Page 1

Bi bel en

Bibelen Bibelen

Allerede fra den første side i Bibelen står de store fortællinger i kø. På én gang religiøse og eksistentielle grundfortællinger og vigtig kulturarv. Her kan man læse og blive klogere på sig selv, på vores kultur og på den store fortælling om Gud og mennesker.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dengang var alt rungende tomt, og der var buldrende mørkt over dybet.

Bibelen 2020 er Bibelen i en nudansk oversættelse, hvor flow og forståelse er i fokus. Bibelen 2020 er oversat fra grundsprogene af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

Alting begyndte med, at Gud talte. Hans ord var hos ham, og det var en del af ham. Ordet var hos Gud, før alting blev skabt.

bibelselskabet.dk

Bibelselskabet


B b e


Bibelselskabet


B b e


Bi bel en Bibelen 2020


Den Gamle Aftale Det Gamle Testamente på nudansk

Loven Begyndelsen / Første Mosebog s. 16 Udvandringen / Anden Mosebog s. 82 Lovene / Tredje Mosebog s. 128 Ventetiden / Fjerde Mosebog s. 158 Moses’ store tale / Femte Mosebog s. 200

Historien Erobringen / Josvabogen s. 248 Kampen om landet / Dommerbogen s. 276 Ruth og Noomi / Ruths Bog s. 310 Historien om kong Saul og kong ­David 1 / Første Samuelsbog s. 316 Historien om kong Saul og kong ­David 2 / Anden Samuelsbog s. 358 Historien om Israels konger 1 / Første Kongebog s. 394 Historien om Israels konger 2 / Anden Kongebog s. 432 Historien om Israel 1 / Første Krønikebog s. 472 Historien om Israel 2 / Anden Krønike­bog s. 508 Hjemkomsten fra eksilet / Ezras Bog s. 548 Genopbygningen af Jerusalem / ­Nehemias’ Bog s. 562 Dronning Ester af Persien / Esters Bog s. 582


Den Gamle Aftales indhold fortsat ...

Visdomsskrifterne Væddemålet / Jobs Bog s. 594 Tak / Salmernes Bog s. 652 Leveregler / Ordsprogenes Bog s. 806 Tænkeren / Prædikerens Bog s. 844 Kærlighedssangen / Højsangen s. 856

Profeterne Den udvalgte / Esajas’ Bog s. 868 Den store ulykke / Jeremias’ Bog s. 976 Sørgesangene / Klagesangene s. 1062 Syner / Ezekiels Bog s. 1076 Verdens undergang / Daniels Bog s. 1130 Det utro folk / Hoseas’ Bog s. 1148 Det store slag / Joels Bog s. 1166 Dommen over uretfærdighed / Amos’ Bog s. 1174 Straffen / Obadias’ Bog s. 1188 Den modvillige / Jonas’ Bog s. 1192 Advarslen / Mikas Bog s. 1196 Ulykkens by / Nahums Bog s. 1208 Fjenden fra Babylon / Habakkuks Bog s. 1214 Guds hævn / Sefanias’ Bog s. 1220 Det nye tempel / Haggajs Bog s. 1226 Himlens Hersker / Zakarias’ Bog s. 1230 Budbringeren / Malakias’ Bog s. 1246


Den Nye Aftale Det Nye Testamente på nudansk

Evangelierne Elsk jeres fjender / Matthæus­evangeliet s. 1256 Hemmeligheden om Guds søn / ­Markusevangeliet s. 1302 Gode nyheder til fattige / Lukas­evangeliet s. 1330 Vejen, sandheden og livet / Johannes­evangeliet s. 1380

Apostlenes Gerninger De første kristne / Apostlenes ­Gerninger s. 1416

Brevene Kristus døde for alle / Paulus’ Brev til Romerne s. 1464 Kærligheden er størst / Paulus’ Første Brev til Korintherne s. 1486 Ånden giver liv / Paulus’ Andet Brev til Korintherne s. 1508 Et liv i frihed / Paulus’ Brev til ­Galaterne s. 1522 Ét håb, én tro, én dåb og én Gud / Paulus’ Brev til Efeserne s. 1530 Han blev ligesom et menneske / ­Paulus’ Brev til Filipperne s. 1538 Kærlighed og tilgivelse / Paulus’ Brev til Kolossenserne s.1544 De døde vågner / Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne s. 1550 Lad jer ikke skræmme / Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne s. 1556 Troens hemmelighed / Paulus’ Første Brev til Timotheus s. 1560 Vær venlig og tålmodig / Paulus’ ­Andet Brev til Timotheus s. 1568 Vær et forbillede / Paulus’ Brev til ­Titus s. 1574 Tag imod en elsket trosfælle / Paulus’ Brev til Filemon s. 1578


Den Nye Aftales indhold fortsat ...

