Maas & Waal4ALL XL, nummer 36, april 2019

Page 60

KINDEREN

HOE GROEN ZIJN ONZE KINDEREN? op den duur gevolgen zal hebben voor ons drinkwater en natuurlijk is er ’s

De laatste tijd zien we op tv regelmatig zomers ook meer risico op branden.” beelden van kinderen die commentaar Meer politieke actie geven op het klimaat en de daarvoor Alle drie de scholieren willen graag een goede toekomst en ze vinden dat geplande maatregelen. Ze nemen zelfs de politiek daar best wat meer voor mag doen. “Natuurlijk zijn we zelf ook verantwoordelijk, maar de regering moet als eerste meer doen, zoals het vrij van school om in Den Haag te gaan aanpakken van fabrieken als het gaat om de CO²-uitstoot.” Anne knikt: “Ik protesteren voor verdergaande milieumaatregelen. vind ook dat de politiek meer kan doen dan ze nu doet. Er moeten meer Maar hoe denken kinderen individueel over het milieu? "Ik hoop dat er meer bossen komen, dat Maas en Waak ging in gesprek met drie scholieren van Basisschool De Wegwijzer in Winssen. Het resultaat auto’s op zonnepanelen gaan rijden en is een mooi voorbeeld van hoe kinderen denken over dat er meer windmolens komen." het milieu.

Verdwijnende seizoenen In een rustige ruimte op de eerste verdieping van De Wegwijzer zitten Marijne Saris (12) en Anna Spitzen (11) uit groep 8 en Pim Dubelaar (10) uit groep 7. Alle drie zijn ze afkomstig uit Winssen en maken deel uit van de kinderdenktank van Energiek Beuningen. Maken zij zich wel eens zorgen om het milieu? Anna en Marijne geven aan dat zij wel eens dingen horen en zien, maar dat ze verder van de klimaatsituatie niet zo veel merken. Marijne beseft wel dat er iets aan het klimaat moet worden gedaan. Pim maakt zich wel zorgen over de opwarming van de aarde. “Ik heb het idee dat de lente en de herfst aan het verdwijnen zijn. De zomer wordt steeds droger en warmer, er is dan te weinig water en de oogst wordt slechter. Ik ben bang dat dat

klimaatregels komen en meer natuurgebieden en uitbreiding van snelwegen en vliegvelden hoeft voor mij niet.” Pim is ongerust dat meer bedrijven dan wel naar het buitenland gaan vertrekken. “Daar zijn vaak minder regels en bedrijven kunnen daar op dezelfde manier verder gaan met vervuilen.” “Het kan allemaal best een beetje minder met onze welvaart”

Wat eenvoudiger leven Marijne vindt dat het best wel een beetje minder kan met de welvaart. “Elke twee jaar een nieuwe telefoon bijvoorbeeld vind ik helemaal niet nodig.” Anna is het met Marijne eens. “We kunnen met heel veel dingen best wat langer doen en we zouden ook best wat minder kunnen vliegen; in Zeeland is het aan het strand net zo leuk als ver weg.” Pim vindt vooral het aanbod in de supermarkten belachelijk. “Er zijn zo idioot veel merken en heel veel is

60


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.