Page 1

G I L L I V I FR november 2013

Stormen gav travlhed for frivillige

Parade i Paris

Seminar om redningshunde


FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Nu bliver de Regionale Samlingspunkter snart virkelighed Beredskabsforbundets arbejde med at virkeliggøre de strategiske beslutninger skrider godt fremad. Således bliver de Regionale Samlingspunkter til virkelighed her i 4. kvartal, ganske som planlagt.

ansat eller udpeget en regional konsulent til hver af regionerne – og kort efter nytår vil de være på plads i de nye omgivelser. På Beredskabsforbundets Faglig Lederuddannelse, der med stor succes blev afsluttet for årets hold den 2. 3. november 2013, blev det klart, at man ser en klar fordel i, at det regionale sammenhold styrkes. Samlingspunkterne kan derfor være udgangspunkt for, at kredsledelserne mødes og uddanner sig sammen, eller blot deler viden og lærer hinanden endnu bedre at kende, så samarbejde på tværs af kredse også styrkes.

Landsledelsen arbejdede i 2011 med en strategi, der helt bogstaveligt skal bringe flere ressourcer ud i regionerne, så kredsene kan komme i centrum – det er i kredsene, at Beredskabsforbundets vigtigste opgaver løses, og hvor ord bliver til handling. Det gælder ikke mindst vores opgave med at uddanne befolkningen til Robuste Borgere gennem befolkningskurserne i Forebyggelse.

Vi arbejder fortsat efter mottoet “Stærke relationer = stærke resultater” og etableringen af de fysiske faciliteter og en officiel regional Beredskabsforbundsadresse betyder, sammen med ansættelsen af de regionale konsulenter, at rammerne for yderligere regional støtte til kredsenes arbejde er godt i gang.

Der er således nu indgået en aftale om Beredskabsforbundets brug af Beredskabsstyrelsens faciliteter på centrene i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og i styrelsens hovedkvarter i Birkerød. Der er dels tale om, at Beredskabsforbundet får kontorer og mødelokaler, dels adgang til at bruge uddannelsesfaciliteter, øvelsespladser og munderingsdepoterne.

Per Junker Thiesgaard Landschef

I første omgang rykker de nye regionale konsulenter ind – der er nu i samarbejde med regionsledelserne

Storm gav travlhed for frivillige

Seminar om redningshunde

Parade i Paris

2


REGI ON H OVEDSTADEN

Dato: 15. november 2013 Det vil glæde Beredskabsforbundet Region Hovedstaden at se dig og din ledsager til

NYTÅRSGUDSTJENESTE ONSDAG DEN 8. JANUAR 2014 KL. 19.00 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 2, 1160 København K. Holmens Kirkes Kor medvirker ved gudstjenesten, der forrettes af sognepræst Michael Wagner Brautsch. Efter nytårsgudstjenesten vil der være forfriskninger i kirkens sideskib inden aftenens hovedtaler:

Landschef for Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Forud for nytårsgudstjenesten vil der være fakkelvagt ved mindestenen for de brand- og redningsfolk, som er omkommet under udførelsen af deres tjeneste. Uniformeret personel anlægger store dekorationer. Vi håber at se dig! Med venlig hilsen Carsten Lind Olsen Regionsleder Regionsleder Carsten Lind Olsen • Mariehøj 50 • 3000 Helsingør Tlf. 20 67 74 46 • e-mail: regionsleder@bfrh.dk • Hjemmeside: www.bfrh.dk

3


Foto: Lars Kirchhoff, Nordsjælland

Stormen gav travlhed for frivillige brand- og redningsfolk Op mod 400 frivillige brand- og redningsfolk har arbejdet med følgeskadevirkningerne fra stormen. – I situationer som denne fungerer de frivillige brand- og redningsfolk som en vigtig ressource for brandvæsenerne. De kan således undgå at sende fuldtids- og deltidsbrandmænd ud til disse længerevarende indsatser, som kræver meget mandskab, fortæller Beredskabsforbundets presse- og kommunikationschef Mads Jakobsen.

Frivillige vigtig faktor ved længerevarende katastrofer Den kraftige storm viser et stort behov for kommunale og statslige frivillige i redningsberedskabet. Frivillige er en prisbillig og engageret ressource for det danske samfund. Og med udsigten til flere kraftige storme og skybrud i fremtiden, så stiger behovet for frivillige.

– Der mangler frivillige i redningsberedskabet, og det vil vi for alvor komme til at mærke i den kommende årrække, for det er blevet sværere at hverve frivillige. Vi skal have styrket frivilligtanken yderligere, så vi også har frivillige at trække på i beredskabet, når vi i fremtiden bliver ramt af ekstremt vejr, fortæller Mads Jakobsen.

blæse ud på motorvejen. Hestestalden udgjorde en så stor fare for trafikanterne, at politiet valgte at afspærre motorvejen, indtil de frivillige havde fået sikret stalden. Forplejningstjenesten var også indkaldt for at forpleje indsatsstyrkerne. Kl. 20.45 kom der besked fra politiet om 200 togpassagerer, som var strandet og skulle indkvarteres indtil næste morgen. Vi fik åbnet en skole og rekvireret 100 madrasser fra Varde Brand & Redning. Kl. 21.45 meddelte vi politiet, at vi var klar til at modtage de strandede togpassagerer med kaffe, the, tæpper og madrasser. Men der kom ingen… Kl. 23.45 meddelte politiet, at der ikke kom nogle evakuenter til Esbjerg. Så vi pakkede det hele sammen igen, men vi havde jo bevist, at selvom de frivillige er godt brugt efter en hel dags hårdt beredskabsarbejde, er de klar til

at yde en ekstra indsats for nødstedte borgere. Samlet antal frivillige: 20. Samlet antal frivilligtimer: 203

Fra BF Reporter App Esbjerg Esbjerg Brand & Redning valgte grundet de aktuelle vejrmeldinger at forhøje beredskabsniveauet for det supplerende beredskab til informationsniveau klokken 10.00. Og da stormen ramte Esbjerg kl. 14.00, og de første meldinger begyndte at indløbe, blev beredskabsniveauet hævet til alarmberedskab. Der mødte 20 frivillige ind på Beredskabsstationen. De blev straks sendt til Esbjerg Havn, hvor der var nogle køretøjer, som skulle sikres. Herefter væltede det ind med så mange opgaver, at ledelsen valgte at oprette KSN på Beredskabsstationen og bemande den med en indsatsleder og en frivillig befalingsmand. De frivillige blev i løbet af eftermiddagen sendt ud til mange forskellige opgaver, såsom træer og vejskilte, der var væltet ud på kørebanen, og en hestestald der var ved at

