is erg aantrekkelijk voor ondernemers die hun eigen geld en passie willen investeren en inzetten. Een franchise onderneming starten is ook een geweldige kans voor ambitieuze personal trainers die hun carrière willen ontwikkelen. Veel mensen die in de sector zijn gaan werken tijdens de snelle groei van de sector in de jaren 2000, hebben nu ervaring en bevinden zich vaak in een levensfase waarin ze een gezin moeten onderhouden.

Met de komst van toegankelijke concepten als Pink Boxing en Cross Boxing, kan tegenwoordig iedereen boksen. Pink Boxing en Cross Boxing zijn gebaseerd op technieken uit de bokssport, maar dan zonder fysiek contact. Het is een bewezen kwaliteitsformule met opleidingen, bijscholingen en effectieve trainingsschema’s.

23


MEER DAN ALLEEN EEN FITNESSCENTRUM Verrassend persoonlijk

Handige fitness app

Open, gezellige sfeer

Al een decennium lang worden er elk jaar meer dan 300 Anytime Fitness vestigingen op de wereld geopend. Met een succes ratio van meer dan 99% ongeëvenaard in (fitness) franchise in de Benelux! Deel je de passie mensen écht te willen helpen? Wil je ondernemen met een reeds bewezen franchiseconcept? Dan komen wij graag met jou in contact!

INTERESSE IN EEN EIGEN ANYTIME FITNESS CLUB?

BEL: BJORN HAMELEERS Franchise Consultant 06 50 41 09 48

AFB19039_advertentie BB_297x210mm.indd 1

26-07-19 15:47


HDD

9. TRAINING OM VEROUDERING TEGEN TE GAAN Hoewel er niets kan worden gedaan om de klok te stoppen, weten we nu hoe we de biologische veroudering kunnen keren, zodat we letterlijk in een jonger lichaam leven. Chromosomen kunnen tegenwoordig beschermd worden tegen verval door middel van een goede levensstijl, een plantaardig dieet, voldoende slaap en beweging. We verwachten dat Reverse Ageingprogramma’s in toenemende mate worden aangeboden door fitnessbedrijven.

10. VEGAN FITNESSCLUBS De groep van mensen die een veganistische levensstijl nastreven wordt steeds groter. Hierdoor is de kans groot dat er ook (meer) veganistische fitnessclubs komen die geen gebruikmaken van dierlijke producten, waaronder leer. Ook het aanbod van eten in de fitnessclub kan een focus op veganisme hebben.

5. STRETCHING ONDER BEGELEIDING Stretching onder begeleiding is een effectieve manier om prestaties en mobiliteit te verbeteren en blessures te voorkomen. Professioneel stretchen betekent éénop-één sessies en geeft krachtigere resultaten dan alleen te stretchen, omdat de spieren kunnen worden ontlast voorbij het punt van natuurlijke weerstand. De opkomst van stretching onder begeleiding als business model biedt een nuttige service aan klanten en leden.

6. BOTBELASTING Het doen van krachttraining van vitaal belang voor een goede botgezondheid. De belasting van de botten door oefeningen zoals gewichtheffen stimuleert het lichaam om botmassa op te bouwen. De impact comprimeert de botmatrix, waardoor deze calcium en andere mineralen opneemt en de botdichtheid toeneemt. Activiteiten zoals hardlopen voegen een belasting toe, maar oefeningen zoals krachttraining, springen of plyometrie zijn nodig om vier keer het lichaamsgewicht te bereiken en het proces op gang te brengen.

7. HOOGTE TRAINING Hoogtetraining wordt al heel lang gedaan door top- en professionele atleten, maar nu wordt deze krachtige training steeds meer beschikbaar voor een grotere groep mensen. We verwachten dat de health- en fitnessbranche zich steeds meer zal richten op hoogte training. Trainen of herstellen in een zuurstofarme omgeving zet het lichaam ertoe aan om het aantal rode bloedcellen te verhogen en de prestaties te verbeteren.

8. GEESTELIJKE GEZONDHEID Beweging blijkt een positief effect te hebben op de geestelijke gezondheid - het schijnt net zo effectief te zijn als medicijnen tegen een lichte tot matige depressie. We verwachten dat meer health- en fitnessclubs diensten gaan aanbieden om de geestelijke gezondheid te verhogen.

25

11. BALANSTRAINING Het hebben van een uitstekend evenwichtsgevoel is een fundamenteel element van goede fysieke gezondheid - vooral als mensen ouder worden. We verwachten dat evenwichtstraining aan populariteit zal winnen, omdat mensen steeds meer de voordelen van een sterke core en een goede balans voor fitness, sport en het dagelijks leven inzien.

12. TRAIN ALS EEN ATLEET De explosieve groei van de sociale media en de groeiende professionaliteit van sport heeft professionele atleten een enorm bereik gegeven, waardoor we toegang hebben tot hun trainings- en voedingsprogramma’s. Dit zorgt voor een trend die we ‘Train like an Athlete’ noemen. Steeds meer fanatieke clubleden gaan deze trend volgen. Deze trend zal worden versterkt door de groeiende expertise van PT’s, trainingsprofessionals en sportwetenschappers die een carrière in de fitnessbranche opbouwen, waardoor leden toegang krijgen tot support en motivatie.

13. DIAGNOSTIEK We verwachten dat de diagnostische markt de komende tien jaar snel zal groeien en dat er meer nieuwe tests op de markt komen die in gezondheidsclubs kunnen worden geleverd.


UNLEASH POTENTIAL YOUR

Performance Maximizer Het 100 dagen-succes-programma voor eigenaren van Personal- en Small Group training-studio´s.

