Page 1

BIBELEN OG VERDEN nr. 2 | maj 2013

Oversættelse i terrorens skygge I Marokko og Pakistan foregår oversættelse af Bibelen med livet som indsats. Men hvor der er en vilje, er der en vej

Dronningens kreative kåber

Bibellæsning gør dig gavmild


BIBELEN OG VERDEN 5. årgang nr. 2 Maj 2013

Derfor skal bibelen oversættes Hvis du taler med en mand på et sprog, han forstår, opfatter han det med hovedet. Hvis du taler med ham på hans eget sprog, går det til hans hjerte. - Nelson Mandela

BIBELSELSKABET Frederiksborggade 50 1360 København K Tlf.: 33 12 78 35 bibelselskabet@bibelselskabet.dk www.bibelselskabet.dk

Sådan kan du støtte SMS: Skriv GIV150 og send til 1414 - og støt med 150 kr.

ANSV. UDGIVER Morten Thomsen Højsgaard REDAKTØR Synne Garff

Det koster 150 kroner + almindelig sms-takst. Beløbet betales via telefonregningen.

REDAKTIONSGRUPPE Cecilie Vestergaard Raaberg Christian Kistrup Sarah Dedieu

Giro: 9 00 04 88 Hjemmeside: www.bibelselskabet.dk Bank: 3001 - 9 00 04 88, mærket ”bibeloversættelse”.

Eksterne skribenter Silke Bock Lea Holtze LAYOUT: Ribergård & Munk TRYK: Handy-Print A/S, Skive FORSIDEFOTO: Dag Smemo Bibelen og Verden udsendes fire gange årligt til alle, der ønsker information om bibelarbejdet GAVER TIL BIBELARBEJDET Reg. nr.: 3001 Kontonummer: 9 00 04 88 Giro: 9 00 04 88 SPØRGSMÅL OM DONATIONER: Preben Schousboe Christian Kistrup Allan Petersen Bibelselskabet arbejder for at oversætte og formidle Bibelen i Danmark og ude i verden. Bibelselskabet modtager ingen offentlig driftstøtte og er derfor afhængig af indsamlede midler og salgsindtægter. Bibelselskabets protektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

2 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013

Marokkanske demonstranter råber ”Nej… nej… til terror.” Militante islamister terroriserer ikke alene kristne oversættere, men også den almindelige, muslimske befolkning, der rammes af terrorhandlinger. Foto: Scanpix

I terrorens skygge Millioner af kristne kan ikke bede Fadervor på deres eget sprog. Jeg mødte for nylig en mand fra Vestafrika. Bare tanken om at kunne læse Bibelen på sit eget sprog fik ham til at le. Af Synne Garff, For hvordan skulle det nogeninternational sinde kunne lade sig gøre? Igenchef nem De Forenede Bibelselskaber såmænd, forklarede jeg. Det er faktisk det, vi er sat i verden for: At få Bibelen ud på alverdens sprog. For som Nelson Mandela så præcist formulerer, så forstår man nu engang tingene bedst, når man kommunikerer på sit eget sprog. Men det kan være en temmelig farlig opgave. I nogle lande foregår oversættelse med livet som indsats. I 70’erne og 80’ernes Italien skabte den røde og sorte terror frygt. Som ung studerende på Københavns Universitet beskæftigede jeg mig med den komplekse terror, der udgik fra både højre- og venstrefløj i visse til-

Den gamle og nye terror er forskellig, men har dog ét tilfælles: målet er at skabe frygt for dermed at tvinge sit mål igennem.

fælde med tråde til efterretningstjenesterne. I dag er terroren for længst afløst af bl.a. militante islamister, der har sat en ny dagsorden. Den gamle og nye terror er forskellig, men har dog ét tilfælles: målet er at skabe frygt for dermed at tvinge sit mål igennem.

Modige oversættere i Marokko og Pakistan lader sig ikke skræmme, men sætter livet på spil for at få Bibelen ud. I dette blad kan du læse, hvordan de arbejder. Der er store forventninger til de nye oversættelser, som imidlertid kun kan færdiggøres med din støtte. Tak fordi du betænker oversættelse i disse lande, der har en høj terrortrussel.


INDHOLD Side 6-7 Familievejleder Lola Jensen: ”Alle har brug for en strop”

nu kommer bibelen til danske familier

Side 10-11 Indsatte sover med Bibelen under hovedpuden

Side 14-15 Vil du være mere gavmild? Så læs i Bibelen

2983 kr. 1497 kr. 745 kr.

719 kr.

693 kr.

Side 16-17 Oversættelse med livet som indsats

Side 18-19 Dronningen hadede at brodere som barn, men står bag ikke mindre end fem bispekåber. Ny bog

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

3


kloden rundt somalia

Bibler til Sierra Leones fredsbevarende styrker Når Sierra Leones fredsbevarende styrker arbejder for fred i Somalia, har de andet end våben i bagagen. I februar måned blev 1000 soldater udstyret med bibler til brug i deres kommende arbejde. ”Lad det være jeres skjold og vejledning i de svære tider foran jer”, sagde major Kargbo, leden-

Tak for din hjælp! MANGE AF VORES LÆSERE reagerede i sidste nummer og støttede udsatte migrantarbejdere i Golfområdet. Analfabeter vil nu få essentiel viden om hygiejne, penge, budgettering, familieplanlægning og andre væsentlige overlevelsestips. Lektionerne kædes sammen med opbyggelige ord fra Bibelen.

4 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013

de feltpræst for Sierra Leones bevæbnede styrker, da biblerne blev overrakt. Mange af soldaterne havde tidligere givet udtryk for, at de ønskede bibler, og glæden og taknemmeligheden var tydelig, da mændene begyndte at danse som tak til landets bibelselskab.

Biblerne blev beskrevet som ”den rigtige gave på det rigtige tidspunkt.” FN har netop forlænget den Afrikanske Unions mandat til at opretholde fredsbevarende styrker i Somalia, som har været ramt af uroligheder i mere end to årtier.

argentina

Paven giver sin fulde støtte til De Forenede Bibelselskaber Argentinerne og franciskanerne jubler over den nye pave, og også hos De Forenede Bibelselskaber blev nyheden om den nyligt udnævnte pave Frans glædeligt modtaget. Da den argentinske pave endnu var kardinal Bergoglio, arbejdede han flere gange tæt sammen med det argentinske bibelselskab for at udbrede kendskabet til Bibelen. I den forbindelse udtalte paven blandt andet, at ”alt hvad I (Bibelselskabet, red.) gør for at udbrede Bibelens budskab, vil have min fulde støtte.” Pave Frans er især optaget af at få Bibelen ud til børn og unge.