4

Kolding Opskæring af væltede træer og lysmaster. Samlet antal frivillige: 14. Samlet antal frivilligtimer: 65 Vejen Vagthavende ISL alarmerede mandag eftermiddag den frivillige indsatsstyrke pga. den kraftige storm. 7 mand mødte op, og vi bemandede 3 biler og kørte i hver vores retning, alt i mens indsatslederen koordinerede indsatsen. Der blev flyttet og fældet en del træer, der enten var væltet eller var ved at vælte. Efter 3 timer kunne vi returnere fra stationen. Samlet antal frivillige: 7. Samlet antal frivilligtimer: 21


Svendborg Hjælp pga. stormen, kørte med 1 sprøjte og Pick-up. Samlet antal frivillige: 7. Samlet antal frivilligtimer: 28 Odense Indkvartere 200 personer. Samlet antal frivillige: 6. Samlet antal frivilligtimer: 36 Lave mad til 70 personer. Samlet antal frivillige: 4. Samlet antal frivilligtimer: 24 Fælde og rydde træer fra veje m.m. efter storm. Samlet antal frivillige: 9. Samlet antal frivilligtimer: 54 Nyborg I forbindelse med stormen var de frivillige ude og fjerne en del storm-væltede træer fra kørebanen flere steder i kommunen.

Samlet antal frivillige: 11. Samlet antal frivilligtimer: 99 Frederikssund Det Supplerende Frivillige Beredskab, Frederikssund alarmeres kl. 16:30. Vi løser primært opgaver med rydning af veje for væltede træer og kører tilsammen 1820 opgaver omkring: Kulhuse, Frederikssund, Slangerup, Uvelse, Ølsted, Frederiksværk, Hundested, Lynæs og Asserbo. Vi opretter vores egen KST på station Højager, som koordinerer vores opgaver, som modtages fra ISL og vagtcentralen i FrederikssundHalsnæs Brand og Redningsberedskab. Forplejningstjenesten indsættes til at lave mad til os selv og beredskabet. Ved 18-tiden får vi en opringning fra Københavns Brandvæsen, som spørger, om vi kan lave varm aftensmad til bespisning af brandmandskabet på

5

deres 7 brandstationer (mad til 75 personer). Vi siger ja, hvis de selv kan sende en stafet til Slangerup og hente maden – Det kunne de. Kl. ca. 20:00 fremsætter ISL ønske om, at Det Supplerende Frivillige Beredskab flytter deres KST til Frederikssund Brandstation, og derfra overtager koordineringen af hele indsatsen i samarbejde med ISL. Samlet antal frivillige: 22. Samlet antal frivilligtimer: 220 Holbæk Forplejning til brandmænd og frivillige ved evakuering af beboere i ladegårdsparken pga. storm. Samlet antal frivillige: 7. Samlet antal frivilligtimer: 28


Parade i Paris Weekenden den 25. - 27. oktober tog jeg til Paris for at repræsentere Beredskabsforbundet i Cérémonie du ravivage de la flamme. Af Laila M. Hansen, kredsleder Odense Turen startede fredag morgen med toget til Kastrup Lufthavn for at møde de andre, som skulle med. En fra hver region samt nogle fra landssekretariatet, i alt ni personer. Da vi nåede frem til Paris, tog vi Metroen frem til vores hotel. Ja, det vil sige at vi skulle skifte mange gange. Puha, det var hårdt med kufferter og 20 grader, og tog der var meget, meget fulde, så man måtte skubbe folk ind. Efter vi var nået frem til hotellet, var der tid til, at man kunne få en skylle, inden vi drog på café for at drikke en kold øl. Derefter var vi på en ægte fransk restaurant for at indtage aftensmaden sammen med en repræsentant og hendes mand fra den Danske Ambassade. Efter at vi havde spist, gik vi en aftentur for at se lidt af Paris by night. Så blev det tid til at tage tilbage til hotellet med metroen for at skifte til uniformen. Da vi var

færdige, tog vi metroen igen til Triumfbuen, hvor vi skulle mødes med de andre, der skulle med i paraden. Frivillige fra Paris, en gruppe frivillige fra Tyskland, en gruppe frivillige fra Schweiz og franske veteraner fra forskellige grupper. Vi stillede op i en sidegade til Avenue Des ChampsÉlysées. Så ankom politiet for at spærre gaden af, og vi kunne begynde vores parade. Det var godt nok meget stort at gå op ad Avenue Des Champs-Élysées lige imod Triumfbuen, hvor ceremonien skulle foregår. Man føler, at man er en meget betydningsfuld person, og der er mange følelser, der løber igennem ens krop. Da ceremonien var færdig, skulle vi ud og spise sammen med tyskerne, 6

så vi tog metroen igen for at tage på en restaurant et sted i Paris, hvor vi fik burger. Da måltidet var indtaget, tog vi metroen tilbage til hotellet for at skifte og så gå på cafe og få en meget velfortjent kold øl og snakke om dagens begivenheder. Søndag morgen drog vi af sted til lufthavnen med metroen, og da kl. var 16 landede jeg i min lejlighed i Odense efter en meget spændende, begivenhedsrig, fuld af oplevelser weekend.


Hjertestarterdagen 2013 Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden stod den 16. oktober bag Hjertestarterdagen i Danmark, og i resten af EU var der ligeledes på initiativ fra EU-Parlamentet særligt fokus på genoplivning denne dag. Af Mads Jakobsen, Presse- og kommunikationschef BFUC var med på Hjertestarterdagen Den 16. oktober var Beredskabsforbundet Uddannelsescenter en del af Hjertestarterdagen, hvor der blev afholdt en række gratis 4 timers kurser rundt omkring i landet. Et af kurserne blev afholdt i Kolding, hvor førstehjælpsinstruktør Vinnie Mott oplevede en enorm interesse for at komme med på kurset. – Jeg er glad for den overvældende interesse for at være med på kurset. Jeg måtte sige nej til et par interesserede, der gerne ville melde sig til, for vi har ikke plads til flere, siger hun.

I hele landet var der arrangementer, hvor danskerne gratis kunne deltage og lære mere om genoplivning, fortæller Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden. – De nye tal fra Dansk Hjertestopregister understreger, at der er et stort potentiale i at engagere danskerne i at redde liv. Derfor giver en lang række aktører inden for genoplivning i løbet af Hjertestarterdagen danskerne mulighed for at få demonstreret hjertemassage, kunstigt åndedræt og se, hvordan en hjertestarter virker, siger Grethe Thomas og fortsætter:

På Fisketorvet i København havde uddannelseskonsulenterne Kim Lindy Pedersen og Thomas Gøtze taget førstehjælpsdukker og hjertestartere med. Og her fik en lang række af indkøbscenterets besøgende mulighed for at kræfter med livreddende førstehjælp og hjertestarteren.

