Juryrapport BNA Beste Gebouw van het Jaar 2020

Page 4

Klimaat Of de coronacrisis tot blijvende veranderingen leidt, is nu nog moeilijk te zeggen. Bouwen is een kwestie van lange adem, het draait om het creëren van toekomstbestendigheid. De grote opgave waar we voor staan, en die achter de coronacrisis schuilt, is klimaatverandering en biodiversiteit. De noodzakelijke verduurzaming zal moeten worden doorgezet. De jury viel op dat gebouwen nu vooral mechanisch worden verduurzaamd. In plaats van gebouwen beter te isoleren en materialen te gebruiken die warmte absorberen, worden koelinstallaties toegepast die juist warmte produceren. Het getuigt van een beperkte visie op de problematiek. Houtbouw Hout wordt steeds meer gebruikt als primair bouwmateriaal. Het Huis met Staart in Soesterberg en Tiny Holiday Home in Vinkeveen zijn daarvan sprekende voorbeelden. Het hoofdkantoor van Triodos Bank in Zeist, ontworpen door RAU, is het eerste utiliteitsgebouw in Nederland met een volledig houten draagconstructie. RAU werkte ook met Ro&Ad architecten aan vogelobservatorium Tij. Beide gebouwen zijn ontworpen als ‘bouwpakketten’ die op locatie in elkaar zijn gezet. Het zijn voorbeelden van hoe je kunt bouwen met een minimum aan staal en beton door te werken met hout- of schroefverbindingen en te experimenteren met nieuwe productiemethoden.

­¬ De echte grote uitdaging: klimaatverandering en biodiversiteit Woningbouw Een opgave die ongewijzigd groot blijft, is de woningbouw. De woningnood is hoog, de bouw kan de beoogde productie-aantallen nauwelijks bijbenen. Het Rijk wil nu het ministerie van VROM terugbrengen en zo de regie, die nu bij gemeentes ligt, terugpakken. De aandacht lijkt daarbij vooral gericht op het behalen van kwantitatieve doelen, en te weinig op kwaliteit. Hoe kunnen we ruimtes maken waar het prettig wonen is, met de juiste prijs-kwaliteit verhouding? Hier ligt een rol voor de architect, ziet de jury, maar ook als het gaat over het bedenken van passende woningtypologieën. In de grote steden groeit het aantal eenpersoonshuishoudens snel; de vraag is of systeembouw van eengezinsrijtjeswoningen het juiste antwoord biedt op deze ontwikkeling.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.