Body Biz editie 9 - 2020

Page 1

Jaargang 30 | Nr. 9 | 2020

GYMCREATORS OP NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST RENÉ WANTZING WE ZITTEN IN HET OOG VAN DE STORM… ACISO HEY PERSONAL TRAINER! EEN EIGEN CLUB, LIJKT JE DAT WAT? LES MILLS DIGITALE WORKOUTS - EN 6 ANDERE MANIEREN OM INKOMSTEN TE GENEREREN DOOR MIDDEL VAN GROEPSFITNESS


DIN-Norm 33961-5

Nieuwe DIN richtlijn waarborgt veilig trainen met EMS BELANGRIJKSTE NORMEN VAN DIN 33961-5 •

Tijdens een EMS-trainingssessie moet 1 trainer maximaal 2 klanten begeleiden

Tijdens de trainingssessie moet de trainer op max ca. 120 cm staan van de console en klant

Voor de eerste 10 weken moet er ten minste zes rustdagen tussen EMS-trainingen zijn

Bij elke EMS-console moet een greep of leuning beschikbaar zijn


TRAINEN VANUIT EEN NIEUW PERSPECTIEF

MIHA BODYTEC

MAATWERK IN PERSONAL TRAINING

miha bodytec BLX • www.miha-bodytec.com • info@miha-bodytec.nl • 0653384300


. G N I H S I . W G P N O I T O S D T R A ST Zoek jij een hoogwaardig en succesvol franchiseconcept voor functional training? Dan is FT-CLUB misschien wel iets voor jou!

Het concept is gebaseerd op: E E N S T E R K I N T E R N AT I O N A A L M E R K EEN UNIEK TRAININGSCONCEPT EEN EFFECTIEF SALES EN MARKETINGCONCEPT EEN STERK FINANCIEEL BUSINESSMODEL WA A R D E VO L L E E R VA R I N G E N VA N 4 0 F T- C L U B S I N E U R O PA

In december opent in Nederland de 1e franchise FT-CLUB haar deuren: FT-CLUB Walburg in Zwijndrecht. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Neem contact met ons op via: 06-28246319

W W W. F T- C L U B . N L


VOORWOORD

Beste lezers,

‘In het Holenkwartier, de nieuwste wijk van Hoorn, opent een Healthy Lifestyle Center.’ Het Healthy Lifestyle Center sluit aan op de behoef-

Alweer bijna een jaar voorbij, en wat voor een jaar.

te van nieuwe generaties die voorkeur geven aan well-being, frequent

Momenteel zijn we gelukkig nog open gezien de omstan-

sporten en het verminderen van stress in het dagelijkse leven.

digheden in onze buurlanden en heel Europa. Hier vallen rake klappen binnen onze branche. Hopelijk kunnen we

Les Mills presenteert, Digitale workouts - en 6 andere manieren om

snel beginnen met de nieuw ontwikkelde vaccins.

inkomsten te genereren door middel van groepsfitness.

In deze editie een compleet onderzoek van Virtuagym

Uiteraard zijn ook onze vaste auteurs weer aanwezig met veel informa-

met als titel, Corona Impact Onderzoek Virtuagym –

tie en ontwikkelingen.

Wat we kunnen leren van succesvolle fitnessbedrijven tijdens de pandemie!

Ik meen weer veel informatie te bieden in je steeds dikker wordende Body Biz, die zeker in deze tijd welkom is. In de volgende editie komen de

Ook BlackBox Publishers geeft weer acte de presence

verschillende ketens en leveranciers aan het woord met hun terugblik

met haar vierde editie van het Fitness Markt en Trend

op 2020 en visie naar de toekomst.

Rapport dat deze keer de rol van fitness intermediairs als onderwerp heeft.

Veel lees plezier gewenst,

Ben Verhagen

5


Inhoud nr. 9 - 2020

08

11

14

19

22

26 6


INHOUD

Een uitgave van

Kasteelstraat 16, Heijen Postbus 178, 6590 AD Gennep Nederland Tel.: 0031(0)485 - 513316 info@bodybiz.nl Uitgever Ben Verhagen

33 Inhoud

30

45

Hoofdredacteur Ben Verhagen Redactie Ben Verhagen, Loet van Bergen, René Wantzing, BlackBoxPublishers, Carly Weustink, ACISO, Michelle Mussche, Les Mills, Radmilo Soda, Hans Muench, Urban Gym Group, HDD Group

VOORWOORD

05

BLACKBOXPUBLISHERS

08

BEDRIJFSFITNESSABONNEMENT.NL

11

Orderadministratie Hermie Boumans Tel.: 0485 - 513316

VAN DRUNEN

14

Vormgeving Body Biz® International BV, Britt Verhagen - Club Creations

SNAP FITNESS

19

COLUMN RENÉ WANTZING

22

HDD

26

ACISO

30

HEALTHY LIFESTYLE CENTER

33

MINDSET

36

RADMILO SODA

38

GYMCREATORS

45

AGENDA LES MILLS

49

SHAPEMASTER

50 7

Exploitatie Ben Verhagen Tel.: 0485 - 513316 / 06 - 5126 5209 info@bodybiz.nl

Druk Boumans & Verhagen, Heijen Abonnementen Tel.: 0485 - 513316 abo@bodybiz.nl Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 1 januari en worden automatisch verlengd, tenzij de abonnee uiterlijk voor 1 november van het lopende abonnementsjaar schriftelijk opzegt. De abonnementsprijs voor Nederland € 100,- (incl. btw) Abonnementsprijs vanaf 01-01-2016 Body Biz verschijnt 11 keer per jaar Copyrights Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Vermenigvuldiging van redactie, in welke vorm dan ook is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan. Body Biz® International BV en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. ISSN 1569 - 3856


BLACKBOXPUBLISHERS

BlackBoxPublishers lanceert Fitness Intermediairs Markt & Trend Rapport Met trots presenteren wij de vierde editie van het Fitness Markt en Trend Rapport dat deze keer de rol van fitness intermediairs als onderwerp heeft. Om marktbewegingen in de fitness sector in Nederland in beeld te brengen en te monitoren publiceerden BlackBoxPublishers & NL Actief in 2016 het eerste markt- en trendrapport. Eind 2018 verscheen hiervan een tweede rapportage met een schets van de ontwikkelingen van 2018 tot en met 2020. De derde uitgave in deze reeks verscheen begin 2020 boutique studio’s als onderwerp. De vierde rapportage, het ‘Fitness Intermediairs Markt & Trend Rapport’ is vanaf december 2020 verkrijgbaar!

8


BLACKBOXPUBLISHERS

FITNESS ECOSYSTEEM De fitness sector kende in het verleden met name de typische middensegment clubs. De opzet van deze club kwam kortweg neer op: een club met een fitnesszaal, groepsfitnesszaal, kleedkamers, kleine sauna, receptie en een lidmaatschapsprijs tussen de 30 en 60 euro per maand. Daarnaast bestonden er enkele premium en budget clubs. Anno 2020 bestaat het fitness landschap uit zoveel meer dan deze drie typeringen. Alle activiteiten die erop gericht zijn om mensen te laten bewegen komen (het fitnesslandschap) samen in het zogeheten fitness ecosysteem. In samenwerking met EuropeActive hebben Jan Middelkamp en Herman Rutgers het fitness ecosysteem ontworpen en visueel weergegeven. Fitness Sector Ecosystem

OR DO IN DIO STU

AL MEDIC

CORPORATE

UE IQ UT BO

HOTEL

ON LIN EG YM S

HO M E A

L TA GI DI

CO NN EC TE D

M IU EM PR

MI D

ES BL RA EA W

M AR KE T

S PP

INT ERM ED IA RI ES

PLAYG ROUN D

BOOTCAMP

ERS SUPPLI

CONSUMER

ER T & OTH IPMEN EQU

OUTDO OR

BU DG ET

ING ACH CO /AR VR

RMEDIARIES (B2B ) INTE ) 2C (B

Copyright EuropeActive © 2020 (Developed by Rutgers and Middelkamp)

Het ecosysteem bestaat uit alle mogelijkheden voor een consument om aan zijn/haar gezonde leefstijl te werken. Het ecosysteem bestaat uit vier onderdelen die verder uit te splitsen zijn in: oudoor, indoor, digital en suppliers. Bij outdoor kun je denken aan de bootcamp clubs, hardloop groepjes, etc. Bij indoor is het aanbod zeer groot en divers en varieert van lowbudget, middensegment, premium, boutique’s, studio’s tot aan hotels. Onder digital vallen on demand workouts, maar ook aan wearables, apps en virtuele coaches. En tot slot heb je de groep suppliers, waar aanbieders van materialen onder vallen, zoals Technogym, die het ook mogelijk maakt om thuis te trainen.

INTERMEDIAIRS Intermediairs (letterlijk: tussenpersonen), ook wel aggregators genoemd, nemen in het fitness ecosysteem een steeds belangrijkere rol in. Intermediairs staan tussen de consument en de aanbieder.

DETAILS Auteurs: Peter Wolfhagen, Jan Middelkamp en Ronald Wouters Uitgever: BlackBoxPublishers (www.blackboxpublishers.com) Publicatie: december 2020 Details: hardcover en full color Prijs: € 67,50

Nog steeds gaan consumenten rechtstreeks naar een fitnessclub om de hoek. Maar het is vooral de jongere generatie die zich online oriënteert en met regelmaat een intermediair raadpleegt om uit het aanbod te kiezen. Hierdoor krijgen fitness intermediairs een belangrijke rol in de fitness sector van nu en in de toekomst. Tijd om de fitness intermediairs onder de loep te nemen. De hoofdvraag van het rapport luidt: In dit markt- en trendrapport staat de volgende vraag centraal: wat is de stand van zaken met betrekking tot fitness interme¬diairs, welke ontwikkelingen zijn er hieromtrent in Nederland en wat valt te verwachten in de nabije toekomst? Antwoord op deze hoofdvraag en diverse deelvragen wordt gegeven in de volgende vijf hoofdstukken: 1. Fitness intermediairs in opkomst 2. Fitness intermediairs in Nederland 3. Intermediairs in andere branches 4. Fitness ondernemers over fitness intermediairs 5. Fitness intermediairs en de toekomst Enkele inzichten om over na te denken: • Booking.com haalt 74% van hun jaarlijkse omzet via commissies binnen. • In de reisbranche is al langer sprake is van intermediairs. Tevens is de impact van intermediairs in die sector aanzienlijk. Daar waar een vakantie in de vorige eeuw doorgaans begon met het ophalen van reisgidsen en (na wat huiswerk) één of meerdere bezoeken aan het reisbureau, is dat beeld anno 2020 volledig veranderd. • In Nederland zijn er 8 fitness intermediairs • 44,4% van de respondenten (fitnessclubs) werkt samen met Bedrijfsfitness Nederland. Andere platformen die veel genoemd worden zijn High Five Fitness Network en OneFit. • Respondenten verwachten dat het aandeel aan clubbe¬zoeken via een fitness intermediair in de komende twee jaar zal toenemen. Nog veel meer uitkomsten en inzichten zijn te leveren in het rapport (boek) te bestellen via www.blackboxpublishers.com.

9


CONVENIENCE 24/7 Toegang! Sporten als het jou uitkomt 1 Sleutel voor 5000 clubs wereldwijd Persoonlijk introductie programma Handige Anytime Fitness App


BEDRIJFSFITNESSABONNEMENT.NL

Bedrijfssporters verwelkomen tegen een lagere commissie Voordeliger sporten dankzij een bedrijfssportregeling vanuit de werkgever. Een gezonde levensstijl heeft voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Werknemers die sporten hebben een lager ziekteverzuim en zijn productiever op de werkvloer. Maar de commissies over bedrijfssporters liggen te hoog. Om een gezonde levensstijl toegankelijker te maken, is Maarten van Kempen, oprichter van Fitland, gestart met BedrijfsFitnessAbonnement.nl. Medewerkers kunnen voordelig sporten via hun werkgever en samen met collega’s of alleen aan hun gezondheid werken. Dat kan bij een aangesloten sportlocatie naar keuze, vaak ook in de eigen woonplaats van de sporter.

NIEUWE DOELGROEP AANTREKKEN Het verwelkomen van bedrijfssporters biedt sportlocatie eigenaren de mogelijkheid om een nieuwe doelgroep aan te trekken. Waarom denkt Van Kempen het onderscheid te kunnen maken ten opzichte van andere bedrijfssportaanbieders? “BedrijfsFitnessAbonnement.nl is niet alleen opgericht voor de werknemer en werkgever. Wij proberen de sportlocatie ook tegemoet te komen. Als fitnessondernemer met meer dan 35 jaar ervaring weet ik hoe hoog de commissies zijn voor bedrijfssporters. Dat willen wij anders doen. Daarom betaalt een sportlocatie aan BedrijfsFitnessAbonnement.nl slechts 8,5% commissie, het laagst van alle aanbieders. Daarnaast kunnen sportlocaties bij ons hun eigen tarieven bepalen welke het best bij hun aanbod passen”.

