MyldreArken (uddrag)

Page 1

Myldre Arken

Illustreret af Esben Hanefelt

Kristensen

Engang var alle menneskene på jorden blevet onde. De sloges og stjal og drillede dagen lang. De havde helt glemt at være søde ved hinanden, og de havde helt glemt Gud.

Gud så det hele og blev ked af det. Han ville næsten ønske, at han slet ikke havde skabt menneskene. Men dyrene var Gud glad for.

Kan du finde

to elefanter

to papegøjer

to hvalrosser

to sæler

to mariehøns

to flagermus

to frøer

to edderkopper

Kan du finde

to hjorte to gæs

to krager to pingviner to ænder

to ugler to får to bøfler

Da alle var ombord, og døren var lukket, begyndte det at regne. Først regnede det normalt, men det blev ved og ved, for det var ikke noget almindeligt regnvejr. Det var Gud, der var blevet vred, og nu skyllede han alle de onde væk i en stormflod.

Det regnede i mange dage. Imens flød arken på vandet, og alle derinde havde det godt. Men en dag sagde det bump, for arken var sejlet ind i en bjergtop, og så stod den fast.

Græsset var grønt, blomster sprang ud, og træerne spirede. Det var som en helt ny verden. Dyrene skyndte sig at løbe ud for at finde et sted at bo, og fuglene sang og byggede rede. Noa og hans familie var også glade. De takkede Gud, fordi han havde reddet dem. Og Gud lovede dem aldrig nogensinde igen at sende en stormflod.

– Fra nu af skal I kigge op på himlen, når det regner, sagde Gud, – og så vil I kunne se en regnbue. Det er mit tegn på, at jeg aldrig igen vil lade det regne på den måde. Det lover jeg.

Kan du finde

en hane en høne

to giraffer to æsler

to isfugle

to guldsmede

to sommerfugle

Noas kone

Den store

tælle-finde-pegebog om Noas ark

Det regner og regner, og der er dyr alle vegne. Kan du se, hvor løverne har gemt sig? Og kan du finde de to pindsvin? Hvad med den hvide due?

Velkommen til historien om Noas ark, hvor du skal finde alle dyrene, mens du går på opdagelse på det store skib.

MyldreArken

Af Esben Hanefelt Kristensen

©2024 Det Danske Bibelselskab og Esben Hanefelt Kristensen

Tekst: Louise Langhoff Koch · Illustration: Esben Hanefelt Kristensen

Layout: Christine Clemmensen · Tryk: Balto Print 1. udgave, 1. oplag 2024

www.bibelselskabet.dk

9788772322995

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.