Børnenes bibelleksikon (uddrag)

Page 1

BØRNENES BIBEL LEKSIKON BØRNENES BIBEL LEKSIKON

BØRNENES BIBELLEKSIKON

Børnenes bibelleksikon

Af Malene Fenger-Grøndahl

Illustreret af Anja Gram

© 2024 Det Danske Bibelselskab

Omslag: Rasmus Funder efter idé og tegning af Anja Gram

Grafisk design: Rasmus Funder

Idé og redaktion: Louise Langhoff Koch

Tryk og indbinding: Balto Press, Litauen

Sat med Cabrito og trykt på 115g Maxima Volume FSC

Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven.

1. udgave, 1. oplag 2024

ISBN 978-87-7232-316-9

Religionspædagogisk konsulent: Annette Molin Brautsch Teologisk konsulent: Thomas Godsk Larsen

Bibelselskabets Forlag Frederiksborggade 50 1360 København K www.bibelselskabet.dk

BØRNENES BIBEL LEKSIKON

af Malene Fenger-Grøndahl Illustreret af Anja Gram

Bibelselskabets Forlag

Maria var et helt almindeligt navn i gamle dage i de lande, hvor fortællingerne i Bibelen foregår.

Men det blev også et helt særligt navn, fordi det blev navnet på den kvinde, som kom til at føde Jesus, Guds søn. Det kan man læse om i Det Nye Testamente. Der står, at Maria var en ung kvinde, som fik besøg af en engel*, som fortalte hende, at hun skulle føde Guds søn.

M

Der er også andre kvinder i Det Nye Testamente, der hedder Maria – for eksempel en kvinde, der boede sammen med sin søster, Martha*. På Bibelens tid var Maria et helt almindeligt navn, og det er det også i dag – fordi mange mennesker navngiver deres børn efter personer i Bibelen.

Maria Magdalene hedder sådan, fordi hun kom fra byen Magdala ved Genesaret Sø*. Hun var en meget vigtig person i fortællingen om Jesus. I Johannesevangeliet i Det Nye Testamente kan man nemlig læse, at Maria Magdalene var den første, der mødte Jesus, efter at han var opstået* fra de døde. Maria Magdalene havde fulgt Jesus, mens han levede. Tre dage efter at han var død på korset*, gik hun ud til den hule, hvor han var blevet begravet. Hun ville smøre hans døde krop ind i en fin salve*,

139 M

sådan som man normalt gjorde med de døde dengang. Men da hun kom ud til graven, var den tom. I nærheden fik hun øje på en mand, som hun troede, var en gartner, og hun spurgte ham, hvor Jesus’ døde krop mon var henne. Manden sagde hendes navn, og da gik det op for hende, at det var Jesus, der var blevet levende igen. Maria Magdalene blev meget glad og skyndte sig tilbage til Jesus’ disciple* for at dele nyheden. På den måde blev Maria Magdalene den første, der fortalte, at Jesus var opstået fra de døde.

140 M

Markus

Markus fulgte Paulus* og var tolk for ham. Han har lagt navn til Markusevangeliet.

Martha og hendes søster, Maria*, og hendes bror, Lazarus*, kan man læse om i Det Nye Testamente. På et tidspunkt besøgte Jesus deres landsby, og han gik ind i Maria og Marthas hus sammen med sine disciple. Martha gik straks i gang med at lave mad til de fine gæster. Maria, derimod, satte sig tæt på Jesus og lyttede til ham, mens han fortalte om Guds rige. På et tidspunkt sagde Martha til Jesus, at han skulle bede Maria om at hjælpe hende med maden, for hun havde alt for travlt. Men Jesus sagde: ”Martha, Martha, du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.” Måske mente Jesus, at selv om det er vigtigt at ordne alle de ting, der skal til, for at vi kan leve og få mad hver dag, er det også vigtigt at lytte til Jesus og bruge tid på at være sammen med Gud. Eller også mente han bare, at Martha ikke skulle være jaloux på Maria. Og Jesus og hans disciple* var nok trods alt også glade for at få noget at spise efter deres lange vandring.