LEDER Af Sarah Dedieu

brasilien

Brasiliansk bibelrekord Det brasilianske bibelselskab uddelte i 2012 mere end 7 millioner bibler og dermed 9% flere end året før. Det er en rekord for landets bibelselskab, og generalsekretær Rudi Zimmer er begejstret for, at Bibelen er nået ud til så mange mennesker: ”Vores forhåbning er, at vi kan ændre de menneskers liv med Bibelens budskab om tro og håb.” Brasilien har et af verdens største trykkerier tilegnet de bibelske tekster, og udover at uddele bibler til landets egen befolkning, eksporterer det brasilianske bibelselskab bibler til mere end 100 lande i Nord- og Sydamerika, Afrika, Asien og Europa.

new zealand

Nyrevideret bibel til New Zealands maorier I marts måned udkom en nyrevideret udgave af Te Paipera Tapu, Bibelen på maori, i New Zealand. Projektet har været 10 år undervejs, og har engageret både oversættere, korrekturlæsere og ledende overhoveder fra maoribefolkningen. I den nyreviderede udgave er teksten blevet inddelt i afsnit, tegnsætningen justeret, og bl.a. markering af vokallængder skal gøre det nemmere at læse teksterne. Stephen Pattermore fra New Zealands bibelselskab er sikker på, at den nyreviderede udgave vil udbrede brugen af Bibelen blandt landets maorier.

Vil du gøre noget godt? Så læs Bibelen Af Morten Thomsen Højsgaard, generalsekretær

Hvorfor skal man give bibler til konfirmander? Hvad skal brudepar med en ny slægts- eller familiebibel? Hvilken forskel gør det overhovedet, om man læser i Bibelen eller ej? I Bibelselskabet modtager vi af og til den slags spørgsmål, der dybest set handler om den samme indvending: Nytter det? Vi kunne hertil svare som Kaj Munk: ”Aldrig, aldrig, aldrig spørge, om det nytter, bare spørge, om det er sandt”. For uanset, om man kunne måle eller veje nogen forskel, så ville vi fortsætte det arbejde, som Bibelselskabet har stået for siden 1814 med at åbne og udbrede Bibelen. For vi tror, det er rigtigt. Men det er unægtelig samtidig inspirerende og opmuntrende for alle, der beskæftiger sig med at oversætte, udgive og formidle de bibelske skrifter, at det nu også i Danmark er påvist, at Bibelen rent faktisk gør en positiv forskel. Mennesker, der læser i Bibelen mindst en gang om måneden, giver for eksempel langt mere til velgørenhed end andre dele af befolkningen. Det viser en statistisk repræsentativ undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har gennemført i marts 2013 i samarbejde med Bibelselskabet og Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet.

”Det gør vitterlig en væsensforskel, når folk læser i de bibelske skrifter. Bibelen inspirerer sine læsere til at hjælpe andre mennesker”.

Bibelen på hylden Samme undersøgelse viser, at mennesker, der bor i en husstand, hvor der findes en bibel, giver mere til velgørenhed, end de knap 40 procent, der ikke har en bibel i hjemmet. Disse resultater fra undersøgelsen er på én gang opsigtsvækkende og ansporende. For selvom der altid kan findes undtagelser, og selvom menneskers motiver til at gøre noget godt for andre naturligvis varierer, så står det samlede billede klart: Det nytter faktisk noget at sikre Bibelens udbredelse. Det gør vitterlig en væsensforskel, når folk læser i de bibelske skrifter. Bibelen inspirerer virkelig sine læsere til at hjælpe andre mennesker. Som Christine Andersen, der har Bibelen som sin hjertesag, udtrykker det her i bladet: ”Så hvis man tror på sagen, må man også hjælpe”. Denne uselviske og generøse indstilling, der findes hos tusindvis af bibellæsere, er med til at holde håbet levende og livsmodet oppe blandt utallige mennesker i Danmark og ude i verden. Så vidtrækkende og gavnlig en indflydelse har Bibelen. Også derfor er det vigtigt, at konfirmander, brudepar, familier med dåbsbørn samt mange, mange andre mennesker får Bibelen med på livets vej. 

mth@bibelselskabet.dk

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

5


Alle mennesker har br Værdier, traditioner og historie giver mennesket styrke, og det kan der være brug for i en verden, hvor den enkelte dyrkes frem for fællesskabet, siger familievejleder Lola Jensen Af Silke Bock

I

august måned fejrede Lola Jensen sin fødselsdag sammen med sin mand, tre børn, svigerbørn og børnebørn. Under besøget blev hun irriteret over, at flere sad med deres mobiltelefoner. Dén dag sagde hun ingenting. Men efterfølgende fortalte hun dem, at hun havde forståelse for, at der kunne være opkald, der skulle besvares. Samtidig foreslog hun, at de blev besvaret udenfor – og at mobiltelefonerne ellers skulle blive i tasken, næste gang familien var samlet. ”Følelsen af fællesskab er i dag oppe mod nye odds,” siger Lola Jensen: ”Der er grund til at komme op på barrikaderne.” Lola Jensen har været familievejleder gennem 29 år og hver anden onsdag fast gæst i Go’ Morgen Danmark på TV 2. Opgaven er at vejlede danskerne i, hvordan man får en familie til at hænge sammen i en hverdag, der stiller store krav til den enkelte. Hun har netop skrevet forordet til en ny familiebibel, som Bibelselskabet udgiver. Her opfordrer hun unge forældre til at finde frem til det fundament af livsværdier, børneopdragelsen skal læne sig opad. ”Det er vigtigt for mennesker at have en strop at holde fast i. Nogle værdier. Det gør en stærk. For få generationer siden var det lettere. Dengang var rammerne på plads, og børn blev opdraget efter princippet om kæft, trit og retning. Kæft og trit må gerne ryge ud. Men retning – det er vigtigt,” siger hun.