– Vi ved, at hvis endnu flere danskere træder til med hjælp ved hjertestop, så vil endnu flere danskere kunne overleve et hjertestop. Den tætte relation mellem tidlig hjælp og efterfølgende overlevelse gør indtryk, og vi håber derfor, at endnu flere danskere vil tage et kursus i livreddende førstehjælp og brug af en hjertestarter, så flere liv kan reddes fremover.

Læs hele artiklen i BEREDSKAB 06 2013.

7


Min weekend med forbundet Af Marianne Kjær, regionsleder Syddanmark

Fredag den 8. november blev jeg hentet hjemme af Kristian, for at vi skulle ud og handle til vores seminar i weekenden. Og med en indkøbsliste, der næsten blev overholdt, så kunne vi jo bare gå i gang. Derefter kørte vi til Lurendal og fik læsset af og begyndte at gøre klar til lørdag. Kl. 16.00 kørte vi til Kolding, hvor vi skulle mødes med resten af regionsledelsen på Bones, hvor vi skulle have aftensmad, inden vi alle kørte tilbage til Lurendal for at afholde regionsledelsesmøde. Vi var blevet enige om, at vi ville bruge ekstra tid på forebyggelse. På hvordan vi kunne hjælpe vores kredse med at komme godt i gang med at få afholdt flere forebyggelseskurser. Og jeg synes, at der kom rigtig mange gode idéer på banen, og vi sætter gang i et par stykker af dem inden længe. Men det skal I nok komme til at høre mere om.

Derefter fik vi gjort resten klar til lørdag, hvor vi jo skulle afholde vores Seminar 2013. Vi sluttede fredagen med hyggeligt samvær, hvor vi bl.a. støttede op om Frank, med et par flasker vin med hans ”valgplakat” på. Lørdag den 9. november spillede Elsebeths telefon kl. 7.00, og så var det bare op. Fnug og Hanne kom kl. 7.30 med rundstykkerne. De havde igen i år sagt ja til at servicere os alle. Meget taknemlig. Så fik vi dækket bord, lavet kaffe og var så klar til at modtage deltagerne til vores seminar. Vi startede lige med lidt info og selvfølgelig en morgensang. Og et velkommen til alle inklusiv regionslederne fra Midt og Nord, Lotte og Kurt, som også havde sagt ja til at deltage. Kl. 10.00 gik vores landschef Per Junker Thiesgaard 8

så på, hvor han fortalte om Trin 3. Han fik lige samlet op på Trin 1 og Trin 2, så alle var med igen. Men der blev vendt rigtig mange ting, og der var flere der pludseligt så tingene lidt mere i et sammenhæng end før. Kl. 11.45 takkede Per af, da han skulle videre til Region Hovedstaden, hvor han også skulle over at fortælle ca. det samme. Morten Hagen fra Intenz overtog ved at komme med idéer til, hvordan vi kunne få vores egne og befolkningen til at forstå, hvor godt vores forebyggelseskursus er, og hvordan vi kunne ”sælge” det. Han gjorde det på en rigtig god måde, med info fra ham og så gruppeopgaver i ca. 5 - 10 min.,


og så gik han på igen. Der var en livlig debatrunde i grupperne. Vi fik værktøjer, som vi kunne tage med hjem og bruge. Det var super godt. Så var der ca. en time, så stod den på aftensmad og socialt hygge. Og Gitte og Tobias havde lovet at stå for underholdningen. De fik næsten alle til at deltage i en af deres opgaver. Super sjovt! Det klarede de til UG. Søndag var jeg nødt til at stå lidt tidligt op, fordi jeg var kommet til at love dem ”scrambled eggs”. Og det fik de selvfølgeligt. Så efter en god morgenmad, var det så Søren Benthins tur til at give os sin fortælling af sit helikopterstyrt

i 2008. Han skal opleves. Det er super godt. En barsk fortælling om en ulykke, og hvordan han derefter har kæmpet. Og det gør han godt.

gerne sige tak til regionsledelsen, Ib, Louise, Elsebeth, Bent, Kristian og Frank for deres store arbejde for, at det skulle blive et godt seminar. Og jeg vil også her sige tak til alle deltagerne for en super god weekend, og jeg glæder mig til næste år. Sæt kryds allerede nu den 2. weekend i november.

Så var der frokost, oprydning og farvel og tak for en god weekend. Dejligt at være med til at arrangere noget, når alle deltagere bare er med på det. Jeg vil her

9


Hverdagens Helt Kristian Baggesgaard Af Marianne Kjær, regionsleder Syddanmark

Esbjergs Beredskabschef Jens Mølgaard har indstillet Kristian Baggesgaard til Jydske Vestkysten og Sydbanks pris ”Hverdagens Helte”. Og han var blevet bedt om møde på stationen ved Brand og Redning i Esbjerg onsdag den 13. november. Her blev han modtaget af Falck – beredskabsfolk, journalister og selvfølgelig Jens Mølgaard, som holdt en tale for en noget chokeret og forvirret prismodtager, hvor han bl.a. sagde: – Frivilligtanken, som generelt i disse år bliver mere og mere aktuel som supplement til det øvrige samfund, lever i høj grad i bedste velgående blandt de frivillige ved Brand & Rednings supplerende katastrofeberedskab. Dette er Kristian Baggesgaard et rigtigt godt eksempel på. Kristian udviser som frivillig ved Brand & Rednings supplerende beredskab om nogen initiativ, virkelyst, og uanset hvornår på døgnet han bliver tilkaldt er svaret altid ”Jeg er på vej”. Gode eksempler herpå er den nylige storm, som ramte vestkysten. Her indkaldte Brand & Redning et hold af frivillige fra det supplerende beredskab, som alle gjorde en flot indsats, og Kristian Baggesgaard påtog sig straks specialopgaver som hjælp til staben med disponering af køretøjer. En indsats, som gjorde, at disponeringen af de mange

redningskøretøjer, der var på hjul i det døgn, fungerede ganske optimalt. De frivillige ved Brand & Redning ydede generelt også en kæmpe indsats under afviklingen af DGI Landstævnet i sommer. I hele planlægningsfasen op til dette stævne og naturligvis under stævnet var Kristian Baggesgaard en af Brand & Rednings nøglepersoner i de serviceopgaver, der skulle udføres. Alle frivillige ved Brand & Redning har dybest set fortjent en stor tak for den vigtige samfundsopgave, de frivilligt yder til samfundet på alle tider af døgnet året rundt. Kristian Baggesgaard styrker dette beredskab

10

ved sit initiativ, sin altid proaktive og positive måde at håndtere opgaverne på, og derfor er valget faldet på ham som tak for en flot frivillig indsats til gavn for det fælles samfund. Der skal fra Region Syddanmark også herinde lyde, et stort tillykke til Kristian. For han har da, om nogen fortjent det. Godt gået.


