Omakustantajapäivä 2018 Jenni Hurmerinta

Page 1

Omakustantajapäivä 2018 Jenni Hurmerinta / Sanattu


BoD omakustantajapäivä 10.3.2018 Jenni Hurmerinta / Sanattu www.sanattu.fi

MIKSI JA MITEN LÄHESTYÄ KIRJOITTAMISTA? Syy sille, miksi joku kirjoittaa, ei ole, että hän haluaisi sanoa jotakin. Hän kirjoittaa, koska hänellä on jotakin sanottavaa. – F. Scott Fitzgerald KIRJOITTAMINEN PERSPEKTIIVIN TUOJANA •

Kirjoittamisesta tekee jännittävää muun muassa se, että kirjoittaessa kaikki on mahdollista. → Kirjoittava ihminen saa tilaisuuden katsoa ja kokea maailmaa mistä tahansa vinkkelistä. → Kirjoittamalla voidaan luoda kokonaan uusia maailmoja ja eläytyä erilaisiin elämiin.

KIRJOITTAMINEN ITSETUNTEMUKSEN JA MAAILMANKUVAN KEHITTÄJÄNÄ •

Kirjoittaminen on itsetuntemuksen ja maailmankuvan kehittämistä → Keino tarkastella omaa itseä, muita sekä ympäröivää maailmaa uusista perspektiiveistä

KIRJOITTAMINEN KOKEMUKSENA •

Kirjoittaminen ei ole pelkkää kynän tai koneen käyttöä; se on tapa nähdä ja kokea. → Kirjoittava ihminen harjaantuu kokemaan maailmaa kaikin aistein ja kaikkialla.

Kun osaa katsoa, voi huomata, että kaikki on kirjoitusta. → Kirjoittamisen myötä maailma muuttuu kiinnostavammaksi ja kiehtovammaksi paikaksi.


KIRJOITTAJUUS Voit mahdollisesti pitää taukoa kirjoittamisesta, mutta et kirjoittajana olemisesta. - Stephen Leigh (yhdysvaltalainen kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja) •

Kirjoittaminen on taitolaji – sitä voi ja pitää harjoitella.

Tullakseen paremmaksi kirjoittajaksi on tunnistettava vahvuudet, heikkoudet ja maneerit.

Kirjoittajan tiedostettava itselle ominaisimmat tavat suunnitella, tuottaa ja editoida tekstiä. → Jotkin ulko- tai sisätekstuaaliset maneerit ovat kirjoittajan eduksi, toiset eivät.

Kannattaa ottaa selvää myös, mitkä ulkoiset olosuhteet ja rutiinit ovat itselle otollisimmat.

Kirjoittajan kannattaa myös opetella hyväksymään, että kirjoittaminen on prosessi, johon kuluu aikaa ja johon tarvitaan kärsivällisyyttä.

(PROSESSI)KIRJOITTAMISEN VAIHEITA 1. KIRJOITUS / SUOLTAMINEN / MATERIAALIN TUOTTAMINEN •

Kirjoita alitajunnasta, ajatuksenvirtaa, mitä vain ja

Kirjoita säännöllisesti, näin kerääntyy tarpeeksi materiaalia, jota voi työstää

2. KORJAUS / MATERIAALIN TYÖSTÄMINEN •

Lue, korjaa, editoi, kirjoita uudelleen

Leikkaa, liimaa, yhdistele (myös eri aikoina, eri tilanteissa kirjoittamistasi) tekstejä

Lue myös toisten tekstejä, opi heidän heikkouksistaan ja vahvuuksistaan

3. VALMIS TEKSTI (ja sen arviointi) •

Lue omaa tekstiä yhtä kriittisesti ja lempeästi kuin muidenkin tekstejä

Älä ota vastaan kritiikkiä sellaiselta ihmiseltä, jota et arvosta kirjoittajana (tai ihmisenä)

”Aika on paras lukija” = jätä teksti rauhaan joksikin aikaa ja tarkastele uusin silmin myöhemmin


KIRJOITTAJATYYPPEJÄ 1. SUUNNITTELIJA •

Suunnittelee huolella, tekee kaavioita ja taustatutkimuksia yms.

Vaarana, että suunnittelu vie liikaa aikaa ja energiaa itse kirjoittamiselta.

2. KEKSIJÄ •

Kirjoittaa inspiraation tullessa, hetkittäin ja lennokkaasti.

Vaarana, ettei jaksa hioa tekstiä tai saattaa sitä loppuun.

3. SUOLTAJA •

Teksti jatkuu ja jatkuu, kirjoitusta tulee mistä ja kuinka paljon vain.

Vaarana, ettei osaa tiivistää.

4. PUURTAJA •

Hioo, pohtii, miettii, harkitsee ja valitsee.

Vaarana, että jää junnaamaan paikoilleen, ei osaa tehdä päätöksiä.

5. RAPORTOIJA •

Asiallisia, järjestelmällisiä, tarkkoja tekstejä.

Vaarana, ettei osaa irrotella, tekstistä puuttuu eläytyvä kuvailu.

6. HEHKUTTAJA •

Suuria tunteita ja paatosta, mutta ei konkretiaa.