Den nye ypperstepræst / Brevet til ­Hebræerne s. 1580 Tro kræver handling / Jakobs Brev s. 1598 I er Guds folk / Peters Første Brev s. 1604 1.000 år er som én dag for Gud / ­Peters Andet Brev s. 1612 Gud er kærlighed / Johannes’ Første Brev s. 1616 Elsk hinanden / Johannes’ Andet Brev s. 1622 Efterlign dem, der gør det gode / J­ ohannes’ Tredje Brev s. 1624 Gudløse mennesker / Judas’ Brev s. 1626

Åbenbaringen En ny himmel og en ny jord / Johannes’ Åbenbaring s. 1630

Bibelen er en stor og mangfoldig bog. En bog med 66 bøger og lige så mange begyndelser. I efterskriftet bagest i bogen finder du ideer til, hvor du kan begynde din læsning og viden om Bibelen 2020, som er en ny oversættelse af Bibelen.


Bibelens bøger i alfabetisk ­ rækkefølge Amos’ Bog s. 1174 Anden Kongebog s. 432 Anden Krønikebog s. 508 Anden Mosebog s. 82 Anden Samuelsbog s. 358 Apostlenes Gerninger s. 1416 Brevet til Hebræerne s. 1580 Daniels Bog s. 1130 Dommerbogen s. 276 Esajas’ Bog s. 868 Esters Bog s. 582 Ezekiels Bog s. 1076 Ezras Bog s. 548 Femte Mosebog s. 200 Fjerde Mosebog s. 158 Første Kongebog s. 394 Første Krønikebog s. 472 Første Mosebog s. 16 Første Samuelsbog s. 316 Habakkuks Bog s. 1214 Haggajs Bog s. 1226 Hoseas’ Bog s. 1148 Højsangen s. 856 Jakobs Brev s. 1598 Jeremias’ Bog s. 976 Jobs Bog s. 594 Joels Bog s. 1166 Johannes’ Andet Brev s. 1622 Johannesevangeliet s. 1380 Johannes’ Første Brev s. 1616 Johannes’ Tredje Brev s. 1624 Johannes’ Åbenbaring s. 1630 Jonas’ Bog s. 1192 Josvabogen s. 248 Judas’ Brev s. 1626 Klagesangene s. 1062

Lukasevangeliet s. 1330 Malakias’ Bog s. 1246 Markusevangeliet s. 1302 Matthæusevangeliet s. 1256 Mikas Bog s. 1196 Nahums Bog s. 1208 Nehemias’ Bog s. 562 Obadias’ Bog s. 1188 Ordsprogenes Bog s. 806 Paulus’ Andet Brev til Korintherne s. 1508 Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne s. 1556 Paulus’ Andet Brev til Timotheus s. 1568 Paulus’ Brev til Efeserne s. 1530 Paulus’ Brev til Filemon s. 1578 Paulus’ Brev til Filipperne s. 1538 Paulus’ Brev til Galaterne s. 1522 Paulus’ Brev til Kolossenserne s. 1544 Paulus’ Brev til Romerne s. 1464 Paulus’ Brev til Titus s. 1574 Paulus’ Første Brev til Korintherne s. 1486 Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne s. 1550 Paulus’ Første Brev til Timotheus s. 1560 Peters Andet Brev s. 1612 Peters Første Brev s. 1604 Prædikerens Bog s. 844 Ruths Bog s. 310 Salmernes Bog s. 652 Sefanias’ Bog s. 1220 Tredje Mosebog s. 128 Zakarias’ Bog s. 1230


Find det hurtigt Adam og Eva Første Mosebog kap. 2 vers 4 – kap. 3 vers 24, s. 18

