Page 1

“El siglo de Oro” Durant el segle XVll la literatura i l'art varen ser molt importants. La majoria de les obres artístiques es feien en un estil anomenat BARROC. Aquest estil apareix a Itàlia a finals del segle XVl. Està molt carregat d'adorns i és molt enfarfegat.


La pintura del Barroc ●

Temes religiosos

Natures mortes

Retrats

Escenes de la vida diària


Els pintors del Barroc ●

José de Ribera Pinta molts temes religiosos, sobretot sants.

Està molt preocupat per la llum que ha de donar als seus quadres


Els pintors del Barroc ●

José de Ribera Pinta molts temes religiosos, sobretot sants.

Està molt preocupat per la llum que ha de donar als seus quadres


Els pintors del Barroc ●

Francisco Zurbarán Volia aconseguir la representació exacta de les coses. Li agradava pintar monjos i natures mortes


Els pintors del Barroc ●

Bartolomé Esteban Murillo El seu tema preferit són els nens i escenes religioses


Els pintors del Barroc ● ●

Diego Velázquez El més important dels pintors del Barroc És un gran retratista i també pintor d'escenes de la vida diària. L'obra més important és : Les Menines


L'arquitectura del Barroc ●

Construcció d'edificis religiosos amb molta ornamentació. Construcció d'edificis no religiosos (civils) més senzills


L'escultura del Barroc ●

Els escultors fan obres religioses amb efectes dramàtics ( patiment). Esculpien en fusta que després pintaven (policromia) Destaquen els escultors: Gregorio Fernández, Alonso Cano, Pedro de Mena


La literatura del Barroc ●

L'obra més important és: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes

Presentació siglo de oro pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you