Maximum Performance in 100 dagen Je club is al operationeel. Jij, de motor van je club, draait als een zonnetje. Maar niets menselijks is ook jou vreemd. Ook jij presteert ´effectiever, zuiniger en efficienter´ bij een regelmatige check. En zeker bij een effectieve ´tuning´! Bijstelling van details doen wonderen in je bedrijfsvoering: • • • •

Profiteer van de kennis van strategische specialisten Vermijd dure fouten Behaal meer omzet en duidelijk meer winst uit je omzet Benut JOUW volle ondernemerspotentieel

www.greinwalder.nl/maximizer

Reserveer nu je programma via: Tel. +31 (0)6 282 46 319 info@greinwalder.com


HDD

14. VERSTERKTE TRAININGEN

(AMPLIFIED)

Veel consumenten hebben steeds minder tijd om te sporten en zijn op zoek naar snelle fitnessoplossingen. Denk hierbij aan zaken als EMStraining (elektrische spierstimulatie), het op koeling en compressie gebaseerde Vasper systeem van HIIT-trainingen en BFR (Blood Restriction Training). Dit zijn allemaal manieren om de effecten van de training te versterken, wat betekent dat de sessies korter en de resultaten sneller zijn.

17. AGGREGATORS Veel markten - van reizen tot onroerend goed – maken tegenwoordig gebruik van aggregators (tussenpersoon) als het gaat om interactie met de consument. De diensten van de aggregators blijven bestaan: sommige clubeigenaren omarmen ze en andere benaderen ze voorzichtiger of niet. Het toekomstige succes van de relatie tussen clubs en aggregatoren zal afhangen van de ontwikkeling van diensten die werkelijk in hun wederzijds voordeel zijn en de clubs in staat stellen om nog steeds een directe relatie met de consument te hebben.

18. KLIMMEN 15. BOUTIQUE CLUBS Ook het aantal boutique clubs zal in de toekomst blijven groeien. Boutique clubs bieden consumenten toegang tot gespecialiseerde workouts en apparatuur en bieden consumenten een grote community van ‘gelijkgestemden’. Hierdoor zijn consumenten ook bereid om meer te betalen voor een workout in een boutique club. Het businessmodel - innovatie, een doelgericht aanbod, een grote focus op millennials of mensen met een millennial mindset en een hoge prijs voor high-end service - kan worden toegepast op heel veel trainingen, van barre tot indoor cycling. We verwachten ook dat boetieks zich zullen blijven ontwikkelen door het samenvoegen van activiteiten op het gebied van gezondheid, fitness, welzijn, fysiotherapie, bodywork, samenwerking met hotels, het thuis bezorgen van maaltijden en het volgen van de jongste twee generaties om het aanbod relevant te houden. Om als traditionele fitnessclub relevant te blijven, is het erg belangrijk om in de club een boutique-achtige setting (club in club) te creëren.

Een van de nieuwste trends in trainingen in de VS is klimmen. Het is een bewegingsvorm op hoge intensiteit een een lage impact (dus zonder belasting van de gewrichten) waardoor het geschikt is voor mensen van bijna elke leeftijd.

19. CIRCUIT TRAININGEN Wij denken dat trainingscircuits de komende drie jaar wereldwijd een belangrijke impuls zullen krijgen, waarbij de concurrentie tussen leveranciers van apparatuur en technologie zal toenemen. Circuit trainingen zijn met name interessant voor mensen met weinig tijd en de wat oudere sporters, vooral door het gebruiksgemak, de veiligheid en de snelle resultaten.

20. RUNNING Hardlopen wordt steeds populairder als sport, waardoor fitnessclubs de mogelijkheid krijgen om clubspecifieke trainingen aan te bieden om meer met de hardlopende bevolking in contact te komen. We verwachten dat deze trend zal versnellen naarmate de belangstelling groeit. Uit: Health Club Management, nummer 8

16. LAATSTE INDRUK Wat kan er gedaan worden om de retentie in de health- en fitnesssector te verbeteren? De customer journey dient veranderd te worden, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ‘laatste indruk’ van de klant in plaats van op de ‘eerste indruk’. De laatste indruk heeft het meeste invloed op toekomstig gedrag. Veel clubeigenaren richten zich op de eerste indruk maar slagen er niet in om de klant vast te houden. Het geven van een goede laatste indruk is een krachtig signaal om de klanttevredenheid te verhogen en het retentiecijfer te verbeteren. Praat dus met leden die geneigd zijn hun fitness abonnement op te zeggen.

27


BODYBIZ-SPREAD-VIRTUAL-2.indd Alle pagina's


03-09-19 09:50


GEAVANCEERDE DRAADLOZE EMS TECHNOLOGIE Lage investering Lease mogelijk Als shop-in-shop in een fitnessclub, als standalone EMS studio en voor personal trainers

ADVANCED WIRELES EMS TECHNOLOGY

TEST, TRAIN AND PLAY

Distribu�e Nederland en Vlaanderen: Overdevest.com | Curieweg 28 | 2408 BZ | Alphen aan den Rijn | Nederland Tel. +31 (0)172 441 498 | info@overdevest.com | www.overdevest.com


MIJNVOEDINGSPLAN

Waarom natuurlijk eten dik maakt en ongezond is ‘Ik val maar niet af, maar ik eet wel zo natuurlijk mogelijk hoor’, vertelde ze. Ik dacht: ‘Dus vooral asbest, aardolie, plastic, opium, dodelijk giftige paddenstoelen en cocaïne’. Dat is immers allemaal heel natuurlijk. De vriendelijke dame sprak ik tijdens een workshop over afvallen die ik gaf. Ik hoor overtuigingen als deze vaak. De trend is zo natuurlijk mogelijk eten. Ondertussen is gebleken dat 50% van alle volwassen Nederlanders te zwaar is en kampt zelfs 100.000 mensen in ons land met morbide obesitas (Bron: CBS). Dat is een ernstige vorm van zwaarlijvigheid. DE ONBEKENDE OORZAAK VAN OVERGEWICHT