Næstekærlighed Matthæusevangeliet kap. 22 vers 36-39, s. 1289

Babelstårnet Første Mosebog kap. 11 vers 1-9, s. 26

Skabelsen Første Mosebog kap. 1 vers 1 – kap. 2 vers 4, s. 17

Bjergprædikenen Matthæusevangeliet kap. 5 – kap. 7, s. 1261 Den barmhjertige samaritaner Lukasevangeliet kap. 10 vers 25-37, s. 1352 Den fortabte søn Lukasevangeliet kap. 15 vers 11-32, s. 1361 Den gyldne regel Matthæusevangeliet kap. 7 vers 12, s. 1265 De ti bud Anden Mosebog kap. 20 vers 1-21, s. 104 Fadervor Matthæusevangeliet kap. 6 vers 9-13, s. 1263 Lad de små børn Markusevangeliet kap. 10 vers 13-16, s. 1318 Noas ark Første Mosebog kap. 6 vers 1 – kap. 9 vers 17, s. 22

Tro, håb og kærlighed Paulus’ Første Brev til Korintherne kap. 13, s. 1501 Jul Jesus’ fødsel, juleevangeliet Lukasevangeliet kap. 2 vers 1-20, s. 1334 De vise mænd Matthæusevangeliet kap. 2 vers 1-12, s. 1257 Påske Nadveren, skærtorsdag Matthæusevangeliet kap. 26 vers 17-29, s. 1295 Henrettelsen, langfredag Markusevangeliet kap. 15 vers 1-41, s. 1327 Opstandelsen, påskedag Johannesevangeliet kap. 20 vers 1-23, s. 1412 Pinse Helligånden Apostlenes Gerninger kap. 2 vers 1-11, s. 1418


Begyndelsen Første Mosebog

Hvordan blev alting til? Hvorfra kommer stjernerne, jorden og livet? Og hvorfor findes der død og ondskab i verden? Begyndelsen er Bibelens svar på, hvorfor verden ser ud, som den gør, og hvorfor et menneskeliv er både hårdt og smukt. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden – og menneskene. De første mennesker, Adam og Eva, levede i Edens Have, tæt på Gud. Men da de gør det eneste, Gud har forbudt dem, jager han dem ud af haven til et liv, hvor overlevelse er en kamp. Senere udvælger Gud, blandt alle verdens folk, Abraham og hans familie og indgår en aftale med dem. Han vil være deres Gud – hvis bare de vil følge ham. I kapitel 37 – kapitel 50 kan du læse fortællingen om Abrahams oldebarn Josef, der bliver solgt som slave af sine brødre, men ender som Faraos højre hånd.


1

Gud skaber himlen og jorden

17

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 2 Dengang var alt rungende tomt, og der var buldrende mørkt over dybet. Men Gud lod sit åndedræt blæse over vandet. 3 Han sagde: »Bliv lys!« og straks kom der lys. 4  Gud syntes godt om lyset, og han skilte det fra mørket 5 og kaldte lyset for dag og mørket for nat. Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den første dag. 6  Nu sagde Gud: »Der skal være en hvælving midt i dybet, så der bliver et sted, hvor der ikke er vand.« 7 Og han formede en hvælving, så vandet blev delt: Noget af vandet var over hvælvingen og resten nedenunder. 8  Gud kaldte hvælvingen for himmel. Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den anden dag. 9  Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig ét sted, så det faste land bliver synligt,« og straks blev det sådan. 10 Gud kaldte det faste land for jorden, og han kaldte stedet, hvor vandet var, for hav. Gud syntes godt om det, 11  og han sagde: »Jorden skal blive grøn. Der skal vokse alle slags grønne planter og frugttræer,« og straks blev det sådan: 12  Alle slags grønne planter og frugttræer spirede frem af jorden, og Gud syntes godt om det. 13 Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den tredje dag. 14  Nu sagde Gud: »Der skal være lysende himmellegemer, så man kan kende forskel på nat og dag. Man skal vide, at år og dage går, og hvornår det er helligdag. 15 De skal lyse ned på jorden oppe fra himlen.« Og straks blev det sådan: 16-18 Gud formede de to store lys og alle stjernerne og satte dem på himlen til at lyse ned på jorden. Det største lys til at herske over dagen og det lille til at herske over natten, så der er forskel på lys og mørke. Gud syntes godt om det. 19 Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den fjerde dag. 20  Så sagde han: »Havet skal vrimle med levende væsener, og over jorden, under himlens bue, skal der flyve fugle.« 21  Gud formede de store havdyr, alle slags levende væsener i vandet og alle slags fugle, og han syntes godt om det. 22 Gud velsignede dem og sagde: »Formér jer og bliv så mange, at vandet i havet og himlen over os bliver fyldt med liv.« 23  Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den femte dag. 24  Så sagde Gud: »Jorden skal give liv til alle slags levende væsener: store dyr, smådyr, ja, alle slags dyr.« Og straks blev det sådan. 25  Gud formede hver enkelt dyreart på jorden, og han syntes godt om dem. 26 Gud sagde til sig selv: »Lad os nu forme mennesket. Det skal ligne os, så det kan tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og dyrene på jorden.« 27 Og Gud formede mennesket, så det lignede ham. Han skabte mennesket som mand og kvinde 28 og velsignede dem, så de ville få mange børn og et langt liv. Han sagde til dem: »Få børn, og bliv så mange, så I kan fylde hele jorden og tage ansvar for fiskene i havet, fuglene i luften og alle dyrene på jorden. 29  Alle planter og frugttræer på jorden er jeres. Dem skal I leve af. 30 Og alle levende dyr, fugle og smådyr skal spise af de grønne planter.« Sådan blev


