Recull bibliogràfic de l'Assumpció Estivill Rius

Page 1


ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS E STUDIS Assumpció Estivill Rius (Reus, 1949) estudia la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona (1967-1972) i la de bibliotecària a l’Escola de Bibliologia de la Diputació de Barcelona (1973-1976) — l’antiga Escola de Bibliotecàries—. Posteriorment cursa els estudis de doctorat a la Universitat de Pittsburgh amb una beca Fulbright/Banco de Bilbao (1983-1985), i el 1989 hi presenta la tesi titulada Education for librarianship in Catalonia, 1915-1939: the Escola de Bibliotecàries. Més recentment fa un màster d’Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona (20112013).

C A R R E RA P ROF ES I O N A L La carrera professional la inicia el 1976 com a bibliotecària al Centre d’Estudis d’Història Contemporània – Biblioteca J.M. Figueras — abans havia fet d’auxiliar a la Biblioteca Pública de Sant Pau—, i entre 1977 i 1982 treballa a la Secció de la Reserva Impresa de la Biblioteca de Catalunya. El 1978 comença la labor docent a l’Escola de Bibliologia, l’actual Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona; hi exerceix la docència fins a 2011, i es jubila definitivament el març de 2019. Durant aquests anys ha ocupat, en dos períodes diferents, els càrrecs de cap d’estudis i de sotsdirectora, i ha estat la primera degana del centre. Des d’aquests llocs de treball, i també com a professora, s’ha involucrat en el

disseny dels diferents plans d’estudis dels ensenyaments; així, per exemple, juntament amb Jordi Rubió i Lois va formular les primeres directrius oficials per al recent creat ensenyament de Biblioteconomia i Documentació (1978) i, després de participar en el desenvolupament dels diferents plans d’estudis de la diplomatura i la llicenciatura, ja com a degana, va ser la coordinadora del llibre blanc Título de grado en Información y Documentación (2004).

D OCÈNCIA La docència d’Assumpció Estivill a l’Escola i a la Facultat abraça una bona quantitat de matèries. A més de les assignatures generals de catalogació que han anat variant de nom, i òbviament de continguts, al llarg dels anys —Catalogació, Classificació i Indexació, Anàlisi Documental I i II, Introducció a l’Anàlisi i la Recuperació de la Informació, Descripció Bibliogràfica o Catalogació Descriptiva—, també ha impartit les assignatures següents: Introducció a la Investigació; Processament, Control i Catalogació del Llibre Antic; Pràcticum (pràctiques a biblioteques); Formats Bibliogràfics; Publicacions en sèrie; Organització de Catàlegs en línia; Organització i Avaluació dels Serveis Tècnics; Tractament i Gestió de les Col·leccions Especials, i Sistemes de Metadades i Organització dels Recursos Electrònics.


R E C E RC A

La seva entrada a l’Escola va coincidir amb un moment de canvi a les institucions bibliotecàries del país, que anaven regularitzant els llocs de treball i adoptant la normativa internacional de catalogació; per això va intervenir ben aviat en la formació dels professionals a base de nombrosos cursos organitzats per les associacions professionals i bibliotecàries de Catalunya i posteriorment també d’Espanya, una activitat que no ha cessat perquè, en els darrers quaranta anys, les innovacions en el camp de la biblioteconomia i la documentació han estat constants. Hi ha impartit cursos i conferències relacionats amb les diverses normatives de catalogació que han sorgit des de mitjan de la dècada dels setanta, l’automatització dels processos, el llibre antic, els formats bibliogràfics i d’autoritats, les publicacions seriades, les metadades i l’organització dels recursos i les col·leccions digitals, els aspectes històrics del desenvolupament de la professió bibliotecària a Catalunya, etc.

Pel que fa a la tasca de recerca, Estivill és autora de diversos llibres i articles sobre la història de l’Escola de Bibliotecàries, les biblioteques populars catalanes i les seves professionals, els diversos aspectes de la catalogació i les metadades, l’automatització de biblioteques, les revistes electròniques, la gestió dels recursos electrònics i les col·leccions digitals i la seva catalogació, etc. També ha coordinat, amb Ernest Abadal, el projecte Temària , i ha aplegat i catalogat la col·lecció Fotografies de l’Escola de Bibliotecàries. A més de la dedicació acadèmica, sempre ha mantingut un vincle estret amb la professió que s’ha materialitzat amb els cursos impartits i també amb les traduccions que ha fet al català de la normativa internacional de catalogació i d’altres textos teòrics de la matèria. En aquesta mateixa línia, ha estat membre dels comitès permanents de la Secció de Catalogació (1991-2001) i d’Educació i Formació (2001-2004) de la International Federation of Library Associations and Institutions, i de diversos comitès i grups de treball catalans i, en qualitat de tal, ha col·laborat en la redacció de diversos textos i normatives internacionals i adreçats a la comunitat bibliotecària catalana. També ha estat editora de la revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació i ha format part del comitè editorial o del consell assessor de diverses revistes especialitzades de l’àrea. La bibliografia que ve a continuació comprèn els treballs publicats d’Assumpció Estivill. S’hi enumeren, ordenats cronològicament primer i després per ordre alfabètic d’autors i títols, els llibres, articles i altres treballs de l’autora, incloses les ponències i comunicacions presentades a congressos i algunes conferències sempre que hagin estat publicades. No s’hi llisten la vintena de traduccions de treballs presentats a les sessions de les seccions de Catalogació i d’Educació i Formació dels congressos de l’IFLA, ja que, si bé una part es pot recuperar al web de l’organisme, la majoria no van signades.

Imatge de la portada: Assumpció Estivill a la presentació del llibre l’Escola de Bibliotecàries, 1915-1939. Autor de la fotografia: Tomàs Baiget. Barcelona, 1992. Imatge d’aquesta pàgina: Presentació de la traducció catalana de les RDA: Resource, description and access. 25 de febrer de 2016. Fotografia feta per Oriol Miralles i cedida per la Biblioteca de Catalunya.