Sterker

De oorzaken van overgewicht op macroniveau zijn:

gezondheidsklachten (van kinderen meestal) van het

1. De verleidingen in onze omgeving.

eten van giftige planten of paddenstoelen.

nog:

er

komen

veel

meldingen

van

2. De fabrikanten die extra suiker in de producten doen. Planten willen niet opgegeten worden en hebben

3. Onze welvaart waardoor we minder zijn gaan bewegen.

daarom gif. We kennen vaak de echte natuur niet meer Vanaf vandaag wil ik er één oorzaak aan toevoegen: de onjuiste

en zijn daardoor bang geworden voor pesticiden en

overtuigingen die we hebben over voeding. Met andere

E-nummers. E-nummers zijn juist veilig omdat ze goed

woorden: we overschatten onze kennis aan voeding. Het ‘zo

getest worden.

veel mogelijk natuurlijk eten’ speelt daarin een voorname rol. We kunnen planten eten door ze te bewerken (door

WAAROM ETEN UIT DE NATUUR ONGEZOND IS

ze te koken of door ze genetisch te manipuleren).

In de natuur kun je onthaasten. Dat wordt steeds meer

Voedselplanten hebben daardoor geen wapens meer

gedaan omdat we steeds meer gestrest raken. Het is echter

en daarom moeten we ze beschermen met pesticiden

een misverstand dat ‘natuurlijke’ voeding staat voor gezonde

en in kassen.

voeding. Druiven lijken bijvoorbeeld ‘natuurlijk’, maar zijn meestal zonder pit (dus zonder voortplanting). Erg onnatuurlijk dus, maar wel gezond. Koeien zouden dood gaan als ze nu in de open natuur zouden leven. Ze kunnen niet meer vechten. Ook bloemen en huisdieren zijn ontdaan van hun natuurlijke gif of moordlust. Gelukkig maar. Sierplanten zijn vaak giftig. Ze zitten soms in zogenaamd ‘geneeskrachtige kruiden’, maar het is erg ongezond. Staat er ‘puur natuurlijk’ op dat potje? Pas dan juist op. De natuur wil juist niet opgegeten worden en beschermt zichzelf met onder andere gif en stekels.

31


BRAND

NEW VERTICAL

CLIMBER

16 WEERSTAND NIVEAUS

GEEN STROOM NODIG

ZEER COMPACT GEBOUWD

SKI TRAINER

www.xebex.eu

AIR BIKE

AIRPLUS EXPERT BIKE

info@xebex.eu

AIR RESISTANCE BIKE

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

AIR ROWER

CURVED TREADMILL

+31 (0)85-78 27 494


MIJNVOEDINGSPLAN

IS HET GOED OM ZO NATUURLIJK MOGELIJK TE ETEN?

Geschreven door: Bob ter Haak

Als daarmee wordt bedoeld: groente, fruit, granen, kip, magere zuivel, oliën en

– Rebelse diëtist en oprichter

noten. Ja, dat is zeker gezond. Veel van deze productsoorten passen ook goed

MijnVoedingsplan

in een voedingspatroon om gezond af te vallen. Echter, als daarmee wordt bedoeld: calorierijke en met verzadigde vetten doorweekte kokosolie, roomboter en geitenkaas bijvoorbeeld, dan: nee. Er zijn nooit gezondheidsvoordelen gevonden in zulke producten. Alles komt oorspronkelijk uit de natuur, ook plastic (van aardolie).Als iets een voedingsmiddel als ‘natuurlijk’ wordt aangeprezen, dan is het niet per se gezonder. Wel een heel stuk duurder. Mijn missie is om mensen gelukkiger te maken. Ik weet uit ervaring hoeveel gelukkiger je wordt als je bent afgevallen en je je gezond en fit voelt. Andere keuzes in je voeding kunnen ervoor zorgen dat je: gezonder wordt, vet verbrandt, geld bespaart en soms zelfs ook nog lekkerder kunt eten. Veel mensen blijven echter hardnekkig geloven in hun eigen overtuigingen, zelfs als er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is en zelfs als het hun weg naar een gezond en fit lijf belemmert. Ze blijven voorstander van natuurlijk eten en zullen fabrieken altijd blijven verfoeien, wat de fabrieken ook doen. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag, sta open voor nieuwe inzichten en heb de moed om veranderingen door te voeren als je nu ergens ontevreden over bent. Mocht je toch liever ‘zo natuurlijk mogelijk’ blijven eten? Dan eet smakelijk met de roomboter, klei, speltbrood, geitenkaas, chiazaad en cocaïne.

33


DE MAGISCHE FORMULE VAN SUCCESVOLLE AFSLANKSPECIALISTEN

Slim Belly – het unieke figuurconcept met meer dan 1,2 miljoen deelnemers (…) staat garant voor: Meer KLANTTEVREDENHEID  sensationele resultaten, al binnen 4 weken Meer REFERRALS  enthousiaste deelnemers praten nu eenmaal graag over hun succes! Meer LIDMAATSCHAPPEN  behaalde successen smaken nu eenmaal naar meer… Meer WINST  Structureel succes met 360° marketing- & salesconcept incl. financieel Succes-monitor

DE garantie voor succes! Start dit najaar met het 6 maanden ´Happy Guarantee´- programma en claim uw regio-exclusiviteit! Heeft u vragen? Tel. +31 (0) 6 28246319 - info@aciso.com


COLUMN

Ondernemer, wat heb je nódig? De beurzen en conventies staan weer voor de deur, te beginnen met de FW Top in Houten. Moet je als ondernemer nou naar die evenementen toe, of is het zonde van je tijd en kun je zonder? Ik heb het in deze column al heel vaak gehad over de professionalisering van de branche. De branche is in hoog tempo volwassen aan het worden en dat is maar goed ook. Die professionalisering van de branche zie je ook terug in het aantal evenementen dat georganiseerd wordt. En dan rijst de vraag voor elke ondernemer: waar ga ik naartoe en wat laat ik liggen? Het antwoord op deze vraag kun je beantwoorden door jezelf een andere vraag te stellen: Wat heb ik nódig?