Første Mosebog

det. 31 Gud så på alt det, han havde skabt, og han syntes virkelig godt om det. Og det blev aften, og det blev morgen. Det var den sjette dag.

2

Sådan blev himlen og jorden skabt. 2 På den syvende dag var Gud færdig med sit arbejde. Den dag holdt han fri. 3 Og Gud gav den syvende dag en særlig betydning og et særligt formål, for det var på den dag, han var færdig med at skabe alting. 4  Det var historien om, hvordan himlen og jorden blev skabt. Gud skaber de første mennesker

18

Da Gud havde skabt jorden og himlen, 5 voksede der stadig ingen buske eller grønne planter på jorden. For Gud havde endnu ikke sendt regn, og der var ingen mennesker til at dyrke jorden. 6 Men nu steg en kilde op fra undergrunden og vandede jorden med ferskvand. 7 Gud tog noget ler fra jorden og formede mennesket af det. Han pustede livets åndedræt ind i næseborene på mennesket, så det blev levende. 8  Gud havde plantet en have ude østpå i Eden, og efter at han havde skabt mennesket, lod han det bo dér. 9 Han fik alle slags smukke træer med gode frugter til at vokse frem. Midt i haven stod livets træ og træet, der giver viden om både godt og ondt. 10  Fra Eden løb der en flod, som vandede haven. Derefter delte den sig, så den blev til fire floder. 11 Den ene flod hedder Pishon, den vander hele landet Havila, hvor der både findes 12  det reneste guld, duftende harpiks og skinnende ædelsten som onyks. 13  Den anden flod, Gihon, vander landet Nubien. 14  Den tredje flod, Tigris, løber øst for Assyrien. Den fjerde flod er Eufrat. 15  Gud tog nu mennesket med ind i Edens have og satte ham til at dyrke og passe den. 16  »Du må spise af hvert eneste træ i haven,« sagde han til mennesket og fortsatte: 17 »Bortset fra træet, der giver viden om både godt og ondt. Hvis du spiser frugt fra det træ, så vil du dø!« 18  Gud tænkte ved sig selv: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en, der kan stå ved hans side.« 19-20 Gud tog derfor noget jord og formede alle de vilde dyr og fuglene og bragte dem hen til mennesket, for at han skulle give dem navn. Sådan fik alle dyr og fugle navn og kom til at hedde præcis det, som mennesket kaldte dem. Men ingen af dem passede til mennesket. 21  Gud lod derfor mennesket falde i en dyb søvn, og mens han sov, fjernede Gud et af menneskets ribben og erstattede det med kød. 22 Af ribbenet dannede han en kvinde, som han tog med hen til manden. 23 Manden udbrød: »Denne gang er knoglerne som mine egne, kødet som mit eget kød. Hun er taget ud af mig.


