Isolatie4All, nummer 10, juni 2022

Page 1

isolatie4all editie 2 2022

Samenwerking, Vertrouwen & Contracten

Specialisten in beeld

Klaar voor de energietransitie

isolatie4all

goed isoleren

doe je samen

isolatie4all.nl

Samen sterk voor Isolatie


Zelfbegrenzende verwarmingskabels van BARTEC houden al uw leidingen en tanks op temperatuur Eigenschappen – Kan tijdens de montagewerkzaamheden op iedere gewenste lengte worden afgeknipt. – Hoge chemische en mechanische bestendigheid. – Eenvoudige montage dankzij flexibele en beperkte afmetingen. – Grote diversiteit in vermogens per meter.

Geproduceerd in eigen fabrieken conform hoge Duitse kwaliteitsstandaards.

VO R ST B E V E I L I G I N G O F ( H O G E R E ) P R O C E ST E M P E R AT U R E N VO O R P R A K T I S C H E L K E L E I D I N G E N TA N K I N ZO W E L D E U T I L I T E I T, I N D U ST R I E E N O F FS H O R E

BARTEC NEDERLAND b.v. Boelewerf 25 NL-2987 VD RIDDERKERK T: +31 (0)180 - 41 05 88

www.bartec.nl


Smart factory Digital measurement 3D-scanning Interface Industry 4.0 Labelling

Premiere: TI Expo 2022 in Essen

Sheet width 1000mm - 1250mm Top model: MABI Bingo 2 EVO

Benefit and ask for your personal combination offer (3000E EVO & 16-SZ) Entry-level model: MABI 3000E EVO

A big thanks to all the visitors...

3D laser scanning system for referencing, linking and refining scanned and BIM data

The new and fast MABI 16-4 Classic

Automatically manufacturing of bending bend segments, t-pieces and short straight pieces incl. longitudinal swage

Kompakt und bewährt:

MABI Bingo 2 EVO

MABI 3000E EVO Laser

Lots of new things to see here...

MABI AG Insulation machinery Werdstrasse 10 CH-5106 Veltheim / Switzerland Phone: +41 56 463 65 65 Fax: +41 56 463 65 66

At the end there was refreshment

Happy faces, after two successful days at the fair

Internet: www.mabi.ch E-Mail: info@mabi.ch Specifications subject to change without notice


VOORWOORD Samen trekken wij ten strijde. Op 1 juni trof de isolatiesector elkaar tijdens de Algemene Ledenvergadering van de brancheorganisatie VIB. Er is voldoende te doen, want de VIB is op zoek naar een opvolger van Hans Koole en focust zich op de arbeidsmarkt, technologie en innovatiekracht van de sector. Wie wil daar een leidende rol in spelen? Pro actief, informeren, verbinden en vakwerk leveren. Een mooiere uitdaging bestaat er niet. Een uitdaging, die isolatie ondernemers dagelijks aangaan door adviseurs te informeren, bestekken kritisch te bekijken en de klant juist te adviseren.

Yvonne van der Bend

Henk van der Bend

Loet van Bergen

Joep Peters

Marieke Janssen

Chantal Fransen

Team Isolatie4all

UITGEVER: Yvonne van der Bend yvonne@isolatie4all.nl HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend (hoofdredacteur) yvonne@isolatie4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

4

ISOLATIE4ALL

12

Isolatie is op dit moment een toverwoord. Consumenten, de industrie, de utiliteit, het nieuws: iedereen is opgewonden over isolatie. Dus het ijzer smeden als het heet is. En dat doet de sector, want we onderbouwen de voordelen om energie- en kosten te besparen. Isolatie ondernemers delen hun visie op duurzaamheid en de kennis opgedaan in het werkveld. Scholing is belangrijk, want normen en eisen veranderen. De OOI timmert aan de weg. De isolatieondernemer wenst serieus genomen te worden en informeert. Isolatie4all neemt ook graag deze uitdaging aan en biedt opdrachtgevers, adviseurs en installateurs inzicht in de belangrijke kennis, waarover de isolatiesector beschikt. Het wordt een mooie zomer 2022. Tijd voor een proactieve houding. Volg isolatie4all en mooie isolatieprojecten op Linkedin en doe er uw voordeel mee. Welkom op 12 oktober op de Dag van de Isolatie tijdens de beurs Industrial Heat and Power in Den Bosch en ga het gesprek aan voor een vakkundige en langdurige samenwerking.

isolatie4all

goed isoleren

doe je samen

d

n Yvonne van der Be

REDACTIE: Loet van Bergen, Chantal Fransen en Joep Peters redactie@isolatie4all.nl FOTOGRAFIE: Henk van der Bend en Loet van Bergen VORMGEVING/OPMAAK: Marieke Janssen - de Groot REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

ADVERTENTIE EXPLOITATIE/ ONLINE-ADVERTEERDERSSERVICE Isolatie4all verschijnt vier maal per jaar. Voor meer informatie over advertentietarieven en/of online campagnes kunt u contact opnemen met Yvonne van der Bend, tel. 024 67 76 930 of mail info@isolatie4all.nl of yvonne@isolatie4all.nl ABONNEMENTEN Het tarief voor een abonnement is €26,50 en voor adressen in het buitenland wordt de porti toeslag voor het buitenland doorberekend. Interesse? Mail uw gegevens naar info@isolatie4all.nl

VERSPREIDING: Isolatie4all heeft een oplage van 3000 exemplaren per editie en bereikt 4x per jaar o.a. beslissers op het gebied van thermische en akoestische isolatie voor zowel nieuwbouw als onderhoud in de chemische en petrochemische industrie, utiliteitsbouw, scheepsbouw, offshore, voedingsmiddelen industrie, producen­ten en leveranciers, adviseurs, installateurs, ingenieursbureaus, trainingsinstituten, scholen, opleidingen en technische diensten. Isolatie4all bereikt alle leden van de VIB op zowel directie als middel managementniveau en ook op­


16 7

NIEUWS UPDATE

8

IN GESPREK met Jan Terlouw DE BLOG VAN Jurgen van Den Elshout

12

STICHTING OOI

14 16

PROJECT IN BEELD Jobo Technieken

20

VIB NIEUWS VISIE OP DUURZAAMHEID Thematras

24

33 VISIE OP ENERGIE EiiF VISIE OP KLANTENBINDING SIG Benelux Tour de Leverancier ISOLATIE IN DE INDUSTRIE KIJKJE OVER DE SCHUTTING Natuurlijke isolatiematerialen

GESPROT Armacell Rockwool

26 28 30 33

50 42

OP STAP MET Leo van Rietschoten

34

BEURSVERSLAG TI Expo BEDRIJFSVOERING Samenwerking vastgelegd

46 50

5 VRAGEN AAN…. Hans van Gastel

38 41

Volg ons op facebook linkedin instagram #isolatie4all drachtgevers en partijen, die invloed uitoefenen op de sector; overheden, politiek, belangenbehartigers, etc. Relaties van Stichting OOI, CINI en NCTI ontvangen ook de uitgave. Controlled Circulation; 500 exemplaren worden extra per editie in een wisselverspreiding verspreid onder installateurs, bouwbedrijven en aanpalende doelgroepen.

EDITIE 2 2022 ©2022 Overname van artikelen/ foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever Isolatie4all is een uitgave van Businessmedia….4all WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL

www.isolatie4all.nl EDITIE 4 2021

5


maakt snijden geweldig ! ! JÖRG JÖRG Nue ook op 1250 mm breed AL MEER DANJÖRG 45 JAAR AL MEER DAN 45 IN ISOLATIE! opISOLATIE! sIN onJAAR p

Jörg maakt snijden geweldig ! JÖRG maakt maakt snijden Jörg maakt snijden geweldig ! snijden geweldig ! geweldig !

e Uitslaan vanaf uro coil: verhoogt uw rendement! zoek + lasersnijden B po E Coil-lasersnijmachine n Ex Coil-lasersnijmachineCompact Compact o maakt snijden  Uitslaan + ti lasersnijden vanaf la u  Coil Lasersnijder ook in compacte s n coil: uitvoering ideaal In le u X e voor kleine werkplaatsen K IE ideaal voor kleine werkplaatsen in ‘KAN NIET’ 8 ‘KAN NIET’ rendement! 201  Verhoogt Isoprof model voor werkplaats en project mei uw Coil-lasersnijmachine geweldig ! en compactuitvoering -17 Lasersnijder 6Voormachines: 1 0 ook in compacte 4 5  Compact: ideaal voor d ® Uitslaan + lasersnijden vanaf coil: n  Coil Nederlands fabrikaat. ta BESTAAT NIET! al 8, s H BESTAAT NIET! kleine werkplaatsen  Voormachines: Isoprof en compact model verhoogt uw rendement! voor werkplaats en project Nu ook op 1250 mm breed ! ® Coil Lasersnijder ook in compacte  Nederlands fabrikaat. Nieuw Nieuw !! uitvoering Snelle en  Coil-Lasersnijmachine  Compacte Compacte Coil-Lasersnijmachine Compacte voormachine complete ® Nederlands voor werkplaats en  Compacte voormachine!  Compacte voormachine! productie van project, 230 V fabrikaat. isolatie-kokers

Jörg 4960 ISO Kokerstraat JÖRG maakt snijden geweldig !

JÖRG-Laser: JÖRG-Laser: Het nieuwe nieuwe snijden! snijden! Het

Coil-lasersnijmachine Compacte voormachine op 230 V Voor werkplaats en project Compact: ideaal voor Compacte voormachine Compacte voormachine kleine werkplaatsen ® Automatisch op op230 230VV Coil-lasersnijmachine te pacideaal van coil naar koker e CoilCompact: : com m w achinvoor ompacte ij Nieu kleine Coil-lasersnijmachine c n : swerkplaatsen r w e u s ie a NBezoek ons aop en de beurs ® Decoilen, richten, Coil-L pacte Compact: ideaal voor m chineLaserij n s m r o e c s voor doorlopende a L knippen, rmachine! kleine werkplaatsen en e! ponsen, langsvoren, achin o en software-demonstratie! Voorm pacte Vo

Jörg snijmachines: Laser en Plasma

Precitec Laserkop Isolatiemachines

Software Software

Isolatiemachines  Uitslaan + lasersnijden Decoilers

Isolatie plaatwerk plaatwerk vanaf coil:Isolatie verhoogt uw

 Uitslaan + lasersnijden vanaf coil: rendement! verhoogt uw rendement!  Coil Lasersnijder ook in  Compleet pakket plaatbewerkingscompacte uitvoering ISOLATIESPECIALISTEN IN: IN: de machines isolatie • Scheepvaart  /ISOLATIESPECIALISTEN jachtbouw • On –voor Offshore Makkelijk snijden met • Scheepvaart / jachtbouw •thermische On – Offshore • Isolatiematrassen •Air-Works Brand technische,  Jörg, Schwartmanns, Schechtl, enz. Plasmasnijtafel, • Isolatiematrassen • Brand technische, thermische en akoestischein • Steigerbouw isolatie Ook gebruikte machines, reparatie, vernieuwde uitvoering en akoestische isolatie • Steigerbouw

com walsen en rondvoren

Decoilers Kokerwalsen

Voormachines

Isolatie plaatwerk Efficiënte productie Isolatie plaatwerk plaatwerk Isolatie plaatwerk Isolatie plaatwerkvanaf coil: Uitslaan + lasersnijden

Uitslaan + lasersnijden lasersnijden vanaf vanaf coil: coil:

zeer +economisch  lasersnijden Uitslaan lasersnijden vanaf coil: Uitslaan Uitslaan lasersnijdenvanaf vanafcoil: coil: zeer++economisch economisch

Compleet pakket plaatbewerkingsverhoogt uw verhoogt uw rendement! verhoogt uwrendement! rendement! Compleet pakket pakket plaatbewerkingsplaatbewerkings-

machines voor isolatie  pakket plaatbewerkingsCompleet pakket plaatbewerkingsCompleet Compleet pakket plaatbewerkingsmachines voor isolatie voor isolatie

JÖRG maakt snijden geweldig ! NL-Dodewaard, +31(0)488 - 482 087, www.jorg.com

onderhoud en revisie door Jörg gebouwd www.franssen.nl Dodewaard, 0488 - 482 087, www.jorg.com www.franssen.nl Dodewaard, 0488 - 482 087, www.jorg.com

Jörg, Schwartmanns, Schechtl, machines machines voor isolatie machines voorisolatie isolatie Schechtl, Jörg, voor Schwartmanns, Schwartmanns, Schechtl, Nosstec, enz.  Schwartmanns, Schechtl, Jörg, Schwartmanns, Schechtl, enz. Jörg, Jörg, Schwartmanns, Schechtl,enz. enz. Nosstec, enz. enz. Ook gebruikte machines, reparatie, Vernieuwde uitvoering met  machines, reparatie,  Ook gebruikte machines, reparatie, gebruikte Ook gebruikte machines, reparatie, Ook Ook gebruikte machines, reparatie, gebruikte machines, reparatie, onderhoud, revisie Edge Connect besturing onderhoud en onderhoud en revisie onderhoud, revisie onderhoud enrevisie revisie revisie

Coil-lasersnijmachine Compact: ideaal voor kleine werkplaatsen

Dodewaard, 0488 - 482 087, www.jorg.com

Dodewaard, 0488 ---482 087, www.jorg.com Dodewaard, 0488 482 087, www.jorg.com Dodewaard, 0488 -- 482 087, www.jorg.com Dodewaard, 0488 482 087, www.jorg.com 0488 482 087, www.jorg.com NL-Dodewaard, +31(0)488 - 482 087, www.jorg.com

known for knowledge, built by people

technical solutions

Altijd een antwoord op uw technische isolatievragen! Bij de isolatie van technische installaties wilt u als specialist niet voor verrassingen komen te staan. Vandaar dat u van uw leverancier en zakenpartner verlangt dat hij volledig thuis is in de wereld van het technische isolatiewerk. De know-how en het full-service concept van Insulation Solutions bewijzen dagelijks hun waarde. Voor alle vragen over speciale toepassingen kunt u als isoleerder een beroep doen op de adviseurs van Insulation Solutions, en de breedte van het leveringsprogramma garandeert dat wij een oplossing hebben voor uw isolatieprobleem.

Insulation Solutions B.V. Minosstraat 40 Postbus 5003 - 5004 EA Tilburg

www.insulationsolutions.nl

6

ISOLATIE4ALL


NIEUWS UPDATE

NIEUWS

VIB 1 JUNI 2022 - ZEILSCHIP STEDEMAEGHT

EDITIE 4 2021

7


In gesprek met

JAN TERLOUW


IN GESPREK MET Met zijn indrukwekkende staat van dienst is Jan Terlouw (90) een inspiratiebron voor velen. Hij was onder meer kernfusieonderzoeker, lijsttrekker van D66, vicepremier, minister van Economische Zaken en commissaris van de Koningin in Gelderland. Zijn jeugdboeken zoals de Koning van Katoren en Oorlogswinter zijn onvergetelijk. En nog altijd roert hij zich in het publieke debat. Vooral de klimaatverandering gaat hem aan het hart.

Wat is uw visie op isolatie?

