Jubileum boek Technische Isolatie 90 jaar Duurzame Partner

Page 1

90 jaar

Duurzame Partner

TECHNISCHE ISOLATIE

90 jaar

Duurzame Partner

2021


Colofon UITGEVER: Yvonne van der Bend yvonne@isolatie4all.nl HOOFDREDACTIE: Yvonne van der Bend yvonne@isolatie4all.nl REDACTIE: Rogier van Lith, Loet van Bergen en Chantal Fransen redactie@isolatie4all.nl REDACTIEADRES: Tituslaan 13, 6642 AP Beuningen Tel. 024 - 67 76 930 Email. info@businessmedia4all.nl 6

TECHNISCHE ISOLATIE

FOTOGRAFIE: Rogier van Lith, Henk van der Bend en Loet van Bergen

©2021 Overname van artikelen/ foto’s is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever

VORMGEVING/OPMAAK: Marieke Janssen - de Groot

Technische Isolatie, 90 jaar Duurzame Partner is een uitgave van Businessmedia….4all

REALISATIE DRUK & PRODUCTIEBEGELEIDING Print Rendement, Henk van der Bend, Beuningen

WWW.BUSINESSMEDIA4ALL.NL


VOORWOORD 90 jaar vakwerk , 90 jaar bouwen aan een branche. De isolatiebranche kenmerkt zich door oog voor vakwerk en de behoeften van de klanten te hebben. Isolatiebedrijven blijven doorontwikkelen, zijn open minded voor technologische ontwikkelingen, globalisering en sluiten samenwerking niet uit. 90 jaar brancheorganisatie VIB (Nederlandse Vereniging voor Ondernemers in het Thermische Isolatiebedrijf) heeft veel gebracht; scholing, kennis deling, standaardisatie, een CAO, kwaliteitsrichtlijnen, internationale oriëntatie – en bovenal samenwerking. Een felicitatie meer dan waard Dit naslagwerk biedt u, de lezer, inzicht in een technische branche anno 2021. Ondernemers die trots zijn, die vertellen over hun sterkte, ambities en visies delen op het werk, hun bedrijf, de markt en de toekomst. Alle belanghebbenden komen aan het woord; opdrachtgevers, beleidsbeslissers, producenten, materiaal deskundigen, OOI en NCTI docenten, medewerkers, CINI inspecteurs, bestuurders, directeuren en ondernemers. 90 jaar duurzame partner, want de isolatiebranche staat qua vakkennis voor duurzaam vakwerk, een duurzame bedrijfsvoering met medewerkers, die met de klant samen vooruit kijken, oplossingen ontwikkelen en bijdragen aan een samenleving welke staat voor people, profit en planet.

nd

Yvonne van der Be


INHOUD VIB 90 jaar

In gesprek met Leo Veldhuis

VIB in beeld

Hans Koole aan het woord

Wereldmarkt

De blog van Lieve Declerq

People Planet Profit

De blog van Dilan Yesilgöz-Zegerius

Circulair Ondernemen

Energie

De blog van Ed Nijpels

Internationale Standaard

De blog van Jochem Wessels

Veiligheid

De blog van Hein Tersteeg

Vakkennis

De blog van Hylke Warners

Innovatie

8

De blog van Reinhard Reincke

TECHNISCHE ISOLATIE

6 8 12 22 24 26 46 48 54 60 62

Familiebedrijven 118 De blog van Altisol 120 Producten & materialen

De blog van Pascal van den Heuvel

De blog van Eddie Oprel

De blog van Maurizio Lamanna

Kennis Delen Werkt

De blog van Renate van Maaren

Partners in het veld

De blog van Remon Franssen

De blog van Remco van der Linden

Internationale samenwerking

72 74

De blog van Rudolf Juercke

De blog van Peter Hoedemaker

82 84

Communicatie Informeert

94 96 106 108

De blog van Godfried Kaanen

Op weg naar de 100

128 130 132 133 142 144 154 156 157 168 170 180 182 190 192


Bilfinger Industrial Services FOAMGLAS ISOLATIE V.D. Hoek Isolatie Groep Knauf Insulation Technische Isolatie Branten Isolatie Technieken Van der Linden & Veldhuis B.V. Temati MABI AG Brand Energy & Infrastructure Services G+H Akoestiek B.V. Isolatiebedrijf Grafisol B.V. ATIS International B.V. Altrad Services Benelux Bendit Isolatietechniek B.V. Garfield Aluminium Combi IsolatieB.V./Isolust B.V. Brabants Isolatiebedrijf B.V. Goebel Group Huikeshoven B.V. Asis-t Insulation Solutions Van de Graaf Isolatie-techniek B.V. EIB insulation Contracting B.V. Stichting OOI Isolatiebedrijf Gisola B.V. STE Scaffolding Training Europe Jacosol Nederland B.V.

28 30 32 36 38 40 42 44 50 52 56 58 64 66 68 70 76 78 80 86 88 90 92 98 100 102 104

ROCKWOOL B.V. JÖRG Machines B.V. Isolatiebedrijf Ettekoven B.V. Aerofoam Wiko Isolatietechniek en Steigerbouw Gelders Isolatie Bedrijf Altisol Isolatie B.V. Armacell Asbipro/IPCOM Hanko Saint Gobain Isover NCTI Kingspan Technische Isolatie Isolatiebedrijf C.J. van Waas/ Econtras Henisol KAEFER Nederland B.V. Thermatras Isohavc B.V. Vinke Isotechniek H.J. Crombach B.V. Staveren B.V. B+M Isol SIG Technische Isolatiespecialist Isolatietechniek Lambeek B.V. Doesburg Isolatie B.V. Linisol Group Opmeer Isolatie

110 112 114 116 122 124 126 134 136 138 140 146 148 150 152 158 160 162 164 166 172 174 176 178 184 186 188


VIB 90 jaar De VIB staat voor het bevorderen van: • het ondernemersklimaat voor de leden van de VIB; • de zichtbaarheid en de toegevoegde waarde van goed isolatiewerk voor de samenleving; • de kennis en het innovatievermogen in en voor de isolatiesector; • de beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van (aankomend) werkenden in het isolatiebedrijf; • de veiligheid en de arbeidsomstandighe-

10

TECHNISCHE ISOLATIE

den voor werken in het isolatiebedrijf; • de samenwerking tussen de VIB-leden onderling, tussen isolatiebedrijven en hun opdrachtgevers en tussen organisaties in de isolatiesector. Sinds de oprichting in 1931 heeft VIB een belangrijke netwerkfunctie weten te realiseren. De vereniging is in de eerste instantie het orgaan dat zich richt op het tot stand brengen en onderhouden van

de cao. Daarnaast heeft zij echter een grote groep isolatiebedrijven bij elkaar weten te brengen. Niet alleen hebben die bedrijven elkaar in de afgelopen 90 jaar via VIB weten te vinden, maar ook vonden producenten en distributeurs van isolatiematerialen een plek binnen de vereniging. Daarom bestaat het VIB-bestuur zowel uit vertegenwoordigers van isolatiebedrijven als van producenten.


90 jaar VIB


Con Amore! Leo Veldhuis

BIO Naam: Functie:

Leo Veldhuis Voorzitter Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) Voormalig voorzitter VIB Voormalig directeur Van der Linden & Veldhuis Isolatie BV

Bekende uitspraken: Con amore Delen is ook vermenigvuldigen 12

TECHNISCHE ISOLATIE


over 90 jaar VIB Con Amore’ is het levensmotto van gewezen isolatieondernemer, voormalig VIB-voorzitter en erelid Leo Veldhuis. Zijn liefde voor het isolatievak en alles daaromheen heeft Leo gedurende zijn hele carrière gedreven en was de sleutel tot zijn ondernemerssucces en zijn wapenfeiten als VIB-voorzitter. Hij kijkt met tevredenheid terug op het 90-jarig bestaan, maar ziet zeker nog uitdagingen voor de branche. We ontmoeten Leo Veldhuis in de lobby van het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, zijn favoriete ontmoetingsplek. “Hier zijn al heel veel goede gesprekken gevoerd en mooie zakendeals gesloten. Daarom werkt deze plek voor mij nog steeds inspirerend”, vertelt hij.

De oprichting van VIB

Leo’s grootvader was in 1904 medeoprichter en directeur/eigenaar van isolatiebedrijf Van der Linden & Veldhuis. “Hij was eveneens een van de initiatiefnemers van de oprichting van VIB in 1931. Hij zag in die tijd veel personeelsverloop in de branche en onrust bij medewerkers. “Die moesten niet alleen voor de branche worden behouden, maar ook worden opgeleid; tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden weinig mensen het isolatievak geleerd, dus moesten goede medewerkers met een vergrootglas worden gezocht. Met name tijdens de wederopbouw was de behoefte aan uniforme kwaliteit groot en met vakbekwame mensen kon je je als isolatiebedrijf onderscheiden. In de jaren ’90 leidde die behoefte uiteindelijk tot de oprichting van onze opleidingsorganisatie Stichting OOI.”

Uniforme kwaliteit

Leo zelf werd in 1989 directeur bij Van den Linden & Veldhuis, nadat hij bij verscheidene internationale isolatiebedrijven ervaring had opgedaan. “Aan het eind van de jaren ’80 werd in de industrie met veel verschillende bestekken en materialen gewerkt. Als vertegenwoordiger van de isolatieondernemers is VIB toen het gesprek met de industrie aangegaan. Dat leidde in 1989

tot de oprichting van het standaardisatieinstituut, CINI. Het CINI handboek wordt inmiddels wereldwijd gezien als belangrijke standaard. De branche heeft zelf bijgedragen aan deze normering en kan hierdoor topkwaliteit leveren die is gebaseerd op voortdurend onderhouden kennis.”

Verbinden

In 1992 trad Leo aan in het bestuur van VIB. In 1999 nam hij de voorzittershamer over. Dat was het begin van een periode van 15 jaar, waarin hij zijn herkenbare stempel op de isolatiebranche en -markt heeft gezet. “Ik ben er altijd vanuit gegaan dat delen ook vermenigvuldigen is. Dat was in grote, kleinere en zeker ook familiebedrijven altijd al zo. Daarom heb ik me als VIB-voorzitter altijd gericht op de onderlinge verbinding tussen de leden en benadrukt dat zij geen concurrenten, maar concullega’s zijn.”

Branchecohesie

Isolatie zit in Leo’s DNA en daarom heeft hij zich ook altijd beziggehouden met alle aspecten van de branche. “Dat heeft het mogelijk gemaakt om te komen tot de ‘gouden driehoek van VIB, OOI en NCTI. Als isolatieondernemer én als VIB-voorzitter heb ik me altijd sterk gemaakt voor kennisontwikkeling, waardecreatie en-behoud bij het management van grote én kleine bedrijven en de begeleiding van de internationalisering van de branche. Europees lobbyen wás en ís uitermate belangrijk voor de branche. Daarom is VIB al snel aangesloten bij de Europese organisatie FESI in Parijs.”

“Continue werken aan de verbetering van normen, vakdisciplines, werkmethoden en partnerschap” 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

13


“Isolatie sluit de industriële procesketen”

Leo Veldhuis met zeefdruk van de oprichtingsacte van de VIB 14

TECHNISCHE ISOLATIE


Kennisontwikkeling en -bevordering

Naast het belang van het menselijke aspect en van aanpakken, heeft Leo in zijn voorzittersperiode nadrukkelijk aandacht besteed aan kennisbevordering. “Om onze kennis actueel en op hoog niveau te houden richtten we in 2001, samen met OOI en CINI, NCTI op, als onafhankelijk kennis- en adviesinstituut voor de technische isolatie. Tevens werd duidelijk dat er behoefte was aan specificering van onze eigen kwaliteitseisen, als referentie voor materiaalkeuze en uitvoering. In het belang van de isolatiebedrijven in de utiliteitsector is daarom contact gelegd met kennisbank ISSO. Dat heeft dit jaar, na een lang en intensief traject, geleid tot de kwaliteitsnorm ISSO 64.”

Gericht werven en opleiden

De oprichting van Stichting OOI is volgens Leo van grote toegevoegde waarde gebleken. “Zeker vandaag de dag, met de krappe technische personeelsmarkt, is het een continue zoeken naar de juiste mensen om continuïteit te kunnen waarborgen. Wat dat betreft zijn er nog voldoende uit-

dagingen: We zullen meer tijdlijnen moeten inzetten, meer op locatie moeten gaan opleiden, leerlingen gaan werven via uitzendorganisaties en onderaannemers en het netwerk binnen de branche moeten vergroten.”

“Duurzaamheid begint met isolatie” Duurzaamheid

Volgens Leo is het essentieel dat de isolatiebranche sterk de nadruk blijft leggen op duurzaamheid. “Isolatie is een essentieel onderdeel van duurzaam ondernemen. Meewerken aan een duurzaam bedrijfsleven uit zich ook in de duurzaamheid van perspectiefrijke ondernemingen. Dat geldt zowel voor kleine als grote bedrijven. Kleine bedrijven hebben immers de potentie om door te groeien. Daarom is het altijd zaak om als isolatiebedrijf op de internationale markt te anticiperen. Duurzaamheid zit echter ook in het investeren in

werknemers, in het inspelen op de technische beperkingen van onderhoud en in het waarmaken van energiebesparingen, door kwalitatief goed werk te leveren. Het belang van continue vergroting van je netwerk is daarbij noodzaak.”

Werken aan de branchepositie

Bij zijn aftreden in 2014 was technische isolatie volgens Leo veel meer ingekaderd binnen managementstructuren. “Isolatie is een onderwerp geworden te midden van beleidsonderwerpen als energie, sociaal en financieel beheer, veiligheid, productiviteit en kwaliteitsbewaking. Netwerken en lobbyen wordt steeds belangrijker, maar ook steeds lastiger. VIB zal in de toekomst veel aandacht moeten besteden aan de marktpositie van de branche en daarin de toegevoegde waarde van technische isolatie onder een vergrootglas moeten leggen. Doen we dat met zijn allen effectief en gedreven, dan kan de branche met een gerust hart een goede toekomst tegemoet zien.”

“We moeten de enorme kansen van isolatie voor mens, milieu en economie actief blijven uitdragen” 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

15


VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET THERMISCH ISOLATIE BEDRIJF

90 jaar 16

TECHNISCHE ISOLATIE


VIB IN BEELD

De Vereniging van Ondernemers in het thermisch Isolatiebedrijf (VIB) viert haar 90-jarig bestaan. Daarin is de vereniging op veel fronten actief geweest. Er is dan ook veel bereikt als het gaat om de belangen van de aangesloten leden.

TOEGEVOEGDE WAARDE EN SAMENWERKING De grotere landelijk werkende netwerkorganisaties zijn afgelopen jaren benaderd door VIB. Als eerder resultaat mag worden vermeld dat NCTI, het kennisinstituut voor de industriële isolatie, daaruit is ontsproten. Agentschappen en hun ministeries zijn over de jaren heen steeds betrokken bij het isolatievraagstuk, toen vaak nog in de sfeer van het economische aspect van besparing op energiekosten. De rol van VIB als adviseur voor overheden, inspecties en adviseurs is ontwikkeld, toen VIB de aansluiting kreeg met de energietransitie en reductie van CO2-emissies. De boodschap vanuit de isolatiesector steeg uit boven die van pure belangenbehartiging voor de isolatiesector. Met objectiviteit als uitgangpuntpunt kon een open gesprek plaatsvinden met verschillende maatschappelijke belangenplatforms op het gebied van duurzaamheid en klimaat. VIB stelt zich ten doel om de discussie over energiebesparing en CO2reductie inhoudelijk te versterken, door het aanleveren van feiten en rapportages en door het onderhouden van contacten in

het beleidsvlak. Veelal vonden contacten plaats op initiatief van VIB, waarbij de uitdaging bestond om na het eerste gesprek in beeld te blijven. Dat stelde nieuwe eisen aan communicatie met de buitenwereld. VIB richt zich via on- en offline media op de groep overheden, adviseurs en installateurs. Kortom: díegenen die als klant, opdrachtgever of stakeholder met het isolatiebedrijf in contact komen. Waar het isolatiebedrijf als ketenspeler acteert, kan de branchevereniging bijdragen aan het grotere plaatje van de toegevoegde waarde en de maatschappelijke rol van goede isolatie

Netwerkfunctie

De netwerkfunctie richt zich ook op samenwerking met aanpalende organisaties. Niet alleen vanuit de samenwerking binnen de Metaal en Techniek op bedrijfstakniveau, maar ook meer operationeel. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen waren van nature al vaak bezig met vormen van samenwerking. Goede voorbeelden daarvan zijn het delen van huisvesting, gezamenlijke campagnes

voor het bevorderen van de instroom van jongeren, beroepenwedstrijden en thematische onderwerpen. Het opzetten van voor de sector bruikbare richtlijnen en standaarden is een ander voorbeeld. Direct herkenbaar zijn de activiteiten in het kader van veiligheid en gezondheid, binnen Arbotechniek. Daarnaast kon op het meer technisch inhoudelijke vlak samenwerking worden gerealiseerd op de onderwerpen corrosie, plaatsing van migranten, ketenaansprakelijkheid inleenkrachten en ICT-toepassingen in het uitvoeringstraject. Doordat VIB zijn kantoor heeft gehuisvest bij Koninklijke Metaalunie, is het mogelijk om ook collegiaal gebruik te maken van de kennis binnen die grote werkgeversorganisatie met haar uitgebreide afdeling voor beleid en bedrijfsjuridische ondersteuning voor ondernemers.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

17


“De uitgebreide kennis en ervaring van de isolatiebranche moet niet alleen bewaard blijven, maar ook worden vergroot”

VAKMANSCHAP & MENSEN CAO

De Isolatiesector is een kleinere sector met ongeveer 4000 werknemers die vallen onder de cao van het isolatiebedrijf. 60% of meer van hen werkt voor bedrijven die zijn aangesloten bij de vereniging VIB. Het hebben van een eigen cao voor de isolatiesector heeft bijna een eeuw bijgedragen aan een stabiel werkklimaat, zowel voor de ondernemer als de werknemer. De samenwerking met andere bedrijfstakken binnen de sector Metaal en Techniek heeft gezorgd voor stabiele arbeidsvoorwaarden en regelingen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling vanuit een breed maatschappelijk draagvlak.

Arbeidsomstandigheden

Wat voorheen I&I Mens en Werk heette, valt nu onder de naam Arbotechniek. Dit 18

TECHNISCHE ISOLATIE

platform is opgericht door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, vanuit de bedrijfstakken voor het technisch installatiebedrijf en het isolatiebedrijf. Al tientallen jaren werkt een regiegroep projectmatig aan het bevorderen van veiligheid en gezondheid op de werkvloer, voor zowel werkgevers als werknemers. In de regiegroep hebben vertegenwoordigers van beide geledingen zitting. In de wetenschap dat veilig en gezond werken meer is dan het geven van goede instructies, trainingen of beschermingsmiddelen, richt Arbotechniek zich ook op onderliggende oorzaken rondom veiligheid en gezondheid. Via leerkringen, interviews en onderzoek probeert Arbotechniek de dagelijkse praktijk in kaart te brengen en daaruit aanbevelingen te ontwikkelen, richting werkgevers, maar ook naar de overheid.


VIB IN BEELD

“Zichtbaarheid van de isolatiebranche draagt bij aan de plaats van isolatie in de keten”

OPLEIDING & TALENT Kennis, opleiding en ontwikkeling

Voor veel mensen is isolatie een praktisch vak, waarin je met de nodige ervaring een interessante baan kan vinden. Van oudsher heeft de sector zich sterk gericht op het geven van instructies voor de isolatiewerker. Praktische theoretische vaardigheden die nodig zijn om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren worden, via trainingen en opleidingen voor de medewerkers in het isolatiebedrijf, aangeleerd. Stichting OOI is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de isolatiebranche. Naast haar rol om als fonds financiële middelen beschikbaar stellen voor opleiding en ontwikkeling, heeft OOI ook altijd een eigen opleidingscentrum gehad. \Isolatiewerk in de industrie wordt vaak uitgevoerd tijdens grote onderhoudstops en vereist daarom de inzet van grote groepen isolatiewerkers in een kort tijdsbestek. Het isolatiewerk wordt uitgevoerd binnen een onderhouds- en renovatietraject dat door de opdrachtgevers wordt bepaald. Het isolatiewerk in de utiliteitsomgeving daarentegen stelt steeds hogere eisen aan flexibiliteit en vakmanschap van het isola-

ZICHTBAARHEID tiebedrijf. Dat komt mede, doordat er een sterke handhaving is vanuit de milieuwetgeving. Daardoor zien MKB-bedrijven zich geplaatst tot het nemen van maatregelen voor energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Hoge eisen kennis en vakmanschap

De isolatiemarkt is momenteel veel dynamischer en veeleisender dan in het verleden. Het enkel gericht zijn op training en instructie van isolatiemedewerkers volstaat niet meer. De sector beseft dat er hogere eisen gesteld worden aan kennis en vakmanschap, niet alleen bij de isoleerder maar ook bij de ondernemers en bij managers van het isolatiebedrijf. Om tegemoet te komen aan die vraag zullen het opleidings- en ontwikkelingsfonds OOI, maar ook het kennisinstituut voor de isolatie NCTI zich via branchevereniging VIB steeds meer gaan bezighouden met het borgen van kennis en het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van trainingen en opleidingen en communicatie met isolatiebedrijven.

VIB is 3.0 . De website www.isoleren.nl richt zich met name op de wereld van derden, die via de site een beeld krijgen van waar de sector voor staat. Een beknopt overzicht van de belangrijkste dossiers is daar te vinden. De leden staan vermeld en de relevante ontwikkelingen rondom isolatiestandaarden en arbo-zaken worden eveneens vermeld. Een belangrijk tweede kanaal is LinkedIn. Dat is meer interactief en biedt isolatieprofessionals een mooi podium om voorbeelden neer te zetten van interessant isolatiewerk. Verder komen diverse inhoudelijke thema’s voorbij, die door volgers van het platform worden becommentarieerd. De LinkedIn groep Mooie Isolatieprojecten gaat een stap verder en bundelt specifiek interessante projecten door middel van fotomateriaal. De samenwerking met het vakblad Isolatie4all is een voortzetting van de communicatie via gedrukte media en het Isolatie4all social media-platform. Regelmatig vragen partijen aan VIB om bijdragen te leveren in vakbladen van andere bedrijfstakken, nationale en regionale (dag)bladen en op televisie. 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

19


Daarnaast is op de VIB-site ook een beperkt aantal videobijdragen en postcasts te vinden over specifieke onderwerpen. De binding tussen leden wordt eveneens als belangrijk promotieonderdeel ingezet. Naast halfjaarlijkse ledenbijeen-

komsten organiseert de vereniging kennisdagen en technische presentaties. Technisch inhoudelijke onderwerpen zoals corrosie, tracing, standaardisatie, arbo en infraroodtechnieken komen daar aan bod, maar ook bedrijfskundige onderwerpen die gericht zijn op het versterken van kennis bij de ondernemer.

KONINKLIJKE METAALUNIE De Metaalunie is altijd een belangrijke en waardevolle partner geweest voor VIB. Het belangenspel tussen ondernemers en politiek kan voor VIB een plek krijgen, doordat zij zich laat adviseren vanuit de Metaalunie. Het grotere verband, waarbinnen zowel de Metaalunie als VIB in de sector Metaal & Techniek voor cao-gebonden onderdelen werken, is daar een element in. Daarnaast kunnen beide organisaties beleidsonderwerpen in gezamenlijkheid oppakken, doordat vanuit de Metaalunie verschillende specialisten de juiste dossiers onder handen hebben. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op bedrijfskundig vlak. De ondernemers die zijn aangesloten bij VIB kunnen in veel

20

TECHNISCHE ISOLATIE

gevallen kosteloos kennisnemen van zaken en, indien nodig, ook worden ondersteund via advies en trainingen vanuit de Metaalunie. Ondernemers kunnen via regelingen met ledenvoordelen aantrekkelijke kortingen krijgen op inkopen van diverse goederen en diensten. Het lidmaatschap van VIB biedt hen via de Metaalunie die voordelen.

Het VIB Bestuur

Het bestuur van VIB bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten bedrijven. Zij hebben een zittingsperiode van vier jaar. Qua kennis en kunde moeten bestuurders zich thuis voelen in de wereld van het branchewerk enerzijds en anderzijds de rol van de ondernemer weten te verwoorden. Bovendien heeft

een branchevereniging natuurlijk ook te maken met het belangenspel tussen vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers. De bestuurlijke attitude ten aanzien van cao, arbeid en sociale vraagstukken, versterkt in grote mate van engagement de aangeroerde onderwerpen. Vanuit het bestuur worden ook bestuursleden aangewezen voor het Opleidings- en ontwikkelingsfonds OOI. Het bestuur maakt voor de dagelijkse activiteiten en het beheer van financiën en projecten gebruik van een algemeen secretaris. Dat is een functionaris die geen deel uitmaakt van het bestuur, maar via de Koninklijke Metaalunie wordt aangetrokken als verenigingsmanager.


VIB IN BEELD

“Isoleren is nog steeds de meest eenvoudige en kostenefficiënte manier om energieverlies tegen te gaan.”

KWALITEIT EN NORMERING CINI

In 1989 werd, vanuit de behoefte aan standaardisatie en normering, de Commissie Isolatie Nederlandse Industrie (CINI) opgericht. Sindsdien is CINI uitgegroeid tot hét standaardisatie-instituut op het gebied van thermische isolatie voor de (petro)chemie, procesindustrie, elektriciteitsbranche etc. Alle kennis van CINI is gebundeld in het CINI handboek, dat inmiddels wereldwijd als standaard geldt voor de kwaliteit van technische isolatie. CINI heeft, mede daardoor, een wijd vertakt relatienetwerk in de industrie, brancheverenigingen en opleidingsinstituten en overheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naast branchevereniging VIB en opleidingsfonds OOI is CINI één van de oprichters van NCTI (Nederlands Centrum voor Technische Isolatie). NCTI is de partij voor levering van CINI-diensten op het gebied van industriële isolatiekennis.

Isolatie standaard utiliteit

Onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de technische situatie van utiliteitsgebouwen is een van de uitgangspunten geweest voor de totstandkoming van de isolatiestandaard voor de utiliteit. Voor het industriedeel van de isolatie is corrosie onder isolatie, in combinatie met oppervlaktebehandelingstechnieken, een onderwerp dat de isolatiesector onmiddellijk raakt. Anderzijds is het optreden en voorkomen van corrosie een complex samenspel van omstandigheden. VIB heeft daarover overleg met diverse instellingen op wetenschappelijk terrein, maar ook met experts binnen de procesindustrie en de chemische oppervlaktebehandeling.

Isolatie verdient terug

Ben je binnen de isolatiesector werkzaam, dan is het geen vraag of isolatie bijdraagt aan het besparen van energie en het reduceren van CO2-emissies. Berekeningen van financiële terugverdientijden door het aanbrengen van isolatie, opleidingen, afsluiters, vaten en opslagtanks zijn voorwaarde om de opdrachtgever te overtuigen van de waarde van zijn investering in isolatie. Omdat veel isolatiebedrijven vrij praktisch zijn ingesteld, komen uitgebreide voorbeelden van berekeningen over energiebesparing en terugverdientijd zelden op tafel in het overleg tussen isolatiebedrijf, installateur en opdrachtgever. In de praktijk versterken de producenten van isolatiematerialen berekeningen van het besparingspotentieel, veelal gebaseerd op de specificaties van de door hen geproduceerde materialen. Daarnaast zijn er energieadviseurs die eigen berekeningen uitvoeren. Het klimaatakkoord kwam in 2019 tot stand en zette daarmee de noodzaak van CO2- reductie nog sterker op de kaart dan voorheen. Of anders gesteld: waar voorheen energiebesparing als een financieel incentive werd gepresenteerd, kwam de daadwerkelijke noodzaak tot stand om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat bracht grote energieverbruikende bedrijven ertoe om de CO2-uitstoot prijsbaar te laten maken. Zo konden zij op papier verantwoorden dat zij werk maakten van het terugdringen van hun CO2-emissies. Aan de andere kant onttrok deze aanpak zich echter ook aan de inspanningsverplichting voor bedrijven om onnodig energieverlies tegen te gaan. 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

21


VIB stelde in de afgelopen jaren vast dat ondernemend Nederland voorbijging aan de mogelijkheid om, met eenvoudige isolatiemaatregelen bij grote bedrijven, energiebesparingen te realiseren. Binnen de Europese samenwerking met brancheorganisaties voor technische isolatie was het echter mogelijk om, met gezaghebbende rapportages en data, aan te tonen dat er veel zogenaamd laaghangend fruit bleef hangen als het ging om maatregelen tegen CO2-uitstoot.

Invloed

De VIB wilt toegang tot de beleidsagenda's en ging daarvoor de samenwerking aan met extgerne deskundige partijen, die de isolatiesectgor konden en wilden ondersteunen. De ambitie van VIB om de politiek in te laten zien dat isolatie een belangrijke bij-

en werkgeversorganisaties te presenteren. VIB wist te bewerkstelligen dat de boodschap vanuit de isolatiesector werd gezien als een bijdrage in de meningsvorming rondom te nemen maatregelen ten behoeve van de energietransitie.

drage kan leveren aan de energietransitie, kreeg vorm door het aantrekken van een onafhankelijk voorzitter die zijn sporen had verdiend in de sfeer van politiek overleg binnen werkgeverskoepels. Dat bleek al snel een belangrijke toevoeging voor de wijze, waarop VIB zich aan de buitenwereld wist te presenteren. Plotseling was de sector in staat zich bij politici, bevoegd gezag

VIB constateerde tevens dat veel rapporten en onderzoeken over bovengenoemde maatregelen weliswaar aangaven dat CO2- reductie op veel fronten mogelijk was, maar dat de rol van isolatie daarin zelden werd vermeld. Om de auteurs van die rapporten te kunnen aanspreken op deze omissie, moest VIB zich voldoende weten in te werken in netwerken van overheden, kennisinstituten, belangenplatforms en wetenschappelijke functionarissen.

VIB – WERELDSE KIJK OP ZAKEN Europees netwerk

Net als in Nederland kennen veel Europese landen een branchevereniging voor isolatiebedrijven. Die organisaties zijn per land verenigd binnen de Europese federatie van contractors in de isolatie, FESI. 18 Landen komen jaarlijks enkele malen samen. In 2020 bestond de federatie 50 jaar. Door middel van werkgroepen en commissies kijkt FESI naar de ontwikkelingen binnen de Europese isolatiemarkt, op technisch vlak en op het gebied van opleiding en werving. Verder houdt FESI de politieke ontwikkelingen bij rondom de energietransitie. Daarnaast tracht de organisatie een overzicht te bieden aan de leden als het gaat om isolatiestandaarden e.d.

22

TECHNISCHE ISOLATIE

FESI

Het speelveld van de energietransitie vergt brede inzet en achtergrondkennis. Daarnaast is het relatief kostbaar om op Europees niveau een serieuze partij te zijn als het gaat om de belangenbehartiging voor de isolatiesector. Daarom is FESI aangesloten bij EiiF, de European Industrial Insulation Foundation. Deze organisatie bestaat uit internationaal opererende isolatiebedrijven, producenten en distributeurs en beursen brancheorganisaties in de isolatiesector. Vanuit het brede internationale netwerk is EiiF een belangrijke spreekbuis als het gaat om kennisoverdracht rondom isolatie en energiebesparing. Via meerdere rapporten, waarvan het

laatste is aangeboden aan de Europese beleidsorganisaties in Brussel, toont door EiiF geïnitieerd onderzoek aan dat via goede isolatie in de industriële omgeving zo’n 10% van de CO2doelstellingen te behalen is. VIB heeft door haar lange samenwerking met EiiF en mede door haar FESI-lidmaatschap toegang tot diverse data en rapportages. Daarnaast beschikt EiiF ook over diverse technische applicaties om in het veld energieverliezen in kaart te brengen. Dat vormt voor VIB eveneens een belangrijke basis in de communicatie met haar connecties als het gaat om het aantonen van besparingsmogelijkheden door isolatie.


VIB IN BEELD

VIB – SAMENWERKING MET PARTNERS Adviseurs en installateurs

In de waardeketen zijn energieadviseurs en installateurs de partijen waarmee isolatiebedrijven het eerst in overleg treden bij het omschrijven van isolatiewerk in de aanbesteding. De isolatiespecificaties en bestekken die zij hanteren zijn bepalend voor het uit te voeren werk. Het isolatiebedrijf moet erop kunnen rekenen dat de gehanteerde specificaties aansluiten bij de kwaliteiten en behoeften van het isolatiebedrijf. ISSO 64 is een isolatierichtlijn waarop kan worden teruggevallen bij utiliteitsprojecten. De CINI-richtlijn sluit meer aan bij industriële isolatietoepassingen. Samen met Stichting OOI een kenniscentrum NCTI biedt de isolatiesector de markt een breed palet van trainingen en cursussen, waardoor de adviseurs en installateurs kennis kunnen nemen van de eisen en richtlijnen voor goede isolatie. Vanuit de netwerkfunctie voert VIB veelvuldig gesprekken met platforms van energieadviseurs en installateurs, om de toepassing van isolatierichtlijnen te bevorderen. In de afgelopen decennia is wel gebleken dat adviseurs en installateurs soms terugvallen op oudere specificaties, die zij zelf al langere tijd in bestekken hanteren. Dat leidt soms tot hybride toepassingen van verscheidene isolatiematerialen. Het komt soms ook voor dat adviseurs zich bij het opmaken van bestekken direct wenden tot fabrikanten van isolatiematerialen; die beschikken immers over calculatiemodellen en specificaties van hun producten.

Producenten en distributeurs

De vereniging VIB kent leden (isolatiebedrijven) en producenten/distributeurs.

Deze unieke combinatie van leveranciers en gebruikers van isolatiemateriaal heeft binnen een vereniging grote voordelen; binnen de netwerkfunctie van VIB kunnen beide partijen immers snel en eenvoudig technische informatie uitwisselen over isolatiematerialen en nieuwe ontwikkelingen. Tijdens ledenbijeenkomsten of demonstratiedagen biedt de vereniging partijen ook de gelegenheid om materialen te demonstreren en presentaties te geven. Producenten en distributeurs hebben tijdens het bestaan van VIB altijd een innige relatie gehad met de sector. Het is een actieve groep die grote betrokkenheid bij de sector toont en daarnaast in de kennisoverdracht naar derden een belangrijke rol speelt. Veel producenten zijn tevens in staat om bij gelegenheden technisch experts af te vaardigen, ter ondersteuning van VIB-promotieactiviteiten. De vraag vanuit overheden, adviseurs, eindgebruikers en asset owners is vrij breed. Er komen echter niet alleen vragen over de noodzaak van isolatie bij VIB terecht. Ook is er behoefte aan goede informatie over materiaaleigenschappen en praktijktoepassingen. De producenten maken het kennisdomein van de isolatiesector daarmee nog breder en toegankelijker voor een brede groep geïnteresseerden in het werkveld.

