Page 1

#67

  Oktober 2019

Kundtidning från

 – förenklar ditt företagande

Undvik fallgroparna när du tvingas säga upp personal Viktigaste nyckeltalen – så ser det ut i din bransch

Den unge

­entreprenören som sköter allt själv


Små steg i rätt ­riktning för landets småföretagare.

#67

Innehåll

  Oktober 2019

3 Notiser

4 Erik Marsch – den unge entreprenören som ­sköter allt själv

6 BL Finans Kapitalförvaltning 7 Ny webb-attest i BL Administration

Ett år har nu passerat sedan den allvarliga regeringsbildnings­ krisen och det är glädjande att konstatera att den slutliga ­lösningen – januariavtalet – varit fördelaktig för Sveriges små­ före­tagare. I vart fall mot bakgrund av landets ekonomiska förut­sättningar. En alliansregering hade knappast kunnat få till det lika bra. Värnskatten tas bort, socialavgifterna sänks, växastödet förlängs och rut-avdraget utökas. Små steg, men i rätt riktning.   Regeringen jobbar nu på efter de 73 punkter som togs fram i januariavtalet och jag skulle bli förvånad om det dyker upp ­några dramatiska nyheter. Även de flesta politiker har i dag ­insett att tydliga spelregler är viktigt för företagare och det är ju toppen att vi som driver företag och behöver planera vår verk­ samhet vet att t ex gåvoskatt, arvsskatt och förmögenhetsskatt inte kommer att återinföras.

7 Swish ska bokföras som kontant betalning

…och två steg jag tycker man borde ta inom kort

14 Sugen på att göra årsredovisningen själv?

Min grundinställning är att rimliga inkomster beskattas gynn­ samt i Sverige. På inkomster upp till brytpunkten på 504 000 kr betalar man i snitt 25–26 procent. Men tjänar man över bryt­ punkten blir det ytterligare 20 procent skatt och det har jag svårt att köpa. Jag är övertygad om att det innebär att många före­tagare tappar incitament att vilja fortsätta utveckla verksam­ heten – och det har vi som samhälle knappast råd med.   Jag tycker också att alla kapitalinkomster (utdelning och ­vinster) borde beskattas med 25 procent. Det pratas också om en platt inkomstskatt, det vill säga att man betalar lika mycket i skatt oavsett vad man tjänar. Med 25 procent kapitalskatt och platt ­inkomstskatt skulle man komma åt många former av skatte­planering.   En annan sak som jag önskar är att utredningen om de krång­ liga 3:12-reglerna verkligen tittar på rejäla förenklingar med en rakare schablonlösning.

7 Viktigaste nyckeltalen

– så räknar du och så ser det ut i din bransch

10 Smarta integrationer – effektivisera ditt arbete 11 Snabba nyheter 11 Automatisk körjournal med koppling till BL Administration

12

Svärmor och Björn

­Lundéns bokföringskurs satte fart på en ny karriär för Stina

15 Smart digitalisering som ger dig mer tid för det du brinner för 16 Så genomför du en uppsägning på grund av arbetsbrist 18 Notiser 19 Lär dig göra bokföring, bokslut och löner på webben 19 Gratistjänster 20 Snabbfakta 20 Sanning eller myt?

Trevlig läsning! Ulf Bokelund Svensson VD i Björn Lundén

PRODUKTION

REDAKTION

Björn Lundén AB Adress: Box 84, 824 65 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 E-mail: info@bjornlunden.se Hemsida: www.bjornlunden.se

Pål Carlsson Gustaf Sahlén

facebook.com/bjornlunden.se

FORMGIVNING

Jennie Wik FOTO

Josefine Engström Shutterstock

instagram.com/@bjornlunden.se

TRYCKERI

twitter.com/@bjornlundeninfo

Falkenberg Graphic Media AB Upplaga: 40 000 ex

youtube.com/BjörnLundénAB linkedin.com/company/bjornlunden

2  |  Du & Företaget  oktober 2019


Vad är det bästa med ditt jobb på Björn Lundén?

16 nya

Efterfrågan på våra produkter ökar stadigt och

vi har under 2019 anställt 16 nya medarbetare – allt för att kunna ­garantera dig som kund kvalitativa tjänster och en hög servicenivå. Till vår utvecklingsavdelning, som har fokus på smarta digitala lösningar för dig som företagare, har vi rekryterat sex unga, drivna utvecklare med olika inriktning. Program­ supporten (BL Administration, BL Bokslut, BL Skatt) och ­Frågeservice har förstärkts med åtta nya, friska medarbetare. Även om efterfrågan ökar vill vi inte slå oss till ro, och har därför även anställt två lyhörda och engagerade säljare.

Ny logga, ny webbadress och ­kortare namn

Angelica Jonsson, programsupport

Det bästa med mitt jobb är den fina sammanhållningen och gemenskapen som vi har på företaget. Mina kollegor är fantastiska och vi har väldigt roligt tillsammans. Det är värde­fullt att vara på en arbets­ plats som värnar om de anställ­ das mående och där man hela tiden kan utvecklas.   Jag uppskattar också förmå­ nen att kunna motionera på arbetstid, det är en stor fördel att företagets gym ligger precis intill.

Det händer mycket på 30 år. I vårt fall har vi blivit mindre av ett

informationsföretag och mer ett kunskaps- och programvaruföretag. Därför tar vi nu bort ”Information” från företagsnamnet (eller ”firman” som det hette innan firmalagen ändrades 1 januari i år). Även i vår tidigare, något krångliga webbadress – blinfo.se – försvinner ”info” till förmån för den rakare och mer transparenta adressen bjornlunden.se. Även formspråket förändras över tid, så vår logga har fått genomgå en makeover som vi hoppas du gillar.   Alla profilkläder som blivit ”daterade” skickar vi till behövande i Lettland genom den ideella föreningen Situation Baltikum. Föreningen är baserad i Hudiksvall och bedriver sedan 2016 bistånds­ arbete i Baltikum.

www.bjornlunden.se

Anna Åhlström, eKursavdelningen

Den kreativa processen som börjar med en powerpoint från en kursledare och slutar i en färdig webbkurs till kund är det bästa med mitt jobb. Att vara delaktig i allt från film­ ning, redigering och layout är ibland stressande men oftast riktigt givande! Då eKurs­ avdelningen är en liten grupp har vi möjlighet att själva styra över arbetsbelastning och arbets­tid på ett flexibelt sätt.

Du & Företaget  oktober 2019  | 3 


Den unge entreprenören som sköter hela administrationen själv:

”Det är väl mitt kontrollbehov…” Erik Marsch inledde sitt liv som företagare redan i tioårsåldern då han började föda

upp kaniner som han sålde på Blocket. Vid 18 skaffade han F-skattegodkännande för att kunna ta uppdrag som dök upp. I dag är Erik 23 och har drivit sitt entreprenadföretag i drygt tre år. Under sitt – visserligen korta – yrkesliv har han bara varit anställd korta perioder; det är entreprenörskap som gäller. – För mig är det motiverande och utveck­ lande att driva saker själv och att få göra på mitt sätt. Samtidigt träffar jag en massa folk som jag lär mig saker från, knyter kontakter med och som leder till nya jobb, så det är perfekt blandning, tycker Erik.

