Page 1

G I L L I V I FR december 2013

Stormen Bodil sendte frivillige på arbejde

Uddeling af røgalarmer i Djursland

Nye kræftforebyggende råd til brandfolk


FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Når krisen rammer viser de frivillige for alvor deres værdi Man kan ikke andet end være stolt, når man læser om de mange, mange frivillige i kommunale beredskaber og Beredskabsstyrelsen, der har været sat ind i forbindelse med stormen Bodil. Og man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan vi ville have klaret os, hvis situationen havde varet ved – lad os sige 8-10 dage. Så ville der for alvor være brug for friske kræfter i mange vagthold, der kunne afløse hinanden. Spørgsmålet er, om vi er mange nok, og om vi har de rette betingelser for at kunne løse en sådan opgave? – Jeg tænker ikke kun på folk, uddannelse og materiel, men også på de vilkår, der gælder for frivillige, der skal tage “mange” dage fri fra arbejde i en sådan situation. Men er det overhovedet realistisk, at der kan forekomme sådanne langvarige kriser? – En storm er jo ikke noget, der varer ved? Beredskabsstyrelsen udgav i april 2013 Det Nationale Risikobillede, der viser, at samfundet fortsat er meget sårbart, selvom vi ikke er truet af krig. Ekstremt vejr må vi forvente oftere, farlige pan-

Stormen Bodil

demier vil ske og nye trusler som cyberangreb, hvor betalingssystemer lammes, eller strømmen forsvinder i længere perioder, kan presse beredskabet og samfundet til det yderste. Har du ikke læst dokumentet, så er her en opfordring til at gøre det. Og nej, det er ikke urealistisk, at vi rammes af kriser, der varer ved – udover 2-3 døgn. Men det taler vi ikke så meget om. Endnu. For vi er meget optagede af at tale om det daglige beredskab – de “blå blink” – når vi taler om robusthed og beredskab. Og det er naturligt nok, for det fylder selvfølgelig mest til daglig, og det skal det også. Men, ligeså godt frivillige kan støtte og supplere det daglige beredskab med løsning af vigtige opgaver, ligeså godt bør vi være forberedt på at støtte og supplere, når krisen rammer. Under stormene Allan og Bodil har vi fået en forsmag på, hvad det vil sige at agere i kriser. Allan var kort og hidsig med mange og farlige opgaver over få timer, og Bodil strakte behovet for assistance over et par døgn med store

Uddeling af røgalarmer

2

evakueringer, oversvømmelser og helt andre opgavetyper til følge. Vi vil i Beredskabsforbundet i 2014 arbejde meget mere med “krisen” og især begrebet “Den Robuste Borger” – uddannelsen af en borger, der er selvhjulpen, kan afhjælpe mindre skader og véd, hvordan man forebygger ulykker og véd, hvad man skal gøre, når vejret bliver ekstremt, eller en krise rammer. For det er også en måde at hjælpe beredskabet på – så robuste borgere og robuste beredskaber går hånd i hånd om at sikre en øget tryghed i samfundet og skaber et samfund, der er robust i dagligdagen og ved ekstremt vejr og andre kriser. Tak for den store indsats under stormene Allan og Bodil. Som det kan læses på næste side, har alle frivillige også fået fuldt fortjent ros af forsvarsminister Nicolai Wammen for indsatsen. Per Junker Thiesgaard Landschef

Kræftforebyggende råd


Beredskabsforbundet Att.: Landschef Per Junker Thiesgaard

FORSVARSMINISTEREN 13. december 2013 Kære Per Junker Thiesgaard, I anledning af stormen Bodils hærgen vil jeg gerne benytte lejligheden til at tilkendegive min udelte stolthed over den indsats, som blev ydet fra alle dele af beredskabet i forbindelse med stormen. Jeg og den øvrige regering har været stolte over at opleve, hvordan alle dele af det danske beredskab – de frivillige, de deltidsansatte og de fuldtidsansatte – har ydet en formidabel indsats i forbindelse med såvel forebyggelsen som afhjælpningen og oprydningen efter stormen. Og den indsats aftvinger min dybeste respekt. Jeg er meget glad for det gode og pragmatiske samarbejde, som har fundet sted mellem de forskellige dele af beredskabet. På vegne af regeringen vil jeg derfor afslutningsvist takke dig og dine folk for jeres indsats, og jeg håber, at du vil lade beskeden gå videre. Jeg vil samtidig gøre dig opmærksom på, at jeg også på Forsvarsministeriets hjemmeside giver min tak og ros videre til hele beredskabet.

Med venlig hilsen

Nicolai Wammen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ HOLMENS KANAL 42 1060 KØBENHAVN K

TELEFON: 33 92 33 20 TELEFAX: 33 32 06 55

MAIL: FMN@FMN.DK WEB: www.FMN.DK

3

CVR: 25-77-56-35 EAN: 5798000201200


Stormen Bodil gav arbejde til frivillige landet over Den 5. december rasede endnu en storm hen over Danmark, og omkring 700 frivillige knoklede endnu engang for at sikre borgere, boliger og værdier. Stormen Bodil varede længere end sidste storm og havde flere følgeskader med i kølvandet. Se en oversigt over nogle af de frivilliges indsatser fra BF Reporter App nedenfor.