2019 RIVA, Pat; LE BŒUF, Patrick; ŽUMER, Maja. IFLA Library Reference Model: model de referència per a les biblioteques de l’IFLA: un model conceptual de la informació bibliogràfica. Introducció i traducció d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019. 104 p. (Pendent de publicació).

2018 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Record de Teresa Rovira i Comas en el centenari del seu naixement». Revista de Catalunya, núm. 304 (2018), p. 107-117.

2017 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Eduard Toda (1855-1941): petita mostra bibliogràfica, febrer-març de 2017. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2017. 27 p. Catàleg d’una exposició celebrada a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació amb fons de les biblioteques de la Universitat de Barcelona i materials d’arxiu de la Facultat. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2017 IVY CLARKE, Rachel. «Trencant registres: la història dels registres bibliogràfics i la seva influència en la conceptualització de les dades bibliogràfiques». L’article es va publicar originalment a Cataloging & Classification Quarterly, vol. 53, núm. 3-4 (2015), p. 286-302. Traducció d’Assumpció Estivill Rius. 15 p. Traduccions del CBUC; 58. ACCÉS LLIURE

2017 RDA: resource description & access toolkit. Chicago, IL: American Library Association, [2010]- . 1050 p. aproximadament. Introducció i versió catalana d’Assumpció Estivill Rius. La traducció catalana es va publicar el 2016 en format PDF al web de la Biblioteca de Catalunya; des de l’abril de 2017 la traducció s’inclou a l’RDA toolkit: RDA: recursos, descripció i accés, d’accés restringit als subscriptors. TOOLKIT ACCÉS RESTRINGIT ALS USUARIS DE LA UB

2016 BOTANCH ALBÓ, Eduard. Marques tipogràfiques d’àmbit català (segles XVXVII): repertori i estudi. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2016. Tesi doctoral. Directora de la tesi: Assumpció Estivill Rius. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2016 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Eduard Toda, de bibliòfil i mecenes de biblioteques a mestre en bugada de papers». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 37 (desembre 2016), 21 p. ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA


2016 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Qui era qui a l’Escola de Bibliotecàries: notes biogràfiques del professorat (1915-1972). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2016. 238 p. ISBN 978-84-475-4015-0. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2015 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Biblioteques i bibliotecàries: dels orígens a la consolidació del projecte de la Mancomunitat». En: La Mancomunitat de Catalunya (1914): simposi del centenari. Edició d’Albert Balcells. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015. P. 133-150. (Monografies de la Secció Històrico-Arqueològica de Institut d’Estudis Catalans; 14). ISBN 978-84-9965-252-8. CATÀLEG UB

2015 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «L’Escola de Bibliotecàries en el seu primer centenari». Serra d’Or, núm. 670 (octubre 2015), p. 21-25. CATÀLEG UB

2015 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Fotografies de l’Escola de Bibliotecàries. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015. Col·lecció de 531 fotografies de l’Escola de Bibliotecàries que abracen de 1915 fins a inici del segle XXI. Les imatges provenen de l’arxiu de l’antiga Escola i de donacions. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2015 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Els inicis del sistema de biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: el projecte d’Eugeni d’Ors». En: Biblioteques: de l’Escola de Bibliotecàries al llibre electrònic. Coordinació de continguts: Lluís M. Anglada i de Ferrer. Barcelona: Fundació Lluís Carulla, 2015. P. 14-23. ISBN 978-84-7226-997-2. CATÀLEG UB

2015 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «RDA: recursos, descripción y acceso: antecedentes, bases teóricas y características generales». Boletín de ANABAD, vol. 65, no. 2 (2015), p. 15-42. ACCÉS LLIURE

2014 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Teresa Rovira i Comas, o el gust per la professió bibliotecària». Revista de Catalunya, núm. extraordinari 2014/2 (2014), p. 71-99. CATÀLEG UB

2013 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Les biblioteques populars de Barcelona com a espais de socialització durant el segon franquisme, 1957-1975». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 30 (juny 2013), 21 p. ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA


2013 ISBD: descripció bibliogràfica internacional normalitzada. Edició consolidada. Recomanada per l’ISBD Review Group; aprovada per l’Standing Committee de la Cataloguing Section de l’IFLA. Introducció i versió catalana d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2013. 246 p. ACCÉS LLIURE

2012 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Moments estel·lars de la catalogació en el cinquantenari dels Principis de París». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 28 (juny 2012). ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA

2012 APPELTON, LEO; STEVENSON, VALERIE; BODDEN, DEBBI. Desenvolupament de paisatges d’aprenentatge : les biblioteques universitàries dirigeixen el canvi a les organitzacions. L’article es va publicar originalment a Reference Services Review, vol. 39 (2011), p. 343-361. Traducció d’Assumpció Estivill. 2012. 17 p. Traduccions del CBUC ; 49. CATÀLEG CCUC

2011 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Un cop d’ull a Resource description & acces (RDA) i al seu futur. Presentació organitzada pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), Barcelona, 30 de novembre de 2011. Sèrie de 100 diapositives. ACCÉS LLIURE

2011 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Martina Pascual Martí i l’Escola de Bibliotecàries del seu temps». En: 75 anys de la Biblioteca Municipal de Cort. Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma de Mallorca, 2011. P. 43-47. ISBN 97884-952-6740-5. CATÀLEG UB

2011 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «El modelo FRBR de la IFLA: una nueva perspectiva del registro bibliográfico y del universo bibliogràfico». Presentació feta al taller Promoción de estándares europeos para la interoperabilidad de las bases de datos fílmicas. València, Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, 14 de diciembre de 2011. Sèrie de 43 diapositives. ACCÉS LLIURE

2011 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Nueva normativa de catalogación: pasos hacia un futuro prometedor pero incierto». Anuario ThinkEPI (2011), p. 162-167. ACCÉS LLIURE

