Page 1

"Livet er fyldt med muligheder" - men det er fedest at gå på

Fjerritslev Gymnasium ALMENT GYMNASIUM ( STX ) - NU O GSÅ MED HF O G HH X

F A G L I G H E D

-

F Æ L L E S S K A B

-

F R E M T I D

Læ s m e r e o m d ine muligheder på www.fjerritslev-gym.dk


2

FJERRITSLEV GYMNASIUM

"LIVET

T ER FYLD

DEST T ER FE MEN DE EDER" -

Å AT GÅ P

Fjerritslev m Gymnasiu

LIGH MED MU

I G H E D F A G L

-

B E S S K A F Æ L L

stud ieva e om dine Læs mer

lgm ulig hede

-

T I D F R E M

.fjer r på www

et

ritsl ev-g

ym.d k

produkt

SALG NORDJYSKE Medier A/S Områdecenter Jammerbugt Østergade 33 9690 Fjerritslev Tlf. 99 50 58 00 jammerbugt.ann@nordjyske.dk TRYK Nordjyske Medier OPLAG 26.000 eksemplarer. Magasinet omdeles til samtlige husstande i Jammerbugt Kommune samt Hannæs, Løgstør og Ranum

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Fjerritslev Gymnasium = tre gode uddannelsesmuligheder !

REDAKTION Per Beck Anders Krogh TEKST OG FOTO Bodilsen tekst & foto Billedhistorier.dk Mågevej 5-7 9690 Fjerritslev Telefon 70 21 35 70 mattias@bodilsenfoto.dk ejgil@bodilsentekst.dk GRAFISK LAYOUT FJ Press Håndværkervej 6G 9690 Fjerritslev Telefon 96 19 33 61 info@fjpress.dk DISTRIBUTION NORDJYSKE Distribution A/S

Fjerritslev Gymnasium har siden 1979 tilbudt den almene gymnasieuddannelse – også kaldet STX. Men fra skoleåret 2011-12 sker der noget helt nyt. Her får FG nemlig hele to nye uddannelser, HF og HHX, som tilgodeser endnu flere unge i gymnasiets område: Jammerbugt Kommune samt den nordlige del af Vesthimmerlands Kommune og den østlige del af Thisted Kommune. Det almene gymnasium (STX) – Det almene gymnasium (STX), vil også i fremtiden vil være det rigtige valg for flertallet af en ungdomsårgang, fastslår rektor Per Beck. STX giver adgang til alle videregående uddannelser. Dog har visse uddannelser krav om bestemte fagniveauer eller bestemt gennemsnit. Vi er meget stolte over, at vi nu gennem en lang årrække har kunnet have fuldt hus på STX

med godt 100 elever i hver årgang. Det lover godt for fremtiden, og vi er i høj grad med til at opfylde den nationale målsætning om, at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse og 50 pct. en videregående uddannelse.

Samtidig tror vi på, at nogle af dem, der ellers ikke ville vælge en gymnasial uddannelse, vil blive tiltrukket af, at der nu findes denne lidt kortere uddannelse her i vores nærområde. På den måde er vi med til at støtte mønsterbrydere.

Og med hele to nye uddannelser på FG vil vi give lokalområdet et ekstra uddannelsesmæssigt løft.

Ganske vist vil vi sikkert opleve en vis intern konkurrence mellem vore tre fremtidige uddannelser, men nettoresultatet vil være et højere uddannelsesniveau i FG’s naturlige geografiske område.

Højere forberedelseseksamen (HF) – Vi forventer at kunne oprette to HF-klasser, fortsætter Per Beck. Vi bliver bakket op af UU Øst-Vest, som er ansvarlig for, at flest mulige unge i vores område får en uddannelse. Blandt elever, der har taget 10. klasse på efterskole eller i et 10. klassecenter, kan vi se en tendens til, at man vælger den toårige HF i stedet for den treårige STX. HF er nemlig yderst relevant for mange af dem, som ønsker en mellemlang videregående uddannelse.

Højere handelseksamen (HHX) – Den nye HHX-uddannelse på FG etableres i samarbejde med EUC Nordvest, der har hjemsted i Thisted. Det fungerer på den måde, at man er indskrevet som elev på EUC Nordvest, men i praksis er man fuldgyldig elev på FG med alt, hvad det indebærer af tværgående socialt miljø, studieture, studievejledning osv., forklarer Per Beck. De fag, der understøtter HHX’ specielle profil, vil blive varetaget af lærere, der kommer fra

Om det at gå på fjerritslev gymnasium Karsten Lauritzen, MF (V) Jeg tænker ofte tilbage på min gymnasietid på FG, særlig højniveau samfundsfagstimerne var med til at give mig mod på politisk debat og ikke mindst viden om politik. Det

har medvirket til, at jeg i dag har valgt at beskæftige mig med politik. I det hele taget savner jeg gymnasietiden, men det gør nok alle, der har gået i gymnasiet, som nu er kommet videre i livet.


FJERRITSLEV GYMNASIUM

3

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Om det at gå på fjerritslev Gymnasium

Bjarne Graven Larsen – nytiltrådt direktør i FIH Erhvervsbank efter 12 år som topchef i ATP

EUC Nordvest. De øvrige fag, som svarer til STX, vil FG’s lærere tage sig af. Valgfag på tværs Eleverne på Fjerritslev Gymnasium får en vigtig sidegevinst ved de to nye uddannelsestilbud fra skoleåret 2011-12, tilføjer Per Beck. Vi får nemlig en endnu bredere vifte af valgfag, og samtidig bliver det muligt at tage valgfag på tværs af STX, HF og HHX, så eksempelvis en STX’er kan vælge erhvervsøkonomiske fag, mens en HHX’er tilsvarende kan have idræt som valgfag. FG – gymnasiet i Jammerbugt Kommune – Det er vigtigt at have et stærkt fokus på fødelinjerne, ikke mindst for et gymnasium som FG, der er placeret i et tyndt befolket område uden for de større byer, fastslår Per Beck.

På FG har vi et rigtig godt samarbejde med overbygningsskolerne i Jammerbugt Kommune. Et samarbejde, der styrkes år for år.

Efter at være blevet student fra Fjerritslev Gymnasium i 1982 startede jeg straks efter på økonomistudiet på Aarhus Universitet. Jeg fandt til min overraskelse hurtigt ud af, at der blev hårdt brug for matematikkundskaberne. Efter syv gode år - inklusiv et sabbatår i Asien – blev jeg kandidat i 1989. Efter flere jobs i den finansielle sektor blev jeg i 1999 fondsdirektør i ATP. Gennem de seneste 12 år er det lykkedes at gøre ATP til en global anerkendt pensionskasse med mange internationale priser i bagagen. Jeg tænker tit på, at fundamentet til min karriere blev lagt på Fjerritslev Gymnasium.

Ligeledes har vi et meget tæt samarbejde med kommunens to 10. klassecentre, specielt det vestlige, hvor 10. klasses elever fra Brovst og Fjerritslev har faste undervisningsdage på FG. Vi oplever også en meget stor opbakning fra såvel borgmesteren som den øvrige kommunalbestyrelse, hvor der er stor enighed om, at FG er Jammerbugt Kommunes gymnasium. Hvor det er muligt, udbygger vi kontakten til de skoler uden for Jammerbugt Kommune, der sender elever til Fjerritslev Gymnasium. Vi har også meget gode erfaringer med fagsamarbejde på tværs af kommunegrænser. Bustransport og boligforhold – En af de store udfordringer for os som landgymnasium er optimale busforbindelser, og her er vi i løbende dialog med såvel kommunen som Nordjyllands Trafikselskab (NT). Vi oplever bestemt, at vi bliver hørt. Eksempelvis kører rute 70 nu direkte fra Aabybro til FG, fremhæver Per Beck. I øjeblikket arbejdes der med muligheden for at etablere en direkte busforbindelse fra Saltum, Pandrup, Jetsmark og Kaas til Fjerritslev samt et bedre link mellem bussen fra Gjøl og hovedstrækningen på rute 70. Det, der betyder mest for de elever, der har længst transporttid, er så få skift som muligt undervejs. Vi har desuden et særligt tilbud til dem, der ønsker at bo helt tæt på gymnasiet, idet vi har et samarbejde med Fjerritslev Boligforening om attraktive og billige ungdomsboliger i Skovgårdene, som ligger blot et stenkast fra FG.

Foto: Ricky John Molloy

Peter Kreiner – adm. direktør på restaurant noma i København

I årene 1989-92 gik jeg på Fjerritslev Gymnasium. Årene står stadig for mig som nogle af de bedste i mit liv. Tror det var kombinationen af gode kammerater, lærere såvel som et inspirerende og godt læringsmiljø, der gjorde det. Efter min studentereksamen tog jeg først til London for at arbejde og siden hen Aarhus – Handelshøjskolen, Aarhus Universitet – hvor jeg i 2001 blev cand.merc. i strategi og ledelse. Herefter gik turen til København, hvor jeg fik job som kontaktchef på et kommunikationsbureau, indtil jeg i 2007 fik tilbuddet om at slutte mig til teamet på restaurant Noma som direktør. Jeg slog til, og har ikke fortrudt det siden. I 2010 blev noma kåret som verdens bedste restaurant. Personligt er jeg rigtig glad for den base, jeg erhvervede mig på Fjerritslev Gymnasium, der var startskuddet til det hele.


'.'82Musik teater 1464~og – en del6af 4

FJERRITSLEV GYMNASIUM

%,%6

Frederik Nørgård 17 år. Bor i Vester Thorup Går i 2.a – studieretning A

PORTR

T

Efter 9. klasse på Klim Friskole tog Frederik på efterskole. Og selv om det slet ikke lå fjernt, at han skulle på FG – hvor begge hans forældre i øvrigt har gået – var forventningerne til gymnasiet ikke særligt store. – Jeg troede ikke, noget kunne være bedre end efterskolen. Men FG er det! fastslår Frederik. Et åbent hus-arrangement var nok til at træffe beslutningen til fordel for FG. Dog var Frederik noget i tvivl om studieretning og overvejede først en naturfagslinje. Han valgte at følge sin store interesse for musik og erklærer, at han er havnet i en fantastisk klasse. Selv spiller han klaver, bas og cello. – Musik kan ikke måles og vejes med hensyn til nytteværdi. Det sker tit, at samtalerne i andre fag føres over på musik, og jeg oplever, at lærerne forstår sammenhængen. Frederik er næstformand i Bacchus-udvalget, som står for fire årlige gymnasiefester. – Det fungerer godt, og jeg er sammen med folk, som jeg aldrig havde troet, jeg skulle komme til arbejde sammen med.