Esbjerg En kort status fra dagens indsats i Esbjerg Kommune. De frivillige har været kaldt ind til løsning af mange forskellige stormskader... Vi har haft oprettet hjælpestation på Tjæreborg Skole. Det er besluttet, at vi beholder 4 frivillige på Beredskabsstationen til at løse de opgaver, der fortsat kommer fra KST. Vi forventer, at der igen i morgen bliver brug for de frivillige. Samlet antal frivillige: 20. Samlet antal frivilligtimer: 180 Kolding En person på vagtcentralen til fordeling af opgaver til de frivillige. Tre hold fra pionererne med motorsave og Logistik, der lavede lækker kartoffelmos med kødsovs til alle, der var indsat. Samlet antal frivillige: 16. Samlet antal frivilligtimer: 145

Svendborg Vi var 17 mand indsat af kommunen til at stå standby ved stormen. Opgaverne bestod af oprettelse af 2 akutcentre for folk som ikke kunne komme over broerne ved Svendborg og Langeland. 1 på sundhøj skolen på Tåsinge og 1 på brandskolen i Svendborg henholdsvis 35 og 40 mand strandet til overnatning. Transport af mad og madrasser over Svendborgsundbroen. Fjernelse af træer fra vejene og assistance til Falck ved en gårdbrand. Samlet antal frivillige: 17. Samlet antal frivilligtimer: 204 Nordfyn

Greve Klargøring af 300 sandsække. Samlet antal frivillige: 5. Samlet antal frivilligtimer: 25

3 indsatser med fjernelse af træer fra kørebanen. Oprettelse og bemanding af o-rum. Dejlig forplejning med bl.a. flødekartofler og kød. Samlet antal frivillige: 11. Samlet antal frivilligtimer: 110

Udlægning af sandsække på kritiske punkter specielt ved Klintebjerg i Odense Fjord. Samlet antal frivillige: 6. Samlet antal frivilligtimer: 48 Lukning af udgange til stranden. Samlet antal frivillige: 5. Samlet antal frivilligtimer: 30 4

Vejen Vores beredskabschef havde på grund af stormvejret alarmeret de frivillige til at være standby på vores station. 9 frivillige mødte op i løbet af dagen, da mange lige skulle have fri fra arbejde først. Vi bemandede 2 biler med grej til træfældning og lidt arbejdslys, så vi kunne se noget. En enkelt mand blev på stationen for at lave lidt mad og notere hvilke opgaver, vi blev kaldt ud for at løse. I alt 8 ture blev det til i dette døgn, 6 væltede træer/ nedfaldne grene, 1 skilt der hang og dinglede og nedfaldne tagplader som udgangspunkt sad vi på vores station og ventede på vores lille oprettede vagtcentral sendte os ud. Der var også 2 mand på vagt ved Falckstationen som kørte ud deres ture, det har vi ikke noget på. Samlet antal frivillige: 9. Samlet antal frivilligtimer: 10 Klokken 01:30 blev vi kaldt ud til et væltet træ, som lå på kørebanen. Efter halvanden time var vi hjemme igen. Klokken 7:30 blev vi kaldt ud til et væltet skilt og et væltet træ. Klokken 12 kunne vi forlade stationen igen efter at have gjort klar til, hvis der skulle komme mere i løbet af weekenden. Samlet antal frivillige: 4. Samlet antal frivilligtimer: 7 Herning Fældning af træer og div. afspær-


ringer i Herning Kommune sammen med Driftsafdelingen. Status kl. 02:00, men ej afsluttet. Samlet antal frivillige: 10. Samlet antal frivilligtimer: 90 Varde Vi var ude på over 30 assistancer, hvor vejene skulle ryddes. Samlet antal frivillige: 15. Samlet antal frivilligtimer: 190

Tønder Oprettet hjælpestation Ballum Skole og forplejning af indsatsstyrker. Tønder Brandværn kontor til at lave log mm. Samlet antal frivillige: 13. Samlet antal frivilligtimer: 180 Holbæk

Mad og fyldning og opsætning af sandsække. Samlet antal frivillige: 15. Samlet antal frivilligtimer: 90

Sønderborg Stormen Bodil. Forplejning. Samlet antal frivillige: 2. Samlet antal frivilligtimer: 6

Fylde sandsække til forebyggelse ved oversvømning. Samlet antal frivillige: 6. Samlet antal frivilligtimer: 30

Fanø Lukke porte for højvande, fjerne væltede træer, pumpe vand væk bag diget, afskærme for nedfaldne tagsten, kontrollere diger og forplejning af frivillige. Samlet antal frivillige: 20. Samlet antal frivilligtimer: 131