‘Als ondernemer hoef je - als het goed is - niet gemotiveerd te worden, maar wel geïnspireerd…’ 35


COLUMN

RenĂŠ Wantzing is eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling & Managementondersteuning, medeorganisator van de Fitness Business Conventie en mede-ontwikkelaar van het House5 Retentie Programma. Met zijn bedrijf helpt RenĂŠ fitnessondernemers enerzijds om de maximale winst uit hun activiteiten te halen en anderzijds om langdurig succesvol te zijn door het optimaliseren van de strategie en alle operationele aspecten.

36


COLUMN

MOTIVATIE OF INSPIRATIE

Een investering daarin levert je indirect misschien wel meer op dan welk apparaat ook. En zo kan ik nog wel een rijtje diensten en producten opnoemen die je onderneming naar een hoger niveau gaan tillen. Zowel kwalitatief als qua bedrijfsresultaat. Een beurs is dé gelegenheid om aanbieders van dit type diensten en producten te ontmoeten en te inventariseren of zij je onderneming verder kunnen helpen.

In de vakantie heb ik het boek ‘Good to great’ van Jim Collins weer eens gelezen. Voor iedereen die dit boek niet kent; dit boek beschrijft een onderzoek dat is uitgevoerd naar bedrijven die over een lange periode uitzonderlijk goed presteren. Eén van de dingen die bij mij zijn blijven hangen is dat als je de juíste mensen in dienst hebt, je als manager/ondernemer niet hoeft te motiveren. Andersom gezegd; als je mensen moet motiveren, zitten ze eigenlijk niet op de goede plek. Dat geldt ook voor ondernemers. Als je het gevoel hebt dat je de motivatie mist, dan moet je je afvragen of je wel op de juiste plek zit. Of je wel met de juiste dingen bezig bent. Gelukkig komt dit bij ondernemers weinig voor. Wat elke ondernemer - in plaats van motivatie vooral wél nodig heeft is INSPIRATIE!

WELKE BEURS? ELKE BEURS! Ook ik krijg de vraag van ondernemers welke beurzen en conventies ze moeten bezoeken. Alsof je daar een keuze in moet maken. Mijn mening is simpel: Elke beurs of conventie is een waardevolle mogelijkheid voor een fitnessondernemer om je te laten inspireren. Ja, dat kost je tijd. Maar alleen al het feit dat je je even onttrekt aan de dagelijkse beslommeringen en rondloopt in een omgeving waar inspiratie op de loer ligt, is die investering in tijd dubbel en dwars waard. De kans dat je met goede ideeën huiswaarts keert, is vele malen groter dan wanneer je ‘thuis’ blijft en je dagelijkse dingen doet. Elke beurs of conventie heeft zijn specificatie uitgangspunten. Gelukkig is geen evenement hetzelfde en daarom is kiezen ook niet nodig.

En die inspiratie kun je volop krijgen op beurzen en conventies. Daar wordt kennis gedeeld. Daar kun je binnen een paar uur tijd alle nieuwe producten en diensten zien. Alle ontwikkelingen in de markt onder één dak. Of je als ondernemer naar beurzen toe moet gaan is voor mij dus een ‘no brainer’. Natuurlijk moet je daar tijd voor nemen. Zoveel mogelijkheden om inspiratie op je vakgebied op te doen krijg je gedurende een jaar nu ook weer niet en elk evenement heeft weer zijn eigen sfeer, nadruk en filosofie.

GA JE INVESTEREN? TOT SLOT

Een beursbezoek is natuurlijk ook een goede mogelijkheid om je te laten informeren. Om het optimale uit een beursbezoek te halen is het goed vooraf na te denken over wat je eigenlijk nodig hebt. Ben je van plan te gaan investeren? Is dat dan in ‘ijzer’ of in faciliteiten en diensten? Hoe ga je de investering terug verdienen of gaat het om vervangingsinvesteringen? In dit kader wil ik jullie wat meegeven. Ik spreek veel fitnessondernemers en merk nog steeds dat de portemonnee makkelijker getrokken wordt voor zaken waar je op kunt staan, aan kunt hangen of op kunt liggen. Zaken die je aan kunt raken dus. En eigenlijk is dat heel menselijk. Maar in de professionalisering van je onderneming spelen andere zaken een misschien nog wel grotere rol. En belangrijker; leveren andere zaken je veel meer geld op dan al het ‘ijzer’. Ik heb het dan over informatie. Software bijvoorbeeld, die je inzicht geeft in de effectiviteit van je bedrijfsprocessen. Hoe waardevol is het als je weet hoe goed je verkoopproces verloopt en waar je deze kunt verbeteren? Hoe waardevol is het als je weet of je klanten goed begeleid worden? Niet alleen kwalitatief, maar zeker ook kwantitatief. Het effect dat dit op je klantbehoud heeft is enorm en daarmee ook het effect op je bedrijfsresultaat. Hoe waardevol is het als je weet of je prijsstrategie goed functioneert en ertoe leidt dat de klant koopt wat jij het liefst verkoopt. Maar denk ook eens aan (bij)scholing voor je medewerkers.

Ik hoop je te ontmoeten op de beurzen die dit najaar voor je georganiseerd worden. Ik zal er zeker zijn!