141 M

Matthæus var en af Jesus’ tolv disciple* og også en af de første apostle*. Inden han blev ven med Jesus, var han tolder, og det var en slags pengeopkræver, som ingen kunne fordrage. Jesus mødte ham ved en toldbod, hvor han netop sad og krævede penge fra folk. Men så snart Matthæus mødte Jesus, forlod han sit arbejde som tolder. I mange år mente man, at disciplen Matthæus havde skrevet et af de fire evangelier*, som man derfor kaldte Matthæusevangeliet. Men i dag er de fleste eksperter enige om, at det er skrevet, mange år efter at Jesus og hans disciple levede. Men evangeliet har beholdt sit navn.

Menneskesønnen

er et udtryk, som Jesus brugte om sig selv. Måske valgte han ordet for på én gang at sige, at han havde en vigtig opgave som Guds søn, og at han var søn af et menneske, Maria*.

I Daniels Bog i Det Gamle Testamente kan vi også læse om en menneskesøn, der skal komme til at herske i al evighed*. Måske det ikke er tilfældigt, at Jesus netop brugte det ord om sig selv?

142 M

Messias betyder ’den salvede’, og hvis du slår op under S her i bogen, kan du læse, hvad det betyder.

Så kan du også regne ud, at når Jesus blev kaldt Messias, var det, fordi nogle mente, at han var en helt særlig konge.

Mirakel

Måske har du hørt din mor eller far sige, at du er et mirakel? De fleste forældre synes, at deres børn er mirakler – en stor gave, som de slet ikke kan forstå, at de har fået. Ordet ’mirakel’ kommer af et ord, der betyder at undre sig. Og et mirakel er noget, man undrer sig over – noget, man næsten ikke kan tro, er sandt, fordi det er noget, der normalt ikke kan lade sig gøre. I Bibelen kan man læse om mirakler.

Jesus blev til ved et mirakel, for hans mor, Maria*, blev gravid ved Helligånden* uden at være sammen med en mand. Da Jesus blev voksen, udrettede han selv mirakler. Han gik på vandet på Genesaret Sø*, han lavede vin* til vand, han tog fem brød* og to fisk* og forvandlede det til frokost til mange tusinde mennesker. Han helbredte også syge, som ingen læger kunne gøre raske, og genoplivede mennesker, der var døde. Og så genopstod han selv – tre dage efter at han var død på korset*.

143 M
M

Moses er en af de vigtigste personer i Bibelen, og fem af bøgerne i Bibelen er opkaldt efter ham, nemlig de fem Mosebøger. Moses blev født i Egypten*, hvor israelitterne* havde boet i et stykke tid. Israelitterne var blevet så mange, at den egyptiske konge, farao*, var blevet bange for, at de ville komme til at bestemme for meget. Så farao besluttede, at israelitterne nu skulle være slaver, og han gav også ordre til, at alle nyfødte drenge blandt israelitterne skulle slås ihjel. Da Moses’ mor havde født ham, satte hun den lille ud i den store flod Nilen* i en sivkurv. Hun håbede, at hun på den måde kunne redde hans liv. Faraos datter fandt kurven* i floden og besluttede sig for at tage den lille dreng til sig. Så Moses voksede op hos prinsessen ved faraos hof.

Da Moses blev voksen, viste Gud sig for ham og sagde til ham, at han skulle redde sit folk ud af Egypten, og at Gud ville hjælpe ham, så israelitterne kunne flygte. Gud lovede Moses, at israelitterne ville komme frem til et land, hvor de kunne blive boende og få det godt. Men først skulle israelitterne ud på en lang rejse, og Moses skulle lede folket. På rejsen fik Moses De Ti Bud* og en masse andre love* og regler af Gud. De blev skrevet på stentavler*, og dem kan man læse om i nogle af Mosebøgerne. Moses kom ikke selv til at opleve det land, som

145 M

Gud havde lovet israelitterne, for rejsen dertil tog mange, mange år. Han døde, før de nåede frem. Men hans navn bliver husket, fordi hans historie er fortalt i Bibelen.