Pumpe vand væk, samt fylde sandsække. Samlet antal frivillige: 10. Samlet antal frivilligtimer: 120

Odense Træfældning m.m. Samlet antal frivillige: 8. Samlet antal frivilligtimer: 80

Hjælpe i Jyllinge med at pumpe vand. Samlet antal frivillige: 5. Samlet antal frivilligtimer: 60

Oprette inkvartering. Samlet antal frivillige: 4. Samlet antal frivilligtimer: 40

Skanderborg

Fabrikering af madpakker til de indsatsstyrker fra de 3 brandstationer samt Beredskabsstyrelsen i forbindelse med stormen. Samlet antal frivillige: 3. Samlet antal frivilligtimer: 9 Nyborg Fjerne væltede træer, afspærring af cykelstier i Nyborg Kommune. Samlet antal frivillige: 10. Samlet antal frivilligtimer: 96 Standby højtvandsberedskab udlægning af depoter med sandsække. Samlet antal frivillige: 3. Samlet antal frivilligtimer: 9

Norddjurs

BF Region Nordjylland Leder i O-rum ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland. Samlet antal frivillige: 1. Samlet antal frivilligtimer: 12 Hjørring Pumpeopgave, fylde sandsække. Inddæmning af vand, lys. Samlet antal frivillige: 4. Samlet antal frivilligtimer: 39

5

Fylde og udlægning af sandsække. Samlet antal frivillige: 4. Samlet antal frivilligtimer: 40 Forplejning til 50 personer frokost, eftermiddag og aftensmad. Samlet antal frivillige: 4. Samlet antal frivilligtimer: 70


Stadig i gang i Frederikssund I Frederikssund er man stadig i gang med indsatsen efter Bodil. Kommunen har været hårdt ramt af stormen, og flere områder er oversvømmede. I Hyllingeriis er sommerhusejere i gang med

at rydde op efter stormfloden, og de frivillige vil her opstille et opvarmet telt på stamvejen, så borgerne kan få varm mad og varme drikke lørdag den 21. december, søndag den 22. decem-

ber og mandag den 23. december – og igen fredag den 27. december, lørdag den 28. december, søndag den 29. december samt mandag den 30. december – alle dage i tidsrummet klokken 7-17.

Frivillige sikrede vikingeskibsmuseet mod Bodil Af Jeanette Dea Nørregaard, presse- og kommunikationsmedarbejder Frivillige fra Roskilde Brandvæsen har arbejdet hårdt på at afhjælpe diverse storm- og vandskader. Fra torsdag til søndag var der dagligt omkring 15 frivillige i gang med mange forskellige opgaver, fortæller Thomas Jønsson, der er frivillig teamleder for Indkvartering, Forplejning og Kommunikation hos Roskilde Brandvæsen: – Vi har arbejdet en hel del med håndteringen af vandskaderne og fyldt 152.000 kilo sand i sække, som blandt andet er blevet placeret ved forskellige depoter, hvor borgerne så selv har hentet efter behov. Vi har taget os af større opgaver som fx at få flyttet grund-

stødte skibe med kranbiler. Og så var der hele opgaven med at få sikret vikingeskibene på Vikingeskibsmuseet mod de voldsomme vandmasser, som pressede mod ruderne. Men vi fik heldigvis lavet en afstivning til ruderne, så skibene blev reddet. Ud over dette havde de frivillige hænder også travlt med at sørge for, at beredskaberne udefra fik noget energi at arbejde videre på, så der blev sørget for forplejning af 200 mennesker i døgnet. Ifølge Thomas Jønsson har det været en ekstrem opgave for de frivillige at deltage i:

– Det har været vildt, men samtidig også fantastisk at mærke, at man kan gøre en forskel og at opleve borgere, der træder til og hjælper hinanden med fx husly. Det betød jo, at der kun var ganske få, som havde behov for at opholde sig i Jyllingehallerne, hvor vi havde oprettet indkvartering. Han glæder sig også over ros fra flere kanter. – Vi har mødt en masse taknemmelige borgere og blandt andet modtaget stor ros for vores koordination fra Beredskabet Thisted og Den Kongelige Livgarde, fortæller Thomas Jønsson.

Politiets Beredskabs-Ordenskorps indsat under stormfloden Af Søren Brandt, viceregionsleder Region Hovedstaden l forbindelse med stormfloden i kølvandet på orkanen torsdag er der store problemer med oversvømmelser flere steder i politikredsen. Politiets Beredskabs-Ordenskorps bliver i den forbindelse alarmeret. Vi bliver sendt ud til afløsning af to patruljer, som har afspærret Nordre Strandvej i Helsingør mellem Hotel Marienlyst og Bøssemagergade. l første omgang tillades beboerkørsel frem til de

oversvømmede områder. Nordre Strandvej er dels spærret af vand og dels af vraggods – herunder sand, sten og alt muligt andet fra havet. Ud pa eftermid-dagen vælter et par træer med meget kort mellemrum udover Nordre Strandvej. På det tidspunkt lukkes for al kørsel ad Nordre Strandvej fra Bøssemagergade dels for at sikre, at der ikke er nogen, der kommer til skade, hvis der falder flere træer, og dels for at ingen skal køre ind i træerne. 6

Ca. kl. 23 flyttes afspærringerne nærmere de steder, hvor Nordre Strandvej ikke kan passeres. Afspærringen ved Hotel Marienlyst flyttes til parkeringspladsen ved badmintonbanerne, og afspærringen ved Bøsemagergade rykkes til Nordre Strandvej 59 G. Da alt er blevet ryddet, og vandet er faldet så meget, at kommunen er sikker på, der ikke er sket større skader på asfalt m.v. ophæves alle afspærringer omkring kl. 03.45.