SPORTEN DOOR HEEL NEDERLAND De eerste 400 sportlocaties zijn inmiddels aangesloten, waardoor een landelijke dekking wordt aangeboden. Iedere dag komen daar vele nieuwe sportlocaties bij verspreid over het hele land. De sporters kunnen sportlocaties kiezen in hun eigen regio. “We streven naar een maximale reistijd van 10 minuten. De sportlocaties hebben naast de reguliere fitness een breed sportaanbod. Er zijn sportlocaties waar groepslessen worden aangeboden zoals yoga, boksen, bootcamp of aquafit. Sportlocaties waar begeleiding en persoonlijke aandacht centraal staat, bieden personal training aan. De werknemer kan zelf kiezen welk sportaanbod het beste bij hem of haar past”, aldus van Kempen.

ONLINE INSCHRIJVEN Sportlocatie eigenaren die hun sportfaciliteiten en groepslessen willen aanbieden aan bedrijfssporters kunnen zich online inschrijven via www. bedrijfsfitnessabonnement.nl. Na inschrijving ontvangt de sportlocatie een eigen omgeving waarin alle administratie rondom bedrijfssporters geautomatiseerd wordt verwerkt.

11


LEASE GELUID, L

STREAMING/RECORDING VOOR LIVE LESSEN

LIVE

ENTERTAINMENT (LED) LIGHTING

VOORDELEN LEASE Soepele acceptatie - ook voor starters Inclusief montage, service en onderhoud Heldere maandelijkse kosten Geen investering Geen afschrijvingskosten


, LICHT EN BEELD

ud

GELUIDSINSTALLATIES VOOR GROEPSLESSEN

GELUID EN BEELD VOOR FITNESS

Meer info? Ga naar www.overdevest.com/lease of bel ons! Curieweg 26 | 2408 BZ Alphen aan den Rijn Tel. +31 (0)172 441 498 info@overdevest.com


SPORTSCHOOL VAN DRUNEN

Hoe Sportschool van Drunen in Raamsdonksveer investeert in veilig sporten? Sinds 1991 bestaat Sportschool van Drunen, dat gevestigd is in de oude Mavoschool in Raamsdonkveer. Met een oppervlakte van 3700 m2 behoort de sportschool tot een van de grotere sportcentra in de regio. Afgelopen november en januari is alle fitnessapparatuur vernieuwd. Daarbij is de fitnessruimte opnieuw aangekleed met grootformaat prints die een 3 D effect creëren en planten voor meer beleving en een warme en huiselijk sfeer. Maar toen kwam corona en ging het fitnesscentrum voor een aantal maanden op slot. Het team ging echter niet bij de pakken neerzitten. “Je kunt wel gaan zitten janken, maar daar schiet je niets mee op”, zegt eigenaar Peter van Drunen. “Want we moeten wel verder. Samen met mijn manager Mat van den Kieboom, financieel manager Wendy van den Kieboom, mijn dochter Glynis als voedingsconsulent zijn we gaan brainstormen over hoe nu verder. Daarbij hebben we veel steun gehad van onze vaste leverancier Bob Noldus van Stex Fitness waar we al heel lang zaken meedoen. Gezien zijn ervaring in de fitnessbranche is hij steeds op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. Hij heeft ons ook geadviseerd om meer beleving te stoppen in de club. We zijn nog een beetje van de oude stempel en Bob heeft ons het juiste zetje gegeven betreffende het coronaproof maken van onze sportschool”, aldus Peter.

14


SPORTSCHOOL VAN DRUNEN

ONLINE LESSEN “Om onze leden tijdens de lockdown van ons sportcentrum toch wat te kunnen bieden en om ze te behouden, zijn we met het sportcentrum online gegaan”, vervolgt Peter. “We hebben met How at home een digitaal platform gecreëerd waar de leden middels een code toegang kregen tot gefilmde lessen die ze normaal in de club volgen met schema’s van een 2 daagse full body work out’s die een iedereen thuis kon uitvoeren. Ook hebben we met de nodige voorzorgsmaatregelen, allerlei buiten activiteiten opgezet. In de hoop dat klanten blijven betalen, want dat is natuurlijk essentieel om te kunnen overleven. Gelukkig zijn de meeste klanten gebleven op een aantal opzeggingen na. Praktisch iedere klant was vol lof op Facebook hoe wij van hoe wij de online lessen hebben aangepakt. We zitten nog niet op het oude ledenaantal, maar het gaat de goede kant op. Zeker gezien het feit hoe wij de fitnessruimten volgens de 1.5 meter economie hebben aangepakt.”

1.5 METER ECONOMIE Wat we gedaan hebben gedaan om 1.5 meter ruimte rondom en tussen de toestellen te creëren, hebben we een groot aantal toestellen verplaatst naar onze naast gelegen Koloszaal, een evenementenhal van 850 m2 die door de coronacrisis niet meer in gebruik is. Daar hebben we een groot deel van onze krachtapparatuur neergezet en een deel cardioapparatuur in een hardcore decor met een super geluidsinstallatie voor de hardcore muziek dat het geheel een industriële look geeft en tevens voorzien is van een beamer van 5 x 4 meter waar hardcore video’s op afgespeeld worden. Peter vindt het heel gaaf geworden, een beetje Amerikaans en echt een ruimte waar jongeren zich kunnen uitleven die wat betreft luchtbehandeling met een capaciteit van 30.000 m3 meer dan voldoende vermogen heeft evenals de fitnesszaal die een capaciteit heeft van 10.000 m2. Deze luchtbehandelingkasten zorgen door afzuiging en toevoeging van verse lucht, dus geen recirculatie van lucht, voor een gezonde verantwoorde fitnessomgeving die volledig voldoet aan de eisen van het RVIM. Op deze manier hebben we 2 afdelingen gecreëerd; een fitnessruimte met de nieuwste apparatuur en een hardcore gedeelte dat zich perfect leent voor een geweldige nieuwe beleving van hardcore training

15


SPORTSCHOOL VAN DRUNEN

VEILIGHEID Alle genomen maatregelen zijn uitgevoerd volgens het NLActief protocol. “Maar we wilden nog een stapje verder gaan. Als klanten binnenkomen, moeten ze gelijk het gevoel hebben van hier kan ik veilig sporten. Een gevoel dat je niet kunt sturen, maar moet creëren. Vandaar dat we ondanks de coronacrisis hebben geïnvesteerd in een high tech camera met temperatuur meting van het merk Hikvision. We werden door Bob over dit systeem getipt die in Duitsland deze oplossing zag. Deze oplossingen worden momenteel op grote schaal geïnstalleerd in drukke plaatsen (supermarkten, hotels, transporten) als een maat voor de beheersing van COVID-19. Met deze camera die geplaatst is in de entree van ons sportcentrum zijn we in staat om de lichaamstemperatuur direct te meten met grote precisie te analyseren en het systeem daardoor direct koorts kan herkennen.” Deze camera’s hebben een zeer geavanceerd en krachtig algoritme voor zeer nauwkeurige temperatuurmeting. Het bevat ook kunstmatige intelligentie op basis van gezichtsherkenning en geeft een hoorbaar alarm dat wordt geactiveerd wanneer de gemeten temperatuur op een gezicht het vooraf ingestelde alarm overschrijdt. Peter is erg blij met dit camerasysteem. Wanneer iemand binnenkomt met een te hoge temperatuur krijg ik direct een melding met de tijd en de foto op mijn telefoon. Vervolgens wordt de klant in kwestie nog een keer gecontroleerd. Mocht de temperatuur dan nog steeds te hoog zijn dan wordt klant vriendelijk verzocht om het pand te verlaten. In het begin was nog wel even wennen voor de klanten en vroegen zich af hoe het zit met de privacy. Maar ik kon ze gerust stellen: er wordt niets opgeslagen. Inmiddels zijn de klanten er aangewend en kunnen we met dit systeem de veiligheid optimaal garanderen”, verduidelijkt Peter.

16


SPORTSCHOOL VAN DRUNEN

DIGITALISERING

TOEKOMST

Persoonlijke begeleiding heeft uiteraard de hoogste prioriteit bij Sportschool van Drunen, maar digitalisering raakt steeds meer ingeburgerd en biedt veel vrijheid voor de leden om op andere tijden te sporten of als er niet direct een begeleider in de buurt zodat men toch op een veilige manier kan sporten. Tijdens de vernieuwing van de fitnessapparatuur is de krachtapparatuur uitgerust met Advagym, een oplossing van Sony om digitaal te kunnen trainen digitaal en contactloos te coachen.Met sensoren die aan krachtmachines zijn bevestigd, biedt Advagym waarde door een real-time ervaring voor gymnastiekleden die hun krachttraining automatisch kunnen volgen. Peter: “Met dit systeem krijgen we ook informatie over het gebruik van de toestellen en kunnen we op maat gemaakte programma’s maken en distribueren naar al onze leden. Reps en sets worden automatisch gelogd en opgeslagen, zodat de leden de resultaten kunnen verbeteren en gemotiveerd blijven. Dit systeem geeft ons veel nieuwe hulpmiddelen om de ervaring van de leden te versterken. Natuurlijk in deze coronatijd is het een fantastische oplossing dat verantwoord begeleiden op afstand mogelijk maakt.”

Met al de genomen maatregelen ziet Peter van Drunen de toekomst weer wat rooskleuriger in en zijn er weer plannen in de maak voor nieuwe activiteiten waarmee ze zich willen onderscheiden van de goedkopere sportscholen. Zo zijn er plannen om thema avonden rondom een bepaald thema te organiseren. Daarnaast staan er nog oude klassen leeg in het gebouw dat mogelijkheden biedt voor een PT Studio, Voedingstudio, supplementenwinkel enz. “We kunnen in onze sportschool mensen op alle niveaus zoals overgewicht, diabetes, fysieke klachten enz., helpen door onze ervaring en uitgebreide kennis van trainingsmethoden en voeding. En zeker niet te vergeten onze 2 fysiotherapeuten die intern een eigen praktijk hebben olv Erik Zuur, en bij lastige fysieke problemen ons extra adviseren, om de klant op het juiste niveau te helpen. Dat allemaal in een omgeving waar het veilig en verantwoord sporten is”, merkt Peter tot slot op.

17


fitlease.nl

Groot aanbod Direct leverbaar

delig Voor tness we fi u e i n tuur a r a app n lease

Meer ruimte om te ondernemen?

Kies Fitlease voor nieuwe fitnessapparatuur! Als ondernemer investeert u regelmatig in uw bedrijf. U volgt immers de ontwikkelingen op de voet. Maar investeren heeft invloed op uw liquiditeitspositie, uw werkkapitaal en op het eigen vermogen van uw onderneming. Een serieus alternatief is dan het leasen van uw nieuwe fitnessapparatuur.Zo ontwikkelt u zelf meer ruimte om te ondernemen. Bovendien hoeft u geen aparte afspraak te maken met uw bank of een leasemaatschappij over de financiering van uw plannen. U bespaart dus tijd. Voor meer informatie fitlease.nl

Fitlease is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitlease.nl / fitlease.nl


SNAP FITNESS

NIEUWE SNAP FITNESS VESTIGING IN BELGIE In het Belgische Zele komt eind dit jaar de 16e Snap Fitness vestiging in de Benelux. Daarmee weet de fitnessfranchiseorganisatie ondanks de uitdagende tijden haar expansie voort te zetten.

