Page 1

//Grafisk design Case Visuel identitet til Fornebu Bygg AS

­Programmer

Opgaven gik ud på at skabe en visuel identitet til den norske entreprenørvirksomhed For­nebu Bygg AS. I designet af den grafiske platform lå en aftale om at udarbejde et logo (bomærke og navnetræk) samt valg af farver, fonte og supergrafisk element. Dernæst præ­sentation af den grafiske platform på visitkort og brevlinie. Kunden havde forskellige forslag til, hvad der skulle indgå i logoet og havde desuden et ønske om, at op­gaven skulle være løst hurtigst muligt.

Illustrator Det endelige logo blev til vha. tracing af foto, Pen Tool, Type Tool, Pathfinder og flere andre værktøjer. Pantonefarver Til at sikre nøjagtig farvegengivelse blev der benyttet pantonevifter. InDesign Præsentationen af den visuelle identitet blev i flere korrekturgange sat op i Adobe InDesign.

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Udviklingsproces Fornebu Bygg AS Kundens oplæg Kunden foreslog brug af et af Fornebu bys vartegn i logodesignet. Logoet måtte gerne udtrykke noget ”strømlinet”. Jeg fik tilsendt nogle få fotos kunden selv havde taget, som jeg så kunne trace. Kunden udtrykte også et ønske om brug af en stålgrå, metallisk farve, og kunne godt lide fonten ”Broadway”. Desuden kom kunden med ideer til hvordan logoet kunne sammenstilles med bomærke og navnetræk. Mine overvejelser Da kunden havde ønsker til designet og gerne ville have en hurtig designløsning, var det naturligt at tage udgangspunkt i kundens oplæg. Fornebu bys vartegn – en organisk, dynamisk metalskulptur af en spydkaster – var måske ikke helt oplagt at forbinde med en entreprenørvirksomhed, men selve det, at skulpturen ville minde folk om byen og byggeriet gav ret god mening. Den stålgrå farve var også oplagt at bruge i en visuel identitet til et byggefirma, da den ville gå godt i spænd med det industrielle udtryk. Fonten ”Broadway” var dog efter min mening ikke helt på kornet, den signalerer mere ”film fra 20’erne” og ”Art Deco” og er ikke moderne nok. I min optik skulle der findes en god, funktionel, ikke for slank grotesk skrift, der kunne afspejle funktionalitet, dynamik og godt håndværk. Arbejdsproces Jeg lagde ud med Illustrator, hvor jeg kunne trace skulpturen på billederne og begynde at se, om skulpturen kunne bruges i et logo til Fornebu Bygg AS. Jeg valgte et foto af skulpturen, hvor vinklen fik den til at tage sig dynamisk ud, og begyndte så ellers at arbejde med sammensætningen af bomærke og navnetræk. Sideløbende prøvede jeg en masse fonte af, både dem jeg allerede havde liggende på computeren og desuden en masse gratis fonte fra dafont.com og lignende. Efter aftale med kunden skulle jeg gerne præsentere 2-3 logoforslag. Med det i baghovedet besluttede jeg at arbejde i 2 retninger: Et logoforslag i 2 varianter + et andet logoforslag i 1 variant.

// 02

Da logovarianterne var på plads, kunne jeg endelig arbejde med visitkort, brevpapir og kuverter og skabe et supergrafisk element, der kunne fungere sammen med det hele. Herefter blev første oplæg sendt til kunden. Kundens tilbagemelding på 1. oplæg Kunden blev heldigvis rigtig glad for oplægget, men ønskede at få prøvet nogle yderligere logovarianter af inden endelig godkendelse. Han ønskede bl.a. at AS i Fornebu Bygg AS blev skrevet med versaler i navnetrækket. Han ønskede også at få afprøvet logoets ydre 6-kantede form i et par varianter mere + en diagrammatisk beskrivelse af sammenhæng mellem form og association / inspiration. Arbejdsproces Jeg blev enig med min chef om at holde fast i det første navnetræk, da det i vores øjne så pænest ud når AS stod med småt ( a|s ). Kundens øvrige ønsker blev efterkommet. Kundens tilbagemelding på 2. oplæg Kunden var igen tilfreds med arbejdet, men insisterede på at AS skulle være med versaler. Desuden havde han en lille opgave mere; layout af et projektark. Arbejdsproces Jeg udførte opgaverne efter kundens ønske, og sendte 3. korrektur. Kundens tilbagemelding på 3. oplæg Oplægget var nu godkendt, og projektet måtte gerne blive sendt i trykken. Arbejdsproces Alle filer til tryk skulle nu versioneres i hhv. Coated og Uncoated Pantone­ farver samt CMYK. Jeg havde pantonevifterne fremme og fandt farver, der var tilpas orangerøde og stålgrå. Herefter blev visitkort og øvrig brevlinie sendt til tryk.

