±18 # 32 Apirila 2010

Page 1

bigarren hezkuntza, batxilergo eta lanbide heziketako aldizkaria

#32 2010ko apirila

eta gainera...

Segurtasuna Interneten

Sinismena krisian?

DBH4 ikasturte orientatzailea

Nerabeek denbora asko ematen

Gazteriaren artean gero eta

dute ordenagailuaren aurrean.

gutxiago dira erlijioa bere

Hau, sarritan, tresna arriskutsua

bizitzaren ardatzat hartzen

DBH azken urtea Batxilergo eta Lanbide Heziketara bideratu nahi da. 08. orria

izan daiteke.

15. orria

dituztenak.

16. orria

... eta agenda, iGazte, Esku Hartu, BGazte, Giza Eskubideak


02 • 2010eko apirila

Hezkuntza eta trebakuntza

Aro teknologikoa eskolan

Betiko arbel orlegiak eskolako paisaia irudikatzeari utziko diote eta gauza bera gertatuko da koadernoekin. Hezkuntza zentruak ere gaur egungo aurrerapenei heldu behar dira eta horregatik eskola 2.0 proiektua martxan da

artxoan Patxi López Lehendakariak eta Isabel Celaá Hezkuntza Sailburuak Irungo Dunboa zentroan, Eskola 2.0 ekimenaren hasiera aurkezpen ofiziala egin zuten. Lehendakariak azpimarratu bezala “eskola gizartearen eraldaketa teknologikora konektatu behar da”. Eta hori izan da Eskola 2.0 programa diseinatzeko arrazoietako bat. Berak aipatutako ekimenaren xede nagusiena gizartea aurrerapenetatik kanpo ez geratzea da. Eskola 2.0-k pertsona eta makinen artean interakzioa egotea ahalbidetzen du eta gizarte aurreratuetan ezaguera teknologikoan, jauzi ikaragarria izan da. “Ekimena gizartearen alfabetizazio berria eta eskolaren modernizazioa suposatzen du”, dio Lópezek. Interakzioa web 2.0a sortu zenetik posible da eta interakzio honen adibideak Facebook edo Tuenti gisako gizarte sareak, blogak, mikroblogak, fotoblogak eta abarrekoak dira. Aplikazio hauen guztien erabilera herritarren artean areagotzen ari da batez ere gazteen artean. Adibidez, Nielsen-ek egindako ikerketa baten arabera, Espainian biztanleriaren %75a giza sareak erabiltzen ditu. Bestalde, Pew Internet egindako beste azterketa baten arabera, 12 eta 29 urte bitartekoen artean, %93a sarera konektatzen da eta 12 eta 17 urte bitartekoek

M

ARGITARATZAILEAK

KOORDINATZAILEA: Jon Mikel Zabalegi ERREDAKZIOA: Cristina Domínguez, Ana Belén Sánchez y José Poza DISEINUA: JP ARGAZKIAK: Markel Redondo / Unibertsitateko Aldizkaria / Eurocampus / Shareak ERREDAKZIOA ETA PUBLIZITATEA: Iparragirre 17, 1.Esk. 48009 BILBO. 94 424 75 94. Posta-e: elperiodico@unionline.info LEGE GORDAILUA: BI - 716 - 09

BABESTEN DUTE KULTURA SAILAK (KULTURA SAILA. HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZA)

DIRUZ LAGUNDUTAKOA

EKINTZA HONEK BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN KULTURA SAILAREN LAGUNTZA JASO DU


Hezkuntza eta trebakuntza behintzat behin konektatzen dira egunean giza sareengatik. Gauzak horrela, eskolak Informazio eta Komunikazio Teknologietara (IKT) moldatzen ari dira eta besteak beste, ordenagailuak eta arbel elektriko interaktiboak geletan ikusgai izango dira, edo behintzat Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan. 2009 urtearen ekainaren 5ean, Kontseilu Gobernuak Euskadin programa hau ezartzea baietsi zuen non adierazten zen 2010ean Lehen Hezkuntzako 5. mailako gelak digitalizaturik izango zituen. Proeiktua errealitate bihurtzen ari da eta martxoaz geroztik geletan ordenagailu eramangarriak ezartzen hasi dira. Printzipioz, Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleak ordenagailu eramangarri batekin lanean hasi dira eta ideia da Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako gelak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1.go eta 2.mailako gelak teknologi berriez hornitzea. Horregatik, ziur aski hurrengo urtean, ikasle hauek ordenagailuak izaten jarraituko dute eta hurrengo ikasturteko 5. mailakoek ordenagailu berriak jasoko dituzte. Guztira, zentru publikoetako 539 eta zentru pribatuetako 401 geletan ezarriko direla ordenagailuak aurreikusi da. Hortaz, 5.mailako 18.159 ikaslek jasoko dute ordenagailu eramangarria. Martxo hasieran zentru publiko anitzek

2010eko apirila

• 03

Pixkanaka bada ere, Wi-Fi sarea hezkuntza zentro guztietara hedatzen ari da

Ordenagailuen edukiek gela bakoitzean dagoen hizkuntza eta eredu mailekin bat egingo dute

jaso izan dituzte eta martxo amaieranapirilan piskanaka pribatuek ere jasoko zituztela adierazi zuten Hezkuntzatik. Ordenagailu hauen ezarpenak ordenagailu kopurua ikasleekiko ratioa

aldatzen du. Hots, zentru bakoitzean, orain arte, 12 ikaslek ordenagailu bat zuten eta hemendik aurrera 6 ikaslek ordenagailu bat izango dute. Bestalde, piskanaka wifi sarea ere

ezartzen ari dira zentru orotan. Martxoan, zentruen %40ek wifi sarea zuten (gehienak zentru publikoak) eta Hezkuntzatik adierazi dute hilabete hauetan zehar zentru pribatuek ere


04 • 2010eko apirila izango dutela ordenagailuak heltzearekin batera. Hala eta guztiz ere, Hezkuntzatik ohartarazi dute Eskola 2.0 programaren ezarpena eskola bakoitzaren araberakoa izango dela eta haien baliabideen araberakoa. Hasiera batean, ikasleak eramangarriak etxera eraman zitzaketela zehaztu zen. Aitzitik, hurrengo ikastarotik aurrera izango da “denbora bat igaro behar baita ikasleek ordenagailuak eskolako edukia direla eta ez jolasedukia direla aintzat hartzeko”. Patxi Lópezen esanetan, Eskola 2.0 programak ikasleei lagunduko die “zentzu kritikoarekin eta sarean desegokiak ez diren edukinak identifikatzeko”.

Edukiak Ekimen honen ezaugarri nabarmenena ordenagailuek ez dituztela irakasgaien liburuen edukinak jasotzen baizik eta hezkuntza programa zehatzak garatzen dituela da. Sistema honekin ikasleek interakzioaren bidez beste era batera lan egitea eta partehartzea sustatzea erdietsi nahi da. Ikasleek ordenagailuan izango duten materiala ezagupenerako elementuak, argazkiak eta bideoak dira eta edukin hauek eskola desberdinek erabil ditzakete ez baitira liburuek jasotzen duten materia. Hala eta guztiz ere, ikasleek erabiliko duten materiala irakasgai guztiekin harremana dute eta euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez dago. Ordenagailuen edukiak gela bakoitzean dagoen hizkuntza eta eredu mailekin bat datozela

Hezkuntza eta trebakuntza eta hizkuntza ez dela oztopo bat izango ikasleen ikaskuntzan bermatu dute Hezkuntza Sailetik. Gainera, liburuetako edukinak eta ordenagailukoak berdinak ez direnez, irakasleek askatasunez aukera ditzakete zein programa dira baliogarri gazteen ikaskuntza osatzeko. 11 enpresek ordenagailuen edukinak diseinatu dituzte eta horietatik 6 enpres hautatu dira ordenagailuen programa hauek eratzeko.

Irakasleak Eztabaida bat eratu da gelak teknologikoki hornitzearen inguruan zenbait kasutan ikasleek irakasleak baino hobeto ezagutu ditzaketelako ordenagailuen erabilera. Alabaina, irakasleak, batik bat 5.mailakoek, teknolgia berrien eta ordenagailuen gaineko trebakuntza jasotzen aritu dira 2009ko irailatik aurrera. Trebakuntza hau Berritzeguneko aholkulariak ematen ari dira eta hiru mailatan banaturik dago: Oinarrizkoan, erdi mailan eta maila altuan. Trebakuntza hau eskaintzerakoan, aholkulariek aintzat hartzen dira alderdi teknikoak eta baita metodologikoak ere. Ekimen hau Agrega sareari (www. proyectoagrega.es) loturik egongo da. Web gune hau Espainiako Hezkuntza Ministerioak eratu du eta hezkuntzaren munduan langile direnentzako eta gurasoentzako aproposa da teknologia berriak eta hezkuntzaren gaineko informazioa eskaintzen baitu. Aro teknologikoa denon eskura dago eta ezin da inor atzean geratu.

IKTak Hezkuntza Zentroetan. 2008/09 ikasturtea PUBLIKOA

PRIBATUA

OROTARA

Irakasleak ordenagailu bakoitzeko *

2,96

2,73

2,86

Ikasleak ordenagailu bakoitzeko **

7,25

8,63

7,89

Ordenagailuak taldeka **

2,26

2,31

2,28

Ordenagailuak 100 ikasleko **

13,80

11,58

12,67

Ikasguneak sarean

%100

%99,28

%99,74

Ikasgelan ordenagailua erabiltzen duten irakasleak

%62,40

%60,96

%61,83

Pentium IV edo antzekoa duten ordenagailuak

%80,73

%84,21

%82,29

Webgunea duten ikasguneak

%56,43

%88,76

%67,96

* Irakasleek bereziki erabiltzen dituzten ordenagailuak hartu dira kontutan ** Ikasleek bereziki erabiltzen dituzten ordenagailuak hartu dira kontutan

Irakasleak ordenagailu bakoitzeko Ikasleak ordenagailu bakoitzeko Ordenagailuak taldeka Ordenagailuak 100 ikasleko

0

2

4

6

8

10

12

14

Ikasguneak sarean Gelan ordenagailua erabiltzen duten irakasleak Pentium IV edo antzekoa duten ordenagailuak Webgunea duten ikasguneak

0 Publikoa

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

Pribatua

Gelak azken modan skola 2.0ko programaren barnean gelak ordenagailu eramangarriez hornitzeaz gain beste hainbat aparagailu teknologikoz hornitzeaz ere zehazten da. Hala nola, pizarra digitalez, ordenagailuak gordetzeko armairuz eta ordenagailuak leku batetik bestera garraiatzeko poltsaz hornitzeko. Ordenagailu eramangarriak 10 hazbetekoak dira, 160 GBko diska edukierakoak, RAM-eko 2Gg memoria dute eta 1,6 GHz prozesadorea dute. Era berean, tamaina txikiko sagu optikoa eta mikrofonoa dute. Eramangarri hauen bateriak, gutxienez 4 orduko iraupeneko ahalmena dute. Irakasleen ordenagailuak, TFT pantaila eta kanpoko teklatua dute haren ekipo eramangarrira konektatu ahal izateko. Ekipamenduak monitorizatzeko aplikazioak erabiltzearen ondorioz, irakasleek beharbeharrezkoa dute ikus-eremu handiagoa izatea. Arbela digitaleei dagokionez, 77 hazbeteko ukipen-pantaila dute eta arbelako puntu guztietara iristeko

E

euskarria ere dute. Smart Board 68V da arbel hauen marka eta oraingoz arbel ohikoarekin batera egongo dira ikasgelan. Ordenagailura USB konexio bidez konektatzen dira eta honako ezaugarriak dituzte: gaztelaniara eta euskarara itzulita daude; eskuzko idazketa eta teklatua onartzeko aukera dute; koloreak, marren lodierak, oharpenak eta marrazkiak aldatzeko aukera aurkezten dute; liburutegia areagotu daiteke bertako baliabideak eta Internet bidez lortutakoak uztartuz; irudiak eta dokumentuak inportatzeko eta esportatzeko ahalmena dute; eta, Windows, GNU/Linux eta Macintsoh inguruneetarako kontroladoreak dituzte. Arbela hauek bideoproiektore bati eta bozgorailu bati uztarturik daude. Bideo-proiektagailuak 54 eta 122 zm arteko proiekzio-distantzian erabili daitezke eta distantzia ultralaburreko lente optikoa dute. 40 eta 116 hazbete arteko pantailetarako baliagarriak dira eta formatu desberdinak onartzen dituzte: 16:10, 4:3

eta 16:9. Bozgorailuek 2bider 30 batioko potentzia dute eta audio-sarrerak RCA bidez zein minijack bidez izan daitezke. Arbel digitalak eta bideo-proiektagailuak batera mugitu ahal izango dira bertikalki dituzten euskarriari esker. Armairuak, metalezko armairu elektrifikatuak dira non biltegiratze elektrikoa duten ordenagailuen bateria kargatzeko. Hemen gordeko

dira ordenagailuak, betiere giltzapean. Armairuek nahi den tenperatura hautatzeko aukera ematen duten sistema termostatikoa dute. Ordenagailuen sistema eragilean gutxienez, Software Ofimatikoa (OpenOffice), nabigatzailea (Mozilla Firefox) eta biruskontrakoa egongo dira instalaturik. Beste zenbait plataforma-anitzeko aplikazioak ere ezarri ditzakete zentruek.