Travle dage for frivillige i Randers De frivillige i Randers har haft nogle rigtig travle dage i forbindelse med stormen Bodil. Af Henrik Peder Pedersen, frivillig Randers Klub

Torsdag eftermiddag blev de frivillige alarmeret til standby i forbindelse med stormen, når og hvis skaderne begyndte at komme ind. 14 frivillige mødte på Beredskabsgården Langvang og klargjorde tre indsatshold med motorsave, sikkerhedsudstyr og lys til fjernelse af væltede træer. I løbet af aftenen og natten var de tre indsatshold ude i stormen på 13 indsatser, hvor de fjernede væltede træer fra vejen. Særligt en enkelt indsats blev mere spændende end nødvendigt, da de skulle sikre en farbar ambulancevej til en forulykket autosprøjte, der under udrykning havde påkørt et væltet træ, hvorved chaufføren var kommet lettere til skade. De 14 frivillige anvendte 138 timer på indsatserne.

Allerede fredag formiddag var der atter behov for assistance fra de frivillige, da seks ejendomme i Uggelhuse var truet af oversvømmelse. Ni frivillige mødte på Langvang og begyndte at fylde sandsække, der skulle anvendes til sikring af de seks ejendomme. Da de første 250 sandsække var fyldte, kørte seks frivillige til Uggelhuse og sikrede de seks ejendomme med sandsække ved døre og porte. Beboerne i ejendommene var meget taknemmelige for de frivilliges indsats, der var kraftig medvirken til, at de ikke fik vand indenfor. De 9 frivillige anvendte 57 timer på indsatsen. Lørdag og søndag hjælper seks frivillige Falck med stormskader,

7

hvor de har været rundt omkring Randers til væltede træer og afdækning af tage. Heriblandt et større væltet træ, der hvilede på hustaget og derfor ikke lige var til at fjerne uden yderligere skade på huset. De fik med stor opfindsomhed træet fjernet, sikret og uden yderligere skader til husejers store tilfredshed. De seks frivillige kører hver dag fra kl. 07.00 til mørkets frembrud og løser opgaver. Så alt i alt et par yderst travle og meget lærerige dage i beredskabet for de frivillige.


REGI ON H OVEDSTADEN

Dato: 15. november 2013 Det vil glæde Beredskabsforbundet Region Hovedstaden at se dig og din ledsager til

NYTÅRSGUDSTJENESTE ONSDAG DEN 8. JANUAR 2014 KL. 19.00 i Holmens Kirke, Holmens Kanal 2, 1160 København K. Holmens Kirkes Kor medvirker ved gudstjenesten, der forrettes af sognepræst Michael Wagner Brautsch. Efter nytårsgudstjenesten vil der være forfriskninger i kirkens sideskib inden aftenens hovedtaler:

Landschef for Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Forud for nytårsgudstjenesten vil der være fakkelvagt ved mindestenen for de brand- og redningsfolk, som er omkommet under udførelsen af deres tjeneste. Uniformeret personel anlægger store dekorationer. Vi håber at se dig! Med venlig hilsen Carsten Lind Olsen Regionsleder Regionsleder Carsten Lind Olsen • Mariehøj 50 • 3000 Helsingør Tlf. 20 67 74 46 • e-mail: regionsleder@bfrh.dk • Hjemmeside: www.bfrh.dk

8


Event med uddeling af røgalarmer i Djursland Søndag den 1. december er fælles nordisk røgalarmdag. I samspil med ”Red farmor” og Ældresagen på Djursland, brandmændene, juniorbrandkorps og de frivillige lavede Kreds Djursland en event i Grenå. Af Jan B. Lindstrøm, kredsleder Djursland Eventen foregik på Kvicklys parkeringsplads, hvor der var stillet en container op, hvor der blev uddelt kaffe/te og kage, til børnene var der også sodavand. Der blev også uddelt reflekser til alle, store og små. I samme container blev røgalarmerne ligeledes uddelt. Ældresagen var mødt op med formand og næstformand samt to medlemmer fra ældrerådet. De stod for selve uddelingen af alarmerne, så vi var sikre på, at de blev udleveret til 60+ borgere. Hvis der var nogle ældre, der ikke selv kunne sætte alarmen op, kunne de skrive sig på en liste. Så ville en frivillige komme ud og sætte den op inden jul. Brandmændene havde kørt næsten alle brandbilerne over på pladsen, hvor børn og barnelige sjæle kunne gå rundt og se og røre samt stille spørgsmål til de brandmænd og frivillige, som gik rundt på pladsen.