3

Begyndelsen

Hun passer til mig. Hun må være kvinde.« 24 Siden har det været sådan, at en mand forlader sin far og sin mor for at blive ét med sin kvinde. 25 Både manden og kvinden var nøgne, og de skammede sig ikke over det. Menneskene spiser af frugten fra træet midt i haven

Af alle de dyr, Gud havde skabt, var slangen det mest udspekulerede. En dag spurgte den kvinden: »Kan det virkelig passe, at Gud har forbudt jer at spise frugt fra træerne i haven?« 2 »Selvfølgelig må vi spise af frugterne,« svarede kvinden. 3  »Det er kun frugten fra træet midt i haven, Gud har sagt, at vi ikke må spise. Hvis vi så meget som rører ved træet, dør vi.« 4 »I dør overhovedet ikke!« sagde slangen. 5 »Det er bare, fordi Gud ved, at hvis I spiser frugten fra netop det træ, kommer I til at kunne se klart og vide besked om både godt og ondt, præcis som Gud selv.« 6  Nu opdagede kvinden, at frugterne på træet ikke bare var appetitlige, men at hun også ville blive klogere, hvis hun spiste af dem. Så hun plukkede en af frugterne og spiste den. Bagefter gav hun en frugt til sin mand, som stod lige ved siden af. Han spiste også, 7 og i samme øjeblik kunne de se klart, og de lagde mærke til, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet. 8  Om aftenen hørte manden og hans kvinde Gud gå rundt i haven, og de gemte sig for ham inde mellem træerne. 9 Gud kaldte på manden. »Hvor er du?« råbte han. 10  Manden svarede: »Jeg hørte dig godt komme gående, men jeg er jo nøgen! Jeg blev flov og skyndte mig at gemme mig.« 11  »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen?« spurgte Gud. »Sig mig, har du spist frugt fra træet, som jeg forbød dig at spise af ?« 12  Manden svarede: »Det var kvinden, som du selv har skabt til mig, der gav mig en frugt. Og så spiste jeg den.« 13  Gud vendte sig mod kvinden. »Hvad er det, du har gjort?« spurgte han. »Det var slangen, der fik mig til det,« sagde hun. »Det var derfor, jeg spiste af frugten.« 14  Nu sagde Gud til slangen: »Fordi du har gjort dét, skal du være det mest forbandede af alle dyr. Lige så længe du lever, skal du kravle på maven og æde støv. 15  Du og kvinden vil altid være fjender, ligesom dit og hendes afkom. Mennesket vil knuse hovedet på dig, og du vil hugge ud efter menneskets hæl.« 19


BIBELEN 2020 Den Gamle Aftale – Det Gamle Testamente på nudansk & Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk © Det Danske Bibelselskab 2020 Den Gamle Aftale – Det Gamle Testamente på nudansk er en over­sættelse fra Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibel­gesellschaft 1967-77. Dog er teksterne, hvor det har været muligt, oversat fra Biblia Hebraica Quinta, Deutsche Bibel­­gesell­schaft 2004Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk blev første gang udgivet i 2007 og siden revideret i 2011 og igen i 2019. Teksten er en oversættelse af Det Nye Testamente fra den græske tekst, som den foreligger i den 27. udgave af Nestle-Alands Novum Testamentum Graece, Deutsche Bibelgesellschaft. Revisionen i 2019 har inddraget ændringer fra den 28. udgave. Den Gamle Aftale Redaktion: Martin Ehrensvärd, Louise Fischer-Nielsen, Simon Hansen, Karen Karmark, Birgitte Stoklund Larsen, Cecilie Ahlmann Raaberg Hebraisk-oversættere: Mette Behrndtz, Mette Bundvad, Leise Christensen, Martin Ehrensvärd, Anne Katrine de Hemmer Gudme, Else K. Holt, Søren Holst, Christian Canu Højgaard, Flemming A.J. Nielsen, Nicolai Winther-Nielsen, Frederik Poulsen, Allan Rosengren, Anne Regitze Skou Nieling Dansk-oversættere: Malene Bjerre, Louise Fischer-Nielsen, Ida Jessen, Karen Karmark, Birgitte Stoklund Larsen, Caroline Albertine Minor, Line Pedersen, Cecilie Ahlmann Raaberg, Betty F. Simonsen, Mich Vraa, Mette Wolf Oversættelseskonsulenter: Mette Behrndtz, Martin Ehrensvärd, Bodil Ejrnæs, Else K. Holt, Christian Canu Højgaard, Hans Jørgen Lundager Jensen, Jens Bruun Kofoed, Flemming A.J. Nielsen, Kirsten Nielsen, Nicolai Winther-Nielsen, Allan Rosengren Konsulent, De Forenede Bibelselskaber: Marijke de Lang Den Nye Aftale Revision 3. udgave, 2019: Malene Bjerre, Simon Hansen, Karen Karmark, Kasper Bro Larsen, Birgitte Stoklund Larsen, Cecilie Ahlmann Raaberg Revision 2. udgave, 2011: Malene Bjerre, Geert Hallbäck, Tine Lindhardt Fagredaktion 2. udgave: Cecilie Vestergaard Raaberg