“Ik heb in 2008 al verkondigd dat het isoleren van woningen de hoogste prioriteit moet krijgen om de CO2 uitstoot te verminderen. Mijn boodschap is: hou op met fossiele verbranding en het zoeken naar nieuwe voorraden olie en gas, want die verstoren het evenwicht. Wat overigens ook geldt voor de industrie en het bedrijfsleven die voor hun productieproces nog veelal fossiele brandstoffen gebruiken. Als je kijkt naar de cijfers uit het laatste IPPC-rapport over de opwarming van de aarde, dan baart me dat wel zorgen. Er zullen drastische maatregelen genomen moeten worden zoals elektrificeren van de productie en isolatie. Ik ben blij dat mijn partij D66 nu echt stappen wil zetten op klimaatgebied en verklaard heeft dat het klimaat het grootste probleem is. Het gaat hier om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

Wat doet uzelf aan duurzaamheid?

“Ik heb mijn huis zo goed mogelijk laten isoleren. Voor zonnepanelen is mijn dak ongeschikt want er zijn te veel bomen die de zon weghouden rondom mijn huis. Daarom heb ik maar aandelen in een windmolen gekocht; daar heb ik nu indirect mijn duurzame elektriciteit van. Verder heb ik een hybride auto en eet ik ook geen vlees. Op allerlei fronten probeer ik zo duurzaam mogelijk te leven.”

Wat vindt u van de campagne ‘Zet ook de knop om?

Tekst: Loet van Bergen

“Het is een belangrijke campagne dat uit de koker komt van D66 en een eerste aanzet voor particulieren en ondernemers om op korte termijn energie te besparen door de verwarming lager te zetten, korter te douchen en de verlichting tijdig uit te zetten. Hoe-

wel alle beetjes helpen, is het een druppel op een gloeiende plaat. Alle middelen zoals o.a. isoleren dienen we in te zetten om energie te besparen. Waar we uiteindelijk naar toe moeten is duurzame energie.”

Wie moet dat betalen?

“In het programma Spraakmakers vertelde ik dat de oplossingen voor het klimaatprobleem zéér betaalbaar zijn. Het is 'vanzelfsprekend' dat de industrie de kosten voor de klimaataanpassingen doorberekent aan de consument. Maar dan moeten bedrijven wél gelijke belasting betalen. Belangrijk is deze twee oplossingen te scheiden. Enerzijds een CO2-heffing, waarbij het evident is dat de extra kosten van de industrie bij de consument komen te liggen. ("De consument is namelijk óók een vervuiler.") Anderzijds moet er gelijke belasting voor de industrie komen. ''Er komt momenteel meer geld terecht bij de dividenden van bedrijven, dan bij werkenden." Beide maatregelen zorgen op de lange termijn voor een gelijke verdeling van de 'klimaatlasten'. Ik wil ook dat de politiek klimaataanpassingen afdwingt. In no-time zal de industrie vervolgens aanpassingen gaan ontwikkelen, waardoor de prijs voor de consument weer daalt.''

Wie moet het initiatief nemen om klimaatverandering te bewerkstellingen?

“Eigenlijk iedereen zowel de mensen als de overheid als het bedrijfsleven. Ze zullen echter alleen meedoen als ze weten wat de ernst van de zaak. Ik heb het idee dat klimaatverandering nog niet tot iedereen doordrongen is en welke maatregelen we daarvoor moeten nemen. Want we zijn bezig de aarde te verwoesten. Er is wel een klimaatakkoord van Parijs uit 2015, maar EDITIE 2 2022

9


TECHNISCHE ISOLATIESPECIALIST Op een eigen productielocatie in Waalwijk, bekroonde logistieke hotspot van Nederland, bewerken wij alle mogelijke isolatiematerialen, zodat ze voldoen aan uw eisen en wensen. Zo kunnen we isolatiematerialen maken die op iedere ondergrond aansluiten. We passen technieken toe zoals lijmen, zagen en frezen van bijvoorbeeld PIR hardschuim, minerale wol en polystyreen (geëxpandeerd & geëxtrudeerd). De specialistische isolatiematerialen (thermisch en akoestisch) worden onder andere toegepast in de (petro) chemische en procesindustrie, offshore olie-en gaswinning, (industriële) koeltechniek, scheepvaart en gebouwen. Onze isolatie is ook geschikt voor OEM doeleinden. TECHNISCHE ISOLATIESPECIALIST Nieuwenhuizenweg 21, Leiden Zijlweg 2, Waalwijk WWW.TECHNISCHEISOLATIESPECIALIST.NL

10

ISOLATIE4ALL

HOOFDKANTOOR Industrieweg 17, Waalwijk


IN GESPREK MET

die zijn alweer achterhaald. De aannames waarop de afspraken gebaseerd zijn, waren al vrij behoudend. Ze zeggen niet hoe we die klimaatdoelen gaan halen. Ik zou dat graag, gezien de ontwikkelingen zo concreet mogelijk ingevuld willen zien.”

Welke rol kan de politiek hierin spelen?

“Ik neem het de politici kwalijk dat ze niet flink genoeg zijn in de aanpak van het klimaatprobleem. In Nederland niet en wereldwijd niet. De macht ligt nu niet bij de politiek, maar hoe langer hoe meer bij het geld. De politiek moet weer duidelijk maken dat zij uiteindelijk de baas is.” Laat het niet aan de macht van het kapitaal over, onder het mom van de zegeningen van de vrije markt. Op zich geloof ik overigens zeer in de goede werking van markten en het innovatievermogen van bedrijven. En zeker in Nederland staan steeds meer bedrijven op die de verduurzaming oprecht willen versnellen; denk bijvoor-

beeld aan de lancering van de Transitiecoalitie. Bedrijven willen inmiddels echt wel meewerken aan de energietransitie, en ze roepen de overheid op om hierin te sturen. Maar ook de wetenschappers zouden met hun kennis over het klimaatprobleem veel meer de barricaden op moeten gaan evenals de fabrikanten van installatietechniek en isolatie die hier een belangrijke rol in kunnen spelen door te innoveren. Een organisatie zoals Kiemt, die bedrijven helpt bij het verduurzamen en circulair probeert dat te stimuleren door een prijs die naar mij genoemd is: de Jan Terlouw Innovatieprijs. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de meest innovatieve en duurzaamste ondernemer van Oost-Nederland. Met deze prijs willen ze ondernemers stimuleren om met duurzame innovaties de maatschappij toekomstbestendig maken.”

Welke tips wilt u meegeven aan de isolatiebranche?

“Ik zou zeggen zoek de publiciteit op in (vak)bladen, televisieprogramma’s enz. en laat zien hoe je met isoleren niet alleen energie kunt besparen, maar ook geld kunt verdienen door een lagere energierekening. Het betekent wel dat je eerst moet investeren. Ik heb begrepen dat bij isolatie de terugverdientijd zeer kort is. Kortom in het hele traject van verduurzaming is voorlichting een belangrijk aspect en daar schort het nog weleens aan. Ook vind ik de maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van verduurzaming te vrijblijvend. Wellicht moet er scherpere maatregelen komen en misschien wel een verplichting tot het nemen van duurzame maatregelen. Waarmee je twee prachtige dingen bereikt: het redden van de aarde voor onze kinderen en kleinkinderen en de gezondheidswinst die het oplevert voor onze maatschappij door minder CO2 uitstoot.” EDITIE 2 2022

11


De blog van

JURGEN VAN

Projectmanager major projects

Tekst: Chantal Fransen Fotografie: Altrad

"Het belang van isolatie groeit."

logischerwijs naartoe bewegen. Concreet houdt KAN JE IN HET KORT IETS VERTELLEN OVER ALTRAD, HET BEDRIJF WAARVOOR JE dat in dat we niet meer regionaal gestuurd werken, maar voortaan een landelijke aanpak hebWERKT?

ALTRAD SERVICES Benelux is een multidisciplinaire full-service partner voor industriële opdrachtgevers. We maken onderdeel uit van de ALTRAD-groep met hoofdzetel in Frankrijk en opereren wereldwijd in meer dan 100 landen. We werken voornamelijk voor industrieën in de Petrochemie, Chemie, Tankstorage, Oil & Gas, Pharma, Food, Energy, Utiliteit en Infra. Ik werk als project manager Major Projects, momenteel o.a. in Groningen waar ALTRAD bezig is met een groot nieuwbouwproject. Mijn team is bezig voor de Gasunie Zuidbroek, bij de bouw van de stikstofinstallatie dat het gas geschikt maakt voor Nederlandse huishoudens.

Het mooie aan de projecten die wij doen, is dat we multidisciplinair bezig zijn. We bieden echte totaaloplossingen, waardoor we de opdrachtgever in het volledige traject op een goede en doordachte manier kunnen ondersteunen. We hebben het overzicht, de expertise en de lijnen zijn kort. Dat schakelt snel en efficiënt en dat heeft weer een positief resultaat op de economische uitvoering. De opdrachtgever maakt gebruik van onze diensten voor steigerbouw, isolatie en tracing, zowel middels stoom als elektriciteit. De ene dienst loopt organisch over in de andere en wij kunnen daar allemaal in voorzien. Dat is mooi.

ZIJN ER ONTWIKKELINGEN BINNEN ALTRAD DIE JE MET ONS WILT DELEN?

We leggen steeds meer de focus op grote projecten want daar bieden wij zeker een meerwaarde. Kijk naar ontwikkelingen in de regio Rotterdam voor projecten rond waterstofproductie. Daar zitten grote projecten in de pijplijn zodat wij met onze teams en expertise daar 12

ISOLATIE4ALL

ben. Nu zijn het projecten in het noorden; het westen en Rotterdam volgen daarna. Door op deze manier met projectteams te werken, blijft de kennis binnen de teams, die zo van het ene naar het andere project bewegen. Daar worden per specifiek project mensen uit de regio aan toegevoegd. Zij leren op die manier bij en zo blijft die kennis niet alleen behouden, maar zal zich ook als een olievlek over de verschillende regio’s verspreiden. ZIJN ER UITDAGINGEN TE ONDERKENNEN IN DEZE NIEUWE WERKWIJZE? Met de ontwikkelingen die wereldwijd gaande zijn en de energietransitie die gemaakt moet worden, ligt er heel veel werk voor onze isoleerders op de plank én voor de diensten die hieraan gekoppeld zijn. Een andere uitdaging is de vergrijzing binnen onze sector en dat is een algemeen gegeven. We hebben een nieuwe instroom van jonge mensen erg nodig. Een specifieke opleiding is daarbij niet nodig want wij verzorgen die zelf. Elke MBO’er & HBO'er is welkom om zich bij ons aan te sluiten, maar ook werknemers met enige ervaring zijn welkom. Ze worden dan uiteraard getest op de basisvaardigheden en op hun veiligheidscertificaten. Nadien wordt elke nieuwe medewerker gekoppeld aan een ervaren kracht. Zo zorgen we ervoor dat ze goed beslagen op het ijs komen voor hun eerste klus. Naast de grote vraag aan nieuwe mensen zie je ook dat beslissingen door allerlei economische omstandigheden steeds verder naar achter worden geschoven. Zeker voor onze branche is dat een uitdaging, omdat onze werkzaamheden zich juist veelal aan het eind van de keten bevinden. De onzekere tijd die corona ons bracht,


DE BLOG VAN

DEN ELSHOUT

heeft ons parten gespeeld maar ook nu is het zeker nog onrustig. De oorlog in Oekraïne en de almaar stijgende prijzen, maken dat we rekening moeten houden met langere ter- mijnen voor het afsluiten van contracten en dat kunnen we niet op korte termijn oplossen. Het allerbelangrijkste is dat we open blijven communiceren met onze partners en klanten en transparant te werk gaan.

De toekomst heeft zijn uitdagingen, maar ik zie het zeker rooskleurig in. Met de CO2-reductie eisen die door de overheid worden gesteld en er steeds strenger op toegezien wordt dat hier ook aan voldaan wordt, zal het werkvolume gigantisch toenemen. Het belang van isolatie groeit daarin mee en dat is een mooie ontwikkeling. De juiste mensen op de juiste plek krijgen, is daarbij een uitdaging waar we allemaal tegenaan lopen. Dat maakt het spannend. Kijken we naar collega’s die uit het buitenland komen, dan is de keuze voor Nederland tegenwoordig niet meer automatisch gemaakt. Die mensen verlaten hun land, gezin en vrienden om elders te gaan werken. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in Duitsland, Benelux of Denemarken want de levensstandaard in deze landen is vergelijkbaar. De knelpunten die we tegenkomen zorgen ervoor dat we in een stroomversnelling terecht komen. Nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen dienen zich in hoog tempo aan. en ALTRAD SERVICES Benelux investeert sterk in IT-oplossingen. Dat maakt deze branche dynamisch en interessant om in te bewegen. ALTRAD SERVICES Benelux bnl.altradservices.com

EDITIE 1 2022

13


INSTROOM: FOCUS OP LOKALE SAMENWERKING

Het vergroten van de instroom is een belangrijk thema waarmee OOI de komende jaren aan de slag gaat. Dat dat geen sinecure is behoeft eigenlijk geen toelichting. Niet alleen in de isolatiebranche, maar in heel BV Nederland is een groot tekort aan personeel. Toch denken we dat de isolatiebranche een unieke positie heeft in de techniek. Isolatie is een onderwerp dat nog nooit zo in de schijnwerpers heeft gestaan als op dit moment. Daarnaast is de sector voor geïnteresseerden goed toegankelijk zonder al te veel drempels.

Waar we wel tegenaan lopen is de grote onbekendheid met het vak in de thermische of technische isolatie. We hebben gemerkt dat het daarom van belang is om een persoonlijke benadering te kiezen en dicht bij potentiële geïnteresseerden de sector onder de aandacht te brengen. De afgelopen maanden hebben we gezien in Groningen dat dit werkt. En dat het ook inspannend blijft om de juiste mensen te vinden en te behouden. OOI kiest er meer en meer voor om lokaal de samenwerking aan te gaan. Uiteraard

in Rotterdam, maar we zoeken nu ook de samenwerking op in Zuid-Limburg en regio Arnhem/Nijmegen. We benutten in eerste instantie het netwerk van het UWV waarmee we in Groningen samenwerken. Het UWV is zelf vaak ook weer verbonden met verschillende initiatieven en zo breidt het lokale netwerk uit. Van belang is dat er ook voldoende bedrijven zijn die in deze samenwerking mee willen gaan. Dus hierbij ook onze oproep: wil je als bedrijf meedoen in de samenwerking om de instroom naar de sector te vergroten, dan horen wij dat heel graag.