Tvivlende forældre Manglende holdepunkter har skabt en generation af forældre, der er i tvivl om, hvad de skal gribe fat i, og det giver usikkerhed i børneopdra-

6 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013

gelsen, og dermed usikkerhed i børnenes evne til at navigere. ”Når vi ikke kender de grundlæggende værdier, så bliver vi flakkende og søgende efter, hvad der skal erstatte det. Når vi er robuste i forhold til vores egen historie og traditioner, så giver det et fundament for mennesker, og det gør os i stand til at tåle mere.” Selv er Lola Jensen ikke vokset op med kristendommen, men i det daglige arbejde bliver hun ofte mindet om, at det er det faste fundament, de solide værdier, som er afgørende for en families udvikling. Et af de steder, hvor man kan finde sådanne værdier er i Bibelen. For eksempel i læren om at være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig. ”Sådan en etisk retningslinje er en god støtte. Forældre, der har sådan en værdi på plads, navigerer lettere uden behov for familievejledning,” siger hun.

Kirken som fællesskab Lola Jensen er ikke flittig bruger af folkekirken, men for hende er kirken symbol på et af de fællesskaber, der binder os sammen som mennesker på tværs af ting, der måske skiller os i dagligdagen. ”Det allervigtigste for ethvert menneske er at høre til – at andre behøver en.” Det gælder også for børn. Familien kan blive et ensomt sted, hvis alle splitter ud i forskellige retninger, hvor man dyrker sig selv og sine egne interesser. Hvor man kun mødes i døråbningen. ”Mange unge venter i dag med at stifte familie til efter de er blevet 30 år. De lever et singleliv, hvor de vænner sig til at prioritere egne, individuelle og lystbetonede valg ”, siger Lola Jensen. Herefter skal de ydre rammer være på plads.


rug for en strop Hus, uddannelse, carport, bil, den helt rigtige partner, helst med garanti på det hele. Det kan være svært at forene med et familieliv. ”Forældre er fantastiske i dag i den forstand, at de vil det allerbedste for deres børn. Men i deres søgen efter det perfekte tager de imod så mange impulser, at det forvirrer dem, og de mister kontakt med det grundlæggende,” siger hun. ”Nogen har glemt at sige, at nuet og det nære har betydning. At din adfærd påvirker andre. Det er rigtig vigtigt at forældre tænker over det. Jeg kæmper for ikke at blive en halvsur, gammel kone, men jeg er bekymret for de fællesskaber, der bygger på grundlæggende værdier, traditioner og respekt for medmennesket. Se blot på, hvor svært det er at få folk i menighedsrådet, gymnastikforeninger, skolebestyrelser, bylaug

TV 2’s familievejleder skriver forord til Bibelselskabets ny familiebibel

og alle de steder, hvor vi forpligter os på andre.”

Den nære samtale Og så er vi tilbage ved situationen omkring mobiltelefonerne i hjemmet. Siden Lola Jensen bad om, at de blev pakket væk, har børnene troligt lagt dem i bryggerset. ”Det gør, at vi nu igen har de gode, nære samtaler i fællesskabet, og jeg nyder det. Jeg er glad for, at jeg kan sige sådan nogle ting,” siger hun og smiler så. ”På mit gravsted kommer mine børn måske til at skrive: ”Her hviler hun endelig”. Men det er af kærlighed, jeg siger sådan nogle ting. Jeg kan nok være lidt af en udfordring at have som mor og svigermor, men de er meget søde og fantastiske til at holde mig ud.”

Yndlingssalme: ”Tak

Gud, for denne lyse morgen.” (Salme 901 i Tillæg til Den Danske Salmebog) ”Jeg gæsteprædikede for første gang i min lokale kirke den 3. marts, hvor jeg valgte den som sidste salme. Under første vers sang folk virkelig med. Under andet vers, skrålede de, så taget var tæt på at lette. Det er en af de salmer, der giver lov til de små dovne ting, men som man kun skal høre én gang for at være med – og det er fra i dag den salme, der for mig i al fremtid kommer til at være til minde om min bedste dag i kirke”.

Skriftsted: ”Du skal være

mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.” Matthæusevangeliet kapitel 7, vers 12. ”For mig at se er det et vigtigt mellemmenneskeligt grundlag sammen med evnen til at kunne tilgive. Hvis man kan dét, kan man også lære at elske (og elske). Det må være det bedst tænkelige menneskelige fundament.”

Livet er en balancegang. Også i danske familier. Ny familiebibel giver mulighed for at samle slægtens minder og fokusere på det, der gør livet allermest værd. Inspirationen kommer fra de brudebibler, som allerede i 1800-tallet blev populære som bryllupsgaver i Danmark.  Foto: Les Kaner

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

7


❤ Det nytter, når du støtter

Tusind tak for don Bibelselskabet er rundt omkring i verden engageret i oversættelse og uddeling af Bibelen samt en stribe humanitære projekter med udgangspunkt i bibelske tekster. Det er De Forenede Bibelselskaber, der sammen med områdeledere sikrer kvaliteten – i tæt dialog med Bibelselskabet i København. Her følger et indblik i nogle af sidste års vigtigste projekter Oversættelse af Bibelen Oversættelse er bibelselskabernes kerneområde, men oversættelser sættes kun i gang, hvis der er ønske om det fra de lokale kirker og kirkesamfund. Der arbejdes økumenisk og oversættes altid fra grundsprogene hebraisk og græsk. Processen strækker sig nemt over 1020 år og kan trække ud, fordi det er svært at finde kompetente oversættere til mindre sprogområder. Som regel oversættes Det Nye Testamente først, hvorefter Det Gamle Testamente følger. Projektlande: Algeriet, Angola, Benin, Chad, DR Congo, Eritrea, Etiopien, Gambia, Togo, Mali, Malawi og Mozambique samt studiebibel på siswati i Swaziland.

Af Synne Garff sg@bibelselskabet.dk

Trængte og forfulgte kristne

Uddeling af bibler

Bibelselskabet er engageret i fortalervirksomhed. Det gjaldt i forhold til den iranske, kristne præst Youcef Nadarkhani, der blev dødsdømt, fordi han var konverteret til kristendommen fra islam. Den 8. september 2012 efter næsten tre år i fangenskab blev Youcef løsladt efter pres fra udenlandske kirkelige og humanitære organisationer. Mange andre kristne er dog fortsat fængslet i bl.a. Iran, Eritrea, Pakistan, Vietnam, Usbekistan og Kina.

Bibler kom ud til Kina, Bangladesh, Jordan og på persisk til fattige iranere. Der blev også sendt børnebibler til forældreløse børn i Kasakhstan og Egypten. Bibler og skrifter er på vej til skolebørn i Ghana, Kenya og Vietnam. Desuden ruller en bibelbus snart ud på vejene i Cambodja.

