PINNVERKET

Page 1

BKK/UKK NORBERG, PINNVERKET Under en promenad i området kring den gamla sågen och NOKstugan i Nordansjö i Norberg hittades en bortglömd betongruin, utan tak och egentlig ingång, övervuxen av naturen. De gråa väggarna skapar ett rum mitt inne i skogsdungen ett utrymme för konst? En konsthall i skogens kant? Konstverket Pinnverket är den platsen och den grå betongbyggnaden och dess innehåll, som genom barns och vuxnas närvaro befinner sig i en ständig förändring. Konstverket är en skog, en plats, pinnar, små konstverk, workshops, filminspelning, improvisationsteater och avslutades med en performance; Barnens Skogstorg. Verket är en installation i ständig rörelse, inramad av platsen och dess aktiviteter. Det finsns en massa slypinnar i den omkringliggande skogen som ingen vill ha eller helst inte ens ta hand om. Ett material som börjar leva i handen på den som bär det. Pinnarna blir startpunkter för berättelser. I vår historieskrivning bär pinnarna en övergripande berättelse som vapen, som en grogrund för människans överlevnad: “So long as culture was explained as originating from and elaborating upon the use of long, hard objects for sticking, bashing, and killing, I never thought that I had, or wanted, and particular share on it” från The Carrier Bag Theory of Fiction av Ursula le Guin 1986Ursula le Guin 1986, men med pinnen i handen ser vi snabbt att det finns fler berättelser gömda inne i det långsmala objektet, en resurs som i Pinnverket vill bli använd iallafall en gång till istället för att långsamt ligga och förmultna eller snabbt brännas upp. Pinnverket blev uppbyggt genom en workshopserie som sträckte sig över sommaren dit barn från bygden i Norberg bjöds in. Verket som växte fram blev snabbt en bild över betongbyggnaden som trädde fram likt en symbol för systemet och organisationen, där idén om en konsthall och konstverket försökte ta form - men inte ville. Istället blev den omkringliggande skogsdungen platsen för de konstverk och det kreativa flöde som uppstod på plats. Det intressantaste skapandet och de friaste tankarna händer där, utanför det styrda, planerade och förväntade. BKK/UKK utvecklades genom produktionen av Pinnverket. Det var ett första försök att etablera en konstklubb för barn i Norberg, något som idag inte finns. Om det fanns något slut på Pinnverket (som fortfarande finns på plats) så var det under Barnens Skogstorg. Under Barnens Skogstorg diskuterade vi, genom verket

och ett performance, frågor som rör konst, skog, barns rättigheter och landsbygd. Barnens Skogstorg innehöll även en övernattning i skogen intill! Workshopasen i Pinnverket (BKK/UKK) innehöll parallella workshops i skulptur, målning, installationsbygge, film, fotografi, improvisationsteater och dans. Det filmade klipps ihop till en fristående film som har sin utgångspunkt i verket. Vi nådde ca 80 barn och vuxna upp till det. Pinnverket var en del av projketet En konsthall i skogens kant/Skogen mellan oss av Konstfrämjandet Västmanland, www.skogenmellanoss.se. Involverade: Jenny Berntsson - konstnär, projektledare, konceptutveckling Klas Olsson - konceptutveckling, improvisationsteater Wichanan Mimu Glunrawd - konstpedagog, projektkoordinator Malin Anclair - dans, koreografi Erika Hallström - producent, filmare, skapar film utifrån verket Love Ojinen - fotograf/filmare Många barn

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.