Vaarana, että teksti ja tapahtumat jäävät epämääräisiksi ja sekaviksi.

7. MUURARI- TAI PALAPELIKIRJOITTAJA •

Kirjoittaa kokonaisuuden osasia, ei itse kokonaisuutta tai suuria linjoja.

Vaarana, ettei tekstistä hahmotu laajempaa kokonaisuutta tai kontekstia.

8. MAALARIKIRJOITTAJA •

Maalailee tekstikokonaisuudesta ”kuvaa” kuin öljyvärimaalausta.

Vaarana, että teksti jää pinnalliseksi, vaille yksityiskohtia.


MITÄ TEHDÄ, JOS (JA KUN) KIRJOITTAMINEN TÖKKII? •

Kun kirjoittaja kohtaa kirjoitusblokin, on tärkeää hahmottaa, mistä se saattaa johtua. → Kirjoitusblokkia voi yleensä murtaa hahmottamalla sen mahdollisia syitä.

TYYPILLISIÄ KIRJOITTAMISEN ESTEITÄ a) Tahdonvoima vs. vastarinta (jokin ulkoinen tai sisäinen vastavoima) b) Huonouden pelko: itsekritiikki, joka johtaa liialliseen itsesensuuriin c) Perfektionismi d) Vääristyneet ajatukset ja odotukset kirjoittamisesta tai itsestä e) Aikaisemmat negatiiviset kokemukset f) Aiheen vaikeus (aihe voi olla yleinen tabu tai liian lähellä kirjoittajaa) g) Riskien ottamisen ja heittäytymisen pelko KEINOJA MURTAA KIRJOITUSBLOKKIA a) Kun kirjoittamisessa säilyy edes joku rutiini, aloittaminen ei tunnu yhtä raskaalta. → Mitä pidempi tauko, sitä korkeampi kynnys aloittaa. b) Blokin edessä kannattaa joko päättää pitää tauko tai ns. ”pakottautua” kirjoittamaan. c) Etsi itsellesi mieluisa paikka, aika ja käytännön olosuhteet, joissa on hyvä kirjoittaa. d) Lopeta selittely ja tekosyiden keksiminen: AINA löytyy aikaa jos tahtoo. e) Aikatauluta kirjoittamista, varaa esim. 5 minuuttia tiettyyn aikaan per päivä. f) Etsi kirjoittajakollega tai -ryhmä, jonka kanssa voit puida tekstiäsi. g) Käytä ammattilaisen tietämystä ja osaamista hyväksi (arviointipalvelut, editointi yms.) h) Anna armoa itsellesi ja käsittele menneet kommentit: mitä tai ketä pelkäät? i) Koita hyväksyä, että kirjoittamisen haastavuus on osa kirjoittamista. → Jos kirjoittaminen ei olisi niin haastavaa, ei se myöskään olisi niin palkitsevaa.


VINKKEJÄ LUOVAAN KIRJOITTAMISEEN

Ei kyyneliä kirjoittajalla, ei kyyneliä lukijalla. – Robert Frost

ITSETUNTEMUS JA -REFLEKTIO •

Jokainen teksti heijastaa kirjoittajan muistoja, tunteita ja persoonaa.

Samaistuttava tai vaikuttava teksti syntyykin usein omakohtaisesta ilmaisusta.

Itsetuntemus ja -reflektio ovat kirjoittajalle äärimmäisen tärkeitä asioita. → Itseanalyysiin kykenevä kirjoittaja ymmärtää myös muita ihmisiä sekä maailmaa ja osaa pukea erilaisia tapahtumia ja kokemuksia sanoiksi.

FAKTAN JA FIKTION RAJAMAILLA •

Fiktiivinen kirjoittaminen ei saa perustua pelkälle tarpeelle purkaa omia tunteita ja muistoja, vaikka siinä olisikin omakohtaisia kokemuksia mukana.

Henkilökohtaiset kokemukset eivät ole fiktiivisen tekstin tarkoitus, vaan lähtökohta, jonka kautta peilataan muita ihmisiä ja maailmaa yleismaailmallisella, kollektiivisella tasolla.

LAJI- JA TYYLITUNTEMUS •

Kirjoittajan on täytyy olla tietoinen omasta tyylilajistaan ja sen traditiosta.

Lisäksi on hiottava omaa tyyliä eli ilmaisutapaa ja kerronnan sävyjä.

On tiedettävä, mitä haluaa sanoa, miten, kenelle ja miksi! → On kyettävä hahmottamaan tekstin aihe, teema, tarina ja juoni (esitellään pintapuolisesti seuraavalla sivulla).


AIHE & TEEMA Aihe on teoksen alkuidea, mistä lähdetään kirjoittamaan. → Aihe vastaa siihen, mitä tarinassa tapahtuu. Teema on eli perusajatus tarkoittaa sitä, mitä aiheesta sanotaan. → Teema on ydin, heijastaa teoksen perusideaa, maailmankuvaa ja keskeistä sanomaa. •

Kirjoittajan on tiedettävä, mitkä ovat tekstin aiheet ja teema.

