__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Fagblad for BILLEDKUNSTNERNES FORBUND   2020

BILLED NR2 KUNSTNEREN

Kunsten under COVID-19


2

Leder

Brug for en ny kunstnerisk aftale

AF  Nis Rømer, formand, Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Få områder har under coronakrisen været så fuldstændigt lukket ned som kunsten og kulturen. Dermed har en vigtig del af vores samfundets sociale og mentale liv også været lukket. Gallerierne har oplevet et markant fald i omsætningen. Det hypersociale internationale messe- og udstillingsliv har været stærkt begrænset. Vi ser sandsynligvis ind i en længere periode med mindre omsætning på kunstmarkedet. Der er brug for, at vi tænker os om og handler, hvis vi vil bevare et levende kunstliv fyldt med tænksomhed, engagement, skaberkraft, trods og vilje - og stor omsorg for de værdier, der binder os sammen. En af de historiske ting, krisen har affødt, er, at både Kulturministeriet og Finansministeriet har fået øjnene op for kombinatørerne og har anerkendt, at kludetæppeøkonomi er et vilkår for mange, ikke bare i kulturlivet. Det giver modstandskraft, men kan også være en kilde til konstant frustration for den enkelte at skulle veksle mellem kunst og andre jobs, mellem A og B indtægter og selvstændig virksomhed. BKF har undervejs i coronakrisens forhandlinger med politikerne gjort klart, hvor dårligt sikrede kunstnere er ved personlige eller samfundsmæssige kriser, og hvor små og usikre indkomster, kunstnere rent faktisk lever på. Vi havde ønsket, at der ikke blev sat en minimumsgrænse på kompensationsordningerne, men vi er stolte over at have haft afgørende indflydelse på, at mange flere kunstnere nu er dækket af ordningerne. Men spørgsmålet er, hvordan vi sætter gang i kunstverdenen og kunstmarkedet, når de første faser af coronakrisen er overstået? For få gang i håbet, kunstlivet og økonomien igen har BKF’s bestyrelse og sekretariat udformet en plan for kunsten under COVID-19.

Planen beskrives nærmere på s. 19 her i bladet og på bkf.dk. Den handler bl.a. om at skabe incitament for kommunerne til at igangsætte kunstprojekter på skoler, daginstitutioner, plejehjem, biblioteker, kulturhuse, idrætsanlæg og andre kommunale bygninger, samt på offentlige digitale platforme, som er tæt på borgerne. Til det formål foreslår vi en statslig pulje, der finansierer 50% af omkostningerne, så vi kan få mere kunst af varig værdi i hele landet. I planen opfordrer vi også til, at kunsten bliver central del af den grønne omstilling: Der bør oprettes en kulturel klimakommission, der kan generere idéer til den grønne omstilling kulturelt og mentalt, og ydes et tilskud på 50 % af projektsummen på kunstneres deltagelse i klimatilpasning og udvikling af bæredygtige tiltag i kommuner og stat. Kunsten bør være en del af det store renoveringsarbejde i den almene boligsektor, politikerne har vedtaget under coronakrisen. Det beskriver vi i planen, hvor vi desuden bl.a. foreslår at øge investeringerne i kunst i det offentlige rum ved at indføre en 0,5% ordning på alle anlægsarbejder. Vi opfordrer også politikerne til at indføre såkaldt visningspenge efter svensk forbillede, så kunstnerne sikres betaling for visning af værker i det offentlige rum, og til at styrke unge kunstneres adgang til det professionelle kunstliv ved at indføre en kunstnerassistentordning som i Norge. Endelig opfordrer vi til at styrke den fælles investering i samtidskunsten ved at skabe en COVID-19 pulje til Statens Kunstfonds og kunstmuseers indkøb af værker af nulevende, herboende kunstnere. På kort tid har de fleste af os skulle omstille os dramatisk, skulle leve med tab og aflysninger. Nu er det igen tid til en stor omstilling. Det bliver tid til at udforske og udfordre igen. Der har aldrig været mere brug for kunsten og alt det, vi kunstnere kan. Det er kunsten og kulturen, der binder os sammen, og det er sammenhold, der får os gennem kriser. BKF vil i den kommende tid sætte alle forslagene i vores plan for kunsten under COVID-19 i spil for at få kunsten højere op på den politiske dagsorden. Der er brug for en ny kunstnerisk aftale. God læselyst!


3

6 TANKER OM KUNSTEN EFTER CORONA Kunstlivets aktører om krisens perspektiver Ida Kvetny, Lithodendrum, Radar Contemporary, 2020.

14 FIRE KUNSTNERE FORTÆLLER: Sådan påvirker COVID-19 vores arbejdsliv

20 TINGENES TAVSE TILSTAND Ny podcast om kunstneres arbejdsvilkår PÅ FORSIDE Kristoffer Ørum: Signalkrebs, 2020. Fra Navigeringer på Vejle Kunstmuseum, der er genåbnet efter corona-nedlukning og kan ses frem til d. 16. august. På udstillingen møder fire danske samtidskunstnere Rembrandt i en kunstnerisk samtale om at finde vej i en uoverskuelig verden, hvor mennesker ikke længere har kontrol over de økologier og den klode, vi lever på. FOTO udlånt af kunstneren.

Gry Worre Hallberg/Sisters Hope, Wa(l)king Copenhagen, METROPOLIS 2020.

4 Kunstnerens værksted 12 Kunstnerstafet 16 Kunstnerne og hjælpepakkerne 18 Gallerier: Drastisk nedgang 19 BKF: Genstart af kunstlivet 24 Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 30 BKF Kurser 32 Kort nyt


KUNSTNERENS VÆRKSTED

4

Hvordan indretter man sig som kunstner? Og hvordan ser der ud der, hvor værkerne skabes?

Kunstnerens værksted


Kunstnerens værksted

 ichael Wurtz Overbeck M f. 1982

FOTO   Michael Wurtz Overbeck

5

Mit atelier ligger på Rolighedsvej på Frederiksberg, og er en del af atelierfællesskabet og udstillingsrummet OK Corral, som jeg har været med til at co-founde i 2012 og er formand for. OK Corral har tidligere eksisteret i Carlsberg Byen fra 2008-2015, og nu på Rolighedsvej fra 2015. Så jeg har haft atelieret på Rolighedsvej siden 2015. Jeg har ingen faste rutiner for en arbejdsdag. Jeg laver det, der nu engang skal fra hånden. Et udstillingsprojekt kan fra dets spæde start til dets udførsel snildt tage 1-2 år. Så jeg laver alt fra skitsearbejde til ansøgningsskrivning til materialeudforskning og værkproduktion på mit atelier. Jeg har ikke avancerede tekniske faciliteter i mit atelier, udfører selv alt arbejde med hånd- og elværktøj. Jeg er i atelieret hver dag og arbejder på fuld tid med kunsten. Billedet viser mit atelier, hvor værkerne fylder halvdelen af rummet og står klar og færdige til levering. Min soloudstilling The Void, der skulle have være udstillet på Kunsthal Aarhus i april og maj 2020 blev desværre aflyst pga. nedlukningen i forbindelse med COVID-19. Det var så ærgerligt og med en utroligt mærkelig følelse i maven, at et projekt, jeg har arbejdet på i mere end to år, og hvor værkerne står helt færdige i atelieret og pakket til levering, siver ud i sandet i 11. time og ikke bliver til noget. Jeg havde glædet mig så meget til at udstille værkerne og vise udstillingen frem. Med The Void på Kunsthal Aarhus ønskede jeg at skabe en fortættet udstilling, et eksistentielt tomrum, som ligner det, man kan opleve, når man erkender, at døden er den eneste virkelige sandhed. Ikke bare én selv, men også dem, man elsker, vil en gang forsvinde for evigt. Hvordan finder man fodfæste, når man opdager, at de svar, man søger, måske slet ikke findes? Værkerne i udstilling ville hver især have udfoldet aspekter af det tomrum, som kan følge med sådanne erkendelser. Heldigvis kom der en løsning på aflysningen: Jeg har fået en aftale med Den Frie Udstillingsbygning, hvor udstillingen nu bliver vist fra d. 20. november 2020–d. 21. februar 2021. Så The Void får nyt liv, i andre rammer. 


6

COVID-19


7

COVID-19

Tanker om kunsten efter corona

AF  Stine Nørgaard Lykkebo

Vi spekulerer, så det knager. Om livet efter den verdensomspændende epidemi. Billedkunstneren har bedt en række aktører fra den danske kunstscene om at spekulere med — over kunsten post corona. Samtalen om kunsts betydning har fået ny næring i denne krisetid. Men mens mange er enige om, at kunst er det, der hjælper os igennem, har de fleste værker været utilgængelige i månedsvis. Hvad har isolationen og den samtidige opmærksomhed betydet for kunstscenen? Og hvilke refleksioner over fremtidens kunstliv, forhåbningerne og bekymringer, har krisen sat i gang? Ni centrale stemmer fra scenen beretter fra hver deres perspektiv.

Mie Mørkeberg: Untitled, 2020, Oil and acrylic on canvas, 120 x 100 cm. Fra udstillingen VI RUS på Galleri Tom Christoffersen, april-maj 2020.

Christine Buhl Andersen, bestyrelsesformand for Ny Carlsbergfondet ”Det er stadig for tidligt at konkludere på de langsigtede konsekvenser af corona-krisen. Ny Carlsbergfondets fokusområde er slet og ret kunsten og kunstvidenskaben. Som fond skal vi kunne omfavne den udvikling og de forandringer, der sker på kunstscenen. Hvad end de er forårsaget af kunstnerisk nødvendighed, forskningsmæssig nysgerrighed eller en samfundskrise. Kunsten har til alle tider både omstillet sig til og udfordret den tid og tilstand, den er del af. Jeg synes ikke, at


8

COVID-19

Mathias Kryger, kurator og kritiker ved Politiken ”Jeg er bange for, at vi træder ind i en ny-konservativ æra efter dette chok. Og at de spændende og tiltrængte omvæltninger, som kunstfeltet især internationalt er i fuld gang med at gennemføre, med nyophængninger på internationale museer, initiativer, der tager et opgør med det patriarkalske og eurocentriske kunstsyn og med processer vedrørende repatriering af stjålne kulturhistoriske genstande og kunstgenstande osv., bliver sat på hold til fordel for en mere introvert, regressiv og stillestående periode. Det vil jeg personligt arbejde for ikke sker og vil opfordre alle til ikke at gå i koma over, at verden er kompleks og sprængt og som svar på det koma forsøge at forsimple den. Det leder ingen gode steder hen. Corona-tiden har accelereret den motorvej, digitaliseringen allerede drøner ud af. Og desværre lader det til, at også denne krise gør de rigeste rigere og fortsætter den vanvittigt ulige fordeling af verdens ressourcer, som

vi så efter 2008. Det havde fatale konsekvenser for kunstmarkedets mellemlag og har skabt en underlig indsnævring af markedet. Det kan man frygte bliver endnu værre. Det har jo længe været et etisk dilemma, at kunstverdenen opererer globalt i et utroligt tempo med uendeligt meget rejseaktivitet og et højt CO2-aftryk. Der må skabes nye modeller for, hvordan vi bibeholder et globalt udsyn og en global indsigt uden at medvirke til den globale opvarmning.”