TOEKOMSTBESTENDIG? Ben je benieuwd of je het optimale uit je bedrijf haalt? Of jouw onderneming klaar is voor de toekomst? Klaar is om groei te maken? Doe dan eens de test op mijn website of kom langs op onze stand. Je vindt de test op www.mndst.nl/toekomst/ Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar rwantzing@mndst.nl of bel 06 46 23 23 85.

RENÉ WANTZING Mindset Bedrijfsontwikkeling Managementondersteuning.

37

&


panattasport.nl

r baa n a ersla it Onv alite w k ijs ! in pr ding u o h ver

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


CONGRES

NL ACTIEF, BLACK BOX PUBLISHERS EN HDD GROUP ORANISEREN CONGRES:

CUSTOMER JOURNEY – THE FUTURE OF FITNESS! Fitness is de grootste sport in Europa. Dat willen we natuurlijk graag zo houden. Er zijn volop mogelijkheden om dit verder te laten groeien. Maar, hoe krijgen we dit als sector voor elkaar? Om meer nieuwe leden naar je club toe te trekken, en bestaande leden langer vast te houden, moeten we de focus leggen op de perceptie die je (nieuwe) leden hebben bij álle interacties die ze met jouw club of studio hebben. Omdat de markt snel verandert, moeten we de triggers voor een long-term membership opnieuw onderzoeken en integreren. Zo geven we een nieuwe dimensie aan een nu nog traditionele ‘fitnessclub’ journey. In samenwerking met NL Actief en BlackBoxPublishers organiseert HDD GROUP op zaterdag 9 november, speciaal voor ondernemers en managers in de fitness sector, het congres: Customer Journey: The future of fitness! We nodigen experts van binnen en buiten de sector uit om hun insights en ervaringen op het gebied van customer engagement en experience te delen, waarmee jij je strategie voor de toekomst kunt finetunen! Het congres wordt afgesloten met een netwerkborrel en diner. Voor de liefhebbers is er natuurlijk ook de gelegenheid om aan te sluiten bij het legendarische feest van ‘Les Mills Mega Quarterly’.

Voor meer informatie en inschrijven ga naar: hddgroup.com/congres

39


panattasport.nl

ar nba a a l ers liteit Onv a w ijs-k g! in pr udin o h r ve

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


GREINWALDER

Slim Belly is 10 jaar jong! Een fraai staaltje afslank-positionering in de fitnessbranche Voorjaar 2009: hooggespannen verwachtingen bij de introductie van de nieuwste internationale campagne van Greinwalder & Partner. Bij de onthulling werden wenkbrauwen gefronst, schouders opgehaald. Toch was er ook nieuwsgierigheid en, gezien de reputatie van Greinwalder en Partner als marketingpionier in de Internationale fitnessbranche, vertrouwen dat dit nieuwe concept wel eens baanbrekend zou kunnen zijn.

Consument: “Maar verlies je geen gewicht met Slim Belly?” Medewerker: “Wat zou u graag willen?” Consument: “Nou, het zou wel fijn zijn als ik naast al die centimeters ook een paar kilo zou kunnen verliezen” Medewerker: “ Wanneer u naast een beduidend slankere buik ook extra kilo´s zou willen verliezen, laten we dan eens kijken wat u precies zou willen. Aan de hand daarvan adviseer ik u om naast Slim Belly ons voedingsprogramma A of Lifestyleprogramma B te volgen”

Slim Belly, want dat werd onthuld, is tot op de dag van vandaag, zeker controversieel maar ook innovatief. En vooral effectief. Het bleek een schot in de roos. Het concept speelt precies in op een enorme behoefte van de consument. Of zoals vaak gehoord: “ik wil als club Slim Belly eigenlijk niet verkopen maar de consument wil het zo graag kopen!”

Nu, 10 jaar na de introductie, heeft Slim Belly zich ontpopt tot een bewezen effectieve methode die in bijna 1.000 clubs en afslankstudio´s in 14 landen uitermate succesvol is. Wat wil je: de methode staat garant voor resultaat en de doelgroep wordt alleen maar groter!

De propositie van Slim Belly was vanaf dag 1 zonneklaar: centimeters buikomvang verliezen. Niets meer, niets minder. En zo ontstonden de gesprekjes binnen deelnemende clubs, die zich echt op gebied van afslanken hadden ontwikkeld:

En zo slagen goed gepositioneerde afslankclubs er nog altijd in om de juiste totaaloplossing aan te bieden, niet slechts een 4 weken durend testprogramma van een buikgordel...

Succesvolle marketing en een bewezen effectief businessmodel doet de rest. In de marketing hadden de eerste reclamecampagnes een zeer hoog ´Tel-Sell-gehalte´, een bewuste keuze. Want kijk eens hoe andere ´gamechangers´ binnen de fitnessbranche zijn geïntroduceerd bij het grote publiek: Tae-Bo, Zumba, Insanity, enz. maakten hun entree via Tel-Sell! Zo kwam het concept snel in de belangstelling van een grote kritische massa consumenten. Zonder dat het concept ooit op Tel Sell te zien is geweest overigens…

41


GREINWALDER

De volgende fase kenmerkte zich door een langzame verschuiving in een medisch-cosmetische richting. Zo werd het gezondheidsbedreigend aspect van buikvet toch onder de aandacht gebracht van de consument die, jammer genoeg, toch primair belangstelling heeft voor cosmetische aspecten als een slanke lijn, slank op het strand enz. Bij de introductie van de mobiele Slim Belly in 2013 ontwikkelde het concept zich in de marketing door naar een lifestyle-concept. Het was vanaf dat moment immers mogelijk om veel sneller buikomvang te verliezen tijdens de favoriete Spinning- of Zumbalessen. Of bij het wandelen of hardlopen buiten. Het geheim van snel buikomvang verliezen kwam later tot uiting in een zeer vrouwelijk gestylede vormgeving onder de titel ´My little Secret´. En dit voorjaar werd de laatste nieuwe ´look and feel´ geïntroduceerd onder de titel ´Magic in the Air!´ Vanwaar deze aandacht voor de uitstraling? Wel: alles om ons heen verandert en moderniseert. En snel ook. En om onder de aandacht te blijven van je doelroep, zul je voor hen moeten opvallen in de brij van beelden en tekst die we allen dagelijks bewust en onbewust tot ons nemen. Uiteindelijk moet het wel verkocht blijven worden, anders fungeert het niet meer als winstgevend concept binnen de clubs!