Frivilligenheden ved Ringsted Brandvæsen er gået online Af Tabita Hansen, Medieansvarlig for Frivilligenheden ved Ringsted Brandvæsen

Så er vores hjemmeside www. frivilligringstedbrand.dk endelig gået i luften. Kredsens tanke bag siden er at skabe en større opmærksomhed på frivilligenheden og dennes arbejde. Ligeledes er det meningen, at den skal bruges som infoside til alle interesserede. Ikke mindst skal den bruges som ”reklameside” til kommende kunder. Siden har været under opbygning siden sommer 2013, og der har været mange idéer oppe at vende. Nu er den endelig gået i luften. Den vil dog hele tiden blive udbygget, så den matcher det behov, der er. En af de kommende ting er, at der vil blive en lukket side. Den side vil der kun være adgang til, hvis man er aktiv frivillig hos Ringsted Brandvæsen. En af tankerne bag siden er bl.a. at skabe en større åbenhed om

kredsens arbejde blandt de frivillige. Her vil de frivillige kunne se, at vi arbejder med og for dem. Dette kan også være med til, at der er flere, der ønsker at støtte op om det arbejde, som kredsen udfører. Siden vil også blive brugt som arkiv til de artikler, der har været i pressen. Dette er også med til at gøre, at det kan skabe mere interesse om vores arbejde. Vi er endnu ikke gået i gang med det omfattende arbejde, det er at få vores billedarkiv op på siden, men det er på tegnebordet, og vi håber, at vi når det inden årets udgang. Samtidig med lanceringen af hjemmesiden har vi oprettet en Facebook-side – Frivilligenheden ved Ringsted Brandvæsen. Her vil vi sørge for, at der kommer korte informationer. Det har længe været et ønske med en hjemmeside, men ikke mindst en Facebook-side. Begge dele kan bruges i forbindelse med, at vores 11

instruktører er ude og undervise på fx skoler. Her er Facebook den geniale markedsføringskanal. I forbindelse med lanceringen af begge sider har vi fået trykt visitkort. Dem kan vi have med til uddeling til interesserede på vores mange vagter. Vi har valgt, at der er en administrator på hjemmesiden, men tre administratorer på Facebooksiden. En af administratorerne på Facebook-siden er vores daglige leder af Frivilligenheden. Grunden til dette er, at så kan siden også bruges til mere informative oplysninger i forbindelse med billeder og andet. Vi håber, at vi kan være inspiration til andre kredse i forbindelse med opbygning af en hjemmeside. Hvis vi alle har en hjemmeside, er vi alle med til at fortælle, hvad vi laver, og hvordan vi som frivillige støtter op om det danske beredskab.


1. november 2013

! !

Redningsberedskabets aktører må stå sammen om et beredskab, der er samfundet værdigt!

!

Strukturudvalget for Redningsberedskabet skal fremkomme med en konkret model til et fremtidigt redningsberedskab, der på én gang fortsat kan løse de opgaver, som beredskabet løser idag, og samtidig styrker beredskabets effektivitet og robusthed, og Þnder besparelser i beredskabet pŒ et tre-cifret millionbeløb.!

!

Det er med andre ord alvorligt arbejde, der nødvendigvis bør udføres grundigt og samvittighedsfuldt, hvis resultatet skal v¾re forsvarligt - ikke mindst i lyset af, at strukturudvalgets opgave er at anbefale en model, der betyder en “grundlæggende strukturændring af det samlede beredskab.” !

! ! !

Og tiden er knap - allerede i forŒret 2014 skal strukturudvalget afgive sit opl¾g. ! Beredskabsforbundet opfordrer til st¾rkt samarbejde mellem redningsberedskabets akt¿rer om at Þnde den bedste løsning for samfundet. ! Og til at sikre, at fokus ikke kun bliver på, hvad der er værd at ændre, men også på, hvad der er værd at bevare. Effektivitet er ønskeligt, men samtidig skal vi sikre, at mange års oparbejdet viden og erfaring ikke mistes undervejs. !

!

Ved Civilforsvarets nedl¾ggelse h¿stedes ogsŒ mange effektiviserings-gevinster, men man kan stille spørgsmålstegn ved, om ikke det netop gik lidt for hurtigt og for langt med at ændre. Mange værdifulde materiel-investeringer til krise-situationer gik tabt - og planer og viden blev i bedste fald lagt i m¿lpose, hvis de ikke forsvandt helt. Materiel og viden, vi godt kunne have gl¾de af at rŒde over i dag - men formentlig ikke får råd til at genanskaffe.!

!

Vi lever heldigvis ikke længere med en aktuel trussel om krig, som Civilforsvaret var indrettet efter. Men samfundet er fortsat sŒrbart - det har vi set i Beredskabsstyrelsens Nationale Risikobillede, der udkom tidligere i år. !

!

Beredskabsforbundet er repr¾senteret i strukturudvalgets referencegruppe, og her vil vi tale for et robust beredskab i alle henseender - hvadenten det g¾lder forebyggelse, det daglige akutte beredskab, det internationale beredskab, eller det beredskab, der skal kunne træde i kraft ved store hændelser og kriser. ! ! Det er det samfundet ¿nsker og har brug for - og med rette forventer.!

! !

Et væsentlig mulighed for at styrke robustheden er en yderligere nyttiggørelse af frivillige til støtte og supplement af det samlede redningsberedskab i løsningen af alle disse opgaver.! Frivillige kan, som de allerede gør i dag, støtte og supplere det operative beredskab, men vi bør yderligere styrke den frivillige forebyggelsesindsats med uddannelsen af selvhjulpne borgere. Og med ßere veluddannede frivillige, der kan træde til og løse støtteopgaver, når store hændelser eller kriser, kræver det.!

! !! !! !! !

Men først og fremmest må redningsberedskabets aktører nu stå sammen om et beredskab, der er samfundet værdigt.!

BEREDSKABSFORBUNDET! Per Junker Thiesgaard! Landschef

12


Den 8. december 1983 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Civilforsvaret/Danske Kvinders Beredskab Kreds Greve.

Dette er nu

og et par navneskift siden.