St. OOI

Het opleidings- en trainingscentrum van Stichting OOI beschikt over praktijkruimtes waar zij de toepassing van diverse isolatiematerialen uitleggen. Het spreekt vanzelf dat het daarbij erg prettig is dat de sector, in nauwe samenwerking met producenten, een en ander kan realiseren.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

23


DE ISOLATIEBRANCHE EN DE MARKT Industrie

De isolatiesector is globaal verdeeld in utiliteit en industrie. Daarnaast heeft de sector ook afzet in de scheepsbouw en tuinbouw. Industriële isolatie wordt toegepast in de petrochemie, voedingsmiddelenindustrie, procesindustrie, chemie en de energiesector. Bij utiliteitsisolatie moet worden gedacht aan kantoren, bedrijfshallen, retail, zorg, onderwijs, sport en horeca. Dit laatste type isolatie wordt ook wel aangeduid als HVAC (heat, ventilation, airconditioning). Er zijn 250 bedrijven werkzaam in de technische isolatie. Die onderscheidt zich van isolatietoepassingen bij muren en wanden in huizen en grotere gebouwen Dat valt niet onder VIB. Ruim 60 bedrijven zijn als isolatiebedrijf aangesloten bij VIB. Het aantal werknemers bij de aangesloten bedrijven bedraagt 60% of meer van het totaal aantal medewerkers dat in dienst is bij isolatiebedrijven. Het aantal fabrikanten/distributeurs dat is aangesloten bij VIB bedraagt ruim 40.

Utiliteit

Utiliteit is veelal het terrein van de isolatiebedrijven in het MKB. De vijf grootste VIB-leden zijn actief in de industriële

24

TECHNISCHE ISOLATIE

isolatie. Voor beide de takken geldt dat het werk meestal in onderaanneming plaatsvindt. In de industriële omgeving wordt veel isolatiewerk uitgevoerd als fabrieken worden stilgelegd voor onderhoudswerkzaamheden. Er zijn dan grote groepen medewerkers tegelijkertijd nodig die werkzaamheden uitvoeren op en om installaties. Dat stelt hoge eisen aan de beschikbaarheid van mensen. Daarom maakt de industriële sector veel gebruik van tijdelijk personeel. In de utiliteit zijn de opdrachtgevers bijna altijd installateurs en werkt men vaak binnen bestaande relaties. Gebouweigenaren, eindgebruikers, vastgoedbeheerders, installateurs en het isolatiebedrijf vormen binnen de utiliteit een keten, waarbinnen de rol van het isolatiebedrijf versterking moet worden. VIB stelt zich ten doel om de keten bewust te maken van het feit, dat isolatiewerk al in de ontwerpfase moet worden betrokken in formulering van het eisenpakket en in de planning. Dat houdt overigens verband met de bekendheid van het isolatiebedrijf bij de stakeholders en de netwerkfunctie die de branchevereniging VIB daarin vervult.

“Innovatie is mede de sleutel tot kwalitatieve ontwikkeling van isolatiewerk”


VIB IN BEELD

INNOVATIE EN ONTWIKKELINGEN Technische ontwikkelingen

Het innovatieve karakter van de isolatiesector hangt samen met het type producten dat isolatiebedrijven gebruiken. Isolatiematerialen en gereedschappen waren lang hetzelfde, maar fabrikanten komen tegenwoordig met veel innovatieve oplossingen, die voor de isolatiesector grote technologische potentie hebben. Infraroodfotografie, ofwel thermografie, is inmiddels een veelgebruikte toepassing om warmte- en koudeverliezen in kaart te brengen. Thermische camera’s zijn betaalbaar geworden en de digitale verwerkingsmogelijkheden zijn enorm. Kennis van thermografie blijft noodzakelijk, omdat een afgelezen temperatuur in een thermografische opname niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Een snapshot van een installatie is een uitstekend middel om de klant te overtuigen van de noodzaak tot isoleren. Tevens kunnen isoleerders via een opname aantonen dat het werk goed is uitgevoerd. Interessante is ook de door EiiF ontwikkelde TBI-app. Daarmee is eenvoudig een rapportage te maken over installatieonderdelen die isolatie behoeven. Door het invoeren van slechts enkele parameters en een foto ter plekke is direct een rapportage voor de klant te genereren, met daarin de energiebesparing en CO2-reductie. Uitgebreide rapportagemogelijkheden zijn er ook via een online-tool die EiiF beschikbaar stelt. Beide tools werken vanuit een abonnementsvorm. Building Information Management (BIM) bepaalt steeds meer de werkwijze voor iso-

latiebedrijven. Het digitaal in kaart brengen van een fabriek of een installatie schept, zowel voor installateurs als isoleerders, een beeld van uit te voeren werkzaamheden. Dat geldt voor zowel onderhoudswerk als nieuwbouwprojecten. Waar vroeger slechts een deel van tekeningen en bestekken werd aangeleverd, krijgt het isolatiebedrijf nu toegang tot de volledige BIM-dataset. Isolatiebedrijven moeten wel mensen in dienst hebben, die met die digitale gereedschappen kunnen omgaan. Dat biedt jongeren een aantrekkelijk perspectief om te gaan werken in de isolatie. Zij zijn opgegroeid met de digitale wereld en kunnen die slag daarom gemakkelijker maken.

"Goed werken in de techniek" Digitale technieken

Digitale technieken bieden steeds meer mogelijkheden om technologieën te combineren. Bij BIM is 3D-presentatie al een feit. Door thermografische opnames te combineren met 3D presentatie kan eenvoudig zichtbaar worden gemaakt waar isolatie noodzakelijk is. De Schweinfurt Universiteit in Würzburg (Dld) maakt daarin flinke stappen, door nauwe samenwerking met leveranciers van optische apparatuur. De coördinatie van dat onderzoek was initieel in handen van EiiF, binnen een project waar VIB partner was. Sinds enkele jaren is dat onderzoek zelfstandig uitgebouwd.

Innovatieve bedrijven hebben vaak een grotere markt nodig dan enkel die van de isolatiesector. De isolatiesector richt zich echter wél sterk op die bedrijven. VIB stelt zich ten doel om door te gaan met de promotie en presentatie van optische technieken en digitale verwerkingstechnieken. VIB benadert leveranciers actief en vraagt hen om hun kennis te delen. Het is ook dáárom dat VIB een actieve partner is geworden bij het organiseren van vakbeurzen. Via bemiddeling en facilitering voorziet VIB exposanten op beurzen van de nodige ondersteuning en promotie. Daardoor kan de isolatiesector als geheel een belangrijke bijdrage leveren in kennis en kunde rondom de mogelijkheden van isolatie en de voorhanden zijnde technieken. Daarbij kun je denken aan voor de hand liggende gereedschappen, zoals lasersnijmachines, bewerkingsapparatuur en hulpmaterialen, maar ook wordt gebruik gemaakt van aanwezige kennis bij aanpalende organisaties binnen de installatietechniek en de bouw en opleidings- en ontwikkelingsfondsen van andere bedrijfstakken. Deze kennisbundeling en de netwerkfunctie van de branchevereniging betaalt zich in de loop der jaren vanzelf uit. Tevens geeft dat legitimiteit tot het voeren van een meerjarig investeringsbeleid, als het gaat om kennis die ten goede komt aan de sector.

Leveranciers en innovatie

Voor de isolatiesector belangrijke innovaties staan natuurlijk nooit op zich. 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

25


Voorzitter VIB Hans

BIO

“Het is essentieel dat de isolatiebranche de blik op de toekomst richt.” 26

TECHNISCHE ISOLATIE

Hans Koole is, sinds 2014, onafhankelijk voorzitter van VIB. Hans was actief voor VNO-NCW en werkgeversvereniging AWVN. Hij heeft een eigen bedrijf waar hij als bruggenbouwer functioneert tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast is hij voorzitter van het Opleidingsfonds Procesindustrie en van de Stichting Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap.


Koole Bij zijn aantreden trof Hans een branche aan met veel vertrouwen in het eigen vakmanschap en in de toekomst. “VIB was een vereniging met veel langdurige leden, die elkaar vooral wilden treffen. Isolatiewerk werd vaak ondergewaardeerd en zat vaak aan het einde van trajecten, zodat er te weinig tijd en geld voor werd uitgetrokken. Ik merkte dat dat door onze leden werd gevoeld.”

Speerpunten

“Het belangrijkste was voor mij het vergroten van de zichtbaarheid van onze branche. Daarnaast moest er meer aandacht komen voor richtlijnen met betrekking tot het aanbrengen van isolatie. Door veel lobbywerk heeft dat geleid tot de ISSO 64-norm. Ook moest nadruk worden gelegd op kennisvergroting, zowel binnen de sector als daarbuiten en wilden we een intensievere Interne samenwerking binnen de sector stimuleren.”

De isolatiebranche en de energietransitie

Hans ziet dat de grote isolatiebedrijven volop bezig zijn met energiebesparingen. “Dat moet ook wel als we in 2050 op zeroemissie willen uitkomen. De route daarheen kan echter anders; de overheid zet vooral in op moderne technologieën, maar kijkt te weinig naar het bestaande vakmanschap. Met dat laaghangend fruit kun je op de korte termijn al ambities waarmaken. Isolatiewerk wordt veelal nog ondergebracht in het onderhoud, maar daarin worden geen besparingsmaatregelen meegenomen. Energiebesparingen en CO2reductie kunnen prima met elkaar opgaan. Dat gebeurt echter onvoldoende, omdat

bedrijven nog steeds eigen keuzes mogen maken. In dat perspectief zouden verplichtingen kunnen helpen. Uit het EiiF-rapport ‘The insulation contribution to decarbonise’ blijkt dat er ook nog aanzienlijke winst te boeken is door kapot isolatiemateriaal te vervangen en ongeïsoleerd materiaal te isoleren. Investeringen daarin zijn op korte termijn terug te verdienen.”

Lobbyen en informeren

Hans vraagt zich af waarom grote ondernemingen niet massaal isoleren. “Grote fabrieken plannen eens in de 4 á 6 jaar een grote onderhoudsstop. Dan komen onderhoudsbedrijven als schilders en mechanische bedrijven massaal opdraven. In zo’n periode is het zaak om niet alleen veiligheid en procescontinuïteit mee te nemen, maar ook isolatie en isolatieonderhoud. Grote bedrijven daarvan te doordringen vraagt lobbywerk op collectief niveau en VIB kan daarbij van toegevoegde waarde zijn, door de industrie en de uitiliteitssector goed te informeren. Om de toegevoegde waarde van isolatie zichtbaar te maken beschikken we over richtlijnen, zoals de CINI-norm en ISSO 64. Die moeten we ook bij de overheid bekend maken.”

TOEKOMSTIGE SPEERPUNTEN VIB

• Technische isolatie en de branche beter in beeld brengen bij overheden, partners en het werkveld • Normen en richtlijnen blijven stellen en bijhouden • Nóg intensievere betrokkenheid bij kennisvergroting en opleiding door Stichting OOI, voor meer instroom en gekwalificeerd personeel • Toegevoegde waarde bieden door kennis, meedenken en kwaliteitsborging

Op naar het honderdjarig bestaan!

Hans vindt het essentieel dat de isolatiebranche de blik nu op de toekomst richt. “We moeten niet alleen scherp krijgen wat er ín, maar ook óm onze branche speelt en welke trends belangrijk zijn. Dat moeten we internationaal en in een vroeg stadium in de hele keten oppakken:, met producenten van isolatiematerialen, kennisinstituten, technische adviseurs, architecten, installateurs en milieuomgevingsdiensten.”

Kennis en arbeid

VIB moet ook insteken op kennisvergroting en informatie. “We moeten trends en ontwikkelingen nauwkeurig volgen, technische kennis blijven opdoen en gebruik maken van big data. Daarnaast moeten we ernaar streven dat de rol van isolatiebedrijven bij onderhoud vast wordt gelegd. Ook moeten we de arbeidsmarkt nóg meer aanjagen, door werken in de isolatie aantrekkelijk te maken en goede scholing te bieden.” 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

27


Wereldspeler De sector Technische Isolatie is een speler op een wereldmarkt. De Isolatiebedrijven houden zich bezig met warmte- en koude-isolatie, brandpreventie en geluidwering voor opdrachtgevers uit de industrie, utiliteit, scheepsbouw, chemie en petrochemie en andere sectoren. Isolatie wordt, zeker in het licht van de klimaatproblematiek en de energietransitie steeds belangrijker. De isolatiebranche zorgt ervoor dat in industriële processen geen verlies van warmte of koude (thermische energie) optreedt, dat installaties langdurig beschermd zijn tegen condensvorming en corrosie, dat verstoringen in productie- en werkprocessen worden voorkomen en dat de veiligheid van werknemers op installaties is gewaarborgd. Isolatie draagt tevens in belangrijke mate bij aan de reductie van CO2-emissies en maakt installaties en gebouwen duurzamer. In dat perspectief speelt de sector een steeds grotere rol in de energietransitie en biedt oplossingen voor uitdagingen die het gevolg zijn van de klimaatproblematiek. 28

TECHNISCHE ISOLATIE


Een wereldmarkt


Blog van Lieve Declercq

BIO Naam: Lieve Declercq Functie: Algemeen directeur SPIE Nederland Carrière: Declercq is 51 jaar en heeft in Leuven (België) haar opleiding Technische Bedrijfskunde (Master degree) gevolgd. Van 1990 tot en met 2000 is zij in verschillende functies werkzaam geweest bij Esso Benelux B.V. Daarna heeft zij 2 jaar gewerkt als marketing directeur voor de Van Gansewinkel Groep, gevolgd door 10 jaar als Managing Director bij de Maltha Groep B.V. Vanaf 2012 is Lieve Declercq werkzaam bij drinkwaterbedrijf Vitens als directievoorzitter. Per 1 september 2017 aangesteld als algemeen directeur bij SPIE Nederland 30

TECHNISCHE ISOLATIE


Visie SPIE op duurzaamheid

SPIE Nederland ondersteunt in haar beleidsverklaring het principe van duurzame ontwikkeling:"Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs“ SPIE maakt zich sterk voor het versterken van ecologische duurzaamheid in alle stappen van de keten: inkoop, operatie, ambities van klanten We hebben grootse plannen om ons groene aandeel zichtbaar te maken. Het is niet zomaar een duurzaamheidsagenda, het gaat over de hele keten. Wat we inkopen, wat we zelf doen en wat we aantoonbaar bijdragen aan en betere wereld door de groene ambities van onze klanten mede te realiseren. En dan heb ik het niet alleen over CO₂-reductie, maar ook over biodiversiteit en circulariteit.

SPIE en de energietransitie

Wij zijn de bouwers van de energietransitie. Voor onze klanten, maar ook voor Nederland.Bij ons denk je misschien niet gelijk aan innovatie, maar als technisch dienstverlener ben je continu bezig met oplossingen voor je klant. We zijn vaak niet zo zichtbaar als onze klanten, maar een brouwerij CO2-neutraal maken of de infrastructuur van glasvezel realiseren? Dat doen wij. Maar de energietransitie gaat verder dan dat.

"Het is niet zomaar een duurzaamheidsagenda, het gaat over de hele keten" Het Klimaatakkoord is het grote nationale plan om de CO2 -uitstoot van ons land te beperken. “Voor mij betekent duurzaamheid echter meer dan alleen CO2 -reductie”, zegt Declercq. “Ik vind leefbaarheid hier ook bij horen.” Rond die leefbaarheid in steden is SPIE zich de laatste jaren steeds meer strategisch aan het positioneren.

Uitgangspunten bij een goede samenwerking

We worden zelfbewuster. Met name de laatste jaren hebben we ons oude aannemersimago van ons afgeschud. Wij zijn niet meer alleen de ‘handjes leveranciers’ maar voelen ons echt de system integrator die alle facetten met elkaar verbindt. Bruggenbouwer, ook in overdrachtelijke zin: we bouwen aan goede samenwerking in de keten. Die is hard nodig. Als bedrijf sta je immers nooit alleen. We kunnen het niet zonder elkaar.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

31


Bilfinger Industrial Services:

DE MULTIDICIPLINAIRE PARTNER

Bilfinger Industrial Services heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige aanbieder van ondersteunende diensten voor de industrie. De organisatie van Bilfinger Industrial Services in België en Nederland bestaat uit 3000 werknemers.

Vanuit acht vestigingen in België en Nederland biedt Bilfinger Industrial Services een breed servicepakket: isolatie, steigerbouw, painting, tracing, niet-destructief onderzoek, asbestverwijdering, vuurbescherming, lawaaibeheersing en rope access. We zij actief in de marktsectoren petrochemie, chemie, olie en gas, farma, food, energie, staal en maritiem.

32

TECHNISCHE ISOLATIE

Toegevoegde waarde

Industriële isolatie levert een aanzienlijke bijdrage aan de integriteit van leidingen, assets en installaties. Een proactieve aanpak van nieuwbouw en onderhoud in combinatie met isolatie is daarom van groot belang om assets in goede conditie te houden. Enig risico op CUI (Corrosion Under Insulation) dient te allen tijde ver-

meden te worden. Bilfinger is een partner met uitgebreide ervaring en kennis in het aanbrengen van de juiste industriële isolatie volgens de specificaties van onze opdrachtgevers en volgens wettelijke en branchespecifieke voorschriften. Bilfinger is continu bezig met innoveren op het gebied van processen en producten. Op het gebied van isolatie hebben we een


The Valley

aantal belangrijke innovaties ontwikkeld en een digitaliseringslag gemaakt. Op het gebied van digitalisatie hebben we de Insulation App en de Insulation PrefApp ontwikkeld.

Insulation Prefapp

Met de Insulation PrefApp kunnen onze getrainde opmeters digitaal de benodigde isolatie opmeten, die vervolgens in ons prefab centrum in Roosendaal worden gefabriceerd. Door de interface tussen deze app en de voorsnijmachine in het prefab centrum behalen we maximale efficiëntie en nauwkeurigheid bij het maken van het plaatmateriaal.

Veiligheid en kwaliteit

Of het nu gaat om een mono- of multidisciplinair project, om nieuwbouw, renovatie of een complexe stop, Bilfinger Industrial Services voldoet met haar werkmethoden aan de strengste veiligheids- en kwaliteitseisen. In nauw overleg met onze opdrachtgevers komen wij tot de meest optimale en efficiënte aanpak. Iedere markt kent daarbij zijn eigen dynamiek. Onze toegevoegde waarde ligt in onze jarenlange kennis en ervaring, onze brede dienstverlening en een optimale focus op een veilig, snel en efficiënt verloop van werkzaamheden.

Bilfinger Industrial Services Waalhaven Oostzijde 123 3087 BM Rotterdam www.is-bnl.bilfinger.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

33


FOAMGLAS ® ISOLATIE Of u nu te maken heeft met hoge of lage bedrijfstemperaturen, met leidingwerk, apparaten of opslagtanks, isolatie levert een belangrijke bijdrage aan het lange termijnrendement van uw installatie of tank. FOAMGLAS® cellulaire glas isolatie voldoet aan de “bedrijfskritieke” vereisten van eindgebruikers voor toepassingen van cryogene koude tot stomend hoge temperaturen. FOAMGLAS®-isolatiesystemen bieden een meerwaarde voor brandveiligheid, procesbeheersing, corrosiebescherming en sustainability. Onze technische ondersteuning helpt u superieure kwaliteit te garanderen, van engineering tot voltooiing van het project.

FOAMGLAS®-isolatiesystemen voor toepassingen onder de omgevingstemperatuur

Hoe zit het met toepassingen boven omgevingstemperatuur?

De kwaliteit, levensduur en productiviteit van industriële installaties zijn afhankelijk van de kwaliteit van de thermische isolatie. Betrouwbare en langdurige isolatie-efficiëntie is een voorwaarde voor een veilige en economische werking van een installatie. Deze moet in het bedrijf worden ingebouwd door het gebruik van de juiste materialen en systemen. Als het doel van efficiëntie op lange termijn in het gedrang komt, kan dit ernstige technische en economische gevolgen hebben.

Met een temperatuurbereik tot +430 °C maakt FOAMGLAS® isolatie ook een voorkeursmateriaal voor toepassingen boven omgevingstemperatuur. FOAMGLAS® isolatie is vaak aangewezen bij leidingen met brandbare vloeistoffen, vooral op plaatsen waar lekkage en organische verontreiniging mogelijk zijn. Het geslotencellig, niet-absorberende en anorganische karakter van cellulaire glasisolatie voorkomt de absorptie van vloeibare en dampvormige organische stoffen wat het risico elimineert van zelfontbranding in de isolatie als gevolg van lekkage.

Het specificeren van een 100% ondoordringbaar FOAMGLAS®isolatiesysteem zal helpen bij het beperken van de gevolgen van condensatie en het handhaven van procesbeheersing in toepassingen onder de omgevingstemperatuur. FOAMGLAS® isolatie behoudt zijn thermische eigenschappen jarenlang, waardoor het energieverbruik op de lange termijn en dus ook de totale bedrijfskosten aanzienlijk worden verlaagd. De combinatie van een Euroklasse A1 brandklasse en anorganische samenstelling helpt ook de brand- en explosierisico’s tot een minimum te beperken. 34

TECHNISCHE ISOLATIE

De gevolgen van het binnendringen van waterdamp en condensatie kunnen ook een negatief effect hebben op systemen die werken bij temperaturen boven de omgevingstemperatuur. Het installeren van een FOAMGLAS®isolatiesysteem kan het binnendringen van vocht helpen voorkomen en het risico op corrosie beperken. Dit betekent dat de installatie operationeel kan blijven zonder risico’s of verhoogd energieverbruik, wat een veiligere en efficiëntere werkomgeving creëert.


Uw partner voor allerhande isolatieoplossingen

Systemen voor Systemen voor warme toepassingen koude toepassingen

Systemen voor Tankbodems

Systemen voor Opslagtanks

FOAMGLAS®-isolatiesystemen voor opslagtanks FOAMGLAS®-isolatiesystemen zijn beschikbaar voor tankbodems, -wanden en -daken en voor vrijwel elk tankontwerp, van staande tanks tot kogeltanks en opslagbollen. Onze tankisolatiesystemen helpen overmatige warmteoverdracht te voorkomen, bieden mechanische weerstand, beschermen de constructie tegen extreme temperaturen en beperken energieverliezen en bedrijfskosten. Onze tankbodemsystemen bieden voldoende druksterkte voor elk mogelijk tankdesign en kunnen een druksterkte tot 2400 kPa weerstaan zonder enige compressie. Veel uitbaters van tankfarms over de hele wereld, rekenen al meerdere decennia op de veelzijdige FOAMGLAS®-isolatiesystemen voor hun tanks. De totale terugverdientijd van een investering in een FOAMGLAS®-tankbodemisolatiesysteem begint al vanaf slechts enkele maanden, afhankelijk van de opslagtemperatuur van het opgeslagen product.

“Vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering biedt FOAMGLAS® isolatie ondersteuning bij de realisatie van jouw project”

Pittsburgh Corning Nederland B.V. Tel. +32 471 80 60 13 industry.nl@owenscorning.com WWW.FOAMGLAS.NL 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

35


V.D. Hoek Isolatie Groep: KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Foto: Kees de Vries Redactie

Het familiebedrijf V.D. Hoek Isolatie Groep, waar inmiddels de vierde generatie aan het roer staat en de vijfde in de ‘maak’ is, is opgericht in 1964. Het bedrijf heeft twee B.V. ’s, waarvan er één gevestigd is in Amsterdam en één in Nieuwegein. Beide bedrijven houden zich voornamelijk bezig met thermische en akoestische isolatie. Daarnaast hebben ze nog een derde bedrijf, ook gevestigd in Amsterdam, dat zich volledig bezighoudt met brandwerende applicaties, zoals brandwerende doorvoeringen, staalconstructies, wanden en plafonds. V.D. Hoek Isolatie Groep is een begrip bij de top isolatiebedrijven van Nederland. De basis van de groep wordt gevormd door ruim 60 eigen medewerkers die werkzaam zijn voor een vaste kern van opdrachtgevers, waaronder diverse grote, landelijk opererende installatiebedrijven, 36

TECHNISCHE ISOLATIE

aannemerspartijen en gemeentes. “Met onze kennis en service hebben wij bijgedragen aan vele sprekende projecten in de utiliteitsbouw en kleine industrie”, vertelt algemeen directeur Roy van der Hoek. “Denk bijvoorbeeld aan datacenter e-Shelter AMS 1 en diverse projecten op Schiphol, waar we zowel de thermische en akoestische isolatie als brandwerende afdichtingen hebben verzorgd. Vanaf de calculatie t/m de uitvoering en volledig in eigen beheer.”


"Een keurmerk is onontbeerlijk"

Toekomst

Met de komst van de vijfde generatie Calvin van der Hoek lijkt de toekomst verzekerd van het bedrijf. “Voordat ik het bedrijf overneem van mijn vader, die voorlopig nog niet denkt aan stoppen, wil ik het bedrijf door en door leren kennen. Ik ben begonnen als isolatiemonteur en vervolgens de stap gemaakt naar kantoor waar ik het vak van calculeren heb geleerd van mijn opa en ben vanuit daar doorgegroeid. Stap voor stap word ik dus ingewijd in het vak van isolatie ondernemer. Samen met mijn vader hebben we wel een lijn voor de toekomst uitgestippeld zoals uitbreiding van de zaak en anticiperen op de ontwikkeling in de markt betreffende duurzaamheid en professionalisering. We willen ons profileren als een professioneel bedrijf waarmee

we ons willen onderscheiden in de markt. En we moeten af van prijsdumping in deze markt zodat we als sector serieus genomen worden en een belangrijke rol kunnen spelen in het terugdringen van de CO2 uitstoot.” Het bevreemdt Calvin dat isolatie nauwelijks voorkomt in de klimaatplannen van de industrie. Ook pleit hij samen met zijn vader voor het invoeren van een keurmerk met bijbehorende kwaliteitseisen en waar de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. “Willen we de branche professionaliseren dan is een keurmerk onontbeerlijk. Daarbij hoort ook modernisering en digitalisering van de branche. Zeker gezien het feit dat het steeds lastiger wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Zelf zetten we

veel in op social mediakanalen om jongeren te bereiken. Machines kunnen natuurlijk niet mensenhanden vervangen, maar in de voorbereiding met digitaal inmeten en prefab kunnen we stappen zetten. Daar zijn we als V.D. Hoek Isolatie Groep volop mee bezig en onderdeel uitmaakt van de toekomst bestendigheid van ons bedrijf.”

V.D. Hoek Isolatie

Coenhavenweg 30 1013 BL Amsterdam Tel. 020 - 68 46 805 www.vdhoekisolatie.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

37


38

TECHNISCHE ISOLATIEKnauf Insulation Technische Isolatie

ECOSE® TECHNOLOGY VOOR TECHNISCHE ISO

Als onderdeel van de Knauf Insulation Group heeft Knauf Technische Isolatie jarenlange ervaring in het produceren en ontwerpen van kwalitatief en duurzame isolatiematerialen voor de procesindustrie, HVAC en scheepsbouw. We zien het als onze missie om traditionele denkwijzen uit te dagen en innovatie isolatiesystemen te ontwikkelen binnen onze sector, en voor de wereld waar we allemaal afhankelijk van zijn. ECOSE® Technology

ECOSE® Technology bestaat alweer 10 jaar! De introductie van dit krachtige bindmiddel betekende een revolutie in de traditionele denkwijze over het produceren van isolatiematerialen. Waarom? ECOSE® Technology bevat géén toegevoegde formaldehyde, géén fenol, géén kleurstoffen en géén acryl of andere chemische toevoegingen! Het bindmiddel is gemaakt uit 100% natuurlijke materialen die snel hernieuwbaar zijn. Ook voor technische isolatiemateri-

alen wordt ECOSE® Technology gebruikt. Deze isolatiematerialen zijn te herkennen aan hun natuurlijke bruine kleur.

Technische isolatieoplossingen

In de procesindustrie zijn energie-efficiency, betrouwbaarheid en veiligheid belangrijke factoren. Daarnaast dragen isolatiematerialen ook functioneel bij aan de procesbeheersing en moet de isolatie geschikt zijn voor de specifieke bedrijfsomgeving. Voor elk segment in de procesindus-

trie, HVAC en scheepsbouw bieden wij een scala aan duurzame, speciaal op elkaar afgestemde isolatieproducten en -systemen op het gebied van energie-efficiëntie, brandbeveiliging en geluidsabsorptie! Waardoor ook de maximale rentabiliteit van de procesinstallatie gedurende de economische levensduur is gegarandeerd.

Duurzame productie

Duurzaamheid is voor ons als bedrijf erg belangrijk. Hierin nemen wij dan ook graag

For a better world 40

TECHNISCHE ISOLATIE


OOK BESCHIKBAAR LATIE “Ik ben trots op de koppositie die Knauf Insulation inneemt met ECOSE® Technology. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zijn onze isolatiematerialen niet alleen echt duurzaam, maar ook gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig. Een duurzame toekomst begint vandaag. Dat doen we samen en als sector. Super dat ik daar onderdeel van mag zijn!” Ellen van Slobbe onze verantwoordelijkheid. Niet alleen door het veiligstellen van de schaarse, natuurlijke hulpbronnen. Maar ook door ons eigen productieproces continu te verbeteren zodat we onze ecologische footprint minimaliseren. We streven naar een minimaal energieverbruik in ons productieproces. Door het toepassen van het bindmiddel ECOSE® Technology verlagen we de benodigde energie die tijdens het pro-

ductieproces wordt gebruikt. Goede compressie van onze isolatiematerialen zorgen voor besparingen in de logistiek, opslag en een verlaging van carbon footprint Zo worden onze glaswol en steenwol isolatiematerialen op een duurzame manier geproduceerd, vervoerd en kunnen onze klanten, over de hele wereld, milieuvriendelijke bouwprojecten realiseren!

Knauf Insulation Technische Isolatie Varaždinska 140 42220 Novi Marof, Kroatië

Ellen van Slobbe Region Manager Belgium/Netherlands – Technical Insulation Tel: 06 - 86 82 47 01 www.knaufinsulation-ts.com 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

41


Branten Isolatie Technieken b.v.

FAMILIEBEDRIJF WAAR HOOG IN HET VAANDEL

Branten Isolatie Technieken (B.I.T) is een echt familiebedrijf. In 1991 begonenn Bert Branten en Rena van Bokhoven voor zichzelf als een isolatie, calculatie - en adviesbureau. In de jaren die daarop volgden, heeft het bedrijf het uitvoerende isolatiewerk steeds meer naar zich toe getrokken en is uitgegroeid tot een allround isolatiebedrijf. In de afgelopen jaren is B.I.T vrij snel gegroeid tot een bedrijf met 11 man vast personeel. Daarnaast wordt er bij projecten veel samengewerkt met onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten.

42

TECHNISCHE ISOLATIE


SERVICE EN KWALITEIT STAAN Waarbij ze zich alle facetten van de technische isolatiewereld op het gebied van thermisch isoleren, akoestisch isoleren, isolatiematrassen, elektrische verwarmingsbanden, aluminium beplating t.b.v. isolatiesystemen, brandwerende applicaties, corrosiebestrijding hebben meester gemaakt. Inmiddels hebben Bert Branten en Rena van Bokhoven een stapje teruggedaan en hebben de verantwoordelijkheid van het bedrijf overgedragen aan zijn twee zonen: Berry Branten, verantwoordelijk voor de financiën, projectleider speciale projecten en VGM Coördinator, en Sebastian Branten als werkvoorbereider planner projectleider en haar dochter Esther die verantwoordelijk is voor de administratie en personeelszaken.

Klantenkring

“In de afgelopen 30 jaar hebben we een grote klantenkring opgebouwd”, vertelt Bert Branten. “Zowel kleine als grote projecten met name in de utiliteitssector. “De meeste klanten krijgen we via adviesbureaus of bouwondernemingen die ons kennen vanuit eerdere opdrachten, maar ook via mond-tot-mondreclame en netwerken die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Op het moment is het zelfs zo dat iets minder als de helft van de projecten die we uitvoeren de prijs wordt

bepaald nadat het is uitgevoerd. Klanten vertrouwen op ons en weten dat we het goed uitvoeren. Waarbij altijd geldt afspraak is afspraak.”

Verandering in de markt

Wat betreft isoleren is er in de afgelopen 30 jaar veel veranderd. Ik heb vroeger nog met kurk en bitumen geïsoleerd en ook met golfkarton en gips. Al die zaken zijn de revue gepasseerd en er komen steeds meer nieuwe gebruiksvriendelijke materialen op de markt die het de isoleerder wel gemakkelijker heeft gemaakt. Daarnaast is de omvang van de isolatie ook veranderd. Vroeger isoleerden we alle leidingen die in een gebouw zaten. Tegenwoordig zit de helft van de leidingen in het beton en verlegt het isoleren zich meer naar de warmtepompinstallaties en WKO-bronnen wat vraagt om een totaal andere aanpak voor isolatie. Door de technische ontwikkelingen is isoleren veel verfijnder geworden. Wat betekent dat je als isoleerder je ook meer moet gaan verdiepen in de techniek. Dit gebeurt gelukkig steeds meer in overleg met de installateur om samen te bepalen hoe en wat er geïsoleerd moet worden.”

Ambitie

“Onze ambitie is om het bedrijf in de ko-

mende jaren verder uit te breiden. Kansen liggen er genoeg in de markt zoals de energietransitie en het klimaatakkoord waarin isolatie in het kader van energiebesparing en de CO2 uitstoot een prominente rol gaat spelen.”

B.i.T. Isolatietechnieken B.V. Middelweg 8-G 5253 CA Nieuwkuijk Tel. 073 - 51 15 227 www.bit-isolatie.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

43


Van der Linden & Veldhuis: Van der Linden & Veldhuis Isolatie is een specialist in thermische-, akoestische- en brandwerende isolatie voor de industrie. Aangezien ze zich al vanaf de oprichting in 1904 exclusief richten op industriële isolatie, is het bedrijf een absolute topper in dit vakgebied. Ze hebben een uitstekende reputatie en veel klanten keren steeds naar hen terug. Ze zijn zover gekomen door te blijven innoveren in meer duurzame en efficiënte montagemethoden, altijd betrouwbaar te zijn en met de klant mee te denken over het vergroten van zijn technologische en bedrijfseconomische voordelen. “We zien ons als partner van de klant. Zij investeren in duurzame isolatie, wij in een duurzame relatie.” 44

TECHNISCHE ISOLATIE


DUURZAME ISOLATIE, DUURZAME RELATIE

Beste van beide disciplines

Bij isolatiewerkzaamheden komt vaak steigerbouw kijken. Daarvoor werkt Van der Linden & Veldhuis Isolatie samen met steigerbouwexperts, want “Je kunt maar in één ding écht gespecialiseerd zijn en op deze manier krijgen onze klanten een expert in beide disciplines.” De klanten van Van der Linden & Veldhuis weten dankzij deze werkwijze dat zij het beste advies krijgen, want deze isolatiespecialist wil niet het maximale uit steigerbouw te halen, maar kijkt naar de economisch beste opzet voor de situatie waarbij ook rope access een oplossing kan zijn.