Myrra

Når vi synger Et barn er født i Betlehem*, synger vi om guld*, røgelse* og myrra, som de vise mænd fra Østen gav til Jesusbarnet, da de kom til stalden i Betlehem. Guld kender du, og røgelse ved du måske også, hvad er? Men myrra, hvad er det? Måske ved din mor og far det ikke engang. Myrra er nemlig ikke noget, vi normalt bruger i Danmark. Det er en slags harpiks, som dufter godt. Harpiks er tørret saft fra en busk eller et træ, og myrra er indtørret saft fra en busk, som især vokser i Somalia i Afrika. Harpiksklumperne er rødbrune og gummiagtige, og de kan bruges i røgelse eller salver. Myrra bliver nævnt i Bibelen i historien om de vise mænd, der kom for at give Jesusbarnet gaver. Det nævnes også et andet sted, hvor det bliver brugt som skønhedsmiddel og parfume. Og i en af beretningerne om, da Jesus døde på korset*, står der, at en af hans venner, Nikodemus*, smurte Jesus’ døde krop ind i en salve* med myrra i.

146 M
147 M

Nadver er en del af gudstjenesten i kristne kirker*. Præsten* fortæller om dengang, Jesus spiste med sine disciple* for sidste gang – aftenen før han blev korsfæstet* og døde – og så får man et lille stykke brød* eller noget, der hedder en oblat, og en lille smule vin* eller saft. Man gør det, fordi der står i Bibelen, at Jesus sagde til sine disciple, at brødet var hans legeme, altså krop, og at vinen var hans blod*. Han sagde også, at disciplene skulle spise brød og drikke vin for at huske ham. Mange kristne tror, at Jesus er til stede i nadveren, så nadveren er et sted, man kan ’møde’ Jesus. Og andre kristne tænker på nadveren som en måde at huske Jesus på.

Nazaret er en lille by, som ligger i det land, der i dag hedder Israel*. Da Jesus levede, hed området, hvor byen ligger, Galiæa*, som du nok kan huske, at du har hørt om? Det var nemlig den by, hvor Jesus’ mor, Maria*, boede, da englen Gabriel* kom og fortalte hende, at hun skulle blive gravid og føde Guds søn. Marias forlovede, Josef*, som blev stedfar til Jesus, boede også i Nazaret. Men Jesus blev ikke født i Nazaret, men i Betlehem*. Det var, fordi kongen havde bestemt, at alle mennesker skulle rejse til den by, deres familie stammede fra, og blive optalt. Kongen ville vide, hvor mange mennesker,

149 N

der var i landet, og da Josefs familie stammede fra Betlehem, måtte de derhen. Efter fødslen rejste Maria, Josef og det lille Jesusbarn tilbage til Nazaret, hvor Jesus boede, da han var barn.

Nikodemus var jøde* og farisæer*, og de fleste af hans venner kunne ikke lide Jesus og troede ikke på, hvad Jesus fortalte om sig selv og om Gud. Men

Nikodemus havde set Jesus lave mirakler* og var begyndt at tro* på ham. Men han syntes også, at det var svært at forstå, hvad Jesus havde sagt om at blive døbt med Helligånden*. Han var nok også bange for, at hans venner skulle se, at han talte med Jesus. Så Nikodemus gik ud om natten for at finde Jesus og tale med ham.

Senere prøvede Nikodemus at forsvare Jesus, og da Jesus var død, var han med til at sørge for, at Jesus blev ordentligt begravet.

150 N

Nilen er verdens længste flod. Den udspringer to forskellige steder i Afrika, løber sammen og så

videre nordpå gennem Egypten* og ud i Middelhavet.

I Bibelen kan man læse om Nilen i historien om Moses*, der blev sat ud i en sivkurv*, fordi hans mor var bange for, at han ville blive dræbt af faraos soldater. Farao* havde nemlig besluttet, at alle israelitternes nyfødte drenge skulle slås ihjel.

151 N

Noa er en person, du kan læse om i Det Gamle Testamente. Gud var på et tidspunkt vred på menneskene, fordi de opførte sig meget ondt. Derfor ville Gud udslette menneskene – undtagen Noa og hans familie. Noa var nemlig et godt menneske. Gud forklarede Noa, at jorden ville blive oversvømmet, og for at overleve skulle Noa bygge en ark*, en form for båd. Båden skulle indrettes, så der var plads til Noa, hans kone, deres tre sønner og svigerdøtre og til et par af hver af alle verdens

152 N

dyrearter. Som sagt, så gjort. Noa gik i gang med arbejdet og var ligeglad med, at alle de onde grinede af ham.

