CRAI. Informació i Mitjans Audiovisuals

Barcelona, ES

El CRAI d'Informació i Mitjans Audiovisuals és la biblioteca dels ensenyaments de Gestió d'Informació i Documentació Digital, i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona

https://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-biblioteconomia