MidtPunkt 1-2022

Page 1

JUBILANTEN:

BACHKE & CO 150 ÅR TEKNONÆRING I FREMGANG

KLAR FOR TIDENES GASTRONOMI-SOMMER!


Vi jobber for at Trondheim skal bli Norges mest åpne og levende by


Bærekraftig byutvikling


Returadresse: Næringsforeningen i Trondheimsregionen Postboks 778 Sentrum 7408 Trondheim


1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Er du forberedt?


Norske bedrifter angripes hver dag. Har du alt på stell?


Pandemien har endret måten vi handler på. Er du rigget for fremtiden?


Vi gir deg rett frem råd som ruster deg for fremtiden

Vi i KPMG Trondheim lager gode løsninger for komplekse problemer.

Yngve Olsen +47 406 39 845 yngve.olsen@kpmg.no Ring meg og få noen gode råd i dag.

kpmg.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.