%100


2010eko apirila

• 05

Politeknika Ikastegia Txorierri

‘Eginez Ikasi’: XXI. mendeko ikasleentzako metodologia Politeknika Ikastegia Txorierrik Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak eta arazoen konponketan oinarritutako irakaskuntza metodologia garatu du. Metodologia honetan, ikasleek autonomia propioa garatu behar dute rakaskuntzak berrikuntza garai berrietara moldatu beharra du. Ildo horretan, Politeknika Ikastegia Txorierrik ‘Eginez Ikasi’ (‘Aprender Haciendo’) izeneko ekimena garatu du. Pasa den ikasturtean Lanbide Heziketako irakasleen artean praktika bikainengatik saria jaso zuen Josu Orbe irakaslea izan da ekimen hau garatu duena. Funtsean, ekimen honek Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak (IKT) eta arazoen konponketetan oinarritutako metodologia uztartzen saiatzen da. Horrela, ikasleek irakasleak planteatutako arazoei irtenbidea ematen saiatu behar dute, beti ere, ordenagailuak, Internet eta Web 2.0ko zerbitzuak erabiliz. Sistema honen guztiaren oinarrian, Moodle izeneko ikaskuntzaren kudeaketarako plataforma erabiltzen da. Bertan, edukiak gorde eta zereginak egitea eskatzen da. Gainera, plataforma honek klasetik at ere komunikatzeko aukera ematen du foro desberdinen bitartez.

I

Ikasleen zeregin berriak ‘Eginez Ikasi’ metodologia IKTen erabilpenetik harago doa, izan ere, ikaslearen zeregina ohiko bidetik ateratzen baita. Nolabait ere, ikasleak autonomia propioa garatu behar du, irakaslearen ‘itzaletik’ aldendu eta bere kabuz atazak betetzen saiatu beharko du. Izan ere, metodologia honetan, irakaslea informazio eta jakintza iturri bakarra izateari uzten dio. Metodologia honetan, ikaslearen ingurunea bera jakintza iturri bilakatzen da, eta bere ingurune hurbilenean ikaskideak daudenez, lantaldekako lana sustatzen da. Hau guztia, gainera, gaur egun lan merkatuak eskatzen dituen ezaugarriekin bat egiten du. Lanpostu baterako hautagaien arteko bereizketa, sarritan, jarreren arabera egiten da, eta hauen artean, taldean lan egiteko gaitasuna, laguntzeko gaitasuna, autonomia, ezagutza propioa garatzeko gaitasuna eta bere baitan hazteko gaiatasuna nagusitzen dira. Orbek berak baieztatzen duen bezala, metodologia honekin, ikaslea ikasgelan dagoen elementu pasibo bat izatetik, kritikotasuna azaltzen duen elementu bat izatera pasatzen da. Kritikotasun hau, era berean, ikaslearen trebakuntzarako abiapuntu izango da. Azken finean, ikasleak irakaslearengatik eta beste iturrietatik iristen zaion informazio hori guztia kudeatu eta benetan interesgarri zaiona lortzen ikasi behar du. Ikaslearen rola ezezik, irakaslearena ere aldatu egiten da, orain arte, irakaslea ikasgunearen ardatza izan baita, informazio eta jakintzaren jabea. Metodologia honekin, berriz, ikasleak jakin badaki irakaslea ez dela informazio iturri bakarra. Zentzu horretan, irakasleak ‘boterea’ galtzen du, baina ez garrantzia. Izan ere, irakaslea ikasleak jasotzen duen informazio

horren guztiaren kudeaketan ezinbesteko laguntzailea bilakatzen baita.

Web 2.0 ‘Eginez ikasi’ metodologian IKTak funtsezkoak dira. Eremu honetan, eta batez ere Web 2.0 delakoaren garapenarekin, izugarrizko aurrerapenak eman dira. Duela gutxi arte, Internet norabide bakarreko tresna zen, hots, erabiltzaileak bertan zegoen informazioaz baliatzen ziren. Aipatu Web 2.0ri esker, erabiltzaileak, informazioa jasotzeaz gain, edukiak sortzeko aukera ere badu. Horrela, Politeknika Ikastegia Txorierriko ikasleek eskolan lantzen dituzten materialak (apunteak, lanak...) Interneten aurki daitezke blog edo wiki bezalako sistemetan. Hau ere, nolabaiteko berrikuntza da, zken finean, ikasleek Internet aisialdirako tresnatzat soilik jotzen baitzuten. Orain berriz, trebakuntzarako tresna ezin hobea ere izan daitekeela ikusten dute, eta gainarea, beraiek ere protagonista bihurtzen dira. Honek guztiak etengabeko lana eskatzen dio ikasleari, baina, era berean, hainbat kasutan, ikasgaia azterketarik gabe gainditzeko aukera dago. Azterketaren faltan, epe zehaz-

tak dituzten lanak burutuz gaindi daitezke ikasgaiak. Orbek garatutako proeiktuak jada lau urtetako ibilbidea izan du Telematikako moduloan. Orain, berriz, emaitzak ikusita, Politeknika Ikastegia Txorierrik metodologia honen aldeko apostua egitea erabaki du bere azken plangintza estrategikoan. Hori dela eta, bertako Lanbide Heziketako irakaslegoak metodologia honen inguruko trebakuntza jaso du, ahal den neurrian, ikasturte honetan bertan, irakasgai guztietan aplikatu ahal izateko.

‘Eginez ikasi’ metodologia Web 2.0 bezalako teknologiak eskaintzen dituen abantailaz profitatzen da

Aintzidari Politeknika Ikastegia Txorierri aintzindari izan da Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak (IKT) eta arazoen konponketetan oinarritutako metodologiak uztartzen. Lan hau ez da soilik Txorierrira mugatu, eta jada, beste hainbat zentroetatik ere metodolia honen inguruko interesa azaldu dute. Horrela, Txorierrikoak ezezik, beste zentroetako beste hainbat irakaslek ere ‘Eginez Ikasi’ metodologiaren inguruko trebakuntza jaso dute. Gaur egun, Txorierri garatutako metodologia beste ikasgunetan ere aplikatzen saiatzen ari dira.

Hainbat ikastetxeek Txorierrin garatutako metodologiaren inguruko interesa azaldu dute


06 • 2010eko apirila

Hezkuntza eta trebakuntza

Albiste laburrak AEG Gazte-Musika saria 2010 zika kolektiboak, I. AEG ikastetxearen Gazte-Musika Saria abian jarri du musika taldeak ezagutzera emateko. DBHko edo Batxilergoko gazteak aurkez daitezke lehiaketa honetara beti ere ezin izan dute inongo disketxerekin kontraturik izan. Era berean, Euskal Herrian bizi direnak esku hartu dezakete. Sariketan parte hartu nahi dutenek, maketa bat aurkeztu behar dute maiatzaren 15a baino lehen. Epaimahaiak, irizpidea eta sormen kalitatea aintzat hartuko ditu eta horren ostean zortzi lan onenak aukeratuko ditu. Sariari dagokionez, talde irabazle bakoitzetik abesti bat hautatuko da eta CD batean barneratuko dira guztiak. Grabaketa hau AEG ikastetxean banatuko da eta baita komunikabide eta Estatuko diskoetxeei igorriko zaie. Gainera, irabazleek Donostiako Fnac Forum aretoan emanaldi bat eskaini dezakete non sarrera doakoa izango den eta taldeari bidaia eta ostatu dietak ordainduko zaizkio. AEGren web gunean ere ezarriko da grabaketa. Maketak musikasaria@aeg.es posta elektronikora edo AEG ikastetxea, Hériz pasealekua 82, posta kodea 509, 20008 Donostira ohiko helbidera bidali daitezke.

U

Enpresa ideiarik onenak asa den martxoaren 26an ‘Enpresa ideia onenaren lehiaketaren’ XIX. edizioaren sari banaketa ekitaldia burutu zen. Hau, ESME Junior Enpresak antolatua da (Deustuko Unibertsitatearen Donostiako campuseko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea). Lehiaketan EAEko DBHko 4. mailako, LOGSE Batxilergoko eta prestakuntzako zikloetako ikasleek hartu dute parte eta enpresa munduaren aurrean interesa eta harekin harremana sustatzea du helburu, horretarako, aurkeztutako lanen originaltasuna eta bideragarritasuna saritzen delarik. Lehiaketan parte hartu duten ikasleek enpresa ideia bat proposatu eta garatu behar izan dute. Honen bideragarritasuna bermatzeko, besteak beste, hautatutako negozio mota azaldu eta kokapena, egitura, langile kopurua, lehiakideak, eman beharreko pausoak etab... zehaztu behar izan dute. ESMEko arduradunen esanetan, aurtengo edizioan aurkeztutako lanen maila oso altua izan da. Era berean, aurkeztutako ikasgune desberdinetako orientatzaileak, babesleak eta ESTEko irakasleak ere eskertu nahi izan dituzte hauen lana gabe ezinezkoa izango bailitzateke lehiaketa hau aurrera ateratzea. Sari banaketa ekitaldiari Markel Olano Diputatu Nagusiaren hitzaldi batekin eman zitzaion hasiera. Jarraian,

P

PRUEBAS DE ACCESO A FORMACIÓN PROFESIONAL En Edison, desde 1997, estamos especializados en la preparación de este examen (Grado Medio y Grado Superior). Te Ofrecemos: • Atención personalizada • Flexibilidad de Horarios • Gran eficacia: 90% de aprobados • Profesorado especializado y con gran experiencia. Clases de apoyo • Primaria · ESO · Bachillerato • Ciclos Formativos · Selectividad • Alumnos CEBAD - IBD Pruebas de acceso • Universidad + 25 años y Ciclos Formativos

Infórmate en nuestros centros BILBAO. Gordóniz, 6-Ext. Dpto. 2. (O O O Indautxu). Tfno.: 94 444 00 47 O O Algorta). Tfno.: 94 491 46 41 GETXO. Torrene, 9-Bis, Oficinas Dpto. 5. (O BARAKALDO. Elcano, 11 - 2º (O O O Barakaldo). Tfno.: 94 478 12 72

sarituek jendeaurrean bere proiektuak aurkezteko aukera izan zuten.

Sarituak Hona hemen aurtengo edizioan saritutakoen zerrenda: •Lehenengo saria: 600 euro + Ordenagailu eramangarria + 750 eurotako ESTEko Beka. Proiektu irabazlea: Oculus S.L Ikastetxea: Oteitza Lizeo Politeknikoa. Ikasleak: Yenai Beizama, Arritokieta Urbieta y Ainhoa Alberdi. •Bigarren saria: 300 euro + Argazki kamara + 750 eurotako ESTEko Beka Proiektu irabazlea: Baggy Bero Ikastetxea: Irungo La Salle.

Ikasleak: Lucia Sánchez Ortega, Paula Garraus Echeverría y Alberto Hurtado Luján. • Hirugarren saria: 200 euro + MP3 + 750 eurotako ESTEko Beka Proiektu irabazlea: Orekarako bizikleta Ikastetxea: Deutshe Schule San Alberto Magno. Ikastetxea: Lucía Garagorri Aldeanueva, Luis Vergara Maneiro y Anete Gutierrez Rodríguez. • Finantza tratamendu onenaren saria: 300 euro + 750 eurotako ESTEko Beka.. Irabazlea: Commander Kiosk. Ikastetxea: Irungo La Salle. Ikasleak: David Abad Boceta, Jorge Vertiz Malloti y Borja Barbero Díaz .