Så Greve Brandvæsens Forbund holder reception søndag den

mellem kl. 11.00—14.00,

på adressen Lunikvej 6-8, 2670 Greve. Du/I er velkomne på dagen til boller, lagkage og kakao m/flødskum. Vi modtager gerne svar om du/I deltager inden 02.12.13. Med beredskabs hilsner Kreds Greve Kredsleder / Kasserer Chr. Hartmann / Ch. Månsson Su 4056 2607

13


Pumpeopgaver i Esbjerg Af Kristian Baggesgaard, frivillig Esbjerg

De frivillig blev den 2. november kaldt af indsatslederen til pumpeopgaver flere forskellige steder i Esbjerg. Indsatslederen fik kl. 05.45 besked fra 1-1-2, at flere veje var lukkede pga. oversvømmelse.

50 cm vand på kørebanen. Efter at vi havde renset kloakristerne for blade m.m., kunne vandet dog selv løbe væk fra kørebanen. Det viste at være det samme problem de øvrige steder.

Efter at indsatslederen havde beset det første sted, aktiverede han udkald af de frivillige til at løse opgaverne. Det første sted vi landede stod der ca.

Samlet antal frivillige: 4 Samlet antal frivilligtimer: 12

Deltag i Beredskabsforbundet Landsstævne 2014 SNE, STORM OG SKYBRUD – ER DU KLAR TIL AT HJÆLPE?

Så kom til Ringkøbing den 12. - 14. september 2014 Læs mere på: www.bf-staevne.dk 14


Frivillige deltog ved brand i Kvistgård Foto: Bjørn Nielsen, BPLN.dk Onsdag den 20. november udbrød der brand i en bygning i Kvistgård i Nordsjælland. Brandalarmen lød klokken 02.40. Frivillige brandfolk deltog i slukningsarbejdet.

Det er ikke længe siden, at der udbrød brand i et tidligere tilholdssted for Bandidos-rockere i Haslev på Sydsjælland. En brand, som ifølge politiet var påsat.

Nordsjællands Politi ved endnu ikke, hvordan ilden er opstået.

På disse kanter har Bandidos-miljøet på det seneste været præget af stærke spændinger, hvor flere påsatte brande – blandt andet i Rødovre – sættes i forbindelse med en intern konflikt.

– Vi kan ikke udelukke, at branden er påsat. Det vil efterforskningen vise, siger vagtchef Palle Jørgensen fra Nordsjællands Politi til Ritzau.

Politiet har blandt andet lukket en rockerborg i Næstved, hvor gruppen Westside Nation holder til. Gruppen er brudt ud af Bandidos og er ifølge politiet endt i såkaldt bad standing, hvilket gør dens medlemmer nærmest fredløse.

Flere personer med tilknytning til Bandidos lå og sov i klubhuset, da der gik ild i værkstedet, siger politiet. Alle nåede at forlade bygningen, og ingen er kommet noget til, lyder det.

15


Seminar om redningshunde Den 16. november var der seminar for redningshundeførere i Tinglev. Seminaret havde til formål at sikre en direkte information til alle hundeførere og en åben dialog med mulighed for spørgsmål og kommentarer. Der mødte omkring 90 personer op til seminaret i Tinglev lørdag den 16. november, hvor der var repræsentanter fra både Center for Uddannelse, Teknisk Skole Tinglev og de fem statslige centre, der fra nytår vil have redningshunde samt rigtig mange hundeførere. Seminaret var tilrettelagt i tre dele – først en generel samlet information til alle, dernæst en gruppevis præsentation fra hver af styrelsens fem afdelinger med hunde og endelig opsamling og spørgsmål i plenum. Det var et meget vellykket seminar. Mange benyttede lejligheden til at spørge ind til den fremtidige struktur og betingelser. Det var ikke kun repræsentanter for Beredskabsstyrelsen, der kom til orde – også arbejdsgruppen og de frivillige deltog aktivt i seminaret. Frivillige med redningshund bliver i fremtiden et statsligt specialberedskab, og de nuværende frivillige tilbydes mulighed for at indgå én statslig frivilligkontrakt. Dette gælder både hundeførere og instruktører. Der vil der fra 1. januar 2014 ikke længere blive udbetalt refusion til kommunerne for udgifter til frivillige med redningshunde. Processen med omlægningen En arbejdsgruppe med repræsentanter for de frivillige hundeførere, én repræsentant fra Beredskabsforbundet og et antal repræsentanter fra forskellige dele af Beredskabsstyrelsen blev i foråret 2013 nedsat for at afklare rammerne for den kommende overflytning. Der er ydet

et stort arbejde af arbejdsgruppens medlemmer, der blandt andet har deltaget i tre møder i løbet af året. Arbejdsgruppen gennemførte desuden to analyse, dels en om hundeførere og hunde, og dels en analyse af de lokale faciliteter. Selve implementeringen af specialberedskabet forventes at ske ultimo december 2013, så alle er klar i den nye struktur inden nytår. Den fremtidige struktur Redningshundeområdet vil blive et specialberedskab med en reaktionstid på maks. 2 timer, dvs. et redningshundeteam skal være fremme senest to timer efter det er blevet rekvireret. Redningshundene vil blive en del af Beredskabsstyrelsens nationale og internationale redningstjeneste, der vil indgå i USAR-enhederne. Der vil være en overgangsordning for nuværende frivillige med hund eller ledere/instruktører, som er tilknyttet hundeområdet i kommunerne, og ønsker at overgå til en statslig kontrakt inden 31/12, 2013. Der stilles ikke krav om fysisk test eller særlig uddannelse for frivillige, der vælger at skrive kontrakt med Beredskabsstyrelsen inden nytår. Hund og fører skal dog vurderes egnet. Det første år skal bruges til at finde på plads i den nye struktur. Herefter forventes hundeførerne at påbegynde en uddannelsesmæssig opkvalificering og har 3 år til dette. På uddannelsessiden skal hundeføreren være indstillet på at gennemgå redningsuddannelse på tekniker16

niveau (140 timers USAR uddannelse) samt 111 timer specifik redningshundeuddannelse, inden hundeføreren kan certificeres som færdiguddannet hundeteam. En redningshund kan ikke arbejde på et skadested, før både fører og hund er certificeret, og der vil også i 2014 blive mulighed for at gå til prøve to gange i løbet af året. Men i modsætning til i dag, så skal hundeteamet fremover kun recertificeres (mønstres) hvert tredje år. Der kommer redningshunde på følgende af Beredskabsstyrelsens afdelinger: • Nordjylland • Midtjylland • Sydjylland • Sjælland • Hedehusene Den nuværende ”uddannelse redningshund” fra 2012 på 111 timer gælder også efter nytår. Uddannelsen vil blive justeret lidt, således at den passer til den nye struktur samt den nye redningsuddannelser i staten. Hundeføreren skal indenfor 3 år (4 år pga. overgangsordningen) have gennemført USAR-tekniker uddannelsen på 140 timer samt årligt vedligeholdelse bl.a. førstehjælp m.m. Der vil i 2014 blive gennemført to træningssamlinger i Tinglev, hvor der vil blive tilbudt uddannelse i flere parallelle spor, f.eks. for nye hunde, let øvede, øvede, instruktører og ledere. Første samling er planlagt til at foregå i perioden fra den 25.

