SKAPANDE SKOLA MÄLARPARKSSKOLAN VÄSTERÅS 2022

Page 1

SKAPANDE SKOLA MÄLARPARKSSKOLAN 2022 med elever i åk f-6 och konstnären JENNY BERNTSSON av VÄSTERÅS KONSTMUSEUM


1. JOAKIM OJANEN TIDSRESENÄREN 2. MARIA BOIJ EN HUND SOM HETER DEBORAH 3. VERONICA BROVALL IDIOMS, CUP HOLDER, AFTERMATH II och OH WOW 4. IDA ROSÉN BRANZELL FÅGELN SKÄNKER LUFTEN TYNGD, JAG RYMMER EN BOJ

WORKSHOP

Promenad genom det offentliga rummet med st invid de fyra offentliga gestaltningarna, med tid för guidning och fotografering. Eleverna fotograferade, 2 bilder var. Vi stannade extra länge vid ett av konstverken tecknade av det. Vi gick tillbaka till skolan. Paus/lunch. Vi möttes i bildsalen. Vissa klasser, i mån om tid, gjorde ”energiteckn Vi tittade på teckningarna och fotografierna Alla fick en stor klump lera. Vi skulpterade med inspiration från förmiddag Skulpturerna torkade i respektive klassrum Vi skapade en utställning som öppnade på avslutningsdagen. Alla fick ta med sina skulpturer hem! Skulpturerna är obrända och sköra. Om dom g sönder kan man återvinna leran genom att slå sö den och lägga den i vatten - efter en stund går d forma om leran till en ny skulptur. Kanske får m lufttorka bort lite vatten innan. Återvinning!


topp

och

ning”. a.

gen. m.

går önder det att man


JOAKIM OJANEN TIDSRESENÄREN (1)


Konstverket är både ett självporträtt, samtidigt som det ”handlar om att vara människa”. Joakim är själv uppvuxen i Västerås och alla symboler representerar olika personer i hans familj: Batmantröjan gjorde hans mamma till honom när han skulle på maskerad, klockan representerar pappa och farfar som var urmakare som hade en klockbutik. Hans syskonbarn ligger som leende små plättar på sockeln, som mormor har lagat i plättjärnet och bröderna är med i form av handboll och pensel. Trots att figuren ser lite tyngd och bekymrad ut (det är ju inte alltid så lätt att växa upp och att vara människa, dessutom med ett nedfallet äpple på huvudet) ger den glada klockan oss hopp om framtiden och visar på tiden som bär människan genom livet. Livet där vi själva är tidsresenärer från födsel till död.


”Jag visste bara att det fanns dom där 4 skulpturerna på vår skola, två inne och två ute. Men nu vet jag att det finns tre till!”


Äpplet har många symboliska läsningar och kan stå för: rikedom, fruktsamhet, kunskap, kärlek, svekfullhet, fred, helhet osv.”Du gör så att barn tänker och får nya ideér. Man får liksom hitta på och tänka och blir smartare. Då kan man lära sig mer i skolan.”


MARIA BOIJ EN HUND SOM HETER DEBORAH (2)


Maria Boij arbetar med skulpturer som föreställer något vi känner igen, här en hund. Hunden Deborah, som är namngiven efter hennes Maria Boij arbetarhar medenskulpturer som föreställer egen mormor, speciell betydelse för något viDen känner igen, här en hund. konstnären. påminner henne om hennes Hunden Deborah, somlängtade är namngiven efter hennes mormor som alltid hem tillKanada. egenstår mormor, har en för speciell betydelse Hunden som symbol att längta efter för någon. konstnären. Den påminner henne om hennes Den finns som en liten kompis till de som bor på mormor som alltid längtade hem tillKanada. Öster Mälarstrands äldreboende. Hunden står som som ett symbol förattattdämpa längtalängtan efter någon. Kanske försök Den finns somoch en liten kompis till de som bor på även ge sällskap. Öster Mälarstrands äldreboende. Kanske som ettlängtar försök du att efter? dämpa längtan Vem och även ge sällskap. Vem längtar du efter?