Fixar själv både bokföring, bokslut och deklaration

Erik upplever inte själv att han jobbar mycket, även om det ofta blir runt 220 timmar i månaden plus kontorsjobb. Och kontorsjobbet innefattar inte bara att skicka fakturor och hålla ordning på under­lag som ska skickas till redovisnings­ byrån, som det gör för de flesta hantverks­ företagare. Erik sköter nämligen även hela redovisningen själv, från bokföring till bokslut och deklaration.

4  |  Du & Företaget  oktober 2019

  – Det är väl mitt kontrollbehov som gör att jag vill sköta redovisningen på egen hand och veta att jag har koll på ekono­ min. Men jag tycker faktiskt att det är kul också, understryker Erik.   Till stor del är Erik självlärd, både när det gäller entreprenadarbete och redovis­ ning. Han lär sig främst genom att kon­ sultera människor i sitt nätverk kring hur man ska göra och tänka. Men det blir ­också learning by doing, onlinekurser på nätet och en hel del googling.   – Jag tror inte att jag kan allt, men jag gillar att lära mig saker och det gör jag bland annat genom att fråga folk som vet. Som tur är har jag ett antal erfarna perso­ ner runt mig som jag kan vända mig till i olika frågor för att stämma av att jag är på rätt spår, säger Erik.

FÖR ERIK ÄR DET NATURLIGT ATT VÄXLA MELLAN ROLLERNA OCH MED DIGITALA VERKTYG MINIMERAR ERIK PAPPERSARBETET

Familjelivet viktigt

För Erik ligger det här med företagande i släkten, både pappa och farfar valde den banan, så att ha långa dagar och ett jobb som i princip alltid är närvarande är något han levt nära sedan barnsben. Erik har själv sambo och två småbarn och betonar vikten av ett bra familjeliv för att allt ska funka och för att man ska kunna jobba på det här sättet över tid.   – Det är inga problem att kombinera företaget med familjeliv och fritid, jag tycker jag hinner med både att träna och vara med barnen och annat vi vill göra. Utan ett bra familjeliv skulle det inte gå, avslutar Erik.

Foto: Josefine Engström


E R IK S F Y R A

UNGA F ÖRETIPS TIL L TA G A R E

1. TA H JÄL P AV E R F A R N A P E RSON E R 2. H A E T T F UNGE R AN D E F AM IL JEL IV 3. RÖ R PÅ D IG, SÅ OR K AR DU ME R 4. H ÅL L D E T D U L OV A R

Fakta om Erik Marsch:

Företag: Driver sedan 2016 det växande entreprenadföretaget Erik Marsch Entreprenad AB med säte i Näsviken utanför Hudiksvall.

Anställda: 1 (lillbrorsan Emil), planerar inte att anställa fler då han föredrar att anlita för att få rätt kompetens till varje uppdrag.

Omsättning: Närmare 2 miljoner kr 2018/19. Familj: Sambo och två döttrar, 1 och 3 år gamla.

Ekonomisystem:

Kör BL Administration, Digitala Årsredovisningen, BL Skatt och Björn Lundéns körjournal med Telia Sense.

Du & Företaget  oktober 2019  | 5 


Genom att använda ny teknik kan ”vi  erbjuda avancerad kapitalförvaltning till alla – till avgifter som bara är en bråkdel av vad banker och fondförvaltare tar ut.

 ”

BL FINANS KAPITALFÖRVALTNING

Smart ­kapitalförvaltning med riktigt låga avgifter BL Finans digitala kapitalförvaltningstjänst fungerar som ett

supersmart konto där pengarna du sätter in automatiskt investeras i fonder med stor riskspridning och låga avgifter. På så vis behåller du själv mer av avkastningen på ditt privata sparande eller på företagets överlikviditet.   Du som kör ekonomisystemet BL Administration kan genom en koppling till BL Finans Kapitalförvaltning ­automatiskt få transaktionerna bokförda i programmet.

Varför

BL Finans Kapitalförvaltning? ✔✔ Helt digital och automatiserad ­kapitalförvaltning

✔✔ En av marknadens lägsta avgifter ✔✔ Enkelt, smidigt och alltid tillgängligt ✔✔ Insättningsgaranti

Vill du placera dina privata pengar eller företagets? KAPITALFÖRVALTNING PRIVAT

KAPITALFÖRVALTNING FÖRETAG

– enkelt och automatisk sparande

– tjäna mer på företagets överlikviditet

Vi ser kontinuerligt till att ditt konto får rätt fördelning när marknaden svänger. Sparandet sker på ett Investeringssparkonto (ISK), vilket är både smidigt och fördelaktigt för långsiktigt sparande. Med våra låga avgifter behåller du själv mer av avkastningen.

Tjäna mer på företagets överlikviditet genom att investera med låga avgifter och stor riskspridning. För företag görs sparandet på ett VP-konto och vi hjälper dig med underlag för deklarationen.

Vill du veta mer om BL Finans Kapitalförvaltning är du välkommen att kontakta oss på 0650-54 14 00 eller salj@bjornlunden.se. Läs mer på bjornlunden.se/finans/kapitalforvaltning

i samarbete med

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

6  |  Du & Företaget  oktober 2019


Ny webb-attest i BL Administration.

Godkänn fakturorna i mobilen!

39:-

Med vår nya attestfunktion kan företagets

leveran­törsfakturor godkännas i datorn, plattan eller ­mobilen. Det innebär ett säkrare och snabbare attestflöde med minskad risk för felaktiga eller försenade betalningar.   Du har god överblick över fakturans väg och kan bland annat se om fakturan godkänts, avvisats eller vidarebefordrats av attestanten.   Om företaget får leverantörsfakturor som ska godkännas av flera personer kan du på ett enkelt sätt lägga upp olika attestkedjor. Du kan även koppla en attestant till en viss leverantör.   Som ett komplement till webbversionen finns en app där du kan få pushnotiser när det är dags att godkänna en faktura. ✔✔ Säkrare och snabbare attestflöde ✔✔ Attestering i dator, platta eller mobil

/ANVÄNDARE & FÖRETAG

Du som har BL Administration i molnet startar ­funktionen direkt i programmet under Integrationer.

✔✔ Avisering via pushnotis eller mejl ✔✔ Möjlighet att lägga upp attestkedjor

MÅNADSPRIS

Läs mer på

bjornlunden.se/attest

Swish ska bokföras som k­ ontant betalning

Frågor uppstår emellanåt om Swish räknas som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister. Och om man behöver ha kassaregister om man inte tar emot kontanter utan bara tar betalt med Swish eller kort.   Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-­betal­ningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbas­belopp (dvs 186 000 kr för inkomståret 2019) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister.    Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning, som Swish, får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en ­gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish.   Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för ­kontokort och en för Swish.

Du & Företaget  oktober 2019  | 7 


EKONOMISKOLAN.