Da den store vandflod kom, blev hele jorden oversvømmet, men Noa og hans familie og dyrene overlevede i arken. Da vandet trak sig tilbage, kunne de forlade arken og begynde at bygge verden op igen. Der står forresten, at Noa var 600 år, da den store oversvømmelse kom, og at han levede 350 år mere bagefter!

153 N

Nye Testamente, Det er den anden store del af Bibelen udover Det Gamle Testamente. Den handler om Jesus og har 27 skrifter. De fire mest berømte er de fire evangelier* – fire forskellige fortællinger om Jesus, skrevet af Lukas*, Matthæus*, Markus* og Johannes*. Udover de fire evangelier er der nogle breve og til sidst en mærkelig, vild og nærmest lidt uhyggelig tekst, der hedder Johannes’ Åbenbaring. Den handler om nogle syner, som en mand har haft om, hvad der skal ske, når Jorden går under.

154 N

Næste

Næste betyder ikke bare ’den næste i køen’. I Bibelen er det et vigtigt ord, som også har med kærlighed* at gøre. Både i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente står der mange gange, at man skal behandle sin næste godt. Og hvem er så ens næste? Det er ikke helt let at finde ud af. Det kan betyde den, der står ved siden af en, og den, man møder. Eller den, som har brug for ens hjælp. Det kan være en, man kender, eller en fremmed, måske ligefrem en fjende. I Det Nye Testamente taler Jesus om, at man ikke kun skal elske sine venner, men også sine fjender.

Næstekærlighed – at elske sin næste – handler ikke om, at man forelsker sig eller er bedste venner, men om, at man behandler andre godt og hjælper andre, når de har behov for det. I lignelsen* om den barmhjertige* samaritaner* fortalte Jesus om en mand, som hjalp en anden mand, der virkelig havde brug for hjælp. Han hjalp, selv om den anden mand tilhørte en gruppe, som mange jøder* ikke kunne lide dengang. Jesus fortalte historien, da nogle jøder spurgte ham, hvem ens næste er. Så svaret er måske, at ens næste også kan være den, man får hjælp af. Næstekærlighed handler altså om, at vi mennesker har brug for hinanden.

155 N

Register

AAbel 7, 11, 57, 121

Abraham 4, 8, 18, 26, 83, 95, 96, 100, 137, 159, 166, 174, 190, 203, 207, 217

Adam 4, 7, 10, 11, 18, 40, 49, 56, 57, 66, 90, 121, 126, 165, 193, 221

Alter 12

Andreas 13, 14, 39, 65, 66, 75, 168

Anna 13, 174

Apostel 14, 20, 101, 102, 117, 142

Ark 15, 43, 152, 153, 163, 164, 180, 198, 203, 212

B

Babelstårnet 17, 170

Babylon 18, 103

Barmhjertighed 19

Bartholomæus 20, 39

Benjamin 21, 179

Betlehem 4, 22, 38, 69, 80, 84, 93, 104, 114, 135, 146, 149, 150, 181, 182, 222

Bibelen 24 et al.

Bjerg 26, 27, 51, 95, 101, 108, 164, 193, 197, 198

Blod 12, 27, 28, 149, 163, 171, 197, 213

Bryllup 28, 29, 179, 212

Brød 12, 19, 22, 28, 29, 30, 62, 66, 75, 117, 126, 137, 143, 149, 163, 192, 211, 213

Brønden 31, 134

Bud 12, 15, 26, 31, 32, 59, 61, 91, 99, 145, 164, 193, 197, 204, 205, 212, 214

Bøn 33

Både 15, 33, 65, 75, 152, 198

C

Cypern 35

228

D

Damaskus 37, 166, 167

Daniel 37, 73, 174

David 38, 75, 77, 85, 92, 164, 181, 185, 209

Debora 39, 165

Disciple 4, 12, 13, 20, 33, 39, 40, 46, 47, 51, 61, 64, 65, 66, 75, 76, 87, 101, 102, 108, 116, 117, 123, 124, 127, 133, 140, 141, 142, 149, 160, 163, 168, 170, 176, 188, 192, 198, 199, 204, 205, 211, 212, 213, 222