vigtigt hun mente, det var at få sat de røgalarmer op, specielt her i december. Kl. 16:45 kom Norddjurs borgmester, Jan Pedersen. Han skulle være med til at holde en anden tradition i hævd, nemlig at tænde beredskabets juletræ, som står oppe i en skorsten 100 meter over jorden. Borgmesteren holdt tale oppe fra stigen, hvor han ligeledes fortalte, hvor vigtigt han mente, det var med en sådan event. Kl. 17:00 var der oprydning og afslutning af en event, som har været rigtig vellykket. Der var blevet uddelt godt 360 stykker kage, rigtig meget kaffe/te og en del sodavand. 350 reflekser var også

Kl. 16.00 holdt undertegnede en lille velkomsttale, hvor der blev fortalt, hvorfor vi havde lavet denne event. Formanden for Ældresagen fortalte også, hvor glade de var for en sådan event, hvor hun understregede, hvor 9

blevet uddelt. Alt i alt har der været omkring 400-450 på pladsen denne eftermiddag. TV2 øst var også inviteret. De kom desværre ikke. Af de 200 røgalarmer, som var blevet indkøbt, var godt 120 uddelt og en liste på godt 30, som skulle sættes op rundt om på Djursland. De sidst 50 røgalarmer har Ældresagen fået med hjem. Dem vil de så uddele mandag den 9. december til deres julekomsammen. Og som en lille bonus så har Ældresagen på Djursland lovet, at de vil tilbyde deres medlemmer et forebyggelseskursus. Så der skulle meget gerne komme to-tre kurser ud af dette.


Vigtigt omkring brugen af rødt kors Beredskabsforbundet har fået en “klage” fra Dansk Røde Kors, der har læst september-udgaven af BEREDSKAB (side 8) og set, at nogle af vores førstehjælpsvagter bruger rødt kors. Det må man ikke. Der er meget særlige regler omkring de internationale symboler, og rødt kors på hvid baggrund er beskyttet af Genève-konventionen, og derfor er det kun Røde Kors, der må anvende det. Der findes imidlertid et internationalt anerkendt mærke for førstehjælp, og det må vi gerne bruge, når vi opretter en førstehjælpspost. Det er et hvidt kors på grøn baggrund. Det samme mærke anvendes nogle gange som et grønt kors på hvid baggrund. Men skal det være 100 % korrekt, må vi altså anvende et hvidt kors på grøn baggrund. Som vi fx har det på vores førstehjælpskufferter.

Det hvide kors på grøn baggrund er et førstehjælpssymbol, som vi godt må anvende, som her på en af vores førstehjælpskufferter.

Deltag i Beredskabsforbundet Landsstævne 2014 SNE, STORM OG SKYBRUD – ER DU KLAR TIL AT HJÆLPE?

Så kom til Ringkøbing den 12. - 14. september 2014 Læs mere på: www.bf-staevne.dk 10


Nye kræftforebyggende råd til brandfolk En række aktører indenfor redningsberedskabet har samlet de vigtigste kræftforebyggende råd til brug for alle landets brandfolk. De nye råd om forebyggelse udkommer dels som et lille lommekort, som brandmænd kan bære på sig, dels som en pjece med titlen ’Undgå kræft i arbejdet som brandmand’. Rådene er baseret på ’best practice’ fra de forskellige bidragydere.

Beskrivelserne i pjecen bygger på en kortlægning af forebyggelsesadfærd i de danske beredskaber. Best practice er det bedste i alle verdener. Dér, hvor der ikke er begrænsninger – hverken økonomiske eller strukturelle vilkår.

De 10 aktører har i fællesskab udgivet rådene om forebyggelse både før, under og efter brandslukningsarbejdet.

Beskrivelserne af best practice kan primært anvendes til inspiration til handlinger på de lokale stationer.

Deltagerne tæller Københavns Brandvæsen, Falck Danmark A/S, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Beredskabsstyrelsen, DOBL, Landsklubben af Deltidsbrandfolk og FOA.

Pjecen indeholder også anbefalinger til, hvordan man på arbejdspladsen, som ledelse og som mandskab bedst muligt kan have en adfærd, der kan forebygge udsættelsen af farlige påvirkninger. Pjecen kan hentes her: http://applikationer.foa.dk/publikationer/pjece. asp?id=1103

Man vil være med til at sikre, at man ikke igen om 20 år skal have foretaget en undersøgelse af hvor mange brandfolk, der de seneste 20 år har fået kræft og – igen – finde veje til at argumentere for en eventuel sammenhæng mellem brandbekæmpelse og risiko for at udvikle kræft.

