Magazine november 2016

Page 1

NUMMER 2 2016

BUSINESS UPDATE

4

9

IS TRANSFORMATIE HET TOVERWOORD VOOR BEDRIJFSVASTGOED? Spectaculaire mogelijkheden met lenticulaire druk

35

Wat (ver)huur ik eigenlijk?

37

Column De Groninger akte – Besparing op overdrachtsbelasting

“MET HET MAKEN VAN BEZWAAR KUN JE SNEL & GEMAKKELIJK (VEEL) GELD BESPRAREN!”

16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.