8 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013


nationer i 2012 Undervisning Bibelselskaberne i en række af verdens fattigste lande har god erfaring med at lære voksne analfabeter at læse og skrive ved hjælp af Bibelen. De Forenede Bibelselskaber (UBS) blev officielt anerkendt af UNESCO, FN’s organisation for undervisning, videnskab og kultur, og opgraderet til ”rådgivende partner” inden for læsetræning. UBS indbydes nu til møder i organisationen, ligesom bibelselskaberne kan deltage i planlægning og udførelse af UNESCO’s læsetræningsprogram. Projekter i bl.a. Burkina Faso, DR Congo og Bangladesh.

Bekæmpelse af hiv og aids Med udgangspunkt i fortællingen om den barmhjertige samaritaner bekæmper Bibelselskabet hiv og aids i 20 afrikanske lande. Bibelselskabets givere bidrog samtidig til, at skolebørn via det lokale bibelselskab i Swaziland kunne blive oplyst om smitteveje. Det betød, at børn som familien havde vendt ryggen af frygt for at blive smittet, trygt kunne vende hjem.

TV-produktion

Socialt arbejde

Overlevelse

Mange kvinder i Israel og Nepal arbejder hårdt og har svært ved at forsvare sig selv og deres børn i konflikter. Med udgangspunkt i Bibelens værdisæt er det lykkedes at styrke en gruppe af de skrøbeligste kvinder. De fik bl.a. hjælp til opdragelse, sundhed og information om deres rettigheder.

En række bibelselskaber over hele verden kæmper for at overleve. Mange steder er bidrag fuldstændigt afgørende for, at Bibelen fortsat kan være et tilbud. Det gjaldt for eksempel Eritrea og Usbekistan, hvor de kristne mindretal har det svært. Støtten hjalp dem videre, men situationen er stadig vanskelig.

Det positive samarbejde med den kristne satellitkanal SAT7 fortsatte. SAT-7 arbejder bevidst med forsoning og har dagligt seertal på mellem 5 og 7 millioner, hvoraf mange er børn. Bl.a. analfabeter i Nordafrika og Mellemøsten, der ikke kan læse Bibelen, har stor fornøjelse af programmerne, som hele tiden udvikles. Senest er en udsendelsesrække om ligestilling blevet sat i søen.

Verdenskortet viser de steder, hvor Bibelselskabet er involveret i projekter. Gå meget gerne ind på vores hjemmeside, klik på et projekt og læs mere. Projekterne opdateres løbende.

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

9


Bibelen studeres flittigt i Vestre Fængsel Mordere, røvere, voldsforbrydere og narkohandlere læser og tolker bibeltekster med stor ildhu. En af dem er nigerianeren Michael, der er taknemmelig for nu at eje sit helt eget eksemplar Af Synne Garff international chef sg@bibelselskabet.dk

Fængselspræsten Lene har en bibelstudiegruppe på engelsk med otte indsatte, der mødes en gang om ugen. Nogle indsatte sover med Bibelen under hovedpuden. Præsterne fører mange fortrolige samtaler og beder med de indsatte. Michael er også med i studiegruppen og kan ofte findes til gudstjeneste søndag eftermiddag. Bibelen bliver en slags psykoterapi. Forleden dykkede gruppen ned i fortællingen om Zakæus og relaterede til deres eget liv: – Hvad hindrede Zakæus i at komme ned fra træet? spurgte Lene. – Zakæus blev distraheret af kønne kvinder… penge… prestige…, lød nogle af svarene.  FOTO: Adam Garff

P

olitiet i Kastrup Lufthavn åbnede kufferten med narko. Og så var det sket. Alt tegnede ellers lyst for Michael, der har kone, fire børn og en universitetsgrad. Men en dag traf han et forkert valg og havnede i en fængselscelle. Han erkendte sin skyld og fik tre års fængsel. Men dommen blev straks appelleret. Jeg mødte Michael, mens han ventede på sin appeldom. Det var første gang, jeg satte mine ben i et fængsel. Fotografen og jeg var blevet sikkerhedsgodkendt i kriminalregistret nogle dage forinden. Betjenten bag skranken kneb øjnene sammen og tog os i øjesyn, som om vi var potentielt kriminelle. – Vi har en aftale med fængselspræsten Lene Skovmark. En liste blev nøje studeret, hvorefter der blev mumlet ”Bibelselskabet… nå ja.” Det ændrede nu ikke det mistroiske blik. Vores kørekort blev låst inde i et skab, besøgsskilt udleveret, hvorefter der blev åbnet til et sluserum. Her satte en yngre pige sig snart på en af stolene og fortalte, at visitationen i det tilstødende rum nemt kunne tage tre kvarter. Vi var heldige. Fængselspræsten Lene indfandt sig få minutter efter, tog ansvaret for os og papkassen med bibler til de indsatte.

Fort Knox Herefter blev dørene omhyggeligt låst op og i, mens vi bevægede os op igennem den gule 1800-tals bygning, til en af de øverste etager, hvor præsterne havde til huse. Michael indfandt sig snart på kontoret med de stemningsfulde mahognimøbler og et skakbræt placeret til at

10 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013

udfordre koncentrationen – og slå tiden ihjel, tænker jeg. Michael fyldte 43 år et par dage efter dommen: – Det var nok det tidspunkt, hvor jeg tvivlede mest på det hele. Hvorfor udsatte Gud mig for de her prøvelser? Anklageren ville give mig 5-6 år. Hvorfor skulle jeg straffes så hårdt? Michael er ellers ikke en mand, der beder om medlidenhed. Han taler roligt, bevæger sig stilfærdigt i kondisko iført casual cowboybukser og T-shirt, og er ikke sen til at bebrejde sig selv. Han har aldrig været straffet før.


Michael var dybt taknemmelig for det King Jameseksemplar, jeg havde med til ham. Nu kan han læse salme 100 i Salmernes Bog, lige når han har lyst: ”En salme til takofferet.
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Tjen Herren under glædessang,
træd frem for ham under jubel! Forstå, at Herren er Gud,
han har skabt os, og ham hører vi til,
vi er hans folk og de får, han vogter. Gå ind ad hans porte med takkesang,
ind i hans forgårde med lovsang,
tak ham, pris hans navn! For Herren er god,
hans trofasthed varer til evig tid,
hans troskab i slægt efter slægt”.  FOTO: Adam Garff

Bibelselskabets nytårskollekt gik i år til bibler på udenlandske sprog til indsatte i Danmark og Zambia. Men behovet er stadig stort, så du er velkommen til at donere til gironummer 9 00 04 88 med mærket ’bibler til indsatte’. Struer menighedsråd har besluttet at lave sin egen indsamling til fordel for indsatte. Indsamlingen løber fra april til juni. Du er velkommen til at opfordre dit sogn til at gøre det samme.