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

pulsen på FG

Noget af det, som trækker mange nye elever til FG, er det sprudlende musikliv, der eksisterer på gymnasiet – både i og uden for skoletid. Ud over egen musikundervisning er musikskolen under Jammerbugt Kunstskole en integreret del af hverdagen FG.

– Jeg er stolt over, at vi har så en bred en musikaktivitet på FG, siger musiklærer Bjarne Edelskov Nielsen. Han tilføjer, at der hvert år er elever, der vælger musik som fag uden at være udøvende på forhånd. – Hvis man er motiveret, kan man nå rigtig langt. Der er en lang tradition for, at FG’s musikelever optræder på overbygningsskolerne i Brovst, Skovsgaard, Løgstør og Fjerritslev for at give en forsmag på såvel gymnasielivet som musicalen, der veksler med forårskoncerten hvert år. Dette tilbud udvides

nu til den østlige del af Jammerbugt Kommune. Lokale bands øver på FG efter skoletid på tværs af årgange. Her har de et fristed, og værdien heraf kan slet ikke måles, som Bjarne Edelskov Nielsen siger.

– Der er mange amatørbands rundt om i garagerne, og for at imødekomme deres behov for at mødes, spille sammen og optræde for hinanden, har vi i december 2010 været med til at stifte en helt ny musikforening for unge i Jammerbugt Kommune.

<³bb[iiaWX"Waj_l_j[je]Z[ceahWj_ L_iaWX[hakbjkhiWcc[d#l_l_b^WÊZ_]c[Z <'+$&&&ah$j_b[jakbjkh[bj WhhWd][c[dj#I[c[h[f0 mmm$kWa$dk <kdZ[hl_id_d]e]efb[l[bi[h W\^´`alWb_j[jc[Z@Wcc[hXk]j Akbjkhiaeb[#i[c[h[f mmm$`Wcc[hXk]jcki_aiaeb[$Za

Kd][feb_j_afl[`<´b]c[Zfmmm$`Wcc[hXk]j$Za <c[h[Wjl_Z[eckd][akbjkh_@Wcc[hXk]jAecckd[0 AedjWajakbjkhaedikb[djKbbWJ`[bbš*'/'(/),škjZ6`Wcc[hXk]j$Za @Wcc[hXk]jAecckd[šJe\j[l[`*)š/**&7WXoXheš-(+-----šhWWZ^ki6`Wcc[hXk]j$Zašmmm$`Wcc[hXk]j$Za


5

FJERRITSLEV GYMNASIUM

'.'8

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

%,%6

Anne Nørby Lundholm Jensen 17 år. Bor i Næsborg Går i 2.a – studieretning A

Ny musikforening med hjemsted på FG FAME er en nyopstartet musikforening i Jammerbugt til fordel for lokale bands i kommunen. FAME står for »Forening Af Musikere og Entertainere«, og vi ønsker at hjælpe bands og musikere, der ønsker at komme frem i musikbranchen med deres musik og dermed tilføje noget til musiklivet i både Jammerbugt Kommune og rundt omkring i landet. Vi har til opgave at hjælpe disse bands ved hjælp af forskellige arrangementer, events i form af bandcoaching og koncerter, hvor de forskellige bands kan komme og høre andre bands spille eller spille selv. Dette er nogle af de ting, vi vil prøve at skabe opmærksomhed om, og så må vi se, hvad vi nu ellers kan finde på. Hvis I nu ikke lige spiller musik, så betyder det ikke, at FAME ikke er noget for jer. Ved hjælp af koncerter med både store og små bands vil vi prøve

at gøre det fedt for musikelskere at bo i Jammerbugt Kommune. Vi vil inspirere folk til at komme og høre musik og finde ud af, hvor fedt et fællesskab man kan have omkring musik, og måske endda selv begynde og spille, hvis man ikke allerede gør det i forvejen. For at kunne gøre alt dette får vi også hjælp af musikforeningen ORA, som er en landsdækkende musikforening. Gennem ORA kan vi få stablet endnu flere koncerter og events på benene, og vi ser meget frem til at komme ordentligt i gang i det nye år. Vores første visioner er at finde øvelokale-faciliteter til de lokale bands og kunstnere, så de kan få et sted at øve sig på deres musik. Senere hen har vi også et ønske om at stable nogle koncerter og måske endda en festival på benene til sommer, men nu må vi se, hvordan det hele går.

FAME blev til på en stiftende generalforsamling på FG, hvor vi fik konstitueret en bestyrelse med undertegnede som formand. I den anledning spillede rockbandet The Blue Van, som nok er et af tidens hotteste navne på den danske rockscene. Sammen med dem spillede bandet FLOD, som er et talentfuldt band, der har rødder i kommunen. Vi håber på at få skabt en masse opmærksomhed omkring musiklivet her i kommunen og måske endda være med til at hjælpe fremtidige store musiknavne frem på den danske musikscene. Mikkel Elmholdt Smidt, 2.a Formand for FAME

PORTR

T

Anne gik på efterskole i 9. klasse og følte sig tiltrukket af det lille og overskuelige gymnasium, da hun var til åbent hus på FG. Hendes storebror havde været elev på FG, men selv kendte hun ikke nogen på stedet i forvejen. I dag er det problem for længst overstået: – Jeg er glad for fællesskabet på tværs af klasser og årgange og kender i dag de fleste på FG. Anne valgte oprindelig studieretning B, men skiftede til A ved årsskiftet i 1.g. Valget af musiklinjen har hun ikke fortrudt. Det er derimod en spændende udfordring for hende. – Jeg spiller selv guitar og vil gerne bidrage til musikmiljøet på FG. Om fredagen efter skoletid øver vi i musicalkor på tværs af alle klasser, og ellers vil jeg fremhæve musikcaféen, som arrangeres af caféudvalget, og hvor der er livemusik ved forskellige elevbands.

'.'82146 %,%R6 T

PORT

Liv Jensen 17 år. Bor i Hjortdal Går i 2.a – studieretning A – FG var det helt naturlige valg for mig. Jeg gik i 9. klasse på Fjerritslev Skole og havde deltaget i brobygning på FG, hvor jeg prøvede forskellige fag. Jeg glædede mig til at blive færdig med folkeskolen, så jeg havde høje forventninger, inden jeg startede på FG. Liv husker tydeligt, hvordan det tiltalte hende, at alle havde en holdning i diskussionen allerede i den første samfundsfagstime på FG. Hun oplever stor imødekommenhed fra lærerne, som er hurtige til at svare, hvis man stiller et spørgsmål på »konferencen«, som er stedet for udveksling af info på skolens intranet. – Man kan mærke, at det ikke bare er et job, men at lærerne virkelig ønsker at hjælpe. Musiktimerne er for Liv et godt afbræk i hverdagen: – Når jeg træder ind i musiklokalet, glemmer jeg helt, at jeg er i skole! Hun spiller selv klaver og fløjte, men er ikke mindst glad for at bruge sin sangstemme som »musikinstrument«. Også på det tværgående, sociale område er Liv i sit rette element, idet hun har en plads i elevrådet.

A/S MIDTVEJS AUTO A/S

Bejstrupvej 182 . 9690 Fjerritslev . Tlf. 9821 5422 E-mail: salg@fjerritslev.dk www.peugeot.dk/fjerritslev

Fjerritslev www.superbrugsen.dk


6

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Superfysik letter overgangen fra folkeskolen til gymnasiet Superfysik har de sidste tre år været en vigtig del af brobygningen mellem Fjerritslev Skole og FG. Projektet er nu blevet udvidet fra et 1-årigt til et 2-årigt forløb og er blevet endnu mere målrettet end før, fortæller Christina Cæsarsen, der er lærer i fysik og matematik på FG. Det skyldes blandt andet, at Fjerritslev Skole har indført en ny linjedeling for de ældste klasser. Herved tilgodeses de elever, der gerne vil arbejde med naturfag. – Det er en dejlig 9. klasse, jeg arbejder med, fortsætter Christina Cæsarsen. – Vi kender hinanden fra året før, og det er tydeligt, at eleverne føler sig trygge ved undervisningen. De er meget nysgerrige efter at arbejde med faget. Superfysik er på skemaet en række tirsdage hen over skoleåret, og undervisningen foregår primært i fysiklaboratoriet på FG for at være tættere på den hverdag, som mange af eleverne kommer til at opleve senere hen. Samtidig mindsker det kløften og letter overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Endelig råder gymnasiet over it-udstyr, som er skræddersyet til undervisningen. I 2010-11 har der været afsat 40 timer til superfysik, hvor eleverne i første omgang har arbejdet med elektromagnetisme, radioaktivitet og lydbølger. Senere kobles ke-

6aiZaZ`ig^h`"d\bZ\ZibZgZ°

milærer Jakob Kortegaard Becher på projektet, hvor der arbejdes med syrebase, alkohol og korrosion. – Vi prøver på alle måder at imødekomme elevernes nysgerrighed, talent og interesser, så de får støtte til at komme videre efter 9. eller 10. klasse, påpeger Christina Cæsarsen. Fysikshow som optakt til talentshow I december 2010 havde superfysikholdet besøg af et »Fysikshow« fra Aalborg Universitet, hvor de universitetsstuderende sammen med Christina Cæsarsen gav eleverne idéer til at forberede et indslag ved et stort talentshow i bedste X Factor-stil på Fjerritslev Skole den sidste dag før juleferien. – Vi hjalp eleverne med at arrangere det praktiske med opstillingen og at forstå de teorier, der ligger bag fysikeksperimentet, fortæller Christina Cæsarsen. »FG Experimentarium på besøg« FG har også et fagsamarbejde med Løgstør Skole under overskriften »FG Experimentarium på besøg«, hvor to 9. klasser har været opdelt i tre hold og gennemført et undervisningsforløb over to dage inden for osmose (biologi), fosforsyre (kemi) og databehandling (matematik).

Altid klædt på til revision og rådgivning!

6ji#Za"^chiVaaVi©g 6ji#`adV`bZhiZg Vji#`©aZÃgbV

:ade\VkZgd\hZgk^XZ Edja=VchZc 6aaZZade\VkZgÆKZci^aVi^dchVca¨\Æ6aVgbZgÆ DkZgk€\c^c\Æ6ciZccZgÆEVgVWdaÆAnhaZYZg @dgihV\iVaiZaZ`ig^h`

=k^YZkVgZhVa\d\hZgk^XZ :g^`=ZgbVchZc @©aZd\[gnhZhZgk^XZÆHVa\V[]k^YZkVgZg GZeVgVi^dcV[VaaZ]k^YZkVgZb¨g`Zg >chiVaaVi^dcd\hZgk^XZV[Wji^`h`©aZgZ d\[gnhZgZ 6^gXdcY^i^dcÆKVgbZejbeZg

Revisionsfirmaet BRANDT har kontorer i Thisted, Hanstholm, Hurup Thy, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Århus, Kolding og Fredericia, hvor der beskæftiges 20 statsautoriserede revisorer og i alt 140 medarbejdere. Vi indgår i RevisorGruppen Danmark med 62 kontorer, 243 statsautoriserede revisorer og 1543 medarbejdere. Herigennem er vi medejere af Revitax, der er landets førende skatterådgivningsfirma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International.