Djævel 40, 89, 192, 225

Drømme 40, 41, 42, 111, 114, 115, 172, 185

Due 42, 43, 89, 204

Dæmoner 43, 44

Dødsriget 44, 89, 132

Dåb 42, 43, 46, 47, 88, 109, 110, 150, 160, 170, 175, 217

E

Edens Have 4, 10, 11, 18, 40, 49, 56, 90, 126, 165, 193, 221

Efesos 49, 50

Egypten 27, 41, 42, 50, 62, 68, 78, 80, 90, 97, 115, 137, 145, 151, 163, 171, 175, 176, 182, 193, 196, 197, 225

Elias 27, 51, 174, 198

Elisabeth 53, 73, 109, 217

Engel 37, 41, 43, 51, 53, 69, 73, 83, 89, 95, 110, 111, 114, 137, 138, 149, 190, 194, 207, 217

Enke 54

Esau 54, 55, 70, 95, 100, 127

Ester 55, 165

Eva 4, 7, 10, 11, 18, 40, 49, 56, 57, 66, 90, 121, 126, 165, 193, 221

Evangelium 58, 59, 108, 109, 114, 132, 134, 139, 141, 142, 154, 211

Evighed 28, 44, 59, 62, 69, 126, 142

F

Faderen 33, 46, 47, 61, 62, 79, 90, 201

Fadervor 33, 59, 61, 62, 91, 205

Farao 41, 50, 62, 78, 115, 145, 151, 171, 172, 196

Farisæer 62, 63, 79, 150

Faste 63, 64

Fattige 54, 64, 65, 89, 107, 128, 132, 218

Figentræ 66

Filip 20, 39, 66

229

Fisk 29, 33, 65, 66, 75, 112, 114, 126, 143

Fred 24, 68, 211,

Frelse 68, 69, 211

Frygt 69, 99

Førstefødselsret 70, 100

Får 70, 92, 93, 133

G

Gabriel 53, 73, 149, 207, 217

Galilæa 74, 75

Gamle Testamente, Det 7, 10, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 38, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 89, 95, 99, 100, 102, 114, 119, 126, 132, 133, 142, 152, 154, 155, 159, 164, 166, 174, 179, 181, 185, 190, 191, 194, 196, 198, 200, 211, 212, 213, 222, 225

Genesaret Sø 74, 75, 139, 143, 198

Getsemane Have 27, 75, 76, 117

Golgata 77

Goliat 38, 77

Gomorra 78, 194, 213

Græshopper 78, 92, 171

Gud 5, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 114, 118, 119, 121, 123, 126, 128, 129, 133, 134, 137, 141, 145, 150, 152, 156, 159, 160, 163, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 217, 221, 225, 227

Gudsriget 79, 91, 141, 165, 166, 211, 212

Guld 80, 146, 164, 182

Guldkalv 80, 213

H

Hagar 83, 96

Halleluja 84

Harpe 85

Hebræere 86, 97, 118

Helbredelse 19, 86, 87, 131, 195

230

Helligånden 43, 46, 47, 59, 61, 79, 88, 89, 110, 111, 143, 150, 170, 201, 227

Helvede 89

Herodes 41, 50, 89, 90, 172

Herre 32, 79, 90, 92, 198

Himlen 17, 29, 33, 41, 44, 47, 51, 62, 65, 90, 91, 104, 105, 132, 133, 137, 163, 164, 180

Himmerige 91, 122, 124

Honning 78, 91, 92, 109, 225

Hyrde 4, 7, 31, 38, 54, 61, 69, 70, 77, 92, 93, 121, 132, 133, 135.