Jeannette Ehlers, billedkunstner og udvalgsleder for Statens Kunstfonds Legatudvalg ”Der er sket meget i kunstens verden på kort tid. Kunsten er med til at gøre os klogere på verden og os selv i den her tid. Den er med til at skabe erkendelser. Men den er i høj grad også med til at skabe fællesskab. Vi befinder os lige nu i en historisk svær tid, som kræver alternativ tænkning på så mange planer.

Det kan synes uoverskueligt, mens vi står midt i det, men jeg føler mig overbevist om, at vi bevæger os mod mange nye interessante initiativer, samarbejder, udstillingsformer, uforudsete udtryk og tilgange til kunst. Kunsten er levende! Den bryder med vante forestillinger, omstiller og tilpasser sig. Finder nye veje. Vi har brug for kunst! Især i krisetiden. Det er der rigtig mange, der har fået øjnene op for nu. Der er ingen tvivl om, at denne pandemi betyder, at vi, mennesket, må gentænke vores væren i verden. Jorden bløder og har gjort det alt for længe. Den skal ha’ en pause. Pauser er vigtige. Det er tid til grundig refleksion. Potentialet for at ændre kurs ligger lige foran, hvis vi virkelig vil og griber muligheden nu.

FOTO Claus Bech, Ritzau/Scanpix.

FOTO Mads Nissen.

det i længden er et fyldestgørende svar at sige, at kunstnere og kunstinstitutionerne skal omstille sig digitalt. Der findes mange gode digitale tilbud, og der er i forvejen en rivende udvikling på det område. Men som overordnet strategi vil det hurtigt blive en meget defensiv og fattig manøvre, der overhovedet ikke flugter med kunstens mangfoldige væsen. Jeg er sikker på, at alle kunstscenens aktører foretager et reality check i disse dage. Det vil der komme nogle både spændende og bæredygtige formater ud af, og her skal vi som fond også være omstillingsparate og tidssvarende i vores støtte.”


COVID-19

FOTO Léa Nielsen.

9

FOTO Anders Rye Skjold Jensen, Ritzau/Scanpix.

"Vi er kunstnere. Vi reagerer på det, der omgiver os. Kunst er en del af samfundet, den kan vise os det, der ligger inde bagved, det vi ikke umiddelbart kan definere, det uforståelige. Et værk kan rumme verden, en forløsning, et håb, en tanke, der føder en ny tanke. " Fra introen til den corona-inspirerede gruppeudstilling forsømt forår på det kunstnerdrevne projektrum teksas ved Græsted. FOTO Karin Lind.

Nicolai Wallner, gallerist ”Jeg tror desværre, der kommer til at ske nogle tragiske ting i min del af kunstverdenen. Nogle gallerier kommer til at lukke. Det har simpelthen været for hårdt det her. I modsætning til for eksempel museer, som begynder at få deres indtægter, så snart de åbner igen, kommer der til at være en meget stor forsinkelse i økonomierne i gallerierne, fordi kunstkøb er noget, man godt kan udsætte.

Dina Vester Feilberg, direktør for Den Frie Udstillingsbygning og formand for Foreningen af Kunsthaller i Danmark ”Jeg tror ikke, at der er tvivl om, at kunstlivet bliver ændret. Men jeg tror ikke, at det bliver ændret radikalt. Kunstnere vil fortsat skabe kunst intenderet til at opleves analogt, og publikum vil fortsat ønske at opleve værker uden digital mediering. Nu skal vi som kunstinstitutioner arbejde for at omsætte de erfaringer, vi har gjort os, til konstruktive ændringer. Fonde og myndigheder har gjort meget for at støtte kunstlivet i denne krise, så jeg er fortrøstningsfuld i forhold til at komme igennem den. Bekymringen melder sig på den anden side. Som samfund har vi brugt enormt store summer på at dæmme op for COVID-19. Når vi kommer ud på den anden side, vil der alt andet lige være færre midler at deles om. Hvem bliver ramt her? Hvordan vil stat og kommune prioritere? Vil samtidskunsten og de institutioner, der arbejder med samtidskunsten, stå for skud? Det er naturligvis en bekymring. Men når det er sagt, så har krisen også foranlediget et fokus på samtidskunsten i den offentlige debat, som ikke var der på samme måde før. Der er kommet en opmærksomhed på kunstens værdi for os som samfund, såvel som en opmærksomhed på, hvorledes vi er struktureret, og hvor økonomisk udsatte kunstnere og kunstinstitutioner er. Det kan vi bruge konstruktivt fremadrettet.”

I Norge reagerede man hurtigt og gav Nasjonalmuseet i Oslo en pose penge at købe norsk kunst for. Det, synes jeg, var en fantastisk ting at gøre. Det vil netop være med til at støtte en meget sårbar del af kunstlivet, nemlig kunstnere. Ny Carlsbergfondet har meldt klart ud, at deres støttepulje til de danske museer ikke kommer til at påvirke andre puljer, for eksempel puljer til kunstkøb. Men jeg tror desværre, at de danske museer langt hen ad vejen vil holde igen. Hvis man sidder i store økonomiske problemer, som mange museer gør lige nu, så er kunstkøb ikke er det første, man tænker på.”

”Vi har brug for kunst! Især i krisetiden. Det er der rigtig mange, der har fået øjnene op for nu.” — Jeannette Ehlers


COVID-19

FOTO Kenneth Varpe.

10

Kirsten Astrup & Maria Bordorff, kunstnerduo

Uffe Isolotto: The Drift, 2019. Fra Extensions Vol 1 på den kunstnerdrevne platform Radar Contemporary, der med sit fokus på, hvordan liv og kunst udvides i det digitale felt blev ekstra aktuel i COVID-19-krisen. Aktuel til d. 30. juni på → radracontemporary.com

FOTO Jan Søndergård.

”Noget, som har fyldt en del i vores tanker på det seneste, har været funding. For når der er så meget usikkerhed om, hvordan det hele ser ud — også om et år — hvilken betydning får det så for kunsten? Man kunne godt frygte, at en økonomisk krise i kølvandet på pandemien kunne føre til mere instrumentalisering og mindre satsning på alt det, som ikke falder inden for en mere konventionel idé om vækst og værdiskabelse. Gennem det sidste års tid har vi researchet til vores næste film, det tredje kapitel i en trilogi om det danske velfærdssamfund. Den handler om den digitale velfærdsstat; et emne, som må siges at være blevet højaktuelt under corona-pandemien. Så vi er dykket dybere ned i spørgsmål omkring tillidskultur, omsorg og kontrol. Og her har det været særligt interessant at følge med i de meget performative pressekonferencer, hvor statsministeren står — med bekymret mine — side om side med diverse ordførere og tilmed en politimand i uniform. Det er et stærkt eksempel på, at tillid stadig bygger på kropslig tilstedeværelse i en eller anden grad. Noget som den digitale stat mangler. Corona-pandemien kommer formentlig til at få betydning for den kultur og det sociale liv, som omgærder kunsten, i et godt stykke tid. Men forhåbentlig flytter alle udstillinger ikke online. Det ville være trist!”

Kirsten Langkilde, rektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Gennem den nuværende situation er vi blevet udfordret til at forstå, at meget kan gøres på en anden måde i fremtiden. Hvis vi stiller os grundlæggende spørgsmål til vigtigheden af, hvor og hvordan kunst skabes og integreres i samfundet, kommer visse forhold også til at virke overflødige og andre fremstår mere nødvendige, end vi måske troede. Det fysiske møde har eksempelvis vist sig uundværligt. Det er meget svært at spå om fremtiden i en situation som denne. Vi har alle været udfordrede i vores vanlige tænkemåder og omgangsformer, og kunsten og livet omkring den er hurtig til at omstille sig, til at sætte spørgsmålstegn ved nye og gamle livsformer — udfordre dem og udvikle dem. Men helt konkret vil den kreativitet, som en kunstuddannelse indeholder, hjælpe os til at genopfinde os selv i en situation helt uden fortilfælde.


11

COVID-19

Som Hito Steyerl har sagt: Virkeligheden har udvidet sig, og vi følger efter. Den digitale virkelighed er uomgængelig, og jeg ønsker, at vi arbejder og lever med den, ikke imod den. Ser man på noget af den forskning og kunst som studerende og ansatte lige nu arbejder med på Kunstakademiet, er det tydeligt, at det digitale og det analoge finder nye forbindelser og betydninger i disse år. Det bliver dermed også tydeligt, at det digitale har stoflige, materielle kvaliteter. På Kunstakademiet er der disse år en stor interesse for det digitale, en stor interesse for det stoflige — og en stor interesse for disses sammenspil og interne afhængighed.

Det kunstnerdrevne udstillingssted LOKALEs corona-format HERBERG huser COVID-19-nedlukkede udstillinger, som publikum ellers ville være gået glip af. Her CU i cyklus af Honey Biba Beckerlee, som skulle have været vist på KH7artspace i Aarhus. FOTO Kirstine Autzen.

”Det har længe været et etisk dilemma, at kunstverdenen opererer globalt i et utroligt tempo med uendeligt meget rejseaktivitet og et højt CO2-aftryk. Der må skabes nye modeller for, hvordan vi bibeholder et globalt udsyn og en global indsigt uden at medvirke til den globale opvarmning.” — Mathias Kryger


12

Kunstnerstafetten

COVID-19 ændrer vores måde at se på

Rune Bosse: Stien eller tid imellem træer.