Tak for de mange bibler til landets fængsler! Takket være støtte fra givere kunne der for nylig afleveres 30 King James og Good News Bibles til Vestre Fængsel. Andre fængsler og arresthuse har modtaget bibler og Det Nye Testamente på bl.a. serbisk, ungarsk, rumænsk, litauisk, kroatisk, fransk, italiensk, engelsk og tysk.

Nogle indsatte sover med Bibelen under hovedpuden Bibelen løfter – Har I en bibel? Det første Michael bad om, da fængselsdøren smækkede bag ham, var Bibelen. Det lykkedes ham at låne et eksemplar en måned på biblioteket. Han slog op på salme 100. ”For Herren er god,
hans trofasthed varer til evig tid.” Det er den tekst han vender tilbage til igen og igen. Til trøst. For det er barsk at være frihedsberøvet, skammen tynger, og længslen efter børnene er næsten uudholdelig. Han taler med dem i telefon en gang om ugen – hvis ellers linjen virker. Michael har svært ved at fatte, at han havnede

i en fængselscelle i et fremmed land. Det blev han ikke opdraget til. Og sådan har han ikke opdraget sine egne børn. Michael beder Fadervor hver morgen og hver aften. Hans mor samlede altid familien to gange om dagen for at bede. Præsten Lene fortæller, at Michael er som en far for de unge i fængslet. Han råder dem til at holde sig fra kriminalitet. – Hvad skal du, når du bliver en fri mand igen?, spurgte jeg ham til sidst, da vi stod nede i kirken, hvor et stærkt lys brød ind igennem de store glaspartier. Svaret faldt uden tøven. – Jeg skal være sammen med mine børn.

(Michael er ikke den indsattes rigtige navn, men er redaktionen bekendt.)

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

11


Bibelquiz Vindere af bibelquizzen i ‘Bibelen og verden’ februar-nummeret: Gerda Tham Immanuel Jensen Jette Krastins Britta Lenzin Kirsten Marie Hansen Svar ➊ Moses (Anden Mosebog kapitel 2, vers 10) ➋ Nej, han var dommer og profet (Første Samuelsbog kapitel 3, vers 19-21; kapitel 7, vers 15) ➌ Betlehem (Første Samuelsbog kapitel 17, vers 12)

➍ I havet (Salme 104, vers 26) ➎ Nej, kun omkring halvdelen af salmerne bærer hans navn ➏ Lukasevangeliet

(Lukasevangeliet) ➐ Betlehem ➑ Alt har sin tid (Ordsprogenes Bog kapitel 3, vers 1-8)

➒ Herodes og Pilatus

(Lukasevangeliet kapitel 23, vers 12)

➓ Da Paulus og Silas bad i fængslet (Apostlenes Gerninger kapitel 16, vers 26)

Vil du være medlem? ... 3652 kom medlemstallet op på i april. Vi er taknemmelige for støtten, der gør, at Bibelen lettere kan blive oversat, udbredt, kendt og læst overalt i verden! Jo flere medlemmer Bibelselskabet har – jo mere kan vi gøre. Kort og godt. Og vælg en bog.

Bibelquizzen står i dette nummer på side 20.

nudansk * på Læs den som en roman!

af * autoriseret H.M. Dronningen

Læs den i al slags vejr!

Du kan melde dig ind allerede i dag og gøre en forskel for fattige mennesker på hele kloden. Besøg vores hjemmeside: www.bibelselskabet.dk/medlem eller ring 33 12 78 35 12 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013


Læg mig som en seglrin ved ditBibelen hjerte, videre som en Giv seglring om din arm; fo kærligheden er stærk som døden, lidenskabe er grum som dødsriget, dens flammer er flamm af ild,en voldsom brand Vældige vande kan ikke slukke kærligheden, flo kan ikke skylle den bor Hvis en mand gav al sin rigdom bort for kærligh Bibelen, autoriseret af H.M. Dronning Margrethe II. Slægtstavler og plads til familiens minder. Otte særlige tekster om kærlighed.

Til familien af i dag

NYHED kun kr. 299,95

Forord af familievejleder Lola Jensen

Brudebibel fra 1912 – fås ikke mere

Køb den hos din boghandler eller på www.bibelselskabet.dk

– gør Bibelen nærværende

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

13


Bibellæsere giver mest til ve Jo oftere danskerne læser i Bibelen, jo flere penge giver de til velgørende formål, viser ny undersøgelse. Bibelen inspirer til at række hånden ud mod andre Af Lea Holtze

”Bibellæsning får mennesker til at vende sig ud mod verden og dem, de lever iblandt”. Morten Thomsen Højsgaard

D

e bibellæsende danskere tager tilsyneladende budskabet om næstekærlighed ganske alvorligt. De giver nemlig markant flere penge til velgørende formål end deres øvrige landsmænd. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Bibelselskabet i samarbejde med Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet. De, der læser i Bibelen hver uge, giver i gennemsnit knap 3000 kroner årligt til velgørenhed, hvorimod de, der aldrig læser i Bibelen, kun giver knap 700 kroner, viser undersøgelsen. ”På den måde er det rigtigt at sige, at jo mere man læser i Bibelen, jo flere penge giver man,” forklarer Julie Sophie Schou, der er Senior Project Manager ved analyseinstituttet. Undersøgelsen er foretaget blandt i alt 1005 personer mellem 18 og 74 år. Man skal dog tage højde for, at de meget aktive bibellæsere kun udgør fire procent af befolkningen, understreger Julie Sophie Schou.

Kun 2 procent af de danskere, der aldrig læser i Bibelen, giver mere end 5000 kroner om året til velgørenhed. Til gengæld giver hele 39 procent af de flittigste bibellæsere hvert år mere end 5000 kroner til velgørenhed.

Bibelen inspirerer Det er tidligere blevet påvist, at flittige kirkegængere også udfører mere frivilligt arbejde. Men en direkte sammenhæng med bibellæsning og velgørenhed i Danmark er ikke tidligere blevet undersøgt. Og resultatet er ganske tankevækkende, mener generalsekretær i Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard. ”Det bekræfter, at bibellæsning får mennesker til at vende sig ud mod verden og dem, de lever iblandt, frem for at vende sig mod sig selv. På den måde har Bibelen en inspirerende effekt på mennesker og en positiv betydning for samfundet, der er værd at notere sig,” siger han. Undersøgelsen giver ikke svar på, om de, der

Så meget giver danskerne i gennemsnit til velgørenhed pr. år Kilde: Undersøgelsen er gennemført af YouGov for Bibelselskabet i samarbejde med Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet i marts 2013. 1005 repræsentativt udvalgte mennesker på 18 til 74 år har deltaget i undersøgelsen.