WIJ ZIJN ENTHOUSIAST! “Al vanaf de introductie in 2009, is Slim Belly en Slim Legs onlosmakelijk verbonden aan Puur Sport Leerdam. En al 10 jaar lang zijn mijn team en ik echte fans. Net zoals mijn leden en deelnemers... Ze zijn er gek op!! Gefeliciteerd met ´10 jaar Slim Belly´, we verheugen ons op nog vele succesvolle jaren!” Marijke Oppelaar PUUR Sport, Leerdam “Active Health Centers Leidschenveen en Ypenburg voeren sinds voorjaar 2014 met veel succes Slim Belly als bijzonder effectief afslankconcept. Inmiddels hebben we zo´n 1.000 deelnemers mogen verwelkomen, die praktisch zonder uitzondering fantastische resultaten bereiken. De glimlach van de deelnemers, daar doen we het voor!” Jeroen Zoutendijk, directeur Active Health Centers Debby Schaasberg, coördinator afslankconcepten Active Health Centers “ik heb Slim Belly en Slim Legs nu sinds 2016 binnen mijn damesstudio opgenomen en de dames zijn er dol op! De beloofde resultaten zijn inmiddels bijna vanzelfsprekend en het heeft mijn studio een echte impuls gegeven in groei. De dames nemen zelfs hun mannen mee om een programma te volgen en die halen ook prachtige resultaten… Het financiële businessmodel vond ik een beetje spannend en eigenlijk ongeloofwaardig, maar inmiddels ben ik er achter dat het is uitgekomen. Gewoon de planning volgen” Elma Verduijn Fit4you, Bleskensgraaf “Ondanks aanvankelijke scepsis, is Slim Belly sinds 2013 niet meer weg te denken uit onze beide clubs. Onze klanten willen niet meer zonder, de resultaten zijn vanzelfsprekend. En dat geldt ook voor ons als clubs: dankzij het gedegen financiële plan draagt Slim Belly structureel bij aan ons succes.” Raoul Bagchus General Manager Sportcentrum Vlaardingen / Sportcentrum Polderpoort

44


GREINWALDER

Dat brengt me op het bewezen succesvolle businessmodel. In 2013 werd een financieel businessmodel over een periode van een jaar ontwikkeld en als eerste binnen Sportcentrum Vlaardingen getest. Hierin werd een plan opgenomen waarin een prognose van kosten, opbrengsten en dus ook het rendement van Slim Belly werd weergegeven. Aan het eind van het jaar bleek de bijzonder ambitieuze prognose, met akelige nauwkeurigheid te zijn behaald. Een fraai staaltje “Plan your work, work your plan”. Dit businessplan zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat , deelnemende clubs elk jaar weer hun prognoses behalen. Waaronder overigens nog steeds Sportcentrum Vlaardingen! Is het dan allemaal euforie rondom Slim Belly? Dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. In de loop van de jaren is het profiel van de licentiehouders wel duidelijk veranderd. Traditionele fitnessclubs haakten na enkele jaren veelal af. Geheel in lijn met de typering van de branche als ´Kameleon van de sportsector´, gingen zij op zoek naar de nieuwe ´Heilige graal´. Het Slim Belly-concept werd oorspronkelijk om fitnessclubs aansluiting te laten vinden op de afslankmarkt. Clubs die zich duidelijk positioneren op het gebied van afslanken en niet te vergeten de specialistisch afslankstudio´s, blijven succesvol. Zij zien de doelgroep graag komen en zijn graag bereid om ook de niet-sportende medemens serieus te nemen. En te begeleiden. Met blije gezichten tot gevolg! Al met al is Slim Belly inmiddels een teenager die, zoals haar leeftijd betaamt, ook de komende jaren veel van zich zal laten horen!

Meer weten? Ga naar https://www.slimbelly.nl/nl/partner-worden voor meer informatie Wil je reageren op dit bericht? Stuur me dan een email: arjan.vandorp@aciso.com

45


Refurbished Nieuw Lease

Worldwide Fitness Partner

Professionele fitnessapparatuur Fitness Occasions BV is één van de grootste leveranciers van tweedehands professionele Fitness apparatuur en gespecialiseerd in de inkoop & verkoop hiervan. Al onze apparaten worden technisch gereviseerd en geleverd met 1 jaar garantie. We beschikken ook altijd over een ruim assortiment apparatuur op voorraad. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om apparatuur te leasen en zijn wij exclusief dealer van het Italiaanse kwaliteitsmerk Panatta. Voor meer informatie fitnessoccassions.nl

FITN_170_Advertentie_a4_Fitnessoccassions_2/1_1.indd 1

0e% 10 id & ! h r e k ijsd

ze pr e g rp sche

30-03-17 14:23


fitnessoccasions.nl

De beste kwaliteit voor een occasion prijs Bij Fitness Occasions geven we fitnessapparatuur een tweede leven. Eerder gebruikte producten worden door onze experts opgeknapt, zodat ze weer als nieuw zijn. Dit doen we met de garantie, kwaliteit en service die u van ons gewend bent. Het complete productaanbod van refurbished fitnessapparatuur vindt u op: fitnessoccasions.nl