Viktigaste nyckeltalen

– så räknar du och så ser det ut i din bransch Syftet med nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal syftar till att ge överskådlig och tydlig information om företagets ekonomi. Nyckeltalen byggs upp med hjälp av information från balans- och resultaträkningen. Den övergripande tekniken vid beräkning av olika nyckeltal är att ställa olika poster i redovisningen i relation till varandra. Med hjälp av dessa relationstal får du en tydligare bild av företagets styrkor och svagheter. Nyckeltalen behöver dock inte vara relationstal. Det kan även vara poster av särskilt intresse som du plockar direkt från redovisningen, t ex försäljning och materialkostnader månad för månad.

Underlag för konkreta åtgärder

Det främsta syftet med att arbeta med olika nyckeltalsanalyser är att arbetet ska leda till konkreta åtgärder som ökar företagets lönsamhet.   Nyckeltalen fungerar som ett verktyg i företagets ekonomiska styrning. Ekonomistyrning handlar mest om en löpande analys av det egna företagets ekonomiska tillstånd, men även om bevakning av externa företag såsom viktiga konkurrenter, kunder och leverantörer.

Hur ligger ditt företag till? Här får du branschstatistik över nyckeltalen där du kan se hur ditt företag ligger till. Om du går in på någon bolagssajt för att hämta nyckeltal för ditt företag måste du för jämförbarhetens skull kontrollera att man använt samma formel som vi gör här och som SCB använder för sin statistik. Likviditet %

Soliditet %

Rörelsemarginal %

Avkastning på eget kapital %

Räntetäckningsgrad ggr

Alla branscher (utom fastighetsförvaltning)

187

50

6,7

27,7

49,1

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning

159

33

13

15,9

5,5

Mark-, bygg- och anläggningsarbeten

162

41

5,6

28,2

22,7

Detaljhandel (utom med motorfordon)

93

36

2,2

16,1

9,2

Transport- och magasineringsföretag

141

36

4,7

17,6

7,2

Hotell, restaurang och bar

122

31

2,6

21,7

9,7

Informations- och kommunikationsverksamhet

232

58

12,9

38

301,9

Utbildning, sjukvård och andra tjänster

257

62

12,5

37,8

280,6

Metallindustri (ej maskiner och apparater)

157

47

6,3

21,5

19,9

Byggentreprenörer

164

41

4,2

28,4

32,1

Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

177

46

6

29,6

36

Parti- och provisionshandel (ej motorfordon)

145

43

3,7

19,4

18,3

Åkerier och flyttfirmor

133

36

5,2

16,3

6,5

Programvaruproducenter, datakonsulter mfl

249

60

17,1

44,2

525,2

Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation

248

61

15,1

35,5

303,4

Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl

255

61

15,7

38,8

367,6

Juridiska och ekonomiska konsultbyråer

247

58

16

38,8

472,4

Bransch

Källa: SCB Branschstatistik, medianvärden i företag med 1–19 anställda

8  |  Du & Företaget  oktober 2019


5 viktiga nyckeltal

Här går vi igenom hur du beräknar fem av de viktigaste nyckeltalen och ger tips på åtgärder för att stärka respektive nyckeltal. 1

LIKVIDITET – räcker pengarna?

När man talar om ett företags likviditet, är det normalt kassa­ likviditeten man menar. Kassalikviditeten visar företagets betal­ ningsförmåga på kort sikt. Företaget måste ha tillräckligt mycket pengar för att kunna betala sina rörelseutgifter i rätt tid. Om kassa­likviditeten är dålig kan det i de flesta fall tolkas som en mycket allvarlig indikator på att det finns problem i företagets ekonomi.   Exempel på åtgärder som företaget kan vidta för att försöka förbättra kassalikviditeten: • förhandla till sig längre kredittider från leverantörer och andra • förkorta kundernas kredittid • snabba upp faktureringsrutinerna • höja andelen kontantförsäljning • minska kapitalbindningen i rörelsekapital (t ex ett mindre ­varulager). Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – Varulager och pågående arbete) / Kortfristiga skulder

2

SOLIDITET – hur länge tål företaget förluster?

Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Man kan också se det som hur stor andel av företagets tillgångar som inte mot­ svaras av skulder. Soliditet beskrivs som företagets betalnings­ förmåga på lång sikt.   Soliditeten påverkas av företagets lönsamhet och finansiering. Så länge företaget kan generera lönsamhet och det egna kapitalet växer i förhållande till skulderna så förbättras soliditeten kontinu­ erligt. Detta kräver dock att ägarna återinvesterar vinstmedel i ­företaget och kanske skjuter till ytterligare kapital när det behövs. Soliditet = (Eget kapital + 78,6% av Obeskattade reserver) / Totala tillgångar

Vill du veta mer om nyckeltal? Lyssna på avsnittet ”Nyckeltal för ­företagare” i vår egen #drivaeget­ podden. Den finns att lyssna på där ­poddar finns! Enklast hittar du den här:

bjornlunden.se/podcast

3

RÖRELSEMARGINAL – har du ­marginal för räntor, skatt och vinst?

Nyckeltalet rörelsemarginal visar hur stor del av varje omsatt ­krona som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst. Nyckeltalet är främst användbart vid analys av det egna företagets utveckling samt en analys av företag i samma bransch. En svaghet är att nyckeltalet rörelsemarginal inte säger något om hur före­ taget finansierats.    Vanliga tips för att förbättra rörelsemarginalen är att höja försäljnings­priset, sänka kostnaderna och öka volymen. Dessa är elementära mål som varje företag strävar efter men som kan vara svåra att genomföra då de flesta företag verkar på en konkurrens­ utsatt marknad. Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar / Omsättning

4

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL – är företaget bästa investeringen?

Avkastning på eget kapital är ett nyckeltal som visar förräntning­ en på det kapital som ägarna själva satsat. Nyckeltalet riktar sig framför allt till företagets ägare. Genom att beräkna det här nyckel­talet kan ägaren jämföra avkastningen på det egna kapitalet med andra placeringsmöjligheter. En jämförelse kan även göras med en egen kalkylränta (ägarens personliga avkastningskrav).   Avkastningen på det egna kapitalet bör vara så stor att den motsvarar den avkastning ägarna skulle få i en vanlig kapitalplace­ ring med låg risk med tillägg för ägarnas riskpremie. Riskpremien ska ersätta ägarna för den risk som det innebär att investera kapi­ talet i verksamheten. Avkastning på eget kapital = Resultat efter finansnetto / Eget kapital + 78,6% av Obeskattade reserver

5

RÄNTETÄCKNINGSGRAD – täcker resultatet de finansiella kostnaderna?

Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som mäter företagets förmåga att betala de finansiella kostnaderna. Räntetäckningsgraden anges i procent eller ggr. Är räntetäckningsgraden lägre än 1 ggr/100% innebär det att resultatet inte ens räcker till att betala de finansiella kostnaderna. Det visar också att ett företag med stora skulder och stora finansiella kostnader kräver ett högre resultat och därför kan ha en hög inneboende risk i den skuldbörda man dragit på sig. Räntetäckningsgraden = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Finansiella kostnader

Du & Företaget  oktober 2019  | 9 


Effektivisera arbetet med våra smarta integrationer .

Nu kan du som kör BL Administration i molnet koppla ihop dina program från Björn Lundén med andra typer av system och program. Genom att programmet delar data med andra system sparar du mycket administrativ tid.