PUBLIZITATEA

Las pruebas de acceso a los ciclos de Formación Profesional ya tienen fecha Los días 17 y 18 de junio se realizarán los exámenes de acceso a la Formación Profesional. Las personas interesadas en realizarlos se deberán inscribir entre el 10 y 12 de mayo en los centros de FP. Vías de acceso a la FP En 1997 se establecen estas pruebas de acceso a los grados Medio y Superior de Formación Profesional. Tras varias adaptaciones en estos últimos años, en la actualidad se configuran como una vía rápida y práctica de acceso para aquellos alumn@s que no tienen el graduado en ESO para acceder a Grado Medio o Bachillerato para Grado Superior; el único requisito para presentarse es la edad, 17 y 19 años respectivamente. Estructura de las pruebas Los exámenes evalúan los conocimientos mínimos establecidos para poder cursar dichos ciclos. Así para Grado Superior hay dos asignaturas obligatorias (Matemáticas y Lenguaje) y dos optativas, excepto alumn@s con convalidaciones. Y para Grado Medio se establecen tres áreas: Socio-lingüística, Matemática y Cientifico-técnica. Cursos de preparación En el Grupo Edison, con centros abiertos en Bilbao, Barakaldo y Getxo, se imparten cursos específicos de preparación para superar estos exámenes. Partiendo del nivel de conocimiento inicial de los alumn@s en las asignaturas a preparar, se establece una preparación individualizada para

cada alumn@ adaptada a sus diferentes circunstancias: fecha de inicio, nivel de partida, horarios disponibles,… Contando con la ayuda y atención de profesores especialistas en las diferentes asignaturas, el alumn@ obtiene el máximo rendimiento de su esfuerzo, así lo avala el porcentaje de aprobados de los alumn@s preparados el año pasado, que se sitúa en el 90%, cuando este nivel se reduce al 40% en la convocatoria general. GRUPO EDISON: APOYO INTEGRAL AL ESTUDIANTE Desde 1981 el Grupo Edison ayuda a los estudiantes a mejorar su rendimiento y a alcanzar sus objetivos. Sus profesores están especializados en el asesoramiento personal del alumno. El objetivo fundamental es descubrir la metodología y la planificación que ha de utilizar en su estudio, para adquirir por fin hábitos de trabajo, mejorar sus actitudes, recuperar la falta de base y poder lograr buenos resultados académicos de forma progresiva. Sus cursos de apoyo y técnicas de estudio van dirigidos a alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato, trabajando todas las asignaturas, tanto en euskara como en castellano, de manera individualizada. Para aquellos alumnos que tienen que preparar el examen de acceso a los Grados Medio y Superior de Formación Profesional o para entrar a la universidad a través del examen de mayores de 25, el grupo EDISON les ofrece una preparación eficaz y personalizada, adaptada a sus circunstancias. Llamando al teléfono 944440047 pueden obtener una información más detallada.


2010eko apirila

• 07

Elorrieta - Erreka Mari

Kalitatea eta berrikuntza zure trebakuntzaren oinarri Elorrieta-Erreka Mari ikaslego eta inguruneko enpresen etorkizunean inbertitzen duen zentroa da. Era berean, gizartearen beharretara aurreratzeko etengabe garatzen ari den Lanbide Heziketa baten alde egiten dute apostu lorrieta-Erreka Mari Bilbon kokatuta dagoen Goi Lanbide Heziketako Ikastetxe Publikoa da eta Deuston eta San Ignazion ditu bere egoitzak. Orotara, Elorrieta-Erreka Marik Lanbide Heziketako familia nagusienetan goi zein ertain graduko trebakuntza zikloetako eskaintza zabala du: Eraikuntza eta Obra Zibila, Elektrizitatea eta Elektronika, Fabrikazio Mekanikoa, Kimika, Informatika, Mantenua, Administrazioa eta Kudeaketa, Merkataritza eta Marketing-a eta Ostalaritza eta Turismoa. Elorrieta-Erreka Mari ikaslego eta inguruneko enpresen etorkizunean inbertitzen duen zentroa da. Inguruneko enpresen eta ikasleen errealitatea ezagutzen dugu. Gure lan-poltsari eta trebakuntza praktikei esker, urtez urte, enpresa zein ikasleek esperientziak partekatzea lortzen dugu.

E

Programak Elorrieta-Erreka Marin egoitza modernoetan sinistu eta inbertitzen dugu, baina batez ere, etorkizunerako programetan. Urratsbat, 5S programak (teknika zehatzen arabera zehaztutako antolaketa eta ordena), eskola eta lan orientazioa, tutoretzak (ikasle zein senideentzat bideratuta eta aspektu akademikoetatik haratago dihoaztenak), hezkuntza errefortzuak (non lan egin eta norberaren onena atera eta ezagupen teknikoengatik ezezik, bere giza ezaugarriengatik baloratutako pertsonak hezi) eta lan poltsak (enpresa, ikasle eta ikasle ohientzako arreta pertsonalizatuarekin) gure eskaintza zabala osatzen dute.

Trebakuntza dinamikoa Elorrieta-Erreka Marin inguratzen gaituen gizartearen beharretara aurreratzeko etengabe garatzen ari den Lanbide Heziketa baten alde egiten dugu apostu. Gure jarduerak, duela gutxi, hezkuntza lanagatik eta ikasgeletan Berrikuntza Esperientzien garapenean egindako esfortzuagatik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aintzatespena jaso du, Lanbide Heziketako zentroetan egindako praktika onetako 3 ekimen sarituz. Ekimen sarituak honakoak izan dira: • Fórmula Student. Bilboko Ingeniaritza Eskolareekin elkarlanean egindako ekimena munduko unibertsitaterik onenen artean burutzen den lehiaketan parte hartzeko jarleku bakarreko ibilgailu bat ekoizteko. • Ohorezko Lehen Aipamen Berezia Moodle plataforman egindako e-learning ikastaroen kudeaketarengatik. • Bigarren Aipamen Berezia Turismo familiatik garatutako "Acogida y visita turística

guiada sobre el terreno" delako jarduerarengatik.

Hezkuntza eskaintza Elorrieta-Erreka Mari egiten duen eskaintza lehen mailakoa da. Ohiko unibertsitate karrera baino laburragoak diren baina epe motzean lan merkaturatzeko aukera gehiago ematen duten ikasketak eskaintzen ditugu. Gainera, gure ikasleek, hala nahi izanez gero, unibertsitate ikasketak egiten jarrai dezakete kredituak baliozkotuz. Era berean, irtenbide profesional ona duen trebakuntza praktiko bat eskatzen duten unibertsitate lizentziatuak ere hartzen ditugu. Elorrieta-Erreka Marin ikastaro bakoitzeko kanpo kontrolak burutzen ditugu kasu bakoitzean hartutako bidea bide egokia dela bermatzeko. Hau Kalitatearekin dugun konpromezua da, eta baita gure Giza Ardurarekin dugun konpromezua. Izan ere, gure zentroan, finkatutako helburuak lortzeko ezezik, gizarte eskaerei erantzun emateko ere lan egiten du-

gu. Hori guztia, Ingurugiro, Segurtasun, Gizarte Berdintasun eta Genero Berdintasunaren aldeko konpromezuan islatzen da. Zentroaren jarduera ez da kalitate handiko trebakuntza eskaera ematera mugatzen. Horrela, gure ikasleen lan merkaturatzea lortzea ere gure lehentasunetako bat da. Zentroko arduradunek garbi dute ikasleek pasa behar duten faserik zailenetako bat lan munduan sartzea dela, eta hori lortzeko, ez dute inolako esfortzurik aurrezten.

Zentroko ikasleek, hala nahi izanez gero, unibertsitate ikasketak egiten jarrai dezakete kredituak baliozkotuz

Etengabeko prestakuntza Etengabeko prestakuntza zentroaren zutabeetako bat da. Horregatik etengabeko prestakuntzako ikastaroak irakasten ditugu jada lanean ari diren langileak berzikla daitezen. Ikastaro hauek modulu-katalogokoak dira, Hobetuz diruz lagundutakoak eta titulazio bat lortzea ahalbidetzen dute. Urtero, bostehun langile baino gehiagok Elorrieta-Erreka maritik pasatzen dira aipatu hauetako ikastaroren bat egiteko eta bere ezagupenak eguneratzeko.

Etengabeko prestakuntza zentroaren zutabeetako bat da eta horregatik hainbat ikastaro burutzen dira


08 窶「 2010eko apirila

Hezkuntza eta trebakuntza

DBH 4: ikasturte orientatzailea ezkuntza sistema, momentuoro zalantzan jartzen da eta eztabaidak agertzen dira. Hori dela eta, oraingoan, Hezkuntza Ministeritzan hainbat hilabetez dabiltza proposamen txosten bat eratzen estatuko agente desberdinen artean hezkuntzaren inguruan itun bat baiesteko. Ituna onetsiz gero, hurrengo 10 urteetarako plana izango litzateke. テ]gel Gabilondo Hezkuntza Ministroak, hezkuntzan berrikuntzak ezartzeko bilera desberdinak izan ditu apirilaren 22an. Hala nola, Estatuko Eskola-kontseiluarekin, sindikatuekin, patronalekin, hezkuntza sailburuekin eta talde politikoekin. Hezkuntzak, urtarrilaren 27an itunaren zirriborro bat idatzi zuen eta beste hainbat aldaketak egin ondoren, 148 jarduerako eta 12 helburuetako agiri bat aurkeztu du. Proposaturiko neurri bat da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4.maila ikasturte orientatzailea izatea da. Oro har, Hezkuntzako xede nagusiena XXI. Mendeko gizartearen erronkei erantzuten jakin behar dela eta horretarako ezinbestekoa dela hezkuntza sistema erronka horietara moldatzea da. Honen ildoa jarraituz, Hezkuntzatik ere kezkaturik agertu dira eskola porroten inguruko datuekin. Batik bat arduraturik daude nazioarteko zenbait ikerketek diotelako gizarte garatuetan, 2020-25urteetan, soilik lanpostuen %15ak ez dutela prestakuntzarik beharko. Azken batean, 2020 urterako behintzat ikasleen %85k lan egiteko bermatzen dien tituloren bat izatea erdietsi nahi da. Hori dela eta, 2020 urterako, Hezkuntzatik diote ikasleen %85ek behintzat Lanbide Heziketako titulua edo Batxilergoa izatea erdietsi behar dela. Eta horretarako proposaturiko irtenbide edo berrikuntzetatik nabarmenetarikoena Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4.maila ikasturte orientatzaile bihurtzearena da. Gauzak horrela, maila honen ikasketak, bitan banaturik egongo lirateke eta Batxilergora edo Lanbide Heziketara bideraturik egongo lirateke ikasleari zer ikasi aukeratzen lagun-

H

Eskola porrota ekiditeko asmoz, zenbait aldaketa ezarri nahi dira egungo hezkuntza sisteman. Hauetatik aipagarriena, apika, DBHko azken maila Batxilergora eta Lanbide Heziketara bideraturik egotea ikasleriaren gehiengoak tituluren bat izan dezan


Hezkuntza eta trebakuntza tzeko. Ikasleak DBH 3. maila amaitzerakoan edo bata edo bestea egingo luke eta amaitutakoan Graduatu titulua jasoko luke. Era berean, ez Batxilergoa edo LH egiteko prestaturik ez dauden gazteak, maila hau errepikatzea aukera dezakete edota bi urteko iraupena duten Hasierako Koalifikazio Profesional Programak edo curriculum anitzeko programa ikasketak egingo dituzte. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean, ikasle orok pertsonalki eta profesionalki arrakastaz moldatzeko, oinarrizko eskuduntzak lortu ahal izatea da beste helburu garrantzitsua. Ikasleek oinarrizko eskuduntzak jaso dituzten ebaluatzeko, zentru guztietan Lehen Hezkuntzako 4. eta 6. mailako eta DBHko 2. eta 4. mailako ikasleei froga orokor bat egitea proposatzen da. Froga hauek ez lituzke zentruak prestatuko. Oinarrizko eskuduntzak izateaz gain, lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleek ikasketak amaitzean bizitza guztian zehar ikasten egon behar direlaren garrantzia ere barneraturik izan behar dutela lortu nahi da.

Baliozkotzeak DBHko 4. mailarako proposatutako aldaketa honek beste berrikuntza batzuk baiesteak eskatzen du. Hau da, Batxilergotik Lanbide Heziketara eta Lanbide Heziketatatik Batxilergora igarotzeko erraztasunak ezartzea. Beraz, Hezkuntzatik pentsatutako beste proposamena da elkarrenganako irakasgaien baliozkopenak egotea. Batxilergoaren kasuan, Batxilergoko zentruen eta Unibertsitateen artean koordinazioa areagotzea proposatzen da Batxilergoko edukinak eta Unibertsitateko sarbide frogak bat etortzeko. Lanbide Heziketari dagokionez, goimailako Lanbide Heziketako ikasketen eta enpresen arteko harremanak handitzea proposatzen da, ikerkuntza eta berrikuntza prozedurak hobetzeko eta lurralde bakoitzeko beharrei erantzuna emateko.