Kwaliteit met Italiaanse klasse Sinds een aantal jaren heeft Fitness Occasions de exclusieve verkooprechten van Panatta Worldwide Fitness voor Nederland en Duitsland. Dat houdt in dat u bij ons terecht kunt voor nieuwe inrichtingen, gereviseerde & kracht apparatuur, service, advies, onderdelen en financiering op maat. Voor meer informatie panattasport.nl

Voordelig fitness apparaten leasen! Fitlease is een uniek totaalconcept op het gebied van financieren van nieuwe en gebruikte fitnessapparatuur. Wij bieden u een vaste maandelijkse prijs voor de inrichting o.b.v. full operational lease. Dus inclusief reparatie, onderhoud en verzekering; één vast maandtarief, zonder verrassingen en hoge investering. Bent u een starter of al jarenlang actief in onze branche, wij zijn u graag van dienst! Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Voor meer informatie fitlease.nl

Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitnessoccassions.nl / fitnessoccassions.nl

FITN_170_Advertentie_a4_Fitnessoccassions_2/1_1.indd 2

30-03-17 14:23


AGENDA

OVERZICHT LES MILLS PROGRAM TRAININGEN LES MILLS PROGRAMA

DATUM

LOCATIE

BODYJAM

14 en 21 september

LEUSDEN

BODYPUMP

14 en 21 september

BREDA

BODYJAM

14 en 21 december

VEENENDAAL

BODYPUMP

14 en 21 september

LEUSDEN

LES MILLS BARRE

15 en 22 september

GOIRLE

BODYATTACK

22 en 29 september

BREDA

LES MILLS BARRE

16 en 22 september

GOIRLE

BODYCOMBAT

28 september en 5 oktober

GOIRLE

BODYBALANCE

5 en 12 oktober

LEUSDEN

BODYSTEP

6 en 13 oktober

BREDA

BODYPUMP

27 oktober en 3 november

VEENENDAAL

LES MILLS GRIT

26 oktober en 2 november

VEENENDAAL

LES MILLS TONE

26 oktober en 2 november

BREDA

SH’BAM

16 en 23 november

LEUSDEN

BODYPUMP

16 en 23 november

BREDA

CXWORX

16 en 23 november

LEEUWARDEN

LES MILLS SPRINT

16 en 23 november

VEENENDAAL

LES MILLS BARRE

17 en 24 november

VEENENDAAL

RPM

1 en 8 december

BREDA

BODYBALANCE

7 en 14 december

GOIRLE

BODYATTACK

8 en 15 december

VEENENDAAL

BODYCOMBAT

14 en 21 december

VEENENDAAL

BODYPUMP

14 en 21 december

LEUSDEN

LES MILLS GRIT

14 en 21 december

BREDA

Voor meer informatie of inschrijvingen kun je contact opnemen met Les Mills via telefoonnummer +313 (0)416 34 97 25 of stuur een e-mail aan info@lesmills.nl.

48


AGENDA

OVERZICHT OPLEIDINGEN/WORKSHOPS HDD GROUP ACADEMY LES MILLS PROGRAMA

DATUM

TIJDSTIP

LOCATIE

PINK & CROSS BOXING 19 september

13.00 - 17.00 uur

MOERGESTEL

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

26 september

10.00 - 16.00 uur

WAALWIJK

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

2 oktober

10.00 - 16.00 uur

RENKUM

PINK & CROSS BOXING 3 oktober

13.00 - 17.00 uur

DESTELBERGEN

PINK & CROSS BOXING 4 oktober

13.00 - 17.00 uur

MEPPEL

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

18 oktober

10.00 - 16.00 uur

HUIZEN

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

22 oktober

10.00 - 16.00 uur

EDEGEM (B)

Voor meer informatie of inschrijvingen kun je contact opnemen met de HDD GROUP via telefoonnummer +31 (0)416 33 43 15 of stuur een e-mail aan info@hddgroup.com. Kijk ook eens op www.hddgroup.com/ academy.

NIEUWE GROUP FITNESS MANAGEMENT TRAINING VAN START! Vol enthousiasme kondigt HDD GROUP Academy de compleet vernieuwde Group Fitness Management (GFM) training aan! We toeren daarom door het land om iedereen kennis te laten maken met de laatste ins en outs omtrent groepsfitnessmanagement anno nu. OMSCHRIJVING TRAINING De nieuwe GFM training is volledig geactualiseerd op basis van recente marktontwikkelingen. Zo wordt er aandacht besteed aan het managen van virtuele lessen naast live lessen en het (automatisch) meten van ‘attendance’ (deelname) om daarmee niet alleen het succes van een lesuur, maar juist de hele groepsfitnessdivisie van je club te vergroten!

49

Om onderscheidend te blijven, wordt niet alleen geconcurreerd op hardware, maar ook met een team van instructeurs. Dit maakt pas écht het verschil voor je club! Ontdek nieuwe manieren waarmee je worldclass instructeurs kunt werven en hoe je ze kunt inspireren en motiveren om voor langere tijd onderdeel van je team te blijven.


panattasport.nl

ar nba a a l s er liteit Onv a w k ijsin pr ing! d u o verh

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


AGENDA

VOOR WIE? Omdat niet alleen fitnessclubs groepsfitnesslessen aanbieden, is deze training ook geschikt gemaakt voor boutique studio’s en personal trainers die (small) group personal training aanbieden. Hiermee slaan we de brug tussen fitness in groepsverband tussen verschillende segmenten in onze dynamische branche, zodat elke professional er succesvol mee kan zijn.

DOOR WIE? De GFM training wordt gegeven door Jan Middelkamp, Developer Director bij HDD GROUP en eigenaar en CEO bij BlackBoxPublishers.