TimeLog »»IZETTLE Med vår koppling till iZettle, ett mobilt betalningsföretag, slipper du bokföra din dagsförsäljning manuellt och kan sätta upp en schemalagd import av all försäljning en gång om dagen. iZettle hanterar betalningar med alla vanliga betalningsmetoder.

»»OXCEED Oxceed är en molntjänst för rapportering, budgetering, och analys av ekonomisk data. Med Oxceed går det att styra och följa upp verksamheten utefter hur era kunder är organiserade.

»»CAPCITO

»»TEXTTALK

»»TIMELOG

Med Textalk får du en komplett och användarvänlig e-handelslösning. Du kan koppla Textalks webshop till BL Administration och enkelt synkronisera ordrar, artiklar och kunder. 

Med en integration mellan TimeLog och BL Fakturering underlättas din faktureringsprocess och du sparar både tid och pengar. I TimeLog kan du automatiskt skapa fakturor utifrån registrerad projekttid och överföra dem tillsammans med kunduppgifter till BL Fakturering med ett enda klick.

»»KONSTRUKT Konstrukt är ett molnbaserat planeringsverktyg för budget, prognos samt enklare analys och rapportering. Med kopplingen till BL Bokföring och BL Fakturering förenklas budget- och prognosarbetet betydligt.

»»SERVICEPROTOKOLL.SE

Capcito erbjuder finansiering med fakturor som säkerhet. Genom en koppling till BL Bokföring analyseras dina kundfakturor. Det tillgängliga låneutrymmet presenteras sedan direkt på skärmen.

Med Serviceprotokoll.se får du och ditt företag en smidig service- och orderhantering. Med kopplingen till BL Fakturering är det enkelt att skicka över order som är klara för fakturering och få återkoppling på fakturerade ordrar.

»»MYNUMBERS

»»BYGGLET

My Numbers är en gratistjänst som ger dig företagets viktigaste nyckeltal direkt i mobilen. Du kopplar My Numbers till BL Bokföring och BL Fakturering. På så sätt samlar du dina nyckeltal för att få det beslutsunderlag du behöver, när du behöver det.

Bygglet är ett projektverktyg för små och medelstora företag i byggbranschen. Du kan enkelt koppla ihop verktyget med BL Administration och underlätta din administration.

Jetshop är en e-handelsplattform i molnet som är byggd för e-handel i alla kanaler med kundupplevelsen i fokus. Du kan integrera din e-handel från Jetshop med BL Administration.

»»MYNT Med Mynt kan du få blixtsnabb finansiering baserat på ditt företags individuella förutsättningar. Genom en koppling till BL Bokföring analyseras dina kundfakturor och därmed kan du erbjudas bästa möjliga villkor.

10  |  Du & Företaget  oktober 2019

CRM Lime är Nordens ledande CRM-leverantör med 25 års erfarenhet. Lime CRM kan anpassas så att det passar just ditt bolags vardag och behov. Genom att integrera Lime mot BL Administration får du en extremt smidig synkning av kunder, produkter och intäkter.

»»KÖRJOURNAL

MED TELIA SENSE Med vår körjournal minimerar du din hantering av tjänsteresor med bilen. Allting sköts via Telia Sense-appen i mobilen. Appen kan kopplas ihop med BL Administration vilket innebär att det är smidigt att exportera körjournalen direkt till programmet.

i samarbete med

»»BL »»WOOCOMMERCE

»»JETSHOP

»»LIME

WooCommerce är en av världens största plattformar för e-handel. Med vår plugin är det enkelt att synka ordrar, kunder och artiklar direkt till BL Administration.

FINANS KAPITALFÖRVALTNING BL Finans Kapitalförvaltning är en smart kapitalförvaltningstjänst med riktigt låga avgifter. Du som kör BL Administration kan genom en koppling till BL Finans Kapitalförvaltning automatiskt få transaktionerna bokförda i programmet.

Du aktiverar integrationerna direkt i BL Administration under Arkiv – BL Integration. Fler integrationer tillkommer löpande, gå in på bjornlunden.se/integrationer för att läsa mer.


Snabba nyheter Höjd dröjsmålsränta

Enligt räntelagen får dröjsmålsränta tas ut med högst referens­räntan plus 8 procentenheter. Efter att referensräntan i flera år varit negativ (-0,5%) har Riksbanken nu fastställt referensräntan till 0,0% för perioden 1 juli–31 december 2019. ­Detta innebär att du kan ta ut dröjsmålsränta med 8% ­istället för 7,5%. Kom ihåg att ändra texten om dröjsmålsränta på ­fakturorna om procent­satsen framgår där.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga återinförs Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21% för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den nedsatta arbets­ givar­avgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr/ månad. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti 2019 och til�lämpas på ­löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Från 1 juli är den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år slopad. För de som är födda 1937 och tidigare blir det därmed inga avgifter alls. För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för ­aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året.

Automatisk ­körjournal med koppling till BL Administration Med vår nya Körjournal minimerar du din manuella hantering av tjänsteresor med bilen. Allt sköts enkelt via Telia Sense-appen i mobilen där du kategoriserar dina resor som jobb- eller privatresor. Om de flesta eller alla resor görs i tjänsten är det enkelt att ställa in så att alla resor markeras som jobbrelaterade. Sedan är det bara att avmarkera de resor som gällt privata ärenden. Appen är integrerad med BL Administration vilket innebär att du smidigt kan skicka körjournalen direkt till ­programmet. På så vis­s­ lipper du manuellt arbete och risken att missa någon resa minskar.

Höjt tak för rut-avdrag

Taket för rut-avdrag har höjts till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket nu är lika för alla. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men ska gälla hela beskattningsåret 2019.

MÅNADSPRIS

129:/TJÄNSTEBIL

Generationsskiften i ­fåmansföretag ­underlättas

Generationsskiften i verksamhetsbolag underlättas genom att tt undantag från reglerna om kvalificerade andelar införs 1 juli 2019. Undantaget innebär att det under vissa villkor ska vara möjligt att överlåta ett verksamhetsbolag till en närstående utan att karensbolaget smittas av den närståendes aktivitet i verksamhetsföretaget. Överlåtelse till make omfattas dock inte av undantaget.

Läs mer på

bjornlunden.se/korjournal

Du & Företaget  oktober 2019  | 11 


”Man får perspektiv på tillvaron när man jobbat på sjukhus i många år. Då känns det

 ”

i­nte lika farligt med en siffra som hamnat fel.

Fakta om Stina Hörnfeldt: Företag: Sköter sedan 2017 bokföringen i byggföretaget Byggtjänst Ola Skoglund AB

Anställda: Byggtjänst Ola Skoglund AB har två anställda plus Stinas man Markus och hans bror Patrik som delar på ägandeskapet.