Snap Fitness is een fitnessketen dat actief is in 19 landen, met al 6 succesvolle vestigingen in België en 9 in Nederland. Alle vestigingen zijn 24/7 open, hebben de nieuwste apparatuur en verzorgen uitstekende begeleiding op het gebied van training en voeding. In haar woonplaats Zele ziet Lieve Pieters haar droom in vervulling gaan. Ze maakt de stap naar zelfstandig ondernemer met de ondersteuning van de Snap Fitness franchise. ‘Als fanatiek fitnesser ben ik enkele jaren geleden begonnen met opleidingen tot Personal Trainer. Vervolgens werd ik zo enthousiast over het begeleiden van mensen naar een gezonde levensstijl, dat ik een carrière switch overwoog. De aanwezige kennis en ervaring binnen Snap Fitness overtuigde mij ervan om deze stap samen met hen te zetten.’ Het tijdstip om een fitnessclub te openen lijkt misschien gewaagd, maar Lieve is vol vertrouwen. ‘Door de corona-uitbraak heeft het verkrijgen van de financiering wat langer geduurd. Natuurlijk is de vraag gesteld welke invloed de huidige problematiek zou hebben op een nieuw te openen fitness. Maar wij hebben de Belfius bank aan onze zijde, zij heeft volledig vertrouwen in mijn plannen.’ Is uw ambitie om net als Lieve een eigen fitnesscentrum te starten? Kijk dan voor meer informatie op https://www.snapfitness. com/be/franchise-met-snap-fitness/

19


Refurbished Nieuw Lease

Worldwide Fitness Partner

Professionele fitnessapparatuur Fitness Occasions BV is één van de grootste leveranciers van tweedehands professionele Fitness apparatuur en gespecialiseerd in de inkoop & verkoop hiervan. Al onze apparaten worden technisch gereviseerd en geleverd met 1 jaar garantie. We beschikken ook altijd over een ruim assortiment apparatuur op voorraad. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om apparatuur te leasen en zijn wij exclusief dealer van het Italiaanse kwaliteitsmerk Panatta. Voor meer informatie fitnessoccassions.nl

FITN_170_Advertentie_a4_Fitnessoccassions_2/1_1.indd 1

0e% 10 id & ! h r e k ijsd

ze pr e g rp sche

30-03-17 14:23


fitnessoccasions.nl

De beste kwaliteit voor een occasion prijs Bij Fitness Occasions geven we fitnessapparatuur een tweede leven. Eerder gebruikte producten worden door onze experts opgeknapt, zodat ze weer als nieuw zijn. Dit doen we met de garantie, kwaliteit en service die u van ons gewend bent. Het complete productaanbod van refurbished fitnessapparatuur vindt u op: fitnessoccasions.nl

Kwaliteit met Italiaanse klasse Sinds een aantal jaren heeft Fitness Occasions de exclusieve verkooprechten van Panatta Worldwide Fitness voor Nederland en Duitsland. Dat houdt in dat u bij ons terecht kunt voor nieuwe inrichtingen, gereviseerde & kracht apparatuur, service, advies, onderdelen en financiering op maat. Voor meer informatie panattasport.nl

Voordelig fitness apparaten leasen! Fitlease is een uniek totaalconcept op het gebied van financieren van nieuwe en gebruikte fitnessapparatuur. Wij bieden u een vaste maandelijkse prijs voor de inrichting o.b.v. full operational lease. Dus inclusief reparatie, onderhoud en verzekering; één vast maandtarief, zonder verrassingen en hoge investering. Bent u een starter of al jarenlang actief in onze branche, wij zijn u graag van dienst! Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Voor meer informatie fitlease.nl

Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitnessoccassions.nl / fitnessoccassions.nl

FITN_170_Advertentie_a4_Fitnessoccassions_2/1_1.indd 2

30-03-17 14:23


COLUMN

We zitten in het oog van de storm… Het is relatief rustig in de branche. Ik bespeur een soort van berusting, en dat is misschien ook wel de beste manier om met deze crisis om te gaan. Na de schok van de eerste lockdown zien we dat de branche aan belang gewonnen heeft. Het feit dat de fitnessbranche na de verscherpte maatregelen half oktober open mocht blijven is tekenend. Zeker gezien de situatie in de landen om ons heen. Fitnessclubs in België, Duitsland en inmiddels ook Spanje moesten wel de deuren weer sluiten. Wij hebben ‘slechts’ te maken met het feit dat we geen groepslessen mogen geven. Disclaimer: Ik schrijf dit artikel begin november en het kan dus zijn dat intussen de situatie in Nederland weer gewijzigd is. Die berusting in de huidige situatie mag echter niet zijn weerslag hebben op de volgende fase in deze crisis. Ik omschrijf de huidige situatie als het oog van de storm. In het oog van de storm is het windstil. Is het rustig. Wachten we af op wat komen gaat. Bereiden we ons voor op wat komen gaat! DE ECHTE STORM DIE VOLGT Om in het oog van de storm te komen, hebben we ons door de eerste storm heen moeten slaan. De eerste lockdown kun je zien als die eerste storm. Er komt een moment dat we als ondernemers de draad weer op kunnen pakken. Dat we weer volledig operationeel kunnen zijn.

22


COLUMN

René Wantzing is eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling en van het Mindset Business Coaching Center. Met zijn bedrijf helpt hij MKB-ondernemers en ZZP’ers om het maximale uit hun activiteiten te halen en hun onderneming gezond de toekomst in te brengen. Door het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en door het verbeteren van de strategie, de organisatie en de processen. Het Mindset Business Coaching Center biedt een perfecte omgeving voor ondernemers om structureel en gestructureerd aan hun onderneming te werken, daarbij begeleid en ondersteund door een ervaren business coach. Eén uur werken AAN je bedrijf levert meer op dan een maand werken IN je bedrijf!

23


panattasport.nl

r baa n a ersla it Onv alite w k ijs ! in pr ding u o h ver

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


COLUMN

Mogelijk is er een vaccin gevonden tegen het Corona-virus en in ieder geval hebben we met zijn alleen een manier gevonden om het ‘gewone’ leven weer op te pakken. Corona zal beheersbaar zijn. Zodra dat het geval is, kunnen de ondernemingen weer volop gas geven. En precies dát moment zie ik als de storm die ons te wachten staat. Op dat moment zullen steunregelingen van de overheid aflopen. De belastingdienst zal op de stoep staan om uitgestelde betalingen alsnog te incasseren. En de meeste fitnessclubs zullen op dat moment te maken hebben met een aanmerkelijk lagere omzet dan voor Corona. Het herstel van de omzet zal bovendien tijd vergen. Degenen die het lukt zo snel mogelijk weer naar een aanvaardbaar omzetniveau te groeien, zullen de storm overleven en een gezonde toekomst tegemoet gaan.

BEREID JE VOOR! Regeren is vooruit zien. Ondernemen is vooruit zien. Maar dat begint met het onder ogen zien wat en hoe groot je probleem werkelijk is. De eerste zorg die je op dit moment hebt, is het schip drijvend houden. Zorgen voor voldoende liquiditeit/ cash flow. Daarbij optimaal gebruik makend van de steunmaatregelen die er zijn. De meeste regelingen zijn afhankelijk van het omzetverlies waar je mee te maken hebt, waarbij de grens voor toekenning van deze steun inmiddels ligt op 30%. Gelukkig halen veel ondernemingen in de branche dit percentage niet. Mogelijk kun je wel gebruik maken van de regeling Klein Krediet Corona. Een lening met ‘schappelijke’ voorwaarden die helpt om voldoende liquiditeit te creëren om de huidige periode door te komen. Maar hoe bereid je je dan voor op de volgende storm die start zodra Corona beheersbaar is en de bedrijven weer volledig open mogen? Dit is een mix van inzicht, strategie en keuzes maken.

INZICHT Feiten en verwachtingen, dat is waar het allereerst om gaat. De eerste stap is feiten boven water krijgen. Hoeveel leden had je op 15 maart 2020 en hoeveel heb je er op dit moment? Hoeveel compensatie heb je nog te verrekenen met je klanten? Hoe ontwikkelt het aantal opzeggingen zich tot nu toe? Hoe ontwikkelt je omzet zich tot nu toe? Hoe ontwikkelt de instroom van nieuwe leden zich tot nu toe? Hoe ontwikkelen je kosten zich tot nu toe? Hoeveel steun krijg je momenteel van overheidsregelingen?

Als je deze gegevens hebt, kun je ook een prognose maken van de ontwikkelingen die nog voor je liggen. Kijk naar de ontwikkelingen en projecteer deze op de komende maanden. Heb je reden om aan te nemen dat een ontwikkeling de komende maanden een ander beeld laat zien, verwerk dat dan in je prognose. Maar waak ervoor dat je ongefundeerd positief bent. Wees zo realistisch mogelijk want alleen dan weet je wat de uitdaging is die voor je ligt. Op basis van je prognose kun je ook doelen formuleren. Bedenk; ‘People with goals succeed, because they know where they are going!’

HOE DAN Als je inzicht hebt en je weet waar je naartoe moet, dan is het zaak te bedenken hoe je die doelen gaat halen. En dat zijn altijd 3 onderdelen. Allereerst je strategie. Sluit deze nog wel aan op de huidige markt. Vraag je af voor wie je er bent. Op wie je je richt. Waar ben je de beste in of kun je de beste in zijn? Is je aanbod nog wel passend voor die doelgroep of mis je misschien essentiële onderdelen? Is de prijs die je vraagt wel passend? Denk je dat je te duur bent, kijk dan of je meer waarde voor je klant kunt creëren zonder dat daar meer kosten tegenover staan. Of ben je misschien wel te goedkoop? Ben je nog wel geloofwaardig? Wees niet bang je prijzen omhoog te doen, ook niet nu. Het gaat uiteindelijk om de waarde die je je klant biedt en dat men daar een redelijke vergoeding voor betaald. Het tweede onderdeel is je organisatie. Is die ingericht op de groei die je zult moeten maken? Of kies je er juist voor om je organisatie af te slanken zodat je minder (nieuwe) leden nodig hebt om toch winstgevend te kunnen zijn. Hoe ga je ervoor zorgen dat je voldoende leads krijgt om te kunnen groeien? Heb je nog voldoende budget over om de investering in marketing die nodig zal zijn te kunnen dragen? Het derde onderdeel zijn je processen. Met name het proces van leadafhandeling, maar zeker ook het proces van klantbehoud zijn essentieel in de volgende fase. Hoe hoger je de conversie van lead naar klant weet te krijgen en hoe beter het je lukt je klanten vast te houden, hoe sneller je weer op het benodigd aantal leden zult zitten om een gezonde toekomst tegemoet te gaan.

IK WENS JE inzicht, inspiratie en alle energie toe. Ga voor het resultaat dat je wilt hebben. Ontwikkel je onderneming juist nu door. Zorg ervoor dat je stappen maakt waarmee je je onderneming een gezonde toekomst in stuurt. Jij zult het moeten doen en jouw mindset is grotendeels bepalend of je succesvol zult zijn of niet. En mocht je daarbij behoefte hebben aan wat voor hulp dan ook, dan ben je natuurlijk van harte welkom bij Mindset Bedrijfsontwikkeling. Ik help je graag én goed. Mail naar rwantzing@mndst.nl of bel 06 46 23 23 85.

RENÉ WANTZING Oprichter en eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling en het Mindset Business Coaching Center

25


HDD

Digitale workouts - en 6 andere manieren om inkomsten te genereren door middel van groepsfitness In plaats van een kostenpost te zijn, is een geweldige groepsfitness-afdeling de ruggengraat van je club en genereert het aanzienlijke extra inkomsten voor je club. In dit artikel delen we zeven stappen om van je groepsfitness aanbod een winstgevende afdeling te maken. Er wordt vaak gezegd dat een van de grootste fouten die de fitnessindustrie ooit heeft gemaakt het gratis aanbieden van groepsfitnesslessen was, omdat het ervoor zorgde dat clubs de waarde van groepsfitness over het hoofd zagen. Sommige clubs hebben groepsfitness door de jaren heen afgewezen omdat het als kostenpost op hun Winst- en Verliesrekening verschijnt, in plaats van een inkomstenstroom, zoals personal training. Maar dat vertelt natuurlijk maar de helft van het verhaal. De sterke groei van de groepsfitness in de afgelopen tien jaar - geholpen door de opkomst van boutique fitness en nieuwe technologieĂŤn - heeft ertoe bijgedragen dat de meeste clubs het er nu over eens zijn dat groepsfitness een belangrijk onderdeel is van hun retentiestrategie. Immers, je moet een heleboel personal training sessies verkopen om geld te verdienen als je elk jaar de helft van je leden verliest.

26


HDD

Toch blijft voor sommige clubs het gevoel bestaan dat groepsfitness een kostenpost is, in plaats van de sleutel tot duurzame winstgroei. Wat als dat niet het geval was? Wat als groepsfitness het geheim was van het succes op lange termijn en het helpen van je club om vooruitgang te boeken in de online fitnessruimte? Voor veel succesvolle clubs is dat al het geval. Een bloeiend groepsfitnessaanbod vormt de basis van ledenbehoud en werving zorgt voor een lucratieve inkomstenstroom. Hier zijn 7 eenvoudige stappen om van je groepsfitnessaanbod een winstgevende afdeling te maken:

1. BRENG HET GROTERE PLAATJE IN KAART Een van de eerste stappen om een zeer winstgevend groepsfitnessaanbod te realiseren is het bepalen van hoeveel omzet groepsfitness (zowel live als online) bijdraagt aan verschillende gebieden van je bedrijf. Het heeft misschien nog geen eigen inkomstenstroom op je P&L, maar je kunt wel stellen dat groepsfitness goed is voor een aanzienlijk deel van de andere stromen. Een studie van het ukactive Research Institute in 2018 ontdekte dat leden die 3 of meer Les Mills lessen per week volgen bij hun club 50% langer lid bleven dan de leden die geen groepslessen volgen - wat neerkomt op een extra 9,8 maanden lidmaatschapsinkomsten per lid. Met andere woorden, de leden die regelmatig aan groepsfitness deden, hadden twee keer zoveel waarde als leden die alleen aan fitness doen.