INSCHRIJVEN Schrijf jezelf in voor deze training en ontwikkel een nieuwe strategie voor jouw club en/of studio business voor 2020 and beyond! Je kunt je inschrijven via hddgroup.com/academy. De kosten van de training bedragen 49 euro per persoon. Lunch is inbegrepen. Ook ontvang je het boek ‘Bouw jouw groepslessen’ van BlackBoxPublishers helemaal gratis!

OPLEIDINGSDATA EN LOCATIES

TRAINING

DATUM

TIJDSTIP

LOCATIE

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

26 september

10.00 - 16.00 uur

WAALWIJK

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

2 oktober

10.00 - 16.00 uur

RENKUM

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

18 oktober

10.00 - 16.00 uur

HUIZEN

GROUP FITNESS MANAGEMENT 2020

22 oktober

10.00 - 16.00 uur

EDEGEM (B)

GFM 2020: WINNING IN THE CLUB AND STUDIO BUSINESS! 51


Weightlifting RIGS AND RACKS CONDITIONING BENCHES GYMNASTICS www.rxd-gear.com info@GYMCREATORS.com

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL) +31 (0)85-78 27 494

COMPLETE PACKAGES

Lease ook mogelijk

The New Standard in Body Composition Analysis www.accuniq.nl

info@gymcreators.com

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

+31 (0)85-78 27 494


FW TOP

PROGRAMMA FW TOP 2019 ZAAL 2 DONDERDAG 12:00 UUR 13:00 UUR 14:00 UUR

WIE INBODY INBODY LEXIA EMERENCIANA

TITEL MASTER THE FIVE PILLARS OF PROFESSIONAL COACHING ’I WANT TO LOSE WEIGHT’’ HOE JE MEER VERDIENT DOOR MINDER DRAAIDEURLEDEN. ‘DE VIJF GOUDEN STRATEGIEËN VOOR LEDENBEHOUD’.

VRIJDAG 12:00 UUR 13:00 UUR 14:00 UUR 14.30 UUR

INBODY INBODY RADMILLO SODA LEXIA EMERENCIANA

MASTER THE FIVE PILLARS OF PROFESSIONAL COACHING ’I WANT TO LOSE WEIGHT’’

ZAAL 1 11:00 UUR

RENÉ WANTZING

11:30 UUR

RICK AARSMAN

13:00 UUR

RENÉ WANTZING

13:30 UUR

RICK AARSMAN

15:00 UUR

RENÉ WANTZING

15:30 UUR

RICK AARSMAN

WORKSHOP 1 - STRATEGISCH POSITIE KIEZEN IN DE OVERVOL RAKENDE FITNESSBRANCHE WORKSHOP 2 - DE TOP 4 COMMERCIËLE CORE STEPS ANNO 2019 - 2020 WORKSHOP 1 - STRATEGISCH POSITIE KIEZEN IN DE OVERVOL RAKENDE FITNESSBRANCHE WORKSHOP 2 - DE TOP 4 COMMERCIËLE CORE STEPS ANNO 2019 - 2020 WORKSHOP 1 - STRATEGISCH POSITIE KIEZEN IN DE OVERVOL RAKENDE FITNESSBRANCHE WORKSHOP 2 - DE TOP 4 COMMERCIËLE CORE STEPS ANNO 2019 - 2020

HOE JE MEER VERDIENT DOOR MINDER DRAAIDEURLEDEN. ‘DE VIJF GOUDEN STRATEGIEËN VOOR LEDENBEHOUD’.

DEMO’S ELKE DAG OP YOU’RE MY DRIVE STAND: 10:00-12:30 UUR 12:00-14:30 UUR 14:30-17:00 UUR TIJDENS DIT GROOTSTE FITNESSEVENT OOK VEEL INTERESSANTS VOOR DE PERSONAL TRAINERS. ER WORDEN DE HELE DAG DOOR PRESENTATIES GEGEVEN IN DE STAND VAN YOU’RE MY DRIVE. HIER KUN JE VEEL INSPIRATIE OPDOEN. OOK KANT EN KLAAR FORMULES VOOR JE EIGEN PT CENTER EN NIEUWE GROEPSLESSEN VAN NEW AGE ZIJN TE BEKIJKEN. DEZE WORDEN GEPRESENTEERD DE HELE DAG DOOR. NAAST DE STAND VAN WATERROWER EN SPORTSART.

53


DIN-Norm 33961-5

Nieuwe DIN richtlijn waarborgt veilig trainen met EMS BELANGRIJKSTE NORMEN VAN DIN 33961-5 •

Tijdens een EMS-trainingssessie moet 1 trainer maximaal 2 klanten begeleiden

Tijdens de trainingssessie moet de trainer op max ca. 120 cm staan van de console en klant

Voor de eerste 10 weken moet er ten minste zes rustdagen tussen EMS-trainingen zijn

Bij elke EMS-console moet een greep of leuning beschikbaar zijn


TRAINEN VANUIT EEN NIEUW PERSPECTIEF

MIHA BODYTEC

MAATWERK IN PERSONAL TRAINING

miha bodytec BLX • www.miha-bodytec.com • info@miha-bodytec.nl • 0653384300


BIODRIVETM ENGINE (PATENT)

BIOCIRCUIT is het eerste trainingsysteem dat gebaseerd is op een methode die gebruikers op een veilige, begeleide en effectieve manier een gepersonaliseerde workout biedt. Dankzij BIODRIVE, een gepatenteerde intelligente aandrijving, garandeert BIOCIRCUIT de beste biomechanica en het beste gevoel tijdens een training. www.technogym.com/biocircuit

Profile for BodyBiz

Body Biz editie 8 2019  

Body Biz editie 8 2019  

Profile for bodybiznl
Advertisement