Bor: Hudiksvall Familj: Man och två barn

12  |  Du & Företaget  oktober 2019


Svärmor & Björn Lundéns bokföringskurs satte fart på ny karriär för Stina Efter många år som sjuksköterska kände Stina Hörnfeldt att hon

ville prova på något nytt. Med hjälp av svärmor Ingegerd började hon sköta ekonomin i sin mans byggföretag. För att lära sig grunderna ordentligt gick hon även Björn Lundéns tredagarskurs i bokföring.   – Kurspassen höll rätt nivå och hade en lagom längd. Vi fick genomföra många praktiska uppgifter och inte bara lyssna vilket gjorde det lättare att ta till sig kunskaperna. En jättebra kurs om man ska sköta ekonomin i en förening eller ett mindre företag, tycker Stina.

Stina utbildade sig till sjuksköterska i början av 2000-talet och började därefter jobba på sjukhuset i Hudiksvall. Trots att hon fortfarande trivdes bra kände hon för ungefär två år sedan att det vore kul att testa något nytt inom arbetslivet. När Stinas man Markus behövde hjälp med att ta hand om ekonomin i familje­ företaget blev det den nya utmaning hon letat efter.

ST IN A S TR E TI P S TIL L D IG SOM VIL L

BY T A B R A

NSC H 1. L Ä S PÅ O C H BIL D A D IG E N UP PFATT N ING OM D E N NY A BR A N SC H D U V IL L BY EN TA TIL L . 2. H A R D U MÖ JL IG H E T ÄR D E T BR A ATT GÅ E N K U RS E L LE R UTBIL D N IN I ÄM N E T. G 3. V Å G A P R OV A, D E T B E H ÖV E R IN V A R A SÅ SV TE Å RT SOM M A N K A N TR O.

Svärmor ett bra stöd

Familjeföretaget heter Byggtjänst Ola Skoglund AB och startades redan 1968. 2017 tog Markus och hans bror Patrik över ägandeskapet. Ekonomin i företaget har ­sedan starten skötts av Stina Hörnfeldts svärmor Inge­ gerd Skoglund. För Stina som inte haft något ekonomi­ relaterat arbete tidigare har Ingegerd varit ett bra stöd på vägen. Efter att ha arbetat parallellt ihop med svär­ mor under en period anmälde Stina sig till en av Björn Lundéns kurser i bokföring.   – Jag ville få en bättre grund kunskapsmässigt och se om jag gjort saker och ting på rätt sätt, säger Stina.

Bra och pedagogiska kursledare

Stina gick grundkursen som omfattar tre dagar och som hålls i Björn Lundéns kurslokal på Söder i Stockholm. Kursen tar bland annat upp hur köp, försäljningar och andra affärshändel­ ser ska bokföras, hur momsen ska hanteras och vilka olika bok­ föringsrapporter det går att ta fram.   – Kursledarna var mycket bra och pedagogiska. Jag fick bättre koll på grunderna och det var skönt att inse att bokföring inte behöver vara så komplicerat. Sedan var det en bra mix av männ­ iskor som gick kursen, alla kunde dela med sig av intressanta erfaren­heter från just sin bransch, förklarar Stina.

Viktigt att vara noggrann

Efter kursens slut har Stina fortsatt sitt arbete på Byggtjänst Ola Skoglund AB. Den största utmaningen med att lära sig bokföra har varit att göra rätt från början och undvika slarvfel.

  – Jag insåg snabbt att noggrannhet är viktigt. Om något blir fel kan det vara krångligt att korrigera. Men man får perspektiv på tillvaron när man jobbat på sjukhus i många år. Då känns det inte lika farligt med en siffra som hamnat fel, säger Stina med ett leende.

Jobb som kompletterar varandra

Idag arbetar Stina med bokföring tre dagar i veckan och två ­dagar på Hudiksvalls sjukhus. Hon ser bara positivt på att ha två så olika jobb samtidigt, och planen är att fortsätta så. – Det passar mig perfekt att kombinera. Jag gillar att sköta bokföringen på egen hand, samtidigt vill jag behålla den gemen­ skap jag har med kollegor i mitt arbete som sjuksköterska, avslu­ tar Stina.

Du & Företaget  oktober 2019  | 13 


Sugen på att göra ­årsredovisningen själv?

– det kan du, med Digitala Årsredovisningen Med webbtjänsten Digitala Årsredovisningen har vi gjort det ­maximalt enkelt för dig som vill upprätta årsredovisningen på egen hand. ­Programmet följer regelverket och ser till att din årsredovisning blir ­korrekt. Du behöver bara ladda upp din bokföring med gjorda boksluts­justeringar och följa den smarta guiden så har du din kompletta årsredovisning klar för att skicka in till Bolagsverket digitalt eller på papper.

3 enkla steg

890:-

/årsredovisning

1

2

3

Ladda upp en SIE-fil med din bokföring

Följ guiden och svara på enkla frågor

Betala, skriv ut, skicka in årsredovisningen

För att göra din årsredovisning ­ ehöver du företagets bokföring b med gjorda bokslutsjusteringar på en SIE-fil.

Du guidas hela vägen i programmet från import av bokföringen till utskrift av årsredovisningen. Varje steg förklaras exakt och begripligt.

När du är färdig med din årsredovisning betalar du och lämnar in den digitalt eller så skriver du ut den och skickar till Bolagsverket.

Snabbt, enkelt och tryggt!

7 fördelar

med Digitala Årsredovisningen ✓✓ Smarta guider minimerar ditt arbete och ser till att ­årsredovisningen blir rätt. ✓✓ Det mesta av innehållet hämtas från Bolagsverket eller skapas automatiskt från din bokföring ✓✓ Gratis att använda ända fram till utskrift ✓✓ Du sparar tusentals kronor ✓✓ Du kan tryggt luta dig mot vår 30-åriga erfarenhet av bokslut och årsredovisningar ✓✓ Dina uppgifter sparas till kommande år ✓✓ Digital inlämning till Bolagsverket

14  |  Du & Företaget  oktober 2019

890:-/årsredovisning

– men gratis ända fram till utskrift Digitala Årsredovisningen är gratis att använda fram till utskrift av årsredovisningen, så du kan testa i lugn och ro utan kostnad. Även efter att du har betalat kan du gå tillbaka till årsredovisningen och göra ändringar utan att behöva betala en gång till.

Läs mer och testa Digitala Årsredovisningen kostnadsfritt på:

digitalaarsredovisningen.se


Smart digitalisering som ger dig mer tid för det du brinner för – Automatisera företagets leverantörsfakturor! Paketpris! 

Tolkning + e-postportal 59:-/mån och företag

Ett otroligt prisvärt paket som effektiviserar företagets hantering av leverantörsfakturor! Tar ditt företag emot mer än ett fåtal leverantörsfakturor varje månad? Då är det en smart idé att automatisera fakturaflödet och slippa manuell hantering. Först och främst för att det är extremt tidsbesparande, men också för att det innebär ökad kvalitet i form av färre fel. Med det här paketet kan företaget automatisera ­hanteringen av: ✔✔ leverantörsfakturor i pdf-format ✔✔ inskannade leverantörsfakturor ✔✔ fotograferade leverantörsfakturor

TOLKNING . 

Ord.pris 39:-/mån

Med Tolkning skickas dina ­leverantörsfakturor till en robot som lär sig att tolka innehållet i dina fakturor. ­Roboten utnyttjar kunskaper från ­andra robotar i systemet och kan på så vis ge dig snabb hjälp ­genom ­förifyllda basuppgifter – redan från första fakturan.