Hizkuntzak Hizkuntzek ere aurkeztutako agirian izan dute bere lekua. Horrela, ikasleek oinarrizko eskuduntzak izateaz gain, ikasketak amaitu behar dituztela gaztelania eta Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofiziala menderatzen, bai idazkeran baita hizkeran ere. Horretaz gain, atzerriko hizkuntzaren bat, batik bat ingelesa jakiteko programak bilatu behar direla adierazten dute Hezkuntzatik. Atzerriko hizkuntzen ikasketak sustatzeko plan bat akordatzea proposatzen dute esaterako, ikasleek eta irakasleei atzerriko beste herrialdeetara egonaldiak errazten. Era berean, Europako zentru desberdinekin elkartrukaketak egitea edota aniztasun zentruen sorrerak proposatzen dira. Bide batez, Gabilondok aurkeztutako

itunak eskola porrota sahiestu nahi du eta aldi berean, aukera-berdintasuna bermatu nahi du. Azkeneko xede hau beken eta dirulaguntzen bidez zuzentzeko ideia du. Ikasleek ezin dituztela ikasketak bertan behera utzi baliabide edo diru eskasiagatik bermatu nahi dute beken politika berri batekin. Testuinguru honetan, Beken eta dirulaguntzen Behatokia eratzea proposatzen dute. Hezkuntza inklusiboa, aniztasunaren onarpena eta interkulturalitatea defendatzen dituen sistema bat da bilatu behar dena diote. Halaber, gizarte aurreratuaren irudi

gisa, Eskola 2.0ko proiektuarekin jarraitzeko ere proposatzen dute Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) aurrerapen horren lehenengo pausua osatzen baitute. Gobernuak agente guztiekin hitz egin ondoren ikusi beharko du proposatutako neurri horiek beste agenteak onartzen dituzten ala ez. Parlamentuaren gehiengoak onetsi beharko du agiria. Oraingoz behintzat bi aste itxaron beharko dira zeintzuk izango diren hezkuntza sisteman ezarriko diren benetako neurriak etorkizunari begira.

2010eko apirila

• 09

2020rako ikasleen %85a lan egiteko aukera bermatuko liekeen tituloren bat izatea erdietsi nahi da


10 • 2010eko apirila

Gazteria

Giza Eskubideak Wash United kanpaina Afrikan

Donostiako Giza Eskubideen VIII. Zinemaldia

WASH United nazioarteko sentsibilizazio-kanpaina bat da eta 2010eko Munduko Futbol Txapelketan Hego Afrikan jokatuko dela profitatuz, pertsona guztientzako ura, saneamendua eta higienea sustatzea du helburu. Ur zikinak eta saneamendu desegokiak eraginda beherakoak eta prebeni daitezkeen bestelako gaixotasunak ugari izaten dira Saharaz hegoaldeko Afrikan, eta horiek direla medio ia 10.000 lagun hiltzen da urtero. Gaixotasun horiek haur bat hiltzen dute hogei segunduro; malariak, elgorriak eta HIESAk batera baino gehiago. Kanpainaren asmoa iparraldeko herrialdeetan erabaki politikoak hartzen dituztenak kontzientziatzea da eta, oro har, herritar guztiei ur edangarria eta saneamendua giza eskubide bat dela ikusaraztea. Horretarako, hainbat jarduera burutuko dira. Besteak beste, futboleko hainbat izarrekin kanpaina bat egingo da: haien posterrak aterako dira ur edangarria sustatuz, eta haiek protagonista direla irratirako eta telebistarako iragarkiak ekoiztu eta emitituko dira. Orobat, “Uraren Afrikako 2. Astean” eta “World Toilet Summit2009” deritzonean hartuko da parte. Jarduera horiez gain, Wash United kanpainak hainbat ekitaldi antolatu ditu Uraren Munduko Egunean, hots, 2010eko martxoaren 22an, jomugatzat hartutako herrialdeetan: Ghana, Mali, Hego Afrika, Kenya, Mozambike, Burkina Faso, Tanzania eta Uganda. Futbol talde eta jokalari garrantzitsuak kanpainako kide dira jada. Gaur egun, Wash United egitasmoko kide dira jada Bayern Munich Futbol Taldea, ur eta saneamendurako NBEko aditu independentea, Nazio Batuen Garapenerako Programa, gizarte zibileko uraren Afrikako Sarea, Ogia munduarentzat Alemaniako GKEa, UNICEF, Alemaniako Lankidetza teknikoa eta UNESCO Etxea.

Gipuzkoako hiriburuko Giza Eskubideen Zinemaldiak zortzigarren ekitaldia izango du aurten apirilaren 23 eta 30 bitartean. Eskaintza zabala izango da: 27 luzemetrai eta 14 film labur proiektatuko dituzte, eta zortzi erakusketa ere izango dira ikusgai. Horiekin batera, hainbat ekitaldi antolatu dituzte paraleloan. Goran Paskaljevic zinemagile serbiarraren azken filmak, Honeymoons, irekiko du zortzigarren edizioa. Paskaljevicek Zinemaldiaren Saria jasoko du inagurazio galan. Paskaljevic nazioarte mailan sona handia duen zuzendaria da, eta bere ibilbide osoan, giza eskubideen defentsa egin du. Paskaljevic baino lehen aipatu saria irabazi dutenen artean, besteak beste, Pilar Bardem, Elías Querejeta edota José Luis Borau aurkitzen dira. Gainera, sari berria estreinatuko du jaialdiak aurten: Amnistia Internacional Sariak giza eskubideen babesaren eta hedapenaren alde egiten duen filma sarituko du. Apirila amaitu arte, gai sozial ezberdinen inguruko lanak ikusi ahal izango dira Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian. 2010eko programazioan bi estreinaldi aurkituko ditugu: Jose Mari Goenaga eta Jon Garaño zuzendarien '80 egunean' zinta eta Susana Koskaren Vindicacion lana. Lehena, lesbianismoari buruzko euskarazko filma da, eta sail ofizialean arituko da lehian. Bigarrena, frankismoaren osteko garaietako borroka feminista da bertan ildo nagusia. Aurtengo edizioan, terrorismoa (ETA, GAL zein eskuin muturraren terrorismoa) jasan duten emakumezkoen garapen emozional lantzen duen Mujeres en construcción lana ere proiektatuko da, Begoña Atin eta Maite Ibañez zinemagileen zinta. Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldia 2003an sortu zen testuinguru zehatz batean: Giza Eskubideen inguruan, alegia, eta harrezkero etengabe hazi da. Lehen edizioan balioak, bakea eta bizikidetza alorretan hezkuntza-guneak sortu nahi izan ziren. Proiektu gehienak bezala, asmo apalekin sortu zen; baina urtetik urtera hazi egin da neurtu nahi diren adierazle kualitatibo eta kuantitatibo guztietan: ikusleak, filmak, gizartearen erantzuna eta onespena, komunikabideena…

Gazteak Zinemaldiak oihartzun handiko bi sail ditu: haur eta gazteena. Izan ere, baloreen hezkuntzan, haurtzaroa eta gaztaroa ezin hobeak dira hezkuntzarako. Goizeko programazioan bost film izango dira, eta horietara

hiriko ikastetxeak gonbidatuko dira. Aurreko ekitaldietan, batez beste, 1.300 eta 1.500 ikasle artean etorri izan dira. Gazteen Epaimahaia ere izango da, hiriko 150 gaztez osatua. Aurten, lehen aipatutako sare barruko harremanen harira, Herbeheretako eta Serbiako gazteak ere izango dira. Gazteen Epaimahaiak film labur onena aukeratuko du, eta zinemaldiko beste jarduera guztietan ere lan eginaraziko zaie. Donostiako Udalaz gain (Giza Eskubideen Saila eta Donostiako Kulturako Zine Unitatearen eskutik) Giza Eskubideen Zinemaldiak beste hainbat erakundeen babesa du, hala nola, UNICEF, ACNUR, CEAR, SOS Racismo, Amnistía Internacional, Gehitu, Asociación Internacional de Educadores para la Paz edota Mexikoko UNAMeko Giza Eskubideen UNESCO katedra. Era berean, Donostiako Zinemaldi hau anai dituen Nanteseko Espainiar Zinemaldia edota Giza Eskubideen Mexikar Akademiaren Giza Eskubideen Zinemaldiarekin aritzen da elkarlanean.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Giza Eskubideen Zuzendaritza

Dirección de Derechos Humanos


ͻ


ย ย ย ย ย ย ย ย ย วซ ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย วก

ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ยฑย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ศ วฃ ย ย ย ย ย ย ย วก ยฑย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย วก

ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ร ย ย ย ย ย ย ย ศ อณอปอทอดศ วก ย ย ย ย ย ย ย ย วก

ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ศ อณอปอนอตศ วก ย ย ย ย ย ศ อณอปอบอณศ วก ย ย ย ร ย วก ย ย ย ย ย ย ย ศ อณอปอบอธศ วก ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ศ อณอปอปอทศ วก ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ร ย วก ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย วก ย ย รฏย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ อดอฒอฒอถศ วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ อดอฒอฒอนศ วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฅ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย รฏย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอน ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒฮจ ย ย ย ย ย ร ย อดอฒอดอฒ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอปอปอฒวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยฑย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ร ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ฮช ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย รฏย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย รฏย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย


× ͳͻͺ͹ Ǧ Ǥ Ǧ Ǧ ǡ Ǧ Ǧ ǡ Ǥ

×

× ʹͲͲ͹ǦʹͲͳ͵ ǣ ǡ ǡ Ǧ Ǣ Ǧ À Ǥ

ǡ Ǥ

Ǥ ǡ Ǥ

Ǥ

À Ǥ ± À Ǥ ͸ͲΨ Ǥ × × ʹͲͲ͹ ǡ Ǥ ͳ͸Ͳ À ǡ × Ǥ

ǡ

ǡ ǡ Ǥ ǡ ǡ ǡ ǡ Ǥ

×

ǡ Ǥ

×

Ǥ ͳͲͲǤͲͲͲ À ǡ Ǥ ǡ Ó × ʹͲ Ó Ǥ

Ǥ ï Ó ï Ǥ ǡ × ǡ ǡ ǡ ± Ǥ ǡ ǣ Ȉ ï × À Ǥ Ȉ ̶ ̶ǡ × ï × × Ǥ Ȉ À Ǥ Ȉ Ó × Ǥ Ȉ × À Ǥ


ʹ͹ Ͷͻ͵

ʹ͹ À Ͷͻ͵

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͵ͷ͸ǤͻͳͲ ʹ Ǧ × ǣ ͺʹǤͲͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ʹͲǤʹͷͶ ʹ Ǧ × ǣ ʹǤͲͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͳ͵ͳǤͻͻͲ ʹ Ǧ × ǣ ͳͳǤʹͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͺ͵ǤͺͷͲ ʹ Ǧ × ǣ ͺǤ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ Ó Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ͷͲͶǤ͹ͺʹ ʹ Ǧ × ǣ ͶͷǤͺͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ À Ǧ ǣ ǡ Ǧ Ǧ ǣ ͶͳǤͷʹ͸ ʹ Ǧ × ǣ ͳ͸ǤͶͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ± Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ͵͵Ǥͷʹͺ ʹ Ǧ × ǣ ͳͲǤ͹ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͶͷǤͳʹͷ ʹ Ǧ × ǣ ͳǤ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ Ȁ

Ǧ À Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͻ͵ǤͲ͵Ͳ ʹ Ǧ × ǣ ͳͲǤͲͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͳͳͲǤͻͳͲ ʹ Ǧ × ǣ ͹Ǥ͸ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ ǣ ʹͶͶǤͺͺͲ ʹ Ǧ × ǣ ͸ͳǤ͹ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ Ȁ

Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ͵ͲͳǤ͵Ͳʹ ʹ Ǧ × ǣ ͸ͲǤͲͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ Ͷ͵ǤͲ͸ͻ ʹ Ǧ × ǣ ͷǤͷͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ Ȁ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ʹ͵͹ǤͷͲͲ ʹ Ǧ × ǣ ʹͳǤͷͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͸ͶǤͷͺͻ ʹ Ǧ × ǣ ʹǤ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͹ͲǤʹͺͲ ʹ Ǧ × ǣ ͶǤͷͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͵͵ͺǤͳ͵Ͳ ʹ Ǧ × ǣ ͷǤ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ͸ͷǤʹͲͲ ʹ Ǧ × ǣ ͵Ǥ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ȃ Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͶͻǤͷͲͲ ʹ Ǧ × ǣ ͷǤͶͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͷͶ͵Ǥͻ͸ͷ ʹ Ǧ × ǣ ͸ͶǤ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ʹǤͷͺ͸ ʹ Ǧ × ǣ ͷͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ͵ʹͲ ʹ Ǧ × ǣ ͶͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͵ͳʹǤ͸ͺͲ ʹ Ǧ × ǣ ͵ͺǤͳͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͻʹǤ͵ͻͲ ʹ Ǧ × ǣ ͳͲǤ͸ͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ

Ȃ Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͶͳͳǤͲͲͲ ʹ Ǧ × ǣ ͺǤʹͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ Ȁ

Ȃ ï Ǧ ǣ Ǧ ǣ ͹ͺǤ͵͹Ͳ ʹ Ǧ × ǣ ͳͲǤͷͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ Ȁ

Ǧ Ǧ ǣ Ǧ Ǧ ǣ ͻǤʹͷͳ ʹ Ǧ × ǣ ͺͲͲǤͲͲͲ Ǧ ǣ


Gazteria

2010eko apirila

• 11

Interneten erabilera adingabeen artean tsailaren 9an, 2010reko Internet Segururaren Nazioarteko eguna ospatu zen. Hainbat dira gai honen inguruan argitaratutako txostenak, adibidez, Umeen Pornografiaren Aurkako Ekintza GKEak eta Babestu Itzazu Erakundeak, “Umeen segurtasuna eta adingabekoen ohiturak Interneten” izenburupean eginikoa. Txosten honen arabera, datu nahikoa kezkagarriak agertzen dira. Hala nola, sarea maiz erabiltzen duten adingabetuen artean, %54,5ek ez du inolako informaziorik jaso oinarrizko segurtasun arauei buruz; %86a iragazki sistemarik ez duten ordenagailuetatik sartzen da sarera; %44ak noizbait sexu-jazarpena sentitu du; %30ak bere telefono zenbakia eman du Interneten; edota %16ak bere etxeko helbidea eman du. Sartzen diren gune motari erreparatuz, azterketa honen esanetan, %28a webgune pornografikoetan sartzen da, %38a indarkeriazko edukiak dituzten web orrietan sartzen da, %16a eduki arrazista edo xenofoboa duten web orrietan sartzen da eta

O

%18a sexua baino beste ardatz ez duten txat guneetan sartzen da. Ezezagunak diren pertsonak ezagutzeari dagokionez, portzentaiak baxuak dira baina ez horregatik ez dira arduratzeko datuak. %14,5a sarearen bidez ezezagun batekin hitzartutako zita batera joan da eta hamarretatik bat bakarrik joan da topagune hauetara. Gazteen %7a inori esan gabe zita hauetara joan da eta %9k zita horretako pertsonak deskribatutako profilarekin bat egiten ez zuela salatu du, %2en kasutan heldu batekin topo egin dutelarik. Halaber, portzentaia txiki batek irainak jaso ditu interneten. Hain zuzen ere nerabeen %11. Nahiz eta datu kezkagarriak izan, soilik %1,5ek noizbait beldurra sentitu duela dio. Honek baieztatzen du internet erabiltzen duten adingabekoek ez dutela uste arriskuan daudenik.

Gomendioak Datu hauek direla eta, Internet Seguru baten aldeko Europar Sareak, arriskuen prebentzioa sarean areagotzeko hainbat aholku aditzera eman ditu.

Horietatik aipagarri dira honakoak: Ez hartu kontutan ‘spama’, ezezagunen mezuak eta indarkeria erakusten duten edo eduki deserosoak dituztenak; ez eman norberaren edo familiaren datuak; ez bidali argazkiak ezezagunei; ez erabili webkamerak txat guneak erabiltzerakoan; sare sozialetan, ez onartu laguntzat ezagutzen ez diren pertsonak; ez hitzartu zitak Internet bidez ezezagunekin; eraso edo proposamen

desegokiko susmo txikienaren aurrean, esan zure guraso, irakasle edo konfidantzazko helduren bati. Gurasoentzako ere gomendioak eskaintzen ditu. Horrela, seme-alabe kin aho betean interneteko erabilerari buruz egin behar dela, adierazi behar dietela mezu beldurgarriak ez direla erantzun behar eta balizko arriskua azaltzen duten guneetara ez dela sartu behar.


12 • 2010eko apirila

Gazteria

Sinismena krisian?

Urrun ikusten dugu Inkisizioaren garaia eta ez hain urrun aiton-amonek aipatzen zituzten esperientziak non erlijioak haien bizitzan izugarrizko eragina zuen. Gaur egun ordea, erlijioak gizartean gero eta botere murritzagoa omen du, gizartea aldatzen joan baita denboraren poderioz eta erlijioen sinismena adibide nabarmenetarikoa da

azteak dira errealitate honen ispilu eta Eusko Jaurlaritzak egindako Euskadiko Gazteak 2008 txostenaren arabera, bere burua katolikotzat jotzen duten Euskadiko gazteen portzentaiak behera egin du azken 10 urteetan. Era berean, Eustaten agertzen da 2006 urtean %48,2 ezkontza zibil egon zirela eta 1990n bakarrik %23,3. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) gazteen %7k bikote batekin bizi da ezkondu barik. Euskadiko gazteen erlijioarekiko autodefinizioari dagokionez, %46-ek katolikotzat dute bere burua eta horietatik soilik %8k diote mezatara doazela. Halaber, ikerketan adierazten da %3ek katolikoa ez den beste erlijio bateko kide dela, %29k ateotzat jotzen dutela eure burua (ez du Jainkoan/erlijioan sinismenarik), %14ek agnostikotzat jotzen dutela (agian zerbait badagoela sinesten dutenak baina ulertzen ez dutena eta frogak behar dituztenak sinistu ahal izateko) eta %5ek Jainkoan sinesten dutela baina ez erlijioetan.

G

Kopuruak behera Aipagarri da Euskadin, Estatuarekin erkatuta, erlijiosoen gazte kopurua urriagoa dela. Hain zuzen ere, estatu espainiarrean, gazteen %13k mezetara joaten den katolikotzat du bere burua, %51k mezetara joaten ez den katolikotzat eta %5ek katolikoa ez den beste erlijio batekotzat. Guztira, %69 da sinismen erlijioso bat duen gazte portzentaia Estatuan eta Euskadin %49. Aldeak agertzen dira neska eta mutilen artean eta azken hauek dira fedea eta erlijioen inguruan eszeptikoago agertzen direnak. Esaterako, mezetara joaten den katoliko portzentaia gizonen kasuan %6a da eta emakumeen kasuan %9a edo mezetara joaten ez den katoliko mutil kopurua %35koa da eta neskena %41. Hortaz, nesken erdiak (%50) katolikotzat jotzen du bere burua eta mutilen %41a. Era berean, mutil ateo eta agnostiko gehiago dago EAEn. Horrela, agnostikoak diren gizonen portzentaia %15koa da eta ateoak diren gizonezkoen portzentaia %33koa da. Emakumeei dagokionez, %14 dira

agnostiko eta %26 ateo, hurrenez hurren.

Desberdintasunak Bestalde, desberdintasunak gaztearen jatorria eta gaztearen ideologia politikoaren arabera ere agertzen dira. Atzerrian jaiotako gazteek osatzen dute erlijioren batean fededun izatearen taldea, (%55 katoliko dira eta %26 beste erlijio bat ). Bere burua eskuineko edo zentrokotzat dutenak erlijiosoagoak dira ezkerrekoak dutenak baino.

EAEn jaiotako gazteetatik, %6a mezetara joaten den katolikoa da eta mezatara joaten ez den katolikoa %38a. Estatuko gainerako Erkidegoan jaiotako gazteetatik, mezatara joaten den katolikoa %7a daeta mezetara joaten ez den katolikoa %48. Atzerrian jaiotakoen kasuan, %21ek mezatara joaten den katolikoa da, %34 mezetara joaten ez den katolikoa da eta %26 katolizismoa ez den erlijio batean sinisten du. Ideologia politikoak aintzat hartuta, ezkerreko ideiak dituztenen artean, mezetara joaten den katoliko kopurua

Estatuko beste lurraldeekin alderatuta, EAEko gazte fededunen kopurua urriagoa da


Gazteria %5 da eta mezetara joaten ez den katoliko kopurua %31. Zentroeskuineko ideak dituztenen artean berriz, %15 mezetara joaten den katolikoa da eta %40 mezetara joaten den katolikoa. Katolikoen multzoan, egunero edo ia egunero doan gazte kopurua %4a da, atean behin baino gehiagotan doana %6a da, astean behin doana %33 eta astean behin baino gutxiagotan joaten dena %47a. Txostenaren egileek, gazteei sinismen autodefinioez gain, erlijioen

gaineko iritziaz galdetu diete. Haien erantzunei erreparatuz gero, Euskadiko gazteria erlijioei buruz eszeptiko ageri dela esan daiteke. Ia gazteen erdiak (%48) erlijioen baitan egia gutxi dagoela adierazi du. Aitzitik, %27k dio erlijio askoren baitan funtsezko egiak daudela. Halaber, hainbat esaldiei erantzuteko inkesta bat egin diete Jainkoarenganako sinesmenaren inguruko sentimenduen gainean. Hala nola, 'ez dut Jainkoarengan sinesten' (%28 esaldi honekin ados dago), 'ez

2010eko apirila

dakit Jainkoa existitzen den eta ez dut uste jakiteko modurik dagoenik' (%20 ados dago), 'ez dut Jainoko pertsonal batean sinesten, baina bai nolabaiteko botere goren batean' (%10 ados dago), 'batzuetan neure burua Jainkoarengan sinesten aurkitzen dut, baina beste batzuetan ez' (%8 ados dago), 'zalantzak izan arren, Jainkoarengan sinesten dudala sentitzen dut' (%14 ados dago), 'badakit Jainkoa egiaz existitzen dela eta horri buruz zalntzarik ez dut' (%10 ados dago).

• 13

Egindako azterketaren arabera, Euskadiko gazteria erlijio desberdinei buruz nahikoa eszeptiko azaltzen da

Zenbait gizarte balioekiko jokaerak Gizarte-balioak gizarte-talde batek partekatzen dituen iritzi eta jokabide multzoa da. Euskadiko Gazteak 2008 txostenak ere gazteak zenbait gaien inguruan duten iritzia jasotzen du. Gai horiek, besteak beste, drogakontsumoa, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, sexu-aldaketa, indarkeria politiko edo erlijiosoa, suizidioa, abortua, heriotza zigorra, eutanasia, erlijioaren irakaskuntza ikastetxeetan eta etxebizitza hutsen okupazioa dira. Ikerketatik atera daitekeen ondorioa gazteen gehiengoak ondo

ikusten duela sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, eutanasia, sexualdaketa, abortu libre eta borondatezkoa eta etxebizitza hutsen okupazioa da. Horrela, sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde daudenak %86 dira eta aurka daudenak %9; eutanasiaren alde daudenak %82 dira eta aurka %9; legezko sexualdaketaren alde daudenak %78 dira eta aurka %12; abortuaren alde daudenak %76 dira eta aurka %15; etxebizitzen okupazioaren alde daudenak %64 dira eta aurka daudenak

%25; droga bigunen kontsumoaren alde daudenak %51 dira eta aurka %41. Eskoletan erlijioa irakasteari buruz, alde eta kontra daudenen kopurua ia berbera da. Aitzitik, suizidioaren, ideia politiko eta erlijiosoak indarkeriaren bidez defendatzearen eta heriotza-zigorraren aurka ageri dira gazte ugarik. Suizidioaren alde daudenak %19 dira eta aurka %66, ideiak indarkeriaren bidez defendatzearen alde daudenak %15 dira eta aurka daudenak %70, eta heriotza-zigorraren alde daude-

9

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontza

86

9

Hala eskatzen duen gaixo sendaezin bati hiltzen laguntzea

82

12

Legezko sexu-aldaketa

78

15

Abortu libre eta borondatezkoa

76

25

Etxebizitza hutsen okupazioa

64

41

Droga bigunen kontsumoa

51

42

Eskoletan erlijioa irakastea

40

66

Suizidioa

19

70

Ideia politiko eta erlijiosoak indarkeriaren bidez defendatzea

15

86

Heriotz - zigorra

nak %9 dira eta kontra daudenak %86. Eutanasiari dagokionez, katoliko praktikatzaileen %67k alde agertzen dira, katoliko ez praktikatzailen %81ek, agnostikoen %85ek eta ateoen %92k. Suizidioaren kasuan, katoliko praktikatzaileen %11ek alde daude, katoliko ez praktikatzaileen %14ek, agnostikoen %23ek eta ateoen %29ek. Azkenik, abortu libre eta borondatezkoaren gainean, katoliko praktikatzaileen %52 alde dago, katoliko ez praktikatzaileen %75, agnostikoen %82 eta ateoen %87.