Advies, ontwerp, constructie en montage

Van der Linden & Veldhuis is actief in ontwerp, constructie, montage en onderhoud van isolatie en tracing. Daaraan vooraf gaat goed advies over de mogelijkheden, investering en terugverdientijd. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als bestaande installaties. In dat laatste geval doet het bedrijf inspectierondes om de bestaande isolatie te checken op zwakke plekken en verbetermogelijkheden. Hiervoor zetten ze onder meer Thermografie in. Met deze in-

novatieve methode ontdekken ze warmteafwijkingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld (beginnende, nog onzichtbare) schade aan de bestaande isolatie.

"trots op 90 jaar samenwerking"

Sterke basis, flexibele zelfstandigheid

Sinds 2008 maakt Van der Linden & Veldhuis onderdeel uit van het internationale, beursgenoteerde VINCI concern, dat ook een grote isolatietak kent, de G+H Groep. Met een dergelijke partij achter zich kan Van der Linden & Veldhuis de grootste projecten, turnarounds en onderhoudscontracten aan. Daarnaast blijven ze een middelgroot zelfstandig opererend bedrijf, waardoor ze hun flexibiliteit behouden. Van der Linden & Veldhuis staat zelfs bekend om die flexibiliteit. Als isolatiebedrijf komen ze vaak aan het eind van een project in beeld. Is er in eerdere fases van het project vertraging opgelopen, dan kent het isolatiebedrijf de uitdaging om alsnog de beoogde einddatum te behalen. Velen beloven het, maar Van der Linden & Veldhuis maakt het waar. Extra manschappen, extra uren, het bedrijf zet alle middelen in om zijn beloftes na te komen. “Maar altijd met onverminderde aandacht voor veiligheid. Dat staat voorop.”

Van der Linden & Veldhuis Isolatie B.V. Edisonstraat 5 3133 KG Vlaardingen Tel. 010 - 44 56 600 info-vlaardingen@lindveld.nl www.lindveld.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

45


Temati

& ISOLATIE VOLOP IN BEWEGING Hoewel niet de respectabele leeftijd van het VIB wordt geëvenaard, kan Temati ook als veteraan in de Nederlandse isolatie markt worden beschouwd. Al sinds 1962 levert Temati beschermende coatings en foliën en hulpmiddelen als lijmen en sealants. Het doet daarmee haar naam eer aan, Temati staat immers voor ‘TEchnische MATerialen voor Isolatiebescherming’. In de loop der jaren is er veel veranderd: het productportfolio is uitgebreid, er zijn nieuwe markten aangeboord en Temati heeft zich ontwikkeld van nationaal tot internationaal toeleverancier met vestigingen in diverse landen. v.l.n.r. Arjan Jongkind (COO), Frank Scheerder (CEO) en Stefan Naenen (CFO)

Markten

De belangrijkste internationale markten zijn industrie, utiliteit, scheepsbouw en energie, waarbij wordt samengewerkt met alle sterkhouders in deze markten. Dit wordt gekenmerkt door voorlichting en ondersteuning op alle niveaus: van voorschrijvers en asset owners tot contractors en engineers. Het belangrijkste is te zorgen voor het juiste product op de juiste plaats voor de juiste toepassing, en dat van tekentafel tot in de praktijk on-site. De relatie van Temati met haar klanten is dan ook meer dan het op tijd en tegen een scherpe prijs leveren van de bestelde materialen. Het houdt pas op als een project naar tevredenheid is opgeleverd, dus ondersteuning op locatie is een belangrijk onderdeel van onze praktijk. Meedenken en meewerken met de klant, daar gaat het om. Niet voor niets is ons credo ‘thinking solutions’. 46

TECHNISCHE ISOLATIE

Distributie

Temati heeft vestigingen met eigen voorraden in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië en werkt nauw samen met gespecialiseerde partner-distributeurs in diverse landen. Producten en hands-on ondersteuning zijn daarmee snel en internationaal beschikbaar voor de klant. Naast medewerking aan lokale projecten heeft Temati inmiddels een jarenlange ervaring met internationale projecten opgebouwd in diverse markten. Voorbeelden zijn BASF-Ludwigshafen in Duitsland, Doha Metro in de VAE, Galati Shipyards in Roemenië en Yamal LNG in Rusland.

Isolatiematrassen

Toekomst

De toekomst ziet er veelbelovend uit en is vol met nieuwe uitdagingen. Het exclusieve contract voor het leveren van Foster producten is in 2020 niet alleen met 10

Temati Drainplug


"Europese wetgeving biedt volop kansen voor energiebeparende producten en systemen zoals Temket isolatiematrassen"

jaar verlengd, maar ook nog eens uitgebreid met nieuwe landen. Omdat veiligheid, duurzaamheid en kostenbesparing steeds meer als essentieel worden gezien, wordt het corrosie onder isolatie of CUI productgamma ook een steeds belangrijker onderdeel voor Temati. Europese wetgeving op het gebied van energietransitie en klimaatverandering biedt volop kansen voor energiebesparende producten en systemen, zoals Temket isolatiematrassen. Met andere woorden isolatie en Temati zijn volop in beweging.

VIP-tool

Temati

Rijnland 2 1948 RL Beverwijk Tel. 0251 - 22 91 72 www.temati.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

47


THANK YOU FOR YOUR TRUST

MABI AG

Werdstrasse 10

CH-5106 Veltheim

Challenge us - our services will convince you also in the future!

+41 56 463 65 65

www.mabi.ch

info@mabi.ch


SWISS MADE


Duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen betekent werken vanuit een zorgvisie met betrekking tot onze leefwereld. ‘Groen’ ondernemen is dus niet alleen het verduurzamen van je pand en je werkprocessen. Het houdt ook in dat je je werkprocessen effectiever maakt, grondstoffen en energie bespaart, werkt aan de continuïteit van je bedrijf en niet alleen gekwalificeerd personeel verkrijgt, maar ook faciliteert en behoudt. De continuïteit van een duurzaam en gezond bedrijf draagt immers bij aan een krachtige balans tussen people, planet en profit. Isolatie draagt bij aan duurzaam ondernemen. De ondernemers in de sector adviseren opdrachtgevers en werken in de keten nauw samen met anderen om samen dit te bewerkstelligen. Vakmanschap, innovaties en scholing zijn de basis voor het leveren van kwaliteit, die bijdraagt aan bijvoorbeeld minder CO2 uitstoot, veiligheid en een langere levensduur. Stef en Ko van Beurden 50

TECHNISCHE ISOLATIE


People Planet Profit 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

51


Blog van Dilan Yesilgöz

BIO Naam: Dilan Yesilgöz Functie: Staatssecretaris Ministerie van EZK Opleiding: VU Amsterdam Carrière: Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam, Raadslid VVD Amsterdam, Tweede Kamerlid VVD 52

TECHNISCHE ISOLATIE


ISOLEREN DOOR DE JAREN HEEN Dierenhuiden, klei en stro. Dat gebruikten mensen vroeger om hun huis zo goed mogelijk warm te houden. Dankzij vooruitgang in de industrie, woningbouw en de bouw van andere panden, gebruiken we inmiddels ander materiaal. Isoleren kent dus een lange geschiedenis. Dat geldt ook voor de VIB. De brancheorganisatie bestaat alweer negentig jaar en heeft in die tijd terecht gepleit voor een degelijke isolatie van onder meer gebouwen, installaties, opslagtanks en leidingen. In die negen decennia is onze energiebehoefte alleen maar toegenomen. En die blijft toenemen, zelfs nu we de omslag maken naar schone bronnen. Energie is dus kostbaar. Daarom is het belangrijk om het zo min mogelijk te verspillen. Minder verspilling zorgt voor minder energieverbruik en helpt ons om klimaatdoelen te halen.

"Samen werken aan ambitieuze en duurzame doelen" Goede isolatie maakt daarbij het verschil. Er worden bij gebouwen steeds meer eisen gesteld aan CO2-reductie en energiebesparing. Die eisen halen we niet zonder optimale isolatie. Dat geldt voor fabrieken, maar ook voor gebouwen als scholen, kantoren en zorginstellingen. En wat te denken van de omslag van aardgas naar warmtenetten en -pompen om panden warm te houden? Dit soort systemen verwarmen met een relatief lage temperatuur en werken alleen in een goed geïsoleerde omgeving. Met andere woorden: er is veel werk aan de winkel voor sector én samenleving. Daarom sla ik graag de handen ineen om met de VIB innovatieve en duurzame isolatiemaatregelen zo effectief mogelijk in te zetten en samen te werken aan ambitieuze, duurzame doelen. Ik weet zeker dat we samen tot mooie resultaten kunnen komen. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

53


Brand Energy & Infrastructure

VOOR TOTAALOPLOSSINGEN EN AKOESTISCHE ISOLATIE

Brand Energy & Infrastructure Services is toonaangevend als dienstverlener in de industriële, bouwgerelateerde en infrastructurele marktsegmenten. Met BRAND hebben opdrachtgevers één aanspreekpunt voor Access, Isolatie en Coatings. Het bedrijf is onderdeel van de Amerikaanse multinational Brand Industrial Services, Inc. (BrandSafway). De wereldwijde organisatie is actief in 30 landen en heeft ruim 32.000 werknemers in dienst in meer dan 350 locaties. Voor de Benelux-organisatie van BRAND zijn circa 3.000 professionals werkzaam. Tot onze services behoren steigerbouw, rope access, hoogwerkers, thermische isolatie, akoestische isolatie, tracing, fireproofing, conserveren en offshore services.

Thermische isolatie

In veel productieprocessen is het essentieel om de temperatuur nauwkeurig te beheersen. Onder meer om leidingen in een kritisch productieproces op temperatuur te houden of te voldoen aan alle wettelijke normen zoals leidingen, gasturbines, verbrandingsketels, ovens, pompen, generatoren, installaties, verwarmingsbuizen. In iedere situatie waar temperatuurbeheersing gewenst is, biedt BRAND een oplossing. Cryogene installaties van -196 °C tot 54

TECHNISCHE ISOLATIE

hete installaties van meer dan +1000 °C, worden door ons geïsoleerd met materialen, zoals polymeren, elastomeren en steenwolproducten. Alle materialen voldoen aan de hedendaagse normen en veiligheidseisen. BRAND beheerst het gehele traject zoals ontwerp, calculatie, uitvoering en onderhoud.

Akoestische isolatie

BRAND biedt verschillende totaaloplossingen in het ontwerpen, construeren, leveren en plaatsen van geluidsomkastingen, dempers, leiding- en apparaat bekledingen, schermen en baffles. Welke voorzieningen of combinatie hiervan nodig zijn hangt uiteraard van de aard en situatie van de geluidsbron af.

Totaalpakket onderhoud

BRAND gaat graag nog een stap verder. BRAND heeft een totaalprogramma waarbij de klant wordt ontzorgd in inspectie, voorspelling van CUI en klimaatgericht werken. In samenwerking met gespecialiseerde


Services:

IN THERMISCHE

bedrijven nemen we alles uit handen: inspecties, diktemetingen, CO2-berekeningen, onderhoud en reparatie inclusief steiger-, verf- en isolatiewerkzaamheden en het opmaken van heldere rapporten. De klant heeft er geen omkijken meer naar.

Nieuwbouw

Naast het reguliere onderhoud bij verschillende klanten, voert BRAND ook diverse nieuwbouwprojecten uit. Samenspel tussen opdrachtgever en BRAND begint hierbij tijdig in de engineeringsfase. We adviseren in constructies waarbij isolatie altijd optimaal aangebracht kan worden en inwateringsissues voorkomen kunnen worden. We geven graag advies over de beste soort isolatie voor specifieke situaties. Dankzij alle kennis en expertise binnen onze organisatie, bieden we ook hierin veel toegevoegde waarde. Het is ons vak.

Brand Energy & Infrastructure Services George Stephensonweg 15 3133 KJ Vlaardingen Tel. 010 - 44 55 444 www.beis.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

55


G+H NOISE CONTROL:

OPLOSSINGEN VOOR

Geluidsbeheersing en trilling isolatie dienen ter bescherming van mensen, machines en gebouwen. Ze worden daarom overal gebruikt waar contactgeluid en trillingen de gezondheid beïnvloeden en schade kunnen toebrengen aan gebouwen en voorzieningen. Met onze engineeringcompetentie onze complete oplossingen, onze kwaliteit en snelheid ondersteunen wij u bij het beschermen van de omgeving tegen lawaai en ongewenste trillingen.

Als een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van noise control zijn wij een totaalleverancier voor onze klanten: Wij adviseren, berekenen, meten, ontwikkelen, fabriceren en monteren op alle gebieden van de technische akoestiek, als ook de isolatie van trillingen. In onze oplossingen steekt meer dan een halve eeuw onderzoeks-, ontwikkelingsen wereldwijde projectervaring zo kunnen wij voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden de meest effectieve maatregelen ter beschikking stellen.

56

TECHNISCHE ISOLATIE

Stef en Ko van Beurden

Nauwkeurige en efficiënte geluidsbeheersing

Onze klanten uit de branches industrie, machinebouw, bouw, automotive, technische hogescholen, stroomverdelers en producenten, gas & olie zowel als luchtvaart bieden wij het complete vermogensspectrum rondom de geluidsbeheersing. En dat vanaf de eerste analyse tot de voltooide implementatie - met oplossingen die nauwkeurig en efficiënt zijn. Ons brede assortiment van aan de praktijk getoetste en modulair geconcipieerde systemen garandeert daarbij steeds optimale oplossingen voor de beste prijs-prestatieverhouding

G+H NOISE CONTROL is als totaal leverancier al meer dan 50 jaar actief op de Nederlandse en Belgische markt. Naast onze engineering competentie vanuit het ACC Akoestisch Competentie Centrum beschikt G+H NOISE CONTROL over een breed producten programma voor de bouw en industriële markt. Het programma bestaat uit geluidsabsorberende, isolerende en trilling dempende producten. G+H NOISE CONTROL levert Turnkey projecten met geluidsgarantie vanaf de eerste akoestische analyse tot en met de controle geluidsmeting bij de oplevering.


EEN STILLERE WERELD

Rubber platen Draagvermogen tot 5240 kN/m2 Eigenfrequentie 7-80 Hz Het producten programma bestaat uit: • Geluidsisolerende omkastingen G+H SONEX-N • Geluidsisolerende personencabines G+H SONEX-K • Geluidsisolerende Transformator omkastingen G+H SONEX-T • Geluidsabsorberende ruimte bekleding G+H SONEX-W • Geluiddempers RELAX, AB, SPN, QAN • Geluidsafschermwanden G+H AL-50 • Trillingdempers AVIB en AVIBRATOR • Trillingdemping MAFUND, VIBRADYN, VIBRAFOAM

Trillingdempers met stalen veren Draagvermogen: tot 630 kN Eigenfrequentoe 1,8 - 6 Hz

G+H Akoestiek B.V.

Bruistensingel 220 5232 AD ´s-Hertogenbosch Tel. 0416 - 34 70 54 www.ghakoestiek.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

57


Circulair ondernemen

58

TECHNISCHE ISOLATIE

Foto: Rockwool


Steenwol: van nature circulair De bouwsector verbruikt jaarlijks 42 miljard ton aan primaire grondstoffen en produceert een derde van het wereldwijde afval. Om klimaatverandering en uitputting van de aarde tegen te gaan en tegelijkertijd groei en welvaart en de realisatie van benodigde infrastructuur te waarborgen, moeten we naar een circulaire bouweconomie overschakelen.

In het programma ‘Nederland Circulair 2050’ is de kabinetsvisie op de circulaire economie neergezet. Doel is om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand te brengen. De Transitieagenda Circulaire Bouweconomie beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050. In de circulaire economie is afval geen afval, maar een waardevolle grondstof die geregenereerd of hergebruikt kan worden tot iets nieuws.

Steenwol producten passen perfect in een circulaire economie

Steenwol is een natuurproduct, gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt. Een van de meest voorkomende grondstoffen op de planeet en heeft een lange levensduur van wel 75 jaar en een bewezen lage milieu impact. Bovendien kan steenwol keer op keer gerecycled worden met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit. En kan zelfs afval van andere industrieën tot secundaire grondstof voor de productie van steenwol verwerkt worden. Doordat we oude producten hergebruiken als grondstof is er ook weer minder basalt nodig in het productieproces. Nieuwe steenwolproducten bestaan tot wel 50% uit gerecyclede grondstoffen.

Toekomst

Nederland streeft naar grondstoffenneutraliteit In 2050. Ook toepassing van circulair isolatiemateriaal moet daartoe een vlucht nemen. Wat is nodig voor opschaling? Net zoals bij CO2 is hier het begrip schaduwprijs of schaduwkosten relevant. De extra kosten die op de lange termijn het gevolg zijn van niet duurzame keuzes. De overheid dient gebouweigenaren te prikkelen om duurzame keuzes te maken. Ook wat materiaalkeuze betreft. Naast CO2-taks ook een heffing bij gebruik van PUR en kit? De overheid is aan zet. De eerste stap is gemaakt door invoering van de MPG voor nieuwbouw. Koppeling van MPG aan BENG eisen zou helpen om de uitdaging integraal te benaderen. Los hiervan kunnen circulaire isolatiematerialen verder verbeteren. Hogere isolatiewaarde tegen lagere kosten. Door schaalvoordeel en innovaties.


60

TECHNISCHE ISOLATIE


Grafisol:

SPECIALIST IN KRITISCH VAKWERK DAT PERFECTIE VERDIENT

In de isolatiewereld is het bedrijf geen onbekende. Het bedrijf staat bekend om zijn speciale projecten. Eigenaar en directeur Bert van der Graaf is in 1966 in zijn eentje gestart met Grafisol. Daarvoor heeft hij de kneepjes van het vak geleerd als werknemer bij een isolatiebedrijf. “De eerste jaren van mijn bedrijf lag het accent vooral op het isoleren van warmteleidingen en ketelhuizen in tuinkassen”, vertelt Bert van der Graaf. “Dat hebben we tot zeker 1972 gedaan. Doordat ik steeds meer bekend raakte in de isolatiewereld en de klantenkring groeide, kregen we meer en meer opdrachten uit de voedingsindustrie en de installatiebedrijven voor het isoleren van warmte-, koude-, cryogene- en geluidsisolatie. Wat vandaag de dag nog steeds onze core business is. Het werkgebied is breed, met alle aspecten van koude-, warme en geluidisolatie aangevuld met het nodige constructiewerk. Voor een groot aantal klanten en installatiebedrijven zijn we inmiddels huisisoleerder. Waarmee we rechtstreeks zakendoen mede gezien onze deskundigheid op isolatie gebied. Vandaar dat steeds meer op-

drachtgevers van dichtbij en veraf kiezen voor de zekerheid van Grafisol, vanwege hun perfect isolatiewerk.”

De praktijk

“In negen van de tien gevallen worden we voor een project rechtstreeks benaderd door de installateur”, licht Van der Graaf toe. “Waarbij in de meeste gevallen er een bestek klaarligt waarin exact staat beschreven welke isolatiematerialen moeten worden toegepast. Daar hebben we geen invloed op. Dat neemt niet weg dat, gezien onze ervaring, we een kritische blik werpen op het bestek en de installateur adviseren om eventueel een ander materiaal te nemen of gezien de dikte van het isolatiemateriaal de leidingen wat verder uit elkaar te leggen. Wat betreft materialen gebruiken we het meeste minerale wol met aluminium beplating voor

warmte-isolatie, Armaflex voor koude isolatie en Foamglas voor cryogene installaties. Waarbij de voorbereidingen volledig in eigen huis gebeurt: van het inmeten tot het handmatig vervaardigen van het leidingwerk, T-stukken, bochten en appendages van aluminium, rvs en gegalvaniseerde platen met een klassiek machinepark. Voor het isolatiewerk vormt het eigen specialistenteam de sterke kern. Bij pieken flexibel uitgebreid met externe zzp’ers, die al jarenlang voor ons werken en vertrouwd zijn met onze klanten en beschikken over de juiste papieren zoals VCA en diploma’s om de soms zeer diverse en gevarieerde werkzaamheden uit te voeren volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Wij waren een van de eerste bedrijven in de jaren 90 die het VCA-certificaat behaalde. Tevens zijn we een erkend Kenteq Leerbedrijf.”

Isolatiebedrijf Grafisol b.v. Ondernemingsweg 42 2404 HN Alphen aan den Rijn Tel. 0172 - 44 49 56 www.grafisol.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

61


ATIS INTERNATIONAL: Expertise in akoestische, thermische en brandwerende isolatie! We kennen ons vak. Met onze jarenlange ervaring, een zeer uitgebreid aantal producten en oplossingen in stock en een gemotiveerd team van isolatie-specialisten zijn we voor onze klanten een professionele en betrouwbare partner. We denken mee met de klant, we adviseren en ondersteunen. Met één doel voor ogen: de perfecte isolatie-oplossing voor elk project. ATIS International verkoopt thermische, brandwerende en akoestische materialen en oplossingen. Naast de handels gerelateerde activiteiten, is ATIS gespecialiseerd in de productie van maatdelen. ATIS gaat verder dan het produceren en leveren van materialen. Wij kunnen ook akoestische projecten van A tot Z begeleiden. Daarnaast denken we vooral graag mee in oplossingen en concepten. Zo bieden wij de ideale oplossing voor onze klanten en adviseurs.

ACTIEF IN DIVERSE SECTOREN ATIS is actief in de industrie, de utiliteit, de scheepsvaart, de super yacht industrie, de OEM, de automotive, de rail en de bouw.

ONTDEK ONZE ISOLATIEOPLOSSINGEN

Lawaaibeheersing

Ruimteakoestiek

Akoestische materialen

Thermische isolatie

Brandwerende isolatie


DE PERFECTE OPLOSSING OP MAAT Door een goede wisselwerking met haar opdrachtgevers is ATIS in staat maatwerk en specials te leveren voor de meest uiteenlopende toepassingen. Dit kan op vele manieren, maar vooral door producten aan te passen of te ontwikkelen voor een specifieke markt, een bepaalde toepassing of te zorgen dat een product of oplossing eenvoudig is aan te brengen. Hierdoor is ATIS niet alleen een leverancier/producent, maar een partner van haar opdrachtgevers.

ATIS International B.V. Noordhoek 33 3351 LD Papendrecht Postbus 14 3350 AA Papendrecht T 31 (0)78 615 00 44 F 31 (0)78 615 49 48 info@atis-international.com www.atis-international.com

UW TURNKEY PARTNER

dB

GELUIDSMETINGEN

ADVIES OP MAAT

ENGENEERING

PRODUCTIE

WAREHOUSING

TURNKEY PROJECTEN

LOGISTIEK & TRANSPORT


CO2-neutrale, circulaire industrie We staan voor een grote uitdaging: 19,4 Mton minder CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2050 willen we een industrie die klimaatneutraal en schoon is. Dat vergt niet alleen investeren in nieuwe technologieën zoals o.a. waterstof, maar ook isolatie die voor een verlaging zorgt van het energieverbruik evenals de kosten en een lagere CO2 uitstoot. Met behulp van innovaties en pilots wordt er in de komende jaren geïnvesteerd in technologieën zoals groene waterstof, CCU, bio raffinage, warmtepompen, elektrificatie en circulair gebruik van grondstoffen als aanjager van de energietransitie. Denk daarbij aan oplossingen voor de industrie, de elektriciteitssector, mobiliteitssector en de gebouwde omgeving in verschillende verduurzamingsthema’s. Deze technieken gaan na 2030 een belangrijke rol spelen en dragen niet alleen bij aan energiebesparing en de CO2-uitstoot, maar ook vermindering van de productiekosten voor de industrie. De samenwerking tussen isolatie ondernemers en de industrie kan bijdragen in het realiseren van de genoemde doelstellingen. 64

TECHNISCHE ISOLATIE


Energie


Blog van Ed Nijpels

BIO Naam: Naam: Ed Nijpels Leeftijd: 71 jaar Functie: voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord Carrière: Tweede Kamerlid Minister Burgemeester Voorzitter van verschillende organisatie 66

TECHNISCHE ISOLATIE


Nederland moet de nationale klimaatdoelstelling voor 2030 ophogen van 49 procent naar 55 procent CO2-vermindering ten opzichte van 1990. Als voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord bewaakt hij de uitvoering van het klimaatakkoord. Later dit jaar komt er een nieuwe Europese klimaatwet waarin staat dat de Europese Unie als geheel 55 procent CO2 moet verminderen in 2030. Dat was eerst nog 40 procent. Maar de nieuwe afspraak leidt niet automatisch tot een nationaal doel van 55 procent voor Nederland. Ik vind dat Nederland vrijwillig - en nu al - de doelstelling moet ophogen. Want extra maatregelen bedenken die voor het nieuwe doel nodig zijn, kost voorbereidingstijd. Door het doel nu al te verhogen "geef je zekerheid aan al die partijen die bezig zijn met de energietransitie. En juist die zekerheid en consistentie, dat is waar die partijen op dit moment om vragen. In het kader hiervan kan isolatie een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2 uitstoot als onderdeel van een energieneutraal Nederland in 2050

"Nieuwe maatregelen CO2 uitstoot onontkoombaar" De verhoging waar ik voor pleit is voor Nederland fors. In het recente rapport 'Bestemming Parijs' staat dat als het nieuwe kabinet ervoor kiest om de nationale doelstelling op te hogen naar 55 procent in 2030, nog eens 27 megaton CO2 extra moet worden gereduceerd. Ter vergelijking: de Cv-ketels in al onze huizen produceren zo'n 16 megaton CO2 per jaar. Het Klimaatakkoord is geen snackbar. Volgens mij ontkomen de formerende partijen aan twee dingen niet: aan een CO2-reductie van 49 procent in 2030 voor Nederland, en aan een CO2-reductie van 55 procent voor Europa.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

67


Altrad Services Benelux:

OPDRACHTGEVERS & MEDEWERKERS SAMEN OP DE EERSTE PLAATS

Altrad Services Benelux maakt deel uit van de Altrad Group en is marktleider op gebied van multidisciplinaire industriële services. Samen met een prima kostenbeheersing, een constante zoektocht naar verbetering en mogelijkheden om in te spelen op de omgevingsfactoren, is het streefdoel van Altrad vooral om de hoogste standaard te bereiken in de sector.

Deze visie bepaalt hoe Altrad zich voorbereidt op de toekomst en bijdraagt tot de continue groei en succes voor opdrachtgevers en medewerkers. De kern van de visie loopt als een rode draad door de gehele geschiedenis van Altrad. Ook wat betreft het engagement naar het milieu en de planeet, heeft de inhoud altijd voorrang op verpakking,

68

TECHNISCHE ISOLATIE

Gedegen portfolio

De opdrachtgevers van Altrad Services Benelux bevinden zich voornamelijk in de Petrochemie, Chemie, Tankstorage, Oil & Gas, Pharma, Food, Energy, Utiliteit en Infra. De toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers ligt vooral in het aanpassingsvermogen van de 2.500 gemotiveerde vakmensen binnen de verschillende disciplines die ze

beheersen. Het doel is altijd, de opdrachtgevers te helpen bij het veilig en correct realiseren van hun doelstellingen. Monoof multidisciplinaire onderhoudswerken, renovatie-, nieuwbouwprojecten of stops/ turn-arounds worden aangepakt met de juiste capaciteit, met maximale aandacht voor veiligheid, kwaliteit en budgetdoelstellingen.


The Valley

Multidisciplinaire services

Vanuit vijf vestigingen in Nederland en in totaal negen vestigingen in de Benelux (Nederland en België) worden totaaloplossingen aangeboden. Opdrachtgevers maken gebruik van volgende diensten: steigerbouw, isolatie, rope access, tracing (elektrisch & stoom), asbestverwijdering, schilderwerken en isolatiematrassen. Altrad Services Benelux zorgt voor een effi-

ciënte & economische uitvoering, engineering, en inclusief voor alle disciplines een volledige transparantie én digitale ondersteuning. Als onderdeel van de Altrad-familie kan er beroep gedaan worden op een zeer uitgebreid netwerk van kennis, ondersteuning en resources en met al deze troeven wordt de continuïteit bij de opdrachtgever maximaal gegarandeerd.

Altrad Services Benelux Together Better

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

69


Bendit:

TECHNISCHE ISOLATIE IS EEN NOODZAKELIJKE INVESTERING OM DE KLIMAATDOELEN TE HALEN

Dit zegt Eric Bats, mede-eigenaar van Bendit Isolatietechniek, een bedrijf met ca. 65 werknemers en voert voor diverse opdrachtgevers isolatieprojecten uit in Noord- en Midden-Nederland. BenDit is actief in de sectoren industrie, utiliteitsbouw en scheepsbouw en tevens gespecialiseerd in brandwerende voorzieningen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Links Eric Bats (directeur) en rechts John Lenting (isolatiemonteur) “Als Bendit zijn we voor de isolatie betrokken bij een nieuw gebouw voor de Faculteit Science & Engineering in Groningen als vervanging van het huidige complex Nijenborg 4”, vertelt Bats. “Een prestigieus nieuwbouwproject. Over een paar jaar zullen in het gebouw zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Er komen kantoor- en collegeruimtes en een breed scala aan laboratoria met kilometers aan leidingwerk en luchtbehandelingskasten. Als isolatiebedrijf zorgen wij ervoor dat het proces beheerst wordt. De toepassing van

1 van de vleugels van het gebouw

70

TECHNISCHE ISOLATIE

isolatie is op dit project heel belangrijk. Met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving, het binnenklimaat, maar ook met betrekking tot energiebeheersing, duurzaamheid en reducering van co²-uitstoot. Vanuit de overheid zijn er klimaatdoelen gesteld. Je kunt niet om goede isolatie heen om die doelstellingen te halen”, aldus Bats

Tegen welk uitdaging(en) liep u aan tijdens dit project?

“Wat voor ons vooral een uitdaging is, is de planning. We zijn natuurlijk afhankelijk van

Nog te isoleren leidingwerk in technische ruimte. Links Arie Mulder (projectleider), rechts John Lenting (isolatiemonteur)

Geïsoleerde luchttoevoerkanalen


Maquette Feringa Building onze directe opdrachtgevers. De installateur die de installaties en leidingwerk installeert en het bedrijf dat de luchtkanalen plaatst. Het is de kunst om dat goed met elkaar af te stemmen om de bouw zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.”

Waar bent u het meest trots op als het om dit project gaat?

“Toen 5 jaar geleden de nobelprijs voor scheikunde werd gewonnen door professor dr. Ben Feringa dacht ik: dit is een historisch moment. Ooit in de jaren 50 van de vorige eeuw bracht Frits Zernike voor het eerst de nobelprijs naar Groningen. Het complex van de RUG draagt nog steeds zijn naam. Maar Frits Zernike was geen noordeling.

Ben Feringa is een Noorderling. Geboren in Drenthe en als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Groningen. Ben Feringa kwam uit een boerengezin, zijn ouders hebben nooit de mogelijkheid gehad door te leren. Hij kon wel studeren en schopte het tot hoogleraar aan de universiteit. Wat ik mooi vind, is dat Ben Feringa altijd bewondering en respect heeft gehouden voor mensen die niet hebben gestudeerd. Dat zijn veelal ook de techneuten, de monteurs die hier op deze bouw hard nodig zijn om dit prachtige project te klaren. Feringa kreeg de nobelprijs voor zijn ontdekking van moleculaire motoren van een nanometer. Ik heb niet veel verstand van scheikunde, maar weet je hoe klein een nanometer is? Dat is

een miljardste deel van een meter. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Een spreekwoord dat op het lijf is geschreven van Ben Feringa. Het is dus volstrekt logisch en meer dan terecht dat dit gebouw Feringa Building gaat heten. Als stad-Groningse isolatiebedrijf kan ik alleen maar trots zijn dat wij aan dit project mogen meewerken”, merkt Bats tot slot op.

Bendit Isolatietechniek B.V. Skagerrak 10 9723 JR Groningen Tel. 050- 31 34 520 www.bendit.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

71


Leon van Ijzerloo en Ada van Enkhuijzen

Garfield Aluminium: GROOT GEWORDEN IN DE ISOLATIEBRANCHE 72

TECHNISCHE ISOLATIE


Garfield Aluminium werd groot met het leveren van kleinere hoeveelheden aluminium band en plaat aan isolatiebedrijven. Hoewel het leveringsprogramma tegenwoordig sterk is uitgebreid, zijn dit vandaag de dag nog altijd de belangrijkste producten. De halffabricaten die het Schiedamse bedrijf levert, worden onder andere toegepast in de petrochemische industrie, agrarische sector, utiliteits- en scheepsbouw en offshore.

De oorsprong van Garfield Aluminium ligt in 1973 in Rotterdam. De naam komt uit Engeland. Garfield Lewis heette de onderneming in de beginjaren. De oliecrisis, die in het oprichtingsjaar uitbrak, legde de basis voor het bedrijf. “Energiebesparing kwam toen hoog op de agenda te staan”, vertelt managing director Leon van IJzerloo. “Isoleren nam daardoor een enorme vlucht. Tot die tijd kochten isolatiebedrijven hun isolatieband en -platen rechtstreeks in bij de fabriek. Die leverden alleen grote productie-eenheden. Door de sterk toenemende vraag kwamen er allerlei kleinere isolatiebedrijven op. Die hadden juist behoefte aan kleinere hoeveelheden en een snelle levering.”

Garfield, meer dan aluminium

Inmiddels bestaat Garfield al bijna 50 jaar. Het assortiment is inmiddels uitgebreid en het bedrijf is zich ook op andere markten gaan richten. Van IJzerloo: “In de isolatie is sinds de begintijd veel veranderd. Onze onderneming slaagde er goed in zich daaraan aan te passen. Inmiddels is er uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd binnen de machine-, façade- en silobouw tot constructie en industriële toepassingen. Naast band en plaat kunnen we onze klanten eveneens voorzien van profielen, staven en fittingen.” Ook doet Garfield, zoals op de website wordt vermeld, meer dan alleen aluminium. “Ook halffabricaten van roestvrijstaal, aluzink, sendzimir, koper, messing

en brons behoren tot het leveringsprogramma. Verder is er vooral veel vraag naar klant specifieke profielen. De aluminium halffabricaten leveren we onbewerkt of op maat in kleine of grote hoeveelheden uit voorraad of af fabriek. We hebben een breed en diep voorraadprogramma en onderscheiden ons door snelle en betrouwbare levering. In de isolatiemarkt is het hollen of stilstaan. Voor bedrijven als het onze vereist dat veel flexibiliteit.”

Aluminium totaaloplossingen binnen Europa

“Wij maken deel uit van een internationaal distributienetwerk en helpen onze klanten graag bij het efficiënter inrichten van hun productieproces. Of het nu gaat om een klein of groot project, wij hebben een passende totaaloplossing voor iedereen binnen Europa die gebruik wenst te maken van onze service. Wij leveren aluminium voor onder andere opslagtanks, transportmiddelen, afdekluiken, machinebouw, gevelbeplating en isolatieoplossingen.”

“In de isolatiemarkt is het hollen of stilstaan. Voor bedrijven als het onze vereist dat veel flexibiliteit.”

Uitgebreide webshop

Het ruime assortiment van Garfield Aluminium is sinds een paar jaar te vinden in de uitgebreide webshop. Met een persoonlijk account bestel je gemakkelijk de benodigde producten. Hiernaast vind je op de website (en social media) van Garfield ook lopende projecten en leuke achtergrondverhalen.

