Page 1

//Grafik & billedbe­handling Case Oplæg til forsidebillede til BACC’s produktkatalog

Programmer

Opgaven gik ud på at skabe et grafisk univers, der kunne hænge godt sammen med den eksisterende grafiske linie for Basta Active Car Care (BACC). Til forsiden skulle der findes et foto af en fed bil samt fotos til at skabe omgivelserne. På bilens nummerplade skulle der stå “BASTA”.

PhotoShop Det endelig billede blev til vha. fritlægninger, maskeringer, shapes, smartfiltre, justeringslag, brushes, farvejusteringer m.m. InDesign Produktkatalogets forsidelayout blev færdiggjort i InDesign med tekster, grafiske elementer osv.

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Fakta BACC katalogforside Produkt OplĂŚg til forsidebillede til Basta Active Car Cares produktkatalog. Kunde Basta Active Car Care.


Produktkatalog

2013 NORDENS BEDSTE UDVALG AF BILPLEJEPRODUKTER NYT: BASTA AUTOSHAMPOO I 2L FLASKE


Elementer BACC katalogforside Elementer Billedet består af flere billeder sammensat til et hele: + På colourbox.dk købte jeg bilen+1 + På sxc.hu fandt jeg asfalten+2 + På flickr.com fandt jeg skyerne+3 + BACC’s egen grafiske baggrundsgrafik+4 + Teksten skrev jeg i PhotoShop vha. Type > Warp Text...+5

// 04

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


+1

+2

Bil

+3

Skyer

+4

BACC image grafik

+5

Tekst

Asfalt


Proces BACC katalogforside Proces Billedet er overordnet bygget op af følgende lag: + Baggrund og asfalt.+1 + Basta Active Car Cares karakteristiske grafiske element indlejres i billedet.+2 + Dramatisk lysende horisont i overgangen mellem himmel og jord.+3 + Den mørke himmel med oplyste skyer.+4 + Scenariet mystificeres og gøres levende med røg.+5 + Billedets omdrejningspunkt – bilen – er kommet kørende ind i billedet fra højre side.+6 + Nummerplade med afsenderens navn: BASTA.+7 + Forlygterne tændes og skaber mere liv og kontrast i billedet.+8 + Hjulkapslerne på bilen lyser lidt voldsomt op, så de dæmpes.+9

// 06

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


+1

Baggrund

+4

Skyer

+7

Nummerplade

+2

Grafisk element

+5

Røg

+8

Forlygter

+3

Horisont

+6

Bil

+9

Hjulkapsler


Scenen BACC katalogforside Indstillinger Inden jeg gik i gang med billedet, sørgede jeg for, at mit farverum var indstillet til RGB, da det er et større farverum / gamut end CMYK, som tryksagen til slut skulle ende ud med.+1 Baggrunden Ovenpå en sort baggrund med et diskret gradientforløb placerede jeg fotoet med asfalten. Da fotoet af asfalten ikke var stort nok kopierede og spejlvendte jeg billedet. Samtidig fik jeg tegnet linier der førte ind til billedets hovedfokus; bilen. Med en sort blød brush slørede jeg, at asfalten var spejlvendt. Jeg forstærkede samtidig denne virkning af ”spotlight”, som også var skabt med en gradient overlay på asfalt-laget.+2 BACC image Med blending moden sat til ”overlay” indlejrede jeg med BACC’s baggrundsbillede diskret en del af BACC’s identitet. Jeg afmaskede igen med en sort brush de steder i billedet, der forstyrrede helheden.+3 Horisont Med ”Rectangle Tool” tegnede jeg to aflange shapes. Den ene skulle lyse kraftigt op, den anden skulle kaste BACC’s farver ud. Med effekten ”Outer Glow” fik jeg den tilsigtede virkning frem.+4 Skyer Ved hjælp af 2 kopier af billedet med skyer, afmaskning, Brush Tool og med en opacity på 70% på det ene lag fik jeg placeret skyer hensigtsmæssigt og harmonisk ift. forsidelayoutet i InDesign. Røg På nettet fandt jeg nogle gratis brushes (.abr-filer) som jeg loadede til PhotoShop og anvendte til at skabe den ønskede effekt. Hermed var scenen skabt!+5

// 08

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


+1

Indstillinger

+4

Horisont + Shape med Outer Glow med blåt gradientforløb.

+ Jeg arbejdede i Adobe RGB (1998), da det er et stort farverum til billedredigering. Jeg oprettede et nyt doc i 220x307 mm (plads til bleed), 300 ppi og i RGB color mode. +2

Baggrunden

+ Shape med Outer Glow med hvid / transparent gradient ovenpå den første shape.

+3

BACC image

+6

Røg


Bilen BACC katalogforside Processen med at skabe det samlede billede var naturligvis ikke en lineær proces. Samspillet mellem omgivelserne og bilen var i udviklingen hele tiden essentiel. Jeg vil dog her beskrive processen lidt opdelt for at udpinde delprocesserne. Bilen Til at starte med placerede jeg bilen harmonisk i billedet. Bilen skulle nu tones over i blålige farver som refererede til BACC, og samtidig indpasses naturligt i omgivelserne.+1 Mask Med en ”Mask” graduerede jeg farvemætningen på bilen, da den var alt for markant i en scene med meget lidt lys, og i øvrigt ikke ønsket rent æstetisk. Med en sort brush og med en opacity på 25% kunne jeg forsigtigt fjerne farve, med en hvid kunne jeg genskabe billedet. Jeg havde undervejs oprettet en kopi af bilen som en ny PSD-fil i en mørk, gråtonet udgave til at lægge bag billedet af bilen (se Smart Object+5).+2 Brushes Med brushes i en blå farve malede jeg på nogle nye lag ovenpå. Den håndførte brush gav bevidst lidt liv til bilens døde, renderede 3D-overflade. Med samme hensigt lagde jeg et multiply’et gradient overlay ovenpå. Da jeg kom til at ramme vinduer, hjulkapsler osv. med brush’en valgte jeg at fjerne den ekstra farve vha. afmaskning.+3