E-POSTPORTAL . 

Ord.pris 29:-/mån

Via e-postportalen kan dina ­leverantörer skicka pdf-fakturor ­direkt till ditt BL Administration. Fakturan finns ­sedan för manuell behandling ­eller automatisk tolkning med BL Tolkning i ­programmet.

xx Lägg till Webb-attest för 39:-/mån

ATTEST . 

39:-/mån

Med vår nya webb-attest kan företagets leverantörsfakturor godkännas i datorn, plattan ­eller mobilen. Det innebär ett ­säkrare och snabbare attestflöde med minskad risk för felaktiga eller ­försenade betalningar. Läs mer på bjornlunden.se/attest

Vill du komma igång med den här prisvärda lösningen? Mejla till salj@bjornlunden.se eller ring 0650-541400.

Du kan även läsa mer på bjornlunden.se/fakturahantering TOLKNING + E-POSTPORTAL

59:-

MÅN/FÖRETAG

Priset 59:-/mån och företag inkluderar ett obegränsat ­antal fakturor och tål att jämföras med alla leverantörer av ­liknande system. I priset ingår lagring av 2 GB data. Ingen avgift per t­ ransaktion eller andra avgifter ­tillkommer. För att kunna ­använda tjänsterna krävs att du kör BL Leverantör i molnet.

Du & Företaget  oktober 2019  | 15 


Så genomför du en uppsägning på grund av arbetsbrist

– steg för steg hur du undviker fallgroparna

Det har varit goda ekonomiska tider i Sverige under ganska lång tid och det pratas nu mycket om att en lågkonjuktur väntar runt hörnet. Vi hoppas att det inte blir någon djupare kris men tycker att det kan vara motiverat med en artikel som beskriver vad du som arbets­givare ska tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivarens ensak

Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill syssel­sätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen uppkommer arbetsbrist. Detta avgör du ensam. Arbetsbrist är sak­ lig grund för uppsägning.

Är omplacering möjlig?

Om det föreligger arbetsbrist måste du som arbetsgivare försöka omplacera den anställde. Det innebär att du ska under­ söka om det är möjligt och rimligt att ­erbjuda den anställde annat arbete hos dig. ­Annars har du inte saklig grund för uppsägningen.

Förbjudet i samband med ­verksamhetsövergång!

Observera att det är förbjudet att säga upp anställda på grund av en kommande försäljning av verksamheten eller en delverksamhet. En eventuell övertalighet måste i dessa fall hanteras av köparen.

16  |  Du & Företaget  oktober 2019

MBL-förhandlingar

Arbetsgivare med högst tio anställda som omfattas av LAS, har rätt att undanta två personer från turordningen. Personerna ska ha särskild betydelse (så kallade nyckel­ personer) för verksamheten.   Turordningen avgörs efter hur länge de anställda varit anställda – sist in, först ut. Man räknar hela anställningstiden i före­ taget, inte bara på den avdelning där det finns arbetsbrist. Den anställde får också räkna in anställningstid i andra företag i samma koncern.

Varsel till Arbetsförmedlingen

Krav på skriftligt ­uppsägningsbesked

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska du som arbetsgivare på eget initiativ inleda MBL-förhandlingar med den kollektiv­avtalsbärande fackföreningen. Har företaget inte tecknat något kollektiv­ avtal är du som arbetsgivare skyldig att ­inleda förhandlingar med alla fackliga organ­isationer som har medlemmar som berörs av driftsinskränkningarna. För ­anställda som inte är fackligt anslutna ­behöver någon förhandling inte göras.

Om minst fem anställda berörs av uppsäg­ ning på grund av arbetsbrist ska du varsla Arbetsförmedlingen. Detsamma gäller om driftsinskränkningen under 90 dagar kan antas medföra minst tjugo uppsägningar.

Turordning vid uppsägning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste du följa turordningsreglerna i LAS. Om det finns flera driftsenheter på företa­ get, görs en turordning för varje enhet. Om du har kollektivavtal görs en turordning för varje avtalsområde, exempelvis en turord­ ning för arbetare och en för tjänstemän.

Uppsägningsbeskedet till den anställde måste vara skriftligt. Något krav på under­ rättelse före uppsägningen finns inte vid uppsägning på grund av arbetsbrist.  På bjornlunden.se/mallar kan du beställa en mall som hjälper dig att upprätta ett korrekt uppsägningsbesked.

Företrädesrätt till återanställning

Om du har sagt upp personal på grund av arbetsbrist, måste du erbjuda dessa per­ soner återanställning innan du kan ta in


nytt folk i den verksamhet där de anställda tidigare har varit sysselsatta.   Företrädesrätten gäller alla typer av ­anställningar, dvs även tidsbegränsade. För att den anställde ska ha företrädesrätt till återanställning gäller villkor om • kvalifikationstid • intresseanmälan • att den anställde inte får avböja lämp­liga återanställningar • vilken typ av jobb som berörs • att den anställde har tillräckliga kvalifi­ kationer • turordning.

Kvalifikationstid

För att ha företrädesrätt till återanställning ska den anställde ha varit anställd hos arbets­­givaren under mer än 12 månader de senaste tre åren före uppsägningen. ­Anställningen behöver inte ha varit sam­ manhängande, utan kan vara uppdelad på flera perioder.

Anspråk på företrädsrätt

Turordning vid återanställning

Om flera före detta anställda har företrädes­ rätt till återanställning bestäms den inbördes turordningen mellan dem efter hur lång sammanlagd (men inte nödvändigtvis sam­ manhängande) tid de har varit anställda hos arbetsgivaren. Den som har varit anställd längst tid står först i kön. Om två personer har exakt på dagen lika lång anställ­­ningstid, har den äldre av dem företräde.   I princip gäller samma turordningslista som vid uppsägningen. Vid återanställning räknas dock även uppsägningstiden in. Detta gör att turordningen i vissa fall kan kastas om.

Uppsägningstid

När en anställd sägs upp på grund av arbets­ brist gäller en uppsägningstid innan anställningen upphör. Detta innebär att anstäl­l­ ningen normalt fortsätter på samma villkor som före uppsägningen, och att uppsägningstiden räknas som vanlig anställningstid om det senare skulle bli aktuellt att beräkna anställningstiden. Uppsägnings­tiden är lägst 1 månad och högst 6 månader.

xxExempel på arbetsbristsituationer Brist på arbete

På grund av minskad efterfrågan har det uppstått brist på arbete i företaget. ­Företaget bestämmer sig därför att säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Den anställde måste anmäla till arbets­ givaren om han eller hon gör anspråk på sin företrädesrätt, dvs vill utnyttja sin före­ trädesrätt till återanställning om det blir aktuellt.

Brist på pengar

Mister företrädesrätten

Företaget har bestämt sig för att hyra in städpersonal från ett bemanningsföretag ­istället för att ha en anställd städerska, då man kommit fram till att detta ger en lägre kostnad. En anställd måste därför sägas upp på grund av arbetsbrist.   Ett förlag ger ut tidningar och har viss utbildningsverksamhet. Eftersom tidningen är den del av företaget som ger inkomster bestämmer man sig för att lägga ned utbild­ningsverksamheten. Vissa anställda måste då sägas upp på grund av arbetsbrist.