Kunstnere har altid været gode til at reagere hurtigt på forandringer i verden omkring os. Det er også tydeligt under coronakrisen, hvor et mylder af nye kunstneriske formater skyder frem. Bl.a. Instagram-projektet APART TOGETHER, lanceret af billedkunstnerne Anne Torpe og Camilla Thorup. De fortæller her om tankerne bag projektet: ”APART TOGETHER præsenterer facts om corona-epidemien og hvad den gør ved vores samfund, skildret ved hjælp af billedkunst. Idéen til projektet startede onsdag d. 11. marts 2020. Den aften hvor statsministeren holdt pressemøde og lukkede store dele af Danmark ned. Meget blev ændret ved den beslutning, også vores måde at se på. På APART TOGETHER viser vi kunstværker i alle medier fra hele kloden. Nye værker, der enten forholder sig direkte til pandemien eller ældre værker, der i lyset af pandemien pludselig giver ny mening. Under hvert værk forklarer vi, hvordan vi ser værket i denne kontekst. Målet er at forene kunst fra mange forskellige lande, som kan bidrage til en fælles fortælling og belyse epidemien fra vekslende vinkler. I den henseende er Instagram ideel — fordi hele verden dér er forbundet”.

FOTO Udlånt af kunstneren.

Kirstine Autzen: NORMAL.


Kunstnerstafetten

FOTO Anders Sune Berg.

13

Kirstine Autzen I de seneste tre måneder har vores indbyrdes adfærd ændret sig. Hvad vi før opfattede som unormal adfærd er gået hen og blevet ganske normalt. Vi hilser ikke længere med et håndtryk eller et venligt kram. Mange af os tager ikke af sted på arbejde hver dag. Vi har vænnet os til at holde afstand til andre mennesker, undgå socialt samvær med flere end 10 personer, aflyse koncerter, ferniseringer, fester osv. Installationen stod placeret i Holstebro i tre uger i løbet af sommeren 2014. Værket er inspireret af en hjemmeside ved navnet isitnormal.com, hvor man i et åbent forum kan stille spørgsmål omkring hvad der er normalt eller ej. Vi vil alle gerne være unikke individer, men vi vil også gerne vide om vi er normale. Installationen giver således et svar til alle der ønsker at vide: Er det normalt? Svaret vil altid være det samme.

Rune Bosse Naturen ser ud til at gøre comeback. Der har ikke været mange lyspunkter ved pandemien, men et af dem er, at naturen og dyrelivet tilsyneladende blomstrer efter det pulserende moderne liv er bremset. På Rune Bosses udstilling på Overgaden i 2019 flyttede han et stykke skov ind på udstillingsstedet, som groede uforstyrret udstillingsperioden igennem. Gradvist vækkedes naturen mere og mere til live, hvilket fodrer tanken om hvordan jorden vil se ud i en potentiel fremtid, hvor menneskene ikke længere hersker over naturen.

Find APART TOGETHER på IG → @apart_together


14

Arbejdsliv

SÅDAN PÅVIRKER COVID-19 VORES ARBEJDSLIV I coronakrisens første uger bad vi fire medlemmer fortælle, hvad COVID-19 betyder for deres arbejdsliv. Læs interviewene i deres helhed på → bkf.dk

AF Karen Mette Fog Pedersen & Miriam Katz


15

Arbejdsliv

”Mit arbejdsliv påvirkes rigtig meget. Al den usikkerhed som krisen bringer med sig, gør mig bekymret for fremtiden. Jeg trives som regel bedst med deadlines, og lige nu er der altså ikke så mange af dem. Det kræver en hel del at stille sig op hver dag i atelieret. Jeg kan ikke sige i kroner og øre, hvor meget det kommer til at påvirke mig økonomisk. Men der er kunder, som har trukket igangværende salg tilbage, ligesom der er planlagte udstillinger, som er udsat — nogle af dem endda på ubestemt tid. Der er jo af gode grunde ikke store nye initiativer, der bliver sat i gang lige nu. Og jeg tror, at der kommer til at gå lang tid, før folk igen tør springe ud i større projekter og bindende aftaler, fordi denne her krise vitterlig påvirker os allesammen på rigtig mange niveauer. Jeg er dog så heldig, at jeg er i gang med en stor udsmykning for Ny Carlsbergfondet, så jeg ved med sikkerhed, at der kommer en indtægt ind senere på året. Hvis jeg ikke havde haft den, ville jeg nok føle mig meget mere usikker. Om krisen sætter aftryk i min kunst? Nogle siger jo, at kunstnere skaber bedre og mere vedkommende kunst i tider med krise. Det vil tiden vise.”

FOTO Celina Dahl, Ritzau/Scanpix.

CATHRINE RABEN DAVIDSEN — F. 1972 Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, og ved akademier i Italien og Holland. Har mange separat- og gruppeudstillinger bag sig herhjemme og i udlandet, og er repræsenteret på en lang række museer, bl.a. Statens Museum for Kunst.

FOTO Sofie Amalie Klougart/BKF.

SIMON FIIL — F. 1989 Billedkunstner, uddannet fra Det Fynske Kunstakademi. Dimitteret 2019. Arbejder pt. med bl.a. kunstprojekter for folkeskoleelever. Bor og arbejder i Odense. ”Som nyuddannet billedkunstner har jeg ikke haft mulighed for at opbygge den indkomst, som skal til for at være dækket af regeringens hjælpepakke for freelancere og selvstændige. Det tror jeg de færreste af os nyuddannede kunstnere har. Heldigvis har jeg ret til dagpenge, om end på dimittendsatsen. På grund af coronakrisen blev mit arbejde mere eller mindre sat på pause. Jeg var netop påbegyndt afviklingen af et stort Åben Skole-projekt, da landets folkeskoler lukkede ned.

Jeg tror helt klart, at coronakrisen får indflydelse på min kunst, men det kan ikke ses endnu. Min praksis kredser om almindelige mennesker og mødet mellem kunst og grå hverdag. Når jeg samtidig arbejder med børn og har en formidlende praksis, ville det være underligt andet, end at jeg selvfølgelig kommer til at lave projekter, hvor vi skal lege med kriser og problemknusning. Det er jo helt oplagt, ovenpå den historisk underlige tid, vi lige nu gennemlever. ”


16

Arbejdsliv

MARIANNE HESSELBJERG — F. 1949 Billedhugger, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi. Har en lang række separat- og gruppeudstillinger bag sig herhjemme og i udlandet, er repræsenteret på bl.a. Statens Museum for Kunst, og står bag flere markante offentlige udsmykninger. Bor og arbejder i København.

FOTO Niels Wessel Bagges Kunstfond.

FOTO Kasper Hesselbjerg.

”Mit arbejdsliv blev helt konkret påvirket af coronakrisen ved, at jeg først blev syg, og derefter var i selvvalgt karantæne i 14 dage. Om det var COVID-19 eller influenza, ved jeg ikke. Jeg ved endnu ikke, hvor meget jeg taber økonomisk på krisen, eller om jeg får problemer med at betale husleje. Jeg har en kassekredit med renter på 11 %. Den vil jeg helst ikke tømme. Den har været tom mange gange, jeg har flere gange betalt op til 40.000 kr. i renter om året, blot for at overleve. Men lige nu kan jeg trække vejret. Jeg medvirker i en udstilling på SAK i Svendborg til sommer med et projekt, der hedder ’Sorg’. Det er skabt længe inden nogen tænkte på Corona, men føles aktuelt på en ny måde nu. Mine fremtidige værker vil nok på den ene eller den anden måde blive præget af krisen, tror jeg.”

THEIS WENDT — F. 1981 Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi og Contemporary Art Practice, Metáfora Centro d’Art Contemporary, Barcelona. Talrige udstillinger i ind- og udland. Solo på bl.a. Cinnnamon, Rotterdam, Projektrum D7 i København, Andersens Contemporary, Tranen i Gentofte, Kunsthal Nord i 2019. Bor og arbejder i København. ”Mit arbejdsliv er pt. ret stillestående og afventende. Min familie og jeg har forskanset os derhjemme. Vi har et børnehavebarn, vi skal passe samtidig, dvs. at når der arbejdes, er det i små opbrudte intervaller. Jeg skulle have været med i en gruppeudstilling, som er aflyst, og jeg er i gang med et udsmykningsprojekt, som jeg venter på at modtage kontrakt fra. Jeg er spændt på, i

hvilken form udsmykningsprojektet kan køre videre, hvis det kan. Jeg aner ikke, om man kommer til at kunne trække tydelige spor fra krisen til min fremtidige kunst. Det arbejde jeg indtil videre har lavet, har været administrativt og researchbaseret omkring pandemien og dens sociologiske, økonomiske og politiske indflydelser. Men jeg forestiller mig, at COVID-19 skaber en kædereaktion af kriser, som kommer til at påvirke fremtiden både kortsigtet og langsigtet, så mon ikke at situationen v i l spøge i m i ne kommende værker på den ene eller anden måde.”


17

Arbejdsliv

Kunstnerne og hjælpepakkerne AF  Miriam Katz

Hvilken hjælpepakke kan jeg søge? Hvordan beregner jeg mit tab? Hvilken type af indtægter skal jeg have for at opfylde kriterierne for ansøgning? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, BKF’s jurist, sekretariatsleder Klaus Pedersen, har fået fra medlemmer under COVID-19-nedlukningen af kunstlivet. Han får 5-10 henvendelser fra kunstnere om dagen, men hvor medlemshenvendelserne almindeligvis handler om aftale- og kontraktvilkår, har de under lockdown primært handlet om mulighederne for at få kompensation for tabt indkomst i de hjælpepakker, regeringen og et flertal af Folketingets politikere har lanceret. De to pakker, der er relevante for kunstnere, er dels hjælpepakken for freelancere/selvstændige, dels den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst. Og det har ikke været helt let at finde ud af, om man som kunstner var dækket ind af pakkerne — og i så fald hvilken ordning, man skulle søge, fortæller Klaus Pedersen.