ACTUALISATIE PROFIELEN Vorig jaar is OOI gestart met het actualiseren van de profielen waarvoor we opleiden. Het is immers van belang dat de vaardigheden die wij bijbrengen aansluiten bij de wensen van de sector. Het actualiseren gaat in een aantal stappen. We starten met een werkgroep bestaande uit experts die inhoudelijk een oordeel vellen over de huidige profielen en voorstellen tot verbetering doen. Vervolgens bespreekt een groep van eindverantwoordelijken de profielen, waarmee we gedragenheid in de sector willen creëren. Tot slot geeft het bestuur OOI een klap erop en zullen de nieuwe profielen worden uitgewerkt enerzijds in de examinering en anderzijds in het lesprogramma. Het eerste dossier dat we bij de kop heb14

ISOLATIE4ALL

ben gevat is de IMI, Isolatiemonteur Industrie. Het resultaat van de actualisatie is dat er dubbelingen uit het profiel zijn gehaald en er wat meer focus is. Uiteraard zijn ook vaardigheden aangescherpt en geactualiseerd, passend bij de huidige werkwijzen. Het goede nieuws daarbij is dat we, mede ook door een slimmere opbouw, de IMI kunnen inkorten van 21 naar waarschijnlijk 16 dagen. Dat laatste hangt nog af van de specifieke invulling van het programma waar nu aan gewerkt wordt. Het volgende profiel waarmee we aan de slag gaan is dat van de Plaatwerker. Wij kennen nu nog een vrij traditionele opzet van de cursus, vanuit de sector vangen we geluiden op dat dit niet helemaal meer aansluit

bij de praktijk. Echter, vanuit een didactisch perspectief worden er soms keuzes gemaakt die ogenschijnlijk niet direct aansluiten bij de praktijk, maar die focussen op onderliggende kennis en inzichten. Wij zien in ieder geval uit naar een leuk traject waarbij experts uit de sector met ons aan de slag gaan om de profielen weer helemaal bij de tijd te maken.


DUURZAME INZETBAARHEID: DE ACHTERDEUR DICHT HOUDEN Zoals hierboven gesteld, heeft OOI een focus op het vergroten van de instroom. Minstens zo belangrijk is de focus op behoud van de mensen die al binnen de sector werkzaam zijn. Immers als we aan de voorkant nieuw talent werven en er via de achterdeur evenveel mensen weer verdwijnen, dan schieten we er niet zoveel mee op.

Gezondheid voorop

Onder het mom ‘Fit en vrolijk door je loopbaan’ verkent OOI de mogelijkheden om de sector bij dit behoud te ondersteunen. Een eerste verkenning richt zich op het aanbie-

door je loopbaan den van gezondheidschecks. Een gezonde werknemer zit vaak lekker in zijn vel en is daardoor beter inzetbaar. In andere sectoren is het aanbieden van gezondheidschecks voor alle medewerkers in de sector een succes gebleken. OOI denkt dat dit ook

voor de isolatiebranche van grote meerwaarde kan zijn. De komende tijd wordt in kaart gebracht hoe dat voor onze sector eruit zou kunnen zien en onder welke voorwaarden. In het najaar zullen we hierover meer met de sector delen.

CURSUSAGENDA 2022 IMI (21 dagen) start 5 september 2022 IMI-A (11 dagen) start 25 augustus 2022 Plaatwerk kort (14 dagen) start 31 augustus 2022 Opmeten Industrie Kort (4 dagen) 28 september, 5, 13 & 19 oktober 2022 Verwerker Armaflex 1 (1 dag) 3 augustus 2022 23 september 2022 27 oktober 2022 Verwerker Armaflex 2 (2 dagen) 17 & 18 augustus 2022 Rockwool Teclit (1 dag) 7 oktober 2022 Kennismaken met isolatietechniek (1 dag) 24 augustus 2022 21 oktober 2022 Basis cursus isolatiemontage industrie/ utiliteit (4 dagen) 17, 18, 24 & 25 oktober 2022 Montagetraining Elektrische Tracing (1 dag) 26 oktober 2022

C

ontact?

Pottenbakkersweg 9 3449 HZ Woerden Tel. 0181 - 659555 info@ooi.nl Linkedin: #OOI Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Isolatie www.ooi.nl EDITIE 2 2022

15


DUURZAAM GEÏSOLEERD TECHNISCHE RUIMTE BRAN Jobo-Technieken uit Lelystad heeft recent de leidingen van de nieuwbouw Brandweerkazerne in Almere geïsoleerd en alle doorvoeren brandwerend afgewerkt. Het gebouw aan de Argonweg is uitgerust met de nieuwste technologieën op het gebied van energie, gebouwbeheer en klimaatcontrole. Naast zonnepanelen op het dak, wordt gebruik gemaakt van duurzame installaties. Zo is de brandweerkazerne aangesloten op het stadsverwarming net en vindt de warmte- en koude opwekking plaats middels een lucht-water warmtepompinstallatie die de warmte/koude afgifte afgeeft middels inductie units, een vloerafgiftesysteem en warmtewisselaars in de ventilatie-installaties. De technische installaties in het pand wordt bestuurd en gecontroleerd door een modern regelsysteem. Tevens wordt door dit systeem het energieverbruik van de installaties gemonitord.

Tekst: Loet van Bergen Foto's: archief Jobo-Technieken

"Wij lezen het bestek goed en kritisch door en adviseren voor een optimaal isolatie resultaat." Isolatie van de leidingen die boven het plafond lopen. De cv leidingen met folie zijn geisoleerd met Rockwool 810 en de koelleidingen zwart met armaflex 19 mm Tekst: Loet van Bergen 16

ISOLATIE4ALL


PROJECT IN BEELD

DWEERKARZERNE ALMERE

De nieuwe duurzame en energiezuinige brandweerkazerne in Almere

HOE ZIJN JULLIE BIJ DIT PROJECT TERECHT GEKOMEN?

“Via de installateur Wouda Installatietechniek uit Dronten”, vertelt Jos Bos van Jobo-technieken. “Een installateur waar wij al jaren mee samenwerken en voor hun alle isolatie werkzaamheden en brandwering verzorgen in de utiliteitsbouw. Daarnaast werken we ook voor andere installateurs, aannemers en luchttechnische bedrijven. De meeste opdrachten krijgen we via mond-op-mondreclame, gezien ook onze ervaring als isolatiebedrijf. Zelf zit ik al 28 jaar in het isolatie vak en ben in 2009 gestart als aannemer in de technische isolatie onder de naam Jobo isolatie. Na enige tijd kwamen bij de isolatie ook de brandwerende doorvoeringen erbij. Vooral met de brandwerende systemen zijn we steeds meer gaan uitbreiden en ons in gaan specialiseren in het plaatsen van brandkleppen, vlinderkleppen brandwerende roosters en het bekleden van staalconstructies. Bij het project van de brandweerkazerne zijn we gevraagd door Wouda Installatietechniek. Aan de hand van hun bestek en bouwtechnische tekening zijn we gaan calculeren. Opmaten van de werkzaamheden krijgen we zelden kant en klaar aangeleverd meestal zitten er bouwtechnische tekeningen bij die we dan moeten uittrekken om tot een offerte te komen. Indien nodig komen we bij elkaar om de zaken te bespreken om uiteindelijk tot een definitief plan van aanpak te komen en uitwerking. Bij dit project was ook

een adviesbureau betrokken die het ontwerp en het bestek heeft opgesteld die we gebruiken als leidraad. Daar hebben wij nog kritisch naar gekeken. Dat doen we altijd. Vaak komt het voor dat we toch een ander of dikker materiaal adviseren. Soms staan er ook materialen in die verouderd zijn. Bestekken worden geschreven aan de hand van de informatie die voorhanden is. Gezien de ontwikkelingen in klimaatinstallaties is het zowel voor de adviesbureaus als voor ons belangrijk om deze zaken goed te volgen zodat we optimaal kunnen isoleren”, aldus Jos.

HOE HEBBEN JULLIE HET PROJECT AANGEPAKT?

“Bij dit project waren wij voor de opdrachtgever Wouda Installatietechniek het aanspreekpunt. Afhankelijk van de grootte van het project zorgen we voor dat er voldoende voorraad isolatiemateriaal op de bouw aanwezig is. Deze wordt in een zeecontainer opgeslagen zodat er geen materialen op de werkvloer rondslingeren. Ook worden er door onze chef-monteur werklijsten en productie lijsten bij gehouden om de voortgang goed te monitoren. Hij heeft dagelijks overleg met de chef-monteur of uitvoerder van onze klant om alles goed onder controle te houden. De materialen worden in onze werkplaats van tevoren prefab samengesteld aan de hand van de bouwtekeningen en het inmeten ter plaatse. We hebben een eigen werkplaats waar een aantal mensen werken. Momenteel zij we bezig om een EDITIE 2 2022

17


AF/ArmaFlex® Evo

technische isolatie & bouwkundig brandpreventie

oNDEr ÉÉN DAk! De nieuwe AF/ArmaFlexgeneratie

scan QR-code

voor meer info

INSTALL IT. TRUST IT.

• Afwerking • Conserveren • Matrassen

• Constructies • Doorvoeringen

Hoofdkantoor: V.D. Hoek Isolatie Amsterdam B.V. & V.D Hoek Brandwerende applicaties B.V. Coenhavenweg 30 1013 BL Amsterdam 020-6846805 V.D. Hoek Isolatie Midden-Nederland B.V. Archimedesbaan 12-10 unit 10 3439 ME Nieuwegein 030-2148049

www.vdhoekisolatie.nl 18

ISOLATIE4ALL

Geschiedenis ontmoet de toekomst door generaties heen. Dat is waar AF/ArmaFlex voor staat. Al meer dan 40 jaar. Wij streven naar perfectie zodat u kunt profiteren van de beste ArmaFlex-ervaring. Nu is het tijd om de nieuwe generatie in elastomeer isolatie.

AF/ArmaFlex Evo. De veiligste AF/ArmaFlex ooit. www.armacell.nl

ArmaFlex®


De isolatie van de cv- en koelleidingen boven het plafond

afdeling montage op te zetten in de luchtkanaal montage en leiding montage, als ondersteuning van onze huidige klantenkring. Op dit moment heb ik 3 mensen in loondienst. Afhankelijk van de drukte heb ik nog 10 tot 15 zzp’ers die ik kan inschakelen die voornamelijk werken in de brandwering.”

RESULTAAT

“Het was een flinke klus”, verzucht vertelt Jos. “Het pand zelf is niet heel groot, maar aan installatie zit er net zoveel in als een kantorenpand met 4 verdiepingen. Er zit in dit pand meer dan 2300 meter aan leidingwerk met 650 bochten en 96 appendages in het plafond verstopt betreffende de waterleidingen, cv, koelleidingen en Hwa leidingen die geïsoleerd zijn door ons met Armaflex, rockwool 810 en sonocool epdm alu. Op het dak hebben we ook de nodige leidingen afgewerkt met stucco beplating gemaakt door onze vast partner Raybu uit Zeewolde. Aangezien we voor 3 opdrachtgevers

de leidingen van de luchtbehandelingskasten zijn geisoleerd met armaflex 19 mm en afgewerkt met stuco beplating. Onder de isolatie is elektrische tracing aangebracht om bevriezing te voorkomen

In de installatieruimte hangen kastjes voor de besturing van de elektrische tracing voor de leidingen van het luchtbehandelingssysteem

werken op dit project Jorritsma (aannemer), Wouda (bouwkundige installatie) en Radiair (E-installatie) was het nog een hele uitdaging om alles in goede banen te leiden in een zeer kort tijdsbestek, want we hebben niet alleen de isolatie verzorgt maar ook alle doorvoeringen en bouwkundige sparingen afgewerkt voor alle betrokken partijen. Het gehele pand is inmiddels opgeleverd volgens het bestek en de wensen van de klant. Op de Technische ruimte na daar gaan we op korter termijn mee starten want daar zit ook nog een goede 150 meter cv- en koelleiding met ruim 100 appendages. De cv-appendages en de cv-verdeler worden met matrassen geïsoleerd. De brandwerende producten die we gebruikt hebben zijn van Mulcol. Voor de materialen werken we samen met o.a. SIG, B+M Isol en Hanko. Bij hen kan ik ook terecht voor adviezen als het gaat over de juiste toepassing van de materialen. Het was een leuk project om te doen en kijken met het hele team tevreden terug op het resultaat.”

EDITIE 2 2022

19


VIB NIEUWS NIEUW VIB- LID: JOBO TECHNIEKEN VIB kent nog steeds een groeiend ledenaantal. Onlangs meldde het isolatiebedrijf JOBO Technieken uit Lelystad zich aan. Tijdens het bedrijfsbezoek door VIB was de ontvangst hartelijk en Jos Bos, eigenaar van het bedrijf, liet trots zijn bedrijf zien. JOBO is actief in de isolatie en brandwerende applicaties. Hun klantengroep bestaat uit aannemers, installateurs en zorginstellingen. Jos is geen onbekende in de isolatiesector met zijn 27-jarige ervaring. En dat blijkt uit de vele voorbeelden uit de praktijk van het isolatiebedrijf, waarover hij sprak.

Lid worden biedt voordelen

Op de vraag waarom JOBO lid wilde worden van VIB gaf Jos aan dat de service die VIB aanbiedt aan de leden in de vorm van sociaal- en bedrijfsjuridisch advies een belangrijke reden is. De

ondernemer krijgt steeds meer te maken met allerlei regels en wetgeving. Dan is het fijn dat de ondernemer direct terecht kan bij de specialisten van de Koninklijke Metaalunie. VIB heeft een overeenkomst afgesloten met de Metaalunie om haar leden gebruikt te kunnen laten maken van hun juridische adviesdienst. Inmiddels heeft JOBO ook de weg gevonden naar de Linkedin werkgroep van VIB, Mooie Isolatieprojecten om de meest recente projecten te laten zin. De bijdragen van isolatiebedrijven zijn een prachtige uitstalling van de kwaliteit vanuit onze sector. Vanuit VIB is gewezen op de inkoopkortingen die VIB leden kunnen bedingen bij tal van diensten en producten. Meer informatie is te vinden op: metaalunie.nl/Ledenvoordeel

BEURSNIEUWS VOOR DE ISOLATIESECTOR IHP 2022, Den Bosch

In 2022 worden de beursactiviteiten weer interessant. De energietransitie vormt natuurlijk een belangrijk thema voor de beurs Industrial Heat & Power 2022 in Den Bosch. Dit raakt de isolatiesector in hoge mate. Maar veel eindgebruikers lijken de weg naar het isolatiebedrijf niet altijd te vinden, doordat zij met ketens van leveranciers en adviseurs werken. Dus is het goed als beide werelden elkaar ontmoeten. Ook dit jaar zal er daarom weer een Algemene Ledenvergadering worden gehouden tijdens de beurs, net als vorig jaar op woensdag. Er is grote belangstelling voor de toepassing van isolatie vanuit de diverse overheidsinstanties zoals RVO en regionale inspecties , zeker nu inspecties op energiebesparing met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar verplicht worden. Daarom zal VIB op het hoofdpodium van de beurs een presentatie verzorgen voor een 20

ISOLATIE4ALL

breed publiek over de toepassing en inspecties van isolatie en wat daarbij komt kijken. Dit zal onderdeel zijn van het dagprogramma voor de VIB-leden. Daarmee krijgen leden de mogelijkheid om hun netwerk te versterken, omdat bij de presentatie ook vertegenwoordigers vanuit de overheden en eindgebruikers aanwezig zijn.

Noteer 12 oktober Dag van de Isolatie Meer informatie over de beurs Industrial Heat & Power is te vinden op de VIB website www.isoleren.nl en op de site van de beurs www.industrialheatandpower.nl/nl/ De beurs vindt plaats van 11-13 oktober 2022. De dag van de isolatie is daar op de woensdag, 12 oktober.