Arkivfoto


april kl. 10 til den 27. april kl. 16 i 2014. Samlingerne i Tinglev har til formål at skabe et godt fagligt hundemiljø på tværs af landet. Ligesom BRS på den måde løbende kan følge med i den faglige udvikling af den enkelte og specialberedskabet som helhed. Mellem samlingerne i Tinglev vil der hver blive organiseret lokal træning/uddannelse med egne instruktører og i eget anlæg hver 14 dag (på det statslige center eller lokalitet arrangeret af det statslige center). På nogle afdelinger vil træningen blive organiseret som weekendsamlinger og andre steder vil det blive som hverdagsaftenen eller en kombination. Hør mere om de lokale forhold på de planlagte informationsmøder på hvert beredskabscenter. Kommunale hunde i fremtiden Beredskabsstyrelsen yder ikke længere statsligt tilskud til uddannelse af redningshunde i kommunerne efter 31/12 2013. Kommunale hunde vil fortsat kunne tilmeldes prøve/mønstring, men det bliver mod betaling jf. reglerne for ikke obligatoriske uddannelser. Det samme gælder for de fremtidige kurser for redningshundeinstruktører. Som frivillig kan du godt have kontrakt med en kommune og samtidig have kontrakt med Beredskabsstyrelsen. Ligesom vi ikke blander os i om du spiller fodbold i din fritid, så blander vi os heller ikke i om du fortsat er aktiv i dit lokale beredskab. Men vi forudsætter, at du møder op til den planlagte træning, møder til planlagte øvelser og står til rådighed når der er brug for dine og hundens specialkompetencer. En god proces Center for Uddannelse takker alle involverede for en god proces og eventuelle uddybende spørgsmål

kan rettes til uddannelseskonsulent Thorbjørn Nesjan på tne@ brs.dk eller 45906054. ERFA-gruppe Det vil i det nye år blive nedsat en intern ”ERFAgruppe” i Beredskabsstyrelsen med repræsentation fra alle afdelinger med hunde, skolen i Tinglev, Center for Uddannelse og andre relevante interessenter. Her vil processen med den fremtidige erfaringsudveksling blive forankret – både når det gælder uddannelse, udstyr og lign. Tanken er, at der i gruppen vil komme til at sidde en fastansat og en frivillig fra hver afdeling, samt de ressourcepersoner som er involveret i fagområdet i styrelsen. Informationsmøder Der er planlagt informationsmøder på de statslige beredskabscentre, hvor du kan møde de personer, som kommer til at stå for redningshundeområdet på centret. Der vil desuden være rundvisning på centret, underskrivelse af kontrakt og udlevering af uniform m.m. Informationsmøderne er planlagt til: • Hedehusene, onsdag den 27. november kl. 18 – tilmelding på brsh@brs.dk • Næstved, torsdag den 5. december kl. 19 – tilmelding på morten@brs.dk • Haderslev, torsdag den 12. december kl. 19 – tilmelding til brssj@brs.dk • Herning, torsdag den 5. december kl. 18 – tilmelding til brsmj@brs.dk senest 29/11 • Thisted, torsdag den 12. december kl. 18 – tilmelding til brsnj@brs.dk senest 5/12 Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte de lokale kontaktpersoner, som fremgår af nedenstående kontaktliste: • Beredskabsstyrelsen Nordjyl17

land, Martin Kondrup Knudsen • Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Henrik Jørgensen • Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Jan Larsen • Beredskabsstyrelsen Sjælland, Morten Martinsen • Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Michael Rasmussen Beredskabsforbundets konsulent Jesper Koch, som har deltaget i udvalgsarbejdet sammen med redningshundeførernes arbejdsgruppe, udtaler: – Det har været et fornemt samarbejde, vi har haft mellem Beredskabsstyrelsens repræsentanter og arbejdsgruppen af redningshundeførere, som har resulteret i en god aftale omkring redningshundeførernes overførsel til statslig regi fra 1. januar 2014. Vores repræsentanter har lagt et stort arbejde i udvalgsarbejdet og har tilført de statslige repræsentanter en stor viden og indsigt i redningshundeførernes specielle område, således at der er et rigtig godt grundlag for det fremtidige samarbejde ude på centrene. Jeg er særlig glad for, at det er lykkedes at aftale en lang overgangsordning for de nuværende førere på reelt 4 år, hvor de har mulighed for at tage de nødvendige uddannelser. Ligeledes er der skabt en god decentral organisation omkring fem af styrelsens centre, og praktiske forhold omkring uniformering, kontrakter, træning og certificering har fundet et rigtig godt leje. Det har også været vigtigt for forbundet, at der er fortsat er gode muligheder for træning og certificering af de førere, som ikke ønsker at overgå, men forbliver i kommunalt regi. Nu ser vi frem til hvor mange redningshundeførere, der tegner kontrakt inden årets udgang.


Frivillige holdt styr på trafikanter på valgdagen Frivillige fra Politiets Beredskabs-Ordenskorps foretog trafikregulering og hjalp trafikanter på vej til stemmeboksen med at komme rundt ved valgstedet. Mødetid: 8:00. Sluttid: 13:00. Leder: Søren Brandt l forbindelse med kommunalvalget havde Halsnæs Kommune anmodet om trafikregulering ved to valgsteder, hvor trafikken traditionelt giver meget store problemer ved valghandlinger.

nøglen senere. Alt i alt en udfordrende opgave, men ikke en opgave som gav problemer. Mødetid: 14:15. Sluttid: 19:00. Leder: Søren Brandt I forbindelse med kommunalvalget havde Halsnæs Kommune anmodet om trafikregulering ved to valgsteder, hvor trafikken traditionelt giver meget store problemer ved valghandlinger.

Der blev foretaget trafikregulering ved Enghaveskolen i Frederiksværk i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00. Allerede ved ankomsten var der en del kaos, men efter 20 minutters hårdt arbejde var der ryddet op i kaos. Men generelt var der tryk på i hele perioden, og det kneb ganske gevaldigt med at finde parkeringspladser til alle.

Der blev foretaget trafikregulering ved Enghaveskolen i Frederiksværk i tidsrummet kl. 15.00 - 19.00. Ligesom om formiddagen var der tryk på det meste af tiden. Presset lettede lidt efter skoletid, da lærerne kørte hjem, og det gav lidt flere parkeringspladser. Men kedeligt blev det aldrig.