:cigZegZc©gV[YZa^c\Zc ?ZeeZ@_ZaYhZc 6aiZcigZegZc©gVgWZ_YZ K^cYb©aaZhZgk^XZ @adV`d\cZYh^kc^c\hVca¨\ JcYZgWdg^c\Zg

BRANDT er altid "klædt på" til revision og rådgivning!

www.BrandtRevision.dk THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM | NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE | KOLDING | FREDERICIA | ÅRHUS


7

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

FG's venner Fjerritslev Gymnasiums Venner blev stiftet kort efter gymnasiets åbning i 1979. Foreningen støtter såvel skolen som elever både kulturelt og socialt. Hos os kan elever søge om støtte til fx studieture eller anden social betinget støtte, hvis eleven i en periode har økonomisk vanskelige vilkår. Henvendelse og ansøgning om støtte sker via rektor. Desuden uddeler vi hvert år i forbindelse med dimissionen legater til elever, der har gjort en særlig indsats. Kulturelt har foreningen bl.a. støttet ved skolens 25-års jubilæum, hvor vi var blandt de største sponsorer af den flotte stenskulptur foran gymnasiet. Gymnasiets fremtid optager naturligvis foreningen dybt, og vi ser det som vores opgave at være med til at bakke op om det lokale gymnasium. Det vil vi fortsat gøre, og i den forbindelse glæder vi os meget over de nye uddannelsestilbud, som skolen nu kan tilbyde.

Projektet har i skoleåret 2010-11 involveret biologilærer John Thomsen, kemilærer Lene Mogensen og matematiklærer Christina Cæsarsen. – For at anskueliggøre emnerne og motivere eleverne har vi brugt lego-klodser i undervisningen, og det har været rigtig sjovt og spændende, fortæller Christina. Nye netværk for fysik- og matematiklærere Fjerritslev Gymnasium bruger rigtig mange ressourcer på at lette overgangen fra folkeskole til gymnasium og involverer sig på mange forskellige felter for at skabe netværk og opbygge tillidsfulde relationer både blandt elever og lærerkolleger. I skoleåret 2010-11 er der således dannet netværk for såvel fysik- som matematiklærere. – Det er vigtigt, at vi her på gymnasiet får styr på den begrebsverden og de færdigheder, som eleverne kommer med, når de begynder i 1.g, fastslår Christina Cæsarsen. 20 lærere fra otte skoler i FG’s bagland er med i netværket, hvor man gennem workshops blandt andet har skullet bedømme en konkret eksamensopgave fra afgangsprøven i 9. klasse for at få de rigtige pejlemærker på elevernes kundskabsniveau. Inden for matematik er der etableret en styringsgruppe bestående af Hans Henrik Thrane fra Brovst Skole, Tom Vestergaard fra Løgstør Skole, Claus Schrøder fra Fjerritslev Skole og Christina Cæsarsen fra Fjerritslev Gymnasium. Talentudvikling på FG Som et nyt krav fra Undervisningsministeriet skal gymnasierne have tilbud til særlige talenter blandt eleverne. Det udmønter sig eksempelvis i, at FG har kunnet stille med tre elever til »EM i Science for 1.g« i 2011, hvor der konkurreres på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi. Vinderne fra Danmark skal til finale i Tjekkiet. I matematik har FG været tilmeldt den landsdækkende Ge-

org Mohr-konkurrence, hvor 11 elever efter første runde kvalificerede sig til anden runde. – Rent praktisk har vi oprettet en Georg Mohr-klub efter skoletid, hvor eleverne i et afslappet, caféagtigt miljø hygger sig med matematik, diskuterer og træner opgaver, fortæller matematiklærer Christina Cæsarsen. Tilsvarende har andre elever været tilmeldt »naturgeografi-olympiade« under ledelse af lærer Georg Harmsen. Et andet nyt initiativ på FG er »månedsopgaven«, som alle faglærere kan byde ind på, og hvor alle elever kan deltage. Hver gang er der præmie i form af to biografbilletter til den mest originale løsning på opgaven, ligesom der er lodtrækning om biografbilletter blandt alle rigtige besvarelser. På FG er talentudvikling ikke med til at skabe kløfter blandt eleverne, understreger Christina Cæsarsen. – Vi oplever tværtimod en kollektiv stolthed af, at nogen af os er rigtig gode. Eleverne tør vise, enten at man er god, eller at man har brug for hjælp for eksempel gennem lektiecaféen. De trygge rammer, som vi har her på FG, er forudsætningen for, at det lykkes. Forskerspirer – lær at få en god idé! Som overskrift for 1.g’ernes naturvidenskabelige grundforløb, der omfatter fagene fysik. kemi, biologi og naturgeografi, har FG i efteråret 2010 valgt temaet »Forskerspirer«. Eleverne har som udgangspunkt selv skullet vælge emnefelt, problemstilling og produkt, og som gæstelærer har Jakob Høj Jørgensen holdt et spændende oplæg om »Innovation og kreativitet – lær at få en god idé!«. Eleverne er herigennem blevet motiverede til at være kreative, bryde mønstre, acceptere at lave fejl, finde mange løsninger og behandle idéerne som ens egne børn. Som led i det fire ugers grundforløb deltog eleverne i Naturvidenskabelig Festival i Aalborg Zoo.

ALT

Bestyrelsen opfordrer alle med interesse for Fjerritslev Gymnasium til at blive medlem af Fjerritslev Gymnasiums Venner. Et årligt kontingent koster kun kr. 100,- (det halve for unge under uddannelse). Foreningens bestyrelse udgøres af: Ulla Flintholm (formand), Pernille Thorsen (næstformand), Bente Madsen, Jette Danielsen, rektor og en elevrepræsentant.

Skole-

biografsamarbejde Fjerritslev Kino har i mange år haft et nært samarbejde med Fjerritslev Gymnasium og områdets efterskoler. Således er der næsten skabt en tradition for, at filminstruktøren Nils Malmros kommer til Fjerritslev og fortæller om sine nye film på gymnasiet med tilhørende visning af filmen i Kino. – Disse arrangementer er faktisk gået hen og blevet lidt kult for eleverne, fortæller Ulla Tjell, der er næstformand i Fjerritslev Kinos Venner og til daglig kulturkonsulent i Jammerbugt Kommune. Desuden lever Kino op til sin målsætning om at formidle smalle film gennem et samarbejde med gymnasiets sprogklasser om spanske og tyske film.

MALER

arbejde udføres Fjerritslev - Tlf. 9650 7055 Østergade 3 . 9690 Fjerritslev

www.danbolig.dk

PM FARVER v/Preben Madsen

Tlf. 40 73 28 52

Håndværkervej 11 . 9690 Fjerritslev

tlF. 98 21 15 35 . Fax 98 21 10 22


8

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Idræt – en vigtig drivkraft på FG Idrætten er en af livsnerverne på FG. Den udfolder sig på rigtig mange måder, så flest mulige af eleverne – også dem, der ellers ikke dyrker sport – får lyst til at bruge deres krop. Lene Mogensen Christensen er idrætslærer og har også en finger med i spillet, når det gælder den frivillige idræt uden for skoletid. Hun fortæller, at FG benytter sig af gymnasiets mange samarbejdsrelationer inden for foreningsliv og institutioner i lokalområdet, når det gælder at gøre idrætten spændende og attraktiv. – FG har et godt samarbejde med aktivitetsleder Esben Kronborg på Feriecenter Slettestrand. Her har eleverne blandt andet kørt på mountainbike i skoven og deltaget i et natorienteringsløb ved hjælp af GPS. – Desuden har vi været til fitness-convention på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, og fra tid til anden samarbejder vi med de lokale foreninger fx inden for golf, tennis, hestesport, motionscenter og boksning. Eleverne som instruktører Idrætten bruges ofte tværfagligt på FG, fx i relation til kemi og biologi. Som led i fagsamarbejdet med Løgstør Skole har 9. klasse deltaget i en konditest som en kobling mellem fagene

idræt og biologi. Projektet blev tilrettelagt i samarbejde med 3.g’erne, der har idræt på B-niveau. – Desuden er der skabt en tradition for, at vores elever planlægger og gennemfører idrætsdage på Thorup-Klim Skole, Trekronerskolen og Ørebroskolen. Her lærer de en masse om at formidle deres viden, fortæller Lene Mogensen Christensen. Men FG’erne har også selv lejlighed til at dyste på deres eget niveau, idet FG hvert år deltager i idrætsstævner med andre gymnasier i regionen. Volleyball som frivillig idræt En dag om ugen fra kl. 15 til 18 står den på frivillig volleyball på FG. Det er et tilbud, som især 1. og 2.g’erne benytter sig af. Af og til tørner FG’erne sammen med eleverne på Han Herreders Ungdomsskole i Skerping lidt syd for Fjerritslev. – Vi har et utrolig godt samarbejde med HUU, bemærker Lene Mogensen Christensen. Ligeledes er der tilbud om fodbold, og der er mulighed for at benytte svømmehallen ved Han Herred Fritidscenter, der ligger i gåafstand fra gymnasiet.

The Power to Move

NYHED

IDE S NYE WEBS E R O V G Ø S BE L.DK WWW.KLIME PER OG SE DE SU D! U GODE TILB

Klim Fjerritslev El er en topmoderne virksomhed med erfaring og ekspertise inden for arbejdsopgaver som: • Landbrugs-installationer • Styreteknik • Edb-Installationer • Antenne og parabolanlæg • Alarmanlæg • Videoovervågning • Hvidevareservice • Liftudlejning • Ventilation/Aircondition

Totalprojektering af • El-installationer • Styringsopgaver • Edb-installationer • Alarm-installationer • Fiber-installationer • Industri-installationer • IHC/smarthouse-installationer • EDB/telefon-installationer

Thistedvej

Industrivej

Fabriksvej

Fjerritslev

Fabriksvej 19 · Fjerritslev webshop: www.klimel.dk

Tlf.: 98 21 36 99

Inelco Inelcoer eren enelektronikvirksomhed elektronikvirksomhedgrundlagt grundlagtii1981 1981 og med domicil i Fjerritslev. og med domicil i Fjerritslev. Virksomheden og producerer batteriopladere Virksomhedenudvikler producerer varmeblæsere, batteriladereogog elektriske varmeblæsere. wolfram elektrode slibere. 85%afafvirksomhedens virksomhedensprodukter produktereksporteres eksporterestiltildet det 85% europæiske europæiskeog ogamerikanske amerikanskemarked. marked. Industrivej 3 · DK-9690 Fjerritslev, Danmark Tlf.: +45 98 21 15 55 · Fax: +45 98 21 35 95 · E-mail: inelco@inelco.com


9

FJERRITSLEV GYMNASIUM

'.'8

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Brobygning på FG

%,%6

Jonas Lehmann Rasmussen 18 år. Bor i Brovst Går i 3.b – studieretning D

PORTR

T

Jonas brænder for elevrådet på FG. Han blev medlem af elevrådet allerede i 1.g, fortsatte som næstformand i 2.g og er her i 3.g rykket op på formandsposten. Set fra hans stol oplever han et gymnasium, hvor fagligheden er i top, og hvor der i høj grad består ét stort fællesskab frem for de traditionelle klassefællesskaber alene. – At sidde i elevrådet eller i et udvalg skaber den brede kontakt til alle klasser og årgange, fremhæver han.