11


ER DU VORES NYE INFORMATIONSASSISTENT? Regional informations- og hverveassistent

Beredskabsforbundet Region Hovedstaden Vi forestiller os, at du har et inderligt ønske om at øge Beredskabsforbundets synlighed i samfundet, du brænder for at fortælle den gode historie, og du har gode evner til at formidle et budskab. Du kender kredsenes behov og kan målrette kommunikationen efter dem, og du kan formidle budskaber i et klart og præcist sprog til forskellige målgrupper. Du er god til det danske sprog , er kreativ og har gode grafiske kundskaber. Du er et fleksibelt og robust menneske med lyst til at arbejde i en organisation, der er i løbende udvikling og forandring. Det er en forudsætning, at du er medlem af Beredskabsforbundet, og et plus, hvis du har kendskab til arbejdet i kreds– og regionsledelser. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte info-hverveassistent Jesper Marcussen på telefon 23 83 63 16 eller regionsleder Carsten Lind Olsen på telefon 20 67 71 46. Send din ansøgning mrk. "info-hverveassistent" til: regionsleder@bfrh.dk. Vi skal høre fra dig senest fredag den 17. januar 2014.

December 2013

Vi tilbyder:  En udfordrende og alsidigt funktion i tæt sammen med målgruppen  En bred vifte af informations– og hverveopgaver.  Medlemsskab af regionsledelsen

Der er tale om ulønnet frivilligt arbejde. .

Tiltrædelse i forbindelse med regionsårsmødet den 15. marts 2014.

Primære opgaver

Billedtekst

12

Information og pressekontakt

Gennemførelse af hverveaktiviteter

Vedligehold og administration af regionalt udstillingsmateriel

Webredaktør på www.bfrh.dk


Beredskabsforbundet udvider og styrker konsulentstaben med to nye regionale konsulenter Fra de nye regionale kontorer i henholdsvis Haderslev og Herning skal konsulenterne blandt andet sørge for større synlighed og varetage opgaver inden for forebyggelse, uddannelse af frivillige samt rekruttering af deltidsansatte brandfolk. Af Jeanette Dea Nørregaard, presse- og kommunikationsmedarbejder

Henning Skallebæk er pr. 1. januar 2014 ansat som regional konsulent i Region Midtjylland. Han har en baggrund inden for rådgivning, undervisning og marketing/salg og kommer fra en stilling som salgskoordinator ved Swedoor JELD-WEN. 48-årige Henning er bosat i Herning, hvor han igennem 25 år har været frivillig ved Brand og Redning Herning, og siden 1990 har han været tilknyttet kredsledelsen i Beredskabsforbundet.

Torben Vesterskov Jensen er pr. 1. januar 2014 ansat som regional konsulent i Region Syddanmark. Han er oprindeligt uddannet ved Beredskabsstyrelsen i Thisted og har siden 2005 været ansat ved Fredericia Brandvæsen som brandmand og siden 2009 som uddannelseskoordinator og holdleder. Torben har mere end 10 års erfaring fra beredskabet og kan blandt andet skrive røgdykkerinstruktør, førstehjælpsinstruktør, instruktør i brandforløb/ overtænding og HAT-instruktør på sit CV. Desuden har han igennem årene været involveret i flere beredskabsmæssige projekter og har været leder for den præhospitale indsats ved flere store sportsarrangementer som fx Lillebælt Halvmaraton. Torben Vesterskov Jensen er 32 år og bosat i Fredericia og skal blandt andet også stå for rekrutteringen af frivillige sønderjyske brandfolk.

Nyt ansigt hos Landssekretariatet Steen Svanholmer er pr. 1. januar 2014 ansat som chefkonsulent i Landssekretariatet, Hedehusene. Han har en baggrund inden for HR, organisationsudvikling og ledelse og har blandt andet en række chefstillinger bag sig – senest som HR Manager hos A/S Bladkompagniet. Desuden har han en fortid som officer i Flyvevåbnet. 44-årige Steen Svanholmer er bosat på Frederiksberg og skal blandt andet varetage områderne vedrørende forebyggelse og organisationsudvikling, herunder lederuddannelser.

13

Fotograf: Michael Hansen


Frivillige lavede risengrød til travle julehandlende Af Helen Høj, kredsleder Horsens

Traditionen tro igennem snart 20 år har frivillige fra Horsens Beredskab endnu engang lavet risengrød til forventningsfulde julehandlende i Horsens by.

Vi starter med morgenmad og hyggesnak, inden der fyrres op i det gamle flotte komfur. Så skal der ellers bare røres og røres. Der bliver grint meget hen over gryderne, og en lille kop ekstra kaffe bliver det også til.

Vi fremstiller i løbet af to dage ca. 200 liter risengrød. Det serveres med kanel, sukker og en smørklat. Der kommer også mandler i, og der er mandelgaver til de heldige.

Når grøden er færdig, går turen ind til byen, hvor vi stiller op og er klar til at servere kl. 13 både lørdag og søndag. Der er højt humør og sang i gaderne.