VIB NIEUWS

ALGEMENE LEDENVERGADERING VIB 1 JUNI 2020

* WELKOM OP ZEILSCHIP DE STEDEMAEGHT. Varen op een van de mooiste zeilschepen van Nederland: De Stedemaeght. Deze bark met zijn drie imposante masten, indrukwekkende zeiloppervlak en schitterende tuigage maakt zeilen op het IJsselmeer tot een onvergetelijke ervaring. Tijdens de Algemene Ledenvergadering maakten de leden een zeiltocht op het IJsselmeer. Zie het fotoverslag bij Nieuws Update in dit magazine. Het is alweer lang geleden dat VIB een zeiltocht organiseerde voor de ALV. De Stedemaeght is ons niet onbekend. Ruim 10 jaar geleden voer het schip ook uit met de VIB-leden aan boord. Dat beviel ons goed en is daarom een goede reden om nu, na alle corona perikelen, met elkaar weer een tocht te maken over het IJsselmeer. Inmiddels is de zoon van de eigenaar Toon Slurink die ons destijds ontving nu in het bedrijf actief geworden. En dat is goed om vast te stellen. Dit prachtige schip hoort in de vaart te blijven. De Stedemaeght werd in 1926 gebouwd bij de scheepswerf “Nylands Verkstad” in Oslo als walvisjager. In 1992 werd het door Toon Slurink gekocht. Het schip was hem, tijdens één van zijn vakan-

ties in Denemarken, al opgevallen vanwege zijn mooie lijnen. "Dat kan een mooi zeilschip worden." Plannen werden bedacht en tekeningen werden gemaakt. Aan het einde van dat jaar werd door scheepswerf Metz uit Urk met de verbouwing van het ijzerwerk begonnen. In het najaar van 1993 begonnen een aantal ZZP’ers, schippers en matrozen van Hanzestad Compagnie in Kampen met de betimmering. Een 3-mast tuigage werd aangebracht. De nieuwe naam “Stedemaeght” werd op de naamplank geschilderd.

TI-EXPO, ESSEN In Essen werd dit jaar op 4 en 5 mei voor het eerst een beurs voor de isolatiesector georganiseerd. Het was een aanpak die gezien kan worden als het vervolg op de voormalige isolatievakbeurs IEX. Onder de naam TI-expo ging een deel van de staf nu verder met een nieuw concept voor de isolatiemarkt. Daarbij werd sterk ingezet op presentaties die voor de isolatiesector heel interessant zijn. De beurs 2022 was grotendeels gericht zijn op het Duitse taalgebied. Maar, zo geeft de organisatie aan, het is de bedoeling dat komende jaren een

internationale aanpak wordt gevolgd, zodat de beurs ook aantrekkelijk wordt voor de omringende landen. FESI, het Europese platform van nationale verenigingen van ondernemingen in de isolatiesector, droeg actief bij aan de presentaties op de beursvloer en het congresprogramma. Ook buitengewone leden van de VIB waren aanwezig op de beursvloer Wie meer wil weten over deze beurs kan terecht op: www.ti-expo.de/en/

PERSONELE INSTROOM IN DE SECTOR BEVORDEREN Dat de isolatiesector, net als veel andere sectoren in Nederland, kampt met personeelstekort is bekend. De vraag is wat we daar met elkaar aan kunnen doen. Een feit is dat de isolatiesector aantrekkelijk is voor mensen die graag in de praktijk werken. Maar ook omdat veel isolatiebedrijven MKB-bedrijven zijn waar de lijnen kort zijn en mensen vaak in hun eigen woonregio aan de slag kunnen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er de grotere isolatiebedrijven die juist door hun diversiteit van taken goede doorgroeimogelijkheden bieden voor jonge medewerkers.

De isolatiesector is klein als je deze vergelijkt met de installatiesector of de bouw. Het is niet onredelijk om te veronderstellen dat die sectoren veel jongeren wegtrekken bij de isolatie. Streekscholen hebben op vrij beperkte schaal opleidingen voor het isolatiewerk. Daarin speelt Stichting OOI eigenlijk de belangrijkste rol als opleider en contactpunt voor de ROC-instellingen. En dan is samenwerking tussen sectoren opeens wel veel makkelijker omdat OOI al veel connecties heeft met andere partijen. EDITIE 2 2022

21


Meer informatie www.isoleren.nl

VIB FOCUS ARBEIDSMARKT Het VIB-bestuur heeft voor de komende jaren voor ogen dat het thema ‘Arbeid/arbeidsmarkt’ mede vanuit OOI kan worden versterkt via ‘Technologie & Innovatie’ (brancheontwikkeling). De lopende initiatieven zoals het positioneren van het belang van de sector bij maatschappelijke ontwikkelingen rondom de energietransitie en de rol daarin voor thermische isolatie binnen de industrie en utiliteit (inspecties, handhaving en wetgeving) blijven daarnaast gehandhaafd. Voor VIB staan de komend de volgende doelstellingen op stapel als het gaat om de arbeidsmarkt. •

22

Positioneren van isolatiebranche binnen bestaande initiatieven op arbeidsmarktcampagnes voor techniek door een actievere rol vanuit VIB. Vergroten zichtbaarheid branche onder jongeren en het vergroten van opleidingsmogelijkheden ISOLATIE4ALL

voor jongeren. Zichtbaar zijn en deelnemen in landelijke lobby om instroom en retentie van arbeidsmigranten te verbeteren (zowel richting overheid als opdrachtgevers i.r.t. faciliteiten en huisvesting). Bewustwording creëren bij opdrachtgevers, norminstellingen, energieadviseurs en kennisinstellingen om vanuit arbeidsmarktkrapte ruimte te bieden voor innovatieve toepassingen in plaats van vasthouden aan traditionele specificaties/ standaardisatie voor isolatiewerk.

Mede met het oog op de opvolging van de huidige voorzitter Hans Koole zoekt het bestuur daarom een nieuwe voorzitter die aan het bovenstaande concreet gestalte gaat geven.


AKOESTISCHE ISOLATIE, EEN BELANGRIJKE TAK IN DE ISOLATIESECTOR Vanaf het midden van vorige eeuw hebben de gestaag toenemende bevolkingsdichtheid, de voortschrijdende motorisering en de voortschrijdende mechanisering van werkplekken, in huishoudens en in vrijetijdsbesteding geleid tot een voortdurend toenemende algemene geluidsbelasting. De gevolgen zijn concentratie- en slaapstoornissen, schade aan het vegetatieve zenuwstelsel die zich manifesteert in de vorm van maag-, hart- en bloedsomloopstoornissen, en ook lawaaidoofheid, die is erkend als beroepsziekte nr. 1. Aangezien de mensheid weet dat geluid ziektes veroorzaakt, is de belangstelling voor kwesties van geluidsbescherming en daarmee de belangstelling voor akoestische problemen in het algemeen sterk toegenomen. Akoestiek is gedefinieerd als de wetenschap van geluid en de invloed ervan op de mens. Dat geluid moet kunnen reizen van de bron naar het menselijk oor, het is vereist dat het door de lucht of andere media kan reizen. Bij afwezigheid van enig medium (vacuüm) is geluidsvoortplanting onmogelijk.

"Geluidsisolatie verbetert sterk de akoestiek"

Mechanische trillingen en golven worden geluid genoemd. De voortplanting van geluid in de lucht wordt luchtgeluid genoemd, de voortgang in vast materiaal wordt structuurgeluid genoemd. In lucht kan geluid alleen expanderen in de vorm van longitudinale golven (compressiegolven), omdat hier geen zijdelingse krachten kunnen worden overgedragen. De afzonderlijke luchtdeeltjes voeren trillingen uit rond hun statische positie in de richting van de geluidsvoortplanting. Daarbij worden naburige deeltjes geraakt waardoor de voortplanting van de impact (het geluid) plaatsvindt, waarvan de snelheid afhankelijk is van het medium. Het menselijk oor is in staat om luchtgeluid te registreren in het bereik van:

drukveranderingen tussen p = 2 ⋅10−5 Pa en 2 ⋅10 Pa . De ondergrens van herkenning (de diepste toon) is bijna 16, de bovengrens ongeveer 20000 trillingen per seconde (Hertz). Trillingen onder dat bereik worden infrasoon geluid genoemd (aardbevingen, hersenschuddingen, trillingen van gebouwen). Trillingen boven dat bereik worden ultrasoon geluid genoemd (belangrijk voor veel fysieke, chemische en biologische doeleinden). Hoe hoger het aantal trillingen per seconde, hoe hoger we het geluid herkennen.

Door gerichte toepassing van geluidsisolatie kan de akoestiek in gebouwen en installaties sterk worden verbeterd. De isolatiesector heeft een aantal bedrijven die actief zijn op het gebied van de akoestische isolatie. Maar voor diegenen die minder vertrouwd zijn met dit specialisme is er een interessante pagina op de FESI-website met allerlei standaarden en documenten over geluidsisolatie. Zie www.fesi.eu/acoustic

C

ontact? Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein Tel. 030-6300404 www.isoleren.nl Volg op LinkedIn #VIB en #mooieisolatieprojecten EDITIE 2 2022

23


ZIJN WE KLAAR VOOR DE MAATWERK. Dat is wat Thermatras levert in isolatiematrassen. Al 30 jaar. En maatwerk betekent: meten. Inzicht krijgen. Begrijpen wat je doet. Dat geldt voor de vervaardiging van passende matrassen, maar zeker ook voor de inzet van isolatie an sich. Want welke voordelen zijn er nu werkelijk te behalen met isolatie? Is het allemaal wel zo eenvoudig als beweerd wordt? Zijn we klaar voor de noodzakelijke transitie? Of zijn er belangrijke nuanceringen te onderkennen? Ik spreek hierover met Alexander en Thomas Norder, eigenaren van Thermatras uit Barendrecht.

Op 3 mei 1965, alweer 57 jaar geleden, trad (groot)vader Geert in dienst bij De Boer Isolatie. Een bedrijf dat in 1910 onder de naam “De Boer Pakking-Rubber-Isolatie” werd opgericht. Na een rijke geschiedenis kwam daar in 1991, middels een management buy out door Geert Norder en zijn zoon Alexander, Thermatras uit voort. 27 Jaar later werd het familiebedrijf versterkt door (klein)zoon Thomas. Thermatras is actief in de scheepvaart, de levensmiddelenindustrie en verschillende utiliteit sectoren. Maar de scope van Thermatras is veel breder. De toepassingsmogelijkheden van isolatiematrassen zijn heel divers: feitelijk zijn alle moeilijke vormen in werktuigbouwkundige installaties met matrassen te isoleren.

Isolatie als duurzaamheidsoplossing

Het klinkt zo logisch: wil je energie besparen en de CO2 uitstoot reduceren, dan is isolatie de weg om te gaan. Maar is het wel zo eenvoudig? Alexander: “Eigenlijk is er niets nieuws onder zon: al in de jaren zestig was men ervan doordrongen dat (en ik citeer nu even): “...een doelmatig en zuinig gebruik van de (dure!) brandstof essentieel is. In dit verband moet het tegengaan van warmteverliezen worden nagestreefd. De grote betekenis van isolatie wordt [...] door alle technici erkend.” * Het is best schrijnend om te zien dat de problemen waar men toen voor stond bij het doorrekenen en de constructieve uitvoering van isolaties feitelijk nog steeds aan de hand zijn. Sterker nog, over de jaren is opgedane kennis verdwenen. Dat heeft mede te maken met hoe we nu te werk gaan. Om een voorbeeld te noemen: wij zijn vanaf dag 24

ISOLATIE4ALL

1 actief in de utiliteitssector. En waar we voorheen zagen dat elk bejaardenhuis bijvoorbeeld een eigen technische dienst had, we nu te maken hebben met grote coöperaties met één overkoepelende dienst die het technisch beheer veelal ook nog geoutsourced heeft. Aan partijen die veelal vraaggestuurd werken. Wat de klant vraagt, wordt gedaan. Zonder verder te kijken naar de hele installatie of technische inrichting van het gebouw. Terwijl juist dan de grootste besparings- en milieuvoordelen te behalen zijn.”

Effect van aangescherpte regelgeving

“We zien nog veel te vaak dat installaties ongelofelijk veel warmte verliezen, zonder dat men dit in de gaten heeft. De kennis en de aandacht mist gewoonweg. Het is wat dat betreft goed dat de maatregelen die overheden sinds jaar en dag hebben ingesteld nu ook consequenter en strenger worden gecontroleerd, waardoor bedrijven gedwongen worden om serieuze aandacht te besteden

aan energiebesparing. Tel daar de enorme stijging in energieprijzen bij op, dan kom je er nu op uit dat bedrijven niet alleen móeten, maar ook wíllen veranderen.”

Inzicht en vertrouwen

“Neemt niet weg dat investeringen moeten doen ook pijn doen, zeker als je niet goed begrijpt wat de investering je onderaan de streep gaat opleveren. Daar worden inmiddels apps voor ontwikkeld, die eigenlijk veel te ingewikkeld zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat je mensen alleen kan bewegen tot daadwerkelijke verandering als ze snappen wat er gebeurt. En zien dat er gigantische warmteverliezen zijn. Wat wij doen is inzichtelijk maken hoe de zaak ervoor staat. Met transparante berekeningen en warmte fotografie maken we een heldere visualisatie. We kijken daarbij naar het hele gebouw en kunnen zo dan ook een volledig advies geven. Achterliggende gedachte is dat we onze klant zo goed mogelijk bij willen staan. Nu, maar zeker ook in de jaren die komen gaan.”


VISIE OP DUURZAAMHEID

ENERGIE TRANSITIE?

Tekst: Chantal Fransen Fotografie: Thermatras

Met oog op de toekomst

“Wij kijken naar de toekomst. In de relatie met onze klanten, maar ook met oog op een leefbare wereld. Isolatie is een sleutelelement, maar er zitten nog veel haken en ogen aan de maatregelen die nu genomen worden om energie te besparen en de CO2 uitstoot te beperken. Daar valt nog veel over te vertellen. We gaan het gesprek graag aan en nodigen je uit tot contact.” Thermatras www.thermatras.eu

* Uit: Thermische Isolatie - PJM de Ley ing. - uitgegeven door N.V. Noord-Hollandsche Asbestfabriek v/h J. de Boer en co Amsterdam -1962 EDITIE 2 2022

25


HOGE CO2 PRIJZEN VERLAGE VOOR ISOLATIE TOT MINDE De CO2 prijzen zijn sterk gestegen. “Investeringen in de isolatie van operationele systemen verdienen zich in zeer korte tijd terug”, is de mening van Andreas Gürtler, directeur van de European Industrial Insulation Foundation (EiiF). Hoe hoog het besparingspotentieel is en wat dit betekent voor isolatiebedrijven, legt Andreas Gürtler in dit artikel uit.

Andreas Gürtler: “Bij EiiF verwachten we een sterke toename van de vraag naar technische isolatieoplossingen voor industriële systemen. Je hoeft je alleen maar voor te stellen wat de huidige CO2 prijs van € 100 per ton voor een productiebedrijf betekend.”