9

BEHAL IDIOMAS

Inglés • Cursos anuales y trimestrales de 4 horas semanales. • Sólo profesores nativos, titulados y con experiencia. • Todos los niveles. Énfasis en conversación. • Cambridge First Certificate, Advanced, Proficiency y E. O. I. • Intensivos especiales para FCE.

C/Juan de Ajuriaguerra, 19

94 423 01 02

(Galería Comercial) Bilbao. Metro Moyúa. www.herrmannbrown.com

* Inglés, Francés, Alemán, Euskera * Grupos Reducidos * Profesores Nativos * Todas las edades * Au pair y prácticas de trabajo AVDA. BASAGOITI, 42. ALGORTA. TEL.: 94 491 00 12 C/ MAYOR, 13. LAS ARENAS. TEL.: 94 464 40 11 C/ VILLA PLENCIA, 2. LAS ARENAS. TEL.: 94 464 74 28 HTTP: // www.behal.com behal@behal.com


14 • 2010eko apirila

Gazteria

Auzolandegiak 2010 abian Eusko Jaurlaritzak 500 plaza eskaintzen ditu 18 eta 30 urte bitarteko gazteak udako auzolandegietan parte hartzeko eta izena emateko epea zabalik dago apirilaren 20tik aurrera. Boluntariotza-esperientzia baten bidez, jatorri desberdineko gazteei aldi batez elkarrekin bizi, elkar ezagutu eta aurreiritziak gainditzeko aukera eskaintzea, herri edo komunitate batentzat onuragarriak diren lanak egitean datza auzolandegia. Urtero Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak Euskadin zein estatuan edo atzerrian eskaintzen ditu egonaldiak. Aurtengoan, 222 plaza Euskadiko auzolandegietan jarduteko, 151 gainerako autonomia erkidegotan jarduteko eta 125, atzerrian jarduteko dira. Estatuan eskaintzen diren 151 plazetan autonomia erkidego guztiak agertzen dira. Atzerriko plazetan berriz, honako herrialdeetan egin daitezke egonaldiak: Alemania, Austria, Belgika, Hego korea, Eslovakia, Ameriketako Estatu Batuak,

Estonia, Finlandia, Frantzia, Georgia, Grezia, India, Islandia, Italia, Lituania, Japon, Maroko, Mexiko, Montenegro, Herbehereak, Polonia, Erresuma Batua, Txekiar Errepublika, Errusia, Serbia, Taiwan, Togo, Turkia, Ukraina eta Vietnam. Auzolandegi mota desberdinak daude. Hots, ondasun kultural eta arkitektonikoa berreskuratzea xede duten auzolandegiak, ingurumen auzolandegiak daude, ekintza sozialeko auzolandegiak (ahalmen urritasunak dituzten pertsonei laguntzeko), artistikoak edota komunikazio arlokoak. Euskadiko auzolandegietan esku hartzeko, auzolandegi hauek izango diren dataren baino 10 bat egun lehenago itxiko da izena emateko epea. Estatuko beste auzolandegietara joateko, izena maiatzaren 10ean baino lehenago eman behar da eta nazioarteko auzolandegietarako maiatzaren 7an baino lehenago. Nazioarteko auzolandegi gehienetan parte hartzeko ingelesez ondo jakin behar da. Hala ere, batzuetan nazioarteko

auzolandegiak beste hizkuntza batean izaten dira: frantsesez, alemanez... Auzolandegietan parte hartzeko Euskal Autonomi Erkidegoko edozein herritan erroldatuta egotea beharrezkoa da. 20-25 bat orduko lana egiten da astean; goizez, gehienetan. Arratsaldean eta jai-egunetan, aisialdiko jarduerak, ingurunea ezagutzeko irtenaldi eta txangoak, ekintza kulturalak eta abarrekoak egiten dira. Auzolandegi bakoitzean 15-20 bat boluntario aritzen dira, eta horiez gain lan teknikoaren arduraduna eta auzolandegiko zuzendaria eta begiraleak ere izaten dira. Ostatu eta elikadura gastuak antolakuntzaren esku daude. Gazteak, berriz, 72 euroko kuota eta bidaia gastuak ordaindu behar ditu. Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak 25 urte daramatza auzolandegiak antolatzen eta Euskadiko udalen eta irabazi asmorik gabeko hainbat erakundeem laguntza jasotzen duen ekimena da auzolandegiena. Auzolandegien inguruko informazio guztia www.gazteaukera.euskadi.net web gunean.


Gazteria

2010eko apirila

• 15

EUSKO GAZTEEN INFORMAZIO ETA DOKUMENTZIO ZENTRO KOORDINATZAILEA

Donostia-San Sebastian, 1 - 201010 Vitoria-Gasteiz Tels.: 945 019 539 / 945 019 477 gazteria@ej-gv.es

LAUDIOKO LAMUZA GAZTE INFORMAZIO GUNEA. Lamuza, 13. 01400 LAUDIO. Tel.: 94 4034921. EUSKO GAZTEEN INFORMAZIO ETA DOKUMENTAZIO ZENTRO KOORDINATZAILEA. Donostia kalea, 1. 01010 GASTEIZ. Tel.: 945 019539 / 019477. GASTEIZKO UDALA. GAZTE INFORMAZIOKO UDAL BULEGOA. Espainia plaza - behea. 01001 GASTEIZ. Tel.: 945 161330. ARABAKO GAZTE INFORMAZIO ETA DOKUMENTAZIOKO LURRALDE ZENTROA. Probintzia plaza, 13 - behea. 01001 GASTEIZ. Tel.: 945 181700. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA ARABAKO KANPUSEKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Apraiztarrak 1Unibertsitate-Pabiloia. 01006 GASTEIZ. Tel.: 945 014336. ARACA GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Arakako Base Militarra, z/g. 01100 GASTEIZ. Tel.: 945 263200 - ext.: 3436 / 3409.

ABANTO-ZIERBENAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Meatzari etorbidea, 5. 48500 ABANTO-ZIERBENA. Tel.: 94 6363644. IKUSI MAKUSI BALIABIDE ZENTROA. Areitzo, 2. 48810 ALONSOTEGI. Tel.: 94 4980807. ZELAIETA GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Zelaieta parkea, z/g. 48340 AMOREBIETA-ETXANO. Tel.: 94 6300649/ 6300650. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Gaztegunea. Ugertza bidea, 1. 48480 ARRIGORRIAGA. Tel.: 94 6001876. ARTZENTALESEKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Lehendakari Agirre, 23. 48870 ARTZENTALES. Tel.: 618 645690. ATXONDOKO GAZTE INFORMAZIO GUNEA. Fueros enparantza, z/g. 48292 ATXONDO. GAZTEZER BALMASEDAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Pio Bermejillo kalea, 40. 48800 BALMASEDA. Tel.: 94 6800240. BARAKALDOKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO ZENTROA. San Juan kalea, 17. 48901 BARAKALDO. Tel.: 94 4380276. GURUTZETAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Gurutzetako Kultur Etxea.

Balejo, 4. 48903 BARAKALDO. Tel.: 94 4789487. SAN BIZENTEKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Clara Campoamor Kultur Etxea. Gernikako Arbola, 41. 48902 BARAKALDO. Tel.: 94 4180460. ZUHATZUKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Zuhatzu kultur etxea. Unamuno, 7. 48902 BARAKALDO. Tel.: 94 4789512 / 94 4789513. ANTONIO TRUEBA BHIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Aldapa, 5. 48901 BARAKALDO. Tel.: 94 4380276. BEURKO BHIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Arauti, 7. 48902 BARAKALDO. Tel.: 94 4380276. GURUTZETA BHIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Siebe, 84. 48903 BARAKALDO. Tel.: 94 43789487. MEATZETAKO BHIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. La Bondad, 30. 48902 BARAKALDO. Tel.: 94 4376104. NICOLAS LARBURU GBHLHIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Aldapa, 3 - B. 48901 BARAKALDO. Tel.: 94 4380276. ZIRT ZART GAZTEEN INFORMAZIOKO UDAL-BULEGOA. Agirre Lehendakaria kalea, 61 - behea. 48970 BASAURI. Tel.: 94 4666430. BERMEOKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-BULEGOA. Gizarte Kultura Etxea Irakaskintza, 14-16 (1. solairua). 48370 BERMEO. Tel.: 94 6179158. EDE GAZTE-INFORMAZIOKO BULEGOA. Simon Bolivar kalea, 8 - B, beheko solairua. 48010 BILBAO. Tel.: 94 4029090. BIZ - BILBAO INFORMAZIO ZERBITZUA. Zabalguneko Eraikina / Merkatua. Zabalguneko Plaza, 11. 48009 BILBAO. Tel.: 94 4204488. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA KULTURA SAILA GAZTERI ZUZENDARITZA NAGUSIA GAZTERI ZERBITZUA BIZKAIKO GAZTERIAREN INFORMAZIORAKO LURRALDE-ZENTRUA. Rekalde Zumarkalea, 30 - 1. 48009 BILBAO. Tel.: 94 6083926 / 94 6083920 / 94 6083934. DURANGOKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-BULEGOA. Pinondo plaza, z/g. 48200 DURANGO. Tel.: 94 6030030. ELORRIOKO GAZTE INFORMAZIO GUNEA. Elizburu, 18 (Kultur Etxea). 48230 ELORRIO. Tel.: 94 6032032. GAZTE INFORMAZIO BULEGOA. Irailaren 23 enparantza. 48950 ERANDIO. Tel.: 94 6025891. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-BULEGOA. Lobiano kultur gunea. Goienkale, 10. 48260 ERMUA. Tel.: 943 708700. MUGARRI GAZTEENTZAKO INFORMAZIOGUNEA. Mugarri Gazte Etxea. Elizarako Sarbidearen Kalea, 2. 48450 ETXEBARRI. Tel.: 94 4261861. INDARRA TOPAGUNEA. Urreta kalea, 16. 48960 GALDAKAO. Tel.: 94 4560030. GALDAMESEKO GAZTEENTZAKO INFOR-

MAZIO GUNEA. San Pedro, 6. 48191 GALDAMES. Tel.: 618 645690. GARAIKO GAZTE INFORMAZIO GUNEA. Done Mikel, z/g. 48200 GARAI. Tel.: 615 740735. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-BULEGOA. Foru Plaza, 3. 48300 GERNIKA-LUMO. Tel.: 94 6270215. GETXOKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Tangora Etxea. Algortako Etorbidea, 98. 48991 GETXO. Tel.: 94 4910114. GORDEXOLAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Plaza Molinar, 11. 48192 GORDEXOLA. Tel.: 638 050762. GORLIZKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Krutzeta, 5. 48630 GORLIZ. Tel.: 94 6774000. GUEÑESEKO GAZTEEN INFORMAZIO GUNEA. Enkarterri, 2. 48840 GUEÑES. Tel.: 94 6690877. ARRATIAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Igorreko Kultur Etxea. Elexalde, 8. 48140 IGORRE. Tel.: 639 018133. KARRANTZAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Soscaño, 50. 48891 KARRANTZA HARANA / VALLE DE CARRANZA. Tel.: 638 050762. LANESTOSAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Manuela Sainz de Rozas, 1. 48895 LANESTOSA. Tel.: 618 645690. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN BIZKAIKO CAMPUSEKO GAZTE INFORMAZIO BULEGOA. Sarriena auzoa, z/g (Bibliotekaren azpiko aldeko plataforma). 48940 LEIOA. Tel.: 94 6015100 / 6015821. ATERPE LEIOA GAZTEENTZAKO INFORMAZIO ZENTROA. José Ramón Aketxe kalea, 11 - 1. 48940 LEIOA. Tel.: 94 6072572. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Resurrección María de Azkue kalea, 5. 48280 LEKEITIO. Tel.: 94 6243591. MALLABIKO GAZTE INFORMAZIO GUNEA. Intxaurti, s/n (Kultur Etxea). 48269 MALLABIA.. MAÑARIKO GAZTE INFORMAZIO GUNEA. Herriko plaza, z/g. 48212 MAÑARIA. Tel.: 94 6818998. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-BULEGOA. Arana Goiri'tar Sabin, 13. 48100 MUNGIA. Tel.: 94 6553353. MUSKIZKO GAZTEGUNE. Muskizko Gaztegunea. Meatzari Plaza, 2. 48550 MUSKIZ. Tel.: 94 6708037. ONDARROAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Artibai, 8. 48700 ONDARROA. Tel.: 94 6833389. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-ZENTROA. Santa Clara Kultura Zentroa. Martín Fernández Villarán kalea, z/g. 48920 PORTUGALETE. Tel.: 94 4729313. PORTUGALETEKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA GAZTE GELA. Zubeldia Maisua, z/g. 48920 PORTUGALETE. Tel.: 94 4616638. SANTURTZIKO GAZTE INFORMAZIO BULE-