2. DIGITALE WORKOUTS Clubs die zich snel konden aanpassen aan de uitdagingen van de lockdown maakten slim gebruik van bestaande groepsfitnessoplossingen om hun digitale aanbod aan leden uit te breiden. Volgens een rapport van ClubIntel van mei 2020 bood driekwart van de clubs ter wereld toegang tot livestream groepsfitnesslessen of on-demand aanbiedingen, hetzij via merkgebonden clubapps, hetzij door samen te werken met een partner. Les Mills On Demand (LMOD) was de meest populaire optie, met 31 procent van de clubs die het platform kiezen om hun leden actief en betrokken te houden, samen met Les Mills livestream-opties. Veel clubs maakten gebruik van het 60-dagen gratis aanbod voor Les Mills On Demand (LMOD) - waardoor leden de Les Mills groepstrainingen die ze graag doen in hun clubs konden voortzetten - en zijn sindsdien overgegaan op het LMOD Affiliate Program. Dit betekent dat de clubs de gehele fitnesstraining van hun leden kunnen ondersteunen door thuisworkouts aan te bieden via LMOD, zodat je leden verbonden aan de club blijven. Het voegt een digitale component van wereldklasse toe aan hun ledenaanbod, waarbij extra inkomsten gegenereerd worden.

27


ONLINE BESTELLEN OP: WWW.SODABODYFIT.NL/ THESTORE


HDD

3. ZET TOP INSTRUCTEURS MARKETINGSTRATEGIE

IN

BIJ

JE

6. WIN MET SMALL GROUP TRAINING

Als je geweldige instructeurs hebt, zorg er dan voor dat ze deel uitmaken van je marketingstrategie om nieuwe leden te werven. Of het nu is door ze naar voren te brengen in promotie-uitingen of gewoon door je instructeurs te vragen hun lessen te promoten via hun social media kanalen: geweldige instructeurs zijn ongelooflijk effectief in het aantrekken van nieuwe leden.

Small group training is de afgelopen tien jaar een belangrijke trend in clubs, met bijvoorbeeld small group training HIIT (voor 6 personen en minder) die in het recente rapport van ClubIntel International Fitness Industry Trend Report: What’s all the rage de op één na populairste groepsworkout ter wereld wordt genoemd. Naast het feit dat deze training van hoge kwaliteit is, kan het ook een grote bron van secundaire inkomsten zijn.

4. GA VOOR REFERRALS

7. BETREK HET BEDRIJFSLEVEN BIJ JE AANBOD

Een van de redenen waarom geweldige instructeurs zo effectief zijn, is omdat leden van hen houden. En als leden van iets houden, willen ze dat aan hun vrienden vertellen. Groepsfitness deelnemers raden hun fitnessclub aan 18% meer mensen aan dan leden die alleen van fitness gebruikmaken in de club. 10% van de groepsfitness deelnemers raadt de club aan meer dan 10 niet-leden aan.

De concepten ‘sweat working’ en teambuilding zijn al langer bekend, waarbij studies suggereren dat trainen - met name tijdens werktijd - de productiviteit van het personeel, het timemanagement en de arbeidstevredenheid kan verhogen. Uit het recente Deloitte Corporate Wellness Report blijkt dat 78% van de werkgevers in de komende drie jaar wil investeren in programma’s voor lichaamsbeweging. Natuurlijk is de aanwezigheid van een fitnessclub in een bedrijf een luxe voor de meeste bedrijven, dus een samenwerking met fitnessclubs in de buurt is voor veel bedrijven een veel realistischer optie.

5. MAAK VAN HOOFDACTIVITEIT

GROEPSFITNESS

JE

Evenementen zijn een dynamische manier om een zogenaamde ‘buzz’ rond je club op te bouwen, waardoor er enthousiasme ontstaat onder de leden en de instructeurs. Het organiseren van evenementen rond je groepsfitnesskalender - zoals feestjes om je nieuwe programma’s en driemaandelijkse releases te lanceren – zorgt voor uitstekende mogelijkheden om nieuwe leden aan te trekken en nieuwe inkomsten te genereren. Organiseer events uiteraard wel met in achtneming van de corona-maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden. Ook kun je een online event organiseren.

Wil je ook weten hoe je van groepsfitness een winstgevende afdeling kunt maken? Neem dan vandaag nog contact op met Les Mills via telefoonnummer +31 (0)416 34 97 25, stuur een e-mail aan info@lesmills.nl of check lesmills.nl/clubs.

29


ACISO

Hey Personal Trainer! Een eigen club, lijkt je dat wat? Lees dan snel verder en maak je droom waar! Je bent ambitieus en actief als Personal Trainer. Of je bent voornemens dat te worden. Je hoort en ziet om je heen dat personal training een groeiend segment vormt binnen de fitnessmarkt. Bovendien lees je in de vakbladen en op social media berichten die je waarneming bevestigen: personal training is booming en dus jouw toekomst!

Qua knowhow op het gebied van trainingen verzorgen, zit het wel snor. Een pandje is ook wel te vinden, dus wat let je?

OP DE PLAATS RUST! STOP zo te denken en lees nu aandachtig verder. Je eigen bedrijf starten is iets wat je maar één keer goed kunt doen! En ‘wake up’: je vakbekwaamheid is geen garantie voor zakelijk succes, het is slechts een voorwaarde om je product te kunnen aanbieden. Bij ondernemen komen veel extra zaken om de hoek kijken, los van het noodzakelijke ondernemersplan. Waaraan moet een goede locatie voldoen? Wat is een verantwoorde huurprijs per m² en welke kosten kan en moet je maken om zakelijk succesvol te zijn? En welke moet je zien te vermijden…

30


ACISO

Wat wordt de naam van je bedrijf en hoe ga je je logo vormgeven? Of gebruik je gewoon je eigen naam omdat je vertrouwt op je goede reputatie? Ben je je bewust van de consequenties die dit heeft op de langere termijn? Ik weet: je bent misschien nog jong dus waarom nadenken over de langere termijn…? Deze en nog vele andere vragen worden in elk geval voor je beantwoord wanneer je je verdiept in FT-CLUB®.

FT- CLUB® Dit is een snel groeiend, internationaal franchiseconcept voor succesvolle clubs voor functional training en small group personal training. Inmiddels zijn er 40 FT-CLUB in Europa en de eerste franchise club in Nederland opent in december haar deuren. Het concept is ontwikkeld door de twee marktleiders Aciso Fitness & Health en Perform Better en is supported by Adidas... Binnen het FT-CLUB concept is voorzien in alles wat belangrijk is voor jou als ondernemer. • Een gedegen voorbereidingstraject, broodnodig voor de juiste start! • Een innovatief trainingsconcept, ontwikkeld door de professionals van Perform Better! • Een effectief en gedetailleerde financiële planning voor succes op korte en lange termijn! • Een succesvolle marketingstrategie die jouw FT-CLUB niet alleen bekendheid geeft maar ook uiterst aantrekkelijk maakt voor jouw doelgroep! • Een sterk internationaal merk en logo, dat waarde creëert voor jouw club! • Last but not least: een actieve community van ondernemende personal trainers zoals jij!

ACISO introduceert in Nederland FT-CLUB®, een Internationaal hoogwaardig en succesvol franchiseconcept voor functional training. Meer weten? Neem contact met ons op.

Een eigen club beginnen is een uitdaging, maar geen kunst. Om jouw eigen club succesvol te lanceren en door te ontwikkelen, is jouw vakmanschap en absolute toewijding absoluut noodzakelijk. Om jouw diensten effectief te verkopen, daarmee een gezonde winst te maken en een waardevolle onderneming te bouwen, vertrouw je op een totaal-concept waarin voldoende ruimte blijft voor jouw individuele invulling: FT-CLUB®.

Ingrid Jonkers Consultant Acsio Fitness & Health FT-CLUB Tel. 06 - 18826323

31


panattasport.nl

ar nba a a l ers liteit Onv a w ijs-k g! in pr udin o h r ve

Panatta Sport

Kwaliteit met Italiaanse klasse. Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl


HEALTHY LIFESTYLE CENTER

In het Holenkwartier, de nieuwste wijk van Hoorn, opent een Healthy Lifestyle Center Op initiatief van Terra Marique vestigt er in het centrum van het Holenkwartier een Healthy Lifestyle Center. Het Healthy lifestyle Center heeft een dragende functie voor de overige commerciële functies en concepten die hier zullen vestigen. In dit centrum zijn alle faciliteiten aanwezig om een gezonde geest en gezond lichaam te krijgen en behouden. In het Healthy Lifestyle Center verenigen (zelfstandig) ondernemers met hun eigen specialiteit, die elkaar versterken, zich. HEALTHY LIFESTYLE CENTER

De voormalige Philipsfabriek aan de Holenweg is in 1962 gebouwd. Voor de bouw van de fabriek ad Philips een terrein van 8 hectare gekocht in de toenmalige gemeente Blokker. Dit historische en industriële terrein met daarop de twee voormalige fabriekshallen, biedt een idyllisch decor voor een verrassende nieuwe stadswijk: Het Holenkwartier.

Het Healthy Lifestyle Center sluit aan op de behoefte van nieuwe generaties die voorkeur geven aan well-being, frequent sporten en het verminderen van stress in het dagelijkse leven. Zo huisvest het onder andere een boutique fitness, een yogaruimte, een diëtist, een fysiotherapie of overige functies die zich richten op de fysieke en mentale gezondheid van de mens. Uitermate geschikt voor één of meerdere ondernemers.

Het Holenkwartier wordt onder architectuur van Mark Koehler Architects uit Amsterdam ontwikkeld. Met respect voor het industriële verleden en met behoud van de kenmerkende jaren ’60 fabriekshallen wordt het Holenkwartier een nieuwe stadswijk met een mix aan wonen, werken, cultuur en ontspannen. De voormalige Philips fabriekshallen en het oude Ketelhuis vormen het kloppend ondernemend hart van het Holenkwartier, waar 5.000 m² aan commerciële functies ontwikkeld worden. Terra Marique wil hier onderscheidende en toekomstbestendige concepten in de hotellerie, horeca, leisure en detailhandel realiseren. Van de beschikbare vierkante meters is 3.900 m² ingevuld met concepten die aansluiten op gestelde conceptkaders. De overige 1.100 m² staan open voor markt- en/of maatschappelijke invullingen, waarbij circulariteit en innovatie centraal staan.

Het Healthy Lifestyle Center ter grootte van 1200 m² opent eind 2024 haar deuren. Echter is de werving al gestart, omdat er eind 2020 gestart wordt met de eerste schetsontwerpen van de conceptinvullingen. De ambitie van is om de ondernemers vanaf dit moment al mee te nemen in het traject om zo tot het best mogelijke resultaat te komen. Terra Marique heeft First Mate Consultancy & Concepts de opdracht gegeven om de voorbereidingen te treffen voor de werving en selectie van passende ondernemers voor de commerciële ruimtes in het Holenkwartier. Geïnteresseerden kunnen zich op https://www.firstmate. nl/projecten/werving-exploitanten-holenkwartier-hoorn/ inschrijven, om het volledige informatiedocument te ontvangen.

33


DON’T CHASE DREAMS, HUNT GOALS - RADMILO SODA


THE EQUIPMENT OF CHAMPIONS Al jarenlang help ik mensen bij het bereiken van een gezonde levensstijl, waarbij zij zich zowel mentaal als fysiek fit voelen. Een krachtig lichaam is één van de ingrediënten voor succes. Ik ben er trots op om nu samen te werken met het wereldwijd bekende sportmerk ZIVA. Met ZIVA BY SODA bundelen we onze krachten en bieden we personal trainers én sporters thuis de kans om te trainen met de kwalitatief beste en mooiste freeweights en fitnesstools. - RADMILO SODA

ZIVABYSODA.COM


MINDSET BEDRIJFSONTWIKKELING

Mindset Bedrijfsontwikkeling opent het eerste Business Coaching Centrum van Nederland René Wantzing, oprichter en eigenaar van Mindset Bedrijfsontwikkeling helpt zijn klanten in de fitnessbranche al jaren bij het optimaliseren van de resultaten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. En met succes. René: “De manier waarop ik met mijn klanten samenwerk kun je het best omschrijven als businesscoaching. We zijn samen op zoek naar mogelijkheden om de winst te optimaliseren. Door het vinden van verbeteringen en door het vinden van mogelijkheden om nieuwe omzet te halen.”

René: “Succesvolle ondernemers maken regelmatig tijd om AAN hun bedrijf te werken. Een uur werken AAN je bedrijf, levert je immers meer op dan een maand werken IN je bedrijf! En dan overdrijf ik niets.” Werken AAN je bedrijf, wat is dat nu eigenlijk? René: “werken aan je bedrijf betekent dat je bezig bent met alle factoren die invloed hebben op het toekomstige succes van je bedrijf. Daarbij werkt het goed als je even echt los komt van de waan van je dag. Dat je er even uit breekt. En precies daarom ben ik gestart met het Mindset Business Coaching Center. Het Mindset Business Coaching Center is een plek waar je gefocust kunt werken aan de toekomst van je onderneming, waar nodig ondersteund door mij of andere specialisten. Je wordt lid van het center en komt eens per 6 weken naar het center toe om samen aan je bedrijf te werken. Waar je voor je persoonlijke fitheid een fitnessclub bezoekt, ga je dus voor het verbeteren van de fitheid en toekomst van je bedrijf naar het Business Coaching Center!”