BKF-WEBINARER OM HJÆLPEPAKKER BKF har under coronakrisen afholdt flere webinarer om de hjælpepakker, der er relevante for kunstnere. Nåede du ikke at deltage, kan alle webinarerne ses online på → bkf.dk

To forskellige pakker Hjælpepakken for freelancere/selvstændige administreres i Erhvervsstyrelsen, mens den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Begge hjælpepakkergælder en fire måneders periode, frem til d. 8. juli. Og efter den seneste justering omfatter hjælpepakken for freelancere/selvstændige også kombinatører, hvilket gør den mere relevant for kunstnere end den var i første omgang.

Ikke alle kunstnerne kan bruge hjælpepakkerne Selvom coronakrisen på ingen måde er god for kunstlivet, har den dog sat et tiltrængt fokus på de urimelige og utidssvarende arbejdsmarkedsvilkår, som gør, at kunstnere og andre såkaldte kombinatører alt for ofte falder igennem det sikkerhedsnet, der er spændt ud under andre grupper på arbejdsmarkedet. Den første udgave af hjælpepakken for freelancere/selvstændige havde således et urealistisk bud på, hvor mange penge folk skulle tjene — og hvordan de skulle tjene dem — for at få del i kompensationsordningerne. Og selvom det lykkedes BKF og andre faglige organisationer at skabe politisk vilje til at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget man skal tjene for at være dækket ind af freelancepakken, er der stadig mange kunstnere, der har for små og spredte indkomster til at være omfattet af de eksisterende ordninger. Det fremgår af den store CBS-forskningsundersøgelse fra 2018, Billedkunstens Økonomiske Rum, som BKF har gjort politikerne opmærksom på flere gange undervejs i

forhandlingerne om hjælpepakkerne. Og det blev bekræftet af en undersøgelse, foretaget af Megafon i april måned i år for syv af kunst- og kulturlivets brancheorganisationer, bl.a. Billedkunstnernes Forbund.

Brug for andet og mere end hjælpepakker ”Hjælpepakkerne har hjulpet de kunstnere, der primært lever af kunsten. Men coronakrisen har trukket tæppet væk under alle billedkunstnernes økonomier, som i forvejen for de flestes vedkommende er små og usikre. Der er brug for politiske initiativer i en helt anden størrelsesorden end hjælpepakkerne, hvis vi skal have kunstlivet og kunstnerne igennem den her krise,” siger Klaus Pedersen med henvisning til den plan for genstart af kunstlivet, som BKF i maj måned har præsenteret politikerne for. Planen indeholder en lang række idéer til konkrete initiativer, der kan kickstarte kunstlivet og kunstmarkedet i kølvandet på COVID-19. Læs mere om BKF’s udspil på næste side her i bladet og på → bkf.dk


18

Arbejdsliv

Gallerier: Drastisk nedgang i salg af kunst 90 procents nedgang. Sådan er det gået med kunstsalget i Galleri NB, selvom det har holdt åbent i de måneder, det meste af samfundet var lukket ned — selvfølgelig under overholdelse af de restriktioner, sundhedsmyndighederne har fastsat for at modvirke smitte af COVID-19. Situationen er ikke meget bedre i andre gallerier, fortæller Thorkild NB Nielsen, der udover at drive Galleri NB i Viborg er formand for branchesammenslutningen Danske Gallerier. ”Pilen peger desværre på en drastisk nedgang i omsætningen. For vores vedkommende omkring 90 procent. Og jeg hører nogenlunde det samme hos mine kolleger, der oplever en nedgang på typisk mindst 75 procent af omsætningen,” siger Thorkild NB Nielsen til Billedkunstneren.

Værre end finanskrisen Til sammenligning blev kunstsalget herhjemme halveret under finanskrisen i 200709, og det tog 6-8 år før salget rettede sig op igen. Alt i alt sælges der kunst af nulevende, herboende kunstnere for ca. 490 mio. kr., fremgik det af CBS-forskningsprojektet Billedkunstens Økonomiske Rum i 2018. Heraf udgør galleriernes salg ca. to tredjedele, altså ca. 326 mio. kr. Det er beløb i denne størrelsesorden, der pt. stort set er faldet ud af kunstmarkedet. Og der er desværre ingen lysning i sigte, lyder det fra galleriformanden:

Brug for et skub ”Jeg forventer desværre en meget hård fremtid for salget af kunst. Det vil tage år, inden vi er tilbage på acceptabelt niveau. Mange af os er ikke kun er afhængige af det danske, men også af det internationale marked. Det tog mange år for kunstmarkedet at komme sig efter det chok, finanskrisen var, og det er desværre ikke til at se pt., hvor vedvarende COVID-19-krisen vil være,” siger Thorkild NB Nielsen. Han frygter, at coronakrisen vil koste mange danske gallerier livet, hvis ikke branchen får et skub: ”Det kan gøres ved at skabe en fradragsordning for køb af kunst i stil med håndværkerfradraget. F.eks. på 50.000 kr. i 2020, med halvering i 2021 og udfasning derefter. Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen har foreslået lignende fradragsordning for kulturoplevelser, og det vil være helt naturligt og ikke mindst nødvendigt at inkludere køb af kunst i sådan en ordning. For kunst betragtes desværre som ’nice to have’, ikke ’need to have’, og derfor står salget helt stille i krisen,” siger han.


19

BKF: Tænk kunsten med i genstart af samfundet

Rezan Arab (SYR): The Crowd. Acrylic on cardboard. 50x40 cm, 2020. Fra udstillingen Catastrophe, som vises på Facebook af det kunstnerdrevne udstillingssted Office of Emergency. I alt deltager 27 kunstnere fra ind- og udland, kurateret af billedkunstner Signe Vad.

Coronakrisen kommer til at sætte dybe og desværre nok langvarige spor i kunstlivet. Men samtidig giver krisen mulighed for at tænke kunsten og kunstnernes kompetencer ind på nye måder og langt flere steder i samfundet, end det sker i dag. Det mener bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund (BKF), der i maj måned præsenterede en plan med konkrete forslag til, hvordan politikerne kan sætte gang i kunstlivet og -markedet i kølvandet på Coronakrisen. Forslagene tager bl.a. afsæt i et styrtdyk i salget af kunst: Formanden for branchesammenslutningen Danske Gallerier vurderer, at salget af kunst er faldet med op mod 90 procent pga. COVID-19-krisen. Samtidig betyder karantænens aflyste og nedlukkede kunstprojekter og udstillinger store økonomiske tab for de fleste billedkunstnere, der i for vejen har små og usikre indkomster. ”Vi står i en dyb økonomisk krise uden sidestykke. Derfor er det afgørende, at kulturministeren og Folketingets politikere aktivt prioriteter billedkunsten, når samfundet begynder at åbne igen,” siger BKF’s formand Nis Rømer.

BLANDT FORSLAGENE I BKF’S COVID-19-PLAN ER: • Etabler særlig COVID-19 -pulje til kunstprojekter i kommuner og privat erhvervsliv • Afsæt procentbeløb til kunst i Landsbyggefondens renovering af de almene boliger, igangsat pga. coronakrisen • Indfør et fradrag på 20.000 kr. for køb af værker af nulevende, herboende kunstnere • Øg Statens Kunstfonds og kunstmuseernes budget til køb af værker af nulevende, herboende kunstnere • Afsæt procentbeløb til kunst i kommuners og regioners byggeog anlægsprojekter, fremrykket pga. coronakrisen

Læs hele BKF’s coronakrise-plan på → bkf.dk


20

Rosas Reality Radio

FOTO  Malle Madsen.

AF  Rosa Marie Frang.

TINGENES TAVSE TILSTAND

ET UIGENNEMSKUELIGT KARMAREGNSKAB Da jeg var 15 år gik jeg en sen nat ud med en pose spraymaling og skrev KÆRLIGHED med store bogstaver på en mur nede i byen. Det var en kærlighedserklæring til min kæreste. Få dage efter begik en fremmed mand selvmord ved at køre frontalt ind i muren præcis dér, hvor jeg havde kastet min håbløse kærlighedserklæring op med barnlige streger. Var det min skyld, manden havde valgt lige præcis den mur og det sted at tage sit eget liv? Angsten for at jeg havde gjort noget forkert i et stort og uigennemskueligt karmaregnskab forplantede sig i min krop. Det er den samme form for udefinerbare angst, jeg oplever på kunstscenen generelt, og når jeg gerne vil bruge min stemme specifikt — som for eksempel nu mens jeg skriver dette. Hvorfor?

MAGTENS INDIFFERENCE

Rosas Reality Radio er en podcast og et lydværk på syv afsnit om billedkunstnernes arbejdsvilkår. Mit navn er Rosa Marie Frang, jeg er billedkunstner og dokumentarist. I teksten her får du et indblik i, hvordan og hvorfor jeg har brugt mine egne erfaringer og egen person som seismograf i projektet. Jeg håber du vil lytte med.

I et sjældent og momentant anfald af overmod, kombineret med en langtrukken frustration over så sjældent at møde kunstnernes stemmer i den brede offentlighed (jeg er af den overbevisning at usynlighed gør os endnu mere sårbare ifht. at beskære, amputere, nedskære), kontaktede jeg kækt BKF: ”Skal jeg ikke lave en podcast til jer om kunstnernes arbejdsforhold?”. Det blev starten på en flere år lang arbejdsproces, hvor jeg til min gru opdagede, at med kunstneres arbejds-


21

Rosas Reality Radio

vilkår — økonomisk, psykisk, socialt og fysisk — stod det langt værre til, end jeg havde troet. Meget symptomatisk troede jeg kun, det var mig, der var så meget på røven... Èn af de tankevækkende ting, jeg fandt, var, at Danmark adskiller sig radikalt fra de andre nordiske lande. I modsætning til disse har vi ingen særskilt statslig instans, hvis opgave det er at indsamle, analysere og formidle vores arbejds- og levevilkår til den siddende kulturminister og regering (og kunststanden og befolkningen bredt), så der kan arbejdes på at bedre forholdene på det bedst muligt oplyste grundlag. Som landet ligger nu, er det en rodet affære at skabe sig et overblik over de undersøgelser, der trods alt er lavet. Mange undersøgelser finansieres f.eks. af private fonde, og områderne der undersøges synes ofte at være op til enkelt(universitets-)personers interesser og ikke med udgangspunkt i, hvad der reelt mangler at blive belyst. Officielt hedder det, at Kulturministeriet er forpligtet til at bevåge området, men denne har overladt opgaven til Danmarks Statistik, som publicerer en årsrapport, hvor der groft sagt blot fortælles, hvor mange procent der hvert år er i arbejde. Det tydelige signal, der sendes fra den øverste (kultur)magt, er, at den er totalt indifferent, ikke kun når det gælder kunstnernes ve og vel, men også når det gælder kunstens betydning for hele samfundet.

