Svensk Fisknäring Nr 2 - 2021

Page 16

16

SVENSK FISKNÄRING · Nr.2 2021

”Rysk kaviar” från Småland

Det gamla pappersbruket i Strömsnäsbruk har fått nya arbetare. 850 sibiriska störar simmar omkring i Arctic Roe of Scandinavias (AROS) bassänger och levererar den exklusiva rommen. I fjol sålde lagret slut och ambitionen är att bli en av de stora globala aktörerna när det gäller levandeproduktion av svart kaviar.

I 20 år reste Torbjörn Ranta runt i Sibirien för att leta upp nya olje- och guldfyndigheter. Under sina tjänsteresor kom han i kontakt med landets mattraditioner och inte minst den svarta kaviaren som ofta förknippas med Ryssland, vodka och champagne. Under ett besök på en störodling väcktes idén och drömmen om att tillsammans med vänner kunna starta en egen odling hemma i Sverige. Tanken grodde några år och efter mycket letande fann han till slut en lämplig lokal i Markaryds kommun och kunde sätta planen i verk med start 2015. – Tanken på att odla världens dyraste delikatess, med världens mest krävande regelverk var, och är en spännande utmaning och väcker tävlingsinstinkten till liv, säger Torbjörn, vd i den småländska störodlingen. Stören (ur släktet Acipenser) är en urgammal fisk som funnits i flera hundra miljoner år och kan väga allt från några kilo upp till mer än ett ton. Arten är numera rödlistad och utrotningshotad i vilt tillstånd, vilket gör att det ser ut att vara vattenbruk som på sikt kan rädda arten. Kina och Ryssland är de största producentländerna, men det finns också många odlingar runt om i Europa. Globalt produceras 350 ton per år. AROS är ett av två svenska företag som

producerar svart kaviar (det andra är ett sörmländskt företag som drivs av de ryska makarna Gazeev). Förra året, vilket var Arctic Roe of Scandinavias andra produktionsår, kunde verksamheten räkna hem totalt 136 kilo kaviar. Under 2023 förväntas volymen växa till 500 kilo och det långsiktiga målet är 1 000 kilo per år. Men de sibiriska störarna ger skörd i bästa fall vartannat år, så fisksorterna påverkar volymen och funderingar finns på att eventuellt inkludera den lilla störfisken; sterletten (AROS har tillstånd att odla 5 av de 27 störsorter som finns). – De ger skörd varje år så med dem kan vi lätt nå 1 000 kilo per år. Men det viktigaste för oss är vad kunderna vill ha i burkarna, inte hur många kilo vi producerar så vi skyndar långsamt.

Fiskarna hämtades i Riga

Vi tar hissen upp till tredje våningen i fabriksbyggnaden. Pappersmassan har bytts ut till stora bassänger, som var och en rymmer 20 000 liter vatten och omgärdas av flera olika komplexa reningssystem. De gråa hajliknande fiskarna har anpassat sig till sin nya livsplats sedan de hämtades från Riga för fyra år sedan. Ett strategiskt val var att bygga upp verksamheten med den bästa expertisen som Torbjörn fann i Ryssland och Lettland. – Grigorijs Jakovlevs från Riga och hans mamma har varit på plats och lärt upp oss i kaviarhantering, det är vi väldigt glada för! Produktionen av kaviar är ojämnt fördelad över året, rommen mognar när den mognar. Under produktionsdagarna hjälper Torbjörn

Aleksanders Dudins från Lettland som var med och byggde upp fisksodlingsmodulerna.

Ola och Alfred Brandt håller fisken medan Grigorijs Jakolevs scannar för ultraljud.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.