GOA. Bizkaiko Jaurerria plaza, z/g (Reina de los Apostoles Elizaren ondoan). 48980 SANTURTZI. Tel.: 94 4836110. SESTAOKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO ZENTROA. La Iberia kalea, z/g. 48910 SESTAO. Tel.: 94 4956127 / 94 4950601. TXORIERRIKO GAZTE INFORMAZIO BULEGOA. Txorierri etorbidea, 46. Berreteaga Poligonoa, 13 A. 48150 SONDIIKA. Tel.: 94 4536798. SOPELANAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Sabino Arana, 1. 48600 SOPELANA. Tel.: 94 4065519. TURTZIOZKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Lehendakari Agirre, 61. 48880 TURTZIOZ. Tel.: 618 645690. "GAZTE INFO" GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Jane jauregia. Udiarraga, 38. 48940 UGAO-MIRABALLES. Tel.: 94 6480704. URDUÑAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO-GUNEA. Kultur Etxea. Andra Mari kalea, z/g. 48460 URDUÑA. Tel.: 945 384884. ZALLAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA/ GAZTE ZENTROA. Madres Irlandesas, 4. 48860 ZALLA. Tel.: 94 6391396.

ANDOAINGO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Ambrosia Olabide Zentroa. Pio Baroja kalea, 1. 20140 ANDOAIN. Tel.: 943 593911. ARRASATEKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Garibai Etxea. Biteri etorbidea, 3. 20500 ARRASATE. Tel.: 943 252065. ASTIGARRAGAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Kultur Etxea. Kale Nagusia, 48. 20115 ASTIGARRAGA. Tel.: 943 331067. AZKOITIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Bizenta Mogel kalea, 6 - behea. 20720 AZKOITIA. Tel.: 943 026027. AZPEITIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Urola kalea, 6 - behea. 20730 AZPEITIA. Tel.: 943 157161. BERGARAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Kultur Etxea. Errotalde jauregia. 20570 BERGARA. Tel.: 943 779157. GIPUZKOAKO GAZTE INFORMAZIO ETA DOKUMENTAZIOKO LURRALDE ZENTROA. Gaztegunea. Anoeta kalea, 28. 20014 DONOSTIA. Tel.: 900 110111 / 943 472617. GIPUZKOAKO CAMPUSEKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Ignacio M. Barriola eraikina. Elhuyar enparantza, z/g. 20018 DONOSTIA. Tel.: 943 018135 / 943 018138.

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Gazteria eta Gizarte Ekintza Zuzendaritza

Dirección de Juventud y Acción Comunitaria

KONTADORES GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Pasaia San Pedro hiribidea, 13 - behea. 20017 DONOSTIA. Tel.: 943 390122. KOLDO MITXELENA KULTURUNEA. INFOTEKA. GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Koldo Mitxelena Kulturunea. Urdaneta kalea, 9. 20006 DONOSTIA. Tel.: 900 110 111. DONOSTIAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Goikoa jauregia. Mari kalea, 1. 20003 DONOSTIA. Tel.: 943 481435. MARTUTENEKO GAZTELEKUKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Martutene pasealekua, 48. 20014 DONOSTIA. Tel.: 943 466492. EIBARKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Portalea Kultur Etxea. Bista Eder kalea, 10. 20600 EIBAR. Tel.: 943 708435. ELGOIBARKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Nafarroa plaza, 3 - 2º. 20870 ELGOIBAR. Tel.: 943 741461. ERRENTERIAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Oarso Gizarte Etxea (topoaren parean). Pablo Iglesias kalea, 11. 20100 ERRENTERIA. Tel.: 943 449640. HERNANIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Hernaniko Udal Kiroldegia. Elkano kalea, z/g. 20120 HERNANI. Tel.: 943 552185. HONDARRIBIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. San Pedro kalea, 15. 20280 HONDARRIBIA. Tel.: 943 644752. IRUNGO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Foruen Karrika, 2 - behea. 20302 IRUN. Tel.: 943 505444. LASARTE-ORIAKO GAZTEEN INFORMAZIORAKO UDAL BULEGOA. Manuel Lekuona Kultura Etxea. Geltoki kalea, 18. 20160 LASARTE-ORIA. Tel.: 943 376181. LEGAZPIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Latxartegi kalea, 3. Kultur Etxea. 20230 LEGAZPI. Tel.: 943 737203. OIARTZUNGO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Kontzejuarreka 6. 20180 OIARTZUN. Tel.: 943 491105. OÑATIKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. Foruen Enparantza, 4 - behea. 20560 OÑATI. Tel.: 943 718257. ORDIZIAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Barrena Jauregia. Kultur Etxea, 2 - 3. 20240 ORDIZIA. Tel.: 943 805634. TOLOSAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Antonio Maria Labaien Kultur Etxea. Trianguloa, 1. 20400 TOLOSA. Tel.: 943 670383 / 943 670388. URNIETAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO GUNEA. San Juan kalea, 38 - behea. 20130 URNIETA. Tel.: 943 333973. VILLABONAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Kale Nagusia, 72. 20150 VILLABONA. Tel.: 943 694458. ZARAUZKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO BULEGOA. Zinema Pilotalekua. Zigordia kalea, 34. 20800 ZARAUTZ. Tel.: 943 005122


16 • 2010eko apirila

Gazteria

Drogen kontsumoa prebenitzeko programak areagotu behar Arartekoak aurkeztutako txosten baten arabera gazteen iritziz oso erraza da drogak lortzea eta hauek informazio gehiago jasotzea nahiko lukete rartekoak drogen inguruko “EAEko Erakundeen jarduna nerabeen droga kontsumoaren arloan� txostenaren datuak eta beren iritziak aditzera eman ditu. Txosten honek, erakundeek eta nerabeek ematen dituzten erantzunak aztertzen ditu; emaitzak zein diren, eragileek emaitza horri buruz duten iritizia zein den edota hobetu beharreko jarduerak. Azterketatik har daitekeen ondorio kezkagarriena da gazteen aburuz, drogak lortzea oso erraza dela eta horregatik Arartekoak erakundeak kontsumoa prebenitzeko beste estrategia eta programak bilatu behar dituela laburbiltzen du. Azken ikasturteetan, ikastetxeetan drogen prebentzio programak 100.000 ikaslerengana zuzendutako prebentzio jarduerak burutu dira eta 6.000 ikasle baino gehiagok parte hartu dute. Hain zuzen ere, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko ikasleen %74k eta Batxilergoko %83k

A

drogen gaineko informazioa jaso duela adierazi du. Hala eta guztiz ere, badirudi ez dela nahikoa drogen kontsumoa batzuetan areagotzen delako eta zenbaitetan gero eta lehenago hasten dira kontsumitzen. Txostenaren arabera, egoera kontraesankorra da erakundeek konpromezu handia izaten dutelako nerabeen artean drogen arriskuak gutxitzeko eta arriskutsuak izan daitezkeen jarduerak bere horretan jarraitzen dute. Datuei erreparatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen %28k erretzen du, %7,5ek egunero 1etik 5 zigarrora. Gazteen %40,5ek bere bizitzan zehar alkohola edan du; azken urtebetean %28,8k maiztasun berarekin kontsumitzen jarraitu du, eta %3,4k egunero hartzen du. Haxixari dagokionez, bizitzan zehar %44,5ek probatu du; azken urtebetean %35,5ek eta azken hilabetean %26k. Cannabisaren erretzaileen artean, Arartekoak adierazi du %8,2k arriskuko kontsumitza-


Gazteria iletzat hartzeko modukoak direla. “Gizarte mailan cannabisa nahiko onarturik dago eta mito engainakorra da”. Legez kontrako drogen artean, kokainak du bigarren postua eta anfetaminak jarraitzen diote.

Ikasleen iritziak Nerabeen ahotsa ere biltzen du txosten honek eta haiei galdetu zaie adibidez zergatik kontsumitzen duten, zer den prebentzioa haientzat, drogak lortzea erraza zaien, nola sailkatzen dituzten drogak edota nola baloratzen dute eragile sozialen parte hartzea. Erantzunetatik, nabarmenenenak aktiboki drogei buruzko informazioa jaso nahi dutela, drogomenpekotasuna duen pertsonak asteburuetan edo eguneroko bizitzaren erritmoa jarraitzeko drogak kontsumitzearen beharra duena dela uste dutela, kontsumitzeko arrazoi nagusia aisialdia dela, kontsumitu

nahi duten substantzia erraz lor dezaketela, gazteek alkohola gero eta lehenago probatzen dutela, cannabisa legeztatzearen alde daudela eta kontraesan handia ikusten dutela helduek esaten dutenaren eta egiten dutenaren artean, dira, besteak beste. Bestalde, familia, irakasle eta adingabeekin lotutako beste gizarte erakunde eta elkarteen aburuak ere jaso dira eta ondorio azpimarragarriena nerabeak drogak kontsumitzearen hasiera adina ahal den guztia atzeratu behar dela da zenbat eta lehenago kontsumitzen hasi, gero eta okerragoak baitira osasunean eragingo duten kalteak. Era berean aintzat hartu behar dela batzuetan arriskuak erakartzen dituela nerabeak, adin horietan berdinkideen taldeko presioa handia dela eta drogak kontsumitzean lagun talde batean sartzeko modua izan daitekeela diote. Azken batean, aisialdi guneetara politikak bideratzea kontrolik ga-

2010eko apirila

Droga kontsumitzeko hasiera adina ahalik eta gehien atzeratzea funtsezkoa da, zenbat eta lehenago hasiz gero okerragoak baitira osasunean sortutako kalteak

beko eremuak direlako aipatzen da. Arartekoaren aburuz, “oso garrantzitsua da nerabeek drogak kontsumitzeko duten jarrera isolatutako fenomeno gisa ez aztertzea, gure gizarteko testuinguruan baizik”.

• 17

Gainera, drogak kontsumitzeari buruzko politikak koherenteak izan behar direla herritarren jarduerekin. Izan ere, nerabeek ikus dezakete nola helduek zenbaitetan drogak kontsumitzen dituzten. Txostenak ere bi arlo hobetzeko premia handia dutela azalarazi du. Lehenengoz, drogen inguruan lanean dihardutenen arteko lankidetza beharrezkoa da eta, bigarrenez, prebentzio selektiboa ezinbestekoa da, arrisku edo ahul egoera berezietan dauden nerabeen sektoreetara zuzendua. Bigarren puntu honen ildoa jarraituz, Arartekoak dio nahiz eta ikasle gehienek noizbait drogak probatu dituen, nerabe askok ez duela drogarik kontsumitzen edo noizean behin kontsumitzen duela -garapen prozesuari lotuta, esperimentatzeko edo taldean sartzeko- eta horrek ez duela esan nahi gazteak drogomenpekotasuna duenik. Arriskuan dauden gazteak, portzentaia txikia dela, alegia.