WOFF! WOFF!
VERONICA BROVALL IDIOMS, CUP HOLDER, AFTERMATH II och OH WOW (3)


Veronicas skulpturer står på och i skolans entré som en påminnelse om skolans värld: du var där, jag är här, vi är här (HERE). Skulpturerna består av abstrakta och symboliska former. Tillsammans skapas ett slags organiskt växande och igenkännande. Skulpturerna är fyllda med bokstäver. Genom dom har vi alla, i skolan, lärt oss bygga ord och meningar. Många är vi också som minns engångsplastmuggarnas självklara plats på skoltoaletterna från förr. Brovalls muggar i brons innehåller, istället för vatten, formationer av flätor. De symboliserar omhändertagande och växande men kanske också ett tvång eller intvingande i en form? Betraktaren tolkar själv! .


IDA ROSÉN BRANZELL FÅGELN SKÄNKER LUFTEN TYNGD, JAG RYMMER EN BOJ (4)


Platsen och vår upplevelse av den har en stor betydelse för hur konstverken ser ut. I Idas verk finns små detaljer från platsen som förstärks i konstverket. Du möter måsarna som sitter på pålar, som under kvällarna blir upplyst inifrån. Hålen i pålarna är format från detaljer från platsen; fågelbajs (?), träets ådringar, en fjäril och kanske även vattenytans krusningar? Verket får oss att tänka på sommar, frihet, mat, platsen och vår relation till den. En fråga är inristad i en av markplattorna: Var finns du? Här finns jag, svarar en annan.Det offentliga rummet är Det offentliga rummet är till exempel gator, torg och parker, till exempel gator, och att parker, platser där allatorg har rätt därkonst alla har att vara.platser Offentlig är rätt konstverk vara. Offentlig konst är konstverk som är placerade i det offentliga som är placerade i det offentliga rummet. Ofta finansieras konsten rummet. finansieras konsten genom 1%Ofta regeln, som garanterar genom 1%nybyggnationer regeln, som garanterar konst vid som till konst vid nybyggnationer exempel skola och som till exempel skola och bostadsområden. bostadsområden.


Leran är ett material som förenar alla fyra konstnärskapen och konsten med platsen. I ateljén jobbar konstnärerna med lera till en skulptur, som det sedan tas form på. Slutresultatet blir en skulptur i annat material, här brons och andra metaller. Brons är ett väldigt tåligt material som passar bra till permanenta skulpturer som ska stå utomhus. Dom kommer hålla i flera hundra år! Förr i tiden (på 1600-talet) låg det ett stort tegelbruk på Öster Mälarstrand. Tegel är gjort av bränd lera. På så sätt hänger platsen och konsten ihop.


Vi använde en lera som heter lergodslera. Vi använde en bränna lera som lergodslera. Den kan man tillheter keramik i en speciell Den kan man bränna till keramik i en brännugn, men också återvinna gångspeciell efter gång. brännugn, men också återvinna gång efter gång. Leran kan man köpa från olika konstnärsbutiker, Leran kan manbåde köpai butik från olika konstnärsbutiker, och on-line. både i butik och Om man vill skapa konston-line. oftare kan man till Om exempel man vill besöka skapa konst oftare kan till Konstlabbet på man Västerås exempel besöka Konstlabbet på Västerås konstmuseum. Information hittar du på konstmuseum. Information hittar du på www.vasteraskonstmuseum.se. www.vasteraskonstmuseum.se. Alla är välkomna! Alla är välkomna! Konstnären som lett workshopsen heter Konstnären som lett Hon workshopsen heter Jenny Berntsson. jobbar ofta med Jenny Berntsson. Hon jobbar ofta med skulptur, teckning, fotografi och plats, skulptur,ofta teckning, fotografi plats, tillsammans medoch barn. oftawww.jennyberntsson.com tillsammans med barn. www.jennyberntsson.com