Hen over skoleåret tilbydes områdets 8. og 9. klasser at besøge FG for en dag. Studievejlederne Lene Mogensen Christensen og Per Halsboe-Larsen tilrettelægger et forløb, der ligner en normal undervisningsdag på FG som muligt. Det vil sige, at eleverne fra enten en folkeskole, friskole eller efterskole får et skema med »rigtige« fag og møder de lærere, som i forvejen underviser i fagene.

– Det er vigtigt, at eleverne bliver taget alvorligt og bliver mødt med faglighed, når de kommer på FG, så de ikke bare oplever brobygningen som underholdning, fastslår Lene Mogensen Christensen. Desuden får eleverne en orientering om studieretninger, almen studieforberedelse (AT) og det naturvidenskabelige grundforløb (NV), som alle 1.g’ere gennemgår. Sidst, men ikke mindst, får de potentielle FG-elever

et indtryk af det sociale liv på gymnasiet. I relation til Jammerbugt Kommunes 10. klasser er der i dag tale om et mere formaliseret samarbejde, hvor en del af det faste skema for eleverne fra Brovst og Fjerritslev er henlagt til FG. Erfaringerne fra 10. klasserne bruges i øvrigt som led i etableringen af de nye HF- og HHX-tilbud på Fjerritslev Gymnasium.

WWW.Ceste.DK

Besøg din lokale CESTE TRÆ i Fjerritslev og mød vort faguddannede personale og hør om de mange muligheder inden for alt til byggeri, indretning og vedligeholdelse af din bolig.

Løkken Hune

Fjerritslev

Brovst

Thisted Løgstør

Snedsted Hurup

Nykøbing

fjerritslev

håndvÆRkERvEj 5 9690 FjERRiTSlEv Tlf. 9950 5300 Fax. 9821 1055 Mail: fjerritslev@ceste.dk

ceste træ - nærmest overalt!

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse – i fremtiden også fra HF og HHX – og har til opgave at være elevernes talerør i forhold til gymnasiets bestyrelse og daglige ledelse. Elevrådet har to pladser i bestyrelsen og har på den måde lige så stor indflydelse på beslutningerne, som lærerkollegiet har. – Vi er sparringspartner og høringspartner på det faglige område, og jeg oplever, at der er en rigtig god dialog og lydhørhed til såvel elevrådet som den enkelte elev, fortæller Jonas. Elevrådet mødes normalt et par gange om måneden skal forsøge at have det store overblik og sørge for at få etableret faciliteter, der er til gavn for alle elever – eksempelvis vandautomat og udendørs borde og bænke til spisning og hygge.


FJERRITSLEV GYMNASIUM

10

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Bacchus

FG er et sted, hvor man genkender alle på gangene

På Fjerritslev Gymnasium afholdes der en del fester. Heriblandt er der elevernes egne fester, nemlig Bacchus, som bliver afviklet ca. fire gange om året. Et hold elever fra forskellige årgange arrangerer festen og sørger for, at skolen nu er rammerne for en dejlig fest. Efter en travl uge med mange timer – og ikke mindst afleveringer – er Bacchus ugens højdepunkt. Det er her, man opdager, at skolen ikke blot er en skole, men også et sted, hvor man kan have det sjovt, uden at det behøver at være skolerelateret. Og efter sådan en fest bliver ens synspunkt af skolen også nuanceret med mange små facetter, som vækker gode og sjove minder frem. Fredag aften ankommer vi til glade Bacchus-festudvalgselever, som tager imod os i døren. Inde på skolen er der fyldt med glade smil, dans, varme knus, øl, høj musik, latter, som er ingredienserne på en fantastisk god stemning. Hvilket er

den bedste måde at afslutte skoleugen på – sammen med sine venner. Det er her, at man på tværs af årgangene har et fællesskab uden for de faste rammer. Lektier og afleveringer er pakket væk, hvilket stråler ud hos alle. Bacchus er et pusterum til at gemme de forpligtelser lidt væk og blot nyde, at man kan feste med sine gymnasievenner. Bacchus-festerne er ikke det eneste sted, hvor fællesskaber bliver dannet, tværtimod! Men de er en del af brikkerne, som gør fællesskabspuslespillet på FG helt unikt! Fjerritslev Gymnasium bygger på faglighed, fællesskab og fremtid, og deriblandt er Bacchus-festerne indbegrebet af fællesskab. Judith Søgaard Poulsen, 3.b

Galla på FG

Man får et godt forhold til lærerne, fordi der ikke er så mange, og de er en stor del af det sociale liv

Årets største begivenhed er gallafesten. Det er en fest, som alle – både lærere og elever – har set frem til i mange uger. Denne aften er vi ikke længere »elever og lærere på FG«, men derimod »ladies and gentlemen«. I det flotteste tøj ankommer vi til en festklædt skole, hvor den røde løber ligger parat til at tage imod os. Mens 3.g’erne danser »Les Lanciers« for forældrene i fællesområdet på skolen, bliver 1. og 2.g’erne fotograferet med hver deres date i salen. Med et stort smil på læben og øjne, som stråler af glæde, bliver denne aften den aften, hvor vi hylder, at vi er elever på FG. I den oppyntede hal står vi alle klar ved bordene til at dele aftenen i venners lag. En tre retters menu, kåring af ballets dronning og konge, underholdning og live band er blot nogle

af de ting, som aftenen består af. Hen på aftenen danser vi alle »Les Lanciers«, hvilket er yderst underholdende og oplevelsesværdigt at være med til. Det er ikke kun den franske, nærmest middelalderlige dans, som der bliver danset, men dans generelt til noget lækkert live musik. Her er muligheden for, foruden at danse med ens venner, at tage en svingom med en lærer eller to. Der bliver grinet, og der bliver smilet på kryds og tværs gennem salen. Det er i den grad »vores fest«. Årets gallafest sørger med garanti for, at de medvirkende har et smil på læben længe efter. Det er en fest, som bliver mindet tilbage til – flere gange. Judith Søgaard Poulsen, 3.b


FJERRITSLEV GYMNASIUM

11

Studieture Hvert år i starten af skoleåret tager 2.g’erne på en studietur til fx København. På vores københavnertur oplevede vi en masse, som mange af os aldrig vil glemme. Vi fik en rundvisning på Christiansborg og havde efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål. Til sidst overværede vi en debat i Folketinget. Derudover var vi på Christiania, til morgenandagt i Vor Frue Kirke, på rundvisning i DR-byen, hvor vi fik lov at overvære DR’s Bigband øve, og sidst, men ikke mindst, oplevede vi en fantastisk koncert med DR’s Symfoniorkester. Vi har været meget glade for de ting, vi i fællesskab havde valgt at skulle se og opleve på studieturen. Men for mange kommer det mere an på fællesskabet mellem elever og lærere og de bånd, man knytter, når man efter skolerelaterede oplevelser tager ud og oplever København sammen: spiser sammen, shopper, tager i byen eller bare vælger at blive på hotellet og

Det er slet ikke utænkeligt at se vores lærer med i byen efter en fest på gymnasiet. Det styrer!

hygge sig sammen. Det er en befriende følelse for os elever, at vi efter forskellige rundvisninger i løbet af dagen kan få lov til at slå os løs og ikke tænke på karakterer, eksamener, og hvad man har for af lektier til i morgen. I 3.g skal man på en længere studietur, og denne oplevelse ser eleverne frem til helt fra 1.g. Det er meget forskelligt, hvor de forskellige klasser tager hen. I 2010 var 3.g’erne i Rom og Skotland. Vores klasse skal til London i 3.g, og det ser vi alle meget frem til. Ikke kun til at opleve en masse lærende og spændende ting, men også at få et endnu bedre fællesskab og sammenhold i de forskellige klasser. Nicolai Stokkendal, 2.a

Skiferie Hvert år i vinterferien (uge 8) arrangerer lærer John Thomsen en privat skitur, hvor ikke blot gymnasieelever, men alle er velkomne, hvad enten man er rigtig god til at stå på ski, eller om man aldrig har prøvet det før. Man er også meget velkommen til at invitere venner og familie med. Skituren er et højdepunkt for mange af FG’s elever. Jeg var selv med sidste år. Jeg havde aldrig stået på ski, men efter lidt øvelse gik det kun fremad i fuld fart. Ud over en masse gode oplevelser på ski fik jeg en ny gruppe venner, som jeg havde nogle hyggelige stunder med i løbet af skituren.

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Sidste år gik skituren til Idre Fjäll i Sverige, som er et fint, lavtliggende skiområde, som især er godt for nybegyndere. Der er masser af muligheder for gode timer på pisterne, og der er fx også et pizzeria og en købmand i gåafstand fra hytterne. Med i prisen er der skiudlejning, som ordnes, når man ankommer til feriestedet. Men der er selvfølgelig også mulighed for selv at tage ski og lignende med. Nicolai Stokkendal, 2.a

Bacchus er altid dømt til succes. Jeg har endnu ikke oplevet en, jeg kunne undvære


12

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Fjerritslev Gymnasium – en lokal uddannelsesinstitution Fjerritslev Gymnasium er ikke bare Jammerbugt Kommunes gymnasium – nej, det er et gymnasium for hele området. Fjerritslev Gymnasium er ikke længere bare et alment gymnasium – nej, fra sommerferien 2011 udvides aktiviteterne til også at omfatte handelsgymnasium og HF. Jo – vi har fået os en uddannelsesinstitution, som i endnu højere grad kan være med til at sikre, at områdets unge får endnu bedre mulighed for at få sig en ungdomsuddannelse. Helt i tråd med de landspolitiske mål og helt i tråd med Jammerbugt Kommunes mål om generelt at hæve uddannelsesniveauet i vores kommune og vores egn. Jeg vil til enhver tid opfordre unge fra hele vores kommune og gymnasiets normale optageområde i øvrigt til at bruge vores velfungerende gymnasium i Fjerritslev. Det er et mål, at en stadig større del af vore unge mennesker får en gymnasial uddannelse på FG.

