Beredskabsforbundet

Beredskabsforbundet

Hedehusene, Denmark

Beredskabsforbundets mission er at repræsentere de frivillige i det danske redningsberedskab. Vi er en frivillig organisation, der arbejder uegennyttigt til samfundets fordel. Vi skaber tryghed gennem hjælp, forebyggelse, information og uddannelse. Vi organiserer de frivillige og fremmer frivilligtanken i samfundet.

Beredskabsforbundets vision er at skabe øget tryghed i samfundet.

The Danish Civil Protection League is a non-profit organisation working for the safety of the civil population. The league advances from the willingness of Danish citizens to volunteer for the rescue preparedness in Denmark.

www.beredskab.dk