36


MINDSET BEDRIJFSONTWIKKELING

Het Business Coaching Center beschikt over 6 ruim opgezette werkplekken. Uiteraard Corona-proof! Daarnaast is er een vergaderruimte beschikbaar waar met maximaal 8 personen tegelijk gewerkt kan worden. Daarmee is het voor leden van het Business Coaching Center ook mogelijk om betaalbaar “heisessies� of andere teamoverleggen met hun medewerkers te houden. Uiteraard blijft de dienstverlening van Mindset Bedrijfsontwikkeling ook online beschikbaar. Als je de reisafstand naar het center te groot vindt, biedt online een passend alternatief. Heb je interesse in de mogelijkheden die het Center je kan bieden? Ga dan naar www.mndst.center of bel 06 46 23 23 85. Het Mindset Business Coaching Center is gevestigd op vliegveld Lelystad aan de Pelikaanweg 46 in Lelystad.

WAT MAG JE VAN EEN BUSINESS COACH VERWACHTEN? Je business coach vervult verschillende rollen. Hij is je sparringpartner. Iemand waar je even tegenaan kunt kletsen. Waar je je problemen en oplossingen mee kunt bespreken. Iemand die met je meedenkt. Je adviseert op verschillende relevante gebieden. Vanuit ervaring, kennis en kunde. Kritisch, maar altijd opbouwend. Iemand waar jij als ondernemer op kunt leunen. Je business coach is ook iemand die je helpt kritisch naar je eigen bedrijf te kijken. Iemand die je helpt je strategie en organisatie te verbeteren. Steeds een beetje beter worden, dat is waar het om gaat. Hij helpt je je onderneming te sturen op cijfers. Hij is iemand die goed met je kijkt naar het rendement van je bedrijf en helpt je mogelijkheden te vinden dit te verbeteren. Je business coach is ook een collega-ondernemer. Een ondernemer pur sang. Altijd met jou op zoek naar mogelijkheden om jouw business te laten groeien of een nieuwe richting te geven. Of je nu een product of een dienst aanbiedt. Je business coach staat naast je en samen vinden we je kansen en de manier deze te benutten.

37


RADMILO SODA

RADMILO SODA

38


RADMILO SODA

Trainen met elastische weerstandsbanden Geschreven door Carlijn Hajer Door het sluiten van de sportscholen in de Corona-crisis ging men op zoek naar alternatieve methoden om thuis fit te blijven. De populariteit van elastische weerstandsbanden nam hierdoor toe. Waarschijnlijk heb je ze wel een keer voorbij zien komen, of misschien gebruik je ze ook in trainingen. Maar weet je ook waarom je ze gebruikt of voor welke oefeningen ze geschikt zijn? In dit artikel wordt op deze vragen antwoord gegeven en worden voorbeelden van oefeningen gegeven die je kan toepassen in een training. Het trainen met elastische banden zorgt voor een constante spanning op de spieren. Hierin verschilt het van het trainen met gewichten en apparaten, waar dit niet altijd het geval is. Bij een bicep curl zal de weerstand bijvoorbeeld heel hoog zijn tijdens het omhoog halen van het gewicht, terwijl als de dumbell bij de schouder is gebracht de weerstand heel laag is. Dit komt omdat het gewicht op dat moment niet meer tegen de zwaartekracht hoeft te werken. De constante spanning die weerstandsbanden geven zorgt ervoor dat het een hele efficiënte manier is om kracht en uithoudingsvermogen te trainen. WAARVOOR TE GEBRUIKEN? De weerstandsbanden zijn erg geschikt voor spieractivatie. Je kan de spieren op deze manier namelijk voorbereiden op bewegingen zonder ze echt te vermoeien. Naast spieractivatie kunnen de banden worden gebruikt om de flexibiliteit en mobiliteit te verbeteren. Met de banden kan je over een groter bewegingsbereik trainen dan met gewichten, omdat ze geen gebruik maken van zwaartekracht. Hierdoor kunnen ze in alle richtingen worden gebruikt en kan je dus de bewegelijkheid (flexibiliteit en mobiliteit) verbeteren. Een oefening om de schoudermobiliteit te verbeteren met een powerband is de ‘elastic band overhead mobility’, te vinden in tabel 1. Vanwege de bovengenoemde functies zijn de banden uitermate geschikt om te gebruiken in je warming-up. Weerstandsbanden worden ook vaak gebruikt om de stabiliteit en houding te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de ‘hip flexor marching with mini-band’, die ook staat weergegeven in tabel 1. Hierbij is het belangrijk dat je een goede houding aanhoudt en dat je gedurende de hele beweging goed in balans blijft. Het elastiek moet hierbij gecontroleerd bewogen worden.

39


RADMILO SODA

Hypertrofie (spiergroei) is, met name voor gevorderde sporters, lastig te bereiken door te trainen met elastische banden. Er zit namelijk een limiet aan de weerstand die je kan bereiken met de banden. Als hypertrofie het doel is van een trainingsschema, kan je gewichten of apparaten dus niet vervangen door elastische banden. De banden kunnen echter wel worden gebruikt als aanvulling op het trainen met gewichten of apparaten. Zo kunnen powerbands gebruikt worden om oefeningen lichter te maken. Hierbij kan je denken aan het gebruik van een powerband tijdens een pull-up. Door een powerband vast te maken aan het punt waar je je handen plaatst en vervolgens je knieĂŤn of voeten in de lus onderaan te plaatsen, kan je een pull-up makkelijker maken. De powerband helpt je als het ware omhoog. Naast het lichter maken van een oefening, kunnen elastische banden een oefening ook zwaarder maken. Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van een bicep curl, terwijl je op een powerband staat die is vastgemaakt aan de dumbells. De weerstand ligt dan hoger in vergelijking met een bicep curl waar alleen dumbells worden gebruikt, waardoor de oefening zwaarder wordt.

BANDZE Er zijn verschillende soorten elastische banden waar je mee kunt trainen (zie figuur 1). De BandZe set bestaat uit vier mini-bands en twee langere powerbands. De kleuren staan voor verschillende weerstanden: hoe donkerder de band, hoe hoger de weerstand. Zowel de minibands als de powerbands kunnen worden gebruikt voor het trainen van spiergroepen van het hele lichaam. De powerbands kan je daarnaast aan apparaten of andere objecten vastmaken om zo vanuit verschillende hoeken de spieren te trainen. De variatie aan oefeningen is hierdoor groot.

Figuur 1: BandZe elastische weerstandsbanden

VOORDELEN Het grote voordeel van elastische banden is dat ze makkelijk mee te nemen zijn, waardoor ze zowel thuis als op vakantie als in de sportschool te gebruiken zijn. Verder zijn de banden niet duur, zeker in vergelijking met het aanschaffen van fitnessapparatuur of gewichten. De elastische banden kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Door de verschillende typen banden met verschillende weerstanden zijn ze voor iedereen geschikt, zelfs tijdens een revalidatie of bij het trainen van kwetsbare ouderen. Zoals al eerder genoemd maken de weerstandsbanden geen gebruik van zwaartekracht. Hierdoor geven ze minder druk op het lichaam, in het bijzonder op de gewrichten, waardoor de kans op schade kleiner is. Daarnaast kan de weerstand van een bepaalde band ook nog worden aangepast. Door een band verder uit te rekken, wordt de weerstand namelijk verhoogd. Neem de tijd om uit te zoeken welke weerstand voor jou het beste werkt.

WORKOUT Er is een enorme verscheidenheid aan oefeningen met elastische banden te vinden. In de onderstaande tabel vind je een aantal voorbeelden voor het toepassen hiervan in een training. Meer oefeningen en complete workouts met elastische banden kan je vinden in onze nieuwe BandZe app, of in de al eerder verschenen Seniority en Moms app.

40


RADMILO SODA

Tabel 1: verschillende oefeningen met elastische banden

Elastic band overhead mobility (beginner) 2 sets, 10 reps Ga rechtop staan, met je voeten op heupbreedte. Trek het elastiek bij je heupen uit elkaar en beweeg het over je hoofd tot je billen (zie afbeelding). Draai vervolgens weer terug naar voren over je hoofd tot je heup. Span hierbij je buikspieren goed aan. Je kan deze oefening makkelijker maken door je handen verder uit elkaar op het elastiek te plaatsen, zodat er minder weerstand wordt gegeven. Om de oefening zwaarder te maken, plaats je je handen dichterbij en rek je tijdens de oefening het elastiek dus meer uit.

Seated high row with elastic band (beginner) 2 sets, 20 reps Ga met gestrekte benen zitten en plaats de powerband onder je voeten. Kruis het elastiek en pak de lussen met je handen beet. Maak een roeiende beweging en trek je ellebogen naar buiten zodat je schouderbladen bij elkaar komen. Houd je ellebogen ter hoogte van je schouders. Blijf rechtop zitten, leun niet naar achter. Je kan deze oefening makkelijker maken door het elastiek niet te kruisen, waardoor het minder op spanning komt. Om deze oefening moeilijker te maken, plaats je je handen niet in de lussen maar pak je het elastiek dichterbij je voeten.

41


RADMILO SODA

Hip flexor marching with mini-band (gemiddeld) 2 sets, 20 reps Stap met beide voeten door de lus van een miniband, zodat beide voeten op de onderkant staan. Zet je voeten op heupbreedte, sta rechtop en houd je handen op je heupen. Trek vervolgens je knie omhoog tot heuphoogte en laat deze vervolgens langzaam zakken. Houd hierbij je tenen naar je toe getrokken en span je buikspieren aan. Wissel links en rechts af. Als je veel moeite hebt met je evenwicht bewaren tijdens deze oefening, houd je dan ergens aan vast om niet om te vallen. Probeer dit vervolgens langzaam af te bouwen. Deze oefening kan ook liggend worden uitgevoerd, waardoor je core meer wordt getraind.

Wall sit with mini band and elastic band pull apart (gemiddeld) 2 sets, 30 sec Plaats een mini-band boven je knieĂŤn en ga met je knieĂŤn in een hoek van 90 graden tegen de muur zitten. Zorg dat er spanning op de mini-band staat door je knieĂŤn naar buiten te duwen. Pak de powerband met beide handen vast en strek deze ter hoogte van de borst uit elkaar. Span je buikspieren aan en duw je rug tegen de muur. Houd de positie vast. Je kan deze oefening lichter maken door je handen verder uit elkaar te plaatsen op de powerband (voordat je begint met het uitrekken van de band), of juist dichterbij elkaar te plaatsen om het zwaarder te maken.

42


RADMILO SODA

High elevated hip bridge with mini-band (gevordend) 2 sets, 20 reps Plaats de mini-band boven je knieën, en ga op je rug liggen met je voeten op heupbreedte op een verhoging. Duw je billen de lucht in, span hierbij je billen en buik goed aan en zorg dat je hele lichaam gestrekt is. Zak vervolgens langzaam weer terug. Je kan deze oefening makkelijker maken door de verhoging waar je voeten op steunen te verlagen, of helemaal weg te laten. De oefening kan moeilijker worden gemaakt door hem eenbenig uit te voeren, of door je armen gekruist op je schouders te plaatsen in plaats van plat op de grond te leggen.

HOME GYMS SPORTSCHOLEN

gymcreators

CROSSFIT BOXEN PERSONAL TRAINERS HOTELS BEDRIJFSFITNESS

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJKEN

BESPREKEN

ONTWERPEN

w w w. g y m c r e a t o r s . c o m

ADVISEREN

info@gymcreators.com

LEVEREN & INRICHTEN

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

EVALUEREN +31 (0)85 7827494


Lease mogelijk

www.accuniq.nl

info@accuniq.nl

The New Standard in Body Composition Analysis Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

+31 (0)85-78 27 494

RIGS & RACKS BARS & PLATES BENCHES STRENGTH & CONDITIONING BODYWEIGHT & GYMNASTICS STORAGE www.rxd-gear.com info@RXD-GEAR.com

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL) +31 (0)85-78 27 494

FLOORS


GYMCREATORS

Op naar een gezonde toekomst Vanwege COVID-19 is het natuurlijk een vreemde tijd en misschien is dat dan ook het juiste moment om eens goed te kijken naar de huidige en toekomstige situatie van de fitnesswereld. Welke richting gaan we met zijn allen op?