Garfield Aluminium ‘s-Gravelandseweg 244 3125 BK Schiedam www.garfield.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

73


Combi Isolatie Maarssen B.V.

STERK IN THERMISCHE EN EN BRANDVEILIGE DOORVOE Voor onze opdrachtgevers werken wij door het hele land en ook in het buitenland. Wij zijn actief in de markt van de nieuwbouw, renovatie en revitalisatie. Onze vakmensen houden zich dagelijks bezig met het thermisch en akoestisch isoleren van technische installaties zowel voor de industrie als in de utiliteit.

74

TECHNISCHE ISOLATIE


Isolust B.V.

GELUIDWERENDE ISOLATIE ERINGEN Wij opereren als een team met veel kennis, ervaring en enthousiasme in een breed temperatuurspectrum van koudetechniek tot hoge temperaturen. Voor de brandwerende werkzaamheden werken wij voor een brede groep opdrachtgevers, onder meer voor gebouw eigenaren, installateurs en vastgoedbeheerders.

Ontzorgen van de klant

Voor zowel de kleine als de grote projecten staat de klant centraal en vinden wij het van belang dat de klant volledig wordt ontzorgd tijdens het hele traject. Dat geldt ook voor het van begin tot eind op de hoogte houden van de vorderingen op een professionele manier waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Projecten

Wij hebben ons kunnen bewijzen op meerdere projecten. Zo hebben we bij De Droogbak, het karakteristieke 19e-eeuws

kantoorgebouw, in Amsterdam de centrale verwarming en koelleidingen geïsoleerd. Voor een grote visopslag in IJmuiden hebben wij de koeling mogen isoleren, temperatuur van de koeling tot -40°C. Ook hebben we voor het Queen Elizabeth ziekenhuis, één van de grootste ziekenhuizen van het Verenigd Koninkrijk een deel van de luchtkanalen geïsoleerd waarna wij ze hebben voorzien van aluminium stucco plaat. Een kleine greep van de projecten waar we bijzonder trots op zijn.

VIB gefeliciteerd

Als Combi Isolatie en Isolust vinden we het belangrijk om de isolatiesector verder te professionaliseren en het collectieve belang uit te dragen. Het werk van de VIB is van belang voor onze branche, wij vinden het lidmaatschap van de VIB daarom ook belangrijk. Wij feliciteren de VIB met het 90-jarig jubileum.

Combi Isolatie Maarssen B.V. Maarsseveensevaart 88 3601 CG Maarssen Tel. 0346 - 56 21 74 www.combi-isolatie.nl

Isolust B.V.

Maarsseveensevaart 88 3601 CG Maarssen Tel. 0346 - 76 07 00 www.isolust.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

75


Kwaliteitswaarborg CINI staat voor Commissie Isolatie Nederlandse Industrie. Op 28 juli 1989 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot het standaardisatie instituut op het gebied van thermische isolatie voor de (petro)chemie, proces industrie, elektriciteits-branche etc. CINI heeft een wijd vertakt relatienetwerk in de industrie, brancheverenigingen en opleidingsinstituten. Ook binnen overheidsinstanties, zoals Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL als onderdeel van het Ministerie van EZ). CINI-handboek Het CINI-handboek is een naslagwerk voor iedereen die zich vakmatig bezighoudt met isolatie in de industrie. Het boek stelt isolatiebedrijven, industriële bedrijven en adviseurs in staat een optimale kwaliteit van het isolatiewerk te realiseren. Jaarlijks wordt het CINI-handboek verfijnd en uitgebreid. Het boek heet “Handboek Isolatie voor de Industrie”. CINI is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van het Handboek. Vanwege de internationale vraag is het CINI-handboek ook in de Engelse taal beschikbaar.Meer informatie is te vinden op de websites van CINI en het kennisinstituut NCTI.

76

TECHNISCHE ISOLATIE


De internationale standaard


Blog van Jochem Wessel

BIO Naam: Jochem Wessel Functie: Isolatie Coördinator en Inspecteur (afd. Inspectie Exxonmobil) Opleiding: HAVO Economie & Maatschappij Carrière: Koninklijke Landmacht (afd. Infanterie) Steiger & Isolatie Coördinator (IE18 Exxonmobil) Isolatie Coördinator (Steamcracker TAR 19 BASF) Steiger & Isolatie Coördinator (IE21 Exxonmobil) 78

TECHNISCHE ISOLATIE


Streven naar perfecte isolatie is erg belangrijk om energieverlies, procesverstoring en CUI tegen te gaan, ook is dit erg belangrijk om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Over het algemeen is er de laatste jaren in de kwaliteit van isolatiewerken een stijgende lijn te zien. Dit komt mede door het steeds intensievere gebruik van de CINI-richtlijnen en door de opgedane kennis uit het verleden. Om deze standaard hoog te houden denk ik dat de isolatiebranche waakzaam moet zijn, want er zijn de laatste tijd trends zichtbaar die het geheel onder druk zetten. In het veld is de kennis omtrent de CINI-richtlijnen vaak onvoldoende en dit zorgt voor onnodig gemaakte fouten. Wat mij betreft mag er meer ingezet worden op opleiden en trainen conform de CINI-norm. Hierbij moet de kennis van de “oude” generatie ook gebruikt worden, anders gaat deze geheel verloren. Ik denk dat we daarbij moeten kijken naar het certificeringssysteem uit de steigerbouw. Hiermee kan het niveau van isoleerders, op basis van certificaten, worden aangetoond en kunnen de juiste vakmensen op de juiste werkplek geplaatst worden. Door dit systeem zal werken in de isolatie ook uitdagender worden, doordat mensen zich kunnen onderscheiden.

"In de kwaliteit van isolatiewerken is een stijgende lijn te zien." Buiten dat het uitzetten van de CINI-richtlijnen voor meer uniformiteit tussen isolatiebedrijven heeft gezorgd, vind ik wel dat CINI meer en sneller mee moet bewegen op technische veranderingen binnen de branche. Er zijn een hoop nieuwe toepassingen en deze zijn niet of nauwelijks terug te vinden in het CINI-handboek. Om de markt uniform te houden is dit wel noodzakelijk. Ook vind ik dat het CINI-handboek, zowel digitaal als hard copy, meer moet doen met de grafische mogelijkheden van deze tijd. Op dit moment valt mij op dat leveranciers van isolatiematerialen hier meer mee bezig zijn en ik ben bang dat dit weleens gevolgen kan hebben voor de waarde van CINI.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

79


Brabants Isolatiebedrijf B.V.: AL VELE JAREN EEN BEGRIP IN DE ISOLATIE WERELD

Brabants Isolatiebedrijf B.V.(BIB) is opgericht in 1952 en voert bijna alle isolatiewerkzaamheden uit: van het isoleren van koude installaties tot het isoleren van luxe jachten. Het bedrijf behoort met zijn 35 medewerkers tot een serieuze speler op isolatiegebied. Het is nog echt een no nonse familiebedrijf waar de vakkennis van vader op zoon is overgedragen. Inmiddels is de 4de generatie tot het bedrijf toegetreden.

BIB is van alle markten thuis op het gebied van isolatie werkzaamheden van koude isolatie van +3 tot – 50 graden Celsius tot Utiliteitsprojecten van kantoor tot bedrijfspanden en van cv-leidingen tot hemelwaterafvoeren. Daarnaast is BIB gespecialiseerd in geluidsisolatie vervaardigd van steenwol panelen voor zowel in zeecontainers als zelfstandige omkastingen. Ook voor het isoleren van apparaten zowel koude als warmte kunnen klanten bij BIB terecht evenals voor panelenbouw in allerlei soorten: steenwol en PIR in verschillende kleuren en soorten buitenmantel. Daarnaast biedt BIB nog andere soorten werkzaamheden aan zoals het maken van ventilatorroosters of geïsoleerde beloopbare deksels en brandwerende voorzieningen. Wat veel zegt over de veelzijdigheid en vakkennis van dit bedrijf.

Werkwijze

Bij elk project krijgen we van tevoren een ontwerp aangeleverd voor de calculatie en offerte. Na opdracht meten we de leidingen en aan de hand daarvan worden de materialen besteld bij de groothandel en gaan we alvast de aluminium schaaldelen vervaardigen in onze eigen werkplaats waar al het plaatwerk prefab wordt vervaardigd. Projecten bevinden zich in binnen- en buitenland. Het 35-koppige team gaat dagelijks op pad om deze werkzaamheden uit te voeren: van het isoleren van cv-leidingen tot het isoleren van -50°C koude leidingen. 95 % van de projecten is voor vaste opdrachtgevers welke sommige al meer als 25 jaar klant zijn.

“We willen in onze markt de beste zijn op isolatiegebied” 80

TECHNISCHE ISOLATIE


Ambitie

Onze ambitie is helder: wij willen in onze markt de beste zijn in het op maat leveren van diensten en producten met de beste kwaliteit. Wij geloven dat onze ervaring, kwaliteit, service en betrouwbaarheid onze sleutel is tot succes. De hoge moeilijkheidsgraad van onze projecten maakt ons uniek in de markt. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe markten, dit doordat we voor elke klant een uniek project uitvoeren.

Brabants Isolatiebedrijf B.V. Julianastraat 10b 5351 AM Berghem Tel. 0412 - 40 13 12 www.bib-isolatie.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

81


de Goebel Group

SAMEN DE TOEKOMST IN

De Goebel Group heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de toekomst. Ondanks de onstuimige periode en onverwachtse ontwikkelingen binnen de markt en de wereld, blijven we hiermee doorgaan. Natuurlijk niet alleen voor nieuwe producten, maar ook aan de continuïteit van de organisatie.

Al ruim 40 jaar mag Goebel zich specialist in bevestigingsmaterialen noemen en sinds 2002 een vestiging geopend voor de verkoop binnen de Benelux. Wij zijn dan ook trots de afgelopen jaren deel uit te mogen maken van de VIB en hopen dan ook nog vele jaren deel te mogen uitmaken van deze vereniging.

Bevestigingsmaterialen

Als specialist in bevestigingsmaterialen voor de technische isolatie, weten we hoe belangrijk het is om een hoogwaardige kwaliteit te leveren. Door de ruime ervaring van Goebel blijven we hier continue in verbeteren. Zo hebben we onder andere

82

TECHNISCHE ISOLATIE

de Duplex schroeven op de markt kunnen brengen om corrosie onder isolatie bijvoorbeeld te kunnen voorkomen. Je installatie is immers zo sterk als het zwakste onderdeel, hoe klein dit onderdeel ook mag zijn. Naast de kwalitatieve hoogwaardige bevestigingsmaterialen, hebben wij ook niet stilgezeten met de ontwikkelingen van onze gereedschappen. Zo hebben wij dit jaar een geheel nieuwe lijn uitgebracht van accu tools voor zowel blindklinknagels als blindklinkmoeren. Lichtere, ergonomische en strakke tools, inclusief verbeterde accu’s.


Online

Ook online zijn we hard aan het werk. De afgelopen jaren hebben we onze weg gevonden op Social Media en heeft onze website ook een nieuwe uitstraling gekregen. De komende jaren zullen wij ook hierin blijven verbeteren. Ons doel is natuurlijk dat iedereen, overal gemakkelijk aan de juiste informatie kan komen. Het invoeren van een webshop en de mogelijkheid bieden voor online bestellen, zijn hier natuurlijk ook onderdeel van.

Samen op naar 100 jaar VIB

Met onze kennis en ervaringen blijven wij ook graag de komende jaren onderdeel van de VIB, samen op naar de 100 jaar. En om de komende jaren weer voor de VIB en al haar leden klaar te staan, wordt er ook voor gezorgd dat alle kennis en ervaringen door wordt gegeven aan de nieuwe generatie binnen de Goebel familie. Zodat ook de nieuwe generatie binnen de VIB zeker kan zijn van het beste en de nieuwste ontwikkelingen binnen de bevestigingstechniek.

Goebel Group

Aresstraat 13-02/04 5048 CD Tilburg Tel. 013 - 57 20 229 www.goebel-group.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

83


Huikeshoven Industrial Heating

WINST OP ISOLATIE

Kijk met een kritische blik naar de isolatie van industriële installaties. Dit raadt managing director Bart Nijhuis van Huikeshoven aan. Zijn ervaring is dat daar in veel gevallen winst te behalen valt. “Des te beter functioneert de heat tracing en draai je efficiënter.” Bart Nijhuis is sinds het begin 2020 mede-eigenaar van Huikeshoven Industrial Heating uit Hengelo, de specialist in industriële verwarmingsoplossingen waarvoor hij al meer dan acht jaar werkt 84

TECHNISCHE ISOLATIE


Warmteverlies

“Wij zijn geen isoleerder, maar we kunnen het wel faciliteren”, stelt Nijhuis. “Huikeshoven bestaat al meer dan tachtig jaar en is gespecialiseerd in industriële, puur en alleen elektrische verwarmingssystemen. Bij klanten zien wij vaak dat installaties beter geïsoleerd kunnen worden, waardoor er onnodige verliezen zijn in de installatie.” Het advies van Nijhuis luidt om kritisch te zijn op de isolatie van industriële installaties. “Daar valt veel winst te behalen. Hoe beter een installatie geïsoleerd is, des te beter functioneert de heat tracing en draai je efficiënter.”

Eltherm en Schniewindt

Heat tracing, Nijhuis noemde het al, is een van de twee takken van sport waarin Huikeshoven Industrial Heating is gespecialiseerd. Heat tracing wordt aan de buitenzijde van tanks en leidingen geplaatst om deze te verwarmen en bij process heating - de tweede activiteit van Huikeshoven - gaat het om heaters die in leidingen of tanks worden geplaatst. Het Twentse bedrijf biedt zijn diensten onder meer aan in de halfgeleider-, chemie-, olie- en gas- en voedingsmiddelensector aan. “We hebben zowel eindgebruikers als FrieslandCampina en Shell als klant, maar ook installateurs en isolatiebedrijven”, zegt Nijhuis.

Net wat verder

Laat één ding duidelijk zijn, Huikeshoven is niet van wat Nijhuis de ‘copy-paste-opdrachten’ noemt. “Wij gaan voor een totaaloplossing en willen de klant van A tot

Z ontzorgen. Als een klant een opdracht bij ons neerlegt, dan is ons doel om waar mogelijk het proces te verbeteren.” Hij geeft een voorbeeld, dat betrekking heeft op heat tracing en waarbij vorstbewaking wordt ingezet om de leidingen vorstvrij te houden. “Soms zie je dat de vorstbewaking al inschakelt als het buiten rond het vriespunt is. Maar het kan zijn dat je dan gaat verwarmen als het nog niet nodig is. Je moet gebruikmaken van - uiteraard - de isolatie, maar ook de restwarmte die in de leidingen zit. Ik ken gevallen waarbij de vorstbewaking bijvoorbeeld pas bij min vijf graden wordt ingeschakeld.” Hij noemt het een stuk energiebesparing, dat Huikeshoven sinds jaar en dag toepast.

Power2Heat

Een trend waar Huikeshoven uitstekend

voor is gepositioneerd, is de energietransitie. “Veel bedrijven kijken op wat voor manier zij hun processen kunnen elektrificeren. Onze heaters zijn niet voor alle vraagstukken geschikt, in veel gevallen blijken warmtepompen of elektroden boilers de beste optie met het meeste rendement. Maar er zijn ook punten in het proces waar je niet anders kan dan met gas of een elektrische heater te verwarmen. En omdat men het gas graag wil elimineren, kunnen wij dit elektrisch aanbieden met process heaters van 500 watt tot 5 à 10 megawatt. Dezelfde ontwikkeling ziet hij ook bij heat tracing. Bedrijven die stoom tracing gebruiken - dat zijn dunne stoomleidingen die om de procesleiding zijn gelegd - kiezen nu veel sneller voor elektrisch. “Al is dit maar een klein deel van hun energieverbruik, het is soms een eerste stap tot elektrificatie.”

Huikeshoven BV

Robijnstraat 6, 7554 TB Hengelo Tel: 088 203 4200 www.huikeshoven.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

85


Samen voor een veilig resultaat De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu is een belangrijk onderdeel van het isolatieproces. Deze zorg is gericht op het bereiken van een hoog veiligheidsniveau, de bescherming van de gezondheid, het bevorderen van het welzijn van de medewerkers en het voorkomen van schade aan het milieu. Ook bij het produceren, verwerken en voorschrijven van isolatieproducten verdient de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn de nodige aandacht. Niet alleen door beleidsverklaringen, proces- en productcertificaten van organisaties en leveranciers, handboeken en systemen, maar ook het gecertificeerde VCA dat steeds meer geëist wordt om te mogen werken in de bouw. Voor het verlengen van het Vca-certificaat dient om de zoveel jaar een keuring plaats te vinden door een onafhankelijke partij. Isolatie ondernemers en medewerkers en geselecteerde onderaannemers zijn dagelijks zich voortdurend bewust van de veiligheidsaspecten. 86

TECHNISCHE ISOLATIE


Veiligheid


Blog van Hein Tersteeg

BIO Naam: Hein Tersteeg Functie: Isolatie & steigercoordinator, asbestcoordinator/adviseur (zelfstandig ) Opleiding(en): HAVO (Utrecht ), Open Universiteit organisatie kunde 1A&1B CINI inspecteur, STE steigerinspecteur, ADK (asbest),IRIS thermografie 1, NACE-2 inspecteur (conserveringen) 88

TECHNISCHE ISOLATIE


Isolatie en veiligheid lijken zo nu en dan elkaar in de weg te zitten. Binnen de VIB zullen er ongetwijfeld bedrijven zijn die dit kunnen beamen. Zowel in de utiliteit- als in de industriële isolatie, en alles wat ertussen zit. We zien iedere keer weer dat de isolatiecontractors de problemen die de diverse installateurs hebben achtergelaten, moeten oplossen. Wie kent niet de issues die er zijn met bijvoorbeeld aanlopende kabelgoten, slordig gemonteerde leidingsteunen, tegen elkaar aangelegde leidingen, luchtkanalen die strak tegen de betonvloer(en) zijn gemonteerd, leidingschachten waar amper een kabouter in kan komen laat staan een isoleerder en leidingen die net iets te ver buiten het bereik van een isoleerder liggen. De lijst kan eindeloos zijn. Al deze isolatie-issues zorgen, tezamen met de onvermijdelijke werkdruk die altijd op het eind van een project ligt zeker bij de isoleerder voor situaties die niet in de veiligheidshandboeken te vinden zijn.

"Veiligheid en isolatie horen bij elkaar" Daarom moeten de isoleerders hun eigen veiligheid nauwlettend in de gaten houden. Het is daarom voor de isolatiebranche van groot belang om, nog meer dan ze gewend zijn, de input van de werknemers die met “hun poten “in de dagelijkse zogenaamde modder staan te gebruiken om het veiligheid bewustzijn en het daarbij behorende gedrag te verbeteren. Te vaak zie ik nog op projecten dat ons prachtige en uitdagende vak niet op waarde wordt geschat door de desbetreffende opdrachtgevers en dat de risico’s die de isoleerders omringen niet als zodanig worden herkend. Een compliment voor de isolatiebranche is hier op zijn plek, ondanks de risico’s en werkdruk presteren ze het iedere keer toch maar weer om een project op tijd en zonder (grote) ongelukken te volbrengen. Veiligheid en isolatie horen bij elkaar, ieder die in de isolatiebranche werkt, zeker de leden van de VIB, zullen dit iedere dag ondervinden. De VIB gaat ongetwijfeld een uitdagende toekomst tegemoet, samenwerking en het delen van ervaringen uit de praktijk zullen de veiligheid en de kwaliteit van de isolatieprojecten verder omhoog kunnen brengen.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

89


Asis-t

HÉT BEDRIJF voor advies, project-onderst Asis-T, advisering en projectondersteuning in steigerbouw, milieutechniek (asbest), thermische isolatie en coating inspecties in industriële en utiliteitsprojecten, is opgericht in November 2007 te Schoonhoven.

Sinds het voorjaar van 2015 is H.N Tersteeg, eigenaar van Asis-t, gecertificeerd als International CINI insulation Inspector. Een aantal bedrijven hebben Asis-t gebruikt om hun isolatiewerk te laten inspecteren en/of een second opinion te laten uitvoeren. Hieruit zijn een aantal findings naar voren gekomen die de opdrachtgevers in staat hebben gesteld de kwaliteit van hun isolatietoepassingen te verbeteren. Het is volgens Tersteeg voor bedrijven van het grootste belang dat er op een eenduidige manier wordt gewerkt om aan de kwaliteitseisen van klanten, opdrachtgevers etc te voldoen. Het is niet meer voldoende om goed vakmanschap te tonen, ook op het gebied van kwaliteitsborging, milieu, safety, rapportage etc moet een bedrijf voldoen aan een groot aantal eisen.

Advisering

Vanuit een jarenlange ervaring op zowel het gebied van asbestsaneringen/ inventariseringen als isolatieprojecten in industrie en utiliteit kunnen wij onze op90

TECHNISCHE ISOLATIE

drachtgevers adviseren, begeleiden en ondersteunen bij projecten waarbij een van deze disciplines of beide disciplines betrokken zijn. Zo is Asis-t betrokken bij nieuwbouwprojecten in de petrochemie waar innovatieve isolatiematerialen zoals onder meer Pyrogel wordt toegepast dat nieuwe mogelijkheden biedt om installatie beter en economischer te isoleren. Het gebruik van dit soort materiaal leidt tot technische aanpassingen in diverse isolatie-specificaties.

Begeleiding en duidelijkheid

Asis-t zorgt voor duidelijke richtlijnen waarmee de aanpassingen naadloos worden opgenomen in de specificaties. Ook het begeleiden van uw organisatie in geval van een asbestcalamiteit in of buiten uw bedrijf kunnen wij op ons nemen. De ingewikkelde regel-en wetgeving maakt de situatie al snel mistig en onnodig ingewikkeld, wij kunnen duidelijkheid scheppen voor onze opdrachtgevers in dit soort situaties.

"van groot belang een eenduidige manier van werken"


teuning en second opinions Onze expertise stelt ons in staat om de wensen en vragen van onze opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te beantwoorden. Offerte-aanvragen, calamiteiten, saneringen, inventariseringen, isolatieprojecten (al dan niet gecombineerd met asbestsaneringen), isolatie inspecties, steigerbouwcoordinatie etc kunnen wij voor uw organisatie afhandelen om een, voor U, zo gunstig mogelijk resultaat te bewerkstelligen.

Asis-t

Zernikelaan 29 2871 LP Schoonhoven Tel. 0182 - 38 47 15 Mob. 06 - 29 11 93 97 info@asis-t.nl www.asis-t.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

91


"Een inkijkje in ons magazijn, waar Rob van Houdt (l) en Paul van Gool (r) al jaren stuwende krachten zijn in het logistieke proces" 92

TECHNISCHE ISOLATIE


Insulation Solutions

ALTIJD ANTWOORD OP UW ISOLATIEVRAGEN

Bij de isolatie van technische installaties wilt u als specialist niet voor verrassingen komen te staan. Vandaar dat u van uw leverancier en zakenpartner verlangt dat hij volledig thuis is in de wereld van het technische isolatiewerk.

De divisie technische isolatie van Insulation Solutions is als geen ander thuis in de wereld van de industriële installaties. Procesomgevingen, maar ook installaties in de utiliteitsbouw vormen ons werkterrein. Het uitgebreide assortiment van schuimen, elastomeren en minerale wolproducten heeft zijn waarde bewezen bij een veelheid van isolatiewerkzaamheden in technische omgevingen. Ongeacht of het gaat om het terugdringen van energieverliezen in systemen voor warmteoverdracht of voor koelinstallaties, om ketelisolatie of in projecten om het aantal decibels in een procesomgeving te beperken.

Speciale eisen

Technische omgevingen stellen vaak speciale eisen aan isolatieproducten. Naast de juiste dempingfactor, brandwerendheid of isolatieweerstand moeten ze soms bestand zijn tegen extreem lage of juiste zeer hoge temperaturen of agressieve chemicaliën, de nodige souplesse hebben om het verloop van leidingen goed te volgen of speciale bewerkingen ondergaan om precies dat maatwerk te leveren dat de isolatieprofes-

Full-service concept

sional verlangt. Hierop is het producten- en dienstenpakket van Insulation Solutions dan ook volledig toegesneden. Naast steenwol, silica en glaswol in allerlei vormen om installaties te isoleren is er een breed scala aan schuimen in de vorm van platen of voorgevormde stukken beschikbaar: van PIR- en elastomeer-schuimen tot een brede range van allerlei merkproducten die hun waarde in speciale toepassingen hebben bewezen. Het assortiment is ten behoeve van uw gemak uitgerust met hulp- afwerkmaterialen en gereedschappen. U bent immers liever bezig met isoleren dan met logistieke rompslomp.

Ook in de technische isolatie bewijzen de know-how en het full-service concept van Insulation Solutions hun waarde. Voor alle vragen over speciale toepassingen kunt u als isoleerder een beroep doen op de adviseurs van Insulation Solutions, en de breedte van het leveringprogramma garandeert dat wij een oplossing hebben voor uw isolatieprobleem. Bewerkingen als zagen, stansen, cacheren en het vervaardigen van speciale vormstukken stellen u in staat maatwerk te leveren, en de logistieke service van Insulation Solutions zorgt ervoor dat leveranties gelijke tred houden met de voortgang van uw project. U hoeft geen extreme voorraden aan te houden, maar kunt uw projecten probleemloos afwerken zonder onderweg voor verrassingen te worden geplaatst.

Insulation Solutions

Minosstraat 40 5048 CK Tilburg Tel. 013 - 57 11 811 www.insulationsolutions.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

93


Van de Graaf Isolatie Techniek:

VEILIGHEID, SERVICE EN KWALITEIT BOVEN ALLES BIJ ISOLATIEPROJECTEN

Een stelregel die op het lijf geschreven staat bij Van de Graaf Isolatie-Techniek. Het bedrijf met vestigingen in Eindhoven en Almelo profileert zich als een betrouwbare partner op het gebied van alle voorkomende isolatie en onderhoudswerkzaamheden door heel Nederland. Het bedrijf heeft 28 mensen in dienst en nog een aantal flexibele werknemers.

Isolatie is volgens directeur Rob Bontenbal een kwestie van vertrouwen, namelijk het vertrouwen dat de klant een economisch en technisch zo optimaal eindresultaat krijgt. “Dat begint met een goed advies waarin altijd de combinatie van prijs, functionaliteit en kwaliteit in de gaten wordt gehouden. Dit in combinatie met een goede projectbegeleiding, planning en technisch geschoolde vakmensen die van het allergrootste belang zijn om, een op alle vlakken, een optimaal resultaat te verkrijgen. We beschikken in beide vestigingen over een eigen plaatmakerij zodat we snel kunnen schakelen”, aldus Bontenbal.

94

TECHNISCHE ISOLATIE

Markt

Bontenbal ziet de isolatiemarkt wel aan het veranderen. “Vroeger had je gasgestookte ketels, maar omdat we van het gas af moeten, komen er steeds meer WKO installaties, waar we als bedrijf op inspelen en een andere manier van isoleren vergt waarbij snel schakelen vereist is. Als vandaag een bron wordt geplaatst moet die volgende dag geïsoleerd worden.” Een markt die volgens Bontenbal veel potentie biedt. “Daarnaast doen we ook steeds meer in brandwerende sparingen wat gezien de steeds strengere regelgeving en aansprakelijkheid een hot item is en behelst meer

dan het veel gehoorde ‘smeer het maar even dicht dan is het goed’. In samenwerking met onze leverancier hebben we een systeem ontwikkeld waarin niet alleen het vakkundig aanbrengen van de juiste materialen maar ook het documenteren alsmede de certificering voldoen aan de eisen die door de diverse instanties gesteld worden. Verder zijn we heel actief in het re-conditioneren van installatie- onderdelen wat steeds vaker voorkomt. Door oude installatie-onderdelen te ontroesten, opnieuw te behandelen met speciale coatings en te voorzien van nieuwe isolatie worden grotere kosten voorkomen zoals


het vervangen van hele installaties en de daarbij behorende “downtime” van de installatie en/of bedrijf.”

Toekomst

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie, ziet Bontenbal wel kansen om verder uit te breiden naar 32 man vast personeel. “Alleen is het erg lastig om goed personeel te vinden. Van de 80 mensen die we in de afgelopen jaren hebben aangenomen, zijn er maar 2 gebleven. Terwijl het zo mooi vak is dat je het beste in de praktijk kunt leren”, vindt Bontenbal. Voor de aanvullende eisen zoals VCA en de basiskennis, sturen we ze naar de Stichting OOI. In september gaan we van start met

de Veiligheidsladder/ Safety Culture Ladder (SCL) om het veiligheidsbewustzijn van onze organisatie meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen, wordt niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren! Zo ontstaat een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector. Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht om als isolatiebedrijf gecertificeerd te zijn voor de Safety Culture Ladder als je mee wilt doen aan aanbestedingen in de bouw? Een goede zaak”, meent Bontenbal “dat de veiligheid in onze branche ten goede komt.”

Van de Graaf Isolatie-Techniek B.V. Verdunplein 7 5627 SZ Eindhoven Tel. 040 - 29 32 826 www.vandegraaf.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

95


EIB Insulation Contracting:

GESPECIALIS VOOR (EXTRE

"EIB Insulation onderscheidt zich door niet aan te bieden wat de klant vraagt maar door aan te bieden wat hij nodig heeft"

96

TECHNISCHE ISOLATIE


EERD IN INDUSTRIËLE ISOLATIE EM) LAGE EN HOGE TEMPERATUREN Sinds november 2019 heeft het Belgische bedrijf EIB Insulation Contracting, dat meer dan 25 jaar bestaat en een van de snelst groeiende, middelgrote isolatie bedrijven in de Benelux is, een vestiging geopend in Nederland in Vierpolders vlakbij Brielle dat zelfstandig opereert van het moederbedrijf in België. Het bedrijf wordt geleid door directeur Mark van Oorschot en beschikt over een eigen pand met werkplaats.

“We richten ons met EIB Insulation Contracting Nederland op het isoleren van lage temperaturen (industriële koelinstallaties), hoge temperaturen (reactoren en opslagtanks), akoestiek (machinekamer) en persoonlijke bescherming (stoomleidingen). Voor opslagtanks bieden we een totaalpakket op maat voor: steigerbouw, schilderwerken en thermische isolatiewerken. De reden om een filiaal in Nederland te openen is om van hieruit verdere groei te realiseren en klantgerichter te kunnen werken met kortere communicatielijnen. We streven voor elke klant naar een perfecte service met de hoogste kwaliteit. Tegelijk investeren we sterk in onze medewerkers en ons machinepark en zorgen we voor een veilige en aangename werkomgeving. “We zijn sterk begaan met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze werknemers en met het milieu. Als EIB Insulation waren we snel VCA-P gecertificeerd. Een voorwaarde om op plants te mogen werken”, aldus Van Oorschot.

Disciplines:

• Isolatie; • Steigerbouw; • Stralen & conserveren; • Tracing, stoom en elektrisch; • Maken, leveren en monteren van isolatiematrassen; • Brandwerende doorvoeringen; • Koude supports, isolatie inclusief beugels ; • Asbestverwijdering ; • Rope acces.

Als EIB Insulation Contracting hebben we genoeg kennis in huis om klanten te kunnen adviseren over de verschillende isolatiemogelijkheden voor specifieke projecten zoals o.a. warmteverliesberekeningen, terugverdientijd van de investering, keuze van isolatiesysteem enz. Kortom een partner met meer dan 25 jaar ervaring die weet hoe een isolatieproject zo efficiënt mogelijk moet worden aangepakt. Ervaring heeft in de verschillende industrieën met korte lijnen en waar klanten centraal staan, neem dan contact met ons op.

EIB INSULATION CONTRACTING BV (NL)

Seggeweg 26 3237 MK Vierpolders Nederland mvanoorschot@eib-insulation.com Tel. 06 - 30 34 49 06 www.eib-insulation.com 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

97


Opleiding, Kwaliteit, Succes! Het opdoen, behouden, vergroten en delen van kennis is noodzakelijk voor de kwaliteit van isolatiewerk en de continuïteit van isolatiebedrijven. De brancheorganisatie van de isolatiesector VIB werktdaarin landelijk samen met isolatieopleider Stichting OOI, kenniscentrum NCTI en CINI, instituut voor de standaardisatie van isolatie. Die samenwerking leidt tot een gebalanceerd aanbod van isolatieopleidingen, kennisdeling binnen én buiten de branche en standaardisering en inspectie van isolatiewerken. De samenwerking waarborgt vakmanschap en kwaliteit en is tevens de basis voor innovatie in een sector van groeiend belang. 98

TECHNISCHE ISOLATIE


Vakkennis


Blog van Hylke Warners

BIO Naam: Functie: Opleiding: Carrière: 100

TECHNISCHE ISOLATIE

Hylke Warners Directeur Stichting OOI Universiteit Utrecht, Master Psychologie HR-adviseur PGGM, Senior Beleidsmedewerker BOVAG, Beleidsadviseur LAD en FBZ


Vakmanschap op niveau

Al 90 jaar behartigt de VIB de belangen van haar leden. De meeste mensen weten wel dat dat betekent dat de VIB er alles aan doet om het ondernemersklimaat voor de leden zo gunstig mogelijk te maken. Maar minstens zo belangrijk is de rol als werkgeversvertegenwoordiger, een rol die vaak minder bekend is in de buitenwereld. De VIB mag een cao afsluiten en meer dan 35 jaar geleden heeft de VIB samen met de vakbonden besloten om het vakmanschap een impuls te geven door een Opleidings- en ontwikkelingsfonds op te richten: OOI . Vakmanschap en ondernemersklimaat gaan hand in hand. Je kan zelfs zeggen dat vakmanschap een belangrijke voorwaarde is voor een gunstig ondernemersklimaat.

Vakmanschap en ondernemersklimaat gaan hand in hand Na ruim 35 jaar OOI is het fonds een vast gegeven in de sector. Maar dat betekent niet dat we met elkaar op onze lauweren kunnen rusten. De VIB maakt voor de helft deel uit van het bestuur van OOI en een actieve inbreng vanuit de sector is van groot belang om het vakmanschap in de sector op het juiste niveau te houden. Vanuit OOI doen we er veel aan de verbinding met de sector te leggen. We spreken veel met werkgevers en werknemers en proberen onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen vanuit de bedrijven. En dat kan nooit genoeg, wat ons betreft. De sector staat voor een aantal grote uitdagingen de komende jaren en we zijn dan ook blij dat we samen met VIB die uitdagingen aangaan in gezamenlijkheid. En we hopen dat natuurlijk de volgende 90 jaar te blijven doen!

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

101


Stichting OOI

EEN ARBEIDSMARKT

Sinds de oprichting van OOI door VIB en de vakbonden heeft het fonds een brede maatschappelijke opgave. In de kern komt het er op neer, dat OOI de sector wil ondersteunen bij het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Maar wat er nodig is om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren, dat verschilt van tijd tot tijd.