Endvidere blev der reguleret trafik ved Halsnæs Rådhus i Frederiksværk i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00. Her var opgaven ikke egentlig trafikregulering, men mere at sørge for, at parkeringsreglerne (og især parkeringsforbuddet uden for rådhuset) blev respekteret af hensyn til evt. udrykningskøretøjer. Der var tryk på, men heldigvis er langt de fleste mennesker i godt humør på sådan en dag og fandt sig i at blive kommanderet lidt rundt med.

Endvidere blev der reguleret trafik ved Halsnæs Rådhus i Frederiksværk i tidsrummet kl. 15.00 - 19.00. Her var opgaven ikke egentlig trafikregulering, men mere at sørge for, at parkeringsreglerne (og især parkeringsforbuddet uden for rådhuset) blev respekteret af hensyn til evt. udrykningskøretøjer. lgen var der tryk på det meste af tiden, men alt fungerede tilfredsstillende.

Alt i alt to opgaver som gav travlhed, men dog var overkommelige. Mødetid: 13:00. Sluttid: 21:00. Leder: Søren Brandt l forbindelse med kommunalvalget havde Frederikssund Kommune anmodet om trafikregulering ved et af valgstederne.

Efter aftale med arrangøren blev der lavet et besøg ved Hundestedhallen for at vurdere, om der også her bør foretages trafikregulering. Men på observationstidspunktet var der absolut ingen problemer. Der var mange biler, men der var også hele tiden ledige pladser.

Der blev foretaget trafikregulering i krydset Bruhnsvej/Kalvøvej/Servicegaden. Det er et meget specielt trebenet kryds, med et pænt stykke mellem de to krydsende veje. Det gav lidt særlige udfordringer, men krydset blev i perioder håndreguleret efter behov.

Alt i alt en fornuftig opgave med masser at se til. Mødetid: 21:15. Sluttid: 6:00. Leder: Johnny Peter Skouby-Hansen l forbindelse med kommunalvalget havde Halsnæs Kommune anmodet om bevogtning af stemmesedlerne på optællingsstedet om natten.

Adgangen til masterskabet gav ikke problemer på selve dagen, men det var lidt svært at få aftalerne i hus. Skabet ejes af DONG, og det lykkedes at få en mand ud, da vagten startede, som lånte os en nøgle. Nøglen afleverede vi efterfølgende ved valgstedet i Frederikssundhallen, hvor DONG så ville afhente

Der blev foretaget nattevagt i Hundestedhallen i tidsrummet kl. 22.00 - 05.00. Der var intet at bemærke.

18


Kredslederseminar i Region Hovedstaden I november måned afholdte Region Hovedstaden Kredslederseminar for regionens kreds- og vicekredsledere. Af Jesper Marcussen, konsulent Seminaret var geografisk placeret på Danhostel – Nordisk Lejrskole i Hillerød. En lille oase, hvor man lynhurtigt glemmer, at man befinder sig tæt på Hillerød centrum, og i stedet tror, at man er kørt langt ud i skoven.

gionsledelser kan bruge næste gang, der skal prioriteres ifbm. fordeling af aktivitetsbaserede tilskud. Før frokosten lørdag blev der givet taletid til regionens infoassistent Jesper Marcussen, som med udgangspunkt i den kommende ”BF-Reporter App 2”, der launches i 2013, fortalte om vigtigheden af et synligt frivilligt beredskab. I fremtiden handler det om at få politikerne og de øvrige beslutningstagere, til at se fornuften og vigtigheden af at have frivillig tilknyttet kommunernes beredskab.

De skønne rammer lagde lokaler til et seminar med tre fokusområder: • Aktivitetsbaserede tilskud • SYNLIGHED • Et kig i krystalkuglen

Landschef Per Junker Thiesgaard samt formand for kommunale beredskabschefer, beredskabschef Niels Mørup, gav begge deres bud på, hvordan de frivillige enheder vil tage sig ud pr. 1. januar 2015.

Regionskasserer Jesper Janholm stod for seminarets første fokuspunkt. Deltagerne skulle arbejde med fordeling af aktivitetsbaserede tilskud, og dermed forsøge at nedskrive nogle retningslinjer, som re-

19


Køb den nye DKB kogebog – og støt DKB-fonden med 50 kroner

Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi – ud over andre interessante ting – også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB’erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf. 7462 4113 eller på mail: ragnhildm@dlgtele.dk

20


FOKUS PÅ FOREBYGGELSE Af Helgi Bachmann, forebyggelsesassistent

Decembersikkerhed

I december fejrer mange af os både jul og nytår. Samtidig med dette er december en kold, våd og mørk måned. Alt dette bidrager til mange skader på personer i form af glatte fortove og veje, fyrværkeriulykker og større og mindre brande i og uden for hjemmet. I december kører brandvæsenerne til 74 % flere meldinger til brand i beboelse end årets øvrige måneder i gennemsnit. I Region Hovedstaden er der også et højere antal ambulancekørsler i december måned end i årets øvrige måneder. Fordi så mange faktorer spiller ind på vores og andres sikkerhed netop i december, er der her et udtræk af visse elementer, man i hvert fald bør være opmærksom på i december.

lave en saltlage af 1 del salt til 4 dele vand. Det har virkning ned til ca. -15°, og du har kun brug for op til 10 gram salt pr. m2, hvilket er omkring halvdelen af den mængde salt, du bruger, såfremt det er tørt. 4. Du kan skridsikre din sko med et påsætteligt skridsikringssæt. 5. Reflekser og cykellygter er en vigtigt ting i mørket. Sørg for at have reflekser på dit tøj, når du er ude at løbe en tur, lufte hunden eller købe ind. Cykellygterne trænger muligvis også til en (batteri)udskiftning fra sidste sæson. Og husk børnenes! 6. Fyrværkeri er flot. Og farligt! Orientér dig om sikkerheden ved brug af fyrværkeri, før du bruger det. Udpeg en ædru fyrværker nytårsaften. Husk brillerne!

1. Levende lys, bør altid holdes under opsyn. I forbindelse med juledekorationer er det en god idé at have en blomsterforstøver eller lignende ved hånden for at kunne slukke mindre brande uden det store vandpjaskeri. Sørg også for at brandimprægnere dine juledekorationer.

Ny befolkningsuddannelse fra 2014 Den 30. november afholder Landssekretariatet et seminar om den nye befolkningsuddannelse i forebyggelse og afhjælpning. På seminaret vil deltagerne debattere indholdet og formen på den nye uddannelse, som skal køre fra primo 2014.