Praktijkvoorbeeld

Als voorbeeld noemt Gürtler een Europees verzinkbedrijf, die betrokken is bij de Europese emissiehandel. “In 2016 hoefde dit bedrijf slechts € 5 te betalen voor elke ton CO2, die ze te veel produceerde. Dat was toen zo'n 6.000 ton CO2 met een kostenpost van € 30.000 euro. In 2020 was het bedrag van te veel CO2 produceren al opgelopen tot € 50 euro per ton waardoor de kosten opliepen tot € 250.000 in plaats van € 30.000. In 2022 is het bedrag aan emissierechten verder opgelopen tot € 100 euro per ton wat het verzinkbedrijf in de huidige situatie meer dan half miljoen euro aan emissierechten kost. Conclusie: Het verzinkbedrijf produceert dus veel te duur. Om dit te verbeteren zal het bedrijf zijn productie moeten verbeteren en ook in de kwaliteit van de producten. Dit is wel een drastisch voorbeeld. Of alle andere industriële bedrijven op dezelfde manier worden getroffen, is de vraag. Er zijn natuurlijk verschillen. Niet alle industriële bedrijven produceren meer uitstoot dan ze over certificaten beschikken. Wie minder uitstoot aan het milieu dan dat hij emissierechten krijgt, kan deze nu zeer waardevol verkopen aan bedrijven die te veel CO2 uitstoten. Dit In de emissiehandel ontvangen deelnemende bedrijven emissierechten. Deze zijn beperkt en worden elk jaar verminderd. Als het aantal emissierechten (toewijzing) overeenkomt met de emissies, voldoet de installatie aan de eisen. Als het meer uitstoot, moeten er meer emissierechten worden gekocht. Hiervoor stegen de kosten tot 100€/ton CO2 in februari 2022.

26

ISOLATIE4ALL

betekent dat het voor deze bedrijven snel loont als ze investeren in technische isolatiesystemen en dus daarmee CO2 besparen”, aldus Gürtler.

Besparingspotentieel

Het besparingspotentieel is volgens een EiiF-studie uit 2021 hoog van ongeveer 700.000 ton CO2 voor de Duitse staalindustrie alleen. Daarbij dienen volgens Gürtler wel de isolatiesystemen in de Duitse staalfabrieken consequent op het niveau van VDI-4610 energieklasse C worden gebracht. Dit zou overeenkomen met een CO2 marktwaarde van €100 per ton met een financieel potentieel van €70 miljoen. “Met dit bedrag kunnen staalproducenten duizenden kilometers pijpleiding inpakken met energie-efficiënte isolatie en hun energieverbruik en bijbehorende kosten de komende jaren effectief verminderen. Dit resulteert in zeer positieve toekomstperspectieven voor isolatiebedrijven.”

"Het besparingspotentieel van ongeveer 700.000 ton CO2 voor staalindustrie in Duitsland is hoog!"


VISIE OP ENERGIE

EN DE TERUGVERDIENTIJD R DAN EEN JAAR

Ongeveer 10% van de componenten in industriële installaties die kunnen worden geïsoleerd, zijn niet geïsoleerd of hun isolatie is slecht onderhouden. De thermografie laat zien dat het warmteverlies in deze gebieden aanzienlijk is. (Bron: EiiF)

Tipcheck

“Om deze toekomstperspectieven te benutten voor isolatiebedrijven, is het belangrijk te kijken naar de ontwikkelingen in de markt. Op dit moment zien we dat er iets gebeurt in de industrie zowel bij grootte of middelgrootte bedrijven. Het management van deze bedrijven oefenen steeds meer druk uit op haar energiemanagers met het oog op de gestegen productiekosten. Deze druk lijdt niet altijd tot de gewenste maatregelen. Isolatiebedrijven moeten daarom contact opnemen met degenen die verantwoordelijk zijn voor energie of het milieu en hun laten zien dat ze op dit punt ondersteuning kunnen bieden. Met de TBI-app van de EiiF, of in het beste geval met een echte TIPCHECK, kan het besparingspotentieel en de bijbehorende isolatieoplossing worden getoond. Op deze manier is het mogelijk om onderhoudspersoneel te overtuigen dat, als ze zakelijk zijn, in de toekomst zeker niet meer hoeven te betalen voor onnodig geproduceerde en dure CO2 Emissies.”

Invloed isolatie op terugverdientijd.

“Welke invloed de CO2 prijzen op de terugverdientijden van technische isolatiesystemen, weten we momenteel nog niet precies. We moeten dit opnieuw berekenen. In de afgelopen jaren en in onze eerste 2.500 TIPCHECKs zijn de terugverdientijden voor niet-geïsoleerde en beschadigde installatiecomponenten op basis van een industriële energieprijs van 3 cent per kilowattuur gemiddeld twee jaar geweest. Met het oog op de steeds meer stijgende energiekosten en CO2 prijzen van vandaag is de terugverdientijd nu veel korter. Dit betekent dat de exploitanten van installaties de investeringskosten voor isolatiematerialen al in het jaar van installatie terugverdienen. Voor de rest van de levensduur van de installatie helpt het hen ook geld, energie en emissies te besparen. Wie vandaag dus investeert in een isolatieoplossing is de komende jaren verzekerd niet alleen in een energiezuinige productie met minstens energieklasse c, maar ook het toekomstige risico op stijgende emissie- en energieprijzen. EDITIE 2 2022

27


INFORMEREN INSPIREREN VERB Tour de Leverancier SIG Benelux Bij SIG geloven we, dat we door samen te werken met onze leveranciers onze klanten het beste kunnen bieden en zijn altijd op zoek naar partnerschap met onze klanten en leveranciers. Een partnerschap waarin wij gelijk zijn en met elkaar tot resultaat komen. En het beste resultaat is vaak groter dan de som der delen. Dagelijks voorzien wij klanten van de juiste producten, kennis én expertise.

Op donderdag 9 juni jl. vond na lange tijd vanwege de corona weer een Tour de Leverancier plaats bij SIG Benelux in Waalwijk. Waar isolatiebedrijven werden geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen door de leveranciers.

Veel Interesse & belangstelling

Een evenement waar een groot aantal isolatiebedrijven op af waar gekomen. Na een welkomstwoord werden de deelnemers in groepjes verdeeld die in 10 minuten bij de 7 deelnemende bedrijven te weten: Rockwool, Armacell, Kingspan, Promat, Mulcol, Bartec en SIG die de deelnemers informeerden over hun producten en de laatste ontwikkelingen. De leverancier Promat en Mulcol focussen zich op brandwering en brachten de deelnemers op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op dat gebied. Zo liet Promat o.a. de PROMASTOP®brandmanchetten zien die aan de binnenzijde een opzwellend materiaal hebben op basis van grafiet dat bij verhitting opschuimt. Daardoor worden de leidingen waar het materiaal omheen zit dichtgeknepen, zodat het vuur en de rook er niet doorheen kunnen. Zo blijft de brandwerende compartimentering van het gebouw intact. Mulcol demonstreerde de app die ze ontwikkeld hebben. Met deze app kunnen alle geteste producten gemakkelijk worden gevonden. Er staan op dit moment 4500 producten in de app die continu wordt bijgehouden. Om producten gemakkelijk terug te vinden, heeft Mulcon een selector ontwikkeld waar isoleerders op basis van de constructie bijvoorbeeld vloer of wand een product met de juiste oplossing kunnen vinden. 28

ISOLATIE4ALL

De overige leveranciers bedienen de HVAC en industrie segmenten/isoleerders met o.a. elastomeren (Armacell), steenwol (Rockwool & Paroc), glaswol (Isover), Kooltherm (Kingspan), tracing (Bartec). Armacell liet naast de bestaande producten zoals de Armacell Protect, een preview zien van nieuwe branddoorvoeringen die eind dit jaar op de markt geïntroduceerd zullen worden. Rockwool ging in op hun producten zoals Teclit, een robuuste pijpschaal met bijzonder sterke aluminiumfolie voor een permanente diffusiedichte isolatie en WRTech wanneer duurzaamheid belangrijk is. Leuk was het filmpje over hoe van basaltstenen isolatie gemaakt wordt. Bartec legde uit wat elektrische tracing betekent en welke materialen daar allemaal voorhanden is van elektrische kabels met verschillende temperatuurniveaus en de kastjes voor de aansturing. Voor toepassingen in de petrochemie, olie en gas maar ook vorstbeveliging voor sprinklerinstallaties. De kunst voor isoleerders is wel om elektrische tracing goed aan te brengen. In samenwerking met Stichting OOI worden er cursussen op dit gebied gegeven. Want alleen zorgvuldige aangelegde elektrische tracing biedt een optimale werking. Tenslotte SIG die in een filmpje liet zien over hun eigen productielocatie in Waalwijk waar ze alle mogelijke isolatiematerialen kunnen bewerken, zodat ze voldoen aan de eisen en wensen van onze klanten. We passen technieken toe zoals lijmen, zagen en frezen van bijvoorbeeld PIR-hardschuimolie-en gaswinning, (industriële) koeltechniek, scheepvaart en gebouwen.

"Tour de Leverancier van SIG Benelux biedt toegevoegd waarde"

Netwerken belangrijke kennisdeler

Na afloop van de rondleiding was er een borrel met heerlijke hapjes van de barbecue die heerlijk smaakten. Onderwijl was het mogelijk om te netwerken met de deelnemers. In de gesprekken kwam o.a. naar voren dat de isolatiebedrijven meer dan voldoende werk hebben, maar wel een tekort hebben aan personeel. Waar moeilijk aan te komen is. Ook noemde een isoleerder de concurrentie van de installateur die steeds vaker zelf aan de slag gaan en nauwelijks verstand hebben van isoleren. Hij pleitte ervoor dat isolatiebedrijven worden opgenomen worden in een bouwteam zodat ze kunnen adviseren ten aanzien van de berekeningen en materialen om op deze manier optimaal te kunnen adviseren. Een ander zaak die tijdens het netwerk naar voren kwam, zijn de logistieke problemen betreffende de levering van de producten op de bouwplaats. Steeds meer steden werken met tijdsloten en alleen nog vrachtwagens met Euro6 mogen de bouwplaats op. In het kader van emissieloos bouwen en isoleren zal hier op termijn een oplossing voor gevonden moeten worden. Kennisdelen en elkaar ontmoeten blijft van belang om samen het belang van goed isolatiewerk te onderstrepen richting klanten.


VISIE OP KLANTBENADERING

BINDEN – DE KLANT CENTRAAL!

Tekst en Foto's: Loet van bergen

EDITIE 2 2022

29


ISOLEREN IS MEER DAN

Ongeisoleerde filter met 2 kleine teststukjes

Bij het horen van het woord “isoleren” wordt vaak in de eerste plaats gedacht aan energiebesparing. Energiebesparing is belangrijk en helpt om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Maar in de industrie spelen ook andere factoren een rol. Bij Bunge Loders Croklaan, een producent van plantaardige oliën en vetten voor de voedingsindustrie, zijn diverse filters en deksels geïsoleerd, niet in de eerste plaats om energie te besparen, maar vanwege de persoonlijke veiligheid van medewerkers en contractors die werkzaamheden verrichten in de nabijheid van hete procesinstallaties. Dirk Mulder is werkzaam bij Bunge Loders Croklaan op de Maasvlakte en vertelde dat de eerste aanleiding om te gaan isoleren voortkwam uit een voorstel om de werkomstandigheden te verbeteren. Het voorstel was om de ruimte beter te ventileren door meer buitenlucht toe te laten via extra ventilatieopeningen. Daarmee werd de oorzaak, namelijk warmte van de 30

ISOLATIE4ALL

filters niet aangepakt. De oorzaak voor de hoge temperaturen in de ruimte met zogenaamde “vertical leaf filters” (VLF) was de warmte die van die filters afkomstig is. De filters waren ±1mtr aan de bovenkant niet geïsoleerd en konden aan het oppervlak opwarmen tot ca. 100 °C. In plaats van meer te ventileren is gekozen voor het isoleren van de filters.

Omdat er gewerkt wordt met plantaardige oliën en omdat de filters bestaan uit meerdere delen waarbij veel manuele handelingen nodig zijn lag het isoleren met de gebruikelijke systemen en materialen niet voor de hand. Toch kon er een materiaal gevonden worden dat geschikt was en aangebracht kon worden op de filters. Het gaat om een isolatiemateriaal van rub-


ISOLATIE IN DE INDUSTRIE

ENERGIEBESPARING ber dat bestand is tegen de componenten uit de oliën en dat geschikt is voor lastig te isoleren oppervlakken. Chabel levert en monteert dit isolatiemateriaal en is nauw betrokken bij de toepassing ervan.

Ongeïsoleerd filter met 2 kleine teststukjes

Filter dat geïsoleerd is met het isolatiemateriaal.

Bunge Loders Croklaan heeft zelf uitgezocht hoe en waar het materiaal diende te worden aangebracht en op basis van verschillende testen is samen met Chabel gekozen voor een bepaalde materiaalsamenstelling. Inmiddels zijn op de Maasvlakte verschillende filters (in totaal zo’n 44 filters), leidingwerk en de deksels van hoge druk stoomketels voorzien van isolatie op een zodanige wijze dat het oppervlak minder warm wordt dan 60 °C. Binnen de CINI norm (Commissie Isolatie Nederlandse Industrie) voor isolatie is met name gekeken naar het onderdeel “personal protection” en op basis hiervan zijn plekken met een temperatuur hoger dan 60 °C geïsoleerd. Dit resulteert in een veiligere werkomgeving en een beter klimaat om in te werken. Het reinigen van de isolatie is eenvoudig uit te voeren met warm water, mits er niet met hoge drukspuiten op het materiaal wordt gespoten. Verder is er bij de installaties die in bedrijf zijn met deze isolatie geen behoefte aan onderhoud door de leverancier. Eventuele beschadigingen kunnen gemakkelijk hersteld worden door de beschadiging af te smeren met vers component.

Geisoleerd

Bijkomend voordeel is uiteraard de energiebesparing. Per VLF-filter bedraagt die ca. 3 kW continu en bij de energieprijzen van eind 2020 komt de terugverdientijd op ca. 2,5 jaar uit. De firma Chabel, die de isolatie heeft aangebracht bij Bunge Loders Croklaan, maakt duidelijk dat de isolatie in overleg met de opdrachtgever is aangebracht. Door in de ruimte de VLF-filters te isoleren is het werkklimaat aanzienlijk verbeterd en was de uitbreiding op ventilatieopeningen niet meer nodig.

Ongeisoleerd

Bunge Loders Croklaan heeft gedurende de voorbereiding, het ontwerp en het aanbrengen van de isolatie steeds meege-

dacht en samengewerkt met Chabel.