Tegenwoordig zijn veel meer mensen een stuk bewuster bezig met bewegen en dat zie je uiteindelijk ook terug in de groei van het aantal sportscholen. Ondanks de crisis zien we bij GymCreators heel veel aanvragen binnenkomen voor fitnessinrichtingen. Toch wel een bijzondere ontwikkeling, gezien onze branche een serieuze klap heeft moeten verwerken gedurende het begin van de corona-pandemie. Nieuwe ondernemers zien een kans om de fitnesswereld in te stappen, maar lijken allemaal een specifieke doelgroep voor ogen te hebben. Dat is misschien ook niet heel vreemd, want met een traditionele sportschool is het moeilijk concurreren tegen de grote fitnessketens. De stand alone club die al jaren hetzelfde concept aanhoudt, gaat het waarschijnlijk steeds zwaarder krijgen om het hoofd boven water te houden.

Doordat er nu veel aanbod is op het gebied van fitness, gaan we steeds meer differentiatie binnen deze wereld zien. De huidige trend is het aanbieden van een specialisme en dat zie je dus terug in de groei van het aantal Boutique gyms en Crossfit boxen. Ook personal training en small groups zijn populair op het moment. Juist het corona-virus kan er weleens voor zorgen dat we deze vormen in de toekomst steeds vaker terug gaan zien. Mensen die naar een sportschool gaan, vinden het op dit moment toch wel wat griezelig om met een grotere groep te sporten. Ze doen dat liever in kleinere aantallen. Verschillende trainers springen in op deze trend en beginnen zodoende hun eigen onderneming. Jongens en meiden die voorheen bij een grote fitnessketen lesgaven, zoeken het eigen avontuur op. Doordat de huurtarieven van winkelpanden momenteel lager liggen, starten ze hun fitness-studio vanuit zo’n ruimte. Wat minder oppervlakte tot de beschikking, maar alsnog voldoende bewegingsvrijheid om personal training te geven of lessen te verzorgen aan een kleine groep sporters.

45


MAKELAARDIJ

Makelaardij Wellness Solutions TE KOOP: SPORTCENTRUM AMSTERDAM In centrum van Amsterdam is dit moderne sportcentrum gelegen. Het centrum is van alle gemakken voorzien en heeft een stabiel ledental. Het centrum heeft een grootte van circa 700m². Het ligt op A1 zichtlocatie. Reageren heeft alleen zin indien er voldoende financiële middelen aanwezig zijn. Er kan worden geboden vanaf €220.000,-.

TE KOOP: SPORTCENTRUM ZUID-HOLLAND In grote stad in Zuid-Holland ligt dit familie sportcentrum met stabiel ledental. Het centrum heeft een verzorgingsgebied van ± 200.000 personen. Het centrum heeft een grootte van ± 1000m². Het ligt op een A1 locatie met gratis parkeerplaatsen voor de deur. Het aanbod bestaat uit fitness, groepslessen en spinning. Apparatuur is in goede staat. Prijs €185.000,-. Momenteel circa 500 leden.

TE KOOP: SPORTCENTRUM IN GELDERLAND In dorp in Gelderland wordt dit zeer goed lopen centrum aangeboden. De club is circa 800m² groot. De kernactiviteit is fitness waarbij men 24/7 geopend is. Een ‘Circle’ een belangrijk onderdeel is. Daarnaast worden er groepslessen aangeboden. Vraagprijs €330.000,-. Zeer goede winstmarge. Momenteel circa 700 leden.

TE KOOP: E-GYM CLUB IN NOORD-BRABANT In de provincie Noord-Brabant bieden we een E-gym club aan. Het sportcentrum heeft een mooi groeiend ledental. Het centrum heeft een oppervlakte van circa 150m². Prijs n.o.t.k.

TE KOOP: SPORTCENTRUM IN DEN HAAG In Den Haag bieden we dit sportcentrum aan met een lange traditie. Het sportcentrum is recentelijk gemoderniseerd en zit op unieke locatie. De club is circa 1200m² groot. De kernactiviteiten bestaan uit fitness en groepslessen. Vraagprijs €325.000,-. Momenteel circa 900 leden.

TE KOOP: BOUTIQUE CLUB AMSTERDAM ZUID-OOST In Amsterdam Zuid-Oost is deze boutique club gelegen. De club beschikt over bekend ‘’cirkel’’ concept met daarnaast aantal moderne fitnessapparatuur van gerenommeerd merk. De club heeft een groeiend ledental en heeft een zeer moderne trendy uitstraling. Het centrum heeft een grootte van circa 500m². Het ligt op zichtlocatie. Vraagprijs €215.000,-.

MEER INFORMATIE: WWW.WELLNESSSOLUTIONS.NL

17


GYMCREATORS

Het is voor ondernemers in de fitnesswereld wel van belang dat ze in blijven zetten op kwaliteit. De populariteit van bijvoorbeeld personal training trekt namelijk ook goudzoekers aan. Ze stunten met hun uurtarief en kunnen vaak niet de kwaliteit bieden die een klant verwacht als ze op zoek gaan naar een personal trainer. Dat zie je nu al enigszins ontstaan en dat is natuurlijk jammer, want het is als fitnessondernemer al niet gemakkelijk om de broodnodige leads binnen te krijgen. Je moet telkens weer een stapje verder gaan om de klant aan je te binden en ze ook aan boord te houden. Een oplossing ligt in het feit dat er combinaties gemaakt kunnen worden, zodat de klant voor het complete plaatje bij jou terecht kan. Ik denk serieus dat we steeds meer overgaan naar het all-in one concept. Een fitnesstrainer die je ook helpt met het verlagen van je stressniveau of je bijstaat als het aankomt op gezonde voeding. Voor mijn gevoel zijn die combi’s de sleutel tot een gezonde toekomst voor een fitnessonderneming. Zowel tijdens als ook na de corona-crisis. Laten we het in ieder geval hopen.

Michelle Mussche (29) is oprichter van FitFabrique met vestigingen in Staphorst, Nieuwleusen en Mill. Daarnaast is ze mede-eigenaar van GymCreators, waarbij ze ondernemers alle tools aanreikt om met succes een eigen sportschool of Boutique fitness studio te openen.

gymcreators

47


LEER DE KUNST VAN PERSONAL TRAINING OP HET HOOGSTE NIVEAU!

Exercitium is een nieuwe opleiding ontwikkeld door toptrainer Radmilo Soda, gericht op personal trainers of fitness trainers die personal trainer willen worden!

MEER INFORMATIE? EXERCITIUM.SODABODYFIT.NL


AGENDA

OVERZICHT LES MILLS PROGRAM TRAININGEN & ADVANCED TRAININGEN NAJAAR 2020 PROGRAMA

DATUM

LOCATIE

BODYPUMP

15 en 22 november

Online

Les Mills GRIT

22 en 29 november

Veenendaal

BODYPUMP

29 november en 6 december

Online

BODYCOMBAT

29 november en 6 december

Online

CXWORX

29 november en 6 december

Online

Les Mills SPRINT

12 en 19 december

Breda

RPM

12 en 19 december

Leusden

BODYATTACK

12 en 19 december

Goirle

BODYBALANCE

12 en 19 december

Online

Les Mills GRIT

13 en 20 december

Online

BODYSTEP

13 en 20 december

Online

BODYCOMBAT

13 en 20 december

Veenendaal

CXWORX

13 en 20 december

Breda

BODYPUMP

13 en 20 december

Leusden

ADVANCED TRAINING

13 en 20 december

Goirle

Ga voor meer informatie en inschrijvingen naar lesmills.nl/ instructeurs of stuur een e-mail aan opleidingen@lesmills.nl.

49


SHAPEMASTER

Shapemaster Distributors - Benelux Shapemaster is a UK manufacturer of power assisted exercise equipment. Our equipment is used in leisure and therapy settings around the world, such as gyms and leisure centres, hotels, boutique gyms, care homes, therapy/rehabilitation centres and in hospitals.

Shapemaster equipment is designed for people of any age who seek an exercise or therapy solution that differs from traditional gyms. Older exercisers are attracted to our equipment and typically 80% of users are female. We invite interest from potential distributors for Belgium and The Netherlands who can help us seize the opportunity to provide for an overlooked market and create vibrant business opportunities for entrepreneurs and gym operators in the countries. We aim to start work together in January 2021. Case study: our Scandinavian distributors have created a strong market in Norway and Austria and have sold over 50 sets of 10 machines over the last five years with their Feelgood licenced model. We believe the opportunity in Belgium and the Netherlands could be much greater than this, which means good business for our distributor.

50

DISTRIBUTORS We would like to hear from distributors with expertise, experience and networks to promote the concept to potential buyers who will operate Shapemaster suites either within established leisure centres, hotels or create new high-street boutique gyms. The distributor’s buyers could include individuals looking to set up a single gym or businesses and entrepreneurs with the ambition to roll out many other sites.


SHAPEMASTER

We are looking for ambitious and driven distributors with a plan to generate an agreed level of sales over a five-year period with potential for an upgrade/replacement sales cycle. The distributor will have responsibility for all areas of the sale, installation, training and servicing, which together make a substantial business model. They could generate additional business with fit-out or creating a licensed operator model if they wished. With the experience of the distributor and the size of the population in Belgium and the Netherlands, Shapemaster presents a unique and profitable business opportunity for an ambitious and energetic distributor. We would expect to mirror if not exceed the sales levels generated by the Scandinavian team. On agreement, a new distributor would invest in a set of 10 machines as a demonstration suite. Distributors will be supported by our Business Development Manager, David Heathcote, in the Shapemaster UK HQ and, in year one, our consultant Hans Muench. The UK team continues to work with the UK Government’s Department for International Trade to ensure the maximum potential for our international distributors. Thank you for considering an exciting partnership with Shapemaster.

CONTACT Please contact our expansion consultant: Hans Muench Muench Solutions Consulting GmbH Rappstrasse 7 CH-8408 Winterthur Switzerland Tel. +41-77-975-5180 www.hans-muench.com https://www.shapemaster.co.uk/ https://www.feelgoodsenter.no/

51


PERSBERICHT SALTO SYSTEMS

ARDIAN VERKOOPT GANTNER TECHNOLOGIES AAN SALTO SYSTEMS Toonaangevend, hoogtechnologisch bedrijf met focus op RFID-oplossingen verdubbelt in grootte tijdens investeringsperiode van Ardian en kijkt ernaar uit de groei voort te zetten met SALTO systems

Ardian, een van ‘s werelds belangrijkste privéinvesteringsmaatschappijen, heeft een akkoord getekend om GANTNER Electronic Austria Holding GmbH (“Gantner”) te verkopen. Het hoogtechnologische bedrijf, dat gespecialiseerd is in elektronische toegangscontrole, ticketing, cashless betaalsystemen en smart locks voor lockers, wordt overgenomen door SALTO Systems (“SALTO”), een toonaangevende fabrikant van toegangscontrole en elektronische sluitoplossingen. Beide partijen kwamen overeen de transactiedetails niet bekend te maken. Gantner, opgericht in 1982 met hoofdzetel te Nüziders, Oostenrijk, is een toonaangevende Europese fabrikant van systemen die automatische en contactloze identificatie mogelijk maken via RFID (Radio Frequency Identification) en NFC (Near Field Communication) technologie. De systemen van Gantner bieden geïntegreerde oplossingen voor abonnementen- en bezoekersbeheer, cashless betalingen, tijdsregistratie in bedrijfsomgevingen en security. In de klantenportefeuille zitten bedrijven van volgende segmenten: fitness (fitnessclubs en medische fitnessvoorzieningen), attracties (aquaparken, spa’s, musea en andere culturele centra, skidepots, golfclubs en pretparken), bedrijven (intelligente werknemerslockers voor flexibele werkomgevingen, toegangscontroleoplossingen voor industriële bedrijven, ziekenhuizen, openbare instellingen en cashless betaalsystemen voor bedrijfsrestaurants) en onderwijs (universiteiten, bibliotheken en scholen).

Sinds Ardian in 2016 hoofdaandeelhouder werd, bleef Gantner trouw aan zijn strategie: klanten geïntegreerde oplossingen bieden, bestaande uit zelf ontwikkelde en vervaardigde hardware en software via doelgerichte investeringen in research & development en via het uitbreiden van het productengamma. In juni 2017 werd via de overname van Syx Automations ticketing- en managementsoftware voor vrijetijdscentra toegevoegd aan het productenportfolio. Dit werd gevolgd door de overname van Contidata in juni 2020, waarmee Gantner het aanbod uitbreidde met de voornaamste cashless betaalsystemen voor bedrijfsrestaurants beschikbaar op de markt. Als onderdeel van de internationale groei, kon het bedrijf zijn marktaandeel verhogen, met name in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Benelux. Als resultaat verdubbelde Gantner sinds 2015 in grootte en steeg het aantal werknemers van 200 naar 450. Met hoofdzetel in Spanje en meer dan 750 werknemers in kantoren verspreid over 32 landen, is SALTO een wereldleider in de ontwikkeling en vervaardiging van toegangscontroleoplossingen van wereldklasse. Dit vooral in sectoren waar veiligheid van cruciaal belang is: onderwijs, gezondheidszorg, handel, catering, detailhandel, werkomgevingen, residentiële woonomgevingen en co-living, en doelgericht gebouwde studentenvoorzieningen. Het bedrijf zorgde voor een revolutie op het gebied van toegangscontrole met het baanbrekende, eerste autonome elektronische slot op batterijen; de SALTO Virtual Network (SVN) data-on-card technologie; en het eerste draadloze toegangscontrolesysteem dat een autonoom slot combineerde met online, live mogelijkheden — dit alles zonder bekabeling of mechanische sleutels. Het bedrijf breidde zijn productportfolio uit met softwaremanagement, cloud-oplossingen en mobiele applicaties van wereldniveau. Met daarbij nog eens het GANTNER-portfolio, beschikt SALTO nu over de gecombineerde kracht en gezamenlijke capaciteit van één miljoen toegangspunten op jaarbasis.