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Fornebu Bygg Fornebu Bygg

Fornebu Bygg Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg Fornebu Bygg Fornebu Bygg

Fornebu Bygg Fornebu Bygg

Fornebu Bygg Fornebu Bygg Fornebu Bygg Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg

FORNEBU BYGG

Fornebu Bygg

Fornebu Bygg 06

FORNEBU bygg

FORNEBU bygg

Fornebu Bygg a/s

fornebu bygg as

FORNEBU BYGG A/S

Udviklingsproces

Fornebu Bygg as

CMYK

CMYK

CMYK

Coated

Coated

Coated

Uncoated

Uncoated

Uncoated

Prosjekt nr.

Fornebu Bygg a|s

Fornebu Bygg a|s Fornebu Bygg a|s

Dato

Prosjekt

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

Fornebu Bygg a|s Daniel Christiansen Daglig leder | Partner T: +47 67 11 66 04 M: +47 95 87 96 16 daniel@fornebubygg.no

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

Telefon: +47 67 11 66 07 Telefaks: +47 67 11 66 01 Bank: 1503.2569.576

Org. Nr.: NO 997 795 598 MVA benny@fornebubygg.no www.fornebubygg.no

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya www.fornebubygg.no

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

Telefon: +47 67 11 66 07 Telefaks: +47 67 11 66 01 Bank: 1503.2569.576

Org. Nr.: NO 997 795 598 MVA benny@fornebubygg.no www.fornebubygg.no

FORNEBU BYGG A/S

Fornebu Bygg a|s


Logo Fornebu Bygg AS Form Logoet udgøres af et bomærke og teksten Forneby Bygg AS, hvor bomærket er en sammen­sæt­ning af Fornebu bys vartegn (en spydkaster) og en 6-kant / isometrisk tegnet kube. Spydkasteren ”slår hul” i 6-kanten og efterlader en form, der stadig tydeligt ”har været en 6-kant” idet alle 6 spidser stadig tegner formen. I formgivningsprocessen tilstræbte jeg, at 6-kantens spidser afrundedes tilsvarende spydkasterens formgivning, for at opnå konsistens i designet. Desuden justerede jeg en anelse på spydkasterens form for at optimere og afbalancere det grafiske udtryk og vægte mellem grå, ”hullet” og rød. Formen er enkel og moderne, og linierne i vartegnet er strammet op, så bomærket fremstår ensartet og stramt. Ilustration Det er tanken, at logoet via en abstraktion over spydkasteren skal henlede tankerne på Fornebu by og med den ydre form (6-kanten / kuben) skal få beskueren til at associere til rumlighed, ”byggeklodser”, et hustag og lignende. Typografi Logotypen Fornebu Bygg AS blev i sidste ende placeret til højre for bomærket. Det var afgørende, at vægtningen mellem bomærke og logotype blev den rigtige og at logoet var praktisk anvendeligt. Fontstørrelse blev sat ud fra en passende linieafstand og flugtlinier fra to af 6-kantens spidser. Fonten (Geogrotesque) er en enkel, funktionel og spændstig skrifttype, som er med til at give logoet troværdighed og et håndværksmæssigt præg. Ikke for ”flashy” eller feminint slank og ikke gammeldags men letlæselig, tydelig, enkel og let moderne. Det har været hensigten hermed at henvende sig til en byggebranche overvejende domineret af mænd. Farver De valgte farver rød (0-79-85-0) og grå (2-2-0-64) er tænkt som en underbygning af kombi­na­tionen mel­lem det stabile, solidt forankrede (grå), og det mo­derne og dynamiske (rød). Fonten er skrevet med sort (0-0-0-100) for at skille sig tydeligt ud fra bomærket men samtidig fremstå neutralt og ikke tage fokus.

// 04

Font Geogrotesque Medium

ABCDEFGHIIJKLMNO PQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghiijklmno pqrstuvwxyzæøå 0123456789 Farver CMYK | Coated | Uncoated CMYK 0-79-85-0