693 kr.

Læser aldrig

| maj 2013 i Bibelen 14 | BIBELEN OG VERDEN

1497 kr.

745 kr.

Læser sjældent i Bibelen

719 kr.

Læser i Bibelen årligt

Læser i Bibelen månedligt


elgørenhed ”I Bibelen finder jeg ofte læser i Bibelen får bekræftet deres allerede eksisterende verdensbillede, eller om Bibelen netop påvirker deres syn på velgørenhed. Men sammenhængen er i hvert fald ikke til at tage fejl af, vurderer lektor i teologi Hans Raun Iversen, Københavns Universitet. ”Det ligger jo klart i kristendommen og den bibelske verdensforståelse, at vi skal dele jordens ressourcer og række hånden ud til vores næste,” siger han.

Ingen pligt

inspiration til at give” Bibelen er blevet en hjertesag for Christine ­Andersen, der voksede op i Indien som datter af en engelsk bibeloversætter. Christines læsning af Bibelen inspirerer hende til at støtte velgørende arbejde Af Lea Holtze

Bibelens budskab om næstekærlighed mener Hans Raun Iversen dog ikke skal tolkes som en pligt til at give til velgørenhed. Men man kommer ikke uden om, at med muligheder følger konsekvenser, mener han. ”Bibelen inviterer til en forståelse af tilværelsen, som du ikke kan tage alvorligt, medmindre du også tager nogle konsekvenser af den. Jesus peger på gudsriget som en mulighed, der også har konsekvenser. For det indebærer en tilværelsesform, der består af fred, glæde og retfærdighed. Og et nødvendigt bidrag til retfærdighed kan være velgørenhed,” siger han.

2983 kr.

I

lige så mange år, Christine Andersen kan huske, har hun givet et årligt bidrag til Bibelselskabet. Det er hendes pligt at give videre af alt det gode, hun har fået, mener hun. På den måde kan andre få de samme chancer som hende. ”Jeg har selv fået så meget foræret i livet. Det kan jeg aldrig betale tilbage, men jeg kan altid give videre. Og der er så mange projekter, der ikke kan bestå uden frivilligt arbejde og økonomiske bidrag. Så hvis man tror på sagen, må man også hjælpe,” konstaterer hun. Christine Andersen har fundet inspiration til sin positive indstilling til at støtte velgørende formål i Bibelen. Især lignelserne i evangelierne men også Det Nye Testamente i det hele taget, fortæller hun. For her er der sat ord på Christine Andersens tro på, at den sande skat er Guds ord, og at verdens fornøjelser ikke er at foragte, men skrøbelige. Og Christine Andersen er tilsyneladende ikke alene om at hente sin gavmilde indstilling i Bibelens ord. En ny undersøgelse fra YouGov viser nemlig, at jo oftere folk læser i Bibelen, jo mere giver de til velgørende formål.

En hjertesag Ud over at bidrage til Bibelselskabet støtter Christine Andersen også nogle enkelte, humanitære organisationer. For det ligger Christine Andersen på sinde at give et større bidrag til de få udvalgte. ”Jeg håber, alle har en rigtig hjertesag. På den måde kan de mange forskellige former for velgørende

Læser i Bibelen ugentligt

arbejde få støtte,” siger hun. Og der er en ganske særlig grund til, at netop Bibelselskabet får Christine Andersens. Den nu 62-åriChristine ge Christine AnAndersen har dersen, der i dag Bibelen som sin bor i Ebeltoft, hjertesag. PRIVATFOTO voksede op med sine engelske forældre i Indien. Faderen var ud af en missionsfamilie, men brændte for at give alle mulighed for at læse Bibelen på deres eget modersmål. Derfor arbejdede han livet igennem som præst, underviser og bibeloversætter. Og Christine Andersen husker stadig de indiske kristne og en flygtningefamilie fra Kina, der kom til barndomshjemmet og fandt trøst i Bibelen. ”Jeg oplevede, at det var Bibelen, der holdt dem gående,” siger hun.

Et liv med Bibelen Som 10-årig vendte Christine Andersen hjem til England for at tage på kostskole. Og i 1977 blev hun gift med sin danske kæreste og har boet i Danmark lige siden. Men selvom hun taler sproget flydende og er vant til at høre bibeltekster på dansk i kirken, er det stadig Bibelen på hendes eget modersmål, engelsk, hun tager frem, når hun selv læser i den. ”På den måde har Bibelen på forskellige måder præget hele min opvækst og er i dag blevet min hjertesag,” fortæller hun. BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

15


Oversættelse – med liv I nogle lande er det så farligt at oversætte Bibelen, at oversætterne ikke engang tør mødes fysisk. Men hvor der er en vilje, er der en vej

Af Synne Garff, international chef sg@bibelselskabet.dk

”Marokko er et moderat og tolerant muslimsk land. Offentlig indtagelse af alkohol bør dog undgås”. Sådan skriver Udenrigsministeriet i sin rejsevejledning, og man kunne tilføje, at man også roligt kan holde lav profil, hvis man oversætter Bibelen. Oversætterteamet i Marokko har været i gang i 14 år. De er fire personer plus en konsulent fra De Forenede Bibelselskaber. Og de mødes sjældent, fordi de frygter, at terrorister får gode ideer. Der er en generel terrortrussel i landet som følge af konflikten i Mali. Og der er en risiko for, at terrorangreb og bortførelser kan blive rettet direkte mod udlændinge i landet.

Hemmelige møder De marokkanske myndigheder gør ellers en stor indsats for at hindre terrorgruppers virke i landet, og denne indsats ser ud til at have hæmmet mulighederne for at gennemføre større terroraktioner. At der imidlertid fortsat er en risiko for nye terrorhandlinger, sås i april 2011 ved et terroranslag i Marrakech med adskillige døde og sårede, heriblandt turister. Bibelkoordinatoren har dog vovet sig til møder i et af nabolandene. Men den sikreste kontakt opretholdes via e-mail. Og holdet mødes på Skype (netforum) hver uge, da det simpelthen er for farligt at mødes fysisk.