SPØRG ikke kun om, hvad kommunen kan gøre for Fjerritslev Gymnasium – men også om, hvad Fjerritslev Gymnasium kan gøre for Jammerbugt Kommune – og ikke mindst de mennesker, der bor her. Her har vi et fælles projekt – nemlig et mål og ønske om at hæve kompetenceniveauet i Jammerbugt Kommune. Herunder antallet af unge fra vores kommune, der får en gymnasial uddannelse. Jammerbugt Kommune fortjener et gymnasium, og FG fortjener som følge af sin indsats at være på landkortet – nu som en rigtig uddannelsesinstitution med en vifte at tilbud til egnens unge. Mogens Gade Borgmester i Jammerbugt Kommune (V) Medlem af FG’s bestyrelse

Sådan lidt alvorligt kan vi jo sige til hinanden, at vi er afhængige af hinanden – og lettere omskrevet kan man vel sige:

KLAR • PARAT • START 1

Design dit eget hævekort

2

Tjek din konto over SMS

3

Mød os på facebook

og bliv s o il t d in Kig t ... klar til star

Fjerritslev • Østergade 11-13 • 9950 5100 • himmerland.dk


13

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FĂ&#x2020;LLESSKAB - FREMTID

Samarbejdet mellem folkeskole og gymnasium motiverer de unge Der er stor opmÌrksomhed pü, at unge für en ungdomsuddannelse. En afgangsprøve fra folkeskolen er ikke lÌngere nok. De unges videre arbejdsliv krÌver mere. Folkeskolen har fokus pü, at de unge i de Ìldste klasser bliver motiveret til at vÌlge blandt de uddannelser, som bliver tilbudt. Jeg er til daglig skoleleder pü Aabybro Skole. Den største skole i Jammerbugt Kommune. Langt de fleste af skolens elever vÌlger at søge en ungdomsuddannelse i Aalborg. Der er flere forhold, der spiller ind i valget, herunder tradition pü egnen og i familien. Skolen glÌder sig over, at de fleste elever vÌlger og für gennemført en ungdomsuddannelse. Fjerritslev Gymnasium er et godt gymnasium og kan med sin placering i Jammerbugt Kommune vÌre en oplagt mulighed for Aabybro Skoles elever at søge til, selv om gymnasiet ikke hidtil har vÌret et sü naturligt valg for unge fra Aabybro og opland. Det kan der Ìndres pü, og det krÌver et godt samarbejde mellem skole og gymnasium. Fjerritslev Gymnasium engagerer sig i opgaven med at samarbejde med folkeskolerne. Den har gennem flere ür haft et fortrinligt godt samarbejde med skolerne i nÌromrüdet omkring Fjerritslev og Brovst. Nu har gymnasiet taget initiativ til ogsü at udvide samarbejdet med Aabybro Skole.

eleverne fra Aabybro Skoles ĂŚldste klasser i en emneuge, og mere kan komme til.

Med Aabybro Skole er der igangsat et samarbejde mellem lÌrere i de Ìldste klasser og gymnasiets lÌrere. I første omgang om fagundervisningen i biologi, fysik, matematik, geografi og samfundsfag. LÌrerne fra Aabybro Skole vendte efter deres første samarbejdsmøde med gymnasiets lÌrere begejstrede tilbage. Det lover godt for fremtiden og vil gavne samarbejdet, men ogsü medføre, at folkeskolens undervisning bliver bundet bedre sammen med elevernes valg af et gymnasialt uddannelsesforløb efter folkeskolen. Der er i begyndelsen af 2011 planlagt et par naturfaglige temadage pü gymnasiet, hvor eleverne fra Aabybro Skoles 9. klasser deltager. Det er ogsü i tankerne, at der bliver et samarbejde mellem gymnasiets elever og

10. klasse Jammerbugt Vest har i de sidste to ür haft et glimrende samarbejde med Fjerritslev Gymnasium. I forbindelse med elevernes brobygningsbesøg oplever vores elever, at de bliver en del af det faglige og sociale studiemiljø pü Fjerritslev Gymnasium.

Statsaut. ejendomsmĂŚgler Anne Louise Hornum

Jeg tror, at det er en fordel for folkeskolens elever, at de har et nĂŚrt kendskab til uddannelseslivet efter folkeskolen, nĂĽr de gør sig deres valg. Søren Dybdal Møller Skoleleder, Aabybro Skole Medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse (S) Medlem af FGâ&#x20AC;&#x2122;s bestyrelse

Det er min oplevelse, at eleverne via det tÌtte samarbejde imellem Fjerritslev Gymnasium og 10. klasse Jammerbugt Vest bliver klÌdt godt pü i forhold til at fortsÌtte deres uddannelsesforløb pü Fjerritslev Gymnasium. Lene Burchardt Jensen Skoleleder Brovst Skole

Sagsbehandler Mette Marie Mortensen

Nybolig Fjerritslev Vestergade 13A 9690 Fjerritslev Tlf. 98 21 14 66

Et tĂŚt samarbejde pĂĽ flere planer fĂĽr betydning for gymnasiet, og for mig er det en glĂŚde, at der mellem folkeskole og gymnasium bliver etableret et godt og stĂŚrkt samarbejde. Et samarbejde, jeg godt kunne tĂŚnke mig ogsĂĽ blev etableret med erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner.

samarbejde mellem Fjerritslev Gymnasium og 10. klasse Jammerbugt Vest.

I skoleüret 2010/2011 har eleverne vÌret i brobygning onsdag og torsdag i hver anden uge. Denne struktur betyder, at eleverne oplever sammenhÌnge i brobygningsforløbet. Denne struktur er et resultat af det gode

Indehaver, Finn Jensen

Pü sigt er jeg overbevist om, at samarbejdet vil udvikle sig büde mellem lÌrerne, men ogsü mellem eleverne fra Fjerritslev Gymnasium og Aabybro Skole. Elever fra gymnasiet vil besøge skolen og vise, hvad de kan, og elever fra skolen vil besøge gymnasiet og medvirke i projekter, som styrker dem fagligt. Fjerritslev Gymnasium vil gü hen og blive en del af bevidstheden hos eleverne fra Aabybro Skole, og det vil givet medføre, at flere elever herfra vil søge optagelse pü en af Fjerritslev Gymnasiums ungdomsuddannelser.

lll#cnWda^\#Y` 

'KFSSJUTMFW XXXLPOUPSTUPMFOV

'.'8

%,%6

PORTRÂ?

T

Marie Louise Hansen 17 ĂĽr. Bor i Ryaa ved Aabybro GĂĽr i 2.a â&#x20AC;&#x201C; kunstnerisk studieretning A

Bussen gĂĽr lige forbi døren, hvor Marie Louise bor, sĂĽ transporten til Fjerritslev er slet ikke noget problem. â&#x20AC;&#x201C; Jeg gik pĂĽ Biersted Skole og havde overvejet et gymnasium i Aalborg. Men da jeg interesserer mig for musik og teater, blev jeg opfordret til at tage til Fjerritslev og se musicalen ÂťMidt om nattenÂŤ pĂĽ FG. Jeg fik med det samme lyst til at vĂŚre en del af fĂŚllesskabet, sĂĽ det var ikke svĂŚrt at vĂŚlge. â&#x20AC;&#x201C; Senere var jeg til ĂĽbent hus pĂĽ FG og følte mig ogsĂĽ godt tilpas dĂŠr. Bl.a. fik jeg en ĂĽben og positiv samtale med rektor. Marie Louise lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ, at FG er et lille og overskueligt gymnasium, hvor lĂŚrerne kan koncentrere sig om den enkelte elev. Hun har en rygsygdom, som skolen ogsĂĽ har taget hĂĽnd om ved at give hende mulighed for at have psykologi i stedet for idrĂŚt. â&#x20AC;&#x201C; Jeg kendte ikke nogen i forvejen, men jeg er glad for mangfoldigheden, og at vi kommer fra et stort geografisk omrĂĽde. Min bedste veninde bor i NĂŚsborg ved Løgstør. Marie Louise ser frem til at medvirke i musicalen ÂťBoogie NightsÂŤ i februar 2011. â&#x20AC;&#x201C; Det er noget, der styrker fĂŚllesskabet pĂĽ kryds og tvĂŚrs af klasser og ĂĽrgange, fremhĂŚver hun. Marie Louise har vĂŚret med i sin klasses elevteam, som fire gange om ĂĽret trĂŚder sammen for at tage pulsen pĂĽ, hvordan klassen har det. â&#x20AC;&#x201C; Alle kan byde ind med emner, og vi kan inddrage lĂŚrerne efter behov.


14

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

FG er et vigtigt uddannelsescentrum Nordjylland har en stor udfordring foran sig i forhold til at opfylde målene om, at 95 pct. skal tage en ungdomsuddannelse og 50 pct. en videregående uddannelse.

ligger FG centralt placeret for en lang række af gymnasiets elever. Det er også derfor, at FG, som i dag tilbyder en almen gymnasial uddannelse, skal suppleres med HF og HHX. På den måde styrkes det faglige miljø blandt lærerne, de studerende får mulighed for et godt og socialt studiemiljø, og på den måde bliver det attraktivt for endnu flere unge fra både Jammerbugt, Vesthimmerland – og naturligvis gerne fra Thisted og Aalborg – at søge hen, hvor flere forskellige ungdomsuddannelser er en reel mulighed.

Nordjylland halter desværre bagefter, men det skal ikke afholde os fra at kæmpe hårdt for at nå de mål, vi har sat os. Vi skal bare gøre os klart, at det kræver både politisk mod og til en vis grad investeringer, hvis også tyndere befolkede områder skal med på uddannelsesvognen. I en tid med krise og en vis usikkerhed i forhold til, hvad vi skal leve af i fremtiden, er det helt afgørende, at uddannelsesinstitutionerne ikke bliver taberne, og at de aktivt går ind i arbejdet med at nå målene.

FG gør en stor indsats for at nå uddannelsesmålene, og senest er et nybyggeri for at styrke særligt de naturvidenskabelige fag på trapperne. Hele tiden tænkes der i aktiviteter, som kan øge andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse, aktiviteter, der kan styrke det faglige niveau, og som kan sikre, at der i lokalområdet er en tilstrækkelig uddannelsesdækning fremover.

På Christiansborg diskuterer vi både folkeskole, SU og niveauet for investeringer i hele uddannelsessektoren, men lidt for ofte glemmes det, at visse områder af landet har særlige udfordringer.

Derfor er FG et godt sted at være, både for eleverne, der bliver en del af et større fællesskab, for bestyrelsesmedlemmer, der med glæde kan følge en positiv udvikling, og for en uddannelsespolitiker, der kan se, at FG faktisk gør en forskel for at nå de politiske mål, som der i Folketinget er bred enighed om.