Håb 4, 93, 102, 103, 180

IIsak 8, 26, 31, 54, 55, 95, 96, 100, 127, 131, 137, 159, 166, 190

Ismael 83, 96

Israel 20, 21, 22, 38, 74, 75, 92, 96, 97, 101, 102, 118, 125, 149, 159, 172, 181, 185, 187, 188, 196, 197, 211

Israelitter 15, 21, 24, 39, 50, 68, 74, 77, 80, 86, 91, 92, 97, 100, 115, 118, 137, 145, 146, 151, 163, 164, 172, 193, 194, 196, 197, 204

J

Jahve 84, 99

Jairus 99, 100

Jakob 14, 21, 31, 39, 41, 51, 54, 55, 70, 95, 97, 100, 101, 102, 108, 114, 115, 127, 131, 132, 166, 179, 196

Jakob den yngre 39, 102

Jakob den ældre 39, 101, 102

Jeremias 74, 102, 174

Jerusalem 4, 13, 18, 27, 42, 77, 85, 102, 103, 104, 118, 159, 164, 165, 166, 170, 172, 176, 182, 185, 188, 189, 192, 195, 203, 204, 206, 214, 217, 222

Jesus 4, 5, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 149, 150, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 211, 212, 213, 214, 218, 222, 225

231

Job 107, 108, 191

Johannes 14, 39, 43, 47, 51, 53, 73, 78, 92, 101, 108, 109, 110, 129, 154, 160, 174, 217

Johannes Døberen 43, 47, 53, 73, 78, 92, 109, 110, 160, 174, 217

Jomfru 22, 73, 110

Jonas 33, 66, 111, 112, 114, 198

Josef 13, 20, 21, 22, 31, 41, 50, 90, 104, 111, 114, 115, 149, 150, 179, 192, 204, 222

Judas Iskariot 39, 40, 116, 117, 127

Judas Thaddæus 39, 117

Judæa 22, 102, 118

Jøder 18, 24, 27, 63, 74, 76, 85, 89, 99, 103, 104, 118, 119, 125, 133, 134, 150, 155, 159, 172, 173, 175, 179, 181, 185, 188, 189, 195, 199, 205, 206, 225

KKain 7, 11, 57, 121

Kamel 64, 109, 121, 122, 222

Kirke 12, 22, 28, 29, 30, 58, 77, 84, 89, 101, 123, 124, 149, 163, 169, 170, 175, 211

Klippe 123, 124, 168, 197, 198

Kors 58, 108, 117, 123, 124, 139, 143, 146, 159, 165, 174, 205

Korsfæstelse 40, 77, 104, 108, 124, 149, 173, 176, 188, 204, 205, 206, 222

Kristen 24, 25, 28, 33, 35, 37, 49, 50, 61, 88, 118, 124, 125, 128, 149, 159, 166, 167, 168, 170, 174, 176, 203, 211

Kristus 59, 79, 90, 105, 125

Kundskabens træ 126, 165

Kurv 126, 145, 151

Kys 117, 127, 128

Kærlighed 4, 24, 29, 32, 39, 79, 94, 128, 133, 155, 167, 211

LLaban 131, 132, 179

Lazarus 27, 100, 131, 132, 141

Lea 131, 132, 179

Lignelser 61, 70, 89, 132, 133, 155, 189, 213

Lov 20, 63, 103, 133, 134, 145

Lukas 58, 134, 154

Lys 12, 13, 27, 51, 134, 135, 166, 167, 188

232

M

Mamres Ege 137

Manna 137, 164

Maria 13, 22, 27, 41, 42, 50, 53, 73, 88, 90, 104, 110, 111, 114, 131, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 192, 204, 207, 222

Maria Magdalene 139, 140

Markus 58, 141, 154

Martha 27, 131, 139, 141

Matthæus 14, 39, 58, 142, 154

Menneskesønnen 105, 142, 201

Messias 105, 118, 143

Mirakel 28, 29, 95, 131, 143, 150

Moses 20, 26, 27, 31, 50, 51, 74, 78, 80, 115, 126, 133, 145, 146, 151, 164, 171, 172, 174, 175, 182, 193, 194, 196, 197, 204, 213, 214, 225

Myrra 80, 146, 182

N

Nadver 12, 30, 149, 163, 175, 176

Nazaret 20, 22, 74, 149, 150

Nikodemus 63, 146, 150

Nilen 41, 145, 151, 197

Noa 15, 43, 152, 153, 163, 180, 201, 212, 213

Nye Testamente, Det 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 40, 43, 50, 51, 53, 58, 61, 68, 73, 78, 79, 80, 89, 93, 100, 104, 109, 116, 131, 132, 134, 138, 139, 141, 154, 155, 156, 159, 160, 163, 165, 176, 179, 189, 191, 192, 200, 214, 225