Het is zeker niet zo dat alle bedrijven zo nauw betrokken zijn bij het isoleren van installaties als Bunge Loders Croklaan. Bij veel bedrijven wordt de isolatie overgelaten aan het isolatiebedrijf en wordt meestal op prijs geselecteerd. Door als opdrachtgever bij het aanvragen en beoordelen van offertes niet alleen op de prijs te letten kan de prestatie van de isolatie verder verbeteren. De besparingen voor isolatie van filters zijn hieronder in een algemeen voorbeeld toegelicht. Chabel heeft voor een filter met een diameter van 1500 mm uitgerekend wat het kost om te isoleren: Bij de toegepaste isolatie bedragen de kosten ca. € 2400 inclusief montage. De terugverdientijd bij een temperatuur aan het oppervlak van het filter (zonder isolatie) van 110 °C en een aardgasprijs van € 0,25/ Nm3 bedraagt ca. 1,5 jaar. In de kosten voor het aardgas zijn geen kosten doorberekend voor CO2, als die wel meegenomen worden zal de terugverdientijd korter zijn. In 2014 heeft Epro Consult in opdracht van de ketenorganisatie MVO en met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een workshop georganiseerd waarop Chabel een toelichting heeft gegeven op de toepassingsmogelijkheden van de door hen toegepaste isolatie. Bedrijven uit de margarine-, vetten- en oliënindustrie (MVO) konden daar kennis nemen van het isolatiemateriaal. Dit materiaal van Chabel is met name geschikt voor lastig te isoleren oppervlakken zoals filters en heeft als voordeel dat er geen aantasting door de gebruikte oliën plaatsvindt en er ook geen olie door het materiaal wordt opgenomen. Sinds 2014 is deze isolatie bij diverse bedrijven in de eetbare olie industrie toegepast en inmiddels ook in de petrochemie. De nieuwe generatie van het materiaal is verder ontwikkeld en is ook onbrandbaar. EDITIE 2 2022

31


Onderdeel van

MONITORING + ADVIES

STOOMINSTALLATIES

KOEL- EN VRIESTECHNIEK

WKK + ELECTRA-INSTALLATIES AANDRIJFTECHNIEK + PERSLUCHT

GEBOUW + PROCESTECHNIEK

TECHNISCHE ISOLATIE


KIJKJE OVER DE SCHUTTING

NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN IN OPMARS

Het gebruik van natuurlijke isolatie is opkomst en worden vervaardigd op basis van honderd procent natuurlijke materialen zoals houtvezels, vlas, hennep, schapenwol, kurk enz. Deze isolatiematerialen bieden belangrijke voordelen in vergelijking met de bekende traditionele isolatiematerialen omdat je er bovenal beter en gezonder mee kan isoleren. Natuurlijk isoleren betekent dus ook kwalitatief én duurzaam isoleren. Een van de hoogwaardige natuurlijke isolatiematerialen op de markt, is hennep. Het is een uitzonderlijk snelgroeiend gewas en daardoor gemakkelijk en zonder kunstmatige meststoffen te produceren.

Milieuvriendelijk

Hennep groeit bovendien niet alleen heel snel. Wel tot vier meter in ongeveer 100 dagen tijd. Daarbij neemt het tijdens de groei ook nog CO2 in zich op. Van de hennepplant worden de harde vezels en schillen van de plant verwerkt tot rollen of platen die handmatig zijn bij te snijden en zo op maat kunnen worden aangebracht bij daken, vloeren en gevels. Met een lambda-waarde van 0,038 - 0,042 mag hennep isolatie zich een gemiddeld presterend isolerend materiaal noemen. Dankzij de weinig belastende productie en het ontbreken van schadelijke toe-

slagstoffen blinkt hennep wel uit in milieuvriendelijkheid. Hennep is bovendien ook van nature schimmeldodend en antibacterieel, waardoor er aan het isolatiemateriaal geen giftige stoffen tegen schimmel of ongedierte moeten worden toegevoegd. Wel heeft hennep een hogere brandklasse van E. Dit betekent dat hennep gemakkelijker brandbaar is. Vandaar dat in sommige gevallen brandvertragende middelen aan hennep toegevoegd zoals ammoniumfosfaat of soda toe.

Toepassingen

Hennepisolatie wordt veel toegepast in de ecologische bouw voor het isoleren van daken, vloeren en gevels en is gemakkelijk te verwerken en onder verschillende namen en uitvoeringen verkrijgbaar. Zo wordt er in de ecologische bouw veel gewerkt met kalkhennep dat een mengsel is van hennephout, hydraatkalk, mineraal additief en water en te verwerken is zoals traditionele kalkmixen en werkt als een isolator en vochtregulator. Het heeft niet de brosheid van beton en heeft daarom geen dilatatievoegen nodig. Het

is een lichtgewicht isolatiemateriaal voor de meeste klimaten, dat isolatie en thermische massa combineert. Kalkhennep wordt in steeds meer ecologische bouwprojecten toegepast. Een mooi voorbeeld is Ecodorp in Boekel, een ecologisch dorp dat helemaal zelfvoorzienend is en meer energie opwekt dan dat het gebruikt. Dit mede dankzij milieuvriendelijke kalkhennep isolatie dat naast hoge isolatiewaarde ook voordelen heeft voor de gezondheid. Kalkhennep is namelijk dampopen en reguleert het vochtgehalte in huis. Dat is nodig want er is een gezonde luchtvochtigheid van 40-60%. Is het droger, dan krijgen we allerlei kwaaltjes. Is het vochtiger, dan krijgen we meer huismijt en schimmel. Daarnaast reguleert het ook de temperatuur en weert het schimmels en bacteriën en bevat geen giftige stoffen. Isoleren met hennep is in de industrie nog geen optie. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en wellicht biedt hennep straks de mogelijkheid om leidingen mee te isoleren. Wat wel een ommezwaai zou betekenen voor de isolatiebedrijven.

EDITIE 2 2022

33


SUCCESVOLLE PREMIÈRE VOOR TI-EXPO EN CONFERENTIE 2022 De organisatie van de TI-Expo en Conferentie kan terugkijken op een geslaagd evenement. Ongeveer 1.300 bezoekers kwamen op 4 en 5 mei naar Essen om producten en oplossingen op het gebied van technische isolatie te ervaren. Daarnaast informeerden zo'n 80 deelnemers aan de TIconferentie zich over onderwerpen op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid, normen en richtlijnen, digitalisering, onderzoek en ontwikkeling, onderhoud en diensten. Een datum voor het vervolg is al gevonden: 29 + 30 maart 2023! De vreugde om elkaar weer te zien was duidelijk merkbaar in Essen: na een lange corona-gerelateerde gedwongen pauze bood de TI-Expo + Conference eindelijk een platform voor informatie en professionele kennisuitwisseling voor iedereen die meer wilde weten over de isolatie van industriële systemen in industrie en gebouwen.

TI-Expo: Succesvolle productshow

Op TI-Expo toonden de meer dan 60 exposanten alle aspecten van technische isolatie voor industrie en gebouwen. Samen met verschillende vertegenwoordigers van de industrie, verenigingen, bedrijven en partners bood de beurs technische programma-items, waaronder praktische lezingen en diepgaande informatieaanbiedingen. Een hoogtepunt was de Innovation & Experience Area, waar je technische innovaties kon ervaren en ideeën kon uitwisselen over de nieuwste ontwikkelingen.

De rol van isolatie bij energieefficiency

Welke belangrijke rol technische isolatie speelt tegen de achtergrond van klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende

34

ISOLATIE4ALL

noodzaak om de energie-efficiëntie en daarmee de CO2 uitstoot te reduceren was alom vertegenwoordigd op de TI-Expo + Conferentie. TI-Expo projectmanager Christian Poell: "In de huidige situatie is het behalen van de klimaatdoelstellingen van de overheid van groot belang. We zijn verheugd dat de première van de TI-Expo + Conference succesvol was. Dit was echter alleen mogelijk door de steun en inzet van de industrie.” Henning en Thilo Könicke, Managing Directors van AFAG, organisatoren van TI-Expo, trokken ook een positieve balans: "Het was gewoon leuk om elkaar te ontmoeten en te beginnen met het nieuwe format. Wij zijn van mening dat alle aanwezigen in Essen goede gesprekken hebben gevoerd en zaken hebben gedaan.”

Expertise op het congres

Als onderdeel van de TI-conferentie spraken toonaangevende experts over onderwerpen op het gebied van energieefficiëntie en duurzaamheid, normen en richtlijnen, digitalisering, onderzoek en ontwikkeling, evenals onderhoud en diensten. Op de twee dagen van het congres kwamen zo'n 80 deelnemers zich verdiepen in de hoogwaardige specialistische lezingen en met elkaar van gedachten wisselen. Stephan Schalm, lid van de Raad van Bestuur van de Rudolf Müller Media Group: "We hebben goed gereageerd op de conferentie. Er waren geweldige lezingen en een geïnteresseerd auditorium. Voor de deelnemers aan het congres was er veel praktische informatie over energieefficiëntie en duurzaamheid in het kader van technische isolatie te beluisteren." De sprekers Gyna Galvis, technisch specialist en teamleider bij KAEFER Laboratories, en Dipl.-Ing. Andreas Regel, Product Manager Insulation bij Bilfinger Arnholdt GmbH, gaven een gezamenlijk overzicht van relevante normen en richtlijnen, gericht op het verhogen van de energie-efficiëntie door isolatie in de industrie, waaronder DIN 4140, VDI 4610-1, de GEG- en EU-nor-


nemers: "Het is een absoluut hoogtepunt dat we na lange tijd – door Corona – nu weer een branchebijeenkomst van deze omvang hebben. We hopen dat deze industrie de juiste status krijgt, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Want wat is een betere manier om energie-efficiëntie te bereiken dan door verstandige isolatie?”

men. Karlheinz Kermann, isolatie expert, gaf een vermakelijk overzicht van typische fouten in de installatiebouw die het leven van de isoleerder bemoeilijken. Prof. Dr. Oliver Opel van de West Coast University of Applied Sciences rapporteerde opnieuw over wat de nieuwe BTGA Rule 3.004 voor corrosiebescherming van pijpleidingen en fittingen bevat en welke technische hiaten hierdoor worden gedicht.

Praktijkvoorbeelden illustreren relevantie

Op de TI-conferentie maakten twee praktijkvoorbeelden van de werking van een installatie duidelijk welk enorm potentieel technische isolatie heeft op het gebied van energie-efficiëntie. Thomas Stangl, Managing Director Rudolf Duschek GmbH, en Andreas Wald, TIPCHECK-ingenieur van EiiF, rapporteerden over welke maatregelen voor gebouwbeheer werden geïmplementeerd in een kantoorgebouw in Wenen. Thomas Dekarski, Environmental and Energy Manager bij Nipro PharmaPackaging Germany, wijst ook op de maatregelen die in zijn bedrijf zijn toegepast als gevolg van een TIPCHECK: "In operationele en lopende operaties merkten we dat we veel energieverliezen hadden. Daarom hebben we externe hulp gezocht en samen onze bedrijfslocaties onder de loep genomen. Er werden eenvoudige maatregelen genomen die zichzelf snel terugverdienden, maar ook complexe leidinggeleiders werden opnieuw geïsoleerd om de energieefficiëntie op dit punt te verbeteren." Ook de paneldiscussie over het (onvoldoende) meewegen van afschrijvingstijden en de levenscycluskostenanalyse van isolatiemaatregelen bij de planning of het onderhoud van operationele systemen aan het einde van de eerste dag van de conferentie, werd met grote belangstelling gevolgd door het publiek. Onder leiding van Dr.-Ing. Rudolf Jürcke, voorzitter van de European Federation of Associations of Insulation Contractors (FESI), vertelden de deelnemers hun mening over het onderwerp, waaronder Thomas Dekarski van de kant van de operator en Andreas Gürtler, Foundation Director European Industrial Insulation Foundation (EiiF), die de vraag vanuit een politiek en associatie gerelateerd oogpunt beoordeelde. Dr.-Ing. Elke Rieß, technisch manager bij Armacell, bracht opnieuw het standpunt van de fabrikanten naar voren. Gerd Gollenstede, hoofd technische dienst bij KAEFER, belichtte ook het onderwerp van de discussie vanuit technisch of uitvoerend oogpunt.

Product van het Jaar Award

De prijsuitreiking voor het TI Award Product van het Jaar 2022 vond plaats als onderdeel van de TI-Expo + Conference. De winnaar was va-Q-steel, de nieuwste ontwikkeling van va-Q-tec. Elk jaar bekroont het vakblad Technische Isolierung de Product van het Jaar Award voor innovatieve producten en oplossingen op het gebied van technische isolatie. De prijsuitreiking voor de winnaar van dit jaar was va-Q-tec met het va-Q-stalen vacuümisolatiepaneel. Verder werden deelnemers op de shortlist – Schwartmanns Maschinenbau met het ULTRA-CUT lasersnijsysteem en Isopartner met de brandbeveiligingsdocumentatiesoftware FIRELOG – eveneens bekroond met een prijs.

Netwerken op de Borrel

De kroon op de eerste beursdag was het samenzijn, gepresenteerd door Knauf Insulation. In een gezellige sfeer en met muzikale begeleiding was er de mogelijkheid om persoonlijk van gedachten te wisselen, te netwerken en de beursdag op een ontspannen manier af te sluiten. Na de première vindt jaarlijks de TI-Expo + Conference plaats in Messe Essen. De volgende datum staat gepland voor woensdag 29 maart en donderdag 30 maart 2023.

Dr. Rudolf Jürcke met Jan Zanen

Markus Biland Managing Director kijkt terug op een succesvolle beurs. De feedback van exposanten en bezoekers was dan ook zeer positief. "Mensen zijn blij om terug te zijn op een live beurs. Tijdens de beurs hebben we goede contacten opgebouwd. De belangstelling ging vooral uit naar de nieuwe MABI Bingo 16-Z Classic. Daarnaast de MABI 16-4Z EVO-pijplijn getoond, die tot 10 kant-en-klare pijpmeters/min kan produceren. Verder hebben we de MABI 3000E EVO Laser gepresenteerd met een nieuwe lasersnij-unit en technische aanpassingen.”

Commentaar van de deelnemers op de TI Expo + Conferentie Mike Westermann, algemeen direc-

teur Schwartmanns Maschinenbau GmbH: "Het is gewoon geweldig dat de industrie weer een plek heeft om live samen te komen. De gesprekken hebben veel potentie, het is gewoon leuk en daarom zijn we hier."

Marcel Goebel, CEO Goebel GmbH: "De sfeer op de beurs was uitstekend en onze verwachtingen werden ingelost. Omdat je alle klanten kent, is het alsof je thuiskomt." Dr. Rudolf Jürcke, FESI – Europese Federatie van Verenigingen van Isolatie aan-

Hanko-family

Na een lange tijd zonder beurzen en evenementen was het eindelijk weer zo ver: de TI EXPO 2022 in Essen. Vol goede moed vertrok de HANKO-family met 8 man sterk richting Essen voor de beurs, uiteraard was onze Deutsche Mannschaft uit Hagen ook van de partij! Terugkijkend op de twee dagen in Essen was de beurs zeer geslaagd: onze stand was drukbezocht en er hing een goede sfeer. Bezoekers waren zeer te spreken over onze brede product range en onze positionering als ‘total supplier’ in de markt. Samen met onze partner JÖRG EDITIE 2 2022

35


De totaaloplossing voor al uw isolatie-problemen

+31 (0)10 - 208 5400 | distri@asbipro.nl | asbipro.nl

Machines van So zijn zó! Ons programma: - Kokermachines - Scharen - Zetbanken - Combinatiemachines - Hoekenbuigers - Walsen - Voormachines - Ponsmachines - Afwikkelsystemen - Universele snijmachines - Snijmachines voor kappen - Koker afkortmachines - Gebruikte machines

Clever shopping... Voormachine So Solo:

Patentiertes System

Inkl. stufenl. Antrieb & Walzenhalter

Inkl. Schweifbügel

Inkl. Transportvorrichtung

Inkl. Walzen

Bezoek onze showroom (700m2). Het is de moeite waard. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!

