Page 37

Sport

dressuursport prikkelt

AMAZONE

Lorraine van den Brink

Lorraine van den Brink (30) is een bekende in de dressuursport. Vorig jaar reed de Tielse amazone nog in de Grand Prix in Oostenrijk met haar paard Orlandus. Nu dit paard en haar andere Grand Prix-paard Murdock op leeftijd zijn, startte ze in oktober in de ZZ Licht met haar zelfgetrainde zevenjarige viervoeter Dimi També. Wij ontmoeten Lorraine in haar dressuurstal aan de Groendijk tussen

Haar moeder trainde haar destijds dag in dag uit. Zo behaalde ze in de EK

Tiel en Zoelen. Bij aankomst wordt het al meteen duidelijk dat de sport

voor de jeugd de zilveren plak, zowel binnen het team als individueel. Ook

haar leven is. De prachtig aangelegde buitenbak ligt naast een uitge-

reed ze in de U25, een verkorte Grand Prix, en uiteindelijk nog twee keer de

strekt weiland waar de paarden kunnen grazen. Eenmaal binnen komt

Grand Prix.

de geur van leder en vers hooi je tegemoet. In de dressuurstal is Lorraine dagelijks met de paarden in de weer. Ze vertelt: “Dressuur straalt souplesse uit en het draait om het continu verbeteren van figuren, onderdelen of overgangen. Dit zorgt ervoor dat deze sport mij elke dag blijft uitdagen.”

Verschillende niveaus Bij dressuur komen, naast stap, draf of galop, naarmate het niveau omhoog gaat nieuwe onderdelen en figuren erbij. De B-klasse is het laagste basisniveau. Dit wordt gevolgd met de L, M en Z-klasse, die ook weer zijn

Paard klaarstomen

onderverdeeld in diverse categorieën. Daarna volgt de subtop met: ZZZ

Op haar twee Grand Prix-paarden na, kocht Lorraine haar paarden vanaf

(Zeer Zwaar Zwaar), PSG (Prix Saint Georges), IMI (Intermediaire I), IMII (In-

dat ze veulen waren. Dimi També was er daar één van. “Niet alleen de

termediaire II), GP (Grand Prix) en tot slot GPS (Grand Prix Special). Lorraine:

klik moet er direct zijn. Je kijkt ook naar de houding van het paard. Erg

“Momenteel rijd ik landelijke wedstrijden, maar ik ben van plan om vanaf

belangrijk voor als je het paard wil inzetten voor de dressuursport. Dimi

de zomer weer internationaal te gaan. Met Dimi També ben ik op weg naar

També en nog andere paarden heb ik vanaf hun derde of vierde jaar get-

de PSG en met twee andere paarden stap ik van de zomer in bij ZZ Licht.”

raind. Rond deze leeftijd zijn ze daar klaar voor. Dit is een langdurig proces. Het vergt veel doorzettingsvermogen en geduld. Er gaan jaren overheen om de paarden te trainen. Wat ze in de bak leren, moeten ze uiteindelijk ook uitvoeren tijdens wedstrijden. Dit leerproces begint bij de basis. Vandaaruit doen we verschillende locaties aan om ze te laten wennen aan nieuwe omgevingen. Uiteindelijk is het dan tijd om wedstrijden te rijden.”

Grand Prix Uiteindelijk wil Lorraine weer terugkomen in de Grand Prix. “Hoe verder je gaat, hoe spannender het is. Het draait dan namelijk steeds meer om de kleinigheidjes. Het prikkelt weer om met mijn paard paar dagen weg te gaan en samen een verfijnde en sierlijke kür neer te zetten”. Op de vraag hoe het komt dat ze zo ver is gekomen in de sport, vertelt ze:

Puntjes op de i

“Ik heb ten eerste het geluk dat ik van jongs af aan de beschikking had

Naast het trainen van haar eigen paarden, traint Lorraine ook om zichzelf

over een paard met kwaliteit. En wil je eenmaal zover komen in de sport,

op te schalen naar een hoger niveau. Patrick van der Meer, een Nederland-

dan moet je doorzetten. Zonder vallen en opstaan lukt het niet. Inmid-

se dressuurruiter, helpt haar hierbij. “Patrick zorgt voor de puntjes op de i.

dels heb ik al bijna twintig jaar ervaring. Dit speelt nu ook zeker mee.”

Ik rijd vaak wekelijks naar Naaldwijk om zijn tips en adviezen uit te voeren. Eerst zetten we alles erop en daarna halen we de ‘rommeltjes’ eruit. Het ver-

Tekst: CS, Foto’s: Lorraine van den Brink

fijnen moet met zo min mogelijk hulp gebeuren. Mijn moeder is daarnaast mijn oog vanaf de bakrand. Op deze manier kan ik samen met mijn paard optimaal in de ring presteren.” Lorraine was elf toen ze paard ging rijden.

Lokaal is Hip!

37

Profile for Business Media....4All

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Tiel XL Rivierenland 4All  

Het grootste onafhankelijke full colour tabloid magazine in de regio Tiel, Geldermalsen en Neder Betuwe.

Profile for bm4a