Abstinente izateko laguntza Osakidetzak programa bat martxan ezarri du cannabis eta haxisaren kontsumoa nerabeen artean murrizteko. Izan ere, txosten baten arabera, 10.000 gaztek aipatu sustantziak kontsumitzen dituzte rtarrilatik aurrera, Osakidetzak, cannabis eta haxisaren kontsumoa murrizteko -eta beste hainbat drogena ere- gazteen artean ACRA proiektua martxan jarri du 2010 urtean zehar proban ezartzeko. Programa, Arabako Asistentzia Psikiatriko eta Osasun Mentaleko Sare Toxikomanoen Tratamenduaren Zentruan aplikatzen ari da 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen artean. ACRA, estatuko ikerkuntza proiektu baten barnean dago eta programaren xedea da droga hauen abstinentzia sustatzea. Proiektua abian da Osakidetzak

U

Dokumentazio eta Ikasketen Sistemak (SIIS) egindako ikerketa batek azalarazi dituen datuak ikusi ostean. Azterketa honen arabera, 10.000 gaztek kontsumitzen dute cannabisa maiztasun handiz. Era berean, hamarretatik batek egunero erretzen du eta hamarretatik bostek azken hilabetean erre du. Ekimen honen tratamendua 14 saioetan banaturik dago, bat astean izanik. Tratamendu honetan pazientearen familiaren laguntza ere beharrezkoa da. Tratamendua dagoenak saio hauetan biziera aldatzeko proposamenak jasotzen ditu, komunikazio gaita-

sunak lantzen ditu, arazoei aurre egiteko estrategiak ikasten ditu eta beste giza jarduera batzuk egiteko proposamenak izaten ditu. Horrela, piskanaka nerabeak aldatu behar duena aldatzen ikas dezake eta ikasitakoa praktikan ezarri. Familia, saio orotara joan behar da eta gainera, honek beste bi saioetara joan behar da gaztea barik nerabeari biziera aldatze horretan lagundu ahal izateko. Tratamendua jasotzen ari direnek, zerbitzu honetara jo dute administrazioak zigortu dielako, lanean arazoak izan dituelako edota bere inguruneko jendeak bultzatuta.

Oraindik ez dago tratamendu honen inguruko emaitzarik programa hau ikerkuntza bat delako eta urte guztian zehar emango delako proba gisa. Saio hauek amaitzerakoan, pazienteari beste ebaluaketa bat egiten zaio zein den bere egoera aztertzeko eta ea jarraipen bat behar duen ikusteko. Proiektua Ana González-Pintok, Asistentzia Psikiatriko eta Osasun Mentaleko Biomedikuntzako Ikerkuntza Zentruko sareko ikerlari nagusiena, ahalbidetu du eta menpekotasunean jakitun diren Osakidetzako Víctor Puente, Juan Llorente eta Ainara Jiménezek proban jartzen ari dira.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Gizarte Ongizateko Zuzendaritza

Dirección de Bienestar Social


18 • 2010eko apirila

Gazteria

Euskararen bilakaera Bilbon

Gautxoriak ostiralean gaueko hamaiketatik eta larunbat goizeko ordubiak bitartean (ordutegi batzuk alda daitezke goizeko zerbitzuekin koordinatzeko) eta larunbatetan gaueko hamaiketatik eta igande goizeko zazpiak bitartean dabiltza (ordutegi batzuk alda daitezke goizeko zerbitzuekin koordinatzeko). G-1: ARABELLA- MOYUA. G-2: OTXARKOAGA- PLAZA BIRIBILA. G-3: LARRASKITU- PLAZA BIRIBILA. G-4: LA PEÑA- PLAZA BIRIBILA. G-5: SAN ADRIÁN/MIRIBILLA- PLAZA BIRIBILA. G-6: ALTAMIRA/ZORROTZAPLAZA BIRIBILA. G-7: MINA DEL MORROPLAZA BIRIBILA. G-8: ARANGOITI- PLAZA BIRIBILA. Ordainketak soilik Creditrans txartelaren bidez egin ahal izango dira, diruaren erabilera ekiditzeko.

Datorren maiatzaren 7 eta 8an Euskaltzaindiak Bilbon duen egoitzan “Bilbon mundua ikusi” izeneko jardunaldiak burutuko dira. Aipatu jardunaldietan, Bilbok izan duen bilakaera eta bilakaera horrek euskararen erabileran izan duen eragina aztertuko da. Jardunaldiak Mendebalde Kultura Alkarteak antolatu ditu Bilboko Udaleko Euskara Sailaren laguntzarekin. Era berean, BBK, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila, Bizkaiko Foru Aldundia eta Metro Bilbaok ere parte hartu dute. Gaur egungo Bilbo eta euskarak eta euskaldunek duten egoera izango dira aztergai, zenbait ikuspegi kontuan hartuta: Bilbok izan duen bilakaera urbanistikoa eta soziala, euskararen erabilera, euskalduntze-prozesua aurrera eramateko ekimenak, hiriko euskal komunikabideak etab. Hartara, lehenengo egunean, maiatzaren 7an, ostirala, Joseba Zulaika antropologo eta Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentroko irakasleak Bilbo modernoaren giltzarriak jorratuko ditu: gerra eta gerraosteko egoera latza, Unamunoren literatura, indarkeria politikoa, industrializazioa, Guggenheim etab. Pedro eta Aitor Zuberogoitia “Bertan Bilbo” izeneko liburuaren egileak dira eta gaur egun euskarak Bilbon duen egoeraz arituko dira, “Bilbo postindustrialaren bigarren eraldaketaz”, hain zuzen ere. Iñaki Gaminde filologo eta EHUko irakasleak Bilboko gazte euskaldunen ezaugarri linguistikoak aurkeztuko ditu. Bigarren jardunaldian, Bilbo euskalduntzeko gauzatzen diren ekimenak jorratuko dira. Zenbait esparru arakatuko dituzte hizlariek: Administrazioaren lana izango du aztergai Jose Joaquin Gallastegi Bilboko Udaleko euskarako teknikariak. “Sorkuntza bideak: ez dok amairutik kafe antzokira” gai hartuta jardungo du Jose Angel Irigarai idazleak eta kolektibo bien kide sortzaileak. Euskara bultzatzeko ikastolek egin duten leba handiko lana izango da Manu Aurrekoetxea Bizkaiko Ikastolen Elkarteko zuzendariaren gaia.

Wi-Fi guneak Bilbon Bilboko Udalak, Informazio eta Komunikazio Teknologietan murgildurik dagoela erakusteko, 39 auzoetan zehar sarera dohainik sartzeko guneak edo Wi-Fi guneak ezarri ditu. Seinaleak 200 bat metroko irismena du eta ez du zenbait web orrietara sartzea baimentzen, hala nola, pornografikoak, bortxakerizkoak, eta ez du baimentzen ezta ere filmeak deskargatzea.

AlhóndigaBilbao komiki digitalen lehiaketa AlhóndigaBilbaok formatu digitaleko komiki lehiaketa bat antolatu du komiki sorkuntza eta autoedizio digitala sustatzeko asmoz. Aurkeztutako lanen artean hautatutako zenbait lan ‘Autoeditados’ erakusketan proiektatuak izango dira. Erakusketa hau ekainaren 12an izango da AlhóndigaBilbaoko atrioan. Lanak aurkezteko epea apirilaren 17an amaituko da eta epaimahaiaren erabakia maiatzan plazaratuko da.

Wi-fi guneak Deusto: Plaza Levante, Plaza Ibarrekolanda, Cruce C/ Ganeta-Jata, Parque de la bombeadora, Parque Botica Vieja. Uribarri: Plaza Iturriondo, Zabalbide 75, Plaza Tomás Zubiria Ybarra, Plaza Funicular, Plaza Moraza, P. Celso Negueruela. Otxarkoaga-Txurdinaga: Plaza Kepa Enbeita, Parque Europa. Begoña: Virgen de Begoña, Plaza del Carmen, Plaza Basarrate. Ibaiondo: Plaza Nueva, Plaza La Cantera, P. Bilbao la Vieja, Jardín la Floresta, Jardines de Gernika, Plaza Doctor Fleming, Parque Ibaieder, Plaza Zumarraga Polideportivo, P. Santo Tomas Meabe. Abando: Jardines de Albia, Plaza Indautxu. Rekalde: Iralabarri, Plaza Kirikiño, Parque Errekalde, P. Media Luna, Parking Residentes, Parque Amezola, Plaza acceso colegio S. Corazón. Basurto-Zorroza: Plaza Aita Donosti, Parque C. Astillero, Frontón, Parque Lezeaga, Plaza Ermita San Nikolas.


Gazteria

2010eko apirila

• 19

Harrapazank-eko V. Edizioa Harrapazank programaren bostgarren edizioa jada abian da. Bilboko Udalak sustatutako ekimen honek 12 eta 18 urte bitarteko gaztetxoen artean euskararen erabilera sustatzea du helburu. Horretarako, gazteei bideratutako kultur eskaintza handitu eta jarduera erakargarri eta berritzaileak sustatzen ditu. Ekimen hauen guztien bidez, Harrapazank ekimenak euskara eskolatik kanpoko esparruetan eguneroko hartuemanetako hizkuntza ere izatea lortu nahi du. Esan bezala, proiektu hau Bilboko Udalak antolatzen du Euskara Sailaren bidez, eta antolaketan, Topagunea-Euskara Elkarteko Federazioaren laguntza du. BBK eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere parte hartzen dute babesle gisa.

Parte Hartzea Aurtengo edizioan gazteek bi lehiaketan bidez parte hartzeko aukera izango dute. Aipatu lehiaketa hauetan, gazteek bere gaitasun artistikoak, musikalak edota dantzarako dohainak erakutsi beharko dituzte. Topaguneko bozeramaleek aditzera eman dutenez, jada 120 nerabe ingruk izena eman du lehiaketa hauetan parte hartzeko. Zalantzarik gabe, bostgarren edizio honetako berrikuntzarik nabarmenena

Distirazank izeneko lehiaketa dugu. Bertan, gazteek edozein motako ikuskizunak aurkeztu ahal izango dituzte: antzerkia, magia, zirkoa, musika, playback-ak, bertsoak... Distirazankeko lehen edizio honetarako jada hamar taldek eman dute izena eta hauetako zortzik, apirilaren 17an Bilborocken burututako finalean izan ziren.

Dantzazank Aurreko edizioko arrakasta ikusirik, aurten ere Dantzaznk lehiaketa antolatu da. Bertan, aurkeztutako taldeek beraiek prestatutako koreografiak aurkeztu beharko dituzte. Aurtengo bigarren edizio honetarako hamazortzi taldek eman dute izena, eta finala, apirilaren 24an burutuko da. Talde hauetako guztietako kideek Ylenia López eta Nia Costa dantzari eta aktoreen laguntza izan dute bere koreografiak prestatzeko.

Jozank Atal honetan, gazteek musika tailer interesgarrietan parte hartzeko aukera izan dute. Guztira lau dira antolatutako tailerrak: • Abesti sorkuntza. Lor taldeko Lander Irazola, Gose taldeko Inés Osinaga eta Seiren taldeko Onintze Garcíarekin. • Ahotsa eta hitza: Betagarriko Iñaki

Ortiz de Villalva eta Hesian taldeko Fran Uriasekin. • Baketen indarra: Betagarriko Iker Uriarte eta Kokeineko Aritz Leterekin. • Baxua, kantaren oinarri erritmikoa: Kautako Adrian Elustondo eta Seireneko Joanes Ederrarekin. Ekimen hau apirilaren amaieran buru-

Bilboko Euskarako ekimenak web orri batean Euskarazko edozein gaiaren inguruko bilaketak, euskal hiztegiak, zuzentzaileak, euskarazko software-ak edo euskalkien gaineko informazi eta abarreko zerbitzuak erabilgarriak eskaintzen dituen web gune berria sortu da. Hemendik aurrera Bilbok badu euskararen inguruko web gunea. Otsailaren 23an, www.bilbaoeuskaraz.com ataria eratu da Udalaren Euskara Sailak antolatzen dituen zerbitzu guztiak hiritarrei hurbiltzeko eta Bilbon euskaraz gau-

zatuko diren ekimen orok aipatzeko eta hauen topagune izateko. Lametza Interaktiboa enpresak diseinatutako web orri hau, atal desberdinetan banaturik dago. Informazio atalaren barnean, Euskara Saialaren informazioa jasotzen da, hala nola, honen kokapena, telefono zenbakia edota zerbitzuak. Atalak esparruari dagokionez, Sailak sortutako eta euskararekin harrremana duten gaien inguruko albisteak agertzen dira. Era berean, euskarak Bilbon duen pre-

sentziaren datuak, argitalpen, dirulaguntzak, euskaltegiak, euskaraz egiten diren ekimenen egutegia eta abarrekoak aurkezten ditu. Bestalde, euskarazko ikasle, itzulpen zerbitzu eta euskararen alde lan egiten duten erakundeen atari digitaletara estekak ere biltzen ditu. Xede taldeen eta beharren arabera sailkatuta dago. Adibidez, guraso, heldu, gazte, ume, merkatari, ikastetxe eta elkarteen beharretara egokituta dago.

tuko den Esne Beltza eta Lain taldeen kontzertuarekin osatuko da. Aurtengo Harrapazank ekimena Tuenti sare sozialean ere aurki daiteke. Atari honetan hamar mila bisita inguru izan dira. Era berean, Harrapazankeko blogean sei mila bisita baino gehiago izan dira.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.