53


PERSBERICHT SALTO SYSTEMS

OVER SALTO SYSTEMS

Elmar Hartmann, CEO van GANTNER: “De samenwerking met Ardian als ondernemend partner was een waar succesverhaal. Tijdens de laatste vier jaar konden we onze steile groeicurve voortzetten en verdubbelden we in grootte. Met innovatieve producten en geïntegreerde oplossingen voor contactloze toegang, ticketing, cashless betaalsystemen en flexibele werkomgevingen groeiden we uit tot een wereldspeler met een aanzienlijke invloed binnen onze marktsegmenten. Dankzij het nieuwe partnership met Salto kunnen we ons productportfolio uitbreiden, plukken we de vruchten van belangrijke synergiën, kunnen we ons beter richten op de markt en onze klantensegmenten nauwkeurig benaderen. Dit plaatst ons in een optimale positie om onze dynamische groei voort te zetten. Ik wil Ardian graag bedanken voor de uitstekende samenwerking, die zowel inspirerend als respectvol verliep, en kijk uit naar de verdere succesvolle ontwikkeling van ons bedrijf samen met SALTO.”

SALTO Systems is een wereldleider in de ontwikkeling en vervaardiging van hoogstaande toegangscontroleoplossingen, vooral in sectoren waar veiligheid van cruciaal belang is: onderwijs, gezondheidszorg, handel, catering, kleinhandel, werkomgevingen, residentiële woonomgevingen en co-living, en doelgericht gebouwde studentenvoorzieningen. Het bedrijf zorgde voor een revolutie op het gebied van toegangscontrole met het baanbrekende, eerste autonome elektronische slot op batterijen; de SALTO Virtual Network (SVN) data-on-card technologie; en het eerste draadloze toegangscontrolesysteem dat een autonoom slot combineerde met online, live mogelijkheden — dit alles zonder bekabeling of mechanische sleutels. Zijn toonaangevende hard- en softwaretechnologieën worden wereldwijd gebruikt met 5 miljoen toegangspunten en een geschat aantal van 40 miljoen dagelijkse gebruikers. SALTO heeft lokale kantoren in 32 landen en een partnernetwerk waarmee het zowat elke regio ter wereld bereikt.

Javier Roquero, medeoprichter en CEO van SALTO, zei dat het toevoegen van Gantner aan het SALTO-portfolio uitzicht biedt op een “heel voorspoedige toekomst”.

OVER GANTNER Gantner, opgericht in Schruns, Oostenrijk in 1982, wordt algemeen aanzien als pionier in de ontwikkeling van contactloze, elektronische toegangsmanagementen tijdsregistratiesystemen binnen zijn kernsegmenten. Gantner biedt zijn klanten oplossingen gebaseerd op RFID- en NFC-technologie voor gebruik in fitnesscentra, publieke zwembaden en spa’s, pretparken, universiteiten en bibliotheken, en in commerciële panden en openbare gebouwen. De oplossingen omvatten toegangssystemen, elektronische vergrendeling en lockersystemen, cashless betalen, kassa- en facturatiesystemen, tijdsregistratiesystemen voor personeel en ticketing- en managementsoftware voor de vrijetijdssector.

“Het is met veel enthousiasme dat we Gantner verwelkomen in de SALTO familie,” zei Roquero. “Het Gantner productengamma verrijkt en diversifieert het aanbod van SALTO, zal de ervaring van onze eindgebruikers verbeteren, en zal ons helpen alleen het allerbeste te blijven leveren op het gebied van elektronische toegangscontrole.” Dirk Wittneben, Managing Director bij Ardian en verantwoordelijke voor de investeringen van het expansieteam in de DACH-regio, voegt eraan toe: “We ondersteunen Gantner met trots bij zijn internationalisering, strategische overnames en ontwikkeling van nieuwe industrieën en klanten. Als resultaat kon het bedrijf zijn productenaanbod uitbreiden naar gelijkaardige applicatiedomeinen en kon het zijn geografische afzetmarkt gevoelig vergroten. We danken het management en de werknemers voor hun vertrouwen en samenwerking en zijn ervan overtuigd dat SALTO de perfecte partner is voor de verdere ontwikkeling van de groep.”

Gantner is actief in zowat 70 landen wereldwijd en heeft filialen in Oostenrijk, België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Dubai, Australië, India en de Verenigde Staten. Wereldwijd heeft het bedrijf een personeelsbestand van 450 werknemers. Elmar Hartmann is managing director sinds 2003.

54


HOME GYMS SPORTSCHOLEN

gymcreators

CROSSFIT BOXEN PERSONAL TRAINERS HOTELS BEDRIJFSFITNESS

FYSIOTHERAPIE PRAKTIJKEN

BESPREKEN

ONTWERPEN

w w w. g y m c r e a t o r s . c o m

ADVISEREN

info@gymcreators.com

LEVEREN & INRICHTEN

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

EVALUEREN +31 (0)85 7827494

Robust and strong traditional cardio equipment, builT like a tank!

SKI TRAINER

www.xebex.eu

AIR BIKE

AIRPLUS EXPERT BIKE

info@xebex.eu

AIR RESISTANCE BIKE

Parlevinkerweg 44, 5928 NV Venlo (NL)

AIR ROWER

CURVED TREADMILL

+31 (0)85-78 27 494


TECHNOGYM

Technogym en PlasmaMade slaan handen ineen voor schone lucht op sportscholen Regelmatig sporten is essentieel om een goede immuniteit te ontwikkelen. Het is daarbij wel belangrijk dat dit in een gezonde en veilige omgeving plaatsvindt. Technogym, marktleider op gebied van producten, software en diensten in de fitness- en wellness branche, is daarom op zoek gegaan naar de beste luchtreinigers verkrijgbaar in de markt en kwam uit bij Airsponsible van PlasmaMade. Technogym is sinds vorige maand officieel distributeur van de Airsponsible producten. Voor Technogym is deze aanvulling, voorzien van de nieuwste technologieën en in lijn met haar digitale strategie, zeer waardevol. Er is nog veel onduidelijkheid over de manier van ventileren in sportscholen en de rol die aerosolen spelen bij het verspreiden van Covid-19. Technogym biedt haar klanten met deze oplossingen een aantal producten, waarmee de gevaren op besmettingen via de lucht zoveel mogelijk kunnen worden uitgesloten. Goed voor de leden en werknemers van de sportscholen.

WAT DOET DE AIRSPONSIBLE LUCHTREINIGER? Uit recente onderzoeken, uitgevoerd door PlasmaMade, blijkt dat de door hun ontwikkelde filtertechnologie in staat is om binnenruimtes voor 98% vrij te maken van dragers van virussen als COVID-19, bacteriën, pollen, geuren en schimmels. De Airsponsible luchtreiniger verlaagt de druk op aerosolen zodat er geen verspreiding plaatsvindt. Want hoe meer en sneller er wordt geademd, hoe meer aerosolen er vrijkomen. In tijden van COVID-19 is het dus belangrijk dat, tijdens intensief bewegen, leden gegarandeerd zijn van een gereinigde omgeving. De Airsponsible luchtreiniger is bijvoorbeeld door de JumboVismaploeg gebruikt tijdens de Tour de France in de bus en eetruimtes.

46

SPORTRUIMTES VRIJ VAN VIRUSSEN Jasper Bron, Managing Director van Technogym Benelux B.V.: We zijn verheugd de producten van PlasmaMade te kunnen toevoegen aan ons gamma van oplossingen voor de fitness- en wellness markt. De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat er veel vraag is naar dergelijke oplossingen en daar wilden we graag op inspelen, zodat we onze klanten en toekomstige klanten in deze lastige tijden ook op dit vlak te kunnen ondersteunen. Na grondig onderzoek van de markt zijn we uitgekomen bij de Airsponsible producten van PlasmaMade, net als Technogym vooruitstrevend in haar markt. Martin van der Sluis, CEO van PlasmaMade: “Wij zijn erg blij met de nieuwe samenwerking en denken met Technogym een langdurige relatie op te kunnen opbouwen als kennispartner in de wereld van de sportscholen en fitnessstudio’s. Zo kunnen wij bijdragen aan een gezond en veilig binnenklimaat. Technogym staat net als wij voor innovatie en de ambitie om altijd voorop te willen lopen met goede, kwalitatief hoogwaardige producten waarvan de werking is bewezen.”


Corona Impact Onderzoek Virtuagym – Wat we kunnen leren van succesvolle fitnessbedrijven tijdens de pandemie


Inleiding Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op bedrijfseigenaren en fitnessprofessionals zijn daarop geen uitzondering. Net als iedereen maken we ons zorgen over de gezondheid van onze dierbaren; maar we blijven ons ook afvragen wat de toekomst voor de fitnessindustrie in petto heeft.

De fitnessindustrie ontving zware klappen tijdens de eerste piek van de pandemie en ook onze klanten merkten de gevolgen van de sluitingen en nieuwe richtlijnen. Met dit in ons achterhoofd hebben we de gegevens in het Europese klantenbestand van Virtuagym onderzocht om de impact van het coronavirus op de fitnessindustrie en onze klanten te bestuderen.

Ons doel was om erachter te komen hoe onze klanten presteerden in deze uitdagende tijden en te proberen te begrijpen wat zij hebben gedaan om positief uit de eerste golf te komen. De opgedane kennis hebben we omzetten in lessen, om zo te leren van onze best presterende klanten.

2


Gevolgen van de pandemie voor de fitnessindustrie De gezondheids- en fitnessindustrie is sterk afhankelijk van mensen die gebruik maken van een dienst, product of faciliteit op locatie. Toen het coronavirus bedrijven tot stilstand bracht, waren veel fitnessbedrijven niet voorbereid om om te gaan met de gevolgen van de lockdown. Ze waren niet klaar voor een ander businessmodel met minder afhankelijkheid van een fysieke locatie.

Veel van Virtuagym’s klanten stonden al op het punt om digitale verandering te omarmen, de één nog meer dan de ander. Voor degenen die de overstap naar digitale diensten niet zo makkelijk maakten, kwam de klap van de pandemie harder aan op gebied van inkomsten en klantenbehoud.

Ons onderzoek wijst op vier belangrijke effecten van het coronavirus op fitnessbedrijven:

1.

Lagere inkomsten Als gevolg van het coronavirus werden veel van onze klanten gedwongen hun deuren te sluiten. Dit onderzoek richt zich op de impact daarvan op de omzet van onze klanten gedurende en na de sluiting.

2.

Geannuleerde lidmaatschappen Toen de lockdownmaatregelingen in werking traden, wist niemand hoelang het zou duren voordat de sportscholen en studio’s weer open zouden gaan. We analyseerden de impact op het aantal opzeggingen van lidmaatschappen en op de ledenactiviteit.

3.

Lid heractivering na de heropening Het aantal sportschoolbezoeken ging tijdens de lockdown vanzelfsprekend erg omlaag. Maar met een beperkte capaciteit als gevolg van veiligheidsmaatregelen en een verminderd vertrouwen van leden, was het van belang om na te gaan welke leden terugkeerde naar de clubs bij de heropening, en waarom.

3


4.

Gebruik van fitnesstechnologie Terwijl de digitale fitnesstechnologie al in opmars was onder consumenten, beleefde het een sterke impuls toen de pandemie toesloeg. Veel fitnessprofessionals boden gratis lessen aan via Instagram Live, YouTube, Zoom, etc. en liepen onbedoeld inkomsten mis.

4


Virtuagym’s Corona Impact Onderzoek: methodologie We hebben onderzocht hoe de meest succesvolle klanten uit onze database hun hoofd boven water hebben weten te houden tijdens de pandemie. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 6.000 zakelijke fitnessklanten in Europa die gebruik maken van de software van Virtuagym, met een totaal van 5 miljoen leden. De gegevens, die tussen 20 januari 2020 en 20 juli 2020 zijn verzameld, zijn gebruikt als onderdeel van een groter onderzoek van EuropeActive en Deloitte’s The Impact of COVID-19 on the European Fitness and Physical Activity Sector.