So Sondermaschinen Vertriebs-GmbH Rheinvogtstrasse Schaffhauser Str. 722 DE-79713 Bad Säckingen Tel: +49 (0) 7761 933 069 36 info@so-gmbh.de ISOLATIE4ALL

Huidig: Gebruikte Jörg compact laser www.iso-shop.com/de/shop/joerg-compact-laser

www.iso-shop.com


Machines waren we dé trekpleister van de beurs en trokken we veel bezoekers aan. We vonden het geweldig om al onze gewaardeerde relaties weer face-to-face op onze stand te mogen ontvangen. Daarnaast hebben we leuke gesprekken gehad met een hoop nieuwe gezichten, wat ons vertrouwen in de verdere uitbreiding van de HANKO-family alleen maar meer versterkt! Bij dezen willen we dan ook graag melden dat HANKO zich na afloop van de beurs direct heeft ingeschreven voor de volgende editie van de TI EXPO op 29 en 30 maart 2023. Ook hier zullen we samen met onze partner JÖRG Machines weer te vinden zijn op precies dezelfde plek als dit jaar. Daarnaast staan we dit jaar wederom op de Industrial Heat & Power in de Brabanthallen in Den Bosch op 11, 12 en 13 oktober 2022. Meer informatie over deze beide beurzen zullen spoedig volgen! Namens de gehele HANKO-family: bedankt voor uw bezoek en tot de volgende beurs!

4960 waar JÖRG speciaal voor de beurs een actie had bedacht. Verder stond er op de stand een aantal voormachines, in handmatige uitvoering voor gebruik op locatie en voor gebruik in de werkplaats. Daarnaast één speciaal op de isolatie industrie gerichte elektrisch aangedreven uitvoering model 5330 en een kokerwals model 5610. JÖRG is ook weer present op de Industrial Heat & Power. In de tussentijd is het bedrijf ook te zien op TechniShow en Metavak. Beurzen zijn voor JÖRG een belangrijke plek om met ondernemers in contact te komen en noviteiten te tonen.

Knauf

Netzch

Op de beurs toonde Knauf Insulation een nieuwe online duurzaamheidstool hoe met de Knauf isolatieproducten gebouwen duurzamer gemaakt kunnen worden. Het biedt waardevol inzicht in hoe hiermee de milieu-impact van gebouwen verminderd kan worden.

Thermische isolatiematerialen zijn speciaal ontworpen om de warmtestroom te verminderen door warmtegeleiding, convectie en straling te beperken. Het bedrijf NETZSCH biedt een breed scala aan instrumenten voor de karakterisering van thermische geleidbaarheid waarbij voortdurend wordt gekeken in hoeverre thermische isolatiematerialen aan hun prestatieverwachtingen voldoen.

Paroc en Foamglas toonden op de TI-

Fomicom JÖRG Machines uit Dodewaard, kan terugzien op een succesvolle beurs. Zij aan zij met Hanko, wat een leuke interactie gaf. Er zijn veel gesprekken gevoerd met isolatiebedrijven wat zeker gaat leiden tot offertes. Veel bezoekers zowel uit Nederland en internationaal bezochten de stand waar de belangstelling vooral uitging naar de lasersnijmachines model 2010 evenals de kokerwals model 5610 en Kokerwals model

raturen. Internationaal worden deze materialen gebruikt in productieovens, isolatie en bescherming tegen vuur en hitte voor o.a. buisisolatie, turbine isolatie, scheepsbouw isolatie, thermische procesinstallaties en over/ketel constructies.

Het Belgische bedrijf Fomicom biedt hoogperformant gespoten PUR-schuim en isolatiegietschuim voor tal van industriële nichemarkten en grote bouwprojecten. Producten die snelle en eenvoudige isolatie van objecten, anticondensatie, tegen corrosieproblemen, injectie in mallen, luchtdicht maken mogelijk maken.

Expo het complete gamma van innovatieve steenwolisolatieoplossingen, voor toepassingen van -265°C tot +700°C. Een team van deskundigen stond paraat om de isoleerder te informeren hoe door de stijgende energiekosten kunt tegengaan door optimale isolatie te kiezen bij akoestische toepassingen, CUI, brandisolatie en welke digitale ontwerpen berekeningstools er zijn. Ons Quick Delivery Programma is speciaal ontworpen om u te helpen wanneer u dringende assistentie nodig heeft bij de levering van FOAMGLAS®isolatiemateriaal op uw job site.

Hiltex

Hiltex produceert technische weefsels die worden ingezet bij bijzonder hoge tempeEDITIE 2 2022

37


ARMACELL PRESENTE MILIEUPRODUCTVERK

Georgios Eleftheriadis, Armacell Manager Technical Marketing EMEA

"Optimale isolatie is sleutel tot energie efficiëntie"

38

ISOLATIE4ALL


GESPOT

EERT NIEUWE KLARINGEN (EPD'S) Armacell actualiseert zijn milieuproductverklaringen voor elastomere isolatiematerialen en biedt nu voor het eerst ook overeenkomstige informatie voor zijn polyethyleenproducten. EPD's vormen de basis voor de planning van groene gebouwen volgens bouwcertificatiesystemen zoals LEED, BREEAM of DGNB.

milieueffect van Armacell-producten gedurende hun hele levenscyclus: het hele proces wordt in aanmerking genomen – van de winning van grondstoffen, via productie, vervoer en installatie in het gebouw, tot het einde van de gebruiksfase.

Nu ook EPD's voor Tubolit-producten

i"Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. Groene gebouwen beschermen het milieu en vergen minder energie. Met onze milieugebonden productverklaringen leveren wij transparante en wetenschappelijk onderbouwde gegevens die architecten, planners en aanbestedende diensten in staat stellen de duurzaamheid van hun ontwerpen te evalueren en te optimaliseren", legt Georg Eleftheriadis, Armacell Manager Technical Marketing EMEA, uit. "Als pionier in onze sector bieden wij 'Compliance Product Cards' aan voor het gebruik van onze producten in duurzame bouwprojecten. Zij geven in detail aan welke bijdrage onze producten kunnen leveren in de verschillende programma's. Wij bieden nu voor het eerst Compliance Product Cards aan voor onze Tubolit-producten."

Als eerste fabrikant van flexibele technische isolatiematerialen publiceerde Armacell al in 2015 onafhankelijk geverifieerde milieuproductverklaringen. Deze informatie is nu geactualiseerd en gecertificeerd door het Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) op basis van de nieuwe en uitgebreide norm EN 15804:2020-03. Nieuw zijn de milieuproductverklaringen voor AF/ ArmaFlex Evo, NH/ArmaFlex Smart en Tubolit, het PEF-gamma van de isolatiefabrikant. Deze laatste werden gecertificeerd door het Poolse Instituut voor Bouwtechnologie (Instytut Techniki Budowlanej - ITB). De IBUen ITB-instituten zijn geverifieerde leden van het Europees Platform voor EPD-programmahouders en LCA-specialisten. Als overkoepelende organisatie van nationale EPD-programmabezitters in Europa pleit "ECO-Platform" voor de totstandbrenging van een Europees kernsysteem voor EPD's. In de milieuproductverklaringen worden alle voor het milieu relevante eigenschappen van een product op transparante, begrijpelijke en onafhankelijke wijze gepresenteerd op basis van levenscyclusanalyses. Ze geven informatie over het

Compliance Product Cards voor Duurzame Bouwprojecten

Briljante energiebalans

Isolatiematerialen behoren tot de weinige industrieel vervaardigde producten die tijdens hun levensduur meer energie besparen dan voor hun productie nodig is. Dit maakt ze op zich duurzaam. Uit een vergelijking van de in de levenscyclusanalyse van Armacell vastgestelde primaire energie-input met de energiebesparingen van de producten blijkt dat door het ge-

bruik van ArmaFlex isolatiematerialen 140 keer meer energie wordt bespaard dan er wordt gebruikt bij de vervaardiging, het vervoer en de verwijdering van de producten. De energie die nodig is om ArmaFlex te vervaardigen, heeft zichzelf doorgaans in slechts 50 dagen terugverdiend. De milieuverklaringen voor producten doen niet alleen uitspraken over het gebruik van energie en hulpbronnen, maar bevatten ook informatie over de vraag of en in welke mate de producten van invloed zijn op bijvoorbeeld het broeikaseffect, verzuring, eutrofiëring en smogvorming.

Optimale technische isolatie

De bouw is een van de meest grondstofen energie-intensieve industrieën. Het is 's werelds grootste afzonderlijke bron van grondstoffengebruik en de grootste uitstoter van broeikasgassen. Ongeveer 30 % van alle grondstoffen wordt gebruikt voor de bouw en het onderhoud van gebouwen. 30 tot 40 % van de broeikasgassen is afkomstig van de bouw, het gebruik of de verwijdering van gebouwen. In de geïndustrialiseerde landen gaat veel energie naar vervoer en industrie, maar het grootste deel - ongeveer 40 % van het Europese energieverbruik - komt voor rekening van de bouwsector. Om aan de groeiende vraag naar energie te voldoen en het klimaat te beschermen, moet de energie-efficiëntie in de bouwsector verder worden verbeterd. De sleutel tot energie-efficiëntie is isolatie. Optimale technische isolatie is een van de eenvoudigste, goedkoopste en snelste maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen.

De milieuproductverklaringen en conformiteitsproductkaarten voor de certificeringsprogramma's voor gebouwen kunnen worden gedownload op armacell.com/epd

EDITIE 2 2022

39


Als het om vakmanschap gaat in de isolatie en steigerbouw! Die ieder project aanpakt met (totaal)oplossingen!

• Scheeps- & jachtisolatie

• Koude & thermische isolatie

• Gespecialiseerd in alle vormen van leidingisolatie • Steigerbouw & montage

• Utiliteitsisolatie & industriële isolatie

Beproefde brandwerende oplossingen voor elke bouwkundige doorvoering

svt Products BV | Facetlaan 55 | 2665 NR Bleiswijk | The Netherlands +31 (0)10 727 10 44 | info@svt-products.nl | www.svt-products.nl

• Isolatiematrassen & geluidsomkastingen

• Vestigingen in Boven-Leeuwen en Helmond

Geïnteresseerd? Franssen.nl Franssen Groep  Waterstraat 6 6657 CP Boven-Leeuwen (0487) 510 716 isolatiebedrijf@franssen.nl

WWW.GOEBEL-GROUP.COM NL@GOEBEL-GROUP.COM

40

ISOLATIE4ALL


GESPOT

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN EEN HOGERE CONSTRUCTIEVE BRANDVEILIGHEID

Staalconstructies kunnen in geval van brand in minder dan 10 tot 15 minuten ernstig verzwakken. Hierdoor neemt het instortingsgevaar van een gebouw sterk toe. Het is daarom van groot belang om de kritieke stalen onderdelen, vaak de hoofddraagconstructie van een gebouw, goed te beschermen tegen de invloed van brand. Conlit Steelprotect Board staat sinds jaar en dag bekend als dé oplossing voor het brandwerend bekleden van staal- en betonconstructies.

Waarom staalconstructies brandwerend isoleren?

In geval van brand moet een staalconstructie een zekere stabiliteit kunnen garanderen. In functie van bezetting, opslag, bedrijfscontinuïteit, leefmilieu/gemeenschap of het voorkomen van slachtoffers, kan de brandweer, ingenieur of een andere partij een hogere brandweerstand eisen. Door het aanbrengen van een brandwerend materiaal kan men de brandweerstand, dus stabiliteit, van een staalconstructie verhogen.

Conlit Steelprotect Board

Conlit Steelprotect Board is een isolatieplaat gemaakt van het onbrandbare materiaal steenwol. Steenwol heeft de bijzondere eigenschap dat het een zeer hoog smeltpunt heeft: het verdraagt temperaturen tot boven de 1.000 °C. Dit maakt de plaat uiterst geschikt voor het brandwerend beschermen van staalconstructies. Conlit Steelprotect Board is volgens Europese normen getest op brandwerendheid en levert uitstekende prestaties in een range van 30 t/m 240 minuten.

Eenvoudige montage

De brandwerendheid van Conlit Steelprotect Board is niet het enige voordeel van de isolatieplaat. Het product is ook makkelijk te verwerken: een absolute voorwaarde als je boven je hoofd moet werken. De platen kunnen met behulp van een isolatiemes of stanleymes eenvoudig op maat worden gesneden; zaagmachines zijn niet nodig. Behalve groot verwerkingsgemak is de isolatieplaat stabiel en stevig dankzij zijn densiteit. En omdat het materiaal geen water absorbeert, kan het in een open bouwsituatie worden verwerkt. rockwool.nl/steelprotect EDITIE 2 2022

41


42

ISOLATIE4ALL


OP STAP MET

Op stap met

LEO VAN RIETSCHOTEN

De redactie is deze keer op bezoek bij Leo van Rietschoten eigenaar en drijvende kracht achter het bedrijf van Rietschoten. Een bedrijf wat begonnen is als een eenmanszaak en 40 jaar tijd is uitgegroeid tot een enerverend en innovatief constructiebedrijf.

Het bedrijf is vooral gespecialiseerd is in het vervaardigen van constructies t.b.v. industriële isolatie, voor onder andere ketel, tankleiding en apparatenbouw. Onze grote kracht is het meedenken in oplossingen, het snel kunnen schakelen en op tijd kunnen leveren. Alles in overleg met onze opdrachtgevers.

Werkwijze

We hanteren een vaste procedure voor onze klanten. In de praktijk krijgen we de specificaties van de constructies meestal aangeleverd via de inkoopafdeling van onze klanten. Het is meestal een tekening waar in hoofdlijnen de omschrijving staat van de constructie. Aan de hand daarvan maken we een offerte. Het is echter niet zo dat wij de tekening klakkeloos overnemen omdat wij gezien onze ervaring denken dat het soms anders of beter kan of goedkoper. Hoewel we geen concessies doen aan de kwaliteit.

Medewerkers

Bij van Rietschoten werken in totaal 6 gekwalificeerde medewerkers, waar Leo bijzonder trots op is. Vanwege familieomstandigheden, ben ik er een tijdje tussen uit geweest en hebben twee van

Tekst en foto's : Loet van Bergen

mijn medewerkers Stephen en Joey, het bedrijf volledig zelfstandig geleidt.

Innovatie

Aan het assortiment producten heeft Van Rietschoten een nieuw product toegevoegd: Flensprotectie/flenslekkage indicatie. Met dit product is lekkage snel zichtbaar, zonder dat eerst heel de isolatie met het product verzadigd raakt, en voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De voordelen zijn evident: Lekkage direct zichtbaar Biedt persoonlijke bescherming Simpel te monteren Leverbaar in alle maten Alle uitvoeringen bespreekbaar Lekpijpjes leverbaar in alle gewenste lengtes Het product biedt daarbij de mogelijkheid om door te isoleren als de druktest nog niet is uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld bij een grote stop, waar normaal pas aan het eind alle flenskappen gemonteerd kunnen worden. Ook ideaal als de flenskappen met polyurethaanschuim geïsoleerd worden.