Om den anställde blir erbjuden åter­anställ­ ning som han eller hon har tillräckliga kvali­ fikationer för och avböjer erbjudandet, för­ lorar han eller hon normalt företrädes­rätten.

Uppsägningstid plus nio månader

Företrädesrätten gäller under uppsägnings­ tiden samt under nio månader där­efter. Vid tidsbegränsad anställning gäller före­ trädesrätten från det att besked om att ­anställningen kommer att upphöra har lämnats (eller skulle ha lämnats) och till dess nio månader gått sedan anställningen upphörde.

Samma typ av jobb

Den uppsagde har företrädesrätt till anställ­ ning inom samma verksamhet, avtalsområ­ de och driftsenhet som han eller hon var ­anställd vid när uppsägningen gjordes. Om företaget byter ägare övertar den nye arbets­ givaren skyldigheten att lämna företräde.

Tillräckliga kvalifikationer

Den uppsagde måste ha tillräcklig kompe­ tens för den nya anställningen. Det betyder att han eller hon måste kunna utföra arbets­uppgifterna efter en rimlig inlärnings­ period.

Företaget har en anställd som är personaladministratör. Denna tjänst dras in eftersom företaget saknar pengar att finansiera tjänsten. En anställd måste sägas upp på grund av arbetsbrist.

Brist på lönsamhet

Brist på ägarintresse

En företagare som snart uppnår pensionsålder har tröttnat på företaget och säger därför upp sina anställda på grund av arbetsbrist.

Förändring av anställningsvillkor

Karin har en halvtidstjänst som ekonomiassistent hos Uffes Bygg AB. Uffes Bygg AB behöver nu utöka denna tjänst till en heltidstjänst. Karin vill dock inte ändra sin arbets­tid. Uffes Bygg AB har i detta fall brist på deltidsanställningar. Eftersom det inte finns någon möjlighet att omplacera Karin till någon annan tjänst på företaget blir följden att Karin sägs upp på grund av arbetsbrist (såvida det inte finns någon med kortare anställningstid).

Fingerad arbetsbrist

– beror uppsägningen egentligen på personliga skäl? Eftersom arbetsbrist är saklig grund kan en mindre seriös arbetsgivare lockas att påstå att uppsägningen beror på arbetsbrist trots att det egentliga skälet är personliga förhållanden, för att på så sätt slippa bevisa att uppsägningen är sakligt grundad. Detta kallas fingerad (påhittad) arbetsbrist.   En arbetsgivare får inte skylla på arbetsbrist om det i själva verket handlar om ­något personligt. Att arbetsgivaren benämnt uppsägningen som uppsägning på grund av arbetsbrist har ingen betydelse. Uppsägningen ska bedömas efter de ­verkliga omständigheterna.

Du & Företaget  oktober 2019  | 17 


Vad är det bästa med ditt jobb på Björn Lundén?

Visste du att vi har fler än 130 dokumentmallar? – som förenklar både ditt företagande och ditt privatliv?

FRÅN

49:/MALL

Joakim Bergius, utvecklare

Hur klyschigt det än må låta är det svårt att bara välja en bra sak med att arbeta på Björn Lundén. Sedan min son föddes för cirka ett år sedan har jag verkligen börjat inse hur bra vi har det med våra flexibla arbets­tider. Att, nästan helt på egen hand, kunna be­ stämma arbetstider underlättar extremt när man ska försöka få ihop livspusslet. Våra motions­ timmar är också en fantastisk förmån.

10

populäraste mallarna

1. Anställningsavtal 99:2. Framtidsfullmakt 99:3. Enkelt skuldebrev 49:4. Gåvobrev, fastighet 99:5. Aktiebok 49 :6. Aktieägartillskott 49 :7. Konsultavtal 99:8. Reseräkning 99:9. Äktenskapsförord 49:-

10. Faktura 49 :-

Dokumentmallar och blanketter för att lösa allt från löne­besked till bouppteckning finns i överflöd på nätet, många är dessutom gratis. Men hur vet man om innehållet är uppdaterat och överensstämmer med lagar och regler? När du använder mallar från Björn Lundén får du mallar framtagna av medarbetare som dagligen arbetar med det aktuella ämnet och som håller sig ständigt uppdaterade.   Använd våra dokumentmallar när du behöver upprätta ett dokument, t ex ett köpeavtal eller en faktura, en bolags­ordning, ett anställningsavtal, en körjournal, ett gåvo­brev, ett testamente eller ett äktenskapsförord. Du sparar mycket tid och minimerar samtidigt risken för fel.   Du väljer antingen enstaka mallar för 49–99 kr/st eller Stora Mallpaketet med samtliga 130 mallar för 699 kr. Efter köpet finns mallarna tillgängliga för nedladdning på Mina sidor i 12 månader (­mallar du laddat ner får du naturligtvis behålla i evig tid).

Stora Mallpaketet. – 130 mallar för 699:-

Beställ på

bjornlunden.se/mallar

Våra 10 mest sålda böcker 2019 Marie Isidorsson, programutvecklare

Det bästa är nog att jag känner att det jag gör verkligen är till nytta för våra kunder. Både vad gäller att utveckla bra pro­ gramvaror och att vara dem behjälplig på supporten.   Att få vara med och driva ­utvecklingen av två viktiga pro­ gramvaror såsom BL Skatt och BL Byråstöd är för mig en rolig utmaning som gör att jag åker till jobbet med ett leende varje dag. Jag älskar problemlösning och att fundera ut hur saker och ting skulle kunna fungera på ett ännu bättre sätt.

18  |  Du & Företaget  oktober 2019

Vi har fler än 60 böcker som på olika sätt kan förenkla ditt ­företagande. Även som privatperson kan du få hjälp av våra böcker, t ex om du behöver upprätta en bouppteckning. ­Böckerna finns både som tryckta böcker och som e-böcker om du föredrar det. Här är 10 i topp-listan så här långt för 2019: 1. Enskild firma 2. Eget aktiebolag 3. Bokföring 4. Starta & driva företag 5. Fåmansföretag & skatteplanering 6. Lönehandboken 7. Bostadsrättsföreningar 8. Anställda 9. Bokföring & bokslut i enskild firma 10. Bouppteckning & arvskifte

Se alla våra böcker på

bjornlunden.se/bocker


Lär dig göra bokföring, ­bokslut och löner – på webben när du vill och i din takt!

53 omdömen (4,5)

– lär dig bokföring från grunden

I den här webbkursen lär du dig att bokföra köp, försäljningar och andra affärshändelser i ditt företag. Vi går också igenom de olika ­rapporter du kan ta ut från bokföringen.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I

30%

rabatt på alla våra e-kurser

Webbkurserna på grundnivå inom bokföring, bokslut och lön hör till våra mest populära. Du går kursen när du vill och i din egen takt, med din dator, platta eller telefon.

BOKFÖRING I

ERBJUDANDE UNDER HELA OKTOBER 2019!