De doelstellingen van ons onderzoek We gingen op zoek naar hoe enkele van de meest succesvolle klanten in onze database stand hielden tijdens de pandemie. Op deze manier konden we een aantal positieve resultaten voor deze bedrijven onderscheiden en die op de gehele groei toepassen.

Door de datasets te analyseren en ons te verdiepen in onze succesvolle klanten, kregen we een dieper inzicht in waarom bepaalde sportscholen, studio’s en trainers beter presteerden dan hun collega’s in dezelfde sector.

Dit e-book streeft ernaar om de resultaten van het onderzoek en de lessen die daaruit kunnen worden gehaald te delen en een aantal lessen te schetsen die in de gegevens te zien zijn. Deze zijn samengevat in vier belangrijke punten, die eigenaren van fitnessbedrijven kunnen ondersteunen. De onderstaande infographic geeft een tijdlijn van gebeurtenissen weer die duidelijk maken wat er met fitnessbedrijven gebeurde toen het coronavirus zich ontwikkelde.

5


Voor corona JAN & FEB In januari lag de omzet per club rond 111%. De overgang naar digitale oplossing was al begonnen maar had nog geen hoogtepunt bereikt.

-28%

Eerste klap MAART Toen corona in maart toesloeg, duurde het een maand voordat de klap echt werd gevoeld.

Omzetverlies APRIL In april liepen de boeking tot 86% terug. Clubprestaties liepen tussen de 41-82% terug tijdens de piek van corona.

Digitale overgang

+77%

MEI Fitness-appgebruikers zijn met 77% gestegen en de trend zet door. Community posts beleven een piek en egagement heeft de prioriteit. De overgang naar digitaal is een feit.

Omzetgroei

+50%

JUNI In juni en juli heeft >50% weer omzetgroei gezien. In juni begonnen de sales en inschrijvingen van club weer te stijgen.

Hybride is de toekomst JULI In juli was de omzet weer terug boven 88% van de basislijn. De meeste clubs veerde terug tot hun oorspronkelijke aantal actieve leden - de hybride oplossing leek te werken.

* Research conducted on~6K fitness locations using VG software in Europe, ~5M members - Data from Jan’20-Jul’20

6


Lessen van succesvolle fitnessbedrijven tijdens de pandemie: Hoe hebben zij zich staande gehouden? In snel veranderende tijden kan het aanpassingsvermogen doorslaggevend zijn om te overleven. Bedrijven die in staat waren zich aan te passen en snel te reageren op het dynamische tempo van de veranderingen hebben de gevolgen van de pandemie tot een minimum weten te beperken – terwijl andere bedrijven die daartoe niet in staat waren, relatief zwaar werden getroffen.

In april daalde de omzet van Virtuagym’s Europese zakelijke klanten in de fitnessector naar 58% ten opzichte van februari. Deze omzetdaling had impact op de meeste clubs, waarbij 41-82% van de clubs een aanzienlijke omzetdaling zagen tijdens de piek van COVID-19. Als je kijkt naar omzet waren maart en april bijzonder moeilijke maanden voor de sector. Dit is wat onze best presterende klanten hebben gedaan om de effecten van de lockdown te minimaliseren.

7


Omarm een flexibel bedrijfsmodel Terwijl de lockdown het onmogelijk maakte om diensten op locatie te blijven leveren, hebben onze meest succesvolle klanten allemaal één ding gedaan om de omzet op peil te houden: hun bedrijfsmodel veranderen.

Deze klanten bleven diensten leveren via online kanalen, door bijvoorbeeld te livestreamen via de app – zowel één-op-één als groepssessies. Dergelijke diensten werden vaak gecombineerd met een afmeldoptie voor leden die niet in staat waren om hun clubs te ondersteunen of die niet wilden blijven betalen voor uitsluitend digitale diensten. Omdat dit slechts een minderheid van de leden was, bleven de inkomsten binnenkomen, en slaagden sportscholen en studio’s met de nieuwe alternatieve en mogelijkheden erin om het aantal opzeggingen van leden te verminderen. Clubs die kozen voor een volledige lidmaatschapspauze werden het hardst getroffen tijdens de lockdown.

Naarmate de clubs weer open gingen, stapten succesvolle bedrijven over op meer hybride bedrijfsmodellen, waarbij ze een combinatie van trainingen op locatie en online en digitale diensten aanboden. Deze werden soms als premium verkocht, maar werden meestal aangeboden als een aanvullende dienst om de waarde van bestaande lidmaatschappen te verhogen, annuleringen te voorkomen en nieuwe sales te stimuleren.

8


In juni zag meer dan 50% van de clubs waarmee we werken een inkomstenstijging, gemiddeld 12% lager dan de maand voor de lockdown. In juli herstelde de gemiddelde omzet van onze klanten zich tot 88% van de omzet in februari.

Nog steeds het gevoel vast te zitten? Probeer deze aanpak om je leden betrokken te houden. Dit is wat je kunt verwachten voor jouw bedrijf wanneer het coronavirus voorbij is.

9


Betrek jouw leden via online communities Virtuagym’s klantgegevens lieten in april een historisch dieptepunt zien op gebied van actieve lidmaatschappen. Toch is 17% van de clubs erin geslaagd om te groeien, 26% van de Europese clubs is met minstens -2% gekrompen.

Onze succesvollere klanten zorgden ervoor dat leden op afstand betrokken bleven. Ze bouwden een sterke online community op, waardoor de leden trouw bleven aan hun organisatie. In-app digitale communities waren het favoriete communicatiemiddel tijdens de sluitingen, maar ook andere sociale media, zoals Facebook en Instagram, werden gebruikt.

Het uitgebreide gebruik van communitytechnologie is duidelijk te zien aan de hand van gebruiksgegevens: bijna zeven miljoen communityposts in april – meer dan drie keer het aantal dat in februari werd geregistreerd. Deze communities creÍerden ruimte voor connectie en interactie en zo hielpen bij het behouden van leden.

Clubs die beter presteerden dan het branchegemiddelde gebruikten verschillende tools, van online lessen tot wellnesstips, fitnessuitdagingen, plus een digitale community voor het delen en volgen van de vooruitgang om ervoor te zorgen dat hun leden actief bleven.

10


Communiceer jouw veiligheidsmaatregelen Hygiëne en veiligheid zijn op dit moment een punt van zorg voor veel leden. Als er uitmuntende maatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne worden genomen, kan dit het verschil maken tussen een lage en een hoge opkomst na de heropening. Een gebrek aan een veiligheidsplan in combinatie met weinig tot geen communicatie met leden leidde tot een aanzienlijke vermindering van het aantal boekingen. Onze meest succesvolle klanten combineerden uitzonderlijke hygiëne- en veiligheidsmaatregelen met duidelijke communicatie met hun leden.

In juli, toen veel clubs weer opengingen, schoten de boekingen weer omhoog naar 137% vergeleken met februari. Deze aanzienlijke stijging is waarschijnlijk te wijten aan de regelgeving van de overheid, die clubs verplichtte om de leden een tijdsslot te laten boeken voor hun aankomende bezoeken.

Succesvolle clubs zorgden ervoor dat ze nauwkeurig en efficiënt konden controleren wie er in de sportschool aanwezig was en voor hoelang. Ze maakten gebruik van boekingsdiensten met een COVID-19 gezondheidscheck gekoppeld aan toegangscontroles, zodat alleen leden die vooraf een tijdslot geboekt hadden toegang hadden tot de sportscholen en studio’s. Dit stelde hen in staat om de capaciteit ter plekke te controleren, de gewoonten van de leden beter te begrijpen en het aanbod in de club en het digitale thuisaanbod te optimaliseren.

11


Digitalisering als succesfactor De toepassing van digitale technologie gebeurt in een steeds hoger tempo in verschillende industrieën, en de fitnesssector is daarop geen uitzondering. Onze topklanten omarmden al voor de pandemie een meer hybride aanpak op hun aanbod. Toen het coronavirus toesloeg presteerden de sportscholen en studio’s met een bestaand digitaal aanbod beter dan de sportscholen en studio’s die dat niet hadden.

Te midden van de sluiting van sportscholen en studio’s bleef de digitale fitnesstracking door leden populair in alle fasen van COVID-19. Het aantal oefeningen dat werd geregistreerd bereikte een piek begin maart, toen er 4,8 miljoen oefeningen werden geregistreerd. Het gebruik van de app piekte ook in maart, toen consumenten overstapten van trainen op locatie naar thuiswork-outs met de mobiele app van hun club. De grootste piek in het gebruik van mobiele apps vond plaats toen clubs weer opengingen, aangezien uit het onderzoek blijkt dat het app-gebruik in juli 340% hoger was dan in februari, en dat trainingsplannen met 100% waren toegenomen.

12


Veel Virtuagym-klanten bleven digitale diensten, zoals online lessen en trainingen, als nieuwe inkomstenstromen aanbieden. Fitnessbedrijven gebruikten hun aangepaste clubapplicatie om hun klanten te informeren over aankomende lessen. Deze konden ze vervolgens gemakkelijk livestreamen naar hun leden thuis.

Integraties met Zoom, YouTube en andere livestreaming opties hielpen de instructeurs om online één-op-één en groeplessen te geven. Het viel ons op dat het meeste succes werd behaald door het aanbieden van trainingen zonder apparatuur en deze dus gemakkelijk thuis gedaan konden worden, terwijl de sociale ervaring van een sportschool behouden blijft.

Niet zeker over hoe je jouw gelivestreamde online lessen kunt promoten? Lees dit artikel. Of probeer jouw digitale aanbod te personaliseren met deze handige functies.

13


Een paar belangrijke lessen die we van onze klanten hebben geleerd 1

Stap over op een hybride bedrijfsmodel

2

Voeg het digitale aspect toe aan fysieke diensten om omzetdalingen te voorkomen

3

Betrek huidige leden actief om ze te behouden

4

Bouw jouw community op om loyaliteit en steun te bevorderen

5

Geef je online aanbod niet gratis weg

6

Communiceer de veiligheidsmaatregelen die je in jouw vestiging hebt getroffen

7

Zorg voor kwalitatieve livestreams

8

Zorg voor voldoende variatie in virtuele trainingen

9

Open nieuwe inkomstenstromen via livestreamen

10

Gebruik betrouwbare technologie voor het omgaan met veiligheidsmaatregelen zoals een gezondheidscheck

14


De toekomst van de fitnessindustrie De impact die het coronavirus heeft en zal hebben op de fitnessindustrie, zal nog enige tijd voelbaar zijn. Maar door inzicht te geven in hoe onze meest succesvolle klanten de negatieve gevolgen van de pandemie zijn tegengegaan, kunnen we hieruit lessen halen die ons in staat zullen stellen om ook de nieuwe crisis te doorstaan.

Het aanpakken van vier belangrijke aspecten – waarbij alle lessen die in dit e-book beschreven zijn kunnen worden toegepast – kan jouw bedrijf maken of breken. Deze vier aspecten zijn:

1.

Voeg digitale diensten toe aan fysieke diensten om een daling van inkomsten te voorkomen De overstap naar een hybride bedrijfsmodel, waarbij je digitale diensten kunt combineren met diensten op locatie, helpt jouw bedrijf om de onzekerheden van deze pandemie, zoals sluitingen en beperkingen, het hoofd bieden. Kijk naar gebieden van jouw bedrijfsmodel die een oppepper nodig hebben en maak gebruik van je tekortkomingen.

2.

Focus op het opbouwen van jouw community Door gebruik te maken van de juiste management- en engagementssoftware voor sportscholen, kun je je energie eenvoudig richten op het betrekken van je leden, zonder de operationele kant van de zaak te verwaarlozen. En je zult zien dat je hierdoor je klantenbestand en je fitnessbedrijf weer laat groeien.

3.

Maak het veilig, en vertel het ze Zorg ervoor dat je de nadruk legt op de veiligheidsmaatregelen die je hebt getroffen om jouw klanten het vertrouwen te geven om een tijdslot te boeken. Mobiliseer jouw personeel om de regelgeving te handhaven en gebruik digitale kanalen, online communities en sportschoolbeheersoftware om duidelijk te maken dat het hier een veilige ruimte is.

15


3.

Omarm digitale transformatie De fitnessindustrie neemt een digitale wending en om aan de eisen van de pandemieklant te voldoen, moet je fitness-oplossingen bieden die altijd en overal toegankelijk zijn. Integreer livestream lessen, online inschrijvingen en appgebaseerde thuisfitness om je leden betrokken te houden. Het uitbreiden van jouw virtuele aanbod is een absolute must.

Virtuagym enables you to better connect and engage with your community and is a complete approach to managing relationships and the health of members. The opportunity is in the long term to create change both for staff and members. The only thing I wish is that we started sooner.

Sherry Perez, Program Director YMCA of Greater Toronto Area (9 location YMCA)

16


ADVERTENTIE_LMOD_BODYBIZ-november.indd 1

16-11-20 10:15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.