Lees verder op pagina 45 EDITIE 2 2022

43


Isover U Protect Pipe Section Alu2 Dé 2-in-1 oplossing voor leidingen Optimale thermische én brandveilige isolatie ✔ Zeer goede warmte-isolatie ✔ Geschikt voor brandwerende doorvoeringen tot wel EI 120

Maak doorvoeringen in één keer brandveilig Loopt een warmwaterleiding door een brandwerende wand of vloer? Dan moet de doorvoering ook brandwerend zijn. Met de ISOVER U Protect Pipe Sections Alu2 isolatieschalen is dit gemakkelijk te realiseren. Ze zijn namelijk ook geschikt voor brandwerende doorvoeringen. Eén product doet dus al het werk, zowel thermisch als brandwerend. Wisselen van isolatiemateriaal? Niet meer nodig! Én de ISOVER U Protect Pipe Sections Alu2 zijn niet alleen gecertificeerd voor niet-brandbare stalen, roestvrijstalen en koperen leidingen, maar ook succesvol getest met brandbare leidingen van PE, PVC of aluminium composieten.

44 0347 ISOLATIE4ALL 358 400 | www.isover-technische-isolatie.nl

Meer weten? Download onze nieuwe brochure.


OP STAP MET

Leo van Rietschoten met zijn team van medewerkers die elke dag weer klaar staan om voor hun klanten in de elektriciteits- en warmtekrachtcentrales alsook voor afvalverwerkingsinstallaties de mooiste thermisch-ontkoppelde constructies ten behoeve van isolatieconstructies te vervaardigen.

Toekomst

Op de vraag hoe Leo de toekomst ziet, heeft hij nog geen duidelijk beeld voor ogen. Ik ben nu 63 jaar en op een leeftijd gekomen dat ik het eigenlijk rustiger aan wil gaan doen. Voorheen werkte ik dag en nacht, dan was ik in de werkplaats aan het werk en zat onder de zwarte vegen van het lassen en slijpen en kwam er een klant aan mij vragen of de baas ook aanwezig was. Maar die tijd is voorbij. Nu hou ik me nog bezig met de administratie, en het ondersteunen van Stephen en Joey. We kunnen nog wel even doorgaan met te vertellen wat wij allemaal doen, maar de bijgevoegde foto s zeggen meer als woorden.

EDITIE 2 2022

45


ZAKELIJKE SAME OOK JURIDISCH V

Vertrouwen is het kernelement van elke samenwerking. Vertrouwen in elkaar en in de wederzijdse afhankelijkheid, waarbij het gezamenlijke streven is om die wederzijdse afhankelijkheid te laten leiden tot een gezamenlijke onafhankelijkheid. Beide partijen brengen iets in, kennis, kunde, financiële middelen, arbeid, goederen. Er zijn vele vormen van samenwerkingen te bedenken. Gemene deler is dat elke partner zijn inbreng wil beschermen en verantwoordelijkheden in wil kaderen. Het kritisch uitwerken en vastleggen van de afspraken lijkt daarbij noodzaak. Maar is dat wel zo? Fred Schoen-

Fred Schoenmakers

makers, bedrijfsjuridisch adviseur bij Koninklijke Metaalunie, schijnt zijn licht over het veelzijdige onderwerp zakelijke samenwerkingen en het juridische aspect dat hiermee gemoeid is. “Tijdens de Metaalunie Samenwerkings Award in 2011 zagen we dat de winnaars uitermate succesvol waren. Toch stond daar geen letter op papier over de afspraken en wederzijdse verwachtingen! Aangezien de basis van elke succesvolle samenwerking ligt in het vertrouwen dat er is in elkaar, is het in principe dan ook niet nodig om een en ander schriftelijk vast te leggen. Daar komt nog bij dat als beide partijen direct vanaf de start juridisch adviseurs inschakelen de beoogde samenwerking nogal wat vertraging op kan lopen. Soms moet je gewoon vertrouwen op het onderlinge vertrouwen en eenvoudigweg een start maken, nog voordat er iets wordt vastgelegd. Belangrijk is wel dat partijen niet elkaars concurrent zijn en dat ook niet worden. Alleen als men complementair aan elkaar is en elkaar aanvult kan een succesvolle samenwerking worden bereikt.”

Wat als er kennis wordt gedeeld?

“Er zijn verschillende typen kennis. Kennis uit het publieke domein dat feitelijk voor iedereen voorhanden is en kennis die bedrijfsspecifiek is. Een samenwerking met een concurrerende partij is onwenselijk. Begeef je je beide echter op een andere markt in een andere klantenkring, dan vormt het delen van bedrijfsspecifieke kennis meestal geen bedreiging. Ondanks dat vastlegging van de afspraken niet persé een noodzakelijkheid is, zijn er wel redenen om dit toch wel te doen. Dit hoeft geen uitvoerige verslaglegging te zijn. Je kunt 46

ISOLATIE4ALL

Tekst: Chantal Fransen Fotografie: Fred Schoenmakers

in dit geval van kennisdeling er eenvoudigweg voor kiezen om een geheimhoudingsbeding op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst. Wordt er samengewerkt aan een nieuw product of dienst waar nieuwe kennis uit ontstaat dan is het verstandig om vast te leggen hoe hiermee om te gaan. Dat kan in de vorm van een octrooi. Maar het is hoe dan ook aan te raden om vast te leggen aan wie de kennis toekomt, onder welke voorwaarden er wordt samengewerkt en hoe je omgaat met de opgedane kennis in het geval er een einde komt aan de samenwerking. Kennis passeert altijd de revue. Het ligt aan de aard van de samenwerking of en hoe dit juridisch wordt ingebed in de overeenkomst.”

Niet elke onderlinge relatie is een samenwerking

“Er wordt al snel gedacht dat men samenwerkt met elkaar, terwijl in de praktijk het evenzo vaak slechts gaat om inkoop bij een andere partij. Inkoop van goederen, diensten of producten die verder verwerkt worden bij de andere partij of op een andere afzetmarkt worden weggezet. Hier zijn al wettelijke bepalingen voor vastgelegd. Als een samenwerkingsovereenkomst voldoet aan de kenmerken van zo’n bij wet geregelde overeenkomst, dan zijn de in de wet opgenomen regels ook van toepassing op de samenwerkingsovereenkomst. Dat kunnen dwingende bepalingen zijn, maar ook regels van regelend recht. In dat laatste geval kunnen afwijkende afspraken expliciet worden


BEDRIJFSVOERING

ENWERKINGEN VORMGEVEN?

opgenomen in de onderlinge samenwerkingsovereenkomst. Het kan nogal diffuus zijn. Loop je hier tegenaan en heb je vragen, dan kun je als lid van de Metaalunie altijd gebruik maken van de expertise van onze afdeling ledenservice. Verschillende disciplines staan daar voor je klaar om je de ondersteuning te bieden waar je behoefte aan hebt.”

“Het is niet de samenwerking van de jurist, maar van de samenwerkende partijen.” “Belangrijk is dat partijen vooraf al goed hebben nagedacht over hoe zij de onderlinge samenwerking zien vóórdat zij een jurist inschakelen. Het is dan wel niet noodzakelijk voor succes om een en ander vast te leggen. Het is zeker wel aan te raden. Zorg er dan wel voor dat de jurist die aangetrokken wordt niet de adviseur is van een van de partijen, maar dat het een onafhankelijke stem is die het belang van beide partijen in gelijke mate kan behartigen. De risico’s die er zijn en de

verdeling ervan moeten kritisch worden bekeken en onderkend. Daarna stel je schriftelijk vast hoe er met de risico’s wordt omgegaan. Nu en in de toekomst. Mocht er in de toekomst een situatie ontstaan waar bewijsvoering nodig is, dan is het voor het beoordelen van de ontstane situatie prettig als er teruggevallen kan worden op schriftelijk vastgelegde afspraken. Juridisch advies en vastlegging is dan ook zeker aan te raden.”

Leden van Metaalunie kunnen aanspraak maken op ondersteuning door de afdeling ledenservice. Daar zijn naast de kosten van het lidmaatschap geen extra kosten aan verbonden. Bij de afdeling ledenservice werken een groot aantal specialisten op heel veel verschillende terreinen. Ook met vragen over samenwerkingsovereenkomsten kun je bij hen terecht. Zij geven advies, maar kunnen je ook begeleiden bij de totstandkoming van het uiteindelijke samenwerkingscontract. www.metaalunie.nl EDITIE 2 2022

47


TEM20 adv a5.indd 2

18-03-2020 17:15

• Van Rietschoten ontwikkelt thermisch-ontkoppelde constructies • Van Rietschoten een begrip in specialistisch constructiewerk • Dé allround constructeur van ijzersterk maatwerk • Van Rietschoten beschikt over een grote voorraad voor snelle leveringen • Gespecialiseerd in zetwerk tot 6 mm dikte over 3 meter Seggelant-noord 13, 3237 MG Vierpolders tel: +31 181-617531 info@rietschoten.nl THERMISCH-ONTKOPPELDE CONSTRUCTIES

48

ISOLATIE4ALL

www.rietschoten.nl


7 redenen om PIR isolatie te kiezen Bij het bouwen en renoveren van woningen en gebouwen heb je keuze uit verschillende materialen om te isoleren. Maar welk isolatiemateriaal kies je? Waar is die keuze op gebaseerd? Ontdek de voordelen van PIR isolatie. Wij hebben de zeven belangrijkste voor je op een rij gezet. Waarom kiezen voor PIR isolatie? De veelzijdige hardschuim isolatieplaten kunnen voor veel toepassingen worden ingezet. PIR isolatieplaten kunnen in de gehele gebouwschil worden toegepast: vloer, spouwmuur, vliesgevel en zowel plat als hellend dak. Met PIR isoleer je zeer efficiënt, doeltreffend en slank door de hoge thermische prestaties Licht van gewicht dankzij de beperkte dikte en de lage densiteit Snel en makkelijk te verwerken zonder irritatie Probleemloos beloopbaar: ideaal onder zonnepanelen op het platte dak

Ongevoelig voor vocht. PIR is niet hygroscopisch, neemt dus geen vocht op (max 2% van het volume gewicht). Bij PIR isolatie hoef je je hier dus geen zorgen over te maken. De isolatie is duurzaam: PIR isoleert minimaal een gebouwleven lang. Veelzijdig in te zetten bij nieuwbouw en renovatie. Tevens goed te combineren met andere bouwmaterialen

Kies je voor PIR? Dan kies je een van de beste isolatiematerialen om mee te werken! Dat maakt de keuze eenvoudig. Kom je er zelf niet uit? Onze adviseurs staan voor je klaar om je te helpen bij jouw specifieke isolatievraagstukken. Voor meer informatie en advies neem contact op via 0488 - 470 170 of kijk op recticelinsulation.nl


5 Vragen aan…. Hans van Gastel Van kleine leverancier van isolatiebeplatingsmaterialen tot totaalleverancier voor isolatie professionals wereldwijd is Hanko BV in 45 jaar uitgegroeid tot een bedrijf van formaat. Een bedrijf dat kritisch nadenkt over zijn positionering en de bijdrage die zij kan leveren. Hans van Gastel heeft als verkoopdirecteur bij Hanko een duidelijke kijk op de ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn in de branche. Hij deelt zijn visie aan de hand van de vijf vragen die ik hem stelde. Tekst: Chantal Fransen

1

DEDICATION FOR ISOLATION IS JULLIE MOTTO, WAAR UIT ZICH DAT IN?

De toewijding die Hanko heeft voor isolatie is breed te zien. We werken hard aan het wegnemen van logistieke zorgen van onze klanten. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat het juiste materiaal just-in-time geleverd wordt. Op de werkplaats of op de diverse montage locaties. Pro actief meedenken, een strikte levering, korte levertijden en een hoge productkwaliteit: het zijn slechts enkele elementen waarin de toewijding die wij voor onze klanten hebben tot uiting komt. We meten onszelf een dienende rol aan. En dat wordt gewaardeerd. Het heeft voor groei gezorgd. We hebben kunnen uitbreiden naar Duitsland en staan op het punt een verdere groei te realiseren in Oost- en Midden-Europa.

2

GAAT DE TOEWIJDING VOOR ISOLATIE DAARMEE VERDER DAN ENKEL DIENEND TE ZIJN AAN DE KLANT?

De klant is voor ons het allerbelangrijkste. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat de kennis over isolatie en meebewegen in de ontwikkelingen die op macroniveau wereldwijd gaande zijn er ook is. Om een voorbeeld te geven: In onze adviesklussen wordt veel aandacht besteed aan het berekenen van de terugverdientijden van de investeringen in isolatie die worden aangegaan middels de energiebesparingen die er te behalen zijn. Daarmee kan onze klant voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen die door het Ministerie van EZ en Klimaat zijn opgesteld.

50

ISOLATIE4ALL

3

ZIE JE DAARIN NAAST ECONOMISCHE BESPARINGEN DIE TE BEHALEN ZIJN VOOR JULLIE KLANTEN OOK EEN MAATSCHAPPELIJKE ROL VOOR DE ISOLATIEBRANCHE ALS GEHEEL WEGGELEGD?

Isoleren is een belangrijke factor in het behalen van de klimaatdoelstellingen die we onszelf hebben opgelegd. Dat geldt voor energiebesparing, maar zeker ook voor de reductie van de CO2 uitstoot. Met grotere isolatiediktes en bijvoorbeeld Aspen Aerogel superisolatie toepassingen kunnen nog grotere besparingen worden gerealiseerd. De kennis die er in onze branche is voor verduurzaming van isolatiesystemen is een onmisbaar element in het oplossen van de milieuvraagstukken waar we nu mondiaal voor staan. Daar hebben we als branche dan ook zeker een belangrijke taak in te vervullen.

4

HOOPVOL VOOR DE TOEKOMST?

Aandacht voor verduurzaming van de wereld lijkt nu eindelijk serieus genomen te worden. Dat stemt mij persoonlijk positief. Het laaghangende fruit naar succes ligt naar mijn idee bij isoleren. Ons mooie vak zal daarmee actiever onder de aandacht komen. Dat is zeker een hoopvolle ontwikkeling.

5

NOG EEN LAATSTE TOEVOEGING?

Onze toewijding hebben wij als motto opgenomen in onze bedrijfspresentatie: Dedication for Insulation”. Dit zal ons helpen in verdere groei en dus geef ik dit graag ter afsluiting mee aan de lezers: “Dedication for Insulation” helpt onze branche vooruit!Conlit Steelprotect Board Dé oplossing voor het brandveilig en brandwerend isoleren van staal- en betonconstructies. Uitstekende prestaties in een range van 30 tot 240 minuten. Getest conform EN 13381-4, waterafstotend, lichtgewicht, eenvoudig verwerkbaar en volledig recyclebaar. rockwool.nl/steelprotect

BESCHERMING VAN STAALEN BETON CONSTRUCTIES TEGEN BRAND

FIRESAFE INSULATION 52

ISOLATIE4ALL