CMYK 2-2-0-64

CMYK 0-0-0-100

Pantone 7417 C

Pantone Cool gray 8 C

Pantone Black C

Pantone 7417 U

Pantone Cool gray 8 U

Pantone Black U

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


// Logo | BomĂŚrke + logotype


Visitkort Fornebu Bygg AS Visitkort Som en del af opgaven skulle jeg layoute et visitkort med logo og kontaktinfo. En forside + en bagside med individuelle kontaktdata til hver af virksomhedens to partnere. Layout Forsiden blev i tråd med designlinien holdt helt enkel med et centreret logo. På bagsiden skulle der være plads til en del tekst men samtidig holdes fast i den visuelle identitet. Bomærket og skrifttypen var repræsenteret og for at opnå stramhed over layoutet ”samlede” jeg den venstrestillede tekst med en lodret streg. Stregen var egentlig en reminiscens fra de første udgaver af logoet hvor AS stod skrevet: a|s. Selvom logotypen blev ændret til Fornebu Bygg AS, virkede det mest rigtigt at beholde de lodrette streger i de forskellige layouts. Som en ekstra lille detalje til layoutet blav navnet fremhævet med den orangerøde farve. Ekstra grafisk element Som en sidste vigtig del af en samlet visuel identitet indgår typisk et ekstra grafisk element, der sammen med logo, font og farver udgør den samlede grafiske platform. Det ekstra grafiske element var i dette tilfælde et ”vandmærke” i en lysegrå tone der fungerede supergrafisk og var med til at skabe en tydelig sammenhæng i markedsføringsmaterialet og i layoutet her; en god balance på siden. ”Vandmærket” er i sin enkelhed en kopi af bomærket i en ensfarvet lys, diskret tone.

// 06

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Daniel Christiansen Daglig leder | Partner T: +47 67 11 66 04 M: +47 95 87 96 16 daniel@fornebubygg.no Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya www.fornebubygg.no

Benny Christiansen Partner T: +47 67 11 66 05 M: +47 90 19 52 58 benny@fornebubygg.no Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya www.fornebubygg.no

// Visitkort | Forside + bagside(r)


Brevlinie Fornebu Bygg AS Brevlinie C5 konvolut og A4 brevpapir fulgte den enkle linie med logo, kontaktinfo og garantimærker nederst i venstre hjørne og vandmærke øverst i højre hjørne. Den lodrette streg bruges her som på visitkortet til at ”samle” den venstrestillede tekst og opdele i felter. Brevpapirets bagside er som en lidt eksklusiv detalje den orangerøde farve som fuldflade. Kontaktinfo er på konvolut og brevpapir skrevet med den grå tone for ikke at gøre bunden for tung og for at lade logoet træde tydeligt frem. En lille ændring der bidrager positivt til layoutet men ikke udvander designlinien.

// 08

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Daniel Christiansen Daglig leder | Partner T: +47 67 11 66 04 M: +47 95 87 96 16 daniel@fornebubygg.no Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya www.fornebubygg.no

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

// Brevlinie | Brevpapir + konvolut

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

Telefon: +47 67 11 66 07 Telefaks: +47 67 11 66 01 Bank: 1503.2569.576

Org. Nr.: NO 997 795 598 MVA benny@fornebubygg.no www.fornebubygg.no


Brevlinie Fornebu Bygg AS Brevlinie A4 projektark følger som brevpapiret den enkle linie med logo, kontaktinfo og garantimærker nederst i venstre hjørne og vandmærke øverst i højre hjørne. Projektarkets grid er 5x5 mm. Da projektarket trykkes på meget tyndt papir og ikke vil kunne drage fordel af en eksklusiv fremtoning er bagsiden ikke farvet.

// 10

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Prosjekt nr.

Dato

Prosjekt

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

// Brevlinie | Brevpapir + projektark

Telefon: +47 67 11 66 07 Telefaks: +47 67 11 66 01 Bank: 1503.2569.576

Org. Nr.: NO 997 795 598 MVA benny@fornebubygg.no www.fornebubygg.no

Fornebu Bygg AS Snarøyveien 69 1367 Snarøya

Telefon: +47 67 11 66 07 Telefaks: +47 67 11 66 01 Bank: 1503.2569.576

Org. Nr.: NO 997 795 598 MVA benny@fornebubygg.no www.fornebubygg.no


Kvalitetsvurdering Fornebu Bygg AS Logo Logoet opfyldte kundens ønsker til designet ift. vartegn og den stålgrå farve, der gerne skulle indgå. Kunden ønskede også et ”strømlinet” logo og gerne brug af fonten ”Broadway”. Fonten syntes jeg ikke havde det rette udtryk, så efter min mening var det en god beslutning at finde en anden velegnet font. Om logoet blev ”strømlinet” ved jeg ikke helt, men kombinationen og anvendeligheden af bomærke og navnetræk var fin. Egentlig syntes jeg ikke at betingelserne for et super godt logo var til stede, da skulpturen som skulle indgå formmæssigt var ret uddateret i sin stil, og ikke havde direkte reference til byggebranchen. Også på den baggrund synes jeg, at logoets udformning trods alt endte tilfredsstillende ud. Stationaries Layoutet blev funktionelt og matchede fint kundens ønsker og profession samt den tiltænkte målgruppe. Og det blev sammenhængende på tværs af de forskellige medier. Hvis jeg havde haft lidt mere tid til at layoute, tror jeg dog, at jeg ville have kunnet komme op med et mere interessant resultat. Samlet vurdering Alt i alt en fin og hurtig løsning.

// 12

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


// H2 Morten Dam Orleman Thrane

H204 // Portfolio  
H204 // Portfolio  

Grafisk Design

Advertisement