Monilla on tietty aihe tai teema, johon he paneutuvat tai jota kohti ajautuvat huomaamattaan (voi liittyä henkilökohtaiseen kokemukseen tai yleisempään ilmiöön).

Miksi sinä käsittelet aihettasi – mitä sanottavaa sinulla on siitä?

TARINA & JUONI Tarinassa on oltava alku, keskikohta ja loppu. Ei kuitenkaan välttämättä tuossa järjestyksessä. – Robert Silverberg Tarina on tekstissä kerrottu tapahtumasarja. → Tarina vastaa kysymykseen mitä tapahtui. Juoni on tarinan tapahtumajärjestys → Juoni järjestää tapahtumasarjan kokonaisuudeksi, selittää miksi tapahtuu. TARINAN RAKENNUSPALIKAT •

Tarina kertoo kertomuksen, jossa jollekin tapahtuu jotakin, mistä seuraa jotakin.

Tarinaa johdattaa juoni.

Näihin kysymyksiin ei tarvitse vastata suoraan tekstissä, mutta kirjoittajan tulisi aina tehdä itselleen selväksi mistä, kenestä, kenelle ja miksi kirjoittaa. a) Ketkä? (Päähenkilö, muut henkilöt) b) Missä? (Miljöö ja tapahtumapaikat) c) Milloin? (Nykyaika, tulevaisuus, menneisyys) d) Miksi – Teema? (Rakkaus, kosto tms.) e) Mitä – Aihe? (Itsensä etsiminen tms.)


KIRJOITTAJAN TYYPILLISET "10 SYNTIÄ" 1. Ei selkeää teemaa / aihetta / viestiä / sanomaa 2. Kuvailemattomuus vs. kuvailemisvimma 3. Diktaattori-kertoja (ei luota lukijaan, ei jätä tulkinnanvaraa) 4. Liian asenteellinen ote (paasaus, saarnaus, pelottelu) 5. Yksipuolinen näkökulma, henkilökuvaus ja kerronta 6. Liiallinen tunnustuksellisuus (omaelämäkerrallinen muistelu, jossa ei samaistumispintaa) 7. Oman tyylin puuttuminen (persoonaton tai imitoiva ilmaisu) 8. Rakenne takkuilee, rytmi ontuu tai puuttuu 9. Yllätyksetön kieli, luovuuden puuttuminen (keskitytään vain siihen, mitä sanotaan) 10. Kielellinen kikkailu (keskitytään ainoastaan siihen, miten sanotaan) MIKÄ TEKEE TEKSTISTÄ VAKUUTTAVAN & VAIKUTTAVAN? •

Totuudellisuus / suoruus / rehellisyys / rohkeus

Halu tai tarve kirjoittaa aiheesta

Koskettavuus, samaistumispinta

Kiinnostavuus – aiheuttaa reaktioita / tunteita

Tapa / tyyli / keinot hallussa

Viestin selvyys (kirjoittajalle itselle oltava selvä)


INSPIRAATIOTA KIRJOITTAMISEEN On hyvä pitää itsensä puhtaana ja kirkkaana. Olet ikkuna, jonka kautta tarkastelet maailmaa. – George Bernard Shaw •

Muista pitää aistisi avoinna: pysy valppaana, sillä tekstiä ja tarinoita on kaikkialla.

Kirjoita säännöllisesti, mitä tahansa ja mistä tahansa.

Kerrytät uusia ideoita ja sanastoa käyttöösi lukemalla sekä oman tyylilajisi kirjallisuutta että myös uusia, sinulle tuntemattomia kirjailijoita, genrejä yms.

Jos sinulla on valmis aihe, uppoudu siihen: tee taustatutkimusta, googlaa yms.

Asetu toisten ihmisten ja myös asioiden kenkiin, vaihda perspektiiviä.

Vaihda fyysisesti asentoa ja tapoja: kirjoita lattialla, pöydän päällä, kävele kotiin töistä normaalista poikkeavaa reittiä tms.

Etsi sinua innoittavia henkisiä tai fyysisiä virikkeitä (esim. tuoksukynttilät, musiikki, kuvat, valokuvat, elokuvat, taide, ruoka).

Anna itsellesi lupa kirjoittaa niin hitaasti tai huonosti kuin mahdollista.

Muista, että kirjoittamista oppii kirjoittamalla, joten jokainen sivu ja sana kerrallaan tulet paremmaksi kirjoittajaksi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jos olet kiinnostunut kirjoittajaohjauksesta, oikoluku-, kustannustoimitus-, editointi- tai arviointipalveluista, olethan rohkeasti minuun yhteydessä! Tuen ja ohjaan mielelläni sinua matkallasi julkaisukynnyksen ylitse. Suunnittelen, räätälöin ja hinnoittelen palveluni jokaisen asiakkaan ja tämän käsikirjoituksen yksilöllisten tarpeiden mukaan, joten kerro miten voin parhaiten palvella juuri sinua. Täältä löydät lisätietoa: http://sanattu.fi/palvelut/. Lämpimin terveisin Jenni Hurmerinta, Sanattu jenni.hurmerinta@sanattu.fi www.sanattu.fi

S anoita maailmasi, sanomasi ja itsesi!