(red. uddrag fra Rosas Reality Radio:) Jeg skriver dette: Ansøgninger til open calls, udstillinger, atelier pladser, fonde, legater, residencies. Jeg lever i dette: Ansøgninger til deltidsstillinger, fuldtidsstillinger, vikarstillinger, tidsbegrænsede projektansættelser. Jeg skriver dette: projektstillinger. Jeg findes i dette: Ansøgninger om optagelse på mentor- og undervisningsforløb, optagelse på skoler, akademier og universiteter. ¬Jeg skriver dette:¬ Ansøgninger hos kommuner om tilladelser og samarbejder. Jeg lever i dette: Ansøgninger hos private firmaer om sponsorater og samarbejder. Ansøgninger til museer, gallerister, kunsthaller, udstillingssteder, firmaer, mennesker og organisationer med forslag til projekter. Jeg eksisterer i dette: Udstillinger og værker. Jeg er helt normal. Jeg er Kontorkunstner. Jeg skriver dette: Jeg er kontorprojektlederansøgningsskrivendebudgetkunstproduktionsadministrator Jeg er min egen chef og har ingen der klapper mig på skulderen jeg er fri for irriterende kollegaer og jeg er så alene jeg er fri for triste rutiner og er stresset hele tiden jeg skal ikke møde ind tidligt om morgenen og jeg kan ikke sove om natten af bekymring jeg er en fri fugl og har ikke haft ferie i flere år jeg realiserer mig selv og har aldrig haft så meget angst før jeg bestemmer selv og har ikke råd til at tage chancer jeg behøver ikke slikke røv på en chef og jeg bliver nødt til at være venner med alle jeg møder for jeg ved aldrig hvem der er den næste der kan åbne en dør for mig Og jeg har permanent pinlige penge problemer Min personlighed er min vare jeg er en krampagtig knust kontorkunstner Min personlighed har ingen grænser jeg banker mig selv i hovedet for ikke at have klaret mig bedre jeg er en elitær taber og en tabt kunstner Min personlighed er mit værk

ET USEXET MATERIALE At sidde og researche i hvilke undersøgelser der IKKE er lavet, eller at se på, hvordan kunstfondens PRbudget er cirka syvdoblet indenfor de seneste år, eller hvordan 16 forskellige statslige kunstråd, nævn, centre og udvalg er blevet lukket eller fjernet gennem sammenlægninger (med ræsonnementet om effektivisering gennem centralisering) de sidste 20 år, er ikke kun vildt trist, men også en vildt u-sexet affære… og at formidle det i en podcast svarer til at læse Skatteministeriets årsrapport højt... uden underlægningsmusik. Både jeg selv og hele lydværket har mange gange været ved at visne hen af et materiale så tørt, at selv en morongo desert snail ville løbe skrigende bort. Så hvordan kunne jeg VISE det, jeg havde fundet i stedet for bare at læse højt fra procentfordelingen af kunstnere i arbejde? Show it — dont tell it! Da lydoptagelserne til podcasten er blevet til over flere år, har jeg kunnet anvende mig selv som den eksemplificerende hovedperson; jeg går i terapi med min præstationsangst, åbner afslag på kæmpe ansøgninger, får et hidsighedsanfald over den svære adgang til (kunst)magtens rum, falder igennem til ferniseringer med min ikke-finkulturelle sociale baggrund og betror lytteren alle mine Me Too-oplevelser, mens jeg både kæmper med angst over at bruge min stemme i det hele taget, og raser over de kulturpolitiske tilstande.


22

For på samme vis som det neoliberale arbejdsmarked ønsker, at jeg skal være en grænseløs fleksibel konkurrenceklar og ensom iværksættende entreprenør, hvor varen, jeg sælger, i stadig højere grad er min personlighed (og HELE mit liv), på samme vis er jeg præcis det i Rosas Reality Radio. Jeg er ikke bedre end andre og vi er alle en del af problemet. Vi er også en del af løsningen, så længe vi ikke er bange for at selvreflektere. Så længe vi ikke er bange for at diskutere, hvem der får taletid i den brede offentlighed og hvorfor, eller bange for at diskutere hvordan PR- og marketingsstrategier er smeltet sammen med kunsten, eller hvordan kunstadministratorerne har sat sig på flæsket, eller for hvad det i det hele taget er for nogle hierarkier og magtsystemer, vi som kunstnere, tilsigtet eller utilsigtet, skaber eller opretholder.

Rosas Reality Radio

(red. uddrag fra Rosas Reality Radio) Vi har selviscenesættelse og skuespil Vi har framing og beskæring vinkel og storytelling afstemte farveskalaer der matcher hele vejen stramme koncepter og tydelig tale kernefortællinger oplevelser store oplevelser og den gode historie selvbevidst om hver en tone disruption og forfængelig dissonans selvbevidst om hvert et greb perfidt pertentlig personlig branding Det er den oprigtige skuespillers glanstid Det er den sande psykopats patos som får oprejsning Ved hvad det du gør, vil gøre, og jeg skal blive hængende for at høre din historie til ende se dig selv udefra hvad tænker i om mig? spørger jeg hele tiden Her et true fact: I 2014 for seks år siden brugte Statens Kunstfond ca. 200.000 kroner på markedsføring det tal er steget år for år og i 2018 var det steget til ca. 1,8 millioner kroner jeg har ikke adgang til de seneste års budgetter


23

Rosas Reality Radio

HANDS-ON RETORISKE REALITY SPØRGSMÅL

Rosa Marie Frang i sit atelier. FOTO Malle Madsen.

Men hvorfor er min egen stemme blevet så svær for mig at bruge? Er det fordi, det først er nu, at jeg opdager, hvor meget min sociale baggrund faktisk spænder ben for mig i et miljø, hvor størstedelen kommer fra veluddannede middelklassehjem, og jeg ikke evner at adoptere de rette kulturelle koder for at åbne døre? Er det fordi jeg har været fattig i så mange år, at det nu har infiltreret min egen selvopfattelse til at tro, at jeg vitterligt ER mindre værd? Eller er det fordi, jeg har et liv, hvor størstedelen af mine vågne timer tilbringes i mit eget ensomme selskab og jeg mangler et fysisk fælleskab? Er det fordi jeg er kvinde og hverken er ung og cool, eller gammel nok til at blive betragtet som eksotisk? Eller er det fordi, kunstnerens stemme i det hele taget slet ikke tages alvorligt i de større medier? Er det fordi, jeg har en kæmpe modstand mod internettet på grund af overvågning, manipulation og generelt hj er ne -f uck og dermed på forhånd er dømt game over? Eller er det fordi, ku nst scenen er blevet

infiltreret af en individualistisk konkurrencementalitet, som jeg er for følsom til at deale med? Eller er det et strukturelt trickle down-fænomen, som min krop ubevidst opfanger, hvor der fra regeringens side vedvarende drypper en giftig attitude af at være bedøvende ligeglad med kunsten og kunstnerne? I virkeligheden har jeg bare lyst til at kaste ordet KÆRLIGHED op på en husmur inde i byen. Som en kærlighedserklæring til kunsten. Find og lyt til podcasten her → rosasreality.com

ROSA MARIE FRANG F. 1975 Dansk/Canadisk billedkunstner og dokumentarist, bor og arbejder i København. Har taget grunduddannelsen på Kunstakademies Arkitektskole i København. Gået på Kunsthøjskolen på Ærø. Studeret to år på Det Fynske Kunstakademi, tog derefter en Bachelor og en Master of Fine Arts på Umeå Universitets Kunstakademi (konsthögskola) i Sverige. Har studeret på det etårige Post-Master kursus ’Art As Learning’ på samme kunstakademi. Udlært på Danmarks Radios Talenthold og har været mangeårigt medlem af Radio24syv’s Dokumentar faste redaktion. Har udstillet internationalt og på de censurerede udstillinger. Rosa Marie Frang har et alter ego: Den Genetiske Gudinde, og hun har været redaktør på kunsten.nu’s Lydkunst Podcast.


24

Udstillingssteder

I SKYGGEN AF CORONAKRISEN: AF  Miriam Katz

Efter mere end to måneders nedlukning er kunstlivet nu endelig genåbnet. Det skal fejres! Derfor glæder BKF’s bestyrelse og sekretariat sig i år ekstra meget til at uddele prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder. Prisen gives for at anerkende og synliggøre det væsentlige kunstneriske arbejde, der finder sted i billedkunstnernes selvorganiserede projektrum rundt om i hele landet. Prisuddelingen skulle være løbet af stablen d. 16. maj, men er udskudt til d. 13. juni, hvor vi igen kan mødes i lidt større forsamlinger. Nærmere info om prisuddelingen, der finder sted i Den Frie Udstillingsbygning, offentliggøres på → bkf.dk og på BKF’s sociale medier, når forsamlingsreglerne for perioden er meldt endeligt ud.

EKSTRA VIGTIGT AT FEJRE KUNSTNERDREVNE PLATFORME


25

Udstillingssteder

Maria Gondek: Sammenskudsgilde. Et springvand bygget af donorede materiale og objekter fra Sommerhuskolonien ABC’s beboere. 2019. FOTO Thomas Elsted, 2019.

65 kunstnerdrevne steder nominerede I løbet af foråret har alle kunne nominere et eller flere steder til BKF-prisen. I alt er 65 kunstnerdrevne udstillingssteder blevet nomineret i år — se oversigten over alle de nominerede på → bkf. dk/kunstnerdrevne

Jury, shortliste og vindere Juryen 2020 består af BKF’s formand Nis Rømer, samt Farid Salti og Malene Dam fra henholdsvis Kunsthal ved siden af og Vermilion Sands, der er blandt de tidligere års vindere. Blandt de nominerede har juryen valgt 6 steder til en shortliste, som præsenteres på de følgende sider. Fra shortlisten vælger juryen 3 vindere. Navnene på vinderstederne offentliggøres ved prisuddelingen d. 13. juni. BKF-prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder består af 3 præmieringer á 25.000 kr. Pengene kommer fra billedkunstens kollektive ophavsretsmidler i VISDA.

Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder — juryens shortliste 2020: ● ● ● ● ● ●

C4 projects f.eks. Kunstforeningen KOLONIEN M100 Til Vægs Skovsnogen — Deep Forest Artland

Læs interviews og artikler om de shortlistede steder på bkf.dk og se præsentationen på de følgende sider. →


26

Udstillingssteder

Vigtig platform for nye kunstnere Københavnske c4 projects giver stemme til yngre danske og internationale billedkunstnere. I år fortsætter c4 projects visningen af Intimitetsprogrammet 2019/2020, der undersøger det mentalt intime og kropsligt udfordrende, det private, troens rum og seksualitet.

BAG C4 PROJECTS STÅR: Luise Sejersen, Diana Prim, Naja Maria Lundstrøm, Signe Ohayv Aarestrup, Marie Melchiorsen, Anne Munnecke, Camilla Reyman, Rikke Ehlers Nilsson.

→ c4projects.dk

Sigter efter en mere demokratisk kunstverden Den nomadiske udstillingsplatform f.eks. er drevet af billedkunstnerne Scott William Raby og Rikke Ehlers Nilsson, som fra basen i Aalborg tilrettelægger projekter med stedsspecifik samtidskunst.

”Det er nødvendigt med steder, der giver samtidskunsten mulighed for at eksperimentere med organisering, formater og udtryk. Det skaber den udvikling og kant, der driver samtidskunsten fremad – og i nye retninger. Kunstnerdrevne platforme er med til at skabe en mere demokratisk kunstverden, både for kunstnerne og for publikum.” — Scott William Raby, f.eks.

→ f-x.dk

C4 F.EKS.


27

Udstillingssteder

Bringer samtidskunsten ud bag hækken Simin Stine Ramezanali: (Søster) Jærtegn. KOLONIEN 2019. FOTO Thomas Elsted.

Hver sommer inviterer Kunstforeningen KOLONIEN til samtidskunst i sommerhuskolonien ABC i Rødovre, hvor medlemmernes haver forvandles til et udstillingssted på tværs af stier og havelåger. Sidste sommer indgik 11 kolonihaver i projektet, der præsenterede 53 kunstnere fra ind- og udland.

”Vi kan eksperimentere og lege med formaterne, som vi vil. Vi kan være inden for i vores stue eller uden for i haven med solen over os og græsstråene mellem tæerne.” — Marie Braad Larsen, Kunstforeningen KOLONIEN → instagram.com/kunstforeningen_kolonien

KOLONIEN

BAG KOLONIEN STÅR: Stoffer, Anne Werner, Jens Peter Bak, Sara Kramer, Pelle Staack Bodil Krogh Andersen & Martin Christoffer Lund, Christian Flopper Mastrup, Felia Gram-Hanssen, Mone Jørgensen, Marie Boye Thomsen, Simin Stine Ramezanali og Marie Braad Larsen.


Udstillingssteder

M100

Karin Lind, universalkniv. FOTO: Kirstine Mengel.

28

→ m100.dk

Samtidskunstens nyeste platform i Odense M100 har hurtigt etableret sig som et væsentligt mødested for samtidskunsten, med skarpe præsentationer af herboende og udenlandske kunstnere. Projektrummet er M100 er en non-profit kunstnerstyret forening, der fra kælderlokalerne i Søndergade i Odense viser ny, eksperimenterede samtidskunst af høj kvalitet. Samtidig skaber det rum for kunstnerisk udvikling og faglig udveksling mellem kunstnere og kunstinteresserede i Odense, på Fyn og Danmark.

BAG M100 STÅR: Stedet blev etableret for to år siden af billedkunstnerne Mikkel Larris og Vivi Christensen. Udstillingsansvarlige 2020 er Mikkel Larris, Theis Vallø Madsen og Tine Oksbjerg.


29

Udstillingssteder

Kunsten  slippes  fri  i  skoven Skovsnogen – Deep Forest Art Land er Danmarks største udendørs kunstrum. Det er lykkedes det nytænkende udstillingsprojekt at tiltrække et stort publikum, som måske ikke føler sig hjemme i gallerier og kunstmuseer, men som har opdaget, at de elsker at opleve samtidskunst mellem trækronerne.

Deep Forest Art Land blev startet i 2010 af billedkunstnerne René Schmidt og Søren Taaning under navnet Skovsnogen. → skovsnogen.dk

SKOVSNOGEN → tilvaegs.com

FOTO Rine Rodin

Kunsten bryder frem i hverdagens sprækker Til Vægs organiserer kunstprojekter i det almene boligområde AKB København, Lundtoftegade – og er især kendetegnet ved udendørs diodeskærme, der svæver på gavlene af de otte boligblokke. ”Til Vægs er en undersøgelse af, hvad der sker, når man gør en boligblok, som ufrivilligt er kommet på den såkaldte ghettoliste, til afsender af kunst. En slags motor, der sender kunst ud i verden. Ikke kun i den forstand, at man kan opleve samtidskunsten i Lundtoftegade, men også i kraft af det samarbejde, som nogle af kunstnerne indleder med beboere herude i forbindelse med deres værker.” — Mette Nisgaard Larsen, Til Vægs

BAG TIL VÆGS STÅR: Mette Nisgaard Larsen, billedkunstner og boligsocial medarbejder i Lundtoftegade, Søren-Emil Schütt, beboer og formand i Lundtoftegade, Karoline W. Andersen, beboer i Lundtoftegade.

TIL VÆGS


30

Efteruddannelse

BKF KURSER

CV- OG PORTFOLIOTJEK TID 3. september 2020, KL. 10-16 STED København Få vejledning, i hvordan dit dokumentationsmateriale eller CV kan forbedres. Erfarne kunstnere, kuratorer, gallerister og andre kunstprofessionelle giver individuel vejledning. En session er på 30 minutter, og der er kun jer to til stede. Medbring Portfolio og CV. VEJLEDER Henriette Bretton-Meyer TILMELDINGSFRIST 5. august 2020

CV- OG PORTFOLIOTJEK TID 20. oktober 2020, KL. 10-16 STED København Få vejledning, i hvordan dit dokumentationsmateriale eller CV kan forbedres. Erfarne kunstnere, kuratorer, gallerister og andre kunstprofessionelle giver individuel vejledning. En session er på 30 minutter, og der er kun jer to til stede. Medbring Portfolio og CV. VEJLEDER Nils Stærk TILMELDINGSFRIST 21. september 2020

Opslag fra ”Ting Svend er sluppet godt fra-de sidste fem-seks år”. Om kunstneren Svend Danielsen. Udgivet på Forlaget *[asterisk] 2012. LAYOUT Anders Visti. FOTO Heidi Nikolaisen

SKRIVEKURSUS TID 8., 9. og 14. september 2020, kl.10-16 STED København Kom til en åben skriveworkshop, hvor du som deltager kan arbejde med enten Art Writing, artiststatements, essays eller skønlitterær tekst. Uanset hvilken genre går vi til teksten med fokus på sprog og udtryk, og vi læser højt i plenum og diskuterer dem. Claus tager eksempler med på de ovennævnte genrer, som vi læser i fælleskab og diskuterer inden skrivningen begynder. UNDERVISER Claus Handberg EGENBETALING 750 kr. inkl. en let frokost TILMELDINGSFRIST 10. august 2020


31

Efteruddannelse

INTRODUKTION TIL SKRIFTDESIGN TID 16. og 17. september 2020, kl. 10-16 STED København Få en introduktion til skriftdesign og den proces, der ligger bag de digitale skrifter vi bruger i dag. Efter en kort introduktion til skriftens anatomi og det latinske alfabets historie, vil du få mulighed for at prøve at udforme din egen skrifttype, først analog og siden digital via programmet Glyphs. Vi ser også på en række skriftprojekter med forskellige konceptuelle og eksperimentelle greb og taler om skriftdesign som værktøj i den kunstneriske praksis.  UNDERVISER Jeppe Pendrup EGENBETALING 500 kr. inkl. en let frokost TILMELDINGSFRIST 17. august 2020

EGEN VIRKSOMHED TID 7. oktober 2020, kl. 10-15. STED København Vi går i dybden med regnskab, skat og moms og ser på reglerne vedr. opstart af egen virksomhed, forskellige virksomhedsformer, registreringer, forsikringer mm. UNDERVISER Bent Malinovsky EGENBETALING 300 kr. inkl. en let frokost TILMELDINGSFRIST 17. august 2020

INDESIGN TID 24. og 25. september 2020, kl. 10-16 STED København Lær at bruge InDesign. På dette begynderkursus introduceres du til de grundlæggende funktioner i Adobe InDesign og lærer hvordan man kombinerer billedfiler og tekstelementer i en PDF til enten tryk eller web. Undervejs tales der om farveprofiler, skriftsnit og digitale billedformater — og også gerne om det arbejde, du selv er i gang med. UNDERVISER Anders Visti EGENBETALING 500 kr. inkl. en let frokost TILMELDINGSFRIST 17. august 2020

MATERIALE UDFORSKNINGER TID 22. oktober 2020, kl. 10-18 STED København På kurset vil vi udforske forskellige materialer såsom støbt glas og keramiske materialer samt forankring af materialer i udendørs værker. Der vil være oplæg med forskellige gæsteundervisere, der fortæller om deres egen materialebegejstring og tilgang samt der vil være mulighed for selv at prøve kræfter med materialerne. Hensigten er at give professionelle kunstnere en enestående mulighed for at få større viden om materialernes begrænsninger og overraskende muligheder. UNDERVISERE Karen Harsbo, Esben Lyngsaa Madsen, Louise Cone TOVHOLDER Vivi Linnemann EGENBETALING 500 kr. inkl. en let frokost og materialer TILMELDINGSFRIST 21. september 2020

PROJEKTLEDELSE FOR KUNSTNERE — KUNSTKONSULENTER FOR KUNST I DET OFFENTLIGE RUM TID 21., 23. og 28. oktober 2020, kl. 9-16 STED København Styrk dine projektlederevner som kunstner og bliv mere bevidst om dine kompetencer og rolle som kunstkonsulent eller rådgiver. Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialogbaserede øvelser og selvstændigt arbejde. Der arbejdes casebaseret og med konkrete værktøjer, således at den enkelte opnår ny viden, inspiration og bedre indsigt i processerne og aktørerne i offentlig kunst og udsmykningsopgaver. UNDERVISER Christina Prip og Camilla Hedegaard Møller EGENBETALING 750 kr. inkl. let frokost. TILMELDINGSFRIST 14. september 2020

TILMELDING Skriftligt via mail på kmfp@bkf.dk. Kurserne gennem­føres ikke ved for få tilmeldinger.