Der bliver ca. 800 smagsprøver, dertil serveres der også nisseøl eller saftevand. Det er Horsens Handelstandsforening, der betaler “gildet”, og de frivillige fremstiller det.

Det er en meget hyggelig tradition, og den skal der ikke laves om på. Det er jo ligesom med julemanden, der kommer hvert år… eller.

14


15


Præsidenten blev 60 år Den 9. december fyldte forbundets præsident Bjarne Laustsen rundt. Familie, venner, frivillige, samarbejdspartnere og kolleger fra borgen var den 12. december troppet op for at fejre ham på Christiansborg. Stort tillykke til Bjarne!

16


Køb den nye DKB kogebog – og støt DKB-fonden med 50 kroner

Kr. 150,00 DKB-fonden er en humanitær fond, der uddeler midler hvert år den 7. marts på DKBs stiftelsesdag til fortrinsvis handicappede børn og unge, krisehjem o.lign. Ideen til denne kogebog er opstået i forbindelse med de mange gode samvær i DKB regi i både lokal- og landsforeningen, hvor vi – ud over andre interessante ting – også udveksler madopskrifter på kryds og tværs. Med en kogebog kunne man lade endnu flere få glæde af den megen kreativitet, der er hos DKB’erne, og ved at sælge kogebogen kunne DKB-fonden få glæde af det overskud, vi håber vil komme ud af projektet. Kogebogen kan købes i Frøslevlejren H1, eller rekvireres hos Ragnhild Munk på tlf. 7462 4113 eller på mail: ragnhildm@dlgtele.dk

17


FOKUS PÅ FOREBYGGELSE Af Helgi Bachmann, forebyggelsesassistent

Seminar om udvidelse af befolkningsuddannelsen Den 30. november 2013 blev der på Beredskabsstyrelsens Kursuscenter i Snekkersten afholdt seminar om udvidelsen af befolkningsuddannelsen, som fra 2014 skal omfatte et afhjælpningsmodul. Formålet med dagen var at involvere brugere og meningsdannere tilknyttet befolkningsuddannelsen med henblik på input og feedback til den praktiske udformning af uddannelsens afhjælpningsmodul. Dagen bestod af genopfriskning af førstehjælp og elementær brandbekæmpelse med fokus på førstehjælpens fire hovedpunkter og alarmering for førstehjælpens vedkommende.

niveau og relevant indhold, hvor udfordringen med undervi-sernes førstehjælpsundervisningskompetencer samtidig skal imødekommes. Befolkningsuddannelsen skal altså åbne befolkningens øjne for at se vigtigheden af at få taget et reelt førstehjælpskursus, men samtidig gøre dem handlingsparate i situationer, som kræver det, som for eksempel at kunne assistere en uddannet førstehjælper ved at kunne alarmere eller lignende. Der var lignende fokusområder for den del, der omhandler elementær brandbekæmpelse. Der blev fokuseret på at få gjort teorien omkring elementær brandbekæmpelse praksisnær og anvendelsesorienteret. Dette forsøges imødekommet ved hjælp af demonstrationsmidler i form af at kvæle et fyrfadslys ved at lægge et glas hen over det.

Efterfølgende var der en gennemgang af Nationalt Risikobillede (NRB) med henblik på at kunne inddrage NRB i uddannelsens valgfrie tema, og hvordan NRB hænger sammen med de forebyggende tiltag, der er relevante for danskerne at fokusere på. Afhjælpningsmodulet blev gennemgået for, at seminarets deltagere havde mulighed for at se forslag til modulets indhold, og hvordan dette kunne udspille sig. Fordi befolkningsuddannelsens undervisere ikke nødvendigvis har førstehjælpsundervisningskompetencer, er det vigtigt at holde undervisningen på et orienterende niveau, hvor der ikke gås ind på fysiologiske detaljer og sammenhænge.

For at kunne lave yderligere demonstrationer skal dette afklares med den enkelte kommunes beredskab for, hvordan sådanne demonstrationer vil kunne foregå. Efter gennemgang og evaluering af afhjælpningsmodulet blev overgangsuddannelsen for de nuværende forebyggelsesundervisere samt uddannelsen for nye befolkningsuddannelsesundervisere præsenteret og gennemgået. Her blev indholdstemaer og begreber gennemgået og tilpasset.

Derfor var der også i denne sammenhæng fokus på førstehjælpens fire hovedpunkter og alarmering. Deltagerne erfarede, at det har stor relevans at gå i dybden med de af hovedpunkterne, hvor kursusdeltageren har en reel mulighed for at gøre en forskel efter at have deltaget på kurset. Der var bred enighed om, at de punkter, hvor der reelt er mulighed for at gøre en forskel, er punkt 1 og 3 i førstehjælpens 4 hovedpunkter, altså punktet om standsning af ulykken og alarmering (tilkald hjælp). Der blev også diskuteret vigtigheden af, at deltagere på kurset skal have et klart udbytte af kurset, hvorfor det er vigtigt at have en fin balance af højt

Dagen sluttede af med en grundig evaluering af dagen. Afhjælpningsmodulet skal udarbejdes således, at brugerne og underviserne skal have mulighed for at have indflydelse på indhold og udformning, og derfor blev seminaret afholdt. Der vil i den kommende tid være mere information om det nye modul på Befolkningsuddannelsen i forebyggelse og afhjælpning af ulykker.