Ten tijde van de 90e verjaardag van VIB maakt OOI een scherpe draai van focus op opleiden naar focus op instroom en duurzame inzetbaarheid. De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door een toenemende vraag naar vakmensen, gecombineerd met een toename van de gemiddelde leeftijd van de huidige medewerkers. De isolatiebranche is niet de enige sector die op zoek is naar nieuw talent. OOI werkt daarom in nauwe samenwerking met VIB en de leden aan het vergroten van de instroom, door nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld scholen en bemiddelingsbureaus. OOI werkt ook aan het vergroten van de bekendheid van de sector, waarbij de boeiende en aantrekkelijke

102

TECHNISCHE ISOLATIE

kant van het vak wordt belicht. Want werken in de isolatie is een vak, een boeiend èn aantrekkelijk vak! Het vergroten van de instroom heeft echter alleen zin als we ook aandacht schenken aan de mensen die in de sector werken en we weten waarom mensen uitstromen. Zeker nu de gemiddelde leeftijd toeneemt, kan de behoefte van werknemers veranderen. Vandaar de focus op duurzame inzetbaarheid, of beter gezegd: fit en vrolijk de eindstreep halen. Om daar goed invulling aan te geven zullen we in continue dialoog met werkgevers en werknemers in de sector verkennen wat de vragen zijn en welke interventies nodig zijn.


IN BEWEGING Deze draai vanuit OOI gaat gepaard met de introductie van een modern online leerplatform waar informatie te vinden is, cursussen gevolgd kunnen worden en waar werkgever en werknemer het aanbod van OOI kunnen vinden. Ook al verschuiven we de focus, het opleiden van vakmensen blijft een vaste waarde waar OOI een rol in blijft spelen. Opleiden is een van de interventies die nodig zijn om de arbeidsmarkt goed te laten functioneren. Toekomstige medewerkers moeten immers het vak beheersen en voor de medewerker die fit en vrolijk de eindstreep wil halen kan een opleiding de juiste prikkel zijn om daarin invulling te geven.

Stichting Ooi

Pottenbakkersweg 9 3449 HZ Woerden Tel. 0181 - 65 95 55 info@ooi.nl www.ooi.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

103


Isolatiewerken Gisola

DRAAGT BIJ AAN Sinds de oprichting in 1971 staat Gisola bekend om vakkundige oplossingen van duurzame kwaliteit. Het bedrijf is sinds jaar en dag actief in het isoleren van leidingen en luchtkanalen in de stadsverwarming, utiliteit en lichte industrie. Daarbij hebben we een goede service altijd hoog in het vaandel staan.

Gieze Nijboer De diensten van Gisola B.V. zijn: • Stadsverwarmingsisolatie; • Utiliteit-isolatie; • Koude, warmte & geluidsisolatie; • Industriële isolatie; • Brandwerende isolatie.

104

TECHNISCHE ISOLATIE


BV:

EEN FOSSIELVRIJ LEVEN Wij weten door onze jarenlange ervaring als geen ander hoe wij we panden en gebouwen kunnen isoleren tegen kou, warmte en geluid en hebben in elke Nederlandse provincie wel projecten op onze naam staan. Hoge kantoor panden, bedrijfspanden, grote appartementencomplexen, gigantische datacenters, luxe jachten, slachterijen, ziekenhuizen en voetbalstadia enz

Duurzaamheid

Isolatie zou volgens Gisola wel hoger op de agenda mogen komen van bedrijven. Met het isoleren van leidingen en luchtkanalen kan vaak meer energie bespaard worden dan men denkt. Toch kiezen bedrijven vaak voor een relatief laag isolatieniveau. Bijvoorbeeld omdat ze de isolatiespecificatie baseren op veiligheidseisen in plaats van energiebesparing of ze vinden het te duur. In bestaande isolatiesystemen treedt onnodig energieverlies ook op door slechte isolatie of niet-geïsoleerde onderdelen. Met een keuze voor de meest optimale isolatiedikte/-prestatie en regelmatig onderhoud kunnen volgens Gisola de energieverliezen zo veel mogelijk beperken. Daarbij wordt investeren in isolatie vaak al binnen twee jaar terugverdiend. Als Gisola willen we daar graag een steentje aan bijdragen. Onze bijdrage zit met name in het duurzaam verhogen van het rendement zowel voor de gebruiker als de leverancier.

Kwaliteit, veiligheid en milieu

Uiteraard heeft Gisola oog voor het milieu. Wij werken met milieubewuste producten bij het aanbrengen van isolatie. Op gebied van de Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn we gecertificeerd conform NEN-EN ISO 9001 en VCA*-2008/5.1. Onze isoleerders beschikken over het VCA-Basis Veiligheidscertificaat en de leidinggevende over het VCA-Vol certificaat. Tevens besteden wij continu aandacht aan scholingen zodat onze professionele isoleerders altijd actueel op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen. We vinden het belangrijk om te investeren in onze medewerkers. Dankzij de cursussen van het Opleidingsen Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf (OOI) blijft de kennis van onze medewerkers altijd up-to-date. Zo groeien onze medewerkers in hun ontwikkeling en blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de steeds veranderende isolatietechnieken. Met ons team van 10 vaste medewerkers en een flexibele schil daaromheen maken ons continu de steeds veranderende isolatietechnieken eigen. We werken uiteraard volgens de laatste kwaliteitseisen waar de isolatiewerkzaamheden aan behoren te voldoen.

Isolatiewerken Gisola b.v. Radeweg 10 8171 MD Vaassen Tel. 0578 - 66 25 40 www.gisola.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

105


Scaffolding Training Europe:

START MET ISOLATIE Scaffolding Training Europe, (STE), is een gerenommeerd trainingsinstituut en marktleider binnen de branche ‘Veilig Werken op Hoogte’. “Al meer dan 25 jaar streven wij bij STE ernaar om de veiligheid binnen deze branche te verbeteren”, vertelt directeur Emile Bakkum “Dit doen wij door te zorgen dat onze kennis en de overdracht ervan, van hoge kwaliteit is. Wij begeleiden de cursisten niet alleen in theorie maar bieden ook training on the job aan.

van de grootste uitdaging voor de sector invulling te geven: instroom van nieuwe en opgeleide medewerkers.”

Cursuslocaties Emile Bakkum In 2021 is STE gestart met een samenwerking met Stichting OOI om gezamenlijk op een slimme manier cursussen voor de isolatiesector aan te bieden. “In het afgelopen jaar in coronatijd zijn de contacten met Stichting OOI geïntensiveerd ”, zegt Bakkum. “OOI heeft ons benaderd of wij flexibele docenten beschikbaar kunnen stellen op het gebied van isolatie om de capaciteit te versterken. We hebben goede mensen gevonden die we nu bij OOI inzetten. Omdat beide organisaties in de industrie bij dezelfde bedrijven over de vloer komen, gaan we ook samenwerken om één 106

TECHNISCHE ISOLATIE

De cursussen kunnen door het hele land worden gegeven. Bakkum: “Daarnaast hebben we een eigen opleidingslocatie in Barendrecht en kunnen we gebruik maken van de praktijkhal van OOI in Woerden. De cursussen worden gegeven door opgeleide instructeurs met veel “praktijk” ervaring in de isolatiebranche. Ze zijn opgeleid door de OOI waardoor ze een stap kunnen maken in hun carrière. Door de samenwerking met OOI borgen we dat de cursussen voldoen aan de wensen van de sector en gebruik gemaakt wordt van het lesmateriaal, toetsen en de examens die zijn gerelateerd aan de ontwikkelingen in de markt. De opleidingen worden op verschillende niveaus gegeven; van hulpmonteur tot aan leidinggevende (voorman) op niveau 3.

Ontzorgen

We zien met de opleidingen kansen in de markt. Als Scaffolding Training Europe hebben we veel vaste klanten in de markt al vanaf 1994. Afspraken nakomen en doen wat je zegt, dat is ons motto. We zullen niet de enige zijn die isolatiecursussen aanbieden, maar onze ambitie is om wel de beste te zijn. Door onze samenwerking met Stichting OOI, die overigens zelf ook opleidingen verzorgt, zullen er regelmatig terugkoppelingen plaatsvinden. Maar we zitten beslist niet in elkaars vaarwater”, verzekert Bakkum. Daarnaast hebben we nauwe contacten met een wervingen selectiebureau die mensen werft voor de isolatiebranche waarvoor wij vervolgens samen met OOI weer de cursus kunnen verzorgen. Op deze manier kunnen we het hele pakket faciliteren waarmee we onze klanten totaal kunnen ontzorgen.”


OPLEIDINGEN voor werk op niveau

Scaffolding Training Europe Aalborg 7 Adres Tel. LP Barendrecht 2993 www.????.nl Tel. 0180 - 65 55 99 www.trainingscaffolding.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

107


Jacosol UW BETROUWBARE PARTNER

Jacosol Nederland B.V. gevestigd in Wieringerwerf maakt deel uit van IPCOM Group, de nummer 1 in Europa op het gebied van conversie en distributie van technische & brandwerende isolatiematerialen voor toepassing in zowel woning-/ utiliteitsbouw, scheepvaart en industrie.

Met maar liefst 5000m2 voorraadgoederen in het magazijn biedt Jacosol een snelle en accurate levering van producten. Bij het bedrijf werken ze met een breed scala aan merken en fabrikanten waaronder Rockwool, Paroc, Isover, Armaflex en Kaiflex. Met deze ruime keuze voor verschillende toepassingen, is het assortiment van Jacosol Nederland BV perfect inzetbaar in vrijwel iedere situatie. Dankzij de uitstekende producten die geleverd worden, wordt het thermische comfort sterk verbeterd en kan het bovendien een aanzienlijke energiebesparing opleveren. 108

TECHNISCHE ISOLATIE

Logistiek

Op logistiek gebied werkt Jacosol al jaren samen met Beentjes Transport uit Heerhugowaard. Dit bedrijf zorgt voor zorgvuldige en stipte leveringen op locatie. Voorraadmaterialen voor 16:30 besteld, worden standaard de volgende werkdag op locatie afgeleverd. Wanneer echter standaard materialen geen uitkomst bieden, kan Jacosol tailormade oplossingen verzorgen. Ook kan het bedrijf door de vele internationale contacten, een breed gamma maatwerk oplossingen verzorgen.

"Isolatie verbeterd niet alleen het thermisch comfort, maar draagt ook bij aan energiebesparing."


VOOR TOTAALOPLOSSINGEN! Advies

Klanten kunnen bij Jacosol terecht met al hun technische vragen betreffende thermische, akoestische, brandwerende en hoog temperatuur isolatie oplossingen. Dankzij de persoonlijke aanpak kunnen klanten gebruik maken van projectadvies op maat. Het bedrijf beschikt over een team van experts die desgewenst zowel telefonisch alsook persoonlijk op het project komen adviseren. En het weet als geen ander welke zware eisen aan isolatie worden gesteld waaronder temperatuurschommelingen, duurzaamheid, vochtinwerking en geluid. Het bedrijf levert al jaren een uitgebreid gamma aan hoogwaardige isolatiematerialen voor geavanceerde verwarmingssystemen, warmte- en/of koudeopslag en branche specifieke installaties. Dit resulteert in een verminderd energieverbruik, een verlaagde CO2-uitstoot en een optimale beheersing van de gestelde klimaateisen.

Brandwerende isolatie

Brandwerende isolatie in combinatie met passieve brandpreventieve producten is een belangrijke pijler als onderdeel van bouwkundige brandveiligheid. Jacosol Nederland BV heeft zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van oplossingen voor brandveilige wand -en

vloer doorvoeringen. Bovendien richt het bedrijf zich op het verder door ontwikkelen van isolatiematerialen en geeft het adviezen over het correct aanbrengen van (brandveilige) isolatiesystemen. Jacosol Nederland BV is exclusief verdeler van het Oryx Passieve Brandpreventie assortiment. Daarnaast verdelen ze ook het Passieve Brandpreventie gamma van Promat en Mulcol.

FIRELOG®

Jacosol heeft recent de gloednieuwe brandwerende documentatie applicatie, FIRELOG® geïntroduceerd. Met behulp van deze applicatie kan iedere installateur voortaan digitaal, snel en eenvoudig, per project alle brandwerende afdichtingen registreren in een gebouw. De FIRELOG® software werd ontwikkeld op maat voor zowel installateurs alsook gebouwbeheerders & eigenaren. In de FIRELOG® applicatie worden alle brandwerende afdichtingen in een gebouw digitaal geregistreerd en actueel opgevolgd. Met een druk op de knop de testrapporten per bouwplan downloaden in één volwaardig document/ logboek. Dit bespaart veel tijd en opzoekwerk zowel op de locatie, bij de administratie afdeling alsook bij de oplevering en overdracht naar de opdrachtgever.

Jacosol Nederland B.V. Westrak 210 1771 SV Wieringerwerf info@jacosol.nl Tel. 0227 - 60 47 47 www.jacosol.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

109


Continu ontwikkelen De isolatiebranche is volop bezig met innoveren op het gebied van processen en producten. Op productniveau zijn er naast de bekende isolatiematerialen zoals glaswol- en steenwol in de afgelopen jaren nieuwe producten bijgekomen op het gebied van o.a. thermische isolatie die een hogere thermische efficiëntie bieden en gemakkelijk te monteren zijn. Een andere innovatieve ontwikkeling is het Prefab gebeuren. Steeds meer wordt isolatiebeplating prefab vervaardigd in de werkplaats en niet meer op locatie. Wat scheelt in arbeidskosten en tijd. Digitalisering Daarnaast is de branche bezig met een digitaliseringsslag. Op dat gebied zijn er allerlei apps ontwikkeld. Als voorbeeld de Insulation PrefApp waarmee getrainde opmeters digitaal de benodigde isolatie kunnen opmeten en vervolgens in hun prefab centrum worden gefabriceerd. Deze app bevordert de efficiëntie en verminderd de kans op fouten. Daarnaast bestaat er de.IsoScan, een methode waarmee met behulp een thermische camera een scan wordt gemaakt van de huidige kwaliteit van de isolatie. Daarna worden zowel de besparingsmogelijkheden als de bijbehorende investeringskosten in beeld gebracht.

110

TECHNISCHE ISOLATIE


Innovatie


Blog van Reinhard Reincke

BIO Naam: Reinhard Reincke Functie: Directeur JÖRG Machines BV Opleiding: HTS Werktuigbouwkunde c.l. Carrière: Directeur Vlastuin Metaalbewerking/ plaatbewerking Bedrijfsleider Beco Bouwmachine fabrikant Constructeur VGM (Land) bouwmachine fabrikant 112

TECHNISCHE ISOLATIE


Lasersnijden voor Isolatiebedrijven

Lasersnijden is al 30 jaar gemeengoed in de plaatbewerking. Voordelen zijn vooral flexibiliteit, kwaliteit en efficiency. Zeven jaar geleden introduceerde JÖRG het lasersnijden voor Isolatiebedrijven in de vorm van een coil-lasersnijmachine. De voordelen van deze machine zijn ook de flexibiliteit, kwaliteit, efficiency en bedieningsgemak. Door het toepassen van universele software is deze machine geschikt om door verschillende systemen te worden aangestuurd. Zeker in deze tijd van digitalisering waarin producenten op zijn eigen manier willen werken is dat een ideale manier. In de hele maakindustrie wordt deze manier al toegepast en de isolatiebedrijven zijn daarin geen uitzondering. Een nieuwe ontwikkeling is lasermarkeren van gesneden onderdelen. Daarmee zijn de onderdelen altijd gemakkelijk terug te vinden tijdens productie en installatie en ook dat betekent weer tijdwinst. Verder heeft de ontwikkelafdeling van JÖRG niet stil gezeten. Recent zijn 3 verschillende kokermachines ontwikkeld en in productie genomen. Ondanks een complexe combinatie van verschillende bewerkingen hebben deze machines een hoge mate van efficiency, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

"Lasersnijden biedt flexibiliteit, kwaliteit en efficiency" Naast deze specifieke machines voor Isolatiebedrijven levert JÖRG een breed en compleet assortiment van machines voor het bewerken van dunne plaat. Maar belangrijker nog dan dit leverprogramma heeft JÖRG de visie dat een goede service belangrijker is dan het verkopen van machines. Dat de machine er staat is, belangrijker is dat hij goed presteert, steeds maar weer. Daarvoor staat een goed serviceteam elke dag klaar om dat doel te verwezenlijken.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

113


ROCKWOOL®: STEENGOED IN BRANDVEILIGE TECHNISCHE ISOLATIE De geschiedenis van ROCKWOOL gaat, evenals die van de VIB, vele decennia terug. Wetenschappers troffen destijds een wolachtig materiaal aan in de bomen rondom de actieve vulkaan Kilauea Stef vorm. en Ko van Beurden op Hawaï. Dit bleek steenwol te zijn, in zijn meest pure en natuurlijke Het materiaal bleek over uitzonderlijke brandwerende en isolerende eigenschappen te beschikken. Met deze kennis werd in 1937 de eerste productie opgestart in Denemarken. Het natuurlijke proces van een vulkaanuitbarsting werd voor de eerste keer machinaal nagebootst, een proces dat tot op de dag van vandaag wereldwijd in alle ROCKWOOL fabrieken de basis is voor hoogwaardige, brandveilige en duurzame isolatieproducten. Eerste steenwol in Nederland

De Nederlandse Steenwolfabriek gebouwd door Pelt & Hooykaas in 1949 op het terrein van Hoogovens in IJmuiden, later overgenomen door ROCKWOOL International A/S, produceerde de eerste steenwol op Nederlandse bodem. Deze producten waren vooral bestemd voor de industrie en voor buisisolatie. Steenwol was een welkom product in de groeiende industrialisatie in Nederland, het was immers hittebestendig, waardoor er een veel hoger productierendement werd behaald en het werk voor de industriearbeiders veilig en draaglijk werd. ROCKWOOL heeft in al die jaren niet stil gezeten. Inmiddels is de steenwol isolatie voor woningbouw niet meer weg te denken uit de markt, maar ook Rockpanel gevelbekleding, Rockfon plafondsystemen, RockZero prefab bouwsystemen, Grodan teeltop114

TECHNISCHE ISOLATIE

lossingen en Rockflow watermanagement zijn gevestigde namen in de verschillende segmenten.

Blijven innoveren

In de technische isolatie is het voor ROCKWOOL in de beginjaren in Nederland allemaal begonnen. ROCKWOOL heeft een beproefd en breed assortiment isolatieproducten ontwikkeld voor zowel de procesindustrie, marine en offshore, installatietechniek en brandpreventie. Voor de procesindustrie zijn de PROROX producten dusdanig ontwikkeld, dat zij optimaal isoleren bij zeer hoge temperaturen. De SEAROX producten voor marine en offshore zijn vanzelfsprekend IMO-gecertificeerd en leveren een grote bijdrage aan thermisch en akoestisch comfort en brandveiligheid op zee.

ROCKWOOL TECLIT voor koude-installaties

De ROCKWOOL 810 pijpschaal is een begrip in de markt als het gaat om thermische en akoestische isolatie van warme leidingen. Voor koude-installaties is het ROCKWOOL TECLIT systeem ontwikkeld, dat bestaat uit TECLIT pijpschalen of lamellendekens voor de isolatie en gecompleteerd wordt met TECLIT hanger, TECLIT alu- en flextape, waardoor het uiterst dampremmende, robuuste, vormvaste systeem condensatie op de leiding voorkomt.

Conlit voor brandveilige isolatie

Brandveilige isolatie van staal- en betonconstructies en doorvoeringen zijn met de ROCKWOOL Conlit producten eenvoudig te realiseren. Uiteraard zijn de producten getest en voldoen zij ruimschoots aan de eisen van het bouwbesluit.


Partner van VIB

Omdat isolatie voor de technische markt specialistische kennis en knowhow vraagt, is ROCKWOOL al decennia lang verbonden aan de VIB. Samen met andere aangesloten marktpartijen vindt ROCKWOOL het belangrijk om kennis te delen met de isolatiebedrijven in Nederland. In het verleden gebeurde dit o.a. door VIB-beurzen, waarbij fabrikanten hun producten presenteerden en workshops organiseerden, om zodoende de laatste ontwikkelingen te delen met de bezoekende isolatiebedrijven. Of door bijvoorbeeld een congres over de positieve bijdrage van isolatie aan het milieu en klimaat. Er werden ook regelmatig fabrieksbezoeken georganiseerd bij de

aangesloten fabrikanten voor de isolatiebedrijven. VIB is tevens een belangrijke spil geweest in de totstandkoming van de nieuwe ISSO norm, in nauwe samenwerking met fabrikanten en adviseurs in de installatietechniek. Nu is het belangrijk dat alle betrokken partijen deze nieuwe norm implementeren in de markt door nadruk te leggen op deze aspecten in de voorschrijvingstrajecten.

Vooruitblik

ROCKWOOL kijkt ook in de toekomst uit naar een goede samenwerking met het VIB en de aangesloten isolatiebedrijven, omdat kennis, kunde en vakmanschap het verschil maken in isolatieoplossingen in de techniek en brandveiligheid!

ROCKWOOL B.V. Industrieweg 15 6045 JG Roermond Tel. 0475 - 35 35 35 info@rockwool.nl www.rockwool.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

115


MEER SAMENWERKING IN DE KETEN Daar pleit Reinhard Reincke, directeur Jörg Machines voor. Het wordt volgens hem steeds lastiger om baanbrekende innovaties als bedrijf alleen te bereiken. “Bedrijven hebben steeds meer baat bij samenwerking met externe partijen. Vooral op het gebied van technologische innovatie en kennis. Daarnaast kan innovatie binnen een isolatiebedrijf lastig te implementeren zijn en kan een externe partij daar een impuls bij geven. Door optimaal samen te werken, heeft het deelnemende bedrijf meer kans van slagen, meer impact, lagere kosten en meer zekerheid. Zeker als dat op een professionele wijze plaatsvindt.”

116

TECHNISCHE ISOLATIE


samenwerking

“Samenwerking is dan ook de sleutel van ons succes als machinebouwer”, zegt Reincke. “Door goed te luisteren naar onze klanten maken wij machines die voldoen aan de wensen en ideeën van onze klanten. We hebben zelf veel technische kennis om goede machine te ontwikkelen, maar de input van de klant als eindgebruiker is erg belangrijk. Hij noemt als voorbeeld de ontwikkeling van de kokermachine. “Een koker wordt op verschillende manieren gemaakt. Daar zijn we achter gekomen nadat we met verschillende klanten hierover gesproken hebben. Met deze informatie is het uiteindelijk gelukt een universele machine te ontwikkelen die voor iedereen toepasbaar is. Inmiddels worden ze volop verkocht in binnenen buitenland. De JÖRG machines worden in onze eigen fabriek in Dodewaard gebouwd. Door corona heeft de verkoop van lasersnijmachines op een lager pitje gestaan, maar sinds enkele maanden worden ze weer volop verkocht. Naast de machines die we zelf fabriceren importeren we ook machines van toonaangevende West-Europese machines. “Ook dit is een belangrijke vorm van samenwerken” aldus Reinhard Reincke

Universele software

“Bij onze lasersnijmachines leveren we een universeel softwarepakket van Autodesk Camduct of Eurosoft. Voordeel hiervan is dat deze software zich mee ontwikkelen met de ontwikkelingen in de markt, veel goedkoper zijn dan specifieke software en dat ze zelfs gekoppeld kan worden aan de gangbare ERP software. Een Isolatiebedrijf is hiermee niet gebonden aan één softwareleverancier en kan veel beter zijn eigen keuzes maken. Hoewel software steeds meer de trend wordt, richten we ons liever op de ontwikkeling van de machines. We maken ook machines voor de productie van luchtkanalen, Daar wordt veel gebruik gemaakt van Camduct, zowel de kleine als ook de hele grote producenten. Camduct is onderdeel van Autodesk, marktleider in software voor ontwikkeling en productie in de bouw en in de industrie. Wat tegenwoordig vooral gebeurt in BIM. We zijn wel als Jorg samen met Autodesk aan het kijken naar de mogelijkheid om in de software een tool op te nemen om isolatiebeplating te kunnen graveren met een code, waardoor bij het isoleren de platen gemakkelijker geïnstalleerd kunnen worden. Wat veel tijd kan besparen. Een oplossing die meer aan de productiekant dan aan de invoerkant zit.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen staan niet stil en we proberen zo goed mogelijk te anticiperen op de vraag vanuit de markt naar snellere machines, met meer mogelijkheden en die gemakkelijk te bedienen zijn. We zijn erg sterk in machines voor het verwerken van dun plaatwerk in verschillende branches. De Isolatiebranche is daarvan een hele belangrijke. We verwachten dat er de komende tijd veel ontwikkeld zal worden betreffende automatisering. “Dat gaat het best als je samenwerkt in de keten”, aldus Reincke.

JÖRG Machines B.V.

Nobelweg 3 6669 MV Dodewaard Tel. 0488 - 48 20 87 www.jorg.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

117


Ettekoven

TECHNISCHE ISOLATIE EN BRA ZET IN OP MODULAIRE ISOL

Ettekoven gevestigd in Houten heeft zich sinds de oprichting in april 1959 gespecialiseerd in het thermisch, akoestisch en brandwerend isoleren van werktuigbouwkundige installaties in de utiliteitsbouw en lichte industrie. Sinds een aantal jaren heeft het bedrijf zich ook toegelegd in het aanbrengen van brandwerende applicaties evenals het behandelen van gecorrodeerde oppervlakten en het aanbrengen van tracing op leidingen en appendages.

Door de ruime ervaring, deskundigheid en klantgerichtheid is Ettekoven inmiddels een begrip geworden in de isolatiebranche. De opdrachtgevers zijn gerenommeerde installatiebedrijven, waar vaak een decennialange relatie mee bestaat. Directeur Joop Ettekoven ziet de markt wel aan het veranderen, Het is geen kwestie meer van alleen de isolatie aanbrengen. Daar gaat een heel traject aan voor af, gezien ook de wet- en regelgeving op dit gebied en de kwaliteitseisen. “Om dit bereiken worden een aantal tools gehanteerd. Allereerst wordt een duidelijke offerte uitgebracht. Na verkrijgen van de opdracht wordt er gewerkt volgens vastgelegde procedures die voor alle goed gekwalificeerde medewerkers in het proces gelden.” Daarbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige isolatie- en afwerkingsmaterialen.

Modulaire systemen

Aan de manier van werken is volgens Et118

TECHNISCHE ISOLATIE

tekoven in de afgelopen decennia niet veel veranderd. “Nog steeds worden praktisch dezelfde materialen gebruikt en ook in het aanbrengen van de isolatie is niet veel veranderd. Hoewel er steeds meer Prefab wordt toegepast. Wat bespaard in tijd en kosten. Het betekent echter nog steeds dat eerst de isolatiematerialen naar de werkplek vervoerd moeten worden om vervolgens te worden aangebracht door de isolatie monteur.” Ettekoven merkt dat het steeds moeilijker en kostbaarder wordt om op een bouwplaats te komen. Waar steeds meer een tijdslot wordt gehanteerd om vanwege de drukte in de stad of bouwplaats. “Om dit te voorkomen hebben we als van Ettekoven een volgende stap gemaakt. We zijn met een producent bezig met de ontwikkeling van modulaire systemen, waarbij wij in onze werkplaats componenten compleet met productnummers en materiaalcodes maken om ze binnen kanalen


ANDWERENDE APPLICATIES ATIE prefab

leidingen op het dak

een bepaalde tijd in de productiehal van de producent te monteren. Vervolgens gaan deze geïsoleerde elementen naar de bouwplaats waar ze worden gemonteerd en aangesloten. Het gaat om modulaire, uitwisselbare elementen inclusief beugels, koppelingen, appendages, speciale eindstukken, T-stukken, bochten enz. voor toepassingen in gebouwen, ziekenhuizen, kantoorpanden ten aanzien van gekoelde waterleidingen, cv-leidingen, sprinklerinstallatie en kabelgoten. Deze zijn zo gemaakt dat het een kwestie is van ophangen en aansluiten. Vergelijkbaar met Plug en Play.

benadering en rol. Waarin we ook meedenken met de producent en oplossingen zoeken van hoe je combinaties maakt om tot het juiste eindproduct te komen. Een boeiend proces waar volgens ons een deel van de toekomst ligt.”

In principe komen wij niet verder dan de productiefaciliteit van mijn opdrachtgever en van ons zelf. Wat heel veel scheelt in reiskosten en parkeerproblemen. En de montagetijd van deze systemen is maar een fractie van traditionele montage. Deze manier van werken vraagt wel een andere

Isolatiebedrijf Ettekoven BV Ringverte 11a 3992 DD Houten Tel. 030 - 63 50 202 www.ettekoven.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

119


Aerofoam

BRINGS VALUE TO

Sinds 2018 is Aerofoam onderdeel van de Walraven Group en brengt met een 3000m2 tellend centraal magazijn een nieuwe expertise binnen de groep. Vanuit dit magazijn is Aerofoam in staat zijn klanten in de Benelux binnen 24uur te voorzien van de materialen. Met een klein en deskundig team staat de klant bij Aerofoam centraal en vinden wij goede bereikbaarheid en service zeer belangrijk! De samenwerking tussen Aerofoam en Walraven Group zorgt ervoor dat we kunnen worden gezien als specialist op het gebied van isolatiesystemen en de daarbij horende leidingdragers. De mechanische sterkte van Aerofoam isolatiematerialen en de maatvaste voorgeïsoleerde leidingdragers zorgen voor een optimaal damdicht isolatiesysteem en besparen zo energieverlies, reparatie en onderhoudskosten uit!

De waarde van Aerofoam isolatie

De waarde van het product laat zich tijdens én na installatie zien. De vakkundigheid van de monteur in combinatie met de verwerkbaarheid van het materiaal is 120

TECHNISCHE ISOLATIE

daarbij essentieel. Omdat we hoge eisen stellen aan de vakbekwaamheid van de monteur, zal montage van de isolatie en de leidingdragers van hoog niveau zijn. Daarnaast is een product waardevol als het zijn performance behoud op de lange termijn. Daarvoor moet het product stabiel zijn op het gebied van technische waardes in combinatie met sterke materiaaleigenschappen dat goed bestand is tegen mechanische belasting evenals de verwerking ervan. Doordat deze combinatie beter is dan wat u gewend bent, creëert dat waarde op de lange termijn. Op de korte termijn creëert Aerofoam waarde door het delen van onze expertise voor, tijdens en na installatie. We kunnen vanuit de Walraven groep volledig ondersteunen op het


INSULATION gebied van leidingmontage en de juiste isolatie. Hierdoor bieden wij voor alle partners in de keten waarde.

Onderscheidend vermogen van Aerofoam!

Aerofoam beschikt over een eigen kenniscentrum waar klanten terecht kunnen van ontwerp tot uitvoering op maat. We zijn in staat om alle gewenste vormstukken machinaal te snijden, te verpakken en aan te leveren. Ook als het gaat om een afwijkende isolatiedikte, isolatielengte, materiaalafwerking of kleurstelling; wij kunnen het aan de hand van uw specifieke wensen produceren! En mocht bij de voorbereiding of uitvoering van een project een probleem

tegenkomen dat u zelf niet kunt oplossen, dan helpen wij u graag bij het vinden van de beste oplossing voor uw installatieprojecten. Ons team heeft ruime ervaring in het oplossen van technische vraagstukken en kan u ook helpen bij de calculatie voor toepassingen zoals voorkomen van condensatie en energieverlies, opwarming van het medium en ook een volledige ROI op het project Aerofoam beschikt over uitgebreide informatie en gefundeerde rekenmodellen volgens de calculatievorm ISO 2241 of VDI 2055. Een goed advies, technische ondersteuning en een goede samenwerking vormen de kernwaarden van onze organisatie.

Aerofoam

Industrieweg 5 3641 RK Mijdrecht Tel. 0297 - 23 22 33 www.aerofoaminsulation.eu

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

121


Witte motor van de economie! Naast grote internationale spelers kenmerkt de Nederlands isolatiesector zich door de activiteit van veel kleine en middelgrote familiebedrijven. Bedrijven met een lange traditie in de branche, waar vakmanschap, specialistische kennis en ervaring en persoonlijke benadering worden gecombineerd in hechte teams. Vaak zijn het eveneens erkende leerbedrijven, waar jongeren de basis kunnen leggen voor een carrière in de sector en waar zij door middel van stages een toekomst tegemoet kunnen gaan in een met voldoende, uitdagend en gevarieerd werk. Familiebedrijven kenmerken zich door de wens tot verenigen, om samen te sparren en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Veel van de familiebedrijven in de isolatiebranche zijn dan ook lid van VIB. 122

TECHNISCHE ISOLATIE


45,96

Familiebedrijven


Blog van John de Vreugd

Naam: Leo Veldhuis Functie: Voorzitter Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven (VAVB) Naam: John de Vreugd Voormalig voorzitter VIB Bedrijf: Altisol Voormalig directeur Leeftijd: 60 jaar Van der ondernemer Linden & Beroep: Isolatie Veldhuis Isolatie BV De opdrachtgevers van Altisol zijn te Bekende vinden inuitspraken: alle windstreken. Con de amore Van Verenigde Staten tot Frankrijk, Delen is ooktot vermenigvuldigen van Canada NIeuw-Zeeland

BIO

v.l.n.r. Oprichter Arie de Vreugd en John de Vreugd 124

TECHNISCHE ISOLATIE


De sterkte van familiebedrijven

De kracht zit volgens mij in de ' inzet' van de familieleden, kunde is er genoeg want die wordt doorgegeven van vakman (bijv. Vader) op vakman (bijv. Zoon). Aanleg en karakter worden voor 50 % door je milieu bepaald dus dat kan ook bijna niet missen. Het zogenaamde opgroeien binnen een bedrijf geeft een soepele kennisoverdracht en ervaring , iets dat moeilijker qua beleving wordt voor niet- familiebedrijven die vaak te weinig aan opleidingen doen.

Tomeloze inzet

Het isolatievak heeft vele mooie kanten , snel eer van je werkzaamheden, waardering voor wat je maakt , echt vakmanschap, duurzaam etc. De slechte kanten zijn er helaas ook, met het gebruik van bepaalde materialen, de vervuilde arbeidsplaatsen, de druk, de uren die je moet maken om nog iets te verdienen etc. Hopelijk zijn er nog genoeg redenen voor de jongeren in de familiebedrijven om het geheel over te nemen in een branche waar de gemiddelde leeftijd heel hoog ligt , de prijzen onder druk staan en vakmanschap eigenlijk nog steeds niet betaald wordt .

"Vakmanschap van vader op zoon" Ons vak heeft zeker toekomst , al ben ik wel bang dat het een echte mannenwereld blijft, waar veel uren moeten worden gemaakt om mee te tellen en wat te verdienen . Ik heb zelf 3 dochters en die hebben andere interesses, wat ik ze absoluut niet kwalijk neem , bij mij is de opvolging in ons familiebedrijf wat dat betreft niet aanwezig binnen mijn gezin maar de familie is groter dan het gezin en we hebben ten allen tijde een zorgfunctie voor alle werknemers die we hebben . John de Vreugd Altisol Isolatie bv

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

125


Wiko Isolatietechniek en Steigerbouw:

MEER DAN 53 JAAR EE

Meer dan een halve eeuw geleden legden Joop van Wingerden senior en junior de basis voor het huidige familiebedrijf. In Capelle aan de IJssel openden zij in 1968 een onderneming in het voornamelijk isoleren van koel- en vriescellen, Wingerden Koelisolatie, Wiko. Vandaag de dag is Wiko, met 53 jaar ervaring, een gevestigde naam in de isolatietechniek en steigerbouw.