HAR DU FORSLAG TIL KURSER? Kontakt BKF’s kursus- og projekt­leder, Karen Mette Fog Pedersen, på kmfp@bkf.dk


32

Nyt fra BKF's sekretariat

Runde fødselsdage 25

Studerende Lina Brogaard Ottosen 7/6 Studerende Olivia Rode Hvass 10/6 Studerende Anna Sofie Mathiasen 28/6 Studerende Stine Stubdrup 16/7 Studerende Christian Porsmose Stender 1/8 Studerende Frida Vikström 26/8 Studerende Adin Music 4/9 Studerende Filip Robin Vest 5/9 Studerende Villiam Miklos Andersen 9/9

30

Studerende Cecilie Penney 19/6 Billedkunstner Freja Niemann Lundrup 7/7 Billedkunstner Louis Nitze 30/7 Studerende Marie Larsen 1/8 Studerende Signe Cygan Barslund 2/8 Studerende Frederikke Jul Vedelsby 9/8 Billedkunstner Anna Walther 21/8 Studerende Christina Kaltoft-Sørensen 24/8 Studerende Christian Emil Kjerrman 26/8 Billedkunstner Ida Sønder Thorhauge 5/9

40 


Billedkunstner Anne Skole Overgaard 15/6 Kunstner Christian Skjødt 17/7 Billedkunstner Simon Gorm Andersen 25/7 Billedkunstner Mie Mørkeberg 7/8

50

Billedkunstner Charlotte Bergmann Johansen 5.7 Grafiker Anneline Schjødt Pedersen 15/7 Formgiver Louise Campbell 16/7 Billedkunstner Elsebeth Jørgensen 2/8 Installations-/Billedkunstner Parul Modha 6/8 Billedkunstner Troels Aagaard 13/8 Maler Beinta av Reyni 20/8 Billedkunstner Lone Bank 6/9 Billedkunstner Mikkel Larris 8/9

60

Billedhugger Frank Fenriz Jensen 1/6 Billedkunstner Peter Egedal Andreasen 7/6 Grafiker/Maler Bjarne Werner Sørensen 8/6 Fotograf Torben Eskerod 9/6 Maler Mette Høst 9/6 Billedhugger Sabine K. Jensen 17/6 Grafiker/Tegner Marianne Thingholm 22/6 Grafiker/Maler Marit Beckmann 17/7 Grafiker/Maler Jørgen Rosengaard 27/7 Billedkunstner Hanne Matthiesen 2/8 Maler Lone V. Petersen 10/8 Maler Birgitte Lykke Madsen 24/8 Keramiker Trine Bach 28/8 Væver Vibeke Lindhardt 3/9 Billedhugger Sys Svinding 10/9 Billedkunstner Veo Friis Jespersen 12/9

70


Væver Lisbeth Græm 23/6 Maler Hanne Sejrbo Nielsen 26/6 Maler/Keramiker Ida Holm Mortensen 13/7 Maler/Grafiker Frits Gothardt Rasmussen 16/7 Billedkunstner Grethe Michaelsen 19/7 Billedkunstner Charlotte Hanmann 20/7 Maler Marianne Tønnesen 29/7 Billedhugger Lone Høyer Hansen 13/8 Grafiker/Fotograf Barbara Katzin 19/8 Billedhugger Kurt Tegtmeier 9/9

75

Væver Annette Jersild 16/6 Billedkunstner Leif Kath 27/7 Billedkunstner Morten Flyverbom 3/8 Billedhugger/Grafiker Lis Nogel 8/8 Billedkunstner Britt Smelvær 10/8 Maler Per Børge Maltesen 13/8 Billedkunstner Anette Kræn 27/8 Maler Lone Plaetner 29/8 Udsmyknings-/Billedkunstner Susana Errebo Skouborg 11/9 Grafiker Inge Lise Westman 16/9

80


Maler Bent Katzeff 8/6 Maler Gorm Eriksen 21/6 Maler Merete Hansen 23/6 Billedhugger Monika Heide Poulsen 11/7 Billedkunstner Pia Schutzmann 6/8 Maler Leif Dræby 24/8

85

Maler Anne-Lise Rathsach 19/6 Billedhugger Hein Heinsen 23/7

95

Grafiker/Videokunstner Torben Søborg 4/8

DØDE

Multimediekunstner Fritse Rinds 27/2 Maler Renée Soth Fallows 4/2

Kontakt BKF’s sekretariat min. tre måneder inden din runde fødselsdag, hvis du ikke ønsker den offentliggjort her.

NYE MEDLEMMER OG GENINDMELDELSER

Billedkunstner/Festivalleder Ada Ortega Camara MFA Andreas Albrectsen Kunstner Ann Linn Palm Hansen Studerende Anna Rebecca Villefrance Lerke Billedkunstner Camilla Thorup Billedkunstner Carina Lin Sixten Videokunstner, maler mm. Christina Maj Lundqvist Billedkunstner Claus Egemose Kunstfotograf Emilie Lundstrøm Studerende Frida Retz Nielsen Kunstfotograf Gina Zacharias Billedkunstner Hans Vilandt Oldau Krull Billedkunstner Ida Brottmann Sørensen Billedkunstner Ida Lunden Studerende Jakob Nilsson Billedkunstner Jan Jensen Billedkunstner Josephine Douet Billedkunstner Julie Born Schwartz Mag.art. Julie Franciska Siø Fjellvang Billedkunstner Karin Lind Billedkunstner Katja Reventlow Grinling Studerende Kristian A. Norden Minthe Billedkunstner Lars Mathisen Kunstfotograf Lasse Thomassen Billedkunstner Leise Dich Abrahamsen Billedkunstner Louis Nitze Studerende Lucille Groos Studerende Lærke Cecilie Birkemose Holm Billedkunstner Maja Kristine Johansson Billedkunstner Maja Meisner Vendelbo Keramiker og billedkunstner Mette Hedegaard Studerende Mette Riise Kristensen Billedkunstner og kunstformidler Mille Søndergaard Billedkunstner Moa Alskog Performance- & visuel kunstner Nana Francisca Schottländer Billedkunstner Nicholas Sparre-Ulrich Billed- og videokunstner Oana Constantineanu Studerende Olivia Rode Hvass Kunstner Peter Johansson Studerende Rune Viggo Jørgensen Studerende Sabitha Sofia Söderholm Studerende Sissel Skjød Hartvigsen Billedkunstner Suste Bonnén Studerende Tjelle Esrom Raunkjær Kunstner Tue Greenfort MFA Viktoria Wendel Skousen


33

Ansøgningsfrister

 KF’S UDVALG TIL B FORDELING AF KULTURELLE MIDLER (TIDL. BKF’S OPHAVSRETSFOND) Udvalget yder støtte til følgende formål: ● Styrkelse af billedkunstnernes juridiske og økonomiske rettigheder ● Advokat- og revisorbistand i sager der fagligt vedrører billedkunstnere ● Støtte til aktiviteter der fremmer billedkunstneriske ophavsrettigheder nationalt og internationalt (f.eks. høringsmøder, konferencer, pjecer, information om Copydans ophavsretslige arbejde etc.) ● Støtte til faglige og uddannelsesmæssige formål, som vedrører flere billedkunstnere ● Støtte til sociale og kulturelle formål, som vedrører billedkunstnere ● Tiltag der fremmer og tilgodeser aktiviteter, hvori rettighedshavere er engageret og som efter fondens skøn, bør modtage støtte. NB! Der ydes ikke støtte til almindelig udstillingsvirksomhed eller individuelle uddannelsesformål, herunder studieophold og rejselegater. Udvalget anvender ikke ansøgningsskemaer, men ansøgninger skal være på max 4 sider og indeholde: ● En begrundelse for ansøgningen ● Et budget for både indtægter og udgifter (finansieringsplan) ● Andre relevante oplysninger og eventuelle bilag Ansøgninger behandles på to årlige møder. Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september. Ansøgninger sendes til bkf@bkf.dk.  KF’s Udvalg til B Fordeling af Kulturelle Midler Vingårdstræde 21, 1.th. 1070 København K Tlf. 33 12 81 70 www.bkf.dk

30 JUNI JP-FONDENS LEGATBOLIG I BERLIN Jyllands-Postens Fond stiller en atelierlejlighed i det centrale Berlin til rådighed for danske billedkunstnere og forfattere, der ønsker arbejdsro og nye udfordringer. Denne moderne udstyrede lejlighed kan søges for en måneds frit ophold samt tilskud til rejseomkostninger. Udgifter til forplejning står legatmodtageren selv for. Ansøgninger skal rumme angivelse af det foretrukne tidsrum for et ophold i perioden november 2020 til og med oktober 2021 samt en kort beskrivelse af formål og levnedsbeskrivelse. Ansøgninger mærkes ”Berlin” Jyllands-Postens Fond Att. Lone Jürgensen Mediebyen 3 8000 Aarhus C jpfonden@jp.dk

31. JULI SÍM RESIDENCY I REYKJAVIK The SIM Residency welcomes visual artists of all media to Reykjavík for residencies lasting one to three months. The residency includes studio spaces for a total of thirteen artists each month. The artists get a living space and a studio right next to each other, with shared kitchen facilities and bathrooms.  nsøgningsfrist: 31. juli for perioden A januar-juni 2021. The Association of Icelandic Visual Artists (SíM) Tlf.+354 551 1346 www.sim.is