2 890:+ moms

48 omdömen (4,8)

Eller gå kursen i vår kurslokal i Stockholm Du kan även välja att gå våra bok­ förings-, boksluts- och lönekurser i vår kurslokal på Söder i Stockholm.

– så gör du bokslut i ditt aktiebolag

Grundläggande webbkurs där du lär dig hur bokslut och årsredo­ visning upprättas i ett ­mindre aktiebolag (K2). Vi arbetar praktiskt med ett övningsföretag som vi följer hela ­vägen i ­bokslutsarbetet.

LÖN I

2 890:+ moms

11 omdömen (4,4)

– praktiskt inriktad grundkurs

Under denna kurs lär du dig de viktigaste momenten i ett företags löneadministration. Efter avslutad kurs bör du klara av de vanligast förekommande momenten i löneberäknings­arbetet.

2 490:+ moms

Till och med 31 oktober 2019 får du 30% rabatt när du beställer eKurser. Läs mer och se hela vårt utbud på

bjornlunden.se/ekurser

För mer information och anmälan kan du ringa 0650-54 14 00 eller gå in på vår hemsida: bjornlunden.se/kurser

Gratistjänster – ta för dig ur vår kunskapsbank » Faktabank

Vår faktabank är fylld av användbar information för dig som företagare! Du hittar regler och belopp för olika förmåner, moms, periodiseringsfonder, prisbasbelopp, egenavgifter och mycket mer.

» Viktiga datum

Kalender som underlättar för företagare att hålla koll på viktiga datum och visar när du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och allt annat!

» Skatteguiden

Förklarar de vanligaste skattereglerna och innehåller alla aktuella procentsatser, ­beloppsgränser, inkomstnivåer, mm.

» Företagskunskap

De uppskattade artiklarna behandlar allt från bokföring av vanliga affärshändelser till de senaste skattenyheterna. Dessutom får du förklaringar av närmare 2 000 ekono­ miska ord och begrepp!

» Podcast

Våra experter som leder podden jobbar dagligen med frågor som rör företagande. Med den här podden får du som företagare tips på hur du driver eget företag – från idé till framgång!

» BL Nyhetsbrev

För dig som inte aktivt håller koll på nyheter erbjuder vi ett månatligt nyhetsbrev där vi sammanfattar de viktigaste nyheterna för dig med företag.

bjornlunden.se/gratistjanster

Du & Företaget  oktober 2019  | 19 


Snabbfakta 2019 Representation

2018

Lunch, middag och supé* Enklare förtäring Representationsgåvor Teater och greenfee

0 kr 0 kr 60 kr 60 kr 300 kr 300 kr 180 kr 180 kr

2019

Belopp exklusive moms. *Representationsmåltider är inte avdragsgilla. ­Förfriskningar och enklare förtäring är dock avdragsgill. Moms på representationsmåltider eller liknande förtäring får lyftas på utgifter upp till 300 kr (exkl moms).

Bilersättning 2018 och 2019 18,50 kr/mil för privatbil och 9,50 kr/mil för tjänstebil (6,50 kr/mil för diesel).

Kostförmån

2018

2019

Frukost Lunch eller middag Helt fri kost

47 kr 94 kr 235 kr

49 kr 98 kr 245 kr

Traktamente

2018

2019

Helt maximibelopp Efter tre månader Efter två år Halvt maximibelopp Nattraktamente

230 kr 161 kr 115 kr 115 kr 115 kr

230 kr 161 kr 115 kr 115 kr 115 kr

Traktaments­ reduceringar

2018

2019

Inrikes tjänsteresor helt maximibelopp, kr Reducering för: 230 230 Frukost, lunch, och 207 207 ­middag Lunch och middag 161 161 Lunch eller middag 81 81 Frukost 46 46

Utlandstraktamente Utlandstraktamenten fastställs av Skatte­ verket. Du hittar listan med normal­belopp på vår hemsida www.bjornlunden.se.

Basbelopp Prisbasbelopp (pbb) Förhöjt pbb Inkomstbasbelopp

2018

2019

45 500 kr 46 500 kr 62 500 kr

46 500 kr 47 400 kr 64 400 kr

190430 190630 190831

0,26% –0,09% –0,39%

Statslåneräntan 180831 181130 181231

0,32% 0,51% 0,48%

Referensränta 2019-01-01–2019-06-30 2019-07-31–2019-12-31

Socialavgifter Arbetsgivar­avgifter1 Egenavgifter1, 2

–0,5% 0,0%

2018

2019

31,42% 28,97%

31,42% 28,97%

Sanning – enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation sparas i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Får ett företag exempelvis in material på papper ska det också arkiveras på papper och har det kommit in elektroniskt ska det arkiveras elektroniskt. Det går däremot inte att skanna in pappersfakturor och sedan slänga fakturorna när allt är inskannat. Man får inte heller skriva ut elektroniska fakturor och sedan bara arkivera dem på papper, de måste även arkiveras digitalt. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver arkivera pappersfakturan (originalet) i tre år och den inskannade kopian i sju år.

”Man kan alltid plocka ut skattefritt traktamente när man haft ökade levnadskostnader i samband med en tjänsteresa…” Myt – för att ha rätt till skattefritt traktamente räcker det inte med att tjänsteresan medfört ökade levnadskosntader. För att kunna betala ut/ta ut skattefritt traktamente krävs att tjänsteresan: • har gått till en plats som ligger mer än 50 km från den anställdes/företagarens ­bostad och tjänstestället, och • är förenad med övernattning (kl 00.00–06.00).

”Man kan alltid inleda en anställning med sex månaders provanställning…” Myt – för provanställning gäller att det måste finnas ett behov av att prova om den anställde är lämplig för tjänsten. Det kan antingen vara för att se om han eller hon passar i företaget eller för att se om personen klarar av att utföra vissa uppgifter. En provanställning kan därför inte upprepas såvida det inte rör sig om alldeles s­ peciella omständigheter.   Du måste redan från början göra klart för den anställde att anställningen är en provanställning och vad det betyder. Upprätta ett skriftligt avtal som både du och den anställde undertecknar.   Om du inte vill att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden är slut, måste du lämna ett besked om detta till den anställde, annars går provanställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning.

Mer kostnadsfri kunskap om företagande, skatt, redovisning, personal och juridik hittar du på:

bjornlunden.se/foretagskunskap

(4972)

1. För ålderspensionärer mfl födda 1938 och senare är avgifterna 10,21% fr o m 190701 (16,36% t o m 190630). För ungdomar som fyllt 15 men inte 18 år är arbetsavgifterna 10,21% på lön upp till 25 000 kr/mån fr o m 190801. För den först anställde i företag som inte har anställda är avgifterna i vissa fall 10,21%. Regional nedsättning ges i vissa kommuner med 10 procentenheter. 2. Om längre karenstid valts är egenavgifterna lägre. På den del av den totala inkomsten som överstiger 8 prisbasbelopp u ­ tgår fulla egenavgifter. I vissa fall medges nedsättning med 7,5 procentenheter, dock max 15 000 kr.

”Fakturor måste arkiveras i den form de togs emot…”

Profile for Björn Lundén

Du & Företaget, oktober 2019