Marokkansk jubel Det er den første oversættelse af hele Bibelen til et af de marokkanske sprog, og det vil være en historisk begivenhed for den marokkanske kirke og de ​​kristne organisationer, der arbejder i landet. Det Nye Testamente på lyd blev lanceret i februar 2012 på et nordafrikansk møde på Malta, og reaktionen var overvældende.

16 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013

Marokkos fremtid Den norske fotograf Dag Smemo mødte denne lille pige ved vejkanten i Marokko. Måske hun en dag vil læse den nye bibeloversættelse, der kommer på et sprog, som omkring 60 procent i landet taler. De lokale kirker har allerede set flere afsnit offentliggjort af den nye oversættelse, og der er store forventninger til at kunne læse Bibelen på deres lokale sprog meget snart. 1 procent af befolkningen er kristne.

Det samler vi ind til: Oversættelse af Bibelen i Marokko og Pakistan. Kommer der flere midler ind, end der er behov for, vil beløbet blive anvendt, hvor nøden er størst.


vet som indsats

Hemmelig oversættelse i Pakistan Andre lande er også i gang med oversættelser. I Pakistan pusler oversættere stilfærdigt med ordene i Det Gamle Testamente, så hele Bibelen en dag kan blive tilgængelig for et sprogfolk på mere end 20 millioner mennesker. Projektet holdes hemmeligt af hensyn til oversætternes sikkerhed. I marts 2013 fik 200 kristne brændt deres huse ned til grunden af militante islamister. De kristne måtte evakueres til telte. Regeringen lovede de rystede borgere nye boliger, men ved redaktionens afslutning var det endnu uvist, om regeringen ville leve op til sine løfter.

Terrorhandling i Marrakech i 2011.

I lande med undertrykte kristne læses Bibelen ofte på digitale platforme. Mobilen kan nemlig om nødvendigt hurtigt gemmes væk. Lidt sværere er det at skjule den trykte bibel. Det sker, at oversættelsesprojekter går i stå på grund af manglende midler. Oversættelse af Bibelen under farlige vilkår kan kun ske med hjælp fra dig. Et marokkansk barn med et foto af sin mor, der blev dræbt af en terrorbombe. Ekstremister terroriserer befolkningen FOTO: Karim Selmaoui uanset religion.  Ifølge De Forenede Bibel­ selskaber findes der bibler, Det Nye Testamente og bibel­dele på 2538 sprog. Disse sprog tales tilsammen af cirka 5,5 millarder mennesker.

• 475 sprog har hele Bibelen • 1240 sprog har Det Nye Testamente • 823 sprog har mindst én bibel oversat

Det totale antal sprog i verden er omkring 7000 (www.ethnologue.com). Den største koncentration af sprog findes i områderne omkring ækvator.

Kilder: Udenrigsministeriet og De Forenede Bibelselskaber

Sådan kan du hjælpe: Læs bagsiden µµµ

Kilde: De Forenede Bibelselskaber (2011-statistik)

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

17


Bispekåberne som pragt, dragt og magt Fra 1980 til 2008 blev alle bispekåber i Danmark, Grønland og Færøerne skiftet ud. En ny bog fortæller de finurlige historier om tilblivelsen af det prægtige kunsthåndværk, som emmer af bibelske og kristne symboler Af Lea Holtze

T

ilbage i 1989 stiller den unge væver Vibeke Lindhardt sig op på væven og kigger gennem en omvendt teaterkikkert ned på det prægtige stof under sig. Dét, der centimeter efter centimeter bliver Roskilde Stifts nye bispekåbe. Og med hjertet oppe i halsen sikrer hun sig, at englevingernes sarte linjer flugter fejlfrit. Det bliver begyn-

18 | BIBELEN OG VERDEN | maj 2013

delsen på den unge vævers livslange interesse for biskoppens eneste tilbageværende insignium, som er det ydre tegn på magt og værdighed på linje med kongens krone og borgmesterens kæde. Senere skriver Vibeke Lindhardt speciale om bispekåberne ved Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pæ-

dagogik. Her finder hun pludselig ud af, at hun som ung væver stod i begyndelsen af en ny epoke for bispekåberne. I dag er den 52-årige kunsthåndværker så ved at lægge sidste hånd på den første bog om bispekåbernes prægtige historie – det, der før reformationen begyndte som gejstliges regnkappe, blev et guldbroderet magtsymbol til i dag bå-


< Dagens tekst Bispekåberne, der på den ene side emmer af pragt og magt, er i dagligdagen for biskopperne også bare en dragt. Og da forfatter Vibeke Lindhardt og fotograf Dorte Krogh er nået til LollandFalsters Stift for at tage billeder af biskop Steen Skovsgaard, bliver der også tid til at sende en SMS. Det var dagens tekst, sagde biskoppen med et smil. ”Biskopperne har jo meget humor, så det har været fornøjeligt at arbejde sammen med dem om at få taget billeder til bogen,” fortæller Vibeke Lindhardt om bogens tilblivelse.

< Kunsten at finde farven Da tegningerne til bispekåben til Aalborg Stift lå klar, og brodøserne skulle i gang med nål og tråd, kunne ingen finde den helt rigtige mørkerøde farve til det lille hyben. Alle garnrester blev endevendt, og først efter lang tids søgen fandt broderitekniker Lillian Damgaard Christiansen en lille pergamentpakke med nogle silketråde i. Det var rester fra en pude, hendes mor havde broderet, mens hun var på Tommerup Højskole i 1923. ”Dér var farven,” fortæller Lillian Damgaard Christiansen i bogen. Et epokegørende øjeblik < Det var med hjertet oppe i halsen, at forfatter og kunsthåndværker Vibeke Lindhardt som bare 28-årig var med til at væve bispekåben til Roskilde Stift – en kåbe vævet i ét stykke fra kant til kant. Midtvejs i processen blev biskoppen og menighedsrådet inviteret til at se det møjsommelige arbejde, der på en god dag lagde yderligere fem centimeter til den prægtige kåbe. ”Jeg anede ikke, at vi var med i en historisk fornyelse af alle bispekåberne. Det var jo helt unikt. Det er først noget, jeg kan se nu.

de at være en farvestrålende festdragt og et klæde, der stiver biskoppernes ansvar af. ”Bispekåberne er ikke bare det ypperste inden for væverarbejde for de dygtigste vævere. Har man oplevet en præsteordination, har man også set æstetikken i kirketekstilerne. Det er en dragt, biskopperne har respekt for,” fortæller Vibeke Lindhardt og bladrer videre i det gigantiske billedmateriale, der følger teksten i bogen ”Se min kåbe”, som er aktuel hos Bibelselskabet. Bispekåben har til alle tider været en svimlende dyr beklædningsgenstand, der er blev syet om og genbrugt efter alle kunstens regler. Både kongelige gardiner og østasiatiske stoffer har lagt tråd til kopier af kopier af de ellers så

gyldne og skønne kåber. Indtil de trætte kåber efterhånden havde mistet deres pragt. ”De var ikke kønne længere. De var uværdige og havde mistet deres glød,” konstaterer Vibeke Lindhardt og fortsætter: ”Startskuddet blev, da der skulle indsættes en ny grønlandsk vicebiskop i 1980, som maleren Bodil Kaalund tegnede en bispekåbe til. Det så de danske stifter, og så blev der bestilt i Aalborg og hurtigt efter i København, indtil alle i 2008 havde fået nye, fine kåber. Bodil Kaalund erstattede ikke bare guld med uld for at gøre op med bispekåberne som magtsymbol. Hun introducerede også den kristne symbolik på kåben i form af figurative symboler for

< Inuitter og kristne symboler Massebestillinger af bispekåber er fra 1980’erne erstattet af særligt udvalgte kunstneres specialfremstillede kunsthåndværker. Den første til at revolutionere århundreders tradition var maleren Bodil Kaalund, da hun skabte den første grønlandske bispekåbe i 1980. Her kombinerede hun kristne symboler med grønlansk tradition. Kåben er prydet af det skarlagensrøde grønlandskors omkredset af sol, måne og stjerne. Der er kantet med grønlandske glasperler og dekoreret med nordlys. Og så er der for første gang figurative symboler for de fire evangelister.

Dronningens kærlighed til nål og tråd H.M. Dronningen står bag fem af de nuværende bispekåber og broderede selv hvert et sting til kåben til Helsingør i 1986. ”Jeg hadede håndarbejde som barn. Det var det værste, jeg vidste. Jeg syntes, det var træls og ganske meningsløst. Men en sommerdag på Gråsten, da jeg var 20 år, sad min mor og broderede sammen med sine danske og svenske veninder. Mor havde lige fået broderigarn i samtlige Håndarbejdets Fremmes farver. Det blev jeg så inspireret af, at jeg måtte prøve at sy selv,” fortæller hun i bogen i samtale med Vibeke Lindhardt.

de fire evangelister og indledte en tradition for kåbernes lokale forankring”, fortæller Vibeke Lindhardt. Men selvom hun i dag er klar over, at hendes arbejde bag væven var en del af en ny tid for kåberne, vil andre og mere moderne bispekåber med tiden komme til. ”Bispekåberne vil altid bære præg af den tid, de er skabt i. Nye vil blive skabt af moderne kunsthåndværkere, mens de gamle hænges på museum. Det interessante ved bispekåben er jo, at den både er en museums- og en brugsgenstand fra det øjeblik, den forlader kunsthåndværkerens værksted, og biskoppen tager den på sammen med sit embede.”

BIBELEN OG VERDEN | maj 2013 |

19


Hvor godt kender du Bibelen? Den lette Bibelquiz

➊ Hvor mange dage var Gud om at

skabe jorden?➋ Hvad skabte Gud først – planter eller fisk?

Det nytter når du støtter➌ H vem var ”rød og lodden over det hele”? 

➍ Hvem sagde: »Dér kommer den

drømmemester! Lad os slå ham ihjel … «? 

➎ Hvilket land boede Josef i efter at

være blevet solgt som slave?➏ Hvem prøvede Djævelen at friste

til at lave sten om til brød? Moses, Jesus eller Paulus? 

➐ Hvad var apostlen Peters oprindelige navn? 

➑ Hvad betyder ordet ”Abba” i Bibelen? 

➒ Jesus var i Egypten som barn,

men kom han nogensinde til Rom?

Tak fordi du giver verdens stærkeste fortællinger videre til børn og voksne i Marokko og Pakistan Reg. nr. 3001 · kontonummer 9 00 04 88 mærket “bibeloversættelse” Giro 9 00 04 88 www.bibelselskabet.dk/stoetos Frederiksborg gade 50, 1360

Skattefradrag: Du får automatisk skattefradrag for dine bidrag til Bibelselskabet – men kun hvis vi kender dit CPR-nummer. Det maksimale fradrag for 2013 er 14.500 kr.

Send svaret til bibelquiz@bibel­selskabet.dk og deltag i konkurrencen om fem gavekort à 300 kr. til Bibelselskabets Bogcenter. Præmien udtrækkes 1. maj 2013. Vinderne får direkte besked, og navnene offentliggøres i Bibelselskabets nyhedsbrev.

København K

du splinten i din broders øje,…”

Hjælp os med at hjælpe flere

Frederiksborg gade 50 1360 Kbh. K Tlf. 33 12 78 35 bibelselskabe t@bibelselska www. bibelse bet.dk lskabet.dk

Frederiksborgga de 50 Tlf. 33 12 78 • 1360 København K 35 • Fax 33 bibelselskabet@ 93 21 bibelselskabet. 50 dk www. bibel selskabet.dk

Det Danske Bibelselska Frederiksbo b rgg ade 50 +++ 0183 +++ 1045 Køb enhavn K Det Danske Bibelselska +++ 10874 b +++ 0893 Sjællan d USF B

➓ Fuldfør sætningen: ”Hvorfor ser

Tilmeld dig Betalingsservice. Det bliver nemt for dig at bidrage til verdens vigtigste sag. Og Bibelselskabet kan: · holde de administrative udgifter nede · tænke langsigtet · hjælpe flere

Ring: 33 12 78 35 eller tilmeld dig på vores hjemmeside: www.bibelselskabet.dk/betalingsservice Tusind tak for dit bidrag.

STØT BIBE

Frederiksborgga de 50 • 1360 Tlf. 33 12 78 København 35 K bibelselskabet@ • Fax 33 93 21 50 bibelselskabet. www. bibel dk selskabet.dk

via Betalin g

LEN

sservice

Bibelen og verden maj 2013  

Bibelen og verden er et gratis magasin fra Bibelselskabet, som udkommer fire gange om året. Bladet indeholder primært artikler om det intern...

Bibelen og verden maj 2013  

Bibelen og verden er et gratis magasin fra Bibelselskabet, som udkommer fire gange om året. Bladet indeholder primært artikler om det intern...

Advertisement