2011 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Resource description and access, RDA: un nuevo retraso para preparar mejor el cambio». El Profesional de la Información, vol. 20, no. 6 (novembre 2011), p. 694-700. ACCÉS LLIURE


2011 SULÉ DUESA, Andreu; ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN GARCÍA, Jesús. «Evaluación de las interfaces de consulta en las colecciones digitales patrimoniales españolas». Anales de Documentación, vol. 14, no. 2 (2011), 21 p. ACCÉS LLIURE

2010 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «La Facultat de Biblioteconomia i Documentació: un recorregut pels seus antecedents des de l’antiga Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya». En: La Universitat de Barcelona: història dels ensenyaments (1450-2010). Coordinadors: Josep Maria FULLOLA PERICOT, Francisco GRACIA ALONSO, Jordi CASASSAS I YMBERT. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2010. P. 44-55. ISBN 978-84-4753481-4. CATÀLEG UB

2010 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Les polítiques de col·lecció com a eina per informar a l’usuari de les col·leccions digitals: el cas de la Memòria digital de Catalunya». En: Jornades Catalanes d’Informació i Documentació (12es: 2010: Barcelona). 29 p. ACCÉS LLIURE

2010 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Rosalia Guilleumas i Brosa, o la renovació de la biblioteconomia a Catalunya». Métodos de Información, vol. 1, no. 1 (2010), p. 83-104. ACCÉS LLIURE

2010 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN GARCÍA, Jesús; SULÉ DUESA, Andreu. «Les col·leccions digitals patrimonials espanyoles: polítiques de col·lecció i presentació de la col·lecció». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 25 (2010), 31 p. ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA

2010 Requisits funcionals de les dades d’autoritat: un model conceptual. Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR) de l’IFLA; edició de Glenn E. Patton. Introducció i versió catalana d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2010. 74 p. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2010 LOSANTOS VIÑOLAS, Marga. Les biblioteques populars de la Diputació de Barcelona de 1939 a 1945: reflexions sobre el canvi. Juny de 2010. Treball final del Diploma d’estudis avançats del Programa de doctorat d’Informació i Documentació en la Societat del Coneixement, 2008-2010. Directora del treball: Assumpció Estivill Rius. ACCÉS LLIURE


2009 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Dels FRBR als Principis internacionals de catalogació i a les RDA: resource description and access. Els fonaments de la renovació catalogràfica. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2009. Sèrie de 30 diapositives amb anotacions. ACCÉS LLIURE

2009 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Estat actual de la normativa catalogràfica. Primera part: l’escenari internacional». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 22 (juny 2009), 30 p. ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA

2009 Requisits funcionals dels registres bibliogràfics: informe final. Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records de l’IFLA; aprovat per l’Standing Committe de la Section on Cataloguing de l’IFLA. Introducció i versió catalana d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2009. 119 p. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2008 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Els fons i les col·leccions d’arxiu a les biblioteques: models per al seu control i accés». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 21 (desembre 2008), 44 p. ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA

2008 LLOBET I DOMÈNECH, Jordi. Lectura i biblioteques populars: model de col·lecció i lectura a les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 19181922. Barcelona: Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2008. 559 p. Tesi doctoral. Directora de la tesi: Assumpció Estivill Rius. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2008 Regles angloamericanes de catalogació: traducció de: Anglo-American cataloguing rules, second edition, 2002 revision, 2005 update. Preparades sota la direcció de The Joint Steering Committee for Revision of AACR. 2a ed., rev. de 2002, actualització de 2005. Introducció i versió catalana d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2008. 1 vol. (en paginació múltiple, ca. 900 p.). CATÀLEG UB

2007 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Informe sobre ‘El Càntic: procediments de treball / elaborat per la Biblioteca de Catalunya i pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya’. Barcelona: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, 2007. 41 p. ACCÉS LLIURE


2007 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ABADAL, Ernest; FRANGANILLO, Jorge; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. «Uso de metadatos en depósitos institucionales españoles: una primera aproximación». En: Jornadas Españolas de Documentación (10es: 2007: Santiago de Compostela). Einformación: integración y rentabilidad en un entorno digital. Fesabid, 2007. P. 123-132. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2006 ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció. «BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació». Revista TK, no. 18 (diciembre 2006), p. 159-161. ACCÉS LLIURE

2006 ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció; FRANGANILLO, Jorge; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. «Temaria, un portal de artículos de biblioteconomia y documentación». Revista TK, no. 18 (diciembre 2006), p. 185-191. ACCÉS LLIURE

2006 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Catalogación de recursos electrónicos. Gijón: Ediciones Trea, 2006. 280 p. ISBN: 84-9704-259-X. CATÀLEG UB

2006 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (19152005)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 16 (juny 2006), 33 p. ACCÉS LLIURE

2006 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Una mirada retrospectiva: de l’Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació: 1915-2005. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2006. 28 p. ISBN 84-475-3071-X. Fullet que acompanyava l’exposició del mateix títol que va tenir lloc a la Facultat de Biblioteconomia el 2006. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2006 RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel; FRANGANILLO, Jorge; ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN, Jesús. «Sindicación de contenidos en un portal de revistas: Temaria». El Profesional de la Información, vol. 15, no. 3 (mayo-junio 2006), p. 214-221. ACCÉS LLIURE


2005 ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció; FRANGANILLO, Jorge, GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. «L’accés multilingüe per matèries a articles de revista». En: SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO. CAPÍTULO ESPAÑOL. CONGRESO (7è: 2005: Barcelona). La dimensió humana de l’organització del coneixement: actes del 7è congrés del Capítulo Español d’ISKO. Barcelona: Universitat de Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2005. P. 33-50. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2005 ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció; FRANGANILLO, Jorge; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. «Temaria, un portal de revistas digitales españolas de Información y Documentación». Pòster presentat a: Jornadas Españolas de Documentación (9es: Madrid: 14-15 abril 2005). Actas de las Jornadas Fesabid 2005. Madrid: Fesabid, 2005. p. 523-525.