2. Komfurbrande er der mange af i december. Ligesom med levende lys bør et tændt komfur holdes under opsyn. 3. Glatte fortov er farlige for os alle sammen. Ældre som yngre. Sørg for at fortovet ved din bolig bliver ryddet, gruset eller saltet. Bemærk at vejsalt ikke virker ved temperaturer på under ca. - 6°. Et tip er at

Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt Helgi Bachmann. E-mail: hb@beredskab.dk eller mobil: 29 64 45 10

21


Støt kampen mod kræft blandt brandfolk Køb kræftsløjfen – formet som en rød brandslange – ved Brandfolkenes Organisation. Overskuddet fra salget går til kampen mod kræft blandt brandfolk. Efter svensk forbillede er Brandfolkenes Organisation begyndt at sælge sløjfer til at sætte på tøjet. – Vi arbejder hårdt for at få ændret loven, så syge brandmænd fremover kan få anerkendt, at deres kræft er arbejdsrelateret. Det er det arbejde, overskuddet skal gå til, forklarer Tommy Kjær, der er næstformand i Brandfolkenes Organisation. Sløjfen kan købes på Brandfolkenes Organisations Facebook-side til 50 kr.

Støtteforening søger projekter at støtte Har du forbindelse til redningsberedskabet og skaffer nødhjælp til Østeuropa, er det efterfølgende måske interessant for dig.

Har projektet behov for hjælp til brændstof til transporten, eller er den primære målgruppe vanskeligt stillede børn øges interessen.

Er du tilknyttet et projekt, der ’bare’ mangler lidt økonomisk støtte, skulle du prøve at sende en ansøgning med mindst følgende oplysninger:

Send ansøgningen til sfhf@bf-holstebro.dk

• • • •

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Projektets navn En kort beskrivelse af dem, der skal modtage nødhjælpen og nødhjælpens vej til Østeuropa En tidsplan Oplysninger om hvorledes projektet kan kontaktes

22

Støtteforeningen for Holstebro Humanitære Fond Jan Vestentoft Formand & Kredsleder i Beredskabsforbundet Holstebro Kreds


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE oktober & november 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

tet?t r o dk r de

lan komme den å p gør ts den

dsag for, at r App ognemt! n i er rte IN sør

o t Er sDikke, såe BF Reypnlig – de Hvi t brug sats s a ved lige ind il friv

26.10.13 – Frederikssund – Skarp indsats Assistance med Vandtankvogn, Autosprøjte, Luftkompressor og Kommandovogn ved brand i villa i Kulhuse. 14 frivillige, i alt 112 frivilligtimer

23


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE oktober & november 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

26.10.13 – Esbjerg – Fællesøvelse Frivillige fra Esbjerg Brand & Redning deltog i en fælles øvelse med de frivillige fra Varde Brand & Redning. Dagen bød på afafstivnings opgaver, forplejnings stivningsopgaver, forplejningsopgaver, opgaver, eftersøgning, etablering af flydespærring, pumpeopgaver pumpe opgaversamt samtandre andrestormflods stormflodsrelarelaterede opgaver. terede opgaver.Øvelsens Øvelsensformål formåludover udoverde defaglige fagligeopgaver opgavervar var også at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. 10 frivillige, i alt 85 frivilligtimer

05.11.13 – Kolding – Øvelse Pioner-, logistik- og kombinationsøvelse ved Daugaard i Vamdrup. 20 frivillige, i alt 89 frivilligtimer

05.11.13 – Skanderborg – Forplejning

Intet billede

Opvarmning og levering af varm saft til 700 skolebørn fra Skovbyskolen, som hjælper med at plante mere end 7.000 træer. 2 frivillige, i alt 6 frivilligtimer

07.11.13 – Esbjerg – Fodboldkamp Bemanding af førstehjælpsvagter på et fyldt stadion til kampen mellem Esbjerg FB – Standard Liege i fodboldens Europa League. 8 frivillige, i alt 40 frivilligtimer

24


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE oktober & november 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange 14.11.13 – Skanderborg – Pumpeøvelse Vandforsyning fra åbent vandsted, som er en af de operative opgaver, som Skanderborg Brand & Redning i større omfang gerne vil bruge frivillige til. 12 frivillige, i alt 24 frivilligtimer

20.11.13 – Frederikssund – Brand i industribygning Kl. 02:42 indløber der en brandmelding til Nordsjællands Brandvæsen om brand i en industribygning i Kvistgård. Branden viser sig hurtigt at have et større omfang, så ud over at indsatsleder tilkalder styrker fra de fleste af brandstationerne i Nordsjællands Brandvæsen, så tilkaldes der også styrker fra Gribskov, Rudersdal og senere også Ballerup Brandvæsen. En halv time efter alarmen, kl. 03:10, bliver vagthavende frivillig så kontaktet af Vagtcentralen hos Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab, idet indsatsleder havde anmodet om assistance fra Det Supplerende Frivillig Beredskab i Frederikssund med luftkompressor til fyldning af luftflasker, samt lysgiraf til belysning af skadested. Frivillig indsatsgruppen alarmeres straks, og 3 frivillige afgår kl. ca. 03:55 (K1) fra Station Højager med Mazda tender og luftkompressor, samt container-krogtrækker m/vandtank og lysgiraf. Vi ankommer til Kvistgård ca. 30-35 min. senere og er på skadestedet til midt på formiddagen. 3 frivillige, i alt 21 frivilligtimer 26.11.2013 – Vejle – Øvelse Øvelse med asp, tankvogn og tender i udlægninger. Øvelse med den nye pionervogn op og ned med container (container trækker). 13 frivillige, i alt 39 frivilligtimer

25


Her finder du Beredskabsforbundet På landsplan www.beredskab.dk

Region Syddanmark http://bf-syddanmark.dk

Region Nordjylland www.bfregion1.dk

Region Sjælland Under udarbejdelse

Region Midtjylland www.bf-midtjylland.dk

Region Hovedstaden http://bfrh.dk

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder, som vi stiller til rådighed for dig – vi er dit organisatoriske ståsted.

Har du eksempler på Best Practice fra jeres kreds eller beredskab? – Så del den med alle de tusinde andre frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnet til e-mail-adressen nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge BF Reporter App. Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten eller et link til jeres hjemmeside med jeres medlemsblad etc. Send en mail direkte til 2. viceregionsleder Flemming Elnif, Region Midtylland: elniff@webspeed.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillig – og mellem frivillige. Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage – enten direkte eller via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller send en e-mail med tekst og foto direkte til: lin@beredskab.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale.

Videndeling og Best Practice

Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af.

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver: Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Beredskabsforbundet Hedelykken 10, 1. 2640 Hedehusene

 26

FRIVILLIG November 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you