Derfor er det også så vigtigt, at Fjerritslev Gymnasium (FG) allerede er – men også forbliver – et centralt ungdomsuddannelsescentrum for en lang række unge, der ellers vil have lang transport til en ungdomsuddannelse, og som ikke nødvendigvis kommer fra en familie med tradition for videregående uddannelse.

Pernille Vigsø Bagge MF, uddannelsesordfører for SF Medlem af FG’s bestyrelse Bor i Løgstør

Den sociale mobilitet styrkes, når unge ikke hver dag skal fragte sig mange timer til og fra et uddannelsessted, og her

SPAR der hvor du kan

Rønnes Hotel

Byens største udvalg i bland-selv-slik og snacks!

KURSUS/SEMINAR | WEEKENDOPHOLD | FESTER | BUFFET

FESTER: • Bryllup • Sølvbryllup • Guldbryllup

BUFFET: • Reception • Fødselsdage • Konfirmation

Hvad end det er i skal have fejret kan vi klar det på Rønnes Hotel. Vores mange festlokaler kan stilles op så den passer til netop din fest.

• Buffet med efterfølgende musik og dans hver lørdag

178,-

• Pris pr. person ....... • Børn halv pris. • Bordbestilling nødvendigt på tlf. 9821 7150

Rønnes Hotel OG RESTAURANT

Kystvejen 25 · Slettestrand · 9690 Fjerritslev . Tlf. 98 21 71 50 . www.roennes-hotel.dk

V/Klaus Andersen - Vestergade 20 - Fjerritslev ÅBENT ALLE DAGE KL. 8.00-21.00


15

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Sten fra Valdemarsmuren i nybyggeri på FG Selv om FG med sine ca. 30 år stadig er et ungt gymnasium, lægger man stor vægt på historie som en vigtig baggrund for elevernes forståelse af samtiden. FG har fået en ny, historisk dimension, som med ét slag har gjort 1980’er byggeriet 800 år ældre. Under et besøg på Danevirkemuseet sammen med lærerkollegerne fik Per Beck officielt overrakt en original teglsten fra Valdemarsmuren, som er et af Danmarks allerførste teglstensbyggerier. Valdemar den Store opførte muren i 1170-80 for at forstærke rigets mægtige forsvarsværk mod syd. Den tunge, røde teglsten er nu indmuret i nybyggeriet på FG, hvor den indgår i en smuk symbiose med naturfagslokalerne.

Nybyggeri løser to udfordringer Fjerritslev Gymnasium var oprindelig et amtsgymnasium under det daværende Nordjyllands Amt. I forbindelse med kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt, blev gymnasiet en statlig selvejende institution, og siden 1. januar 2010 har FG ejet bygningerne med alt, hvad det indebærer af egenforvaltning af de økonomiske ressourcer. Nybyggeriet, der beløber sig til 11 mio. kr., er lånefinansieret, hvilket rektor Per Beck tager som et udtryk for, at lånemyndighederne tror på fremtiden for et selvstændigt gymnasium i Fjerritslev. Med udvidelsen slår FG to fluer med ét smæk. Dels bliver der plads til tre ekstra

TÆND I TRYK I SVEJS

MIG/MAG

TIG

klasser i forbindelse med etableringen af HF og HHX, og dels får gymnasiet løst nogle påtrængende kapacitetsproblemer i naturfagsafdelingen. To fysiklokaler bliver slået sammen til ét, og der bliver tilmed plads til et ekstra fysiklokale i samme størrelse. Desuden bliver biologilokalet udvidet til det dobbelte, ligesom kemilokalet bliver forøget med ca. 40 pct. – Der opsættes foldedøre, som giver mulighed for meget større fleksibilitet, så man fx kan have forsøgsprojekter opstillet i den ene halvdel, mens der er almindelig »bordundervisning« i den anden del, forklarer Per Beck. På første sal i nybyggeriet indrettes et standardklasseværelse samt et stort lokale med plads til over 100 elever.

– Vi har undertiden behov for at kunne samle en hel årgang i samme undervisningslokale, og det får vi hermed opfyldt, uddyber Per Beck. Det store lokale vil i det daglige være opdelt i to klasseværelser ved hjælp af en lydtæt foldevæg. Selv om udvidelsen falder sammen med de to nye uddannelser på FG, er de nye klasselokaler ikke reserveret til HF og HHX. – Det er helt bevidst for at undgå, at HF- og HHX-eleverne bliver isoleret i deres egen afdeling på FG. Tværtimod vil vi gøre alt for, at eleverne integreres på kryds og tværs af uddannelser, klasser og årgange, understreger rektor.

FG er en god arbejdsplads

MMA

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S udvikler, producerer og markedsfører svejsemaskiner og tilhørende produkter til svejsebranchen. Under filosofien “Tænd, tryk og svejs” har Migatronic opnået en markedsposition som et af Europas førende varemærker med en årlig produktion på mere end 20.000 svejsemaskiner. Migatronic markedsføres worldwide i mere end 40 lande og har egne datterselskaber på 10 europæiske markeder samt Indien og Kina.

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S www.migatronic.dk

Bent Danielsen har siden 1. marts 2009 været pedel på FG. – FG er en meget imødekommende arbejdsplads, og jeg har følt mig virkelig godt modtaget. Det er som at komme hjem! fortæller Bent, der ligeledes fremhæver den gode forståelse, der hersker på tværs af medarbejdergrupperne på gymnasiet. Bent har en lang erfaring som elektriker bag sig, hvilket kommer ham til gode i mange af hverdagens situationer. – Mit job er alt fra at klare en stoppet kloak til at afhjælpe et it-nedbrud. Sammen med pedelmedhjælperne John Pedersen og Oskar Larsen står Bent således for daglig servicering og vedligehold af gymnasi-

ets bygninger og installationer. Men på det seneste har han haft en opgave, der rækker et godt stykke ud over de daglige rutiner, nemlig som bygherrens mand på det nye byggeri i naturfagsområdet på FG. Undervejs i byggefasen har Bent skullet koordinere tidsplaner og haft den daglige kontakt til arkitekt, håndværkere og leverandører. Indretning og møblering er planlagt i nært samarbejde med de respektive faglærere. Umiddelbart før igangsætningen af nybyggeriet blev der gennemført en større renovering af den oprindelige bygning, som snart har 30 år på bagen. Herunder blev der udskiftet glaspartier og opsat nyt ventilationsanlæg, ny belysning og nye lofter.


FJERRITSLEV GYMNASIUM

16

FAGLIGHED - FĂ&#x2020;LLESSKAB - FREMTID

Studievejledningen hjĂŚlper dig godt gennem gymnasiet

Studievejledningen pü FG er elevernes Falck-kasse gennem hele studieforløbet. Her kan du trygt henvende dig med stort og smüt, og der er altid hjÌlp at hente, uanset om du vÌlger STX, HF eller HHX. De to studievejledere, Lene Mogensen Christensen og Per Halsboe-Larsen, har nemlig en lang rÌkke vÌrktøjer, som du kan gøre brug af, hvis du har et problem, hvad enten det er af personlig, social eller faglig art. I andre tilfÌlde er det faglÌrerne, der melder ind til studievejlederne, hvis de observerer et problem hos en elev. Der er helt bevidst tale om en kvindelig og en mandlig lÌrer fra henholdsvis de naturvidenskabelige og de humanistiske studieretninger. Det sikrer, at der altid er en, der kender dit fagomrüde, men du kan altid frit vÌlge, hvem du har mest lyst til at kontakte af de to. Hvad kan studievejlederne hjÌlpe dig med? Har du behov for hjÌlp til at forstü og løse de opgaver, du har füet stillet, er det helt oplagt at gøre brug af lektiecafÊen. FG har to lÌsevejledere, Bjarne Edelskov Nielsen og Peter Carlsen, som kan hjÌlpe dig med at forstü og tilegne dig indholdet af lÌrebøger og internetsider. Studie- og notatteknik er nu blevet et selvstÌndigt fag pü FG. Der er ogsü mulighed for frivillig eksamenstrÌning efter skoletid, hvor du sammen med andre afprøver en eksamenssi-

tuation sü tÌt pü virkeligheden som muligt. Müske har du noget, der blokerer, ved tanken om eksamen, og her har FG tilknyttet psykologer, der kan løsne op for problemet.

er langt i overtal. Men derudover für studievejlederne en vifte af henvendelser af personlig art, fx ved sygdom, dødsfald eller skilsmisse i familien.

Hvis du har en sygdom eller handikap, som gør det besvÌrligt at følge den normale undervisning, kan der nÌsten altid findes en fleksibel løsning, sü du für det bedst mulige ud af din tid pü FG.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Studievejlederne pĂĽ FG har nĂŚr kontakt til UU Ă&#x2DC;st-Vest, der har hjemsted i Brønderslev og har det overordnede ansvar for, at unge i Jammerbugt Kommune op til 25 ĂĽr fĂĽr en uddannelse.

Som noget nyt er der indført en mentorordning, som betyder, at du i en kortere eller lĂŚngere periode kan fĂĽ tilknyttet en lĂŚrer, som kan hjĂŚlpe med at fĂĽ struktur i din skolehverdag. PĂĽ FG følger lĂŚrerne, studievejlederne og ledelsen dit evt. fravĂŚr og manglende afleveringer tĂŚt. Og det skal forstĂĽs positivt, idet hensigten er at finde ĂĽrsagen dertil og hjĂŚlpe dig tilbage pĂĽ rette spor. Hvis du er gentagne gange er bagud med skriftlige arbejder, er der arrangeret lørdagsarbejde to gange om efterĂĽret og to gange om forĂĽret, for at du kan komme pĂĽ højde med de øvrige i din klasse igen. Effektiv hjĂŚlp = høj gennemførelsesprocent â&#x20AC;&#x201C; Alle disse tiltag betyder, at frafaldet pĂĽ FG er sĂĽ lavt, som tilfĂŚldet er, understreger Per Halsboe-Larsen. â&#x20AC;&#x201C; Vi fĂĽr god respons fra elever og forĂŚldre pĂĽ, at det er godt at blive hanket op i, hvis noget er kørt af sporet, sĂĽ flest muligt kan gennemføre det forløb, de er begyndt pĂĽ. Per Halsboe-Larsen tilføjer, at de studierelaterede spørgsmĂĽl