2005 ESPELT, Constança; ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe del seminari Library and Information Science Education in Europe: issues in joint curriculum development and Bologna perspectives (Copenhaguen, Dinamarca, 11-12 d’agost de 2005». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 15 (desembre 2005), 4 p. ACCÉS LLIURE

2005 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «El Espacio Europeo de Educación Superior y la formación universitaria en Información y Documentación en España». En: COLOQUIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN (6è: 2005: Madrid). Convergencia europea, formación y mercado laboral en Información y Documentación: 26 al 28 de octubre de 2005. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2005.

2005 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ABADAL, Ernest; FRANGANILLO, Jorge; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. «Use of Dublin Core metadata for describing and retrieving digital journals». En: International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (Madrid, 12-15 setembre 2005). Proceedings. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2005, p. 153156. ACCÉS LLIURE VERSIÓ ESPANYOLA

2005 Guidelines for online public access catalogue (OPAC) displays: final report, May 2005. Recommended by the Task Force on Guidelines for OPAC Displays, approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. München: K.G. Saur Verlag, 2005. 61 p. (IFLA series on bibliographic control; 27). ISBN 978-3-598-44031-1. Assumpció Estivill Rius era membre de la task force que redactà les directrius. CATÀLEG UB


2005 TAMMARO, Anna Maria (coordinadora); ESTIVILL RIUS, Assumpció... i altres. «Library and information science curriculum in a European perspective». En: European curriculum reflections on library and information science education. Edited by Leif Kajberg and Leif Lørring. Copenhaguen: Royal School of Library and Information Science, 2005. P. 17-36. ISBN 87-7415 -292-0. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2004 ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció; FRANGANILLO, Jorge; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. Temària: revistes digitals de biblioteconomia i documentació. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona), Grup de recerca Organització i Recuperació de Continguts digitals, 2004- . Portal que indexa i dona accés als articles de les revistes espanyoles digitals de biblioteconomia i documentació. ACCÉS LLIURE

2004 BODDAERT, Nadine; ESTIVILL RIUS, Assumpció; SPANGEN, Inger Cathrine (editores). Anonymous classics: a list of uniform headings for European literatures. Second edition revised The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, 2004. 241 p. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2004 BORREGO, Àngel; COMALAT, Maite; ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Inserció laboral dels titulats en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 12 (juny 2004). 19 p. ACCÉS LLIURE

2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Tendencias en la formación de los profesionales bibliotecarios: el proceso de convergencia europea, una oportunidad de redefinir las orientaciones profesionales y los contenidos de la titulación». Boletín de ANABAD, vol. 54, no. 1-2 (2004), p. 659-690. Ponència presentada a: Foro Biblioteca y Sociedad (Murcia, 2004, 14-16 de octubre). ACCÉS LLIURE

2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe del World Library and Information Congress: 70th IFLA General Conference and Council (Buenos Aires, 21-28 d’agost de 2004): aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i d’Educació i Formació». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (desembre 2004), 8 p. ACCÉS LLIURE


2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Adaptation of LIS degrees and curriculum to the Bologna process in Europe». En: EBLIDA Seminar on Libraries, Archives and Information Sectors Facing the European Higher Education Area (2004: Estoril, Portugal, 14 May 2004). ACCÉS LLIURE

2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Guia de procediments per a l’assignació de metadades Dublin Core en el marc del projecte «Temària, revistes digitals de biblioteconomia i documentació». Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació (Universitat de Barcelona), Grup de recerca Organització i Recuperació de Continguts digitals, 2004. ACCÉS LLIURE

2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció (coordinadora). Título de grado en información y documentación. Madrid: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2004. 233 p. ACCÉS LLIURE

2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN, Jesús. «Catalan literature». En: Anonymous classics: a list of uniform headings for European literatures. The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, 2004. P. 19-31. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2004 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN, Jesús; MIRALPEIX, Concepció; SULÉ, Andreu. MEC: manual d’exemples de catalogació: recull d’exemples comentats en els formats ISBD i MARC. Comentaris als exemples: Assumpció Estivill amb la col·laboració de Jesús Gascón. Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions, 2004. 1 CD-ROM. ISBN 84-475-2821-9. ACCÉS LLIURE CATÀLEG UB

2004 Froehlich, Thomas (2004). «Breu història de l’ètica de la informació». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 13 (desembre 2004). Traducció: Assumpció Estivill. ACCÉS LLIURE

2003 Guidance on the structure, content and application of metadata records for digital resources and collections: report of the IFLA Cataloguing Section Working Group on the Use of Metadata Schemas. The Hague: International Federation of Library Associations and Institutions, Cataloguing Section, 2003. 24 p. Assumpció Estivill va formar part del Working Group que desenvolupà les directrius. ACCÉS LLIURE


2003 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe de l’EUCLID-ALISE Joint Conference ‘Coping with continual change - change management in SLIS’ (Potsdam, 31 de juliol - 1 d’agost de 2003)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 11 (desembre 2003), 4 p. ACCÉS LLIURE

2003 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe del World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council (Berlín, 1-9 d_agost de 2003): aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i d’Educació i Formació». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 11 (desembre 2003), 15 p. ACCÉS LLIURE

2003 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «El reto del nuevo espacio europeo para la formación universitaria en Biblioteconomía y Documentación». Educación y Biblioteca, vol. 15, no. 137 (septiembre 2003), p. 91-95. ACCÉS LLIURE

2003 ESTIVILL RIUS, Assumpció; PONS, Amadeu; MAÑÀ, Teresa. «Dones bibliotecàries». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (juny 2003), 17 p. ACCÉS LLIURE

2003 Tedd, Lucy A. «Formació per a bibliotecaris de biblioteca pública al país de Gal·les dins la People’s Network del Regne Unit: l’experiència de Aberystwyth». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (juny 2003). Traducció: Assumpció Estivill. ACCÉS LLIURE

