Club de poesia "Escampant els versos" (2017-2018)

Page 1

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

SETEMBRE 2017MAIG 2018

DIMARTS A LES 19 h

Biblioteca Roca Umbert

Un club de lectura, un cicle de converses i un taller d’acció poètica. Escampant els versos és un espai de trobada per compartir poesia en comunitat.

Club de poesia

ESCAMPANT ELS VERSOS Escampant els versos és una proposta de l’Eixida i la Biblioteca Roca Umbert, dinamitzada per Joan Gener Barbany.

Inscripcions A partir del 19 de setembre, a les 15 h, a la biblioteca o a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques


SETEMBRE 2017MAIG 2018

Club de poesia

ESCAMPANT ELS VERSOS Dimarts 10 d’octubre, a les 19 h Què coi és la poesia i com llegir-la? Amb Esteve Plantada

Dimarts 13 de març, a les 19 h Comentem la lectura D’equivocar-se així, d’Enric Casasses

Dimarts 14 de novembre, a les 19 h Comentem la lectura Poemes de l’Alquimista, de Josep Palau i Fabre

Dimarts 10 d’abril, a les 19 h Cançó i poesia amb Ivette Nadal

Dimarts 9 de gener, a les 19 h Comentem la lectura Tots els cavalls, d’Antònia Vicens

Dimarts 8 de maig, a les 19 h Epíleg: taller d’acció poètica

Dimarts 13 de febrer, a les 19 h L’ofici d’editar i publicar poesia amb LaBreu Edicions Les sessions del club estan dinamitzades per Joan Gener Barbany. Persones vinculades a la poesia visiten el club. Les sessions són un dimarts al mes, a les 19 h, a la Biblioteca Roca Umbert. Cada mes cal recollir el llibre de la sessió a la biblioteca on es realitza el club i tornar-lo a la mateixa biblioteca després de la sessió. Activitat gratuïta Places limitades. En cas que una persona inscrita no assisteixi a 2 sessions del curs, la plaça quedarà a disposició d’una altra persona preinscrita.

BIBLIOTECA ROCA UMBERT

Prat de la Riba, 77 93 860 44 50 bru@ajuntament.granollers.cat

Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h Dissabtes: de 15.30 h a 20 h


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.