â&#x20AC;&#x201C; Man kan sagtens forestille sig, at vi kan tilbyde en relevant uddannelse for en 20-ĂĽrig, som mĂĽske gik ud af skolen efter 10. klasse, men ikke har kunnet fĂĽ et varigt arbejde, giver Per Halsboe-Larsen som eksempel pĂĽ vĂŚrdien af dette samarbejde. Udslusning fra FG NĂĽr det gĂŚlder valg af videregĂĽende uddannelse, er FG tilknyttet Studievalg.dk i Nordjylland med Charlotte Høygaard Hansen som studievalgsvejleder. Hvert ĂĽr kommer Uddannelseskaravanen forbi Fjerritslev, hvor du dels fĂĽr prĂŚsenteret forskellige muligheder for videregĂĽende uddannelser og dels møder nogle store erhvervskoncerner som Coop Danmark og MĂŚrsk, der kører egne uddannelsessystemer. I 3.g er der mulighed for at tilmelde sig brobygning af tre dages varighed pĂĽ universiteter og andre videregĂĽende uddannelser i hele landet.

www.fjerritslev-autocenter.dk

Før: Sjov Nu: Skide Sjov

   

 

   

v/Vagn A. G. Nielsen

Tlf. 98 21 23 27 Tlf. 98 21 53 73 Turistkørsel . Handicapkørsel . Taxikørsel Vi hjÌlper gerne med tilrettelÌggelse af ture i büde ind- og udland

         

         

Termografi

Termografi

 

%!#$"&'''""&


17

FJERRITSLEV GYMNASIUM

På FG lægger vi stor vægt på et godt grundforløb

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Studiecafé – din livline i hverdagen

Overgangen fra folkeskole til gymnasium skal være så let som muligt. Det er den røde tråd i alle de tiltag, som gøres i forhold til 8.-10. klasser på områdets folkeskoler, friskoler og efterskoler og ikke mindst i grundforløbet, som omfatter det første halve år på FG. Studiecaféen – eller lektiecaféen, som den også kaldes – er et oplagt tilbud i din skolehverdag til at få afklaret alle mulige spørgsmål, du kan have til de forskellige fag. Du kan også få anvisning på teknikker og værktøjer, som du kan få stor glæde af, hvad enten du sidder i klassen eller arbejder med lektierne derhjemme. Frem for alt foregår det hele i en hyggelig atmosfære med frugt, brød og saftevand på bordene, og en stor del af værdien ligger i, at eleverne hjælper hinanden, fortæller Lisbeth Nielsen, der er ansvarlig for studiecaféen. Der er mulighed for at få assistance i alle fag, og der er altid mindst én lærer – og ofte to − til stede fra henholdsvis de humanistiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fagområder. Hertil kommer, at 3.g’erne gerne stiller sig til rådighed og giver deres viden og erfaringer fra sig til de yngre årgange. Studiecaféen på FG er åben hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14.25 til 15.55.

– Vi lægger stor vægt på grundforløbet, hvor vi helt bevidst ensretter undervisningen, før vi deler den ud i de enkelte studieretninger, fortæller musiklærer Bjarne Edelskov Nielsen, der er den ene af FG’s tre pædagogiske ledere. – I det første halve år tænker vi mere på, at eleverne er en samlet årgang frem for a-b-c-d-e-klasser. Og vi er meget bevidste om, at klasserne ikke består længere end til nytår, hvor der skal vælges endelig studieretning. En vifte af muligheder for hjælp Et godt studiemiljø er alfa og omega, og derfor er det et nøgleord på FG, at alle skal være trygge og føle sig godt integreret i skolens liv på tværs af klasser, årgange og uddannelser. Det hele starter med en fælles introtur til Livø for hele første årgang. I fremtiden gælder det både STX, HF og HHX. Her bliver man ikke bare rystet sammen rent socialt, men eleverne får også præsenteret nogle værktøjer til brug i den skolehverdag, der venter hjemme på FG.

det være med til at gøre frafaldet fra gymnasiet mindst muligt og afhjælpe de problemer, som eleverne kan have på forskellig vis.

– Vi har studie- og notatteknik på skemaet helt frem til efterårsferien i 1.g, og det er blevet taget rigtig godt imod af eleverne. Det lægger en god basis for det videre forløb, påpeger Bjarne Edelskov Nielsen.

– Vi holder meget øje med årsagerne til fravær og manglende afleveringer, så vi kan sætte ind med effektiv hjælp hurtigst muligt, uddyber Bjarne Edelskov Nielsen.

Hertil kommer en række frivillige tilbud i form af mentorordning, læse-/ stavevejledere, lektiecafé og studievejlederordningen. Alt sammen skal

Nørdedage Alle elever har på forhånd valgt studieretning, inden de begynder i 1.g, men i løbet af efteråret gøres elever-

k Spiller hverjanuar aften undtagen Fra 31. 2011lørdag. viser Fjerritslev Kino to daglige film.

Vi er en foreningdrevet biograf med frivillige passere.

Se programmet på www.fjerritslev-kino.dk

lyst til at blive passer Vi er Har en du foreningsdrevet biograf med frivillige hjælpere. i Fjerritslev Kino, kontakt os...

ne klar til det endelige valg, der skal træffes kort før jul. Som noget nyt har FG indført »nørdedage«, hvor eleverne gennem tre forskellige workshops à tre timer får ny indsigt i de fag, som de enkelte studieretninger består af. Når de permanente klasser er på plads i anden halvdel af 1.g, holdes en ny ryste-sammen-dag, for at eleverne hurtigt kan blive fortrolig med den nye sammensætning.


18

FJERRITSLEV GYMNASIUM

stx

Udbud af studieretninger 2011 Studieretning A Studieretning B Studieretning C Studieretning D Studieretning E Studieretning F Studieretning G

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

Vælg mellem hele tre uddannelser på FG

Påtænkt niveau Musik A Engelsk A Samfundsfag B Engelsk Tysk Samfundsfag

A A B

Spansk Engelsk Samfundsfag

A A B

Samfundsfag A Matematik B Erhvervsøkonomi C Engelsk Samfundsfag Psykologi

A B C

Matematik Fysik Kemi

A B B

Biologi Matematik Kemi

A B B

...vi gør det nemt for dig at få gode og spændende madoplevelser

stx Efter 9. eller 10. klasse kan du vælge det almene gymnasium, som også kaldes STX. STX giver dig en bred viden på mange forskellige fagområder, så du efter studentereksamen er godt rustet til at tage en videregående uddannelse. Med et STX-bevis i hånden kan du søge ind på alle uddannelser (for nogle uddannelser er der krav om bestemt karaktergennemsnit eller bestemte fag). STX består af et grundforløb på 1/2 år efterfulgt af 2 1/2 års studieretningsforløb. Det samlede forløb består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste. Klassen undervises samlet undtagen i valgfag, hvor hold oftest sammensættes på tværs af klasserne. Den samlede uddannelsestid på de tre år er mindst 2.470 timer à 60 minutter. I forbindelse med din tilmelding til STX skal vi have oplysning om: - foreløbigt valg af studieretning - valg af kunstnerisk fag på C-niveau - valg af 2. fremmedsprog (ud over engelsk) Som kunstnerisk fag kan du vælge mellem musik, mediefag og billedkunst. Vær opmærksom på, at hvis du vælger studieretning A, skal du vælge musik som kunstnerisk fag i grundforløbet. Som 2. fremmedsprog kan vælge at fortsætte med dit fremmedsprog fra folkeskolen − tysk fortsættersprog (B-niveau) − eller du kan vælge et begyndersprog, enten fransk eller spansk (A-niveau), dvs. et treårigt forløb. Vær opmærksom på, at hvis du vælger studieretning D skal du vælge tysk som 2. fremmedsprog.

Husk tips & lotto

2007 Amarone della Valpolicella DOC

Villa Carlotti, Italien DOC 2007 AmaroneVeneto, della Valpolicella Kraftig vin med charmerende blødhed og stor dybde.

Villa Carlotti, Veneto, Italien

SPAR 00

100

V L A H V L A H S 9975

Kraftig vin med charmerende blødhed og stor dybde.

UDSALGSPRIS

FJERRITSLEV • 98 21 32 11

Allan Christensen Vestergade 28 9690 Fjerritslev Tlf. 98 21 13 00

PRI

Normalpris 19975

Rene’s Vin og Grønttorv • Østergade 2B • 9590 Fjerritslev • Tlf. 98 21 33 38

100


19

FJERRITSLEV GYMNASIUM

FAGLIGHED - FÆLLESSKAB - FREMTID

HHX På FG kan du nu vælge mellem hele tre uddannelser: STX, HF og HHX.

I et samarbejde mellem Fjerritslev Gymnasium og Handelsgymnasiet på EUC Nordvest i Thisted udbydes der to studieretninger på HHX fra skoleåret 2011. Det drejer sig om en matematisk/økonomisk studieretning og en markedsorienteret studieretning, som også går under betegnelsen Almen Linje. Begge studieretninger er generelt blandt de mest populære og søgte studieretninger. Matematisk/økonomisk studieretning

Hovedområde

Matematisk / økonomisk studieretning

Matematik og økonomi

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

3. studieretningsfag

Markedskommunikation C

Denne studieretning er for dig, der kan lide at arbejde med matematiske og økonomiske forhold. Du overvejer måske at komme til at arbejde som leder inden for det offentlige eller private. Mange af de elever, som bliver student fra denne linje, vælger at læse videre inden for Handelshøjskolernes eller universiteternes økonomiske uddannelser. Som ved den anden studieretning, Almen Linje, kombineres studieretningsfagene med obligatoriske fag samt valgfag.

HF HF-uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag. Uddannelsen lægger − ud over det teoretiske læsestof − vægt på at arbejde med fagene i praksis. På HF sikrer en tutorordning og værkstedsundervisning, at du kommer godt i gang og får indarbejdet nogle gode studieteknikker og arbejdsvaner. Den individuelle undervisning og støtte hjælper med til at lette overgangen fra elev til studerende. En HF-eksamen giver adgang til alle videregående uddannelser: − korte uddannelser af 1-2 års varighed − mellemlange uddannelser af 3-4 års varighed eller − lange uddannelser på universitetet af typisk 5 års varighed

Almen Studieretning

Hovedområde

Almen Linje

Markedsorienteret linje (Almen Linje med fokus på bl.a. afsætning. Der er tale om en bred linje.

Afsætning A

Markedskommunikation C

Virksomhedsøkonomi A 3. studieretningsfag

De fleste HF’ere vælger en kortere eller mellemlang uddannelse som fx pædagog, sygeplejerske eller lærer. Du skal være opmærksom på, at der til nogle uddannelser kan være specielle krav om fag og niveauer, som kan betyde, at du efterfølgende skal supplere din eksamen.

Denne studieretning er for dig, der gerne vil følge en bred linje, som har studieretningsfag, der har fokus på afsætning, men også dækker økonomi på A-niveau. Her får du kun matematik på C-niveau, hvis du ikke som valgfag tager matematik på et højere niveau.

HF-uddannelsen giver dig på to år en bred indsigt i historie, kultur, it, naturvidenskab og samfundsforhold. HF-uddannelsen indeholder, ligesom det almene gymnasium, en bred vifte af fag, og valgfagene er de samme som i gymnasiet.