2002 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe de la 68a IFLA Council and General Conference (Glasgow, 18-24 d’agost de 2002): aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i Educació i Formació». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 9 (desembre 2002), 15 p. ACCÉS LLIURE

2002 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe de l’EUCLID Conference 2002, Restructuring and Adapting LIS Education to European Standards (Tessalònica, Grècia, 16–18 d’octubre de 2002)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 9 (desembre 2002), 4 p. ACCÉS LLIURE

2002 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe del Seminari sobre la convergència europea en els ensenyaments de Biblioteconomia i Documentació (22 de febrer de 2002)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 8 (juny 2002), 6 p. ACCÉS LLIURE


2002 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Tradició i renovació: l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació de 1985 a 1991». En: Carme Mayol, entre la professió i la docència. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2002. P. 33-56. ISBN 84-475-2637-2. CATÀLEG UB

2002 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ARGUDO PLANS, Sílvia; MIRALPEIX, Concepció. «Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 9 (desembre 2002), 25 p. ACCÉS LLIURE

2002 ESTIVILL RIUS, Assumpció; PONS, Amadeu; MAÑÀ, Teresa. Dones bibliotecàries: calendari 2003. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de la Dona, 2002. 15 fulls. ACCÉS LLIURE

2001 «Directrius per als programes educatius de biblioteconomia i documentació de nivell professional – 2000. Aprovades pel Professional Board de l'IFLA, desembre de 2000». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001). Traduïdes al català per Assumpció Estivill Rius. ACCÉS LLIURE

2001 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe de la 67a IFLA Council and General Conference (Boston, agost de 2001): aspectes generals del congrés i informe de les activitats dels comitès permanents de les seccions de Catalogació i Educació i Formació». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 7 (desembre 2001), 15 p. ACCÉS LLIURE

2001 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «M. Comas i Güell, Lectura i biblioteques populars a Catalunya: 1793-1914 (Barcelona: Curial: Abadia de Montserrat, 2001): [ressenya]». L’Avenç: revista catalana d’història, vol. 2, núm. 270 (juny 2001), p. 94-95.

2001 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ANDREU, Jordi; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel. «Recursos web i metadades». En: Jornades Catalanes de Documentació (8es: 2001: Hospitalet de Llobregat). 8es Jornades Catalanes de Documentació: Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes: La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, 15 i 16 de novembre del 2001. Barcelona: Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya, 2001. P. 89-92. CATÀLEG UB


2001 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ANDREU, Jordi; GASCÓN, Jesús; RODRÍGUEZ GAIRÍN, Josep Manuel; URBANO, Cristóbal. «Recursos web i metadades: informe del projecte». BiD, núm. 7 (desembre 2001). ACCÉS LLIURE

2001 ESTIVILL RIUS, Assumpció; MIRALPEIX, Concepció (coordinadores). Biblioteques digitals i dipòsits nacionals de recursos digitals: seminari organitzat per l’Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, 12-13 de març de 1999. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2001. 135 p. (Quaderns de treball; 15). ISBN 84-475-2318-7. CATÀLEG UB

2001 Guidelines for authority records and references: formerly guidelines for authority and reference entries. Second edition, revised by the IFLA Working Group on GARE Revision. München: Saur, 2001. xii, 46 p. ISBN 3-598-11504-0. Assumpció Estivill Rius va formar part del Woking Group que desenvolupà les directrius. CATÀLEG UB

2000 ABADAL, Ernest; ESTIVILL RIUS, Assumpció. Accés als recursos web des de les biblioteques: informe encarregat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Barcelona, gener de 2000. 58 p. ACCÉS LLIURE

2000 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe sobre la 66a IFLA Conference (Jerusalem, agost de 2000)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 5 (desembre 2000), 11 p. ACCÉS LLIURE

2000 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Recursos electrónicos y catálogos». El Profesional de la Información, vol. 9, no. 1/2 (enero 2000), p. 44-48. ACCÉS LLIURE

2000 ESTIVILL RIUS, Assumpció; Abadal, Ernest. «Acceso a los recursos web gratuitos desde las bibliotecas». El Profesional de la Información, vol. 9, no. 11 (noviembre 2000), p. 4-20. ACCÉS LLIURE

2000 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN, Jesús. «Historia de ‘El profesional de la información’: cómo catalogar la revista: propuestas de registros». El Profesional de la Información, vol. 9, no. 9 (septiembre 2000), p. 23-24. ACCÉS LLIURE

1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Anglo-American cataloguing rules, 2nd ed., 1998 revision». Ressenya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 24 (gener-juny 1999), p. 171-178.


1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «García Melero, Luis Ángel; García Camarero, Ernesto. Automatización de bibliotecas. Madrid: Arco/Libros, 1999». Ressenya. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 3 (desembre 1999), 3 p. ACCÉS LLIURE

1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe sobre la 65a IFLA Council and General Conference (Bangkok, agost de 1999)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 3 (desembre 1999), 9 p. ACCÉS LLIURE

1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN GARCÍA, Jesús. «Alguns problemes de catalogació de revistes electròniques d’accés remot i l’estat actual de revisió de les regles». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 24 (gener-juny 1999), p. 135-152. ACCÉS LLIURE

1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GÁZQUEZ, Antonio; MAYOL, Margarida; TORT, Marta. Informe sobre l’estat i desenvolupament futur dels formats MARC a Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1999. ACCÉS LLIURE

1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció; MIRALPEIX, Concepció. «Informe de la 64a IFLA Conference (Amsterdam, agost de 1998)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 2 (març 1999), 12 p. ACCÉS LLIURE

1999 ESTIVILL RIUS, Assumpció; PONS, Amadeu. «Mostra de publicacions de l’Escola». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 3 (desembre 1999), 12 p. ACCÉS LLIURE