Smart Object Bilen, som var downloadet fra colourbox.dk, havde en medfølgende ”Path”. Med CMD + venstreklik på laget med Path’en valgte jeg stien. Herefter klikkede jeg på ”Add Layer Mask” for at fjerne den hvide baggrund. Jeg valgte desuden at tilføje en blødere skygge under bilen med effekten Drop Shadow. Før bilen blev placeret på billedet i PhotoShop justerede jeg billedet med ikke-destruktive ”Adjustment Layers”. Først trak jeg al farve ud af billedet med ”Hue / Saturation”, dernæst gjorde jeg billedet generelt mørkere med ”Levels” ved at forskyde markørerne for hhv. skygge og mellemtone mod højre. Jeg gemte billedet som en PSD-fil og bibeholdt billedet i RGB-farver. PSD-filen med bilen blev ”placet” på min scene som ”Smart Object”. Et lille ikon viste sig nu på laget, og ved at dobbeltklikke på laget kunne jeg nu til enhver tid redigere bilen separat i en .psb-fil. Noget af det smarte ved Smart Objects er, at når man redigerer et Smart Object vil alle dets sammenkædede forekomster automatisk opdateres. Desuden var det mere overskueligt, med et minimeret antal lag i den samlede PSD-fil.+5

Hue / Saturation Med et justeringslag – Hue / Saturation – tilførte jeg bilen en grøn nuance. For at lagene med brush og Hue / Saturation kun skulle påvirke laget med den lilla bil anvendte jeg funktionen ALT + venstreklik mellem lagene. Et lille pil-ikon viste sig.+4

// 10

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


+1

Bilen

+2

Mask

+3

Brushes

+4

Hue/Saturation

+5

Smart Object


Bilen BACC katalogforside Nummerplade Ved at lave et nyt lag, vælge ”Horizontal Type Tool” og skrive ”BASTA” fik jeg mulighed for at gå op under menuen ”Type” og vælge ”Warp Text...”. Med stylen ”Arc” fik jeg justeret teksten til, så den fulgte nummerpladens krumning.+1 Forlygter Lyset i lygterne blev skabt vha. 3 shapes. En shape direkte på lygten og to shapes som lyskegler fra de to forlygter. Shapen på lygten fik effekten ”Outer Glow” i Blending Moden ”Screen” for at sprede ”lys” ud over fladen. Med en gullig farve fik lygten en mere troværdig fremtoning. Laget blev herefter konverteret til ”Smart Filters”. Dermed kunne jeg redigere ikke-destruktivt med filtre. Med en ”Gaussian Blur” spredte jeg lyset blødt omkring lygten. Alle 3 lag var konverteret til ”Smart Objects” ifm. eksperimenter med ”Smart Filtre” i udviklingsfasen. Med dobbeltklik på lagene med lyskegler kom jeg ind i .psb-filen, hvor jeg tilføjede en ”Outer Glow”. Lyskeglerne skulle fremstå helt hvide omkring centrum og difundere gradvist ud lineært. Heraf valget af Blend Mode; ”Linear Light”. De to lag med lyskeglerne fik inde i PSD-filen Blending Moden ”Overlay” for at lægge sig gennemsigtigt ovenpå de øvrige lag.+2 Hjulkapsler Som det sidste redigerede jeg hjulkapslerne, der virkede kunstigt lyse og ensartede i overfladen. Jeg valgte, at bruge shapes (ellipser) til udvælgelse af områderne, da jeg var mere sikker på at opnå en perfekt ellipseform med shapen end ved at tegne med Pen Tool. Da hjulkapslerne ikke skulle være sorte skruede jeg helt ned for ”Fill” og brugte i stedet en multiply’et ”Gradient Overlay” til at tone hjulkapslerne varieret.+3

// 12

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


+1

Nummerplade

+2

Forlygter + Lygten

+ Lyskeglerne

+3

Hjulkapsler


Kvalitetsvurdering BACC katalogforside Produkt Forsiden var et oplæg uden forudgående briefing, så det var selvfølgelig spændende om Basta Active Car Care syntes om det. Det var desværre ikke tilfældet. BACC ønskede et billede, der ikke var så dystert og kom efterfølgende selv med forslag til fotos. Jeg havde fået lidt ”frie hænder” af min virksomhed, så det var selvfølgelig et bevidst men nok lidt vildt sats, at skabe et så mørkt og dramatisk billede til en branche, der nok i højere grad har brug for at fremstå ”naturlig” og ”ren” . Proces Ser man bort fra ovenstående, så var det en lærerig designproces, hvor jeg fik muligheden for at prøve en masse værktøjer af. I forhold til billedbehandlingen fortryder jeg nok mest mit valg af bil, idet det var en renderet 3D-model og ikke et rigtigt foto. Det giver et mere sterilt, fladt udtryk, og samtidig er det ved et nærmere kig muligt at se, at bilen er box-modelleret. Samlet vurdering Fint produkt, lærerig proces men desværre fejlslagent ift. kunden.

// 14

// H2 Morten Dam Orleman Thrane


Produktkatalog

2013 NORDENS BEDSTE UDVALG AF BILPLEJEPRODUKTER NYT: BASTA AUTOSHAMPOO I 2L FLASKE


// H2 Morten Dam Orleman Thrane

H202 // Portfolio  

Grafik & Billede