Videreuddannelse efter HH generelt Med en HHX kan du gå i gang med en videregående uddannelse. HHX’ere vælger ofte uddannelse inden for jura, sprog, økonomi, revision, matematik, marketing/reklame, it, samfundsfag mfl. Men mange HHX’ere vælger også at uddanne sig til lærer, arkitekt, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, journalist eller inden for humaniora mfl.

HF-uddannelsen består – ud over introduktionskursus, værkstedskursus og projektperioder – af fagene dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, praktisk/musisk fag C, naturvidenskabelig faggruppe (der omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C), og kultur- og samfundsfaggruppen (der omfatter historie B, samfundsfag C og religion C). Ud over obligatoriske fag skal du vælge to-fire valgfag, og hver kursist skriver endvidere en større skriftlig opgave på 2. år inden for et til tre fag efter eget valg. Eksamens projekt

2. hf Værksted 1. hf

Kultur- og samfundsfaggruppe

Større skriftlig opgave

Efter jul begynder så arbejdet i selve studieretningerne, men du har allerede fået kendskab til dine studieretningsfag. Endelig er der mulighed for at skifte retning i december måned.

Valgfag

Dansk Engelsk Projekter

Naturvidenskabelig faggruppe

Praktisk/ musisk fag

Grundforløb og studieretninger Fra august til jul afvikles det såkaldte grundforløb på alle de treårige gymnasieuddannelser. Her modtager du selvfølgelig undervisning i en række fag, men derudover arbejdes der med et større projektforløb og studieteknikker, så du bliver dygtigere til at lære og får struktur på tingene.

Idræt

Matematik

Yderligere information Hvis du har behov for at høre mere om de to HHX-studieretninger i Fjerritslev, er du velkommen til at kontakte Fjerritslev Gymnasium på tlf. 96 50 51 00 eller EUC Nordvest på tlf. 99 19 19 19.

- LIDT MERE LOKAL Mette Trier Larsen Klim Dorthe Mark Fjerritslev

å bølgen! Vi rocker p

DYRSKUEPLADSEN, FJERRITSLEV DIN KØB T PÅ dk E . BILLhavsrock

ter ves SE BILLETPRISER OG MEGET ANDET PÅ

WWW.VESTERHAVSROCK.DK

Jette Mommer Øsløs

Joan R. Jensen Løgstør

Solvejg Grishauge Gøttrup

LØRDAG 6. AUGUST

Mød talstærkt op - det bliver så fedt

Henrik Agesen Klim

Brovst Musikforsyning se www.brovstmusik.dk

Dorit Nygård Kjeldsen Gøttrup

Mogens Pedersen Østerild

Torben Olesen Tranum

Klim Sparekasse - Lokal, loyal og selvstændig siden 1877 Oddevej 25, Klim, 9690 Fjerritslev Tlf. 98 22 52 55 - www.klimsparekasse.dk

Vi er tæt på dig. Kontakt os for et godt tilbud på dine pengesager…


'.'821464~6 Rima Murad 17 år. Bor i Lø gstør Går i 2.c – st udieretning B

%,%6 T

PORTR

rsen Anna Gunde østrup Bjerget ved Fr retning D på r Bo . år 18 abelig studie sk en id sv nd fu m sa – d Går i 2. e den helt e ikke længer vd ha og e ol sk de fleste klasse på efter se fra folkeskolen, hvoraf Anna tog 10. as kl le t til sin gam .a. store kontak ted. ejen, og har bl nnelsen i This da ud e tt r går der i forv te øs fortsa es or st FG, da min så – Jeg kendte nge. ielle FG-miljø, ical et par ga us m t til det spec til til lid en et ss været us bu sn Te N på den måd tidig kører m Sa . rt æ sv Anna havde ke nasium var ik valget af gym rbi hendes hjem. for, at der fo t FG og er glad atik og tæ på n de he lig Fjerritslev gt på overskue ndsfag, matem Hun lægger væ studieretning med samfu en t re var etable sammen ke et skema omi. erhvervsøkon r er skolen parat til at strik ve – Men derudo duelle ønsker og behov. og musical. vi di in s re vo ger både revy lta efter de og t det har givet de i elevrå årgange, og og r se as Anna er aktiv kl t på tværs af – Vi er blande traditionelle akter. nt ko ning fra den e øs afl til a den 10 mange ny 20 rne, både fr nyt initiativ i v selv tekste re sk Revyen var et ne er ev , og el utter skolekomedie e verden. s-området, sl stor n de og re dre fra Hannæ an næ til FG e ler gern – Jeg anbefa . na An

– Jeg vidste, at FG var sted et! si beslutning om gymnasiet i 7. ger Rima, som allerede tr klasse går he r på FG, tilføje klasse. – Halvdelen fra m af sin in gamle r hu Rima er glad for tysk, så st n. udieretning B for hende, bå var en oplagt de da hun st artede og se endelige valg nere skulle fo løsning . retage det – Der er en go d gensidig resp og afslappet atmosfære her på FG og ekt samtidig tere i alle situ mellem lærere og elever. – Det gør tin ationer, som gene lethun siger. Rima er glad for rangementer, fællesskabet, og hun ople der afvikles i ver, at de man årets løb, ko måtte mangl ge armpenserer fo e af socialt sa r det, der m vær i hverdage Selv er hun m ed n. ligere taget si i såvel elevråd som gallaud n tørn i caféud valg, og hun har tidvalget. Efter skoletid synger hun i kor og er tilm forårets mus eldt som med ical. Året før virkende i var hun med at hun får lejli i FG-r ghed til at sn akke med elev evyen. Det betyder, og årgange. er fra de andr e klasser Bustransport en til Fjerritsl ev kan være Rimas menin en udfordrin g dog til fuld g, som efter e ud sfære, der er på FG. Hun til lignes af det miljø og de n atmoføjer, at man dialog med N T om at optim fr ere busforbind a FG’s side er i god elserne.

%,%6

'.'82146 %,%6

Josefine Riisgaard d Ranum 16 år. Bor i Malle ve ning D ret Går i 1.d – studie

'.'8214

Arbnor Gashi 16 år. Bor i Fj erritslev PORTRT Går i 1.d – st udieretning F Arbnor havd e ikke svært ved at vælge 9. klasse på Fj ungdomsudd erritslev Skol annelse efter e. – Jeg vidste, at jeg skulle på gymnasiet merater havd , og m e ta Arbnor var se lt godt om FG som et hygg ange af mine kamlv godt kend eligt sted. t med stedet da han havde og undervisni deltaget i supe ngsfor i to andre brob rfysik i 8. klas se og havde væ men, yg – Selv om man ningsforløb. ret med nu står lidt m ere på egne be lærerne, fort ælle n, er der god st let kommunik r Arbnor, der som noget nyt oplever en øtte fra ation med læ re hurtig og Arbnor føler rne via Skolek sig godt inform om og Lectio. er hjælp at hent e, fx i lektiecaf et og fremhæver også, at der er god ée med afleverin n, hvis man er gerne. kommet lidt bagefter På FG er der også et godt socialt fælless holdning som kab afveksling fo r undervisning med masser af under– Fra starten en. fik vi at vide, at vi skulle sørg kende på tvæ e for at lære rs, da mange hinanden at skal skifte klas Arbnor havd se eft e op specielt for at rindelig valgt studieretnin er jul. g G, men skift få fysik på Bniveau. ede til F, – Vi arbejder meg men meget pr et i grupper, og undervis ning ak naturvidensk tisk orienteret, fx noget m en er ikke kun teori, abelige grun ed krop og ko dforløb eksp ndi. I det af lego-klods erimenterede er og fremfø vi ved hjælp rte det for an Zoo. dre gymnasi er i Aalborg

%,%6

PORTRT

PORTRT

t gå i gymnasiet. De t var her, jeg skulle de er at , sig om gt, eli ist ku ev – Jeg var overb hyggeligt og overs ste, og her er trygt, er mindre end de fle , da hun FG, så valget var let Josefine. storesøster gået på . es nd ole he Sk e m vd nu ha Ra n på Desude klasse suddannelse efter 9. vde valgt, og ha lig de rin op n skulle vælge ungdom hu g, på den studieretnin ffe de svære valg, Josefine fortsætter støtte, også til at træ d go t fåe r ha n hu hun oplever, at lten af skoleforløbet. nne have en foresti som gælder for res som man måske ku lv, r se de os he til lig t mu ad re erl ation om vo – Vi er ikke ov n er fået en grundig inform vi ma r og ha , od lpe rim hjæ De at . til ling om d parat ag. Lærerne er alti helt fra første skoled både på kontoret og via Lectio. . e ørg gsarrangementer ca velkommen til at sp som står for freda et, alg tedv fas féu og ca i afé d Josefine er me emusikcafé, MGP-c t – fx spillecafé, jul ge osv. fem gange om åre også med at bage ka le, he t de for lv se r stå t lge va lavnscafé. Ud

64~6

Theis Høegh Hansen 16 år. Bor i Gammel Brovst Går i 1.b på samfundsvidenskabelig studieretning E

'.'821 %,%6

PORTRT

Da Theis skulle vælge ungdomsuddannelse, stod valget mellem 10. klasse, efterskole eller gymnasium. FG havde været på besøg på Skovsgaardskolen, hvor han gik, og gennem brobygning havde han snuset lidt til forskellige andre muligheder. Det blev til halvanden måned i 10. klasse, før han skiftede til Fjerritslev Gymnasium. – Det var et bevidst valg fra min side, og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg følte mig lynhurtigt integreret, og nu har jeg alle mine venner heroppe, hvoraf et par stykker er fra den gamle klasse i Skovsgaard. Theis vil gerne være psykolog og har siden 8.-9. klasse gået målrettet herefter, hvorfor der heller ikke var tvivl om valg af studieretning. Dog har han skiftet fra fransk til tysk i løbet af det første halve år på FG. Theis har en plan B – noget med medier – og derfor deltager han på et hold, hvor man bl.a. lærer om filmgenrer og lærer at klippe og redigere film. – Jeg er rigtig godt tilfreds med undervisningen, og lærerne tog sig tid til at give mig ekstra støtte i starten, da jeg kom lidt forsinket ind i skoleåret. Nu er jeg fuldt på højde med klassen. – FG skiller sig ud. Her er ingen ensretning, og der er plads til alle typer, siger Theis, der gerne deltager i planlægningen af sociale aktiviteter som fx julefrokost i klassen. – Hvis man vil have en boglig uddannelse, så er det FG! Her kan man virkelig lære noget.

NB! Husk ansøgningsfrist den 15. marts

Fjerritslev Gymnasium  

Avis om Fjerritslev Gymnasium

Advertisement