1999 ISBD(ER): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a recursos electrònics: traducció de la ISBD(ER) International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources, revised from the ISBD(CF). Traducció: Maria Rosa Escayola Ritter; revisió de la traducció: Assumpció Estivill. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1999. viii, 81 p. ISBN 84-7845-134-X. CATÀLEG UB

1999 ISBD(NBM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a materials no-llibre: traducció de la ISBD(NBM), International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials, revised edition. Traducció: Maria Rosa Escayola Ritter; revisió de la traducció: Assumpció Estivill... i altres. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1999. CATÀLEG UB


1998 Concrecions a la ISBD(A). Recopilades pel Servei de Normalització Bibliogràfica i el Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic i revisades pel Grup de Treball per a les Concrecions a la ISBD(A). Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1998. 54 p. Assumpció Estivill Rius era membre del Grup de Treball que revisà les concrecions. CATÀLEG UB

1998 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Informe sobre la 63a IFLA Conference (Copenhaguen, setembre de 1997)». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 1 (juny 1998), 9 p. ACCÉS LLIURE

1998 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «El processament dels recursos electrònics». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 1 (juny 1998), 11 p. Text de la ponència presentada a les 6es Jornades Catalanes de Documentació (Barcelona: 1997). ACCÉS LLIURE

1998 ESTIVILL RIUS, Assumpció; MIRALPEIX, Concepció. «Estat de l’automatització de les biblioteques de Catalunya». Anuari SOCADI de Documentació i Informació. Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1998. P. 211-226. ISBN 84-922571-1-3. ACCÉS LLIURE

1998 ESTIVILL RIUS, Assumpció; URBANO, Cristóbal. «Cómo citar recursos electrónicos, del uso a la norma y de la norma al uso: análisis de prácticas de citación en revistas españolas de Biblioteconomía». En: Jornadas Españolas de Documentación (6es: 1998: València). Los sistemas de información al servicio de la Sociedad: actas de las jornadas. Valencia: FESABID, 1998, vol. 1, p: 245-256. CATÀLEG UB

1997 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «L’ús d’Internet en les tasques dels serveis tècnics». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 20 (gener-juny 1997), p. 44-78. ACCÉS LLIURE

1997 ESTIVILL RIUS, Assumpció; URBANO, Cristóbal. «Cómo citar recursos electrónicos». El Profesional de la Información, vol. 6, no. 9 (septiembre 1997), p. 16-26. ACCÉS LLIURE

1996 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Organització dels recursos Internet». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 18 (gener-juny 1996), p. 42-74. ACCÉS LLIURE


1996 Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-American cataloguing rules, 2nd edition, 1998 revision. Introducció i versió catalana d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona; Vic: Biblioteca de Catalunya: Eumo, 1996. 824 p. ISBN 84-7845-123-4. CATÀLEG UB

1995 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «The functional requirements of bibliographic records study: comments on the study». International Cataloguing and Bibliographic Control, vol. 24, no. 3 (July-September 1995), p. 44-46.

1995 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN, Jesús. «Clàssics anònims de la literatura catalana: primer esborrany per a una llista de títols uniformes». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 16 (1995), p. 88-136. ACCÉS LLIURE

1995 ESTIVILL RIUS, Assumpció; GASCÓN, Jesús; URBANO, Cristóbal. «Qualitat de la visualització de la informació bibliogràfica en els catàlegs en línia». En: Jornades Catalanes de Documentació (5es: 1997: Barcelona). Biblioteques, centres de documentació i serveis d’informació. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1995. P. 481-495. CATÀLEG UB

1994 ESTIVILL RIUS, Assumpció; URBANO, Cristóbal. «Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques: una proposta per a la revista Item». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 15 (julioldesembre 1994), p. 4-59. ACCÉS LLIURE

1993 ESPINÓS I FERRER, Montserrat; ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Continuing library education needs in Spain: results of a survey». En: IFLA Council and Conference (59a: 1993: Barcelona). Booklet 7, p. 11-16.

1993 ESPINÓS I FERRER, Montserrat; ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Necessitats d’educació continuada en biblioteconomia i documentació a Espanya: resultats d’una enquesta». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 13 (juliol-desembre 1993), p. 61-94. ACCÉS LLIURE

1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Automation of university libraries in Spain». En: Telephassa Seminar on Innovative Information Services and Information Handling (1992: Tilburg, Patras, Barcelona). Tilburg: Tilburg University Library, 1992, p. 91-122. ISBN 9073222060. CATÀLEG UB


1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «De l’Escola de Bibliotecàries a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer després de 75 anys». En: Seminari Internacional de Docència Bibliotecària (2n: 1990: Barcelona). Segon Seminari Internacional de Docència Bibliotecària. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, Diputació de Barcelona, 1992, p. 35-52. ISBN 84-779-4254-4. CATÀLEG UB

1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció. L’Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992. 508 p. (Quaderns de treball; 12). ISBN 84 -7794-176-9. CATÀLEG UB

1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Índex d’autors d’Item, núm.1-10». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (gener-juny 1992), p. 167-184. ACCÉS LLIURE

1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «UNIMARC/authorities: universal format for authorities». Ressenya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (gener-juny 1992), p. 153-155.

1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció; CANTOS, Carme. «CDS/ISIS: un bon producte a un preu regalat». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 11 (juliol-desembre 1992), p. 101-117. ACCÉS LLIURE

1992 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ESPELT, Constança; SEGUÍ, Rosa. «Tendències actuals en l’ensenyament de la catalogació i la classificació i proposta per a l’ensenyament d’aquestes matèries a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació». En: Seminari Internacional de Docència Bibliotecària (2n: 1990: Barcelona). Segon Seminari Internacional de Docència Bibliotecària. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, Diputació de Barcelona, 1992, p. 239-278. ISBN 84-779-4254-4. CATÀLEG UB

1991 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Exchanging bibliographic data: MARC and other international formats, by Ellen Gredley and Alan Hopkinson». Ressenya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 8 (gener-juny 1991), p. 131-133.