Redaktionsgruppe 1. udgave, 2007: Malene Bjerre, Geert Hallbäck, Tine Lindhardt Fagredaktion 1. udgave: Karen Karmark Kristensen Oversættelsesgruppe: Malene Bjerre, Mette Finderup, Gertrud Yde Iversen, Raymond Jensen, Carsten Almann Levisen, Rasmus Nøjgaard, Frank Rechter Konsulentgruppe: Malene Bjerre, Mette Finderup, Geert Hallbäck, Viggo H. Pedersen Lektører: Niels Thulesen Dahl, Caspar Koch, Jørgen Børglum Larsen, Christina Petterson, John Rydahl, Christer Åsberg Bibelen 2020 Projektledelse: Birgitte Stoklund Larsen Projektredaktion: Simon Hansen, Karen Karmark, Cecilie Ahlmann Raaberg Forlagsredaktion: Lisbeth Elkjær Øland Korrektur: Marie Louise Bisgaard, Ane Horslund Elvej, Jan Masorsky, Philip Reitzel Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Imperiet Tryk og indbinding: Royal Jongbloed, Holland Bogen er sat med Kepler og trykt på 40 gsm Primapage 1. udgave, 1. oplag, 2020 ISBN 978-87-7523-990-0 Arbejdet med Bibelen 2020 er muliggjort af velvillig støtte fra: Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond

TAK til alle, der undervejs har læst med, kommenteret og bi­draget. Tak for støtte og opbakning bredt i det kirkelige landskab under arbejdet. En særlig tak til alle læsegrupperne, der tog udfordringen op og læste med på de gammeltestamentlige skrifter.

Bibelselskabet Frederiksborggade 50 1360 København K www.bibelselskabet.dk


Bi bel en

Bibelen Bibelen

Allerede fra den første side i Bibelen står de store fortællinger i kø. På én gang religiøse og eksistentielle grundfortællinger og vigtig kulturarv. Her kan man læse og blive klogere på sig selv, på vores kultur og på den store fortælling om Gud og mennesker.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dengang var alt rungende tomt, og der var buldrende mørkt over dybet.

Bibelen 2020 er Bibelen i en nudansk oversættelse, hvor flow og forståelse er i fokus. Bibelen 2020 er oversat fra grundsprogene af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

Alting begyndte med, at Gud talte. Hans ord var hos ham, og det var en del af ham. Ordet var hos Gud, før alting blev skabt.

bibelselskabet.dk

Bibelselskabet


Bi bel en

Bibelen Bibelen

Allerede fra den første side i Bibelen står de store fortællinger i kø. På én gang religiøse og eksistentielle grundfortællinger og vigtig kulturarv. Her kan man læse og blive klogere på sig selv, på vores kultur og på den store fortælling om Gud og mennesker.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Dengang var alt rungende tomt, og der var buldrende mørkt over dybet.

Bibelen 2020 er Bibelen i en nudansk oversættelse, hvor flow og forståelse er i fokus. Bibelen 2020 er oversat fra grundsprogene af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

Alting begyndte med, at Gud talte. Hans ord var hos ham, og det var en del af ham. Ordet var hos Gud, før alting blev skabt.

bibelselskabet.dk

Bibelselskabet

Profile for Bibelselskabet

Bibelen 2020 - uddrag  

Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog – oversat af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet...

Bibelen 2020 - uddrag  

Bibelen 2020 er en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog – oversat af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet...

Advertisement