Gespecialiseerd familiebedrijf

Wiko isolatietechniek en steigerbouw, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in isolatietechniek, steigerbouw, rope-access, tracing en brandwerende doorvoeringen. Tegenwoordig is Wiko een gezonde, ei126

TECHNISCHE ISOLATIE

gentijdse en onafhankelijke onderneming met inmiddels meer dan 150 medewerkers onder leiding van de derde generatie Dennis van Wingerden.

Multidisciplinaire dienstverlening

Wij verzorgen een zelfstandige multidisciplinaire aanpak, die wij afzonderlijk of in combinatie kunnen uitvoeren. De opdracht-

gever staat bij Wiko altijd centraal en dat betekent concreet dat Wiko vanaf het begin van een project tot en met de realisatie ervan meedenkt, advies geeft en uiteraard ook uitvoert. Om de kwaliteit en veiligheid te garanderen maakt Wiko gebruik van een stapsgewijze benadering van projecten. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op onze website www.wijzijnwiko.nl.


EN GEVESTIGDE NAAM Veiligheid voorop

Onze medewerkers maken deel uit van de “Wiko-family” en daar willen wij vanzelfsprekend goed voor zorgen. Veiligheid is daarom een van onze kernwaarden. Eigen personeel en personeel van derden worden daarbij gelijk behandeld. Onderaannemers c.q. uitleenbedrijven selecteren wij op hun vermogen om diensten te leveren die in overeenstemming zijn met ons beleid en onze normen voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

Blik op de toekomst

We zijn een hechte club van toegewijde professionals die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: samen een hoogwaardig product afleveren. We zijn trots op wat we bereikt hebben, maar kijken altijd vooruit. Deze tijd van internationalisering en globalisering biedt veel nieuwe uitdagingen. Strategische keuzes, lange termijn investeringen en respect voor duurzaamheid en milieu zijn onze speerpunten. Met meer dan een halve eeuw aan kennis, ervaring, durf en daadkracht in onze portefeuille zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

DE VIER PIJLERS VAN WIKO Isolatietechniek: Wiko voert warmte- en koude isolatiewerkzaamheden uit op een hoog niveau zodat u verzekerd bent van een uitgekiend isolatiesysteem. Slechte isolatie geeft enorme energieverspilling en geeft schade aan uw installaties. Steigerbouw: De afdeling steigerbouw ontwerpt en monteert complete steigersystemen welke voldoen aan de strengste veiligheidseisen en specificaties van de opdrachtgever. Rope Access: Wiko biedt middels Rope Access een volwaardig alternatief voor veilig werken op hoogte aan. Rope Access betekent ‘ touw toegang ’ en dat is precies wat we doen. Tracing: De afdeling tracing ontwerpt, levert en monteert een compleet systeem met de juiste elektrische tracing die benodigd is voor het op temperatuur houden van producten of als bescherming van kostbare installatie. Brandwerende doorvoeringen: De afdeling brandisolatie houdt zich bezig met het brandwerend dichtzetten van doorvoeringen in vaste wanden en/of vloeren. De doorvoeringen worden door onze ervaren en gecertificeerde monteurs voorzien van een brandwerend isolatiesysteem.

Wiko Isolatietechniek en Steigerbouw Caïrostraat Domstad 30, Isolatietechniek 3047 BC RotterdamBV Boteyken11212, 341, 3454 Meern Postbus 3004PD EE De Rotterdam 030-6661442 Tel. 010 - 462 38 77 www.domstadisolatie.nl info@wiko.nl www.wijzijnwiko.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

127


Martin en Astrid van den Bos en oud-directeur Willem Reinders op 1 april bij het 75-jarig jubileum 128

TECHNISCHE ISOLATIE


Gelders Isolatiebedrijf, oftewel GIB,

75 JAAR GEWOON IETS BETER

HOEZO, GEWOON. ALS JE AL 75 JAAR ‘GEWOON’ BENT, DAN WORD JE VANZELF ‘IETS BETER’. Opgericht in 1946 en gestaag meegegroeid in een omgeving die de laatste 20 jaar behoorlijk is veranderd. Dat vraagt niet alleen veel van het management, maar ook van de medewerkers in zowel de uitvoering als in de ondersteuning. In een patroon van meebewegen hebben wij GIB kunnen laten groeien. Van een kleinschalig ‘provinciaals’ isolatiebedrijf naar een professionele middelgrote organisatie. Een goed geoutilleerde werkplaats voor het prefabriceren van aluminium en RVS-plaatwerk en VCA-certificering vormen daar een belangrijk onderdeel van.

Overigens moet provinciaals niet worden verward met lokaal. GIB voerde ook in de jaren 70 al isolatiewerkzaamheden uit in bijvoorbeeld de brouwerij van Heineken in Amsterdam. Dat daar nog steeds mooie verhalen van circuleren mag duidelijk zijn. Ook duidelijk is dat die projecten niet alleen maar door een lage prijsstelling werden binnengehaald. De passie voor het vak zit in het DNA van ons bedrijf en dat vertaalt zich naar een hoog niveau van kwaliteit. Wat wel veranderde is dat de isoleerders nu niet meer per trein naar het werk reizen en bij deze afstand in de kost gaan. Wat nog meer veranderde is de wijze van werken waarbij vandaag de dag veel meer aandacht is voor het aspect van veiligheid.

Veiligheid

Veiligheid is een kwestie van gezond verstand: nog even terug naar het verleden, “Denkt aleer gij doende zijt, en doende denkt dan nog”. Nu noemen we dat LMRA.

Door niet te haasten creëer je de tijd en ruimte om na te denken bij wat je doet. Op deze wijze zijn onze bedrijven, met meer dan 30 medewerkers in vaste dienst, gelukkig al meer dan 10 jaar vrij van ongevallen met verzuim.

Brandwering

Om aan de vraag naar allround werkzaamheden te kunnen voldoen werd in 2009 Gelders Brandweringsbedrijf, oftewel GBB opgericht. Omdat onze isoleerders al op de steigers stonden om leidingen te isoleren, kwam steeds vaker de vraag om de sparingen bij brandscheidingen ook ‘even brandwerend te dichten’. Echter, daar waar isolatie een specialisme is dat vakkennis vraagt, geldt dat misschien nog wel meer voor brandwerende afdichtingen. Het mag duidelijk zijn dat al onze mensen de basisvaardigheden hebben binnen hun vakgebied. Waar het complex wordt heeft elk van de bedrijven zijn specialisten om zeer complexe uitdagingen het hoofd te beiden.

Passie

In een filosofie van langetermijndenken heeft GIB kans gezien talloze projecten succesvol af te ronden. Grootte is daarbij niet van belang. Onze mensen werken net zo graag een klein ketelhuis af met een mooi stuk isolatiewerk alsook het leidingwerk in datacenters of destijds het gehele isolatiewerk van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Vakwerk met passie voor isolatie en oog voor veiligheid. Dat maakt je in 75 jaar Gewoon Iets Beter.

Gelders Isolatiebedrijf B.V. Kostverloren 41 7316 MN Apeldoorn Tel. 0555 - 22 25 66 info@gibbv.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

129


130

TECHNISCHE ISOLATIE


Altisol: 60 JAAR EN 50 JAAR LID VIB Altisol Isolatie BV, al 60 jaar toonaangevend in het Tuinbouw isolatie segment, wereldwijd, met eigen vestiging in Nederland, Canada en Suriname is al zeker 50 jaar lid van de VIB. Directeur John de Vreugd is ervan overtuigd dat een lidmaatschap op de VIB noodzakelijk is als isolatiebedrijf en bedrijfstak. “Samen kun je veel bereiken.” Hij is trots op het beeldje dat hij mocht ontvangen van de VIB tijdens het 30-jarige bestaan.

Met zijn bedrijf is John de Vreugd vooral actief in de isolatie van horizontale en verticale tanks, tuinbouw, bioreactoren, ketelhuizen, koelprojecten, steigerbouw, geluidsisolatie en brandwering etc. “In totaal werken hier 12 mensen in vaste dienst en daar omheen een flexibele schil van Nederlandse en andere nationaliteiten. Wat nog echte ouderwetse vakmensen zijn die in Nederland steeds moeilijker te vinden zijn”, aldus De Vreugd.

Wereldwijd actief

“Isoleren zit dan ook ins ons bloed”, vervolgt De Vreugd die het Westlandse familiebedrijf overnam van zijn vader in 1993. “Mijn vader is met dit bedrijf in zijn eentje begonnen met het isoleren van tuinbouwkassen in het Westland. Al snel werden de activiteiten uitgebreid naar het buitenland en zijn we in meer dan 30 landen actief. Klanten krijgen we via de kassenbouwers die in de hele wereld actief zijn. Inmiddels hebben we vestigingen in Europa, Canada, en een industriële vestiging in Suriname voor steigerbouw en isolatie.

Biogas

“Wat betreft werk liggen de roots in de tuinbouw. Daar hebben we meer dan voldoende werk in. Dat neemt niet weg dat we regelmatig projecten doen in de industriële isolatie, biogas en aardwarmtenetten dat in opkomst is. Daarnaast zijn er in de afgelopen decennia buiten onze specialiteit in de tuinbouw, tankisolatie, dak kanaalisolatie, brandwering, utiliteit, industriële isolatie en geluidsisolatie bijgekomen. Dat zorgt niet alleen voor de broodnodige afwisseling in projecten en werkzaamheden, maar ook voor nieuwe markten zoals biogas en wellicht straks waterstof. Dit jaar zijn we gestart met een groot Biogas Tank project in Wijster waar wij 12 tanks van 23000 x 16000 mm isoleren beplaten, die in eigen huis vervaardigd worden. We beschikken over de modernste machines met een hoge productiesnelheid. Een vaste ploeg werkt hier van tank tot tank.” De Vreugd verwacht dat de wereldwijde voorziening de komende jaren een boost krijgt. “Waar wij als bedrijf klaar voor moeten zijn wat betreft werknemers, flexibele schil, uitrusting, capaciteit en inzet.”

Altisol Isolatie BV Grote Waard 22, 2675 BX Honselersdijk Tel. 0174 - 63 95 95 www.altisol.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

131


Duurzame samenwerking De enige manier om duurzaamheid echt succesvol te laten zijn is als er sprake is van langdurige en sterke samenwerkingsrelaties. Isolatiebedrijven werken, naast met hun opdrachtgevers, nauw samen met producenten en toeleveranciers. De bedrijven maken gebruik van specifieke materialen en producten, die door gespecialiseerde productiebedrijven worden vervaardigd. Advies Isolatiebedrijven staan voor vakwerk en goed isolatiewerk. In overleg met klant en toeleveranciers wordt advies uitgebracht. De opdrachtgever doet er dan ook verstandig aan vroegtijdig in het projecttraject het isolatiebedrijf te betrekken. Kwalitatief hoogstaand werk afleveren vereist niet alleen kennis en vakmanschap, maar samenwerking en een messcherpe planning. Goed contact en voortdurend overleg tussen isolatiebedrijven, producenten en toeleveranciers is dan ook essentieel om de klant optimaal te bedienen.

132

TECHNISCHE ISOLATIE


Product en materialen


Blog van Pascal van den Heuvel

BIO Naam: Functie: Bedrijf: Leeftijd: 134

TECHNISCHE ISOLATIE

Pascal van den Heuvel Technical Engineer HVAC/ PFP Passive Fire Protection ROCKWOOL B.V. 53 jaar


Brandveilig technisch isoleren; hoe doe je dat verantwoord? Als technical engineer HVAC en passieve brandveiligheid van ROCKWOOL® krijg ik van isolatiebedrijven vragen omtrent brandveilig isoleren. Zoals: wat is het verschil tussen brandweerstand en brandreactie en hoe scoort technische isolatie van ROCKWOOL op dit snijvlak? Dat leg ik je hier uit. Doe er je voordeel mee bij de projectengineering of tijdens aanbesteding- en selectieprocedures van projecten.

Brandreactie

Alle (technische) isolatiematerialen van ROCKWOOL voor luchtkanalen, leidingen, HVACinstallaties, doorvoeringen en constructies zijn onbrandbaar en ongevoelig voor rookvorming en branddruppels. Opdrachtgevers in de industrie en utiliteitsbouw stellen steeds strengere eisen aan de brandreactie van materialen. Steeds vaker worden voor technische isolatie (praktisch) onbrandbare materialen voorgeschreven, met zeer geringe rookvorming volgens de Europese brandklasse (A1/A2 en SO of S1).

"Ons brandadvies is gratis, jouw brandverzekering ook?" Brandweerstand

Bij brandweerstand speelt de gehele (draag)constructie een rol van betekenis voor een brandveilige toepassing. De brandweerstand stelt wettelijke eisen aan vlamdichtheid, warmtegeleiding en warmtestraling van alle toegepaste isolatie- en constructiematerialen. Deze waardes worden uitgedrukt in tijd wanneer een constructie/instelling mag bezwijken. Je mag de brandweerstand van een bouwelement, compartimentsgrens of structuur nooit negatief beïnvloeden door een foute keuze van materiaal en/of de toepassing. De mate van brandweerstand hangt af van de opbouw van de constructie/instelling en de gekozen materialen. Let daar kritisch op bij het doornemen van een bestek, een programma of een toepassing van eisen. Neem voor GRATIS brandveilig advies contact met ons op. T. 0475-353595 E. cs.technischeisolatie@rockwool.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

135


Blog van Eddie Oprel Adviespartner in technische isolatie-oplossingen

ISOVER Technische Isolatie speelt een belangrijke rol in de toeleveringsketen van de marktsegmenten OEM, Marine & Offshore, Industrie en HVAC. In al deze marktsegmenten zoeken we in een vroeg stadium de samenwerking met de opdrachtgever en contractor om tot de optimale isolatie oplossingen te komen. Vaak is dit niet alleen thermisch, akoestisch of brandveilig geoptimaliseerd, maar ook logistieke en montage-technische aspecten komen hier aan bod. Niet in het minst om ook aan de veiligheid in het werk te kunnen bijdragen. Binnen de OEM leidt dit bijvoorbeeld tot speciale, op maat gemaakte producten die samen met de opdrachtgever worden ontwikkeld. In de Marine & Offshore ondersteunen we met gewichtsbesparing berekeningen, akoestische simulaties of zelfs met brandproeven om de brandveiligheid van constructies aan te tonen. In de industrie, als stichtend lid van de EiiF, geven we advies en ondersteuning op het vlak van energiebesparing. Zelfs belastingtechnische aspecten, zoals bijvoorbeeld de EIA-regeling in Nederland, krijgen de nodige aandacht. In de HVAC hebben we oplossingen voor het isoleren van luchtkanalen, leidingen en kunnen we advies geven over brandveiligheid binnen een utiliteitsgebouw. Bijzondere aandacht hebben we uiteraard ook voor duurzaamheid. Dit vertaalt zich niet enkel in de geïsoleerde installatie, maar ook de volledige product- en leverketen (gecomprimeerde verpakkingen, minder transportkilometers, ergonomie van verwerkers, minder gebruik van nieuwe grondstoffen en optimale hergebruik van basismaterialen).

136

TECHNISCHE ISOLATIE

BIO Naam: Eddie Oprel Opleiding: Hogeschool Midden Brabant, Tilburg StudierichtingBouwtechnische Bedrijfskunde Functie: Sales Manager Technische Isolatie Benelux bij Isover Buitengewoon lid VIB Bestuur

"Samenwerking met de opdrachtgever en contractor om tot de optimale isolatie oplossingen te komen"


Blog van Maurizio Lamanna Het realiseren van het enorme potentieel voor energie-, kosten- en CO2besparingen

Door te voorzien in een verplichte vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 heeft de Europese Green Deal (EGD) de druk op bedrijven opgevoerd om doeltreffende maatregelen te nemen om hun CO2-uitstoot koolstofvrij te maken. Verwarmings- en koelsystemen in gebouwen en de verwerkende industrie zullen een cruciale rol spelen in de ambitieuze doelstelling van de EU om tegen 2050 een koolstofneutrale economie tot stand te brengen. Verwarmingsapparatuur en warm water alleen al zijn goed voor 79% van het totale energieverbruik in Europese huishoudens. Volgens een Nederlandse studie kan het isoleren van koelwaterleidingen leiden tot energiebesparingen tot 50%, terwijl isolatie van warme leidingen kan resulteren tot energiebesparingen tot 20%. Maar liefst 10% van de vereiste CO2-besparing kan worden bereikt door het verbeteren of vervangen van beschadigde isolatieapparatuur in industriële installaties. Vermindering van de energievraag door isolatie van verwarmings- en koelsystemen is van cruciaal belang voor een succesvol decarbonisatiebeleid en verlaging van de energierekeningen.

Beyond better: Hogere efficiëntie, snelle afschrijving

De isolatieoplossingen van Armacell verlagen de energiekosten en pakken de klimaatverandering aan door CO2-uitstoot te voorkomen. Bovendien zorgen ze voor een snelle terugverdientijd en minimaliseren ze het risico van stilstand door ongeplande onderhoudswerkzaamheden. De gemakkelijk te installeren oplossingen van Armacell maken zelfs een probleemloze renovatie mogelijk terwijl een gebouw operationeel blijft. Hun toegevoegde waarde verbetert de prestaties en helpt waardevolle hulpbronnen te sparen.

Beyond the expected.

BIO Naam: Maurizio Lamanna Functie: Country Manager Nederland Opleiding: Comm. Internationale groothandel Carrière: Voorheen SIG Technische IsolatieSpecialist Werkt nu bij Armacell

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

137


Beyond better. Prestaties leveren die verder gaan dan de verwachtingen - u vandaag en morgen ondersteunen. 138

TECHNISCHE ISOLATIE


Armacell: Making a difference around the world Energiebesparing, minder lawaai, vers voedsel, meer comfort of veiligheid: Onze producten creëren duurzame waarde voor onze klanten en verbeteren de levenskwaliteit van mensen overal. Ze verbeteren de energie-efficiëntie van technische apparatuur, verminderen het geluidsniveau in gebouwen en industriële omgevingen en verhogen de brandveiligheid in gebouwen.

Baanbrekende innovaties

Wij zijn de uitvinder van ArmaFlex, het eerste flexibele elastomeerschuim voor de isolatie van technische installaties. Vandaag, in zijn 8ste productgeneratie, combineert onze nieuwe AF/ArmaFlex technologie uitstekende condensatiebeheersing en energie-efficiëntie met geavanceerde brandveiligheid. AF/ArmaFlex Evo biedt de hoogste isolatiebetrouwbaarheid en draagt bij tot de algemene veiligheid in gebouwen. Wij ontwikkelen oplossingen waarbij afzonderlijke componenten feilloos op elkaar aansluiten en als systeem worden getest: ArmaFix leidinghangers, ons ArmaProtect passieve brandbeschermingsassortiment, flexibele Arma-Chek 2-in1 producten en ArmaFlex lijmen vullen het systeem aan om een langdurige functionaliteit te garanderen. Met ArmaGel (onze op aerogel gebaseerde isolatie) breiden wij nu onze temperatuurmogelijkheden uit van -196 °C tot +650 °C.

Partnerschap

Samen met onze partners in de sector stellen wij nieuwe normen en stuwen wij de technische isolatiesector vooruit. Wij wer-

ken nauw samen met het VIB, ondersteunen het OOI en lanceerden het ArmaFlex Garantplan, een uniek partnerprogramma voor opgeleide ArmaFlex installatiebedrijven. Onze partners kunnen rekenen op ons enthousiasme voor innovatie en betrouwbare kwaliteit.

"Het belang van de isolatiebranche zal blijven groeien" Welke verwachtingen u ook hebt van Armacell, wij zijn vastbesloten ze te overtreffen. Wij zijn toegevoegde waarde door onze individuele producten, onze systeemoplossingen en de expertise van onze medewerkers. Dankzij een nauwe samenwerking met onze klanten leveren wij betrouwbare oplossingen voor de lange termijn. De toegevoegde waarde van onze oplossingen verbetert de prestaties en helpt waardevolle hulpbronnen te sparen. Armacell – Driving performance beyond the expected.

Armacell feliciteert: 90 jaar VIB

"Toen het VIB in 1931 werd opgericht, stond de isolatie-industrie nog in de kinderschoenen. Veel van de isolatiematerialen die vandaag de dag worden gebruikt, waren nog niet uitgevonden. De VIB is essentieel geweest in de professionalisering van onze branche en is de spreekbuis en het actieve platform van technische isolatie in Nederland. Het belang van de isolatiebranche, en daarmee het VIB als centraal orgaan, zal blijven groeien."

Dmitritsj Marijs, Armacell Sales Manager BeNeLux 90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

139


Asbipro/IPCOM:

Asbipro is sinds 1951 actief als groothandel met productiefaciliteiten in technische isolatiematerialen en maakt onderdeel uit van Ipcom. Als voorraadhouder van de voornaamste producten in technische isolatie, gecombineerd met een breed assortiment, hoog kennisniveau, betrouwbare logistiek en een geavanceerd machinepark voor maatwerkproducten maakt Asbipro tot een betrouwbare partner voor isolatiebedrijven in de HVAC, industrie, scheepsbouw, tuinbouw en de O.E.M. markt.

140

TECHNISCHE ISOLATIE


ISOLATIE EN INNOVATIE

Hoe staat de isolatiebranche er volgens jou voor?

“Heel goed; in verband met de klimaatproblematiek en energietransitie staat technische isolatie volop in de belangstelling, als voor de hand liggende oplossing die bedrijven ook besparingen oplevert. Als Asbipro hebben we een vaste plek in de branche gevonden en nooit teruggang gekend.”

Wat heeft de branche naar jouw mening altijd goed gedaan?

“De isolatiebranche heeft het vak altijd heel serieus genomen en het als specialisme goed doorontwikkeld. Isolatieondernemers zijn trots op hun vak, willen altijd een mooi stuk werk maken en topkwaliteit leveren en doen dat altijd zeer gedreven.”

Hoe innovatief vind je de branche?

“De isolatiebranche is een uitvoerende branche, die afhankelijk is van de kwaliteit van aangeleverde materialen. In de uitvoering volgen de ondernemers vooral wat opdrachtgevers willen en adviseurs adviseren. In de branche zelf wordt veel aandacht besteed aan preventie en veiligheid. Met betrekking tot sensoring geldt dat isolatieondernemers móeten blijven meten; bij koudetransport kun je afwijkingen zien,

bij warmte niet. Meetresultaten zijn zeer belangrijk om kostenbesparingen te kunnen bereiken. Met name in laag temperatuurgebied is het essentieel dat alles past en dat kun je bijna niet met de hand. Preventie is dus een belangrijk doel van isolatiebedrijven. Je ziet dat de branche zich daar dan ook sterk in verdiept. Daarnaast wordt er steeds meer met prefab materialen gewerkt. Dat gaat niet alleen sneller, doordat dat gemakkelijker verwerkbaar is, maar vangt tevens het tekort aan arbeidskrachten op. Een win/win-situatie dus.”

Hoe kan de isolatiebranche zijn positie naar de klant toe waarborgen?

“Dat kan door het bieden van een breed scala aan innovatieve oplossingen, maar ook door het op maat adviseren van de klant. Voor de branche betekent dat, dat zij moeten blijven specialiseren en veel bezig moeten blijven met kennisvergroting, opleiding en kennisdeling. Op die manier is het gemakkelijker om niet alleen klanten te krijgen, maar ook te behouden

Hoe kan de branche zich het best profileren bij de klant?

“We merken dat er veel vragen komen vanuit de branche, ook wat betreft de bestekken waarmee men werkt. Het is in het belang van de isolatiebranche dat die de voordelen van innovaties naar de industrie toe blijft benadrukken. Voor industriële bedrijven zijn veel voordelen te behalen, maar die zijn dikwijls voorzichtig met het doen van investeringen. Met name qua besparingen en veiligheid is er voor hen veel te winnen met goede isolatie. Voor de isolatiebranche is het tevens belangrijk om aansluiting te behouden bij innovaties van opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld het modulair bouw

Asbipro/IPCOM

‘s Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam Tel. 010 - 20 85 400 www.asbipro.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

141


HANKO: FAMILIEBEDRIJF MET PASSIE VOOR TECHNISCHE ISOLATIE Hanko, staat voor Handelmaatschappij Konings, bestaat sinds 1978 en is opgericht door Wim Konings met producten als rollen smalband, breedband en het distribueren van allerhande bevestigingsmaterialen. “In 2004 heb ik het bedrijf overgenomen”, vertelt Marijn van Gastel. v.l.n.r. Tim, Marijn en Sjoerd van Gastel “Onze ambitie was vanaf het begin; het bedrijf verder te laten groeien zowel qua productaanbod als het aantal medewerkers. In 2004 hadden we 7 mensen in dienst en nu staat er een sterk team van 30 gedreven collega’s in alle leeftijden klaar. Het is leuk om te zien dat de jonge mensen en de ‘senioren’ elkaar scherp houden. Teamspirit staat bij de HankoFamily dan ook centraal” aldus Marijn.

142

TECHNISCHE ISOLATIE

Uitbreiding assortiment

“In 2009 heb ik samen met Hans van Gastel isolatiematerialen aan het pakket toegevoegd. Om op deze manier een one-stop shopping concept met inmiddels meer dan 7500 producten uit voorraad aan de isoleerder in de Benelux te kunnen bieden. Vorig jaar zijn we een vestiging in Duitsland gestart, waardoor we op Europees gebied; met name voor het oosten gemakkelijker te bereiken zijn. We hebben daar een gedreven jong team zitten met een hele berg aan ervaring en

kennis van onze markt. Voor de toekomst sluiten we niet uit om nog een vestiging in Frankrijk te openen, om zo de ZuidEuropese landen nog beter te bedienen. Aangezien de vraag naar onze materialen vanuit daar ook sterk toeneemt, aldus Sjoerd. Door deze ontwikkelingen zie je ook dat ons assortiment sterk toeneemt. In diverse landen verschilt de vraag naar producten c.q. toepassingen. Daarnaast bieden we met bevestigingsmaterialen en gereedschappen van HankoFIX een sterk totaalpakket.”


Flexibiliteit

“Als één van de weinige geprivatiseerde distributeurs in onze branche, kunnen wij heel flexibel te werk gaan voor onze klanten. Waardoor wij veel sneller kunnen schakelen dan andere partijen. Vanaf het moment dat een nieuwe klant zich meldt tot Just-in-Time Delivery met onze eigen transportfaciliteiten. Daarbij zijn onze partners van groot belang, zeker in de huidige tijd met Covid-19. Er is op veel vlakken schaarste aan grondstoffen met als resultaat explosieve prijsstijgingen op het gebied van metalen, isolatie en bevestigingsmaterialen. Onze taak om onze klant hierover juist te informeren, nemen we zeer serieus.

Met onze isolatiepartners als o.a. Knauf, Paroc, Aspen Aerogels en Kaimann hebben we de voorraden op peil kunnen houden en trachten dit zo goed mogelijk te continueren. Samen met hen houden we ook de ontwikkelingen in de markt in de gaten, zeker met het oog op de energietransitie. Hier zien wij als Hanko veel kansen voor de isolatiebranche.”

door middel van onze uitgebreide webshop proberen we samen met de marketingafdeling Hanko nog beter te positioneren in de branche. Daarnaast blijven we onze dienstverlening en het productpakket continu optimaliseren. Onze missie is om de uitdagende markt te blijven bedienen en te voorzien van het hoogste serviceniveau, merken Tim en Sjoerd op.

Toekomst

De toekomst van Hanko als familiebedrijf lijkt verzekerd met de volgende generatie: Sjoerd en Tim van Gastel zijn binnen Hanko verantwoordelijk voor de sales en dragen ‘Dedication for Insulation’ met het gehele team verder uit. Tevens is digitalisering van groot belang,

Hanko

Charles Petitweg 39 4827 HJ Breda Tel. 076 – 58 7 12 34 www.hanko.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

143


Saint-Gobain Isover: DUURZAAMHEID IS DE KERNWAARDE VAN ISOVER ISOVER Technische Isolatie, onderdeel van de Saint-Gobain groep, biedt innovatieve oplossingen voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie in verschillende technische markten. De toename van de energieprijzen en het groeiende besef dat we onze leefomgeving moeten verduurzamen, versterken de noodzaak om energieverliezen te beperken en daarmee de CO2uitstoot te verminderen.

De focus bij ISOVER ligt op de ontwikkeling van nieuwe, efficiënte isolatieoplossingen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met industriële partijen, installatietechnici en de EiiF. De EiiF is een non-profit organisatie die in 2009 is opgericht om duurzaamheid in de industrie te bevorderen. Een belangrijke zet van de EiiF was de ontwikkeling van het programma TIPCHECK, waarbij ingenieurs worden opgeleid en gecertificeerd om op productiesites thermische scans uit te voeren. Aan de hand daarvan kunnen zij een onafhankelijk adviesrapport opstellen over hoe energie bespaard kan worden. Binnen ISOVER in de Benelux zijn Edward van Engelenhoven en Yves Boons gecertificeerd.

Energiebalans

Dat ISOVER isolatie een duurzaam product is, blijkt al uit de energiebalans. Gedurende een typische levensduur van 50 jaar besparen ISOVER-glaswol, steenwol en ULTIMATE™ 144

TECHNISCHE ISOLATIE

minerale wol in de gebruiksfase meer dan 100 keer de energie die nodig is om het te produceren, te transporteren, te verwijderen en af te voeren. De CO2- en energiebalans zijn al enkele maanden na toepassing al positief. Zeker in de industrie zijn hier al heel snel positieve resultaten te behalen.

Verantwoorde grondstoffen

Een duurzaam materiaal begint natuurlijk bij de benodigde grondstoffen. “Tijdens de productie van ISOVER glaswol, steenwol en ULTIMATE™ minerale wol verwerken we grote hoeveelheden gerecycled materiaal (bij glaswol tot wel 75% gerecycled glas). Daarnaast zijn zand of vulkanisch gesteente belangrijke grondstoffen van onze producten. Deze zijn in overvloed in de natuur aanwezig. En, niet onbelangrijk, aan het einde van de levenscyclus kunnen onze materialen opnieuw worden gebruikt of, via recycling, verwerkt worden tot nieuw (isolatie)materiaal.


Innovatie is de drijfveer

Het assortiment van isolatie-oplossingen blijft zich uitbreiden met innovatieve producten. ISOVER onderscheidt zich van andere fabrikanten op de markt om voor elk project de juiste isolatiematerialen te combineren (glas-, steenwol en ULTIMATETM). Eén van de grootste doorbraken in de afgelopen jaren is de ontwikkeling van ULTIMATE™, een minerale wol die de beste eigenschappen van

steenwol en glaswol combineert. Het biedt weerstand tegen zeer hoge temperaturen en heeft de goede thermische prestatie en gewichtsvoordelen van glaswol. Deze doorbraak geeft een hele reeks aan nieuwe mogelijkheden, met name voor oplossingen in scheepsbouw, industrie en op locaties waar hoge brandeisen gelden. ISOVER kijkt daarnaast verder dan alleen materialen. Ze biedt ook toegevoegde waarde met projectadviezen en rekentools. Bijvoorbeeld het calculatieprogramma TechCalc 2.0. Hiermee zijn eenvoudig thermische berekeningen te maken voor toepassingen in de industrie en HVAC. Daarnaast is er ook een speciale tool voor opslagtanks, genaamd

TankCalc. Hiermee kunnen verschillende parameters (o.a. vullingsgraad) meegenomen worden in de berekeningen. Omdat ISOVER niet vastzit aan één type minerale wol, kan voor een project telkens de beste combinatie van producten gemaakt worden!

Saint-Gobain ISOVER

Stuartweg 1b 4131 NH Vianen Tel: 0347 - 35 84 00 www.isover-technische-isolatie.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

145


Kennisdeling De internationalisering van de markt waarop isolatiebedrijven opereren en de noodzaak van scholing en opleiding van capabel personeel vereisen niet alleen het opdoen en vergroten van kennis, maar zeker ook het delen daarvan. Het belang van een kennisinstituut als NCTI is dan ook essentieel. Kennisuitwisseling daarvan met standaardiseringsinstituut CINI en ervaringsuitwisseling met opleidingsinstituut Stichting OOI zijn van groot belang voor verdere ontwikkeling van de Nederlandse markt. Daarnaast is het tevens zaak om ook op internationaal niveau te werken aan kennisvergroting en –uitwisseling. Om die reden is VIB aangesloten bij FESI, de Europese associatie van brancheverenigingen in de industriële isolatie 146

TECHNISCHE ISOLATIE


Kennis Delen Werkt


Blog van Renate van Maaren

BIO

148

TECHNISCHE ISOLATIE

Naam: Functie:

Renate van Maaren General Manager

Carrière:

Voorheen o.a. Industrie Manager geweest in thermische isolatie isolatietoepassingen en manager in toepassingen en producten ten behoeve van de scheepvaart


1. HOE STA JIJ TEGENOVER DE STELLING KENNIS IS MACHT ?

Macht is een onprettig woord, maar met kennis win je wel respect en vertrouwen waardoor je doelen kunt realiseren. Een belangrijk punt is, dat de kennis die je werft ook de juiste is, maar met de juiste kennis kan je dat ook goed filteren.

2. NCTI HEEFT EEN BREED PALLET VAN DIENSTEN. HOE WERKEN JULLIE SAMEN BINNEN DE BRANCHE?

Wij staan middenin de branche. Al onze (ZZP) medewerkers komen uit de branche. Wij begrijpen de taal van de industrie. Dit is heel belangrijk voor ons. Wij en onze trainers kennen de praktijk en kunnen dit implementeren in onze lessen. Het is meer dan alleen theoretische feitjes. Het gaat er ook om, dat je in mogelijkheden leert te denken. Vandaar dat wij onze trainingen ook gaan uitbreiden met o.a. de materialen trainingen. Het gaat er om dat je als engineer, projectleider, (interne) inspecteur er voor kan zorgen dat het meest optimale isolatiesysteem wordt toegepast, ook al is dit soms uitdagend.

"met kennis win je respect en vertrouwen" 3. WELKE AMBITIES HEEFT DE NCTI VOOR DE KOMENDE JAREN?

NCTI heeft veel ambities voor de komende jaren als het gaat om het delen van kennis door het geven van (internationale) reguliere of maatwerk trainingen, het organiseren van (kennis) events, het uitvoeren van onafhankelijke inspecties ter bevordering van duurzame en energiebesparende isolatiesystemen, het beantwoorden van vragen over isolatiesystemen en of producten. Er zijn nog meer producten in ontwikkeling, maar daar wordt de branche op het juiste moment over ingelicht. Het NCTI staat meer dan ooit tevoren stevig in de branche, maar wij zijn ook heel flexibel om invulling te geven aan de behoefte in kennis in de branche

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

149


Welke activiteiten voert het NCTI uit? Het delen van kennis d.m.v.: * * * * * *

Het geven van diverse (internationale) trainingen Het uitvoeren van onafhankelijke inspecties Het (mede) schrijven van interne richtlijnen Het (mede) beoordelen van bestekken Het organiseren van kennis- en netwerk events Het beantwoorden van vragen over technische isolatiesystemen en isolatieproducten

Vanuit het VIB en CINI is bijna 20 jaar geleden het NCTI ontstaan. Het NCTI kreeg als taak mee om kennis over technische isolatie in allerlei vormen te delen en te borgen. Dit kan door het geven van advies, het beantwoorden van vragen, het organiseren van kennis events en of het geven van (internationale) trainingen. In de afgelopen jaren waren onze trainingen voornamelijk gericht op de CINI-norm, maar inmiddels zijn wij ons pakket in trainingen ten behoeve van de technische isolatie aan het uitbreiden. Het NCTI is in beweging!

Behoefte aan kennis

Vanuit onze achterban vernamen wij, dat er meer behoefte is in kennis over bijvoorbeeld de keuze van materialen, cryogeen isoleren, CUI, energiebesparing met isoleren, ISSO-64, maar ook over isolatiesystemen in specifieke toepassingen.

150

TECHNISCHE ISOLATIE

Het NCTI is daar momenteel invulling aan het geven en de eerste nieuwe trainingen staan al bij ons op de agenda. Technische isolatie speelt zich af in het temperatuurbereik van circa -250°C tot 2000°C. Een groot gedeelte van de werkzaamheden speelt zich af voor toepassingen van -20°C tot 200°C. In dit temperatuurbereik is veel kennis aanwezig, maar juist in de niche toepassingen en producten is de kennis beperkt en is het voor ons kennisdeler belangrijk om de beschikbare kennis te bewaken en te vergroten voor de toekomst. Kennis zorgt voor kwaliteit en kwaliteit zorgt voor duurzamere isolatiesystemen. NCTI zal de komende jaren daarom extra aandacht geven aan kennisdeling over niche markten en producten in de technische isolatie.


"Het NCTI is in beweging en een partner met toegevoegde waarde" Maatwerk trainingen

Ook richten wij ons steeds meer op het geven maatwerk trainingen. Bedrijven willen medewerkers soms op bepaalde vlakken bijscholen en daar kunnen wij vaak een positieve bijdrage aan geven. Onderzoeken hebben ook uitgewezen dat het volgen van trainingen en het ontvangen van kennis een positief effect kan hebben op de binding van het personeel met de organisatie. Inmiddels hebben wij een groep van (Internationale) isolatie specialisten, die door ons op het gebied van trainingen, maar ook bij het uitvoeren van onafhankelijke inspecties kan worden ingezet.

van een isolatiesysteem, maar ook om te streven naar duurzamere en meer energiebesparende isolatiesystemen. Met de duurzaamheidsdoelstellingen die door de overheid zijn ingezet, kan onze industrie nog veel bijdragen en verbeteren. Het NCTI heeft de specialisten in huis die u of uw klanten wereldwijd van advies kunnen voorzien, daarbij gaan wij in principe altijd uit van de internationale CINI-richtlijn als basis voor een goed isolatiesysteem. Hoe kan je de beschikbare budgetten het beste inzetten om processystemen effectiever en energiebesparender te maken met behulp van isolatiesystemen?

Het uitvoeren van onafhankelijke inspecties door het NCTI kan nuttig zijn bij geschillen over de geleverde kwaliteit

Een vraag die het NCTI regelmatig binnenkrijgt en zo goed mogelijk probeert te beantwoorden.

Zoals u kunt lezen zijn de activiteiten van NCTI breed en proberen wij ons flexibel op te stellen om zo invulling te kunnen geven aan de behoeften van de markt. Met beperkte geldstromen proberen wij, op een zo’n efficiënt mogelijke wijze, van toegevoegde waarde te zijn voor deze branche. Ons streven voor de toekomst is om onze toegevoegde waarde voor u nog verder uit breiden en als waardevolle partner in de branche de toekomst vol enthousiasme tegemoet te zien.

Tot ziens bij het NCTI!” CONTACT NCTI

Pottenbakkersweg 9 3449 HZ Woerden Tel. 0181 - 69 80 30 info@ncti.nl www.ncti.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

151


Kooltherm leidingisolatie

Kingspan Technische Isolatie: Kingspan Insulation is een toonaangevende producent van hoogwaardige isolatieproducten en –systemen voor leidingen voor gebouwinstallaties, HVAC-toepassingen, proces- en petrochemische toepassingen en koeldiensten. Onze vestiging in Turnhout, België, produceert zowel PIR-, PUR- als Resolschuimblokken die in onze plant worden verwerkt naargelang hun uiteindelijke toepassing. De TarecPir®, TarecPur® en Kooltherm® zagen en frezen we verder naar schalen voor leidingisolatie, op maat gemaakte bochten en flensdozen voor buizen en platen of andere halffabricaten voor verdere verwerking ( vb. koeltrucks).

152

TECHNISCHE ISOLATIE


Aan de leiding gaat….

Voor de thermische isolatie van leidingen maken installateurs al jaren gebruik van traditionele materialen. Kunnen deze materialen vergelijking doorstaan met een innovatief materiaal zoals Kooltherm®? “Deze vergelijking vereist een grondige aanpak. Het is immers in het belang van zowel investeerders als gebruikers om de kosten van leidingisolatie op de korte én lange termijn zo budgetvriendelijk mogelijk te houden”, meent Arjan in ’t Veld, Sales Manager HVAC Europe bij Kingspan Technical Insulation. “De resultaten en conclusies uit diverse vergelijkende praktijkonderzoeken hebben we samengevat in een Whitepaper, waarin het voordeel van Kooltherm® leidingisolatie aan de hand van diverse berekeningen wordt aangetoond.

Optimale ondersteuning

“Veel opdrachtgevers en installateurs zien alleen de kosten van de materialen, maar waar ze eigenlijk op moeten focussen, zijn de terugverdientijden”, meent In ’t Veld. De beste isolatie is een samenspel van diverse factoren. Om hier optimaal invulling aan te kunnen geven, moet je deze factoren niet alleen kennen, maar ook op de juiste manier toepassen. Als organisatie spelen wij hierin graag een rol. We verzorgen regelmatig presentaties bij voorschrijvende instanties, waarin we het belang van (de juiste) leidingisolatie en de voordelen en verwerking van Kooltherm® actief delen. Bovendien ondersteunen we installateurs en isoleerders met de calculatie en montage van onze producten, waarmee de betrouwbaarheid en kwaliteit te allen tijde worden geborgd.”

Benieuwd naar de Whitepaper? Kijk dan op www.kingspan-whitepaper.com of maak een Lunch&Learn presentatie aan bij Arjan in ’t Veld via arjan.intveld@kingspan. com.

Circulariteit is must have voor de bouw

Circulariteit is een van de pijlers van Planet Passionate, het ambitieuze wereldwijde duurzaamheidsprogramma van Kingspan. Naast circulariteit staan klimaatverandering en bescherming van de natuurlijke wereld daarin centraal. Om de gestelde circulaire ambities waar te maken heeft Kingspan het eigen LIFEcyclemodel ontwikkeld. “Dat model bestrijkt de volledige levenscyclus van een product. Van design en grondstoffengebruik tot de fabrieksprocessen zonder restafval of vervuiling. En ook de mogelijkheid om een product te hergebruiken hebben we in dat model verwerkt. Met als uiteindelijke doel dat we met minder nieuwe grondstoffen meer hoogwaardige producten kunnen maken. Producten die aan het eind van hun levensduur ook nog eens een nuttige bestemming hebben.” Zo vertelt Dennis Bol, Head of Product Management & Innovation van Kingspan Insulation Continental Europe. Een circulaire economie maak je als producent niet alleen, daarvan is Kingspan Insulation zich bewust. Bol: “We willen en moeten het als bouw en industrie gezamenlijk doen. Daarom betrekken we de markt ook graag bij onze plannen en ideeën.”

Kijk voor meer informatie over de circulaire ambities en het Planet Passionateprogramma van Kingspan Insulation deze video: www.kingspan.com/nl/circulariteit

Kingspan Visbeekstraat 24 2300 Turnhout, België Tel. +32 14 44 25 25 www.kingspan.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

153


Econtras:

INDUSTRIËLE BRANDWERENDHEID Helaas komen industriële branden nog regelmatig voor. Buiten dat dit een kostbare zaak is zijn ze over het algemeen desastreus voor het productieproces, het milieu en de gezondheid. Vaak gaan ze gepaard met explosiegevaar van vluchtige en brandbare vloeistoffen en gassen. Dat heeft veelal een lange herstelperiode tot gevolg. In deze uitgave geeft Paul Roodenburg, directeur/eigenaar van Isolatiebedrijf CJ van Waas/Econtras, informatie over brandwerendheid bij industriële branden.

Paul Roodenburg (65) heeft als projectiedeskundige bij een grote Engelse fabrikant uitgebreide expertise en ervaring opgedaan op het gebied van brandveiligheid. Met deze ervaring heeft hij zijn bedrijf o.a. mede ontwikkeld tot een specialist op het gebied van Flexible Passive Fire Protection JetBlack. Van Waas heeft de volgende Normering gebruikt bij de productontwikkeling - De onafhankelijke API 2218 waarin adviezen zijn opgenomen om tot een juiste keuze te komen m.b.t. het beschermen 154

TECHNISCHE ISOLATIE

van constructies in plants tegen een snelle stijging van temperatuur met een hoge temperatuur Flux , zoals dit meestal geschiedt bij een hydroncarbon (Pool Fire) brand - De JET FIRE ISO 22899-1:2007, omschrijft de testen welke nodig zijn om PFP systeem Jet fire toe te passen Door Van Waas gebruikte test bureaus zijn Effectis DNV-GL. De testen worden geaccrediteerd door Bureau Veritas , Det Norske Veritas. en LLoyds.

Paul Roodenburg

”Naast het gebruik van gecertifieerde producten en productsystemen blijven regelmatig onderhoud en periodieke controles een must”


VEREIST CONTINUE AANDACHT Vereisten voor Isolatiematerialen

De regelgeving vereist onder meer een bepaalde tijdseenheid, waarbinnen een systeem wordt beschermd, zo nodig ook voor explosiegevaar. Bij de brandgevoeligheid van isolatiematerialen moet je allereerst kijken naar de instandhouding van de installatie. Het materiaal moet de inwendige temperatuur zo laag mogelijk kunnen houden. Zodat de shutdown van de plant uitgevoerd kan worden Daarnaast moet uitgebreide aandacht worden besteed aan afschalen van de brand en het bestrijden daarvan. Daarom is ook het plaatsen van PFP op de juiste componenten zoals stuurkabels , ESD valves, flenzen, leidingen, supports etc. van belang om een juiste plantbescherming te krijgen bij gevolgen van een brand.

Vorm van isolatieproducten

Ook de vorm van PFP producten is belangrijk. Zo hebben wij een passief flexibel brandbeschermingssysteem ontwikkeld, voor ESDV en actuators, flenzen en pijpdoorvoeringen bijv. bij tankdijken, elek-

trische stuurkasten, kabelgoten, etc. Deze PFP is door de operator zelf te demonteren en te monteren. Een controle door gespecialiseerde medewerkers zal de juiste plaatsing en de werking tegen brand moeten continueren.

Innovatie

je naar de oorzaak, het verloop en de gevolgen van branden. Certificeringsbureaus als Lloyds, DNV en Veritas bepalen uiteindelijk of een product op de markt kan komen. Daarbij zijn de test resultaten van onder andere testbureaus als DNV en Effectis leidend.

Innoveren is in de industriële brandwerendheid echt noodzaak. De jarenlange ontwikkeling heeft geleid tot sterk geteste, beproefde en gecertificeerde systemen. Voordat die producten de certificeringsfase bereiken worden ze door ons producent al vele malen getest. Onze kwaliteit wordt gewaarborgd door ons Iso 9001 systeem en de producten worden jaarlijks gecontroleerd op productie en gebruik van de juiste materialen.

Vakkennis

Kennis met betrekking tot brandwerende systemen is zeer specialistisch. Zelf halen wij die uit het vakgebied, uit eigen ervaring en uit Research & Development. Bij de ontwikkeling van producten en systemen bepaalt de markt de vraag en daarbij kijk

Isolatiebedrijf CJ van Waas BV Zwaalweg 9 2991 ZC Barendrecht Tel. 0180 - 55 78 44 www.econtras.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

155


HENISOL EMMEN BV WERKT VOOR EEN MILIEUBEWUSTE GENERATIE

De maatschappij wordt steeds meer belast door geluidshinder, met alle gevolgen van dien. Henisol ontwerpt, produceert en installeert daartoe doeltreffende geluidsreducerende isolatiesystemen. Onze afdeling geluidsisolatie informeert en adviseert u graag.

Ruim 2 jaar geleden gaf de Nederlandse Stichting Geluidshinder in het NPO programma "Vroege Vogels" al aan dat geluidshinder één van de grootste milieuproblemen van de nabije toekomst gaat worden. Ook Henisol heeft zich dit al vele jaren geleden, zelfs al in de vorige eeuw, gerealiseerd en is vanaf de 90er jaren begonnen met het uitvoeren van geluidsisolatie projecten. Binnen de geluidsafdeling van Henisol worden dagelijks door een degelijk geschoold team van enthousiaste medewerkers oplossingen bedacht en geïmplementeerd die als primair doel hebben de lawaai overdracht naar de leefomgeving of op de arbeidsplaats te verminderen. Henisol heeft de oplossing van het geluidsprobleem van begin tot eind in eigen beheer, vanaf geluidsniveaumeting naar ontwerp en tenslotte de vervaardiging en montage van: • (vaste) geluidsisolatie voor leidingwerk, opslagvaten en reactoren • geluidsomkastingen voor motoren, ventilatoren, compressoren, generatoren en pompen 156

TECHNISCHE ISOLATIE

• absorptiegeluidsdempers voor toepassing op/in afblazen, luchtkanalen, ventilatiekappen etc. Doordat vrijwel alles in eigen beheer gefabriceerd wordt is Henisol in staat maatwerk te leveren. Hiermee draagt Henisol bij aan een beter en duurzaam geluidsmilieu voor de huidige en toekomstige generaties.

MULTIDISCIPLINAIR INNOVATIEF SPECIALISTISCH

ronde aluminium geluidsdemper met deflectorkap bestemd om de geluidsafstraling van een luchtafblaas tegen te gaan.


Henisol Emmen BV

is een dynamisch industrieel en internationaal bedrijf met vestigingen in Emmen, Delfzijl, Hengelo en Meppen (D), als onderdeel van het familiebedrijf GFI, en is gespecialiseerd in: • thermische- en akoestische isolatie • steigerbouw • tracing • fireproofing • pipe protection • Tagging & Marking • brandwerende doorvoeringen.

• Opgeleide tracers (zowel voor stoomtracing als voor elektrische tracing) • Eigen warmteberekeningen, warmte onderzoek middels warmtebeeld-camera • Eigen akoestische berekeningen (gespecialiseerd personeel) • Onderzoek CUI (Corrosion Under Insulation) • Wintericing programma (bijvoorbeeld een “wintercheck”) • Personele ervaring met CINI-specificatie • combinatie met afdeling steigerbouw (efficiency)

Specialisme

Vakbekwaam

Voor de diverse disciplines beschikt Henisol over specialistische kennis en diensten die kunnen worden aangeboden aan opdrachtgevers. Voorbeelden hiervan zijn: • Opgeleide isoleerders / plaatwerkers

Vakbekwaam en ervaren personeel met een hoog veiligheidsbewustzijn is waar Henisol voor staat. Het bedrijf vindt het belangrijk om de theoretische kennis en praktische ervaring van zijn medewerkers op peil te houden bij het huidige hoge tempo van veranderingen in de maatschappij en regelgeving.

Duurzaamheid

Bij de uitvoering van isolatiewerkzaamheden maakt Henisol gebruik van duurzame isolatiemethoden. Binnen Henisol vormt duurzaam ondernemen een basisprincipe van waaruit wij onze werkzaamheden uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn een centrale vervoersplanning, carpooling, ontwikkeling en toepassing van nieuwe isolatiemethoden en duurzaam elektrisch rijden.

Henisol Emmen BV

David Livingstonestraat 10 7825 AD Emmen Tel. 0591 - 66 70 80 www.henisol.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

157


Vertrouwen in vakmanschap Isoleerders werken samen. Elke dag werken isolatie ondernemers samen met andere ondernemers zoals installateurs en steigerbouwers. Kennis, vakmanschap, vertrouwen en veiligheid staan hierbij voorop. Bovenal is er natuurlijk de samenwerking met opdrachtgevers in de industrie en utiliteit. De visie op energie- en kostenbesparingen is hierbij van grote toegevoegde waarde. De isolatieondernemer denkt mee en heeft een visie welke toegevoegde waarde biedt voor de opdrachtgever. De VIB werkt samen met brancheorganisaties als MetaalUnie, opleidingsinstituut St. OOI, kennisinstituut NCTI en internationaal FESI. 158

TECHNISCHE ISOLATIE


Partners in het werkveld


Blog van Remon Franssen Voordelen in de keten:

Als Isolatiebedrijf worden wij graag meegenomen in het voortraject bij de opdrachtgever betreffende het ontwerp en de keuze van de isolatiematerialen. Dit omdat wij vanuit de leveranciers precies weten welke producten er zijn voor elke toepassing en de invloed dat dit heeft op de kwaliteit, arbeid, duurzaamheid enz. Wat uiteindelijk resulteert in een prijs met daarbij behorende rendement berekening en terugverdientijd. Dat tegenwoordig steeds belangrijker wordt inzake de hoge energiekosten en CO-2 uitstoot. Helaas komen de isolatiebedrijven vaak als laatste of als eerste aan de beurt in de planning. Wat de werkzaamheden niet altijd ten goede komt. Vandaar dat ik pleit voor een betere afstemming met alle betrokken partijen in het voortraject over het ontwerp van het leidingsysteem en uitvoering wat belangrijk is voor het bepalen van de isolatiedikte en de ruimte voor de beplating.

Samenwerking tussen steigerbouw en isolatie

Van oudsher was isolatie een ondergeschoven kindje en deden ze het erbij. Steigerwerk was veel belangrijker omdat met steigerbouw veel meer konden verdienen dan met isoleren. Tegenwoordig is dat wel anders omdat dit omtrent de energiebesparing steeds belangrijker is geworden. Als je het goed aanpakt levert voor ons als totale leverancier isolatie in combinatie met steigerbouw meer rendement op. Steigerbouw is vaak noodzakelijk om het leidingwerk en apparaten te installeren voordat we kunnen gaan isoleren. Het is een combinatie waaruit we veel synergie kunnen halen zoals;1x montage, demontage, transport van steiger. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat die maar een aanspreekpunt voor heeft voor meerdere disciplines en de klant hiermee volledig kan ontzorgen. 160

TECHNISCHE ISOLATIE

BIO Naam: Functie: Carriere:

Remon Franssen Directeur Directeur/eigenaar van het familiebedrijf Franssen Groep Isolatie en Steigerbouw, dat in 2021 het 50 jarig jubileum viert.


Blog van Remco van der Linden VIB gaat met de tijd mee

Techniek Nederland feliciteert de VIB van harte met dit eervolle jubileum! Net als onze vereniging draagt de VIB bij aan een duurzamer en veiliger Nederland. Het verenigen en faciliteren van de branche is een mooie uitdaging en afgelopen jaren ook aan veranderingen onderhevig. Ook VIB gaat met de tijd mee en dat zien we terug in de activiteiten. Onze collegiale samenwerking is de afgelopen tijd verder versterkt. Kwaliteit en vakmanschap is een belangrijke pijler die vanuit de onze beide verenigingen gefaciliteerd wordt. Ideeën zijn uitgewisseld en omgezet in kennisproducten voor opdrachtgevers, vakmensen en vakbedrijven. Daarmee heeft het vakgebied een volwaardige positie genomen in het speelveld van ontwerp, realisatie en onderhoud. Vakmanschap en kwaliteit wordt aantoonbaar gemaakt. Opdrachtgevers kunnen vertrouwen op het opgeleverde werk door VIB-leden! In de markt van verwarming, koeling en technische installaties weten onze beide ledengroepen elkaar goed te vinden. Belangrijk onderdeel van een installatie is ook goede isolatie! We wensen VIB en haar leden een vitale toekomst toe! Remco van der Linden Directeur Techniek en Markt

"VIB maakt vakmanschap en kwaliteit aantoonbaar"

BIO Naam: Remco van der Linden Functie: Directeur Techniek en Markt MKB-Nederland Nevenfunctie: Voorzitter Centraal Register Techniek Carrière: Manager Operations/ Change manager KPN Hoofd Diensten en Product Management UNETO-VNI Hoofd Techniek & Markt UNETO-VNI

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

161


KAEFER: DIGITALISEERT VOLLEDIGE ISOLATIE TRAJECT Isoleren is ambacht en opmeters zijn specialisten. Hoe kunnen we nu zorgen dat deze kennis en kwaliteit omgezet gaat worden in waardevolle data voor de klant. De gehele wereld is aan het digitaliseren en automatiseren. We noemen dit de ‘Digital Transition’ waarbij data het nieuwe goud is. De isolatie markt is vrij traditioneel en KAEFER heeft onderzocht waar de markt behoefte aan heeft. De markt vraagt om efficiëntie, inzicht en transparantie. KAEFER heeft het gehele traject van aanvraag tot order gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke administratieve efficiëntieslag.

DPMS

Het systeem is ontwikkeld om het ‘order to invoice' traject te digitaliseren. Dit om aanvraag tot facturatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het traject begint bij de isolatie aanvraag van de klant. Die kunnen dit in het Digital

162

TECHNISCHE ISOLATIE

Project Management Systeem (DPMS) aanvragen. De aanvraag wordt in behandeling genomen en het werk wordt digitaal opgenomen. Dit doen we middels IsoConnect.

ISOCONNECT

IsoConnect is een digitaal opmeet systeem. De isolatie wordt digitaal via een tablet opgemeten. Het opgenomen werk wordt omgezet in een scope voor de klant. Daarna krijgt de klant een offerte die ze in het DPMS systeem kunnen bekijken en goedkeuren. Dit heet het scoping onderdeel. Als het allemaal akkoord is, kan het werk uitgevoerd worden. De opgemeten data wordt automatisch doorgestuurd naar de NUKON laser snij-


der waarbij het Prefab plaatmateriaal automatisch op maat wordt gemaakt. Het voordeel van dit systeem is: minder handelingen, een snelle communicatie wat leidt tot minder fouten en dus ook minder waste. Na afloop wordt er automatisch via het systeem digitaal een factuur gestuurd. Middels het DPMS systeem bouwen we orderhistorie op en geven we de klant via dashboards overzicht tijdens o.a. de planning en uitvoering. Deze data is van cruciaal belang om projecten samen met de klant zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo krijgt de klant vroegtijdig inzicht in de benodigde budgetten. De werkvoorbereiding en planning worden enorm ge-

optimaliseerd doordat het gehele traject minder arbeidsintensief is en je inzicht krijgt in deze data.

Predictive maintenance

Wat kunnen we met al deze opgebouwde data? Deze data geeft inzicht wanneer reparaties hebben plaatvonden. Dit is belangrijk om bijvoorbeeld CUI in samenwerking met de klant nauwlettend te bewaken. Zo kan je tijdig reageren en doelgericht onderhoud plegen. Het grote voordeel is dat je een stuk efficiënter te werk gaat.

Uitdaging

Wat een uitdaging gaat zijn voor de toekomst is het delen en toegankelijk maken van alle data. Hoe kunnen we digitale sys-

temen gaan koppelen, zodat data efficiënt uitgewisseld kan worden? Dat zijn mooie vraagstukken voor de toekomst. KAEFER wil voorop lopen door deze digitale transitie te leiden. KAEFER is er klaar voor.

KAEFER Nederland B.V. Pieter Zeemanweg 145 3316 GZ Dordrecht www.kaefer.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

163


Thermatras:

DE SPECIALIST IN ISOLATIEMATRASSEN

Thermatras® is gespecialiseerd in het inmeten, produceren en monteren van thermische isolatie in de vorm van isolatiematrassen. Dat is een nauwkeurig werkje dat de 40 medewerkers goed in de vingers hebben.

Erkende maatregel

Er zijn nog veel gebouwen waar de installaties niet of onvoldoende geïsoleerd zijn. Vaak zijn bij cv-installaties wel de leidingen geïsoleerd, maar de appendages niet. Dat betekent in de praktijk veel warmteverlies bij kleinere en grote installaties in de gezondheidszorg, onderwijs, overheidsgebouwen, kantoorgebouwen, zwembaden en hotels. Een goede oplossing is appendage-isolatie, die een erkende maatregel is in het kader van de Wet Milieubeheer. Ons Sales team onderhoudt de contac-

brouwerij 164

TECHNISCHE ISOLATIE

“op weg naar 30 jaar maatwerk”

ten direct met eindgebruikers, isolatiebedrijven, adviseurs of installateurs. Bij potentiële projecten wordt de betreffende installatie persoonlijk door ons geïnventariseerd. Zo komen we tot een gedetailleerde specificatie van de te isoleren appendages, inclusief een fotorapportage en een concreet kostenvoorstel. Daarbij bepalen we aan de hand van de juiste bedrijfstijden en energieprijs een terugverdientijd.

Geschiedenis

Isolatiematrassen zijn maatwerk en dat

industrie

motoren


3 generaties Norder levert Thermatras al 29 jaar. Thermatras is ontstaan uit Isolatiebedrijf Ajax de Boer, waar Geert Norder sr. al 27 jaar werkte. In ’92 vindt een management buy-out plaats door Geert Norder sr en zoon Alexander Norder. Een paar maanden voor het overlijden van Geert Norder, inmiddels 3 jaar geleden, werd het Familiebedrijf versterkt door kleinzoon Thomas Norder.

Maatwerk

Iedere isolatiematras is “Maatwerk”. We hebben heel veel ervaring in het inmeten, produceren en monteren van deze thermische isolatie. Ons atelier beschikt over een vloeroppervlakte van ruim 1200 m2 en is verdeeld in de afdelingen tekenen, snijden

Utiliteit (2x cutter), stikken, vullen, noppen/haken en eindcontrole.

projecten in Europa, Afrika, Azië en ZuidAmerika.

Sectoren

Een betrouwbare samenwerking

Naast het isoleren van appendages in de utiliteitsbouw, zijn de sectoren industrie en scheepvaart van even groot belang. Om NOX uitstoot te reduceren worden complexe uitlaatgas reinigingssystemen geïnstalleerd bij motoren in allerlei toepassingen. Een ideale toepassing voor isolatiematrassen, als het gaat om de combinatie beperkte installatie ruimte, bijzondere modellen en beperkte montagetijd. Nederland en Belgie zijn dagelijks onze werkgebieden, waarbij uitgebreide ervaring is opgedaan bij ruim 35 Brouwerij

Team Thermatras gaat voor een langdurige samenwerking met opdrachtgevers, waarbij “betrouwbaarheid en betrokkenheid“ van essentieel belang zijn.

Thermatras

Zwolseweg 33-35, 2994 LB Barendrecht Tel. 0180 - 64 19 50 www.thermatras.eu

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

165


Isohvac MET VAKKENNIS ISOLATIEKUNSTWERKEN MAKEN Isohvac is binnen de Airpro Holding opgericht in 2013 om de bestaande klanten van Airpro verder te ontzorgen. Met een aantal specialisten op het gebied van isolatie is binnen afzienbare tijd een bedrijf opgezet met korte lijnen en informele contacten.

Maikel Meijer Maikel Meijer, al jaren een man van de praktijk, is vanaf dag één betrokken bij de opzet van Isohvac en is inmiddels eindverantwoordelijk voor alle projecten. Naast de eigen mensen op kantoor en in de uitvoering werken we samen met een aantal gespecialiseerde bedrijven waardoor een flexibele organisatie ontstaat. De uitdaging voor Isohvac ligt erin om de wensen van de opdrachtgever binnen de beschikbare tijd waar te maken, geheel conform de laatste normen en inzichten op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid.

Dienstenpakket

Het dienstenpakket van Isohvac bestaat uit het verrichten van alle voorkomende isolatiewerkzaamheden van HVAC-installaties. Dit zijn alle gebouw gebonden installaties zoals luchtbehandelingssystemen, GKW en cv-installaties, tapwaterleidingen, vuilwater- en hemelwaterafvoer enzovoorts. Dit kan zowel thermische, dampdichte, akoestische en brandwerende isolatie zijn. In de afgelopen jaren hebben 166

TECHNISCHE ISOLATIE

we vele mooie projecten mogen realiseren voor onze klanten. Ook met ons moederbedrijf Airpro hebben we samen diverse

projecten uitgevoerd waarbij wij naast de leidingisolatie voor Airpro de luchtkanalen geïsoleerd hebben.


Project Oceanco

Een van de onlangs afgeronde projecten is het project Oceanco dat gespecialiseerd is in het bouwen van geavanceerde, op maat gemaakte jachten van 80 tot 140 meter lang. Zij beschikken over ultramoderne jachtbouwfaciliteiten in Nederland, aangevuld met een ontwerp-, verkoop- en marketingkantoor in Monaco. Alle Oceanco-jachten die sinds 2019 zijn gebouwd, onderscheiden zich door in ‘The World’s Top 100 Yachts’ lijst te staan. Diverse jachten zijn momenteel in de maak en er wordt volop research gedaan in ontwikkeling en technologie. Enige tijd geleden heeft Oceanco besloten één van haar bestaande hallen uit te breiden en te verhogen. Ook zal het gebouw verduurzaamd worden door het toepassen van beter isolatie, warmtepompinstallaties en zonnepanelen. Als gevolg hiervan moesten de instal-

laties aangepast worden en heeft Isohvac de opdracht gekregen voor de isolatie van de cv, gekoeld water, warm- en koud water installatie en de HWA installatie.

De specificaties hiervan:

• Gekoeld waterleidingen, 1433 meter Armaflex 19 mm 160 appendages afgewerkt met Armaflex • Cv-leidingen; 1360 meter Rockwool 810 schalen, afgewerkt met isogenopak • Warm waterleidingen; 100 meter Rockwool 810 schalen • Koud water leidingen; 124 meter Armaflex 12 mm • HWA-leidingen; 150 meter Rockwool 810 schalen, afgewerkt met isogenopak grijs 61 meter Stuco beplating

De uitdaging van het project zat hem vooral in de korte doorlooptijd. Mede dankzij een grondige voorbereiding kunnen we zeggen dat we dit project vlekkeloos opgeleverd hebben. Iets waar we met recht trots op mogen zijn!

Isohvac BV

Schutweg 9a 5145 NP Waalwijk Tel. 0416 - 65 28 93 www.isohvacbv.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

167


Vinke Isotechniek

VOOR HET HELE ISOLATIETR VAN ANALYSE EN ADVIES TO

Bij Vinke Isotechniek kunnen bedrijven terecht voor alle vormen van industriële isolatie. Denk aan thermische isolatie met wol en plaatwerk, isolatiematrassen of elastomeer isolatie (armaflex), elektrische tracing en brandwerende doorvoeringen.

Eigenaar Freico Vinke is een door de wol geverfde isoleerder en sinds 1980 werkzaam in de industriële isolatie. Hij deed in deze periode als monteur en later projectleider bij enkele isolatiebedrijven enorm veel kennis en ervaring op met isolatie in de zakelijke markt: van het zelf monteren van de isolatie tot het adviseren en begeleiden van grote isolatieprojecten bij gerenommeerde opdrachtgevers. Ervaringen die hem goed van pas kwamen bij de start van zijn bedrijf in 2013 en sinds dien is uitgegroeid is tot een bedrijf met 9 mensen in vaste dienst en daarnaast nog een flexibele pool van zzp’ers.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt volgens Freico een steeds grotere rol in onze samenleving. “Zaken als energiebesparing en vermindering van CO₂-uitstoot maar ook veiligheid en kostenbesparing worden steeds belangrijker in de bedrijfsvoering van 168

TECHNISCHE ISOLATIE

onze klanten. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij door te zorgen voor de meest effectieve isolatie, dat wil zeggen: isolatie met een minimum aan kosten en een maximum aan rendement. In het kader van duurzaamheid, doen wij veel projecten in Biogasinstallaties waar met koeienmest, groenten- en tuinafval biogas wordt geproduceerd voor het verwarmen van water en als bron voor stroomopwekking. We zijn als isolatiebedrijf bij een flink aantal projecten betrokken geweest. Gezien onze expertise op dit gebied in combinatie met korte communicatielijnen, deskundig advies en vakkundige uitvoering, worden we daar steeds meer voor gevraagd”, aldus Freico.

"De kracht van ons bedrijf zijn de korte lijnen"


RAJECT OT MAATWERKOPLOSSINGEN Vakmanschap

Voor het aanbrengen van de isolatie beschikt Vinke Isotechniek over medewerkers met de nodige vakkennis, expertise en ervaring. Freico: “Al onze medewerkers zijn daarvoor goed opgeleid en volgen regelmatig bijscholingen om de vakkennis op peil te houden. We zijn uiteraard VCA gecertificeerd. De kracht van ons bedrijf zijn de korte lijnen zodat onze klanten meteen weten met wie ze te doen hebben en de vakbekwaamheid van onze mensen. Daardoor kunnen we met een kundig team aan mooie projecten werken.”

Vinke Isotechniek

Brinkgreverweg 21, 7413 AA Deventer Tel. 06 - 30 09 38 60 info@vinke-isotechniek.nl wwwvinke-isotechniek.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

169


H.J. Crombach BV:

BELANG VAN DE MEDE

170

TECHNISCHE ISOLATIE


WERKERS VOOROP H.J.Crombach BV is een toonaangevend bedrijf dat sinds zijn oprichting in 1959 in de isolatiebranche een uitstekende reputatie geniet. De flexibele aanpak en uitvoer van projecten is een van de sterke kanten van het bedrijf, dat projecten door heel Nederland en gedeelten van Duitsland en België verzorgd van alle mogelijke isolatiewerkzaamheden t.b.v. technische installaties voor utiliteits- en ook industriële projecten.

“Dat kan alleen maar met gemotiveerde en vakkundige medewerkers”, zegt directeur Math Crombach. “Zonder vakmensen kan een bedrijf niet bestaan. Vandaar dat we onze medewerkers koesteren, want zij zijn de visitekaartjes van het bedrijf.” Math is van mening dat medewerkers die tevreden zijn met hun baan en trots zijn op het bedrijf dit uitstralen naar de klant. Daarnaast zetten werknemers die trots zijn zich meer in voor het bedrijf, werken ze efficiënter en melden zich minder snel ziek. “Via een persoonlijke aanpak proberen we doelgerichter en op een prettige manier onze resultaten te bereiken. We moeten het tenslotte samen doen. Het verantwoordelijkheidsgevoel neem dan ook toe voor het bereiken van een goed resultaat. “Ons team bestaat momenteel tussen de 25 -30 man. Waarvan een aantal oudere medewerkers. In de afgelopen jaren hebben we 3 jubilarissen die 40 jaar in dienst waren en 6 jubilarissen die 25 jaar in dienst waren in het zonnetje gezet. Ervaren mensen die we graag behouden voor ons bedrijf en die alle ontwikkelingen op het gebied van isolatie hebben meegemaakt. Het zijn

echte vakmensen die ook sterk zijn in het oplossen van isolatie technische zaken die we ook inzetten om onze jonge werknemers de kneepjes van het vak bij te brengen. En er op deze manier een win-win situatie ontstaat.”

Scholing

“We doen heel veel aan scholing voor onze medewerkers en dat is ook noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in de markt op het gebied van o.a. de energietransitie. Wat vraagt om vakkundige isoleerders. Vaak verwachten dat nieuwe mensen er momenteel meteen staan, wellicht te snel. Laten we eerst ervoor zorgen dat ze goed onderlegt op pad gaan, alvorens we direct te veel van deze mensen verwachten. Uiteindelijk hebben we dan op lange termijn een beter resultaat. Gelukkig hebben we in ons bedrijf een mix van oudere en jongere medewerkers. Dat neemt niet weg dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te interesseren voor het isolatievak. Tegenwoordig ziet bijna niemand meer hoe je isolatiemonteur kunt worden. Een

beetje meer reclame zodat mensen weten hoe leuk en afwisselend ons werk is, zou de instroom van isolatiemonteurs wel goed doen. We proberen ook onze ervaren medewerkers te betrekken bij de werving van personeel. Als geen ander kunnen zij vertellen wat het vak van isoleren inhoudt. Daarnaast zijn ze een belangrijke pion in de begeleiding van nieuwe werknemers. Kortom bij ons staat een persoonlijke aanpak, respect en openheid in het belang van de medewerkers altijd voorop.

"Zij zijn de visitekaartjes van het bedrijf.” H.J. Crombach BV Imstenraderweg 27 6422 PM Heerlen Tel: 045 - 57 51 818 www.crombach.com

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

171


Internationale groei De groei van industriële isolatie zet wereldwijd door. Dat heeft alles te maken met de mate van industrialisering, de daarmee gepaard gaande investeringsdrang en de geografische ligging. De groei van industriële isolatie op de Europese markt krijgt vooral een impuls vanuit de energietransitie en de klimaatwet- en regelgeving. Door de behoefte aan energie-efficiency, het streven naar effectievere productieprocessen en naar kostenbesparingen liggen er voor industriële isolatiebedrijven de komende vijf jaar volop kansen. Op de lange termijn lijkt deze trend verder te gaan toenemen en dat is goed nieuws voor de sector. FESI & EIIF Om de groeiontwikkelingen in beeld te houden en kansen te kunnen opmerken is de isolatiebranche, vertegenwoordigd door brancheorganisatie VIB, aangesloten bij FESI, de Europese federatie van verenigingen van isolatieondernemers. Daarnaast onderhoudt VIB contact met EiiF (European industrial insulation Foundation), de non-profit organisatie voor het promoten en vestigen van industriële isolatie als breed geaccepteerd middel voor het bereiken van sustainability. Zo komt kennis van de internationale markt en marktontwikkelingen, via de brancheorganisatie, terecht bij de isolatieondernemers.

172

TECHNISCHE ISOLATIE


Internationale Samenwerking


Blog van Rudolf Juercke

BIO Naam: Rudolf Jürcke Functie: Voorzitter FESI (2020), bestuurslid EiiF (2020) Opleiding: Civiel Ingenieur Carrière: o.a. COO Bilfinger Industrial Services, Technisch-strategisch consultant Kaefer 174

TECHNISCHE ISOLATIE


90 jaar goed werk

ls Europese federatie vertegenwoordigt FESI, sinds ‘slechts’ 50 jaar, achttien nationale verenigingen van isolatieondernemers en landen. In die tijd hebben VIB en haar persoonlijke bestuurders altijd een zeer actieve rol in deze federatie gespeeld en doen dat, met name vandaag de dag, nog steeds. De bijdrage van VIB aan de ontwikkeling van isolatietechnieken, standaarden en toepassingen zijn in Nederland én in de Europese Unie een uitstekend voorbeeld van een goed werkende nationale ondernemersvereniging. De activiteiten en publicatie van VIB zijn niet alleen ondersteunend voor de Nederlandse isolatiebranche, maar richten zich ook op de politiek en industrie, als het gaat om het bereiken van energiebesparingen en daardoor het verminderen van CO2-emissies. Dat is een taak voor iedereen om ons klimaat te redden. Bovenal heeft VIB het vak technische isolatie binnen de industriële dienstverlening een vaste plek gegeven en promoot de vereniging de aantrekkelijkheid van ons ambacht aan jonge mensen.

VIB geeft technische isolatie een vaste plek binnen de industriële dienstverlening Uit naam van alle leden van FESI wil ik onze grote dank uitspreken aan alle voormalige én huidige leden en vertegenwoordigers van VIB, voor 50 jaar actieve betrokkenheid op Europees niveau en voor het delen van kennis en ideeën met de internationale branche en de nationale verenigingen van isolatieondernemers op ons continent. Ook wil ik VIB hartelijk feliciteren met haar 90-jarig bestaan en wens ik Voorzitter Hans Koole en Secretaris Jan Zanen het allerbeste voor de succesvolle voortzetting van VIB’s werk. Dr. Rudolf Jürcke, President FESI

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

175


Staveren B.V.

STERK IN ISOLATIE, STE TRACING EN BRANDWE

In juni 1980 is het bedrijf, toen nog als Isolatiebedrijf van Staveren (IBS), opgericht door Coen van Staveren Sr. In maart 1994 heeft zijn zoon, Coen van Staveren Jr. het stokje overgenomen en vanaf die tijd heet het bedrijf officieel Isolatiebedrijf C.J. van Staveren B.V. maar in de volksmond meer bekend als STAVEREN B.V. Het bedrijf opereert landelijk en is actief in de petro- en chemische-industrie, de offshore alsmede in de utiliteitssector.

Joey van Staveren

6 fundatie pompen van GKW installatie

176

TECHNISCHE ISOLATIE

“Hoewel nieuwbouw een belangrijk deel van onze orderportefeuille is, worden ook grote preventieve onderhoudswerkzaamheden en renovatieprojecten uitgevoerd. Op dit moment hebben wij 45 vaste medewerkers en daarbij nog een extra ploeg goede inleners aan het werk, die allemaal niet alleen kennis van zaken hebben op het gebied van isoleren, maar ook van het aanbrengen van brandwerende applicaties, steigerbouw, coating werkzaamheden en elektrische tracing. Door onze zeer vakkundige aanpak, hebben wij een hoge klanttevredenheid, wat resulteert in het feit dat bij de oplevering van een project

bijna nooit op- en/of aanmerkingen zijn. Voor onze klanten staan we 24/7 en bijna 365 dagen per jaar klaar, wat zonder onze zeer goede medewerkers, niet mogelijk zou zijn. Mede door onze klantvriendelijkheid en veelzijdige vakkundigheid onderscheiden wij ons in de markt”, zegt Joey van Staveren.

Project Adyen:

“Op dit moment hebben we verschillende projecten onderhanden. Met veel plezier zijn we gestart met de 1e fase van het project Adyen, op het Rokin, in hartje Amsterdam. Adyen is het snelst groeiende fintech


EIGERBOUW, COATING, ERENDE APPLICATIE Plezier en creativiteit in het werk

Mooie pompopstelling GKW Installatie

bedrijf van Nederland en neemt zijn intrek in de oude panden van Hudson Bay. Het project Adyen is opgebouwd in meerdere fases die wij allemaal, uiteraard met veel plezier, gaan uitvoeren voor onze opdrachtgevers. Deze mooie opdracht is ons gegund door de goede samenwerking met Engie Services West BV, waarvoor wij de gehele W-installatie hebben voorzien van de juiste isolatie. En door Sanitair Installatie Hoogendoorn B.V.

Korfboog bolle kop bovenop een 30 meter hoge tank

Onze oudste medewerkers bij elkaar opgeteld 99 dienstjaren

waarvoor wij de gehele S-installatie hebben geïsoleerd alsmede de branddoorvoeringen hebben afgewerkt, volgens het SVT-systeem, met certificering. Mijn ambitie voor nu en in de toekomst is de kwaliteit, waarvoor Isolatiebedrijf C.J. van Staveren B.V. al 40 jaar staat, te waarborgen. Wij streven ernaar om met een nog groter team van goede en vakkundige medewerkers nog jaren werkzaam te blijven in deze zeer creatieve en vooral gespecialiseerde isolatiebranche", aldus Joey.

Staveren B.V.

Mandenmakerstraat 31d 3194 DA Hoogvliet Tel. 010 - 50 12 288 www.staverenbv.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

177


MET B+M ISOL IS DE ISOLATIE COMPLEET

178

TECHNISCHE ISOLATIE


B+M isol is de specialistische groothandel in technische isolatie oplossingen voor toepassingen in de utiliteit, industrie, tuinbouw en procestechniek en maakt onderdeel uit van Baustoff + Metallgroep, een Oostenrijks familiebedrijf dat in 14 landen actief is voornamelijk in de technische isolatie en binnen afbouw.

Sinds vorig jaar opereert B+M isol met veel succes op de Nederlandse markt met een vestiging in Ridderkerk. “Er bestond al langer de wens om in Nederland een vestiging van B+M isol te openen”, vertelt Joël Neves, die sinds 2019 Algemeen directeur is. “Technische isolatie is een heel andere markt en vraagt om medewerkers die kennis van de producten en de markt hebben. Het duurde dan ook even voordat we het juiste team hadden samengesteld. We beschikken momenteel over een team van 9 ervaren medewerkers met een hoog niveau van expertise en toewijding. Zij ondersteunen onze klanten van calculatie tot aan de afronding van het project. Daarmee willen we ons onderscheiden van andere aanbieders”, aldus Neves.

Assortiment

“Wij bieden een bijzonder breed assortiment van gerenommeerde merken zoals Rockwool, Armaflex, Kingspan, Isover, SVT en Promat waar we heel actief en nauw mee samenwerken”, vertelt vestigingsmanager Michel Jacobs. “Samen met deze partners ondersteunen we onze relaties binnen de diverse marktsegmenten. Onze klanten zijn de isolatiebedrijven die in opdracht van diverse partijen isolatiewerkzaamheden uitvoeren voor warmte- en koude installaties.

Advies

Goede advisering is een van de pijlers van B+M isol. Jacobs: “We kunnen klanten van deskundig advies voorzien op het gebied van thermische, koude, akoestische en

hoge temperatuurisolatie én brandveiligheid. Waar we kunnen zullen we een advies geven al dan niet in samenspraak met de fabrikant. Vooral als het gaat om individuele oplossingen en bij brandwerende producten waar meer specifieke kennis bijkomt kijken. In samenwerking met onze leveranciers SVT-Group en Promat organiseren we regelmatig trainingen.”

laties verder optimaliseren. Neves: “Dat is noodzakelijk gezien de drukte op de wegen en in de grotere steden waar steeds meer met tijdsloten wordt gewerkt. Vandaar een nieuwe vestiging in Den Bosch en Zoeterwoude. In Den Bosch zit deze vestiging op de kruising van de A2 / A59, direct naast onze afbouwvestiging. In Zoeterwoude zitten we op de kruising van de N11 / A4.”

Logistiek

B+M Isol beschikt over een over een goed logistiek netwerk. Jacobs: “Sinds de start van ons bedrijf werken wij met eigen vrachtwagens, waarmee we snel kunnen anticiperen op de vraag vanuit onze relaties. Deze service wordt ondersteund door nauwe samenwerking met onze logistieke vervoerder. Met ingang van september zullen wij ons wagenpark nog verder uitbreiden met twee extra eigen vrachtwagens waarmee we nog sneller kunnen anticiperen op de vraag vanuit de markt. Wij kunnen op korte termijn bestelde producten met een strakke tijdslimiet zelf op de bouwplaats just-in-time afleveren. Ons team zorgt voor een veilig transport, weerbestendige verpakking en een betrouwbare levering.”

Uitbreiding

Met ingang van 6 september jl. is er nieuwe vestiging van B+M Isol geopend in Den Bosch en op 1 november wordt er in Zoeterwoude een nieuwe vestiging geopend. Met de opening van deze twee vestigingen willen we onze logistieke service versterken en de servicegraad richting onze re-

B+M Isol

Schillingstraat 11 2988 CT Ridderkerk ridderkerk.isol@bm-isol.com Tel. 0180 - 22 96 50

B+M Isol

Docterskampstraat 6 5222 AM Den Bosch denbosch.isol@bm-isol.com Tel. 073 - 20 62 390

B+M Isol

Industrieweg 54 2382 NW Zoeterwoude Opening per 1 november

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

179


TECHNISCHE ISOLATIESPECIALIST Op een eigen productielocatie in Waalwijk, bekroonde logistieke hotspot van Nederland, bewerken wij alle mogelijke isolatiematerialen, zodat ze voldoen aan uw eisen en wensen. Zo kunnen we isolatiematerialen maken die op iedere ondergrond aansluiten. Wij passen technieken toe zoals lijmen, zagen en frezen van bijvoorbeeld PIR- en hardschuim, steenwol, EPS en polystyreen.

180

TECHNISCHE ISOLATIE


De specialistische isolatiematerialen (thermisch en akoestisch) worden onder andere toegepast in de (petro) chemische en procesindustrie, offshore olie-en gaswinning industriële) koeltechniek, scheepvaart en gebouwen. Onze isolatie is ook geschikt voor OEM doeleinden. TECHNISCHE ISOLATIESPECIALIST Touwbaan 26, Leiderdorp (binnenkort Leiden) Industrieweg 17, Waalwijk

HOOFDKANTOOR Industrieweg 17, Waalwijk

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

181


Isolatietechniek Lambeek B.V. SPECIALIST IN HET REALISEREN DOOR THERMISCHE ISOLATIE Isolatietechniek Lambeek werd in 1962 opgericht door de heer J. Lambeek en viert volgend jaar het 60 jarige bestaan. De familie Derksen nam het bedrijf in april 1984 over. In de afgelopen decennia heeft Isolatietechniek Lambeek zijn sporen in de branche ruimschoots verdiend. Kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid en service staan dan ook niet voor niets hoog in het vaandel. Het stipt nakomen van afspraken is bij Isolatietechniek Lambeek vanzelfsprekend. Dit tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers waarmee vaak een langdurige relatie bestaat.

v.l.n.r. Ronnie Derksen en Rowen en Riley Derksen 182

TECHNISCHE ISOLATIE


VAN KOSTENBESPARINGEN “Wij zijn voornamelijk werkzaam in de utiliteitsbouw en lichte industrie”, vertelt directeur Ronnie Derksen. “Met name op het gebied van thermische isolatie in de utiliteitsbouw zijn we alle markten thuis. Voor het monteren van alle voorkomende isolatiematerialen waaronder minerale wol, PIR, elastomeer en polyethyleen, draaien onze goed opgeleide vakmensen hun hand niet om. Wij zijn met 14 personen werkzaam binnen het bedrijf. Alle medewerkers beschikken over het VVA-I diploma en alle leidinggevenden zijn VVA-II gediplomeerd en als bedrijf zijn we VCA gecertificeerd.” Veilig werken en vakwerk zijn bij Isolatietechniek Lambeek, onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Lichte industrie

Daarnaast heeft het bedrijf jarenlange ervaring in het isoleren van proces technische installaties van licht industriële bedrijven. Of het nu gaat om het isoleren van (transport) leidingen, (buffer)vaten of werktuigbouwkundige installaties, steeds opnieuw levert Isolatietechniek Lambeek vakwerk af. Evenals de afwerking. Of dat nu een afwerking met kunststof mantel (Isogenopak) betreft of de vormstukken van aluminiumplaat die in eigen huis geheel op maat worden gefabriceerd. En ook voor akoestische isolatie bent u bij ons aan het goede adres.

Advisering

“Bij het uitvoeren van isolatieprojecten werken we gedeeltelijk volgens bestek, maar zijn ook een sparringpartner en geven advies en eventueel een alternatief”, licht Derksen toe. “Op dit moment zijn we bezig met renovaties c.q. nieuwe installaties van bijna alle ziekenhuizen in de regio.” Wat hij jammer vindt is dat bedrijven isolatie nog steeds zien als een kostenpost. “Ik zeg weleens: De goedkoopste energie is de energie die u niet verbruikt. Want door een slecht of niet geïsoleerd leidingdeel verliezen ze warmte of kou. Uit onze ervaring blijk dat u de kosten voor leidingisolatie al binnen afzienbare tijd heeft terugverdiend. Bovendien hebben isolatiematerialen een lange levensduur. Gelukkig zijn steeds meer bedrijven overtuigd dat isoleren een goede zaak is ook in het kader van het klimaatakkoord”, aldus Derksen.

Toekomst

“Inmiddels mag ik met trots zeggen dat er een nieuwe generatie is aangeschoven namelijk mijn 2 zonen Rowen en Riley. Zij zullen samen in de toekomst met hun eigen visie en ambities het bedrijf gaan vernieuwen en voortzetten met het oog op het milieu en energie transitie.”

Lambeek B.V.

Florijnweg 18 6883 JP Velp gld Tel. 026 - 35 15 555 www.lambeekbv.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

183


Blog van Peter Hoedemaker

BIO Naam: BIO Peter Hoedemaker Opleiding: Koninklijke Militaire Academie (Economie en Logistiek). ESCP Europe (Europese master in management) Carrière: CEO KAEFER Groep Algemeen directeur Grasso GmbH (GEA) Ereambt: 184

TECHNISCHE ISOLATIE

Voorzitter EiiF Vice-voorzitter van de Stichtingsraad van de BioDesign Foundation Voorzitter van de Vereniging van Vrienden van de Universiteit van Bremen en de Jacobsuniversiteit Bremen e. V.


Om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, werken wij samen met verschillende Industrial Associations en nationale en internationale verenigingen. Alleen samen kunnen we zorgen voor een voetafdruk die groot genoeg is om in Brussel gehoord te worden. De stichting, die in 2009 is opgericht uit FESI en dus ook met de VIB, en 11 grote bedrijven uit de isolatiesector, vertegenwoordigt vandaag op Europees niveau meer dan 50 isolatiebedrijven met meer dan 60.000 werknemers wereldwijd. In tegenstelling tot het VIB treedt het EiiF voornamelijk op Europees niveau op met zowel Europese brancheorganisaties als tal van verschillende klimaatverenigingen.

Nieuwe industriële normen

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk ziet EiiF zichzelf als de stem van de Europese isolatie-industrie en voert zij onder meer campagne voor de invoering van nieuwe Europese normen in de industriële isolatiesector (industriële isolatienormen). Daartoe verstrekt de stichting feiten en cijfers, bijvoorbeeld uit 2500 TIPCHECK-audits, en publiceert zij rapporten, gegevensbladen en studies over het besparingspotentieel van industriële isolatie in termen van energie-efficiëntie in industriële bedrijven. Daarnaast neemt het EiiF deel aan vergaderingen op hoog niveau op EU- en nationaal niveau met besluitvormers, EU-parlementariërs, nationale politici en leiders in de zakenwereld.

"Laten we op Europees niveau samenwerken om de klimaatdoelen te halen" Wij streven ernaar de in gang gezette EU-klimaatprogramma's met de steun van de nationale verenigingen volledig uit te rollen en daartoe, bijvoorbeeld in aanvulling op de TIPCHECK, verdere digitale instrumenten ter beschikking te stellen voor de analyse van het potentieel voor warmtebesparing. Met de TBI-app is er al een eenvoudig te gebruiken zelftest- en rapportagetool voor isolatie om snel het energie- en kostenbesparingspotentieel van een technisch isolatiesysteem te controleren en in te schatten. Laten we op nationaal en Europees niveau samenwerken om ervoor te zorgen dat de klimaatbeschermingsdoelstellingen die op EU-niveau zijn vastgesteld, worden gehaald! Wij feliciteren het VIB en zijn leden met hun 90-jarig bestaan en zien uit naar nog meer jaren van goede samenwerking.

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

185


EEN ZICHTBARE PARTNER

isolatie4all

goed isoleren

doe je samen

VOOR MEER INFORMATIE BEL YVONNE VAN DER BEND: TEL. 024 - 67 76 930

isolatie4all.nl


Communicatie informeert


188

TECHNISCHE ISOLATIE


Doesburg Isolatie BV

PROJECT ISOLATIE HULPWARMTECENTRALE AMSTERDAM SOUTH CONNECTION

De centrale vormt een meer dan welkome aanvulling in de expansie van het stadswarmtenet in Amsterdam. De centrale bestaat uit heetwaterketels van in totaal 150 MegaWatt, welke om te bouwen zijn voor toepassing van biobrandstof. Het ontwerp van de centrale is een trots landmark, dat imponerend oprijst nabij de kruising van de A4, de A10, het spoor en de metrolijn bij De Nieuwe Meer. Het project is in de loop van 2021 opgeleverd. Het gebouw heeft een vorm van een driehoek en is 68 meter lang, 56 meter breed en 30 meter hoog, gevels bestaan voor een groot deel uit diffuus groen glas wat in de avond groen licht uitstraalt.

Installatie

Spil in het concept van de hulpwarmtecentrale is een heetwaterbuffer van 3.600 kubieke meter inhoud. Deze buffer zorgt ervoor dat warmte uit AEB kan worden opgeslagen, om als de vraag daar is, te worden doorgeleverd naar de achterliggende stadswijken Zuideramstel en Nieuw West. De hulpwarmtecentrale faciliteert de groei van het stadswarmtenet, vergroot de leveringszekerheid, waarborgt de noodzakelijke vergroening van de warmteopwekking, verhoogt de capaci-

teit en verbetert de flexibiliteit van warmteopwekking (multi source). Binnen staan 4 boilers met een vermogen van 30MW. Gekoppeld aan het binnen/buiten leidingwerk totaal ongeveer 1.180 meter met 300 appendages geheel met 10.000 lassen.

Isolatie

Doesburg Isolatie is afgelopen jaar verantwoordelijk geweest voor het isolatiewerk van het leidingwerk en de appendages compleet. Uit eigen shop geprefabriceerd stucco plaatwerk met een bruto oppervlakte van 14.000 m2, t.b.v. een leiding diameter DN25 tot DN800 geïsoleerd met een steenwolisolatie 50 mm. dikte. Het geheel is verwerkt in een periode van 5 tot 6 maanden en dat was dan ook de grootste uitdaging van dit project. Overleg met opdrachtgever en installateur, en de 2 tussentijdse persingen heeft er ook zorg voor gedragen dat we met een bezetting van 4-6 monteurs op de werkvloer, een mooi project hebben gemaakt. Inzet van 3 eigen hoogwer-

kers heeft er ook voor gezorgd dat het gehele project goed “werkbaar” is gebleven voor alle andere onderaannemers. Oplossingen variërend van toepassingen als afvlakkingen, geprefabriceerde isolatiematrassen tot aan de gelaste aluminium traanplaat afdichtingen waar nodig heeft er ook voor bijgedragen dat dit een tot in de puntjes verzorgt werk is geworden.

Kortom een prachtig resultaat!

Doesburg Isolatie B.V. Winkelerzand 66 1731 LZ Winkel Tel. 0224 - 54 19 94 www.doesburg-isolatie.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

189


Linisol Group

ONTZORGT VAN A T/M Z

Linisol is een ervaren Limburgs familiebedrijf, gespecialiseerd in isolatietechniek, asbestsanering en brandwerende afwerkingen. Al meer dan drie decennia staan service, deskundigheid en kwaliteit centraal. Wat ooit begon als een klein isolatiebedrijf, opgericht door de heer Deuzings Sr, is uitgegroeid tot een veelzijdige organisatie, die heden ten dage in verschillende vakgebieden opereert. We hebben ons door de jaren heen ontwikkeld tot een modern, volledig gecertificeerd bedrijf voor isolatietechniek, asbestsanering en brandwerende afwerkingen. Het streven naar topkwaliteit, het nakomen van afspraken en bouwen aan een duurzame relatie met onze klanten staat bij ons nog steeds hoog in het vaandel. We zijn gevestigd in het Limburgse Nuth en hebben projecten gerealiseerd in Nederland, België én Duitsland. Bij het bedrijf werken 25 mensen in vaste dienst, aangevuld met flexibele krachten wanneer het projectaanbod hierom vraagt.

190

TECHNISCHE ISOLATIE

Onze klanten

Linisol Group heeft ruime ervaring in industriële en utiliteitsprojecten en heeft zich in binnen- en buitenland bewezen als partner op het gebied van isolatietechniek, asbestsanering en brandwerende afwerkingen. Van grote fabrieken tot scholen en van ziekenhuizen tot bedrijfspanden. Linisol kan bogen op jarenlange expertise als het gaat om grootschalige isolatie. Al meer dan veertig jaar werken wij aan isolatieprojecten in binnen- en buitenland. Veelal grote projecten, waarbij Linisol vaak van de voorbereiding tot de uitvoering betrokken is. De klant heeft bij ons één vast aanspreekpunt die alle werkzaamheden coördineert. Afspraak is afspraak, daar kunnen onze klanten op bouwen. Daarbij zijn wij volledig gecertificeerd en werken wij volgens de laatste normen en wet- en


regelgeving. Hierdoor kunnen wij onze vakkundigheid en het hoge kwaliteitsniveau van onze dienstverlening en uitgevoerde werkzaamheden garanderen.

Linisol app

In oktober 2018 lanceerde Linisol de LINapp. Met deze digitale tool kunnen gebouwbeheerders op een gebruiksvriendelijke en doeltreffende wijze invulling geven aan de vereiste zorgplicht in het kader van brandwerendheid volgens het nieuwe Bouwbesluit 2012 art. 1.16. “Elke sparing wordt voorzien van een QR-codering. Door middel van deze QR-codes is het bijhouden van reparaties en het invoeren van gebruikte materialen een stuk inzichtelijker. Ook kan

er ter plekke een rapportage en de status van een project opgevraagd worden. Via de klant-app kan heel gemakkelijk een reparatie verzoek worden ingediend. Linisol krijgt hier een digitale melding van en kan direct actie ondernemen. De LIN-app is tevens real-time gekoppeld aan het CRM- systeem, waardoor we inzicht hebben in alle projecten en bijbehorende rapportages. Er is ook een visueel dashboard ontwikkeld, waarop alle doorvoeren virtueel op een plattegrond staan weergegeven. De klant kan hierop inloggen en heeft zo een mooi overzicht van alle doorvoeren en reparaties. Als het nodig is, kan de klant haar eigen rapportage uitdraaien. Op deze manier kunnen we onze klanten real-time ontzorgen.”

Marco Deuzings

Linisol Group

Mauritsstraat 11 6361 AV Nuth Tel. 045 - 52 45 039 www.linisol.eu

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

191


Opmeer Isolatie:

WAAR KWALITEIT EN VAKM

Opmeer Isolatie is nog een echt familiebedrijf dat is opgericht door Jan Opmeer zo’n 40 jaar geleden en uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde isolatiebedrijven in Rotterdam. Het werkgebied bevindt zich voornamelijk in de utiliteitsbouw, gedeeltelijk in de industrie en stadsverwarming.

Sinds 2011 doet Jan het rustiger aan en heeft zijn zoon Dennis Opmeer het bedrijf overgenomen. Waarbij de opgebouwde ervaring en vakmanschap van vader op zoon Dennis zijn doorgegeven en nog steeds garant staan voor kwaliteit, flexibiliteit en een snelle, efficiënte uitvoering.

Onderscheid

“Uiteraard zijn we als Opmeer Isolatie lid van de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van de Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB”, vertelt Dennis. “Als VIB lid willen we ons onderscheiden door onze professionele manier van werken, kwaliteit, verbetering en veiligheid dat we hoog in het vaandel hebben staan. We zijn op gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu gecertificeerd conform NEN-EN ISO 9001 – 2015 en VCA*2008/5.1. Alle medewerkers beschikken over het VCA-Basis Veiligheidscertificaat en de leidinggevende over het VCA-Vol certificaat en BHV certificaat. Nieuwe werknemers krijgen een gedegen opleiding van de oudere isoleerders en volgen tevens elke cursus die in de branche via het Op192

TECHNISCHE ISOLATIE

leidings- en Ontwikkelingsfonds voor het isolatiebedrijf OOI wordt aangeboden. We mogen ons een officieel erkend leerbedrijf noemen en hebben van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek, Kenteq, het bijbehorende certificaat gekregen. Daar zijn we bijzonder trots op”, aldus Dennis.

Projecten

De lijst van projecten die Opmeer Isolatie in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd zijn bijzonder groot. Om er een paar te noemen: De Rotterdam in Rotterdam, Woontoren Bold in Amsterdam en Woontoren Monte Video in Rotterdam. Niet de minste projecten waarbij de expertise van Opmeer Isolatie zich laat gelden.

The Cooltower

Momenteel is het bedrijf bezig met het project The Cooltower, midden in het centrum van Rotterdam. Een in het oog springende witte woontoren van 150 meter dat in aanbouw is een duurzaam klimaatsysteem krijgt met een Warmte Koude Opslag in de bodem in combinatie met een warm-


ANSCHAP CENTRAAL STAAN tepomp voor verwarming en koeling. Dat aangevuld wordt met stadsverwarming met restwarmte uit de Rotterdamse haven die zorgt voor aanvullende warmte op piekmomenten. “In totaal wordt er ongeveer 10 kilometer leiding aangelegd die allemaal geïsoleerd moeten worden”, licht Dennis toe. “We isoleren alle leidingen vanaf de warmtepomp naar de appartementen. In totaal lopen er 8 leidingen door de schachten voor o.a. verwarming, koeling, retourleidingen, een hoge- en lagedruk leiding en sanitaire leidingen. De leidingen voor de verwarming hebben we geïsoleerd met pirschalen 30 mm dik met alufolie afgewerkt met Isopack. De doorvoeren naar de appartementen toe zijn geïsoleerd met Rockwool type 850 dat brandwerend wordt afgesmeerd. Voor de leidingen van de koeling hebben we Armaflex 13 mm toegepast. Daarnaast hebben we alle leidingen van de bronnen en de technische ruimte geïsoleerd. Hoewel het project nog in aanbouw is, zijn we de verdiepingen, die al klaar zijn, aan het isoleren. Een project waarvoor we gevraagd zijn vanwege onze referenties, ervaring en vakmanschap.”

Opmeer Isolatie

Beverwaardseweg 75 3077 GK, Rotterdam Tel. 010 - 48 31 790 www.opmeerisolatie.nl

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

193


Blog van Godfried Kaanen

BIO BIO Naam:

Godfried (Fried) Kaanen Functie: Voorzitter Koninklijke Naam: Leo Veldhuis Functie: Metaalunie, Vice-voorzitter Voorzitter Vereniging MKB-Nederland, SER-lid, van Asbestverwijderende eigenaar BedrijvenBOSCH (VAVB) Scharnieren Metals VIB Voormalig voorzitter Opleiding: Nyenrode VoormaligUniversity, directeur University of Puget Sound Van der Linden & (MBA) Veldhuis Isolatie BV Carrière: Propos Software (mede-eigenaar), Bekende uitspraken: Con amore Bosch Scharnieren Metals (eigenaar) Delen is ook vermenigvuldigen 194

TECHNISCHE ISOLATIE


Samen sterk

Er is al jaren een hechte verbondenheid tussen Koninklijke Metaalunie en Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Technisch Isolatiebedrijf (VIB). Niet alleen omdat VIB fysiek gehuisvest is in het pand van Metaalunie in Nieuwegein, maar ook omdat VIB-leden gebruik kunnen maken van Metaalunie-diensten en Metaalunie en VIB samen optrekken in cao-onderhandelingen via de FWT. De oprichting van VIB in 1931 kent dezelfde grondslagen als die bij de oprichting van Metaalunie golden: er ontstond een toenemende behoefte aan zowel collectieve belangenbehartiging als verdere professionalisering van de bedrijfstak en kwaliteitsbevordering. Je kunt het ook omschrijven als ‘samen sterk’. De rol van de VIB-leden en dus ook gelijk de rol van VIB zelf, is meer dan ooit cruciaal voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Duurzaamheid en de ingrijpende energietransitie bieden uitdagingen, maar nog veel meer kansen voor bedrijven. Kansen die bedrijven alleen kunnen verzilveren als ze daar de ruimte voor krijgen. Ruimte om te kunnen investeren en ruimte die niet beperkt wordt door bijvoorbeeld regeldruk vanuit de overheid. Collectieve belangenbehartiging speelt daar een grote rol in. Metaalunie zet zich in voor mkb-maakbedrijven en samen met de inzet van VIB zorgen we voor een beter mkbondernemersklimaat.

"De rol van VIB is cruciaal voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu" Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Er moeten zeven miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen geïsoleerd en voorzien worden van duurzame oplossingen. Het belang van isolatiebedrijven hierin mag duidelijk zijn en de rol van VIB is daarbij cruciaal. Een mooi vooruitzicht: na 90 jaar is de vereniging nog steeds springlevend en heeft het een onmisbaar bestaansrecht voor de komende 90 jaar! Fried Kaanen, Voorzitter Koninklijke Metaalunie

90 JAAR EEN DUURZAME PARTNER

195


0 0 1 e d r a a n p O

VIB zal ongetwijfeld ook het 100-jarig bestaan gaan vieren. Hoewel niemand in de toekomst kan kijken is het aan te nemen dat ook in 2031 nog grote behoefte is aan thermische isolatie voor warmte- en koudesystemen. Sterker nog, het is niet denkbeeldig dat de overheid dan daadwerkelijk sancties zal geven aan bedrijven die zich niet houden aan de wet- en regelgeving om de CO2-uitstoot te reduceren. Iets wat op dit moment bij met name de grotere energieverbruikende bedrijven nog niet volledig het geval is. Waar zal de isolatiesector zelf staan in 2031? Als je kijkt naar de internationalisering van bedrijven dat zal de vraag voor de komende jaren zijn op welke wijze het isolatiebedrijf zich verhoudt tot de beslissingsbevoegde functionarissen aan opdrachtgeverzijde. Zijn dat de concernboekhouders die elke euro uit de contracten voor isolatiewerk weten te persen? Of zijn het mensen met een visie op duurzaamheid en kennis van zaken over de noodzaak van onderhoud en inspectie op isolatiewerk, om daarmee onnodige CO2-uitstoot te voorkomen? Het verdienmodel voor isolatie is niet alleen een kwestie van lagere energiekosten, maar ook van het beperken van stijgende financiële lasten via de CO2-heffingen die in het verschiet liggen. Binnen Europa tekent zich een gelijk speelveld af voor de bedrijven. Dus is het isolatiebedrijf nu en in de toekomst de duurzaamheidspartner die de kosten helpt te beheersen. Kijken we naar de gereedschappen die de isolatiesector in 2031 hierbij zal inzetten, dan is het zeer aannemelijk dat computerondersteund inmeten op de werkplek met 3D projecties, thermografie en prefab onderdeel is van een ketengerichte aanpak en data uitwisseling tussen de verschillende bedrijven die werkzaam zijn op de nieuwbouwprojecten en binnen het technisch onderhoud. Kortom, samenwerking via isolatie.

Jan Zanen Secretaris VIB


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.