Næste 32, 155

Nåde 156

O

Offer 26, 42, 70, 95, 103, 159, 174, 182, 204

Omvendelse 37, 114, 159, 160

Opstandelse 14, 20, 24, 27, 47, 53, 58, 59, 79, 90, 101, 104, 123, 125, 139, 140, 156, 160, 166, 169, 170, 175, 176, 204

P

Pagt 118, 163, 180

Pagtens Ark 15, 164, 198, 203

Palmer 27, 39, 55, 164, 165, 176

Paradis 10, 49, 90, 104, 165, 166

233

Patriark 100, 127, 166, 179, 196

Paulus 14, 35, 37, 49, 50, 93, 125, 128, 129, 134, 141, 160, 166, 167, 168, 174, 203

Peter 13, 14, 39, 51, 65, 66, 75, 123, 124, 168, 169, 192

Pinse 89, 170

Plager 78, 171, 172, 196, 197

Pontius Pilatus 172, 173

Profet 13, 20, 27, 39, 51, 53, 73, 74, 102, 104, 132, 174, 198, 217, 222

Præst 12, 46, 53, 58, 76, 116, 149, 174, 175, 188, 199, 203, 204, 211, 217

Påsken 63, 64, 70, 172, 175, 176, 188, 222

RRabbi 20, 179

Rakel 21, 31, 131, 132, 179

Regnbuen 163, 180

Ruth 181

Røde Hav, Det 172, 182

Røgelse 80, 146, 182, 204

S

Sabbat 134, 185

Salomo 75, 185, 186, 187, 203

Salt 188

Salvelse 125, 139, 143, 146, 188

Samaritanere 132, 155, 189

Sandhed 211, 190

Sara 4, 8, 83, 95, 96, 137, 190, 191, 203, 207, 217

Satan 40, 43, 191, 192, 225

Simeon 13, 192

Simon 13, 14, 39, 65, 66, 75, 123, 124, 168, 192

Sinai 26, 164, 193, 197

Slange 40, 56, 193, 194, 196

Sodoma 78, 194, 195, 213

Spedalske 27, 195

Stamme 21, 97, 101, 102, 118, 166, 196

Stav 164, 172, 196, 197

Stentavler 15, 31, 145, 164, 197, 198, 204

Storm 33, 51, 75, 112, 198

Synagoge 74, 99, 199

234

Synd 156, 200, 201

Syndfloden 201, 212

Sønnen 46, 47, 201

TTelt 203

Tempel 13, 18, 27, 33, 42, 49, 53, 76, 85, 102, 103, 104, 159, 164, 174, 182, 185, 192, 195, 203, 204, 214, 217

Thomas 39, 204

Tilgivelse 133, 156, 160, 200, 205, 206

Tornekrone 206

Tro 4, 93, 207

U

Urias 209 V

Vejen 190, 211

Velsignelse 70, 100, 211, 212, 214

Vin 12, 28, 29, 30, 143, 149, 163, 212, 213

Vrede 37, 46, 49, 51, 55, 64, 80, 83, 90, 104, 110, 111, 128, 152, 169, 172, 186, 187, 197, 205, 207, 213, 214, 218 Z

Zakarias 53, 73, 174, 217, 222

Zakæus 217, 218

Æble 221

Æsler 121, 222

Ørkenen 64, 78, 80, 83, 91, 92, 96, 97, 109, 115, 137, 164, 192, 193, 194, 198, 204, 213, 225

Ånden 227

Æ
Ø
Å

Bliv klog på Bibelen – både alt det, der undrer dig, og det, du ikke lige kan huske!

Ved du, hvad Helligånden betyder, eller hvorfor vi går til nadver? Kan du huske, hvem Abraham var, og hvor Getsemane Have ligger? I dette leksikon kan du finde svarene på det hele og mere til – lige fra det mindste til det største, fra æsler til næstekærlighed og fra brød til Pagtens ark.

Velkommen til mange timers underholdning for nysgerrige og videbegærlige børn.

9788772323169
Bibelselskabets Forlag

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.