1991 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «La lectura pública en España y el plan de bibliotecas de María Moliner, de Pilar Faus Sevilla». Ressenya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 9 (juliol-desembre 1991), p. 133-136.


1991 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Record de Carme Ribé (1920-1991)». Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 8 (gener-juny 1991), p. 8082. ACCÉS LLIURE

1991 RUBIÓ I LOIS, JORDI. Recull de treballs sobre classificació i indexació de Jordi Rubió i Lois. Introducció i edició a càrrec d’Assumpció Estivill Rius i Rosa Seguí i Palou. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1991. 172 p. (Quaderns de treball; 11). ISBN 84-7794-137-8. CATÀLEG UB

1990 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «The conceptual foundations of descriptive cataloging. Ed. by Elaine Svenonius)». Ressenya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 6-7 (1990), p. 105-109.

1990 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «La literatura professional a l’Escola de Bibliotecàries». En: Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària, 20, 21, 22 de desembre de 1990. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, Diputació de Barcelona, 1990, p. 71-91. ISBN 84-7794-108-4. CATÀLEG UB

1990 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Recorregut pels edificis de l’Escola. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990. 6 pàgines. Fullet que acompanyava una exposició sobre els edificis de l’Escola de Bibliotecàries. Els quadres de l’exposició encara estan exposats a l’aula 207 de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. CATÀLEG UB

1990 Pautes d’entrades d’autoritat i de referència. Recomanades pel Grup de Treball sobre un Sistema Internacional d’Autoritats; aprovades pels Comitès Permanents de la Secció de Catalogació de l’IFLA i de la Secció de Tecnologia de la Informació de l’IFLA. Traducció del text i exemples catalans d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, 1990. xv, 51 p. (Punt i coma; 1). ISBN 84-7794132-7. CATÀLEG UB

1989 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Education for librarianship in Catalonia, 19151939: the Escola de Bibliotecàries. 1989. 2 volums (727 fulls). Tesi doctoral – University of Pittsburg, Graduate Faculty of the School of Library and Information Science, 1989. CATÀLEG UB Edició en microfitxa: Ann Arbor, Michigan: University Microfilms International, 1990. 8 microfitxes. CATÀLEG UB


1987 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Catàleg de la Biblioteca de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, per Agustí Estrader i Corcoy i Núria Fullà i Bohigas». Ressenya. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 1 (juliol-desembre 1987), p. 123-125.

1986 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Catàlegs en línia: alguns aspectes de l’accés per matèries». En: Jornades Catalanes de Documentació (2es: 1986: Barcelona). 2ones Jornades Catalanes de Documentació, 17-18 d’abril de 1986. Barcelona: Societat Catalana de Documentació i Informació, 1986. Secció VII-7, 30 p. CATÀLEG UB

1984 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Automatització: com seguir el corrent». Butlletí de l’Associació de Bibliotecaris de Catalunya, núm. 5 (gener-juny 1984), p. 719. ACCÉS LLIURE

1984 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «Catàlegs públics en línia: alguns aspectes de l’accés per matèries». Butlletí de l’Associació de Bibliotecaris de Catalunya, núm. 6 (juliol-desembre 1984), p. 31-62.

ACCÉS LLIURE

1984 TERRADES BOSCÀ, Núria. L’obra xilogràfica d’Antoni Ollé Pinell: repertori. 1984. xxxiii, 215 fulls. Memòria de final de carrera presentada a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. Dirigida per Assumpció Estivill Rius i Pilar Martínez. T-355. CATÀLEG UB Publicada com: TERRADES BOSCÀ, Núria. L’obra xilogràfica d’Antoni Ollé Pinell. Barcelona: Diputació de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1986. 169 p. (Secció d’Estampes, Mapes i Gravats (Biblioteca de Catalunya); 5). CATÀLEG UB

1983 ESTIVILL RIUS, Assumpció. «La formació de bibliotecaris als Estats Units d’Amèrica». Butlletí de l’Associació de Bibliotecaris de Catalunya, núm. 3 (gener-juny 1983), p. 17-23. ACCÉS LLIURE

1983 ESTIVILL RIUS, Assumpció; MIRALPEIX, Concepció. Catàleg del fons de la reserva de la biblioteca del Centre de Lectura de Reus: segles XV, XVI, XVII. Reus, 1983. 4 vols. Treball realitzat amb l’ajuda de la beca Pedrol Rius concedida pel Centre de Lectura de Reus. CATÀLEG CCUC


1983 ESTRADER I CORCOY, Agustí. Descripció bibliogràfica del fons conservat a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona: segles XV i XVI. 1983. 2 volums (328 fulls). Memòria de final de carrera presentada a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, i dirigida per Assumpció Estivill Rius. T-338. CATÀLEG UB El fons catalogat es va publicar dins de: Catàleg de la biblioteca de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1986. 355 p. (Catàlegs de Biblioteques de Catalunya. Sèrie Impresos segles XV a XVIII; 1). CATÀLEG UB

1983 MOLINO JOVER, Maribel del. La Il·lustració Catalana (1880-1883): grabadores, ilustradores y sus temas. 1983. 2 volums (443 fulls). Memòria de final de carrera presentada a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, i dirigida per Assumpció Estivill Rius i Francesc Fontbona. T-347. CATÀLEG UB

1983 SIMON I ADOHER, Carme. Catalogació del fons més antic de la Biblioteca-Arxiu Històric Municipal d’Olot. 1983. 215 fulls. Memòria de final de carrera presentada a l’Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació, i dirigida per Assumpció Estivill Rius. T343. CATÀLEG UB El fons catalogat es va publicar dins de: Catàleg de la biblioteca “Marià Vayreda” d’Olot. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991. 554 p. (Catàlegs de Biblioteques de Catalunya. Sèrie Impresos segles XV a XVIII; 3). CATÀLEG UB

1982 ISBD(S): descripció bibliogràfica normalitzada publicacions en sèrie. Barcelona: Departament Generalitat de Catalunya, Institut Català de Introducció, versió catalana i exemples catalans Rius. 61 p. ISBN: 84-500-8311-7. CATÀLEG UB

internacional de Cultura Bibliografia, d’Assumpció

per a de la 1982. Estivill

1982 NAVARRO CODINA, Montserrat; TORT PASCUAL, Marta. Repertori dels catàlegs d’exposicions artístiques individuals a Barcelona, existents a la Biblioteca de Catalunya, 1900-1936. Memòria de final de carrera presentada a l’Escola de Bibliologia de la Diputació de Barcelona, 1982, dirigida per Assumpció Estivill i Francesc Fontbona. 2 vol. (653 pàgines). T-333. CATÀLEG UB El fons catalogat es va publicar dins de: MONTMANY, Antònia; NAVARRO, Montserrat; TORT, Marta. Repertori d’exposicions individuals d’art a Catalunya (fins a l’any 1938). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1999. 414 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 51). CATÀLEG UB


1982 ESTIVILL RIUS, Assumpció; ANGLADA I DE FERRER, Lluís M. «Programa i estructura de les normes ISBD». Butlletí de l’Associació de Bibliotecaris de Catalunya, núm. 2 (juliol-desembre 1982), p. 26-38. ACCÉS LLIURE

1980 ESTIVILL RIUS, Assumpció. El fet cultural català a les biblioteques populars: 1918 -1979. Barcelona, 1980. 289 p. Treball realitzat amb l’ajuda d’una beca d’Òmnium Cultural.

1978 ESTIVILL RIUS, Assumpció; OLIVELLA, Rosa Maria; OÑATE, Modesta; TURA, Margarida. «Reserva impresa i col·leccions especials». Anuario de la Biblioteca de Catalunya y de las Populares y especiales de Barcelona (19771978). P. 92-177. Memòria de la secció amb la catalogació dels llibres ingressats durant el període. CATÀLEG UB

1976 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Aproximació a una sociologia del llibre i de la lectura. Barcelona, 1976. 110 p., apèndixs. Memòria de final de carrera presentada per obtenir el títol de bibliote­cària de l’Escola de Bibliologia de la Diputa-ció de Barcelona. T-275. CATÀLEG UB

1973 ESTIVILL RIUS, Assumpció. Articulaciones narrativas en la novela española de la primera mitad del siglo XVII. Barcelona, 1972-1973. 156 fulls. Tesi presentada per obtenir el grau de llicenciada en Filosofia i Lletres, Secció de Filologia Hispànica. Tesina 1316. CATÀLEG UB

AL

LLARG DELS ANYS, L’ASSUMPCIÓ ESTIVILL HA FET UN GRAN NOMBRE DE DONACIONS A LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA. PODEU CONSULTAR UNA PART D’AQUESTES DONACIONS AQUÍ.

ÉS

TANT L’AGRAÏMENT QUE LI TENIM, QUE LI HEM VOLGUT FER AQUEST RECONEIXEMENT.


Homenatge a Teresa Rovira, presentació del número extraordinari de la “Revista Catalunya”. Biblioteca de Catalunya, 5 de novembre de 2014. Fotografia feta per Ricard Marco i cedida per la Biblioteca de Catalunya.

IFLA 2004, Buenos Aires. D’esquerra a dreta, Teresa Pagès, Nona Domínguez, Assumpció Estivill i Glòria Pérez-Salmerón a una llibreria.


1998. Excursiรณ a Vic d'un grup d'alumnes de la Facultat amb alguns Professors. MDC

IFLA 1998, Amsterdam. Amb la Task Force on OPAC Displays.


1996. Grup de nou bibliotecàries al pati de la Casa de Convalescència de l'Institut d'Estudis Catalana, amb motiu de la jubilació de Rosa Soler, bibliotecària de l'Institut. MDC

Presentació del llibre "Regles Angloamericanes de Catalogació", acte celebrat a la BC el 4 de març de 1996. Fotografia feta per Ricard Marco i cedida per la Biblioteca de Catalunya.


1995. Jubilació d'Antònia Montmany, bibliotecària de la Unitat Gràfica (antiga Secció de Gravats i Mapes) de la Biblioteca de Catalunya . MDC

1995. Comitè de redacció de la revista Ítem, del Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya. MDC


1992. Presentació del llibre L'Escola de Bibliotecàries, 19151939, d'Assumpció Estivill. Taula de la presidència de l'acte . MDC

1992. Presentació del llibre L'Escola de Bibliotecàries, 1915-1939, d'Assumpció Estivill. Concepció Camps i Assumpció Estivill durant l'acte. MDC


IFLA 1992, Nova Delhi. Amb Jordi Permanyer i Teresa Pagès.

IFLA 1992, Nova Delhi. En una reunió del Comitè Permanent de Catalogació.


1992. Al Mas Blanc de la platja de l’Arrabassada, amb Teresa Rovira, Teresa Pagès i Pepa Agramunt. A l’esquerra de la fotografia, Jordi Rovira i la neta de l’Encarna, la senyora que tenia cura dels Calvet-Rovira.

1989. Grup de sis bibliotecàries assegudes al pedrís del pati de la Casa de Convalescència en la celebració del 75è aniversari de la Biblioteca de Catalunya. D’esquerra a dreta, Assumpció Estivill, Carme Ribé, Antonieta Cot, Teresa Rovira, Núria Cot i Montserrat Prat MDC


1988. Alumnes del Grup C de la promoció de 1987-1988 asseguts a les escales de l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. MDC

1986. Primer Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària, organitzat per l'Escola Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació amb motiu del seu setantè aniversari. Taula d'una de les sessions del Seminari. MDC


© CRAI B IBLIOTECA DE B IBLIOTECONOMIA I D OCUMENTACIÓ DE LA U NIVERSITAT DE B ARCELONA . A BRIL 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.