1. OKTOBER STATENS LEGATBOLIG I PARIS Danske kunstnere og forskere har nu mulighed for at ansøge om ophold i Statens legatbolig i Paris i 2020. Ansøgere, hvis projekt har en konkret tilknytning til Paris og/eller Frankrig, vil blive prioriteret. For at tilgodese flest mulige ansøgere tildeles ophold som regel kun for én måned. Lejligheden ligger 3, rue de la Perle — midt i Maraiskvarteret. Den er i to etager (ikke handicapvenlig) og er møbleret og udstyret til 2 personer. Huslejen er 1150 Euro pr. måned inkl. varme, lys, telefon- og internetabonnement.  nsøgninger om ophold i legatboligen i 2020 A bedes indsendt senest tirsdag den 1. oktober 2020. Læs mere og find ansøgningsskema her: http://frankrig.um.dk/da/om-os/statenslegatbolig-i-frankrig/

STATENS KUNSTFOND 13. AUGUST — Værkproduktion og udstillinger — Viden, dialog og debat — Opstart af nye udstillingsplatforme 20. AUGUST — Kunst i det offentlige rum — Lån af kunst 2. SEPTEMBER — Karriereprogrammet ’Den unge kunstneriske elite’ 15. SEPTEMBER — Tidsskriftstøtte 6. OKTOBER — Huskunstnerordningen — Artist in residence under huskunstnerordningen LØBENDE BEHANDLING: — Danske galleriers deltagelse på internationale kunstmesser — Kuratoriske researchrejser — Ophold på udenlandske residencies Mere info på kunst.dk/for-ansoegere/ soeg-tilskud eller kontakt Slots- og Kulturstyrelsen (Billedkunstenheden) på tlf. 33 95 42 00.

NORDISK KULTURKONTAKT 27. AUGUST Mobilitetsstøtte (rejser) 31. AUGUST Volt (børn og unge) 10. SEPTEMBER Kultur- og kunstprogrammet 2. OKTOBER Støtteprogrammet Norden 0-30 (børn og unge) 9. OKTOBER Kortvarig netværksstøtte Mere info på nordiskkulturkontakt. org eller kontakt Nordisk Kulturkontakt på program@nordiskkulturkontakt.org eller +358 (0)10 583 1023.


34

Opslagstavlen

 RTIST IN RESIDENCE A — FYNS GRAFISKE VÆRKSTED Siden 2019 har vi startet et Artist in Residence-program i vores hus i Hans Jensens stræde 20 i Odense. Her er to små værelser på 1. sal, og køkken og bad i stueetagen. Vi modtager gerne ansøgninger om ophold fra en uge op til 3 måneders varighed. Vi ønsker at give udenlandske grafikere mulighed for at arbejde i vores værksteder, samt at udvikle de talentfulde grafikere blandt vores egne medlemmer. Vi modtager gerne gæstekunstnere fra hele verden. Desværre har vi ikke midler til at gøre dette til et ophold, der er gratis for kunstneren. Det koster 500 DKK for et værkstedskort, og 200 DKK i døgnet for logi. Vores tilbud er til gæstekunstnere 5.000 DKK for en hel måned. Kunstneren skal kunne arbejde selvstændigt i værkstedet. Man kan søge om tilskud til sine rejse og opholdsudgifter hos kunst.dk. Hvis du har lyst til at høre mere, kontakt Lene Leveau på: fynsgrafiskevaerksted@gmail.com +45 6613 9973 www.fynsgv.dk

BKF STUDIETUR Tag med på BKF’s studietur til Berlin i perioden d. 10.-13. september. Bemærk venligst, der er ikke flere enkelt- og dobbeltværelser tilbage. Der er 30 pladser på turen, som tildeles efter først-til-mølle-princippet. Turen gennemføres ved min. 25 deltagere. Tilmelding foretages på → bkf.dk/berlin-biennale-2020

FRISTER FOR LEGATER OG FONDE BKF-medlemmer kan gratis rekvirere forbundets liste over legater og fonde relevante for billedkunstnere på bkf@bkf.dk eller tlf. 33 12 81 70. Se alle aktuelle nyheder på bkf.dk

TILMELDINGEN TIL PORTRÆT NU! 2021 ÅBNER I JUNI 2020

GLASOVN TIL SALG — FREDERIKSVÆRK

I 2021 afholder Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg igen den nordiske konkurrence Carlsbergfondets Portrætpris. Det er ottende gang konkurrencen afholdes. Konkurrencen har til hensigt at stimulere interessen for portrættet blandt kunstnere og i offentligheden. Den er åben for alle medier — maleri, skulptur, video, installation, lydkunstværk eller lignende.

12.000 kr. (nypris 28.000 kr.) Købt hos Cerama A/S, Type IR 6090 3N — 400V VAC 50 Hz KW 8 Jane Balsgaard tlf. 26 15 23 18 janebalsgaard@gmail.com -----------------------------------------------------

Læs mere om konkurrencen og priser mm. på → portraitnow.org. Tilmeldingsfrist er den 3. januar 2021.

I år udkommer Kulturmødet Mors i et digitalt format fra d. 20.-22. august og BKF afholder i den forbindelse en række samtaler og debatter i digital form i stedet for som vanligt at deltage med vores Camp, udsmykning og et omfattende samtaleprogram på hovedpladsen. Det bliver anderledes men spændende, og der er meget nyt at tale om. Stay tuned!

LEDIGE PERIODER I TRANUM STRANDGÅRDS KUNSTNERBOLIGER I EFTERSOMMEREN Tranum Strandgårds Kunst og kulturcenter ligger helt unikt 300 m. fra Vesterhavet i Jammerbugten, og med 3 km til det naturskønne område ‘Lien Bakker’. Der er to kunstnerboliger, som kan bookes til særpris for BKF’s medlemmer.

KULTURMØDET MORS 2020

Læs mere på → tranumstrandgaard.dk

NYUDDANNET: HUSK A-KASSEN

VEJLE KOMMUNE HAR UDSKREVET EN ÅBEN IDÉKONKURRENCE ”KANTEN” FOR ARKITEKTER, LANDSKABSARKITEKTER OG KUNSTNERE.

Tager du afgang fra et kunstakademi i denne tid? Husk at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter studieafslutning! Få rådgivning hos BKF's jurist på kp@bkf.dk

Konkurrencens formål er at finde naturbaserede, innovative og rekreative løsninger, som skal forme den fremtidige sikringskant som skal beskytte Vejle mod stormflod og stigende havvand. Konkurrencen løber frem til 15. juli 2020, hvor der er frist for indsendelse af forslag. Bedømmelsen vil ske i efteråret, med offentliggørelse af vinder på Arkitekturens Dag den 5. oktober. Idékonkurrencen er en del af projektet ”Byerne og det stigende havvand” i samarbejde med Realdania, Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeret. Konkurrenceprogrammet kan downloades på følgende link → ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hewigknngf. Afleveringsfrist: 15. juli 2020

LUKAS KUNSTNERFARVER

Københavns Kunstnerartikler Ryesgade 58, 2100 Kbh. Ø Tlf. 3535 4826 man-fre: 10.00–17.15 kunstnermaterialer.dk


35

Kolofon

GENERALFORSAMLING 2020

Husk at sætte kryds i kalenderen ved lørdag den 7. november, hvor BKF holder sin årlige generalforsamling. Mere information i næste nummer.

SOMMERFERIE I BKF’S SEKRETARIAT Kontoret i Vingårdstræde holder lukket fra den 26. juni til den 2. august. Vi ønsker alle en god sommer!

REDAKTØR Miriam Katz mk@bkf.dk BKF’S REDAKTIONSUDVALG Camilla Nørgård, Hannibal Andersen, Jacob Borges, Kim Grønborg, Nis Rømer, Simon Fiil og Søren Hüttel DEADLINE Billedkunstneren nr. 3 2020: 29. juli ANNONCER Billedkunstnernes Forbund ABONNEMENT 300 kr. for 4 årlige udgivelser ISSN 1902-3618 ISSM elektronisk publikation TL901-7596

BKF’S BESTYRELSE 2020 FORMAND/BILLEDKUNSTNER Nis Rømer NÆSTFORMAND/BILLEDKUNSTNER Camilla Nørgård BILLED- OG LYDKUNSTNER Hannibal Andersen BILLEDKUNSTNER Jacob Borges BILLEDHUGGER Kim Grønborg BILLEDHUGGER Marie Markman MALER Pia Fonnesbech BILLEDKUNSTNER Simon Fiil BILLEDKUNSTNER Søren Hüttel STUDENTERMEDLEM Anna Elisabeth Dupont Hansen BKF’S REGIONER 2020 KONTAKTPERSONER BORNHOLM/BILLEDKUNSTNER  Anne Sofie Meldgaard FYN/BILLEDHUGGER  Frank Fenriz Jensen, KØBENHAVN/BILLEDKUNSTNER  Lise Seier Petersen MIDTJYLLAND/BILLEDKUNSTNER  Mette Skriver MIDT- OG VESTSJÆLLLAND/BILLEDKUNSTNER  Finn Lerkenfeld NORDJYLLAND/MALER  Jette Wistift Noyes NORDSJÆLLAND/KUNSTFOTOGRAF Josephine Ernst. STORSTRØM/INSTALLATIONS- OG BILLEDKUNSTNER Parul Modha SYDJYLLAND/BILLEDKUNSTNER  Søren Møller

TRYK BUCHS AS DESIGN OG LAYOUT Mai Boline Bjerre og Laura Silke UDGIVER Billedkunstnernes Forbund (BKF) Vingårdsstræde 21, 1 th. 1070 København K. T 33 12 81 70 Åbent man-tors kl. 10-15 SEKRETARIATSLEDER Klaus Pedersen KOORDINATOR Vibeke Rostrup Bøyesen KOMMUNIKATIONSANSVARLIG Miriam Katz KURSUS- OG PROJEKTLEDER Karen Mette Fog Pedersen


AFSENDER Billedkunstnernes Forbund Vingårdstræde 21, 1.th. 1070 København K ID-NR. 46798

Profile for Billedkunstnernes Forbund

Fagbladet Billedkunstneren #2 2020  

Tema: Kunsten under COVID-19

Fagbladet Billedkunstneren #2 2020  

Tema: Kunsten under COVID-19

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded