IN2 Maas & Waal, nummer 44, november 2021

Page 44

6 OKTOBER INSPIRERENDE BIJEENKOMST MET ONDERNEMERSVERENIGING DRUTEN In een sfeervolle grote zaal in de Bogerd te Druten ontmoeten ondernemers van de Businessclub Maas & Waal en OVD elkaar. Er werd gezamenlijk heerlijk genoten van een diner. Sponsoren van de avond Van Kraaij Educatie, Bierproeven.nu/ Bierbewustzijn, Agora Theater en de Bogerd boden de leden een compleet programma. Er konden workshops gevolgd worden. Er werd gelachen met Jochen Otten, het

diner smaakte voortreffelijk en er werd bier geproefd met een historisch besef. Kortom, een geslaagde avond. Het belang van elkaar ontmoeten bleek weer, want het bleef druk tot laat op de avond. De beide voorzitters Bart van Kraaij en Leon de Jonge onderstreepten dit ook in hun welkomstwoord.

Jochen Otten

2 NOVEMBER ALV BCMW UITBAETERIJ DE VIERSPRONG De ALV is op dinsdag 2 november weer goed verlopen. In de gezellige Uitbaeterij De Viersprong te Batenburg is door het bestuur samen met de leden het afgelopen jaar geëvalueerd en werd er ook vooral vooruit gekeken naar de plannen voor 2022. De organisatie Bendefit Maas en Waal informeerde de leden over de mogelijkheden om zelf fit te blijven, maar wees op het belang om samen met medewerkers binnen de bedrijven aan de slag te gaan. Vijf kleine oefeningen werden gezamenlijk uitgevoerd en onder het genot van een drankje en hapje werd de avond fit afgesloten. Werk aan de winkel dus voor iedereen.

44

IN2 Maas&Waal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.