Ved spørgsmål eller kommentarer kontakt Helgi Bachmann. E-mail: hb@beredskab.dk eller mobil: 29 64 45 10

18


Støt kampen mod kræft blandt brandfolk Køb kræftsløjfen – formet som en rød brandslange – ved Brandfolkenes Organisation. Overskuddet fra salget går til kampen mod kræft blandt brandfolk. Efter svensk forbillede er Brandfolkenes Organisation begyndt at sælge sløjfer til at sætte på tøjet. – Vi arbejder hårdt for at få ændret loven, så syge brandmænd fremover kan få anerkendt, at deres kræft er arbejdsrelateret. Det er det arbejde, overskuddet skal gå til, forklarer Tommy Kjær, der er næstformand i Brandfolkenes Organisation. Sløjfen kan købes på Brandfolkenes Organisations Facebook-side til 50 kr.

Støtteforening søger projekter at støtte Har du forbindelse til redningsberedskabet og skaffer nødhjælp til Østeuropa, er det efterfølgende måske interessant for dig.

Har projektet behov for hjælp til brændstof til transporten, eller er den primære målgruppe vanskeligt stillede børn øges interessen.

Er du tilknyttet et projekt, der ’bare’ mangler lidt økonomisk støtte, skulle du prøve at sende en ansøgning med mindst følgende oplysninger:

Send ansøgningen til sfhf@bf-holstebro.dk

• • • •

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Projektets navn En kort beskrivelse af dem, der skal modtage nødhjælpen og nødhjælpens vej til Østeuropa En tidsplan Oplysninger om hvorledes projektet kan kontaktes

19

Støtteforeningen for Holstebro Humanitære Fond Jan Vestentoft Formand & Kredsleder i Beredskabsforbundet Holstebro Kreds


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE november & december 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

tet?t r o dk r de

lan komme den å p gør ts den

dsag for, at r App ognemt! n i er rte IN sør

o t Er sDikke, såe BF Reypnlig – de Hvi t brug sats s a ved lige ind il friv

Denne gang en ganske kort omgang da den helt store mængde af indsatser naturligvis var i forbindelse med stormen Bodil, som kan læses andetsteds i bladet.

27.11.13 – BF Region Nordjylland – Økonomikursus

Intet billede

Økonomikursus for kredsledelsesmedlemmer 11 frivillige, i alt 33 frivilligtimer

20


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE november & december 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange 28.11.13 – Nyborg – Vedligeholdelsesuddannelse 26.10.13 – Esbjerg – Fællesøvelse Vedligeholdelsesuddannelse i træfældning. Frivillige fra Esbjerg Brand & Redning deltog i en fælles øvelse 11 frivillige, i alt 33 med de frivillige fra frivilligtimer Varde Brand & Redning. Dagen bød på afstivnings opgaver, forplejnings opgaver, eftersøgning, etablering af flydespærring, pumpe opgaver samt andre stormflods relaterede opgaver. Øvelsens formål udover de faglige opgaver var også at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne. 10 frivillige, i alt 85 frivilligtimer

29.11.13 – Viborg – Risengrød på Nytorv Der blev lavet risengrød på feltkomfuret som blev uddelt til juleglade handlende. 9 frivillige, i alt 63 frivilligtimer

08.12.13 – Hjørring – assistance med luft til garagebrand

Intet billede 2 frivillige, i alt 4 frivilligtimer

13.12.13 – Randers – Afstivning ved gårdbrand 5 frivillige, i alt 21 frivilligtimer

21


Her finder du Beredskabsforbundet På landsplan www.beredskab.dk

Region Syddanmark http://bf-syddanmark.dk

Region Nordjylland www.bfregion1.dk

Region Sjælland Under udarbejdelse

Region Midtjylland www.bf-midtjylland.dk

Region Hovedstaden http://bfrh.dk

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder, som vi stiller til rådighed for dig – vi er dit organisatoriske ståsted.

Har du eksempler på Best Practice fra jeres kreds eller beredskab? – Så del den med alle de tusinde andre frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnet til e-mail-adressen nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge BF Reporter App. Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten eller et link til jeres hjemmeside med jeres medlemsblad etc. Send en mail direkte til 2. viceregionsleder Flemming Elniff, Region Midtjylland: elniff@webspeed.dk

Send dit bidrag

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillig – og mellem frivillige. Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage – enten direkte eller via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller send en e-mail med tekst og foto direkte til: lin@beredskab.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendt materiale.

Videndeling og Best Practice

Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af.

FRIVILLIG

Redaktør og udgiver: Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Beredskabsforbundet Hedelykken 10, 1. 2640 Hedehusene

 22

FRIVILLIG December 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you